SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Választott ismeretkör: TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS Szakirány Szarvas

2 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Lestyán Erzsébet szakfelelős Nagy Jenőné továbbképzési vezető KIADÓ: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Továbbképzési és Minőségfejlesztési Iroda, 2014 FELELŐS KIADÓ: Dr. Lipcsei Imre dékán Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

3 Tartalomjegyzék I. Köszöntő Órarend II. Tantárgyi programok III. IV. félév - Törvények, szakmai szabályozók a tehetség területén, Kreativitás, pedagógiai alkalmazás, III. félév - A tehetséggondozás története és elmélete, III. félév - Tehetségazonosítás, kiválasztás, III. félév - Tehetség és szocio-emocionális fejlődés, III. félév - Tehetségígéretek, tehetségek nevelése óvodában, iskolában, III. félév - IV. félév - Alulteljesítés, tanulási zavarok, IV. félév - Tehetségdiagnosztika, a műhelymunkák hatásvizsgálata, III-IV. félév - Tehetségfejlesztő programok, gazdagító programok III-IV. félév - Pedagógus szerep a tehetségfejlesztésben, IV. félév - Önismereti és kommunikációs tréning, III. félév - Tanácsadás, egyéni fejlesztés, hálózatépítés, IV. félév - Szakmai gyakorlat, III-IV. félév (a megadott szempontok szerint) III. Vizsgarend IV. Szigorlati tételsor V. Komplex záróvizsga tétel VI. Egyéb oktatási információk - Az oktatók elérhetősége - Általános tájékoztató a képzésre járó hallgatóknak - Javaslat tanulási terv készítéséhez - Hallgatók névsora - Igény-, elégedettségmérő kérdőív

4 Köszöntő Tisztelt Kollégánk! Szeretettel köszöntjük a szakirányú továbbképzésünkön! A es tanévben megújult, újra akkreditált képzéssel várjuk Önt, a nagy hagyománnyal rendelkező szarvasi karunkon, ahol elkötelezett oktatói kar dolgozik a felnőtt továbbképzési rendszerünkben. Képzésünk célja, hogy Ön megismerkedjen az új értelmet nyert intézményi tehetségfejlesztéssel. Képzésünket szeretnénk egy új szemlélettel áthatni, nevezetesen, hogy mekkora erő lakozik egy olyan fejlesztésben, ahol nem a kompenzáláson van a hangsúly, hanem azon, hogy minden gyermeknek felkutassuk a legjobb képességét, és abban megerősítsük. Az önbizalommal átitatott fejlesztés, majd meglátja, aranyat ér. Szeretnénk megismertetni Önt a tehetség fogalmaival, összetevőivel, a kreatív személyiség tulajdonság jellemzőivel. Feladatunknak tartjuk megmutatni, hogy a tehetségazonosítást, miként tudja elvégezni. Komoly feladatot igényel a különböző óvodákban, iskolákban kidolgozni a tehetséggondozás működési feltételeit, melyre szeretnénk sokféle ötletet a kezébe adni. Fő céljaink közé tartozik, hogy megtanítsuk Önt tehetséggondozó programot írni a különböző speciális képességcsoportok fejlesztéséhez. Végül, szeretnénk olyan mérésekkel megismertetni, mellyel diagnosztizálni tudja az elért eredményeket, és a hatásvizsgálatokat is elvégezheti. Nagyon bízunk abban, hogy elégedett lesz képzésünkkel, és alkalmazni fogja a szakirányú képzésen tanult új ismereteket. Nagy Jenőné továbbképzési vezető Lestyán Erzsébet szakfelelős Szarvas, augusztus 25

5 ÓRAKERET AUGUSZTUS 25. HÉTFŐ Tehetséggondozás története, elmélete Lestyán Erzsébet Képzés megnevezése: Tehetségfejlesztő II. évfolyam A képzés helye: Szent István Egyetem Pedagógiai Kar AUGUSZTUS 26. KEDD Tehetségígéretek, tehetségek nevelése óvodában, iskolában Lestyán Erzsébet földszint 7. sz. terem augusztus ig AUGUSZTUS 27. SZERDA Tehetségdiagnosztika, a műhelyek hatásvizsgálata Szabóné Balogh Ágota AUGUSZTUS 28. CSÜTÖRTÖK Tehetségazonosítás, kiválasztás Lestyán Erzsébet AUGUSZTUS 29. PÉNTEK Tanácsadás, egyéni fejlesztés Lestyán Erzsébet EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET Tehetséggondozás története, elmélete Lestyán Erzsébet Önismeret, személyiségfejlesztés és komm. tréning Lestyán Erzsébet óráig Törvények, szakmai szabályozók a tehetséggondozás területén Kreativitás pedagógiai alkalmazása Nagy Jenőné 20:00 óráig (Kérjük, hozzanak magukkal zsírkrétát és A/4-es rajzlapot.) Tehetségfejlesztő programok elmélete Szabóné Balogh Ágota Tehetség és szocioemocionális fejlődés Kós Nóra

6 A szarvasi szakvizsgás, szakirányú képzések rendszerét bemutató folyamatleírás Cél: valamennyi főiskolai szakvizsgás képzés rendszertudatos működtetése, és azonos feltételeinek kialakítása. Alkalmazási kör: szakvizsgás képzésre felvett és járó hallgatók, és a szakvizsgán tanító oktatók köre Folyamatgazda: Nagy Jenőné továbbképzési vezető A folyamat auditora: a főiskola vezetése 1. A szakirányú, szakvizsgás képzésekre jelentkezés június 15-ig tart. A jelentkezés alapján a főiskola dönt, mely képzéseket indítja. A jelentkezőket erről legkésőbb július 1-ig értesíti. 2. A felvett hallgatóktól a Továbbképzési Iroda bekéri a diplomamásolatokat, mivel a képzéseinkre a bemeneti lehetőség óvodapedagógusi és tanítói, illetve bizonyos képzéseinken tanári diploma. Akik a feltételeknek megfelelnek, megküldi a felvételi értesítőt, és egyéb beiskolázáshoz szükséges tájékoztatást. 3. Pedagógus továbbképzés 2014/2015. tanév első intenzív hetének lebonyolítása Az intenzív képzés minden tanév augusztus utolsó, teljes hetében szerveződik, bentlakásos formában. Az első tanítási órán iratkozás, indexek előkészítése, általános tájékoztató történik. Az egyhetes képzés minden szakon a tanulási-tanítási útmutató alapján történik, melyet minden hallgatónak biztosítunk a honlapon való közzététellel. Az útmutató segít a vizsgákra történő felkészülésben, mert tartalmazza a tantárgyakat, témaköröket, a szakirodalmat, vizsgarendet és a dolgozatok leadásának pontos határidejét. 4. Vizsgáztatások lebonyolítása, dolgozatok kijavítása, indexek beírása november 1-től, december első hetéig tart. 5. Pedagógus továbbképzés 2014/2015. tanév második intenzív hetének lebonyolítása. A második intenzív hét minden tanév január harmadik vagy negyedik hetében szerveződik, bentlakásos formában. Az első tanítási órán iratkozási lapok (félévenkénti beiratkozás), igazolások, és egyéb szervezési feladatok lebonyolítása, ügyintézése történik. Az egyhetes képzés minden szakon a tanulási-tanítási útmutató alapján zajlik. 6. Vizsgáztatások lebonyolítása, dolgozatok kijavítása, indexek beírása április 1-től június 1-ig tart. Ez a rendszer minden tanévben megismétlődő tevékenységsor.

7 A VÁLASZTOTT ISMERETKÖR TÁRGYAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS

8 TÖRVÉNYEK, SZAKMAI SZABÁLYZÓK A TEHETSÉG TERÜLETÉN KREATIVITÁS, PEDAGÓGIAI ALKALMAZÁS A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Törvények, szakmai szabályzók a tehetség területén Kreativitás, pedagógiai alkalmazás 10 3 K Óvó - Tanító III. Nagy Jenőné A TANTÁRGY CÉLJA: 1. A tantárgy első számú célja, hogy a hallgatók megismerjék a Nemzeti Tehetség Programot, és a tehetséggondozás törvényi hátterét. 2. Továbbá a tantárgy célja, hogy a tehetség összetevők közül legfontosabb elemmel, a kreativitással behatóan foglalkozzon. Tudatosítsa a tehetség és kreativitás összefüggéseit, hogy a hallgatók ismerjék meg azokat a pedagógiai és pszichológiai eljárásokat, segítő módszereket, melyeket alkalmazni tudnak a pedagógiai gyakorlatukban. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismeri a szabályzókat kreativitás és tehetség fogalmát, a kreativitáskutatások elméleti háttere, a kreativitás vizsgálati módszereit az intézményi gyakorlatokban, a kreativitás fejlesztésének lehetőségeit. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Képes legyen utána nézni a a törvények értelmezésének, a kreativitás fejlesztésére a pedagógiai implikációk alkalmazására. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: igyekszik a szabályzók betartására, betartatására elkötelezett a tehetségfejlesztés iránt, rendelkezik olyan együttműködési viszonyulással, amely a fejlesztését szolgálja, változtatásokat elfogadja, korrekt partneri kapcsolatra törekvő, önkritikus, látja hiányosságait, és tud azon változtatni, örül mások, és saját eredményeinek, képes a másság elfogadására,

9 megfelelő képességekkel, készségekkel rendelkezik a gyermekek fejlesztéséhez. TANANYAG Kreativitás és tehetség. A kreativitáskutatások története: Guilford, Torrance, Landau, Arthur Kosler, Riitók, A kreatív gondolkodás: konvergens és divergens gondolkodás összehasonlítása A divergens gondolkodás elemzése: Problématalálás, átstrukturálás, fluencia, flexibilitás, originalitás, elaboráció. A kreatív személyiség jellemzői, tulajdonságai A kreativitás folyamata A kreativitás fejleszthetősége KÖVETELMÉNYEK: Legyen képes az elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. I. félévben két dolgozat leadása, és kollokvium a témákból. Határidő: október 31. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése KÖTELEZŐ IRODALOM: Nemzeti Tehetség program, 126/2008. (XII.4.) OGY határozat 2011.éviCXC. törvény a nemzeti köznevelésről = Budapest. Magyar Közlöny, évi 162. szám. Nagy Jenőné (2011): Hol tartunk most? A Nemzeti Tehetség Program első két éve a végrehajtási, cselekvési program fő feladatainak tükrében. Óvodavezetési ismeretek Budapest. Raabe tanácsadó és kiadó Kft, június, N p. Nagy Jenőné (2010): Szemléletváltás az óvodapedagógiában. Tehetséggondozás. Nemzeti Tehetség Program. Budapest. Óvodavezetési ismeretek. Raabe Kiadó, 30 p. Landau. E.(1999): Bátorság a tehetséghez. Budapest Magyar Tehetséggondozó Társaság támogatásával a Calibra Kiadó Arthur Kostler kreativitás területei. A kreatív gondolkodás és az ötletbörze. Kaposvár. Novotrade RT p. Csermely Péter (2009): Tehetséggondozás és az óvodai gyakorlat. Budapest Óvodavezetői ismeretek. RAABE AJÁNLOTT IRODALOM: Arthur Koestler (1998): A teremtés. (Fordította: Makovecz Benjamin.) Budapest. Európa Kiadó. A kötet első megjelenése: Arthur Koestler (1964): The Act of Creation. London: Hutchinson. Gergencsik Eszter: Kreativitás és közösség

10 A TEHETSÉGGONDOZÁS TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETE A tantárgyelem neve A tehetséggondozás története és elmélete Lestyán Erzsébet Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév 8 6 K. K. III. Előfeltételek A TANTÁRGY CÉLJA: Megismertetni a tehetséggondozás történetét az ókortól napjainkig. Megismertetni a tehetség felfogásokat, a tehetség összetevőit, tehetségmodelleket, diagnosztikai alapokat, fejlesztési modelleket, stratégiákat és programokat. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató ismeri A tehetséggondozás és kutatás történetének főbb eseményeit, fordulópontjait A főbb tehetségkoncepciókat, modelleket, tehetségdiagnosztikai eljárásokat, fejlesztési stratégiákat és programokat. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató legyen képes önállóan számot adni az elsajátított ismeretekről, ezek gyakorlati hasznosíthatóságáról. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: A hallgató építse be az értékrendjébe a tehetségesek érdekében tett erőfeszítéseket alkotó módon viszonyuljon a tehetséges tanulók igényeihez és a tehetségfejlesztő programokhoz TANANYAG: 1. Tehetséggondozás a régmúltban Az ókori Kína Görögország Róma, középkor, reneszánsz, reformáció Törökország Amerikai kolóniák 2. A tehetség tudományos kutatásának kezdetei a XIX. században Galton munkássága. Az eugénika koncepciója Lombroso és követői 3. A tehetség, mint intellektuális képesség Az intelligenciavizsgálatok története Az intelligenciastruktúra kutatásának története Terman longitudinális kutatása 4. A tehetségfejlesztési mozgalom története az Egyesült Államokban Termantól a Marland-jelentésig A kormány szerepvállalásának alakulása A Nemzeti Tehetségügyi Hivatal és a Nemzeti és Állami Tehetségügyi Vezetőképző Intézet Állami és helyi intézkedések Új tendenciák és problémák a tehetségesek oktatásában a) A tehetségesek oktatásának helyzete

11 b) Nemzeti jelentések az állami oktatásról, és ezek tehetségpedagógiai vonatkozásai 5. Tehetséggondozás Németországban 6. Tehetséggondozás Izraelben 7. A tehetséggondozás története Magyarországon Első szakasz: a századfordulótól 1931-ig Második szakasz: Harmadik szakasz: 1979-től napjainkig 8. Tehetségkoncepciók Tehetségmodellek A tehetség jellemzői Tehetségdiagnosztika Fejlesztési stratégiák Fejlesztési programok A tehetség kibontakozása KÖVETELMÉNYEK: Részvétel a foglalkozáson A tanultak ellenőrzése feleletválasztós teszttel A félév teljesítése: kollokvium a témakörökből. Határidő: október 31. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Czeizel Endre (1997): Sors és tehetség. Fitt Image Minerva Kiadó, Budapest. III. fejezet, Herskovits Mária (1996): A tehetségfejlesztés különböző útjai nemzetközi körkép. In: A tehetségfejlesztés pszichológiája (szerk.: Balogh László, Herskovits Mária és Tóth László). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Tóth László (2003): A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. (A vonatkozó szócikkek) Tóth László (1998): A tehetségesek tanítása. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 1. és 13. fejezet Balogh László (2004): Iskolai tehetséggondozás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. AJÁNLOTT IRODALOM: Ágoston György: Tézisek az iskolai tehetségnevelésről. Pedagógiai Szemle, 1985/ Báthory Zoltán: Tehetségnevelés és iskola. In: Ranschburg Jenő (szerk.): Tehetséggondozás az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, Michael Vorbeck: Tehetséggondozás európai megvilágításban. In: Tehetség és társadalom. Konferenciaanyag (szerk.: Herskovits Mária és Polonkai Mária). Debrecen, Balogh László Herskovits Mária Tóth László (szerk.) (1994): A tehetségfejlesztés pszichológiája. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. Tóth László (1998): A tehetségesek tanítása. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

12 TEHETSÉGAZONOSÍTÁS, KIVÁLASZTÁS A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Tehetségazonosítás, kiválasztás Lestyán Erzsébet 5 óra 3 Gyj. Kötelező III. félév Egyéni fejlesztési rendszerek működtetése az óvodában, iskolában A TANTÁRGY CÉLJA: Célunk, hogy a hallgatók legyenek képesek a gyermekek tehetségazonosítására, és különböző tehetséggondozó programokba történő kiválasztására MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismerjenek meg tehetségazonosító megfigyeléseket Ismerjenek meg olyan eljárásokat, amellyel a tehetségek kiválasztását el tudják végezni Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Legyenek képesek az azonosító és a kiválasztáshoz szükséges eszközöket használni, s segítségükkel a gyerekeket, tanulókat a legmegfelelőbb fejlesztésbe részesíteni TANANYAG Tehetség-ígéretek felismeréséhez szükséges megfigyelési szempontok, tulajdonságlisták összeállítása (csoportos tréning) Az óvodákban/iskolában alkalmazott gyermek megfigyelési szempontok elemzése, áttekintése, kiegészítésre tett javaslatok (egyéni megfigyelési feladatok) A beválogatás szempontjai. Tehetségtípusonként speciális megfigyelési szempontok kidolgozása. (csoportos tréning) KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés, a továbbképzési intenzív időszakában teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre leadja, a vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés. kiselőadások tartása, a fenti témakörökből vázlatkészítés I. félévben Határidő: október 31. Gyakorlati vizsga A vázlatos óvodai/iskolai tehetségazonosító és kiválasztó rendszer bemutatása A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Balogh László (2004): Iskolai tehetséggondozás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. Csermely Péter (2009): A tehetséggondozás és az óvodai gyakorlat.? Óvodavezetői Ismeretek. Budapest. Raabe Könyvkiadó, Balogh László (2012): Komplex tehetségfejlesztő programok. Didakt Kiadó, Debrecen Gyarmathy Éva (2006): A tehetség. Fogalma, összetevői, típusai és azonosítása. Budapest. ELTE Eötvös kiadó,

13 TEHETSÉGÍGÉRETEK, TEHETSÉGEK NEVELÉSE ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN I-II. A tantárgyelem neve Tehetségígéretek, tehetségek nevelése óvodában, iskolában I-II. Lestyán Erzsébet Nagy Jenőné A TANTÁRGY CÉLJA: Kontakt óraszám Félévenként 5 óra Kredit Zárási forma 2+2 Gyj.- Gyj Státus Kötelező Ajánlott félév III-IV. félév Előfeltételek Mérés, értékelés az óvodákban, iskolákban Egyéni fejlesztési rendszerek működtetése az óvodában, iskolában A tanfolyami résztvevők ismerjék meg a megváltozott tehetségképet, s e területen a közoktatásban kialakult szemléletváltást, valamint a szemléletváltást generáló tehetségsegítő szervezetek munkáját. A tanfolyam oktatói elevenítsék fel és tudatosítsák a továbbképzés résztvevőivel az óvodáskor személyiségfejlődés jellemzőit, különös tekintettel azokra az összetevőkre, melyek a tehetségígéretek kibontakoztatása szempontjából meghatározóak. A továbbképzésen résztvevő óvodapedagógusok, tanítók ismerjék meg a tehetséggondozással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, amelyek a tehetséggondozás értelmezéséhez, a tehetségígéretek azonosításához és a tehetségígéretekkel való foglalkozásokhoz szükségesek. Ismerjék meg az óvodai, iskolai tehetséggondozás speciális területeit, lehetséges tartalmait, alkalmazási és működtetési lehetőségeit, módszereit és annak dokumentációit. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák ismeri a Nemzeti Tehetség Programot ismeri a tehetségpedagógiai alapfogalmait ismeri a Nemzeti Tehetség Tanács új szemléleti megközelítését, a tehetségígéretek/ tehetség fejlesztése tekintetében Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák képes a tehetséggongozás alapelveit óvodában/iskolában kidolgozni. képes értelmezni a kiválasztott tehetségmodelljét, valamint képes alkalmazni a tehetséggondozó munkájában képes a tehetségígéretek azonosítására, dokumentációjának elkészítésére képes a fejlesztéseket beindítani az óvodában, iskolában képes megtervezni egy tehetségműhely működését kiválasztási szempontjait el tudja készíteni tud hatásvizsgálatokat mérni a tehetséggondozásban résztvevők körében A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: elkötelezett a tehetségígéretek/tehetséges tanulók gondozásában, rendelkezik olyan együttműködési viszonyulással, amely a szervezet fejlesztését szolgálja, és segíti folyamatszabályozott rendszerben felépíteni a tehetséggondozás minden elemét, önkritikus, látja hiányosságait, és tud azon változtatni, örül mások, és saját eredményeinek.

14 TANANYAG 1. A MEGVALÓSÍTÁS TEMATIKAI EGYSÉGE 1.1. A tehetség alapfogalmainak elemzése, értelmezése (előadás, kártyajáték) 2. A MEGVALÓSÍTÁS TEMATIKAI EGYSÉGE 2.1. Az óvodai/iskolai tehetséggondozás működési elveinek, rendszerének közös kidolgozása Helye az óvoda/iskola nevelési programjában, az óvoda napi és heti rendjében. Működési feltételek szakszerű elemzése: korosztály, létszámkeretek, a műhely helye, a műhelymunka szervezési feltételei csoporton belül és kívül, személyi, tárgyi feltételek, valamint a dokumentációi. Munkaterv készítése a tehetséggondozás éves feladatainak megtervezéséhez. (kiscsoportos tréning) 2.2. Tehetséggondozó műhelyek lehetséges témái, tartalmai az óvodában/iskolában A tehetséggondozó műhely programjának összeállítása. A tehetséggondozás különböző formái. A gazdagítás, dúsítás alkalmazása az óvodai gyakorlatban. Tehetséggondozó program megírásának különböző témában Különböző témájú tehetséggondozó programhoz kreatív programelemek gyűjtése 2.3. A tehetséggondozás kommunikációs hálózatának kiépítése óvodán belül és kívül Az óvodán/iskolán belüli tehetséggondozói rendszer kidolgozása. Információs táblák, terek készítése óvodán/iskolán belül a tehetséggondozói munkáról Új kommunikációs formák kidolgozása a szülők részére. Óvodán/iskolán kívüli szakmai kapcsolatok létrehozása a gondozói gyakorlat segítéséért. 3. A MEGVALÓSÍTÁS TEMATIKAI EGYSÉGE 3.1. Tehetséggondozás különböző formáinak alkalmazási lehetősége A gyorsítás, léptetés, ugratás Kiválogatás, elkülönítés Gazdagítás, dúsítás A tehetséggondozás különböző formáinak alkalmazhatósága az óvodai nevelésben 3.2.Tehetséggondozás módszereinek alkalmazása Differenciálás, választási lehetőség biztosítása az óvodai fejlesztésben Öndifferenciálás, önválasztás kialakítása Kreativitásfejlesztő játékok alkalmazása Elvek, és ötletek összegyűjtése az általános tehetségműhelyek, és a speciális műhelyek óvodai fejlesztési lehetőségeire. KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés, a továbbképzési intenzív időszakában teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre leadja, a vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés. kiselőadások tartása, a fenti témakörökből vázlatkészítés I. félévben Határidő: október 31. Gyakorlati vizsga II. félévben a kidolgozott vázlatos óvodai/iskolai tehetséggondozói rendszer bemutatása a lenti témakörök szerint. Határidő: május 15. Témakörei:

15 Tehetségnevelés az óvodában, iskolában Az óvoda/iskola tehetséggondozó programja 1. Az óvodai/iskolai nevelésünk alapjai a tehetséggondozó munkához 2. Alapelvek, célok, a tehetséggondozásban, a kiválasztott tehetségmodell bemutatása 3. A tehetséggondozás rendszerének működéséhez szükséges szervezet létrehozása, bemutatása 4. A tehetségígéretek azonosítása az óvodába/iskolába. Mérési anyagok az azonosításhoz 5. Tehetségígéretek/tehetségek beválogatása a tehetségműhelyekbe 6. Tehetségműhelyeink bemutatása táblázatos formában 7. Gazdagító triád alkalmazása a műhelyekben 8. 30/60 órás műhelyek rendszerének, pontos tartalmi összetevőinek összeállítása 9. Hatásvizsgálatok a műhelyekben (gyerekek/tanulók eredménymérése, pedagógusok, szülők elégedettségmérése) 10. A tehetséggondozáshoz szükséges tárgyi, személyi feltétel 11. Szülők bevonása a tehetségígéretek/tehetségek fejlesztő tevékenységébe 12. Hálózatfejlesztés a tehetségígéretek/tehetségek köré A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: 1. Csermely Péter (2009): A tehetséggondozás és az óvodai gyakorlat. Hogyan ismerhetjük fel, és hogyan gondozhatjuk a legjobban a tehetséges gyermekeket? Óvodavezetői Ismeretek. Budapest. Raabe Könyvkiadó, 2. Nagy Jenőné (2012): Tehetségígéretek gondozásának elmélete és gyakorlata. Szolnok, ONME Egyesület 179p. 3. Gyarmathy Éva (2006): A tehetség. Fogalma, összetevői, típusai és azonosítása. Budapest. ELTE Eötvös kiadó, 4. Gyarmathy Éva (2007): A tehetség. Háttere és gondozásának gyakorlata. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, AJÁNLOTT IRODALOM: Géniusz Projektiroda honlapján található írások: Nagy Jenőné (2011): Nemzeti Tehetség Program. Célok és fejlesztési területek. II. rész Óvodavezetési ismeretek Budapest. Raabe tanácsadó és kiadó Kft, február, N old. Nagy Jenőné (2011): Aktualitások az óvodák életében. Hogyan gondolkodjunk a tehetségígéretek gondozásáról? Szakértők konferencia kiadványa. Hajdúszoboszló, Sulinova, 28 old. Nagy Jenőné (2012): Nagy Jenőné (2012): Korai tehetséggondozás, avagy tehetségígéretek nevelése az óvodában= Óvodavilág. Budapest I. száma 6 p.

16 Nagy Jenőné (2012): Az óvodai tehetségnevelés specialitásai. Komplex tehetségfejlesztő programok. dr. Balogh László). Debrecen. Didakt Kiadó, p.

17 TEHETSÉG- ÉS SZOCIO-EMOCINÁLIS FEJLŐDÉS Kontakt Zárási Ajánlott A tantárgyelem neve Kredit Státus óraszám forma félév Tehetség és szocioemocionális fejlődés Kós Nóra 7 4 Gyak. Óvó, tanító III. Előfeltételek A TANTÁRGY CÉLJA: A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgató elsajátítsa az emocionális fejlődés problémáit. A hallgatók ismerjék meg azokat a pedagógiai és pszichológiai eljárásokat, segítő módszereket, melyeket alkalmazni tudnak a pedagógusi hivatásuk során. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismerje A családi hatásokat, az anyák szerepét, az akceleráció problémáit, az emocionális fejlődés relatív lemaradásának problémáit, a társak szerepét, konformizmus és kreativitás viszonyát. a tanulási zavar veszélyeztetettségét. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Legyen képes az alulteljesítő és a tehetséges gyermekek fejlesztésére, a kapcsolattartásra szülőkkel, szakemberekkel, pedagógusokkal, a szakvélemények eredményeinek értelmezésére. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: elkötelezett a tehetségfejlesztés iránt, rendelkezik olyan együttműködési viszonyulással, amely a fejlesztését szolgálja, változtatásokat, fejlesztéseket elfogadja, korrekt partneri kapcsolatra törekvő, önkritikus, látja hiányosságait, és tud azon változtatni, örül mások, és saját eredményeinek, képes a másság elfogadására, megfelelő képességekkel, készségekkel rendelkezik a gyermekek fejlesztéséhez. TANANYAG: Családi hatások: Freeman melegházhatás, az anyák szerepe. Howe kultúra és értékközvetítés, identifikáció és technikák tanítása. Albert a tágabb család tranzakcionális hatásrendszere, kompetens és kreatív tehetségformák alakulása. Kris traumamaradvány elmélete.

18 Az akceleráció problémái: Terrassier disszinkronitás elmélete intellektuális pszichomotoros, nyelvi, érzelmi és szociális disszinkronitás elmélete Az emocionális fejlődés relatív lemaradásának problémái. Szociális beilleszkedés: Landau kudarckerülés, perfekcionizmus, izoláció, kommunikációs és vezetői képességek, agresszió, mint kreatív energia. A társak szerepe, konformizmus és kreativitás viszonya. A tanulási zavar veszélyeztetettsége. KÖVETELMÉNYEK: Legyen képes az elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. Félévteljesítés: I. félév: Dolgozat leadása határidő: október 31. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: 8. Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában 9. Balogh László: Tanulási nehézségek segítő pedagógiai tevékenység AJÁNLOTT IRODALOM: Zsoldos Márta, Sarkadi Katalin: Szűrőeljárás óvodáskorban specifikus tanulási zavar lehetőségeinek vizsgálatára

19 TEHETSÉGDIAGNOSZTIKA, A PROGRAMOK HATÁSVIZSGÁLATA I-II. A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Tehetségdiagnosztika, a műhelymunkák hatásvizsgálata Szabóné Balogh Ágota Gyak. Tanító óvó III-IV. A TANTÁRGY CÉLJA: A tantárgy tanításának célja azoknak a diagnosztikai eljárásoknak a megismerése, melyek a tehetség felismerését segítik. A hallgatók ismerjék meg azokat a pedagógiai és pszichológiai eljárásokat, segítő módszereket, melyeket alkalmazni tudnak a pedagógusi hivatásuk során. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismeri és felismeri a tehetség korai jegyeit, a differenciált oktatás lehetőségeit, a szociokulturálisan hátrányos tehetségek kognitív fejlődésének értelmezését, a pozitív énkép, igényszint, teljesítménymotiváció kialakulása, a szociális tehetség, felelősségvállalást. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Legyen képes a tehetség diagnosztizálására alkalmazni a diagnosztikai eljárásokat A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: elkötelezett a tehetségfejlesztés iránt, rendelkezik olyan együttműködési viszonyulással, amely a fejlesztését szolgálja, változtatásokat, fejlesztéseket elfogadja, korrekt partneri kapcsolatra törekvő, önkritikus, látja hiányosságait, és tud azon változtatni, örül mások, és saját eredményeinek, képes a másság elfogadására, megfelelő képességekkel, készségekkel rendelkezik a gyermekek fejlesztéséhez. TANANYAG: A tehetségdiagnosztika alapjai : azonosítás, beválogatás, hatásvizsgálat

20 A tehetségdiagnosztika módszerei: módszerválasztás vélemények gyűjtése, tesztek alkalmazása, ezek következményei egymásnak ellentmondó, illetve egymást megerősítő eredmények Tehetségdiagnosztikai eszközök Képességvizsgálatok Kreativitásvizsgálatok Motiváció vizsgálata Személyiségvizsgáló eljárások Tanulásra vonatkozó vizsgálatok Tehetségdiagnosztika matematikai statisztikai alapjai KÖVETELMÉNYEK: Legyen képes az elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. Beadandó dolgozat ben. Határidő: I. félév: október 31. II. félév: május 15. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése KÖTELEZŐ IRODALOM: 10. Tóth László: Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez 11. Dávid Imre: A tehetséges tanulók azonosításának módszerei 12. Tehetségdiagnosztika, In: Mező Ferenc, Kocka Kör, Debrecen, AJÁNLOTT IRODALOM: Tóth László: A tanulók megismerésének pszichológiai módszerei Tóth László: Tehetség-kalauz

21 TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK, GAZDAGÍTÓ PROGRAMOK I-II. A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Tehetségfejlesztő programok, gazdagító programok I.-II Gyj - Gyj Tanító óvó III-IV Lestyán Erzsébet A TANTÁRGY CÉLJA: A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatók ismerjék meg és tudják alkalmazni a tehetségfejlesztő programokat. A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgató elsajátítsa a gazdagító programokat. A hallgatók ismerjék meg azokat a pedagógiai és pszichológiai eljárásokat, segítő módszereket, melyeket alkalmazni tudnak a pedagógusi hivatásuk során. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismeri - a tehetségfejlesztő programokat - és figyelembe veszi a fejlesztési célok és életkor kapcsolatát - a korai tehetséggondozás lehetőségeit, - az alulteljesítés, alulterhelés problémáját, - a gyorsítás léptetés, gazdagítás dúsítás lehetőségeit, Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Legyen képes - megfelelő fejlesztési terv elkészítésére, - a tehetséggondozó programok megfelelő alkalmazására, - a tanár változó szerepét beépíteni a gazdagító programok különböző típusaiban és fázisaiban, - a fejlesztés tanmenetbe történő beépítését. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: - elkötelezett a tehetségfejlesztés iránt, - rendelkezik olyan együttműködési viszonyulással, amely a fejlesztését szolgálja, változtatásokat, fejlesztéseket elfogadja, - korrekt partneri kapcsolatra törekvő, - önkritikus, látja hiányosságait, és tud azon változtatni, - örül mások, és saját eredményeinek, - képes a másság elfogadására, - megfelelő képességekkel, készségekkel rendelkezik a gyermekek fejlesztéséhez. TANANYAG Tehetségfejlesztő programok - Fejlesztési célok: erős oldal támogatása, kompenzáció, megelőzés légkörjavítás, kondicionálás. - Individualizáció és differenciálás: Robinson, Roedel, Jackson nézetei. - Fejlesztési célok és életkor kapcsolata. - Korai tehetséggondozás. - Az alul-ellátás, alulterhelés problémája. - Gyorsítás léptetés.

TANTÁRGYLEÍRÁS. A tehetségkutatás története

TANTÁRGYLEÍRÁS. A tehetségkutatás története A tehetségkutatás története PSG1117 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 5 Félévi kontakt óraszám 15 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Megismertetni a hallgatókkal

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők Bevezető A pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben stúdium azon elméleti és gyakorlati ismereteket foglalja egybe, amelyekkel ma e kérdéskörben fel tudjuk vértezni a különös helyzetű (itt: tehetséges)

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Hajdúszoboszló, 2011. okt. 19. Nagy Jenőné, Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, 2011. október 19.

Hajdúszoboszló, 2011. okt. 19. Nagy Jenőné, Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, 2011. október 19. Hajdúszoboszló, 2011. okt. 19. A Nemzeti Tehetség Programról Beszélhetünk-e tehetségről óvodáskorban? Óvodai tehetségmodell bemutatása Tehetségígéretek gondozásának rendszere Tehetségígéretek felkutatását,

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban Nevelési Tanácsadók Konferenciája Budapest, 2011. november 10. Dr. Dömösiné Rápolti Éva Az emberi

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED!

TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED! TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED! Tehetségpontként fontos feladatkörünk a tehetségazonosítás, a kiváló képességek korai megnyilvánulásainak felismerése. A tehetségazonosítás hármas szabálya alapján végezzük

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Személyes hatékonyság fejlesztése CSM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 kontaktóraszám (elm. + gyak.) 6 gyak. jegy Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Harsányiné Petneházi Ágnes

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség elméleti alapjai Tantárgy kódja. Harsányiné Petneházi Ágnes adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség elméleti alapjai Tantárgy kódja. Harsányiné Petneházi Ágnes adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Tehetség elméleti alapjai PSG1118 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 5 Konzultációs óraszám 15 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Szolnok, 2016. ápr. 26. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Személyiség és szerep közötti viszony Magszerepek - foglalkozási

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából A Könyvtár hírei 1. Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. 2. Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

Az ellenőrzés célja és szerepe a mai óvodákban

Az ellenőrzés célja és szerepe a mai óvodákban Az ellenőrzés célja és szerepe a mai óvodákban Témavezető: Dr. Makai Katalin Készítette: Tátraháziné Staub Zita Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv- és beszédfejlesztő továbbképzési szak

Részletesebben

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013.

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 3 félév Szakképzettség megnevezése: Fejlesztő-differenciáló

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Alapmodulok, tantárgyak. Előfeltétel. Tantárgy- Felelős tanszék neve. Teljesítés kreditp. Tantárgy neve Kód Óraszám. Teljesítés Szk.

Alapmodulok, tantárgyak. Előfeltétel. Tantárgy- Felelős tanszék neve. Teljesítés kreditp. Tantárgy neve Kód Óraszám. Teljesítés Szk. A tanulási zavarok felismerés és kezelése pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés alapú mintatanterve Érvényes az 2oo2/2oo3-as tanévből Alapmodulok, tantárgyak Teljesítés p. Teljesítés

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő A tehetségazonosítás néhány lehetősége Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő Milgram mátrix Felnőttkorban tehetséges ember Felnőttkorban tehetséget nem mutató ember Gyermekkorban jelentkező

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás háttere

A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás háttere Varga Erzsébet Oktatási törvény adta lehetőség. Tehetségek jelenléte az iskolában, szülői igény. A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás háttere Pedagógusok szakmai hivatástudata. A tehetséggondozás

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Report of Module IV. Seminar-design

Report of Module IV. Seminar-design Comenius 2.1 E:BOP Empowerment: Burn Out-Prevention Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Report of Module IV. Seminar-design (MAGYARORSZÁG) E-BOP Nemzetközi projekt Konstruktív magatartásváltoztatás

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Közösségi művelődés pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Dr. habil. Szabó József

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben

Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben a TÁMOP 3.4.3.-08/2009-0111 Iskolai tehetséggondozás című pályázati projekt kutatási részprojektje a tehetséggondozás helyzetének feltérképezése A Miskolci

Részletesebben