SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Választott ismeretkör: TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS Szakirány Szarvas

2 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Lestyán Erzsébet szakfelelős Nagy Jenőné továbbképzési vezető KIADÓ: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Továbbképzési és Minőségfejlesztési Iroda, 2014 FELELŐS KIADÓ: Dr. Lipcsei Imre dékán Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

3 Tartalomjegyzék I. Köszöntő Órarend II. Tantárgyi programok III. IV. félév - Törvények, szakmai szabályozók a tehetség területén, Kreativitás, pedagógiai alkalmazás, III. félév - A tehetséggondozás története és elmélete, III. félév - Tehetségazonosítás, kiválasztás, III. félév - Tehetség és szocio-emocionális fejlődés, III. félév - Tehetségígéretek, tehetségek nevelése óvodában, iskolában, III. félév - IV. félév - Alulteljesítés, tanulási zavarok, IV. félév - Tehetségdiagnosztika, a műhelymunkák hatásvizsgálata, III-IV. félév - Tehetségfejlesztő programok, gazdagító programok III-IV. félév - Pedagógus szerep a tehetségfejlesztésben, IV. félév - Önismereti és kommunikációs tréning, III. félév - Tanácsadás, egyéni fejlesztés, hálózatépítés, IV. félév - Szakmai gyakorlat, III-IV. félév (a megadott szempontok szerint) III. Vizsgarend IV. Szigorlati tételsor V. Komplex záróvizsga tétel VI. Egyéb oktatási információk - Az oktatók elérhetősége - Általános tájékoztató a képzésre járó hallgatóknak - Javaslat tanulási terv készítéséhez - Hallgatók névsora - Igény-, elégedettségmérő kérdőív

4 Köszöntő Tisztelt Kollégánk! Szeretettel köszöntjük a szakirányú továbbképzésünkön! A es tanévben megújult, újra akkreditált képzéssel várjuk Önt, a nagy hagyománnyal rendelkező szarvasi karunkon, ahol elkötelezett oktatói kar dolgozik a felnőtt továbbképzési rendszerünkben. Képzésünk célja, hogy Ön megismerkedjen az új értelmet nyert intézményi tehetségfejlesztéssel. Képzésünket szeretnénk egy új szemlélettel áthatni, nevezetesen, hogy mekkora erő lakozik egy olyan fejlesztésben, ahol nem a kompenzáláson van a hangsúly, hanem azon, hogy minden gyermeknek felkutassuk a legjobb képességét, és abban megerősítsük. Az önbizalommal átitatott fejlesztés, majd meglátja, aranyat ér. Szeretnénk megismertetni Önt a tehetség fogalmaival, összetevőivel, a kreatív személyiség tulajdonság jellemzőivel. Feladatunknak tartjuk megmutatni, hogy a tehetségazonosítást, miként tudja elvégezni. Komoly feladatot igényel a különböző óvodákban, iskolákban kidolgozni a tehetséggondozás működési feltételeit, melyre szeretnénk sokféle ötletet a kezébe adni. Fő céljaink közé tartozik, hogy megtanítsuk Önt tehetséggondozó programot írni a különböző speciális képességcsoportok fejlesztéséhez. Végül, szeretnénk olyan mérésekkel megismertetni, mellyel diagnosztizálni tudja az elért eredményeket, és a hatásvizsgálatokat is elvégezheti. Nagyon bízunk abban, hogy elégedett lesz képzésünkkel, és alkalmazni fogja a szakirányú képzésen tanult új ismereteket. Nagy Jenőné továbbképzési vezető Lestyán Erzsébet szakfelelős Szarvas, augusztus 25

5 ÓRAKERET AUGUSZTUS 25. HÉTFŐ Tehetséggondozás története, elmélete Lestyán Erzsébet Képzés megnevezése: Tehetségfejlesztő II. évfolyam A képzés helye: Szent István Egyetem Pedagógiai Kar AUGUSZTUS 26. KEDD Tehetségígéretek, tehetségek nevelése óvodában, iskolában Lestyán Erzsébet földszint 7. sz. terem augusztus ig AUGUSZTUS 27. SZERDA Tehetségdiagnosztika, a műhelyek hatásvizsgálata Szabóné Balogh Ágota AUGUSZTUS 28. CSÜTÖRTÖK Tehetségazonosítás, kiválasztás Lestyán Erzsébet AUGUSZTUS 29. PÉNTEK Tanácsadás, egyéni fejlesztés Lestyán Erzsébet EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET Tehetséggondozás története, elmélete Lestyán Erzsébet Önismeret, személyiségfejlesztés és komm. tréning Lestyán Erzsébet óráig Törvények, szakmai szabályozók a tehetséggondozás területén Kreativitás pedagógiai alkalmazása Nagy Jenőné 20:00 óráig (Kérjük, hozzanak magukkal zsírkrétát és A/4-es rajzlapot.) Tehetségfejlesztő programok elmélete Szabóné Balogh Ágota Tehetség és szocioemocionális fejlődés Kós Nóra

6 A szarvasi szakvizsgás, szakirányú képzések rendszerét bemutató folyamatleírás Cél: valamennyi főiskolai szakvizsgás képzés rendszertudatos működtetése, és azonos feltételeinek kialakítása. Alkalmazási kör: szakvizsgás képzésre felvett és járó hallgatók, és a szakvizsgán tanító oktatók köre Folyamatgazda: Nagy Jenőné továbbképzési vezető A folyamat auditora: a főiskola vezetése 1. A szakirányú, szakvizsgás képzésekre jelentkezés június 15-ig tart. A jelentkezés alapján a főiskola dönt, mely képzéseket indítja. A jelentkezőket erről legkésőbb július 1-ig értesíti. 2. A felvett hallgatóktól a Továbbképzési Iroda bekéri a diplomamásolatokat, mivel a képzéseinkre a bemeneti lehetőség óvodapedagógusi és tanítói, illetve bizonyos képzéseinken tanári diploma. Akik a feltételeknek megfelelnek, megküldi a felvételi értesítőt, és egyéb beiskolázáshoz szükséges tájékoztatást. 3. Pedagógus továbbképzés 2014/2015. tanév első intenzív hetének lebonyolítása Az intenzív képzés minden tanév augusztus utolsó, teljes hetében szerveződik, bentlakásos formában. Az első tanítási órán iratkozás, indexek előkészítése, általános tájékoztató történik. Az egyhetes képzés minden szakon a tanulási-tanítási útmutató alapján történik, melyet minden hallgatónak biztosítunk a honlapon való közzététellel. Az útmutató segít a vizsgákra történő felkészülésben, mert tartalmazza a tantárgyakat, témaköröket, a szakirodalmat, vizsgarendet és a dolgozatok leadásának pontos határidejét. 4. Vizsgáztatások lebonyolítása, dolgozatok kijavítása, indexek beírása november 1-től, december első hetéig tart. 5. Pedagógus továbbképzés 2014/2015. tanév második intenzív hetének lebonyolítása. A második intenzív hét minden tanév január harmadik vagy negyedik hetében szerveződik, bentlakásos formában. Az első tanítási órán iratkozási lapok (félévenkénti beiratkozás), igazolások, és egyéb szervezési feladatok lebonyolítása, ügyintézése történik. Az egyhetes képzés minden szakon a tanulási-tanítási útmutató alapján zajlik. 6. Vizsgáztatások lebonyolítása, dolgozatok kijavítása, indexek beírása április 1-től június 1-ig tart. Ez a rendszer minden tanévben megismétlődő tevékenységsor.

7 A VÁLASZTOTT ISMERETKÖR TÁRGYAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS

8 TÖRVÉNYEK, SZAKMAI SZABÁLYZÓK A TEHETSÉG TERÜLETÉN KREATIVITÁS, PEDAGÓGIAI ALKALMAZÁS A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Törvények, szakmai szabályzók a tehetség területén Kreativitás, pedagógiai alkalmazás 10 3 K Óvó - Tanító III. Nagy Jenőné A TANTÁRGY CÉLJA: 1. A tantárgy első számú célja, hogy a hallgatók megismerjék a Nemzeti Tehetség Programot, és a tehetséggondozás törvényi hátterét. 2. Továbbá a tantárgy célja, hogy a tehetség összetevők közül legfontosabb elemmel, a kreativitással behatóan foglalkozzon. Tudatosítsa a tehetség és kreativitás összefüggéseit, hogy a hallgatók ismerjék meg azokat a pedagógiai és pszichológiai eljárásokat, segítő módszereket, melyeket alkalmazni tudnak a pedagógiai gyakorlatukban. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismeri a szabályzókat kreativitás és tehetség fogalmát, a kreativitáskutatások elméleti háttere, a kreativitás vizsgálati módszereit az intézményi gyakorlatokban, a kreativitás fejlesztésének lehetőségeit. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Képes legyen utána nézni a a törvények értelmezésének, a kreativitás fejlesztésére a pedagógiai implikációk alkalmazására. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: igyekszik a szabályzók betartására, betartatására elkötelezett a tehetségfejlesztés iránt, rendelkezik olyan együttműködési viszonyulással, amely a fejlesztését szolgálja, változtatásokat elfogadja, korrekt partneri kapcsolatra törekvő, önkritikus, látja hiányosságait, és tud azon változtatni, örül mások, és saját eredményeinek, képes a másság elfogadására,

9 megfelelő képességekkel, készségekkel rendelkezik a gyermekek fejlesztéséhez. TANANYAG Kreativitás és tehetség. A kreativitáskutatások története: Guilford, Torrance, Landau, Arthur Kosler, Riitók, A kreatív gondolkodás: konvergens és divergens gondolkodás összehasonlítása A divergens gondolkodás elemzése: Problématalálás, átstrukturálás, fluencia, flexibilitás, originalitás, elaboráció. A kreatív személyiség jellemzői, tulajdonságai A kreativitás folyamata A kreativitás fejleszthetősége KÖVETELMÉNYEK: Legyen képes az elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. I. félévben két dolgozat leadása, és kollokvium a témákból. Határidő: október 31. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése KÖTELEZŐ IRODALOM: Nemzeti Tehetség program, 126/2008. (XII.4.) OGY határozat 2011.éviCXC. törvény a nemzeti köznevelésről = Budapest. Magyar Közlöny, évi 162. szám. Nagy Jenőné (2011): Hol tartunk most? A Nemzeti Tehetség Program első két éve a végrehajtási, cselekvési program fő feladatainak tükrében. Óvodavezetési ismeretek Budapest. Raabe tanácsadó és kiadó Kft, június, N p. Nagy Jenőné (2010): Szemléletváltás az óvodapedagógiában. Tehetséggondozás. Nemzeti Tehetség Program. Budapest. Óvodavezetési ismeretek. Raabe Kiadó, 30 p. Landau. E.(1999): Bátorság a tehetséghez. Budapest Magyar Tehetséggondozó Társaság támogatásával a Calibra Kiadó Arthur Kostler kreativitás területei. A kreatív gondolkodás és az ötletbörze. Kaposvár. Novotrade RT p. Csermely Péter (2009): Tehetséggondozás és az óvodai gyakorlat. Budapest Óvodavezetői ismeretek. RAABE AJÁNLOTT IRODALOM: Arthur Koestler (1998): A teremtés. (Fordította: Makovecz Benjamin.) Budapest. Európa Kiadó. A kötet első megjelenése: Arthur Koestler (1964): The Act of Creation. London: Hutchinson. Gergencsik Eszter: Kreativitás és közösség

10 A TEHETSÉGGONDOZÁS TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETE A tantárgyelem neve A tehetséggondozás története és elmélete Lestyán Erzsébet Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév 8 6 K. K. III. Előfeltételek A TANTÁRGY CÉLJA: Megismertetni a tehetséggondozás történetét az ókortól napjainkig. Megismertetni a tehetség felfogásokat, a tehetség összetevőit, tehetségmodelleket, diagnosztikai alapokat, fejlesztési modelleket, stratégiákat és programokat. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató ismeri A tehetséggondozás és kutatás történetének főbb eseményeit, fordulópontjait A főbb tehetségkoncepciókat, modelleket, tehetségdiagnosztikai eljárásokat, fejlesztési stratégiákat és programokat. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató legyen képes önállóan számot adni az elsajátított ismeretekről, ezek gyakorlati hasznosíthatóságáról. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: A hallgató építse be az értékrendjébe a tehetségesek érdekében tett erőfeszítéseket alkotó módon viszonyuljon a tehetséges tanulók igényeihez és a tehetségfejlesztő programokhoz TANANYAG: 1. Tehetséggondozás a régmúltban Az ókori Kína Görögország Róma, középkor, reneszánsz, reformáció Törökország Amerikai kolóniák 2. A tehetség tudományos kutatásának kezdetei a XIX. században Galton munkássága. Az eugénika koncepciója Lombroso és követői 3. A tehetség, mint intellektuális képesség Az intelligenciavizsgálatok története Az intelligenciastruktúra kutatásának története Terman longitudinális kutatása 4. A tehetségfejlesztési mozgalom története az Egyesült Államokban Termantól a Marland-jelentésig A kormány szerepvállalásának alakulása A Nemzeti Tehetségügyi Hivatal és a Nemzeti és Állami Tehetségügyi Vezetőképző Intézet Állami és helyi intézkedések Új tendenciák és problémák a tehetségesek oktatásában a) A tehetségesek oktatásának helyzete

11 b) Nemzeti jelentések az állami oktatásról, és ezek tehetségpedagógiai vonatkozásai 5. Tehetséggondozás Németországban 6. Tehetséggondozás Izraelben 7. A tehetséggondozás története Magyarországon Első szakasz: a századfordulótól 1931-ig Második szakasz: Harmadik szakasz: 1979-től napjainkig 8. Tehetségkoncepciók Tehetségmodellek A tehetség jellemzői Tehetségdiagnosztika Fejlesztési stratégiák Fejlesztési programok A tehetség kibontakozása KÖVETELMÉNYEK: Részvétel a foglalkozáson A tanultak ellenőrzése feleletválasztós teszttel A félév teljesítése: kollokvium a témakörökből. Határidő: október 31. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Czeizel Endre (1997): Sors és tehetség. Fitt Image Minerva Kiadó, Budapest. III. fejezet, Herskovits Mária (1996): A tehetségfejlesztés különböző útjai nemzetközi körkép. In: A tehetségfejlesztés pszichológiája (szerk.: Balogh László, Herskovits Mária és Tóth László). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Tóth László (2003): A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. (A vonatkozó szócikkek) Tóth László (1998): A tehetségesek tanítása. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 1. és 13. fejezet Balogh László (2004): Iskolai tehetséggondozás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. AJÁNLOTT IRODALOM: Ágoston György: Tézisek az iskolai tehetségnevelésről. Pedagógiai Szemle, 1985/ Báthory Zoltán: Tehetségnevelés és iskola. In: Ranschburg Jenő (szerk.): Tehetséggondozás az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, Michael Vorbeck: Tehetséggondozás európai megvilágításban. In: Tehetség és társadalom. Konferenciaanyag (szerk.: Herskovits Mária és Polonkai Mária). Debrecen, Balogh László Herskovits Mária Tóth László (szerk.) (1994): A tehetségfejlesztés pszichológiája. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. Tóth László (1998): A tehetségesek tanítása. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

12 TEHETSÉGAZONOSÍTÁS, KIVÁLASZTÁS A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Tehetségazonosítás, kiválasztás Lestyán Erzsébet 5 óra 3 Gyj. Kötelező III. félév Egyéni fejlesztési rendszerek működtetése az óvodában, iskolában A TANTÁRGY CÉLJA: Célunk, hogy a hallgatók legyenek képesek a gyermekek tehetségazonosítására, és különböző tehetséggondozó programokba történő kiválasztására MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismerjenek meg tehetségazonosító megfigyeléseket Ismerjenek meg olyan eljárásokat, amellyel a tehetségek kiválasztását el tudják végezni Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Legyenek képesek az azonosító és a kiválasztáshoz szükséges eszközöket használni, s segítségükkel a gyerekeket, tanulókat a legmegfelelőbb fejlesztésbe részesíteni TANANYAG Tehetség-ígéretek felismeréséhez szükséges megfigyelési szempontok, tulajdonságlisták összeállítása (csoportos tréning) Az óvodákban/iskolában alkalmazott gyermek megfigyelési szempontok elemzése, áttekintése, kiegészítésre tett javaslatok (egyéni megfigyelési feladatok) A beválogatás szempontjai. Tehetségtípusonként speciális megfigyelési szempontok kidolgozása. (csoportos tréning) KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés, a továbbképzési intenzív időszakában teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre leadja, a vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés. kiselőadások tartása, a fenti témakörökből vázlatkészítés I. félévben Határidő: október 31. Gyakorlati vizsga A vázlatos óvodai/iskolai tehetségazonosító és kiválasztó rendszer bemutatása A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Balogh László (2004): Iskolai tehetséggondozás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. Csermely Péter (2009): A tehetséggondozás és az óvodai gyakorlat.? Óvodavezetői Ismeretek. Budapest. Raabe Könyvkiadó, Balogh László (2012): Komplex tehetségfejlesztő programok. Didakt Kiadó, Debrecen Gyarmathy Éva (2006): A tehetség. Fogalma, összetevői, típusai és azonosítása. Budapest. ELTE Eötvös kiadó,

13 TEHETSÉGÍGÉRETEK, TEHETSÉGEK NEVELÉSE ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN I-II. A tantárgyelem neve Tehetségígéretek, tehetségek nevelése óvodában, iskolában I-II. Lestyán Erzsébet Nagy Jenőné A TANTÁRGY CÉLJA: Kontakt óraszám Félévenként 5 óra Kredit Zárási forma 2+2 Gyj.- Gyj Státus Kötelező Ajánlott félév III-IV. félév Előfeltételek Mérés, értékelés az óvodákban, iskolákban Egyéni fejlesztési rendszerek működtetése az óvodában, iskolában A tanfolyami résztvevők ismerjék meg a megváltozott tehetségképet, s e területen a közoktatásban kialakult szemléletváltást, valamint a szemléletváltást generáló tehetségsegítő szervezetek munkáját. A tanfolyam oktatói elevenítsék fel és tudatosítsák a továbbképzés résztvevőivel az óvodáskor személyiségfejlődés jellemzőit, különös tekintettel azokra az összetevőkre, melyek a tehetségígéretek kibontakoztatása szempontjából meghatározóak. A továbbképzésen résztvevő óvodapedagógusok, tanítók ismerjék meg a tehetséggondozással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, amelyek a tehetséggondozás értelmezéséhez, a tehetségígéretek azonosításához és a tehetségígéretekkel való foglalkozásokhoz szükségesek. Ismerjék meg az óvodai, iskolai tehetséggondozás speciális területeit, lehetséges tartalmait, alkalmazási és működtetési lehetőségeit, módszereit és annak dokumentációit. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák ismeri a Nemzeti Tehetség Programot ismeri a tehetségpedagógiai alapfogalmait ismeri a Nemzeti Tehetség Tanács új szemléleti megközelítését, a tehetségígéretek/ tehetség fejlesztése tekintetében Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák képes a tehetséggongozás alapelveit óvodában/iskolában kidolgozni. képes értelmezni a kiválasztott tehetségmodelljét, valamint képes alkalmazni a tehetséggondozó munkájában képes a tehetségígéretek azonosítására, dokumentációjának elkészítésére képes a fejlesztéseket beindítani az óvodában, iskolában képes megtervezni egy tehetségműhely működését kiválasztási szempontjait el tudja készíteni tud hatásvizsgálatokat mérni a tehetséggondozásban résztvevők körében A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: elkötelezett a tehetségígéretek/tehetséges tanulók gondozásában, rendelkezik olyan együttműködési viszonyulással, amely a szervezet fejlesztését szolgálja, és segíti folyamatszabályozott rendszerben felépíteni a tehetséggondozás minden elemét, önkritikus, látja hiányosságait, és tud azon változtatni, örül mások, és saját eredményeinek.

14 TANANYAG 1. A MEGVALÓSÍTÁS TEMATIKAI EGYSÉGE 1.1. A tehetség alapfogalmainak elemzése, értelmezése (előadás, kártyajáték) 2. A MEGVALÓSÍTÁS TEMATIKAI EGYSÉGE 2.1. Az óvodai/iskolai tehetséggondozás működési elveinek, rendszerének közös kidolgozása Helye az óvoda/iskola nevelési programjában, az óvoda napi és heti rendjében. Működési feltételek szakszerű elemzése: korosztály, létszámkeretek, a műhely helye, a műhelymunka szervezési feltételei csoporton belül és kívül, személyi, tárgyi feltételek, valamint a dokumentációi. Munkaterv készítése a tehetséggondozás éves feladatainak megtervezéséhez. (kiscsoportos tréning) 2.2. Tehetséggondozó műhelyek lehetséges témái, tartalmai az óvodában/iskolában A tehetséggondozó műhely programjának összeállítása. A tehetséggondozás különböző formái. A gazdagítás, dúsítás alkalmazása az óvodai gyakorlatban. Tehetséggondozó program megírásának különböző témában Különböző témájú tehetséggondozó programhoz kreatív programelemek gyűjtése 2.3. A tehetséggondozás kommunikációs hálózatának kiépítése óvodán belül és kívül Az óvodán/iskolán belüli tehetséggondozói rendszer kidolgozása. Információs táblák, terek készítése óvodán/iskolán belül a tehetséggondozói munkáról Új kommunikációs formák kidolgozása a szülők részére. Óvodán/iskolán kívüli szakmai kapcsolatok létrehozása a gondozói gyakorlat segítéséért. 3. A MEGVALÓSÍTÁS TEMATIKAI EGYSÉGE 3.1. Tehetséggondozás különböző formáinak alkalmazási lehetősége A gyorsítás, léptetés, ugratás Kiválogatás, elkülönítés Gazdagítás, dúsítás A tehetséggondozás különböző formáinak alkalmazhatósága az óvodai nevelésben 3.2.Tehetséggondozás módszereinek alkalmazása Differenciálás, választási lehetőség biztosítása az óvodai fejlesztésben Öndifferenciálás, önválasztás kialakítása Kreativitásfejlesztő játékok alkalmazása Elvek, és ötletek összegyűjtése az általános tehetségműhelyek, és a speciális műhelyek óvodai fejlesztési lehetőségeire. KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés, a továbbképzési intenzív időszakában teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre leadja, a vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés. kiselőadások tartása, a fenti témakörökből vázlatkészítés I. félévben Határidő: október 31. Gyakorlati vizsga II. félévben a kidolgozott vázlatos óvodai/iskolai tehetséggondozói rendszer bemutatása a lenti témakörök szerint. Határidő: május 15. Témakörei:

15 Tehetségnevelés az óvodában, iskolában Az óvoda/iskola tehetséggondozó programja 1. Az óvodai/iskolai nevelésünk alapjai a tehetséggondozó munkához 2. Alapelvek, célok, a tehetséggondozásban, a kiválasztott tehetségmodell bemutatása 3. A tehetséggondozás rendszerének működéséhez szükséges szervezet létrehozása, bemutatása 4. A tehetségígéretek azonosítása az óvodába/iskolába. Mérési anyagok az azonosításhoz 5. Tehetségígéretek/tehetségek beválogatása a tehetségműhelyekbe 6. Tehetségműhelyeink bemutatása táblázatos formában 7. Gazdagító triád alkalmazása a műhelyekben 8. 30/60 órás műhelyek rendszerének, pontos tartalmi összetevőinek összeállítása 9. Hatásvizsgálatok a műhelyekben (gyerekek/tanulók eredménymérése, pedagógusok, szülők elégedettségmérése) 10. A tehetséggondozáshoz szükséges tárgyi, személyi feltétel 11. Szülők bevonása a tehetségígéretek/tehetségek fejlesztő tevékenységébe 12. Hálózatfejlesztés a tehetségígéretek/tehetségek köré A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: 1. Csermely Péter (2009): A tehetséggondozás és az óvodai gyakorlat. Hogyan ismerhetjük fel, és hogyan gondozhatjuk a legjobban a tehetséges gyermekeket? Óvodavezetői Ismeretek. Budapest. Raabe Könyvkiadó, 2. Nagy Jenőné (2012): Tehetségígéretek gondozásának elmélete és gyakorlata. Szolnok, ONME Egyesület 179p. 3. Gyarmathy Éva (2006): A tehetség. Fogalma, összetevői, típusai és azonosítása. Budapest. ELTE Eötvös kiadó, 4. Gyarmathy Éva (2007): A tehetség. Háttere és gondozásának gyakorlata. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, AJÁNLOTT IRODALOM: Géniusz Projektiroda honlapján található írások: Nagy Jenőné (2011): Nemzeti Tehetség Program. Célok és fejlesztési területek. II. rész Óvodavezetési ismeretek Budapest. Raabe tanácsadó és kiadó Kft, február, N old. Nagy Jenőné (2011): Aktualitások az óvodák életében. Hogyan gondolkodjunk a tehetségígéretek gondozásáról? Szakértők konferencia kiadványa. Hajdúszoboszló, Sulinova, 28 old. Nagy Jenőné (2012): Nagy Jenőné (2012): Korai tehetséggondozás, avagy tehetségígéretek nevelése az óvodában= Óvodavilág. Budapest I. száma 6 p.

16 Nagy Jenőné (2012): Az óvodai tehetségnevelés specialitásai. Komplex tehetségfejlesztő programok. dr. Balogh László). Debrecen. Didakt Kiadó, p.

17 TEHETSÉG- ÉS SZOCIO-EMOCINÁLIS FEJLŐDÉS Kontakt Zárási Ajánlott A tantárgyelem neve Kredit Státus óraszám forma félév Tehetség és szocioemocionális fejlődés Kós Nóra 7 4 Gyak. Óvó, tanító III. Előfeltételek A TANTÁRGY CÉLJA: A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgató elsajátítsa az emocionális fejlődés problémáit. A hallgatók ismerjék meg azokat a pedagógiai és pszichológiai eljárásokat, segítő módszereket, melyeket alkalmazni tudnak a pedagógusi hivatásuk során. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismerje A családi hatásokat, az anyák szerepét, az akceleráció problémáit, az emocionális fejlődés relatív lemaradásának problémáit, a társak szerepét, konformizmus és kreativitás viszonyát. a tanulási zavar veszélyeztetettségét. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Legyen képes az alulteljesítő és a tehetséges gyermekek fejlesztésére, a kapcsolattartásra szülőkkel, szakemberekkel, pedagógusokkal, a szakvélemények eredményeinek értelmezésére. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: elkötelezett a tehetségfejlesztés iránt, rendelkezik olyan együttműködési viszonyulással, amely a fejlesztését szolgálja, változtatásokat, fejlesztéseket elfogadja, korrekt partneri kapcsolatra törekvő, önkritikus, látja hiányosságait, és tud azon változtatni, örül mások, és saját eredményeinek, képes a másság elfogadására, megfelelő képességekkel, készségekkel rendelkezik a gyermekek fejlesztéséhez. TANANYAG: Családi hatások: Freeman melegházhatás, az anyák szerepe. Howe kultúra és értékközvetítés, identifikáció és technikák tanítása. Albert a tágabb család tranzakcionális hatásrendszere, kompetens és kreatív tehetségformák alakulása. Kris traumamaradvány elmélete.

18 Az akceleráció problémái: Terrassier disszinkronitás elmélete intellektuális pszichomotoros, nyelvi, érzelmi és szociális disszinkronitás elmélete Az emocionális fejlődés relatív lemaradásának problémái. Szociális beilleszkedés: Landau kudarckerülés, perfekcionizmus, izoláció, kommunikációs és vezetői képességek, agresszió, mint kreatív energia. A társak szerepe, konformizmus és kreativitás viszonya. A tanulási zavar veszélyeztetettsége. KÖVETELMÉNYEK: Legyen képes az elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. Félévteljesítés: I. félév: Dolgozat leadása határidő: október 31. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: 8. Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában 9. Balogh László: Tanulási nehézségek segítő pedagógiai tevékenység AJÁNLOTT IRODALOM: Zsoldos Márta, Sarkadi Katalin: Szűrőeljárás óvodáskorban specifikus tanulási zavar lehetőségeinek vizsgálatára

19 TEHETSÉGDIAGNOSZTIKA, A PROGRAMOK HATÁSVIZSGÁLATA I-II. A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Tehetségdiagnosztika, a műhelymunkák hatásvizsgálata Szabóné Balogh Ágota Gyak. Tanító óvó III-IV. A TANTÁRGY CÉLJA: A tantárgy tanításának célja azoknak a diagnosztikai eljárásoknak a megismerése, melyek a tehetség felismerését segítik. A hallgatók ismerjék meg azokat a pedagógiai és pszichológiai eljárásokat, segítő módszereket, melyeket alkalmazni tudnak a pedagógusi hivatásuk során. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismeri és felismeri a tehetség korai jegyeit, a differenciált oktatás lehetőségeit, a szociokulturálisan hátrányos tehetségek kognitív fejlődésének értelmezését, a pozitív énkép, igényszint, teljesítménymotiváció kialakulása, a szociális tehetség, felelősségvállalást. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Legyen képes a tehetség diagnosztizálására alkalmazni a diagnosztikai eljárásokat A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: elkötelezett a tehetségfejlesztés iránt, rendelkezik olyan együttműködési viszonyulással, amely a fejlesztését szolgálja, változtatásokat, fejlesztéseket elfogadja, korrekt partneri kapcsolatra törekvő, önkritikus, látja hiányosságait, és tud azon változtatni, örül mások, és saját eredményeinek, képes a másság elfogadására, megfelelő képességekkel, készségekkel rendelkezik a gyermekek fejlesztéséhez. TANANYAG: A tehetségdiagnosztika alapjai : azonosítás, beválogatás, hatásvizsgálat

20 A tehetségdiagnosztika módszerei: módszerválasztás vélemények gyűjtése, tesztek alkalmazása, ezek következményei egymásnak ellentmondó, illetve egymást megerősítő eredmények Tehetségdiagnosztikai eszközök Képességvizsgálatok Kreativitásvizsgálatok Motiváció vizsgálata Személyiségvizsgáló eljárások Tanulásra vonatkozó vizsgálatok Tehetségdiagnosztika matematikai statisztikai alapjai KÖVETELMÉNYEK: Legyen képes az elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. Beadandó dolgozat ben. Határidő: I. félév: október 31. II. félév: május 15. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése KÖTELEZŐ IRODALOM: 10. Tóth László: Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez 11. Dávid Imre: A tehetséges tanulók azonosításának módszerei 12. Tehetségdiagnosztika, In: Mező Ferenc, Kocka Kör, Debrecen, AJÁNLOTT IRODALOM: Tóth László: A tanulók megismerésének pszichológiai módszerei Tóth László: Tehetség-kalauz

21 TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK, GAZDAGÍTÓ PROGRAMOK I-II. A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Tehetségfejlesztő programok, gazdagító programok I.-II Gyj - Gyj Tanító óvó III-IV Lestyán Erzsébet A TANTÁRGY CÉLJA: A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatók ismerjék meg és tudják alkalmazni a tehetségfejlesztő programokat. A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgató elsajátítsa a gazdagító programokat. A hallgatók ismerjék meg azokat a pedagógiai és pszichológiai eljárásokat, segítő módszereket, melyeket alkalmazni tudnak a pedagógusi hivatásuk során. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismeri - a tehetségfejlesztő programokat - és figyelembe veszi a fejlesztési célok és életkor kapcsolatát - a korai tehetséggondozás lehetőségeit, - az alulteljesítés, alulterhelés problémáját, - a gyorsítás léptetés, gazdagítás dúsítás lehetőségeit, Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Legyen képes - megfelelő fejlesztési terv elkészítésére, - a tehetséggondozó programok megfelelő alkalmazására, - a tanár változó szerepét beépíteni a gazdagító programok különböző típusaiban és fázisaiban, - a fejlesztés tanmenetbe történő beépítését. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: - elkötelezett a tehetségfejlesztés iránt, - rendelkezik olyan együttműködési viszonyulással, amely a fejlesztését szolgálja, változtatásokat, fejlesztéseket elfogadja, - korrekt partneri kapcsolatra törekvő, - önkritikus, látja hiányosságait, és tud azon változtatni, - örül mások, és saját eredményeinek, - képes a másság elfogadására, - megfelelő képességekkel, készségekkel rendelkezik a gyermekek fejlesztéséhez. TANANYAG Tehetségfejlesztő programok - Fejlesztési célok: erős oldal támogatása, kompenzáció, megelőzés légkörjavítás, kondicionálás. - Individualizáció és differenciálás: Robinson, Roedel, Jackson nézetei. - Fejlesztési célok és életkor kapcsolata. - Korai tehetséggondozás. - Az alul-ellátás, alulterhelés problémája. - Gyorsítás léptetés.

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat)

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) összeállította: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010. március 10. Tartalom BEVEZETÉS.........................................................................................

Részletesebben

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8.

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. Tartalom BEVEZETÉS... 3 FOGALOMTÁR...4 Animációs szolgáltatások... 4 Differenciált

Részletesebben

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV Szent Benedek Iskolaközpont- 2014. A tehetségfejlesztés irányelvei a tehetségpontként működő Szent Benedek Iskolaközpont számára. Készítette: Arendtné Salacz Nadine. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Gazdagító programpárok jó gyakorlatai

Gazdagító programpárok jó gyakorlatai Gazdagító programpárok jó gyakorlatai GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Iskolai tehetséggondozás

Iskolai tehetséggondozás DEBRECENI EGYETEM Balogh László Iskolai tehetséggondozás Lektorálta: Koncz István tanszékvezetô fõiskolai tanár Tartalom ELÕSZÓ... 7 BEVEZETÉS HELYETT: HELYZETJELENTÉS... 9 I. rész: ALAPISMERETEK A TEHETSÉG

Részletesebben

ISZE Tehetségek gondozása. Alulteljesítő Tehetségekért Tanári Műhely küldetése

ISZE Tehetségek gondozása. Alulteljesítő Tehetségekért Tanári Műhely küldetése I N F R O M A T I K A - S Z Á M Í T Á S T E C H N I K A T A N Á R O K E G Y E S Ü L E T É N E K H Í R L E V E L E A TARTALOMBÓL: TARTALOM AKTUÁLIS 2 MÓDSZERTAN 11 BLOG 13 GYERMEK- INFORMATIKA PÁLYÁZATOK

Részletesebben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz

Részletesebben

TEHETSÉGSEGÍTŐ ÓVODAI PROGRAM SÍPOS UTCAI ÓVODA DEBRECEN

TEHETSÉGSEGÍTŐ ÓVODAI PROGRAM SÍPOS UTCAI ÓVODA DEBRECEN TEHETSÉGSEGÍTŐ ÓVODAI PROGRAM SÍPOS UTCAI ÓVODA DEBRECEN Készítette: Szentpályné Mudri Margit óvodavezető Erdődi Attiláné tehetségfejlesztési szakértő, óvodapedagógus Szilágyi Ildikó tehetségfejlesztési

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ. Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László

Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ. Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ a tanárszakos hallgatók iskolai pszichológiai gyakorlataihoz Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László DIFFERENCIÁLÁS A TANULÁSSZERVEZÉSBEN

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL

AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL Balogh László: Az iskolai tehetségnevelés helyzete hazánkban - európai kitekintéssel, Alkalmazott Pszichológia, 2oo3/2. 89-1o2.o. AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL BEVEZETÉS

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programja

A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja I. BEVEZETÉS Iskolánk alapítása a magyarországi oktatásügy XIX. század közepi újjászületéséhez kapcsolódik. Ekkor jelent meg az igény soproni polgárság körében, hogy gyakorlatias

Részletesebben