A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE"

Átírás

1 A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRAM DUNAKESZI FÓT GÖD Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Hazai Térségfejlesztő Zrt.

2 HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke Norbert Közlekedés és gazdasági mérnök, regionális politika és gazdaságtan Ph.D. Okleveles környezetvédő és kutató geográfus Okleveles környezetvédő és kutató geográfus SZAKÉRTŐK Csenki Attila Krajnyák Nóra Keserű Imre Koósné Tóth Krisztina Nagy Noémi Tornyos Tímea Vass Péter Okleveles terület- és településfejlesztő geográfus Okleveles tájépítész Okleveles geográfus, terület- és településfejlesztő, közlekedési szakértő Okleveles geográfus, terület- és településfejlesztő Okleveles geográfus Okleveles környezetmérnök Okleveles környezetmérnök A MEGBÍZÓ RÉSZÉRŐL KAPCSOLATTARTÓ Átányi Szabolcsné Munkaszervezet vezető KÉSZÍTETTE 2

3 HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. TARTALOMJEGYZÉK I. A KISTÉRSÉGI TELEPÜLKÉSEK KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE... 4 II. A KISTÉRSÉG LEVEGŐMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, ZAJTERHELÉSÉNEK CSÖKKENTÉSE... 7 III. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZEK MINŐSÉGÉNEK MEGÓVÁSA, KÜL- ÉS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS, TALAJVÉDELEM IV. KÖZMŰELLÁTÁS JAVÍTÁSA V/1. A KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE, DUNAKESZI II. SZ. HULLADÉKLERAKÓ BŐVÍTÉSÉVEL.. 21 V/2. A KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE, REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSSAL V/3. A KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE, TERMIKUS HULADÉKHASZNODÍTÓMŰ TELEPÍTÉSÉVEL 31 V/4. ÖNÁLLÓ KISTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA VI. KÜL- ÉS BELTERÜLETI ZÖLDFELÜLETFEJLESZTÉS, TÁJVÉDELEM VII. ENERGIAGAZDÁLKODÁS RACIONALIZÁLÁSA VIII. ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME IX. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETBIZTONSÁG

4 HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. I. A KISTÉRSÉGI TELEPÜLKÉSEK KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE A program rövid leírása: Az kistérség települési önkormányzatainak környezetvédelmi tevékenységének erősítése, valamint a települések környezeti állapotát rögzítő, a környezeti monitoringot lehetővé tevő közös adatbázis kialakítása, a környezeti állapot naprakész ismerete és ennek felhasználásával a környezet állapotának folyamatos javítása céljából. A környezetvédelmi információs rendszer célja tehát, mindazon mennyiségi és minőségi jellemzőket hordozó adat gyűjtése, képzése, elsődleges feldolgozása és nyilvántartása, amelyek a környezet elemeinek állapotát, terhelését, ezek változásait, az emberi használat, terhelés és beavatkozások különböző hatásait megfelelő tér és időbeli bontásban mutatja. Szükségességének indoklása: A kistérség települései nem rendelkeznek egységes adatbázissal a környezet állapotával kapcsolatban, pedig a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai között szerepel, hogy elemeznie és értékelnie kell a környezete állapotát. "Az állami szervek és az önkormányzatok feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, az így szerzett adatokat nyilvántartani, és - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény által megállapított kivételekkel - hozzáférhetővé tenni, és a megfelelő tájékoztatást megadni." (1995. évi LIII. törv (3) bekezdés) E teendők ellátása a helyi észlelő rendszer kiépítését és működtetését is igényli, amelyet célszerű kistérségi szinten kiépíteni és üzemeltetni. Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: A TEKIR megléte A kistérség komplex környezetvédelmének biztosítása, környezeti károk kivédése Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) I.1. Környezeti információs rendszer létrehozása és alkalmassá tétele a környezeti monitoringra I.2. A rendszer működtetése I.3. Adatbázis folyamatos bővítése ,5 I.4. A lakosság folyamatos tájékoztatása ,5 Összesen 11 4

5 HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret NFT Külön EU támogatás Egyéb forrás Összesen I.1. I.2. I.3. I.4. Környezeti információs rendszer létrehozása és alkalmassá tétele a környezeti monitoringra 0,9 2,1 3 A rendszer működtetése 0,9 2,1 3 Adatbázis folyamatos 0,75 1,75 2,5 bővítése A lakosság folyamatos 0,75 1,75 2,5 tájékoztatása Összesen 3,3 7,7 11 Végrehajtásért felelős szervezet Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás, Dunakeszi, Fót, Göd városok önkormányzatai Közreműködő szervezetek Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Pest Megyei Intézete Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dunakeszi Városi Intézete Fővárosi és Pest Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Pest Megyei Földművelésügyi Hivatal Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat TIGÁZ Rt. Civil szervezetek Vállalkozások Lakosság Feladatai Koordinálás, Rendszer kiépítése és működtetés Feladataik Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Véleményezés, Egyéb közreműködés Egyéb közreműködés Egyéb közreműködés 5

6 HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Program, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése A természetvédelmi információs és nyilvántartási rendszerek fenntartása és fejlesztése Célja Ma már szinte elképzelhetetlen magas színvonalú adattárolás és - kezelés a digitális térképeket megjelenítő térinformatikai alkalmazások nélkül. Ezek használata, a térképi állományok frissítése és az adatszolgáltatásba történő integrálása folyamatos, rendszeres fejlesztést igényel. Magyarország csak akkor lesz képes eleget tenni az európai uniós adatszolgáltatási kötelezettségeknek, ha eléri az adatnyilvántartás és -szolgáltatás nyugat- európai színvonalát. Kedvezményezettek köre: A kistérség településeinek lakossága A program működési, megvalósítási területe: A kistérség településeinek közigazgatási területe Monitoring rendszer: Az ellenőrzés a kistérségi társulás és a települési önkormányzatok feladata. Az ütemterv tervszerű végrehajtását ők felügyelik, és a mutatók révén folyamatosan értékelik azt. Kapcsolódó jogszabályok: évi LIII. törvény 67., évi LIII. törvény 49. 6

7 II. A KISTÉRSÉG LEVEGŐMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, ZAJTERHELÉSÉNEK CSÖKKENTÉSE A program rövid leírása: A program célja, hogy az élhető település és az emberi egészség érdekében a kistérségben csökkenjen a közlekedésből, valamint az egyéb, gazdasági tevékenységből eredő levegő- és zajszennyezés. Szükségességének indoklása: A kistérség központi elhelyezkedése és jó közlekedésföldrajzi helyzete egyrészt előnyös, mert jó megközelíthetőséget biztosít, másrészt viszont olyan forgalomkoncentrációhoz vezet, amely jelentősen meghaladja a közlekedési infrastruktúra kapacitását, valamint a nagy közúti forgalom jelentős környezeti terhelést (főleg levegő- és zajszennyezést), valamint balesetveszélyt okoz az érintett településeken. A térségben általános probléma az önkormányzati belterületi közutak alacsony kiépítettségi szintje. A burkolt utak aránya az országos átlagtól (67 %) jelentősen elmarad mind a három vizsgált településen (42-50 %). A burkolatlan utak rontják a településképet és növelik a por és zajszennyezést. A tömegközlekedés egyelőre nem jelent megfelelő színvonalú alternatívát az egyéni közlekedéssel szemben, s a kerékpárút-hálózat kiépítettsége is hiányos. A térségben több jelentős ipari légszennyező forrás található. A gazdasági tevékenységek közül kiemelendő az egyes vállalkozásokhoz kapcsolódó illegális kábelégetés, mely jelentősen terheli időszakosan a környezetét (főképp légszennyezőforrás, de szennyezheti a talajt és közvetett módon a felszín alatti vizeket is). A belterületi állattartás nem jellemző a településeken, de egyes haszonállatok, valamint nagytestű állatok (pl. ló) nem megfelelő tartása okoz bűzhatást, ezáltal környezetében problémát. Mindhárom település kisebb-nagyobb mértékben, de fertőzött parlagfűvel, és egyéb allergén növénnyel. A parlagon hagyott területek, rendezetlen ingatlanok magas aránya ezt a helyzetet csak tovább rontja. Eredménymutatók: közlekedési eredetű lég-, zajszennyezés, illetve rezgés csökkenése közúti forgalom csökkenése a települések belterületén burkolt utak arányának növekedése felújított belterületi utak hossza felújított külterületi utak hossza váróhelyiséggel, autóbuszöböllel és járdaszigettel ellátott autóbuszmegállók száma vasúti személyforgalom növekedése közforgalmú autóbuszok utasszámának növekedése kerékpárforgalom növekedése illegális gazdasági tevékenységből eredő légszennyezések számának csökkenése a nem megfelelően tartott haszon- és nagytestű állatok száma a parlagon hagyott területek, valamint rendezetlen ingatlanok száma Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: a lakosság életkörülményei javulnak csökken a lakosságot érintő közlekedési eredetű környezetszennyezés a települések képe javul a kistérség vonzereje nő a közúti közlekedés biztonságosabbá és gyorsabbá válik népszerűbbé válik a tömegközlekedés népszerűbbé válik a kerékpáros közlekedés 7

8 II.1. Közlekedésből eredő lég- és zajszennyezés csökkentése Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) II.1.1. Bel- és külterületi úthálózat kiépítése és felújítása II.1.2. Kistérségi útfelújítási és építési program * II.1.3. A közforgalmú közlekedés fejlesztése (autóbusz, vasút) II.1.4. Térségi kerékpárút-hálózat kiépítése II.1.5. P+R parkolók létesítése (Dunakeszi vasútállomáson) II.1.6. Belterületi forgalomcsillapítás, forgalomkorlátozás II.2. Gazdasági és egyéb tevékenységből eredő légszennyezés csökkentése Az illegális kábelégetések megszüntetése, az itt II.2.1. folyó tevékenységek pontos feltárása, megfelelő ,5 szabályozása, rendezése II.2.2. Belterületi állattartás szabályainak rendezése A térségi települések parlagfű fertőzöttségének a II.2.3. pontos feltérképezése ,3 Az allergiát okozó gyomok, azok II.2.3. veszélyességének és megelőzési módjának megismertetése a lakossággal A fenológiai fázisokhoz alkalmazkodva a parlagfű II.2.5. (és más allergén gyomok) virágzás előtti irtása Összesen 6455,8 *Alapvetően állami feladat, de pályázati úton kistérségi/önkormányzati beruházásokra is szerezhetőek források. A program túlnyúlik a stratégiai tervezési időszakon, a forrásigény csak a közötti időszakra vonatkozik. 8

9 Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret / TRFC/CÉDE/ÚFCE* NFT II. pályázatai (KMROP/KÖZOP, KEOP) ÚFCE országos pályázatai Egyéb forrás (Vállalkozók, PPP, Egyéb) Összesen II.1.1. II.1.2. II.1.3. II.1.4. II.1.5. II.1.6. Bel- és külterületi úthálózat kiépítése és felújítása Kistérségi útfelújítási és építési program A közforgalmú közlekedés fejlesztése (autóbusz, vasút) Térségi kerékpárúthálózat kiépítése P+R parkolók létesítése (Dunakeszi vasútállomáson) Belterületi forgalomcsillapítás, forgalomkorlátozás *

10 II.2.1. Az illegális kábelégetések megszüntetése, az itt folyó tevékenységek 0,5 0,5 pontos feltárása, megfelelő szabályozása, rendezése Belterületi állattartás II.2.2. szabályainak rendezése A térségi települések parlagfű II.2.3. fertőzöttségének a 0,1 0,2 0,3 pontos feltérképezése Az allergiát okozó gyomok, azok veszélyességének II.2.3. és megelőzési 0,1 0,9 1 módjának megismertetése a lakossággal II.2.5. A fenológiai fázisokhoz alkalmazkodva a parlagfű (és más 0,4 3,6 4 allergén gyomok) virágzás előtti irtása Összesen 1339, ,7 6455,8 *Útfejlesztési Célelőirányzat - Regionális pályázat A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása előirányzatból Végrehajtásért felelős szervezet Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás és a kistérség Önkormányzatai Közreműködő szervezetek Pest Megyei Önkormányzat Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Pest Megyei Intézete Magyar Közút Kht. Pest Megyei Igazgatósága Pest Megyei Közlekedési Felügyelet Kerékpáros civil szervezetek MÁV ZRt. Volánbusz ZRt. Fóti Busz Kft. Gödbusz Kft. Pest Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás Lakosság Vállalakozók Feladatai Koordináció, kivitelezői pályázat kiírása, saját erő biztosítása Feladataik Szakmai közreműködés Véleményezés, engedélyezés Véleményezés Szakmai közreműködés, megvalósítás Szakmai közreműködés, engedélyezés Szakmai közreműködés, véleményezés Szakmai közreműködés, megvalósítás Szakmai közreműködés, megvalósítás Szakmai közreműködés, megvalósítás Szakmai közreműködés, megvalósítás Véleményezés Véleményezés Kivitelezés 10

11 A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Közlekedéspolitikai koncepció A Közép-Magyarországi Régió Közlekedésfejlesztésének Integrált Stratégiai Terve és Operatív Programja Közép-Magyarországi régió komplex operatív programja Pest megyei Területrendezési Terv Pest megye környezetvédelmi programja Program, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése 3.2. Éghajlatváltozási akcióprogram Közlekedési eredetű szennyezőanyag-kibocsátások mérséklése 3.3.Környezetegészségügyi és élelmiszerbiztonsági akcióprogram A kültéri és beltéri levegőminőség okozta egészségügyi kockázatok mérséklése A zaj elleni védelem, a kémiai és sugárbiztonság javítása 3.4. Városi környezetminőség akcióprogram Közlekedési eredetű települési környezeti problémák csökkentése 3.9. Környezetbiztonság akcióprogram II.1.1. A fenntartható fejlődés biztosítása II.2.1. Az egységes közúthálózat kialakítása Helyközi és helyi közlekedési hálózatok fejlesztése 3.3. A minőségi élethez szükséges települési tényezők fejlesztése, természeti tényezők revitalizálása Pest megye közlekedésfejlesztési terve 2.1. Környezettudatosság növelése akcióprogram 2.2 Éghajlatváltozási akcióprogram 2.3. Környezetegészségügyi és élelmiszerbiztonsági akcióprogram Célja a hazai gazdasági tevékenységekből eredő kibocsátások szabályozása, illetve csökkentése a települési környezetminőség javítása a közlekedési eredetű településkörnyezeti problémák mérséklése környezetbiztonság stratégiai szintre emelése A közlekedési infrastruktúra környezetbarát módon, valamint a természeti és táji értékek megőrzése figyelembevételével történő fejlesztése A közlekedéspolitika hálózatfejlesztési célja, hogy 2015-re a helyi utak 100%-ban szilárd burkolatúak legyenek A települések közötti és a településeken belüli közlekedési kapcsolatok javítása A Régió környezetvédelmi és természetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése Környezet- és természetvédelmi szemlélet erősítése a Régió társadalmának minden szintjén Pest megye közúthálózatának, vasútvonalainak, a tömegközlekedésnek és a kerékpárutaknak a fejlesztése A társadalom környezettel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteinek növelése Közlekedési eredetű szennyezőanyag kibocsátások csökkentése A környezetszennyezés egészségügyi kockázatainak 11

12 2.4. Városi környezetminőség mérséklése akcióprogram a közlekedési eredetű településkörnyezeti problémák A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve Kedvezményezettek köre: A kistérség, települései és lakossága. A program működési, megvalósítási területe: A kistérség területe. Monitoring rendszer: A monitoringot a Kistérségi társulás végzi Kapcsolódó jogszabályok: Az agglomerációs övezet közlekedési programja mérséklése Az agglomeráció közúthálózatának, vasútvonalainak, a tömegközlekedésnek és a kerékpárutaknak a fejlesztése évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 12/1983. (V.12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről 8/2002 (III. 22.) KöM-EüM. Együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről évi I. törvény a közúti közlekedésről évi CXXVIII. Törvény a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről évi XXXIII. törvény az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény végrehajtásáról 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról Az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásainak szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 122/2005. (XII.28.) GKM rendelet 12

13 III. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZEK MINŐSÉGÉNEK MEGÓVÁSA, KÜL- ÉS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS, TALAJVÉDELEM A program rövid leírása: A felszíni és felszín alatti vizek minőségének megóvása, állapotának javítása. A felszíni- és felszínalatti vízkészletek vízmennyiségének és vízminőségének védelme, ivóvízbázis védelem. A csapadékvíz és a belvíz okozta problémák kezelése, ezáltal a lakosság -, valamint a települési értékek védelmének a megvalósulása. A talajszennyezések felszámolása, megelőzése. Szükségességének indoklása: A kistérségen belül több természetes vízfolyás is található, ezek vízminőségi szempontból szennyezettek. A felszíni vizek szennyező forrásai főleg az illegális szennyvízbevezetések illetve az illegális hulladéklerakásokból bemosódó szennyezőanyagok. A vizsgált területen számos ivóvíz kút található, fontos feladat a felszín alatti ivóvíz bázis minőségének védelme, ezért a lehető legkisebbre kell mérsékelni a talaj- talajvíz szennyezését, így megakadályozva a vízbázis sérülését. A csapadékvíz elvezetés vegyes rendszerű, a meglevő árkok elhanyagolt állapotúak, a csapadékvíz elvezetése több területrészen nem megoldott. Eredménymutatók: felszíni vizek minőségjavulása felszínalatti vizek minőségjavulása az újonnan épített, ill. felújított csapadékvízelvezető rendszer hossza belvíz okoztak károk nagysága Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: a települések kül- és belterületének belvíz, árvíz védelme megvalósul a mező- és erdőgazdaság biztonságosabbá válik, termelékenységük javul a település vonzereje, lakosságmegtartó képessége nő a lakosság életkörülményei javulnak a lakosság egészségi állapotának megóvása, javítása Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) III. 1. Dunakeszi és Fót belterületi vízrendezési tanulmánytervének elkészítése III. 2. Területi (kistérségi) vízgazdálkodási tanulmányterv és kiviteliterv elkészítése III. 3. Területi vízgazdálkodási kiviteli munkák III. 4. Az élővizekbe bocsátott szennyvizekre vonatkozó határértékek betartatása III. 5. Kistérségi árvízvédelmi terv elkészítése III. 6. Monitoring rendszer kiépítése a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi vizsgálatára kül- és belterületen egyaránt III. 7. Csapadék, árvíz, belvíz elvezető műtárgyak folyamatos karbantartása III. 8. Talajszennyezések felmérése, a szennyezők beazonosítása ,2 III. 9. Szennyezett talajú területek kármentesítése * Összesen ,2 * a költségek a szennyezőt, illetve a terület tulajdonosát terhelik 13

14 Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret NFT II KEOP-on keresztül * Külön EU támogatás Egyéb forrás Összesen III. 1. Dunakeszi és Fót belterületi vízrendezési tanulmánytervének elkészítése III. 2. Területi (kistérségi) vízgazdálkodási tanulmányterv és kiviteliterv elkészítése III. 3. Területi vízgazdálkodási kiviteli munkák III. 4. Az élővizekbe bocsátott szennyvizekre vonatkozó határértékek betartatása III. 5. Kistérségi árvízvédelmi terv 1,5 13,5 15 elkészítése III. 6. Monitoring rendszer kiépítése a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi 0,9 8,1 9 vizsgálatára kül- és belterületen egyaránt III. 7. Csapadék, árvíz, belvíz elvezető műtárgyak folyamatos karban tartása III. 8. Talajszennyezések felmérése, a szennyezők 0,2 0,2 beazonosítása III. 9. Szennyezett talajú területek ** kármentesítése Összesen 559, , ,2 * a finanszírozások támogatási hányada jelenleg még nem ismert, a végleges pályázatok 2007 első negyedévében kerülnek majd kiírásra, az általunk megadott költségek az NFT I alapján becsültek ** a költségek a szennyezőt, illetve a terület tulajdonosát terhelik 14

15 Végrehajtásért felelős szervezet Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás Dunakeszi, Fót, Göd városok önkormányzatai Közreműködő szervezetek Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat Fővárosi és Pest Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Vállalkozások Lakosság Feladatai Tervek, tanulmányok elkészítetése, pályázatok elkészítése, koordináció, saját erő biztosítása Feladataik Szakmai segítségnyújtás, véleményezés Szakmai közreműködés Szakmai közreműködés Szakmai közreműködés Tervezés, kivitelezés Véleményezés A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Pest Megye II. Környezetvédelmi Programja Pest megye veszélyelhárítási koncepciója és feladat terve Pest megye területrendezési terve A Közép-Magyarországi régió komplex operatív programja Program, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése 3.7. Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram Felszín alatti vizek vízgyűjtő szemléletű mennyiségi védelmének fejlesztése Felszín alatti vizek vízgyűjtő szemléletű minőségi védelmének fejlesztése Az ésszerű vízhasználat és szennyezés-csökkentő technológiák hazai gyakorlatának bővítése 2.7. Vizek védelme és fenntartható használata akció program 4. Célkitűzések, prioritásokbiztonság növelése, veszélyeztetettség csökkentése 1.3. Vízgazdálkodásra vonatkozó megyei irányelvek 3.2. A minőségi élethez szükséges települési tényezők fejlesztése, természeti tényezők revitalizálása Célja a Víz Keretirányelv ütemezett hazai feladatainak időarányos végrehajtása az üzemelő és távlati vízbázisok, valamint a kiemelt vízvédelmi területek védelme az ésszerű vízhasználat és a szennyezés-csökkentő technológiák széles körű elterjesztése a felszín alatti vízkészletet veszélyeztető környezetkárosodások felszámolása diffúz (nem pontszerű) szennyezések csökkentése (átfogó tárcaközi és a környezeti elemeket átfogó programokkal) A bekövetkezett, tartós környezetkárosodások felszámolása, felszín alatti vizeket veszélyeztető szennyezőforrások szennyező hatásának csökkentése Felszín alatti vízminőség mérőellenőrző monitoring rendszer kialakítása Víz általi veszélyeztetettség csökkentése Ár és belvíz elleni védekézés szabályozása Felszíni és felszín alatti vizek védelme Környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztése Vízbázis védelem 15

16 Kedvezményezettek köre: A kistérség lakossága A program működési, megvalósítási területe: A kistérség településeinek közigazgatási területe Monitoring rendszer: Az illetékes hatóságok rendszeres vízminőség védelmi ellenőrzései Kapcsolódó jogszabályok: évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről 10/200. (II.2.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet módosításáról 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 367/2004. (XII. 26.) Korm. Rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 110/2005. (VI.23.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályairól 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelemének szabályiról 30/2003. (III. 18.) a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról 46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról 132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályiról 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályiról 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályiról 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkészltre használt vagy ivóvízbázisnak vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti íz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről 16

17 IV. KÖZMŰELLÁTÁS JAVÍTÁSA A program rövid leírása: A program célja, hogy a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása hosszútávon megvalósítható legyen, valamint a keletkező folyékony hulladék káros hatásainak a mérséklése. Szükségességének indoklása: Mind a lakosság, mind, pedig a helyi vállalkozások számára alapkövetelmény az előírásoknak megfelelő környezetvédelmi infrastruktúra kialakítása. A szolgáltatott ivóvíz minősége megfelelő, de az ivóvízhálózat és az ellátó rendszer felújításra, bővítésre szorul. A szennyvízcsatorna-rendszer a települések egy részén már kiépült, de a rácsatlakozottak aránya nem 100 %-os. A csatornahálózaton összegyűjtött szennyvizet a Dunakeszi szennyvíztelepre vezetik, melynek hatásfoka nem megfelelő, nem képes teljesíteni az EU-s normákat, korszerűsítése, bővítése szükséges. A hálózatra nem csatlakozott ingatlanoknál a szennyvizet zárt- vagy szikkasztó rendszerű tárlóaknákban gyűjtik és engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállítatják el az Észak-Pesti szennyvíztelepre. Eredménymutatók: Szolgáltatott ivóvíz minősége Közüzemi szennyvízcsatorna hossza Közüzemi csatornára kapcsolt ingatlanok száma Kezelt szennyvíz minőségi mutatói Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: A lakosság egészségi állapota javul A környezet állapota javul Az infrastrukturális szolgáltatás bővülésével a település megítélése javul, vonzereje megtartó képessége nő Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) IV. 1. Az ivóvíz hálózat fejlesztése a DMRV Zrt. tervei alapján IV. 2. Az ivóvíz kutak védőidomának kijelölése IV. 3. A szennyvíz elvezető csatornahálózat bővítése, karbantartása IV. 4. A lakosság ösztönzése a szennyvíz hálózatra való csatlakozásban különféle szabályozó eszközökkel (talajterhelési díj) IV. 5. A Dunakeszi szennyvíztelep kapacitás bővítése és technológiai fejlesztése (III. tisztítási fokozat) * IV. 6. A funkciójukat nem megfelelően ellátó szennyvízátemelők cseréje * Összesen *nem önkormányzati feladat, a program végrehajtásáért a DMRV Zrt. a felelős 17

18 Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret NFT II KEOP-on és KMRKOP-on keresztül * Külön EU támogatás Egyéb forrás Összesen IV. 1. Az ivóvíz hálózat fejlesztése a DMRV Zrt. tervei alapján IV. 2. Az ivóvíz kutak védőidomának kijelölése IV. 3. A szennyvíz elvezető csatornahálózat bővítése, karbantartása IV. 4. A lakosság ösztönzése a szennyvíz hálózatra való csatlakozásban különféle szabályozó eszközökkel (talajterhelési díj) IV. 5. A Dunakeszi szennyvíztelep kapacitás bővítése és technológiai fejlesztése (III. tisztítási fokozat) IV. 6. A funkciójukat nem megfelelően ellátó szennyvízátemelők cseréje Összesen * a finanszírozások támogatási hányada jelenleg még nem ismert, a végleges pályázatok 2007 első negyedévében kerülnek majd kiírásra, az általunk megadott költségek az NFT I alapján becsültek 18

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

NAGYLÓZS KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

NAGYLÓZS KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA NAGYLÓZS KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA PROGRAM 2006 2011. Készítette: Nagylózs Község Önkormányzata megbízásából a Hazai Térségfejlesztő Rt. Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Göd Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV GÖD 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke Norbert

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Fót Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Fót Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FÓT 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke Norbert

Részletesebben

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította Cím: Kiadta: Közreműködtek: Felelősség: Dátum: 2003.03.01 Környezetvédelmi jogszabályok gyűjteménye ALCOA, DENKSTATT, HENKEL, RONDO, TVK a jogszabály lista a termelő üzemek működéséhez kapcsolódó, leggyakrabban

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai A hulladékgazdálkodás 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályai Hulladékgazdálkodási jogszabályok A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2010. január 1. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72552

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve 2006. november 1 Bevezetés Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a 2007-2012 évekre szóló 2. települési környezetvédelmi programjában

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei Lajosmizse 2016. május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 45. szám 4443

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 45. szám 4443 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 45. szám 4443 A földművelésügyi miniszter 15/2015. (III. 31.) FM rendelete a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelem

Levegőtisztaság-védelem Levegőtisztaság-védelem 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről 2007. évi LX. törvény

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS

A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS Veszprém Pápai út 41. A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS Készítette: Horváth Károly engedélyezési és nyilvántartási csoportvezető főmunkatárs Szerencsi László vízkészlet-gazdálkodási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat 2007. Éghajlat 2005. 2005. évi XV. Törvény. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről 2005. évi CXXVII. Tv. 2007. évi LX. Tv. 2007. évi CVI. tv. 07.09.25 2008.01.30 Éghajlat 2006.

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Országos Környezeti Kármentesítési Program 51.lecke Célja A felszín alatti víz,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE

TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE Városgazdasági Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.) Hulladékgazdálkodás - 2012. évi CLXXXV. törvény: a hulladékról Kecskemét

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Előadó: Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. május 5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás logikai kerete Térségi rendszerek és létesítmények DE

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról A Kormány

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ Környezet és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ KEOP-1.1.1/B/10-11 2011. május Pályázati kiírás címe Pályázati konstrukció

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt szeptember 11.

Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt szeptember 11. Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt. 2009. szeptember 11. A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésének főbb jellemzői a VGT három ciklusa:

Részletesebben