A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE"

Átírás

1 A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRAM DUNAKESZI FÓT GÖD Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Hazai Térségfejlesztő Zrt.

2 HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke Norbert Közlekedés és gazdasági mérnök, regionális politika és gazdaságtan Ph.D. Okleveles környezetvédő és kutató geográfus Okleveles környezetvédő és kutató geográfus SZAKÉRTŐK Csenki Attila Krajnyák Nóra Keserű Imre Koósné Tóth Krisztina Nagy Noémi Tornyos Tímea Vass Péter Okleveles terület- és településfejlesztő geográfus Okleveles tájépítész Okleveles geográfus, terület- és településfejlesztő, közlekedési szakértő Okleveles geográfus, terület- és településfejlesztő Okleveles geográfus Okleveles környezetmérnök Okleveles környezetmérnök A MEGBÍZÓ RÉSZÉRŐL KAPCSOLATTARTÓ Átányi Szabolcsné Munkaszervezet vezető KÉSZÍTETTE 2

3 HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. TARTALOMJEGYZÉK I. A KISTÉRSÉGI TELEPÜLKÉSEK KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE... 4 II. A KISTÉRSÉG LEVEGŐMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, ZAJTERHELÉSÉNEK CSÖKKENTÉSE... 7 III. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZEK MINŐSÉGÉNEK MEGÓVÁSA, KÜL- ÉS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS, TALAJVÉDELEM IV. KÖZMŰELLÁTÁS JAVÍTÁSA V/1. A KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE, DUNAKESZI II. SZ. HULLADÉKLERAKÓ BŐVÍTÉSÉVEL.. 21 V/2. A KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE, REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSSAL V/3. A KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE, TERMIKUS HULADÉKHASZNODÍTÓMŰ TELEPÍTÉSÉVEL 31 V/4. ÖNÁLLÓ KISTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA VI. KÜL- ÉS BELTERÜLETI ZÖLDFELÜLETFEJLESZTÉS, TÁJVÉDELEM VII. ENERGIAGAZDÁLKODÁS RACIONALIZÁLÁSA VIII. ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME IX. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETBIZTONSÁG

4 HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. I. A KISTÉRSÉGI TELEPÜLKÉSEK KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE A program rövid leírása: Az kistérség települési önkormányzatainak környezetvédelmi tevékenységének erősítése, valamint a települések környezeti állapotát rögzítő, a környezeti monitoringot lehetővé tevő közös adatbázis kialakítása, a környezeti állapot naprakész ismerete és ennek felhasználásával a környezet állapotának folyamatos javítása céljából. A környezetvédelmi információs rendszer célja tehát, mindazon mennyiségi és minőségi jellemzőket hordozó adat gyűjtése, képzése, elsődleges feldolgozása és nyilvántartása, amelyek a környezet elemeinek állapotát, terhelését, ezek változásait, az emberi használat, terhelés és beavatkozások különböző hatásait megfelelő tér és időbeli bontásban mutatja. Szükségességének indoklása: A kistérség települései nem rendelkeznek egységes adatbázissal a környezet állapotával kapcsolatban, pedig a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai között szerepel, hogy elemeznie és értékelnie kell a környezete állapotát. "Az állami szervek és az önkormányzatok feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, az így szerzett adatokat nyilvántartani, és - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény által megállapított kivételekkel - hozzáférhetővé tenni, és a megfelelő tájékoztatást megadni." (1995. évi LIII. törv (3) bekezdés) E teendők ellátása a helyi észlelő rendszer kiépítését és működtetését is igényli, amelyet célszerű kistérségi szinten kiépíteni és üzemeltetni. Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: A TEKIR megléte A kistérség komplex környezetvédelmének biztosítása, környezeti károk kivédése Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) I.1. Környezeti információs rendszer létrehozása és alkalmassá tétele a környezeti monitoringra I.2. A rendszer működtetése I.3. Adatbázis folyamatos bővítése ,5 I.4. A lakosság folyamatos tájékoztatása ,5 Összesen 11 4

5 HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret NFT Külön EU támogatás Egyéb forrás Összesen I.1. I.2. I.3. I.4. Környezeti információs rendszer létrehozása és alkalmassá tétele a környezeti monitoringra 0,9 2,1 3 A rendszer működtetése 0,9 2,1 3 Adatbázis folyamatos 0,75 1,75 2,5 bővítése A lakosság folyamatos 0,75 1,75 2,5 tájékoztatása Összesen 3,3 7,7 11 Végrehajtásért felelős szervezet Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás, Dunakeszi, Fót, Göd városok önkormányzatai Közreműködő szervezetek Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Pest Megyei Intézete Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dunakeszi Városi Intézete Fővárosi és Pest Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Pest Megyei Földművelésügyi Hivatal Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat TIGÁZ Rt. Civil szervezetek Vállalkozások Lakosság Feladatai Koordinálás, Rendszer kiépítése és működtetés Feladataik Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Véleményezés, Egyéb közreműködés Egyéb közreműködés Egyéb közreműködés 5

6 HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Program, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése A természetvédelmi információs és nyilvántartási rendszerek fenntartása és fejlesztése Célja Ma már szinte elképzelhetetlen magas színvonalú adattárolás és - kezelés a digitális térképeket megjelenítő térinformatikai alkalmazások nélkül. Ezek használata, a térképi állományok frissítése és az adatszolgáltatásba történő integrálása folyamatos, rendszeres fejlesztést igényel. Magyarország csak akkor lesz képes eleget tenni az európai uniós adatszolgáltatási kötelezettségeknek, ha eléri az adatnyilvántartás és -szolgáltatás nyugat- európai színvonalát. Kedvezményezettek köre: A kistérség településeinek lakossága A program működési, megvalósítási területe: A kistérség településeinek közigazgatási területe Monitoring rendszer: Az ellenőrzés a kistérségi társulás és a települési önkormányzatok feladata. Az ütemterv tervszerű végrehajtását ők felügyelik, és a mutatók révén folyamatosan értékelik azt. Kapcsolódó jogszabályok: évi LIII. törvény 67., évi LIII. törvény 49. 6

7 II. A KISTÉRSÉG LEVEGŐMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, ZAJTERHELÉSÉNEK CSÖKKENTÉSE A program rövid leírása: A program célja, hogy az élhető település és az emberi egészség érdekében a kistérségben csökkenjen a közlekedésből, valamint az egyéb, gazdasági tevékenységből eredő levegő- és zajszennyezés. Szükségességének indoklása: A kistérség központi elhelyezkedése és jó közlekedésföldrajzi helyzete egyrészt előnyös, mert jó megközelíthetőséget biztosít, másrészt viszont olyan forgalomkoncentrációhoz vezet, amely jelentősen meghaladja a közlekedési infrastruktúra kapacitását, valamint a nagy közúti forgalom jelentős környezeti terhelést (főleg levegő- és zajszennyezést), valamint balesetveszélyt okoz az érintett településeken. A térségben általános probléma az önkormányzati belterületi közutak alacsony kiépítettségi szintje. A burkolt utak aránya az országos átlagtól (67 %) jelentősen elmarad mind a három vizsgált településen (42-50 %). A burkolatlan utak rontják a településképet és növelik a por és zajszennyezést. A tömegközlekedés egyelőre nem jelent megfelelő színvonalú alternatívát az egyéni közlekedéssel szemben, s a kerékpárút-hálózat kiépítettsége is hiányos. A térségben több jelentős ipari légszennyező forrás található. A gazdasági tevékenységek közül kiemelendő az egyes vállalkozásokhoz kapcsolódó illegális kábelégetés, mely jelentősen terheli időszakosan a környezetét (főképp légszennyezőforrás, de szennyezheti a talajt és közvetett módon a felszín alatti vizeket is). A belterületi állattartás nem jellemző a településeken, de egyes haszonállatok, valamint nagytestű állatok (pl. ló) nem megfelelő tartása okoz bűzhatást, ezáltal környezetében problémát. Mindhárom település kisebb-nagyobb mértékben, de fertőzött parlagfűvel, és egyéb allergén növénnyel. A parlagon hagyott területek, rendezetlen ingatlanok magas aránya ezt a helyzetet csak tovább rontja. Eredménymutatók: közlekedési eredetű lég-, zajszennyezés, illetve rezgés csökkenése közúti forgalom csökkenése a települések belterületén burkolt utak arányának növekedése felújított belterületi utak hossza felújított külterületi utak hossza váróhelyiséggel, autóbuszöböllel és járdaszigettel ellátott autóbuszmegállók száma vasúti személyforgalom növekedése közforgalmú autóbuszok utasszámának növekedése kerékpárforgalom növekedése illegális gazdasági tevékenységből eredő légszennyezések számának csökkenése a nem megfelelően tartott haszon- és nagytestű állatok száma a parlagon hagyott területek, valamint rendezetlen ingatlanok száma Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: a lakosság életkörülményei javulnak csökken a lakosságot érintő közlekedési eredetű környezetszennyezés a települések képe javul a kistérség vonzereje nő a közúti közlekedés biztonságosabbá és gyorsabbá válik népszerűbbé válik a tömegközlekedés népszerűbbé válik a kerékpáros közlekedés 7

8 II.1. Közlekedésből eredő lég- és zajszennyezés csökkentése Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) II.1.1. Bel- és külterületi úthálózat kiépítése és felújítása II.1.2. Kistérségi útfelújítási és építési program * II.1.3. A közforgalmú közlekedés fejlesztése (autóbusz, vasút) II.1.4. Térségi kerékpárút-hálózat kiépítése II.1.5. P+R parkolók létesítése (Dunakeszi vasútállomáson) II.1.6. Belterületi forgalomcsillapítás, forgalomkorlátozás II.2. Gazdasági és egyéb tevékenységből eredő légszennyezés csökkentése Az illegális kábelégetések megszüntetése, az itt II.2.1. folyó tevékenységek pontos feltárása, megfelelő ,5 szabályozása, rendezése II.2.2. Belterületi állattartás szabályainak rendezése A térségi települések parlagfű fertőzöttségének a II.2.3. pontos feltérképezése ,3 Az allergiát okozó gyomok, azok II.2.3. veszélyességének és megelőzési módjának megismertetése a lakossággal A fenológiai fázisokhoz alkalmazkodva a parlagfű II.2.5. (és más allergén gyomok) virágzás előtti irtása Összesen 6455,8 *Alapvetően állami feladat, de pályázati úton kistérségi/önkormányzati beruházásokra is szerezhetőek források. A program túlnyúlik a stratégiai tervezési időszakon, a forrásigény csak a közötti időszakra vonatkozik. 8

9 Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret / TRFC/CÉDE/ÚFCE* NFT II. pályázatai (KMROP/KÖZOP, KEOP) ÚFCE országos pályázatai Egyéb forrás (Vállalkozók, PPP, Egyéb) Összesen II.1.1. II.1.2. II.1.3. II.1.4. II.1.5. II.1.6. Bel- és külterületi úthálózat kiépítése és felújítása Kistérségi útfelújítási és építési program A közforgalmú közlekedés fejlesztése (autóbusz, vasút) Térségi kerékpárúthálózat kiépítése P+R parkolók létesítése (Dunakeszi vasútállomáson) Belterületi forgalomcsillapítás, forgalomkorlátozás *

10 II.2.1. Az illegális kábelégetések megszüntetése, az itt folyó tevékenységek 0,5 0,5 pontos feltárása, megfelelő szabályozása, rendezése Belterületi állattartás II.2.2. szabályainak rendezése A térségi települések parlagfű II.2.3. fertőzöttségének a 0,1 0,2 0,3 pontos feltérképezése Az allergiát okozó gyomok, azok veszélyességének II.2.3. és megelőzési 0,1 0,9 1 módjának megismertetése a lakossággal II.2.5. A fenológiai fázisokhoz alkalmazkodva a parlagfű (és más 0,4 3,6 4 allergén gyomok) virágzás előtti irtása Összesen 1339, ,7 6455,8 *Útfejlesztési Célelőirányzat - Regionális pályázat A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása előirányzatból Végrehajtásért felelős szervezet Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás és a kistérség Önkormányzatai Közreműködő szervezetek Pest Megyei Önkormányzat Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Pest Megyei Intézete Magyar Közút Kht. Pest Megyei Igazgatósága Pest Megyei Közlekedési Felügyelet Kerékpáros civil szervezetek MÁV ZRt. Volánbusz ZRt. Fóti Busz Kft. Gödbusz Kft. Pest Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás Lakosság Vállalakozók Feladatai Koordináció, kivitelezői pályázat kiírása, saját erő biztosítása Feladataik Szakmai közreműködés Véleményezés, engedélyezés Véleményezés Szakmai közreműködés, megvalósítás Szakmai közreműködés, engedélyezés Szakmai közreműködés, véleményezés Szakmai közreműködés, megvalósítás Szakmai közreműködés, megvalósítás Szakmai közreműködés, megvalósítás Szakmai közreműködés, megvalósítás Véleményezés Véleményezés Kivitelezés 10

11 A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Közlekedéspolitikai koncepció A Közép-Magyarországi Régió Közlekedésfejlesztésének Integrált Stratégiai Terve és Operatív Programja Közép-Magyarországi régió komplex operatív programja Pest megyei Területrendezési Terv Pest megye környezetvédelmi programja Program, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése 3.2. Éghajlatváltozási akcióprogram Közlekedési eredetű szennyezőanyag-kibocsátások mérséklése 3.3.Környezetegészségügyi és élelmiszerbiztonsági akcióprogram A kültéri és beltéri levegőminőség okozta egészségügyi kockázatok mérséklése A zaj elleni védelem, a kémiai és sugárbiztonság javítása 3.4. Városi környezetminőség akcióprogram Közlekedési eredetű települési környezeti problémák csökkentése 3.9. Környezetbiztonság akcióprogram II.1.1. A fenntartható fejlődés biztosítása II.2.1. Az egységes közúthálózat kialakítása Helyközi és helyi közlekedési hálózatok fejlesztése 3.3. A minőségi élethez szükséges települési tényezők fejlesztése, természeti tényezők revitalizálása Pest megye közlekedésfejlesztési terve 2.1. Környezettudatosság növelése akcióprogram 2.2 Éghajlatváltozási akcióprogram 2.3. Környezetegészségügyi és élelmiszerbiztonsági akcióprogram Célja a hazai gazdasági tevékenységekből eredő kibocsátások szabályozása, illetve csökkentése a települési környezetminőség javítása a közlekedési eredetű településkörnyezeti problémák mérséklése környezetbiztonság stratégiai szintre emelése A közlekedési infrastruktúra környezetbarát módon, valamint a természeti és táji értékek megőrzése figyelembevételével történő fejlesztése A közlekedéspolitika hálózatfejlesztési célja, hogy 2015-re a helyi utak 100%-ban szilárd burkolatúak legyenek A települések közötti és a településeken belüli közlekedési kapcsolatok javítása A Régió környezetvédelmi és természetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése Környezet- és természetvédelmi szemlélet erősítése a Régió társadalmának minden szintjén Pest megye közúthálózatának, vasútvonalainak, a tömegközlekedésnek és a kerékpárutaknak a fejlesztése A társadalom környezettel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteinek növelése Közlekedési eredetű szennyezőanyag kibocsátások csökkentése A környezetszennyezés egészségügyi kockázatainak 11

12 2.4. Városi környezetminőség mérséklése akcióprogram a közlekedési eredetű településkörnyezeti problémák A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve Kedvezményezettek köre: A kistérség, települései és lakossága. A program működési, megvalósítási területe: A kistérség területe. Monitoring rendszer: A monitoringot a Kistérségi társulás végzi Kapcsolódó jogszabályok: Az agglomerációs övezet közlekedési programja mérséklése Az agglomeráció közúthálózatának, vasútvonalainak, a tömegközlekedésnek és a kerékpárutaknak a fejlesztése évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 12/1983. (V.12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről 8/2002 (III. 22.) KöM-EüM. Együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről évi I. törvény a közúti közlekedésről évi CXXVIII. Törvény a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről évi XXXIII. törvény az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény végrehajtásáról 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról Az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásainak szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 122/2005. (XII.28.) GKM rendelet 12

13 III. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZEK MINŐSÉGÉNEK MEGÓVÁSA, KÜL- ÉS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS, TALAJVÉDELEM A program rövid leírása: A felszíni és felszín alatti vizek minőségének megóvása, állapotának javítása. A felszíni- és felszínalatti vízkészletek vízmennyiségének és vízminőségének védelme, ivóvízbázis védelem. A csapadékvíz és a belvíz okozta problémák kezelése, ezáltal a lakosság -, valamint a települési értékek védelmének a megvalósulása. A talajszennyezések felszámolása, megelőzése. Szükségességének indoklása: A kistérségen belül több természetes vízfolyás is található, ezek vízminőségi szempontból szennyezettek. A felszíni vizek szennyező forrásai főleg az illegális szennyvízbevezetések illetve az illegális hulladéklerakásokból bemosódó szennyezőanyagok. A vizsgált területen számos ivóvíz kút található, fontos feladat a felszín alatti ivóvíz bázis minőségének védelme, ezért a lehető legkisebbre kell mérsékelni a talaj- talajvíz szennyezését, így megakadályozva a vízbázis sérülését. A csapadékvíz elvezetés vegyes rendszerű, a meglevő árkok elhanyagolt állapotúak, a csapadékvíz elvezetése több területrészen nem megoldott. Eredménymutatók: felszíni vizek minőségjavulása felszínalatti vizek minőségjavulása az újonnan épített, ill. felújított csapadékvízelvezető rendszer hossza belvíz okoztak károk nagysága Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: a települések kül- és belterületének belvíz, árvíz védelme megvalósul a mező- és erdőgazdaság biztonságosabbá válik, termelékenységük javul a település vonzereje, lakosságmegtartó képessége nő a lakosság életkörülményei javulnak a lakosság egészségi állapotának megóvása, javítása Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) III. 1. Dunakeszi és Fót belterületi vízrendezési tanulmánytervének elkészítése III. 2. Területi (kistérségi) vízgazdálkodási tanulmányterv és kiviteliterv elkészítése III. 3. Területi vízgazdálkodási kiviteli munkák III. 4. Az élővizekbe bocsátott szennyvizekre vonatkozó határértékek betartatása III. 5. Kistérségi árvízvédelmi terv elkészítése III. 6. Monitoring rendszer kiépítése a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi vizsgálatára kül- és belterületen egyaránt III. 7. Csapadék, árvíz, belvíz elvezető műtárgyak folyamatos karbantartása III. 8. Talajszennyezések felmérése, a szennyezők beazonosítása ,2 III. 9. Szennyezett talajú területek kármentesítése * Összesen ,2 * a költségek a szennyezőt, illetve a terület tulajdonosát terhelik 13

14 Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret NFT II KEOP-on keresztül * Külön EU támogatás Egyéb forrás Összesen III. 1. Dunakeszi és Fót belterületi vízrendezési tanulmánytervének elkészítése III. 2. Területi (kistérségi) vízgazdálkodási tanulmányterv és kiviteliterv elkészítése III. 3. Területi vízgazdálkodási kiviteli munkák III. 4. Az élővizekbe bocsátott szennyvizekre vonatkozó határértékek betartatása III. 5. Kistérségi árvízvédelmi terv 1,5 13,5 15 elkészítése III. 6. Monitoring rendszer kiépítése a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi 0,9 8,1 9 vizsgálatára kül- és belterületen egyaránt III. 7. Csapadék, árvíz, belvíz elvezető műtárgyak folyamatos karban tartása III. 8. Talajszennyezések felmérése, a szennyezők 0,2 0,2 beazonosítása III. 9. Szennyezett talajú területek ** kármentesítése Összesen 559, , ,2 * a finanszírozások támogatási hányada jelenleg még nem ismert, a végleges pályázatok 2007 első negyedévében kerülnek majd kiírásra, az általunk megadott költségek az NFT I alapján becsültek ** a költségek a szennyezőt, illetve a terület tulajdonosát terhelik 14

15 Végrehajtásért felelős szervezet Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás Dunakeszi, Fót, Göd városok önkormányzatai Közreműködő szervezetek Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat Fővárosi és Pest Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Vállalkozások Lakosság Feladatai Tervek, tanulmányok elkészítetése, pályázatok elkészítése, koordináció, saját erő biztosítása Feladataik Szakmai segítségnyújtás, véleményezés Szakmai közreműködés Szakmai közreműködés Szakmai közreműködés Tervezés, kivitelezés Véleményezés A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Pest Megye II. Környezetvédelmi Programja Pest megye veszélyelhárítási koncepciója és feladat terve Pest megye területrendezési terve A Közép-Magyarországi régió komplex operatív programja Program, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése 3.7. Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram Felszín alatti vizek vízgyűjtő szemléletű mennyiségi védelmének fejlesztése Felszín alatti vizek vízgyűjtő szemléletű minőségi védelmének fejlesztése Az ésszerű vízhasználat és szennyezés-csökkentő technológiák hazai gyakorlatának bővítése 2.7. Vizek védelme és fenntartható használata akció program 4. Célkitűzések, prioritásokbiztonság növelése, veszélyeztetettség csökkentése 1.3. Vízgazdálkodásra vonatkozó megyei irányelvek 3.2. A minőségi élethez szükséges települési tényezők fejlesztése, természeti tényezők revitalizálása Célja a Víz Keretirányelv ütemezett hazai feladatainak időarányos végrehajtása az üzemelő és távlati vízbázisok, valamint a kiemelt vízvédelmi területek védelme az ésszerű vízhasználat és a szennyezés-csökkentő technológiák széles körű elterjesztése a felszín alatti vízkészletet veszélyeztető környezetkárosodások felszámolása diffúz (nem pontszerű) szennyezések csökkentése (átfogó tárcaközi és a környezeti elemeket átfogó programokkal) A bekövetkezett, tartós környezetkárosodások felszámolása, felszín alatti vizeket veszélyeztető szennyezőforrások szennyező hatásának csökkentése Felszín alatti vízminőség mérőellenőrző monitoring rendszer kialakítása Víz általi veszélyeztetettség csökkentése Ár és belvíz elleni védekézés szabályozása Felszíni és felszín alatti vizek védelme Környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztése Vízbázis védelem 15

16 Kedvezményezettek köre: A kistérség lakossága A program működési, megvalósítási területe: A kistérség településeinek közigazgatási területe Monitoring rendszer: Az illetékes hatóságok rendszeres vízminőség védelmi ellenőrzései Kapcsolódó jogszabályok: évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről 10/200. (II.2.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet módosításáról 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 367/2004. (XII. 26.) Korm. Rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 110/2005. (VI.23.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályairól 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelemének szabályiról 30/2003. (III. 18.) a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról 46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról 132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályiról 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályiról 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályiról 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkészltre használt vagy ivóvízbázisnak vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti íz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről 16

17 IV. KÖZMŰELLÁTÁS JAVÍTÁSA A program rövid leírása: A program célja, hogy a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása hosszútávon megvalósítható legyen, valamint a keletkező folyékony hulladék káros hatásainak a mérséklése. Szükségességének indoklása: Mind a lakosság, mind, pedig a helyi vállalkozások számára alapkövetelmény az előírásoknak megfelelő környezetvédelmi infrastruktúra kialakítása. A szolgáltatott ivóvíz minősége megfelelő, de az ivóvízhálózat és az ellátó rendszer felújításra, bővítésre szorul. A szennyvízcsatorna-rendszer a települések egy részén már kiépült, de a rácsatlakozottak aránya nem 100 %-os. A csatornahálózaton összegyűjtött szennyvizet a Dunakeszi szennyvíztelepre vezetik, melynek hatásfoka nem megfelelő, nem képes teljesíteni az EU-s normákat, korszerűsítése, bővítése szükséges. A hálózatra nem csatlakozott ingatlanoknál a szennyvizet zárt- vagy szikkasztó rendszerű tárlóaknákban gyűjtik és engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállítatják el az Észak-Pesti szennyvíztelepre. Eredménymutatók: Szolgáltatott ivóvíz minősége Közüzemi szennyvízcsatorna hossza Közüzemi csatornára kapcsolt ingatlanok száma Kezelt szennyvíz minőségi mutatói Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: A lakosság egészségi állapota javul A környezet állapota javul Az infrastrukturális szolgáltatás bővülésével a település megítélése javul, vonzereje megtartó képessége nő Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) IV. 1. Az ivóvíz hálózat fejlesztése a DMRV Zrt. tervei alapján IV. 2. Az ivóvíz kutak védőidomának kijelölése IV. 3. A szennyvíz elvezető csatornahálózat bővítése, karbantartása IV. 4. A lakosság ösztönzése a szennyvíz hálózatra való csatlakozásban különféle szabályozó eszközökkel (talajterhelési díj) IV. 5. A Dunakeszi szennyvíztelep kapacitás bővítése és technológiai fejlesztése (III. tisztítási fokozat) * IV. 6. A funkciójukat nem megfelelően ellátó szennyvízátemelők cseréje * Összesen *nem önkormányzati feladat, a program végrehajtásáért a DMRV Zrt. a felelős 17

18 Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret NFT II KEOP-on és KMRKOP-on keresztül * Külön EU támogatás Egyéb forrás Összesen IV. 1. Az ivóvíz hálózat fejlesztése a DMRV Zrt. tervei alapján IV. 2. Az ivóvíz kutak védőidomának kijelölése IV. 3. A szennyvíz elvezető csatornahálózat bővítése, karbantartása IV. 4. A lakosság ösztönzése a szennyvíz hálózatra való csatlakozásban különféle szabályozó eszközökkel (talajterhelési díj) IV. 5. A Dunakeszi szennyvíztelep kapacitás bővítése és technológiai fejlesztése (III. tisztítási fokozat) IV. 6. A funkciójukat nem megfelelően ellátó szennyvízátemelők cseréje Összesen * a finanszírozások támogatási hányada jelenleg még nem ismert, a végleges pályázatok 2007 első negyedévében kerülnek majd kiírásra, az általunk megadott költségek az NFT I alapján becsültek 18

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Öskü Község Önkormányzat képviselő testületeinek 2014. január 30 napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Öskü Község Önkormányzat képviselő testületeinek 2014. január 30 napi ülésére ELŐTERJESZTÉS Öskü Község Önkormányzat képviselő testületeinek 2014. január 30 napi ülésére Tárgy: Tájékoztató Öskü község környezeti állapotáról Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna Előkészítő: Szabó Zsuzsanna

Részletesebben

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1. Levegőminőség-védelem...

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. /III. munkarész/

Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. /III. munkarész/ Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA /III. munkarész/ Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Elnökének megbízása alapján Készítette: A Tisztább Termelés Győri Regionális Központja Győr, 2002.

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

Az akcióterv neve. KDOP Regionális turizmusfejlesztés. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KDOP Regionális turizmusfejlesztés. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KDOP Regionális turizmusfejlesztés Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KDOP_Turi_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó fejlesztési

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

melléklet a 2012-2017 időszakra

melléklet a 2012-2017 időszakra melléklet GYÁL VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja a 2012-2017 időszakra 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM- STRATÉGIÁJA 4 2. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.com E-mail: info@vibrocomp.com VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 Budapest -2014- VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében

Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2008. Szerkesztôk: dr. Gergely Erzsébet, dr. Buzás Kálmánné, dr. Rákosi Judit, Prohászka

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi Települési Környezetvédelmi Program TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM I. KÖTET HELYZETFELTÁRÁS Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081 Gy0rújbarát, BM köz 1. -1 Települési Környezetvédelmi Program - 2

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Tiszaug Község Önkormányzatának 2011. január Készítette: Tiszaug Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2012. (IV.24.) Kt. számú határozatával fogadta el.

Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2012. (IV.24.) Kt. számú határozatával fogadta el. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata Tát Nagyközség Készítette: Mécsvirág Kft. Budapest, 2012. Tát Nagyközség ának Képviselő-testülete 22/2012. (IV.24.) Kt. számú határozatával fogadta el. Állapotfelmérés

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben