PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV OKTÓBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER"

Átírás

1 PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV OKTÓBER 1. oldal

2 PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település neve: Az Önkormányzat részéről a környezetvédelemben érdekelt szakember, kapcsolattartó személy neve, valamint telefon és elérhetősége: Kérjük a megfelelő négyzetbe tegyen "x"-et, illetve a pontozott helyeket -ahol szükséges- töltse ki szöveggel! 1. Általános kérdések Van-e a településnek hatályos: van folyamatban Környezetvédelmi programja Településrendezési terve Település-, területfejlesztési vagy egyéb általános fejlesztési jellegű terve Hulladékgazdálkodási terve Levegőtisztaság védelmi terve vagy rendelete Zajvédelmi rendelete Közterület-fenntartási rendelete 2. Hulladékgazdálkodás Tagja-e a település a Kohéziós Alap által finanszírozott regionális hulladékgazdálkodási rendszernek? Tervezik-e kommunális hulladéküzem (lerakó, égetőmű, átrakó állomás, komposztáló üzem, hulladékudvar, stb.) létesítését a településen? melyik regionális rendszernek? Hulladéküzem jellege: Kapacitás:... Tervezik-e más településen létesülő kommunális hulladéküzemhez (lerakó, égetőmű, átrakó állomás, komposztáló üzem, hulladékudvar, stb.) való csatlakozást? Hulladéküzem jellege: Mely településen létesül? oldal

3 Rendelkezik-e a település saját kommunális hulladéklerakóval? Ha, mely településekkel üzemeltetik közösen? Van-e a településen rekultivált vagy rekultiválás alatt álló hulladéklerakó? Ha van bezárt hulladéklerakó, rendelkezik-e a település rekultivációs tervvel? Folyik-e a településen szelektív hulladékgyűjtés? Mekkora probléma a településen az illegális szemétlerakás? Van-e a településen ipari hulladéklerakó? Együttműködő települések:.. (tervezett) befejezés (év): elfogadott terv van az egész településen jelentős van a terv kidolgozás alatt áll egyes településrészeken közepes 3. Levegőtisztaság védelem Értékelje a településre jellemző légszennyezési forrásokat (1-es legkevésbé jellemző, 5-ös legjellemzőbb)! Források 1. Közúti közlekedés 2. Vasúti közlekedés 3. Helyi ipari tevékenység 4. Lakossági fűtés 5. Mezőgazdaság 6. Más településekről származó légszennyezés 5. Egyéb Értékelés (1-5) Megjegyzés A közlekedés által leginkább érintett településrészek: Legjelentősebb ipari kibocsátók: Bizonyított vagy vélelmezhető forrása: Magyarázat: 4. Zaj elleni védelem Értékelje a településre jellemző zajszennyezési forrásokat (1-es legkevésbé jellemző, 5-ös legjellemzőbb)! Források Értékelés (1-5) Megjegyzés 1. Közúti közlekedés 2. Vasúti közlekedés 3. Légi közlekedés 4. Helyi ipari tevékenység 5. Egyéb Leginkább érintett településrészek: Magyarázat:. Legjelentősebb ipari zajkibocsátók:. Kerültek-e kijelölésre zajvédelmi övezetetek? 3. oldal

4 5. Vízgazdálkodás és vízvédelem A települési ivóvízhálózat becsült adatai: Hasznosítja-e a település a felszíni és/vagy felszín alatti vizeket? Hová szállítják a szennyvizet (csatornahálózaton, v. szippantva)? kiépítettsége (%): ebből rákötöttség (%): A települési csatornahálózat becsült adatai: kiépítettsége (%): ebből rákötöttség (%): Van-e a településen szennyvíztisztító? - kapacitás m 3 /nap... Hasznosítanak-e a településen szennyvíziszapot? Szennyvíziszap hasznosításának módja: bioenergia mezőgazdaság egyéb 6. Természetvédelem Készült-e felmérés a települési (természeti, építészeti és kulturális) értékekről? Érinti-e országos védettségű terület a települést? tervezett tervezett Van-e a településen helyi védettségű terület? tervezett Készült-e a településen átfogó előzetes régészeti feltárás? Milyennek ítéli a településképi, építészeti megjelenést? Van-e a településen külszíni vagy mélyművelésű bánya? kiváló van megfelelő javítandó 7. Összesítő: A település 3 legjelentősebbnek ítélt környezetvédelmi problémája? 1. Légszennyezés (helyi) 7. Szennyvíztisztítás megoldatlansága 2. Légszennyezés (térségi) 8. Illegális hulladéklerakás 3. Átmenő közúti forgalom 9. Szennyezett vízfolyások 4. Zajterhelés 10. Rendezetlen településkép 5. Hulladék közszolgáltatás 11. Környezet-egészségügy 6. Csatornázatlanság 12. Egyéb:. A 3 legjelentősebb sorrendje (írja be a számait) 1.:.. 2.:. 3.:.. 8. Fejlesztés: Melyek a helyi gazdaság reális fejlesztési irányai? 1. Iparfejlesztés 5. Lakó-pihenő funkciójú fejlesztés 2. Logisztika, kereskedelem 6. Falusi- és ökoturizmus 3. Agrárgazdálkodás 7. Egyéb:. A 3 legjelentősebb sorrendje (írja be a számait) 4. Kereskedelmi léptékű turizmus 1.:.. 2.:. 3.:.. 4. oldal

5 9. Milyen környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok elvégzését látja szükségesnek településén? Települési környezetvédelmi program készítése Kistérségi környezetvédelmi program készítése Csatornázottság fejlesztése Szennyvíztisztító-építés, -korszerűsítés Szennyvíziszap hasznosítás Felszíni vízfolyás vízminőség javítás Felszín alatti vízkészletek védelme Településrészek feltárása és elkerülő utak építése Ipari légszennyezés kibocsátás csökkentése Zaj- és/vagy légszennyezés elleni védekezés (véderdő telepítés, védőfal, stb.) Környezet-egészségügyi szempontok, úgymint: Talajvédő erdőtelepítés, gyepesítés Energiafelhasználás racionalizálása és megújuló energia előállítása Korszerűtlen hulladéklerakó bezárása (Térségi) kommunális hulladékkezelés, elhelyezés Hulladékhasznosító háttéripar fejlesztése Talajszennyezés felszámolás Ökogazdálkodás Régi ipari telephelyek hasznosítása Bánya rekultiváció Helyi védetté nyilvánítás Természetes élőhely rekonstrukció Természetvédelmi kezelési útmutató készítés Parkosítás, zöldterület növelés Zártkerti és üdülőterületek közművesítése Öko- és falusi turizmus feltételeinek javítása Mérőhálózat, monitoring rendszer kiépítés A települési környezet állapotról lakossági tájékoztatás Egyéb: 10. Finanszírozás Vannak-e a településnek előkészített, külső finanszírozást igénylő környezetvédelmi projektjei? Különít-e el a település költségvetésében környezetvédelmi projektek előkészítésére forrást? Igényelne-e a település környezetvédelmi projektek előkészítéséhez szakmai támogatást? Különít-e el a település költségvetésében környezetvédelmi projektek megvalósításához, illetve önerő finanszírozására forrást? vannak enek 11. Vannak-e olyan egyéb elkészült, vagy készülő települési, kistérségi, térségi tervek, melyek anyagai hasznosak lehetnek a környezetvédelmi program kialakításánál? Dokumentum címe Elkészült (év) Előkészül (év, hónap) 5. oldal

6 12. Egyéb javaslatok és észrevételek: Dátum: (település) (hónap).(nap) Kérjük a kitöltött kérdőívet a Pest Megye III. Környezetvédelmi Programját tervező cég részére elektronikus úton visszaküldeni az alábbi címre: AACM CENTRAL EUROPE Kft Koronka Csilla Köszönjük a szíves együttműködést! 6. oldal

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK)

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK) 1985L0337 HU 25.06.2009 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció (2014-2030)

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció (2014-2030) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció (2014-2030) Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával Miskolc, 2014. Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Tájékoztató az aktuális helyzetről Miért van szükség az új atomerőművi blokkokra? Az ipar és a lakosság áramigénye az előrejelzések szerint enyhén, de folyamatosan

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben