TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010."

Átírás

1 Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/ , Telefax: 72/ TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL Alsómocsolád december 1

2 I. Bevezető A környezet védelmének általános szabályairól szóló módosított évi LIII. törvény határozza meg a magyar környezetpolitika célkitűzéseit és cselekvési irányait. A törvény kiemelt jelentőséget tulajdonít az ember és környezete harmonikus kapcsolata kialakításának, valamint a fenntartható fejlődés környezeti feltételei biztosításának. A törvény előírja a Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozását és ezzel összhangban helyi környezetvédelmi programok készítését. Ennek tekintetében Alsómocsolád Község Önkormányzata elkészítette a település Környezetvédelmi Programját, melyet a képviselőtestület a 164/2010.(09.21.) számú határozatával fogadott el. A program készítésekor a Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott elemeket, valamint az önállóan kezelt hatótényezőket vizsgáltuk. A célok, valamint a feladatok meghatározásánál megpróbáltunk tekintettel lenni a település lehetőségeire és adottságaira. Környezeti állapot értékelése a környezetvédelmi program célkitűzései, feladatok meghatározásának felülvizsgálatát. II. Felszíni és felszín alatti vizek Felszíni és felszín alatti vizek állapotában a 2009 és 2010-es években jelentős változás nem történt. A 201/2001-es Kormányrendeletben előírt határértéknél magasabb arzén, vas, és mangán tartalmat nem mutatott ki. Alsómocsoládon felszín alatti vízbázis jó minőségű. III. Levegő minőség A levegőtisztaság-védelem a környezetvédelem egyik legfontosabb feladata. A légszennyezés közvetlenül hat az emberi egészségre, egyben befolyásolja a környezet más elemeinek állapotát is. A levegőtisztaság-védelem felmérésénél figyelembe kell vennünk a termelési és fogyasztási tevékenységeket, valamint a közlekedés következtében a légtérbe kerülő szennyező anyagok mennyiségét, minőségét. A településen belül nincs jelentős légszennyezést kibocsátó forrás. A pontforrások légszennyező hatása főként lokális, vagy nem szennyező. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség legutolsó adatai szerint légszennyező tevékenységet végző cégek száma nem növekedett a településen. Nem jelentős a közúti közlekedésből származó légszennyezés sem. A forgalom okozta káros emisszió minimális. Légszennyező forrásként megemlíthető továbbá a felületi poremisszió, mely elsősorban mezőgazdasági területekről és növényzettel nem fedett, nem portalanított felületekről (földutak) származik. A település belterületein az Önkormányzat egyrészt hatósági eszközökkel, másrészt a közterületek rendszeres gyommentesítésével védekezik. A parlagfű szennyezettség visszaszorítására lakossági, hivatali illetve más hatóság megkeresésére hatósági eljárás nem indult 2010 év folyamán. Közérdekű védekezésre 1 esetben volt szükség, növényvédelmi bírság kiszabására nem került sor. Célként fogalmazódik meg minden évben a kommunális fűtésből eredő káros kibocsátások csökkentése, a fűtési energiaigény csökkentésével kis szennyezőanyag-kibocsátású tüzelőberendezések és megfelelő minőségű tüzelőanyagok alkalmazásával. A káros kibocsátás csökkenését eredményező építőipari, építészeti megoldásokat előnyben kell részesíteni. A 2

3 megújuló energiaforrások használatának akadályait meg kell szüntetni, fokozatosan ki kell építeni elősegítésének rendszerét. IV. Zaj és rezgésterhelés A zaj és rezgésterhelés elsősorban a bekötőút mentén keletkezik Ipari zaj nem jellemző. Kereskedelmi, vendéglátási, településüzemeltetési zajterhelés időszakosan tapasztalható évben lakossági bejelentés nyomán egy esetben indult szabálysértési eljárás, azonban zajbírság kiszabása nem vált indokolttá. V. Természeti és védett értékek Alsómocsolád Község területén illetékes természetvédelmi hatóság az Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. A megalakult Natúrpark Egyesület kezdeményezésére tervben szerepel a natúrpakká minősítés. Az önkormányzat 2010 évben fogadta el a Helyi épített és természeti értékek védelméről szóló 9/2010.(XI.08.) számú rendeletét, melyben meghatározta a helyi védelem alá tartozó természeti és épített értékek körét, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat és eljárásrendeket. VI. Infrastruktúra Ivóvízellátás A település ivóvíz ellátását 2 db mélyfúrású kút biztosítja, rétegvízbõl. Az ivóvízhálózat 3 km hosszú. A rendszer működtetését a Komlóvíz Kft. végzi. Az önkormányzat célja, hogy a településen élőknek a megfelelő, emberi egészséget és életminőséget nem veszélyeztető ivóvíz jusson. Az ellátottság nagyfokú, a lakosság több mint 98 %-a részesül vezetékes ivóvíz ellátásban. A kutakból kitermelt vizekben a vízkémiai vizsgálatok a 201/2001. (X. 25.) Korm. Rendeletben előírt határértékeknél magasabb arzén, vas és mangán tartalmat nem mutattak ki. Szennyvízkezelés Alsómocsolád belterületén a központi területek teljes mértékben csatornázottak jelenleg megközelítőleg 95% a csatornázottság mértéke. A szennyvíztisztító 25 m3/nap kapacitású, melynek kihasználtsága jelenleg kb 90 %-os. A keletkező szennyvíz 100 %-át tisztítják. A bővítés lehetőségét vizsgálja az önkormányzat. Csapadékvíz elvezetés A közművek vonatkozásában a legtöbb hiányosság a felszíni vízrendezésnél található Ennek megoldása érdekében elkészültek a felszíni csapadékvíz hálózat felújítási tervei, melyek engedélyezésre benyújtásra kerültek. Az önkormányzat évben kívánja elindítani a felújítási munkálatokat egy DDOP pályázat forrásainak igénybe vételével. Közlekedési hálózat Körmenden a belterületi utak hossza 4,61 km. Az utak 100 %-a burkolt, ez megfelel a kistelepülések átlagának. A gyalogutak hossza 14,4 km, 100 %-a szilárd burkolatú. A járda hálózat egy része felújításra szorul. 3

4 A település bekötő útja nagyon rossz állapotban van. Felújítására várhatóan ben kerül sor. A Településüzemeltetési szolgálat a felelős az utak és közterületek tisztításáért. Az összes tisztított közterület 12 ezer m2. Energiaellátás A község villamos energiaellátó hálózat már évtizedekkel ezelőtt kiépült, elméletben minden lakás ellátott villamos árammal. A rendszer megfelelően működik és a szolgáltató (EON) a további lakossági és gazdasági igényeket is ki tudja elégíteni. Gázhálózat Alsómocsoládon 1994-tõl kezdődően épült ki a vezetékes gázhálózat Az évek során egyre bővült a vezeték hálózat hossza. A gázszolgáltatást az EON végzi, a szolgáltatás minőségével az utóbbi években jelentősebb probléma nem volt. A hálózat bővülésével párhuzamosan nőtt a gázhálózatba bekötött lakások aránya is. VII. Hulladékkezelés A évi XLIII. tv. és a hozzá kapcsolódó hulladékkezelés végzéséről, hulladék lerakásról, a közszolgáltatás szabályainak követelményeiről szóló hatályos rendeletek előírják a települési önkormányzatoknak a kötelezően ellátandó közszolgáltatás végzését. A községben keletkezett lakossági hulladék kezelését a KGV RT végzi 2001 július1-tõl, 10 éves szerződés alapján, melynek lejárta előtt, a szolgáltatást versenyeztetését első felére tervezi az önkormányzat.. A szállítást heti egyszer normál edényekkel végzi a cég. A háztartások 100 %-a bekapcsolódott a szervezett hulladékszállításba.. A lakossági szelektív hulladékgyűjtés csak részben valósult meg, 3 gyűjtő konténert helyeztek el a településen melybe lehetőség van szelektíven elhelyezni a hulladékot. Alsómocsolád Község Önkormányzata évente egy alkalommal a közszolgáltatási szerződés alapján lomtalanítást végeztet a város közigazgatási területén. VIII. Környezetvédelmi Program, Hulladékgazdálkodási Terv Az évi LIII. tv. és a évi XLIII. tv. előírásai szerint a település Környezetvédelmi Programmal és a Hulladékgazdálkodási Tervvel rendelkezik, melynek a felülvizsgálata idén meg is történt és a képviselő-testület a Környezetvédelmi programot a 164/2010-es határozatban, a hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatát pedig az 5/2010(III.26.) sz. rendeletben fogadta el. IX.Összefoglalás A tájékoztató összefoglalásaként elmondható, hogy a tavalyi évhez képest a község környezeti állapota összességében nem romlott. A nyertes pályázatokból adódó támogatások eredményeképpen, valamint az önkormányzat költségvetésében biztosított források felhasználásával javult a környezeti állapota. Ezen felül áttételesen hat a többi környezetvédelmi összetevőre, úgymint a faápolás során egészségesebb faállomány több 4

5 légszennyező anyag megkötésére képes, továbbá, az élővilág zaj és rezgés csökkentő képessége is szerepet játszik a pozitív folyamatok beindulásában. 5

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST Nagykörű Község Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terv (Local Agenda 21.) felülvizsgálata november Készítette: Nagykörű Község

Részletesebben

Bogád Község Önkormányzat

Bogád Község Önkormányzat Bogád Község Önkormányzat Környezeti fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) 2013 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezet állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.Vizek...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Öskü Község Önkormányzat képviselő testületeinek 2014. január 30 napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Öskü Község Önkormányzat képviselő testületeinek 2014. január 30 napi ülésére ELŐTERJESZTÉS Öskü Község Önkormányzat képviselő testületeinek 2014. január 30 napi ülésére Tárgy: Tájékoztató Öskü község környezeti állapotáról Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna Előkészítő: Szabó Zsuzsanna

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/973-1/2013/I. Üi.: Szűcs Szabolcs Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzat

Romonya Község Önkormányzat Romonya Község Önkormányzat Környezeti fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) 2013 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezet állapota... 5 2.1.1. Levegő... 5

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016)

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs, 2011. november 14. Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1 A feladat meghatározása... 5 2 Szakmai és módszertani

Részletesebben

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRAM 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Hazai

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testületnek - Sárospatak város környezeti

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről

JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről 0542 2005. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV Készítette: Istvándi-Feil Nóra okl. környezetmérnök Ellenőrizte: Schubert József

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; Pf.: 99; Tel. 56/378-201; Fax: 56/378-206; E-mail: keviterv@kevitervakva.hu

Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; Pf.: 99; Tel. 56/378-201; Fax: 56/378-206; E-mail: keviterv@kevitervakva.hu KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK -BAJA -BUDAPEST Hunyadfalva Község Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2014. november Készítette: Hunyadfalva Község Önkormányzatának

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.com E-mail: info@vibrocomp.com VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 Budapest -2014- VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA

GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA H-3200 Gyöngyös, Fő tér 13., H-3201 Gyöngyös, Pf.: 173 Tel.: 36 (06-37) 510-300, Telefax: 36 (06-37) 500-160/418 Web:

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10.

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10. Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2010. augusztus 10. 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezeti elemek állapota... 5 2.1.1.

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata

Mórágy Település Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Tiszaug Község Önkormányzatának 2011. január Készítette: Tiszaug Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási

Részletesebben

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010.

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010. Közreműködők: Kathi Imre energetikus, villamosmérnök Kiss Csaba kertészmérnök Kincses Dániel vízrendezési szakmérnök Jónás Zoltán közlekedésmérnök Molnár Antal területfejlesztési szakértő Molnár Attila

Részletesebben

KÖRMEND VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

KÖRMEND VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság /fax: 94-333 766 : 30-2049 496, 30-2049 497 E-mail:okohydro@t-online.hu KÖRMEND VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szombathely,

Részletesebben