Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése"

Átírás

1 1

2 Bevezetés A projekt célja egy olyan környezeti állapotértékelési módszer kidolgozásának elősegítése, amellyel a szélesebb nyilvánosság információt kap a térség komplex környezeti állapotáról és annak változásairól. Erre való törekvések történtek korábban is. Felügyelőségünk 1992-től kezdte el a többnyire csak az ágazatnál keletkező adatokat tartalmazó Békés megye környezeti állapotát bemutató kiadvány szerkesztését ben jelentettük meg a Békés, Bihar és Arad megye környezeti adatait tartalmazó kétnyelvű kiadványunkat. Az elkészítésben magyar és román társhatóságok is közreműködtek. Elképzeléseink szerint már ebben is környezetállapot értékelés szerepelt volna, de meg kellett elégedni adatok, leírások közlésével, mert nem állt rendelkezésre környezetállapot értékelési módszer. A munkánk során megállapítottuk azt is, hogy a két országban más-más információval bíró környezeti adatok állnak rendelkezésre, így az összehasonlítást, következtetések levonását sem lehetett elvégezni. Állapotjelentéseink készítésében fordulópont volt, amikor 1999-ben a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) állapot-értékelési módszertana szerint dolgoztuk fel információinkat és készítettük el Békés megye környezeti állapotjelentését. A mai napig nincs központilag elfogadott módszer, de véleményünk szerint a Környezetállapot Értékelési Programmal (KÉP) foglalkozó előadások és dokumentumok (amelyek megtalálhatók a internetes címen), valamint az OECD módszertana alkalmasak arra, hogy ezekre alapozva megtegyük az első lépést egy határon átnyúló térség környezetállapot értékelésének előkészítéséhez. Szándékaink szerint e vitaanyag segítségével feltérképeznénk azokat a környezeti indikátorokat, amelyek magyar és román oldalon is rendelkezésre állnak és mindkét oldalon ugyanolyan jelentéssel bírnak. E tanulmány meghatározza azokat a paramétereket, melyek a komplex környezeti állapotjelentés elkészítéséhez szükségesek lehetnek, és melyeket egy értékelő modell felhasználhat. A lentebb felsorolt környezeti indikátorok, a megfelelő módszerek alkalmazásával összevetve ok-okozati kapcsolatokat tárhatnak fel. Egy-egy szakterületre (környezeti elemre) együtt kell látni a Hatótényezők Terhelés Állapot Hatás Válasz (Driving forces Pressures State Impacts Response, DPSIR) folyamatot, ezért az értékelés és az indikátorok meghatározása a KÉP-ben meghatározott DPSIR szemlélet alapján történne. A DPSIR szemlélet tartalmazza: - a jelenlegi állapot bemutatását, - a környezeti terhelést generáló szektorok jellemzését, - a terhelés leírását, - a terhelés hatásait, - valamint a választ, a kívánatos beavatkozást. A természeti-környezeti indikátorok számbavételénél a környezeti elemek részletes jellemzésén kívül többek között az alábbi rendszerelemek vizsgálatát tartjuk szükségesnek: 2

3 A társadalom jellemzését. A gazdasági szektorok, termelőfolyamatok erőforrás-gazdálkodásának leírását. A természet, illetve a környezet elemeit, azok különböző léptékű, integrált egységeit és összefüggéseit, valamint a változások nyomon követését biztosító monitoringrendszereket és módszereket. A szükséges adatok, információk beszerzéséhez első lépésként meg kell keresni azokat az intézményeket, amelyeknél a szakmai adatbázisokból a kívánt adatok hozzáférhetők. Ez az első lépés, a meta-adatbázis összeállítása fontos előkészítő eleme a jövőbeli projektnek. Amennyiben a kapacitás és az anyagi források módot adnak rá, javasolt az adatok folyamatos gyűjtését, rendszerezését végezni, és amikor (pályázati) lehetőség adódik, akkor az adatokból a projekt folytatásaként a megfelelő módszer segítségével a határmenti térség komplex környezetállapot értékelését elkészíteni. Az indikátorok 1. A terület általános jellemzése 1.1. Természeti adatok földrajzi elhelyezkedés (terület, domborzat) geológia (alapkőzet, talajtípusok) éghajlat (évi csapadékösszeg, min., max., középhőmérséklet, jellemző szélirány, szélerősség) vízrajz 1.2. Társadalmi-gazdasági adatok népességi adatok (össznépesség alakulása, települések lakosságszáma) gazdasági mutatók (gazdasági ágazatok, foglalkoztatottsági mutatók, energia előállítás szerkezete, alternatív energia-források felhasználása) mezőgazdasági mutatók idegenforgalom 2. Talaj mezőgazdasági talajterhelési mutatók (művelési ágak megoszlása, műtrágya-, peszticid-, növényvédőszer-, szerves trágya-, szennyvíziszap felhasználás, szennyvíz öntözés, hígtrágya elhelyezés) ipari talajterhelési mutatók (ásványi anyagok jelenléte, bányászat) talajállapot mutatók (degradáció típusa, aránya, szennyezett, kármentesítésre szoruló talajok, talajmonitoring helyek) talajok javítását célzó intézkedések (talajvédelmi programok, kármentesítések, korlátozások, talajmonitoring, erózió elleni védelem, talajjavításra szoruló területek nagysága) 3

4 3. Levegő 4. Víz ipari indikátorok (légszennyező iparágak, pontforrások száma, erőművi technológia-mutatók) emissziók és koncentrációk (SO 2, CO, NOx, por, illékony szerves vegyületek kibocsátása, kibocsátások trendje) közlekedési indikátorok (gépkocsik száma, életkora, utak, elkerülő utak hossza, útsűrűség, vasúti közlekedés a térségben) a levegő állapota [immisszió] (monitoring bemutatása, immisszió változása) a levegő állapotának javítását célzó intézkedések bemutatása 4.1. Felszíni víz felszíni vizeket ért terhelések [emisszió] (szennyező források, kibocsátók, szennyezőanyag terhelések vízfolyásonként, szennyvíztisztító telepek helye, kibocsátása, tisztítási technológiák, befogadók szerves anyag terhelése) települési szennyvízkezelési mutatók (közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások száma, közcsatorna [szennyvízcsatorna] hálózatba bekapcsolt lakások száma, közcsatornán elvezetett szennyvíz mennyisége.) ipari és mezőgazdasági szennyvízkezelési mutatók (felszíni vízhasználat ipari, mezőgazdasági célra, a keletkezett szennyvizek ártalmatlanítása) felszíni vizek állapota (vízgyűjtő bemutatása, monitoring helyek, felszíni vizek vízmérlege, vízhozamok, vízfolyások, vízfolyás szakaszok minősége, oxigénháztartási jellemzők, mikrobiológiai jellemzők, nehézfémek, radioaktív és egyéb anyagok, eutrofizációs jelenségek) vízminőség javítását célzó intézkedések, programok 4.2. Felszín alatti víz felszín alatti vízminőségi indikátorok (felszín alatti vízkészletek elhelyezkedése felszín alatti vízkitermelés ipari, mezőgazdasági célra, víztípusonként [talajvíz, rétegvíz, hévíz], távlatban várható talajvízszint süllyedések, ivóvíz mennyiségi minőségi mutatói, talajvíz nitrát tartalma) vízminőségi monitoring hálózat elhelyezkedése, vízminőség javítását célzó intézkedések, vízbázisvédelem 5. Természeti környezet és tájelemek védett területek kiterjedése és összetétele, jellegzetes fauna- és flóraelemek veszélyeztetett fajok és élőhelyek mutatói erdősítési indikátorok (erdőborítottság, erdők fafaj-összetétele, őshonos fák aránya, fakitermelés nagysága, művelési ágak megváltoztatása) a természet megőrzését szolgáló intézkedések (élőhely visszaállítási, megőrzési munkák, ökoturizmus fejlesztése, adventív fajok eltávolításának projektjei) 4

5 6. Épített környezet 6.1. Hulladék 6.2. Zaj települési szilárd hulladékkezelési indikátorok (kommunális hulladékok mennyisége településenként, kommunális hulladéklerakók állapota [műszaki védelem], befogadó kapacitása) veszélyes hulladékkezelési indikátorok (keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége, összetételük szerint, veszélyes hulladékkal szennyezett területek bemutatása, veszélyes hulladék átvevőhelyek) ipari és mezőgazdasági (nem veszélyes) hulladékkezelés hulladékok kezelése: újrahasznosítás megléte, kezelés módjai a térségben, komposztáló telepek radioaktív hulladékokkal kapcsolatos mutatók élelmiszer biztonsággal kapcsolatos mutatók környezetvédelmi ipar és vállalkozások mutatói fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelőtelepek és lerakó helyek a zajterhelés indikátorai (zajmérési pontok, zajmérés gyakorisága {ipari, közlekedési}, zajterhelő üzemek száma, közlekedési zaj bemutatása) 7. Közegészségügy indikátorai a népesség főbb demográfiai jellemzői (népesség nemek, korcsoportok szerint, élve születések aránya, halandóság halálokok szerint, halálozások alakulása nemek szerint, születéskor várható élettartam alakulása) egészségügyi alapellátás (háziorvosi ellátottság, háziorvosok betegforgalma, gyermekorvosi ellátottság, védőnői ellátottság, egy háziorvosra jutó betegforgalom) gondozóintézeti ellátás (tüdőgondozó intézetek száma és betegforgalma, nyilvántartott tbc-s betegek száma és aránya, nyilvántartott új és krónikus asztmás betegek száma, nyilvántartott krónikus bronchitises betegek száma, nyilvántartott új primer hörgőrákos betegek száma) 5

6 6

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005. Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS The borderline as an axis of innovation A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016)

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs, 2011. november 14. Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1 A feladat meghatározása... 5 2 Szakmai és módszertani

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 -

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 - ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.kornyezetvedelem.tk, tel:70-306-1423-2009 - Isaszeg Város Települési

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1, A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 1. Bevezető A környezeti értékelés a 2/2005. (I.1.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készült. 1.1. Előzmények Jászalsószentgyörgy

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben