NAGYLÓZS KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYLÓZS KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA"

Átírás

1 NAGYLÓZS KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA PROGRAM Készítette: Nagylózs Község Önkormányzata megbízásából a Hazai Térségfejlesztő Rt.

2 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja MEGRENDELŐ TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke Norbert Nagylózs Község Önkormányzata Közlekedés és gazdasági mérnök, regionális politika és gazdaságtan Ph.D. Okleveles környezetvédő és kutató geográfus Okleveles környezetvédő és kutató geográfus SZAKÉRTŐK Csenki Attila Kállay Tamás Krajnyák Nóra Keserű Imre Tielesch Zsuzsa Tornyos Tímea Tötösné Szirányi Judit Vass Péter Okleveles terület- és településfejlesztő geográfus Okleveles agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök Okleveles tájépítész Okleveles geográfus, terület- és településfejlesztő, közlekedési szakértő Okleveles környezetvédő és -kutató geográfus Okleveles környezetmérnök Okleveles környezetmérnök, okleveles közgazdász Műszaki környezet technikus, környezetmérnök hallgató A MEGBÍZÓ RÉSZÉRŐL KAPCSOLATTARTÓ Marton Ferenc Kardosné Balika Stefánia Polgármester Jegyző KÉSZÍTETTE 2

3 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE... 4 II. KÖZMŰELLÁTÁS JAVÍTÁSA... 8 III. FELSZÍN ALATTI VÍZEK MINŐSÉGÉNEK MEGÓVÁSA IV. KÜL- ÉS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS V. A TALAJ VÉDELME VI. A KORSZRŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE VII. ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME VIII. ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁS IX. A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE X. AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS RACIONALIZÁLÁSA XI. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM XII. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETBIZTONSÁGI KONCEPCIÓ KÉSZÍTÉSE

4 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE A program rövid leírása: Az Önkormányzat környezetvédelmi tevékenységének erősítése, valamint a település környezeti állapotát rögzítő, a környezeti monitoringot lehetővé tevő adatbázis kialakítása, a környezeti állapot naprakész ismerete és ennek felhasználásával a környezet állapotának folyamatos javítása céljából. A környezetvédelmi információs rendszer célja tehát, mindazon mennyiségi és minőségi jellemzőket hordozó adat gyűjtése, képzése, elsődleges feldolgozása és nyilvántartása, amelyek a környezet elemeinek állapotát, terhelését, ezek változásait, az emberi használat, terhelés és beavatkozások különböző hatásait megfelelő tér és időbeli bontásban mutatja. Szükségességének indoklása: Nagylózs Község Önkormányzata nem rendelkezik egységes adatbázissal a környezet állapotával kapcsolatban, pedig a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai között szerepel, hogy elemeznie és értékelnie kell a környezete állapotát. "Az állami szervek és az önkormányzatok feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, az így szerzett adatokat nyilvántartani, és - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény által megállapított kivételekkel - hozzáférhetővé tenni, és a megfelelő tájékoztatást megadni." (1995. évi LIII. törv (3) bekezdés) E teendők ellátása a helyi észlelő rendszer kiépítését és működtetését is igényli. Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: A TEKIR megléte A település komplex környezetvédelmének biztosítása, környezeti károk kivédése Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) I.1. Egységes környezetvédelmi rendelet megalkotása I.2. Környezeti információs rendszer létrehozása és alkalmassá tétele a környezeti monitoringra I.3. A rendszer működtetése I.4. Adatbázis folyamatos bővítése ,5 I. 5. A lakosság folyamatos tájékoztatása ,5 Összesen 9 4

5 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret NFT Külön EU támogatás Egyéb forrás Összesen I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. Egységes környezetvédelmi rendelet megalkotása Környezeti információs rendszer létrehozása és 0,6 1,4 2 alkalmassá tétele a környezeti monitoringra A rendszer működtetése 0,6 1,4 2 Adatbázis folyamatos 0,75 1,75 2,5 bővítése A lakosság folyamatos 0,75 1,75 2,5 tájékoztatása Összesen 2,7 6,3 9 Végrehajtásért felelős szervezet Nagylózs Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek Észak- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Észak- dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Győr- Moson- Sopron Megyei Intézete Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Soproni Városi Intézete Győr- Moson- Sopron Megyei Növényegészségügyi és Talajtani Állomás Győr- Moson- Sopron Megyei Földművelésügyi Hivatal Állami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi Igazgatósága Fertő- Hanság Nemzeti Park Igazgatósága E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. ÉGÁZ Rt. Civil szervezetek Vállalkozások Lakosság Feladatai Koordinálás, Rendszer kiépítése és működtetés Feladataik Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Véleményezés, Egyéb közreműködés Egyéb közreműködés Egyéb közreműködés 5

6 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje II. Nemzeti Környezetvédelmi, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése A természetvédelmi információs és nyilvántartási rendszerek fenntartása és fejlesztése Célja Ma már szinte elképzelhetetlen magas színvonalú adattárolás és - kezelés a digitális térképeket megjelenítő térinformatikai alkalmazások nélkül. Ezek használata, a térképi állományok frissítése és az adatszolgáltatásba történő integrálása folyamatos, rendszeres fejlesztést igényel. Magyarország csak akkor lesz képes eleget tenni az európai uniós adatszolgáltatási kötelezettségeknek, ha eléri az adatnyilvántartás és -szolgáltatás nyugat- európai színvonalát. Nyugat-dunántúli Regionális Környezetgazdálkodási Győr-Moson-Sopron megye Környezetvédelmi ja 5.2. Adatok nyilvánosságának, társadalmi részvétel feltételeinek biztosítása 2.3. Föld- és talajvédelem 2.6. Hulladékgazdálkodás A megye lakosságának egészségi állapota Környezeti nevelés, tudatformálás, társadalmi részvétel A környezet állapotára, az egyes tevékenységek környezeti hatásaira vonatkozó adatok közérthető formában történő hozzáférésének biztosítása, a döntéshozatalban való lakossági részvétel lehető legszélesebb körű biztosítása a föld- és talajvédelem eszközrendszerének bővítése, az információs bázis folyamatos bővítése, a termőföld mennyiségi és minőségi védelme a képződő hulladék mennyiségének, összetételének és kezelési módjának pontos rögzítése, ezen információk hozzáférhetővé tétele és a hulladékgazdálkodási tanácsadás rendszerének kialakítása A megye környezetegészségügyi helyzetének javítása, az egészséges környezet feltételrendszerének fejlesztése az alábbi területeken: Megyei Környezetegészségügyi Akcióprogram információs adatbázis környezetegészségügyi összefüggések, problémák feltérképezése környezetegészségügyi nevelés A lakosság folyamatos, korrekt tájékoztatása a környezet állapotáról 6

7 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja Kedvezményezettek köre: A település és lakossága A program működési, megvalósítási területe: A település bel- és külterülete Monitoring rendszer: Az ellenőrzés az Önkormányzat feladata. Az ütemterv tervszerű végrehajtását ő felügyeli, és a mutatók révén folyamatosan értékeli azt. Kapcsolódó jogszabályok: évi LIII. törvény 67., évi LIII. törvény 49. 7

8 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja II. KÖZMŰELLÁTÁS JAVÍTÁSA A program rövid leírása: A program célja, hogy a lakosság számára biztosított legyen az egészséges ivóvízzel való ellátottság, valamint a keletkező folyékony hulladék káros hatásainak a mérséklése. Szükségességének indoklása: Mind a lakosság, mind, pedig a helyi vállalkozások számára alapkövetelmény az előírásoknak megfelelő környezetvédelmi infrastruktúra kialakítása. A szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel az előírt határértéknek. A szennyvízcsatorna-rendszer a községben már kiépült, de a rácsatlakozottak aránya nem 100 %-os. A hálózatra nem csatlakozott ingatlanoknál a szennyvizet zárt- vagy szikkasztó rendszerű tárlóaknákban gyűjtik és engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállítatják el. Eredménymutatók: Szolgáltatott ivóvíz minősége Közüzemi csatornára kapcsolt ingatlanok száma Kezelt szennyvíz minőségi mutatói Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: A lakosság egészségi állapota javul A környezet állapota javul Az infrastrukturális szolgáltatás bővülésével a település megítélése javul, vonzereje megtartó képessége nő Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) II.1. Az ivóvíz hálózat folyamatos karbantartása II.2. A szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozottak számának növelése Összesen 10 Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret NFT KIOP-on keresztül Külön EU támogatás Egyéb forrás Összesen II.1. II.2. Az ivóvíz hálózat folyamatos karbantartása A szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozottak számának növelése Összesen

9 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja Végrehajtásért felelős szervezet Nagylózs Község Önkormányzata Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Rt. Közreműködő szervezetek Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Győr-Moson-Sopron megyei ÁNTSZ, Sopron Vállalkozások Lakosság Feladatai Koordináció, sajáterő biztosítása Tervek elkészítése, kivitelezés Feladataik Szakmai segítségnyújtás, véleményezés Szakmai segítségnyújtás, véleményezés Szakmai közreműködés, véleményezés Tervezés, kivitelezés Véleményezés A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje II. Nemzeti Környezetvédelmi Nyugat-dunántúli Regionális Környezetgazdálkodási Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési ja, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése Felszíni vizek vízgyűjtő szemléletű vízminőségvédelmének fejlesztése 2.3. Környezeti elemek védelme Föld, talaj, víz és levegő védelme 4.1. Komplex hulladékgazdálkodási és szennyvíztisztítási technológiák alkalmazása Folyékony hulladékok, szennyvíziszapok környezetkímélő kezelése, hasznosítása, elhelyezése P4/I1.: Életterünk környezetgazdálkodási innovációs program Célja Települések szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése, amely kiterjed a meglévő csatornahálózatra kapcsolt lakások számának növelésére, a Nemzeti Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási ütemezett feladatainak végrehajtására, az iszapkezelési technikák és ártalommentes elhelyezés szabályozására és fejlesztésére, a szennyvizek természetközeli tisztításának és helyben tartásának fejlesztésére, valamint a környezetkímélő egyedi szennyvíztisztítási/elhelyezési kislétesítmények támogatására emberi egészség védelme a környezeti károsodásoktól és veszélyektől el kell érni, hogy az egyes elemekben a szennyeződés a megállapított határértékeket ne haladja meg fokozni kell a szennyezéskibocsátást csökkentő berendezések alkalmazását törekedni kell a szennyeződés megelőzésére egy átfogó (komplex) regionális szemléletű hulladékgazdálkodási koncepció kialakítása szennyvízberuházások irányának az ökológikus szemléletű, természetközeli technológiák irányába való elmozdítása a környezetvédelmi infrastruktúra és technológia fejlesztése a lakosságot érő egészségi és környezeti ártalmak csökkentése a lakosság életminőségének javítása 9

10 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja Győr-Moson-Sopron megye környezetvédelmi programja Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési ja Kedvezményezettek köre: A település és lakossága Szennyvíz gyűjtés és kezelés megoldása Szennyvíz gyűjtés és kezelés megoldása Természetes vízkörforgalomra való törekvés Természetes vízkörforgalomra való törekvés A program működési, megvalósítási területe: A település bel- és külterülete Monitoring rendszer: A szolgáltatott ivóvíz- és a tisztított szennyvíz minőségét a szolgáltató és az illetékes hatóságok rendszeresen ellenőrzik. 10

11 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja Kapcsolódó jogszabályok: évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól /21. (1)-(2) bek., 24. (9) bek., 2.sz. mell. I. fej./ 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a csatornabírságról 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási megvalósítási programról 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási megvalósítási programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról 7/2002. (III. 22.) KöM-KÖVIM együttes rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről 163/2004. (V.21.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási megvalósítási programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról 164/2004. (V.21.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási megvalósítási programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 367/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 110/2005. (VI.23.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 47/2005. (III.11.) Kom. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 11

12 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja III. FELSZÍN ALATTI VÍZEK MINŐSÉGÉNEK MEGÓVÁSA A program rövid leírása: A felszíni és felszín alatti vizek minőségének megóvása, állapotának javítása. A felszíni- és felszínalatti vízkészletek vízmennyiségének és vízminőségének védelme, ivóvízbázis védelem. Szükségességének indoklása: A település közigazgatási határain belül több természetes vízfolyás is található, ezek vízminőségi szempontból szennyezettek. A felszíni vizek szennyező forrásai a bevezetett tisztított szennyvíz, az illegális szennyvízbevezetések illetve az intenzív mezőgazdasági területhasználatból beszivárgó nitrogén- és foszforformák. Eredménymutatók: Felszíni vizek minőségjavulása Felszínalatti vizek minőségjavulása Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: A lakosság egészségi állapotának megóvása, javítása A szolgáltatott ivóvíz jó minőségű Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) III.1. Sekélymélységű fúrt kutak számbavétele, legalizálása, felülvizsgálata, a nem megfelelők felszámolása Összesen 10 Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret NFT KIOP-on keresztül Külön EU támogatás Egyéb forrás Összesen III.1. Sekélymélységű fúrt kutak számbavétele, legalizálása, felülvizsgálata, a nem megfelelők felszámolása Összesen Végrehajtásért felelős szervezet Nagylózs Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vállalkozások Lakosság Feladatai Tervek, tanulmányok elkészítetése, koordináció, saját erő biztosítása Feladataik Szakmai segítségnyújtás, véleményezés Szakmai segítségnyújtás, véleményezés Tervezés, kivitelezés Véleményezés 12

13 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje II. Nemzeti Környezetvédelmi Nyugat-dunántúli Regionális Környezetgazdálkodási, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése 3.7. Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram Felszín alatti vizek vízgyűjtő szemléletű mennyiségi védelmének fejlesztése Felszín alatti vizek vízgyűjtő szemléletű minőségi védelmének fejlesztése Az ésszerű vízhasználat és szennyezés-csökkentő technológiák hazai gyakorlatának bővítése 2.3. Környezeti elemek védelme Föld, talaj, víz és levegő védelme Célja a Víz Keretirányelv ütemezett hazai feladatainak időarányos végrehajtása az üzemelő és távlati vízbázisok, valamint a kiemelt vízvédelmi területek védelme az ésszerű vízhasználat és a szennyezés-csökkentő technológiák széles körű elterjesztése a felszín alatti vízkészletet veszélyeztető környezetkárosodások felszámolása diffúz (nem pontszerű) szennyezések csökkentése (átfogó tárcaközi és a környezeti elemeket átfogó programokkal) emberi egészség védelme a környezeti károsodásoktól és veszélyektől el kell érni, hogy az egyes elemekben a szennyeződés a megállapított határértékeket ne haladja meg törekedni kell a szennyeződés megelőzésére Kedvezményezettek köre: A település és lakossága A program működési, megvalósítási területe: A település bel- és külterülete Monitoring rendszer: Az illetékes hatóságok rendszeres vízminőség védelmi ellenőrzései. 13

14 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja Kapcsolódó jogszabályok: évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről 10/200. (II.2.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet módosításáról 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 367/2004. (XII. 26.) Korm. Rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 110/2005. (VI.23.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályairól 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelemének szabályiról 30/2003. (III. 18.) a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról 46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról 132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályiról 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályiról 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályiról 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkészltre használt vagy ivóvízbázisnak vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti íz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról 21/1999. (VII. 22.) KHVM-KöM együttes rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről 14

15 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja IV. KÜL- ÉS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS A program rövid leírása: A program célja a település földrajzi helyzetéből adódó árvízveszély fenyegetettségének a mérséklése, valamint a csapadékvíz okozta problémák kezelése, ezáltal a lakosság -, valamint a települési értékek védelmének a megvalósulása. Szükségességének indoklása: A csapadékvíz elvezetés nyílt árkos rendszerű, nincs zárt rendszer. A rendszer elhanyagolt, árokhálózat néhol betemetődött, csőátereszek töröttek, néhol betömték, felszedték őket. A hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadékot nem tudja elvezetni az árokrendszer. Eredménymutatók: a vízfolyások folyamatosan karbantartott szakaszainak hossza az árvíz által okozott károkozás költsége az újonnan épített, ill. felújított csapadékvízelvezető rendszer hossza Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: a település kül- és belterületének védelme megvalósul a település komplex környezetvédelmének biztosítása, környezeti károk kivédése a mező- és erdőgazdaság biztonságosabbá válik, termelékenységük javul a település vonzereje, lakosságmegtartó képessége nő a lakosság életkörülményei javulnak Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) IV.1. A település csapadékvíz elvezető rendszerének bővítése IV.2. A vízfolyások folyamatos karbantartása ,4 Összesen 202,4 Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret NFT-on keresztül (TEKI) Külön EU támogatás Egyéb forrás Összesen IV.1. IV.2. A település csapadékvíz elvezető rendszerének bővítése A vízfolyások folyamatos 2,4 2,4 karbantartása Összesen 62, ,4 15

16 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja Végrehajtásért felelős szervezet Nagylózs Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Vállalkozások Helyi kistérségi társulás Lakosság Feladatai Koordinálás, tanulmányok elkészítése, elkészítettsége, saját erő biztosítása Feladataik Szakmai közreműködés Tervek véleményezése, jóváhagyása, szakmai segítségnyújtás Tervek, kivitelezés Véleményezés, segítségnyújtás, pályázatok Véleményezés A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje II. Nemzeti Környezetvédelmi Nyugat-dunántúli Regionális Környezetgazdálkodási, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése 3.7 Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram Élőhelyek, vízfolyások revitalizációja 3.1. Fenntartható-ökológikus vízgazdálkodás Célja a Víz Keretirányelv ütemezett hazai feladatainak időarányos végrehajtása felszíni és felszínalatti vizeink védelme a biológiai és tájképi sokféleség megőrzése, javítása, az ökoszisztéma komplexitásának, stabilitásának, működőképességének megőrzése Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési ja Győr-Moson-Sopron megye környezetvédelmi programja Kedvezményezettek köre: A település és lakossága P4/I1.: Életterünk környezetgazdálkodási innovációs program 2.2. Vizek védelme 2.4. Épített környezet felszíni és felszínalatti vizeink megőrzése, mint élettér, mint ivóvízkészlet, mint fenntartható módon hasznosítható környezeti erőforrás a jelenlegi és az elkövetkezendő generációk számára a környezetvédelmi infrastruktúra és technológia fejlesztése a lakosságot érő egészségi és környezeti ártalmak csökkentése a lakosság életminőségének javítása árvízi biztonság megteremtése a belvízi biztonság megteremtése, a csapadékvíz-elvezetés teljes körű megoldása az épített környezet óvása, minőségének javítása; környezetbarát megoldások kimunkálása, megvalósítása 16

17 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja A program működési, megvalósítási területe: A település bel- és külterülete Monitoring rendszer: Az ellenőrzés az Önkormányzat feladata. Az ütemterv tervszerű végrehajtását ő felügyeli, és a mutatók révén folyamatosan értékeli azt. Kapcsolódó jogszabályok: évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 46/1999 (III.18.) Korm. rendelet a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 17

18 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja V. A TALAJ VÉDELME A program rövid leírása: A program célja, hogy a talaj racionális, ökológia szempontú hasznosítása révén annak környezeti károsodása csökkenjen. Szükségességének indoklása: A biogazdálkodás nagy kihatással van a környezet védelmére. Nagylózs területének 64%-a szántó, ezért indokolt egy települési, esetleg egy térségi agrár-környezetvédelmi program megalkotása. Nagylózs nem rendelkezik állattartási rendelettel, megalkotása szükséges. Eredménymutatók: a termőterület művelési ág szerinti megoszlása a korszerű hígtrágya kezelést folytató gazdaságok száma talajszennyező komponensek paraméterei Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: a talaj racionális, ökológiai szempontú hasznosítása megvalósul a település komplex környezetvédelmének biztosítása, a környezet terhelése csökken a mező- és erdőgazdaság biztonságosabbá válik, termelékenységük javul a település vonzereje, lakosságmegtartó képessége nő a lakosság életkörülményei javulnak Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) V.1. Agrár-környezetvédelmi program kidolgozása V.2. Biogazdálkodás elterjesztésének elősegítése V.3. Állattartási rendelet megalkotása Összesen 2 18

19 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret TEKI NFT Külön EU támogatás Egyéb forrás Összesen V.1. V.2. V.3. Agrárkörnyezetvédelmi program kidolgozása Biogazdálkodás elterjesztésének 2 2 elősegítése Állattartási rendelet megalkotása Összesen 2 2 Végrehajtásért felelős szervezet Nagylózs Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Győr- Moson- Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Győr- Moson- Sopron Megyei Intézete Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Sopron Városi Intézete Lakosság Feladatai Rendeletek előkészítése Feladataik Véleményezés, szakmai segítségnyújtás Törvényességi felügyelet, szakmai segítségnyújtás Véleményezés, szakmai segítségnyújtás Véleményezés, rendelet betartása, aktív részvétel 19

20 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje II. Nemzeti Környezetvédelmi Nyugat-dunántúli Regionális Környezetgazdálkodási Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési ja Győr- Moson- Sopron Megye Környezetvédelmi ja Kedvezményezettek köre: A település és lakossága, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése 3.6. Vidéki környezetminőség, terület- és földhasználat Talajvédelem A Nemzeti Agrár- Környezetvédelmi horizontális és zonális programjai, valamint a kapcsolódó intézkedések 2.3. Környezeti elemek védelme Föld, talaj víz és levegő védelme 3.2. Okszerű tájgazdálkodás Fenntartható mezőgazdaság P3/I2. Integrált vidékfejlesztés Célja Racionális területhasználat A talajvédelemmel kapcsolatos jogi és programalkotási feladatok, valamint talajvédelmi információs és monitoring rendszer A termőtalajok védelme és termőképességének fenntartása emberi egészség védelme a környezeti károsodásoktól és veszélyektől el kell érni, hogy az egyes elemekben a szennyeződés a megállapított határértékeket ne haladja meg törekedni kell a szennyeződés megelőzésére multifunkcionális fenntartható mezőgazdaság kialakítása, fejlesztése a multifunkcionális agrárstruktúra kialakítása 2.3. Föld- és talajvédelem a föld- és talajvédelem eszközrendszerének bővítése a termőföld mennyiségi és minőségi védelme A program működési, megvalósítási területe: A település bel- és külterülete Monitoring rendszer: A monitoringot az Önkormányzat, valamint az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség végzi. Kapcsolódó jogszabályok: évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi LV. törvény a termőföldről 49/2001. (IV.3.) Kormányrendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 367/2004. (XII. 26.) Korm. Rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról évi XXXVI. törvény a termőföldről szóló évi LV. törvény módosításáról 110/2005. (VI.23.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 20

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRAM 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Hazai

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította Cím: Kiadta: Közreműködtek: Felelősség: Dátum: 2003.03.01 Környezetvédelmi jogszabályok gyűjteménye ALCOA, DENKSTATT, HENKEL, RONDO, TVK a jogszabály lista a termelő üzemek működéséhez kapcsolódó, leggyakrabban

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai A hulladékgazdálkodás 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályai Hulladékgazdálkodási jogszabályok A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2010. január 1. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72552

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei Lajosmizse 2016. május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 45. szám 4443

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 45. szám 4443 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 45. szám 4443 A földművelésügyi miniszter 15/2015. (III. 31.) FM rendelete a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba

Részletesebben

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Készítette: Kovács I ldikó II. évf. PhD hallgató Szent I stván Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései FAVA 2012. konferencia, Siófok dr. Balásházy László balashaz@enternet.hu A konfliktus lényege Kavicsbányászatra

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Országos Környezeti Kármentesítési Program 51.lecke Célja A felszín alatti víz,

Részletesebben

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Kistelepülések sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Alapfogalmak Környezetvédelmi program Környezetvédelmi program, amely: Felméri a környezet állapotát Feltárja a hiányosságokat Megtalálja

Részletesebben

A víz stratégiai jelentőségű erőforrás

A víz stratégiai jelentőségű erőforrás soros c m msor helye A víz stratégiai jelentőségű erőforrás A vízkészlet a nemzet közös örökségét képezi, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Göd Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV GÖD 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke Norbert

Részletesebben

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt szeptember 11.

Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt szeptember 11. Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt. 2009. szeptember 11. A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésének főbb jellemzői a VGT három ciklusa:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy --- --- Rendelet száma Tárgy 1/2012. (I. 11.) Az önkormányzati

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS

A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS Veszprém Pápai út 41. A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS Készítette: Horváth Károly engedélyezési és nyilvántartási csoportvezető főmunkatárs Szerencsi László vízkészlet-gazdálkodási

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban Hegyi Róbert OVF Gál Nóra Edit MFGI Tolmács Daniella - MFGI FAVA 2016.04.06-07. Siófok Háttér Komplex érzékenységi és

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet MHT XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, 2013. július 3-5. VGT a Víz Keretirányelvben A 2000/60/EK

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások (43 víztest): Répce Répce-árapasztó Rábca Kis-Rába Ikva Hanság-főcsatorna

Részletesebben

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció?

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája Baranyai Gáborbaranyai@ baranyai@obh.hu I. A nagybányai balesetre adott uniós válaszok

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 11/1997.(III.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Környezetvédelmi Alapjáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a környezt

Részletesebben