NAGYLÓZS KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYLÓZS KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA"

Átírás

1 NAGYLÓZS KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA PROGRAM Készítette: Nagylózs Község Önkormányzata megbízásából a Hazai Térségfejlesztő Rt.

2 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja MEGRENDELŐ TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke Norbert Nagylózs Község Önkormányzata Közlekedés és gazdasági mérnök, regionális politika és gazdaságtan Ph.D. Okleveles környezetvédő és kutató geográfus Okleveles környezetvédő és kutató geográfus SZAKÉRTŐK Csenki Attila Kállay Tamás Krajnyák Nóra Keserű Imre Tielesch Zsuzsa Tornyos Tímea Tötösné Szirányi Judit Vass Péter Okleveles terület- és településfejlesztő geográfus Okleveles agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök Okleveles tájépítész Okleveles geográfus, terület- és településfejlesztő, közlekedési szakértő Okleveles környezetvédő és -kutató geográfus Okleveles környezetmérnök Okleveles környezetmérnök, okleveles közgazdász Műszaki környezet technikus, környezetmérnök hallgató A MEGBÍZÓ RÉSZÉRŐL KAPCSOLATTARTÓ Marton Ferenc Kardosné Balika Stefánia Polgármester Jegyző KÉSZÍTETTE 2

3 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE... 4 II. KÖZMŰELLÁTÁS JAVÍTÁSA... 8 III. FELSZÍN ALATTI VÍZEK MINŐSÉGÉNEK MEGÓVÁSA IV. KÜL- ÉS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS V. A TALAJ VÉDELME VI. A KORSZRŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE VII. ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME VIII. ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁS IX. A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE X. AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS RACIONALIZÁLÁSA XI. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM XII. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETBIZTONSÁGI KONCEPCIÓ KÉSZÍTÉSE

4 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE A program rövid leírása: Az Önkormányzat környezetvédelmi tevékenységének erősítése, valamint a település környezeti állapotát rögzítő, a környezeti monitoringot lehetővé tevő adatbázis kialakítása, a környezeti állapot naprakész ismerete és ennek felhasználásával a környezet állapotának folyamatos javítása céljából. A környezetvédelmi információs rendszer célja tehát, mindazon mennyiségi és minőségi jellemzőket hordozó adat gyűjtése, képzése, elsődleges feldolgozása és nyilvántartása, amelyek a környezet elemeinek állapotát, terhelését, ezek változásait, az emberi használat, terhelés és beavatkozások különböző hatásait megfelelő tér és időbeli bontásban mutatja. Szükségességének indoklása: Nagylózs Község Önkormányzata nem rendelkezik egységes adatbázissal a környezet állapotával kapcsolatban, pedig a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai között szerepel, hogy elemeznie és értékelnie kell a környezete állapotát. "Az állami szervek és az önkormányzatok feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, az így szerzett adatokat nyilvántartani, és - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény által megállapított kivételekkel - hozzáférhetővé tenni, és a megfelelő tájékoztatást megadni." (1995. évi LIII. törv (3) bekezdés) E teendők ellátása a helyi észlelő rendszer kiépítését és működtetését is igényli. Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: A TEKIR megléte A település komplex környezetvédelmének biztosítása, környezeti károk kivédése Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) I.1. Egységes környezetvédelmi rendelet megalkotása I.2. Környezeti információs rendszer létrehozása és alkalmassá tétele a környezeti monitoringra I.3. A rendszer működtetése I.4. Adatbázis folyamatos bővítése ,5 I. 5. A lakosság folyamatos tájékoztatása ,5 Összesen 9 4

5 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret NFT Külön EU támogatás Egyéb forrás Összesen I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. Egységes környezetvédelmi rendelet megalkotása Környezeti információs rendszer létrehozása és 0,6 1,4 2 alkalmassá tétele a környezeti monitoringra A rendszer működtetése 0,6 1,4 2 Adatbázis folyamatos 0,75 1,75 2,5 bővítése A lakosság folyamatos 0,75 1,75 2,5 tájékoztatása Összesen 2,7 6,3 9 Végrehajtásért felelős szervezet Nagylózs Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek Észak- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Észak- dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Győr- Moson- Sopron Megyei Intézete Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Soproni Városi Intézete Győr- Moson- Sopron Megyei Növényegészségügyi és Talajtani Állomás Győr- Moson- Sopron Megyei Földművelésügyi Hivatal Állami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi Igazgatósága Fertő- Hanság Nemzeti Park Igazgatósága E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. ÉGÁZ Rt. Civil szervezetek Vállalkozások Lakosság Feladatai Koordinálás, Rendszer kiépítése és működtetés Feladataik Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés Véleményezés, Egyéb közreműködés Egyéb közreműködés Egyéb közreműködés 5

6 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje II. Nemzeti Környezetvédelmi, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése A természetvédelmi információs és nyilvántartási rendszerek fenntartása és fejlesztése Célja Ma már szinte elképzelhetetlen magas színvonalú adattárolás és - kezelés a digitális térképeket megjelenítő térinformatikai alkalmazások nélkül. Ezek használata, a térképi állományok frissítése és az adatszolgáltatásba történő integrálása folyamatos, rendszeres fejlesztést igényel. Magyarország csak akkor lesz képes eleget tenni az európai uniós adatszolgáltatási kötelezettségeknek, ha eléri az adatnyilvántartás és -szolgáltatás nyugat- európai színvonalát. Nyugat-dunántúli Regionális Környezetgazdálkodási Győr-Moson-Sopron megye Környezetvédelmi ja 5.2. Adatok nyilvánosságának, társadalmi részvétel feltételeinek biztosítása 2.3. Föld- és talajvédelem 2.6. Hulladékgazdálkodás A megye lakosságának egészségi állapota Környezeti nevelés, tudatformálás, társadalmi részvétel A környezet állapotára, az egyes tevékenységek környezeti hatásaira vonatkozó adatok közérthető formában történő hozzáférésének biztosítása, a döntéshozatalban való lakossági részvétel lehető legszélesebb körű biztosítása a föld- és talajvédelem eszközrendszerének bővítése, az információs bázis folyamatos bővítése, a termőföld mennyiségi és minőségi védelme a képződő hulladék mennyiségének, összetételének és kezelési módjának pontos rögzítése, ezen információk hozzáférhetővé tétele és a hulladékgazdálkodási tanácsadás rendszerének kialakítása A megye környezetegészségügyi helyzetének javítása, az egészséges környezet feltételrendszerének fejlesztése az alábbi területeken: Megyei Környezetegészségügyi Akcióprogram információs adatbázis környezetegészségügyi összefüggések, problémák feltérképezése környezetegészségügyi nevelés A lakosság folyamatos, korrekt tájékoztatása a környezet állapotáról 6

7 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja Kedvezményezettek köre: A település és lakossága A program működési, megvalósítási területe: A település bel- és külterülete Monitoring rendszer: Az ellenőrzés az Önkormányzat feladata. Az ütemterv tervszerű végrehajtását ő felügyeli, és a mutatók révén folyamatosan értékeli azt. Kapcsolódó jogszabályok: évi LIII. törvény 67., évi LIII. törvény 49. 7

8 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja II. KÖZMŰELLÁTÁS JAVÍTÁSA A program rövid leírása: A program célja, hogy a lakosság számára biztosított legyen az egészséges ivóvízzel való ellátottság, valamint a keletkező folyékony hulladék káros hatásainak a mérséklése. Szükségességének indoklása: Mind a lakosság, mind, pedig a helyi vállalkozások számára alapkövetelmény az előírásoknak megfelelő környezetvédelmi infrastruktúra kialakítása. A szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel az előírt határértéknek. A szennyvízcsatorna-rendszer a községben már kiépült, de a rácsatlakozottak aránya nem 100 %-os. A hálózatra nem csatlakozott ingatlanoknál a szennyvizet zárt- vagy szikkasztó rendszerű tárlóaknákban gyűjtik és engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállítatják el. Eredménymutatók: Szolgáltatott ivóvíz minősége Közüzemi csatornára kapcsolt ingatlanok száma Kezelt szennyvíz minőségi mutatói Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: A lakosság egészségi állapota javul A környezet állapota javul Az infrastrukturális szolgáltatás bővülésével a település megítélése javul, vonzereje megtartó képessége nő Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) II.1. Az ivóvíz hálózat folyamatos karbantartása II.2. A szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozottak számának növelése Összesen 10 Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret NFT KIOP-on keresztül Külön EU támogatás Egyéb forrás Összesen II.1. II.2. Az ivóvíz hálózat folyamatos karbantartása A szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozottak számának növelése Összesen

9 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja Végrehajtásért felelős szervezet Nagylózs Község Önkormányzata Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Rt. Közreműködő szervezetek Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Győr-Moson-Sopron megyei ÁNTSZ, Sopron Vállalkozások Lakosság Feladatai Koordináció, sajáterő biztosítása Tervek elkészítése, kivitelezés Feladataik Szakmai segítségnyújtás, véleményezés Szakmai segítségnyújtás, véleményezés Szakmai közreműködés, véleményezés Tervezés, kivitelezés Véleményezés A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje II. Nemzeti Környezetvédelmi Nyugat-dunántúli Regionális Környezetgazdálkodási Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési ja, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése Felszíni vizek vízgyűjtő szemléletű vízminőségvédelmének fejlesztése 2.3. Környezeti elemek védelme Föld, talaj, víz és levegő védelme 4.1. Komplex hulladékgazdálkodási és szennyvíztisztítási technológiák alkalmazása Folyékony hulladékok, szennyvíziszapok környezetkímélő kezelése, hasznosítása, elhelyezése P4/I1.: Életterünk környezetgazdálkodási innovációs program Célja Települések szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése, amely kiterjed a meglévő csatornahálózatra kapcsolt lakások számának növelésére, a Nemzeti Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási ütemezett feladatainak végrehajtására, az iszapkezelési technikák és ártalommentes elhelyezés szabályozására és fejlesztésére, a szennyvizek természetközeli tisztításának és helyben tartásának fejlesztésére, valamint a környezetkímélő egyedi szennyvíztisztítási/elhelyezési kislétesítmények támogatására emberi egészség védelme a környezeti károsodásoktól és veszélyektől el kell érni, hogy az egyes elemekben a szennyeződés a megállapított határértékeket ne haladja meg fokozni kell a szennyezéskibocsátást csökkentő berendezések alkalmazását törekedni kell a szennyeződés megelőzésére egy átfogó (komplex) regionális szemléletű hulladékgazdálkodási koncepció kialakítása szennyvízberuházások irányának az ökológikus szemléletű, természetközeli technológiák irányába való elmozdítása a környezetvédelmi infrastruktúra és technológia fejlesztése a lakosságot érő egészségi és környezeti ártalmak csökkentése a lakosság életminőségének javítása 9

10 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja Győr-Moson-Sopron megye környezetvédelmi programja Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési ja Kedvezményezettek köre: A település és lakossága Szennyvíz gyűjtés és kezelés megoldása Szennyvíz gyűjtés és kezelés megoldása Természetes vízkörforgalomra való törekvés Természetes vízkörforgalomra való törekvés A program működési, megvalósítási területe: A település bel- és külterülete Monitoring rendszer: A szolgáltatott ivóvíz- és a tisztított szennyvíz minőségét a szolgáltató és az illetékes hatóságok rendszeresen ellenőrzik. 10

11 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja Kapcsolódó jogszabályok: évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól /21. (1)-(2) bek., 24. (9) bek., 2.sz. mell. I. fej./ 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a csatornabírságról 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási megvalósítási programról 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási megvalósítási programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról 7/2002. (III. 22.) KöM-KÖVIM együttes rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről 163/2004. (V.21.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási megvalósítási programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról 164/2004. (V.21.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási megvalósítási programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 367/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 110/2005. (VI.23.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 47/2005. (III.11.) Kom. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 11

12 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja III. FELSZÍN ALATTI VÍZEK MINŐSÉGÉNEK MEGÓVÁSA A program rövid leírása: A felszíni és felszín alatti vizek minőségének megóvása, állapotának javítása. A felszíni- és felszínalatti vízkészletek vízmennyiségének és vízminőségének védelme, ivóvízbázis védelem. Szükségességének indoklása: A település közigazgatási határain belül több természetes vízfolyás is található, ezek vízminőségi szempontból szennyezettek. A felszíni vizek szennyező forrásai a bevezetett tisztított szennyvíz, az illegális szennyvízbevezetések illetve az intenzív mezőgazdasági területhasználatból beszivárgó nitrogén- és foszforformák. Eredménymutatók: Felszíni vizek minőségjavulása Felszínalatti vizek minőségjavulása Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: A lakosság egészségi állapotának megóvása, javítása A szolgáltatott ivóvíz jó minőségű Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) III.1. Sekélymélységű fúrt kutak számbavétele, legalizálása, felülvizsgálata, a nem megfelelők felszámolása Összesen 10 Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret NFT KIOP-on keresztül Külön EU támogatás Egyéb forrás Összesen III.1. Sekélymélységű fúrt kutak számbavétele, legalizálása, felülvizsgálata, a nem megfelelők felszámolása Összesen Végrehajtásért felelős szervezet Nagylózs Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vállalkozások Lakosság Feladatai Tervek, tanulmányok elkészítetése, koordináció, saját erő biztosítása Feladataik Szakmai segítségnyújtás, véleményezés Szakmai segítségnyújtás, véleményezés Tervezés, kivitelezés Véleményezés 12

13 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje II. Nemzeti Környezetvédelmi Nyugat-dunántúli Regionális Környezetgazdálkodási, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése 3.7. Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram Felszín alatti vizek vízgyűjtő szemléletű mennyiségi védelmének fejlesztése Felszín alatti vizek vízgyűjtő szemléletű minőségi védelmének fejlesztése Az ésszerű vízhasználat és szennyezés-csökkentő technológiák hazai gyakorlatának bővítése 2.3. Környezeti elemek védelme Föld, talaj, víz és levegő védelme Célja a Víz Keretirányelv ütemezett hazai feladatainak időarányos végrehajtása az üzemelő és távlati vízbázisok, valamint a kiemelt vízvédelmi területek védelme az ésszerű vízhasználat és a szennyezés-csökkentő technológiák széles körű elterjesztése a felszín alatti vízkészletet veszélyeztető környezetkárosodások felszámolása diffúz (nem pontszerű) szennyezések csökkentése (átfogó tárcaközi és a környezeti elemeket átfogó programokkal) emberi egészség védelme a környezeti károsodásoktól és veszélyektől el kell érni, hogy az egyes elemekben a szennyeződés a megállapított határértékeket ne haladja meg törekedni kell a szennyeződés megelőzésére Kedvezményezettek köre: A település és lakossága A program működési, megvalósítási területe: A település bel- és külterülete Monitoring rendszer: Az illetékes hatóságok rendszeres vízminőség védelmi ellenőrzései. 13

14 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja Kapcsolódó jogszabályok: évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről 10/200. (II.2.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet módosításáról 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 367/2004. (XII. 26.) Korm. Rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 110/2005. (VI.23.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályairól 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelemének szabályiról 30/2003. (III. 18.) a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról 46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról 132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályiról 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályiról 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályiról 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkészltre használt vagy ivóvízbázisnak vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti íz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról 21/1999. (VII. 22.) KHVM-KöM együttes rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről 14

15 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja IV. KÜL- ÉS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS A program rövid leírása: A program célja a település földrajzi helyzetéből adódó árvízveszély fenyegetettségének a mérséklése, valamint a csapadékvíz okozta problémák kezelése, ezáltal a lakosság -, valamint a települési értékek védelmének a megvalósulása. Szükségességének indoklása: A csapadékvíz elvezetés nyílt árkos rendszerű, nincs zárt rendszer. A rendszer elhanyagolt, árokhálózat néhol betemetődött, csőátereszek töröttek, néhol betömték, felszedték őket. A hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadékot nem tudja elvezetni az árokrendszer. Eredménymutatók: a vízfolyások folyamatosan karbantartott szakaszainak hossza az árvíz által okozott károkozás költsége az újonnan épített, ill. felújított csapadékvízelvezető rendszer hossza Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: a település kül- és belterületének védelme megvalósul a település komplex környezetvédelmének biztosítása, környezeti károk kivédése a mező- és erdőgazdaság biztonságosabbá válik, termelékenységük javul a település vonzereje, lakosságmegtartó képessége nő a lakosság életkörülményei javulnak Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) IV.1. A település csapadékvíz elvezető rendszerének bővítése IV.2. A vízfolyások folyamatos karbantartása ,4 Összesen 202,4 Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret NFT-on keresztül (TEKI) Külön EU támogatás Egyéb forrás Összesen IV.1. IV.2. A település csapadékvíz elvezető rendszerének bővítése A vízfolyások folyamatos 2,4 2,4 karbantartása Összesen 62, ,4 15

16 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja Végrehajtásért felelős szervezet Nagylózs Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Vállalkozások Helyi kistérségi társulás Lakosság Feladatai Koordinálás, tanulmányok elkészítése, elkészítettsége, saját erő biztosítása Feladataik Szakmai közreműködés Tervek véleményezése, jóváhagyása, szakmai segítségnyújtás Tervek, kivitelezés Véleményezés, segítségnyújtás, pályázatok Véleményezés A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje II. Nemzeti Környezetvédelmi Nyugat-dunántúli Regionális Környezetgazdálkodási, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése 3.7 Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram Élőhelyek, vízfolyások revitalizációja 3.1. Fenntartható-ökológikus vízgazdálkodás Célja a Víz Keretirányelv ütemezett hazai feladatainak időarányos végrehajtása felszíni és felszínalatti vizeink védelme a biológiai és tájképi sokféleség megőrzése, javítása, az ökoszisztéma komplexitásának, stabilitásának, működőképességének megőrzése Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési ja Győr-Moson-Sopron megye környezetvédelmi programja Kedvezményezettek köre: A település és lakossága P4/I1.: Életterünk környezetgazdálkodási innovációs program 2.2. Vizek védelme 2.4. Épített környezet felszíni és felszínalatti vizeink megőrzése, mint élettér, mint ivóvízkészlet, mint fenntartható módon hasznosítható környezeti erőforrás a jelenlegi és az elkövetkezendő generációk számára a környezetvédelmi infrastruktúra és technológia fejlesztése a lakosságot érő egészségi és környezeti ártalmak csökkentése a lakosság életminőségének javítása árvízi biztonság megteremtése a belvízi biztonság megteremtése, a csapadékvíz-elvezetés teljes körű megoldása az épített környezet óvása, minőségének javítása; környezetbarát megoldások kimunkálása, megvalósítása 16

17 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja A program működési, megvalósítási területe: A település bel- és külterülete Monitoring rendszer: Az ellenőrzés az Önkormányzat feladata. Az ütemterv tervszerű végrehajtását ő felügyeli, és a mutatók révén folyamatosan értékeli azt. Kapcsolódó jogszabályok: évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 46/1999 (III.18.) Korm. rendelet a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 17

18 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja V. A TALAJ VÉDELME A program rövid leírása: A program célja, hogy a talaj racionális, ökológia szempontú hasznosítása révén annak környezeti károsodása csökkenjen. Szükségességének indoklása: A biogazdálkodás nagy kihatással van a környezet védelmére. Nagylózs területének 64%-a szántó, ezért indokolt egy települési, esetleg egy térségi agrár-környezetvédelmi program megalkotása. Nagylózs nem rendelkezik állattartási rendelettel, megalkotása szükséges. Eredménymutatók: a termőterület művelési ág szerinti megoszlása a korszerű hígtrágya kezelést folytató gazdaságok száma talajszennyező komponensek paraméterei Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: a talaj racionális, ökológiai szempontú hasznosítása megvalósul a település komplex környezetvédelmének biztosítása, a környezet terhelése csökken a mező- és erdőgazdaság biztonságosabbá válik, termelékenységük javul a település vonzereje, lakosságmegtartó képessége nő a lakosság életkörülményei javulnak Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) V.1. Agrár-környezetvédelmi program kidolgozása V.2. Biogazdálkodás elterjesztésének elősegítése V.3. Állattartási rendelet megalkotása Összesen 2 18

19 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja Sorszám Operatív programok Saját erő Hitel Decentralizált keret TEKI NFT Külön EU támogatás Egyéb forrás Összesen V.1. V.2. V.3. Agrárkörnyezetvédelmi program kidolgozása Biogazdálkodás elterjesztésének 2 2 elősegítése Állattartási rendelet megalkotása Összesen 2 2 Végrehajtásért felelős szervezet Nagylózs Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Győr- Moson- Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Győr- Moson- Sopron Megyei Intézete Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Sopron Városi Intézete Lakosság Feladatai Rendeletek előkészítése Feladataik Véleményezés, szakmai segítségnyújtás Törvényességi felügyelet, szakmai segítségnyújtás Véleményezés, szakmai segítségnyújtás Véleményezés, rendelet betartása, aktív részvétel 19

20 Nagylózs Község Települési Környezetvédelmi ja A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje II. Nemzeti Környezetvédelmi Nyugat-dunántúli Regionális Környezetgazdálkodási Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési ja Győr- Moson- Sopron Megye Környezetvédelmi ja Kedvezményezettek köre: A település és lakossága, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése 3.6. Vidéki környezetminőség, terület- és földhasználat Talajvédelem A Nemzeti Agrár- Környezetvédelmi horizontális és zonális programjai, valamint a kapcsolódó intézkedések 2.3. Környezeti elemek védelme Föld, talaj víz és levegő védelme 3.2. Okszerű tájgazdálkodás Fenntartható mezőgazdaság P3/I2. Integrált vidékfejlesztés Célja Racionális területhasználat A talajvédelemmel kapcsolatos jogi és programalkotási feladatok, valamint talajvédelmi információs és monitoring rendszer A termőtalajok védelme és termőképességének fenntartása emberi egészség védelme a környezeti károsodásoktól és veszélyektől el kell érni, hogy az egyes elemekben a szennyeződés a megállapított határértékeket ne haladja meg törekedni kell a szennyeződés megelőzésére multifunkcionális fenntartható mezőgazdaság kialakítása, fejlesztése a multifunkcionális agrárstruktúra kialakítása 2.3. Föld- és talajvédelem a föld- és talajvédelem eszközrendszerének bővítése a termőföld mennyiségi és minőségi védelme A program működési, megvalósítási területe: A település bel- és külterülete Monitoring rendszer: A monitoringot az Önkormányzat, valamint az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség végzi. Kapcsolódó jogszabályok: évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi LV. törvény a termőföldről 49/2001. (IV.3.) Kormányrendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 367/2004. (XII. 26.) Korm. Rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról évi XXXVI. törvény a termőföldről szóló évi LV. törvény módosításáról 110/2005. (VI.23.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 20

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRAM 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Hazai

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Göd Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV GÖD 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke Norbert

Részletesebben

Fót Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Fót Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FÓT 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke Norbert

Részletesebben

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1. Levegőminőség-védelem...

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Öskü Község Önkormányzat képviselő testületeinek 2014. január 30 napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Öskü Község Önkormányzat képviselő testületeinek 2014. január 30 napi ülésére ELŐTERJESZTÉS Öskü Község Önkormányzat képviselő testületeinek 2014. január 30 napi ülésére Tárgy: Tájékoztató Öskü község környezeti állapotáról Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna Előkészítő: Szabó Zsuzsanna

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. /III. munkarész/

Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. /III. munkarész/ Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA /III. munkarész/ Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Elnökének megbízása alapján Készítette: A Tisztább Termelés Győri Regionális Központja Győr, 2002.

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

Eplény környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Eplény környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Eplény környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. PROGRAMOK... 3 1.1. KÖRNYEZETVÉDELMI PRIORITÁSOK... 4 1.2. LEVEGŐMINŐSÉG VÉDELME... 7 1.2.1. A közúti forgalom korlátozása, a terhelés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/96-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Az akcióterv neve. KDOP Regionális turizmusfejlesztés. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KDOP Regionális turizmusfejlesztés. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KDOP Regionális turizmusfejlesztés Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KDOP_Turi_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó fejlesztési

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

Környezetvédelmi jogszabályok

Környezetvédelmi jogszabályok Környezetvédelmi jogszabályok Levegőtisztaság-védelem 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékén

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10.

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10. Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2010. augusztus 10. 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezeti elemek állapota... 5 2.1.1.

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. II. kötet. A program készítésében közreműködtek:

TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. II. kötet. A program készítésében közreműködtek: TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA II. kötet Programfelelős: Baka György ( Öko-Eco Bt.) A program készítésében közreműködtek: Baka Éva, Környezetvédelmi szakmérnök Baka György, Környezetvédelmi szakmérnök

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST Nagykörű Község Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terv (Local Agenda 21.) felülvizsgálata november Készítette: Nagykörű Község

Részletesebben

melléklet a 2012-2017 időszakra

melléklet a 2012-2017 időszakra melléklet GYÁL VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja a 2012-2017 időszakra 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM- STRATÉGIÁJA 4 2. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 1. Bevezető A környezeti értékelés a 2/2005. (I.1.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készült. 1.1. Előzmények Jászalsószentgyörgy

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

Tervezet. a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről

Tervezet. a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1195/2007. Tervezet a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről Budapest, 2007. június VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben