sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok"

Átírás

1 Kistelepülések sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok

2 Alapfogalmak Környezetvédelmi program Környezetvédelmi program, amely: Felméri a környezet állapotát Feltárja a hiányosságokat Megtalálja a kiutat, a kitörési pontokat Ehhez megfelelő módszereket és lehetőségeket kínál Elérhető távlatokban, a helyi igényekhez igazodóan gondolkodik

3 Alapfogalmak Forráshiányos önkormányzat (ÖNHIKI) Normatív támogatása kevés Saját bevételei nem elegendőek Tehát több a kiadás (általában már a működésre sem elegendő, nemhogy fejlesztésekre), mint a bevétel Pénzügyminisztérium évente kétszer, közleményben hozza nyilvánosságra a pótlólagos támogatásban rendelkező önkormányzatok listáját Magyar Közlönyben olvasható

4 Alapfogalmak Pénzügyi teljesítés menete utófinanszírozással Elkészült programot el kell küldeni a véleményezőknek: KTVF, Nemzeti Park, Önkormányzat A vélemények alapján kijavítani, végleges példányt megküldeni az Önkormányzatnak A vélemények alapján a Képviselőtestület határozatban elfogadja a programot, kifüggeszti és megküldi a szomszéd településeknek Beszámoló, nyilatkozat, 3 példány program és számla ellenében a MÁK utalja a pénzt az Önkormányzatnak Az Önkormányzat utalja a pénzt a tervezőknek

5 Pályázati kiírás s Kistelepülések környezetvédelmi programjának kidolgozása A támogatás igénybe vételére jogosultak köre: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő vagy 2000 főnél kisebb lélekszámú települések önkormányzatai A támogatás formája: Vissza nem térítendő A támogatás felső határa: Legfeljebb 1 millió forint, de -800 fő lakosság-számig legfeljebb 600 eft, fő lakosság-számig legfeljebb 800 eft, fő lakosság-szám fölött legfeljebb 1 millió Ft vissza nem térítendő támogatás adható. - nyilatkozat csatolása arról, hogy a Települési Környezetvédelmi Program tematikája a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséggel és Nemzeti Park Igazgatósággal előzetesen egyeztetésre kerül, - nyilatkozat csatolása annak vállalásáról, hogy a pályázó a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség és Nemzeti Park Igazgatóság véleményének figyelembe vételével készítteti el, és a képviselőtestülettel jóváhagyatja Települési Környezetvédelmi Programot. - A Települési környezetvédelmi program bemutatásának, ismeretterjesztésének vállalása, kommunikációja. Prioritás: -településnek az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települések közé való tartozása, -előnyben részesül az a pályázat, amely az EU-Phare HU L4 számú projekt keretében kiadott Útmutató a települési környezetvédelmi programok készítéséhez című irányelv figyelembe vételével készül. -előnyben részesülnek azok a települések, amelyek az Európai Falumegújítási Díjat a korábbi években elnyerték.

6 Tartalmi követelmk vetelmények előnyben részesül az a pályázat, amely az EU-Phare HU L4 számú projekt keretében kiadott Útmutató a települési környezetvédelmi programok készítéséhez című irányelv figyelembe vételével készül. BEVEZETÉS (a települések és környezetük általános jellemzése) A.) ÁLLAPOTRÖGZÍTÉS I. Ellátási rendszerek, infrastruktúra 1. Vízellátás 2. Szennyvizek keletkezése, -elvezetése és tisztítása 3. Felszíni vízelvezetés 3.1. Belterületi vízrendezés, csapadékvizek 3.2. Külterületi vízrendezés 4. Energiaellátás 4.1. Villamos energia ellátás 4.2. Fűtési rendszerek Gázellátás Egyéb fűtési módok

7 Tartalmi követelmk vetelmények II. Környezeti elemek és rendszerek állapota 1. A levegő állapota 1.1. A környezeti levegő minősége 1.2. Légszennyező források 2. A föld állapota 2.1. Talaj állapota és igénybevétele (művelési ágak, erózió, defláció) 2.2. Kőzetek és ásványok és igénybevételük 3. A vizek állapota 3.1. A felszíni vizek állapota 3.2. A felszín alatti vizek állapota 4. Élővilág állapota 4.1. Tájhasználat, tájvédelem 4.2. Védett természeti értékek 4.3. Nem védett területek természeti értékei 5. Épített környezet 5.1. Településszerkezet 5.2. Védett épületek, építmények 5.3. Zöldterületek, településökológiai adottságok 5.4. Közlekedésszervezés

8 Tartalmi követelmk vetelmények 6. Önállóan kezelt hatótényezők 6.1. Hulladékkezelés és hulladékgazdálkodás Települési hulladékok, köztisztaság Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladékok Termelési hulladékok Veszélyes hulladékok 6.2. Zajterhelés 7. A mezőgazdaság környezetterhelése 7.1. Külterületi gazdálkodás 7.2.Belterületi állattartás III. Egyéb tényezők 1. Emberi egészség állapota 2. Környezeti nevelés, oktatás 3. Civil szervezetek

9 Tartalmi követelmk vetelmények B.) CÉLÁLLAPOTOK MEGHATÁROZÁSA 1. A települések környezeti célállapota 2. A célok időtáv szerinti megkülönböztetése 2.1. Rövidtávú célok (0-2 év) 2.2. Középtávú célok (2-5 év) 2.3. Hosszútávú célok (több mint 5 év) 3. A célok felelősségi kör szerinti megkülönböztetése 3.1. Önkormányzati kompetenciába tartozó célok 3.2. Önkormányzati kezdeményezésű, ill. önkormányzati közreműködéssel meghatározott célok 4. A célrendszer egyes elemeinek összefüggései

10 Tartalmi követelmk vetelmények C.) KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 1. A környezeti elemek minőségének, állapotának javítása ill. megőrzése 1.1. Levegő 1.2. Föld 1.3. Víz (felszíni, felszín alatti) 1.4. Élővilág 2. A települési és épített környezet védelme és javítása 2.1. Településszerkezet alakítása 2.2. Védett épületek, építmények állagának megőrzése, javítása 2.3. Zöldterületek, településökológiai adottságok javítása 2.4. Közlekedésszervezés 3. Az önállóan kezelt hatótényezők mérséklése 3.1. Hulladékgazdálkodás 3.2. Zajvédelem 4. Az egyes programok összefüggései településen belül és a térségben 5. A program megvalósításához szükséges intézményi háttér (beleértve a szervezési, tervezési, rendeletalkotói feladatokat is) 6. A program finanszírozási igénye és lehetséges forrásai 7. A program ellenőrzése

11 Tartalmi követelmk vetelmények Program adatlap 14. sz. program Allergének csökkentése, irtása A program célja: Az invazív gyomok által okozott allergiás megbetegedések csökkentése. A program indoklása: A gondozatlan területeken nagyon elszaporodtak a különböző invazív gyomok, melyek a lakosság életminőségét rontják, valamint a helyi flórában is kártékonyan jelennek meg. Feladatok A feladatok végrehajtásáért felelős intézmények Ütemezés, határidő Forrásigény eft Kaszálás Települési Önkormányzat folyamatos 100 Bírságolás Települési Önkormányzat folyamatos 0 Kapcsolódó programok: 10. sz. program. Célterület, célcsoport: település gondozatlan területei; lakosság Közreműködő szervezetek DDNPI DÉL-DUNÁNTÚLI KÖFE ÁNTSZ Feladataik szakmai felügyelet szakmai felügyelet, tanácsadás szakmai felügyelet, tanácsadás Forrástérkép KÖVICE, ZÖLD FORRÁS, % SAJÁT ERŐ %

12 Adatok beszerzése se Településszerkezeti terv Polgármesteri Hivatal dolgozói Internet minden mennyiségben Közszolgáltatók Irodalmi források Kapcsolattartó: általában a jegyző, ritkán a polgármester Gazdálkodó szerveztek, mg-i vállalkozók

13 TKP felülvizsg lvizsgálat lat szempontjai A felülvizsgálat alapja: Ktv. 47. (2) pontja. Kiindulási alap: a korábban elkészített TKP anyaga Állapotértékelés: Elsősorban a bekövetkezett változások. Az eltérések elemzése, indoklása. Mi valósult meg a célprogramokból és milyen mértékű eltérések tapasztalhatók? Ktv. módosítások, új jogszabályok: Natura 2000, érzékenység; területfejlesztési változások; felszín alatti vizek nitrátérzékenysége, stb. Technikai jellegű észrevételek. PROGRAMOK- MEGVALÓSULÁS ÚJ PRIORITÁSI SORREND Fontos elemezni az önkormányzati helyi rendeletek szerepét: avarégetés, állattartási rendeletek, hulladékgazdálkodás, jegyzői szintek megvalósulása, stb. Településrendezési programok áttekintése Az utak nyomvonalán várható környezetterhelések értékelése

14 LA 21 Aalborgi charta (1994) 1992 Riói konferencia AGENDA 21 Társadalmi részvétel!

15 LA 21 TARTALMA a meglévő tervezési és pénzügyi keretek felismerése, illetve más programok és tervek ismerete; a problémák és azok kiváltó okai szisztematikus feltárása, kiterjedt közösségi konzultációk révén; a feladatok prioritásainak megállapítása, a fenti problémák fényében; a fenntartható közösség eszméjének megteremtése, a közösség minden szektorát magába foglaló részvételi eljárás útján; az alternatív stratégiák megfontolása és értékelése; hosszú távú helyi fenntarthatóságra törekvő akcióterv kialakítása, amely tartalmazza a mérhető célokat; a terv megvalósításának tervezése, amely magában foglalja az időrend kialakítását, illetve a felelősség megosztásáról szóló nyilatkozatokat a felek között; a terv megvalósítása ellenőrzésének és jelentései kidolgozásának eljárási rendjét is ki kell alakítani.

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1. Levegőminőség-védelem...

Részletesebben

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010.

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010. Közreműködők: Kathi Imre energetikus, villamosmérnök Kiss Csaba kertészmérnök Kincses Dániel vízrendezési szakmérnök Jónás Zoltán közlekedésmérnök Molnár Antal területfejlesztési szakértő Molnár Attila

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében

Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2008. Szerkesztôk: dr. Gergely Erzsébet, dr. Buzás Kálmánné, dr. Rákosi Judit, Prohászka

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben