A nem tapintható emlôtumorok és az ôrszemnyirokcsomók izotópos jelölése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nem tapintható emlôtumorok és az ôrszemnyirokcsomók izotópos jelölése"

Átírás

1 EMLÔDIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány A nem tapintható emlôtumorok és az ôrszemnyirokcsomók izotópos jelölése Monoki Erzsébet, Varga Erika, Szabó Tünde, Tarján Tibor, Petri István, Zs. Tóth Endre, Bagdi Enikô, Krenács László BEVEZETÉS A mammográfiás emlôrákszûrés eredményeinek is betudható, hogy megnövekedett a diagnosztizált malignus tumorok, illetve a sebészi eltávolítást igénylô, nem tapintható emlôelváltozások száma. A közleményünk célja, hogy bemutassuk a radioizotópos jelölés alkalmazását, a gamma-szonda használatát és eredményességét az ôrszemnyirokcsomók azonosításában, valamint a nem tapintható elváltozások intraoperatív lokalizálásában. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK Összesen 26 betegnél alkalmaztuk a kézi gamma-szondát a stádiummeghatározást biztosító ôrszemnyirokcsomó azonosítására. Közülük nyolcnál nem tapintható emlôelváltozás állt fenn, ezeket izotópos jelöléssel intraoperatívan lokalizáltuk. EREDMÉNYEK Valamennyi emlôelváltozás pre- és intraoperatívan jelölôdött. Az ôrszemnyirokcsomó-azonosítás érzékenységét növelte a párhuzamosan alkalmazott patentkékjelölés. Tizennégy betegnél a negatív ôrszemnyirokcsomó alapján nem volt szükség a mûtét axillaris kiterjesztésére. KÖVETKEZTETÉS A gamma-szondával egyszerû, gyors és pontos módszer áll rendelkezésünkre a nem tapintható emlôtumorok intraoperatív lokalizálására, továbbá az ôrszemnyirokcsomók azonosítására, ezáltal az emlôtumorok korszerû és az onkológiai elvárásoknak megfelelô kezelésére. Radioguided localization of the non-palpable breast lesions and sentinel lymph nodes INTRODUCTION As the result of mammographic screening of breast cancer, the incidence of surgically removable, non-palpable breast lesions is increasing. The study is aimed to demonstrate the use of radioisotope and gamma-probe for identifying the sentinel lymph node and the intraoperative radioguided localization of occult breast lesions. PATIENTS AND METHODS 26 patients with nonpalpable breast lesions underwent radioisotope guided sentinel lymh node localization for staging purposes. In eight patients non-palpable breast lesions were localized with use of radioisotope method intraoperatively. RESULTS All breast lesions were successfully localized pre- and intraoperatively. The combined radioisotope and blue-dye staining method increased the sensitivity of the procedure for identifying sentinel lypmh node. In case of 14 patients with negative sentinel node, the surgical dissection of axillary lymph nodes was avoided. CONCLUSION Radioguided localization is a simple, quick and accurate technique for localization of nonpalpable breast lesions and sentinel lymph node, which is utilized for the up-to-date and correct oncological management of the breast cancer patients. emlôelváltozás, izotópos jelölés, ôrszemnyirokcsomó, gamma-szonda breast lesion, radioguide localization, sentinel lymph node, gamma-probe DR. MONOKI ERZSÉBET (levelezô szerzô/correspondent), DR. VARGA ERIKA, DR. SZABÓ TÜNDE: Dr. Bugyi István Kórház, Röntgenosztály/Dr. Bugyi István Hospital, Department of Radiology; H-6600 Szentes, Sima Ferenc u DR. TARJÁN TIBOR: Dr. Bugyi István Kórház, Izotópdiagnosztika/Dr. Bugyi István Hospital, Department of Nuclear Medicine; Szentes DR. PETRI ISTVÁN: Dr. Bugyi István Kórház, Általános Sebészet/Dr. Bugyi István Hospital, Department of Surgery; Szentes DR. ZS. TÓTH ENDRE: Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Patológiai Intézet, CIT/Department of Pathology, University of Szeged; Szeged DR. BAGDI ENIKÔ, DR. KRENÁCS LÁSZLÓ: Daganatpatológiai és Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Biotechnológiai Intézet/Laboratory of Tumor Pathology and Molecular Diagnostics, Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Institute for Biotechnology; Szeged 204 Érkezett: július 4. Elfogadva: szeptember 12.

2 A mammográfiás emlôrákszûrés eredményeként megnövekedett a diagnosztizált tumorok száma, és több nem tapintható emlôelváltozásra derül fény 1. Mind a két esetben új elvárásoknak kell megfelelni. Tapintható tumoroknál, preoperatívan negatív axilla esetén el kell kerülni a felesleges, szövôdményekkel terhelt, axillaris blokkdissectiót, de nem tekinthetünk el az axillaris nyirokcsomóstádium meghatározásától (staging), amely megszabja a kezelést és a prognózist. Nem tapintható elváltozások esetében a biztosabb, pontosabb, a beteg számára minél kevésbé megterhelô lokalizálás a cél. Eddig a sebészi eltávolításhoz ultrahang- vagy röntgen- (lyukas lemez) vezérléssel dróthorogjelölést alkalmaztunk, az ismert hátrányokkal, mint a mirigyes, mastopathiás emlôben a nehéz bevezetés, hurokképzôdés, -törés, zsíremlôben az elmozdulás lehetôsége, a beteg számára kellemetlen tûérzet, nagy emlôben a bevezetés helye és a drót végzôdése közötti nagy távolság és eltérô irány; mindezek a szoros radiológus-sebész együttmûködés ellenére nehezítették a helyes és szükséges metszés megtervezését 2. Az izotópos jelöléssel, a limfoszcintigráfia és a kézi gamma-szonda alkalmazásával az új elvárásoknak megfelelôen tudjuk biztosítani a nem tapintható tumorok pontosabb intraoperatív lokalizálását és a staginget biztosító ôrszemnyirokcsomóbiopsziát. 1. ábra. Surgical Probe Europrobe System kézi gamma-szonda 2. ábra. Nem tapintható elváltozások ultrahangos, lyukas lemezes jelölése B ETEGEK ÉS MÓDSZER 3. ábra. Limfoszcintigráfia: a tumor és az ôrszemnyirokcsomó azonosítása Egy éve van lehetôségünk a Surgical Probe Europrobe System kézi gamma-szonda (1. ábra) alkalmazásával a nem tapintható emlôelváltozások és az ôrszemnyirokcsomó egyidejû intraoperatív, izotópjelölés utáni azonosítására 1. A jelöléshez a mûtétet megelôzô napon nm szemcseméretû, 99m Tc humán szérumalbumint használtunk, amit tapintással, peritumoralisan, nem tapintható elváltozások esetén pedig képalkotó eljárás vezérlésével (2. ábra), intra- és peritumoralisan, vagy a meszes terület centrumába adtunk, MBq dózisban, 0,4 0,8 ml mennyiségben. Három óra múlva került sor a limfoszcintigráfiára, az izotópdúsulás mérésére, az ôrszemnyirokcsomó gamma-kamerával történô azonosítására (3. ábra) és a bôrfelszínen kétirányú bejelölésére. A nem tapintható elváltozásoknál másnap, a mûtét elôtt ellenôriztük az intramammaris jelölôdést. Egy esetben sem volt szükség kiegészítô jelölésre. A mûtét során a gamma-szondával lokalizált laesio eltávolítását az igazolta, hogy a preparátum aktivitása magas volt, míg a mûtéti terület már nem mutatott aktivitást (4. ábra). Megtartottuk a specimen- (metszet-) mammográfiát is, hogy meg M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(5 6):

3 4. ábra. Laesio lokalizálása gamma-szondával. Eltávolítását a sugárzás megszûnése jelzi 5. ábra. Metszet- (specimen-) mammográfia mikrokalcifikációval lehessen ítélni a laesiónak a preparátum felszíneihez való viszonyát, távolságát, illetve a patológus számára a kóros terület bejelölésére (5. ábra). E REDMÉNYEK Izotópjelölést 26 betegnél végeztünk. Huszonnégy esetben aspirációs citológia is alátámasztotta a malignitást, két esetben a körülírt malignus jellegû meszesedés indokolta a mûtétet. Nyolc esetben az elváltozás nem volt tapintható. A preoperatív vizsgálatok egyik esetben sem igazoltak az axillában metasztázist. A radioizotóppal jelölt kolloidot többféleképpen lehet beadni 3. A 18, tapintható tumor esetében a beadás tapintással, peritumoralisan történt, míg a nyolc, nem tapintható laesio közül öt esetben ultrahangos vezérléssel, három betegnél lyukas lemezes mammográfia segítségével, intratumoralisan, illetve a meszes terület centrumába adtuk az anyagot. A tumorok egygócúak voltak, radiológiailag négy volt 10 mm-nél kisebb, nyolc mm közötti, hét pedig mm közötti. Öt tumor volt 20 mm feletti méretû, T2 stádiumú, de az emlô mérete és a tumor lokalizációja lehetôvé tette az emlô megtartását 4. Két esetben körülírt, malignus jellegû meszesedés indokolta a mûtétet. Valamennyi esetben pre- és intraoperatívan detektálható volt az intramammaris tumorjelölôdés. A preoperatívan 24 esetben jelölôdô ôrszemnyirokcsomóból egy parasternalisan helyezkedett el, a többi axillaris helyzetû volt. A mûtét során a parasternalis nyirokcsomón túl axillaris nyirokcsomó a párhuzamosan periareolarisan adott patentkékkek sem festôdött, de a pectoralis izom mentén több is tapintható volt. A metasztázis azonosítása után a kiterjesztett blokkdissectio 10 nyirokcsomó közül még további négyben is áttétet igazolt. Két esetben ôrszemnyirokcsomó preoperatívan nem jelölôdött, de egy esetben festôdött és metasztázis igazolódott, a blokkdissectióval eltávolított hat nyirokcsomóból háromban volt metasztázis. A másik betegnél a meszesedés alacsony szövettani malignitási fokozatú (low grade), ductalis in situ carcinomának (DCIS) bizonyult, ezért eltekintettünk az axillaris blokkdissectiótól 5, 6. Két betegnél a mûtét alkalmával már nem volt detektálható a limfoszcintigráfia során jelölôdô ôrszemnyirokcsomó, de az egyik betegben egy festôdött és negatív volt, a másik betegben tág, kék nyirokutak mutattak nem festôdô nyirokcsomóra, amelyben metasztázis igazolódott, de az axillaris blokkban már további nyirokcsomó-metasztázis nem volt. A 21 betegben ôrszemnyirokcsomónak feltételezett jelölôdésbôl a szövettan kettônél nem igazolt eltávolított nyirokcsomót, az egyikben emlôlobulust azonosított, a másik betegben csak zsírszövetet. Az elsô betegnél az axillaris blokk kilenc nyirokcsomójából egy metasztatikus volt, a másiknál az axillaris nyirokcsomókban áttét nem található. Az öt ôrszemnyirokcsomó-metasztázi- 206 Monoki Erzsébet: Nem tapintható emlôtumorok és ôrszemnyirokcsomók izotópos jelölése

4 sos beteg közül háromnál további nyirokcsomó is érintett volt, két betegben az axillaris nyirokcsomók negatívak voltak. Tizennégy betegnél a negatív ôrszemnyirokcsomó alapján nem volt szükség a mûtét axillaris kiterjesztésére. A nyolc metszetmammográfia alapján azt tapasztaltuk, hogy csökkent az eltávolított preparátum mérete, a legkisebb cm-es volt, és centrálisabban helyezkedett el a kóros terület 7, azaz jobban tartható az onkológiailag biztonságos ép szél. Csupán egy esetben jelzett a szövettani feldolgozás széli eltérést, de a reexcízió már nem igazolt további tumorterjedést. Az eltávolításra került daganatok szövettani megoszlását az 1. táblázat mutatja. M EGBESZÉLÉS 1. táblázat. A tumorok szövettani megoszlása (n=26) Invazív ductalis carcinoma 18 (69%) Invazív lobularis carcinoma 3 (11%) Invazív tubularis carcinoma 1 (4%) Invazív papillaris carcinoma 1 (4%) Atípusos medullaris carcinoma 1 (4%) Ductalis carcinoma in situ 1 (4%) Lobularis carcinoma in situ 1 (4%) Az emlôdaganat vezetô helyen áll a megbetegedések sorrendjében, de egyre több lehetôség van a kimutatására és a kezelésére. A prognózist jelzô nyirokcsomó-érintettség ma már nem egyenlô a radikalitással. Az ôrszemnyirokcsomó-biopszia minimálisan invazív eljárás a regionális nyirokcsomóstádium meghatározására az emlôrák diagnosztikájában Az ôrszemnyirokcsomó elméletét Cabanas 11 dolgozta ki, a biopszia gyakorlati elterjedése Morton 12 munkásságának köszönhetô. A radioizotóppal jelzett kolloid módszerét és az intraoperatív gamma-szonda által vezérelt eljárást Alex és Krag 13 dolgozta ki, Giuliano 9 számolt be elôször a módszer alkalmazásáról emlôrákos betegen. Az ôrszemnyirokcsomó a nyirokelvezetés elsô állomása, a regionális áttétképzôdés elsô, legvalószínûbb helye 8. A 99m Tc-mel jelölt, nagy szemcsenagyságú kolloidot az ôrszemnyirokcsomóban a macrophagok bekebelezik, hosszabb ideig tárolják, így 24 óra múlva is mérhetôk és kimutathatók a gammasugárzást észlelô kézi mûszerrel a gamma-szondával 14. Kombinálva a gyorsabb áramlású patentkékkel az ôrszemnyirokcsomó-azonosítás tovább pontosítható. Ha az ôrszemnyirokcsomó negatív, a blokkdissectio biztonsággal elhagyható 8, 15. A technika sugárvédelmi szempontból is biztonságos 8, 16. Betegeinknél a ôrszemnyirokcsomók jelölôdése döntôen metasztatikus blokkolás miatt maradt el, amit a festékes jelöléssel azonosított nyirokcsomó, illetve a blokkdissectio során eltávolításra került nyirokcsomók szövettana igazolt. Az egy parasternalis jelölôdés bizonyítja a Kett és munkatársai által in vivo limfográfiával elsôként igazolt kapcsolatot az axillaris és parasternalis nyirokrégiók között 17. Egy betegnél a preoperatív ôrszemnyirokcsomó-jelölôdés elmaradása nem tisztázódott, de a DCIS miatt az axilla feltárásától eltekintettünk. A két téves izotópos jelölôdés mögött a szövettan ectopiás emlôlobulust, illetve csak zsírszövetet azonosított, az axillaris nyirokcsomókban áttét nem volt. Valamennyi tumor jelölôdése alapján fals migrációt nem tapasztaltunk 18. E lehetôség tovább bôvítette kórházunkban az emlôtumorok korszerû, komplex kezelését. Módosította a szûrôállomásunkon a szûrésbôl kiemelt vagy klinikai mammográfia során igazolt emlôtumorok komplex diagnosztikáját követô terápiát. A beteg számára kevésbé megterhelô beavatkozással felmérhetôk a kezelést eldöntô prognosztikai faktorok 19. Több beteg együttes ellátása esetén az eljárás költséghatékony is. Irodalom 1. Rényi-Vámos F, Péley G, Bidlek M, Sinkovics I, Szabó É, Keresztes S, et al. Nem tapintható emlôelváltozások radioizotópos jelöléses eltávolítása egyidejû ôrszemnyirokcsomó-biopsziával. Magy Seb 2003;56: Dubecz S, Petri K, Szabó É, Riedl E, Péley G, Rahóty P, et al. A nem tapintható emlôtumor miatt operált eseteink retrospektív értékelése. Magy Seb 2004;54: Péley G, Sinkovics J, Tóth E, Farkas S, Keresztes I, Köves I. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(5 6):

5 Subareolar injection of radioactive colloid for sentinel lymph node identification in breast cancer patients. The American Surgeon 2004;70: Chung MH, Ye W, Giuliano AE. Role for sentinel lymph node dissection in the management of large (5 cm) invasive breast cancer. Annals of Surgical Oncology 2001;8: Cserni G, Boross G, Maráz R, Rajtár M, Ambrózay É, Bori I. Ôrszemnyirokcsomó-biopszia in situ emlôrákban. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának tapasztalatai és irodalmi összefoglalás. Magy Seb 2006;59: Varga L, Bende S, Botos Á, Liptay P, Papp L, Mátai É, et al. Az emlôsebészet változása, öt év ( ) retrospektív elemzés alapján. Magy Seb 2004;57: Zgajnar J, Hocevar M, Frkovic-Grazio S, Hertl K, Schweiger E, Besic N. Radioguided occult lesion localization (ROLL) of the nonpalpable breast lesions. Neoplasma 2004;51(5): Pélei G, Farkas E, Téglás M, Orosz Zs, Andócs G. A kettôs jelöléses ôrszemnyirokcsomó-biopszia sebészi alkalmazhatósága és pontossága emlôrákban. Magy Seb 2000;53: Giuliano AE, Dale PS, Durner RR, Morton DL, Evans SW, Krasne DL. Improved axillary staging of breast cancer with sentinel lymphadenectomy. Ann Surg 1995;222: Cserni G, Boross G, Baltás B. Az ôrszem (sentinel) nyirokcsomó szövettani vizsgálatának jelentôsége emlôrákban. Orv Hetil 1998;139(32): Cabanas RM. An approach for the treatment of penile cancer. Cancer 1977;39: Morton DL, Wen DR, Wong JH, Economou JS, Cagle LA, Storm FK, et al. Technical details of intraoperative lymphatic mapping for early stage melanoma. Arch Surg 1992;127: Alex JC, Krag DN. Gamma-probe-guided localization of lymph nodes. Surg Oncol 1993;2: Péley G, Köves I, Sinkovics I, Farkas E, Dubecz S, et al. Az ôrszemnyirokcsomó- biopszia jelentôsége a daganatsebészetben. LAM 2002;12(1): Zurrida S, Galimberti V, Osvieto E, Robertson C, Ballardini B, Cremonesi M, et al. Radioguided sentinel node biopsy to avoid axillary dissection in breast cancer. Annals of Surgical Oncology 2000;7(1): Sinkovics I. Az izotóptechnika intraoperatív alkalmazása a korszerû daganatsebészetben sentinel (ôrszem) nyirokcsomó technika, workshop-konferencia a Budapesti Kongresszusi Központban Kett K, Szilágyi K, Schmidt L. Az emlôk parasternalis nyirokdrenázsa. Orv Hetil 1993;134(35): Rampaul RS, Macmillan RD, Evans AJ. Intraductal injection of the breast: a potential pitfall of radioisotope occult lesion localization. British Journal of Radiology 2003;76: Paganelli G, Luini A, Veronesi U. Radioguided occult lesion localization (ROLL) in breast cancer: maximizing efficacy, minimizing mutilation. Annals of Oncology 2002;13: ULTRAHANGTANFOLYAM Hagyományainkhoz hûen a Szegedi Radiológiai Klinika és az EUROMEDIC Diagnostics Szeged Kft. szegedi egysége a Magyar Radiológusok Társasága Ultrahang Szekciójának közremûködésével ban ismét továbbképzési lehetôséget biztosít az ultrahangvizsgálatok témakörében! A tanfolyamot ajánljuk: kezdôknek az alapok elsajátításához, még kevés gyakorlattal rendelkezôknek az ismeretek elmélyítéséhez. Idôpont: január (hétfô szombat). Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Radiológiai Klinika és az intézet ultrahang-laboratóriumai. Témák: fizikai-technikai alapok, hasi és kismedencei diagnosztika, vascularis ultrahang, lágy részekízületek. Elôadók: Humml Frigyes, Harkányi Zoltán, Morvay Zita, Makula Éva, Kovács Gabriella, Farbaky Zsófia, Kukla Edit, Barta Miklós. Fôszervezô: Morvay Zita. Kreditpont: 50. Jelentkezés: Cserháti Klára titkárnônél, telefon: (62) , (30) , fax: (62) Jelentkezési határidô: december 31. Részvételi díj: Ft/fô. Rezidenseknek 50%-os kedvezmény! 208 Monoki Erzsébet: Nem tapintható emlôtumorok és ôrszemnyirokcsomók izotópos jelölése

Radioizotópos sebészeti lehetőségek a korai emlőrák kezelésében

Radioizotópos sebészeti lehetőségek a korai emlőrák kezelésében Radioizotópos sebészeti lehetőségek a korai emlőrák kezelésében Doktori (PhD) értekezés tézisei Dr. Péley Gábor Témavezető: Prof. Dr. Kopper László Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Patológiai Tudományok

Részletesebben

Az ôrszem (sentinel) nyirokcsomó jelentôsége in situ emlôcarcinoma sebészi kezelésében

Az ôrszem (sentinel) nyirokcsomó jelentôsége in situ emlôcarcinoma sebészi kezelésében Az ôrszem (sentinel) nyirokcsomó jelentôsége in situ emlôcarcinoma sebészi kezelésében Eredeti közlemény Takács Tibor 1, Szentpáli Károly 1, Paszt Attila 1, Ormándi Katalin 4, Lázár Máté 5, Pálka István

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Írta: Rajtár Mária 1. Háttér információk és definíciók Az emlőrák sebészi kezelése során az axillaris blockdissectióval eltávolított

Részletesebben

A nem tapintható emlődaganatok sebészete

A nem tapintható emlődaganatok sebészete A nem tapintható emlődaganatok sebészete Lázár György SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged A Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma, Kecskemét, 2013. május 17-18. Paradigma váltás Maximálisan tolerálható

Részletesebben

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Oktató Kórház Sebészeti Érsebészeti Osztály*, Nukleáris Medicina Osztály**, Pathológiai Osztály***,

Részletesebben

Változások az emlő sebészetében

Változások az emlő sebészetében Változások az emlő sebészetében Maráz Róbert, Boross Gábor Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ Sebészet fejlődése Elméleti ismeretek fejlődése Diagnosztika

Részletesebben

Radioizotópos sebészeti lehetőségek a korai emlőrák kezelésében. Doktori (PhD) értekezés

Radioizotópos sebészeti lehetőségek a korai emlőrák kezelésében. Doktori (PhD) értekezés Radioizotópos sebészeti lehetőségek a korai emlőrák kezelésében Doktori (PhD) értekezés Péley Gábor dr. Országos Onkológiai Intézet, Általános-és Mellkassebészeti Osztály 2005 Témavezető: Prof. Dr. Kopper

Részletesebben

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Bidlek M., Kovács E. Országos Onkológiai Intézet 2013. május 17-18 Szenológiai Kongresszus Kecskemét Műtéti típusok Kozmetikai

Részletesebben

A nem operatív patológiai emlôdiagnosztika eredményei

A nem operatív patológiai emlôdiagnosztika eredményei EMLÔDIAGNOSZTIKA Eredeti közlemény A nem operatív patológiai emlôdiagnosztika eredményei A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának egyéves tapasztalatai Cserni Gábor, Ambrózay Éva, Serényi Péter, Bori

Részletesebben

Szegedi Emlőrák Szimpózium Szeged, 2005. szeptember 16-18. Részletes tudományos program

Szegedi Emlőrák Szimpózium Szeged, 2005. szeptember 16-18. Részletes tudományos program 2005. szeptember 16. péntek 9.00 10.30 Továbbképző referátumok I. Üléselnök: Palkó András, Péntek Zoltán 9.00 Megnyitó 1. 9.05 Az emlőszűrés hatása nemzetközi és hazai tapasztalatok Bordás Pál, Lulea,

Részletesebben

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA MELANOMA MALIGNUMBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA MELANOMA MALIGNUMBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA MELANOMA MALIGNUMBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Írta: Rajtár Mária 1. Háttér információk és definíciók A melanoma malignum sebészi kezelésében nem tapintható nyirokcsomók

Részletesebben

A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei

A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei EMLÔDIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei Sebô Éva, Sarkadi László, Kovács Ilona, Vajda Olga BEVEZETÉS

Részletesebben

Aktuális kérdések az emlőrák sebészetében. Ph. D. Tézis. Maráz Róbert, M.D.

Aktuális kérdések az emlőrák sebészetében. Ph. D. Tézis. Maráz Róbert, M.D. Aktuális kérdések az emlőrák sebészetében Ph. D. Tézis Maráz Róbert, M.D. Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, Sebészeti és Onkoradiológiai Osztály,

Részletesebben

2015. szeptember 11. (Péntek)

2015. szeptember 11. (Péntek) 2015. szeptember 11. (Péntek) 8.00 Regisztráció SZTE József Attila Tanulmányi és Informatikai Központ (TIK) 6722 Szeged, Ady tér 10. 9.0011.00 Workshopok (regisztráció alapján Klinikai helyszíneken) Pathológiai

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

III./8.1. In situ emlőcarcinomák

III./8.1. In situ emlőcarcinomák III./8.1. In situ emlőcarcinomák Korompay Anna, Dank Magdolna Ebben a fejezetben egy 57 éves nőbeteg in situ ductalis emlőcarcinomájának kórtörténetén keresztül ismertetjük az emlő in situ rosszindulatú

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban

Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban MR-DIAGNOSZTIKA Rövid közlemény Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban Szabó Éva, Bidlek Mária, Gôdény Mária BEVEZETÉS Az Országos Onkológiai Intézetben, 2002. január 1. és 2005. május

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

patológi Klinikum Az emlımirigytumorok szövettani csoportosítása: Malignus tumorok Benignus tumorok Dysplasiák/hyperplasiák

patológi Klinikum Az emlımirigytumorok szövettani csoportosítása: Malignus tumorok Benignus tumorok Dysplasiák/hyperplasiák A kutyák emlıtumorainak patológi giája Dr. Jakab Csaba SZIE - ÁOTK Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék Budapest 1078 István u. 2. 2012 A kutyák emlıtumorainak patológi giája Klinikum Az emlımirigytumorok

Részletesebben

AZ EMLÔRÁK KORSZERÛ SEBÉSZI KEZELÉSE

AZ EMLÔRÁK KORSZERÛ SEBÉSZI KEZELÉSE AZ EMLÔRÁK KORSZERÛ SEBÉSZI KEZELÉSE Lázár György 1, Besznyák István 2, Boross Gábor 3, Farsang Zoltán 4, Gulyás Gusztáv 2, Jakab Ferenc 5, Maráz Róbert 3, Márkus Béla 6, Tóth László 2 1 Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

III. Szegedi Emlőrák Szimpózium Szeged, 2009. szeptember 17-19.

III. Szegedi Emlőrák Szimpózium Szeged, 2009. szeptember 17-19. Részletes program 2009. szeptember 17. csütörtök 12.00 18.00 Regisztráció a szimpózium helyszínén SZTE Tanulmányi- és Információs Központ (TIK) 6722 Szeged, Ady tér 10. 14.00 14.05 Megnyitó Prof. Dr. Thurzó

Részletesebben

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása Bevezetés A férfi emlőrák ritka betegség, általában 100 női emlőrákra jut egy férfi emlőrákos beteg. Egyes populációkban ez az arány más lehet, így például az afrikai fekete lakosság körében 2,4% (1).

Részletesebben

A kecskeméti komplex mammográfiás központ tapasztalatai

A kecskeméti komplex mammográfiás központ tapasztalatai EMLÔDIAGNOSZTIKA Eredeti közlemény Bizonytalan kategóriájú emlôhengerbiopsziák és következményük A kecskeméti komplex mammográfiás központ tapasztalatai Ambrózay Éva, Bori Rita, Lôrincz Margit, Lóránd

Részletesebben

MaMMa ZRT. 20. JUBILEUMI KONFERENCIÁJA

MaMMa ZRT. 20. JUBILEUMI KONFERENCIÁJA MaMMa ZRT. 20. JUBILEUMI KONFERENCIÁJA dr.nemerey Zsuzsanna Szekszárd MaMMa Zrt. TM.Balassa J. Kórháza Radiológia SZEKSZÁRD. 2016.05.06. SZEKSZÁRD A HAZAI MAMMOGRÁFIA BÖLCSŐJE Orvosi diploma Pécs.1960.

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Emlődiagnosztika. Szabó Endre

Emlődiagnosztika. Szabó Endre Emlődiagnosztika Szabó Endre Aki csak 1 dolgot bír megjegyezni: Ne nyúlj az emlőhöz menstruáció előtt! Fejlődés Klinikai vizsgálat csomó váladék bőr elváltozás Szűrés Tabár László fájdalom Módszerek mammográfia

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS STAGING ÉS PROGNOSZTIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA VASTAGBÉL KARCINÓMÁBAN

HAGYOMÁNYOS STAGING ÉS PROGNOSZTIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA VASTAGBÉL KARCINÓMÁBAN HAGYOMÁNYOS STAGING ÉS PROGNOSZTIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA VASTAGBÉL KARCINÓMÁBAN Doktori tézisek Dr Bori Rita Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Cserni Gábor, DSc Hivatalos

Részletesebben

Emlődaganatok gyógyszeres kezelés. Dr.Tóth Judit DE OEC Onkológiai Tanszék

Emlődaganatok gyógyszeres kezelés. Dr.Tóth Judit DE OEC Onkológiai Tanszék Emlődaganatok gyógyszeres kezelés Dr.Tóth Judit DE OEC Onkológiai Tanszék Epidemiológia Kb.7000-8000 új eset évente Mo-on Idősebbek betegsége: -25 éves korban: 5/100 000-50 éves korban: 150/100 000-75

Részletesebben

A malignus melanóma új TNM-klasszifikációja (AJCC, 2009) és az őrszemnyirokcsomó-biopszia patológiai jelentősége

A malignus melanóma új TNM-klasszifikációja (AJCC, 2009) és az őrszemnyirokcsomó-biopszia patológiai jelentősége 68 Összefoglaló közlemény A malignus melanóma új TNM-klasszifikációja (AJCC, 2009) és az őrszemnyirokcsomó-biopszia patológiai jelentősége Plótár Vanda 1, Liszkay Gabriella 2, Ladányi Andrea 1, Tóth Erika

Részletesebben

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Tájékoztassa a munkahelyére érkező vendégeket a különféle szervekből nyert citológiai anyagok feldolgozásáról, diagnosztikára való előkészítéséről! Tájékoztatója során az alábbi szempontokra

Részletesebben

III./8.2. Korai emlőrák

III./8.2. Korai emlőrák III./8.2. Korai emlőrák Kocsis Judit A fejezet a korai emlődaganatok diagnosztikáját és terápiás ellátási algoritmusát tárgyalja egy típusos eset bemutatásán keresztül. A fejezet tanulmányozása után a

Részletesebben

Szabó É., Bidlek M. A Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma a Társaság 20 éves fennállása alkalmából Tapolca, 2012. április 13-14.

Szabó É., Bidlek M. A Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma a Társaság 20 éves fennállása alkalmából Tapolca, 2012. április 13-14. Szabó É., Bidlek M. A Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma a Társaság 20 éves fennállása alkalmából Tapolca, 2012. április 13-14. Pregnancy associated breast cancer Definitió: terhesség alatt,

Részletesebben

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Helye:

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Helye: M E G H Í V Ó Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottság A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Minimál invazív

Részletesebben

Szolid tumorok limfogén metasztázisainak vizsgálata

Szolid tumorok limfogén metasztázisainak vizsgálata EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szolid tumorok limfogén metasztázisainak vizsgálata az őrszemnyirokcsomó jelölés Dr. Tóth Dezső Témavezető: Prof. Dr. Damjanovich László DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

SZAKMAI IRÁNYELVEK AZ EMLŐDAGANATOK SZŰRÉSÉBEN

SZAKMAI IRÁNYELVEK AZ EMLŐDAGANATOK SZŰRÉSÉBEN SZAKMAI IRÁNYELVEK AZ EMLŐDAGANATOK SZŰRÉSÉBEN Dr.Bidlek Mária DEMIN Debrecen 2013. május 29. A halálokok megoszlása a fejlett világ lakosságának körében Forrás: WHO World Health Report, 2001 Magyarország

Részletesebben

Részletes program 2007. augusztus 31. péntek

Részletes program 2007. augusztus 31. péntek Részletes program 2007. augusztus 31. péntek 8.00 - Regisztráció a szimpózium helyszínén SZTE Tanulmányi- és Informatikai Központ (TIK) 6722 Szeged, Ady tér 10. 9.00 12.00 Workshop -ok Képalkotó diagnosztika

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

Gyomortumorok őrszemnyirokcsomó-jelölésének prospektív, összehasonlító vizsgálata submucosus kontra subserosus jelölés

Gyomortumorok őrszemnyirokcsomó-jelölésének prospektív, összehasonlító vizsgálata submucosus kontra subserosus jelölés Magyar Sebészet 2012; 65(1): 3 8 DOI: 10.1556/MaSeb.65.2012.1.1 EREDETI KÖZLEMÉNY Gyomortumorok őrszemnyirokcsomó-jelölésének prospektív, összehasonlító vizsgálata submucosus kontra subserosus jelölés

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

A nukleáris medicina szerepe a malignus emlődaganatok preoperatív diagnosztikájában

A nukleáris medicina szerepe a malignus emlődaganatok preoperatív diagnosztikájában PhD értekezés tézisei A nukleáris medicina szerepe a malignus emlődaganatok preoperatív diagnosztikájában dr. Schmidt Erzsébet Doktori iskola vezetője: Programvezető: Témavezető: Prof. Dr. Bódis József

Részletesebben

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08.

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Anamnézis K.Z-né 51 éves nőbeteg Egyéb irányú orvosi beavatkozás során osteoporosis szakrendelésen észlelték hypercalcaemiáját

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA 2011. szeptember 5-9. Országos Onkológiai Intézet Kötelező szintentartó tanfolyam onkológus és sugárterápiás szakorvosoknak PATOLÓGUS NAP KÉPALKOTÓ NAP SEBÉSZETI NAP KEMOTERÁPIÁS

Részletesebben

Őrszemnyirokcsomó-biopszia terhességi emlőrákban

Őrszemnyirokcsomó-biopszia terhességi emlőrákban ESETISMERTETÉS Őrszemnyirokcsomó-biopszia terhességi emlőrákban Mátrai Zoltán dr. 1 Bánhidy Ferenc dr. 6 Téglás Melinda dr. 2 Kovács Eszter dr. 3 Sávolt Ákos dr. 1 Udvarhelyi Nóra dr. 4 Bartal Alexandra

Részletesebben

Az emlô betegségeinek vizsgálata szonoelasztográfiával

Az emlô betegségeinek vizsgálata szonoelasztográfiával EMLÔDIAGNOSZTIKA Metodikai közlemény Az emlô betegségeinek vizsgálata szonoelasztográfiával Kezdeti tapasztalatok Borbola György, Kardos Klára, Tasnádi Tünde BEVEZETÉS Az emlô betegségeinek nem invazív

Részletesebben

SZAKMAI IRÁNYELVEK AZ

SZAKMAI IRÁNYELVEK AZ SZAKMAI IRÁNYELVEK AZ EMLŐDAGANATOK SZŰRÉSÉBEN Dr.Bidlek Mária DEMIN Debrecen 2012. május 31. A halálokok megoszlása a fejlett világ lakosságának körében Forrás: WHO World Health Report, 2001 Daganatos

Részletesebben

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ A terhességi emlőrák a várandósság

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

A sebészet szerepe a melanoma malignum kezelésében

A sebészet szerepe a melanoma malignum kezelésében A sebészet szerepe a melanoma malignum kezelésében Eredeti közlemény Péley Gábor, Farkas Emil, Mátrai Zoltán, Rényi-Vámos Ferenc, Kovács Tibor, Köves István Országos Onkológiai Intézet, Általános- és Mellkassebészeti

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014 Nukleáris onkológiai vizsgálatok Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése Dr. Földes Iván 2013, 2014 A pajzsmirigyrák előfordulásának gyakorisága Magyarországon (2010 évi rákregiszter alapján) A rosszindulatú

Részletesebben

A korai emlőrák egyénre szabott kezelése

A korai emlőrák egyénre szabott kezelése A korai emlőrák egyénre szabott kezelése Ph.D. Tézis Dr. Kelemen Gyöngyi Témavezető: Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Onkoterápiás Klinika Szeged 2012 2 1.

Részletesebben

E118 E116 E117 MR Az felhasználásban MR képalkotás alapjai, általános szempontok a klinikai

E118 E116 E117 MR Az felhasználásban MR képalkotás alapjai, általános szempontok a klinikai 8.00-10.00 Liszt terem 16. Onko-radio-diagnosztika Üléselnökök: Gődény Mária, 2005. Mayer november Árpád, 11. Horváth péntek Ákos E118 E116 E117 MR Az felhasználásban MR képalkotás alapjai, általános szempontok

Részletesebben

Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr!

Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr! Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr! 2013. december 02-04-ig az Országos Onkológiai Intézetben megrendezésre kerül a PET-CT napjainkban c. tanfolyam. Helyszín: 19-es épület patológia előadó.

Részletesebben

Az emlôdaganatok radiológiai vizsgálatának újdonságai

Az emlôdaganatok radiológiai vizsgálatának újdonságai TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM Az emlôdaganatok radiológiai vizsgálatának újdonságai Onco Update, 2007 Forrai Gábor, Bodoky György Az emlôdiagnosztika módszereivel kapcsolatos tapasztalatok világszerte évrôl évre rohamosan

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az emlő jó- és rosszindulatú daganatainak sebészi kezelése. Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az emlő jó- és rosszindulatú daganatainak sebészi kezelése. Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az emlő jó- és rosszindulatú daganatainak sebészi kezelése Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A tevékenység alkalmazási

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

A sebészet modern eszközei a diagnosztikában és a terápiában -Az emlőrák sebészet fejlődése-

A sebészet modern eszközei a diagnosztikában és a terápiában -Az emlőrák sebészet fejlődése- A sebészet modern eszközei a diagnosztikában és a terápiában -Az emlőrák sebészet fejlődése- Dr. László Zsolt MaMMa Zrt. - Szt. János Kórház Sebészeti Osztály I. Az emlőrák sebészet rövid áttekintése -

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve az emlő daganatok (BNO-X: C50) ellátásáról Készült a Szakmai Kollégium Onkológia és Sugárterápia, a Pathologia, a Radiológia és a Sebészet Tagozatai javaslatai

Részletesebben

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ, SZOLNOK Gyakorlat Igen Nem Fő Intézmény/osztály/részleg

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Klinikopatológiai szemléletű emlőrákkutatások

Klinikopatológiai szemléletű emlőrákkutatások 286 Összefoglaló közlemény Klinikopatológiai szemléletű emlőrákkutatások Kulka Janina, Tőkés Anna-Mária, Madaras Lilla, Kovács Attila, Ács Balázs, Illyés Ildikó, Kiss Orsolya, Székely Borbála, Lotz Gábor,

Részletesebben

8.00-10.00 2005. E45 november 11. péntek Bartók terem. prognosztikus SE I. sz. Gyermekklinika, Budapest

8.00-10.00 2005. E45 november 11. péntek Bartók terem. prognosztikus SE I. sz. Gyermekklinika, Budapest 8.00-10.00 2005. E45 november 11. péntek Bartók terem E46 Diffúz 7. Gyógyszeres Üléselnökök: nagy B-sejtes Dank onkoterápia lymphomák Magdolna, R-CHOP Rosta András, Horti (10 ) József E47 Primer Célzott

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

A/a. Cervix citológia

A/a. Cervix citológia II./2.6. fejezet: Daganatok citológiai kórisméje Sápi Zoltán A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a citológiai diagnosztika lehetőségeit. A fejezet teljesítését követően képes lesz arra, hogy megfelelő

Részletesebben

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió összefüggései Szentmártoni Gy., Zergényi É., Torgyík L., Tóth A., Szita A., Dank M. SE Radiológiai és Onkoterápiás

Részletesebben

42 éves a mammográfiás emlőszűrés Magyarországon - a nagy kihívás Dr. Péntek Zoltán

42 éves a mammográfiás emlőszűrés Magyarországon - a nagy kihívás Dr. Péntek Zoltán 42 éves a mammográfiás emlőszűrés Magyarországon - a nagy kihívás Dr. Péntek Zoltán MaMMa Zrt., Országos Mammográfiás Szűrési Szakértői Munkabizottság Bevezetés 250 nő vizsgálatából 1 emlőrák kiszűrése

Részletesebben

osztályunkon műtét tapasztalata alapján (8 )

osztályunkon műtét tapasztalata alapján (8 ) 8.00-10.00 2005. E77 november 11. 11. Sebészeti Üléselnökök: péntek aktualitások Köves István, Harsányi László, Lehár Pajor terem László E78 150 Csáki Kásler Remenár Országos Rekonstrukciós, Rókus microvascularis

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az emlő daganatainak ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az emlő daganatainak ellátásáról I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az emlő daganatainak ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett: Nukleáris Medicina,

Részletesebben

2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK

2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 08.00 18.00 REGISZTRÁCIÓ Helyszín: Lotus Therme Hotel & Spa 10.00 18.00 MUSKULOSCELETÁLIS ÉS NEURORADIOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM: 10.00 12.30 VÉGTAGI CSONTSÉRÜLÉSEK, ÍN- ÉS

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán 1.Számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Diagnózis (definitív): benignus, malignus, intermedier malignitás, borderline

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

A váladékozó emlő képalkotó diagnosztikája és szövettani háttere tapasztalataink 40 betegünk kapcsán

A váladékozó emlő képalkotó diagnosztikája és szövettani háttere tapasztalataink 40 betegünk kapcsán Eredeti közlemény 79 A váladékozó emlő képalkotó diagnosztikája és szövettani háttere tapasztalataink 40 betegünk kapcsán Fehér Krisztina 1, Nagy Tímea 1, Szabó Éva 1, Bidlek Mária 1, Bak Mihály 2, Sávolt

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

XV. Cytologus Kongresszus és Aspirációs citológia

XV. Cytologus Kongresszus és Aspirációs citológia XV. Cytologus Kongresszus és Aspirációs citológia Akkreditált tanfolyam (DE/2016.I./00165) 2016. március 31-április 1. Siófok, Prémium Hotel Panoráma - 2 - Időpont Tanfolyam: 2016. március 31-április 1.

Részletesebben

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea San Antonio Breast Cancer Symposium Dr. Tőkés Tímea San Antonio, Texas, USA Henry B. Gonzalez Convention Center December 10-14, 2013 SABCS 2013 Több, mint 7500 résztvevő, több, mint 70 országból Továbbképzések,

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé ÁOK FÜL ORR GÉGE A gége daganatos megbetegedései és kezelésük Dr. med. habil. Iván László Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Szeged ÁOK FÜL ORR GÉGE Gégerák Carcinoma planocellulare laryngis

Részletesebben

Kreditpontos. Laparoszkópos varrástanfolyam. 2012. október 8 20.

Kreditpontos. Laparoszkópos varrástanfolyam. 2012. október 8 20. Kreditpontos laparoszkópos tanfolyamok 2012. október 8 20. Semmelweis Egyetem Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet George Berci Laparoszkópos Tréning Centrum Herceghalom Október 8-9. Október 10-11.

Részletesebben

Az emlődaganatok 2008 2009. évi radiológiai diagnosztikai és terápiás újd

Az emlődaganatok 2008 2009. évi radiológiai diagnosztikai és terápiás újd Az emlődaganatok radiológiai diagnosztikájáról és összefüggéseiről az utóbbi két évben a Medline rendszer 3967 találatot adott, ennek áttekintését végeztem el. A főbb közlemények az utóbbi időszakban az

Részletesebben

Az emlőrák patológiai diagnosztikája, feldolgozása és kórszövettani leletezése. Szakmai útmutatás a III. emlőrák konszenzuskonferencia alapján.

Az emlőrák patológiai diagnosztikája, feldolgozása és kórszövettani leletezése. Szakmai útmutatás a III. emlőrák konszenzuskonferencia alapján. Az emlőrák patológiai diagnosztikája, feldolgozása és kórszövettani leletezése. Szakmai útmutatás a III. emlőrák konszenzuskonferencia alapján. Cserni Gábor (1,2), Kulka Janina (3), Francz Monika (4),

Részletesebben

EüM módszertani levél

EüM módszertani levél 1. oldal Készítette: a Patológiai Szakmai Kollégium EüM módszertani levél az emlőrák patológiai diagnosztikájáról 1 (2. módosított változat) A jelenlegi dokumentum a korábbi módszertani levél és irányelveket

Részletesebben

A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta

A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta Polgár Cs. Mészáros N. Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum Mammográfiás szűrés harmadik szűrési ciklus (2006-2007)

Részletesebben

III./10.3. A hímvesszőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A./ Etiológia. B./ Patológia. Nyirády Péter

III./10.3. A hímvesszőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A./ Etiológia. B./ Patológia. Nyirády Péter III./10.3. A hímvesszőrák Nyirády Péter A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a hímvesszőrák előfordulásával, diagnosztikájával és kezelésével kapcsolatos ismereteket. A fejezet elsajátítása során

Részletesebben

MESENCHYMALIS TUMOROK

MESENCHYMALIS TUMOROK MESENCHYMALIS TUMOROK Dr. SZEKANECZ ÉVA M.D.,Ph.D. DE KK Onkológiai Intézet 2014. (Handout) BEVEZETÉS a malignus tumorok 0.5-1%-a bármely életkorban, de gyerekekben gyakoribb (7%) 4. lágyrész sarcomák

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4 99m Tc-MDP hatására kialakuló dózistér mérése csontszcintigráfia esetén a beteg közvetlen közelében Király R. 1, Pesznyák Cs. 1,2,Sinkovics I. 3, Kanyár B. 4 1 Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje MGYRKÖZLÖNY 2010. évi 77. szám 16751 2. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 1. z eljárásrend tárgyát

Részletesebben

A daganatos beteg megközelítése. Semmelweis Egyetem II Belklinika 2015.11.18

A daganatos beteg megközelítése. Semmelweis Egyetem II Belklinika 2015.11.18 A daganatos beteg megközelítése Semmelweis Egyetem II Belklinika 2015.11.18 Kezelés??? Ellátás??? Gyógyítás??? Stigma Félelem Szerteágazó tünettan Minden szakma érintett Érzelmek? IJESZTŐ ADATOK WHO adatok

Részletesebben

Ajánlás az emlôrák korszerû diagnosztikájára, kezelésére és gondozására

Ajánlás az emlôrák korszerû diagnosztikájára, kezelésére és gondozására Ajánlás az emlôrák korszerû diagnosztikájára, kezelésére és gondozására Az Elsô Magyar Nemzeti Emlôrák Konszenzus Konferencián elfogadott irányelvek (Eger, 1999. szeptember 8 9.) Kásler Miklós* Országos

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben