A nem tapintható emlôtumorok és az ôrszemnyirokcsomók izotópos jelölése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nem tapintható emlôtumorok és az ôrszemnyirokcsomók izotópos jelölése"

Átírás

1 EMLÔDIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány A nem tapintható emlôtumorok és az ôrszemnyirokcsomók izotópos jelölése Monoki Erzsébet, Varga Erika, Szabó Tünde, Tarján Tibor, Petri István, Zs. Tóth Endre, Bagdi Enikô, Krenács László BEVEZETÉS A mammográfiás emlôrákszûrés eredményeinek is betudható, hogy megnövekedett a diagnosztizált malignus tumorok, illetve a sebészi eltávolítást igénylô, nem tapintható emlôelváltozások száma. A közleményünk célja, hogy bemutassuk a radioizotópos jelölés alkalmazását, a gamma-szonda használatát és eredményességét az ôrszemnyirokcsomók azonosításában, valamint a nem tapintható elváltozások intraoperatív lokalizálásában. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK Összesen 26 betegnél alkalmaztuk a kézi gamma-szondát a stádiummeghatározást biztosító ôrszemnyirokcsomó azonosítására. Közülük nyolcnál nem tapintható emlôelváltozás állt fenn, ezeket izotópos jelöléssel intraoperatívan lokalizáltuk. EREDMÉNYEK Valamennyi emlôelváltozás pre- és intraoperatívan jelölôdött. Az ôrszemnyirokcsomó-azonosítás érzékenységét növelte a párhuzamosan alkalmazott patentkékjelölés. Tizennégy betegnél a negatív ôrszemnyirokcsomó alapján nem volt szükség a mûtét axillaris kiterjesztésére. KÖVETKEZTETÉS A gamma-szondával egyszerû, gyors és pontos módszer áll rendelkezésünkre a nem tapintható emlôtumorok intraoperatív lokalizálására, továbbá az ôrszemnyirokcsomók azonosítására, ezáltal az emlôtumorok korszerû és az onkológiai elvárásoknak megfelelô kezelésére. Radioguided localization of the non-palpable breast lesions and sentinel lymph nodes INTRODUCTION As the result of mammographic screening of breast cancer, the incidence of surgically removable, non-palpable breast lesions is increasing. The study is aimed to demonstrate the use of radioisotope and gamma-probe for identifying the sentinel lymph node and the intraoperative radioguided localization of occult breast lesions. PATIENTS AND METHODS 26 patients with nonpalpable breast lesions underwent radioisotope guided sentinel lymh node localization for staging purposes. In eight patients non-palpable breast lesions were localized with use of radioisotope method intraoperatively. RESULTS All breast lesions were successfully localized pre- and intraoperatively. The combined radioisotope and blue-dye staining method increased the sensitivity of the procedure for identifying sentinel lypmh node. In case of 14 patients with negative sentinel node, the surgical dissection of axillary lymph nodes was avoided. CONCLUSION Radioguided localization is a simple, quick and accurate technique for localization of nonpalpable breast lesions and sentinel lymph node, which is utilized for the up-to-date and correct oncological management of the breast cancer patients. emlôelváltozás, izotópos jelölés, ôrszemnyirokcsomó, gamma-szonda breast lesion, radioguide localization, sentinel lymph node, gamma-probe DR. MONOKI ERZSÉBET (levelezô szerzô/correspondent), DR. VARGA ERIKA, DR. SZABÓ TÜNDE: Dr. Bugyi István Kórház, Röntgenosztály/Dr. Bugyi István Hospital, Department of Radiology; H-6600 Szentes, Sima Ferenc u DR. TARJÁN TIBOR: Dr. Bugyi István Kórház, Izotópdiagnosztika/Dr. Bugyi István Hospital, Department of Nuclear Medicine; Szentes DR. PETRI ISTVÁN: Dr. Bugyi István Kórház, Általános Sebészet/Dr. Bugyi István Hospital, Department of Surgery; Szentes DR. ZS. TÓTH ENDRE: Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Patológiai Intézet, CIT/Department of Pathology, University of Szeged; Szeged DR. BAGDI ENIKÔ, DR. KRENÁCS LÁSZLÓ: Daganatpatológiai és Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Biotechnológiai Intézet/Laboratory of Tumor Pathology and Molecular Diagnostics, Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Institute for Biotechnology; Szeged 204 Érkezett: július 4. Elfogadva: szeptember 12.

2 A mammográfiás emlôrákszûrés eredményeként megnövekedett a diagnosztizált tumorok száma, és több nem tapintható emlôelváltozásra derül fény 1. Mind a két esetben új elvárásoknak kell megfelelni. Tapintható tumoroknál, preoperatívan negatív axilla esetén el kell kerülni a felesleges, szövôdményekkel terhelt, axillaris blokkdissectiót, de nem tekinthetünk el az axillaris nyirokcsomóstádium meghatározásától (staging), amely megszabja a kezelést és a prognózist. Nem tapintható elváltozások esetében a biztosabb, pontosabb, a beteg számára minél kevésbé megterhelô lokalizálás a cél. Eddig a sebészi eltávolításhoz ultrahang- vagy röntgen- (lyukas lemez) vezérléssel dróthorogjelölést alkalmaztunk, az ismert hátrányokkal, mint a mirigyes, mastopathiás emlôben a nehéz bevezetés, hurokképzôdés, -törés, zsíremlôben az elmozdulás lehetôsége, a beteg számára kellemetlen tûérzet, nagy emlôben a bevezetés helye és a drót végzôdése közötti nagy távolság és eltérô irány; mindezek a szoros radiológus-sebész együttmûködés ellenére nehezítették a helyes és szükséges metszés megtervezését 2. Az izotópos jelöléssel, a limfoszcintigráfia és a kézi gamma-szonda alkalmazásával az új elvárásoknak megfelelôen tudjuk biztosítani a nem tapintható tumorok pontosabb intraoperatív lokalizálását és a staginget biztosító ôrszemnyirokcsomóbiopsziát. 1. ábra. Surgical Probe Europrobe System kézi gamma-szonda 2. ábra. Nem tapintható elváltozások ultrahangos, lyukas lemezes jelölése B ETEGEK ÉS MÓDSZER 3. ábra. Limfoszcintigráfia: a tumor és az ôrszemnyirokcsomó azonosítása Egy éve van lehetôségünk a Surgical Probe Europrobe System kézi gamma-szonda (1. ábra) alkalmazásával a nem tapintható emlôelváltozások és az ôrszemnyirokcsomó egyidejû intraoperatív, izotópjelölés utáni azonosítására 1. A jelöléshez a mûtétet megelôzô napon nm szemcseméretû, 99m Tc humán szérumalbumint használtunk, amit tapintással, peritumoralisan, nem tapintható elváltozások esetén pedig képalkotó eljárás vezérlésével (2. ábra), intra- és peritumoralisan, vagy a meszes terület centrumába adtunk, MBq dózisban, 0,4 0,8 ml mennyiségben. Három óra múlva került sor a limfoszcintigráfiára, az izotópdúsulás mérésére, az ôrszemnyirokcsomó gamma-kamerával történô azonosítására (3. ábra) és a bôrfelszínen kétirányú bejelölésére. A nem tapintható elváltozásoknál másnap, a mûtét elôtt ellenôriztük az intramammaris jelölôdést. Egy esetben sem volt szükség kiegészítô jelölésre. A mûtét során a gamma-szondával lokalizált laesio eltávolítását az igazolta, hogy a preparátum aktivitása magas volt, míg a mûtéti terület már nem mutatott aktivitást (4. ábra). Megtartottuk a specimen- (metszet-) mammográfiát is, hogy meg M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(5 6):

3 4. ábra. Laesio lokalizálása gamma-szondával. Eltávolítását a sugárzás megszûnése jelzi 5. ábra. Metszet- (specimen-) mammográfia mikrokalcifikációval lehessen ítélni a laesiónak a preparátum felszíneihez való viszonyát, távolságát, illetve a patológus számára a kóros terület bejelölésére (5. ábra). E REDMÉNYEK Izotópjelölést 26 betegnél végeztünk. Huszonnégy esetben aspirációs citológia is alátámasztotta a malignitást, két esetben a körülírt malignus jellegû meszesedés indokolta a mûtétet. Nyolc esetben az elváltozás nem volt tapintható. A preoperatív vizsgálatok egyik esetben sem igazoltak az axillában metasztázist. A radioizotóppal jelölt kolloidot többféleképpen lehet beadni 3. A 18, tapintható tumor esetében a beadás tapintással, peritumoralisan történt, míg a nyolc, nem tapintható laesio közül öt esetben ultrahangos vezérléssel, három betegnél lyukas lemezes mammográfia segítségével, intratumoralisan, illetve a meszes terület centrumába adtuk az anyagot. A tumorok egygócúak voltak, radiológiailag négy volt 10 mm-nél kisebb, nyolc mm közötti, hét pedig mm közötti. Öt tumor volt 20 mm feletti méretû, T2 stádiumú, de az emlô mérete és a tumor lokalizációja lehetôvé tette az emlô megtartását 4. Két esetben körülírt, malignus jellegû meszesedés indokolta a mûtétet. Valamennyi esetben pre- és intraoperatívan detektálható volt az intramammaris tumorjelölôdés. A preoperatívan 24 esetben jelölôdô ôrszemnyirokcsomóból egy parasternalisan helyezkedett el, a többi axillaris helyzetû volt. A mûtét során a parasternalis nyirokcsomón túl axillaris nyirokcsomó a párhuzamosan periareolarisan adott patentkékkek sem festôdött, de a pectoralis izom mentén több is tapintható volt. A metasztázis azonosítása után a kiterjesztett blokkdissectio 10 nyirokcsomó közül még további négyben is áttétet igazolt. Két esetben ôrszemnyirokcsomó preoperatívan nem jelölôdött, de egy esetben festôdött és metasztázis igazolódott, a blokkdissectióval eltávolított hat nyirokcsomóból háromban volt metasztázis. A másik betegnél a meszesedés alacsony szövettani malignitási fokozatú (low grade), ductalis in situ carcinomának (DCIS) bizonyult, ezért eltekintettünk az axillaris blokkdissectiótól 5, 6. Két betegnél a mûtét alkalmával már nem volt detektálható a limfoszcintigráfia során jelölôdô ôrszemnyirokcsomó, de az egyik betegben egy festôdött és negatív volt, a másik betegben tág, kék nyirokutak mutattak nem festôdô nyirokcsomóra, amelyben metasztázis igazolódott, de az axillaris blokkban már további nyirokcsomó-metasztázis nem volt. A 21 betegben ôrszemnyirokcsomónak feltételezett jelölôdésbôl a szövettan kettônél nem igazolt eltávolított nyirokcsomót, az egyikben emlôlobulust azonosított, a másik betegben csak zsírszövetet. Az elsô betegnél az axillaris blokk kilenc nyirokcsomójából egy metasztatikus volt, a másiknál az axillaris nyirokcsomókban áttét nem található. Az öt ôrszemnyirokcsomó-metasztázi- 206 Monoki Erzsébet: Nem tapintható emlôtumorok és ôrszemnyirokcsomók izotópos jelölése

4 sos beteg közül háromnál további nyirokcsomó is érintett volt, két betegben az axillaris nyirokcsomók negatívak voltak. Tizennégy betegnél a negatív ôrszemnyirokcsomó alapján nem volt szükség a mûtét axillaris kiterjesztésére. A nyolc metszetmammográfia alapján azt tapasztaltuk, hogy csökkent az eltávolított preparátum mérete, a legkisebb cm-es volt, és centrálisabban helyezkedett el a kóros terület 7, azaz jobban tartható az onkológiailag biztonságos ép szél. Csupán egy esetben jelzett a szövettani feldolgozás széli eltérést, de a reexcízió már nem igazolt további tumorterjedést. Az eltávolításra került daganatok szövettani megoszlását az 1. táblázat mutatja. M EGBESZÉLÉS 1. táblázat. A tumorok szövettani megoszlása (n=26) Invazív ductalis carcinoma 18 (69%) Invazív lobularis carcinoma 3 (11%) Invazív tubularis carcinoma 1 (4%) Invazív papillaris carcinoma 1 (4%) Atípusos medullaris carcinoma 1 (4%) Ductalis carcinoma in situ 1 (4%) Lobularis carcinoma in situ 1 (4%) Az emlôdaganat vezetô helyen áll a megbetegedések sorrendjében, de egyre több lehetôség van a kimutatására és a kezelésére. A prognózist jelzô nyirokcsomó-érintettség ma már nem egyenlô a radikalitással. Az ôrszemnyirokcsomó-biopszia minimálisan invazív eljárás a regionális nyirokcsomóstádium meghatározására az emlôrák diagnosztikájában Az ôrszemnyirokcsomó elméletét Cabanas 11 dolgozta ki, a biopszia gyakorlati elterjedése Morton 12 munkásságának köszönhetô. A radioizotóppal jelzett kolloid módszerét és az intraoperatív gamma-szonda által vezérelt eljárást Alex és Krag 13 dolgozta ki, Giuliano 9 számolt be elôször a módszer alkalmazásáról emlôrákos betegen. Az ôrszemnyirokcsomó a nyirokelvezetés elsô állomása, a regionális áttétképzôdés elsô, legvalószínûbb helye 8. A 99m Tc-mel jelölt, nagy szemcsenagyságú kolloidot az ôrszemnyirokcsomóban a macrophagok bekebelezik, hosszabb ideig tárolják, így 24 óra múlva is mérhetôk és kimutathatók a gammasugárzást észlelô kézi mûszerrel a gamma-szondával 14. Kombinálva a gyorsabb áramlású patentkékkel az ôrszemnyirokcsomó-azonosítás tovább pontosítható. Ha az ôrszemnyirokcsomó negatív, a blokkdissectio biztonsággal elhagyható 8, 15. A technika sugárvédelmi szempontból is biztonságos 8, 16. Betegeinknél a ôrszemnyirokcsomók jelölôdése döntôen metasztatikus blokkolás miatt maradt el, amit a festékes jelöléssel azonosított nyirokcsomó, illetve a blokkdissectio során eltávolításra került nyirokcsomók szövettana igazolt. Az egy parasternalis jelölôdés bizonyítja a Kett és munkatársai által in vivo limfográfiával elsôként igazolt kapcsolatot az axillaris és parasternalis nyirokrégiók között 17. Egy betegnél a preoperatív ôrszemnyirokcsomó-jelölôdés elmaradása nem tisztázódott, de a DCIS miatt az axilla feltárásától eltekintettünk. A két téves izotópos jelölôdés mögött a szövettan ectopiás emlôlobulust, illetve csak zsírszövetet azonosított, az axillaris nyirokcsomókban áttét nem volt. Valamennyi tumor jelölôdése alapján fals migrációt nem tapasztaltunk 18. E lehetôség tovább bôvítette kórházunkban az emlôtumorok korszerû, komplex kezelését. Módosította a szûrôállomásunkon a szûrésbôl kiemelt vagy klinikai mammográfia során igazolt emlôtumorok komplex diagnosztikáját követô terápiát. A beteg számára kevésbé megterhelô beavatkozással felmérhetôk a kezelést eldöntô prognosztikai faktorok 19. Több beteg együttes ellátása esetén az eljárás költséghatékony is. Irodalom 1. Rényi-Vámos F, Péley G, Bidlek M, Sinkovics I, Szabó É, Keresztes S, et al. Nem tapintható emlôelváltozások radioizotópos jelöléses eltávolítása egyidejû ôrszemnyirokcsomó-biopsziával. Magy Seb 2003;56: Dubecz S, Petri K, Szabó É, Riedl E, Péley G, Rahóty P, et al. A nem tapintható emlôtumor miatt operált eseteink retrospektív értékelése. Magy Seb 2004;54: Péley G, Sinkovics J, Tóth E, Farkas S, Keresztes I, Köves I. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(5 6):

5 Subareolar injection of radioactive colloid for sentinel lymph node identification in breast cancer patients. The American Surgeon 2004;70: Chung MH, Ye W, Giuliano AE. Role for sentinel lymph node dissection in the management of large (5 cm) invasive breast cancer. Annals of Surgical Oncology 2001;8: Cserni G, Boross G, Maráz R, Rajtár M, Ambrózay É, Bori I. Ôrszemnyirokcsomó-biopszia in situ emlôrákban. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának tapasztalatai és irodalmi összefoglalás. Magy Seb 2006;59: Varga L, Bende S, Botos Á, Liptay P, Papp L, Mátai É, et al. Az emlôsebészet változása, öt év ( ) retrospektív elemzés alapján. Magy Seb 2004;57: Zgajnar J, Hocevar M, Frkovic-Grazio S, Hertl K, Schweiger E, Besic N. Radioguided occult lesion localization (ROLL) of the nonpalpable breast lesions. Neoplasma 2004;51(5): Pélei G, Farkas E, Téglás M, Orosz Zs, Andócs G. A kettôs jelöléses ôrszemnyirokcsomó-biopszia sebészi alkalmazhatósága és pontossága emlôrákban. Magy Seb 2000;53: Giuliano AE, Dale PS, Durner RR, Morton DL, Evans SW, Krasne DL. Improved axillary staging of breast cancer with sentinel lymphadenectomy. Ann Surg 1995;222: Cserni G, Boross G, Baltás B. Az ôrszem (sentinel) nyirokcsomó szövettani vizsgálatának jelentôsége emlôrákban. Orv Hetil 1998;139(32): Cabanas RM. An approach for the treatment of penile cancer. Cancer 1977;39: Morton DL, Wen DR, Wong JH, Economou JS, Cagle LA, Storm FK, et al. Technical details of intraoperative lymphatic mapping for early stage melanoma. Arch Surg 1992;127: Alex JC, Krag DN. Gamma-probe-guided localization of lymph nodes. Surg Oncol 1993;2: Péley G, Köves I, Sinkovics I, Farkas E, Dubecz S, et al. Az ôrszemnyirokcsomó- biopszia jelentôsége a daganatsebészetben. LAM 2002;12(1): Zurrida S, Galimberti V, Osvieto E, Robertson C, Ballardini B, Cremonesi M, et al. Radioguided sentinel node biopsy to avoid axillary dissection in breast cancer. Annals of Surgical Oncology 2000;7(1): Sinkovics I. Az izotóptechnika intraoperatív alkalmazása a korszerû daganatsebészetben sentinel (ôrszem) nyirokcsomó technika, workshop-konferencia a Budapesti Kongresszusi Központban Kett K, Szilágyi K, Schmidt L. Az emlôk parasternalis nyirokdrenázsa. Orv Hetil 1993;134(35): Rampaul RS, Macmillan RD, Evans AJ. Intraductal injection of the breast: a potential pitfall of radioisotope occult lesion localization. British Journal of Radiology 2003;76: Paganelli G, Luini A, Veronesi U. Radioguided occult lesion localization (ROLL) in breast cancer: maximizing efficacy, minimizing mutilation. Annals of Oncology 2002;13: ULTRAHANGTANFOLYAM Hagyományainkhoz hûen a Szegedi Radiológiai Klinika és az EUROMEDIC Diagnostics Szeged Kft. szegedi egysége a Magyar Radiológusok Társasága Ultrahang Szekciójának közremûködésével ban ismét továbbképzési lehetôséget biztosít az ultrahangvizsgálatok témakörében! A tanfolyamot ajánljuk: kezdôknek az alapok elsajátításához, még kevés gyakorlattal rendelkezôknek az ismeretek elmélyítéséhez. Idôpont: január (hétfô szombat). Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Radiológiai Klinika és az intézet ultrahang-laboratóriumai. Témák: fizikai-technikai alapok, hasi és kismedencei diagnosztika, vascularis ultrahang, lágy részekízületek. Elôadók: Humml Frigyes, Harkányi Zoltán, Morvay Zita, Makula Éva, Kovács Gabriella, Farbaky Zsófia, Kukla Edit, Barta Miklós. Fôszervezô: Morvay Zita. Kreditpont: 50. Jelentkezés: Cserháti Klára titkárnônél, telefon: (62) , (30) , fax: (62) Jelentkezési határidô: december 31. Részvételi díj: Ft/fô. Rezidenseknek 50%-os kedvezmény! 208 Monoki Erzsébet: Nem tapintható emlôtumorok és ôrszemnyirokcsomók izotópos jelölése

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve az emlő daganatok (BNO-X: C50) ellátásáról Készült a Szakmai Kollégium Onkológia és Sugárterápia, a Pathologia, a Radiológia és a Sebészet Tagozatai javaslatai

Részletesebben

Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata

Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata 116 Eredeti közlemény Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata Mátrai Zoltán 1, Gulyás Gusztáv 1, Kovács

Részletesebben

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 293

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 293 A vizsgálat célja: A colorectalis carcinoma a májcirrhosis utáni leggyakoribb halálok Magyarországon a gastrointestinalis betegségek között. Colorectalis rákban szenvedô betegek kb. egynegyedének már a

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment FÕSZERKESZTÕ EDITOR IN CHIEF Romics Imre FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES DEPUTY EDITOR IN CHIEF Szûcs Miklós SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Részletesebben

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusa

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusa 04. november Klinikai Onkológia 04;(Suppl ): 56. MAGYAR KLINIKAI ONKOLÓG ÓGIAI TÁRSASÁG. évfolyam. különszám 04. november KLINIKAI ONKOLÓGIA KÖZÖS TUDÁS A GYÓGYÍTÁSÉRT A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES DEPUTY EDITOR IN CHIEF Szûcs Miklós FÕSZERKESZTÕ EDITOR IN CHIEF Romics Imre SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés Emlőrák neoadjuváns Prostatarák Nem kissejtes tüdőrák

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés Emlőrák neoadjuváns Prostatarák Nem kissejtes tüdőrák 1. évfolyam 2. szám 2014. május MAGYAR KLINIKAI ONKOLÓGIAI TÁRSASÁG KLINIKAI ONKOLÓGIA Gyógyszeres kezelés Emlőrák neoadjuváns Prostatarák Nem kissejtes tüdőrák EGFR/HER2 nőgyógyászati tumorok Molekuláris

Részletesebben

Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére dr. Polgár Csaba Budapest, 2014. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A pályázó válasza a pályázati kiírásban foglalt feladatokra

Részletesebben

POSZTEREK ÖSSZEFOGLALÓ KIVONATAI

POSZTEREK ÖSSZEFOGLALÓ KIVONATAI Világosan igazi hivatástudattal A MAGYAR látnunk, nyugdíjas, tudjuk-e hogy NUKLEÁRIS szakmánkat, betölteni. NM LABOR tanácsadó; MEDICINA Mert Kertész mely OMNIA itt P01 a MONT L. ELŐZMÉNYE VINCIT első

Részletesebben

Programfüzet, Absztraktok, Jegyzetek

Programfüzet, Absztraktok, Jegyzetek Programfüzet, Absztraktok, Jegyzetek 2014. június 26-28. Szeged A Magyar Radiológia folyóirat melléklete ISSN 0025-0287 Két éves kortól Amikor a biztonság a legfontosabb L.HU.PH.RI.22.05.2014.0063 Gadovist

Részletesebben

Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel

Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel [1] Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel Trencsényi Gy. [1]; Máté G. [1]; Enyedi K.N. [2]; Mező G. [2]; Angyal J. [3]; Emri

Részletesebben

A Magyar Sugárterápiás Társaság. XI. Kongresszusa. Program- és absztraktfüzet. Tihany, 2013. május 23-25.

A Magyar Sugárterápiás Társaság. XI. Kongresszusa. Program- és absztraktfüzet. Tihany, 2013. május 23-25. A Magyar Sugárterápiás Társaság XI. Kongresszusa Program- és absztraktfüzet Tudományos és Szervező bizottság: Lövey József (elnök) Antal Gergely Csejtei András Földvári Dóra Hadijev Janaki Kahán Zsuzsanna

Részletesebben

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban Ph.D. Tézis Témavezető: Prof. Dr. Cserni Gábor D.Sc. Szegedi Tudományegyetem Pathologiai Intézet Szeged 2014 0 AZ ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A Magyar Onkológusok Társaságának XXVII. Jubileumi Kongresszusa

A Magyar Onkológusok Társaságának XXVII. Jubileumi Kongresszusa A Magyar Onkológusok Társaságának XXVII. Jubileumi Kongresszusa 2007. november 8-10. MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága www.webio.hu Magyar Onkológia 51. évfolyam 4. szám 2007 A Magyar Onkológusok Társaságának

Részletesebben

A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése

A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Összefoglaló közlemény A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése Engloner László Non-surgical treatment for primary and secondary liver tumours A máj primer és szekunder

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Fõszerkesztõ-helyettes Deputy Editor in Chief Szûcs Miklós Fõszerkesztõ Editor in Chief Romics Imre Szerkesztõbizottság

Részletesebben

Magyar Onkológia Előfi zethető a kiadónál:

Magyar Onkológia Előfi zethető a kiadónál: Magyar Onkológia Főszerkesztő: Dr. Tímár József Tel./Fax: (06-) 25-692 Mobil: (06-20) 825-9685 Szerkesztőség: Országos Onkológiai Intézet (Patogenetikai Osztály) 22 Budapest Ráth György u. 7 9. E-mail:

Részletesebben

Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre. Szerkesztőbizottság Editorial Board. Nemzetközi tanácsadó testület International advisory Board

Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre. Szerkesztőbizottság Editorial Board. Nemzetközi tanácsadó testület International advisory Board Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre Főszerkesztő-helyettes Deputy Editor in Chief Szűcs Miklós Főszerkesztő-helyettes Deputy Editor in Chief Szendrői Attila Genetika, molekuláris biológia Falus András,

Részletesebben

Az ösztrogénreceptor-béta expressziója invazív emlôtumorokban

Az ösztrogénreceptor-béta expressziója invazív emlôtumorokban Az ösztrogénreceptor-béta expressziója invazív emlôtumorokban Eredeti közlemény Péter Ilona, 1 Számel Irén, 2 Péley Gábor 3 Országos Onkológiai Intézet, 1 Humán és Kísérletes Daganatpathológiai Osztály,

Részletesebben

Fiatal Onkológusok Szekciójának

Fiatal Onkológusok Szekciójának Fiatal Onkológusok Szekciójának II. KONFERENCIÁJA PROGRAM- ÉS ABSZTRAKTFÜZET 2013. szeptember 6. Budapest, Országos Onkológiai Intézet, Eckhardt terem 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. Új remény olyan

Részletesebben

Krónikus pancreatitis

Krónikus pancreatitis Krónikus pancreatitis A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport bizonyítékon alapuló kezelési irányelvei Takács Tamás dr. 1 Czakó László dr. 1 Dubravcsik Zsolt dr. 5 Farkas Gyula dr. 2 Hegyi Péter dr. 1, 15

Részletesebben

A colorectalis daganatok korszerû kezelése

A colorectalis daganatok korszerû kezelése A colorectalis daganatok korszerû kezelése Lakatos László, Lakatos Péter László LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Az elmúlt másfél évtizedben a colorectalis daganatok kemo- és radioterápiája

Részletesebben

Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre. Szerkesztőbizottság Editorial Board. Nemzetközi tanácsadó testület International advisory Board

Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre. Szerkesztőbizottság Editorial Board. Nemzetközi tanácsadó testület International advisory Board Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre Főszerkesztő-helyettes Deputy Editor in Chief Szűcs Miklós Főszerkesztő-helyettes Deputy Editor in Chief Szendrői Attila Szerkesztőbizottság Editorial Board Genetika,

Részletesebben

Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája

Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája Onco Update, 2007 Gôdény Mária, Bodoky György A képalkotók fontos szerepet játszanak a csontmetasztázis kimutatásában, ezáltal a terápia megválasztásában.

Részletesebben

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 265

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 265 Vizsgálat célja: Az epipharynx-tumorok terjedésének, MR diagnosztikus értékének tanulmányozása. Módszer: A vizsgálatainkat 1-1.5 T térerejû berendezésekkel végeztük el. Kihasználtuk a módszer multiplanalis

Részletesebben

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa. 24th Congress of the Hungarian Cancer Society PROGRAM POSZTEREK, ABSZTRAKTOK. 2001. november 22 24.

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa. 24th Congress of the Hungarian Cancer Society PROGRAM POSZTEREK, ABSZTRAKTOK. 2001. november 22 24. Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa 24th Congress of the Hungarian Cancer Society PROGRAM POSZTEREK, ABSZTRAKTOK 2001. november 22 24. Magyar Kultúra Alapítvány Székháza Budapest I. Szentháromság

Részletesebben

Az MR-képalkotással vezérelt prostata-brachytherapia metodikai tervezése

Az MR-képalkotással vezérelt prostata-brachytherapia metodikai tervezése SUGÁRTERÁPIA Eredeti közlemény Az MR-képalkotással vezérelt prostata-rachytherapia metodikai tervezése Az elsô magyarországi tapasztalatok állatkísérletes modellen Lakosi Ferenc, Antal Gergely, Vandulek

Részletesebben

Korszerû brachyterápia

Korszerû brachyterápia Korszerû brachyterápia Dr. Polgár Csaba, Dr. Ágoston Péter, Dr. Takácsi-Nagy Zoltán, Dr. Kásler Miklós Országos Onkológiai Intézet, Budapest Rövidítések AL: utántöltés ( afterloading ) BT: brachyterápia

Részletesebben

Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban

Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban Sangtec 100 Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban Sangtec 100 Sangtec 100 Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban. Szerzô: Magyar változat: Axel Hauschild, M.D. Dermatológia

Részletesebben

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság. Szolnok, 2012. május 17-19. Előadás és poszter Absztraktok

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság. Szolnok, 2012. május 17-19. Előadás és poszter Absztraktok Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXIV. Kongresszusa Szolnok, 202. május 7-9. Előadás és poszter Absztraktok Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXIV. Kongresszusa SZABAD ELŐADÁSOK

Részletesebben