A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010."

Átírás

1 A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE KÉSZÍTETTE TERRA STUDIO KFT november

2 A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE készítette a Terra Studio Kft Budapest, Angyal u. 7/A. Tel.: 1/ Fax: 1/ Ügyvezető igazgató Vezető projektmenedzser Laky Ildikó Galli Károly Projektmenedzser Tervezők Fürstand Attila Aradi Renáta Földi Zsuzsanna Horváth Kinga november 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVEZÉS ELŐZMÉNYEI, CÉLJA, TARTALMA A TERVEZSÉI TERÜLETEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE ÉS EREDETE A HULLADÉKOK MENNYISÉGE A KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS ÖSSZETÉTELE KIEMELTEN KEZELENDŐ HULLADÉKÁRAMOK FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE HULLADÉKMÉRLEG A HULLADÉK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK GYAKORLATA SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁS FOLYÉKONY TELEPÜLÉSI HULLADÉK A TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK SWOT ANALÍZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK A HULLADÉK VÁRHATÓ MENNYISÉGE, NÖVEKEDÉSI CÉLOK A TERVEZÉSI IDŐSZAK VÉGÉIG, A HULLADÉKOK VÁRHATÓ MENNYISÉGE, MENNYISÉGI CÉLOK, Főbb hulladéktípusok Települési szilárd hulladékok összetevői Kiemelt hulladékáramok A HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ CÉLOK A HASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ KAPACITÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK CÉLJAI, PRIORITÁSAI A FELHALMOZOTT-HULLADÉK TÁROLÓK, ILLEGÁLIS ÉS LEZÁRT HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA, REKULTIVÁCIÓJA CSELEKVÉSI PROGRAM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS, TERVEZÉS, LAKOSSÁGI TUDATFORMÁLÁS A BEGYŰJTÉST, HASZNOSÍTÁST ÉS ÁRTALMATLANÍTÁST ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÖSSZEFOGLALÁSA TELEPÜLÉSENKÉNTI BONTÁSBAN... 41

4 8.1. AMBRÓZFALVA APÁTFALVA CSANÁDALBERTI CSANÁDPALOTA FERENCSZÁLLÁS FÖLDEÁK KIRÁLYHEGYES KISZOMBOR KLÁRAFALVA KÖVEGY MAGYARCSANÁD MAKÓ MAROSLELE NAGYÉR NAGYLAK ÓFÖLDEÁK PITVAROS...59 MELLÉKLETEK...61 A TELEPÜLÉSEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV...61 AZ ISKOLÁKNAK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV...67 VÍZTERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK...70 SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK...70 A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN, SZÁLLÍTÁSBAN ÉS KEZELÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV...71 FELHASZNÁLT IRODALOM

5 1. A TERVEZÉS ELŐZMÉNYEI, CÉLJA, TARTALMA A hulladékgazdálkodási terv jogi alapját a évi XLIII. törvény 1 teremtette meg. A törvény létrejöttéig a hulladékgazdálkodás egészét átfogó jogszabály nem létezett, a települési hulladékgazdálkodás gyakorlata a környezetvédelmi szempontokat többnyire figyelmen kívül hagyta, a keletkező hulladék mennyisége indokolatlanul magas volt, hasznosítása pedig minimális. A hulladékgazdálkodási törvény célkitűzései és a meghatározott alapelvek a negatív környezeti hatások megszüntetésére és a fenntartható fejlődést szem előtt tartva, a prevencióra helyezik a hangsúlyt. A hulladékgazdálkodási törvény írja elő az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2 készítését, mely megalapozta a térségi hulladékgazdálkodási terveket 3. Ezek alapján az önkormányzatok jogszabályban meghatározott kötelessége illetékességi területükre hulladékgazdálkodási tervet kidolgozni; a törvény értelmében területi hulladékgazdálkodási tervet önkormányzati társulások keretében is lehet készíteni, különös tekintettel a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás települési határokon átnyúló feladataira, a közös fellépés előnyeire. A hulladékgazdálkodási terv célja, hogy segítségével megoldhatóak legyenek a települések legfontosabb hulladékgazdálkodási gondjai oly módon, hogy egyúttal teljesülnek a jogszabályokban és területi tervekben hulladékgazdálkodással kapcsolatba hozató, meghatározott célok. A hulladékgazdálkodási tervek hat évre készülnek és kétévente beszámolót állítanak össze a végrehajtás menetéről. A terv tartalmi követelményeit, melyhez a jelen terv is igazodik, a 126/2003. (VIII.15.) Kormányrendelet 4 tartalmazza. A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátására az önkormányzati törvény 5 kötelezi az önkormányzatokat, melynek részletes szabályait a 4/1984. (II.1.) ÉVM rendelet 6 tartalmazza. Szintén az önkormányzati törvény írja elő a közterület tisztántartásával és lomtalanítással kapcsolatos feladatok ellátását, melyet részletesen az 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 7 szabályoz. A település közigazgatási területén keletkező állati hulladék ártalmatlanításáról a 41/1997. (V.28.) FM rendelet 8 alapján köteles az önkormányzat gondoskodni. A hulladékgazdálkodási törvény által előírt kötelessége az önkormányzatoknak a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére, mely megvalósítható önkormányzati társulás keretén belül évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról /2002. (XII.12.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről. 3 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről /2003. (VIII.15.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről. 6 4/1984. (II.1.) ÉVM rendelet a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról. 7 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről. 8 41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról. 5

6 Jelen hulladékgazdálkodási terv a Makó kistérség környezetvédelmi programjával együtt, együttes megbízás alapján készült. A törvényi előírásokban megszabott, a településeket általánosságban bemutató fejezetek jelen dokumentummal egy egységet képező a környezetvédelmi programban találhatók. Ezen túlmenően a környezetvédelmi program saját szerkezetében is tartalmazza a jelen tervben szereplő intézkedésket. 6

7 2. A TERVEZSÉI TERÜLETEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE ÉS EREDETE 2.1. A HULLADÉKOK MENNYISÉGE Település A főbb hulladéktípusok mennyisége (t/év), 2003.* Lakosságszám Települési szilárd hulladékok 9 Települési folyékony hulladékok 10 Kommunális szennyvíziszap 10 Települési szilárd hulladékok 10 Különbség; t. szil. hulladékok, % Ambrózfalva % Apátfalva % Csanádalberti % Csanádpalota % Ferencszállás % Földeák % Királyhegyes % Kiszombor % Klárafalva % Kövegy % Magyarcsanád % Makó % Maroslele % Nagyér % Nagylak % Óföldeák % Pitvaros % Makói kistérség % *: Az elszállított és a szakmai becslésen alapuló mennyiségek közötti különbségek A fenti táblázatban szereplő hulladékmennyiség adatok között jelentős eltérések mutatkoznak, mely különbségek nagysága és szórása olyan mértékű, hogy egyik adatsor sem lehet a további tervezés megalapozott alapja. A szakmai becslésen alapuló adatsor (amely a régió hulladékgazdálkodási terve alapján állt elő) jellemzően magasabb értékeket mutat, különösen a kisebb települések esetében de nem minden esetben akár 50%-al haladják meg a hulladék ártalmatlanításában résztvevő szolgáltatók által megadott mennyiségeket. Miután a szelektív gyűjtés mennyiségileg sehol nem éri el a különben kívánatos 50%-t, feltételezhető, hogy a kérdéses esetekben jelentős mennyiségű hulladékot ártalmatlanítanak vagy hasznosítanak a keletkezés helyén, illetve jelentős mennyiségű hulladék kerül illegális, vagy már használaton kívüli lerakókra (ahogy ezek léte a lakossági felmérés alapján is bizonyított). 9 Lakosságszámra vetített értékek a Dél-Alföldi Régió hulladékgazdálkodási Terve alapján, illetve a folyékony hulladék és szennyvíziszap mennyisége a térségi szolgáltatók által biztosított adatok alapján. 10 A hulladék kezelésében résztvevő szolgáltatók adatai alapján. 7

8 A valós hulladékmennyiségre nézve nem történtek részletes felmérések; a fentiekben leírtak szerint csak ezek biztosíthatják a részletes tervezés alapjául szolgáló adatokat. Ezek alapján a hulladékgazdálkodási terv egyik legfontosabb javaslata, a keletkező hulladékok a keletkezés helyén történő felmérése, majd, az így nyert adatok alapján a terv felülvizsgálata 1 éves időtávon belül. A felmérésnek településenként és negyedéves időközönként ki kell térnie a keletkezett hulladékok mennyiségére, eredetére, valamint összetételére, egy a lakosságszámnak megfelelő statisztikai minta alapján. Ezzel párhuzamosan a keletkezett hulladékok minél előbbi megfelelő kezelése érdekében szükséges a lakossági tudat alakítására is nagy hangsúlyt fektetni, hogy így elkerülhetővé váljanak az adatokban is megnyilvánuló anomáliák. A fenti okok miatt a továbbiakban a terv a régió hulladékgazdálkodási tervével összhangban a szakmai becsléseken alapuló hulladékmennyiségek alapján határozza meg az egyes hulladékfajták mennyiségét, illetve a hulladékgazdálkodási célokat A KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS ÖSSZETÉTELE 11 A települési szilárd hulladék jellemző összetétele (t%), Hulladék típusa Mennyisége Papír 15 Műanyag 6 Szerves 40 Textil 3 Üveg 3 Veszélyes 1 Egyéb inert, szervetlen Becsült értékek a Köztisztasági Egyesülés által, valamint a regionális hulladékgazdálkodási tervben megadott adatok alapján. 8

9 Település A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek mennyisége (t/év), Papír Ebből papír csomagolóanyag Műanyag Ebből műanyag csomagolóanyag Szerves Textil Üveg Veszélyes kommunális hulladék Inert, szervetlen Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség KIEMELTEN KEZELENDŐ HULLADÉKÁRAMOK A kiemelt hulladékáramok tekintetében a kommunális hulladékokhoz hasonlóan nem áll rendelkezésre adat a keletkezés helyére és a kommunális jellegű hulladékok pontos mennyiségére vonatkozóan, a hulladékok gyűjtésében és kezelésében résztvevő vállalkozások több esetben nem regisztrálják külön a vállalkozási, illetve lakossági eredetű hulladékokat, illetve ezek a kommunális hulladékkal keveredve jelennek meg. A valós és csak a helyi hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeinek megfelelő hulladék mennyiségei így ismeretlenek. A kommunális jellegű, ill. önkormányzati intézményekben keletkezett hulladékok esetében nem áll rendelkezésre adat a következő veszélyesnek minősülő kiemelt hulladékokról: PCB és PCT tartalmú hulladékok Hulladékolajok Akkumulátorok Elektronikai hulladékok Kiselejtezett gépjárművek Növényvédő szerek, oldószeres anyagok csomagolási hulladékai Gumihulladékok 9

10 Állati hulladékok Az állati eredetű hulladékok mennyisége a gyűjtés helye alapján (t/év), Gyűjtőhellyel rendelkező település Apátfalva Beszálító települések Összes beszállított hulladék mennyisége Apátfalva Magyarcsanád 28,9 Csanádpalota Csanádpalota 50,5 Földeák Földeák Ófölddeák 52,9 Királyhegyes Királyhegyes 14,7 Kiszombor Kiszombor 19,0 Makó Makó 88,0 Maroslele Maroslele 24,5 Pitvaros Pitvaros 23,8 Makói kistérség 302,3 Az állati hulladékok elszállítását minden esetben az ATEV Rt. hódmezővásárhelyi üzeme saját járműveivel végzi. A fenti településeken kívül az ATEV szerződéses viszonyban áll még Ambrózfalva és Csanádalberti településekkel, azonban ezekről szállítás még nem történt, a gyűjtés rendszerének kialakítása folyamatban van. Ferencszállás, Klárafalva, Kövegy, Nagyér és Nagylak településeiről nincs adat a keletkezett állati hulladék mennyiségéről és az ártalmatlanítás módjáról. Egészségügyi hulladékok Egészségügyi hulladékok jelentősebb mennyiségben a makói Dr. Diószilágyi Sámuel Kórházban és a hozzá kapcsolódó rendelőintézetben keletkezik, a háziorvosi szolgálatot ellátó magánpraxisok jellemzően egyedi módon önkormányzati felelősségvállalás nélkül ártalmatlanítják hulladékaikat. A makói kórházban keletkező összes veszélyes egészségügyi hulladék (2003): Betegellátási hulladék: 20836kg Éles eszközök hulladékai: 7819kg Filmek, előhívő folyadékok, fixír, hívó: 1350kg 10

11 2.4. FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE Illegális hulladéklerakók és elhagyott szennyezések a térségben 12 Település Illegális lerakó helye Nem megfelelően rekultivált felhagyott hulladéklerakó / elhagyott szennyezés 13 Hrsz. Ambrózfalva Apátfalva Nincs Régi hulladéklerakó 1997-ben felhagyott. Jelenleg földtakarás van rajta. Agyagos altalaj. Maros part Felhagyott agyagbánya 1013/16, számú főút mente Volt MGTSZ gépműhely környéke Külterületi utak mentén Fűtőolaj tartály az iskolánál Megszüntetett szilárdhulladék lerakó (külterületen) Gázolaj tartály a TÜZÉP telepen Magántulajdonú erdők Csanádalberti Nincs Felhagyott hulladéklerakó 011 Csanádpalota Kertek között, több helyen Külterületi utak mentén Ferencszállás Nincs Nincs Földeák Nincs Királyhegyes Külterületi utak mentén Nincs Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele A településtől keletre a Feneketlen tónál A településtől délre az országhatár felé Nincs Nincs Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (Mezőhegyesi út; felülvizsgálat alatt. Agyagos altalaj, körülkerítve) Folyékony települési hulladék lerakó, agyagos altalaj Téglagyári bányagödör (magántulajdon) Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (földtakarásos, agyagbánya gödörben) Sertéshústermelő Kft. nyaras szikkasztó Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó, szilárd és folyékony hulladékok (Óbebai út, a falutól 2 km) Korábbi olajbányászati tevékenységből hátramaradt, ideiglenes védelemmel ellátott fúrási és olajiszap tároló Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (Zsombós) Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (téglagyári gödör) /7 018/2 035/ / /4 Maros ártere sok helyen (Önk. Átvállalja n.a. Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó a lakosság terheit) Vasút környéke Régi focipálya Kubik gödör Királyhegyesi út mentén az Ipari Parkkal n.a. Felhagyott bánya (Ószegedi út) szemben 14 Marosparti strandlejáró 14 Gerizdesi bányagödör n.a. Rákos út városhatár mögötti fás 0141/6 Makó régi hulladéklerakó terület 14 Ardicsban lévő bakagödör 112 Földeáki út mindkét oldala 112 Honvéd városrész Kivezető utak mentén Vasúti átjáró Nincs Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (Ó- Szegedi út) 040/1 023/9 044/3 12 Az önkormányzatok és tanulók körében végzett kérdőíves felmérés alapján. Lásd mellékletek. 13 Az elhagyott hulladékok mennyiségére vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. 14 Forrás: Városüzemeltetési Csoport. 11

12 Nagyér Nincs Nincs A 43. számú főútvonal mellett Volt hulladéklerakó tulajdonjoga tisztázatlan 09/103 Nagylak Maros part Óföldeák Pitvaros Nincs nincs A régi agyagbánya területén felhagyott hulladéklerakó, melyen törmelékborítás van. Külső dűlő nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó Külterület 015/11;015/12;015/13-as hrsz) n.a. 015/ HULLADÉKMÉRLEG 2003-tól a kistérség minden településén a hatályos jogszabályoknak megfelelően és helyi rendelettel szabályozott módon folyik a szilárd kommunális hulladék gyűjtése és begyűjtése. Bár szelektív gyűjtés több településen is folyik (lásd később) a szelektív begyűjtés és az egyes hulladéktípusok hasznosítása nem indult meg a településeken, amelynek elsődleges oka a hasznosítási lánc elégtelenségében, lakossági hozzáállásban, a térségi szinten egyenlőre alacsony szelektív gyűjtési hajlandóságban, valamint a szelektíven gyűjtött hulladék minőségében és kis mennyiségében keresendő. A gazdaságos hasznosítás feltételei híján a szilárd kommunális hulladékok a gyűjtés helyén, otthon történő, általában égetéses ártalmatlanítás módszere mellett szinte teljes mennyiségében lerakásra kerülnek. A gyűjtés helyén ártalmatlanított hulladék elsősorban a papír, zöld-kerti hulladékokat és a műanyagokat érinti, mennyisége helyi becslések szerint az összes ilyen típusú hulladékok 30-60%-a körül van. A térség begyűjtött szilárd kommunális hulladékát a makói és a hódmezővásárhelyi hulladéklerakókon ártalmatlanítják (lásd később), azonban szinte minden településen jellemző probléma az illegális hulladéklerakók lakossági használata. Ez a legtöbb esetben az előírásoknak nem megfelelő, már lezárt, rekultiválatlan hulladéklerakókon, illetve bekötőutak mellett történik. Az így lerakott hulladék meglehetősen sokféle, a legtöbb esetben a szokásos háztartási hulladékok mellett zöld hulladékok, és veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok kerülnek illegálisan lerakásra. Az illegális lerakók mindegyikének helye, illetve az ott elhelyezett hulladékok mennyisége felmérés híján ismeretlen; az önkormányzatok rendszeres erőfeszítéseket tesznek ezek felszámolására. A térség legjelentősebb hulladékgazdálkodási problémája a folyékony kommunális hulladékok terén jelentkezik. A térség csatornázottsága igen alacsony mértékű (lásd később) a folyékony kommunális hulladékok legnagyobb része egyedi szikkasztókba kerül. Az így elszikkadt szennyvíz becsült aránya a teljes folyékony kommunális hulladéknak minősülő mennyiség 80-90%-a körül mozog. A veszélyes hulladékok tekintetében a térségi termelő vállalkozások és a makói kórház a környezetvédelmi és vízügyi felügyelőség által engedélyezett és ellenőrzött formában végzik tevékenységüket; nagyobb hulladék-kibocsátók csak Makón működnek. A térségben a veszélyes hulladék átmeneti tárolására a makói lerakón nyílik lehetőség, innen az 12

13 üzemeltető szállítja újrahasznosításra és/vagy ártalmatlanításra a veszélyes hulladékokat a térség határain túlra. Az állati hulladék kezelésére a nagyobb településeken az előírásoknak csak részben megfelelő gyűjtőhelyek működnek, a hulladék végső felhasználásra a hódmezővásárhelyi ATEV fehérje-feldolgozóba kerül, de a településeken régebben működő dögkutak és környékük az illegális hulladék-lerakás helyszenei. Az állati hulladékok illegális elhelyezéséről, a még működő vagy lezárt gyűjtőtelepek állapotáról részletes felmérések nem történtek. A makói gyepmesteri telep évben folyamatos önkormányzati ellenőrzés mellett működik. A településeken keletkező veszélyes hulladéknak minősülő egyéb hulladékok az összes településen rendszeresített lomtalanítási akciók során kerülnek lerakásra a makói és hódmezővásárhelyi lerakókon. Mindezek mellett az illegális lerakókra több esetben kerülnek elektronikai hulladékok, háztartási berendezések hulladékai, autóroncsok, törmelék, stb. A térségben egyetlen helyen, Földeákon működik az újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére és előkezelésére szakosodott vállalkozás (MÉH), amely kisebb kapacitással, csak a szűkebb térség vonzáskörzetében jelentős. A településekre ki- és beszállított kommunális hulladékok mennyisége és fajtája (2003) Település Beszállított kommunális hulladékok (tonna) Szállítás helye (honnan?) Kiszállított hulladék mennyisége (tonna) Szállítás helye (hova?) Ambrózfalva 123,9 Hódmezővásárhely Apátfalva 1284,94 Makó Csanádalberti 86,65 Hódmezővásárhely Csanádpalota 1282,26 Makó Ferencszállás 186,45 Hódmezővásárhely Földeák 730,78 Hódmezővásárhely Királyhegyes 272,55 Makó Kiszombor 1 193,61 Hódmezővásárhely Klárafalva 79,14 Hódmezővásárhely Kövegy 187,45 Makó Magyarcsanád 613,72 Makó Makó 3722,79 Apátfalva Csanádpalota Királyhegyes Kövegy 9788,08 Makó Magyarcsanád Nagylak Maroslele 341,60 Hódmezővásárhely Nagyér 90,82 Hódmezővásárhely Nagylak 81,87 Hódmezővásárhely/Makó Óföldeák 92,74 Hódmezővásárhely Pitvaros 187,90 Hódmezővásárhely A Hódmezővásárhelyre beszállított kommunális hulladék összes mennyisége: 3195,5 tonna (2003). 13

14 A térség egyetlen hulladéklerakóján, Makón az összes beszállított mintegy tonna hulladékból a szelektíven gyűjtött, válogatott beszállított hulladék mennyisége: Szerves hulladék: 5t Üveg: 14t Műanyag: 6t Fémek (utószelektálás során): 5t Összesen: 30t Ezek alapján a hulladékhasznosítási arány: 0,22% A földeáki és makói hulladékgyűjtő és -előkezelő telepen (MÉH) szelektíven gyűjtött hulladékok elsősorban termelési eredetűek, lakossági forrásokból elenyésző mennyiségű hulladék kerül a telepekre. A fenti adatokon felül hulladék beszállítása a térségben nem történik. A keletkezett és számon tartott hulladékok közül a következő típusú hulladékok teljes mennyiségükben (lásd 2.3. pont) a térségen kívülre kerülnek. Állati hulladékok: 302,3t (2003) az ártalmatlanítás helye, az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Hódmezővásárhely, ATEV Rt., szállítás gyakorisága: igény szerint havi3-8 alkalommal Egészségügyi hulladékok: Betegellátási hulladék: 20836kg az ártalmatlanítás helye, az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Szeged, SZOTE Szolgáltató Kht., szállítás gyakorisága: heti egy alkalommal Éles eszközök hulladékai: 7819kg az ártalmatlanítás helye, az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Szeged, SZOTE Szolgáltató Kht. (Szeged, Tisza Lajos krt. 107.) szállítás gyakorisága: heti egy alkalommal Filmek, előhívő folyadékok, fixír, hívó: 1350kg az ártalmatlanítás helye, az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Budapest, Ezüstvisszanyerő Kft., Septex Kft. (Budapest Komáromi út 2.) szállítás gyakorisága: igény szerint Szennyvíziszap: A keletkezett 1340t/év szennyvíziszap hasznosítására vagy elhelyezésére jelenleg a makói lerakó nem alkalmas, a komposztáló próbaüzem alatt van, kapacitása további fejlesztésre szorul a megfelelő mennyiségek és keverési arányok elérése érdekében. A keletkezett szennyvíziszap teljes mértékben a hódmezővásárhelyi lerakóra kerül. A fentiekben nem tárgyalt hulladéktípusok esetében nem áll rendelkezésre adat, keletkezésük nem számottevő, illetve a térségben ártalmatlanításukra és hasznosításukra 14

15 nem működik megfelelő létesítmény, a begyűjtés, hasznosítás és ártalmatlanítás a regionális rendszerekhez kapcsolódva (pl. lomtalanítás), illetve a kommunális hulladékkal keverve történik. 3. A HULLADÉK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A térségben jelenleg egy, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, engedéllyel rendelkező hulladéklerakó működik, melynek fejlesztése folyamatos. A térségben még működő hulladékgyűjtő szigetek elhelyezése is megfelel a hatályos előírásoknak. Az állati eredetű hulladékok gyűjtésére, begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények részben felülvizsgálat alatt vannak (Makó), részben pedig nem felelnek meg a hatályos jogszabályokban előírtaknak. A folyékony települési hulladékok begyűjtése, hasznosítása és ártalmatlanítása gyakorlatilag teljesen megoldatlan, az ártalmatlanítás túlnyomórészt ellenőrizetlen formában, egyedi megoldásokkal, környezetszennyező módon történik. Szelektív gyűjtés több településen is bevezetésre került, a bevont lakosság köre azonban egyelőre igen szűk, azonban az önkormányzatok folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre ezen a téren a megfelelő szolgáltatókkal együttműködve. Az újonnan kialakított gyűjtőszigetek, hulladékudvarok felszereltségükben megfelelnek a műszaki irányelvekben meghatározott követelményeknek. A szelektíven gyűjtött hulladékok kezelésére a jelenlegi kapacitások megfelelnek, azonban a jövőben a nemzeti célokkal összhangban várható a kapacitások elégtelensége, különösen a komposztálható zöld hulladékok esetében. A térségben a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális területi helyi vagy egyedi intézkedések megtétele nem indokolt. 15

16 4. A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK GYAKORLATA 4.1. SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁS A Makói kistérségben az ország egészéhez hasonlóan a közelmúltig minden település saját hulladéklerakót üzemeltetett. A jelenlegi jogszabályi előírásoknak a nemrégiben kialakított makói lerakó kivételével a már lezárt lerakók egyike sem felel meg, hivatalosan nem üzemelnek de a legtöbb esetben engedély nélküli az egyéni lakossági beszállítások rendszeresek. Ma a térségben keletkező hulladék ártalmatlanítását a jogszabályi előírásoknak megfelelő, korszerű hulladéklerakó telepen végzik. A térség egyetlen lerakója a Makói Regionális Hulladéklerakó Telep állami finanszírozásból és PHARE támogatásból épült 1999-ben. Működtetője a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft., amely Makó városában és környékén végzi a hulladékszállítást, szelektív gyűjtést, valamint a folyékony hulladék szállítását 3 db zárt kukásautóval, 1 konténeres gépjárművel és 1 önrakodós járművel. Lehetőséget kínálnak gyűjtőedényzet bérlésére is ( l-es, 1-1,1 és 4 m 3 -es). A lerakó területe 4 ha, melyen két kazetta került kialakításra. Jelenleg az első 2 ha területű kazettában történik a hulladék deponálása, melynek befogadó képessége m 3, előreláthatólag kapacitása 15 évre elegendő. A csurgalékvíz tárolására egy 500 m 3 kapacitású rendszer is kiépült. A beszállított hulladék jelentős része kommunális eredetű, építési törmelék és föld. IPPC engedélyezés folyamatban van. A makói hulladéklerakó főbb műszaki jellemzői: A lerakás módja: szigetelt medencés dombépítéses hulladéklerakás Szigetelés (rétegrend): 2m természetes agyag 30cm konszolidált réteg, 2mm HDPE fólia, 25cm kavicsfeltöltés A telepen meglévő járművek: 28t kompaktor Csurgalékvíz kezelő technológia: 3kW (tároló), ill. 7,5kW (depótér) szivattyú, tárolómedence, Tisza II. öntözőrendszer Kiegészítő létesítmények: kocsi-, edényzet- és konténermosó, olaj- és detergensfogó, 40t hídmérleg Komposztáló üzem: aprító-keverő berendezés, rosta GORE komposztáló prozmarendszer Szelektív gyűjtéshez kapcsolódó berendezések: papír- és műanyaghulladék bálázó 16

17 Beszállított hulladék mennyisége (kg) a Makói Regionális Hulladéklerakóra ( lerakóra beszállított összes hulladék) január február március április május június július augusztus szeptember október november december A térség hulladékgazdálkodásában jelentős szerepet játszik még az A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. hulladéklerakó telepe 1995-ben épült, minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak és az EU normáknak. Egységes környezethasználati engedélyezése folyamatban van, a környezetvédelmi felülvizsgálat már megtörtént, a telep az engedélyt a közeljövőben megkapja. Jelenleg a depónia I. és II. üteme készült el, melynek kapacitása m 3. Ez további 15,5 ha-ral, 3,5 millió m 3 -rel bővíthető. Jelenlegi kapacitása 2006-ig, bővítéssel további 50 évig elegendő. A lerakó osztrák normák alapján épült, szigetelt aljzatú; zárt rendszerű csurgalékvíz gyűjtő drénrendszerrel és depóniagáz kinyerő és hasznosító rendszerrel rendelkezik. A termelt energiát a telep szociális épületeinek fűtésében és melegvízzel történő ellátásában hasznosítják. A depóniagáz hasznosítására alapuló további fejlesztési elképzelés egy gázmotor létesítése. A felszín alatti vizek minőségének ellenőrzésére 5 db figyelőkút épült ki. Engedéllyel évig rendelkezik. A lerakó vonzáskörzetéhez tartozó 27 településsel a vonzáskörzete kb. 50 km, az ellátott lakosságszám fő. A beszállított hulladék mérése elektromos hídmérlegen történik május 31-ig a beszállított hulladék összes mennyisége tonna volt, évi átlag t hulladék deponálására kerül sor. A deponálás a hulladék tömörítését követően dombépítéses módszerrel, álcázó töltések védelme mellett, rendszeres takarással történik. A hulladék szállítását és begyűjtését az egész országra érvényes engedély alapján végzi a Kft. A szállítás por- és bűzmentes módon, korszerű, öntömörítős, zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító célgépeken, konténerekben és billenthető tehergépjárművekben történik. A Kft. 2 db STEYR, 3 db MERCEDES, 1 db M.U.T. Variopress, 1 db MULTICAR 17

18 öntömörítős hulladékbegyűjtő járművel, továbbá 3 db MERCEDES absetzkipperrel és 1 db STEYR abrollkipperrel rendelkezik. A településekről a hulladékot kéthetente szállítják el, DIN szabványos 120 literes hulladékgyűjtő edényzetből. Ömlesztett hulladékot gyűjtenek. A telepre beszállított szerves hulladék mennyisége kb. évi t. Utószelektálás a telepen nem történik. Település Makói kistérség települési szilárd hulladékgazdálkodásának összesített jellemzői 15 Hulladék-szállítást végző szervezet Szelektív hulladékgyűjtés léte (igen/nem) Dögkút léte (igen/nem) Beszállított hulladék mennyisége évben (tonna) Hulladék lerakásra kijelölt telephely Ambrózfalva Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. igen nem 123,9 Hódmezővásárhely Apátfalva Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és nem igen 1284,94 Makó Hulladékfeldolgozó Kft. Csanádalberti Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. igen nem 86,65 Hódmezővásárhely Csanádpalota Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és nem igen 1282,26 Makó Hulladékfeldolgozó Kft. Ferencszállás Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. igen nem 186,45 Hódmezővásárhely Földeák A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. nem igen 730,78 Hódmezővásárhely Királyhegyes Laczi és Fiai Kft. nem n.a. 272,55 Makó Kiszombor Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. igen Igen 1 193,61 Hódmezővásárhely Klárafalva Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. igen Nem 79,14 Hódmezővásárhely Kövegy Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és nem Nem 187,45 Makó Hulladékfeldolgozó Kft. Magyarcsanád Laczi és Fiai Kft. nem Igen 613,72 Makó Becker-Pannónia Makó Környezetvédelmi Szolgáltató és igen Igen 9788,08 Makó Hulladékfeldolgozó Kft. Maroslele Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. igen Igen 341,60 Hódmezővásárhely Nagyér A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. nem Nem 90,82 Hódmezővásárhely Nagylak Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. igen Nem 81,87 Hódmezővásárhely/Makó Óföldeák Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. nem Nem 92,74 Hódmezővásárhely Pitvaros Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. igen Igen 187,90 Hódmezővásárhely Hulladékudvar egyik településen sincs, a szelektív hulladékgyűjtés azonban a térségben az országos mértéknél jobban elterjedt: Makó városában például 18 ponton vannak kihelyezve szelektívgyűjtő konténerek és további 6 terület kialakításának egyeztetése folyamatban van. 15 Forrás: Települési önkormányzatok és hulladékgyűjtésben, szállításban és kezelésben közreműködő szervezetek körében végzett kérdőíves felmérés. Az önkormányzatoknak kiküldött kérdőív és a hulladékgyűjtésben, szállításban és kezelésben közreműködő szerveknek kiküldött kérdőív, melléklet. 18

19 A rendszeres hulladékbegyűjtés mellett legalább évente egyszer minden településen az önkormányzatok és az érintett szolgáltatók lomtalanítási akciót szerveznek. Hulladékfeldolgozásra szakosodott vállalkozás csupán Földeákon és Makón van (Dél- Magyarországi MÉH, elsősorban termelési hulladékok hasznosításában vesz részt). Az állati hullák elhelyezésére szolgáló dögkút 8 településen üzemel. A Makón működő gyepmesteri telep funkciója részben a település belterületén kóborló ebek befogása, részben az állati hullák ártalmatlanítása. Az önkormányzat kötelező állategészségügyi feladatainak ellátásáról a Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht. vállalkozói szerződés keretében gondoskodik. Az állati hulladékok elszállítását és kezelését önkormányzati szerződés keretében a Hódmezővásárhelyen üzemelő ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. végzi. A gyepmesteri telep jogszabályban előírt követelményeknek való megfelelését Makó Város Önkormányzata év folyamán felülvizsgálta, a szerződés értelmében a szolgáltatóval közösen teremti meg a működtetés létesítményi, eszköz és személyi feltételrendszerét. Az állati hullák elhelyezésére szolgáló létesítmények legtöbbje felülvizsgálatra szorul. Jellemzően a átmeneti tárolási és gyűjtési technológia egyedi kiszállítást, illetve az elszállításnál gyepmesteri felügyeletet, majd fertőtlenítést foglal magába. Több esetben a körülkerítés hiányzik, és miután a kisebb települések nem tudnak állandó felügyeletet biztosítani a lerakás ad hoc módon, többször szabálytalanul folyik. A gyűjtőhelyekre jellemzően a lakosság szállít, de külön szerződések keretében vállalkozások is használják a telepeket. A beszállított mennyiségek mintegy 90-95%-át a lakosság állati hulladékai teszik ki. Makó gyepmesteri telepre beszállított állati tetemek mennyisége 16 Év Mennyiség (kg) A térségben működő állati hulladék gyűjtőtelepek jellemzői: Apátfalva o Hrsz.: 0107/33 o Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés, szállítás gyepmesteri felügyelettel o Ellenőrzés: állat-egészségőr felügyeli a működését o Keletkezett hulladék: évben kg o Magyarcsanáddal közösen használják 16 Forrás: Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht. 19

20 Csanádpalota: o Hrsz.: 095/5 o Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés, szállítás gyepmesteri felügyelettel o önkormányzat üzemelteti o ATEV szállítja el, átlag 7 havonta o 2003-ban kg tetem keletkezett o csak Csanádpalota használja Földeák: A dögkút lezárásra került, ott konténeres gyűjtés történik o Hrsz.: 0118/5 o Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés, szállítás gyepmesteri felügyelettel o évben keletkezett és elszállított tetem mennyisége: kg o Földeák és Óföldeák települések használják Királyhegyes: o Hrsz.: 0211/8 o Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés, szállítás felügyelettel o évben keletkezett és elszállított tetem mennyisége: kg Kiszombor: o Hrsz.: (Kiszombori Zombortej Kft. tulajdonában, az üzemeltető az önkormányzat) o Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés, szállítás gyepmesteri felügyelettel o az állati hulladékgyűjtő hely áthelyezése kötelező a nemzetközi határátkelőhelyhez vezető út miatt: a kijelölt új terület a régi szilárdhulladék lerakó területén o 2003-ban keletkezett tetem mennyisége: kg Makó: o Hrsz.: 10315/2, Makó Járandó 9. o Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés nyitvatartási időben gyepmesteri felügyelettel o től üzemel. o Területe: 7172 m 2 o Tulajdonos: Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht. o 2003-ban keletkezett tetem mennyisége: kg o Állati hulladékok gyűjtésére szolgáló eszközállomány: T25 traktor kapcsolt szállítóeszközzel nagy nyomású tisztítógép (sterimob) 3 konténer permetezőgép (fertőtlenítésre) 20

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2009 BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT:: A CSONGRÁDII KIISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE::

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DERECSKE MIKROTÉRSÉG (Derecske Sáránd Mikepércs Konyár) Derecske Sáránd Mikepércs Konyár Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Derecske

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-34 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Melléklet DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Készült: a KvVM erre a célra kiadott SEGÉDLET-ének, valamint a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 6. sz. mellékletének felhasználásával és szerkezeti

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 36. -ának

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II.

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II. Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben