Program címe: máskép-máshogy. Tanúsítvány száma: 3/2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Program címe: máskép-máshogy. Tanúsítvány száma: 3/2014"

Átírás

1 Program címe: máskép-máshogy Tanúsítvány száma: 3/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: március 24. Kérelmező neve: Főegyházmegyei Karitász Központ Eger Program rövid leírása A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat tíz alkalmas prevenciós programja, egy interaktív, prevenciós- stratégiát használó program, ahol egy-egy adott iskola diákjaival dolgozunk. A program során az iskola által kijelölt osztályokban, vagy vegyes csoportban (különböző osztályokból kikerülő diákok körében) zajlik a program. A program legfontosabb célkitűzése, a diákok szociális készségeinek fejlesztése, a nemet mondás erősítése, a kortárs nyomás leszerelése/kezelése. Az alkalmazott technikák: - interaktív drogprevenciós játékok, értékkel foglalkozó személyiségformáló játékok, szerepjátékok, beszélgetés a tapasztalatokról. A program során egyéni konzultációs lehetőséget biztosít az intézmény azon fiatalok számára, aki a folyamat következményeképpen segítséget kérnek. Elvárható eredmények: A résztvevők az interaktív, személyiségfejlesztő játékok kapcsán generált beszélgetések eredményeképpen újraértelmezik addigi attitűdjüket Emellett játékos, kreatív, interaktív módon juthat preventív, személyiségformáló ismeretekhez. A prevenciós folyamatban résztvevő fiatalok megtapasztalhatják és fejleszthetik saját képességeiket, és erőforrásaikat, melynek segítségével, nagyobb hatékonysággal tudnak ellenállni az illegális szerek kínálta kísértéseknek.

2 A program megvalósítása során felhasznált segédanyagok (3_2014_1. pdf) 1. Kérdőív 2. Napló

3 A program megvalósításához szükséges szakemberek képzettsége, szakmai tapasztalatukra vonatkozó feltételek Feladat Szakképzettség Szakmai tapasztalat A program megvalósításához szükséges-e számukra célzott tréning? Ha igen, kérjük, nevezze meg! csoportvezetés szociális felsőfokú szenvedélybeteg-segítő 2 év kapcsolattartás az iskolával szociális felsőfokú - csoportvezetés szociális felsőfokú szenvedélybeteg-segítő 2 év kapcsolattartás az iskolával szociális felsőfokú - * A sorszámok megegyeznek a 4.8-as pontban használtakkal!

4 Indikátorok Specifikus: Az általunk kidolgozott prevenciós interaktív foglalkozássorozat hosszú távú célja a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése. A prevenciós programunk módszere az objektív ismeretátadáson - a legális és illegális szerekről, a játékszenvedélyről, illetve ún. hétköznapi függőségekről és az információnyújtáson túl - az adekvát segítségnyújtás lehetőségekről és helyszíneiről az egyéni döntés fontosságára, a kortárs hatások sokszínűségére, a döntések felelősségének tudatosítására, az egymás iránti felelősségtudatuk növelésére, a választás következményeire és azok átgondolására. Mérhető: A prevenciós foglalkozásra vonatkozó folyamatindikátorok: 1. A résztvevő tanulók jelenlétének nyilvántartása a prevenciós foglalkozásokon. (Kvantitatív módszerrel: tevékenységnapló résztvevő és hiányzó diákok száma) 2. A résztvevő tanulók prevenciós foglalkozás iránt tanúsított érdeklődése, magatartása és elkötelezettsége minőségi indikátorként jelenik meg. (Kvalitatív módszerrel: a csoportvezető a tevékenységnaplóban rögzíti a megfigyeléseit, minden foglalkozás végén.) 3. Tanulók és tanárok véleménye arról, hogy a prevenciós foglalkozás mennyire elégíti ki a célcsoport igényeit. (Kvalitatív módszerekkel: csoportvezető megfigyelése, strukturálatlan interjú az osztályfőnökkel és az érintett pedagógusokkal, tanulók visszajelzései a foglalkozások záró körében) A folyamatértékelést a prevenciós munkát végző csoportvezető és a RÉV szociálpedagógus szakképzettségű belső szakembere végzi. Az érintett pedagógusokkal és a diákokkal készült interjúkat (elégedettség, érdeklődés, motiváció) kvalitatív módon fogjuk elemezni. A program eredményindikátora: 1. A prevenciós foglalkozások kapcsán iskolákkal megkötött együttműködések száma. A prevenciós foglalkozásra vonatkozó eredményindikátorok: 1. A résztvevő tanulók hiteles információkon alapuló ismeretei növekednek. 2. Az illegális szerhasználat elleni attitűdök erősödnek. 3. A szerhasználat visszautasítására, nemet mondás képességére vonatkozó eredmények javulnak. 4. A segítségnyújtásra való motiváció és a problémaérzékenység növekszik. Vizsgálata kvantitatív kérdőívvel történik, mely figyelembe veszi a résztvevők életkorát és szocioökonómiai státuszát (rövid, könnyen érthető, konkrét). Az eredményértékeléshez, adatgyűjtési eszközként használt kvantitatív kérdőív objektív, a kérdőív felvételnél és a kiértékelésnél nem befolyásoló tényező az értékelő személye. A kérdőív reliabilitását és validitását próbalekérdezések alkalmával vizsgáltuk és kontrollkérdésekkel biztosítottuk. A prevenciós foglalkozás eredményértékelése: Az eredményértékeléshez használt kvantitatív kérdőív kitöltése a résztvevőknél, az első és az utolsó foglalkozás alkalmával is teljes körű, így nincs szükség mintavételre. Egyszerű pre- és poszt tesztes módszert alkalmazunk, mely a prevenciós foglalkozásban résztvevő tanulók célcsoportjában az első találkozáskor

5 fennálló, eredményindikátorokkal mért kiindulási helyzetet hasonlítjuk össze a prevenciós program utolsó alkalommal fennálló helyzettel. Ezzel a módszerrel kimutathatóvá válik, hogy adott idő alatt a céloknak megfelelően változásokat generáltunk, azonban sajnos azt nem tudjuk bizonyítani, hogy ezek a változások csak a foglalkozások következményei. A program eredményértékelését ezért kiegészítjük a folyamatindikátorokkal való összekapcsolással, mellyel igazolható lesz a változási folyamat beindulása és a coping stratégiák bővülése. A kitettség szintjének megállapítását a tervezett foglalkozások számát-időtartamát tartalmazó programterv és a ténylegesen megvalósult foglalkozások számátidőtartamát tartalmazó tevékenységnapló összevetése segíti. A célcsoport elérési szintjét a foglalkozásokon vezetett tevékenységnapló segíti, mely megmutatja a résztvevők, hiányzók számát, és a lemorzsolódási arányt. Az elérési, kitettségi szint számításához szükséges adatokat és a kvantitatív kérdőívek adatait az Excel, illetve SPSS nevű statisztikai programmal fogjuk elemezni. Költségek: - a prevenciós program olyan erőforrásokra épít, amelyek a Rév rendelkezésére állnak jelenleg is, így a folyamat szempontjából sem az iskolának, sem a szolgáltatásnak nem kell plusz költségekkel számolnia. A Rév jelenleg is három finanszírozott ellátással (szenvedélybetegek nappali, közösségi és alacsonyküszöbű ellátása) működik a városban és a kistérségben, ami biztonságos működést biztosít a prevenciós szolgáltatásoknak is. Teljesíthető: - a Rév humán erőforrása felsőfokú szociális végzettségű évek óta szenvedélybeteg-segítéssel foglalkozó munkatársakkal dolgozik, akik képzettsége és gyakorlati tapasztalatai lehetővé teszik, hogy a prevenciós munkát végezzék. - a Rév-ben működő önkéntes team főleg az egri Főiskola szociálpedagógus szakos hallgatói, illetve a Rév által képzett kortárs-segítők, akik a prevenciós folyamatot aktív háttérmunkájukkal és életkorukból fakadóan a kortárs-hatás pozitívumainak kihasználásával támogatni tudják. - a prevenciós szolgáltatás jelenleg is rendelkezik megkötött iskolai együttműködésekkel, amelyek garantálják, hogy a megkezdett folyamatok továbbvihetőek, illetve új folyamatok kezdhetőek el. - Az adatok rögzítését és feldolgozását a RÉV-vel együttműködő szociológus végzi. Releváns és független: Az iskolai prevenció fontosságát támasztja alá az is, hogy a család mellett az iskola szocializációs ereje egyre inkább erősödik, az ott töltött idő mennyiségének és minőségének arányában. Az iskolai helyszín fontos indoka még, hogy a diákok által kialakított közösségi kapcsolatok is sok esetben erősen köthetők az iskolához, az osztályukhoz, ezek a kortárs kapcsolatok az általunk preferált időszakban (7-12 évfolyam) jelentős meghatározói az egyén működésének és viszonyulásainak. A Rév által végezett prevenciónak, - mint külső szakember által végzett prevenciónak a fontosságát az indokolja, hogy a prevenciós folyamatban résztvevő fiatalok egy más az iskolától eltérő módszertannal és attitűddel, szakemberrel találkoznak, amely lehetővé teszi, hogy a folyamat biztonságos legyen számukra és az elköteleződés mértéke nagyban megnőhet.

6 Időhöz kötött: A prevenciós folyamatot egy-egy csoport/osztály esetében 10 alkalomra tervezzük, amelyben az iskolai 45 perces órákhoz igazodva tartunk meg egy-egy alkalmat. A prevenciós munka visszatérően, több éven keresztül zajlik, egy-egy osztály/csoport esetében a következő évben a munka folytatását végezzük.

Kérelmező neve: Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió

Kérelmező neve: Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió Program címe: Ki vagyok én? Tanúsítvány száma: 2/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. szeptember 3. Kérelmező neve: Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió Program rövid leírása Az MRE Válaszút

Részletesebben

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Kamasz OK. vagyunk Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Zárótanulmány Készítették: Örkényi Ágota, Zsiros Emese, Zakariás Ildikó, Várnai

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése Egészségfejlesztés az iskolákban (tanulmány) Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése I. Általános bevezetés 1. Bevezetés Az összehasonlító

Részletesebben

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ Projekt azonosító száma: A/077 EMIR azonosító szám: 2.1.1 2005 10 0013/1.0 A jelentés készítésének

Részletesebben

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Az útmutatót készítette: Ambros Uchtenhagen A magyar kiadást szerkesztette: Horváth Gergely Csaba

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Vitaanyag Készült a Roma Oktatási Alap megbízásából. Budapest, 2013. október. Kutatásvezető. Németh Szilvia Fejlesztési szakértő: Zágon Bertalanné A

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Városi drogprevenciós stratégia

Városi drogprevenciós stratégia Kábítószerügyi Egyeztető Fórum -Székesfehérvár- Városi drogprevenciós stratégia 1. A drogstratégia szükségessége A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági és politikai változásai jelentősen átrendezték és

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Teljes Akcióterületi Terv 3/b. Kötet Projektgazda: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Készítette: Rév8

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

Az iskolapszichológia szakmai protokollja

Az iskolapszichológia szakmai protokollja Az iskolapszichológia szakmai protokollja (ISZP) tervezet Szitó Imre Budapest, II. ker. Pedagógiai Szakszolgálat (kézirat) 2010 augusztus 1 Bevezető Miről is szól egy szakmai protokoll? Olyan eljárásokról

Részletesebben

Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata

Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata Javaslatgyűjtemény a pedagógus-továbbképzés helyi szintű minőségbiztosítási és szakmai ellenőrzési

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

AZ ÖNISMERET, MINT A KARRIERFEJLESZTÉS ESZKÖZE

AZ ÖNISMERET, MINT A KARRIERFEJLESZTÉS ESZKÖZE AZ ÖNISMERET, MINT A KARRIERFEJLESZTÉS ESZKÖZE Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola kiemelt küldetése, hogy olyan gyakorlat-orientált képzést nyújtson, mellyel a végzett hallgatók a munka világában versenyképesek

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2010-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: BOZSONYI KÁROLY, Károli

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program V. melléklet 1. Elméleti háttér Egészségnevelési program A Szent Mór Iskolaközpont egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül, mely szerint az egészségfejlesztő

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben