Gergely Erzsébet KvVM, Stratégiai főosztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gergely Erzsébet KvVM, Stratégiai főosztály"

Átírás

1 Harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program Gergely Erzsébet KvVM, Stratégiai főosztály Az NKP küldetése A környezetügy átfogó tervezési rendszere, középtávú keretprogramja Egységes rendszerbe foglalja a környezeti célokat, azok végrehajtását, nyomon követését Hatékonyságát befolyásoló tényezők: Nemzetközi és hazai politikai, társadalmi, gazdasági körülmények Latens környezeti folyamatok Társadalmi támogatottság 1

2 A mi jövőnk, a mi választásunk EU 6. Környezetvédelmi Program ( )? A mi jövőnk, a mi választásunk 2

3 A légszennyezőanyag-kibocsátás és a GDP szétválása =100% SO2 NOx PM CO2 GDP Forrás: KvVM Fogyasztási spirál: gépkocsi szám, villamosenergia igény és a plaza építés trendjei változás (2000.év=100%) 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% évek lakossági villamosenergia fogyastás (GWh) (2000.év=100%) 1000 főre jutó személygépkocsik száma (2000.év=100%) bevásárlóközpontok alapterülete (m2) (2000.év=100%) Forrás: KSH 3

4 Az áruszállítás volumene millió árutonna km vízi szállítás közúti szállítás vasúti szállítás Év Forrás: KSH Tervezési dilemmák Az NKP-3 küldetése kihívások, lehetőségek és korlátok Erő- és mozgástér 4

5 Az NKP helye, szerepe a hazai tervezés erőterében Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA Nemzeti Biztonsági Stratégia Európa-politikai stratégia TÁRSADALOMPOLITIKA Nemzeti Nemzeti Nemzeti Emberi erőforrásfejlesztés stratégiai Társadalom Magyar Információs Népesedési Népegészségügyi Foglalkoztatási Program Program (NPP) Akcióterv fejlesztési koncepciója Stratégia KÖRNYEZETPOLITIKA (és kapcsolódó ágazati politikák) III. Nemzeti Környezetvédelmi Program KvVM NKP-III Tematikus Egyéb ágazati Akcióprogramjai (TAP-ok) Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és Programok Országos Ivóvízminőség-javító Program Nitrát Akcióprogram Országos Környezeti Kármentesítési Program Nemzeti Aszály Stratégia Országos Hulladékgazdálkodási Terv A települési szilárd hulladékgazdálkodás fejlesztési stratégiája Vásárhelyi Terv Továbbfejl. Zöld Óvoda, Ökoiskola, Erdei Óvoda és (Erdei) Iskola Program Levegőminőség stratégia Levegőtisztaság-védelmi Program Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Program Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programja Biológiai Sokféleség Megőrzéséről szóló Nemzeti Stratégia és Cselekvési Terv Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NKP-III. része) A Természetvédelem Vadászati Koncepciója ~ Erdészeti Koncepciója A VKI végrehajtásának Magyar Stratégiai Dokumentuma Ivóvízbázis-védelmi Program Belvíz Program ~ Ökoturisztikai Koncepciója Nemzeti Parki Igazgatóságok Fejlesztési Tervei Hegy- és dombvidéki tározók építési és rekonstrukciós programja 1. A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése 2. Éghajlatváltozás 3. Környezet és egészség 4. Települési környezetminőség 5. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem 6. Fenntartható terület- és földhasználat 7. Vizeink védelme és fenntartható használata 8. Hulladékgazdálkodás 9. Környezetbiztonság Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia Magyarország Energiapolitikája Magyar Közlekedéspolitika Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram (NPP része) Magyarország Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Programja (NPP része) Stratégiai zajtérképre alapozott Intézkedési terv Nemzeti Erdőprogram Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia Konvergencia program Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért Középtávú tudomány-, technológiaés innovációpolitikai stratégia GAZDASÁG- ÉS INNOVÁCIÓPOLITIKA Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció Országos Területfejlesztési Koncepció Európai Területi Együttműködés OP-jai FEJLESZTÉSPOLITIKA TERÜLETPOLITIKA Új Magyarország Fejlesztési Terv (és OP-k) Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program Országos Területrendezési Terv 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program Alapelvek: Hagyományos alapelvek Holisztikus megközelítés Esélyegyenlőség, szolidaritás 5

6 AZ NKP-III CÉLRENDSZERE Hosszú távú célkitűzés A fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához való hozzájárulás Átfogó célok A települési életés környezetminőség javítása Természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése A fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése A környezetbiztonság javítása Tematikus akcióprogramok Települési környezetminőség Éghajlatváltozás A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem Fenntartható terület- és földhasználat Vizeink védelme és fenntartható használata Hulladékgazdálkodás A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése Környezet és egészség Környezetbiztonság H. ért. Célok Intézk. Mutatók TAP 5.4. Települési környezetminőség célterület Településfejlesztés, -rendezés és környezetvédelem A települések levegőminőségének javítása A zajterhelés csökkentése Közlekedés és környezet A települési közszolgáltatások és a környezetvédelem rész-célterület Környezeti szempontok érvényesítése a településfejlesztésben és a településrendezésben Települési zöldfelület Épített környezet Biztonságos ivóvízellátás Szennyvízelvezetés és kezelés 6

7 TAP Fő célkítűzések Fenntarthatósági szempontok érvényesítése 5.4. Települési környezetminőség Környezetterhelések csökkentése Biztonságos környezeti infrastruktúra célterület Légszennyezettség megelőzése, csökkentése. Jó levegőminőség megőrzése. Zaj és rezgésterhelés csökkentése, megszüntetése a közlekedési, ipari és szolgáltató létesítményeknél. Fenntarthatóbb közlekedés kialakítása (környezetkímélő, takarékos). Közösségi, gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése, összehangolása. C é l o k rész-célterület Előrelátó, tudatos településfejlesztés. Barnamezős területek újrahasználata. Zöldfelületek kialakítása, használati és esztétikai értékének növelése. Az épített környezet védelme. Környezetbarát, fenntartható építés alkalmazása. Ivóvízminőségjavító program végrehajtása. Vas, mangán tartalom csökkentése. Hálózati felújítások elvégzése. Szennyvíz program végrehajtása LE alatti kistelepülések szennyvízkezelése. TAP 5.4. Települési környezetminőség célterület rész-célterület I n t é z k e d é s e k Beépítések nyomon követése, útmutatók, legjobb gyakorlatok. Fenntarthatósági szempontok alkalmazása, barnamezős területek felhasználása. OLM működtetése, ellenőrzés, jelentés. Levegőtisztaságvédelmi program, szmogriadó terv, intézkedések, tájékoztatás. BAT. Karbantartás, korszerűsítés Zöldfelület kataszter, -gazdálkodás, védelem és fejlesztés. Zöldfelületek, védőerdők pótlása, telepítése. Zöldterületek gondozása, felújítása, faültetés, gyepesítés. Intézkedési terv módszertana, műszerfejlesztés, ellenőrzés. Stratégiai zajtérkép, intézkedési terv készítése, megvalósítása. Zajcsökkentést célzó intézkedések. Tájékoztatás Fenntartható (környezetbarát) építés. Védett örökség nyilvántartása. Ütemezett karbantartások, felújítások. Mobilitási, közforgalmú közlekedési terv. Ütemes, összehangolt menetrend. Közlekedési szövetségek. Infrastruktúra fejlesztés, akadálymentesítés. Közlekedésszervezés Ivóvízminőség-javító program központi nagyprojektjei. A program előkészítése, végrehajtása. Üzemeltetési koncepció, környezetés költséghatékony megoldások. Víztakarékosság. Tájékoztatás TSzIR működtetése. Közreműködés a program végrehajtásában. Csatornabekötések ösztönzése, végrehajtása. Egyedi létesítmények kiépítése. Kormányzat Önkormányzat Gazdálkodó Lakosság Vegyes 7

8 Az NKP-3 kidolgozásának helyzete Szakmai tervezet egyeztetése (koncepció, munkaanyag) Közigazgatási egyeztetés (2 körben) Társadalmi egyeztetés SKV OKT, OTT, egyéb fórumok Következik: NKP Tárcaközi bizottság Kormány OGY Az átfogó célokhoz kapcsolódó egyes célkitűzések A társadalom környezettel kapcsolatos értékrendjének javítása Az oktatásban és a nevelésben nagyobb teret kapjanak a környezeti jelenségek, folyamatok és összefüggések megismerését szolgáló tantárgyak és tevékenységek, és ez a nevelés oktatás szakképzés rendszerében tudatosan felépítve végig megjelenjen A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata, egész életen át tartó tanulás 8

9 Az átfogó célokhoz kapcsolódó egyes célkitűzések A környezeti szempont erősítésében a szennyező fizet elve mellett a használó fizet elvét is érvényesíteni kell mind a termelők, mind a fogyasztók tekintetében El kell érni, hogy a költségvetésnek mind kisebb terhet jelentsen a kárelhárítás/kárcsökkentés, és az így felszabaduló források társadalmi célokat szolgálhassanak A gazdasági szabályozásban az életciklus egészére kiterjedő bölcsőtől a bölcsőig szemlélet alkalmazása adórendszer átfogó, fokozatos zöldítése (Csak azok terhei növekedjenek, akik károsítják, feleslegesen túlhasználják a környezetet, a természetet. Ezzel egyidejűleg támogatások, könnyítések révén csökkenteni kell azok terheit, akik a környezetet nem, vagy takarékos módon használják.) A hulladékgazdálkodással kapcsolatos gazdasági szabályozóeszközök (környezetvédelmi termékdíj, betétdíj) területén a hulladékkeletkezés megelőzése elvének fokozott érvényesítése A biztosítékadási rendszer bevezetése közbeszerzés zöldítése Az útdíj rendszer felülvizsgálata, a közösségi közlekedés támogatási rendszerének átalakítása Az átfogó célokhoz kapcsolódó egyes célkitűzések Éghajlatváltozás A közötti időszakban csak a évi hitelesített kibocsátásokkal közel megegyező mennyiségű kibocsátási egység-mennyiséggel lehet gazdálkodni 2013-tól központosított kvóta-kiosztása (EU-szintű cél a 21%-os kibocsátás-csökkentés) Az emisszió-kereskedelmi rendszer kiegészül más ágazatok kibocsátás-szabályozásával (Magyarországon ezen a területen a kibocsátások esetleges növekedése 2020-ra nem haladhatja meg a 10%-os szintet 1990-hez képest) ig évi 1-1%-os, illetve 2020-ra összesen 20%-os energia-hatékonyság javulás az 1990-hez képest A megújuló energiaforrások esetében legalább 13%-os hazai részarány 2020-ig a teljes energiafogyasztásban Védekezés, alkalmazkodás (horizontális feladat) 9

10 Az átfogó célokhoz kapcsolódó egyes célkitűzések (levegő, zaj) A 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű szálló por részecskékre (PM2,5) új előírások: levegőminőségi célérték 2010-re 25 µg/m3, 2020-ra 20 µg/m3, az országos átlag szennyezettségnek 2010 és 2020 között 20 %-kal csökkennie kell Az évente 3 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító nagyforgalmú közútra, a szerelvénynél többet áteresztő nagyforgalmú vasútvonalra és a 100 ezernél nagyobb lakossággal rendelkező városokra vonatkozóan március 18-ig zajvédelmi intézkedési terveket kell kidolgozni 2013-ra a közlekedési zajtól védendő területeken az egész napra számított átlagos zajterhelés (Lden) ne haladja meg a 75 db, az éjszakai pedig a 65 db mértéket. A közlekedési létesítmények mentén csökkenjen azoknak a területeknek az aránya, ahol az egész napra számított átlagos zajterhelés (Lden) 65 db, az éjjeli (Léjjel) 55 db felett van Szennyvízelvezetés és tisztítás Legkésőbb december 31-ig minden 15 ezer LE-nél nagyobb szennyvízelvezetési agglomerációt el kell látni szennyvízgyűjtő rendszerrel és legalább biológiai (II. fokozatú) szennyvíztisztító teleppel Legkésőbb december 31-éig minden 2 ezer és 15 ezer LE közötti szennyvízelvezetési agglomerációban meg kell oldani a szennyvízgyűjtő rendszer kiépítését és a legalább biológiai (II. fokozatú) szennyvíztisztítást 10

11 Az átfogó célokhoz kapcsolódó egyes célkitűzések A felszíni és felszín alatti vizek ún. jó állapotának elérése 2015-re; vízgyűjtő-gazdálkodási tervek; intézkedési tervek A vízbázis-védelmi program befejezése Az agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedéssel érintett területek kiterjedésének növelése (2013-ra 2,8 millió hektár) 2014-re a hazánkban előforduló 211 európai közösségi jelentőségű faj természetvédelmi helyzetében számottevő javulás következzen be: 25% legyen kedvező állapotú (a jelenlegi 11%-kal szemben) és már csak 12% rossz állapotú (a jelenlegi 67%-kal szemben) Közép-magyarországi régió 1. KEOP 2. Európai Uniós támogatások és dokumentumai (KMOP és Akciótervek) 3. Hazai támogatások - jelenlegi és tervezett rendszer (KMRTOP) 11

12 3. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ( ) 1. TAP Forrás: 3. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ( ) 1. TAP 12

13 Az ország szennyvízelvezetési agglomerációi LE besorolás szerint Agglomerációk LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel - kiépítési határidő december 31.-i állapot szerint Összes szennyvízterhelés [LE] Budapest összes Budapest (Dél-Buda) Budapest (Csepel-sziget központi) Budapest (Észak-Pest) Budapest (Dél-Pest) Debrecen Győr Kecskemét Miskolc Nyíregyháza Pécs Szeged Székesfehérvár Szombathely Zalaegerszeg* 13

14 KEOP Szennyvízkezelési projektek KEOP komplex vízvédelmi beruházások 14

15 KEOP Hulladékgazdálkodási Projektek KEOP rekultivációs projektek 15

16 Közép-Magyarországi Régió Operatív Programjának célrendszere 100% 90% 80% 70% 60% ÚMFT abszorpció REGIONÁLIS OP-k (2009. április - NFÜ) 50% 40% 46% 39% 30% 20% 10% 0% 25% 20% 17% 15% 3% Dél-Alföld fejl. OP Dél-Dunántúl fejl. OP 19% 13% 13% 8% 8% 5% 1% 2% 1% 1% Észak-Alföld fejl. OP Észak- Magyarország fejl. OP Közép-Dunántúl fejl. OP 6% Közép- Magyarország OP 18% 17% 2% Nyugat-Dunántúl fejl. OP Támogatás keret %-ában Szerzıdéskötés keret %-ában Kifizetés keret %-ában 16

17 Támogatott ÚMFT ROP projektek Támogatott KMOP projektek 17

18 A KMR regionális hazai pályázatai I HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 2. TERÜLET- ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉSI CÉLELŐIRÁNYZAT (TRFC) 3. BAROSS GÁBOR PROGRAM A KMR regionális hazai pályázatai II HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI I. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 16. sz. melléklete tartalmazza a rendelkezésre álló források mértékét, melyeket a HÖF TEKI, illetve a HÖF CÉDE esetében csökkentenek az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalások. A tényleges szabad keretet az alábbi táblázat tartalmazza (2008. január 22-i állapot): Előirányzat (1) HÖF TEKI 22,6 (2) HÖF CÉDE 509,25 Keret (millió Ft) (3) TEUT (ebből Bp: 3.500, Pest megye: 528) (4) Vis maior 84 Összesen: 4.643,85 18

19 A KMR regionális hazai pályázatai III HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI II. (1) Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI) A Tanács az alábbi jogcímeket hirdette meg: helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése: közterületi ivókutak létrehozása, meglévők rekonstrukciója, tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése (különösen utcanévtáblák, információs táblák, útbaigazító táblák, térképek) településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, területrendezési tervek, a közös egyszerűsített településszerkezeti tervek készítése. Program Keretösszeg (Ft) Beérkezett pályázati darabszám Beérkezett támogatási igény (Ft) Nyertes pályázati darabszám Megítélt támoga tás (Ft) HÖF TEKI A KMR regionális hazai pályázatai IV HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI III. (2) Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) A Tanács az alábbi jogcímeket hirdette meg: épített és természeti környezet védelme, fejlesztése: pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások megelőző jellegű veszélyelhárítása állami és önkormányzati tulajdon esetén; játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelő köztéri játszóterek bővítése, felújítása; a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztésekhez Program Keretösszeg (Ft) Beérkezett pályázati darabszám Beérkezett támogatási igény (Ft) Nyertes pályázati darabszám Megítélt támogat ás (Ft) HÖF CÉDE

20 (3) A KMR regionális hazai pályázatai V HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT) IV. Program Keretösszeg (Ft) Beérkezett pályázati darabszám Beérkezett támogatás i igény (Ft) Nyertes pályázati darabszám Megítélt támogatás (Ft) TEUT (Pest megye) TEUT (Főváros) TEUT (Kerületek) A KMR regionális hazai pályázatai VI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI V. (4) Vis maior A Tanács decentralizált vis maior kerete a évben 84 millió Ft, melyből első félévében 6 db támogatási kérelemre (Szob, Szada, Vecsés, Budapest XXI. kerület, Telki, valamint Gomba önkormányzatai estén) összesen Ft támogatást ítélt meg. A Tanács a második félévben 16 bejelentésről hozott támogató döntést, így kiosztotta a rendelkezésre álló maradék keretet. 1 önkormányzat igényének egy részét ( Ft-ot) és 3 önkormányzat teljes igényét ( Ft-ot) a Tanács a központi tartalékkeret terhére az Önkormányzati Minisztérium részére felterjesztette. 20

21 A KMR regionális hazai pályázatai VII Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) I. Program Keretösszeg (Ft) Beérkezett pályázati darabszám Beérkezett támogatási igény (Ft) Nyertes pályázati darabszám Megítélt támogatás (Ft) TRFC A KMR regionális hazai pályázatai VIII Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) A rendelkezésre álló keret terhére az alábbi célok megvalósításához igényelhettek vissza nem térítendő támogatást a pályázók: II. a) a társadalmi felelősségvállalás, közösségépítés elősegítése szerinti célterület vonatkozásában egyrészt önkormányzatok vagy önkormányzati társulások, másrészt helyi civil szervezetek, egyházi jogi személyek vagy gazdasági társaságok együttműködésén alapuló, közérdekű önkéntes munkavégzés keretében megvalósuló, településképet javító tevékenységekhez. b) a térségi- és helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések támogatása szerinti célterület vonatkozásában vállalkozások hátrányos helyzetű térségben, vagy a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. -a szerint kijelölt, regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségben megvalósuló infrastrukturális és ingatlan beruházásaihoz. c) a területfejlesztési és fejlesztési típusú együttműködések támogatása szerinti célterület vonatkozásában térségi együttműködésen alapuló, és az idegenforgalmi szezonalitást mérséklő rendezvények megszervezéséhez. 21

22 A KMR regionális hazai pályázatai IX BAROSS GÁBOR PROGRAM A tervezett KMR hazai támogatási rendszere Közép-magyarországi Regionális Területfejlesztési Operatív Program (RTOP) A végleges programot a Tanács március 27-én fogadta el. 22

23 Prioritások A Közép-magyarországi Regionális Területfejlesztési Operatív Program ( ) prioritásainak és intézkedéseinek rendszere 1. számú ábra 1. A Főváros élhetőségének javítása Intézkedések Mrd Ft Fővárosi Mobilitás Program Útfelújítási program Közösségi közlekedés fejlesztése Fővárosi közterületi akadálymentesítési program 6 Vonzó Budapest Program A Főváros vonzerejének fejlesztése Városi egybefüggő zöld felületek revitalizációja 2. A közszolgáltatások és elérhetőségük javítása, valamint gazdaságfejlesztés az agglomerációban 18 Mrd Ft Mobilitási Program Dunai közlekedés fejlesztése Parkolók és csomópontok fejlesztése Útfelújítás 2 Közszolgáltatások energiahatékony térségi fejlesztése Egészségügyi alap és járóbeteg szakellátás infrastrukturális fejlesztése Közoktatási infrastruktúra fejlesztése Gyermekjóléti alapellátások fejlesztése Gazdasági aktivitás növelése a periférikus kistérségekben Munkahelyteremtés elősegítése vállalatok esetében Közmunka programok támogatása A térség turisztikai vonzerejének, rekreációs lehetőségeinek fejlesztése 3. Pest megye agglomeráción kívüli (hátrányos helyzetű) kistérségeinek felzárkóztatása 20,5 Mrd Ft Gazdasági aktivitás növelése az agglomerációs kistérségekben Munkahelyteremtés elősegítése vállalatok esetében A térség rekreációs lehetőségeinek fejlesztése 4,5 Közlekedés-biztonsági Program A közlekedés-biztonság infrastrukturális feltételeinek javítása Kerékpárutak fejlesztése Településfejlesztés Városi közterületek fejlesztése (főutca) Kistelepülések szennyvízkezelése 5 Humán infrastruktúra fejlesztése Közoktatási infrastruktúra fejlesztése Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4. Partnerség építés ösztönzése a Régióban (ESZA típusú) 0,5 Mrd Ft 5. Klímaváltozás Kihívásainak Kezelése (energiahatékonyság, klíma-szempontú területtervezés) 5 Mrd Ft Köszönöm a figyelmet 23

24 Civil szervezetek Feladatok és partnerség Gazdasági szektor felelőssége Piacgazdaság és verseny a fenntarthatóság keretei között Öko-hatékony, minőségi termelés és szolgáltatás Felelősség a termék teljes életciklusáért Civil társadalom felelőssége Együttműködés a környezettudatosság és környezeti szempontok térnyerése érdekében Önkormányzatok szubszidiaritás gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan 24

25 Civil szervezetek szerepe A környezetvédelmi civil szervezetek szerepét alapvetően három fő cél köré lehet csoportosítani. Az érdekérvényesítés az egyik cél, ahol az állampolgárok alulról jövő kezdeményezésekkel próbálják befolyásolni a döntéshozók akaratait. Szemléletformálás: A civilek felmérések, kutatási eredmények közzétételével és oktatással szeretnék elérni, hogy eljussanak a lakossághoz a megfelelő információk. Azok, amelyek megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkeznek, képesek a jogalkotásba beleszólni. A törvénytervezeteket áttanulmányozzák és javaslatokat tesznek a végső forma kialakítására. A nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok szerint (2007) Forrás: KSH

26 A nonprofit szervezetek bevétele tevékenységcsoportok szerint (millió Ft, 2007) , , , , , , ,00 0, ,40 Forrás: KSH 2009 A nonprofit szervezetek és összes bevételük aránya tevékenységcsoportok szerint (2007) Forrás: KSH

27 A környezetvédelmi nonprofit szervezetek száma ( ) Forrás: KSH 2009 A környezetvédelmi nonprofit szervezetek bevétele (millió forint ) Forrás: KSH

28 A környezetvédelmi nonprofit szervezetek egy szervezetre jutó bevétele (ezer Ft ) Forrás: KsSH

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig)

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) 7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) A jövőkép 2050-ben a bolygó ökológiai kapacitásait figyelembe véve, azok keretein belül és jól fogunk élni. Jólétünk és az egészséges környezet hátterében az innovatív,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TAGÁLLAMI JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTOTT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (EU FFS) VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2007. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, BEVEZETÉS A tagállam neve: Magyarország Koordináló szerv: EU

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez TÁJÉKOZTATÓ AZ NKP-II 2007. ÉVI VÉGREHAJTÁSI TERVÉRŐL 1-9. Tematikus akcióprogramok táblázatai A táblázatok az NKP-II céljainak megvalósulását szolgáló

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében

Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2008. Szerkesztôk: dr. Gergely Erzsébet, dr. Buzás Kálmánné, dr. Rákosi Judit, Prohászka

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Megalapozó vizsgálat - Helyzetfeltárás és helyzetelemzés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben