SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE 6725 SZEGED SZABADKAI ÚT 18. Tel./Fax: 62/ Tel.:62/ Fenntartó: PICK Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA 2011 Fenntartó Alapítvány Képviselője, Intézményvezető: Muhariné Bíró Mária Szakmai programért felelős: Muhariné Bíró Mária, Tatár Zsuzsanna Pick Alapítványi Bölcsőde telephelye: Szeged, Szabadkai út 18. szám

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4. old. I. Bölcsődei ellátás törvényi háttere 4. old. II. Bölcsőde bemutatása 5-6. old. III. Bölcsődei gondozás nevelés feltételei 6-7. old. IV. Pick Alapítványi Bölcsőde nevelési gondozási célja 7-8. old. V. Szakmai programunk alapelvei old. VI. Tevékenységi formái old. VII. A bölcsődei gondozás nevelés feladatai old. VIII. A bölcsődei élet megszervezésének elvei old. IX. Pick Alapítványi Bölcsőde feladatai 16. old. X. Fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére 17. old. XI. Dokumentáció 17. old. Összefoglaló 18. old. Melléklet: 1. sz. Házirend old. 2. sz. Napirend old. 3. sz. Eszközlista old. Záradék 27. old

3 KÉT KÉZ Azt mondta egyszer a kicsi kéz a nagynak: Te, hatalmas kéz, szükségem van terád, mert nélküled szinte semmit sem érek. Éreznem kell tenyered melegét, mikor felébredek, és mellettem megjelensz. Amikor éhezem és táplálékot adsz, és segítesz, hogy megragadjak valamit s felépíthessem apró játékaimat. Velem vagy, midőn járni tanulok s hozzád futok, ha félelem gyötör. Kérlek, ne hagyj el, maradj énvelem! S a nagyobb kéz így válaszolt a kicsinek: Te kicsi kéz, szükségem van terád, hogy belém kapaszkodj és megragadj! Hadd érezzem kedveskedésedet, mert érted kell kezet fognom sokakkal, de játszani és mosolyogni nem tudok, csak veled együtt, amikor te átölelsz, és veled együtt felfedezem újra a világot, a csodálatos, kicsiny dolgokat. Hadd érezzem jóságodat, azt, hogy szeretsz. Veled együtt tudok ma újra kérni is, és hálát adva megköszönni dolgokat. Légy mindig énvelem, erősítsd a kezem! /Gerhardt Kiefel nyomán: Alföldi A. Béla/ - 3 -

4 BEVEZETŐ Intézmény neve: Pick Alapítványi Bölcsőde Intézmény címe: Szeged, Szabadkai út 18. szám A programért felelős: Muhariné Bíró Mária intézményvezető Címe: 6723 Szeged Gyöngyvirág u 4/B. Telefonja: Intézmény tel/fax: Intézmény Működési, felvételi körzet: Csongrád megye Szakmai, módszertani és továbbképzési feladatokban partner: Szeged MJVO Dél-Alföldi Regionális Módszertani bölcsőde Gyermekjóléti alapellátás biztosítása: 2-3 év közötti gyermekek esetében /14 fő/ egyéb esetben /12 fő/ I. BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÖRVÉNYI HÁTTERE A bölcsődei nevelési-gondozási programunkat az alábbi jogszabályok és EU, ENSZ ajánlások és Emberi jogok nyilatkozatai alapján és figyelembevételével határoztuk meg: évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (41., 42., 42/a. ) 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (ez a Gyermekvédelmi törvény végrehajtási utasítása) 259/2002.(XII.18.) Korm. rendelet: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről 133/1997. Korm. rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról, és az igénylésükről felhasználható bizonyítékokról 8/2000. ESZCSM. rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 9/2000. ESZCSM. rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet: a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagállamok számára a napközbeni gyermekellátásról bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata és szakmai, módszertani alapelveinek figyelembevétele

5 A Pick Alapítványi Bölcsődét a Pick Gyermeknevelési Alapítvány döntése alapján, bölcsődei-óvodai integrációban üzemelteti, melyet Alapító Okiratában rögzítetteknek megfelelően bölcsődei gyermekjóléti alapellátásként működtet. II. BÖLCSŐDE BEMUTATÁSA A Pick Alapítványi Bölcsőde az óvoda épületében van kialakítva. A közös intézményben a bölcsőde szakmailag önálló egységként működik. Speciális adottságunk, hogy Alapítványunk óvodát működtet, mely intézményi szolgáltatást a szülők a gyermek 3 éves korát követően igénybe vehetnek. A gyermekszoba, közvetlen ajtókijárattal teraszra és játszókertre nyílik. Egy csoportszobából, és a hozzá kapcsolódó fürdőszoba, átadó helyiség, tároló és szociális helyiségekből áll. A Pick Sportovi 30 éves múltra tekinthet vissza, a 70-es években a nagy szalámigyári beruházás alkalmával épült a húsipari dolgozók gyermekeinek óvodai ellátására. Az óvoda óta alapítványi formában működik, ma már nem csak a PICK dolgozók gyermekei, hanem minden gyermek előtt nyitva áll, amennyiben rendelkezünk üres férőhelyekkel. A PICK Sportovi elismert pedagógiai munkát végez, kiemelkedően jó személyi és tárgyi ellátottság mellett. Az óvoda épületei és helyiségei tágasak, egészségesek és tiszták, nagy udvar, új, EU-s előírásoknak megfelelő játszótérrel, tornateremmel is rendelkezik. Az udvaron homokozó medencék, fedett teraszok, pancsoló medence is szolgálja a gyermekek gondtalan játékát. Az előzőekben említett feltételek a bölcsődei részlegen hasonlóképpen biztosítottak a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően. A bölcsődei udvarrész az óvodai játszótértől elkülönítetten van kialakítva. Munkáltatói feladatokat - intézményvezető, Muhariné Bíró Mária, - a szakmai feladatokat Tatár Zsuzsanna látja el. Gyermekek felvétele: A bölcsödébe 3 év alatti gyermek vehető fel. Felvételkor már biztosított a bölcsődei - óvodai integráció lehetősége. A gondozás nevelés keretében a gyermek korának és helyzetének megfelelően biztosít a törvényes képviselő közreműködésével történő beilleszkedés lehetőségét megfelelő textíliát és bútorzatot biztonságos játékteret és fejlesztő játékokat a szabadban tartózkodás feltételeit, szabványnak megfelelő játékokat a mindenkori testi-lelki biztonság jogszabályi követelményei az egészséges étkezés feltételeit (ételek, gyümölcsök, folyadék) az igényelt és javasolt kiegészítő egyéni és csoportos szolgáltatások személyi, tárgyi, dologi, szállítási feltételeit. Megközelíthető 4-es villamossal 76-os busszal Személygépkocsival - 5 -

6 Nyitva tartás - Munkanapokon: 5 órától 17 óráig III. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS GONDOZÁS FELTÉTELEI Személyi feltételek PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE Bölcsődei dolgozók 4 száma fő Óvodapedagógus Főiskola, 2 Gondozónők szakvizsgával rendelkező fő végzettsége: 0 Középfokú óvodapedagógus gondozónői végzettség fő folyamatban 1 érettségi fő Technikai dolgozó 1 fő A bölcsőde gyermekorvosa megbízási szerződéssel látja el feladatait, havi 4 órában. Napi munkaidő gondozónőnek: 8 óra, kisegítő dolgozónak: 8 óra Tárgyi feltételek A tárgyi feltételeket az előírt eszköznormának megfelelően alakítjuk ki. Az optimálisan kialakított tárgyi környezet a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő tevékenységre, mozgásra ösztönző, biztonságos és ízléses, elősegíti a gyermek önállósodását. Intézményünkben tágas világos csoportszoba, udvar lehetőséget biztosít a különböző mozgás tevékenységekre. A játszószoba alapterülete 50m 2. Modern bútorokkal, a gyermekek méretéhez igazodó asztalokkal, - 6 -

7 székekkel, játszó kuckóval, pihenő sarokkal biztosítjuk a gyermekek fejlődését. A berendezési tárgyak a gyermekek biztonságos szabad mozgását szolgálják. A játékok kiválasztásánál figyelembevettük a gyermekek életkorát, (3. sz. melléklet.: eszköz lista) illetve a csoport létszámát is. Öltözőből nyílik a csoportszoba, mosdó. Öltözőben jellel ellátott szekrények, padok a gyermekek kényelmes öltözködését teszi lehetővé. A fürdőszobában 3 gyermek méretű mosdó, WC, tusoló, pelenkázó található.. A terasz a csoportszobából nyílik, árnyékolóval fedett. Elkerített udvarrész a levegőzésre, biztonságos mozgásra szolgál. IV. A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI - GONDOZÁSI CÉLJA Célkitűzésünk: A családi élet erősítése, a gyermekek kompetens viselkedésének kialakítása, zavartalan, kiegyensúlyozott testi lelki és az egészséges, harmonikus érzelmi, értelmi fejlődés kibontakoztatása. Szeretettel, alázattal emberi méltóságát tiszteletben tartva közeledünk a ránk bízott gyermekek felé, hangsúlyozva a bölcsőde elsődleges gondozó - nevelő szerepét. A gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jólétének megteremtése. Törekszünk a családokkal aktívan együttműködni, őket támogatva részt venni a gyermekek személyiségének formálásában. Olyan légkör kialakítására törekszünk, amelyben még több figyelmet tudunk szentelni a gyermekek egyéniségére, a családok támogatására. Családias hangulatú bölcsődei légkör megteremtése. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében speciális szolgáltatásainkkal, ill. egyéb szolgáltatásainkkal segítjük az esélyegyenlőség és harmonikus fejlődés, a társadalmi beilleszkedés megalapozását. (fejlesztőpedagógus alkalmazása) Minőségpolitikánk A bölcsődés korosztály fejlődésének törvényszerűségeire épülő, a gyermekek adottságait, természetes igényeit figyelembevevő biztonságos szakszerű gondozásnevelés megvalósítása intézményes keretek között. Olyan nevelési körülmények megteremtése, amely elősegíti a gyermekek testi lelki, intellektuális fejlődését. Egységes bölcsőde kultúra kialakítása, amelyben még több figyelmet tudunk szentelni a gyermekek egyéniségére, a családok támogatására

8 Olyan családbarát bölcsődét kívánunk működtetni, ahol az ellátás összhangban van a gyermekek szükségleteivel, megfelel a szülők igényeinek, a fenntartó is elégedett az ellátás minőségével. A kellemes bölcsődei légkör, a szakképzett gondozónők, a kialakult nevelői attitűd a gyermek centrikus bánásmód a változatos programok vonzerőt jelenthetnek és fokozhatják a szolgáltatásunk iránti bizalmat a családok részéről. Tiszteljük az embert minden gyermekben és megbízunk benne. Igyekszünk minden gyermeket, minél mélyebben megismerni és megérteni. Olyan környezet igyekszünk biztosítani a gyermekek számára, amelyben önálló tevékenységekkel lehetőségük adódik az őket körülvevő világ megismerésére és egyben képességeik fejlesztésére. Megtanítjuk a gyermekeket egymás tiszteletére és arra, hogy alkalmazkodjanak, megismerjék és elismerjék egymás értékeit. Fogadják el némely gyermek másságát. Éljenek egészséges életet, szeressék és védjék a természetet, vegyék észre, tudjanak gyönyörködni mindenütt a szépségben. Szeressék a szép meséket, verseket, dalokat, zenét. Ha a gyermekek folyamatosan érzik a gondozónő okos szeretetét, megbecsülését, tapasztalják segítőkészségét akkor ők is figyelmesek, és segítőkészek lesznek. A tudás forrása a gyermek tevékenysége során szerzett tapasztalat. A gyermek köré olyan környezet kialakítása kell, amelynek felszereltsége biztosítja a gyermek örömteli játékát, fejlesztését, ismeretszerzését szabadon választott játékos tevékenység által. Bölcsődei nevelés-gondozás feladatait, 2-3 év közötti gyermekek esetében /14 fő/ egyéb esetben /12 fő/ családban nevelkedő kisgyermekek számára biztosítjuk. A Nevelési-gondozási feladatainkban a gyermekek testi-lelki szükségleteire, képességeire, egyéni adottságaira alapozva, a családdal együttműködve biztosítjuk a szocializáció, az érzelmi- és értelmi fejlesztés/nevelés szakmai, környezeti, táplálkozási feltételeit. V. SZAKMAI PROGRAMUNK ALAPELVEI 1. A nevelés és gondozás egységének elve: A gondozás és nevelés egymástól elválaszthatatlan, hiszen a gondozás minden helyzetében nevelés folyik. Értéknek tekintjük az egészséget. Testi: higiéné, mozgás, táplálkozás, öltözködés, környezet. Lelki: érzelmi biztonság, stressz mentesség, derű, nyugalom, - 8 -

9 egészségre ártalmas dolgok mellőzése. Szociális: kiegyensúlyozott kapcsolatok felnőttekkel, gyermekkel. 2. Az egyéni bánásmód elve: A gondozónő és a kisgyermek között kialakult szeretetteljes kapcsolat során a gondozónő a gyermek olyan tulajdonságait, szokásait ismeri meg, amelyek az egyéni bánásmód szempontjából nagyon lényegesek. 3. Biztonság és a stabilitás elve: A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága (a saját gondozónő-rendszer, a helyiség állandósága, a felmenő), növeli az érzelmi biztonságot, amely a gyermek testi-lelki fejlődéséhez nélkülözhetetlen. 4. Az aktivitás és önállóság segítésének elve: Lényeges a motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek meghallgatása, véleményének figyelembe vétele, a gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. 5. Az egységes nevelő hatás elve: A gyermekekkel foglalkozó felnőtt a gyermek elfogadásában, öntevékenységének biztosításában egyetértenek, az alapvető erkölcsi normákat egyeztetik, nézeteiket, nevelőgyakorlatukat egymáshoz közelítik. 6. A gyermeki személyiség tiszteletének elve A gyermeket különös védelem illeti meg. Fejlődő személyiségét szeretetteljes biztonságot adó, önállóságát, tartását, egészséges öntudatát fejlesztő családias légkörben, ingergazdag környezetben, egészséges táplálkozás és mozgás feltételeinek biztosításával gondozzuk és fejlesztjük. Értékteremtő és értékközvetítő szakmai alapellátás és speciális fejlesztési szolgáltatás biztosítja a gyermekek személyiségének védelmét és fejlesztését. 7. A családi nevelés elsődlegességének tisztelete A családi nevelés tiszteletbetartásával, szükség/igény szerint a család bevonásával a nevelési hiányosságok kompenzálása. Hitünk és meggyőződésünk, hogy minden gyermek saját képességrendszerének, testi és lelki adottságainak figyelembevételével, arra alapozva nevelhető és fejleszthető. VI. TEVÉKENYSÉGI FORMÁK Gondozás Célunk, hogy minél szorosabb, bensőséges kapcsolat alakuljon ki a gyermek és gondozónője között, amelynek elsődleges feladata a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. A gyermek aktív részvevője kell, hogy legyen a gondozási műveleteknek, ezzel is segítve őt a szociális kompetencia kialakításában. Játék A játékot a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységének tekintjük, s mint ilyet a bölcsődei nevelés legfontosabb eszközének tartjuk. A legtöbbet akkor tehetjük - 9 -

10 gyermekeinkért, ha már kisgyermekkorban megteremtjük számukra a szükséges feltételeket. Ennek érdekében tudatosan figyelünk a következőkre: napirend szervezésénél megfelelő idő jusson játékra, megfelelő légkör, hely, eszköz biztosítása, gyermekek igényei, jelzéseire reagálunk, a játék irányítás módja, a gondozónő szerepe, megfelelő minőségű és színvonalú játékok biztosítása. Konklúzióként elmondhatjuk, hogy felismertük azt, hogy a játék az ember életét alapvetően befolyásoló jelenség. A játék lehetőségét a korai életévekben magas színvonalon biztosítani tehát hosszabb távon megtérülő befektetés. Mozgás Bölcsődénkben olyan körülményeket teremtünk, amelyek fejlesztik és felkeltik a gyermekek mozgásszükségletét, valamint aktív részvételre és mozgástevékenységre adnak lehetőséget. A mozgásfejlesztéssel segítjük a gyermekek értelmi, érzelmi fejlődését, beilleszkedési képességeinek és mozgáskultúrájának megalapozását. A mozgásfejlesztés szakképzett bölcsődei gondozónő felügyelete mellett rendszeres napi tevékenység. Egyéni fejlettségüknek, állapotuknak, belső aktivitásuknak megfelelően gyakorolják a nagymozgásokat, mozgás-sorozatokat, fejlődik mozgáskoordinációjuk A mozgásformák gyakorlásának eredményeként stabilabb egyensúlyérzékelés, csökken a hiperaktivitás, és elsajátítják azokat a mozgásformákat melyekkel megelőzhető a későbbi gerincprobléma és a lúdtalp kialakulása. A mozgásos játékok, a torna fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás, stb.) Fejlesztik a testi képességeket, mint az erő ügyesség, gyorsaság, állóképesség, de fontos szerepük van az egészség megőrzésében. Nevelési cél: a mozgás az egészség megszerzésére, megszilárdítására, a szervezet fejlődésének- növekedés, gyarapodás és testi képességek kialakításának- elősegítésére és a mozgásműveltség fejlesztése mellet örömforrásként kell, hogy szolgáljon. Alkotó játék A finommotorikát fejlesztjük a különböző technikák bemutatásával. Papírtépés, nyomdázás, vágás, ragasztás, gyurmázás, festés. A gyermekek egyéni ötleteit támogatjuk. A tevékenységeket az évszakokhoz és az ünnepekhez igazítjuk. A gyermekek alkotásait a szülők számára is láthatóvá tesszük. Ének-zene, mondóka A bölcsődénkben sokrétű zenei élmény ad lehetőséget a környezet hangjainak megfigyelése, a gondozónő kellemes ének- és beszédhangja, spontán dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a dallam és ritmushangszerek hallgatása, megszólaltatása, segíti a gyermekek belső lelki harmóniájának megteremtését, megalapozza a csoporthoz tarozás élményét. A gyermekek érzelmi és értelmi fejlődésének segítése a beszédfejlődés az artikuláció fejlesztése, zenei tevékenységek végzése. A mondókákat ritmikus mozgássorral bemutatjuk, többször ismételjük. A dalokat és mondókákat Forrai Katalin Ének a bölcsődében c. könyvéből választjuk

11 Egyéb tevékenységek Valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, a környezet szépségét biztosító, vagy alakító tevékenységhez kapcsolódnak (pl. rendcsinálás, pakolás, viráglocsolás, gyümölcsnap előkészítése stb.). Az öröm forrása a közös munka és a tevékenység hasznosságának megélése. A gyermekek szívesen bekapcsolódnak és bekapcsolódhatnak, ill. bármikor kiléphetnek a feladatvégzéséből. Az önkéntesség megélése, a feladat elvégzése felelősségre tanít, az elismerés segít abban, hogy a felelősség az nem teher, hanem a jól teljesített munka büszkesége. Az önkéntes munkahelyzetek, az egymásra épülő elemekből álló műveletsor végig vitele, az együttműködés és a feladatok megosztása a fejlesztés és nevelés egyik alapköve. Az egyes tevékenységek fejlesztik az ízlést, a hétköznapi élet esztétikuma iránti igényességet, a mások felé fordulást, mások igényeinek figyelembe vételét és az empátiát. Irodalmi nevelés (vers, mese) A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, a gyermek számára érzelmi biztonságot jelent. A mesék, a mondókák segítségével a gyermek tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert. A vers, a mese érzelmi-, értelmi- (ezen belül beszéd, gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szocializációs fejlesztő hatása egy életre megalapozza a gyermek fejlődését. A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. A mondókákkal, a mesékhez kapcsolódó szerepjátékokkal fejlődik a gyermekek emberismerete, a főhőssel való azonosulás fejleszti empátiáját, gazdagodik szókincse. A mese segíti a normák elsajátítását, a jó és rossz fogalmának élményszerű megismerését és az önálló véleményalkotás tanulását. Környezet alakítás Színek, formák összhangja, harmóniája, a díszítő elemek ingergazdag gyermeki fantáziára ható összeállítása, évszakoknak, játékoknak, zenének megfelelő változtatása tanítja a biztonság és változás kettősségének tényét és igényét. A berendezések, a bútorzat elrendezése a gyermekek fejlettségének, igényének megfelelően kialakított játszóhelyek, sarkok, az étkezés és pihenés feltételeinek optimális megteremtése biztosított bölcsődénkben. Fontos, hogy a textíliák, a függönyök színben harmonizáljanak egymással. Az évszaknak megfelelő, hangulatos, ízléses dekoráció, a kihelyezett gyermekrajzok és fotók, az esztétikus jelek mind-mind jól szolgálják a kisgyermekek vizuális nevelését. VII. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS, NEVELÉS FELADATAI Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása A testi fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, A primer szükségletek egyéni igény szerinti kielégítése; Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető higiénés szokások kialakításának segítése

12 Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, illetve csökkentése, a gyermekek segítése az átélt nehézségek feldolgozásában. A gondozónő gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítése. Az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban. Az én tudat egészséges fejlődésének segítése. A társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése. Megteremteni a lehetőséget a gondozónővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése A gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységeket biztosítunk. Önálló aktivitás és kreativitás támogatása. Ismeretnyújtás tapasztalatszerzéssel, cselekedtetéssel. A gyermek tevékenységének támogató bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése. A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása A gondozás, nevelés főbb helyzetei A gondozónő munkájának nagy részét a gondozási műveletek töltik ki. A gondozás része a nevelőmunkának, ha nem megfelelő, gátolja a személyiség alakulását. A kisgyermeket a családban egy személy, az édesanya gondozza, intézményben ezt több személy végzi. Ahhoz, hogy itt is biztosítva legyen a gyermek optimális pszichoszomatikus fejlődése, a gondozás alapkövetelményeinek betartása elengedhetetlen követelmény. A gondozás (öltözködés, tisztába tevés, kézmosás, étkezés) és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének erősítése. Tisztálkodás Minden gondozási művelet kapcsán arra törekszünk, hogy az a gyermeknek kellemes élmény legyen. Feladatunk, hogy segítségére legyünk abban, hogy a tisztálkodással és fürdetéssel kapcsolatban elsajátítsa azokat a készségeket, melyeket három éves korra általában el lehet várni. Abban is segítenünk kell, hogy a tisztálkodással kapcsolatban egyre több szót, kifejezést sajátítson el, használjon helyesen. A kéz-arcmosás minden étkezés előtt és után, illetve szükség szerint történik. A WC használat, illetve pelenkázás is a gyermek igényei szerint valósul meg. Fogápolás

13 Fontos, hogy a gyermekek minél korábban megismerkedjenek a fogápolás, tisztálkodás eszközeivel. Tudjuk, hogy a bölcsődei gondozás egész életre szólóan kialakíthatja a kultúrhigiénés szokásrendet, a személyes higiénés igényt a gyermekekben. Étkezés A gyermekek egészséges élelmezése a jövőjük alakulásának egyik kulcsfontosságú tényezője. A gyermekkorban kialakult táplálkozási szokások nehezen befolyásolható mintaként rögzülnek, és egész életre szóló ízlésformáló szerepük van. A táplálásnak, étkezésnek nemcsak a gyermek testi fejlődésében van szerepe, hanem az érzelmi élet, a szociális kapcsolatok alakulásában is. A gondozónő feladatai a kisgyermek táplálásával kapcsolatban: kellemes, nyugodt légkör kialakítása megszerettetni a különböző ízű, sűrűségű, a korának megfelelő ételeket megtanítani az önálló étkezésre helyes szokásokat kialakítani Bölcsődénkben a napi étkezések a jól szervezett folyamatos napirend szerint történik. Amíg a gyermekek nem esznek egyedül vagy együtt, etetési sorrend alapján étkeznek. A gondozónő mindig állandó, meghatározott sorrendben gondozza. Mindenkinek megszokott, saját helye van az asztalnál. Minden gondozónő a saját gyermekeinek étkezésénél felügyel. Amelyik kisgyermek elfárad az étkezésben, gondozónője segítséget nyújt számára. Törekszünk a gyermekek egészséges táplálására (sok főzelékféle, friss gyümölcs, rostos gyümölcslé adása). Étkezések menete: a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek étkeztetését a Suli Host konyhája látja el. reggeli: folyamatos tízórai : 9.30 ebéd.: gondozási sorrendben uzsonna: A szülők a hirdetőre kifüggesztett étlap alapján tájékozódhatnak az aznapi étrendről. Az étkezésnél egyéni érzékenység, allergia, gyermek és a szülő igényének figyelembevétele. Egyedi táplálkozási követelmények és adottságok biztosítás Az étkezésnél mindenkor fontosnak tartjuk a napi folyadékszükséglet biztosítását, a helyes táplálkozási rend megalapozását. Cél: a HACCP minőségi élelmezési rendszer működtetése a bölcsődében A korszerű táplálkozási elvek alkalmazása

14 Öltözködés Segítséggel már próbálkoznak fel illetve levenni a ruhát, összehajtását, helyrerakását segítséggel végzik. A befejező, eligazító műveletben még segítséget igényelnek. Fontos dolog, hogy a gyermekre mindig fejlettségének megfelelő ruhadarabot adjunk. Tapasztalatunk szerint a 2 éves kor alatti gyermekek segítséggel vetkőznek. A 2 3 évesek pedig már próbálkoznak kis segítséggel az öltözködéssel és gombolással is. A gondozónők elegendő időt biztosítanak a gyermekek próbálkozásaira. Pihenés, levegőztetés, napoztatás Gyermekeinknek biztosítjuk a nyugodt alvás feltételeit napközben illetve ebéd után. Minden gyermeknek külön ágya, ágyneműje van. Alkalmazkodunk a gyermekek egyéni alvási szokásaihoz. Pl. cumi, megszokott kendő, kedvenc maci, stb. használata. A gondozónők mindig a gyermekek mellett maradnak, a síró gyermeket megnyugtatják. Az egészséges kisgyermek számára a szabad levegőn való tartózkodás éppen olyan fontos, mint a megfelelő táplálék. A levegőztetés fontos szervezési feladat. Lehetőség szerint levegőn alszanak a gyermekek. Nyáron a nap nagy részét a játszóudvaron töltik a gyerekek. A napsugarak jótékonyan hatnak a gyermekek egészségére (D vitamin kialakulása, gyulladás gátló, immunrendszer erősítő hatás). A veszélyes ultraibolya sugarak ellen magas faktorszámú napozókrémeket használunk. A nagy melegben pancsolóban frissülnek fel a gyerekek. Pelenkázás, szobatisztaságra nevelés A szobatisztaság komoly lépés a kisgyermek szociális fejlődésében. Az első olyan elhatározás, amely során kényelmetlenséget vállal annak érdekében, hogy a felnőttek rendjébe beilleszkedjék. Az elhatározás alapja, hogy olyan akar lenni, mint a felnőttek. Az ehhez szükséges elhatározásra kb. 2 éves kora körül érik meg, és mindenféle előzetes szoktatás nélkül, 2 3 éves kora között vagy egyik napról a másikra, esetleg néhány heti próbálkozás után szobatiszta lesz. Fontos, hogy a felnőtt ebben is kezdettől fogva támogassa, együttműködjön vele. A gondozónők a 2 éves gyermeknek felkínálják a bilit, a kisgyermek eldöntheti, hogy rá akare ülni, vagy sem. A nagyobb gyermekek a WC-t használják. A pelenkázáshoz szükséges dolgokat (pelenka, popsi törlő, kenőcs) a szülők hozzák gyermekeik számára. VIII. A BÖLCSŐDEI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI Kapcsolat a szülőkkel Nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való kapcsolattartásra. A kapcsolat alapja a kölcsönös bizalom, az egymás iránti tisztelet. Alapvető fontosságú a személyre szóló gondozás-nevelés kialakításában az őszinte, hiteles tájékoztatás mindkét fél részéről. Felvételkor a szülővel megállapodást kötünk. Érdekképviseleti Fórumot választunk

15 A tájékoztatás megvalósításának formái Szülői értekezletek Faliújság Üzenő füzet Nyílt napok Szervezett programok Egyéni beszélgetések Információcsere érkezéskor, távozáskor A családlátogatás A családokkal való kapcsolatfelvétel szempontjából fontos lépés a családlátogatás. A beszoktatás előtt történik a gyermek, otthoni környezetben történő megismerése a cél. Beszoktatás Célja segíteni a gyermeket az új környezet elfogadásában, a szülővel fokozatosan megkönnyíteni számára a beilleszkedést. A beszoktatás két hétig tart, de esetenként ez a gyermek viselkedésétől függően növelhető, illetve csökkenthető. A beszoktatás az első héten a szülővel együtt történik, a második héten már a szülő állandó jelenléte nélkül, de rövidebb és fokozatosan emelt idővel. A beszoktatás első napjaiban a szükséges gondozási műveleteket a szülő végzi a bölcsődében. A beszoktatás első hetében úgy növeljük az időt, hogy a szülő a gyermekével valamennyi gondozási műveletet elvégezhesse és a gondozónő ezeket, megfigyelhesse. A gondozónő a gyermek együttműködésétől függően, már az első napokban próbálkozik a kapcsolat kialakításával, kísérletet tesz egy-egy gondozási részművelet elvégzésére is a szülő jelenlétében. (Pl. kínálás, orrtörlés, cipő bekötése, lehúzása, stb.). A naptól azonban szükséges, hogy a gondozónő a szülő jelenlétében fokozatosan átvegye a gyermek gondozását. Így egymás mozdulatainak, gondozási műveleteinek megfigyelésével lehetővé válik e műveletek összehangolása, a szokások átvétele, ezek megbeszélése és korrekciója is. Erre az időre a gondozónőnek már úgy alakítja a kapcsolatot a gyermekkel, hogy a gyermek ébrenléti ideje alatt, játék időben az anya, illetve a szülő rövidebb, hosszabb ideig egyedül hagyja a gyermeket. Saját gondozórendszer Ezzel az alapelvvel biztosítjuk, hogy több figyelem jut minden gyermekre. A gyermekek egyéni igényeinek kielégítése így hatékonyabb. A nevelés-gondozás mellett gondozónő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, törzslapját, naplóját, ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat. A saját gondozónő - rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a saját gondozónő segíti át őket a bölcsődei élet során, adódó nehézségeken. Gyermekcsoportok szervezése A gyermekek teljes körű -, magas színvonalú ellátása érdekében a csoportlétszám 2-3 év közötti gyermekek esetében /14 fő/ egyéb esetben /12 fő. Három gondozónő saját gondozó rendszerben, gondozási sorrendben gondozza a gyermekeket

16 Napirend (2 sz. melléklet) Minden kisgyermek egyéni igényeinek, szükségleteinek, fejlettségének figyelembevételével készül. Fontos a folyamatosság, a rugalmasság, miközben biztosított a nyugalom, a biztonság, a kiszámíthatóság, valamint a kreativitás és az önállósodási lehetőség. Az intézmény nyitva tartásán kívül fontos tényező: az évszak az időjárás a gyermekek kora és a csoportlétszám Elengedhetetlen: A személyi és tárgyi feltétel megteremtése, a jó szervezés, a kisegítő személyzet és a gondozónők összehangolt munkája A gondozónői munkarend a gyermekek napirendjéhez alkalmazkodik. Kapcsolat más intézményekkel: Jó együttműködés kialakítása és megtartása a Szeged MJVO Dél-alföldi Regionális Módszertani bölcsőde Magyar Bölcsődék Egyesületével Gyermekjóléti Szolgálattal Védőnői Szolgálattal IX. A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE FELADATAI Bölcsődénk nevelési gondozási feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátása és kiegészítő speciális szolgáltatásainak biztosítása. Feladatunk: testi- és lelki szükségleteik kielégítésével az optimális személyes fejlődésük biztosítása, a hátrányos helyzetben lévő gyermekek hátrányának enyhítése egyéni és csoportos foglalkozások keretében, szükség szerinti szakemberek irányításával és bevonásával. Bölcsőde fő sajátossága: mozgáskoordináció fejlesztése egészséges életmód kialakítása Bölcsődei ellátás megszűnik a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a szülő nem kívánja a Pick Alapítványi Óvoda szolgáltatásait igénybe venni meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek egészségét. A bölcsőde orvosa szakvéleménye kialakításához más szakemberek (gyógypedagógus, pszichológus, gondozónő, védőnő

17 stb.) véleményét. Megszűnik az ellátás abban az esetben, ha a szülő nem kívánja gyermeke számára a szolgáltatást igénybe venni X. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI A BÖLCSŐDÉSKOR VÉGÉRE Nagyon sok területen önálló a gyermek, egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik, legfeljebb apró segítséggel. Már nemcsak a szoros felnőtt - gyermek kapcsolatban érzi magát biztonságban, hanem szívesen játszik társaival is. Jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, a csoportban kialakított szokásokat, szabályokat, ezekhez nehézség nélkül alkalmazkodik. Környezete iránt nyitott. Jól, érthetően beszél, megérti az egyszerű magyarázatokat, összefüggéseket. A gyermekek többsége szobatiszta. XI. DOKUMENTÁCIÓ A saját gondozónő a gyermek fejlődésének nyomon követése érdekében a dokumentációt vezet. Gondozónők - csoportnapló - fejlődési napló - fejlődési táblázat - bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap - üzenő füzet

18 ÖSSZEFOGLALVA Szakmai programunkkal a bölcsődei gondozás-nevelés alap programjának magas szintű, maradéktalan megvalósítását, a bölcsődei-óvodai integrált programunk kialakítását és fejlesztését célozzuk. Bölcsődei szolgáltatásaink mozgásra, egészséges életmódra, nevelésre, játékra, élményekre alapozott. Célunk a kiegyensúlyozott boldog gyermekkor, a családi és közösségi nevelés összhangjának megalapozása. A 14 fő abban az esetben, ha 2 év feletti korosztályról van szó, egyéb esetben 12 fős csoport teremt lehetőséget a gyermekek személyiségére alapozott testi lelki fejlesztésre és gondozásra. Az óvodánk további lehetőséget teremt az ingergazdag, családias intézményi ellátás folyamatosságára június 29. Muhariné Bíró Mária intézményvezető Tatár Zsuzsanna szakmai vezető

19 1. sz. melléklet HÁZIREND Bölcsőde neve: Pick Alapítványi Bölcsőde Bölcsőde címe: 6725 Szeged Szabadkai út 18.szám Telefonszáma: 06 62/ Intézményvezető neve: Muhariné Bíró Mária Szakmai vezető: Tatár Zsuzsanna Engedélyezett férőhelyszáma: 2-3 év közötti gyermekek esetében /14 fő/ egyéb esetben /12 fő/ Általános tájékoztató Házirend Pick Alapítványi Bölcsőde mindennapi életét, szabályozott keretek közé foglalja, a bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás-nevelés feltételeit, szabályait meghatározva az intézet zavartalan működését biztosítsa. A bölcsődei gondozás kezdete: a bölcsődébe történő felvétel után a gyermek tényleges fogadásának időpontja. A bölcsődei ellátás megszűnik a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a szülő nem kívánja a Pick Alapítványi óvoda szolgáltatásait igénybe venni meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek egészségét. A bölcsőde orvosa szakvéleménye kialakításához más szakemberek (gyógypedagógus, pszichológus, gondozónő stb.) véleményét is kikéri. megszűnik az ellátás abban az esetben, ha a szülő nem kívánja gyermeke számára a szolgáltatást igénybe venni. Ellátási formák Étkezés A bölcsődében napi négyszeri étkezés biztosított, melyből a főétkezés az ebéd, meleg étel kiszolgálásával történik. Diétás étkezés orvosi előírásra biztosított. Textíliával való ellátás A gyermekek részére saját ruha használata engedélyezett, szükség esetén váltó ruhát, fehérneműt, pelenkát a szülő biztosít. Az intézmény biztosítja az ágyneműt. Az általa biztosított textília mosása az intézményen belül történik

20 Tisztálkodás A tisztálkodás feltételeit az intézmény biztosítja, (szappan, törölköző, wc papír, fogmosó pohár,) A szülő fogkefét, fogkrémet, papír zsebkendőt, pelenkát biztosítja. Egészségügyi ellátás Az általános orvosi ellátást a bölcsődeorvos biztosítja havi négy órában. A gyógyszerellátás intézményi körben csak átmeneti ellátásra, segélynyújtás szintjén valósul meg. A bölcsőde működési rendje A bölcsőde naponta reggel 5 órától fogadja az érkező gyermekeket. A gyermekek hazavitelére este 17 óráig van lehetőség. A bölcsőde kapuja mindig zárva van. Csengetésre a kisegítő dolgozók nyitnak kaput, és az intézménybe érkezőt a vezetőhöz vezetik. A hivatalos ügyek intézése itt történik. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éven aluli kiskorú e feladattal nem bízható meg. A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrény biztosított a ruhák tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebbeket tárolják a szekrényekben, mivel a gyermeken lévő, illetve vele hozott dolgokért felelősséget vállalni nem tudunk. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas, (37 o c és ennél magasabb hőmérsékletű) antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét értesíteni kell. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységről a gyermek érdekében a szülő tájékoztassa a bölcsődét. A kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében a vezető, illetve a gondozónő értesíti a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit. A szülő érkezéséig a gyermeket a gondozónő szakszerűen ellátja. Ha a szülő betegség vagy más ok miatt nem viszi a gyermekét a bölcsődébe, a távolmaradás okát a lehető legrövidebb időn belül közölje a bölcsődevezetővel. Kérjük, hogy a térítési díjat csekken vagy átutalással fizessék be a megadott időre. Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék a bölcsőde vezetőjét, aki felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre. A családokkal, a szülőkkel nyitott, elfogadó kapcsolattartásra törekszünk, hangsúlyozva a család védelmét, a család kompetenciájának erősítését. A kapcsolattartás legfontosabb formái: - családlátogatás (gondozónő látogatja a családot) - a szülővel történő beszoktatás, - szülői értekezletek, - napi személyes találkozás,

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM . SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM 2012 2015 Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi címe: 6724 Szeged, Párizsi krt. 27. Elérhetőségek: Telefon:

Részletesebben

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

Napközbeni ellátás családi napközi

Napközbeni ellátás családi napközi 1/38 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Napközbeni ellátás családi napközi Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások

Részletesebben

Szakmai Program 2015-2018

Szakmai Program 2015-2018 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV./9.sz. Munkásotthon Bölcsőde Szakmai Program 2015-2018 Intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/9 Munkásotthon Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet. Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu; Web: www.mavovoda.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Az óvoda bemutatása...

Részletesebben

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U.

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. 2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI... 6 A PROGRAM ÓVODAKÉPE, GYERMEKKÉPE...

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 55/1. oldal 1. Tartalomjegyzék 2. Bevezető...

Részletesebben

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül 1 Nevelés a tevékenységeken és tapasztalatszerzésen keresztül Napsugár Óvoda-Sonnenschein Kindergarten /Ágfalva, Fő u. 1./ Nevelési Programja Szakértve: 2010 Felülvizsgálva, módosítva: 2013 1 Légy kicsiny

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS A BÖLCSŐDÉBEN

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS A BÖLCSŐDÉBEN Péter, A. (2012): Egészségfejlesztés a bölcsődében. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 23-53.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Természetesen, tevékenyen

Természetesen, tevékenyen Természetesen, tevékenyen Természetközeli, a családokkal együttműködő Pedagógiai Program 2011-2016. Napsugár Óvoda és Bölcsőde, Polgár Felülvizsgálva: 2012. december A módosítás hatálybalépésének időpontja:

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben