1. sz. melléklet. A Círus-henger

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet. A Círus-henger"

Átírás

1 1. sz. melléklet A Círus-henger Görög hadigépek a hellenisztikus korból. Balra a kőhajító gép, jobbra a súlyos nyilvesszők kilövésére alkalmas katapult, alattuk a faltörő kos. Antik leírások alapján 3. kép Nagy Sándor Arisztotelész tanítványaként

2 2. sz. melléklet Nagy Sándor hadjáratainak útvonala Nagy Sándor birodalma

3 3. sz. melléklet Nagy Sándor pénzérméi A hellenisztikus birodalmak térképe

4 4. sz. melléklet A Ptolemaiosz-dinasztia családfája I. Ptolemaiosz Szótér a fáraók viseletében

5 5. sz. melléklet A szeleukida uralkodók I. Szeleukosz Nikátor Kr.e I. Antiokhosz Szótér Kr.e II: Antiokhosz Theosz Kr.e II. Szeleukosz Kallinikosz Kr.e III. Szeleukosz Szótér Kr.e III. Antiokhos Megas Kr.e IV. Szeleukosz Philopatór Kr.e IV. Antiokhosz Epiphanesz Kr.e V. Antiokhosz Eupatór Kr.e I. Demetriosz Szótér Kr.e I. Alexandrosz Balasz Kr.e II. Demetriosz Nikátor Kr.e VI. Antiokhosz Epiphanesz Kr.e Diodotosz Trüphón Kr.e VII. Antiokhosz Euergetesz Kr.e II. Demetriosz Nikátor Kr.e II. Alexandrosz Zabinosz Kr.e Kleopátra Thea Kr.e V. Szeleukosz Philpmétor Kr.e. 125 VIII. Antiokhosz Grüposz Kr.e IX. Antiokhosz Küzikénosz Kr.e VI. Szeleukosz Epiphanész Kr.e X. Antiokosz Euszebész Philopátor Kr.e III. Demetriosz Eukairosz Kr.e XI. Antiokhosz Epiphanész Philadelphosz Kr.e I. Philipposz Philadelphosz Kr.e XII. Antiokhosz Dionüszosz Kr.e Örmény Tigranész Kr.e VII. Szeleukosz Kübioszaktész Kr.e. 70 körül XIII: Antiokhosz Asziatikosz Kr.e II. Philipposz Philoroméosz Kr.e

6 6. sz. melléklet Archimedes csavara A Rhodoszi Kolosszus rajza 3. kép Periklész Nagy Sándor Archimédesz I. Szeleukosz Nikátor

7 7. sz. melléklet Fémpénz a Kr.u. II. századból a phároszi világítótorony és egy vitorlás képével; valamint a világítótorony rajza Artemisz temploma Martin Heemskerck festménye

8 8. sz. melléklet A Hasmoneusok családfája Alexander Jannáj által veretett pénzérmék

9 9. sz. melléklet Zsidó irodalmi anyag a görög-római korból A Biblia újraírása Jubileumok könyve, Genezis Apokryphon, Pszeudo-Philón: Bibliai régiségek, Josephus Flavius: A zsidók története A Biblia értelmezése qumráni peresek, Philón kommentárjai, rabbinikus midrások Jogi szövegek qumráni Templom-tekercs, Misna, Jeruzsálemi és Babiloni Talmud Testamentumok A 12 patriarkha testamentuma, Mózes mennybemenetele, Jób testamentuma Elbeszélések Tóbit könyve, Judit könyve, Kiegészítések Dániel könyvéhez, József és Aszenát Történetírás Makkabeusok 1. és 2. könyve, Josephus Flavius: A zsidó háború Apokalipszisek Hénók apokalipszise, Báruk apokalipszise Bölcsességiratok Ben Szíra, Salamon bölcsességei, Ariszteász levele, Pszeudo-Phokülidész Apológiák Philón: Flaccus ellen, Követség Gaiushoz, Josephus Flavius: Contra Appionem Filozófiai értekezések Philón művei, Makkabeusok 4. könyve Himnuszok A három ifjú éneke a görög Dánielben, qumráni Hálaadó zsoltárok, Salamon zsoltárai Imák Azarjá imája a görög Dánielben, Manassé imája, kiegészítés Eszter könyvéhez (Forrás: Everett Ferguson: A kereszténység bölcsője 363. o.; Jeromos Bibliakommentár III. Biblikus tanulmányok o.)

10 10. sz. melléklet A Septuaginta első szavai Alexandriai Philón

11 11. sz. melléklet Deuterokanonikus bibliai könyvek a Septuaginta alapján és rövidítésük Tóbit könyve Judit könyve Salamon bölcsessége Jézus, Sirák fia könyve Bárúk könyve Jeremiás levele (Báruk könyve 6. rész) A Makkabeusok első könyve A Makkabeusok második könyve Zsuzsanna és a vének (Dániel könyve 13. rész) Bél és a sárkány (Dániel könyve 14. rész) görög nyelvű kiegészítések Eszter könyvéhez kiegészítés Dániel könyvéhez (3. részben) Tób Jud SalBölcs JSir Bár (JerLev) 1Makk 2Makk (Zsuzsanna) (Bél) (Forrás: a Kálvin Kiadó azonos című könyve; Jeromos Bibliakommentár I.)

12 12. sz. melléklet A holt-tengeri tekercsek lelőhelye Előtérben a barlangok, háttérben Khirbet- Qumran A több mint 7 méter hosszú, a teljes Ézsaiás könyvét tartalmazó tekercs Az irattekercsek tárolására szolgáló korsó Qumránban talált kézirattöredék (1) Qumránban talált kézirattöredék (2)

13 A felhasznált irodalom jegyzéke: Bibliák, kommentárok Biblia Magyarázó jegyzetekkel (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1996) Biblia (Szent István Társulat, Budapest, 1976) Bibliai Atlasz (Magyar Bibliatársulat, 2001) Deuterokanonikus bibliai könyvek (Kálvin János Kiadó, 1998) Jeromos Bibliakommentár I-II-III. (Szt Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 2003) Segédkönyvek, lexikonok Filozófiai kislexikon (Kossuth Könyvkiadó, 1980) Gecse Gusztáv: Vallástörténeti kislexikon (Kossuth Könyvkiadó, 1975) Kis bibliai atlasz (Kairosz-Piemme, 1991) Pálúr László: Táblázatok bibliai korok áttekintéséhez (Ébredés Alapítvány, 2000) Vallástörténeti Kislexikon (Kossuth Könyvkiadó, 1975) Világtörténet évszámokban 1789-ig (Gondolat, 1982) Szakkönyvek, tanulmányok Aebi, Ernst: Rövid bevezetés a Bibliába (Primo Kiadó, 1990) Allerhand, Jacob: A zsidóság története Ókor (Magyar Izraeliták Országos Képviseletének kiadásában, Bp. 1988) Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata (KIA, 2001) Bock, Sebastian: A bibliai Izrael története A kezdetektől az Újszövetség koráig (JEL, 2002) Boman, Thorlief: A héber és a görög gondolkodásmód egybevetése (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1998) Bright, John: Izrael története (Kálvin János Kiadó, 2001) Charlesworth, James H.: Jézus és a holt-tengeri tekercsek (Agapé Kft, 1999) Ferguson, Everett: A kereszténység bölcsője (Osiris, 1999) Flavius, Josephus: A zsidók története (ford: Dr. Révay József, Talentum, 1999) Flavius, Josephus: A zsidó háború (ford: Dr. Révay József, Talentum, 1999) Flusser, David: A judaizmus és a kereszténység eredete (Múlt és Jövő, Bp ) Hahn István: A zsidó nép története (Makkabi Kiadó Kft, Bp.) Hegyi András: Bibliai archeológia (A Baptista Teológiai Akadémia jegyzete, Budapest, 1999) Ironside, H.A.: A négyszáz csöndes év Malakiástól Mátéig (Evangéliumi Kiadó, 2005)

14 Kertész István: Hellenésztikus történelem (MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2000) Komoróczy Géza: Júdea története a hellénisztikus korban (http://judaisztika.hu/downloads/ Judea_tortenete_a_hellenisztikus_korban.pdf) Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság (Utitárs, Köln-Bécs, 1969) Langenberg, Heinrich: Apostolok cselekedetei (PRIMO Evangéliumi Kiadó, Bp. 1991) Marton Lajos: A zsidók politikai története Nagy Sándortól Hadrianusig (Budapesti Református Theológia Segélyegylet, 1913/14) Polányi Imre: Az ókori világ története (Tankönyvkiadó, Budapest, 1989) Ribáry Ferenc: Az ókori Görögország története (Anno Kiadó) Rufus, Q.C.: Nagy Sándor (Európa Könyvkiadó, 1967) Schmatovich János: Az Ószövetség alapvető üzenete; Teológiai áttekintés Bibliai perspektíva (Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1997) Stoll, H.A.: A Holt-tengeri barlangok rejtélye (Gondolat Kiadó, Budapest, 1967) Stott, John R.W.: Bibliaismereti alapok (Evangéliumi Kiadó) Dr Szebeni Olivér: Bibliai kortörténet (Éjféli Kiáltás Misszió, 2002) Szirtes András: A Salamon-zsoltárok messiásképe (BTA Szakdolgozat, Budapest, 1996) Dr Szűcs Ferenc: Teológiai etika (Kiadja a Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, Budapest, 1993) Tenney, Merril C.: Újszövetségi bevezető (KIA, 2001) Turay Alfréd: Bevezetés az ószövetségi üdvtörténetbe (Szegedi Hittudományi Főiskola, 2005) Wallace, Ronald S.: Dániel könyve (Harmat Kiadó, Bp. 1998) Zamarovsky, Vöjtech: A görög csoda (Madách Kiadó, 1980) Zsellengér József (szerk.): Hagyomány és előzmény Intertestamentális tanulmányok (Pápai Református Teológiai Akadémia, 2004) Idegen nyelvű forrásmunkák Die Geschichte der Bibel (CLV, 1987) Handbuch zur Bibel (R. Brockhaus Verlag, 1998) Hengel, Martin: Juden, Griechen und Barbaren Aspekte der Hellenisierung des Judentums in vorchristlicher Zeit (KBW Verlag Stuttgart, 1976) Hengel, Martin: Judentum und Hellenismus (J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1988) Maier, Johann: Geschichte der jüdischen Religion Von der Zeit Alexander der Grossen bis zur Aufklärung mit einem Ausblick auf das 19./20. Jahrhundert (Valter de Gruyter, Berlin-New York, 1972)

15 Maier, Johann/Schubert, Kurt: Die Qumran-Essener Texte der Schriftrollen und Lebendsbild der Gemeinde (Ernst Reinhardt Verlag München/Basel, 1973) Russel, D.S.: Zwischen den Testamenten (Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins GmbH, Neukirchen-Vluyn, 1962) Unger, Merrill F.: Unsers Grosses Bibelhandbuch (Cristliche Literatur-Verbreitung, 1990) Vom alten zum neuen Testament gesammelte Aufsätze von Friedrich Nötscher (Peter Hanstein Verlag GmbH, Bonn 1962) Web-oldalak: A zsidóság kialakulása a babiloni fogság után - Hainthaler, Theresia: A görög gondolatiság a korai kereszténységben hu/2004/4 Xeravits Géza: Zsidóság és hellenizmus Zsellengér József: Test és lélek A holt-tengeri tekercsek jelentősége - Az esszénusok és a kereszténység - Alexander der Große - Die hellenistische Zeit ( v.chr.) - Die Zeit zwischen den Testamenten - Szeleukida uralkodók listája - Nagy Sándor, Palesztina meghódítója- Sztoikus filozófia - A világ hét csodája - A babiloni fogság utáni korszak - Flavius, Josephus - Hellenistisches Judentum - Philo von Alexandria - Vom Babylonischen Exil bis zur Zeit Jesu -

IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG

IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG A keresztény történészek által intertestamentális kornak nevezett csaknem 400 év egyaránt óriási jelentőséggel bír a keresztény vallás és az ún. rabbinikus judaizmus kialakulása

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár

SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár A pályázat munkája alapvetően négy területre terjedt ki. Ezek egyike fordítások készítése volt az

Részletesebben

Szerkesztő: Szécsi József

Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Keresztény Zsidó Társaság Budapest, 2012 Köszönetet mondunk támogatóinknak, hogy lehetővé tették a Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2011 megjelenését:

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

SEGÍTSÉG AZ ELSİ SZÁZADI JÚDAIZMUS TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

SEGÍTSÉG AZ ELSİ SZÁZADI JÚDAIZMUS TANULMÁNYOZÁSÁHOZ SEGÍTSÉG AZ ELSİ SZÁZADI JÚDAIZMUS TANULMÁNYOZÁSÁHOZ SZABADOS ÁDÁM Az elsı századi júdaizmus megértése fontos lehet az Újszövetség tanulmányozásakor. Annak, aki komoly exegézist akar végezni, minimális

Részletesebben

A deuterokanonikus vagy apokrif bibliai könyvek

A deuterokanonikus vagy apokrif bibliai könyvek A deuterokanonikus vagy apokrif bibliai könyvek E könyvek kapcsán először is a deuterokanonikus és apokrif elnevezéseket szükséges tisztáznunk. Azokat a könyveket nevezzük protestáns szóhasználattal apokrifoknak

Részletesebben

Komoróczy Géza Judea története a hellénisztikus korban 1

Komoróczy Géza Judea története a hellénisztikus korban 1 Komoróczy Géza Judea története a hellénisztikus korban 1 Mezopotámia történetéhez csak távolabbról kapcsolódnak, ellenben a nyugat-előázsiai térséggel foglalkozó történetírás számára annál érdekesebbek

Részletesebben

Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatócsoport KÖNYVTÁRI POLCREND

Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatócsoport KÖNYVTÁRI POLCREND Version 11.0. 15.01.14:13:20 pm (BT) 1 Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatócsoport KÖNYVTÁRI POLCREND A könyveket egyenként a következő módon jelöljük. Minden könyvnek vagy

Részletesebben

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története 1945-1965 in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz

Részletesebben

Hubai Péter. Rövid tudományos életrajz

Hubai Péter. Rövid tudományos életrajz Hubai Péter Rövid tudományos életrajz Budapesten születettem 1952-ben. 1972-ben kezdtem tanulmányaimat a Budapesti Református Theológiai Akadémián (ma: Károli Gáspár Református Egyetem HTK). Érdeklıdésem

Részletesebben

Középkori eredetmondák Gondolatok magunkról és másokról

Középkori eredetmondák Gondolatok magunkról és másokról Középkori eredetmondák Gondolatok magunkról és másokról 1 2 Halmágyi Miklós Középkori eredetmondák. Gondolatok magunkról és másokról JEGYZET Szeged, 2014 3 A jegyzet megjelenését támogatta: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A NAPKELETI BÖLCSEK SZENT ATANÁZ GÖRÖG KATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZENTÍRÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK. Levelező Tagozat. készítette : szaktanár :

A NAPKELETI BÖLCSEK SZENT ATANÁZ GÖRÖG KATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZENTÍRÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK. Levelező Tagozat. készítette : szaktanár : SZENT ATANÁZ GÖRÖG KATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZENTÍRÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Levelező Tagozat A NAPKELETI BÖLCSEK készítette : szaktanár : PAPP NÓRA GÁNICZ ENDRE Nyíregyháza 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés

Részletesebben

HAJNAL PIROSKA. Az aszimmetrikus hadviselés sikerei a Makkabeus-felkelés első szakaszában (Kr. e. 167-164)

HAJNAL PIROSKA. Az aszimmetrikus hadviselés sikerei a Makkabeus-felkelés első szakaszában (Kr. e. 167-164) HAJNAL PIROSKA Az aszimmetrikus hadviselés sikerei a Makkabeus-felkelés első szakaszában (Kr. e. 167-164) The success of assymetric warfare in the first years of the Maccabean Revolt (167-164 B. C.) Abstract

Részletesebben

A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Ajánlom szeretett családomnak. A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Akik félik az Urat, megtalálják

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám Főszerkesztő

Részletesebben

Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Ajánlom szeretett nagymamámnak, akiben képmutatás nélküli hit volt (vö. 2Tim 1,5) Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi

Részletesebben

Júdás, Énók, Mózes és más atyák szövetsége a tévtanítók ellen

Júdás, Énók, Mózes és más atyák szövetsége a tévtanítók ellen Kurta József Júdás, Énók, Mózes és más atyák szövetsége a tévtanítók ellen Az Újszövetségben található közel 250 ószövetségi idézet és hozzávetőlegesen tízszer annyi utalás az akkor még rugalmas ószövetségi

Részletesebben

GONDOLATOK A SZKÍTA NÉP-NEMZETI SZERTARTÁSRENDRÕL. Ki is ez a Rasdi, és mirõl mesél nekünk?

GONDOLATOK A SZKÍTA NÉP-NEMZETI SZERTARTÁSRENDRÕL. Ki is ez a Rasdi, és mirõl mesél nekünk? GONDOLATOK A SZKÍTA NÉP-NEMZETI SZERTARTÁSRENDRÕL Rasdi mesél Ügyét magyaroknak, magyarok Istene, Azki Szkíthiából voltál ki vezére: Szánd meg! légyen elég ennyi büntetése, Add meg szabadságát, régi segítõje!

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar Tatai István Az Egyház és Izrael Korrelációs modellkeresés a poszt-holokauszt teológiában PhD disszertáció Témavezető professzor: Dr. habil. Szűcs

Részletesebben

Tartalom A Bibliakritika jelentősége... 2

Tartalom A Bibliakritika jelentősége... 2 Tartalom A Bibliakritika jelentősége... 2 A tudományról... 2 Alsó és magas kritika... 2 Szöveghagyományozás... 3 Az írás változásai... 6 Erasmus... 10 A bibliakritikai szemlélet... 12 Szövegkritika és

Részletesebben

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve PPEK 201 Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve Adriányi Gábor Az egyháztörténet kézikönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

Késő-ókor kora-középkor (Különös tekintettel a zsidó történelemre)

Késő-ókor kora-középkor (Különös tekintettel a zsidó történelemre) ELTE BTK Asssziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatóközpont Ókori keleti történelem HB-131, HBN-031 ASN-161b TÖ-212a Péntek du. 14:00 15:30 Kecskeméti utca 10 12, III. em. 305 Komoróczy

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

Megbocsátás a Bibliában

Megbocsátás a Bibliában Ajánlom szeretett nagymamámnak. Megbocsátás a Bibliában SZABÓ XAVÉR OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Mindig nyugatra menj. És ne feledd soha, hogy keletről jöttél. [ ] Mondd meg nekik, hogy

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE I. PRIMÄRE QUELLEN I.1. GEDRUCKTE BÜCHER VON GYULA FORGÁCS A spiritizmus (Der Spiritismus). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, 1899. A keresztyén ifjúsági egyesületek és diákszövetségek alakításáról

Részletesebben

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5 XXII.(VIII. új) évfolyam - Philón teológiája Jézus Krisztus velünk való léte Az ókeresztény kor zsidószemlélete Az éghajlatváltozás közgazdaságtana Tartalom SÚLYPONT Szécsi József: Philón teológiája 3

Részletesebben