Appraisal of st Semestral Economic Management of Dunaferr Co. Ltd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Appraisal of 2008 1st Semestral Economic Management of Dunaferr Co. Ltd."

Átírás

1 XLVIII. évfolyam 4. szám (152.) Kézirat lezárva: december TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valerij Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András László Ferenc Lukács Péter Dr. Menyhárt Ferenc Mészáros Géza Nyikes Csaba Szabados Ottó Orova István Dr. Sándor Péter Rokszin Zoltán Szepessy Attila Dr. Zsámbók Dénes Főszerkesztő: Dr. Szücs László Horváth Ferenc, Ambrus Géza Az ISD Dunaferr Zrt I. féléves gazdálkodásának értékelése Appraisal of st Semestral Economic Management of Dunaferr Co. Ltd. Kékesi Tamás, Gácsi Zoltán A bolognai elvekhez igazodó anyag- és kohómérnöki képzés kifejlesztése Miskolcon Development of Materials and Metallurgical Engineer Education Orientated to the Bologna System at University of Miskolc Garai László Komplex logisztikai megoldások IT szemszögbõl Az ISD Portolan Kft. Logisztikai Információs Rendszere Complex logistic solutions from the point of view of IT Logistic information system of ISD Portolan Ltd Felelős szerkesztők: Jakab Sándor Várkonyi Zsolt Olvasószerkesztő: Dr. Szabó Zoltán Technikai szerkesztő: Kővári László Grafikai szerkesztő: Késmárky Péter Rovatvezetők: Hevesiné Kővári Éva Szente Tünde Szabó Gyula Hevesiné Kõvári Éva A reach direktíva acéliparra gyakorolt hatása The Effect of REACH Directive on Steel Industry Dénes Éva, Bucsi Tamás, Koós Gáborné Úton a környezettudatos korrózióvédelem felé a horganyzott acéllemezek gyártásában Toward the environment friendly corrosion protection in continuous hot dip galvanizing Szente Tünde A Magyar Tudomány Hete Dunaújvárosban november A tudomány az élhetõ Földért The Week of Hungarian Science in Dunaújváros November 2008 The Science for the Liveable Earth Szente Tünde Varga Ottó a legfrissebb Borovszky Ambrus-díjas 198

2 ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK Az ISD Dunaferr Dunai Vasmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság megbízásából kiadja a Dunaferr Alkotói Alapítány Felelõs kiadó: Lukács Péter, az alapítvány elnöke Nyomdai elõkészítés: P. Mester Anikó HU ISSN: Nyomtatás: Innova-Print Kft. Felelõs vezetõ: Komornik Ferenc 2008

3 Tisztelt Olvasó! A Dunaferr Alkotói Alapítvány a Műszaki Gazdasági Közlemények kiadásával ebben az évben is azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a Dunai Vasmű, vagyis az ISD Dunaferr Zrt. műszaki, mérnöki és innovációs kultúráját átviszi, átörökíti a következő generációk tagjai számára, amely egyúttal a jelennek is szól, hiszen cikkei nyomán mindez a jelenkor lenyomata is. Nyomon követhetők benne a legújabb technológiai változások, nagyberuházások, környezetvédelmi projektek, minden, ami a vállalkozás életében meghatározó. A beruházások szempontjából a Dunai Vasmű fennállásának egyik legdinamikusabb éve volt a 2008-as esztendő. A három fő fejlesztési terület a hideghengermű, a meleghengermű és a környezetvédelem beruházásai a vállalat tulajdonosai által kitűzött kapacitásnövelést, termékminőségjavítást és választékbővítést szolgálják. A hideghengerműi új pácoló beüzemelésével a korábbi termelési volumen háromszorosát, az új hengerállvánnyal a dupláját érik el. A meleghengerműi beruházások sorában elkészül az új léptetőgerendás kemence, új előnyújtó áll munkába, új revésvíz-kezelőt alakítanak ki. A készsoron gépi hengercserélőket építenek be. Hamarosan új csévélőberendezést üzemelnek be. Ami pedig a környezetvédelmi projekteket illeti, folyik az új érctömörítői elektrofilter próbaüzeme. A konverter por- és CO-kibocsátáscsökkentési munkálatai már lezárultak. A kokszolóban a biológiai szennyvíztisztító rekonstrukciója és a száraz kokszoltó felújítása is folyamatban van. A Dunaferr Műszaki Gazdasági Közlemények száma tematikus lapként állt össze, s tartalmazta az ISD Dunaferr május 16-i Nemzetközi Acélipari Konferenciájának előadásait. A megújuló acélipar a fenntartható fejlődés tükrében mottóval meghirdetett rendezvény lehetőséget teremtett partnerkapcsolatok kiépítésére és erősítésére, tapasztalatok megosztására, az acélipar növekedésére irányuló kihívások meghatározására. A résztvevők között jelen voltak a Donbass Ipari Szövetség Korporáció gyárainak képviselői. A kétszázötven magyar, ukrán és lengyel szakember részvételével, a Dunaújvárosi Főiskolán rendezett konferencia fő célkitűzése az ISD csoport tagvállalatainál dolgozó műszaki és humán értelmiség szellemi kapacitásainak bemutatása, illetve a szakmai együttgondolkodás formálása volt. A jelenlévők megismerhették az ISD Dunaferr Zrt.-t, az ISD-Polska csoport vállalatait, a Dnyeprovszkij Kohászati Kombinátot, az Alcsevszki Kohászati Kombinátot. Előadás hangzott el a Dunaújvárosi Főiskoláról, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületről, az emisszió-kereskedelemről az Európai Unióban. A kokszolás, nyersvasgyártás, acélgyártás, energiagazdálkodás, a meleg- és hideghengerlés fejlesztéseit, aktuális kérdéseit is megismerhették a résztvevők. Lapunk közvetítésével sokakhoz eljutnak az ott hallottak. A tematikus számmal egyúttal megvalósítottuk régi elképzelésünket, mi szerint a lap konferenciaelőadáskötetként is lépjen színre. Kedves Olvasó! Bízunk abban, hogy a pénzpiaci hitelkrízissel indult gazdasági világválság egyúttal újabb innovációk elindítója lesz, a gazdaság és a társadalom mielőbb kiküszöböli rosszul működő erőforrásait, és a korábbiaknál magasabb szinten képes ellátni feladatait. Ennek reményében kívánok magam és szerkesztőtársaim nevében az előttünk és partnereink előtt álló közös feladatokhoz szakmai kitartást és jószerencsét! Dear Reader! Dunaferr Creators Foundation by publishing the Technical Economic Publications also this year has set itself the target to transmit and save the technical, engineering and innovation culture of Danube Ironworks i.e. ISD Dunaferr Co. Ltd. for the members of following generation. At the same time this culture is addressed also for the present, since on the basis of its articles all this is the imprint of present. In the journal it can be traced the newest technological changes, large investments, environmental protection projects, everything that is determinant in the life of the enterprise. From the point of view of investments, year 2008 was one of the most dynamic years since the establishment of Danube Ironworks. The investments of the three main development areas cold rolling mill, hot rolling mill and environment protection serve the capacity increase, product quality improvement and choice enlargement set by the owners of the company. In the cold rolling mill by starting up the new pickling line they reach triple of the earlier production, while with the new rolling stand the double of that. In the line of hot rolling mill investments a new walking beam furnace is realised, a new roughing stand enters into service and a new scale water conditioner is installed. At the finishing mill new automatic roll changer is installed. Soon also a new downcoiler will be commissioned. As for the environmental protection projects, trial run of the new electro-filter at the sinter plant is going on. The dust- and CO-emission decreasing works at the converter have already been finished. At the coking plant reconstruction of biological waste water treatment plant and renewal of dry coke quenching plant are in progress. Edition 2008/3 of the Dunaferr Technical Economic Publications was set as a thematic publication and contains the ISD Dunaferr presentations of the International Steel Conference on 16 May. The programme announced with the motto "Renewable steel industry in the mirror of sustainable development", created a possibility to build and strengthen partner relations, to share experiences, and to determine challenges for steel industry growth. Among the participants the representatives of Industrial Union of Donbass were also present. The main target of the conference organized with the participation of two hundred fifty Hungarian, Ukrainian and Polish specialists at the College of Dunaújváros was to present the spiritual, intellectual capacity of the technical and humane intellectuals working at the member companies of ISD group, as well to form the professional co-thinking. The participants could become acquainted with ISD Dunaferr Co. Ltd., the companies of ISD Polska group, Dneprovsk Iron and Steel Works, Alchevsk Iron and Steel Works. Presentations were delivered about the College of Dunaújváros, the Hungarian Mining and Metallurgical Society, the emission trade in the European Union. Developments and actual questions of coking, pig iron production, steelmaking, energy management, hot and cold rolling were also presented to the participants. The matters heard there are reaching many people with the transmission of our journal. With the thematic edition we have realised at the same time also our old idea that the journal to come on the stage also as a conference presentation volume. Dear Reader! We trust that the economic depression started as a monetary market crisis will be the starter of newer innovations, the economy and the society will eliminate soon their bad operating resources, and will be able to manage their tasks on a higher level than before. With this hope I wish in the name of mine and my editor colleagues professional persistence and good luck to the common tasks facing us and our partners! Dr. Szücs László a Dunaferr Műszaki Gazdasági Közlemények főszerkesztője Dr. László Szücs Chief Editor of Dunaferr Technical Economic Publications ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4. 161

4 Horváth Ferenc, Ambrus Géza* Az ISD Dunaferr Zrt I. féléves gazdálkodásának értékelése A cikk az ISD Dunaferr Zrt I. féléves gazdálkodásának értékelését foglalja össze. Foglalkozik a piaci helyzettel, a társaság termelési, értékesítési, beszerzési dolgaival, az elért eredmény és pénzügyi helyzet alakulásával, a kiemelt beruházások felvázolásával és a létszámadatokkal. The article sums up the appraisement of st semiannual economic management of ISD Dunaferr Co. Ltd. It deals with the market situation, the production, sales and procurement matters, the development of reached outcome and financial situation, the outline of preferential investments, and the staff number data. 1. Piaci helyzetkép 2008 elsõ felében a külsõ gazdálkodási körülményekben bekövetkezõ pozitív változások jó feltételeket biztosítottak az ISD Dunaferr Zrt. termékeinek értékesítéséhez. A társaság számára a legvonzóbb piacokat az EU országain belül elsõsorban a környezõ országok jelentik mind az acéltermékek iránti kereslet alakulása, mind pedig az alacsonyabb szállítási költségekbõl fakadó versenyelõny szempontjából. Ezért a társaság kereskedelempolitikájában kiemelt figyelmet fordít a környezõ országokban jelentkezõ kereslet minél magasabb szintû kielégítésére, és új piaci kapcsolatok kiépítésére, Európa fejlett és fejlõdõ országaiban (Spanyolország, Törökország, Benelux államok stb.) egyaránt. Az átlagos acélfelhasználás a becslések szerint 2008 I. félévében 5,7%-kal növekedett. Ez az átlag azonban igen jelentõs eltéréseket takar az USA-ban tapasztalt minimális csökkenéstõl a FÁKországokban végbement tekintélyes 8%-os növekedésig, míg Nyugat-Európa +2,4%, Kelet-Európa +4,6% növekedést mutat. A fejlõdés fõ hajtóereje minden kétséget kizáróan Kína volt, csaknem 12%-ot kitevõ növekményével. A 2008 elsõ félévi ártendenciák a fõbb régiókban egységesek voltak, az egész világon egy általános, meredeken emelkedõ ártrendnek lehettünk tanúi, ami a kereslet-kínálati viszonyokkal, a hihetetlenül magas termelési költségekkel magyarázható. Ez utóbbiak közül két tényezõt mindenképpen meg kell említeni: a vasérc és a koksz ára 2008-ban 84 87%-kal magasabb, mint 2007 végén. 2. Termelés Az ISD Dunaferr Zrt I. féléves termelési adatait az 1. diagram szemlélteti I. félévében a nagyolvasztómû 10,8 kt-val, az acélmû 5,9 kt-val, a profilsor termelése 2,3 kt-val, a horganyzósori termelés 0,7 kt-val haladta meg a tervet, míg a Lõrinci Hengermû 23,9 kt-val, a meleghengermû 34,7 kt-val, valamint a hideghengermû 9,37 kt-val a kitûzött célon belül teljesültek. 1. diagram A termelést az új beruházásokkal kapcsolatos munkálatok sok esetben akadályozták, ezek a beruházások zömében a meleg- és hideghengermû területén voltak. 3. Értékesítés Az ISD Dunaferr Zrt I. félévi értékesítésének nettó árbevétele M Ft, amely M Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. Az értékesítés nettó árbevételének összetételét az 1. táblázat tartalmazza. 1. táblázat: A nettó árbevétel összetétele Me.: M Ft MEGNEVEZÉS TERV TÉNY ELTÉRÉS Acélalapú termékek belföldi árbevétele összesen Egyéb termékek és szolgáltatások árbevétele Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen Exportértékesítés nettó árbevétele összesen ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE *Horváth Ferenc, kontrolling és költségvetési igazgató Ambrus Géza, eredmény és pénzügyi kontrolling fõosztályvezetõ, ISD Dunaferr Zrt. 162 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4.

5 Belföldi árbevétel A belföldi piacon értékesített 356,5 kt termék M Ft árbevételt eredményezett. Az összességében mintegy 18 kt-val több értékesítési mennyiség 870 M Ft-tal növelte az árbevételt. A tervezettnél alacsonyabb árak ugyanakkor M Ft-tal csökkentették az idõszak árbevételét. Az egyéb termékek értékesítésébõl M Ft, az egyéb szolgáltatások értékesítésébõl M Ft árbevétel keletkezett az idõszak során. Az egyéb termékek értékesítésének meghatározó részét képezi a kohógáz-értékesítés, míg az egyéb szolgáltatások közül a földgáz-értékesítés és a tárgyi eszközök bérbeadásából származó árbevétel a legjelentõsebb tétel. Belföldön az év elejéhez képest az eladási árak valamennyi termékféleségnél jelentõs növekedést mutatnak, amit jól szemléltet a 2. diagram. 4. Beszerzés A fejezetben az alap- és egyéb anyagok, energiák, áruk beszerzése közül csak a stratégiai alapanyagokat érintjük. Az ISD Dunaferr Zrt. összesen 960 et vasérc alapanyagot importált, a 4. diagram mutatja származási országonkénti megoszlásban. A vasércpiac minden szegmensében jelentõs áremelkedés következett be, a pelleteknél 86%-kal, az érceknél 71%-kal nõtt az ár a tavalyihoz képest. A kereslet jelentõs növekedése miatt az egész világon pellethiány alakult ki. 4. diagram: Vasérc import megoszlása származási országonként 2. diagram: I. félév tényleges belföldi értékesítési árak Export árbevétel A Dunaferr Zrt I féléves exportértékesítésének nettó árbevétele jelentõs elmaradást mutat, melynek alapvetõ oka, hogy az exportpiac forgalma nagymértékben visszaesett. A 644,9 kt értékesítési volumen összességében 102 kt-val maradt el a tervezett értékesítési mennyiségtõl, ami M Ft árbevétel-kiesést okozott. Az alacsonyabb értékesítési árak további M Ft-tal rontották az árbevételt. A 3. diagram mutatja a termékek exportárainak növekedését. 3. diagram: I. félév tényleges export értékesítési árak Januártól a megszûnt svéd finomércszállítás pótlására fokozatosan növekszik a brazil érc beszállítása. A hosszú távú szerzõdést a társaság kötötte meg tagvállalatai részére a világ legnagyobb vasérctermelõjével, a brazil CVRD (új nevén Vale) céggel. A kedvezõ idõjárás lehetõvé tette a teljes elsõ félévi mennyiség folyami szállítását, jelentõs megtakarítást eredményezve a vasúti szállításhoz képest. Acélbugaimportra került sor a társaság ukrajnai tagvállalatától, az Alcsevszki Acélmûtõl. Az elsõ félévben beszállított mennyiség 163 ezer tonnát tett ki, amely fedezte a meleghengermû megnövekedett kapacitása miatti igényét. A szállítás vízi úton és vasúton történt. 5. Eredmény, pénzügy Eredmény A hagyományos Á-K-N struktúrát a különbözõ eredményféleségek jellemzik (2. táblázat) Bevételek: Az értékesítés nettó árbevétele M Ft-tal volt kevesebb a M Ft-os tervezettnél. A termékek és áruk, a szolgáltatások mérséklõdése M Ft-tal, míg a termékek ár- és összetételének romlása M Ft-tal csökkentette az árbevételt. Az aktivált saját teljesítmények értéke a tervszintû M Ft-os csökkenéssel szemben, tényszinten M Ft, azaz M Ft-tal nõtt. A saját termelésû készletek aktivált értéke M Ft, mely M Ft-tal több a 855 M Ft-os tervnél. Ennek fõbb okai, hogy a terv nem tartalmazza a selejtelszámolást, ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4. 163

6 2. táblázat: Pénzügyi eredmény Me.: M Ft Terv Tény Eltérés Bevételek összesen Ráfordítások összesen Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi mûveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás elõtti eredmény Adófizetési kötelezettség Mérleg szerinti eredmény mely 770 M Ft tényszinten, továbbiakban a hideghengermû pácolói saját kivitelezésben végrehajtott beruházás összegét 428 M Ft értékben, valamint az egyéb mûvi saját aktiválásokat további 146 M Ft értékben. Az egyéb bevételek értéke M Ft, szemben a 155 M Ft-os tervvel. A növekedés elsõsorban nem tervezett faktorálás és kapott késedelmi pótlékok, kamatok miatt állt elõ. A fenti hatásokat figyelembe véve a hozamok értéke összességében M Ft-tal maradt el a M Ftos tervezett értéktõl. Ráfordítások: Az ISD Dunaferr Zrt I. féléves tervezett és ténylegesen felmerült mûködési ráfordításait költségnemenkénti bontásban a 3. táblázat mutatja be. 3. táblázat: Mûködési ráfordítások Me.: M Ft Terv Tény Eltérés Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összesen Az anyagjellegû ráfordításokon belül a nettó anyag- és energiaköltség a M Ft tervéhez képest M Ft megtakarítás jelentkezik. A megtakarítás fõbb összetevõit a következõ tényezõk eredményezték: Volumenelmaradás volt az LH durvalemez, az MH szalagtermelés, valamint a HH készárutermelés tekintetében, ami 689 M Ft költségcsökkenést eredményezett. A fajlagos anyagkihozatali mutatók és az összetétel változása kedvezõen alakult, emiatt tovább csökkent M Ft-tal az anyagköltség. A beszerzési árak elsõsorban a forint erõsödésének köszönhetõen a tervezettnél alacsonyabbak voltak, ami további M Ft-os megtakarítást eredményezett. Az egyéb anyagjellegû ráfordításokban alacsonyabb költségfelhasználást ért el a társaság. Jelentõs megtakarítás jelentkezett a környezetvédelmi költségekben, a más vállalkozóknak fizetett díjakban, valamint a munkaerõkölcsönzéssel kapcsolatos költségeknél. A személyi jellegû ráfordítások tervezett értéke M Ft, a tényleges M Ft. A bérköltség és járulékainál 234 M Ft-os megtakarítás volt, a további 40 M Ft-os csökkenést a személyi jellegû kifizetések eredményezték. Az egyéb ráfordítások növekedésének okait az alábbiakban foglaljuk össze: Az értékesített saját követelés könyv szerinti értékének kivezetése 861 M Ft, de ezen tétel bevétele hasonlóképpen jelentkezett az egyéb bevételeknél. Céltartalékképzés történt 598 M Ft értékben. További 447 M Ft költségnövekedést jelent a selejtezett készletek értéke. A társaság üzemi eredménye M Ft-tal kevesebb a M Ft-os tervnél. A pénzügyi mûveletek eredménye és a rendkívüli eredmény javult, az elõbbi M Ft-tal, az utóbbi 138 M Ft-tal a tervezetthez képest. Ebben jelentõs szerepe volt a forint várakozáson felüli erõsödésének, mely az Euro esetében a tervezett 254 Ft/EUR helyett 237 Ft/EUR, míg az USD estében a prognosztizált 179 Ft/USD helyett az I. félévben.150 Ft/USD-n alakult. A pénzügyi mûveletek eredményébõl M Ft a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamnyeresége, ami a devizaalapú vevõk, szállítók, hitelek fordulónapi átértékelését jelenti. Ez pénzügyileg nem realizált eredmény. Valós értékét majd az év végi, december 31-ei forintnak az alapdevizákhoz viszonyított értéke adja. Fentiek alapján az adózott eredmény M Ft. Pénzügy A pénzügyi-gazdálkodási folyamatok az ISD Dunaferr Zrt. vagyoni helyzetére, forrásstruktúrájára és likviditási helyzetére év végéhez képest továbbra is kedvezõen hatottak I. félévében az ISD Dunaferr Zrt. gazdálkodási mutatói nemzetközi összehasonlításban is jó minõsítésûek. nettó forgótõke M Ft tõkeszerkezet 187,01 % likviditási ráta 2,69 EBITDA M Ft A 2008 elsõ félévében az ISD Dunaferr Zrt.-nél a finanszírozási struktúra és a hitelállomány összetételének kialakítása során változatlanul elsõdleges cél volt a kiegyensúlyozott, a finanszírozási igényekhez rugalmasan igazodó, kondícióiban a lehetõ legkedvezõbb hitelportfólió kialakítása és fenntartása. Az ISD Dunaferr Zrt. a finanszírozó bankokkal évek óta stabil, kiszámítható, hosszú távú együttmûködésre törekedett, így a társasággal már kapcsolatban álló bankok körében jelentõs változás a év végi átrendezõdést követõen nem következett be. A stratégiai beruházási program keretében meginduló új beruházások, illetve már a megvalósítás újabb szakaszaiba lépõ beruházások finanszírozása szükségessé tette új, külföldi vagy külföldi hátterû partnerek bekapcsolódását a társaság finanszírozásába. A társaság pénzügyi helyzete lehetõvé tette a szállítói kötelezettségek jelentõs csökkentését, a beruházási program folyamatos végrehajtását. 164 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4.

7 6. Beruházások A ISD Dunaferr Zrt. beruházási terve összesen ,8 M Ft keretösszeget tartalmaz. A elsõ félévi tényadatok alapján a beruházások összes értéke M Ft volt. A beruházásokra kifizetett elõlegek értéke ,9 M Ft volt. A beszámolási idõszakban végrehajtott beruházások csoportonkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: Me.: M Ft I. félév Stratégiai célú beruházások ,44 Felújítások és beszerzések 2 235,19 Szakképzési alap beruházási része 9,29 Mûszaki fejlesztési témák 183,48 Informatikai beruházások 785,12 Zrt. kötelezettségû beruházások összesen: ,52 Beruházásokra adott elõleg: ,96 Összesen: ,48 7. Létszámadatok Az ISD Dunaferr Zrt I. féléves átlagos állományi létszáma fõ. A társaság nyitó létszáma fõ volt, amely év elejétõl 901 fõvel növekedett, és 470 fõvel csökkent, így a záró létszám fõ, ami a nyitó létszámhoz viszonyítva összességében 7,8%-os növekedést mutat. Az fõbõl, a fõállású, teljes munkaidõben alkalmazásban álló fizikai foglalkoztatottak létszáma fõ, míg a szellemi foglalkoztatottak létszáma fõ. Az év elején a fizikai foglalkoztatottak aránya 67,6%, ez az arány félév végén még inkább a fizikai foglalkoztatottak felé tolódott el, 68,9% lett. Legjelentõsebb stratégiai célú beruházások: Pácolósor és új hengerállvány M Ft HH logisztika és infrastruktúra M Ft Zsugorítói környezetvédelmi korszerûsítési feladatok 494 M Ft II/1 léghevítõ átépítése 376 M Ft Új csévélõ telepítése 401 M Ft Új léptetõgerendás kemence telepítése és tolókemence felújítása 264 M Ft Konverter kazánok CO- és porkibocsátásának csökkentése 178 M Ft Biológiai vízkezelõtelep modernizálása 164 M Ft Frekvenciaváltós porelszívás kiépítése 152 M Ft ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4. 165

8 Kékesi Tamás, Gácsi Zoltán* A bolognai elvekhez igazodó anyag- és kohómérnöki képzés kifejlesztése Miskolcon A történelmi hagyományokon alapuló magyar egyetemi szintû kohómérnök-képzés szükségszerû tartalmi és formai átalakulásokon keresztül fejlõdött. Egy helyi sajátosságokat is tükrözõ, de a nemzetközi tendenciáknak is megfelelõ további lépésként alakult ki az anyagmérnöki képzés. Az átalakulások a tartalmi differenciálódás és a szervezeti integráció elemeit is magukban foglalták, miközben a bolognai folyamat elveinek is meg kellett felelni. A 2007-es évig terjedõ statisztikai adatok a miskolci képzés vonzerejét és eredményességét igazolják. A kialakított tantervek, a hallgatók és oktatók közvetlen kapcsolata és a kutatási témák jellege biztosítékot ad a hazai ipar számára szükséges, de a nemzetközi munkaerõpiacon is értékes szakemberek képzésére. The Hungarian university level metallurgical engineer education based on historical traditions has developed through inevitable content and formal changes. As a further step reflecting the local particularities but also corresponding to the international tendencies it was developed the materials engineer education. The modifications included the elements of both content differentiation and organizational integration while had to correspond also to the principles of Bologna Process. The statistical data up to 2007 certify the attractiveness and successfulness of education in Miskolc. The developed curricula, the direct relation of students and academics, and the characteristics of research themes give a guarantee to the education of specialists required by the national industry but also valuable on the international labour market. 1. Bevezetés Az anyagmérnöki szak viszonylag új fogalom a magyar felsõoktatásban. Eredete vitathatatlanul a Miskolci Egyetemen folytatott kohómérnöki képzéshez kötõdik. Selmecbányáról indult, a XVIII századra visszanyúló hosszú történelme [1] során a magyar kohómérnöki képzés méltán világhírûvé vált. Ugyanakkor elengedhetetlen volt a kor és a technika igényei szerinti folyamatos átalakítása is. A gyökerek és a jelenlegi feltételek összevetését szemlélteti az 1. ábra. Az anyagmérnöki szak is ezekbõl a gyökerekbõl fejlõdött ki, de sajátos abban a tekintetben, hogy a szokásos differenciálódási folyamatok révén történt kialakulása után több lépésben integrálódáson is átesett. Az ipari anyagok általános szerkezeti jellemzõi és vizsgálata filozófiájával Miskolcon létrehozott új szak 1993 óta szerepel az egyetemi képzési rendszerben. Erre a kohómérnöki képzés egy évvel korábban végrehajtott gyökeres átalakítása után került sor. 2. A kohó- és anyagmérnöki egyetemi képzés tanrendi struktúrája A rendszerváltás után egyre nagyobb mértékû beiskolázási versenyben a Miskolci Egyetem akkori Kohómérnöki Karán már a 80-as évek végén kialakult egy mélyebb specializációt és szabadabb választást lehetõvé tevõ moduláris oktatási forma [2], amit 1992-tõl felváltott egy merevebb, de a szakirányok robbanásszerûen megnövekedett számát magában foglaló rendszer [3]. A hagyományos képzések mellett ekkor jelentek meg az új végzettséget biztosító képzések: az automatizálás, az energiagazdálkodás, a minõségbiztosítás és a környezetvédelem. A tanterv csökkent óraszám mellett megnövekedett ismeretanyag átadását hívatott biztosítani. A minden hallgató által tanult törzsanyag általános mérnöki ismereteket nyújtott a gyártás teljes spektrumán, majd a felsõbb években, a választott szakirány a speciális képzést biztosította. A korai és szûk terjedelmû szakosodás azonban az általános mérnöki 1. ábra A több mint 270 éve fejlõdõ kohó/anyagmérnöki oktatás illusztrációja *Dr. Kékesi Tamás egyetemi tanár, dékánhelyettes Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár, dékán, Miskolci Egyetem, Mûszaki Anyagtudományi Kar 166 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4.

9 2. ábra Az anyag- és a kohómérnöki képzésben kifejlesztett szakirány-ágazat kombináció ismeretekre, a mûszaki intelligenciára kevés garanciát adhatott. A kohómérnöki képzés sok szakiránya (Fémmetallurgia, Vasmetallurgia, Öntészet, Alakítástechnológia, Szerkezeti anyagok, Automatizálás, Energiahasznosítás, Tüzeléstan-energiagazdálkodás, Környezetvédelem, Minõségbiztosítás) [4] további megosztását jelentette a viszonylag kis létszámú hallgatóságnak. Sõt 1993-tól a Kohómérnöki Szak mellett elindult az Anyagmérnöki Szak is, miközben a beiskolázási keretszámok nem emelkedtek jelentõsen. A jellemzõen ~400 fõ körül hullámzó teljes kari hallgatói létszám mellett évente fõ fejezte be a tanulmányait abszolutóriummal. Így az ipar által igényelt fontos szakirányokon nem volt mindig biztosítható a megfelelõ végzõs létszám. Az ellentmondásokat egy újabb tantervi reform igyekezett feloldani. A beiskolázást segítõ vonzerõ, valamint az elhelyezkedést is biztosító képzés összetett követelményeinek megfelelõen egy sajátos kombináció alakult ki az idõközben Anyag- és Kohómérnöki névre átkeresztelt karon. Az anyagmérnöki és a kohómérnöki programok a 2. ábrán látható módon illeszkedtek az ezredforduló táján [6-8]. Az anyagmérnöki szak a kohómérnöki képzés talaján jött létre, így a mûködésében is erõsen koordinált a másik szakhoz. A természettudományos alapképzés a két szakon lényegében megegyezik. Ugyanakkor a 2. ábra szerinti integráció rendszerében az alapvetõ szakismereteket biztosító szakirányok mellett a modern kiegészítõ ismereteket szolgáló ágazatok a két szakon közösek voltak. Ezek az ágazatok a köztudatban is elõnyös képzettársításokkal a kar vonzerejét növelték. A beiskolázás szempontjából is fontos szerepet kaptak, pontosan ezért, a tantervben ezek választása is elõbbre került, mint az ipari technológia szempontjából alapvetõ szakirányválasztás. Ez a modell valóban megoldotta az alapvetõ nehézségeket, noha a szakirányok hullámzó népszerûsége miatt a kohómérnöki képzésben késõbb a 2. ábrán jelölt összevonásokra is sor került. Kialakulása után további jelentõs tartalmi fejlõdésen ment keresztül az anyagmérnöki képzés. Az eredeti noha az ezredfordulón módosult általánosító, szerkezeti ismereteken alapuló szemlélet mellett differenciálódással 2005-ig kifejlõdtek az alapvetõ nemfémes ipari anyagok, a kerámiák és a polimerek, valamint a kompozitok technológiájával, szerkezetével és tulajdonságaival foglalkozó stúdiumok és a megfelelõ tanszékek. Eközben a Kohómérnöki Szakon a rokon szakirányok páros összevonására került sor a hullámzó hallgatói létszámok miatt. A jelentõs átalakulásokkal összefüggésben a szakterületet gondozó kar elnevezése végül a Mûszaki Anyagtudományi kifejezésre változott. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4. 167

10 3. Anyagmérnöki/kohómérnöki képzés a bolognai rendszerben Az ötéves hagyományos egyetemi képzés a párhuzamosan futó kohómérnöki és az anyagmérnöki szakokon már 2008-ban elérte az utolsó évfolyamot. A korábbi kizárólagos kohómérnöki szak mellett, jellemzõen 60 70%-os arányra futott fel az anyagmérnöki szakon végzettek részesedése. A bolognai rendszer kötelezõ bevezetése után, 2005-tõl, azonban ismét át kellett alakítani az oktatást. Ezt követõen csak az új, többszintû BSc-MSc képzésekre lehetett jelentkezni. A kifutó egyetemi képzéssel párhuzamosan kellett indítani a BSc szakot, de közben szükséges volt elõkészíteni az MSc szakok indítását is. Az engedélyezett mûszaki alapszakok számának központi korlátja miatt a Miskolci Egyetem Mûszaki Anyagtudományi Karán csak az Anyagmérnöki BSc szak indítására nyílt eddig mód. Ebbõl következõen az anyagmérnöki BSc képzést egy igen széles szakirány-választási struktúrával kellett kialakítani. A kémiai és a fizikai metallurgia, valamint az öntészet színes és fontos tudománya a Mûszaki Anyagtudományi Karon továbbra is elsajátítható a BSc képzés keretében is. Noha a 3 és fél után végzettek egységesen anyagmérnöki BSc megjelölésû diplomát kaphatnak, a képzettségükben markánsan megjelenik a két eltérõ jellegû (fémes és nemfémes) specializálódás a szakiránycsoportok közötti választási lehetõség alapján. Minden BSc hallgató a 4. félév végén választ a fémes, illetve a nemfémes anyagok szakiránycsoportjai közül. Ezután a saját maga által választott szakiránycsoporton belül szabadon választ két (fél-)szakirányt, illetve egy anyagtechnológiai szakirány mellé párosíthat egy másikat az anyagtípustól független csoportból (1. táblázat). 1. táblázat Az Anyagmérnöki BSc Szak választható szakirányai Szakirányok csoportonként Fémes anyagok Nemfémes anyagok Anyagtípustól független Fémelõállítás Polimer-technológia Hõenergia-gazdálkodás Hõkezelés Szilikát-technológia Nanotechnológia Képlékenyalakítás Öntészet Vegyipari technológia A miskolci Mûszaki Anyagtudományi Kar országos szinten az elsõk között volt a képzési területének megfelelõ MSc (mester-) szakok alapításában. A sikeres akkreditációs eljárások nyomán ezen a szinten ismét megjelent a fémek kinyerésére és feldolgozására specializált képzés a kohómérnöki MSc szakokon. A Miskolci Egyetemen folyó anyagmérnöki és kohómérnöki MSc képzésekre az anyagmérnöki BSc mellett más mûszaki-természettudományos egyetemi/fõiskolai alapképzés után is lehet jelentkezni. A választható egyetemi mesterképzési szakirányokat a 2. táblázat foglalja össze. A szakdolgozat/diplomamunka témája a fenti táblázatokban összefoglaltak közül választott szakirány(ok)hoz kötõdik. A választott szakirányon folytatott szakmai elmélyülés mellett lehetõség van egyéb fontos és korszerû ismeretek megszerzésére is. Erre a célra az alábbi kiegészítõ szakirányok állnak a hallgatók rendelkezésére: Közös kiegészítõ szakirányok Anyaginformatika, Anyag- és szerkezetdiagnosztika, Automatizálás, Hulladékgazdálkodás, Ipari marketing menedzsment, Környezetvédelem, Minõségirányítás. 2. táblázat A Mûszaki Anyagtudományi Kar mesterszakjain választható szakirányok Anyagmérnöki MSc Szak Fémek hõ- és felületkezelése Kerámia- és szilikátmérnöki Mechanikai-technológia Polimermérnöki Vegyipari technológia Nanotechnológia Kohómérnöki MSc Szak Fémelõállítás és hulladékfeldolgozás Öntészet Képlékenyalakítás Hõenergia-gazdálkodás Az anyagtudományok és technológiák iránt tudományosan érdeklõdõ és alkalmas MSc mérnökök a kar elismerten eredményes doktori képzésén folytathatják tanulmányaikat, melyhez évente 4 5 állami ösztöndíj elnyerésére nyílik lehetõségük. Emellett a tanszékeken folyó kutatómunkák jelentõs anyagi háttere lehetõvé teszi a nappali doktori képzésre felvehetõ létszám megkétszerezését. A kar doktori iskolájában jelenleg kb. 20 nappali és 5 levelezõ tagozatos doktorandusz vesz részt a képzésben. A vállalatok szakemberigényét indirekt módon jelzi minden évben rendszeresen levelezõ tagozatra, illetve projektfinanszírozású nappali tagozatos képzésre jelentkezõ hallgatók viszonylag nagy száma. A végzett kohó- és anyagmérnökökre elsõsorban a fém-, kerámia- és mûanyag-elõállító, illetve feldolgozó vállalatoknál van nagy szükség. Továbbá, számos egyéb ipari vállalkozás ahol fémes, illetve fémtartalmú, kerámia- és polimertípusú anyagok feldolgozásából hulladékok és veszélyes anyagok származnak is jó elhelyezkedési lehetõséget jelent a fémes és nemfémes anyagok technológiáihoz értõ, és általános mérnöki intelligenciával is rendelkezõ anyag- illetve kohómérnök szakembereknek. A karon folyó képzésben a szakmai ismeretek átadása mellett megfelelõ hangsúlyt kap a termelési folyamatok vezetésére, a vállalatirányításra való készségek kialakítása. A friss diplomások munkanélküliségi aránya messze alacsonyabb mint az országos átlag, szinte valamennyi végzett mérnök azonnal elhelyezkedik. A kar képzési spektruma igen széles: mintegy ezer ezerötszáz kisebb-nagyobb termelõ vállalat profiljához kapcsolódik. A végzett mérnökök iránti erõs keresletet jelzi az is, hogy a vállalatok különbözõ alapítványokon keresztül is anyagilag támogatják a hallgatók tanulmányait. A fém-, építõ- és mûanyagiparban ma Magyarországon több ezer vállalat és vállalkozás mûködik. Sõt ennél szélesebb is a köre azon ipari tevékenységet folyató cégeknek, ahol valamilyen értékes/veszélyes fémes, illetve nemfémes alkotókat tartalmazó anyagok keletkeznek, melyek helyi hasznosítása a fémes, illetve nemfémes anyagtechnológiákat ismerõ mérnökök tudásán alapul. A fejlõdés garanciáját a színvonalas oktatói kar és a széles ipari háttér jelenti. A BSc felvételi keretszám már önmagában is megközelíti a hagyományos egyetemi 168 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4.

11 képzés keretszámát, emellett, az anyagmérnöki BSc képzés felfutása alapján is várható az MSc szakokra történõ felvehetõ létszám jelentõsebb emelkedése is. Az MSc szakok iránti érdeklõdök között 2009-tõl már nemcsak az egyéb intézményekben szerzett mûszaki-természettudományos alapképzéssel rendelkezõ jelentkezõkre, hanem a Miskolcon végzett BSc anyagmérnökökre is lehet számítani. Így a hagyományos egyetemi képzések kifutása után a kar növekvõ beiskolázási lehetõségekben bízhat. 4. A folyó képzés mennyiségi és minõségi mutatói A jelentkezési adatok tendenciája az évekkel korábbi helyzethez viszonyított javulást mutatnak. Noha a Mûszaki Anyagtudományi Kar csak viszonylag kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a Miskolci Egyetem 2007-ben 7907 jelentkezõvel az ország kilencedik legnépszerûbb felsõoktatási intézménye volt, a legutóbbi néhány év felvételi statisztikája (3. ábra) az átalakulások során tapasztalt fejlõdést tanúsítja. 3. ábra A Miskolci Egyetem Mûszaki Anyagtudományi Karán állami finanszírozású egyetemi alapképzésre jelentkezõk és felvettek száma között A 2003 óta kb. négyszeresre nõtt jelentkezõi számban kétségtelenül szerepet játszik a kialakuló új képzési struktúra vonzóbb formája, de ez tükrözi a társadalom értékítéletében a mûszaki területek és ezen belül a modern metallurgia, a polimer- és szilikáttechnológia és az anyagtudomány reálisabb megjelenését is. Az anyagmérnöki BSc képzés megalapításában nagy energiákat befektetve kezdeményezõ és koordináló szerepet töltött be a miskolci kar. A fent bemutatott struktúrával itt alakult ki a legszélesebb anyagmérnöki képzés. Ezt illusztrálják az Anyagmérnöki BSc Szak 4. ábrán látható évi országos beiskolázási adatai is. A 2008 õszi felvételi statisztika jelenleg kialakuló számadatai a kedvezõtlen demográfiai folyamatok, a felsõoktatásba, különösen a mûszaki területre jelentkezõk általánosan csökkenõ száma miatt az állami támogatású nappali BSc képzésben 17%-os csökkenést mutat. Ezt azonban kompenzálja a felfutó Anyagmérnöki és Kohómérnöki MSc, valamint a 2008-ban felsõfokú szakképzésként beindult Energetikai Mérnökasszisztens 4 féléves képzésekre állami támogatással felvett további (31, illetve 4. ábra A évi anyagmérnöki BSc felvételi adatok országos eloszlásban 23) hallgatók száma. Így 2008 õszén összesen ~140 fõ hallgatót sikerült beiskolázni állami támogatással a karra, ami összességében növekedést mutat az elõzõ évi teljes felvételi létszámhoz viszonyítva. Ezen felül a kar vállalja az MSc szakok keresztféléves (tavaszi) indítását is, biztosítva a lehetõséget a 7 féléves BSc képzésbõl történõ folyamatos továbbtanulásra is, ami természetesen további hallgatói létszám növekedéssel is jár. A Miskolci Egyetem Mûszaki Anyagtudományi Karán folyó képzések vonzerejének fontos alkotói a minõségi jellemzõk is. A viszonylag kis létszám mellett fenntartható az itt hosszú történelmi hagyományokra visszavezethetõ családias légkör, a hatékony ismeretátadást és az ambíciókat is tápláló közvetlen oktató-hallgató kapcsolat. A jelentkezõk minõsítése ugyan országos összehasonlításban viszonylag alacsony induló szintet sejtet, ugyanakkor az Országos Tudományos Diákköri helyezett és az összes nappali hallgatók számarányában a Kar a második helyen áll az országban. Ez is mutatja, hogy a hallgatók jelentõs részét eredményesen motiválja a szakterület érdekessége és jelentõsége, valamint az oktatók aktivitása és minõsége. Az utóbbit fémjelzi az a tény, hogy az akadémiai doktori fokozattal rendelkezõk arányában a kar az elõkelõ 9. helyet foglalja el (10%-os értékkel) az ország összes felsõoktatási intézmény összes kara között. A habilitált oktatók aránya a 21%-ot is meghaladja, ami az országos rangsorban a 4. helyet jelenti. Az oktatás minõségének további fontos feltételét jelenti, hogy az egy hallgatóra jutó szakképzési támogatás ( Ft/fõ) ezen a karon kiemelkedõ érték volt 2007-ben, ami jelentõsen hozzájárul az oktatási infrastruktúra és eszközellátottság magas szintjéhez. A modern anyagmérnöki BSc-MSc és a kohómérnöki MSc képzések kimunkálásával és felfuttatásával nem érnek véget a Mûszaki Anyagtudományi Kar oktatásfejlesztési törekvései. Komoly munka folyik a képzési profil jelentõs bõvítése céljával. Ehhez egyrészt a környezõ ipari háttér közvetlen igénye, illetve a hagyományos szakterületek átalakulása és új területekkel történõ összekapcsolása teremti meg az alapot. Az anyagmérnöki BSc program vegyipari technológiai szakirányát továbbfejlesztve a regionális ipari háttér támogatásával tervben szerepel az önálló vegyészmérnök BSc szak indítása. A tervezett vegyészmérnök BSc kialakításában szoros együttmûködést alakított ki a karon mûködõ Kémiai Tanszék, a Polimer- ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4. 169

12 mérnöki Tanszék, ugyanakkor az erõs hagyományokkal és háttérrel rendelkezõ kémiai metallurgiai szakterület is jól illeszthetõ ehhez a programhoz. Folyamatban van a biotechnikai mérnök (BSc, MSc) képzés indításához szükséges feltételek kialakítása is. Ez a képzés újszerû igényeket szolgálhat az egészségtechnikai berendezéseket üzemeltetésénél, képalkotó és laboratóriumi technikák kezelésénél, de ilyen képzettségre szükség van az implantátum gyártásával foglalkozó mérnöki cégeknél, vagy az agronómiában, a borászatban, gyógyszeriparban, építõiparban is. Az intézményfejlesztési programok tekintetében jelentõs mértékben javult a kar infrastruktúrája. Nagy összegû támogatásokkal viszonylag kis önrésszel valósulhattak meg beruházások, melyek a nagylaboratóriumi hátteret európai szintre emelték. A kisebb speciális laboratóriumok állapotát és felszereltségét a futó ipari és állami támogatású projektek forrásai alapján sikerült szintén jelentõs mértékben fejleszteni. Mindez elengedhetetlenül szükséges a karon már több mint 75 évre visszatekintõ doktori képzés színvonalához is. A magyar tudományos minõsítési és képzési rendszer átszervezése kapcsán, 1992-ben a kar létrehozta és sikeresen mûködteti a Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskolát. A legutóbbi 14 éves mûködése során a kb. 200 hallgatójának a fele végezte el sikeresen a hároméves doktori képzést, és kb. 16%-os arányban szereztek a doktorandusz hallgatók végül PhD oklevelet is. Noha ezek a számok is meghaladják az országos átlagot, a doktori képzés szigorúbb minõségbiztosításával további fejlõdés elérése a cél. Erre minden lehetõség rendelkezésre is áll, hiszen a doktori iskola törzstagjainak és a mûködésének akkreditációja 2008-ban sikeresen lezajlott. 5. Modern kutatási témák A tananyag és az eszközellátottság fejlesztése, valamint a kar mûködõképessége szempontjai alapvetõen igénylik a tanszékeken folyó megbízásos és pályázati kutatómunkákat. Ugyanakkor az egyes szakterületek fejlesztése, a hallgatók aktivizálása igényli a tisztán akadémiai jellegû kutatásokat is. Mindezek jó alapot adnak a sikeres TDK tevékenységhez, diploma és disszertációs munkához, illetve segítik a beiskolázást is. Nem ismert általánosan, hogy a modern anyagtechnológia és metallurgia olyan témákkal is foglalkozik, amiket az 5 8. ábrák szemléltetnek: 5. ábra Ipari hulladékoldatok feldolgozása, nagy tisztaságú fémek kinyerése. 6. ábra Különleges tulajdonságú kompozit, fémhab anyagok elõállítása 170 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4.

13 7. ábra Karbon nanocsöves erõsítésû könnyû szerkezeti anyagok, nanokerámiák 8. ábra Amorf ötvözetek elõállítása. A hallgatók elsõsorban az újszerû problémákra és fejlesztésekre irányuló, modern laboratóriumokban kutatható témák iránt vonzódnak. Egyre több ilyen téma mögött állnak már magyar ipari kapcsolatok is, illetve a nemzetközi kooperáció is erõsödik. A megbízásos kutatómunkák jelentõs része a kar széles ipari kapcsolatrendszerébõl adódik, és aktuális technológiai fejlesztéseket szolgál. A korábbi országos kutatóintézeti hálózatok szétesése után a kari tanszékek és intézetek léphetnek elõ a magyar ipar kutatási-fejlesztési bázisaivá. Ezt a folyamatot katalizálta a Miskolci Egyetemen 2007-ig állami támogatással mûködtetett Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ. Ennek átszervezése után a kutatásokat hasonlóan koordináló új szervezet is kialakulóban van, de az ipari megbízásokat a kar tanszékei a hagyományos vállalkozási rendszerben is fogadni készek. A kutatási eredmények a termelõk számára nemcsak közvetlenül hasznosak, az így megtermelt bevétel pedig nemcsak a kar mûködtetése szempontjából fontos, hanem a tananyagfejlesztés, a hallgatók színvonalas képzése az egész gazdaság számára nagy jelentõségû. Hivatkozások 1. Zsámboki, L.: Selmecrõl indultunk. Publ. Univ. Miskolc, Miskolc (1999). 2. Tanterv, Nehézipari Mûszaki Egyetem, Kohómérnöki Kar, Miskolc, Tanterv, Nehézipari Mûszaki Egyetem, Kohómérnöki Kar, Tanterv, Miskolci Egyetem Anyag- és Kohómérnöki Kar, Tájékoztató az Anyag- és Kohómérnöki Kar képzésérõl, Miskolc, Kaptay Gy., Z.Benkõ M., Tóth L.: A Kohómérnöki Kar oktatási stratégiája - BKL Kohászat, 132 (1999) Kaptay Gy., Z. Benkõ M., Tóth L., Károly Gy.: Beszámoló az Anyag- és Kohómérnöki Karon történtekrõl a július 1. és október 15. közötti idõszakban, avagy konszolidáció és újabb válságmenedzselés BKL Kohászat, 2003., 136. évf., 3. szám, oldal 8. Kaptay Gy., Z. Benkõ M.: A történelmi Kohómérnöki Kar szervezeti átalakítása és új képzési struktúrája Dunaferr Mûszaki Gazdasági Közlemények, 2004., 4., ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4. 171

14 Garai László* Komplex logisztikai megoldások IT szemszögbõl Az ISD Portolan Kft. Logisztikai Információs Rendszere A publikáció célja bemutatni, hogy az ISD Portolan Kft. informatikai rendszerei hogyan képesek lefedni a társaság kritikus üzleti folyamatait, ill. a jövõben milyen kihívásokkal és ez által milyen fejlesztésekkel kell szembenézniük. A publikáció kitér mind a Logisztikai Információs Rendszer (Logisztikai Rendszer, PORT- INFO Rendszer, Kapubeléptetési Rendszer), mind a gazdálkodásirányítási rendszer (SAP R/3) fontosabb funkcióinak bemutatására. The goal of publication is to present how the IT systems of ISD Portolan Ltd. are able to cover the critical business processes of the organization, as well what challenges and therefore what developments has to face in the future. The publication outlines the most important functions of both the Logistic Information System (Logistic System, PORTINFO System, Gate Entrance System) and the Economy Management System (SAP R/3). 1. Bevezetés Az ISD Dunaferr csoport termelõegységeit az idén cca. 2,1 millió tonna késztermék hagyja el. Az alapanyagbeszállítás és késztermék-kiszállítás összehangolt logisztikai tevékenységet igényel, amely az ISD Portolan Kft. feladata. A komplex logisztikai szolgáltatás magában foglalja a közúti szállítmányozás, a vasúti forgalom, a folyami- és tengerhajózás és a kikötõi szolgáltatások teljes skálájának összehangolását. 2. Komplex logisztika Az ISD Portolan Kft. az ISD Dunaferr Zrt. szállítmányozó vállalata és a térség meghatározó logisztikai társasága, amely 1992-ben történt alapítása óta folyamatosan bõvülõ komplex logisztikai szolgáltatást nyújt megrendelõi részére. A komplex logisztikai szolgáltatás a cég számára nem egyszerû fuvarközvetítést jelent, hanem a közúti szállítmányozás, a vasúti forgalom, a folyami- és tengerhajózás és a kikötõi szolgáltatások teljes skálájának összehangolását. Teljes logisztikai rendszerekben és szolgáltatásokban gondolkodunk. Kapcsolatrendszerünk a logisztikai lánc raktártól raktárig történõ megszervezése érdekében valamennyi közlekedési ágazatra kiterjed. Az áru áramlásának érdekében egyaránt folyamatosságot kell biztosítanunk földön és vízen, hogy végiggördülve a rendszeren elõsegítsük a biztos profitot a kereskedelemben Közúti szállítmányozás A közúti szállítmányozás meghatározó hányadát az ISD Dunaferr Zrt. termékeinek árufuvarozása képezi. Havonta mintegy rakomány vas- és acéltermék, valamint normál kereskedelmi áru szállítását teljesítik, fõként Ausztria, Németország, Lengyelország, Szlovákia, *Garai László informatikai vezetõ, ISD Portolan Kft. Csehország, Szlovénia, Olaszország irányába. Megbízható alvállalkozókkal folyamatosan rendelkezésre állnak a megbízók részére normál pótkocsis, rolóponyvás és fix platós, bölcsõs mulderes jármûszerelvények, melyek lemeztekercsek szállítására is alkalmasak Vasúti szállítmányozás Az ISD Portolan Kft., mint az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportjának nemzetközi szállítmányozási cége, éves szinten több mint 4 millió tonna áru export, import, tranzit és belföldi vasúti szállítását hangolja össze a feladók, átvevõk és áruk széles körének logisztikai rendszerével. Az ISD Portolan Kft. volt az, amely Magyarországon elõször csatlakozott saját terminálkapcsolat alkalmazásával a MÁV Számítógépes Irányító Rendszeréhez. Mivel a legnagyobb volument a vasúti üzletág mozgatja, ezért szükséges volt a just in time rendszert kiszolgáló online szolgáltatás bevezetésére, amivel 24 órás kiszolgálást tudnak biztosítani a megbízók részére a speditõr cégek közül egyedül az országban Tengeri, folyami szállítmányozás A vízi szállítmányozás a legösszetettebb spedíciós tevékenység. Az áru végcélja ritkán az érkezési kikötõ, tehát innen tovább kell fuvarozni a megbízó igényei szerint. Hazánk nemzetközi folyami hajózási igényeinek 60 százaléka a társaságnál jelenik meg. Ez természetes, mivel az ISD Dunaferr csoport alapanyagainak egy része folyamatosan érkezik, illetve a késztermékek jelentõs hányada ezen az úton távozik Dunaújvárosból. Az ISD Portolan Kft. által vízen szállított áru exportimport egyensúlya a kedvezõ szállítási feltételek megbízható, színvonalas kétirányú kihasználtságot eredményeznek. Miután a cég az elmúlt években harmonikusan beilleszkedett az ISD Dunaferr Zrt. logisztikai rendszerébe, a külsõ megbízások köre is jelentõsen nõtt, ami további 172 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4.

15 kedvezmények biztosítását teszi lehetõvé jövõbeni partnerek számára Kikötõi szolgáltatások A dunaújvárosi közforgalmú kikötõ elsõsorban az ISD Dunaferr vállalatcsoport kiszolgálására jött létre, a Dunán vízi úton érkezõ alapanyagok kirakására és a késztermékek vízi jármûbe történõ berakására. Az évrõl évre növekvõ kikötõi szolgáltatás iránti igényre reagálva a kikötõ tevékenysége folyamatosan bõvül. Jelenleg ez az ország legnagyobb forgalmát lebonyolító folyami kikötõ a magyarországi Duna-szakaszon. Döntõen az ISD Dunaferr csoport megrendeléseit elégíti ki, de folyamatosan bõvül a külsõ megbízók köre is. Az ISD Dunaferr Zrt. stratégiai fontosságot tulajdonít az ISD Portolan Kft. dunaújvárosi közforgalmú kikötõje tevékenységének, mivel ez a vállalatcsoport alapanyag ellátásának vízi vasúti, vízi közúti készáru kiszállításának, vasúti vízi illetve közúti vízi átrakodási csomópontja, vagyis a vállalat komplex szállítási, anyagmozgatási, raktározási rendszerének integrált része, trimodális logisztikai állomása. 3. Az informatikai rendszer elõtti kihívások október 1-vel az ISD Dunaferr Zrt. az addigi logisztikai szolgáltató társaságait (Portolan Kft., Logisztikai Kft., Kikötõ Kft.) összevonta és integrálta az ISD Portolan Kft-be. Ezáltal a szolgáltatásaiban kibõvült társaság informatikai rendszerének az alábbi kihívásokkal kellett szembenéznie: 3.1. Szállítmányozás és kikötõi szolgáltatások informatikai támogatása A közúti, vasúti, vízi ill. kombinált belföldi és nemzetközi szállítmányozási feladatok és a kikötõ tevékenységének informatikai támogatása. (Részletesen lásd következõ fejezet!) 3.2. Gazdálkodásirányítási rendszer (SAP R/3) kialakítása A jogutód társaság gazdálkodásirányítási (pénzügy, számvitel, kontrolling, tárgyieszköz-gazdálkodás) rendszerének kialakítása. A három társaság háromféle rendszert használt (SAP R/3, INFOSYS, Libra), ezért a társaság vezetése a korábban a Logisztikai Kft. által bevezetett SAP R/3 rendszer reimplementálása mellett döntött. A döntésben fontos szempont volt az SAP rendszer megbízhatósága, az informatikusok tapasztalata a bevezetésben és az üzemeltetésben, és hogy az anyavállalat szintén SAP rendszert használ. A társaság kibõvült tevékenységére gyors tervezés és reimplementálás után évtõl használja az SAP R/3 rendszer FI, CO, AM moduljait és egyben verzióváltást is végrehajtott. A rendszer teljes körûen integrált a társaság szállítmányozási rendszerével, a Logisztikai Információs Rendszerrel. Az elkészült kimenõ számlák és kontírozó lapok feladásra kerülnek az SAP rendszerbe, az alvállalkozói számlák, a vevõk-szállítók és egyéb törzsadatok pedig az SAP-ból kerülnek át interfészen keresztül a Logisztika Rendszerbe. Az SAP integrált a NEXON bérrendszerrel, a bér és járulékok fõkönyvre, költséghelyenként fordulnak be Informatikai és távközlési infrastruktúra kialakítása Megfelelõ informatikai és távközlési infrastruktúra kialakítása a 2 telephelyes (Budapest és Dunaújváros) mûködés és a kikötõ speciális elhelyezkedése miatt összetett feladat. A hálózati kapcsolatok kialakításánál az alábbi feladatokat kellet megoldani: 1. A kikötõ belsõ számítógépes hálózatának és telefonvonalainak bõvítése az új struktúrának megfelelõen. 2. Informatikai kapcsolatok kialakítása a társaság budapesti és dunaújvárosi (kikötõ) telephelyei, valamint az ISD Dunaferr Zrt. központi gerinchálózat viszonylatokban. 3. Kikötõ telephelyen szerverpark felállítása és üzemeltetése. A társaság és az ISD Dunaferr Zrt. informatikai és távközlési szakemberei által alakult team év elejére a fenti feladatokat elvégezte. Az ISD Portolan Kft. mindkét telephelye integrálódott az anyavállalat informatikai és távközlési rendszerébe bérelt vonalak használatával. A társaság forgalma a Dunaferr Zrt.-n keresztül bonyolódik. Az új struktúra által a társaság kritikus kliens szerveres alkalmazásai (Logisztikai Rendszer, PORTINFO rendszer, SAP rendszer) mindkét telephelyen használhatók, a társaság által üzemeltetett Kapubeléptetési Rendszer felügyelete is megoldott. 4. Kritikus alkalmazások informatikai támogatása A szállítmányozókra nem lehet általános ügyviteli szoftvereket rászabni. A fõbb tevékenységek (megbízás, visszaigazolás, számlázás) ugyan egy sémára épülnek, de a szolgáltatási típusok rendkívül különbözõek. Így a szállítmányozási szoftverek tekintetében csak azok tudtak versenyképesek maradni, akik alkalmazkodtak a szakma speciális igényeihez, és szoftvereiket ennek megfelelõen alakították ki. 1 A közúti, vasúti, vízi ill. kombinált belföldi és nemzetközi szállítmányozási feladatok és a kikötõ tevékenységének informatikai támogatását teljes körûen, a gazdálkodásirányítási rendszerhez történõ kapcsolódással kellett megoldani. Az egyes üzletágak, sõt egyes üzletkötõk speciális, személyre szabott igényeit ugyanúgy figyelembe kell venni, mint a folyamatosan az egységesítésre törõ IT szemléletet. Salgó Péter : Szállítmányozási szoftverek hazánkban. SCM magazin VII. évfolyam, 4. szám, ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4. 173

16 1. ábra: A Logisztikai Információs Rendszer és kapcsolatai A Logisztikai Információs rendszer feladatai 2 A kialakítandó rendszernek teljes körû támogatást kell nyújtania az alábbi területeken: logisztikai alapfolyamatok operatív irányítása o rakodásirányítás, belsõ anyagmozgatás, o raktárlogisztika, o szállítás, szállítmányozás (spedíció); vállalati jellegû irányítási feladatok o menedzsment feladatok (vezetés, tervezés), o gazdálkodási feladatok, o pénzügyi, elszámolási feladatok. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a rendszer a szállítmányozási és vízi úton szállított áruk ki- és berakása fõfolyamatot a tervezési, szerzõdés-nyilvántartási funkcióktól egészen a számlázási, számlafeladási funkciókig teljes körûen fedje le, emellett elégítse ki a fent részletezett vállalati jellegû irányítási feladatokat is. Az integrált információs rendszer elve A Supply Chain (ellátási lánc) egymással összefüggõ folyamatok és erõforrások összessége, amely az alapanyagok beszerzésével kezdõdik, és a végtermék fogyasztóhoz való beszállításával, végzõdik. Részét képezik a beszállítók, gyárak, logisztikai szolgáltatók, raktárak, disztribútorok, nagykereskedõk és minden olyan résztvevõ, amely hozzájárul a végtermék fogyasztóhoz való eljuttatásában. 3 2 Dr. Prezenszki József: Logisztika (Bevezetõ fejezetek). Budapesti Mûszaki Egyetem Mérnöktovábbképzõ Intézet, Budapest Vári Attila: Termelési és ellátási lánc menedzsment. IFUA Horváth & Partner, Egyetemi elõadásanyag, Budapest. Az ISD Portolan Kft.-nél ez azt jelenti, hogy a rendszernek képesnek kell lennie minél több adatkapcsolati felületen illeszkedni a kiemelt megbízók, úgymint az ISD Dunaferr Zrt., ill. külsõ megbízók és szolgáltatók vállalatirányítási (logisztikai, gazdálkodási) informatikai rendszereihez. 5. Szolgáltatásiránytás egy rendszerben a Logisztikai Információs Rendszer elemei (1. ábra) 5.1. Logisztikai Rendszer A Logisztikai Kft. által korábban kifejlesztett Logisztikai Rendszer alapvetõen belföldi közúti szállítmányozási, raktározási feladatokat látott el. A rendszer fel volt készítve a többi szállítmányozási üzletág lefedésére, és interfész kapcsolatokkal rendelkezett az SAP rendszer felé. A társaság fõ célja az, hogy minden szállítmányozási üzletágat a Logisztikai Információs Rendszerben tudja kezelni, ne legyenek eltérõ rendszerek, adatbázisok, excel táblák stb. minden üzletkötõ a szerzõdéskötéstõl a számlázásig önállóan, egy rendszerben tudjon dolgozni, a rendszer képes legyen minden üzletág tekintetében külsõ rendszerekkel interfész kapcsolatok kezelésére. Az ISD Portolan Kft évbe megkezdte a belföldi és nemzetközi közúti szállítmányozást a Logisztikai Rendszerben. 174 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4.

17 Fõbb funkciói: 4 Megrendelõi és alvállalkozói szerzõdések és ajánlatok elkészítése, nyilvántartása, keretszerzõdések, alszerzõdések, fuvarfeladatok, ajánlatadás, ajánlatkérés. Szállítási diszpozíciók elkészítése alvállalkozók felé, Kereskedelmi nyilvántartás, azaz alvállalkozói és saját teljesítések nyilvántartása Pénzügyi tevékenységek számlázás, kontírozás, számlák és kontírozó lapok feladása a társaság SAP R/3 rendszerének, a számlával automatikus teljesítésjelentés készítése a megrendelõk felé. Teljes körû bizonylatolás A Logisztikai Rendszer automatikusan elkészíti a szükséges bizonylatokat, úgymint: szállítási diszpozíciók szállítási bizonylatok: rakodási jegyzékek, szállítólevelek. Mindezeket partnereink felé rendszerünkbõl automatikusan faxon, en, vagy az igénytõl függõen bármilyen formátumú adatállományként elektronikusan elküldjük. Jelentések, riportok A Logisztikai Rendszer általános és partnereink számára készített egyéni listái biztosítják a tevékenységek teljes kontrollját. fuvarozási diszpozíciók listái, forgalmi listák partnerenként, szerzõdésenként, fuvarfeladatonként, teljesítésjelentések a megbízók felé, pénzügyi kimutatások stb PORTINFO Kikötõi Információs Rendszer A PORTINFO rendszer 5 a dunaújvárosi közforgalmú kikötõ alapvetõ üzleti folyamatait vízi úton szállított áruk ki- és berakása támogató Kikötõi Információs Rendszer. A fõfolyamat támogatása mellett a rendszer lefedi a szerzõdéskötéstõl a teljesítésjelentésig és számlázásig az összes mellékfolyamatot is. Emellett riportrendszerével kielégíti az egyes szakterületek és a VIR (Vezetõi Információs Rendszer) információigényét is. A PORTINFO rendszer a Logisztikai Információs Rendszer keretrendszerén belül mûködik, mintegy speciális modulja annak. Fõbb funkciói: 6 Szerzõdésnyilvántartás 4 Garai László (2008): A Logisztikai Információs Rendszer bemutatása. ISD Portolan Kft. belsõ kiadvány, Dunaújváros Garai László (2005): Megvalósíthatósági tanulmány Kikötõi Logisztikai információs Rendszer bevezetéséhez. Kikötõ Kft. belsõ kiadvány, Dunaújváros Garai László (2006): PORTINFO, Új Kikötõi Logisztikai információs Rendszer a Dunaferr Kikötõ Kft.-nél, Dunaferr Mûszaki Gazdasági Közlemények, 2006/4, Dunaújváros A megrendelõi keretszerzõdések, szerzõdések, alszerzõdések (szerzõdés tételek) nyilvántartására szolgál. Vízi úton szállított áruk ki- és berakása Az itt rögzített adatok felhasználásával: Elõállíthatók a kikötõi tevékenység kötelezõ alapbizonylatai, úgymint a Rakodási Bizonylat, a Kikötõ Forgalmi Napló és a Munkalap. Elõállíthatók a funkcionális szervezetek (logisztika, gazdálkodás, ügyvezetés) számára szükséges riportok és összesítõk, úgymint ki- és berakodási jelentések, kikötõi mozgatások, parthasználatok stb. Alapadatul szolgál a kereskedelmi nyilvántartás modulnak, ahol a teljesítések elszámolása történik. Kereskedelmi nyilvántartás A kereskedelmi nyilvántartás a ki- és berakodások ill. egyéb teljesítések, elszámolására szolgál. Minden rakodás adata a rakodások modulból automatikusan átkerül a kereskedelmi nyilvántartásba, amelyik a számlázás, a megrendelõ felé történõ rakodási teljesítésjelentés, parthasználati teljesítésjelentés és egyéb kikötõi szolgáltatások teljesítésjelentéseinek alapját képezi. Kiértékelések, riportok a kikötõ belsõ kimutatásai Logisztikai, gazdálkodási, mûszaki szakterületek információs igényei, Vezetõi Információs Rendszer (VIR), azaz a kikötõvezetés és a felsõvezetés információs igényei. Partnerek számára készített riportok Megrendelõk felé elküldött kimutatások (Teljesítésjelentések), Vízi fuvarozó társaságok (Rakodási bizonylat). Szakhatóságoknak elkészítendõ alapbizonylatok (kikötõi forgalmi napló, munkalap, egyéb statisztikai kimutatások) ISD Dunaferr Zrt. Kapubeléptetési Rendszer 1998 óta a vállalati beléptetõ kapuknál a társaságunk által kifejlesztett és felügyelt számítógéppel támogatott tehergépjármû beléptetési rendszer mûködik. A rendszer a társaság Logisztikai Rendszerének részeként mûködik, kapcsolatban van annak számítógépes adatbázisával, a belõle kinyerhetõ adatok alapul szolgálnak az úthasználati díj vállalatcsoporton belüli elosztásához, és egyéb forgalmi és rendvédelmi kimutatások készítéséhez. Társaságunk az ISD Dunaferr logisztikai rendszeréhez szervesen kapcsolódó Kapubeléptetési Rendszert az anyavállalat igényei szerint folyamatosan fejleszti, ma már 12 belépõ kapunál és a folyamatosan bõvülõ lekérdezõ helyeken használják az általa elérhetõ információkat. Az elmúlt években az alábbi modulokkal bõvült a Kapubeléptetési Rendszer: Fényképes Személyi- és Gépjármû Beléptetõ Rendszer, Napi- és idõszakos személyi belépõ kiállítása, Nem számlázandó szállítólevelek nyilvántartása, Mérlegkezelõ modul, Kamion terminál modul (Vámügynökség Kft.). Hardver-szoftver környezet IT rendszereink Gupta programfejlesztõ rendszerben íródnak. Az adatbázis és file szervereink Compaq, Alpha, IBM ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4. 175

18 és HP szerverek, amelyeken Tru6 4 és Redhat, Linux operációs rendszerek mûködnek, Oracle adatbázis kezelõvel. Intranetes, internetes fejlesztéseinkhez Perl és PHP megoldásokat használunk. 6. Összefoglalás, tervezett fejlesztések A kritikus üzleti alkalmazások (core business) teljes körû lefedéséhez a közeljövõben az alábbi fejlesztések szükségesek: 1. A Logisztikai Rendszerben a vasúti és vízi szállítmányozási üzletágak teljes körû támogatása, adatkapcsolati interfészek kialakítása (MÁV Cargo E- Freight rendszer, elektronikus számlák feldolgozása, SAP rendszer stb.). 2. A PORTINFO rendszerben a Daru Távfelügyeleti Modul fejlesztése. 3. Az ISD Dunaferr Zrt. Kapubeléptetési Rendszerben tervezés alatt van a vendégelõjegyzés modul fejlesztése. 4. Vezetõi riport- és beszámolórendszer fejlesztése. 5. SAP Rendszer kontrolling modul fejlesztése mind a menedzsment, mind pedig az ISD Dunaferr Zrt. felé történõ beszámolórendszerek hatékonyabb támogatásához. minden üzletnek a szerzõdés megkötésétõl a számlázásig személyes felelõse van. Az informatikának ezért amellett hogy közös platformon és rendszereken dolgozunk személyre szabott megoldásokat kell alkalmazni. Mindezt tesszük azért is, mert az informatikai szolgáltatásokra is igaz, amit a régi tengerészek mondanak, hogy minden horgonylánc olyan erõs, mint a leggyengébb láncszeme. Források (1) Salgó Péter : Szállítmányozási szoftverek hazánkban. SCM magazin VII. évfolyam, 4. szám, (2) dr. Prezenszki József : Logisztika (Bevezetõ fejezetek). Budapesti Mûszaki Egyetem Mérnöktovábbképzõ Intézet, Budapest (3) Vári Attila : Termelési és ellátási lánc menedzsment. IFUA Horváth & Partner, Egyetemi elõadásanyag, Budapest. (4) Garai László (2008): A Logisztikai Információs Rendszer bemutatása. ISD Portolan Kft. belsõ kiadvány, Dunaújváros (5) Garai László (2005): Megvalósíthatósági tanulmány Kikötõi Logisztikai információs Rendszer bevezetéséhez. Kikötõ Kft. belsõ kiadvány, Dunaújváros (6) Garai László (2006): PORTINFO, Új Kikötõi Logisztikai információs Rendszer a Dunaferr Kikötõ Kft.-nél, Dunaferr Mûszaki Gazdasági Közlemények, 2006/4, Dunaújváros Társaságunk folyamatos IT fejlesztésekkel az informatikai kiszolgálást az ellátási lánc minden elemében igyekszik magas szinten alkalmazni. Miután mûködési munkánkra a leghatékonyabbnak bizonyult csoportszervezõdés, a teammunka jellemzõ, így December 3-án ünnepélyes külsõségek közepette köszönték meg Fülöp József munkáját szerkesztõtársai a Klub Hotel éttermében. Tíz éven keresztül volt rovatvezetõje a nagy múltú Dunaferr Mûszaki Gazdasági Közlemények folyóiratnak. A Dunai Vasmû acélmûvének kemenceüzemében acélgyártóként kezdte a pályáját október 17-én. Az energiaellátási fõosztály vezetõjeként vonult nyugdíjba az idei esztendõben, s döntött úgy, hogy a negyedéves periodika rovatvezetését átadja másnak. Ha van kedved írni, szívesen vesszük cikkeidet biztatta dr. Szücs László, a folyóirat fõszerkesztõje a nem csupán Fülöp József tíz évig szerkesztette a vasmûs folyóiratot Leköszönt a rovatvezetõ szerkesztõként, hanem állandó szerzõként is tevékenykedõ szakembert. Megkérte, ezután is segítsen a fiatalok cikkírásában. Köszöntõjében tartalmas életet kívánt. Meghatódottan fogadta a szerkesztõbizottság ünneplését Fülöp József: Tíz évet dolgoztam együtt szinte ugyanezzel a csapattal. Szívesen csináltam. Érdekes dolgokon ment át a lap, alkalmazkodva az újabb és újabb kihívásokhoz. Sajnálom, hogy az évente egyszer megjelentetett, a legjobb cikkekbõl válogatott, angol nyelvre lefordított különszám megszûnt. A mai napig keresik külföldi partnereink. Az ünnepelt további jó munkát kívánt a csapatnak, majd az ajándékozást követõen közösen felelevenítették a legkedvesebb emlékeket konferenciákról, szakmai kirándulásokról. Nem feledkeztek meg a legendás nagy elõdökrõl, a gyár egykori vezetõirõl sem, miként az szokás egy vasgyári, fehér asztal melletti összejövetelen. A hozzájuk fûzõdõ történetek akár alapjául szolgálhatnak egy újabb kiadvány összeállításához, szerkesztéséhez és megírásához ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4.

19 Hevesiné Kõvári Éva* A Reach Direktíva acéliparra gyakorolt hatása 2007 júniusában hatályba lépett az Európai Unió REACH rendelete. A rendelet alkalmazása a vegyi anyagok termelése és forgalomba hozatala szempontjából szemléletmód váltást okoz: eddig a veszélyes anyagok azonosításának és értékelésének kezdeményezése a hatóságok feladata volt, mostantól a REACH-rendszerben a bizonyítási kötelezettség az elõállító és az importõr felelõsségi körébe tartozik majd. A cikk összefoglalja az acélipar-specifikus REACH tudnivalókat, melyeknek megértése és alkalmazása elengedhetetlen lesz az ISD Dunaferr szakemberek számára is. In June 2007entered into force the REACH Regulation of the European Union. Application of the regulation causes an approach change from the point of view of production and marketing of chemicals. Initialization of identification and assessment of dangerous materials till now was the task of authorities, but from now on in the REACH-system the certification obligation belongs to the responsibility circle of manufacturer and importer. The article sums up the REACH information specific to steel industry, the understanding and application of which will be necessary also for the ISD Dunaferr specialists. A REACH Útmutató az európai acélipar számára Eurofer kiadvány alapján összeállított anyag. 1. A REACH direktíva bemutatása A REACH (1907/2006/EK) az EU Kémiai Politikájának neve, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról szól (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals = REACH). A rendeletet 2006 decemberében fogadták el, és 2007 júniusában lépett hatályba. A REACH 40 meglévõ irányelv és rendelet helyét veszi át, egyetlen rendszert hoz létre, melyben az összes vegyi anyag érintett. A REACH-et valamennyi tagállamban alkalmazni kell. Az európai acélkészítõket, acélfeldolgozókat és importõröket közvetlenül érinti a direktíva, mivel hatálya alá tartoznak a fémek és az ötvözetek (a vasötvözetek és adalékanyagaik, bevonataik), az oldószerek, tisztítószerek, savak, lúgok, olajok, kenõolajok, fémmegmunkáló folyadékok (és adalékanyagaik), valamint a szervetlen és szerves kémiai vegyületek (pl. salakok). A REACH rendelet célja:...az emberi egészség és a környezet magas szintû védelme.../... önmagukban, készítményekben és árucikkekben lévõ anyagok szabad mozgásának biztosítása a versenyképesség és az innováció javítása mellett.... E célok elérése érdekében a REACH az ipart teszi felelõssé a vegyi anyagok kockázatának kezeléséért, és a biztonsági információk biztosításáért a továbbfelhasználók, és ahol szükséges, a fogyasztók számára. Az elõzõ rendszer szerint a kormányok/hatóságok voltak felelõsek a nem biztonságos anyagok használatának korlátozása miatt. A REACH minden anyagra vonatkozik: magára az anyagra, a készítményekre és számos árucikkre. Az ezzel kapcsolatos definíciók: Anyag: olyan természetes állapotban elõforduló, vagy gyártási folyamatból származó kémiai elem és vegyületei, amely az anyag stabilitásának megõrzéséhez szükséges adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból származó *Hevesiné Kõvári Éva, minõségügyi és környezetvédelmi igazgató, ISD Dunaferr Zrt. szennyezõt is tartalmazhat, de nem tartalmaz olyan oldószert, amely az anyag stabilitásának befolyásolása, vagy összetételének megváltoztatása nélkül elkülöníthetõ (pl.: nyersvas, benzol, toluol, cink stb.); Készítmény: kettõ vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat (pl.: ötvözetek, hûtõ-kenõ folyadékok, kenõolaj stb.); Árucikk: olyan tárgy, amely az elõállítás során a funkcióját a kémiai összetételnél nagyobb mértékben meghatározó formát, felületet vagy alakot kap (pl.: hidegen hengerelt tekercs, csõ, csatorna, szerelvények stb.); A REACH szerint azokat az anyagokat kell regisztrálni, melyeket évente 1 tonnánál nagyobb mennyiségben gyártanak/importálnak. A regisztrációt a gyártónak, illetve az importõrnek kell végeznie. (Jelenleg körülbelül anyag van az EU piacán 1 tonnánál nagyobb mennyiségben.) Nem tartoznak a REACH hatálya alá a hulladékok, illetve azok az anyagok és anyagcsoportok, melyek tulajdonságai jól ismertek, valamint kis kockázattal alkalmazhatók (gázok, termékgázok, ásványi anyagok, ércek). A REACH direktíva hatálya alá esõ anyagok regisztrálásának elmulasztása esetén annak gyártását, importálását vagy felhasználását az EU-ban megtiltják. A REACH direktíva alá tartozó engedélyeztetés folyamata négy fõ szakaszból áll: Regisztráció Az anyagok importõreinek és gyártóinak regisztrálniuk kell az évi 1 tonnánál nagyobb mennyiségû anyagokat az Európai Vegyianyag-ügynökségnél (ECHA), Helsinkiben. Értékelés Az ECHA együtt a tagállam illetékes hatóságával megvizsgálja a regisztrációs dokumentációt. (Milyen hatással van az emberi egészségre és a környezetre és ha szükséges, további információkat vagy vizsgálatokat kérhetnek.) Engedélyezés A kockázatos anyagok (karcinogének, mutagének, reprodukciós toxicitású anyagok és a természetre káros anyagok R50/53 osztály) minden felhasználásához engedély szükséges. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4. 177

20 Korlátozás A tagállam illetékes hatóságai kérhetik egy anyag gyártásának vagy felhasználásának korlátozását, ha az anyag az emberi egészségre vagy a környezetre elfogadhatatlan kockázatot jelent, amelyet közösségi szinten kell kezelni. A gyártók és az importõrök feladatai: kockázatfelmérés és az anyagok regisztrálása; megfelelõ biztonsági információk biztosítása a továbbfelhasználóknak, és veszélyesebb anyagok esetében a fogyasztóknak; a kémiai veszélyekre és azok kezelési technikájára vonatkozó információk továbbadása a szállítói lánc mindkét irányban. A kémiai anyagok továbbfelhasználóinak feladatai: alkalmazniuk kell a szállító által meghatározott, és a Biztonsági Adatlapon (SDS) megadott kockázatkezelési intézkedéseket; tovább kell adniuk ezeket az információkat a szállítói láncban. 2. A REACH regisztráció folyamata 2.1. Elõzetes regisztráció Az elõzetes regisztrálás június 1. és december 1. között történt. Ebben az idõszakban a gyártók és importõrök a következõ információkat adhatták be azokról az anyagokról, melyeket regisztrálni kívántak: az anyag neve; az anyag EINECS és CAS száma vagy ha ez nem elérhetõ, az anyag egyéb azonosító kódja; a potenciális regisztráló neve és címe (azaz a gyártóé, importõré, vagy az õket képviselõ személyé); a kapcsolattartó személy neve; a regisztráció elõirányzott határideje és a mennyiség. Az elõzetes regisztrálók további lehetõségként benyújthattak bármilyen egyéb, meglévõ információt az anyag toxicitására vonatkozóan. Az elõzetes regisztrálás nem jelenti azt, hogy az anyagot kötelezõ lesz ténylegesen regisztrálni az adott mennyiségi sávhoz meghatározott határidõn belül. Mindazonáltal, azok a gyártók és importõrök, akik elmulasztották az elõzetes regisztrálást, nem tudják majd kihasználni a regisztrálás átmeneti idõszakát, azaz le kell állítaniuk az anyag gyártását, importálását és forgalomba hozatalát a regisztráció megtörténtéig. Az elõzetes regisztrálás a bevezetett anyagokra vonatkozik, azaz az EU piacán már jelenlévõ, EINECS és/vagy CAS számmal rendelkezõ anyagokra. Új anyagok és az elõzetesen nem regisztrált, de bevezetett anyagok gyártóinak és importõreinek az anyagokat regisztrálniuk kell a REACH hatályba lépését követõ 12 hónapon belül. Azok a gyártók vagy importõrök, akik elmulasztják az elõzetes regisztrálást, nem kapnak támogatást az Anyaginformációs Cserefórumtól (SIEF), valamint számolniuk kell azzal, hogy az anyag regisztrálása nehézkes és költséges lehet. Az elõzetes regisztrálás információi ugyanis csak azok számára lesznek elérhetõk, akik elõzetesen regisztrálták ugyanazt az anyagot. Várható az is, hogy néhány gyártó és/vagy importõr visszavon anyagokat a piacról ahelyett, hogy felvállalná akár az elõzetes regisztrálás, valamint a késõbbi regisztrálás terheit. Más gyártók és/vagy importõrök engedélyezési kötelezettséggel, vagy korlátozási kötelezettséggel szintén dönthetnek úgy, hogy visszalépnek a piacról. A továbbfelhasználóknak ezért lehet, hogy más szállítókat vagy anyagokat kell majd keresniük Anyaginformációs Cserefórumok (SIEF) január 1-jén, egy hónappal az elõzetes regisztrálási idõszak vége után az Európai Vegyianyag-ügynökség közzéteszi az elõzetesen regisztrált anyagok listáját a honlapján. A lista az elõregisztrált anyagok nevét fogja tartalmazni az EINECS vagy CAS számokkal együtt, valamint a regisztráció várható elsõ határidejét. Anyaginformációs Cserefórumokat azok a gyártók, importõrök és továbbfelhasználók fognak kialakítani, akik ugyanazokat az anyagokat használják. A SIEF céljai a következõk: meghatározott információk cseréjének megkönnyítése a potenciális regisztrálók között, megállapodás az anyag osztályba sorolásáról és címkézésérõl, amennyiben az osztályba sorolás és a címkézés tekintetében véleménykülönbség áll fenn a potenciális regisztrálók között. A SIEF résztvevõi a többi résztvevõt ellátják a meglévõ tanulmányokkal, közösen meghatározzák, hogy milyen további vizsgálatokra van szükség a célok elérése érdekében, és megszervezik, hogy ezek a tanulmányok elkészüljenek. A SIEF-ek az anyagokat elõzetesen regisztráló gyártók és importõrök jogilag definiált csoportjai. Az anyagokat elõzetesen regisztráló gyártók és importõrök számára a SIEF-ben való részvétel kötelezõ. Minden SIEF június 1-jéig fog mûködni. A SIEF tagok határozhatnak úgy, hogy elõnyös számukra konzorciumot alapítani, ily módon megosztani az anyagok Kémiai Biztonsági Jelentéséhez szükséges adatgyûjtés, vizsgálatok és/vagy elõkészítés költségeit. A konzorciumok létrehozása önkéntes Regisztráció A regisztrációkat június 1-jétõl, a regisztrációs folyamat kezdetétõl lehet benyújtani az ECHA-hoz. Ha egy anyagot elõzetesen regisztráltak, akkor az átmeneti idõszak lehetõségeit lehet alkalmazni, azaz a regisztráció három lépésben engedélyezett az EU-ban gyártott vagy az EU piacon forgalmazott mennyiségek alapján, ezek: december 1., regisztrálási határidõ évi 1000 tonna vagy afölötti mennyiségû anyagok; 178 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2008/4.

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában)

Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában) Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában) Dr. Erdélyi János adjunktus Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló 2010-2011 Főbb események, adatok A társaság a korábbi évekhez képest jelentős eredménynövekedéssel számolt, 2011. évi tervezett mérleg szerinti eredménye 11 743

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. évi tevékenységről DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. évi tevékenységről Az alapítványt 1995-ben a DUNAFERR alapította. A bejegyzés 1995-ben

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Jelentősebb ipari ipari ka k pcsola pcsola o t k Győr Kazincbarcika Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Ózd Hódmezővásárhely Sátoraljaújhely

Jelentősebb ipari ipari ka k pcsola pcsola o t k Győr Kazincbarcika Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Ózd Hódmezővásárhely Sátoraljaújhely Műszaki Anyagtudományi Kar képzések ése 2009 februárjában ME Műszaki Anyagtudományi Kar 1 Jelentősebb ipari kapcsolatok Audi Hungária Motor Kft., Győr AES Borsodi Energetika Kft., Kazincbarcika Alcoa Köfém

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

ERKI KATALIN * A piaci környezet elemzése a felsőoktatás területén

ERKI KATALIN * A piaci környezet elemzése a felsőoktatás területén ERKI KATALIN * A piaci környezet elemzése a felsőoktatás területén Bevezetés Analysis of Market-Environment in Higher Education Marketing is an absolutely well-known tool in the life of companies and it

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI ÍRORSZÁG NEMZETI HELYREÁLLÍTÁSI TERV Fiatal, jól képzett munkaerő Szerencsés demográfiai összetétel Kiváló minőségű infrastruktúra Nyitott gazdaságpolitika

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben

Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben Gazdálkodási és menedzsment Kereskedelem és Pénzügy és számvitel Turizmus-vendéglátás Eredeti tárgy Módosított tárgy Eredeti tárgy Módosított

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év Szöveges beszámoló Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész 2014. év 1 1. A 2014. évi költségvetési támogatás A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2014. évre elfogadott költségvetési támogatása

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében Zsoldos Marianna Humán Erőforrás Igazgató MÁV ZRt. 1 Adottságaink Munkavállalók összetétele a végzett

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31.

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31. 1 9 0 9 8 8 6 3 9 4 9 9 5 6 9 0 7 Statisztikai számjel DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma Egyszer sített éves beszámoló 2015 december 31. A közzétett

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17.

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető 2. disszeminációs konferencia 2012. május 17. 1 Célkitűzés Átfogó cél: regionális tudáscentrum (koncepció) kiépítése 2013-ra. Jövőkép: nemzetközileg versenyképes

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18191705-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60.540/2006/ Nyilvántartási szám: 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44. 2014

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Tantárgy neve. Előadó: Dr. Kuttor Dániel Dr. Péter Zsolt

Tantárgy neve. Előadó: Dr. Kuttor Dániel Dr. Péter Zsolt Tantárgy neve A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar lokális és regionális beágyazottságának vizsgálata Felsőoktatási kihívások és lehetőségek a 21. században az Unió perifériáján Előadó: Dr. Kuttor

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul!

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Dr. Tóth Anikó Nóra Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Szakosztálya Budapest, 2014. május 29. Geotermikus

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Anyagmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Anyagmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Anyagmérnöki mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: anyagmérnöki (Materials Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Hozam: az adott időszak alatt értékesített áruk számlázott nettó ellenértéke (értékesítés nettó árbevétele) Ráfordítás: az értékesítés érdekében felmerült közvetlen

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben