A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE"

Átírás

1 A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. igazgató 1., pedagógia, technika speckoll. 2. közoktatási vezető 2. igazgatóhelyettes 1. földrajz szakos és népművelő 2. család és gyermekvédő mester Képesítését hol szerezte Budapesti Műszaki Egy Mely tantárgyat tanítja? egyéni fejlesztés term.ismeret 3. igazgatóhelyettes, könyvtár speckoll. erkölcstan 4., rajz-könyvtár speckoll. 5., éneknépműv.speckoll 6., ének speckoll. 7., orosz-pedagógia speckoll 8. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Kaposvár 9., testnevelés-könyvtár speckoll pedagógus szakvizsga 1. Kölcsey F. Tanítóképző Főiskola Debrecen , technika speckoll. 13., technika speckoll. 14., testnevelés speckoll. 15., rajz, népművelés speckoll , ének speckoll. 2. pedagógus szakvizsga (tanulási zavarok preventív pedagógusa) , testnevelés speckoll. 2. tanulási zavarok preventív pedagógusa (szakvizsga) 1. Kölcsey F. Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen , testnevelés speckoll. 19. (testnevelés-sport 20., népművelési szakkoll pedagógiai asszisztens 2. (ember és társadalom műv.ter.) 1. Munkácsi Tanítóképző (Szovjetunió) 2.

2 22. (ember és társadalom 23. (ember és társadalom 24. (ember és társadalom 25. -történelem szakos 26., szakos ( nyelv és irodalom 2. pszichológia (BA) viselkedés elemző ének zene szakos 2. gyógypedagógiai asszisztens (felsőfokú) 3. drámapedagógia szak 29. nyelv és irodalom, ének-zene szakos 30. ének-zene, népzene szociálpedagógia 31. történelem szakos és könyvtáros 32. matematika-fizika szakos ált.isk. 33. matematika-kémia szakos 34. matematika, fizika szakos 35. matematika-technika szakos ált.isk matematika-fizika szakos 2. számítástechnikai szoftver üzemeltető 37. könyvtáros és számítástechnika szakos földrajzkörnyezetvédelmi szakos KLTE Debrecen Krúdy Bt. Oktatóközp. Budapest 3. KLTE Debrecen Nemzeti Szakképzési Intézet 1. irodalom, történelem, médiaismeret irodalom fejl.fogl. irodalom, ének színjáték irodalom, ének ének hon-és népismeret, könyvtári ismeretek matematika, fizika matematika, kémia matematika matematika, technika matematika, fizika informatika term.ismeret, kémia

3 földrajz szakos és könyvtáros 2. testnevelés szakos 3. közoktatási vezető 40. földrajz-testnevelés szakos ált. isk. 41. földrajz-testnevelés szakos biológia-testnevelés szakos 2. testnevelő 3. közoktatási vezető 43. rajz számítástechnika szakos (komputergrafika) orosz szakos 2. német szakos nyelv 45. orosz nyelv és irodalom - német nyelv és irodalom szakos középiskolai orosz-történelem szakos 2. történelem szakos bölcsész és középiskolai 3. német szakos nyelv 4. pedagógiai szakvizsga egészségfejlesztő mentálhig Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis Egyetem Testnevelő i szak 3. Budapesti Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem KLTE Debrecen Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 3. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Egyetem 4. földrajz, testnevelés földrajz, testnevelés földrajz, testnevelés biológia, term.ismeret, testnevelés rajz irodalom, német német történelem, német 47. angol nyelvi szak KLTE Debrecen angol 48. angol nyelv angol történelem-orosz szakos 2. német középfok 3. egészségfejlesztő mentálhigiénikus Állami Nyelvvizsgabiz. 3. Szegedi Tudományegy. Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar történelem mesterfokozat - inkluzív nevelés okl. a 50. biológia-földrajz szakos 51. pedagógia szakos nevelő, otthoni és nevelőotthoni speckoll. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger 52. tuba, kamaraművész Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar rézfúvós

4 zeneiskolai fúvós hangszerek szakán 2. zenekari előadóművész, amatőr fúvószenekar vezető 1. Ungvári Állami Zeneművészeti Szakközépiskola 2. Ungvári Állami Zeneművészeti Tanintézet fafúvós, szolfézs 54. földrajz-rajz szakos kézműves fogl zeneiskolai zeneelméletszolfézs 2. kamaraművészzeneiskolai zongora 1. Liszt F. Zeneművészeti Főiskola Debreceni Konzervatóriuma 2. Miskolci Egyetem Bartók Béla zongora, szolfézs 56., ének-zene szakos Zeneművészeti Int. zongora, szolfézs AZ OKTATÁST-NEVELÉST SEGÍTŐ DOLGOZÓK ADATAI Ssz. Beosztása Végzettsége, Szakképesítése 1. iskolatitkár 1. gépíró és gyorsíró 2. pénzügyi ügyintéző, képesített könyvelő 2. ped.assz. 1. belkereskedelmi áruforgalmi és gazdálkodási munkakör 2. számítógép-kezelő, szövegszerkesztő 3. ped.assz. 1. érettségi 2. Áfész képesített könyvelő 3. pedagógiai asszisztens 4. ped.assz. 1. érettségi 2. kép. könyvelő- költségvet. szak mérlegképes könyvelőállamháztartási szak 5. ped.assz. 1. érettségi 2. pedagógiai asszisztens Képesítését hol szerezte 1. Gépíró és Gyorsíró Iskola, Nyíregyháza 2. Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk. Nyíregyháza 1. Kereskedelmi Szakközépiskola, Nyíregyháza 2. Írnok Team BT Nyíregyháza 1. Móricz Zs. Gimnázium,Ibrány 2. Fogy.Szöv.Orsz.Tanácsa 3. Továbbk. és Okt. Közp. 1. Móricz Zs. Gimnázium,Ibrány 2. Pénzügyminisztérium BGF-PSZF Kar 1. Móricz Zs. Gimnázium,Ibrány 2. MPKKI Nyíregyháza

5 ISKOLAI OSZTÁLYOK SZÁMA, LÉTSZÁMADATOK Évfolyam Osztályok Osztályfőnökök Évfolyam létszáma 1.a 1. 1.b 1. c 1.d 2. 2.a 2.b 2.c 2.d 3. 3.a 3.b 3.c 3.d 4. 4.a 4.b 4.c 4.d 5. 5.a 5.b 5.c 5.d 6. 6.a 6.b 6.c 6.d 7. 7.a 7.b 7.c 7.d 8. 8.a 8.b 8.c 8.d Kormány Imréné Ivorné Andrikó Mária Nagyné Mátyás Jolán Németh Gáborné Mátyás Zsuzsa Kalenda Miklósné Katóné Farkas Éva Habina Istvánné Turkóné Suller Andrea Nagy Mihályné Nagy Imre Laskodyné Veréb Ágnes Vassné Éliás Krisztina Ozsváth Piroska Cseke Gáborné Kormány Judit Berencsi Krisztina Szanyiné Kántor Tünde Potor László Boros Albertné Szurdoki Ferenc Szakáts Szabolcs Szilágyiné Csabai Beáta Tar-Trencsényi Tímea Ferenczi György Kriston Imréné Karászi Zoltánné Potorné Suller Gizella Deák Mária Szigetiné Tóth Enikő Sallai Ernőné Seresné Kulcsár Margit 105 fő 82 fő 98 fő 84 fő 89 fő 86 fő 84 fő Összesen: fő 89

6 A TANÉV RENDJE A tanév helyi rendje a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján A 2014/2015-ös tanév első tanítási napja szeptember 1. (hétfő). A tanév utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). A tényleges tanítási napok száma 181 nap. Tanítási szünetek: Őszi szünet: rendelet szerint október 27-től október 31-ig tart. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3.(hétfő). Téli szünet: rendelet szerint december 22-től január 2-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). Tavaszi szünet: április 2-től április 7-ig tart. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Egyéb fontos időpontok: Az első félév vége: január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a diákokat és a szülőket az első félévi tanulmányi eredményről. KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI tanév 6. évfolyam 8. évfolyam szövegértés matematika szövegértés matematika országos iskolai országos iskolai országos iskolai országos iskolai

7 TOVÁBBTANULÁSI MUTATÓK 2012/ TANÉV 8. évfolyam létszáma: 101 fő Ebből továbbtanult: 101 fő (100%) - gimnáziumba: 40 tanuló (40 %) - szakközépiskolába 23 tanuló (23 %) - szakiskolába 38 tanuló (38 %) AZ INTÉZMÉNY LEMORZSOLÓDÁSI, ÉVISMÉTLÉSI MUTATÓI 2012/2013.TANÉV Tanév végi létszám: 714 fő Eredményesen teljesítette a tantermi követelményeket: 707 tanuló Évfolyamismétlésre utasított: 7 tanuló AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉG-KÍNÁLATA A tanulók tanórán kívüli kötelező foglalkozásai: 1) Napközi otthonos ellátást biztosítunk 6 csoportban 163 alsó tagozatos tanuló számára 2) Intézményi szinten egy csoport (20 fő) tanulószobai ellátását biztosítjuk 3) A Telep-program keretén belül működő tanodában 20 tanuló óráig történő foglalkoztatására kerül sor 4) A Géniusz Palántaképző tehetséggondozó műhely szervezésében: 41 felzárkóztató csoportban 267 tanuló tantárgyi megsegítését végezzük. Tehetséggondozó köreink száma 44, ezekben 311 tanuló készül fel a legkülönbözőbb tanulmányi versenyekre. 5) Szakköri keretben környezet- és természetvédelemmel, sütés-főzéssel és néptánccal foglalkoznak tanulóink 6) Intézményünk 8. évfolyamon két csoportban nyelv és irodalomból középiskolai előkészítőt szervez 7) Az óratervi órákon túl alapfokú művészeti iskolánkban 211 tanuló hangszeres zene, kamarazene, énekkar, színjáték, zenekar, kézműves foglalkozásokon vesz részt. 8) Rendszeres sporttevékenységet szervezünk az alábbi sportágakban: leány kézilabda (2 csapat 30 fő) fiú futball (2 csapat 30 fő) tömegsport (3 csoport 60 fő) atlétika (korcsoportonkénti fiú-lány 38 fő) lábtenisz (2 csapat) 9) Együttműködési megállapodás szabályozza a tanulók alábbi elfoglaltságait: - Móricz Zsigmond Gimnázium matematika középiskolai előkészítő - Városi Sport Egyesület - fiú, lány futball - asztalitenisz - Tanuszoda úszás - Ibrányi László Művelődési Központ - modern tánc, latin tánc - Móricz Zsigmond Gimnázium- kosárlabda

8 A tanulók tanórán kívüli választható foglalkozásai: 1) Szabadidős szakkörök. 2) A DÖK által szervezett hagyományos rendezvények. 3) A Pedagógiai Tanács által kiírt osztály, évfolyam, iskolai és városi szintű projektek. 4) Osztály és évfolyam kirándulások. 5) Kulturális rendezvények (hangverseny, mozi, színház). 6) Hang-adó sulirádió. 7) Az iskolai könyvtár programjai. 8) A városi könyvtár, falumúzeum gyerekeknek szóló programjai. 9) Városi rendezvények. 10) Az iskola éves munkatervének programjai. 11) Évente megszervezett táboraink (kézműves, kézilabda, zenekari, színjáték, kulturtábor, úszótábor, labdarúgás, balatoni, néptánc, Erzsébet-tábor)

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5.

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014 2015-ös TANÉV MUNKATERVE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. (52) 413-758 Fax: 413-758(17) E-mail: fazekas.gimn@iskola.debrecen.hu

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

H I V A T A L O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A

H I V A T A L O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Székhely:1064 Budapest, Szondi utca 41. Telephely:1074 Budapest, Dohány u. 65. OM azonosító:

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Iskolánk pedagógusainak névsora:. Szűcs Pálné tanár, igazgató 2. Nagyné Lenge Margit tanár, általános igazgatóhelyettes 3. Koncz Erzsébet tanító, igazgatóhelyettes 4. Antal

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 4. szám TARTALOM Gránit díszoklevél 1 2014. 08. 30. 10 ÓRA Gyémánt díszoklevelek 2 Arany díszoklevelek

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

*A01* Az intézmény OM azonosítója. Az adatszolgáltatás dátuma. Beszámolási időszak. tanév. Nyitóadatok. tanév

*A01* Az intézmény OM azonosítója. Az adatszolgáltatás dátuma. Beszámolási időszak. tanév. Nyitóadatok. tanév OSAINT. oldal Oktatási Minisztérium OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást vonhat maga után!

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA...... Készítette: Kocsisné Hangonyi Judit igazgató Edutop Szakközépiskola és Szakiskola Elfogadta: Kocsis Tibor elnök Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 77. Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Készítette: Venczel Csaba sk. intézményvezető Pápa, 2011. május 17. Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Iskolahasználók... 2 Igények... 2 A működést

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben