Iskolai szociális munka decentralizált modellje. I. Az iskolai szociális munka lényege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolai szociális munka decentralizált modellje. I. Az iskolai szociális munka lényege"

Átírás

1 Iskolai szociális munka decentralizált modellje Foglalkoztatás szociális szolgáltatás nyújtásával az iskolákban- projekt 2009/2010-es tanévben Székesfehérvár I. Az iskolai szociális munka lényege Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik, melyet jelenleg még nem szabályoz törvény, de nem is tilt. Szükségszerűsége nem megkérdőjelezhető. Napjaink globalizált társadalmában az iskola számos társadalmi probléma forrása: e problémák között a rendszerhez kapcsolódó elmaradottság, a migráns közösségek iskoláztatása, a kiskorúakhoz és tanulókhoz kapcsolódó erőszak, az integrált oktatás problémái, a városi és falusi gyermekek viselkedési problémái, a család átalakulása, a gyermekszegénység, a tanulók mentális egészsége, az iskola szerepköre felfogásának megváltozása, az identitás alapú tanulói szerepkörök sokféle problémát jelentenek. Tehát felmerül egyfajta igény egy olyan professzionális segítő rendszeres jelenlétére, az iskolákban, aki átfogó jogi (gyermekvédelem, annak intézményrendszere; szociális jog, családi támogatási formák, szociális intézményrendszer, stb.), szociális (társadalmi veszélyeztető tényezők, közösségi erőforrások mobilizálásának természete stb.) és pszichológiai (személyiségfejlődés, családi fejlődési szakaszok nehézségei, konzultációs technikák, gyermekek veszélyeztetésnek, elhanyagolásnak, bántalmazásának figyelmeztető tünetei stb.) ismeretekkel, illetve készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára, hogy a gyermek fejlődését veszélyeztető problémákat korán felismerje, illetve szükség esetén egyéb segítő intézmény, szakember révén - kezelje. Látható, hogy ezek a tudások a szociális munkás professzió egyik lényegi elemét az un. multidiszciplináris tudást feltételezik, így szakmaközi szakma lévén költséghatékony szaktudást jeleníthet meg az iskolában. Az iskola közreműködése a gyerekek szocializációja szempontjából alapvető, az azonban vitathatatlan, hogy ma az iskolák, a pedagógusok, segítség nélkül nem tudnak megfelelni annak a kihívásnak, amit a felmerülő, sokszor halmozottan megjelenő szociális problémák jelentenek. Az iskolai szociális munka különböző modellekkel dolgozik a gyermek, az iskola és a környezet viszonyrendszerében. (Ld.: nemzetközi szakirodalom). Az iskolai szociális munkás összekötő az OTTHON az ISKOLA és a KÖZÖSSÉG között és mint az iskola tagja speciális szolgáltatásokkal tudja segíteni és támogatni a diákokat a tanulás és a szocializáció folyamatában. Step by step II. Előzmények november 30-án megalakult a MAGYARORSZÁGI ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁSOK EGYESÜLETE (MISZME) Székesfehérváron a KJF támogatásával és kiemelt céljának tekinti ennek a kevéssé fejlett és elterjedt, azonban a gyermekek és fiatalok iskolai és társadalmi beilleszkedését jelentős mértékben támogatni képes szakmai tevékenység fejlesztését. Módszertani, képzési és szabályozási kérdésekkel is foglalkozni kíván az új szerveződés, valamint modellprogram keretében az iskolai

2 szociális munka közoktatási és szociális ellátási integrációját szeretné megvalósítani az egyesület ban egy átfogó kutatás készült a KDR-ban ezen belül 6 székesfehérvári általános iskolában től felvettük a kapcsolatot az Iskolai Szociális Munkások Nemzetközi Szervezetével - honlapunkról is elérhető szeptemberétől Székesfehérváron megkezdte működését az országban elsőként kísérleti jelleggel a MISZME Iskolai Szociális Munkás Hálózata általános iskolákban (6 iskolában egy tanéven keresztül nyújtunk szociális szolgáltatásokat) - a program támogatására jelenleg a közhasznú foglalkoztatás forrásai állnak rendelkezésünkre, mivel álláskeresőket alkalmazunk 3 iskolában, a további 2 iskola szociális munkás végzettségű munkatársa önkéntesen csatlakozott a programunkhoz, valamint 1 iskolában gyakornok látja el a feladatot. A szakmai vezetést és a szupervíziót a MISZME elnöke látja el térítésmentesen.a pénzügyeket egy tapasztalt könyvelő kezeli havi forintért lobby az ágazti irányitás felé III. Részletek Szükségletfelmérés Iskolai szociális munka és gyermekvédelem 2008 c. kutatás eredményei 2008-ban egy KJF szociális munkás hallgatói csoport segítségével kutatást végeztem a témában. A kérdőíves kutatás célja az volt, hogy megvizsgáljuk, miként gondolkodnak az iskolák igazgatói, a pedagógusok, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, a szülők, illetve a tanulók (10-16 éves), azokról a kérdésekről, melyek nap, mint nap érintik őket és nehezítik a munkájukat, sőt akadályozzák a gyerekek szocializációját és tanulmányi sikereit, melyek hosszú távú következményeket vonhatnak maguk után. Fontos kérdés, hogy miként viszonyulnak a megkérdezettek az iskolai szociális munkáshoz, aki potenciálisan megoldást jelenthetne az iskolákban felhalmozódó problémák komplex kezelésében, valamint azok megelőzésében. A kutatás, helyszíneit tekintve, elsősorban a Közép-dunántúli Régiót célozta meg, de voltak az ország különböző pontjain felvett kérdőívek is, mely következtében reprezentatívnak minősíthető. A 73 vidéki iskolának kiküldött kérdőívből, 11 iskolából érkezett vissza

3 értékelhető kérdőív, a 21 székesfehérvári iskolából 8-ból, ami összességében nagyon jó eredménynek ítélhető, hiszen ez több mint egyharmad rész. Összesen 19 iskolában 2777 fő töltött ki kérdőívet. Jelen írásban csupán a kutatás két szegmense nyers eredményeinek bemutatására kerülhet sor. (A kutatás további adatainak feldolgozása forráshiány miatt szünetel.) Az egyik szegmens az iskolában előforduló problémák kérdése. A kérdőívben a tanulóknak, a szülőknek, valamint a pedagógusoknak a 16 felsorolt problématípus közül jelölni kellett, azokat melyek problémát jelentenek iskolájukban. Jellemzően a 16 alternatívának több mint a fele megjelölésre került szinte minden válaszadó esetében, ami önmagában is figyelemfelkeltő. A tanulók megítélése szerint a trágár beszéd, a magatartási problémák valamint a dohányzás, alkohol, drog jelenti a legnagyobb problémát. A szülők esetében hasonló vélemény alakult ki, csak a sorrend más, magatartási problémák, áll a lista elején, majd a dohányzás, alkohol, drog és a trágár beszéd követi. A pedagógusok szerint pedig a magatartási problémák, trágár beszéd és tanulási nehézségek, képtelenségek vezetik a listát. A tanulási képtelenséget a tanulók és szülők több mint 30%-a szintén problémának tartja. A tanulási nehézségek nem feltétlenül hozhatók összefüggésbe a tanuló képességeivel. Gyakran megesik, hogy jó képességű gyerekek alacsony szinten teljesítenek. Ennek okai egyrészt az otthoni körülményeikben keresendők, másfelől pedig az iskola inkompetenciájában, amennyiben nem tud, vagy nem akar eleget tenni a tehetséggondozó funkciójának, vagy más esetekben a felzárkóztató funkciónak, vagy csak egyszerűen az oktató-nevelő funkciónak. A másik meglepő eredmény, hogy az érintettek mindhárom csoportjának valamivel több, mint 30%-a problémának érzi a cigány tanulók helyzetét az iskolában. A probléma tehát valós, az eddigi törekvések ellenére is van még javítani való adott kisebbségi csoport helyzetén, iskolán belül és kívül egyaránt. Az iskolakerülést, iskolafóbiát, valamint a fiatalkori bűnelkövetést jelentős számban csak a tanulók (27%; 30%) és a szülők (38%; 48%) jelölték meg. A pedagógusoknak csak 16%- a, illetve 15%-a érzi ezt problémának. Érdekes, gondoljunk csak a magántanulók számának növekedésére és az iskolai, illetve iskolán kívüli fiatalok által elkövetett bűncselekményekre. (A statisztikák szerint nem feltétlenül a mennyiségük nőtt, hanem a minőségük változott?!) A korai szexualitást, a szabadidő eltöltés lehetőségeit, valamint a szekták befolyását jelentősebb mértékben a szülők jelölték meg problémaként, 34%, 29%, illetve 25%

4 arányban. A tanulóknak 18 % - t, a pedagógusoknak mindösszesen 14% - t foglalkoztatja ez a kérdés. A gyerekek saját magukat nevelik fel problémakört a pedagógusok látják leginkább problémának, közel minden második megkérdezett (43%) megjelölte ezt a kategóriát A többi problémát a válaszadók kevesebb, mint egyötöde jelölte meg, azonban ez nem jelenti azt, hogy ezek nem okoznak gondot egy iskola életében, és nem igényelnek beavatkozást. Az intézeti nevelés, a fogyatékkal élő gyerekek és a bevándorlók gyerekei bár nem nagy létszámban, de jelen vannak. Az ő és társaik jóléte érdekében végzett munka is éppolyan fontos, mint bármely más probléma kezelése. Minden olyan nehézség, amellyel nem törődnek megfelelő mértékben, idővel súlyosabb lesz, és az idő múlásával egyre nehezebb annak megoldása. Összességében a szociális munkások számára mindezen eredmények azt kommunikálják, hogy függetlenül attól, hogy az iskola társadalmán belül mely érintett csoport artikulálja a problémákat a beavatkozás szükségessége fenn áll. Természetesen erről is megkérdeztük a vizsgált populációt. Jelentős többségük szükségesnek érzi a segítő szakember megjelenését és bevonását az iskola életébe. A válaszadók több mint háromnegyede igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy szükség van-e az iskolákban szociális munkásra. Szülők 14% igen nem 86%

5 Pedagógusok 21% igen nem 79% Igazgatók 23% igen nem 77% 1. ábra: Van- e szükség szociális munkásra? Ezek a magas arányok is felhívják a figyelmet a feltételezésünkre, miszerint a pedagógusok nem képesek megbirkózni a társadalmi változások okozta nagyobb mennyiségben és más minőségben jelen lévő problémákkal. A feltételezést alátámasztják azok a szöveges indoklások, melyekkel kértük kiegészíteni a válaszokat. Néhány idézet az indoklásokból, melyekkel az iskolai szociális munka szükségességét hangsúlyozták a megkérdezett tanulók: Mert jó, ha tudod, hogy számíthatsz valakire, aki bármikor meghallgat, vagy ha kell segít. Mert, akkor ha lenne, bármilyen problémával fordulhatnék hozzá. Védené az érdekeimet. Nem lenne lopás az iskolában, és nem lenne alkohol és drog.

6 Mert nem kéne elmennem minden második héten a családsegítőbe. Esetleg tudna segíteni a barátaimon. Kordában tartaná az iskolán belüli erőszakot. A tanárok nem gúnyolódnának rajtunk. Mert a hátrányos helyzetű vagy bántalmazott gyerekek nagyobb figyelmet kapnának. Kevesebb lenne a diák és a tanár közti konfliktus. Első sorban szerintem annak a diáknak lenne jó, akinek az otthoni körülmények nem megfelelőek Pl.: piszkos, akit vernek, vagy a szülei nem valók gyereknevelésre, pl.: isznak, eljárnak otthonról hosszú időre. Szociális helyzet miatt, a segítség érdekében, hisz minél több emberen segítünk annál jobb lesz az ők és a mi iskolánk helyzete/élete. A válaszokból látható, hogy a tanulók pontosan tudják mit is jelenthetne az iskolai szociális munka. A pedagógusok válaszai szintén tartalmazzák, hogy szükség van a szociális szakértelemre iskolán belül: Egy kézben összpontosulnának a sokrétű megoldásra váró(tanulókat érintő) problémás feladatok. A szociális helyzet szétesése miatt az anyagi lecsúszás, életkörülmények romlása miatt, a tanárok, osztályfőnökök túlterheltsége miatt lenne fontos az iskolai szociális munkás. Levenné a terhet a pedagógusokról azokban az esetekben, ahol a szakember többet tehet, mint az iskola, segíthetné az osztályfőnökök munkáját. Nincsenek felkészítve sem a pedagógusok, sem a szülők a krízishelyzetek illetve problémák megoldására. Adott esetben sem (tudnak) tudják hova fordulhatnak támogatásért. Nem ismerik lehetőségeik. Szabadidős tevékenységekkel az utcáról a szociális munkással együtt "becsalogatnánk" a gyerekeket az iskolába. Hasznosan (nem csavargással) töltenék el a délutánt.

7 Mert nekünk nincs elég képzettségünk minden problémára. Szükségünk van segítségre. A várható társadalmi változások tovább sürgetik a segítő szakma megjelenését az iskolákban. A modellkísérletről röviden Székesfehérvár A modell tartalmaz foglalkoztatási (munkanélküli szociális munkások és szociálpedagógusok alkalmazása) és szociális szolgáltatási elemeket (iskolai szociális munka), lényege, hogy helyi problémákra, helyi forrásokból, helyi szinten reagálni, felhasználva a helyi közösség erőforrásait - a program helyi társadalmi összefogást igényel és erősít, szakmai elv, hogy az iskolai szociális munkásokat egy független civil szervezet alkalmazza és csak az infrastuktúrális hátteret kell az iskoláknak biztosítani. Cél a résztvevő iskolák mindegyikére érvényes feladatok meghatározása, illetve a specifikumok feltérképezése,továbbá a modell kísérlet eredményeinek szereplők szerinti (tanuló, tanár, szülő) és iskolák szerinti elemzése és értékelése, továbbá a továbblépés irányainak meghatározás. A szociális munkások 1-1 iskolában tevékenykednek a szociális szakmai elvek(etikai Kódex) és módszerek alapján rendszeres szupervízióval(kontroll jellegű szupervízió) heti 40 órás munkaidőben. Felmérik az adott iskolában a szociális szükségleteket, kidolgozzák a megoldási stratégiát, beavatkozási terveket, prioritásokat határoznak meg egyéni, csoportos és közösségi szociális munka módszereit alkalmazva. Hatáskörük a segítő tevékenység az iskola társadalmára, tanulók, szülők, pedagógusok és a helyi közösség interakciói során keletkező problémák kezelésére terjed ki ennek érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a tanárokkal, szülőkkel(órákat látogat, szülői értekezletek és fogadó óra, iskolai rendezvények, értekezletek, családlátogatás, naplók megtekintése stb.) elérhető naponta az iskolában. Valamennyi tevékenységük feltételezi a folyamatos kapcsolattartást az iskola vezetésével, a gyermekvédelmi felelőssel, a pedagógusokkal, valamint a helyi szociális szolgáltatásokkal. Az iskolai szociális munka szolgáltatást önkéntesen igénybevevő iskolák 1.)Zentai Úti Általános Iskola szociális munkás közhasznú foglalkoztatása 2.)István Király Általános Iskola - szociális munkás közhasznú foglalkoztatása 3.)Táncsics Mihály Általános Iskola - szociálpedagógus közhasznú foglalkoztatása A fenti iskolákban 3 fő a MISZME alkalmazásában tevékenykedik, mint iskolai szociális munkás 4.)Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatás Intézmény 1 fő szociális munkás gyakornok látja el az iskolai szociális munkát

8 5.)Vörösmarty Mihály Általános Iskola, - szociális munkás diplomával is rendelkező félstátuszú gyermekvédelmi felelős (félstátuszban tanár) önkéntesen csatlakozott a programhoz, az iskolavezetés jóváhagyásával 6.)Ezredéves Óvoda Általános Iskola és Speciális Szakiskola - szociális munkás diplomával rendelkező félstátuszú gyermekvédelmi felelős önkéntesen csatlakozott a programhoz, az iskolavezetés jóváhagyásával A Székesfehérvári Iskolai Szociális Munkás Hálózat programjának támogatói: A tervezett projektről szóló információk közvetítésében játszott szerepet KDRSZPT Tóth Árpádné Elnök Álláskeresők kiközvetítése, bérek, járulékok biztosítása a foglalkoztatás során Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Székesfehérvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ Máthé Ferenc - igazgató Szepesi Józsefné - aktív eszköz koordinátor Botos Sándorné közvetítő kapcsolattartó Iskolák informálása Székesfehérvár Iskolaigazgatói Kollégium Rehák Mihály - Elnök A működés feltételeihez való hozzájárulás - team-hez és a szupervízió-hoz heti rendszerességgel termet biztosít térítésmentesen. Kodolányi János Főiskola Dr. h.c. Szabó Péter PhD, rektor Hervainé dr. habil. Szabó Gyöngyvér rektorhelyettes Pénzügyi támogatóink Alba Polisz Tudományos Park Egyesület Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Civilkapcsolatok Bizottsága Eredmények Az iskolák kivétel nélkül nagyon jól fogadták a szolgáltatást és sokat várnak az iskolai szociális munkásoktól.

9 Küldetésünk lényege a társadalmi kohézió erősítése, a társadalmi minőség javítása, mindez elsősorban természetes támaszok, a közösségi erőforrások mozgósításával., melyhez folyamatosan keressük a partnereket.(a szolgáltatás ettől költséghatékony) 2009/2010 első félév munkája röviden 1.)Belső kapcsolatok kiépítése az iskolákban, együttműködési megállapodások, kompetenciák meghatározása - beilleszkedés az iskola társadalmába, kapcsoltafelvétel, pedagógusokkal, tanulókkal, szülőkkel iskolában tevékenykedő más segítőkkel -védőnő, pszichológus stb. - (általában 400 fős iskolákról van szó) 2.)Külső kapcsolatok kiépítése, együttműködési megállapodások, kompetenciák meghatározása - közel 20 helyi állami és nem állami intézménnyel és szervezettel vettük fel a kapcsolatot, és kezdtük meg az együttműködést a gyermekek érdekében 3.)Szükségletek felmérése 4.) Munkaterv elkészítése egyeztetése az iskola vezetésével 5.) Beavatkozások az aktuálisan jelentkező problémák kezelése érdekében 2009/2010 második félév kiemelt feladatai Minden iskolára érvényes feladatok (mindhárom szereplő vonatkozásában Tanulók - Tanárok - Szülők) iskolánként az igényekhez, szükségletekhez képest lehetnek eltérések. gyermeki jogok ismerete pályaválasztás osztályokon belül megszervezni, hogy a szülők munkahelyét bemutassák, vagy meglátogassák a gyerekek 7.osztályosok esetében szociális készségek fejlesztése stratégia a hiányzások csökkentésére(ott ahol ez probléma) stratégia a bukások csökkentésére a kommunikáció javítása tanuló-tanár-szülő között IKT alkalmazása az iskolán belüli segítők munkájának összefogása belső szakmai team szervezése környezetvédelem érdekében iskolai szintű akció egészséges életmód önkéntesek tanulók közül akik segítenek a különböző akciókban osztályközösségeken belüli segtőhálók kiépítése iskolaközösségen belüli segítőháló kiépítése multikulturalitás játék szerepe az iskolában spontán jéték lehetőségek a retroszocializáció, mint új fogalom elfogadtatása SZÜLŐK AKADÉMIÁJA TÉMÁI: - stresszmentes gyereknevelés - internet és bűnözés

10 - a média szocializációs szerepe - fehérvári civilszervezetek bemutatkozása A kítűzött tervek a szociális munka módszereivel, eszközeivel, technikáival és a helyi meglévő erőforrások (információk, önkéntesek)felhasználásával valósultak meg. A program fenntarthatósága Az Iskolai Szociális Munka Decentralizált Modelljét tovább terjesztjük akár országosan (már most több megye érdeklődik a projekt iránt). Az Egyesület hosszú távú stratégiája szerint országos, megyei központokkal rendelkező ISZM Hálózatok kiépítése a cél, melynek alapjául szolgálhat a székesehérvári modell kísérlet. Valamint az iskolai szociális munka jogszabályi hátterének kidolgozásának előkészítése is fontos feladat együttműködve más iskolai szociális szolgáltatást biztosítokkal, függetlenül, hogy tagjai-e a MISZME-nek.

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT JANKÓ JUDIT ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT egy lehetséges modell általános iskolákban AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA LÉNYEGE Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik,

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) 2008. november Készítették: Dr. Györgyi Lajos Péntek Györgyi Közreműködött: Dr. Borbás István

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Módszertani fejlesztés és adaptáció

Módszertani fejlesztés és adaptáció SANSZ - ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÍSÉRLETI PROGRAM BARANYA MEGYÉBEN CÍMŰ TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0011 SZÁMÚ PÁLYÁZAT Módszertani fejlesztés és adaptáció PSZICHOSZOCIÁLIS TANÁCSADÁS - módszertani tanulmány - Készítette:

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi tevékenységéről Sárrétudvari, 2014. április. 14. 2 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa Női terek II. Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon Készítette: a REGINA Alapítvány megbízásából Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa www.reginanet.hu A kiadvány a Svájci

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz

Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz Copyright Echo Nonprofit Network, 2001 A Nyílt Lapok az Echo Innovációs Műhely közhasznú

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 2. szám GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT Tartalomjegyzék Összegző a 2010. június 10.-én megtartott

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009)

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2007. (VI. 21.) határozatával elfogadta. A koncepció

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben