Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31."

Átírás

1 Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum:

2 Tartalom 1. Bevezetés 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük 3. Esettanulmány bemutatása (M9 gyorsforgalmi út) 4. Befejezés (konklúzió, kérdések)

3 1. Bevezetés Hogyan kapcsolódik az infrastrukturális beruházásokhoz a környezetvédelem? M86 út építése (fotó: Benkő Sándor/Czika László, M60 autóút építése (www.pecskep.hu) Minden építménynek van negatív hatása a környezetre Meg kell vizsgálni ennek mértékét Környezetközpontú vizsgálatok elvégzése, értékelése Környezetvédelmi engedély

4 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) Stratégiák szintjén SKV készítése az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) KvVM rendelet szerint. Kötelező: pl: Natura 2000 érintettség, rendezési tervek készítésénél stb. (rendelet 1. -a alapján). A program lehet országos és nem országos jelentőségű Kötelezően egyeztetni kell Elbíráló hatóság (véleményt ad ki) OKTVF, Országos Tiszti Főorvos, Vidékfejlesztésért fel. min. OKTVF Területileg illetékes: KTVF, NPI, Kormányhivatal Területileg illetékes KTVF

5 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük Környezetvédelmi vizsgálatok A hatásvizsgálati kötelezettséget az alábbi jogszabályok írják elő: A többször módosított évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Végrehajtási rendelete: a többször módosított 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati eljárásról. Milyen típusú vizsgálatok/eljárások léteznek? Környezeti hatások jelentőségének vizsgálata (ÚJ!) Előzetes Vizsgálat (EV) megelőzi a hatásvizsgálati eljárást Konzultációs Kérelem (KK) csak akkor, ha hatásvizsgálat köteles tevékenység (ez is megelőzi) Környezetvédelmi Hatásvizsgálat (KHV)

6 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet Nem tartozik az 1. és 3. mellékletbe: a rendelet 13. melléklete szerinti adatlap kitöltése. - ha jelentős hatás várható: KHV készítése - ha nem várható jelentős hatás: Eng. Terv környezetvédelmi fejezete Kiviteli terv (szakági tervek) 1. mellékletbe tartozik: KK és/vagy KHV KK az EVD tartalmával megegyező dokumentáció, DE a hatóság véleményt ad ki nem pedig határozatot Előnye: Rövid eljárás (30 nap) Megismerhető a hatóság álláspontja KHV tartalmi követelménye: 6. sz. melléklet 3. Mellékletbe tartozik: EVD készítése, az eljárás után a Felügyelőség dönt, hogy kell-e készíteni KHV-t vagy sem. 1. (5): közvetlenül KHV kezdeményezhető EVD (és KK) tartalmi követelménye: 4. sz. melléklet.

7 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük Az EVD (KK) és KHT felépítése (a rendelet mellékletének megfelelően): 1. Általános rész: Engedélyes adatai Az előzmények összefoglalása A tervezett tevékenység változatainak alapadatai A változatok összefüggése korábbi tervekkel és fejlesztési elképzelésekkel Kapcsolódó létesítmények, műveletek A tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése Ütemezés

8 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük 2. Hatótényezők, hatások, hatásfolyamatok A tevékenység szakaszai szerinti vizsgálata Építés ált. az infrastrukturális beruházásoknak ez a legnagyobb hatással bíró fázisa Létesítés létesítmény hatása forgalom nélkül Üzemelés ebben az esetben a forgalom hatása Üzemeltetés karbantartás, takarítás stb. Havária balesetek, rendkívüli események hatása Hatásfolyamatok területi kiterjedése (7. sz. melléklet alapján térképen is, közvetlen és közvetett hatásterület) Hatótényezők időbeli vizsgálata (a hatás tartóssága, erőssége)

9 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük 3. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások: előzetes becslése meglévő adatok alapján (EVD, KK) részletes ismertetése helyszíni vizsgálatok, modellezés alapján (KHV) Földtani közeg, talaj, felszín alatti víz Felszín alatti víz Levegőminőség Épített környezet, régészet, örökségvédelem Élővilág-védelem (természetvédelem, Natura 2000 területek) Tájvédelem Zaj- és rezgés védelem Társadalmi, gazdasági hatások Országhatáron átterjedő hatások ( szerint)

10 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük 4. Környezetvédelmi megállapítások EVD esetén: - Nyomvonalváltozatok összehasonlító értékelése - Javaslatok a hatásvizsgálat során elvégzendő feladatokra, vizsgálatokra és mérésekre KHV esetén - Javaslatok a monitoringra - Javasolt és tervezett hatáscsökkentő intézkedések bemutatása 5. Egyéb adatok: - Felhasznált irodalom, alkalmazott módszerek, azok bizonytalansága 6. Közérthető összefoglaló (KHT)

11 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük Natura 2000 hatásbecslés: Kell, amennyiben a létesítmény Natura 2000 területen halad keresztül. Önálló tanulmány, de az EVD vagy a KHV részeként kell beadni Szigorú tartalomjegyzéke van EU jogszabály alapján 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet 14. melléklete alapján. Jogszabály alapján csak akkor kell a hatásbecslés, ha jelentős hatása van az adott beruházásnak a Natura 2000 területekre Hatóság mindig kéri, holott nem lenne szükség NIF előzetes hatásbecslést kér, ilyen dokumentáció jogszabály alapján nincs!

12 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük EV (KK) és KHV különbsége EV (KK) tanulmánytervre épül (kidolgozottsága ehhez igazodik) meglévő adatokra épít (pl.: forgalmi adatok) mindig több változatra készül (változatelemzés) összehasonlító értékelést ad a végén (mankó a hatóságnak?) KHV részletes tanulmánytervre épül (vagy engedélyezési tervre) nagyobb időigényű, részletesebb vizsgálatok szükségesek általában kevesebb változatra készül közérthető összefoglaló készítése

13 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük A környezetvédelmi eljárás menete Határidők: KK: 30 nap, EV: 45 nap, KHV: 90 nap Beadó: engedélyes (beruházó, megrendelő, tulajdonos) Az engedélyező hatóság (OKTVF vagy KTVF) a honlapján közzé teszi az eljárást (legfontosabb információkkal) Hiánypótlás, tényállás tisztázása Szakhatóságok megkeresése: Közlekedési hatóság, Építésügyi hatóság, Állami és megyei főépítész Érintett önkormányzatok jegyzői Megyei Kormányhivatal (erdészet, növény- és talajvédelem, népegészségügy, kulturális örökségvédelem) Bányakapitányság, Földhivatal stb.

14 Az eljárás lezárása 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük KK esetében beadás után konzultáció (KTVF és társhatóságok, szervezetek részvételével) vélemény KHT tartalmáról, kizáró okokról EVD esetében beadás után egyeztető tárgyalás lakossági tájékoztatás közmeghallgatás (nem kötelező) határozat KHV esetében lakossági tájékoztatás közmeghallgatás (civil szervezetek, lakosság stb. részvétele) határozat

15 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük Engedélyezési tervdokumentáció Nincsenek szakági tervek, ha szükséges akkor kiegészítő környezetvédelmi mérések, vizsgálatok elvégzése Tartalma Előzmények: hivatkozások korábbi tervekre, hatástanulmányra. Környezetvédelmi engedély, szakhatósági állásfoglalások, jegyzőkönyvek, egyeztetések anyagai Az adott szakaszra vonatkozó előírások: környezetvédelmi engedély, szakhatósági állásfoglalások anyagai, egyéb előírások, nyomvonal leírása környezetvédelmi aspektusból. Környezeti elemek vizsgálata (KHV alapján): mi található a közvetlen és közvetett hatásterületen, a környezetvédelmi intézkedések véglegesítése stb.

16 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük Tervezett környezetvédelmi létesítmények pontos helyének leírása, típusainak meghatározása, főbb paramétereinek megadása Építés előtt elvégzendő feladatok: mi a feladat, kinek mikor kell végeztetnie (pl.: fészektérképezés, áttelepítések stb.) Építés során betartandó környezetvédelmi intézkedések Üzemelés során betartandó környezetvédelmi intézkedések Monitoringra vonatkozó előírások, javaslatok

17 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük Kiviteli tervek Hasonló a környezetvédelmi tervfejezet felépítése, mint az Építési tervdokumentációnál (Előzmények adott szakaszra vonatkozó előírások stb.) DE Szakági terveket tartalmaz! mint pl.: Zajvédő fal tervei Madárvédelmi létesítmények tervei Kisállat átjárók tervei Vadátjárók, tájátjárók (hídtervek között) Víztisztító műtárgyak (vízépítési tervek között) Erdőtelepítés tájképvédelmi funkciót is ellátnak (növénytelepítési tervekben) Rekultiváció

18 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük Ökológiai átjárók típusai (a KHV-ban már véglegesíteni kell a helyüket és típusokat) Békaátjáró hüllők kétéltűek számára Kisemlős átjáró sünfélék, egérfélék, vakondfélék? Közepes termetű emlősök átjárója pl.: kutyafélék, macskafélék, hód és vidra stb. számára Nagyvadátjáró vaddisznó, őzek, mufflonok, stb. számára Tájátjáró (alul), tájhíd (felül) az összes állatcsoport számára a teljes ökológiai kapcsolat fenntartása érdekében.

19 3. Esettanulmány (M9 EVD)

20 3. Esettanulmány (M9 EVD)

21 3. Esettanulmány (M9 EVD) Adatbeszerzések (Önkormányzatok, illetékes NPI, KÖSz, VIZIG, KTVF, MGSzH, stb.) A lehetséges nyomvonalváltozatok bejárása Környezetvédelmi konfliktustérkép elkészítése és a nyomvonalváltozatok előzetes értékelése A tervzsűri a kiválasztja 3 megvalósítható nyomvonal-változatot EVD készítése a 3 nyomvonalra: Adatok pontosítása nyomvonalak bejárása véleményeztetés (hatóságok, önkormányzatok) vélemények alapján korrekció EVD készítése, véglegesítése NIF ellenőrzés beadás engedélyeztetésre konzultáció a hatósággal határozat (illetve vélemény)

22 3. Esettanulmány (M9 EVD) Földtani közeg szempontjából: Nincs jelentős különbség a nyomvonalváltozatok között, mind hasonló geológiai felépítésű területeket érint (döntően lösz üledékeket), és egyik sem érint bányaterületeket.

23 3. Esettanulmány (M9 EVD) Talajvédelmi szempontból: A2 nyomvonal kedvezőtlenebb: talajértékszámú talajokat érint. Az előzetes számítások szerint a nyomvonal közel 80%-a szántóterületeken vezet keresztül, így ez érint a legtöbb szántóterületet. B3 és C2 változatok: közel azonos talajtípusokon halad keresztül a nyomvonal, illetve közel azonos nagyságú (kb. a nyomvonalak 70%-a) szántóföldet is érintenek.

24 3. Esettanulmány (M9 EVD) Felszín alatti víz védelemi szempontból: A2 nyomvonal kedvezőbb: rövidebb szakaszon érint vízbázisvédelmi védőterületet, és Sióagárd térségében felszín alatti vizek szempontjából kevésbé érzékeny területen vezet. B3 és C2 nyomvonalak kedvezőtlenebbek: Mosdós és Kaposkeresztúr térségében keresztül haladnak a vízbázis védőterületén, amely felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny területnek is minősül.

25 3. Esettanulmány (M9 EVD) Felszíni vizek szempontjából: Az A2 nyomvonal kedvezőbb: a Kapostól távolabb halad, illetve a vízfolyások keresztezésénél kevesebb esetben szükséges korrekció. A B3 és C2 nyomvonalak Kaposvár és Dombóvár között a Kapos folyó mellett, azzal gyakorlatilag párhuzamosan, igen kis távolságban vezetnek. Árvízvédelmi problémák

26 3. Esettanulmány (M9 EVD) Levegőtisztaság-védelmi szempontból: A nyomvonal változatok között nincs jelentős különbség. A nyomvonalváltozatok értékelését a közvetett hatásterület kiterjedése alapján végeztük, annak figyelembe vételével, hogy az adott nyomvonal hány települést, erdőt, szőlőterületet érint.

27 3. Esettanulmány (M9 EVD) Épített környezet, régészet, örökségvédelem A2 nyomvonal legkedvezőbb: a legkevesebb települést érinti. C2 változat lényegesen kedvezőtlenebb: lakott területeket legnagyobb mértékben érintő változat, és érinti az Aparhanttól 5 km-re található országosan védett régészeti lelőhelyet.

28 3. Esettanulmány (M9 EVD) Élővilág-védelem, természetvédelem szempontjából Védett természeti területen, Natura 2000 területen nem halad keresztül egyik nyomvonal sem. Helyi jelentőségű területeket mindhárom nyomvonal egyforma nagyságban érinti. Az A2 nyomvonal a legkedvezőbb: összesen 4 db konfliktushelyet azonosítottunk. B3 nyomvonal esetén 6 db, C2 nyomvonal esetén 9 db konfliktus helyet azonosítottunk.

29 3. Esettanulmány (M9 EVD) Tájvédelem szempontjából Az egyes változatok hossza és a terület-felhasználások alapján a B3 változat a legkedvezőbb, ettől kedvezőtlenebb az A2 változat, és legkedvezőtlenebb a C2 változat.

30 3. Esettanulmány (M9 EVD) Zaj- és rezgés védelem szempontjából Gyakorlatilag nem választható ki egyértelműen olyan változat, amelyik a másik kettőnél jelentősen kedvezőbb lenne akár hatásaiban, akár a zajvédelmi intézkedések költségei tekintetében. Vizsgálataink során zaj és rezgésvédelmi szempontból kizáró tényezőt egyik nyomvonalváltozat esetében sem azonosítottunk.

31 3. Esettanulmány (M9 EVD) Hulladékkezelés szempontjából Jelentős különbség nincs a változatok között a hulladékgazdálkodásra gyakorolt hatások és a hulladékkezelési intézkedések költségei tekintetében. C2 változat kb. 5 km-rel hosszabb, mint az A2 és B3 változat, így ennél a változatnál fajlagosan több kommunális és építési-bontási több hulladék keletkezésére lehet számítani.

32 3. Esettanulmány (M9 EVD) Társadalmi, gazdasági szempontból A tervezett M9 gyorsforgalmi út létesítése értéknövelő, az egyes nyomvonalak között objektíven nem lehet jelentős különbséget tenni. Települések, kistérségek és régiók érdekei közötti ellentét

33 3. Esettanulmány (M9 EVD) Az eljárás végkifejlete Beadás: 2010 május 14., hatósági vélemény: november 8. EVD-nek indult de KK lett belőle! Hatóság véleménye: Kizáró ok nem merült fel, legkedvezőbb nyomvonal: C2/1 A2/2 A2/3 A véleményben kitérnek, arra is, hogy: KHV-nak a jogszabályban lefektetett tartalmi követelményein túl, milyen többlet mérések/vizsgálatok szükségesek (levegőtisztaság-, zaj-, vízvédelmi-,természet- és tájvédelmi.) A vélemény tartalmazza a megkeresett szakhatóságok véleményét, javaslatait is.

34 4. Befejezés Kérdések, hozzászólások? KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

35

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása UTIBER Kft. M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 2 2 NYOMVONALVÁLTOZAT ISMERTETÉSE A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Coaching TEAM Kft. 1027. Bp., Jurányi u. 10. I.em. 5/a Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu 37. sz. főút 8+444 27+310 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

Fogalommeghatározások (Kt. 67-68. -aihoz)

Fogalommeghatározások (Kt. 67-68. -aihoz) 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól A környezet védelmének általános

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Környezeti hatástanulmány

Környezeti hatástanulmány Coaching TEAM Kft. 1118. Bp., Bozókvár utca 12. Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu Komárom és Révkomárom (Komárno) közötti új közúti Duna-híd és kapcsolódó létesítményekre

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

Javaslat a környezetvédelmi mérnöki szakterület tervezői, szakértői jogosultsági rendszerének módosítására, kiegészítésére.

Javaslat a környezetvédelmi mérnöki szakterület tervezői, szakértői jogosultsági rendszerének módosítására, kiegészítésére. Javaslat a környezetvédelmi mérnöki szakterület tervezői, szakértői jogosultsági rendszerének módosítására, kiegészítésére. Készült: A Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Szakcsoportja 2009.

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102 Mezőörs Szabályozási terv módosítás 2014. május Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-06 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Borosné Kovács Marina építészmérnök

Részletesebben

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. AZ AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM RENDSZERÉBEN... 3 3. AZ TARTALMI ELEMEI... 11 4. A LELŐHELY-FELDERÍTÉS MÓDSZEREINEK RÉSZLETES SZAKMAI IRÁNYELVEI ÉS DOKUMENTÁCIÓS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 29., csütörtök Tartalomjegyzék 4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet A fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő

Részletesebben