Tanulmány. az AVOP program működéséről. Megállapítások és javaslatok szakmai összefoglalója. Készítette: Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmány. az AVOP program működéséről. Megállapítások és javaslatok szakmai összefoglalója. Készítette: Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány"

Átírás

1 Tanulmány az AVOP program működéséről Megállapítások és javaslatok szakmai összefoglalója Készítette: Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány Készült az FVM AVOP Irányító Hatóság megbízásából a Szent István Egyetemen, Gödöllőn március - április megrendezett workshop eredményei alapján A tanulmány az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programja keretében jött létre

2 Szerzők: Dr. Tóth Tamás Dr. Vasa László Dr. Fogarassy Csaba Keszthelyi Krisztián Pesti Csaba Péter Balázs Ritter Krisztián Németh Péter Lektorálta: Dr. Villányi László Dr. Guth László 2

3 Tartalomjegyzék Megvalósítók...4 A vállalt feladat meghatározása...6 Kiválasztott módszer...7 A workshop tájékoztatási és monitoring funkciói...9 Tanulmány és annak információs alapja...10 Az AVOP Program...11 Kronológia...13 Az AVOP program projektmenedzsment szemléletű vizsgálata...14 Pályázatok dokumentációja...14 Pályázatok pénzügyi tervezése...16 Biztosítékok, a felajánlás rendszere...19 Pályázatok nyomonkövetése...22 Pályázatok hiánypótlása...23 Pályázatok szerződéskötése...25 Fellebbezés és jogorvoslat...25 Pályázatok elszámolása...26 Pályázatok ellenőrzése...28 Pályázatok monitoringja...30 Pályázati rendszer tájékoztatási rendszere...33 Pályázat specifikus megállapítások...37 Mezőgazdasági beruházások támogatása...37 Mezőgazdasági termékek feldolgozását, korszerűsítését szolgáló intézkedés...41 Vidékfejlesztés...45 Fiatal gazdák induló támogatása...49 Horizontális témák...54 Esélyegyenlőség...54 Környezetvédelem...60 Összefoglalás

4 Megvalósítók Az Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítványt 1991-ben alapította három jogi személyiségű vállalkozás. Az Alapítvány székhelye Gödöllőn található, a Szent István Egyetem területén működik. Az Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás értelmében az oktatás és a hivatali munka az Egyetem tulajdonát képező épületben folyik, szoros együttműködési megállapodások alapján, szerződéses keretek között. Az Alapítvány állandó munkatársai mellett megbízási és vállalkozási jogviszonyban változó létszámmal több tucat oktatót foglalkoztat. Az oktatók mindegyike felsőfokú végzettségű, nagyrészük a Szent István Egyetem is tanít. Közöttük nagy számban vannak olyanok, akik tudományterületeik hazai meghatározó egyéniségei. Szakmai ismereteik mellett tudományos fokozattal is rendelkeznek, vagy annak megszerzése előtt állnak. Az Alapítvány részt vesz a SZIE minden olyan oktatási, kutatási, és külföldi kapcsolatok szervezésével kapcsolatos tevékenységének a támogatásában, ami illeszkedik az Alapítvány tevékenységi köréhez. Ezek a feladatok az elmúlt években a következők voltak: a XXV. Országos Diákköri Konferencia Közgazdasági Szekciójának megszervezése és lebonyolítása, a SZIE GTK Európai Unió Regionális és Agrárpolitikai szakosító továbbképzésének francia nyelvű oktatással kapcsolatos oktatásszervezési, tanulmányút szervezési, fordítási, adminisztrációs feladatainak ellátása, a franciaországi CNPR központtal EU csatlakozási képzés pedagógiai programjának kialakítására oktatási modulok kifejlesztése, a Pro Agricultura Hargitae Alapítvánnyal együttműködve a GTK külhoni távoktatásának támogatása, a SAPIENTIA Alapítvány támogatásával a külhoni, elsősorban romániai szakképzés kifejlesztése, a SZIE Gépészmérnöki Karának Agrárenergetikai Tanszékével együttműködve a minőségbiztosítási szabványok (TÜV) oktatásának szervezési feladataiban való közreműködés. 4

5 Az alapítvány munkatársai mellett az alapítványnak helyet adó Szent István Egyetem, munkatársai, oktatói és kutatói is részt vettek a lebonyolításában. Az egyetemi dolgozók nem először kerültek kapcsolatba az AVOP programmal, többük véleményezte már a program kiírását is, segédkezett a bírálati rendszer kialakításában, különböző szakértői véleményekkel segítették a program működését. Az elvégzett feladatok során szerzett tapasztalatok és munkatársak szakmai felkészültsége kellő alapot biztosítottak a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatósága által AVOP workshopok szervezése és bonyolítása címmel kiírt közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló projekt lebonyolítására. Emellett lehetővé vált, hogy a workshop bonyolítása során igénybe vegyük a Szent István Egyetem technikai, kényelmi és vendéglátási szolgáltatásait, melyek elengedhetetlen feltételei egy ilyen méretű rendezvény megszervezésének. 5

6 A vállalt feladat meghatározása A program keretében az alapítványunk workshopok szervezését vállalta magára. A workshopok legfontosabb tartalmi elemei az AVOP program eddigi folyamatáról és az eredményeiről szóltak. Mivel az AVOP programhoz kapcsolódó legfontosabb ismeretek és tapasztalatok a pályázóknál és a kisebb-nagyobb pályázatíró vállalkozásoknál koncentrálódtak, ezért a workshopok meghívott résztvevői közülük, illetve az FVM és az MVH illetékes osztályainak a munkatársaiból kerültek ki. A résztvevők ilyen irányú kiválasztását az indokolta, hogy a pályázatíró vállalkozások jóval koncentráltabb tapasztalatokkal rendelkeznek a pályázatokat illetően, illetve a pályázati folyamatba mélyebben belelátnak. A megszervezett 2 napos strukturált workshopokat témánként fő részvételével rendeztük meg, ami optimális létszám volt ahhoz, hogy a résztvevők a tapasztalataikat egymással is megoszthassák. Így összességében egy workshopon ember vett részt, ami az ajánlati célkitűzéseknek eleget tett. A workshopot a megrendelő FVM AVOP IH kérésének és az ajánlati kiírásnak megfelelően 2 alkalommal rendeztük meg, annak érdekében, hogy a megjelentek száma ne haladja meg az optimális szintet, de az információk, valamint a visszajelzések minél szélesebb réteghez jussanak el. 6

7 Kiválasztott módszer A workshopok célja nem az volt, hogy minél több érdekelt személyt vonjunk be a szakmai munkába, hanem az, hogy az AVOP programban jelentős tapasztalatot szerzett személyek eszmecseréjének adjunk teret. Ennek érdekében az egyes témakörökre fókuszálva irányított szakmai megbeszéléseket terveztünk és hajtottunk végre az FVM AVOP IH-val egyeztetett metodika alapján. A workshopok alapját a fókuszcsoportos vizsgálati módszer adta, ami egy olyan kvalitatív interjútechnika, melynek során a célcsoport megfelelően kiválasztott tagjai előre meghatározott témakörökre koncentrálva többnyire másfél-kétórás közös beszélgetésre ülnek le. Gyakorlatilag ezt hajtottuk végre a workshopok szekciói során többszörösen, a kétszer két nap során. A fókuszcsoportos módszer jellemzői: 1. A módszer előnye az egyéni mélyinterjús módszerekkel szemben az egymással folytatott interakció életszerű csoporthelyzetben. 2. A beszélgetések során gyakran alkalmaztunk kifejezést segítő, projektív technikai eszközöket. 3. A csoportok leggyakrabban fős létszámúak voltak, de előfordulnak nagyobb és kisebb létszámú, csoportok is. A projektív technikák jellemzői következők: 1. Szándékosan segítik a szabad asszociáció-áramlást, amely feltárhat mélyen fekvő, rendszerint kevésbé hangsúlyozott kérdéseket úgy, ahogy azok egyébként nem lennének feltárhatók. 2. Megkerülik a "logikus agyunkat" és a bennünk lévő "tudatos kritikust", hogy azon érzések mélyére vezessenek, melyek a döntéseinket befolyásolják. 3. Általában képzeleti játékra, analógiákra, metaforákra és a "mi lenne, ha..." kérdésre épülnek. 4. Hatásosak, mert megengedik, hogy a résztvevők túllépjenek a megszokott, tanult társas válaszokon spontánabb módon fejezhetik ki személyes tapasztalataikat, szükségleteiket, elvárásaikat. 7

8 5. Lehetőséget adnak azon tényleges tényezők feltárására, amelyekkel sokszor maga az érintett sincs tisztában. 6. Lehetnek verbálisak és nem verbálisak. A fókuszcsoportos megbeszélések lebonyolításának helyszíne általában lehet minden olyan helyszín, amely alkalmas a magas színvonalú vendéglátásra, a kényelmes környezetet biztosított, kép- és hangrögzítési feladat megvalósítható, nyugodt és a külső körülményektől független feladatmegoldást tesz lehetővé. A projekt lebonyolítása e kritériumoknak messze megfelelt, ezen felül a produkált eredmények is igazolják a módszer helyes megválasztását. 8

9 A workshop tájékoztatási és monitoring funkciói Természetesen az Európai Unió megköveteli az egyes tagországoktól, hogy a végrehajtandó programokról eltérő időpontokban és módszerrel független értékelés készüljön. Eszerint az AVOP programnak volt már ex-ante és mid-term értékelése. Ezeket az értékeléseket közbeszerzési eljáráson kiválasztott független szervezetek végezték. el. Az általunk szervezett workshopok is az említett értékelésekhez hasonlóan a program monitoringját célozták meg, de a meghívottak korántsem mondhatók függetlennek, hiszen valamilyen oldalról biztosan érintettek voltak a programmal kapcsolatosan, vagy kedvezményezettként, vagy pályázati tanácsadóként, vagy pedig a pályázat bonyolításában érintett közreműködő szervezetek munkatársaiként. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy az értékélést ettől függetlenül is el lehet végezni, mert módot adtunk arra, hogy az AVOP programban érintett résztvevők ütköztessék megállapításaikat, vagyis fórumot teremtettünk az egyes véleményeknek. Ilyen értelemben a workshop is az AVOP program egyféle monitoringjának tudható be, és különösen abból a szempontból volt hasznos a megrendezése, hogy olyan gyakorlati tudnivalók is felszínre kerültek, melyek egy átfogó monitoring esetén esetlegesen véglegesen elvesztek volna. A fentiek mellett természetesen nem szabad elfelejteni a workshop tájékoztatásban betöltött szerepét sem, hiszen sok résztvevő nemcsak azért jött el, hogy a tapasztalatait megossza másokkal, hanem azért is, hogy más kedvezményezettektől, pályázati tanácsadóktól tanuljon, gyakorlati tudnivalókat sajátítson el. Ezt szervezőként az AVOP IH pályázati felhívásában szereplő módon a sajtó bevonásával is erősítettünk. Több sajtóorgánum meghívása szolgálta azt, hogy az AVOP eredményeit mindenki számára bemutassuk, és a pályázati rendszerbe vetett bizalmat tovább növeljük. 9

10 Tanulmány és annak információs alapja A workshopok részét képező szekcióvitákon a feldolgozott tematikus problémákat jegyzőkönyvekben rögzítettük, és elkészült a két rendezvény több, mint 30 órás hang- és videó anyaga is. E vizuális és írott anyagok alapján készítettük el ezt a tanulmányt, természetesen támaszkodva a témakörben az alkalmazott szakértők által felhalmozódott gyakorlati és elméleti tapasztalatokra, egyéb kutatási anyagokra is. Munkánkat nagyban segítette, hogy mindegyik szekcióba a szakma meghívottjai mellett az AVOP IH-val történő egyeztetést követően meghívtuk az FVM és az MVH képviselőit, a tematikus problémák szakértőit. A problémák felszínre hozatala céljából, a workshopok megkezdése előtt egy felmérő lapot osztottunk ki, ami alapján a résztvevők megjelölhették, hogy mely területeken milyen súlyosságú problémákkal találkoztak. Ezek alapján egyrészt elkészíthető volt az AVOP program veszteség térképe, másrészt gyors összesítéssel az egyes szekciókban további vitapontokat lehetett napirendre venni, növelve a tapasztalatcsere hatékonyságát. A workshopokat követően mindenki számára monitoring kérdőíveket osztottunk ki, melyen a résztvevők a workshop bonyolításához kapcsolódó véleményeiket, észrevételeiket, javaslataikat tehették meg. Ennek alapján tudtuk javítani a második rendezvény lebonyolításán, és lehetőség nyílt arra is, hogy az esetleges későbbi workshopok programjának kidolgozásakor a tapasztalatokat felhasználjuk. 10

11 Az AVOP Program Bár az AVOP program sokat örökölt az előcsatlakozási elődjéből, a SAPARD programból, mégis számos újszerűséget hozott a magyar mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások területén. Segítségével végre elérhetővé vált, hogy a támogatások ne ad-hoc módon jelenjenek meg, hanem egy hosszabb, jelen esetben 3 éves programidőszak alatt folyamatosan. Sajnos a források alacsony szintje, a vártnál nagyobb és intenzívebb pályázati kedv a hosszú távú átgondolt tervezés ellen hatott, melynek révén az AVOP források már a program indulását követően hamarosan kimerültek. A program indulása nem volt teljesen problémamentes, melynek véleményünk szerint fő oka az volt, hogy az uniós csatlakozás azt igényelte a politikai döntéshozóktól, hogy a pályázati programokat minél előbb megjelentessék, hiszen erre a csatlakozásról szóló népszavazáson ígéretet is tettek. A pályázati felhívások gyors megjelentetése viszont kapkodáshoz vezetett, korrekt társadalmi vita nélkül jelent meg az összes intézkedés leírása március 31-én, melynek eredménye az lett, hogy a későbbiekben többször kellett módosítani a pályázati felhívásokat és a csomagokat. Az AVOP végrehajtása során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal munkatársai május 1-ig, összesen db pályázatot regisztráltak (amelyeket a pályázók nyolc pályázati felhívás keretében nyújtottak be). Ebből az összes pontozással értékelt pályázat száma kb volt. A döntés-előkészítő bizottságok által elbírált pályázat pedig meghaladta a darabot. Az IH vezetője pályázat esetében hozott döntést. Szerződéskötésre esetben került sor. A kifizetés pedig május 1-ig megközelítette a 30 Mrd forintot. Pénzügyi teljesítési adatok: AVOP 3 éves ( ) keret: Beérkezett pályázatok (6 679 db) támogatásigénye Megítélt támogatás (3 757 db) Hatályos szerződések (3 321 db) támogatástartalma: Kifizetett támogatás: Kifizetett támogatásból előleg 106,07 milliárd Ft 182,40 milliárd Ft 104,35 milliárd Ft 88,04 milliárd Ft 29,98 milliárd Ft 6,36 milliárd Ft forrás: PKD, EMIR, március 8. 11

12 Az értékelés során (formai hiba, illetve nem megfelelő hiánypótlás miatt) elutasított, visszalépett és visszavont projektek száma db volt. A döntéshozatal során az értékelt pályázatok közül további 584 esetben került sor elutasítási döntésre (ebben az értékelési fázisban hozott elutasítási döntések legfőbb oka a támogatásra javasolt projekt alacsony pontszáma volt). A korábban említett adminisztrációs terhek ellenére megállapítható, hogy a hivatal sikerrel vette az akadályokat a pályázatok bírálata során. A hiánypótlások és az információkérések révén el lehetett érni, hogy a pályázatok ne elutasításra, hanem támogatásra kerüljenek, ami jelentősen javította a pályázók hivatalba vetett bizalmát. A pályázati felhívások és csomagok többszöri javítása és megjelenése révén a programidőszak közepére olyan pályázatok kerültek kidolgozásra, melyek más hazai illetve nemzetközi programokkal összevetve is megállták a helyüket. A pályázati adatlapok többszöri módosítása azt is elősegítette, hogy a pályázók minél jobban átgondolják a fejlesztéseik hatását és jövedelmezőségét, még akkor is, ha a pályázatokat nem maguk, hanem tanácsadó cégek készítették el. Mindez hozzájárult ahhoz is, hogy a pályázók megtanultak tervezni, azaz a fejlesztéseik megfontoltabbá váltak. Ez az átgondoltság a következő programozási időszak során fog előtérbe kerülni és hasznot hozni, arra lehet számítani, hogy a NAVP program hasonlóan az AVOP-hoz intenzív pályázati kedvvel fog elindulni, de a fejlesztési elképzelések még kidolgozottabbak lesznek, ami csak annyiban nehezíti meg a hivatal munkáját, hogy a jó pályázatok közül kell majd kiválasztani a legjobbakat. 12

13 Kronológia Közlemények megjelenése szerint március 31. pályázati felhívások megjelenése május 1. elméletben pályázható az AVOP július 31. új pályázati felhívások és csomagok szeptember 22. áfa arányosítási PM útmutató megjelenése szeptember 30. Falufejlesztési és -megújítási pályázatok felfüggesztése október 28. gépberuházások felfüggesztése december 3. újra megváltoznak a pályázati felhívások, eltörlésre kerülnek a kiegészítő +5 illetve +10 százalékos kiegészítő támogatások december 7. a mezőgazdasági útberuházási intézkedés (AVOP ) felfüggesztésre kerül december darab pályázatot bírált csak el a hivatal! március 18. Újabb pályázati intézkedéseket függesztenek fel. Az 1.1. Mezőgazdasági beruházásokon belül az épület beruházási pályázatokat (1.1.1, 1.1.2), valamint a 3.1-es intézkedésen belül az idegen forgalom fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatokat május 25. a programra beérkezett támogatási igény eléri a 136 Mrd forintot június 20. újból megváltoznak a pályázati felhívások és csomagok, lehetőség nyílt előleg igénybevételére augusztus 1. több pályázati felhívás felfüggesztése december 7. az AVOP 2.1-es intézkedésének a felfüggesztése december 28. elindul az utolsó pályázati kör, meghirdetésre kerül több még ki nem merült pályázati intézkedés (öntözési, meliorizációs beruházások, fiatal gazdálkodók támogatása, szakmai továbbképzés támogatása, vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, mezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodás és meliorizáció) február 13. közlemény jelenik meg az elbírált, de még támogatott várólistás pályázatokról április 25. a halászat és az AVOP 3.1-es intézkedés kivételével a többi intézkedést végleg felfüggesztenek május 12. a 3.1 intézkedésen belül a falusi turizmus intézkedés még utoljára meghirdetésre kerül. 13

14 Az AVOP program projektmenedzsment szemléletű vizsgálata Mivel az AVOP program pályázati rendszere alapvetően a strukturális alapok pályázataihoz kapcsolódó rendeletekre épül, ezért a pályázatok végrehajtása között igen sok az egyezőség és hasonlóság. Ezért a feldolgozás során a projektmenedzsment szemléletű megközelítést választottuk, vagyis a pályázatok megjelenésétől egészen az ellenőrzésig foglaltuk össze az elhangzott megállapításokat és véleményeket. Természetesen vannak pályázat specifikus pontok is, ezeket külön fejezetben emeltük ki. Pályázatok dokumentációja Téma: pályázati csomagok, beküldendő dokumentumok Bonyolult dokumentáció 1 beruházás 1 pályázat Azonos típusú fejlesztések 1 jogcím alatt Az egyes intézkedésekkel foglalkozó szekciók közül szinte mindegyikben volt szó a pályázati felhívások egyértelműségéről, a pályázati csomagokról, a kitöltési útmutatókról, és a pályázatokkal együtt beküldendő dokumentumokról. Ebben a részben azokat a felmerült problémákat és javaslatokat gyűjtöttük össze, amik a benyújtott pályázat dokumentációjával kapcsolatosak. Egyetértés alakult ki a kedvezényezettek és a pályázatírók között abban, hogy a pályázati dokumentáció túlságosan bonyolult, túl sok a beküldendő dokumentum, sokszor nehezen beszerezhető iratokat is kér a hivatal, ezért jelentős egyszerűsítésekre van szükség. Többen megfogalmazták, hogy a beruházásokat komplexen kellene kezelni, és lehetővé kellene tenni, hogy egy fejlesztésre egy pályázatot kelljen csak beadni. Pl. egy almaültetvény telepítésénél ne kelljen külön pályázni a telepítésre, az öntözésre és esetleg a meliorációra. Ha egy fejlesztésre egy önálló pályázattal lehetne pályázni, akkor nemcsak a beruházás megtervezése és a pályázat megírása válna egyszerűbbé, hanem a pályázat elbírálása is. Az AVOP-ban ültetvénytelepítésre az és a jogcím alatt is lehetett pályázni, öntözésre ( és ) és meliorációra ( és ) pedig két jogcím alatt. Ez rontott az áttekinthetőségen, a pályázók nem minden 14

15 esetben tudtak így kiigazodni a pályázati rendszerben. Ezért szükséges lenne, hogy az azonos vagy nagyon hasonló típusú fejlesztések esetében a jövőben egy jogcím alatt lehessen pályázni. Egy dokumentumot egyszer kelljen beküldeni Fölöslegesen beküldött dokumentumok Felmerült, hogy sok dokumentumot többször is be kell adnia a pályázónak, pl. áfa-nyilatkozatot, jelzálog-nyilatkozatot, cégkivonatot, tulajdoni lapot, aláírási címpéldányt, stb. Az MVH szakembere elmondta, hogy van olyan törekvés a hivatalon belül, hogy az adatbázisok összekapcsolásával, az egyéb forrásokból megszerezhető dokumentumokat ne kelljen a pályázóknak benyújtani, különösen ne több alkalommal. A résztvevők összeszedték, hogy véleményük szerint mely dokumentumok feleslegesek a pályázatban. Mivel a tulajdoni lapok elektronikusan hozzáférhetőek a TakarNet rendszeren keresztül, a cégkivonatok pedig elektronikusan szintén elérhetők, ezért ezeknek a dokumentumoknak nem kellene szerepelni a pályázatban. Szintén felesleges a földhasználati lapszemle, mivel a földhasználati adatokat a MEPAR-ból úgyis lekérdezi a hivatal. A szakmai gyakorlat igazolása szintén kérdéses, hiszen minden pályázó leigazolja, így ez a pályázatról való döntést nem teszi könnyebbé. A közbeszerzési kötelezettségről szóló nyilatkozat szintén felesleges az egyéni vállalkozóknál, hiszen ők nem közbeszerzésre kötelezettek. Az 50%-nál kisebb támogatási intenzitású magán pályázatoknál ugyanígy nem kellene bekérni a közbeszerzési nyilatkozatot. Kérdésessé vált a vevői szándéknyilatkozatok szükségessége is, mivel úgyis mindenki megszerzi ezt a nyilatkozatot, és a nyilatkozatok valódiságát nem tudja ellenőrzi a hivatal, tehát tartalmilag ezek nem tudnak hozzájárulni a pályázati döntéshez. Megfogalmazódott az a probléma, hogy a meliorációs beruházásoknál az összes földtulajdonos nyilatkozatára szükség van a pályázatban foglalt fejlesztéshez, annak ellenére, hogy a bérleti szerződések tartalmazzák a meliorációhoz való hozzájárulást. Több száz tulajdonos esetén a hozzájárulások bekérése lehetetlenné teszi a pályázat megvalósulását. A kedvezményezettek elmondták, hogy az MVH több esetben is a benyújtott 15

16 két árajánlat tételeinek soronkénti egyezését kérte. Ez nagyobb A két árajánlat tételeinek beruházásoknál nehezen kivitelezhető, mivel előfordulhatott, hogy az megegyezése árajánlatok nem egyforma összetételűek és technológiai tartalmúak voltak. Hiányos útmutatók Összegzés: A pályázati útmutatók változásai nem követik minden esetben a pályázati felhívások változásait. Ahogy a pályázati adatlapokat frissítik, úgy kellene frissíteni az útmutatókat is. Sokkal részletesebb útmutató kellene (pl. a GVOP-ben sokkal részletesebb). A pénzforgalmi terv elkészítéséhez nincs útmutató. Ezenkívül a legtöbb táblázatot WORD dokumentum helyett érdemes lett volna EXCEL-ben bekérni, mivel a számadatok úgy jóval könnyebben kezelhetők. Összefoglalásként megállapítható, hogy a pályázati dokumentáció jelentős egyszerűsítésére volna szükség, és csak azokat a dokumentumokat kellene csak bekérni, amelyek a pályázatról történő döntéshez valóban szükségesek. Pályázatok pénzügyi tervezése Téma: Pénzügyi táblázatok A pénzügyi tervezés alatt a beruházás forrásösszetételére vonatkozó táblák, a beszámoló táblák, valamint a kiegészítő függelékben lévő pénzforgalmi terv és egyéb táblák összeállítását értettük. A pályázatok pénzügyi tervezésével kapcsolatosan azt vártuk, hogy sok kritika fogja érni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt a pénzügyi táblák szerkesztésével és a tartalmi elemzésével kapcsolatosan. Ezzel szemben csak kevés hozzászólás érkezett, ami feltehetően annak volt köszönhető, hogy a pályázók már régen átesetek a pénzügyi tervezésen, és a legtöbbjüknek az egy forintos kerekítési és áfa arányosításból adódó hibákon túl egyéb hibát nem tartalmazott a pályázata. Pénzforgalmi terv szükségessége A hozzászólások egy része a pénzforgalmi tervet érintette. Felmerült a hozzászólásokban a pénzforgalmi terv létjogosultsága. Véleményünk szerint a pénzforgalmi terv egy célt szolgálhat a pályázat beadásakor, méghozzá azt, hogy a döntéshozók által egyértelműen kiderüljön, hogy a saját források igazolásának hiányában is finanszírozható, előfinanszírozható lesz-e egy beruházás. 16

17 A pénzforgalmi terv alapján megállapítható, hogy ha a vállalkozás év elején nem is rendelkezik megfelelő pénzösszeggel, akkor a beruházás megkezdéséig a cash-flowból keletkezik-e elegendő forrás arra, hogy a beruházásnak nekivágjon. Megbízhatóak-e az adatok? Adminisztrációs teher Felesleges többször frissíteni a pénzforgalmi tervet Megfontolandó: Beszámoló tábla szerkezete A pénzforgalmi tervek valóságtartalma viszont kérdéses. Annak vizsgálata, hogy az elsődleges vagy másodlagos pénzforgalmi terv pozitív-e, teljesen felesleges, hiszen a pályázó szinte bármilyen összegű hitelfelvételt beállíthat, sőt bármilyen mértékű egyéb bevétellel is számolhat. Ennél fogva tartalmi szempontból nagyon nehéz megítélni, hogy valóban tudja-e a vállalkozás a beruházást finanszírozni, különösen úgy, hogy hitelígérvényt, vagy egyéb igazoló dokumentumot nem kértek a pályázóktól a pályázat beadásakor (csak a szerződéskötésnél). Ilyen értelemben viszont feleslegesnek ítéljük a pénzforgalmi tervet, annak elkészítése, illetve ellenőrzése, javítása sok adminisztrációval jár, ami mind a pályázói oldalt, mind pedig a hivatali oldalt megterheli, úgy hogy információs szempontból nem nagyon járul hozzá a pályázat korrekt megítéléséhez. A pénzforgalmi tervet az elszámolások, vagy szerződésmódosítások során is kérik, amit mi teljesen feleslegesnek tartunk. Ennek oka, hogy a pénzforgalmi terv készítésének időpontja jelentősen különbözik az ellenőrzés időpontjától (sőt forduló évek is közbeiktatódhatnak), így a pénzforgalmi terv valóságtartalma tovább gyengül. Emellett a pénzforgalmi terv pályázatban történő szerepeltetésének célja a finanszírozó képesség megállapítása, így egy szerződésmódosításban való szerepeltetését teljesen feleslegesnek tartjuk, különösen, hogy ekkora már várhatóan a beruházás egy része megvalósult. A pályázatban szereplő beszámoló táblával kapcsolatosan nem érkezett sok hozzászólás, de úgy véljük, hogy a táblázat ily módon történő szerepeltetése (eredmény és mérlegkimutatás fősorok összemosása) több problémát is felvet. Egyrészt a pénzügyi tervezésben jártas pályázók és tanácsadók egészen más sémához szoktak. Általában teljes eredménytervet vagy mérlegtervet készítenek, hiszen a finanszírozók (bankok, tulajdonosok) is ezt követelik meg. Természetesen sok olyan vállalkozás 17

18 van, mely nem készít semmilyen tervet, de a táblázatok "összemosása" rajtuk sem segít. Korrekt vizsgálat lehetősége? Mikor van szükség beszámoló tervre? Hitel és kamattámogatás esetére Összhang a monitoring rendszerrel Megfontolandó: 1 Ft vagy 1000 Ft Ezenfelül, ha a pályázatokról mélyebb pénzügyi szakértői vizsgálat is készül, akkor az összemosott kategóriák miatt egyes pontokra csak következtetni lehet, ami a korrekt vizsgálatot nagyban hátráltatja. Azt is megfontolás tárgyává tennék, hogy mely esetekben milyen beszámoló táblára van szükség. Egy 10 millió forintos egyéni vállalkozó gépvásárlása jelentősen különbözik egy 500 millió forintos élelmiszeripari beruházástól, így a táblázatokkal szemben támasztott információs igény is egészen más lehet. Emellett megfontolandó az is, hogy a következő programozási időszakban olyan beszámoló tábla kerüljön összeállításra, ami alapján egy pályázatot részben finanszírozó pénzintézet is egyértelműen meg tudja állapítani a vállalkozás üzleti tervét. Ennek különösen akkor lesz értelme, ha a pályázatokhoz kiegészítő kamattámogatás kapcsolódóik, vagyis bankokat kell bevonni a pályázatba. A monitoring rendszer szempontjából sem mellékes a beszámoló táblák szerkezetének kialakítása, célszerű lenne úgy alakítani, hogy a monitoring táblákba egyértelműen be lehessen emelni a beszámoló terv adatait A beszámoló táblával kapcsolatosan több hozzászóló is jelezte, hogy a forintra pontos adatok szerepeltetése felesleges, hiszen itt alapvetően terv adatokról van szó, illetve a terv alapjául szolgáló pénzügyi dokumentumok is általában ezer forintra kerekítve kerülnek meghatározásra (kivéve például egyéni vállalkozók adóbevallását). Amennyiben a jövőben az ezres kerekítés lesz a meghatározó, akkor mindenképpen definiálni kellene a kerekítés módját, és ezzel kapcsolatosan célszerű lenne azt az általánosan elfogadott kerekítési módot választani, amit a tervezésnél általában használt MS Excel is használ, hiszen a legtöbben továbbra is ezzel a szoftverrel, vagy klónjaival terveznek. Az MS Excellel kapcsolatosan még egy pályázatíró megjegyezte, hogy a SAPARD-ban bevált Excel táblák közzététele hasznos lett volna az 18

19 AVOP-ban is. A pályázati word dokumentumban több oldaltörési, és Jól szerkeszthető pénzügyi táblák egyéb szerkesztési probléma is felmerült. Amennyiben lesznek nagy pénzügyi táblák a következő programozási időszak pályázati anyagaiban, akkor javasoljuk, hogy ezekre, jól definiált excel táblák kerüljenek kidolgozásra (mint az AVOP-ban az áfa arányosítási tábla), melyek nagyban meggyorsíthatják a pályázók munkáját. Megfontolandó: Pénzügyi tervek időtávja Megfontolandó: Naturáliák vizsgálata pénzügyi adatok helyett Felmerült még: Negyed éves tervezés Felvetődött továbbá annak kérdése is, hogy hány évre kelljen a beszámoló táblát a pályázónak elkészíteni. Mi úgy gondoljuk, a hogy a monitoring időszak végéig mindenképpen szükséges lenne, de lehetőségeket kellene adni rá, hogy a táblák fejlécét a pályázók határozzák meg -2 évtől +5 évig. Javaslatként fogalmazódott meg, hogy egyes pályázati intézkedések esetében nem pénzügyi tervet kellene közölni, hanem más számonkérhető naturális terveket, mint például foglalkoztatottak száma, feldolgozott alapanyag mennyisége, vetésterület, stb. Ezek alapján a támogatási rendszerek változásától függetlenül is meg lehetne ítélni egy pályázatot. Ennek átgondolását mindenképpen javasoljuk a döntéshozók számára. A pénzügyi tervezéssel kapcsolatosan felmerült, a beruházások más módon történő ütemezése, pl. negyedéves bontásban. Véleményünk szerint a mérföldköves rendszer bevezetése nem volt megterhelő a pályázók számára, ezért mi a mérföldkövek fenntartását szorgalmazzuk, melynek oka az is, hogy a mérföldkövek révén a hivatal jobban tudja tervezni a kiadásokat is. Azt viszont érdemes lenne megfontolni, hogy a mérföldköves részletes tábla szerepeltetése mellett vajon van-e szükség az es táblákra, hiszen azok kevesebb információt hordoznak magukban, mint a mérföldkő táblázat. Biztosítékok, a felajánlás rendszere Téma: Biztosítékok A biztosítékok rendszere a pályázati rendben többször is változott: egyrészt lehetőség nyílt új biztosítékformákra, másrészt az előleg lehetővé tétele (és ehhez kapcsolódóan ingatlan fedezet biztosítása) jelentősen megváltoztatta a 19

20 biztosítékok rendjét. Ezenkívül változott a szabályozás az 5 millió forint alatti támogatásokkal kapcsolatosan, és bizonyos pályázók személyében nincsen szükség már biztosíték felajánlásra. Mindezek ellenére több hozzászólás is érkezett a biztosítékokkal kapcsolatban, melyek alapján úgy gondoljuk, hogy a tanulmánynak erre a területre mindenképpen érdemes külön kitérnie. Az MVH részéről már a megbeszélés elején felvetődött, hogy a biztosíték felajánlások rendje nem kellően szigorú, és csak a következő évek tapasztalatai fogják eldönteni, hogy a hivatal a nem szerződés szerinti teljesülés esetén, hogyan fogja a támogatást visszakövetelni. Az elmélet: Biztosíték fajták A biztosítékok szempontjából két biztosítékformát célszerű megkülönböztetni, a kemény és puha biztosítékokat. Az előbbi közé tartozik pl. a bankgarancia, vagy a biztosító által vállalt készfizető kezesség, ebben az esetekben a támogatás visszafizetésének az esélye jóval nagyobb, a garancia tárgy időközben bekövetkező értékvesztése nullával egyenlő. Ebből viszont következik az is, hogy ezek felajánlása jóval nagyobb ráfordítással jár a pályázó részéről. A bankgarancia értéke éven belül 1%, éven túli lejárat esetén a garantált összeg 2% körül mozog. Így egy 10 millió forintos garanciavállalás 5 évre, az üzemeltetési kötelezettség végéig elérheti az egymillió forintot, ami már jelentősnek mondható. A puha garanciatárgyak körébe a tárgyi vagy az ingatlan fedezet sorolható. Az előbbi esetében, ha a pályázat tárgyát képező gépet ajánlja fel a pályázó, akkor elegendő árajánlatot becsatolni a pályázattal, míg az utóbbi esetében elegendő az önkormányzat által kiállított adó- és értékbizonyítvány. Egyik dokumentum sem bizonyítja 100%-osan, hogy a támogatás valóban visszakövetelő lesz, egyrészt a gépek értéke az avulás miatt jelentősen csökkenhet, akár 1-2 év alatt a gépérték 50%-ára, másrészt az adó- és értékbizonyítvány nem kellően piac szemléletű, vagyis egyáltalán nem biztos, hogy értékesítése esetén a vagyontárgyat valóban azon az áron lehet értékesíteni. A fentiek miatt véleményünk szerint is a biztosítékok felajánlásának 20

AVOP kérdőív és értékelése

AVOP kérdőív és értékelése AVOP kérdőív és értékelése A kérdőívre a két workshopon megjelentek közül 47-en válaszoltak. Bár a kérdőíves felmérés nem mondható reprezentatívnak, mégis alkalmas volt arra, hogy bizonyos problématerületeket

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, Pályázatkezelési igazgató Veszprém, 2013.12.05. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, igazgató Szentendre, 2013.10.29. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42 616 beérkezett

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati

Részletesebben

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Foglalkoztatási Hivatal helye, szerepe az intézményrendszerben Jelentéstételi

Részletesebben

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP-5.2.2-14-2015-00020 Hatályos: 2017.03.24. 1. Az Eljárásrend hatálya kiterjed: 1. A GINOP-5.2.2-14-2015-00020 azonosítószámú, Vállalkozz Itthon Junior Fiatalok vállalkozóvá

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése

KÉPZŐI FELHÍVÁS. Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Határidő 2013. február

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS)

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) ELŐADÁS TARTALMA - SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSOK - TÁMOGATÁS MENEDZSMENT INFORMATIKAI MEGOLDÁSA A 272/2014. (XI. 5.) KORM.

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra Biró Eszter, igazgató Budapest, 2013.12.11. Mai napunk célja 2007-2013

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M

a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M SEGÉDLET a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M Alapvető információk Szereplők Pályázó Az ügyfél Alapkezelő: EMET (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató Alapvető információk Jelen állapot szerint az Új Széchenyi Terv (továbbiakban az ÚSZT) projektjei az előkészítés és a szerződéskötés fázisában vannak (4/2011.

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában (A HACS miként lenne képes kiválasztani a térség számára értékesebb vagy nagyobb haszonnal járó projekteket?) Az értékelésről

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Ügyfélbarát ügyintézés, partneri kapcsolat a pályázatkezelésben Az Új Széchenyi Terv pályázatok tanulságai Milos Katalin, igazgató 2013. április 11. Szeged 2012 számokban

Részletesebben

13. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére

13. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére 13. Tárgy: Pályázat benyújtása az ÁROP-2211/2010 Készségfejlesztés az önkormányzatoknál c. kiírásra Az előterjesztést

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS) PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET A HELYI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÜLSŐ PÁLYÁZATO- KON VALÓ INDULÁS TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: A pályázat lebonyolítója:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

a hatósági eljárás Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok pályáztatása

a hatósági eljárás Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok pályáztatása Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok pályáztatása a hatósági eljárás dr. Karl Károly főosztályvezető 2014. április 29. 2 A pályázati eljárás A pályázati eljárás hatósági

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Danics Kata osztályvezető Tanyaindító konferencia Budapest, 2016. május

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA

A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA osztályvezető Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Projektvégrehajtási Főosztály A Felügyelőmérnök

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2012. október 26. PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Főkedvezményezett: Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján Rendelkezik közbeszerzési végzettséggel és fontos Önnek a szakmai fejlődés? Csak az aktualitások érdeklik, és nem szeretne az általánosságokkal foglalkozni? Nincs ideje elméleti előadásokat hallgatni,

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-121/2015. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat

Részletesebben

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY Tartalom Szabályozási környezet Intézmények és kijelölés Tervezés és előkészítés Kiválasztási eljárások

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei Tisztelt Ajánlattevők! A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint Ajánlatkérő a Vállalkozási szerződés a hozzájárulásra kötelezettek által nyújtott fejlesztési támogatások, a szakképzési hozzájárulási

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Pályázatok beadásával és megvalósításával kapcsolatos aktualitások

Pályázatok beadásával és megvalósításával kapcsolatos aktualitások Pályázatok beadásával és megvalósításával kapcsolatos aktualitások Fatér Szabolcs 2016. március 8. Az új elnökség célkitűzései, legfontosabb eredményei 1. Informatikai háttér biztosítása Falugazdászok

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt.

START Tőkegarancia Zrt. START Tőkegarancia Zrt. ÚJ TERMÉK A KKV-K SZÁMÁRA EU-S TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Az értékteremtő befektetés garanciája Szakmai Nap - 2007. június 26. Pályázati források a KKV-k részére

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10.

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10. 1. dia A közalapítvány tevékenységének áttekintése 1 2. dia A közalapítvány tevékenységei HKA A hajléktalan-ellátás fejlesztése Intézményfenntartás FOGLAK projektiroda Módszertani tevékenység Nyilvánosság

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben