1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék"

Átírás

1 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elősegítése érdekében című pályázati felhíváshoz Megnevezés Oldalak darabszáma* 1. Pályázati adatlap 2. A pályázatban szereplő projekt megvalósításának részletes ismertetését, szakmai összefoglalóját, a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó dokumentum 3. Pályázó nyilatkozata 4. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlap I. része kitöltve, aláírással ellátva 5. A pályázó ÁFA nyilatkozata, aláírással ellátva 6. A pályázó szervezet és a partner szervezet (ek) 90 napnál nem régebbi jogerős létesítő okiratának és a jogerős bejegyzési végzésének másolata (amennyiben nincs partner szervezet csak a főpályázóra vonatkozóan csatolandók a dokumentumok) 7. A pályázó szervezet és partnerszervezet(ek) aláírási címpéldányának másolata 8. A pályázati adatlapon szerepeltetett évi teljes ráfordítás összegének alátámasztására, a évi számviteli beszámoló pályázó által hitelesített példánya (mérleg és eredmény-kimutatás) 9. A pályázati adatlap 12. pontjában bemutatott önerő ill. egyéb forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumok (a pályázati útmutató által előírt módon) 10. A partnerek adatlapja(i) kitöltve, hivatalos aláírással ellátva (amennyiben releváns) 11. Partnerek bevonása esetében csatolásra került az aláírt együttműködési megállapodás eredeti példánya (amennyiben releváns) 12. A pályázati cél megvalósításához szükséges és már rendelkezésre álló szerződések, nyilatkozatok, valamint jogerős hatósági engedélyek és hatósági nyilvántartásba bejegyző jogerős határozatok másolata(i) nem kötelező melléklet! 13. A pályázat anyagot tartalmazó CD lemez * Oldalak darabszáma: a dokumentum oldalainak darabszáma (pl. adatlap 8.oldalas) ** a dokumentum (pl. az aláírási címpéldány másolata a folyamatos számozású pályázati anyag pl. 14.oldalán található) Oldalszám** A tartalomjegyzékben a pályázatban szereplő összes dokumentumot fel kell tüntetni. A nem kötelező dokumentumok sorai a tartalomjegyzékből törölhetők. A tartalomjegyzék bővíthető, amennyiben az előírtakon kívül egyéb dokumentumok becsatolásra kerülnek a pályázati dokumentációba. Az olvashatatlan, nehezen olvasható, azaz félreérthető melléklet nem értékelhető, és az értékelők úgy tekintik, hogy a mellékletet nem csatolta. Ügyelni kell arra, hogy a tartalomjegyzék szerinti oldalszám a pályázati anyagban feltüntetett oldalszámozással megegyezzen. Kijelentem, hogy a jelen pályázati dokumentáció összesen..db számozott, cégszerű aláírással ellátott oldalból áll, és a fentiekben feltüntetett dokumentumokat hiánytalanul tartalmazza. P.H. A pályázó cégszerű aláírása

2 2 sz. melléklet: A pályázati adatlap Az adatlap formailag nem változtatható, de a szövegmezők bővíthetők. Az adatlap minden oldalát a pályázó hivatalos, az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyező módon aláírással kell ellátnia! PÁLYÁZATI ADATLAP Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elősegítése érdekében című pályázati felhíváshoz A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATLAPJA 1. A szervezet megnevezése A szervezet hivatalos angol nyelvű megnevezése (amennyiben van)/ Legal name in official English translation (if exists) 2. A szervezet azonosító adatai Jogi forma TEÁOR szám szerinti főtevékenysége Bejegyzési végzés száma Bejegyzés ideje Statisztikai azonosító száma Kód Megnevezés / Adószám Bejegyzés helye ÁFA köteles? (igen/nem) évi teljes ráfordítása (Ft):

3 Fax Web 3. A szervezet székhelye Utca Postai irányítószám Település Kistérség Statisztikai régió Házszám 4. A kapcsolattartó személy vezetéknév keresztnév beosztás Telefon (munkahely) Fax Mobil 5. Törvényes képviselő vezetéknév keresztnév beosztás Telefon (munkahely) Fax Mobil 6. Bankszámla adatok Bankszámla tulajdonos neve Számlaszám (melyre a támogatás utalható) Bank neve Aláíró neve Cím Beosztás

4 7. A támogatási cél 7.1 A támogatási cél kiírás szerinti száma megnevezése: 7.2 A kapcsolódó támogatási cél megnevezése (amennyiben releváns) 7.3 A tervezett program címe magyar nyelven: 7.4 A tervezett program címe angol nyelven: 8. A megpályázott program, tevékenység rövid leírása (max. 300 karakter): (a részletes leírást a 3. sz. kötelezően csatolandó melléklet szerint kell megadni) 9. A megvalósítás helyszíne (több helyszín esetén e pontban a pályázat szempontjából leginkább releváns helyszínt kell feltüntetni és 3. sz. kötelezően csatolandó mellékletben kell valamennyi helyszínt felsorolni) Megye Utca Postai irányítószám Település Kistérség Statisztikai régió Házszám Helyrajzi szám 10. A megvalósítás időszaka A megvalósítás kezdő időpontja: év hó.nap A megvalósítás befejező időpontja: (legkésőbb ).. év hó.nap

5 11. A megvalósítás költsége A megvalósításhoz szükséges bruttó teljes költség: A visszaigényelhető ÁFA összege (amennyiben a tárgyi projekt kapcsán a szervezet ÁFA levonási jogosultsággal rendelkezik): A megvalósításhoz szükséges nettó teljes költség (amennyiben a pályázó szervezet a tárgyi projekt kapcsán ÁFA levonási jogosultsággal nem rendelkezik, a nettó teljes költség megegyezik a bruttó teljes költséggel): Ft Ft Ft 12. A megvalósítás költségének forrásai 1. A megvalósításhoz rendelkezésre álló önerő összege (a teljes költség minimum 10%-a, (1.1, )): 1.1. Az önerőből saját forrás (az önerő legalább 25%-a) összege: 1.2. Az önerőből természetbeni hozzájárulás (az önerő maximum 50%- a) összege: 1.3. Az önerőből egyéb támogatás (pl. NCA)összege: 2. Az igényelt EGT/ Norvég FM támogatás összege ( ) (a teljes költség maximum 90%-a): Források összesen (1+2): 2.1. Az igényelt EGT/ Norvég FM támogatásból működés (dologi) : 2.2 Az igényelt EGT/ Norvég FM támogatásból felhalmozás (beruházás): Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

6 13. A projekt tételes költség- és forrás kalkulációja* (a felhalmozás, működés jellegű tételek pontos meghatározásával) 13.1 A pályázatban foglalt projekt költsége (Ft) Sor - szám Évek Költségtétel megnevezése és kalkulációja Működés Fel- Működés Fel- Működés Fel- (Részletesen adja meg a költségkalkulációt, halmozás halmozás halmozás pl. Szállás 2 nap * 10 fő * X ezer Ft, Szakértői díj 10 nap * Y ezer Ft.) Összesen Mindösszesen (ÁFÁ-t is tartalmazó költség): Visszaigényelhető ÁFA (amennyiben a pályázó szervezet a tárgyi projekt kapcsán jogosult az ÁFA visszaigénylésre, ha nem akkor 0-t kell beírni!): Visszaigényelhető ÁFÁ-val csökkentett költség: ( bővíthető szövegmező! )

7 13.2 Források biztosítása a projekt költségre ( Ft ) A % kiszámításánál a vetítési alap (100 % ) =a pályázatban foglalt projekt visszaigényelhető ÁFÁ-val csökkentett költsége (azaz a 13.1 táblázat visszaigényelhető ÁFÁ-val csökkentett költség összesen értéke) a/ Önerő összesen 1). Önerőből saját forrás (az önerő legalább 25%-a) (a+b) a) Bankszámlapénz b) Bankbetét 22.) Önerőből természetbeni hozzájárulás (az önerő maximum 50%-a) Formája: 3.) Önerőből egyéb támogatás összesen: Mindösszesen (1+2+3): = % ( bővíthető szövegmező! ) Saját forrás rendelkezésre állásának formája:... b/ igényelt EGT/ Norvég FM támogatás Összesen* Összesen = % Források összesen ( a+b) Összesen* 2 Mindösszesen: = 100% * Az összes forrás mindösszesen értéke meg kell, hogy egyezzen a 13.1 pontban szereplő táblázat Visszaigényelhető ÁFÁ-val csökkentett költség rovatában feltüntetett összeggel, valamint az évenként ütemezett összes költség és összes forrás is meg kell, hogy egyezzen. 14. A tárgyi pályázati felhívásra - jelen pályázaton kívül- partnerként benyújtott pályázatának megnevezése (a főpályázó megnevezésével):

8 15. A pályázó egyéb közlendői 16. Ellenőrző lista A pályázat beküldését megelőzően, kérjük, ellenőrizze a pályázat teljességét. Csatolás esetén pipálja ki az alábbi pontokat. Mellékelve A pályázat példányain feltüntetésre került a példányok számozása (1-3-ig), és azok borítólapján feltüntetésre került az Eredeti (1), illetőleg Másolat (2), Másolat (3) felirat A pályázat elejére csatolásra került a tartalomjegyzék, melyben szerepel a csatolt dokumentumok felsorolása, és a tartalomjegyzék végén feltüntetésre került a pályázat összes lapjainak a száma A pályázati adatlap minden pontja megválaszolásra került A pályázati adatlap 8. pontjában ismertetésre került a pályázó szervezet által megvalósítani kívánt projekt rövid leírása, valamint a 11., 12. és 13. pontjában maradéktalanul kitöltésre kerültek a projekt költség- és forrás kalkulációját bemutató rovatok, a költségek és források összhangjának biztosításával Csatolásra került a pályázathoz a pályázatban szereplő projekt megvalósításának részletes ismertetését, szakmai összefoglalóját, a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó dokumentum (a pályázati útmutató 3. sz. melléklete szerint) Csatolásra került a pályázathoz a pályázó nyilatkozata megnevezésű melléklet, aláírással ellátva (a pályázati útmutató 4. sz. melléklete), melynek 1. pontjában a megfelelő válasz megjelölésre került Csatolásra került a pályázathoz az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlap I. része kitöltve, aláírással ellátva (a pályázati útmutató 5. sz. melléklete) Csatolásra került a pályázathoz a pályázó ÁFA nyilatkozata, aláírással ellátva (a pályázati útmutató 6. sz. melléklete) Csatolásra kerültek a pályázathoz a partnerek adatlapja(i) kitöltve, hivatalos aláírással ellátva (amennyiben releváns - a pályázati útmutató 7. sz. melléklete)

9 Csatolásra került a pályázathoz a pályázó szervezet és a partner szervezet(ek) 90 napnál nem régebbi jogerős létesítő okiratának és a jogerős bejegyzési végzésének másolata (alapító okirat, a bírósági nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős bejegyzési végzés, alapszabály stb. Az iratot lehet egyszerű másolatban benyújtani, a szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati irat az eredetivel mindenben megegyeznek.) Csatolásra került a pályázó szervezet és partnerszervezet(ek) aláírási címpéldányának másolata Csatolásra került a pályázati adatlapon szerepeltetett évi teljes ráfordítás összegének alátámasztására, a évi számviteli beszámoló pályázó által hitelesített példánya (mérleg és eredmény-kimutatás) Csatolásra kerültek az adatlap 12. pontjában bemutatott önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumok (a pályázati útmutató által előírt módon) Partnerek bevonása esetében csatolásra került az aláírt együttműködési megállapodás eredeti példánya (a pályázati útmutató 8. sz. melléklete) Csatolásra kerültek a pályázati cél megvalósításához szükséges és már rendelkezésre álló szerződések, nyilatkozatok, valamint jogerős hatósági engedélyek és hatósági nyilvántartásba bejegyző jogerős határozatok másolata(i) nem kötelező melléklet! A pályázat minden oldala el van látva a pályázó szervezet aláírásra jogosult személye aláírásával A pályázat minden oldalán feltüntetésre került az oldalszám Az eredeti és másolati példányok példányonként külön-külön le vannak fűzve, a példányokhoz csatolásra került az 1 pld (a pályázati anyagot tartalmazó) CD Kelt:..., hó...nap A jelen adatlap aláírásával nyilatkozom, hogy a pályázat egy nyomtatott eredeti és a két másolati példánya egymással mindenben megegyezik, valamint a nyomtatott és a CD-n található elektronikus változat is megegyezik egymással. Tudomásul veszem, hogy a példányok közötti esetleges eltérésekből fakadó következmények miatt fellebbezéssel nem élhetek, ennek felelőssége a pályázót terheli. Az aláírásra jogosult ( ak ) neve: beosztása:

10 3. sz. melléklet: A pályázatban szereplő projekt megvalósításának részletes ismertetése, szakmai összefoglalója, a pályázó szervezet(ek) bemutatása A melléklet csatolása kötelező. A mellékletet a főpályázónak hivatalos, az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyező módon aláírással kell ellátnia! A szakmai összefoglaló elkészítésének célja, hogy megfelelő információt nyújtson a döntéshozók számára ahhoz, hogy azok megalapozott döntést tudjanak hozni a további finanszírozásra és megvalósításra javasolt projekt elfogadásáról, módosításáról, illetve elvetéséről. A szakmai összefoglaló feladata a kiválasztott projekt megalapozottságának és életképességének vizsgálata, elkészítésének eredménye a javasolt projekt relevanciájának, megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának értékelése. A projekt részletes ismertetését, szakmai összefoglalóját az alábbiakban felsorolt szempontok szerinti minimális tartalommal kell összeállítani: (a leírás legfeljebb 6-8 oldal lehet!) A következő kérdésekre szükséges választ adni: - a megpályázott program, tevékenység részletes leírása (célja, helyszíne, indokoltsága) a támogatás igénybevételének célja, együttműködés a megvalósításban - mi a program/tevékenység konkrét célja, mi az a környezetvédelmi /természetvédelmi/ vízgazdálkodási probléma, amire a pályázat megoldást keres - a projekt megvalósításának tervezett helyszíne(i), ideje, szakmai előzmények rövid ismertetése - ki(k) a tevékenység célcsoportja(i), ki(k)nek szól a projekt - miért fontos a projekt megvalósítása/ a probléma megoldása az adott közösség (helyi, regionális, országos, nemzetközi szint) számára - kik a munkafolyamatok felelősei - kik a pályázati cél megvalósításában résztvevők, ill. kiket vonnak be a tevékenységbe (pl. lakosság, gazdálkodók, (ön)kormányzati szervek) - a probléma szintjén adott, mozgósításra kerülő erőforrások (természetbeni - pl. adományok és emberi - pl. önkéntesek) - a projekt megvalósítása során tervezett tevékenységek, elérendő célok, várt eredmények/hatások (az alábbi indikátor táblában megjelölve, hogy a projekt mely cél megvalósítását szolgálja) - a projekt célrendszerének bemutatása (átfogó, konkrét és operatív célok) - milyen konkrét hatás (lokálisan, megyében, régióban, országban, nemzetközileg), és eredmény várható a projekt végrehajtásával - milyen konkrét tevékenységeket tervez a pályázó, hogy a várt eredményeket elérje

11 - a projekt alapelvekhez való illeszkedésének bemutatása: (a horizontális célokkal kapcsolatos útmutatók figyelembe vételével, melyek megtalálhatók a honlapon): - Fenntartható fejlődés (a tágan értelmezett életminőség javulása - egymással harmóniában fejlődő alkotórészei az anyagi jólét, a környezet minősége, a demokratikus jogok érvényesülése, a természeti erőforrásokhoz valamint a társadalom nyújtotta szolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférés, a teljes testi, lelki egészség, a szabadidő, a biztonság) A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel és a társadalmi igazságossággal, esélyegyenlőséggel. - Esélyegyenlőség (a megvalósítás során a projekt figyelembe veszi-e a fogyatékossággal élők speciális igényeit, érvényesül-e a nők esélyegyenlősége?, A támogatás eredménye várhatóan javítja-e az esélyegyenlőségi célcsoportok (nők; roma emberek; fogyatékossággal élő emberek) foglalkoztatási lehetőségeit, javítja-e az ő életminőségüket? Továbbá biztosított-e a projekt eredményeinek mindenki számára egyenlő eséllyel történő hozzáférése?) - Jó vezetés, jó kormányzás (felelősség, átláthatóság, részvétel, egyenlő esélyek) - Korrupciómentesség Általános célok (hosszú távú, átfogó hatások) A cél megnevezése Indikátor A projekt által elérendő cél (számszerűsítve) Az NGO-k fenntarthatóság irányába tett megmozdulásainak erősítése NGO-k által szervezett nyilvános, a fenntartható fejlődés aspektusait (környezeti, gazdasági, társadalmi) népszerűsítő kampányok száma Az NGO-k bevonásával/velük való egyeztetéssel megszületett kormányzati dokumentumok száma Projekt konkrét célkitűzése (azonnali vagy közvetlen hatás) Az NGO-k részvételének növelése a környezetvédelmi döntéshozatali eljárásokban különös tekintettel, az NKP II., valamint a hazai és az EU szabályozások megvalósítására A központi és a helyi kormányzat által indított nyilvános konzultációkban való részvétel Az NKP II. megvalósításával kapcsolatos kormányzati kezdeményezésekben való részvétel

12 Az EU és nemzeti környezeti törvényhozás előkészületi eljárásában, átvételében és alkalmazásában való részvétel Eredmények (létrehozott termékek és szolgáltatások) Az NGO-k környezetvédelmi döntéshozatali eljárásban való részvételét erősítő projektek Az NGO-k intézményes kapacitását erősítő projektek Az NGO-k által sikeresen megvalósított projektek száma Az NGO-k által sikeresen megvalósított projektek száma - a projekt végrehajtásának időrendi ütemezése (negyedéves bontásban) - végrehajtási ütemterv, melyben megjelölésre kerül, hogy a tevékenységeket milyen ütemezésben tervezik megvalósítani - a projekt megvalósításának költsége, tervezett finanszírozási módja (a beruházási és működési költségek nagysága, a finanszírozás tervének bemutatása) - a projekt/program költségének aránya a várt eredménnyel - a költségtakarékos megoldás bemutatása (a költségvetés megalapozott, tevékenységhez rendelt és összhangban van a pályázattal, az általános működési költségek nem kerültek túlsúlyba) és megfelelően részletezett, - az igényelt támogatáson kívüli forrás(ok) biztosításának bemutatása

13 - ugyanazen témakört érintően egymást követő években benyújtott és támogatott pályázat(ok) esetén, a korábbi támogatott pályázat(ok) megvalósulásáról, a kapott támogatás hatásáról, eredményességéről szóló rövid összefoglaló (annak bemutatása, ha korábban ugyanezen témakörben a pályázó már valósított meg pályázatot, akkor annak volt látható eredménye és a jelenlegi probléma kezelését vagy megoldását célzó tevékenység most erre épül, továbbfejleszti azt (nem pusztán megismétli, figyelemmel a jogszabályi előírásokra (egy program egy előirányzatból csak egy alkalommal támogatható)) - a nyilvánosság biztosításának bemutatása (a pályázati útmutató 7.5 pontja és a nyilvánossági útmutató (www.kvvm.hu\aktuális\pályázatok) szerint) - a pályázó ill. konzorciumi pályázat esetén a pályázó szervezetek - eddigi tevékenységének rövid bemutatása a pályázott program területén végzett tevékenységek, szakmai referenciák kiemelésével (az alábbiakban felsorolt szempontok szerinti minimális tartalommal): - melyek a szervezet tevékenységi körei, mikortól működik - az eddigi főbb eredmények - főleg a pályázat témájának területén - mekkora a szervezet tagsága, mik az erősségei (önkéntesek, alkalmazottak, anyagi források, szakmai felkészültség stb). - milyen programjai futnak jelenleg a szervezetnek? - kik az eddigi legfontosabb támogatók, fontosabb szakmai és társadalmi kapcsolatok. - a projekt megvalósításához szükséges szakértelem, tapasztalatok rendelkezésre állásának bemutatása, referenciák ismertetése, a projekt főbb résztvevői önéletrajzának csatolásával (a mellékelt önéletrajz-minta használata ajánlott, de nem kötelező!)

14 Projektben betöltendő szerep: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Családi név: Utónév: Születési dátum: Nemzetiség: Családi állapot: Elérhetőség (telefon/fax/ ): 2. Tanulmányok: Intézmény (Dátum tól ig) Megszerzett képesítések, diplomák 3. Nyelvi készségek: a nyelvi készség szintjét jelölje a skálán 1-től 5-ig (1 kiváló, 5 alapfok): Nyelv Olvasás Beszéd Írás 4. Szakmai szervezetekben való tagság: 5. Egyéb készségek: (pl. számítógép felhasználói készség, stb.): 6. Jelenlegi állás:

15 7. A szervezetnél töltött évek száma: 8. Legfontosabb végzettségek: (a projekthez kapcsolódóan): 9. A régióban szerzett specifikus tapasztalatok: Ország Dátum tól ig 10. Szakmai tapasztalat: Dátum tól ig Hely Szervezet Pozíció Munkakör 11. Egyéb releváns információ: a. Publikációk és szemináriumok: b. Referenciák: Aláírás / Signature:

16 4 sz. melléklet: A pályázó nyilatkozata A melléklet formailag nem változtatható. A mellékletet a főpályázó hivatalos, az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyező módon aláírással kell ellátnia! A pályázó szervezet nyilatkozata Ezt a formanyomtatványt a pályázó aláírásra jogosult képviselője aláírásával és érvényes pecséttel kell ellátni! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.); valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 ( XII.30 ) kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet.) foglaltak szerint: 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában - az APEH irányában adótartozásom - a VPOP irányában vámtartozásom - a pályázó székhelye és a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzat irányában tartozásom, továbbá - az Európai Unió Tradicionális forrásai címen tartozásom *nem áll fenn / fennáll, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett. * A megfelelő aláhúzandó! -környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi vagy egyéb hatóságtól határozatban előírt teljesítetlen kötelezettségem nincs. Tudomásul veszem/vesszük, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása a Korm. rendelet 92. -a (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -a (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon visszatartásra kerülhet. 2. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazói nyilatkozat kiállítása alapján történjen. 3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: - a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatás igénybevételét kizáró okok nem állnak fenn, - a pályázatot benyújtó szervezet szerepel a támogatásra jogosultak között és a kizáró okok egyike sem vonatkozik rá, - megfelelek a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az Áht 15. -ában meghatározott - feltételeinek, valamint az Áht 15.. (11) bek. szerint vizsgálandó jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait a Támogató rendelkezésére bocsátom, - a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatással/támogatásokkal összefüggésben a támogatási szerződés(ek)ben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem, - az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs, - az adott (cél)előirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás(ok) felhasználására vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem, vagy annak megfelelő teljesítése a szerződés szerint folyamatban van; korábbi, lejárt elszámolási határidejű KAC, VICE, KÖVICE, Kövi pályázatos támogatás elszámolásának hiánya nem áll fenn, - a pályázat benyújtásának időpontjában hogy nem folyik ellenünk csőd-, végelszámolási, vagy felszámolási eljárás, illetve az ügyészség szervezetünknek a bírósági nyilvántartásból való törlését nem kezdeményezte, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem ha támogatási szerződés lejártáig ellenünk csőd-, végelszámolási, vagy felszámolási eljárás indul, ill. ha az ügyészség szervezetünk bírósági nyilvántartásból való törlését kezdeményezi. - a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem kötelezett, - a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium előirányzataiból vagy annak jogelődjétől a jelen pályázatomban szereplő költségek finanszírozására támogatást nem kaptam,

17 - rendelkezem a támogatásban részesítendő tevékenység végzéséhez szükséges, vagy azzal összefüggő engedélyekkel/illetve az engedélyt a szerződéskötés előfeltételeként benyújtom, továbbá bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körömben az adott tevékenység szerepel, - a pályázat 3. sz. mellékletében feltüntettem, hogy a jelen pályázatomban szereplő témakörben pályázatot korábban, ill. egyidejűleg mikor és hol nyújtottam be, - a pályázatomban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. 4. Hozzájárulok ahhoz, hogy - a pályázat benyújtását követően a pályázatban foglaltak előzetes - helyszíni és dokumentumok alapján történő - ellenőrzés keretében, illetőleg a pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázatban ill. a támogatási szerződésben foglaltak megvalósításának szakszerűségét, szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az EGT Finanszírozási Mechanizmus Iroda és/vagy a Norvég Külügyminisztérium, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Kapcsolattartó (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) vagy a Végrehajtó Ügynökség (Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység), valamint az előbbiekben említett szervezetek megbízottai a nyilvántartás valamint a projekt keretében keletkezett dokumentumok alapján és/vagy helyszínen ellenőrizzék, - teljes könyvvizsgálat lefolytatására kerüljön sor a fenti szervezetek vagy megbízottjai által a könyvelési bizonylatok, vagy bármilyen más, a Projekt finanszírozására vonatkozó dokumentum alapján. Ezen ellenőrzések a támogatás utolsó részletének kifizetését követő 10 éven belül lefolytathatók. 5. Tudomásul veszem, hogy - nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg, ill. amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; - nem nyújtható támogatás azon pályázó részére akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor; - a Támogató a támogatás további folyósítását újabb döntésig felfüggesztheti, ha a projekt-előrehaladási jelentés, projektzáró jelentés, a lehíváshoz benyújtott dokumentumok ellenőrzése vagy a projekt helyszíni ellenőrzése során, az ellenőrzés megállapítása szerint Támogatott részéről szerződésszegés történt, illetve a szerződéses feltételek teljesítése veszélyeztetve van; - amennyiben a Támogatott - neki fel nem róható okból - a szerződésben vállalt kötelezettségeit csak részben, de számszerűen megállapított kötelezettségek esetén legalább 75%-ot meghaladó arányban teljesíti, a fel nem használt támogatás - törvény, illetve kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet szerinti kamatokkal növelten visszavonásra kerül, melyet a Támogatott köteles visszafizetni; - amennyiben a támogatott program megvalósítása a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, haladéktalanul be kell jelenteni a Támogatónak, és a fel nem használt támogatásról írásban le kell mondani, melyet a Támogató bankszámlaszámra a bejelentés megküldésével egyidejűleg vissza kell utalni; - ha a Támogatott neki felróható okból nem vagy nem megfelelően teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, az igénybe vett támogatás (természetben juttatott telephely - telek vagy telek és épület - esetén a területre kijelölt igazságügyi ingatlanszakértő által megállapított forgalmi érték) egészét vagy arányos részét a Korm. rendeletben meghatározott mértékű kamattal növelt összeggel kell visszafizetnie; - a támogatott projekt megvalósításával létrehozott vagyon amennyiben az a Támogatott tulajdonába kerül a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, ill. a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. Természetbeni telephely juttatás esetén, vagy ha a beruházó a telephelyet vissza nem térítendő támogatásból vásárolta vagy építette meg, teljes elidegenítési és terhelési tilalmat, keretbiztosítási jelzálogjogot érvényesít a támogató; - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, a vissza nem térítendő támogatásban részesült projekt alapján létrehozott vagyon (tárgyi eszközök és immateriális javak) támogatási szerződésben meghatározott időpontig történő elidegenítése esetén, a Támogató számlájára - a vevő részéről történt teljesítést követő 5 munkanapon belül - vissza kell fizetni a vissza nem térítendő támogatás jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét, vagy - amennyiben ez utóbbi a nagyobb - be kell fizetni a bevételből a támogatás arányának megfelelő összeget. A kamatszámításnál az elidegenítéskor érvényes jegybanki alapkamatot kell figyelembe venni, a kamatszámítás kezdő időpontja a vissza nem térítendő támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap. - a pályázó szervezet legfeljebb 5 évre kizárható az adott támogatási rendszerből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik: - szerződéses kötelezettségeimet nem, vagy 75 %-ot el nem érő arányban teljesítem, - az elfogadott (szerződésben szereplő) céltól, feltételektől eltérően valósítom meg a támogatott projektet, ill. a támogatást nem szabályszerűen használom fel, - a 6. pontban szereplő bejelentési kötelezettségem egy hónapon túli késedelmet szenved.

18 6. Kijelentem, hogy - a projekt tulajdonjogot és egyéb más jogosultságot nem sért, és megfelel a tárgyi támogatásra általában és a pályázat tárgyára konkrétan vonatkozó jogszabályoknak. A kötelezően betartandó szabványok előírásait kielégíti. - a pályázati felhívásban és útmutatóban, az Áht-ban, a Korm. rendeletben és a 3/2004. (II.24) KvVM rendeletben foglaltakat tudomásul vettem. - a projekt megvalósítását a támogatási szerződés aláírását követő - vagy amennyiben az későbbi időpont a szerződésben szereplő kezdési időponttól számított - 3 hónapon belül megkezdem, - amennyiben a pályázó szervezet helyzetében, adataiban, adólevonási jogosultságában változás áll be, a támogatott projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény következik be, vagy a projekt szerződésben szereplő ütemezése késedelmet szenved úgy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot haladéktalanul értesítem. 7. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázó szervezet megnevezése, a támogatás tárgya, támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye, és támogatott program eredménye nyilvánosságra kerüljön. 8. Hozzájárulok ahhoz, illetve tudomásul veszem, hogy - a köztartozások - az Áht. 13/A. (4) bekezdésében és a Korm. rendelet 92. -a (4) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából az adószámomat, társadalombiztosítási azonosító jelemet ill. folyószámlaszámomat a Magyar Államkincstár, a támogatást nyújtó szerv ill. a szerződéskötéssel megbízott szervezet felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, - a Korm. rendelet 83. -a (2) bekezdésének j) pontja értelmében a Magyar Államkincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, az Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) és a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget kell biztosítanom a pénzügyi adatbázishoz - a Korm. rendelet 87. -a (8) bekezdése értelmében a Magyar Államkincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti információkról adatot szolgáltat a Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatóknak, - a Korm. rendelet 92. -a (4) bekezdése értelmében az APEH, a VPOP és szervei, valamint a Kincstár számszerű adatot szolgáltatnak az utalványozónak és az OTMR részére, amikor a kedvezményezettnek az adatkérést megelőző hónap utolsó napjáig esedékessé vált és a felülvizsgálat napjáig meg nem fizetett köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása alakul ki, illetőleg azt megfizette, vagy arra időközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott. A döntéshozó és/vagy utalványozó, valamint az OTMR tájékoztatása elektronikusan, havi rendszerességgel történik. Az operatív programok vonatkozásában az adatszolgáltatást - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata alapján - közvetlenül az EMIR kapja. 9. Hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében - az Áht. 13/A. -a (4) bekezdése és a Korm. rendelet 92. -a (4) bekezdésében foglaltak szerinti adataimat a Magyar Államkincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv, ill. a szerződéskötéssel megbízott szervezet felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez. 10. Kijelentem, hogy - a pályázó szervezet rendelkezik a pályázati adatlapon megjelölt önerővel, beleértve a saját forrás összegét; - a pályázó szervezet rendelkezik a pályázati adatlapon megjelölt egyéb forrás összegével. Kelt:..., hó...nap Az aláírásra jogosult ( ak ) neve: beosztása: P.H.

19 5 sz. melléklet: 8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez A melléklet formailag nem változtatható. A mellékletet a főpályázó hivatalos, az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyező módon aláírással kell ellátnia! Adatlap - a támogatási döntésről (Az igénylő tölti ki.) I. I/1. Az igénylő azonosító adatai A pályázat egyedi azonosítója (a kezelő szervezet tölti ki):... Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni): Megnevezése: Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 E Ft éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő) Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg) Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg) Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy max. 43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg) Az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat) Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht.) Megjegyzés: * A kis és középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. tv. alapján; - A 2., 3., 4. vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot, kivéve a kis- és középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. tv pontjában meghatározott befektetőket; - A 2., 3., 4. vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Adóalany Igen = 1 Nem = 0 Az igénylő neve (M): Az igénylő székhelye, ir.szám: település:... cím: utca hsz. hrsz.

20 KSH Gazdálkodási forma Az igénylő adószáma (M) (2., 3., 4., 6., 7. minősítési kód esetén töltendő ki, formátummal): Az igénylő adóazonosító jele (M) (1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10 hosszúságban): Társpályázó minősítése: Támogatásban részesülő = 1 Közreműködő = 2 Egyéb tag = 3 Konzorciumi tagok társpályázói esetén minden társpályázóra kitöltendő az I/1. rész Nem hazai igénylő esetén külföldi adószám: Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése: Nem magyarországi megvalósítási hely esetén az ország megnevezése: I./2. A program/projekt azonosító adatai A program/projekt céljának szöveges megnevezése (M):... Igényelt összeg devizakódja: Forint = 1 Euro = 2 Igényelt összeg: A megvalósítási hely (M) pontos címe, település: ir.szám:... cím: utca hsz. hrsz. A támogatási konstrukció megnevezése (M):... Több támogatás/pályázat együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltendő ki, (többször is) megadható: A támogatási konstrukció megnevezése (M):... év hó Nap... igénylés dátuma

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 1 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITIRING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

Részletesebben

FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ADATLAP A Fertőd városban 2013-2014-ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására kiírt PÁLYÁZATÁHOZ 2014. évben Eredeti - másolat 1 Pályázó neve: Fejlesztési

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Nyilatkozatok. Igen/Nem

Nyilatkozatok. Igen/Nem Nyilatkozatok 1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, illetve adók módjára behajtható köztartozásom az állam vagy az önkormányzat

Részletesebben

ADATLAP. rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

ADATLAP. rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására ADATLAP rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Adószáma:... Képviseletére jogosult telefonszáma:... Kapcsolattartó telefonszáma:... elektronikus

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP Iktatószám:.../2012. /... Kategória:... 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1

PÁLYÁZATI ADATLAP Iktatószám:.../2012. /... Kategória:... 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1 1. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1 Alapítás időpontja (év, hó, nap) - - Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: Adószám (8+1+2 jegyű): - - Fő tevékenység (TEÁOR) 2 : Számlavezető

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 6. sz. melléklet ADATLAP Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Képviseletére jogosult Kapcsolattartó neve:... telefonszáma:... neve:...

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:... Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZATI ADATLAP a helyi foglalkoztatottság növekedésének elősegítését, valamint a meglévő foglalkoztatotti létszám megtartását, ezáltal

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati formanyomtatvány mellékletei (beadáskor ezeket a mellékleteket kitöltve be kell adni

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Számlavezető pénzintézet neve:.. Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet címe: Bank SWIFT (BIC) kódja:. IBAN számlaszáma:. )

Számlavezető pénzintézet neve:.. Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet címe: Bank SWIFT (BIC) kódja:. IBAN számlaszáma:. ) Pályázati adatlap Örkény István drámaírói ösztöndíj 2017. (Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) A pályázó adatai: Név:. Születési hely: Születési év.hó..

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016. (I.29.) Önkormányzati Rendelete keretében támogatott új munkahelyek létrehozása című pályázati

Részletesebben

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013 Kitöltési segédlet a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához Kódszám: KerFejl-2013 A Projekt Adatlapot nem tartalmazó pályázati anyagok nem kerülnek befogadásra, azokat a Lebonyolító

Részletesebben

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Könnyített elbírálású projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Részletesebben

Kedvezményezetti Nyilatkozat I.

Kedvezményezetti Nyilatkozat I. Kedvezményezetti Nyilatkozat I. A(z)...... az kedvezményezett megnevezése...... (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!)

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) Pályázati adatlap Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíjhoz 2017. (Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) A pályázó adatai: Név:... Születési hely:..

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 2016/II Civil Szervezetek Pályázati Alapja 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai

Részletesebben

Intézményi Nyilatkozat I.

Intézményi Nyilatkozat I. Intézményi Nyilatkozat I. A(z)............ (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében a támogatásra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

HOVÁNY CÉGCSOPORT BESZÁLLÍTÓI ADATLAP PÁLYÁZÓ CÉG NEVE PÁLYÁZATA

HOVÁNY CÉGCSOPORT BESZÁLLÍTÓI ADATLAP PÁLYÁZÓ CÉG NEVE PÁLYÁZATA BESZÁLLÍTÓI ADATLAP PÁLYÁZÓ CÉG NEVE PÁLYÁZATA Általános Információk A pályázó cég teljes neve: Cég rövidített neve: Cégjegyzék szám: Cégbírósági bejegyzés száma: Cégbírósági bejegyzés helye, kelte,: Adószám:

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó szervezet rövidített neve

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 1. MELLÉKLET PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló beruházások finanszírozását szolgáló pénzügyi konstrukció (kedvezményes hitel program)

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A Érvényes: 2013.

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére 1. Lízingbevevő vállalkozás adatai Lízingbevevő neve: Kapcsolattartó neve: Fő-. és fontosabb kiegészítő tevékenység megnevezése: Alapítás dátuma: Székhely: Telephely: Bankszámlaszám: Telefon, Fax: Vez.

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BÖDEI SPORTEGYESÜLET... A kérelmező szervezet rövidített neve: BÖDEI SE... Gazdálkodási formakód

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatására, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén

PÁLYÁZATI ADATLAP. Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén PÁLYÁZATI ADATLAP Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén Pályázati felhívás kódja: PM_KKV_2016 2016 Kitöltési útmutató a pályázati adatlaphoz A jelen kitöltési

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSZSE... Gazdálkodási

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (II.16.) számú rendelete A HELYI

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Telefon: 0640 222 229, 061 237 1660 Telefax: 061 237 1666 E-mail: info@erstelakaslizing.hu www.erstelakaslizing.hu Lízingkérelem Gazdasági társaságok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP a. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Munkahelyi képzések támogatása. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ADATLAP a. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Munkahelyi képzések támogatása. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ADATLAP a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: HEFOP-3.4.1-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Pályázati adatlap S/2013

Pályázati adatlap S/2013 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a XIV. kerületi székhelyű és telephelyű sportegyesületek és szakosztályok támogatására kiírt pályázatához Kérjük lehetőleg géppel vagy nyomtatott betűvel,

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014.

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie. A. Működési

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Reformáció Emlékbizottság

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Reformáció Emlékbizottság ADATLAP 1 támogatás igényléséhez Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Reformáció Emlékbizottság 1. A támogatási igény tárgya, a program bemutatása 2. A támogatást igénylő adatai

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Projekt Adatlap. Társadalmi Megújulás Operatív Program. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

Projekt Adatlap. Társadalmi Megújulás Operatív Program. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához I. Projekt Adatlap Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE PROJEKT

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben