MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY"

Átírás

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása TÁMOP /3 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív kezdeményezések a Győri kistérségben c. projektjavaslat Pályázó: Győri Többcélú Kistérségi Társulás 1

2 Tartalomjegyzék 1. A szükségletfelmérés módszerei Helyzetelemzés a célcsoportokról A projekt megvalósulásának külső és belső környezete Általános és konkrét célok bemutatása A projekt szakmai tartalma A menedzsment és a szakmai megvalósítók A projekt megvalósítása során bevont szervezetek, szerveződések, potenciális szolgáltatásnyújtók, személyek bemutatása Költséghatékonyság Szinergia Fenntartás Melléklet

3 1. A szükségletfelmérés módszerei A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív kezdeményezések a Győri kistérségben c. projekt szükségletfelmérése során több módszert is használtunk, hogy minél hatékonyabban tudjuk felmérni a kistérség 27 településén élőknek a projekt szempontjából releváns igényeit. Reprezentatív kérdőíves kutatásunkat a projekt célcsoportjainak körében végeztük el. A munka és magánélet összeegyeztethetőségével leginkább a gyerekes (legfőként kisgyerekes) családok és az idős családtaggal bíró családok küzdenek. Éppen ezért a kistérség 27 településén e két célcsoportra fókuszálva töltettük ki a kérdőíveket. A KSH adatai alapján tudjuk, hogy a év közöttiek száma a célterületen fő. Pontos adatunk arra vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre, hogy a éves korosztály (akiket leginkább érint a vizsgált probléma) hány főt tesz ki, de számításaink szerint számuk főre tehető. A kérdőíves kutatásba bevonandó személyek meghatározásánál a településvezetők véleményét is kikértük. Az fős falvak polgármesterei ismerik, hogy kik küzdenek leginkább a munka és a magánélet összeegyezetésével, ezért őket célzottan fel tudtuk keresni. Győr városában a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályától kaptunk kiinduló adatokat. Az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet állásfoglalását felhasználtuk a kérdőívek számának meghatározásához. A 400 fős darab kérdőív lekérdezését személyesen és telefonon végeztük el, egyrészt hogy növeljük a magasabb válaszadást és a válaszadó számára a kitöltés minél kisebb erőfeszítésébe kerüljön, másrészt a válaszadó esetleges pontosító kérdésire rögtön tudtunk válaszolni, és az esetleges további megjegyzéseit/kiegészítéseit fel tudtuk használni a projekt szakmai tartalmának kidolgozásakor. A kérdőíven zárt és nyílt kérdéseket egyaránt feltettünk. A zárt kérdések segítségével sok összehasonlítható adatot kaptunk, míg a nyílt kérdésekre adott válaszok több új ötlettel is szolgáltak felénk, amiket a projekttervezés során figyelembe vettünk, és beépítettünk a projektbe. 3

4 A kistérségben élők napi életvitele során, a munkavégzés és a magánéletbeli kötelezettségek terén felmerült problémákat fókuszcsoportos problémafeltáró megkérdezésekkel is beazonosítottuk. Ez a módszer megoldást kínált a kérdőívekkel történő felmérés kiegészítésére, teljessé tételére, illetve a lehetséges kapacitások előzetes felmérésére. A folyamat során a kistérség vezetőiből (elnökségi tagok) álló csoport tagjai szabadon sorolhattak fel minden a témával kapcsolatos problémát, melyek összesítésre kerültek. A módszer lényege, hogy egyrészt a szabad ötletelésen keresztül olyan problémák is előkerülhessenek, melyekre a vezetett kérdőív alapján nem derült fény, ezáltal elősegítve a megfelelő fejlesztési célok kijelölését. A fókuszcsoportos interjún használt kérdéseket a 27 település polgármesteri hivatalai számára is elküldtük, hisz a hivatalokat gyakran megkeresik problémáikkal a településen élők, illetve az intézmények (iskola, óvoda, orvosi rendelő, stb.) rugalmasságát is ismerik. A beérkezett válaszokat szintén beemeltük a projekt szakmai tartalmába. A felhasznált kérdőíveket, interjúterveket mellékletként csatoljuk. 4

5 2. Helyzetelemzés a célcsoportokról Mint ahogy arra az előző fejezetben is kitértünk, a reprezentatív kérdőíves felmérésünket azon családok között végeztük el, akik kis- vagy épp kamasz gyermeket nevelnek és/vagy idős családtagjaikról is gondoskodnak, mert számukra különösen nehéz a munka és a magánélet összehangolása. A kérdőívét kitöltők 75%-a volt nő, 25%-uk férfi. Többségük (64%) a éves korcsoportból került ki, vagyis abból a korosztályból, akik számára a karrierépítés, a család biztos anyagi megélhetésének biztosítása lebeg célként, és ezt sokszor csak a magánéletre fordított idő és energia rovására tudják elérni. A kérdőívet kitöltők 30%-a éves korosztályból került ki, míg 6% a éves korosztályból. Ezek a számadatok is jól mutatják azt, hogy napjainkban a családalapítás ideje eltolódott a 30-as évek elejére, közepére. Viszonylag kevés azon családok száma, ahol a szülő(k) 30 éven aluli. A kistérség összes településéről töltöttek ki kérdőíveket, természetesen Győrből a legtöbben (160 fő). A legtöbb válaszadó Győr városát jelölte meg munkavégzésének helyszínéül, de néhányan Kunszigetet, Győrladamért, Győrújbarátot, illetve a kistérségen túl lévő Csornát vagy Mosonmagyaróvárt is feltűntették. A válaszadók 58%-nak 2 gyermeke van, 30%-nak 1, és 11%-nak 3. Egy esetben 4, egy másik esetben pedig 6 gyermeket tüntettek fel a kérdőíven. A válaszadók 42%-nál van idős, állandó felügyeletre és szakképzett ápolóra nem szoruló családtag. A gyermek(ek) életkorát tekintve a 4-7 éves korosztály 32%-ot, a 0-3 éves korosztály 30%-ot, a 8-14 éves korosztály 24%-ot és a éves korosztály 14%-ot tett ki. Vagyis a dolgozó kisgyerekes szülők szerepelnek legnagyobb részt a kutatásban (62%). 5

6 Az alábbi grafikon a kérdőívet kitöltők munkarendjét mutatja: A legtöbben (33%) rugalmas munkarendben dolgoznak, 25%-uk a 8:00-16:00-ig tartó fix munkaidőben, míg 20%-uk kétműszakos munkarendben. A rugalmas munkaidőben dolgozók közül többen is megjegyezték azt, hogy gyakorta órát is dolgoznak naponta, ami a pihenés, az egészség és a család rovására megy. Az alábbi diagramból jól látszik az, hogy a célcsoport jellemzően 1 óránál többet tölt el naponta a munkába járással (ami tovább növeli az otthontól, családtól távol töltött időt), ami annak köszönhető, hogy a legtöbb munkavállaló Győr városában dolgozik. 6

7 A kérdőív harmadik kérdésére (Kérem, értékelje 1-10 fokú skálán, hogy mekkora problémát jelentenek Önnek az alábbiak) az egyes állításokra a legnagyobb számban a következő értékeket tették meg: - Gyermekek felügyelete túlóra esetén: 9-es - Gyermekek felügyelete betegség esetén: 7-es - Gyermekek felügyelete nyáron: 6-os - Gyermekek felügyelete, ha délutáni/esti programokon kíván részt venni: 4-es - Hivatali ügyek intézése: 4-es A fentiekből is kitűnik az, hogy a gyermekek felügyeletének megoldása nagy problémát jelent a szülőknek. Ennél a kérdésnél többen is megjegyezték azt, hogy a gazdasági válság óta egyre jobban féltik az állásukat, és annak megtartása érdekében egyre többet dolgoznak, ez azonban azzal jár, hogy a gyermekeik felügyeletének megoldása gyakorta égető problémaként jelentkezik. Az égető probléma jelenlegi kezelésére is kíváncsiak voltunk, ezért tettük fel a célcsoport számára a gyermekfelügyelet megoldására vonatkozó kérdéseket túlóra, betegség, illetve nyári szünet esetén: 7

8 A válaszadók 28%-a meg tudja oldani, hogy otthonról túlórázik (bár többen is kitértek arra, hogy így nem tudnak olyan minőségi munkát végezni), 23%-uknál családtag, 13%-uknál baby sitter vigyáz ilyenkor a gyerekekre. 30%-nál nem rendezett a helyzet: a gyermekfelügyelet megoldatlansága miatt nem tud túlórázni, így a munkájával nem tud olyan mértékben haladni, ahogy azt elvárják tőle a munkaadói. Ez sokszor feszültséget, bizonytalanságot szül a munkahelyen. 8

9 A gyermekek megbetegedése esetén a legtöbb válaszadó (47%) táppénzre megy, és ő vigyáz rájuk, vagy pedig baby sitter (21%), családtag (13%) vigyáz a kisgyerekekre. A Táppénzre megyek, én vigyázok rájuk választ adók közül többen is megjegyezték, hogy ha lenne lehetőség rá, megbízható gyermekfelügyelőre rábíznák a gyermeküket, hogy ők ne essenek ki a munkafolyamatból. De az adott településen nem tudják, hogy ki tudna segíteni nekik ebben. A nyári szünet alatti gyermekfelügyelet megoldása is egyre nagyobb problémát okoz a szülőknek, hiszen a nyugdíjkorhatár emelésével a nagyszülők sem tudják egész nyárra elvállalni az unokákra való vigyázást. Ennek ellenére még egy-egy hetet akár a távolabbi családtagoknál is tölthet a gyerkőc (így a válaszadók 30%-a családtag segítségével oldja meg a nyári gyermekfelügyeletet), de többen megjegyezték, hogy egyre kevésbé tudnak kérni ilyen szívességeket. A táborok gyakran nagyon drágák, de sokszor csak így tudják biztosítani a gyermekfelügyeletet. Ennél a kérdésnél is többen megjegyezték azt, hogy egyéb, innovatív megoldásra is nyitottak lennének, ha lennének ilyen lehetőségek. A válaszadók 72%-a nem vesz részt délutáni programokon (nyelvtanfolyam, kiegészítő képzés, rekreációs program, stb.). Az okok között legtöbbször az idő-és pénzhiány szerepelt, illetve az, hogy gyermekeinek felügyeletét nem tudja megoldani. 9

10 Beszédes az a szám, hogy a válaszadók 78%-a részt venne a fent felsorolt délutáni programokon, amennyiben gyermekeik felügyelete megoldott lenne. A kérdőív tízedik kérdésére (Kérem, értékelje 1-10 fokú skálán, hogy mekkora problémát jelentenek Önnek az alábbiak) az egyes állításokra a legnagyobb számban a következő értékeket tették meg: - Idős családtag orvoshoz vitele: 8-as - Idős családtag számára házimunka végzése: 5-ös - Idős családtag számára kerti munka végzése: 6-os - Idős családtag számára hivatali ügyintézések megoldása: 6-os - Idős családtag felügyelete, amíg a család többi tagja elutazik: 7-es A fentiekből is kitűnik az, hogy egyre nagyobb problémát jelent az idős családtag segítése. A válaszadók legtöbbször időhiányra panaszkodtak. Ők maguk egyre kevésbé tudják megoldani, hogy ők műveljék meg az idős családtag kertjét, vigyék el munkaidőben orvoshoz vagy épp hivatalos ügyeit intézni. A válaszadók döntő többsége (96%) igénybe venne egy olyan újszerű internetes portált, ahol az internetes közösségi és foglalási oldalak egyfajta elegyeként egy olyan szolgáltatási platform jönne létre, amelyen a munka és magánélet összehangolását segítő szolgáltatást nyújtók és keresők egymásra találhatnak. 10

11 A következő diagram azt mutatja, hogy a lehetséges szolgáltatásokat a válaszadók hány százaléka venné igénybe: A kérdőív nyitott kérdésére (Kérem, sorolja fel, még milyen problémákkal küzd a munka és a magánélet összeegyeztetése terén) az alábbi releváns válaszokat adták a legtöbbször: - Gyermekek tanórát követő megfelelő felügyelete, míg haza nem ér a szülő a rendes munkaidőből. - Nyári programok biztosítása a gyermekek részére - Kisgyermekekkel hivatali ügyek intézése (gond, ha be kell pelenkázni; kivárni vele az ügyintézési időt, mert nem tudja lefoglalni magát) - Ha a szülő betegszik meg, akkor ki vigyáz a gyerekre A fenti problémák megoldására javasolták a válaszadók pelenkázó és/vagy játszósarok kialakítását az önkormányzati hivatalokban. Kérik, hogy az önkormányzatok segítsenek nekik megbízható, tapasztalt gyermekfelügyelőt találni az adott településen vagy olyasvalakit, aki 11

12 segít nekik az idős családtagjuk ügyeinek intézésében. Az iskola, óvoda gyermekeik részére szervezhetne több programot délután vagy épp a nyáron. A fókuszcsoportos interjúkon a kistérség vezetőinek, polgármestereinek válaszai csak megerősítették a kérdőíves felmérés eredményét. A gyermekes családok a gyermekfelügyelet problémájával fordulnak legtöbbször a polgármesteri hivatalokhoz. A Győr környéki falvakban sok a településekre beköltöző kisgyerekes család, akinek a községekben nem élnek hozzátartozói, így például a hivatalos ügyek intézése is bonyolult a számukra, mivel nem tudják kire hagyni a gyermekeiket. A polgármesterek megjegyezték, hogy délutánonként sokat csavarognak a kamasz fiatalok, mert nincs felügyeletük, hisz a szülők későn érnek haza a munkából. Problémát jelent az is, hogy a kisgyerekeket gyakorta betegen viszik a gyógyszereikkel együtt az óvodába, iskolába a szülők, mert nincs kire hagyják őket otthon. Ezzel viszont azt kockáztatják, hogy a többi gyereket is megbetegítik. Sok szülő felkeresi a hivatalokat, hogy érdeklődjenek délutáni/nyári programokról (kamaszoknak nyári munkalehetőségekről), illetve hogy ajánljanak számukra olyan megbízható személyeket, akik gyermekfelügyeletet vállalnának elsősorban az óvoda leállása és tanszüneti napok idején. Igény szinten több településen megjelenik a bölcsőde és/vagy családi napközi létesítése is a polgármesterek tájékoztatása szerint. Az idős, állandó felügyeletre és szakképzett ápolásra nem szoruló családtaggal bíró családok egyre többször felkeresik a polgármesteri hivatalokat, mert gondot okoz számukra, hogy munkaidőben hogyan oldják meg idős családtagjaik számára többek között a gyógyszerek felíratását, kiváltását, a bevásárlást, az ebéd házhoz szállítását, a takarítást, a kertrendezést vagy épp azt, ha a győri egészségügyi intézményekbe kell szállítani idős szüleiket/nagyszüleiket. Érdeklődnek az idősek számára szervezett programokról is, hogy hasznosan tölthessék el szabadidejüket, és emellett felügyelet alatt is legyenek. 12

13 3. A projekt megvalósulásának külső és belső környezete A Győri kistérség az ország észak-nyugati sarkában helyezkedik el, hasonló távolságra három fővárostól, Bécstől, Pozsonytól és Budapesttől. Gazdasági szempontból az egyik legnagyobb fejlődést mutató térség az országban, köszönhető ez annak is, hogy a járműgyártás magyarországi központja is itt található. A kistérség társadalmi, gazdasági és kulturális életében Győr jelenléte egyértelműen meghatározó, ez a kistérség központja, amely csaknem 130 ezer lakosú, a nyugat-magyarországi régió legnépesebb, hazánk 6. legnagyobb városa. A település az elmúlt évtizedekben mutatott gyors gazdasági fejlődésének köszönhetően az ország vezető vidéki gazdasági központjává vált, ipari potenciálját, gazdasági versenyképességét tekintve Budapest után az ország második nagyvárosa lett. A városban letelepedett számos tőkeerős külföldi befektető közül kiemelkedik az Audi Hungária Motor Kft., mely ma a megye legnagyobb munkaadójának (több mint 8000 ember munkáltatója), és Európa második legnagyobb motorgyárának számít. Jelenleg a teljes gyártási folyamatot lefedő járműgyár épül prés- és karosszériaüzemmel, lakkozóval és járműösszeszerelő-üzemmel tól Győrben jármű hagyhatja el a gyártócsarnokot, ezzel hosszútávon 2100 új munkahelyet teremtve. Az országban elsőként 1991-ben kialakított Győri Nemzetközi Ipari Park területén mára már több mint száz cég telepedett le. Befektetői szempontból az ipari park jelentősége az elmúlt időszakban tovább növekedett, hisz a város húsz kilométeres körzetében teher- és személyszállításra alkalmas repülőtér és nemzetközi teherforgalmi kikötő épült meg. A 2009-es évben a KSH adatai alapján a regisztrált vállalkozások száma Győrben volt. Ebből a mezőgazdasági, az ipari, míg a szolgáltatási szektorból került ki lakosra 173 gazdasági szervezet jutott. 13

14 A kistérség falvai (Abda, Bőny, Börcs, Dunaszeg, Dunaszentpál, Enese, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget, Mezőörs, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rábapatona, Rétalap, Töltéstava, Vámosszabadi, Vének) jellemzően a közepes- és nagyfalvak kategóriájába esnek, kisebb településeket az északi, észak-nyugati területeken, a Mosoni- és a Nagy-Duna térségében találunk. A következő táblázat a terület és lakosságszám alakulását mutatja be: Település név Terület (100ha) Abda Bőny Börcs Dunaszeg Dunaszentpál Enese Gönyű Győr Győrladamér Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly Ikrény

15 Kisbajcs Koroncó Kunsziget Mezőörs Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl Öttevény Pér Rábapatona Rétalap Töltéstava Vámosszabadi Vének Összesen Forrás: Győri kistérség A táblázatból kitűnik, hogy évről évre növekszik a kistérségben élők száma, ami nem elsősorban a születések számának, sokkal inkább a belföldi vándorlásnak köszönhető. Győr vonzó gazdasági környezete (elsősorban a járműgyártás prosperáló helyzete) számos munkavállalót vonz a térségbe, akik családjaikkal együtt telepednek le vagy a városban vagy a környező falvakban. 15

16 A Győri kistérség a foglalkoztatottság szempontjából igen kedvező helyzetben van, a munkanélküliek aránya országos és regionális viszonylatban is a legalacsonyabbak között van; néhány területen még szakemberhiány is jelentkezik. Mind a kisebb, mind a nagyobb településekre jellemző az alvótelepülés jelleg. A kistérség falvaiban ugyanis a helyi foglalkoztatás - néhány kivételtől eltekintve - alacsony szintűnek mondható, az aktív népesség fele-kétharmada Győrben, illetve más környező városokban (pl. Csorna) talál megélhetést, és szinte csak aludni jár haza. Számukra a gyermekfelügyelet biztosítása, a hivatali ügyek intézése, az orvoshoz való eljutás komoly problémát jelent, mint ahogy azt az előzetes szükségletfelmérés is kimutatta. A gyermekfelügyelet biztosítása elsősorban a 14 év alatti gyermekkel rendelkező szülőket érinti, ezért a következő demográfiai táblák ezen érintett korosztályok számosságát mutatják: 16

17 17

18 18

19 19

20 A Győri kistérség települései különféle eszközökkel lehetőségeik és anyagi erejükhöz mérten már eddig is támogatták a gyermekes szülők munka és magánélet összehangolását: Az utóbbi években több faluban is felépült bölcsőde, így Abdán, Győrújbaráton, Nyúlon, Öttevényen, Dunaszegen, Nagybajcson és Bőnyön (egységes óvoda-bölcsőde) a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátása megoldott, amennyiben a szülő szeretne visszatérni a munka világába. Győr városában 13 bölcsőde várja a legkisebbeket. Óvodával Vének kivételével minden település rendelkezik, Győr önkormányzata szám szerint 39-cel. Családi napközi jelenleg Dunaszentpálon, Kunszigeten, Nagyszentjánoson, Enesén és Rábapatonán üzemel. Nyolcosztályos általános iskolával rendelkezik Abda, Bőny, Dunaszeg, Enese, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget, Mezőörs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rábapatona és Töltéstava. Az első négy osztályt a börcsi, dunaszentpáli, győrújfalusi és vámosszabadi iskolások saját településükön is elvégezhetik. Győrben a 6 főigazgatósághoz 20 középfokú iskola tartozik, amiből 3 alapfokú is. Ezen kívül 17 általános iskola és 6 egyéb oktatási intézmény várja a tanulókat. Az oktatási intézményekkel való ellátottság vizsgálata azért is fontos, mert a legtöbb óvodában, iskolában például délutáni szakköröket, foglalkozásokat is tartanak a gyerekeknek, így segítvén a túlórázó szülőket. Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy jelenleg milyen magánéleti és munkaerő-piaci kötelezettségek összehangolását segítő szolgáltatások élnek már az egyes településeken: Település neve Munka és magánélet összehangolását segítő kezdeményezések Koroncó - Szakkörök, foglalkozások 20

21 gyerekeknek (foci, judo, kézilabda) - Hosszabb nyitva tartási idő a közintézményekben Dunaszeg - Szülők igényeihez alkalmazkodó közintézményi nyitva tartás - AZ IKSZT keretén belül különböző korosztályok (elsősorban gyerekek) számára szervezett programok Ikrény - Délutáni foglalkozások gyerekeknek (gyermekfoci, röplabda) Rábapatona - Hosszabb nyitva tartási idő biztosítása a közintézményekben - Családi napközi - Az IKSZT-ben vagy annak szervezésében megvalósított szabadidős programok (sporttevékenység /asztalitenisz, zumba, női torna, futball, stb./, kézügyességet igénylő programok, kreatív foglalkozások, időszakonként fesztiválok, koncertek, szabadtéri rendezvények, folyamatosan számítógép-internet hozzáférés, filmvetítés, olvasás) - Az ÁMK keretében és szervezésében megvalósított sport-, és szabadidős foglalkozások - Helyi civil szervezetek és egyéb önkéntes személytársulások programjai (ifjúsági fesztiválok, önkéntes munkák, faluszépítési 21

22 akciók, kulturális programok sportprogramok, mérkőzések) Abda - A közigazgatásban, illetve a szociális területeken dolgozók hosszabb nyitvatartási időt biztosítanak bizonyos napokon az ügyfelek számára. - Az óvodai, bölcsődei lehetőségeken túl, valamint az iskolai képzésen túl számos szakkör és foglalkozás várja a gyermekeket (zenei, képzőművészeti, nyelvi, sport szakkör). - A gyermekjóléti szolgálat valamint az önkormányzat évente több alkalommal szervez szabadidős és kulturális programokat. Gönyű - Délutáni foglalkozások gyerekeknek (foci, kézilabda, sakk) Győr - Hosszabb nyitva tartás a közintézményekben - Délutáni szakköri foglalkozások a gyerekeknek Kunsziget - Rugalmas, a munkaidőhöz igazodó nyitva tartás - Az intézmények nyitva tartásán túl szervezett szabadidős programok (vetélkedők, társas játék, ping-pong, tenisz, teke) - Szülői fórumok, Baba-mama klub, Családi nap. 22

23 Nagybajcs - Óvodai nyitva tartás felülvizsgálata, bölcsőde működtetése. - Faluházban szakkörök, foglalkozások heti 3 délután (ping-pong, konditerem, Internet használat, könyvtár) - Nyári kézműves, színjátszó tábor. Nagyszentjános - Családi napközi kialakítása - Szakkörök, gyermekjóléti szolgálat szervezésében nyári tábor, könyvtár, iskolai tábor Rétalap - Délutáni foglalkozások a gyerekeknek (könyvtár, Internet hozzáférés) Győrzámoly - A bölcsőde és az óvoda is napi 8 órát meghaladóan tart nyitva, igazodva a szülők munkaidejéhez - Óvodában délutáni foglalkozások - Iskolában szakkörök, IKSZT-ben szervezett programok, internetezési lehetőség Kisbajcs - Az iskola és az óvoda nyitva tartása a Győrben dolgozó szülők igényeihez igazodik - Délutáni foglalkozások gyerekeknek (könyvtár, sportfoglalkozások, filmvetítés) Vámosszabadi - Délutáni foglalkozások gyerekeknek (karate, labdarúgás, modern tánc, ping-pong) 23

24 - Nyári táborok (horgásztábor, kézműves tábor, tánctábor) A táblázatból kitűnik, hogy a települések többsége már él a közintézmények nyitva tartásának meghosszabbításának módszerével, hogy így segítse a munka és magánélet összehangolását. A másik gyakori mód, hogy délutáni szakköröket, foglalkozásokat szerveznek a gyerekeknek az iskola és civil szervezetek segítségével. Az előzetes szükségletfelmérésből azonban kiderült, hogy a gyermekes szülők intenzívebb és/vagy további eszközöket, szolgáltatásokat igényelnek, hogy hatékonyabban tudják összeegyeztetni a munka és magánéletbeli kötelezettségeiket. Jelen projekt megvalósulása ebben nyújt számukra segítséget. A következő táblázatból kitűnik, hogy az időskorúak száma évről évre nő a kistérségben. Az ő segítésük, ellátásuk a családokat egyre nagyobb kihívás elé állítja napjainkban, mint ahogy az az előzetes szükségletfelmérésből is kiderült. Település neve Abda Bőny Börcs Dunaszeg Dunaszentpál Enese Gönyű Győr Győrladamér Győrújbarát Győrújfalu

25 Győrzámoly Ikrény Kisbajcs Koroncó Kunsziget Mezőörs Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl Öttevény Pér Rábapatona Rétalap Töltéstava Vámosszabadi Vének Összesen Jelenleg a kistérség legtöbb településén házi segítségnyújtás keretében azoknak a rászorultaknak nyújtanak szociális szolgáltatást, akik az önálló életvitel fenntartásában külső segítséget igényelnek, bevásárláshoz, takarításhoz, gyógyszerek beszerzéséhez. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik, csak a beérkező jelzés esetén történik a segítségnyújtás. A kistérség legnagyobb szolgáltatója a Győr Megyei Jogú Város fenntartásában működő Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr. Idősek nappali ellátását a fő lélekszám feletti településeken kell biztosítani. A Győri kistérséghez tartozó települések közül Győr, valamint Abda, Gönyű, Győrújbarát és Nyúl számára kötelező feladat. Gönyű település az önkormányzat fenntartásában működtetett szolgáltatással saját lakosai számára biztosítja a nappali ellátást. Győr pedig az EESZI 12 telephelyén látja el, a Győr város területén életvitelszerűen élő, lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező időskorú személyeket. 25

26 4. Általános és konkrét célok bemutatása A Győri kistérség Magyarország gazdaságilag egyik leginkább prosperáló kistérsége. Az itt élők biztos megélhetéssel rendelkező munkahelyeken dolgozhatnak. A szükségletfelmérés is alátámasztotta, hogy napjaink felgyorsult világa azonban azt kívánja meg a munkavállalóktól, hogy legyenek minél rugalmasabbak, a kiadott feladatokat minél előbb oldják meg, hogy a cég folyamatos fejlődése biztosítva legyen. Hogy ennek a kívánalomnak meg tudjanak felelni a munkavállalóknak széles eszköztárat kell biztosítani annak érdekében, hogy a munkahelyi és magánéletbeli feladataikat időben, energiában össze tudják egyeztetni. A projekt fő célja, hogy a Győri kistérségben élő gyermekes és idős családtaggal bíró dolgozó szülők számára olyan szolgáltatásokat kínáljunk, amellyel segítjük a család és a munka összehangolását, a munkahelyi és magánéletbeli kötelezettségek összeegyeztetésének megkönnyítését annak érdekében, hogy hozzájáruljunk a munkahelyek megtartásához és a foglalkoztatás biztonságához. Ennek a célnak az elérése érdekében a következő konkrét célokat fogalmaztuk meg, melyek egymást erősítik, s egymásra épülnek: Helyi szövetségek kialakítása Célunk, hogy a kistérség településein egyeztetés sorozatokat szervezzünk, amelyeken a települések meghatározó szervezeteinek, intézményeinek munkatársai vesznek részt. A cél, hogy jöjjön létre egy kistérségi vezetői érdekegyeztetési platform, amely a projekt intézményi beágyazottságát, fenntarthatóságát és a helyi specifikumok érvényesítését hivatott szolgálni. Helyi együttműködések kialakítása és megerősítése Célunk az, hogy az intézmények és a lakosság között hathatós együttműködés jöjjön létre a munka és a magánélet összehangolása érdekében. Ennek eszköze az közösségépítő road show sorozat, melyen a lakosságot megismertetjük a projektben rejlő lehetőségekkel, s teret adunk számukra az intézmények egyeztetés sorozatain a munka és a magánélet összehangolásából adódó problémákra adandó innovatív megoldásaikkal való ismerkedésre. 26

27 Felhasználóbarát szolgáltatásnyújtás kialakítása A projekt célja egy olyan innovatív módszertanon alapuló interaktív webes felület kidolgozása és bevezetése, ahol az internetes közösségi és foglalási oldalak egyfajta elegyeként olyan szolgáltatási platform jön létre, ahol a munka és magánélet összehangolását segítő szolgáltatásokat nyújtók és keresők gyorsan és hatékonyan egymásra találhatnak. Az internetet, közösségi oldalakat használó generációk számára így olyan új eszközt adunk, mellyel gyorsan, könnyen elérhető és megbízható forrásból származó információkkal ellátva ösztönözzük a célcsoportokat az önsegítő kezdeményezésekbe kapcsolódásra. Családbarát hivatalok/intézmények kialakítása Célunk az, hogy a kistérség minél több településén álljon rendelkezésre a kisgyerekes családok számára a polgármesteri hivatalokban pelenkázó és/vagy játszósarok, így könnyítvén meg a hivatali ügyek intézését, mely sokszor hosszú órákat vesz igénybe, de így a gyerekeket jobban le lehet foglalni. Alternatív közlekedési lehetőségek használata A kistérség számos települése rendelkezik falubusszal. Sokszor azonban kihasználatlanul állnak a parkolóban. Célunk, hogy a falubuszokat olyan alkalmakkor használjuk, amikor a közösségi közlekedési eszközök nem igénybe vehetők vagy csak többórás várakozás után vehetők igénybe. Az egyik legjellemzőbb ilyen eset lehet a Győrben bulizó fiatalok hazaszállítása ( buliszerviz ) a falubusszal. Így a munkában megfáradt szülők pihenhetnek, mert hajnalban nem nekik kell felkelni, hogy hazaszállítsák a fiatalokat. Tervezzük a családi taxi lehetőségének bevezetését is, amikor több család gyermekeit rotációban egy-egy család szállítja a programokra, így a többi szülőnek nem kell elkéredzkednie a munkából. 27

28 5. A projekt szakmai tartalma A projekt szakmai tartalmát, a tervezett tevékenységek és eredmények összefüggéseit a fejezet végén található tevékenységi mátrix tartalmazza IGÉNYFELMÉRÉS A projekt szakmai tartalmának összeállítása annak a megalapozó felmérésnek elkészítésével kezdődött, melyet a pályázati feltételrendszer ismeretében a Kistérség speciális keresletkínálati sajátosságainak megismerése végett készítettünk. A tanulmány vonatkozó fejezeteiben bemutatott kérdőíves adatok igen jól mutatják, hogy a támogatási konstrukció által felvetett problémakör a győri kistérség területén számos elemében megjelenik. Az országos szinten is magasnak mondható foglalkoztatottság, a Győr gazdaságának hatásai a város és az azt körülvevő települések lakosságának életére számos konfliktusos helyzet forrása az emberek magánélete és munkája során. A már elvégzett megalapozó felmérés rámutat, hogy a nemzetközi és hazai tulajdonú termelő és szolgáltató cégek elvárásai magasak a gyakran több műszakban, vagy rugalmas munkarendben foglalkoztatottak irányában, akik ezeknek megfelelve gyakran komoly kompromisszumok útján tudják csak családi, magánéleti kötelezettségeiket is ellátni. A projekt a felmérés eredményeként felvázolt legfontosabb célterületekre kíván innovatív, elsősorban a kisgyerekeket nevelők és időseket gondozók számára könnyen, bárhonnan jól, gyorsan és olcsón használható megoldást kínálni a szolgáltatást nyújtók és azokat igénybe vevők közelebb hozásával. A projekt tervezése során a célcsoportok igényfelmérésben megfogalmazott javaslatait, véleményét, illetve az önkormányzatok és intézményeik állásfoglalását beépítettük a projektbe. 28

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

A RUGALMASSÁGOT NÖVELŐ HELYI, INNOVATÍV KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA SELLYE VÁROSÁBAN

A RUGALMASSÁGOT NÖVELŐ HELYI, INNOVATÍV KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA SELLYE VÁROSÁBAN A RUGALMASSÁGOT NÖVELŐ HELYI, INNOVATÍV KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA SELLYE VÁROSÁBAN TÁMOP-2.4.5-12/3 2012. augusztus Sellye Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 3 I. A szükségletfelmérés

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata 2014-04. 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HE)... 4 BEVEZETÉS... 4 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA Készítette Pannon Projekt Kft Lektorálta Dr. Palancsa Attila, PhD. Nyugat-Magyarországi Egyetem 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Gyermekek napközbeni ellátásai és egyéb gyermekekre irányuló szolgáltatások tervezése és szervezése a Téti kistérségben

Gyermekek napközbeni ellátásai és egyéb gyermekekre irányuló szolgáltatások tervezése és szervezése a Téti kistérségben Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u.3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Gyermekek napközbeni ellátásai és egyéb gyermekekre irányuló szolgáltatások tervezése és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Újhartyán Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tápszentmiklós Község Önkormányzata 2013-2018 Old. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás, 2015. június 24. 1/25 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Győr, 2008 1 Megrendelő: Vállalkozó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a HHP Contact Tanácsadó Kft. vezetésével - a Győri Építész

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórahalom Városi Önkormányzat 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP).....4 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT).......4

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben