Iskolanyitogató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolanyitogató 2013-2014"

Átírás

1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő, az óvodától búcsúzó gyerekek családjait segítő tájékoztató kiadvány. Most is összegyűjtöttük Önöknek az Újbuda Önkormányzata által működtetet iskolákat, azokat a fontos információkat, amelyekkel megkönynyíthetjtük a választást. Az eddigi évekkel szemben 2013-ban már nem fenntartói vagyunk az iskoláknak, hiszen ezt a feladatot az állam vállalta magára. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az a jó kapcsolat, ami az oktatási intézmények és az Önkormányzat közöt eddig fennállt, bármiben változot volna. Továbbra is az újbudai gyerekek megfelelő iskolai környezetének fenntartása és javítása a célunk, így törvényi lehetőségeinkhez mérten mindent megtesztünk intézményeinkért. A 11. kertület számos magas színvonalú oktatási intézményt működtet, iskoláinkban szakmailag elismert pedagógusok gondoskodnak a gyerekeinkről, és arra törekszenek, hogy személyre szabotan mindenki a megfelelő nevelésben részestüljön. Az önkormányzat számára fontos a környezetudatos nevelés, a sport megszeretetése, a használható tudás átadása. Ezeken a tertületeken számos ponton segítjtük az iskolákat a fejlődésben. Az iskolaválasztás fontos kérdés és fontos lépés egy család életében: meghatározó erővel bírhat gyermektünk jövőjét illetően. Családapaként én magam is tudom, milyen nehezen engedjtük el gyermekeink kezét akár egy napra is, éppen ezért bízom abban, hogy ez a kiadvány segít majd megkönnyíteni a döntéstüket. Az óvodai ballagás fontos lépcső a családok életében, valamint egy ktülönösen izgalmas időszak, mint minden állomás. Emlékszem, a döntés, hogy milyen iskolát válasszunk, nem volt egyszerű a lányom esetében korábban, és most sem, amikor a kisfunkkal állunk az iskolakezdés előt. Olyan intézményt akartunk, amely személyre szabotan segít abban, hogy kibontakozzon, kiteljesedjen a gyerekeink személyisége, miközben természetesen az iskola szellemisége is illeszkedik a nevelési elveinkhez. Azt kívánom Önöknek, hogy pár év múlva azt érezhessék, jó döntést hoztak. Ebben segít az is, hogy a 11. kertületben széles az önkormányzati iskolák kínálata: a sportagozatól az ének-zenei képzéseken át az elméleti fakultációkig mindenki megtalálhatja azt a képzési formát, melyet gyermekének szán. A lehetőségekről, a módszerek sokféleségéről tájékozódjanak az Iskolanyitogatóból! Bízom abban, hogy olyan iskolát választanak majd gyermektüknek, melyben boldog és értékes időt tölthet el, hogy tanárai felvértezik őt azzal a tudással, mely biztos alapot fog jelenteni a mindennapjaiban éppúgy, mint későbbi tanulmányaiban. Az iskolás évekhez a gyerekeknek és az egész családnak sikerélményeket és egészséget kívánok! Budapest, március 27. dr. Hoffmann Tafmás Újbuda polgárfmestere

2 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerületi Igazgatóságának közérdekű információi a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beiratkozások vonatkozásában 1113 Budapest, Bocskai út Telefon: Tisztelt Szülők! Önök előt is ismert tény, hogy január 1-jétől a volt önkormányzati iskolák fenntartója az állam, működtetője kerületünkben az önkormányzat. Az új helyzetben arra törekszünk, hogy a Tankerületi Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó, a kerületi lakosokat érintő lényeges kérdésekben több fórumon is tájékoztassuk Önöket. Mivel napjainkban az első osztályosok beíratása jelenti a legsürgetőbb feladatot, ezért az alábbiakban erről olvashatnak aktuális információkat. A közelmúltban meghatározták az általános iskolába lépő első osztályosok beíratásának pontos időpontját. A kerületi iskolák a következő időpontokban várják a szülőket és a leendő első osztályosokat: április 8. (hétfő): 8 órától 18-óráig április 9. (kedd): 8 órától 18-óráig. A szülők az érvényes körzetjegyzéket az Újbuda honlapon, valamint az egyes iskolák beiskolázási körzetét az adot intézmény honlapján tekinthetik meg. A Tankerületi Igazgatóság elérhetőségein is lehet érdeklődni a körzethatárokról. FONTOS A gyermekek beíratásához a következő dokumentumok helyszíni bemutatása szükséges, ezért célszerű ellenőrizni már most ezek meglétét, érvényességét: a gyermek személyazonosítására és lak- vagy tartózkodási helyének meghatározására alkalmas lakcímkártya, társadalombiztosítási azonosító száma /TAJ kártya, a gyermek közoktatási azonosító száma, az iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet: 1. óvodai szakvélemény, 2. a nevelési tanácsadó által kiállított iskolaérettségi vélemény, 3. a sajátos nevelési igényű gyermek esetében az illetékes szakértői bizottság által kiállított szakértői vélemény. A törvény szerint szabadon lehet iskolát választani. A körzeti iskola azonban elsősorban a körzetében lakó gyermekeket veszi fel. Figyelembe kell venniük azt is, hogy a tanulócsoportok létszáma törvényben maximált, és az intézmények férőhelyeinek száma korlátozot. Ezért indokolt időben Önöknek is felkészülniük, tájékozódniuk. Az iskolaválasztáshoz sok sikert kívánok. Laucsek István tankerületi igazgató

3 Újbudai Pedagógiai Intézet Igazgatói köszöntő 1117 Budapest XI. ker. Erőmű utca 4. Telefon: Weboldal: Kedves Szülők! Az Újbudai Pedagógiai Intézet valamennyi munkatársa nevében tiszteletel és szeretetel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük ebben az évben iskolás lesz. A XI. kerület oktatási intézményhálózatának bemutatásával kívánunk hozzájárulni a döntés megkönnyítéséhez, a gyermekük számára legmegfelelőbb intézmény kiválasztásához. Ezzel a céllal szerkesztjük, és adjuk közre XI. Kerület Újbuda Önkormányzata támogatásával Iskolanyitogató című tájékoztató kiadványunkat, ez évben online formában. Az iskola, a tanítók személyének megismerésére számtalan lehetőség kínálkozik: intézménylátogatás, nyílt napok, szülői értekezletek, iskolai honlapok, a XI. kerület és az ÚPI honlapja, tájékoztató kiadványok, az Újbuda TV műsora. Az Újbudai Pedagógiai Intézet egyéni és csoportos tanácsadással is szívesen áll az Önök rendelkezésére. Várjuk szíves megkeresésüket telefonon vagy en: ; Reméljük, az izgalommal teli várakozást és készülődést ősszel az iskolával való örömteli találkozás követi. Kívánjuk, hogy gyermekük boldog, feledhetetlen iskolás éveket éljen meg, s hogy az Önök óvó, gondoskodó és megértő szeretete kísérje gyermeküket egész életen át. Gyurcsó Gyuláné igazgató Újbudai Pedagógiai Intézet

4 Fontos információk az iskolakezdéshez Fontos információk az iskolakezdéshez Az alábbiakban idézzük a évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről idevonatkozó rendelkezéseit: 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: a) az óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezetség teljesítését meg nem kezdi, b) az alapfokú nevelés-oktatás szakasza, amely az első évfolyamon kezdődik, a nyolcadik évfolyam végéig tart és két részre tagolódik: ba) az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó, és bb) az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozat, c) a középfokú nevelés-oktatás szakasza, amely a a hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium kivételével kilencedik évfolyamon kezdődik, és szakiskolában a tizenegyedik, középiskolában a tizenketedik évfolyam végén fejeződik be (a továbbiakban a b) c) pont alatiak együt: az iskolai nevelés-oktatás szakasza), d) az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza, amely ha e törvény másképp nem rendelkezik az alapfokú nevelés-oktatás szakasza után kezdődik, és a szakképző iskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározot szakképzési évfolyamon fejeződik be. (2) Az óvodai nevelés alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg. Az óvodák az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készítik el helyi pedagógiai programjukat. (3) Az egyes iskolai évfolyamok tananyaga és követelményei egymásra épülnek. A szakiskolában és a szakközépiskolában a középfokú nevelés-oktatás és az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza párhuzamosan folyhat. (4) Az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közöti átjárhatóságot a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: NAT) biztosítja, amely meghatározza az elsajátítandó műveltségtartalmat, valamint kötelező rendelkezéseket állapít meg az oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti és napi terhelésének korlátozására. A szakiskolai közismereti nevelés-oktatás tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg a NAT-ban foglaltak fgyelembevételével. (5) A NAT-ban foglaltak érvényesülését a keretantervek biztosítják. Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a keretantervek tartalmazzák a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy vagy két évfolyamra vonatkozó követelményeit, továbbá a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait, és meghatározzák a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló kötelező, valamint az ajánlot időkeretet. (6) Az iskolafenntartó, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti, az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek e törvény és a NAT keretei közöt keretantervet nyújthatnak be jóváhagyás céljából. Az e -ban szabályozot eljárások költsége azt terheli, aki az eljárást indítota. (7) Az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában alkalmazandó keretantervet a szakképzésről szóló törvény és a szakmai és vizsgakövetelményeket meghatározó miniszteri rendeletek alapján készülő keretantervek tartalmazzák. A keretanterveket a szakképzésért és felnőtképzésért felelős miniszter az oktatásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben adja ki. (8) A nemzetiség óvodai nevelése és iskolai oktatása, a két tanítási nyelvű iskolai oktatás, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, iskolai oktatása, a kollégiumi nevelés, az alapfokú művészetoktatás az oktatásért felelős miniszter által kiadot rendeletekben foglalt különleges előírásokra épül. (9) A keretantervek és a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja nemzetiségi nevelést-oktatást érintő kérdéseiben, továbbá a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásához be kell szerezni az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. 8. (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezetség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számítot fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintet településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai fog-

5 Fontos információk az iskolakezdéshez lalkozáson vesz részt. A jegyző az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. (3) Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti fnanszírozot időkerete magában foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges időt is. 10. Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola a tanulót az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú iskolai továbbtanulásra. 1. (1) A gimnázium négy, hat vagy nyolc nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt, hét vagy kilenc évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, valamint éretségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. (2) A gimnázium a tehetséggondozás speciális feladatának ellátására akkor működhet hat vagy nyolc évfolyammal, ha az ot folyó oktatás külön jogszabályban meghatározot emelt szintű követelményeknek megfelel. 37. (1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit jogszabályban meghatározot esetben és formában írásban közli a tanulóval, a szülővel. (2) Az óvoda, az iskola, a kollégium döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együt: döntés) ellen a tanuló, a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számítot tizenöt napon belül a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, kivéve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése és minősítése ellen. Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minősítése ellen is, ha a minősítés nem az iskola által alkalmazot helyi tantervben meghatározotak alapján történt, a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik. (3) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a) a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtot kérelem, továbbá b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtot kérelem tekintetében. (4) A (3) bekezdésben szabályozot eljárásban állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben a kormánymegbízot, települési önkormányzat által fenntartot nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző, más fenntartó esetén jogi és igazgatási képzési területen szerzet felsőfokú végzetséggel és szakképzetséggel vagy a döntéshozó nevelési-oktatási intézményben igazgatói munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzetséggel rendelkező személy járhat el. 45. (1) Magyarországon az e törvényben meghatározotak szerint minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezetségét teljesíteni. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizotság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezetség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejletséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizotság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előt megkezdje tankötelezetségének teljesítését. (3) A tankötelezetség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezetsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezetség meghosszabbításáról a szakértői bizotság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. (4) A tankötelezetség kezdetéről a) az óvoda vezetője, b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaéretségi vizsgálat alapján a szakértői bizotság, c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaéretségi vizsgálat alapján a szakértői bizotság dönt. (5) A tankötelezetség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető. (6) Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezetségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdet tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a

6 Fontos információk az iskolakezdéshez gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezetségét. Halmozotan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. (7) A tankötelezetség általános iskolában, középfokú iskolában Köznevelési Hídprogram keretében is, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíthető. (8) A jegyző gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezetek és a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára, hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezetség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést. (9) A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat. (10) A kormányhivatal az óvodás és a tanköteles gyermekekről vezetet nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának, általános iskolának. 50. (1) A tanuló beleértve a magántanulót is az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időpontól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. (6) Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a településen több általános iskola működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozotan hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben. (7) Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a kormányhivatal, települési önkormányzat által működtetett intézmény esetében az önkormányzat által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

7 Újbudai Nevelési Tanácsadó Igazgatói tájékoztató 1117 Budapest, Erőmű u. 8 Telefon, fax: , , , Budapest, Rétköz u. 14. Telefon, fax: , Kedves Szülők! Nevelési Tanácsadónk a XI. kerületben nyújtja szolgáltatásait, az oktatási, nevelési intézmények vonzáskörzetéből fogadja klienseit, gyerekeket, fatalokat, családokat. Alapszolgáltatásaink ingyenesek. Hatósági jogkörünk nincs. A Tanácsadóban pszichológiai vizsgálat, gyermekpszichoterápia és fejlesztő, gondozó tevékenység zajlik. A pszichológusok team jelleggel dolgoznak együt a gyógypedagógusokkal és a gyermekpszichiáterrel. A gyermekekkel, minden esetben az őket körülvevő családtagokkal együt foglalkozunk. A gyermeki problémák megjelenésében gyakran a szülők eddig meg nem oldot saját problémái is belejátszanak. A terápia során ekkor ketős kapcsolatba kerülünk velük: egyrészt ők maguk is segítők, másrészt ők maguk is segítségre szorulók. Intézményünk feladataiba tartozik az iskolaéretségi vizsgálatok készítése. Minden felelős szülőben, pedagógusban felmerülhet a kérdés, vajon iskolaéret-e gyermeke, óvodása? Meg tud-e majd birkózni azokkal a nehézségekkel, amelyek az iskolában várják? Tud-e majd élni azokkal a lehetőségekkel, amiket ajánlanak számára? Jól fogja-e érezni magát? Az első iskolai évek kudarcai és sikerei jelentősen meghatározzák a gyerekek iskolához, tanuláshoz való viszonyát, sőt még a pályaválasztásukra is hatással lehetnek. Ha a felmerült kérdésekre a válasz nem egyértelmű, a kerületi Nevelési Tanácsadóban lehetőség van arra, hogy megvizsgáljuk a gyermeket, és tapasztalatainkat megbeszéljük a szülővel. Vajon eleget játszot-e gyermeke othon és az óvodában, elegendő érzelmi biztonságot nyújtot neki a család, elég mesét hallot-e ahhoz, hogy lelki és testi egészséggel felvértezve kezdhesse az iskolás éveket? A vizsgálat során először az óvodai vélemény és a szülőkkel folytatot beszélgetés révén az eddigi fejlődésről kapunk képet. Megtudjuk, volt-e valami a gyerek életében, ami nagyobb mértékben befolyásolta fejlődését. A különleges tényezők nem önmagukban bírnak jelentőséggel, hanem azon keresztül, hogy a gyermek alkalmazkodását segítő mechanizmusok mennyire voltak elégségesek a kompenzációra. Ezt követően a gyerekek pedagógus vezetésével egy csoportos vizsgálaton vesznek részt. Ebből kiderül, hogy társas helyzetben mennyire tudnak a gyerekek a közösségi normákhoz alkalmazkodni, összpontosítani munkájukra. Ezután a pszichológus vezete, egyéni feladathelyzetben fejeződik be a vizsgálati sor, mely tovább árnyalja a gyermek érzelmi és értelmi éretségéről alkotot képet. A vizsgálatot együtesen kérheti az óvodai, vagy iskolai pedagógus és a szülő. Az óvodába nem járó gyerekeknek kötelező részt venni a vizsgálaton. Az eredmények összegzésekor abban is döntünk, hogy szükség van-e további szakvizsgálatokra (pl. logopédusra, fülészre, szemészre, stb.). Ha több területen találunk elakadást, akkor a szülő hozzájárulásával továbbküldjük a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizotsághoz, ahol kiegészítő vizsgálatok elvégzésére is lehetőség nyílik, és a beiskolázási döntés ennek alapján fogalmazódik meg. A vizsgálat végén szakvéleményt adunk, amelynek egyik célja az, hogy mind a szülőt, mind a választot iskola igazgatóját segítsük a beiskolázási döntés meghozatalában. A Nevelési Tanácsadó sok más esetben is segítséget tud nyújtani a rászorulóknak Ismeretes, hogy sajnálatosan növekszik a fatalok közt a drog és alkoholfogyasztás, a szerencsejáték szenvedélye, a fatalkori prostitúció. Az ilyenfajta devianciába sodródot fatalok családjaira általában jellemző a családon belüli csökkent kohézió, a szegényes kommunikáció, a szülő és a gyerek közti bizalmatlanság és a drasztikus büntetési formák. Továbbá gyakoribb a válás, különélés, újraházasodás és a gyászeset. A fentiek miat kiemelten fontosnak tartjuk a családokkal, mint legfontosabb értékközvetítővel való foglalkozást. Mind a szülőknek, mind a fataloknak egyaránt igyekszünk segíteni abban, hogy el tudják fogadni azokat a társadalmi értékeket, normákat, amik az egészséget, a harmóniára törekvést, az alkotó életcélok kitűzését szolgálják. A nagy problémák általában lassan alakulnak ki, a negatív jeleket időben érdemes komolyan venni. Mindenfajta bejelentkezés és segítségkérés önkéntes. Dr. Villányi Lenke igazgató Újbudai Nevelési Tanácsadó

8 Újbudai Logopédiai és Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatói tájékoztató 1117 Budapest, Erőmű u.4. Telefon/fax: Honlap: Kedves Szülők! Amennyiben gyermekük beszédével kapcsolatban bármilyen problémát észlelnek, kérjük, forduljanak bizalommal szakszolgálatunkhoz! Az Újbudai Logopédiai és Pedagógiai Szakszolgálat működési köre Budapest XI. kerülete. Feladatainkat óvodákban és általános iskolákban látjuk el. Speciális terápiáinkat az új központi helyszínen biztosítjuk a rászorulóknak. Feladataink közé tartozik jelenleg a kerületi integrált nevelésben-oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók utazó szakszolgálati hálózaton keresztül történő ellátása is. A gyógytestnevelés szakszolgálat szervezési feladatait is intézményünk látja el kerületi szinten. Működési feltételeinket Újbuda Önkormányzata biztosítja. Az intézmény fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Jelenleg 22 logopédus dolgozik a központi intézményben, illetve óvodákban, iskolákban. Munkánkat részmunkaidőben dolgozó pszichológus is segíti. A logopédus munkája: a szűrő- és egyéb kiegészítő vizsgálatok, a tanácsadás és a terápia vezetése. Minden májusban a középső csoportos óvodások artikuláció vizsgálatát, szeptemberben a nagycsoportosok artikuláció és részképesség, valamint az első osztályosok artikuláció szűrését végezzük. Tavasszal kerül sor a nehezen olvasó elsős tanulók olvasásvizsgálatára. A gyerekeket szükség szerint egész évben megvizsgáljuk, előzetes időpont egyeztetés után. A gyermekek logopédiai vizsgálatára, ellátására javaslatot tehet a szülő, a pedagógus, vagy más szakember (pszichológus, orvos, védőnő), jelentkezést azonban csak a szülőtől áll módunkban elfogadni. A logopédiai intézetben igénybe vehető terápiák: megkéset beszédfejlődés (3-5 éves korosztály beszédindítása, fejlesztése), enyhe és súlyos pöszeség javítása, nyílt, zárt orrhangzós beszéd terápiája, dadogó gyermekek terápiája, hangképzési zavarok javítása, nagymozgás fejlesztés (szenzoros és szenzomotoros tréning), rajzoló, fnommozgások fejlesztése (grafomotoros fejlesztés), az olvasáshoz, íráshoz szükséges részképességek fejlesztése, alapozó terápia, olvasás-, írászavarok kezelése, nyelvlökéses nyelés terápia iskolásoknak. A gyermekek felvétele a beszédhibától és a létszámtól függően egész tanévben folyamatos, de kérjük, hogy a tanév elején minél hamarabb jelezzék igényüket, mert a csoportok betelte után csak előjegyzésbe tudjuk venni a gyermeket. Kéréseikkel, kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak bizalommal intézményünkhöz, kollégáinkhoz. Érdeklődésükre gyermekükkel kapcsolatban személyre szabot tanácsot adunk az iskolaválasztáshoz. Lengyelné Molnár Ágnes igazgató Újbudai Logopédiai és Pedagógiai Szakszolgálat

9 Újbudai Humán Szolgáltató Központ Igazgatói tájékoztató 1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/D. Telefon: Fax: Iskolanyitogató Kedves Szülők! Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ a XI. kerület Újbuda lakosainak nyújt segítséget. Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ a kerület szociális alapellátás és személyes gondoskodás feladatát látja el. Az intézmény minden hétköznap nyitva áll a lakosok számára reggel 8.00 órától óráig. Nyitvatartási időn túl és hétvégén készenléti ügyeletet működtet, melyet a es telefonszámon lehet hívni. Személyesen az 1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d. szám alat kereshetik fel az intézményt, ahol magasan képzet szakemberek (többek között: szociális munkások, szociálpedagógusok, szociálpolitikusok, pedagógusok, mentálhigiénés szakemberek) várják a gondokkal, problémákkal küzdő lakosokat. A Családsegítő Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanakt: szociális problémák, anyagi gondok, közüzemi díjhátralékok, szenvedélybetegségek, családi konfiktusok, lakhatási nehézségek, munkavállalási nehézségek, életvezetési problémák, krízishelyzetek megoldásában. Amennyiben alapellátás keretén belül nem tudják a kialakult problémákat megoldani, úgy segítik a hozzáférést a speciális ellátási formákhoz, megoldási módokhoz. A Gyermekjóléti Központ munkatársai nevelési problémák, családi konfiktusok (gyermek-szülő, gyermekgyermek, szülő-szülő), iskolai, beilleszkedési, tanulási problémák, elhanyagolás, bántalmazás, deviáns magatartás, krízishelyzetek megoldásában nyújtanak segítséget. A családsegítés folyamatába és gyermekvédelmi ügyek esetén is bevonhatók az intézmény más szakemberei ist: jogász, pszichológus, pszichiáter, családterapeuta, mediátor vagy kineziológus is. Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ szolgáltatásai ingyenesek és egyéb térítési díjaktól is mentesek, a különböző szolgáltatások főként az önkéntesség, az önkéntes együtműködés elve alapján vehetők igénybe, azonban bizonyos esetekben hatósági intézkedés kezdeményezhető. Az intézmény a jelzőrendszer működtetője, fontos koordinációs feladatot is ellát a különböző állami vagy civil szervezetek, alapítványok, egyházak közöt is. Az Újbudai Humán Szolgáltató Központhoz fordulóknak nyugodt, kulturált környezetet biztosítunk az ügyintézéshez, problémáik megoldásához. Kissné Tóth Katalin igazgató Újbudai Humán Szolgáltató Központ

10 Újbudai Pedagógiai Intézet Könyvtárosi tájékoztató 1117 Budapest XI. ker. Erőmű utca 4. Telefon: Könyvtárunk pedagógiai szakkönyvek, tankönyvek beszerzésével, tájékoztatással, könyvtári dokumentumok olvasótermi bemutatásával foglalkozik. Rendelkezik olyan szakkönyvekkel, munkafüzetekkel, amelyek kisgyermekük iskolába lépésekor segíthetik a családokat abban, hogy megismerhessék az ot folyó nevelő-oktató munkát, a gyermekek életkori jellemzőit, a feltételeket, a játékos fejlesztési lehetőségeket. Megtalálhatóak olyan munkafüzetek is, amelyekkel lehetővé válik a gyermekek egyéni képességeinek és készségeinek fejlesztése. Könyvtárunkban megtalálhatók az első osztályosok számára készült taneszközök: ábécéés olvasókönyvek, tankönyvek, munkafüzetek, segédanyagok, elsősorban a nagyobb könyvkiadók termékei (Apáczai, Dinasztia, Műszaki, Mozaik, Nemzedékek Tudása). Külön szíves fgyelmükbe ajánlom azokat az iskola-előkészítő munkafüzeteket, amelyek sok ötletet, segítséget adhatnak A fenti dokumentumokkal a könyvtárban olvasótermi szolgáltatásként lehet megismerkedni. Nyitvatartási időnkben készséggel állok az érdeklődő szülők, gyermekek rendelkezésére. A fenti telefonszámon vagy útján a könyvtárlátogatás időpontjáról egyeztessenek velem. A könyvtár nyitvatartási rendje: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Simon Jánosné pedagógiai előadó, könyvtáros Újbudai Pedagógiai Intézet

11 Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola 1112 Budapest, Neszmélyi u. 30. Telefon: , Honlap: Igazgató: Mészáros Lászlóné ISKOLÁNK BEMUTATÁSA A Weiner Leó Zeneiskola nemcsak Budapest, hanem az ország legnagyobb zeneiskolája. Kerületünkben a zeneoktatás több mint 100 éves múltra tekint vissza. Zeneoktatási tapasztalataink és hagyományaink eredményeképpen kiváló oktatást nyújt növendékeinek. A művészeti iskolákat érintő országos minősítési eljárás során iskolánk 2007 decemberétől kiválóra minősítet művészetoktatási intézmény let decemberében elnyertük a Prima Primissimadíjat. Intézményünk kiemelt hangsúlyt helyez a zeneileg tehetséges gyerekek felkutatására és a tehetséggondozásra. Iskolánkban már 6 éves kortól kezdjük a zenetanítást: szolfézs előkészítőt szervezünk, billentyűs, vonós, fúvós és ütőhangszereken oktatjuk a növendékeket, melyekhez később gitár, magánének, kamarazene, zenekar, énekkar, valamint az elméleti tárgyak csatlakoznak. A zenetanulás elkezdését általános iskolai 2. osztályosoknak szolfézs előképző csoportal ajánljuk, majd a következő évtől kezdhetnek hangszeren is játszani a gyermekek. 6 éves kortól csak a különösen tehetségesnek ígérkező kisiskolások jelentkezését tudjuk fogadni. Nagy örömünkre szolgál, hogy évről-évre többen szeretnének bekapcsolódni a zeneiskolai oktatásba, de fájdalmunkra nem tudunk mindenkit azonnal felvenni a létszám limitáltsága miat. A helyhiány miat elutasítot gyermekek várólistára kerülnek, ahonnan aztán kis türelemmel akár év közben is bejuthatnak a zenei képzésünkbe. A művészeti nevelés meghatározó a kisiskolás korban, amely a gyerekek érzelem-világán keresztül egész személyiségüket formálja. Növendékeink évről-évre részt vesznek kerületi, fővárosi és országos versenyeken, sikereket érnek el, dobogós helyekkel válnak büszkeségünkké. Szólistáink, iskolánk vonós és fúvószenekarai, együtesei állandó szereplői a kerület, és a kerületi iskolák rendezvényeinek. Legtehetségesebb növendékeink akik a zenei pályát választják a 22 éve működő szakközépiskolánkban, majd a zeneművészeti ág felsőoktatási intézményeiben folytathatják tanulmányaikat. Intézményünkben a zeneoktatás délutáni órák keretében zajlik: a legkisebbek a szolfézs-előképzőbe járnak először, de ha tehetségük, képességük megengedi a játékos formában zajló szolfézs-előkészítő mellet már az első évben hangszert is választhatnak. A hangszerválasztásban természetesen az életkori sajátosságok közrejátszanak: így elsősorban a billentyűs hangszer (zongora), a vonós hangszerek (hegedű és/vagy gordonka), valamint a fúvós hangszerek (furulya, ffe,) közül választanak a gyerekek. Kedvelt még a gitár is, de ennek kezdetét mint a többi fúvós hangszernél is inkább a szolfézs-előképző elvégzése után javasoljuk. Zenetanáraink kerületünk 20 helyszínén általános vagy középiskolákban úgynevezet tag-iskolákban tanítanak, ahol a helyi adotságoktól függően kap helyet a zeneiskolai oktatás. A csoportos szolfézs órákon a saját iskolájukban maradhatnak a gyerekek, vagy választhatnak a többi tagiskola időben és helyszín szerint legalkalmasabb órarendi beosztása fgyelembe vételével. A hangszeres órák helyszíne a kerület iskoláiban a későbbi táblázatban felsoroltak alapján hangszerek szerint vannak megtartva. NYÍLT HÉT, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI április ig délutánonként szívesen látjuk azokat a kedves szülőket és gyermekeiket, akik szeretnének közelebbről megismerkedni a hangszereinkkel, tanárainkkal, oktatási formánkkal. Az érdeklődők a jelenlegi tanítványok zenei képzéséből kaphatnak ízelítőt. Betekinthetnek a zenetanulás műhelymunkájába, képet kaphatnak a hangszerjáték elsajátításának fáradságos, de lélekemelő pillanatairól a kotaolvasástól a pódiumig vezető úton. A legkisebbek a szolfézselőképző csoportos órán vehetnek részt, kipróbálhat-

12 Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola ják magukat a játékos feladatokban, hallásfejlesztő gyakorlatokban. A tagiskolák portáján elhelyezendő listán tekinthetik majd meg, hogy melyik kollégánk mikor áll rendelkezésükre. Az iskola honlapjáról is ( tájékozódhatnak. Fontos tudni, hogy Képességfelmérő meghallgatást tartunk május 7-én és 8-án óra közöt a tagiskolákban (a kiválasztot hangszer oktatási helyszínén lévő általános iskolákban). A szülők a helyszínen jelentkezési lapot töltenek ki, amivel a felvételt kérvényezik. A felvétel a gyermek alkalmasságától, ill. a férőhelyek számától függ. A felvételt nyert növendékek listája a következő helyeken lesz olvasható június végétől az iskola honlapján: és a központi épületben: Bp., XI. Neszmélyi út 30. A köznevelési törvény értelmében ez a képzés térítési díj köteles, amelynek az összegét a törvény előírásai alapján szeptembertől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ határozza meg, a tényleges összegről várhatóan a júniusi beiratkozás előt kapunk tájékoztatást. Az újonnan felvet növendékek a es tanév első félévi térítési díját a beiratkozáskor a központi épületben átvehető csekken fzetik be június 10-től. A térítési díj mértékéről a központi iskolában, illetve az iskola honlapjáról kaphatnak majd felvilágosítást. A rászorulók gyermekvédelmi, illetve szociális kedvezményben részesülhetnek. A befzetés után a gyermek a zeneiskolában érvényes jogviszonnyal rendelkezik a 2013/2014-es tanévre. A befzetés utolsó napja: június 30. A sikeres meghallgatás, beiratkozás és befzetés után 2013 szeptemberétől a gyermek megkezdheti zenei tanulmányait. A túljelentkezés következtében kialakuló helyhiány miat elutasítot jelentkezők kérvényt nyújthatnak be a várólistára kerüléshez. Üresedés esetén a felszabaduló helyekre az új növendékek soron kívül innen kerülhetnek be a tanév folyamán. ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZÓDHATNAK A KÖZPONTUNKBAN ÉS TAGISKOLÁNKBAN TANÍTOTT TANTÁRGYAKRÓL, HANGSZERVÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL Intézmény Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola központi épületében 1112 Bp., Neszmélyi út 30. Őrmezei Általános Iskola 1112 Bp., Menyecske u.2. Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola 1118 Bp., Csíki-hegyek u Gazdagrét -Törökugrató Általános Iskola Grundschule in Gazdagrét 1118 Bp., Törökugrató u. 15. Farkasréti Általános Iskola 1112 Bp., Érdi u. 2. Gárdonyi Géza Általános Iskola 1114 Bp., Bartók B. u. 27. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 1114 Bp., Villányi út 27. Szak zongora, hárfa, gitár, trombita, ütő, fuvola, oboa, harsona, tuba, kórus, zenekar szolfézs-előképző, szolfézs, zongora, hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő, fuvola, klarinét, furulya, gitár, ének, csembaló, harmonika, harsona, kürt szolfézs-előképző, szolfézs, zongora, hegedű, cselló, furulya, fuvola szolfézs-előképző, szolfézs, zongora, hegedű szolfézs-előképző, szolfézs, zongora, hegedű, furulya, kürt szolfézs-előképző, szolfézs, zongora, hegedű, furulya szolfézs, zeneirodalom, zongora, fuvola,

13 Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 1114 Bp., Köbölkút u. 27. Bocskai István Általános Iskola 1113 Bp., Bocskai u Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium 1117 Bp., Baranyai u Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium 1115 Bp., Bartók Béla út 141. Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium telephelye 1119 Bp., Keveháza u. 2. Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium tagiskolája Kincskereső Iskola 1116 Bp., Fogócska u. 6. Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119 Bp., Sopron u. 50 Albertfalvai Don Bosco Katolikus Általános Iskola 1116 Bp., Albertfalva u.9-11 Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 1116 Bp., Kiskörös u. 1 Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola 1119 Bp., Bikszádi u. 11 Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Bp., Kecskeméti J. u. 14. Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule 1119 Bp., Bikszádi út 61. Szent Benedek Általános Iskola szolfézs-előképző, szolfézs, zongora, hegedű, cselló, furulya, fuvola, fagot szolfézs-előképző, szolfézs, zongora, magánének, harsona, furulya, klarinét, szaxofon szolfézs-előképző, szolfézs, zongora, hegedű, furulya, oboa, klarinét, szaxofon, szolfézs-előképző, szolfézs, zongora, hegedű, furulya szolfézs-előképző szolfézs-előképző, szolfézs, zongora szolfézs-előképző, szolfézs, zongora, gitár, hegedű, cselló szolfézs-előképző, szolfézs, zongora, hegedű, furulya, énekes iskola, klarinét zongora, furulya, oboa, trombita szolfézs-előképző, szolfézs, fuvola, klarinét, furulya, oboa szolfézs-előképző, szolfézs, zongora, gitár, furulya szolfézs-előképző, szolfézs, hegedű, zongora szolfézs-előképző, szolfézs, furulya, kürt, hegedű, cselló TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ Személyesen Mészáros Lászlóné igazgatótól, valamint a zeneiskola alapfokán dolgozó igazgatóhelyetesektől az intézmény központi számán, illetve az iskola honlapján további információt találhatnak. Mindezek mellet felhívjuk szíves fgyelmüket a szakmai életünk eseményeire is: Koncertjeinken nemcsak a növendékeinket és hozzátartozóikat látjuk nagy szeretetel, hanem a máshonnan érkező kedves érdeklődőket is. A havonta megrendezet bérleti koncerteken a Szent Imre Gimnáziumban akár iskolás osztályok, csoportok látogatásának is örülünk. Az aktuális időkben honlapunkon közöljük ezeknek a műsoroknak a részletes programját. Minden kedves érdeklődőt, zenét tanulni vágyó gyermeket nagy szeretetel várunk a 2013/2014-es tanévben is! Mészáros Lászlóné igazgató

14 Önkormányzati működtetésű általános iskolák

15 Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 1118 Budapest, Köbölkút u. 27. Telefon: ; Honlap: Igazgató neve: Bernát Zsuzsa ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Intézményünk 60 éves múltra tekint vissza, ebben az évben ünnepeltük fennállásának évfordulóját. Iskolánk a Gellérthegy oldalában, forgalomtól távol eső, kellemes, zöld övezetben, csendes környéken található. Hagyományos 8 évfolyamos általános iskolaként működik, 530 gyermeket 20 osztályban nevelünk-oktatunk. Iskolánk az elmúlt évben a TÁMOP EU-s pályázaton a referencia intézmény címet kapta meg. Intézményünkben fontosnak tartjuk a tanulók személyiségének megformálásában az ének-zenei nevelést. Emelt szintű oktatás folyik ének-zene tantárgyból és ez kiválóan hat más tantárgyak ismeretanyagának tanulásához is. Iskolánk 3 kórusa szerepléseivel szakmailag megalapozot hírnévre tet szert, ithon is, külföldön is számos kórusversenyen, fesztiválon vesznek részt. Az alapkészségek elsajátításán kívül fontosnak tartjuk az idegennyelv oktatását, az elektronikus írásbeliség alapjainak tanítását. Emelt óraszámban oktatjuk az angol és a német nyelvet. A felső tagozaton folyó színvonalas munkát mi sem bizonyítja jobban, mint 8. osztályos tanulóink beiskolázási eredménye. Évről-évre tanítványaink 95%-a magas színvonalú gimnáziumot választ, s az iskolák visszajelzése alapján meg is állják a helyüket. TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Támogatjuk a tehetséges gyermeket, iskolai, kerületi, fővárosi tanulmányi- és sportversenyekre ösztönözzük és felkészítjük őket. A tudatos pályairányítás célját szolgálja a sokszínű délutáni elfoglaltság, szakkörökön, tanfolyamokon való részvétel lehetősége: gondolkodó, népi kismesterség, kézműves, kerámia, ezer virág, matematika, biológia, kémia, természetkutató, újságíró. A napköziben való tanulást megelőzi a jó levegőn történő játék, hiszen bokros, fás kertünk van sok játékszerrel, sportpályákkal. Gondoskodunk arról, hogy a másnapi órákra kellően felkészüljenek a tanulók, de arról is, hogy mindig elegendő idő jusson mozgásra, játékra iskolánk kertjében. Elnyertük az örökös ÖKOiskola címet és Madárbarát iskola vagyunk. Nevelő munkánkban kiemelt fgyelmet fordítunk a természet szeretetére, környezetünk védelmére, amit bizonyít az is, hogy kertünkben ősszel hagymás virágokat ültetünk, természetvédő kört működtetünk. Leckeírás után sok kellemes programban vehetnek részt tanulóink: flmvetítés, kirándulás, múzeumlátogatás, bábszínház látogatás. Iskolánk sportevékenysége sokrétű, jó adotságokkal rendelkezünk az egészséges életmód kialakítására (kertes udvar, kosárpálya, teniszpálya, télen korcsolyapálya). Ebben a tanévben a mindennapos testnevelést az 1. és az 5. évfolyamnak szerveztük meg. Az iskolában tartandó testnevelés órákon kívül, az elsősök jéghoki edzésen vesznek részt a Tüskecsarnokban, az ötödikesek pedig edzéseken vesznek részt a sárkányhajózás előkészítéséhez. Az iskolánkban katolikus és református hitanoktatás folyik, az elsősöknek közvetlenül tanítás után. Évente többféle táborozási lehetőség segíti elő a szabadidő tartalmas eltöltését: természetkutató nyári tábor, kerékpáros tábor, múzeumi tábor, osztrák nyelvi tábor, télen sí tábor. Hagyománnyá vált, hogy diákjaink a decemberi iskolanapon, mely iskolánk névadójának Ádám Jenőnek a születésnapja, műsoros esten mutatják be, hogy mennyit fejlődöt tudásuk, előadókészségük az irodalom és a zene terén.

16 Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK Iskolánk reggel 7.00 órától ügyeleten fogadja a gyerekeket, házirend szerint 7.45-re kell a tanulóknak az iskolába beérkezniük. A tanítás 8.00 órakor kezdődik. A napköziben a házi feladatot óráig készítik el a gyerekek, majd öszszevont ügyeleten tartózkodhatnak. 2013/2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK 2013/2014-es tanévben 3 első osztály indítását tervezzük, az egyikben első osztálytól kezdve emelt szintű ének- zeneoktatás működik, a másik két osztályunkban normál tantervvel fognak tanulni a gyerekek. Iskolánkban a német, vagy az angol nyelvet tanulhatják majd a gyerekek. Dr. Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna: ABC- ház tankönyvcsalád könyveiből tanítunk írni, olvasni. Ez hangoztató- elemző- összetevő tanítási módszer, mely segítségként a szótagolást alkalmazza. A matematikatanításban a legmodernebb módszereket alkalmazzuk. A tanításhoz a Dinasztia Tankönyvkiadó Matematika csodái tankönyveit használjuk. Nevelő-oktató munkánk alapvető célja, hogy tanulóink életkoruknak megfelelően képesek legyenek a maguk és a társadalmi, a természeti és a technikai környezetük megismerésére, kultúrkörnyezetükbe történő beilleszkedésre. Az iskolai nevelésünk fő célkitűzése, hogy az emberi méltóságot tiszteletben tartó viselkedési mintákat közvetítsen, az ennek megfelelő magatartási formákat elvárja. Oktató munkánk hangsúlyos feladata a biztos alapkészségek kialakítása, kiemelten a tanulók szövegértő és kommunikációs képességének, számolási- illetve, helyesírási készségének kiemelt fejlesztése. Az oktatás-nevelés egységét szem előt tartva, hangsúlyt fektetünk azokra a gyermeki tevékenységekre, amelyek a köbölös közösséghez tartozás érzését erősítik. NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI Tantestületünk szeretetel várja a leendő első osztályosokat és szüleiket nyílt óráinkra február 6-án és március 6-án. Mindkét alkalommal bemutató énekóra is lesz. Kötetlen beszélgetésre várjuk a szülőket és gyermekeiket a leendő tanító nénikkel Teadélutánunkon március 21-én, órától óráig. LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS SZÜLŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA Szülői értekezletet május 21-én órai kezdetel tartunk. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ Egyéb tudnivalókat találnak még az iskola internet címén: További tájékoztatásért készséggel állunk rendelkezésre.

17 Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Általános Iskola Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Általános Iskola 1115 Budapest Bartók Béla út 141. Telefon: Igazgató neve: Bánáti István ISKOLÁNK BEMUTATÁSA A Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium 12 évfolyamon, 6+6-os rendszerben működik. Tanulóink eltérő érdeklődési köre, magas létszáma, és a szülői kérések több pedagógiai módszer egymás melleti megvalósulását feltételezik: Zenei (komplex művészeti nevelés); Montessori és Kincskereső osztályok, ill. az Újreál Gimnázium évfolyamai. Minden gyermekben felfedezzük a legkedvezőbb tulajdonságokat, tehetségeket, de szembenézünk esetleges részképesség-zavaraival is. Megtaláljuk a diferenciált képzés és az egyéni bánásmód leghatékonyabb útjait. Iskolánk jó légköre és az ot folyó tartalmas munka következtében a tanulók és pedagógusok egyaránt jól érzik magukat nálunk. Diákjaink is alkotó részesei az iskolai életnek: ötleteik, feladataik és programjaik szervesen beépülnek a Bethlen mindennapjaiba. Az Öko-iskola környezetudatos nevelése és kapcsolódó programjai végigkísérik a gyermekeket 6-18 éves korig. Zenei osztály 1115 Budapest Bartók Béla út 141. Tel.: A Bethlen székhelyén (Bartók Béla út 141.) az 1. z. osztályban a hagyományos emelt szintű ének-zene oktatás mellet egy rendszeres drámajáték foglalkozást is indítunk, mely végigkíséri a gyermekek tanulmányait 4. osztály végéig. Módszertani sokszínűséggel szeretnénk megőrizni a gyermekek alapvető kíváncsiságát, megnyilatkozási igényét. Személyiségüket úgy formáljuk, hogy fogékonyak legyenek az őket körülvevő világ szépségeire: nyitotan, kommunikatívan, fejlet érzelmi intelligenciával forduljanak környezetük felé. Szeretnénk, ha kreatívan tudnák alkalmazni ismereteiket minden új helyzetben. Ha a karodba nem zárhatsz gyerekeket, zárd őket a szívedbe. Az 1.z osztály tanítója: Molnár Andrea lesz. KEVEHÁZA UTCAI TELEPHELY 1119 Budapest, Keveháza utca 2. Tel.: Telephely igazgatóhelyetese: Dr. Ecsedy Andorné A Keveháza Utcai Telephelyen két első osztályt szeretnénk indítani, mindketőt Montessori-módszerrel. 1.c Tanítói: Mazárné Berkes Rózsa és Ladányiné Sebestyén Judit. 1.d Tanítói: Héjjáné Kuncz Ágnes és Sulák Tünde. A gyerekek lelkesen, speciális eszközrendszer segítségével, önállóan fedezik fel a körülötük lévő világot, a matematikai összefüggéseket, a betűkben rejlő titkokat. Segíts, hogy magam csinálhassam! A Montessori-módszer igényeinek megfelelően tervezet környezetben a kisiskolások kedvükre alkothatnak, kibontakoztathatják fantáziájukat és kreativitásukat. Az eszközökkel foglalatoskodva a gyerekek a saját tapasztalatuk alapján, s nem közvetíteten ismerik meg az anyagi világ tulajdonságait, és egy időben fejlesztik különböző képességeiket. Az eszközök mindig valamilyen problémahelyzetet hoznak létre, amelynek megoldása eleinte sokszori próbálgatással, majd később tudatosan történik, biztosítva az önálló felfedezés örömét. E módszer az ismeretek felhalmozása helyet az alkotóképesség fejlesztését hangsúlyozza. A gyerekek életkori sajátosságait fgyelembe vevő, az érdeklődésükhöz, teherbírásukhoz alkalmazkodó iskolaothonos rendszerben folyik az első-második évfolyamon az oktató-nevelő munka. Az önálló órán a tanító segítségével elkészítik a gyerekek a leckét, ezért othonra házi feladat nincs. Az óvodából az iskolába való átmenet zökkenőmentességét segíti a játékos tanulás és a pozitív értékelés. Az első osztályokban a tanítók a tantárgyakat megosztva tanítják, a tankönyveket megválaszthatják. Harmadik évfolyamon informatika, negyedik évfolyamon angol nyelv oktatása indul. Fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, logopédus, könyvtáros segíti az oktató-nevelő munkát.

18 Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Általános Iskola Tanulóinknak családias, derűs, nyugodt légkörben biztosítjuk az iskolai életet. Változatos programokkal tesszük színesebbé a gyerekek hétköznapjait. KINCSKERESŐ TAGISKOLA 1119 Budapest, Fogócska u. 6. Tel.: Tagiskola-vezető: Andóné Nagy Katalin Az osztály tanítói lesznek: Schneller Istvánné és Pósa Erika. Pedagógiai célunk a gyerekek személyiségének sokoldalú fejlesztése: kommunikációs készségük, társas viselkedésük alakítása csakúgy, mint képességeik kibontakoztatása. Tanulóink mintegy harmada valamilyen magatartási zavarral, tanulási gonddal küzd; az ő problémáik kezelésére különös gondot fordítunk. E célok elérését gazdag pedagógiai eszközrendszer szolgálja. A tanítók igyekeznek az egyes gyerekek személyes igényeihez és szükségleteihez igazodó módszereket és eljárásokat alkalmazni; különösen az alsó négy osztályban nagy a szerepe a diferenciált egyéni és csoportmunkának. Iskolánk fő nevelőereje a közvetlen, elfogadó légkörében, a gyerekek és felnőtek egymás közöti személyes kapcsolatában, valamint az osztályközösségek integráló hatásában rejlik. Fontosnak tartjuk az iskolába lépő gyerekek számára az orientáló, segítő, biztonságot nyújtó keretek biztosítását ehhez nélkülözhetetlennek érezzük a szülők támogató együtműködését. A nevelési folyamatban építünk a gyerekek önértékelésére, amely megjelenik a szöveges értékelésünkben is. Sok játékkal, változatos tevékenykedéssel, sok mozgással fokozatosan vezetjük át a gyerekeket az iskolai életbe. Nyugalomban, jó légkörben együt élve tanítványainkkal az ismeretszerzést, mint kincsgyűjtést szeret - nénk szokássá erősíteni. TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Kézműves foglalkozások az ünnepkörökhöz kapcsolódóan is, Projekt hét: egy kiemelt személy, korszak, esemény köré építve, Drámafoglalkozások, színjátszás, Igényeknek megfelelően alakuló szakkörök: pl. balet, agyagozás, Katolikus és református hitan, Könyvtári órák, Diferenciált képzés: tehetséggondozás, felzárkóztatás, Ének-zene emelt szinten; kórusmunka, Egyéni hangszerválasztás; kamarazenélés, Rajz és vizuális kultúra; művészetörténet; műszaki rajz alapjai ( kockológia )- a középiskolában, Média és flmművészet-a középiskolában, Úszás, korcsolyázás tanítási órák keretében, Szabadidős sport az igényeknek megfelelően alakul, Erdei iskolába visszük a diákokat, Terepgyakorlatot szervezünk a középiskolában, referencia intézményként működünk ezen a szakterületen, Sí- és nyári táborba is mehetnek tanulóink. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK Tantestületünk és az it dolgozók közössége egy gyerekbarát iskolát hozot létre. A gyerekek központi helyet foglalnak el. A középiskolánkban az általános iskola védelmét és fgyelmét megőrizve, az országban egyedül, évfolyamfelelősi rendszer működik. Évfolyamfelelős kollégáink főállású, pedagógus végzetségű szakemberek, akik rendkívül nagy segítséget jelentenek a diákoknak, hiszen ráérnek velük, lelkükkel foglalkozni, és nagy segítséget jelentenek a szülőknek, akik érzik és tudják, hogy gyerekeik kitüntetet fgyelemben részesülnek. Iskolánkban reggel 7.00 és délután közöt tartózkodhatnak a gyermekek. Napi háromszori étkezési lehetőséget tudunk biztosítani. Iskolánk működését alapítványi hozzájárulás formájában is lehet támogatni, amiből az iskola a Bethlennaphoz, erdei iskolához és terepgyakorlathoz szokot segítséget nyújtani.

19 Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Általános Iskola 2013/2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK Informatika 3. évfolyamon Keveháza utcai telephelyen heti 1 óra informatika, órarendbe építve. 4. évfolyamtól az általános iskola 8. osztályáig Órarendi keretek közöt kötelező. Diferenciált képzésben további foglalkozásokat biztosítunk. Újreál tanterv szerint évfolyamon órarendi órák keretében oktatjuk. Diferenciált képzés keretében középszintű éretségire készítünk fel, mely jeles osztályzat esetén ECDL vizsgát jelent. Mindennap délután és óra közöt szabadon használható az Internet-terem. Idegen nyelvek 1-3. évfolyamon Az idegen nyelv oktatása csak szakköri formában, játékos, ismerkedő jelleggel választható. Ezeken a foglalkozásokon angol és német nyelvvel barátkoznak a gyermekek. Célunk az idegen nyelv megkedveltetése és a mindennapi életben való hasznosítása. 4. évfolyamtól az általános iskola 8. osztályáig Az idegen nyelv oktatása órarendi keretek közöt valósul meg. Az anyaiskolában angol és német nyelvek közül választhatnak tanulóink, míg a többi feladatellátási helyen csak angol nyelvet oktatunk. Kezdetől fogva a beszédcentrikus, az idegen nyelvi kommunikációt előtérbe helyező módszerrel dolgozunk. Célunk a szilárd alapozás egy választot idegen nyelvből. Újreál tanterv szerint Tanulóink ebben a rendszerben már 3 idegen nyelvből választhatnak. Lehetőség nyílik az angol és német nyelveken kívül a francia nyelv elsajátítására is évfolyamon 1 idegen nyelv tanulása kötelező (három nyelvből választható). Az 1. idegen nyelvből 11. évfolyam végén előrehozot éretségi vizsgát tesznek. A 10. évfolyamtól 2 idegen nyelv tanulása kötelező. NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI Zenei osztály 1115 Budapest Bartók Béla út 141. Tel.: Az 1.z osztály tanítója Molnár Andrea lesz. Nyílt órák: február 26. kedd, március 26. kedd. Iskolakóstoló foglalkozások leendő elsősöknek: február 26. kedd, március 26. kedd. Keveháza Utcai Telephely, Montessorimódszer 1.c tanítói: Mazárné Berkes Rózsa és Ladányiné Sebestyén Judit 1.d tanítói: Héjjáné Kuncz Ágnes és Sulák Tünde Nyílt órák február 20., március 20., április LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS SZÜLŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA 2013 májusában tervezünk szülői értekezletet, amiről a beiratkozás során tájékoztatjuk a szülőket. Telefonon: ; ben: Honlapunk: TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ

20 Bocskai István Általános Iskola Bocskai István Általános Iskola 1113 Budapest, Bocskai út Telefon: Fax: Weboldal: Igazgató: Gorka Szabolcs Iskolanyitogató ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Az épület a XI. kerület szívében, a Kosztolányi Dezső tér közelében található. Hat éve készült el villanyfényes, műfüves pályánk. Öt éve tavasszal avattuk fel új vívótermünket. Értékes hagyományokkal rendelkező 83 éves, de minden nap megújtulni képes és akaró intézmény vagytunk, amely hosszú távon nyújt biztonságot az ide járó gyermekeknek. Iskolánk törekszik a minőség folyamatos fejlesztésére. Megméretük magtunkat és elnyertük az EFQM Kiválóság Díjat, Eturópa egyik legrangosabb minőségi díját, amely az egész szervezet tevékenységének és működésének kiválóságát díjazza. Iskolánk 2011-től nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi ökoiskolai hálózat része let. A Bocskai célkitűzése: úgy változztunk, úgy fejlődjünk, hogy megőrizzük hagyományainkat és megfeleljünk a kor kihívásainak. 18 tanteremmel rendelkezünk, köztük magas pedagógiai igénnyel felszerelt informatika, fzika, kémia, biológia, magyar kabinetekkel. Több tanteremben digitális tábla segíti az oktatást. Korszerű atudioviztuális eszközöket és mtultimédiás lehetőségeket kínáló könyvtártunk működik. Iskolánk motója: A jobbaknak több szabadság és önállóság, a lassabban haladóknak több segítség, amelyet minden tantulónkra, minden tanítási és tantulási helyzetben érvényesíteni kívántunk. A tanítás-tanulás rendszere Az iskola dolgozói elvárják a bocskais diákoktól a rendet, fegyelmet, tisztaságot és mindenkitől a képessége szerinti tantulást, teljesítést. Hangsúlyos tantárgyak: a magyar anyanyelv, a matematika és az idegen nyelv. A továbbtanulás segítése 7. és 8. évfolyamon képesség szerinti bontásban tanítjtuk a matematikát és a magyart. A nyolcadikosok minden ősszel tantulástechnikai tréningen vesznek részt. Tantárgyi jellegzetességeink Az idegen nyelvek oktatása: Az angol nyelv harmadiktól, csoportbontásban kerül be a tanrendbe. Faktultatív lehetőségként elsőseink is ismerkedhetnek az angol nyelvvel. A magas színvonalú oktatás érdekében együtműködési megállapodást kötötünk az Oxford University Press kiadóval. Németül tanítási időn kívül tantulhatnak eziránt érdeklődő diákjaink. Informatika: Negyedik évfolyamtól kezdve tanítjtuk, felső tagozaton az angollal együt csoportbontásban, emelt óraszámban. Néptánc: Oktatása órarendbe illesztve folyik minden évfolyamon. A képzésben segítséget nyújt többéves kapcsolattunk a Bartók Táncegyütessel. Sakk: Ötödik és hatodik évfolyamon minden diáktunk órarendi keretek közöt tantul sakkozni. Vívás: Az országban elsőként és eddig egyedüliként a Magyar Vívószövetség tutánpótlás bázisiskolája vagytunk, így minden alsó tagozatos diáktunk tanórai

21 Bocskai István Általános Iskola foglalkozás keretében vívásoktatásban részesül. Felsőseink, illetve külsősök déltutánonként ismerkedhetnek Iskolanyitogató a vívás ttudományával. A cél: a fej parancsoljon a kéznek, és ne fordítva. TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A tantulást és a tartalmas szabadidő-eltöltést napköziben és tantulószobán ttudjtuk biztosítani. A tantulási időn kívül szakkörökön vehetnek részt tanítványaink. A kerületi zeneiskola kihelyezet tagozata lehetőséget ad arra, hogy az érdeklődő gyerekek szolfézsoktatásban, illetve hangszeres képzésben vegyenek részt. A mozgást kedvelő gyerekek számára a vívás mellet a déltutáni sportkörök és az alsós labdarúgás nyújt lehetőséget. Az iskolai sakk-szakkör mellet a kerületi sakkoktatásnak is helyet biztosíttunk, melyet Jakobetz László FIDE-mester vezet. Diákjaink tehetségének sokszínű fejlesztési lehetősége miat elnyertük a Tehetségpont címet. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK Gondosan ápoljtuk hagyományainkat. A Bocskai napok eseményei, nyílt órák, Családi nap, Alapítványi Bál, Bütykölde, a Diákönkormányzat által szervezet rendezvények stb. mind-mind azt erősítik, hogy bocskais diáknak lenni jó dolog. Hatékonyan működik és jelentős anyagi segítséget ad az iskolai programokhoz, mtunkánkhoz, a több mint tíz éve alaktult Bocskai Iskola Alapítvány. Már 15 éve működik színvonalas kiállításokkal a Bocskai Galéria, amely 2006-tól Bocskai Gyermek Galériaként működik tovább. Fontosnak tartjtuk a környezeti nevelést, ezért minden évben, ősszel erdei iskolába visszük tantulóinkat harmadiktól hatodik évfolyamig. Nyaranta többféle táborozási lehetőséget kínáltunk: kerékpár, sakk, foci, szilvásváradi nyaralótábort. Az iskolában beindtult innováció igényét, eredményességét bizonyítja, hogy az elmúlt két évben mintegy öt millió forint pályázati pltusz pénzhez, erőforráshoz jtutot az iskola. Ebben a tanévben elkészült, szülői elégedetséget felmérő kérdőívben adot válaszok is megerősítetek bennünket abban, hogy jó úton jártunk. Erősségeink közöt kiemelték a pedagógiai, szakmai mtunkát, a tanárok és diákok közöti jó kapcsolatot, a szabadidős programok szervezését és tartalmát, valamint az iskolai hagyományok ápolását. Iskolánk könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel. Közvetlenül a Bocskai mellet áll meg az 53, 86, 150, 153, 212, 240, 250 és a 272-es btusz. Szívesen szolgáltunk további információkkal új honlaptunkon. 2013/2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK A es tanévben két első osztály indítását tervezzük, melyek várható létszáma 27 fő osztályonként. Mindkét osztályban az írást, olvasást hagyományosan, hangoztató-elemző-összetevő módszerrel, szótagolva tanítjtuk. Iskolánk alapvetően a Mozaik Kiadó tankönyveit használja, de pedagógtusaink egy része az Apáczai tankönyvcsaládból tanít, mivel a tankönyvkiadó módszertani bázisiskolája vagytunk. Az alapkészségek, az írás, az olvasás, a számolás elmélyült, alapos elsajátítatására törekszünk, és nem a látványos, felszínes, gyors sikerek elérésére. Ezért két évre tervezzük az úgynevezet alapozó szakasz idejét. A tanév kezdetén csak fokozatosan nő a gyerekek terhelése, lépésről-lépésre nő a tanórák időtartama, a feladatok nehézsége. Nem a tananyagot adjtuk le, hanem tanítjtuk és neveljük a gyermeket. Figyelembe véve képességeit, pillanatnyi lelki-fzikai állapotát. Hangsúlyt kap a tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyaránt, amelyet a tanórai és a tanórán kívüli korábban említet lehetőségek biztosítanak. Hagyományos napközit tervezünk, ahol havi rendszerességgel népi hagyományokhoz kapcsolódó forgószínpados foglalkozásokat tarttunk. A bemtutató órákon megismerkedhetnek leendő elsős tanítóinkkal. Kostkáné Perlik Tímea, illetve Stéger Zsófa óráira látogathatnak el a meghirdetet időpontokban.

22 Bocskai István Általános Iskola NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI Nyílt napokat tarttunk márcitus 19-én óráig, elsősorban a szülők számára. Leendő elsősöknek iskolaváró foglalkozást tarttunk márcitus 12-én óra közöt. Az áprilisi beiratkozás tután sok szeretetel várjtuk játékos foglalkozásokra, iskolával és a pedagógtusokkal való ismerkedésre leendő elsőseinket és szüleiket. Májtus 7-től négy héten keresztül keddenként, óra közöt. LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS SZÜLŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA A leendő elsősök szüleinek májtus 14-én, kedden órától szülői értekezletet tarttunk. Az értekezlet előt tanszervásárlásra is lehetőség van, így valóban csak azt vásárolják meg a szülők, amire gyermeküknek szüksége lesz a tanév során. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ Gorka Szabolcs igazgatótól és Jtuhosné Kibédi Rózsa igazgatóhelyetestől a as telefonszámon, illetve ben: Az iskolát bemtutató rövidflm elérhető az iskola honlapjáról:

23 Domokos Pál Péter Általános Iskola Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119 Budapest, Sopron út 50. Telefon/Fax: , Weboldal: Igazgató neve: Simonné Steigerwald Éva Iskolanyitogató ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Az iskola 1935-ben épült főútvonalhoz közel, de kisebb forgalmú mellékutcában. Az épület mögöt elkerítet sportudvar és napközis játszóudvar van óta emelt szintű angol, 1993-tól emelt szintű német oktatás is indult. Az ELTE Tanítóképző Főiskola külső gyakorló helye: 3 osztályban készülnek a jövendő tanítók hivatásuk gyakorlására. Megközelíthető: a 18-as, 41-es, 47-es villamossal, 213, 214-es, 114-es, és 103-as autóbusszal. A 8. osztályos beiskolázás adatai (öt év átlaga): 91% középiskolába nyert felvételt; 9% szakmunkásképzőbe, szakiskolába, 9. osztályba nyert felvételt. A pedagógiai programról: Az alapkészségek elsajátítása 8 évfolyamos iskola keretében. Az angol vagy a német nyelv oktatása a 4. évfolyamtól emelt szinten történik ( évfolyamon játékosan, szakköri formában, felső tagozaton heti 5 nyelvi óra). Tehetséggondozás: tanulmányi, művészeti (rajz) és sport versenyekre felkészítés, 2. idegen nyelv, néptánc. A részképesség hiányával küszködő tanulók felzárkóztatását fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus segíti. Egészséges életmódra nevelés: az első 6 évfolyamon órarendbe építet néptánc tanítás folyik. Délutáni sportfoglalkozások: kosárlabda, labdarúgás, néptánc, gyógytestnevelés, gyermektorna. Önköltséges foglalkozások: karate, hip-hop, korcsolya, néptánc, színjátszó kör, sakk. TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Az 1-2. évfolyamon napközi vagy iskolaothon, 3-6. évfolyamon napközi, 7-8. évfolyamon tanulószoba működik. Iskolánkban matematika és nyelvtan felzárkóztató, illetve tehetséggondozó, felvételi előkészítő foglalkozásokat is tartunk. Szakkörök:::r rrajz, kézműves, angol, német, természetjáró, énekkar, számítástechnika, matematika, életmód, korcsolya. Korrepetálásr rminden évfolyamon a szükséges óraszámban. A fejlesztő foglalkozásokat gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus irányítja. HitoktatásrrA területileg illetékes történelmi egyházak szervezik. A gyerekek bibliamagyarázatot hallgatnak. Az első évfolyamtól felmenő rendszerben a gyermekek az erkölcstan/hit- és erkölcstan tantárgyak közül választhatnak. Sportr rjátékos torna kicsiknek, szivacs kézilabda, foci kicsiknek és nagyoknak, korcsolya. Táborokr nyelvi tábor Borostyánkő Ausztria, életmód tábor Káptalanfüred, honismereti tábor Bakonybél hazai természetvédelmi területeken, természetismereti tábor Pilis, Sipitő pihenőpark. Múzeumirnapok:::rrmúzeumpedagógiai órák, múzeumlátogatások, nemzeti nagyjaink sírjainak gondozása. Zeneoktatásr ra Weiner Leó Zeneiskola kihelyezet tagozatán szolfézs, zongora, hegedű, gitár, furulya, trombita. Könyvtárr r(9.000 kötet) a szabadidő szervezésében s eltöltésében vállal jelentős szerepet: könyv-, flmismertetés, író-olvasótalálkozók, tanulmányi, irodalmi versenyek stb. Népi r hagyományőrzésr raz évkör ünnepei és azokhoz kapcsolódó népszokások (szüret, Márton nap, Lucázás, betlehemezés, regölés, farsang, balázsolás, húsvét, passiójáték, pünkösd) megismertetése és megtanítása. Népi gyermekjátékok tanítása (pl. métázás). Népi kismesterségekkel ismerkedés (fazekasság, korongozás, mézeskalácssütés, szövés, fonás, nemezelés). Népi hangszerek készítése, megszólaltatása, a magyar tájegységek táncainak megtanulása.

24 Domokos Pál Péter Általános Iskola Iskolanyitogató EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK Ügyeleti rend: reggeli ügyelet 6.45 órától, esti ügyelet órától óráig. Étkezés: reggeli, ebéd, uzsonna (napközi), ebéd (menza). Kedvezmények: önkormányzati forrásból étkezési és tankönyvtámogatás; Szülők és Nevelők a Sopron Úti Iskoláért Alapítvány részéről eseti kedvezmények, színház, mozi, múzeum, kirándulás, tábor, stb. költségeihez hozzájárulás. 2013/2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK 1.a 1.b 1.c olvasás írás Az én ábécém hangoztató-elemző-összetevő módszer angol német mindkét nyelv félévtől szakköri formában néptánc órarendbe építve olvasás írás Játékház: hangoztató-elemző-összetevő módszer angol német mindkét nyelv félévtől szakköri formában néptánc órarendbe építve korcsolya heti 1 óra olvasás írás Játékház: hangoztató-elemző-összetevő módszer angol német mindkét nyelv félévtől szakköri formában néptánc órarendbe építve ELTE Tanítóképző Főiskola gyakorló osztálya NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI Nyílt órák a jövendő l. osztályos szülőknek: február 12. kedden és március 6. szerdán. Az óvodából az iskolába átvezető foglalkozások időpontja: december 12., január 09., január 23., Az érdeklődő szülőket kérjük, hogy hozzák el gyermekeiket a foglalkozásainkra! február 06., február 27., március 13., április 10. (szerdai napokon) LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS SZÜLŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET Szülői értekezlet: május 15. (szerda) órakor. IDŐPONTJA TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ További információ Simonné Steigerwald Éva igazgatótól, valamint Major Gyuláné és Kovácsné Tapolcsányi Valéria igazgatóhelyetesektől a , telefonszámokon. cím: Honlap:

25 Farkasréti Általános Iskola Iskolanyitogató Farkasréti Általános Iskola 1112 Budapest, Érdi út 2. Tel Fax: Bp. Pf.: 5 Weboldal: ISKOLÁNK BEMUTATÁSA A Farkasréti Általános Iskola jó levegőjű, csendes, nyugalmat sugárzó, tömegközlekedési eszközökkel (53-as, 8-as autóbuszok, 59-es villamos) könnyen megközelíthető helyen található. Iskolánkba 8 évfolyam, jelenleg 610 tanuló jár. Az osztályok átlaglétszáma alsó tagozaton tanuló, felső tagozaton 24 fő. Az elmúlt évek tapasztalata alapján nyolcadikosaink 95%-a gimnáziumban folytatja tanulmányait. Általánosságban elmondható, hogy tanító munkánkat a hagyományos, több generáció által már eredményesen alkalmazot módszerek korunkhoz igazítot alkalmazása jellemzi. Az iskolára a tanítot korosztálynak megfelelően az általános képzés a jellemző. Iskolánkban nincsenek ún. tagozatos vagy speciális osztályok. Az iskola tanulóinak egészét tekintve, tapasztalataink szerint ez a gyakorlat mindenképpen pozitív hatású: az osztályok színvonala egységesebb, kevesebb a tanulási-fegyelmezési probléma, nincsen a kiválogatást óhatatlanul követő frusztráció a gyerekeknél és a szülőknél. A speciális érdeklődést, képességeket nem kötelező tanórai foglalkozásokkal, szakkörökkel, tanfolyamokkal, egyéni képességfejlesztéssel, versenyekkel stb., ill. néhány éve a Művészetel nevelés c. programunkkal fejlesztjük. Az elsős tanulók negyedévenként szöveges értékelést kapnak viselkedésükről és tanulmányi munkájukról. Az osztálytanítók személyre szóló, részletes véleményt adnak tanítványaik fejlődéséről. A 2. osztály év végétől a tanulókat érdemjeggyel értékeljük. A nevelési elvek, melyeket követni igyekszünk: a másik megértése, mások munkájának megbecsülése, igényesség önmagunkkal szemben, az önfegyelem formálásának szükségessége, a kulturális értékek, hagyományok tisztelete, az egyén és a közösség harmonikus együtélésére törekvés, és általában az emberi civilizáció története során értékállónak mutatkozot értékek, elvek. Különböző szaktantermek (2 nyelvi terem, fzikakémia szakterem, biológia-földrajz szakterem, 2 számítástechnika terem, háztartástan terem) állnak a diákok magasabb szintű oktatásának szolgálatában. Az egészséges nevelést és a mindennapos testedzést 3 különböző méretű tornaterem, tanuszoda és sportudvar szolgálja. Jól felszerelt könyvtárunk segíti az oktatást, amely mind a diákok, mind a pedagógusok által rendszeresen látogatot. Nemrégiben ebédlőnk megszépült, megújult. Kulturált, esztétikus környezet várja tanítványainkat. Az oktatásról Pedagógiai programunkban az eddigi gyakorlatunknak megfelelően hangsúlyos szerepet kapnak a magyar nyelv, idegen nyelv, a matematika, informatika, a természetismeret és a testnevelés tantárgyak, valamint a művészeti nevelés. Első osztályban az olvasást hangoztató elemző összetevő módszer segítségével tanítjuk. A szótagolással alapozzuk meg a helyesírási készséget is. Fontos feladatnak tekintjük a szóbeli kifejezőkészség fejlesztését. Alapvető célunk, hogy a gyerekek szabatosan, választékosan tudják kifejezni gondolataikat anyanyelvükön. Szociális kompetenciájuk fejlesztése érdekében, az előző tanévekben indítotunk kooperatív módszerrel dolgozó első osztályt is. Tavaly sok kollégánk elvégezte a kooperatív tanfolyamot, így szinte minden osztályban tudjuk alkalmazni a módszert A 2013/14-es tanévtől kezdődően az elsős és az ötödikes szülők választhatnak az iskola által szervezet erkölcstan óra és a különböző egyházak által kínált hit- és erkölcstan óra közöt. Idegen nyelvet (angol vagy német) második osztálytól kezdve tanítunk játékos, szóbeli formában. 3. osztálytól 2; 4. osztálytól kezdve 3 kötelező idegen nyelvi óra van hetente. Az oktatás színvonaláról sokat elárul, hogy a 2009/2010-es tanévben a kerület valamennyi iskolájának 7. évfolyamáról az idegen nyelv oktatás területén felmérés készült. A felmérés eredményeképpen, a nem tagozatos, heti legalább 4 órás oktatást folytató iskolák közöt mind az angol nyelv, mind a német nyelv oktatása terén az iskolánk az első a kerület iskolái közöt. Matematikából az alsó tagozaton a négy alapműveletel való gyors és biztonságos számolás elsajátítatása, valamint a logikus gondolkodás és a

26 Farkasréti Általános Iskola problémamegoldó készség fejlesztése a fő célunk. Negyedik osztályban, matematikaóra keretében, kéthetente képzet sakkoktató foglalkozik a gyerekekkel. Felső tagozaton Titán tehetséggondozó foglakozást tartunk. A foglalkozások tartalma túlnyúlik a tantárgy keretein. Informatikát a felső tagozaton kötelező tantárgyként tanítunk. Multimédiás eszközökkel felszerelt számítógépek segítik az oktatást a különböző szaktermekben. Ezeket a gépeket elsősorban idegen nyelvek gyakoroltatására, de ugyanakkor közismereti tárgyak (pl. biológia, földrajz, ének-zene, képzőművészet, közlekedési ismeretek stb.) interaktív tanítására és gyakoroltatására használjuk tanórákon vagy a tanítás utáni foglalkozásokon. Iskolánk számítógéptermében a gépek teljes cseréje 2008 tavaszán történt meg. Második számítógéptermünk átadása is megtörtént. Legújabb szerzeményeink az ún. digitális interaktív táblák, amelyek szinte valamennyi tantárgy oktatásában szerepet kapnak. 11 kollégánk járt ebben a tanévben továbbképzésre. Az udvari épület egyik tantermében is felszereltünk egy táblát, így teremcserével bármelyik tanító alkalmazni tudja tanóráján. Iskolanyitogató Tanuszodánk, tornatermeink lehetővé teszik, hogy tanulóink valóban mindennapi testedzésben részesüljenek. Az első évfolyamtól az 5. évfolyamig a heti egy óra kötelező úszásoktatás is helyben van, de akár mindennap úszhatnak azok a gyerekek, akik egészségük vagy tehetségük, kedvtelésük miat erre igényt tartanak. Az első és második évfolyamon néptáncot is tanulnak a gyerekeink. Művészeti nevelés: 2010 áprilisában megnyitotuk a Szilvásgombóc Galériát. A kiállításokon neves kerületi művészek, könyv illusztrátorok, valamint iskolánk jelenlegi és volt diákjainak munkáit állítjuk ki. A kiállítások rendhagyó művészeti órákkal egészülnek ki. Az elmúlt években ilyen órákat tartot többek közöt Berg Judit mesekönyv író, Laczkf János író, Gévai Csilla illusztrátor és Medveczky Ádám művész úr is. A 2006/2007-es tanévtől iskolánkban a gyógytestnevelésre javasolt gyermekekkel szakképzet kollégánk foglalkozik. A 2010/2011-es tanévtől teljes állású fejlesztőpedagógus segíti a tanulási nehézségekkel küszködő tanulókat és heti két délutánon logopédiai fejlesztésre is lehetőség van az iskolában. TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A tanítás után napközi várja azokat a tanulókat, akiknek a szülei csak munkaidő után tudják őket hazavinni. Az ebédelés után ig az udvaron játékos foglalkozást tartunk. A napközis gyerekek tól ig házi feladatot készítenek, gyakorolnak, ezután szabadidős tevékenységekre kerül sor. A napközis ügyelet ig tart. A tanórákhoz kapcsolódva, vagy azok kiegészítésére korrepetálásokon, továbbtanulást elősegítő előkészítőkön, szaktárgyi szakkörökön, tanfolyamokon lehetőségünk van tanulóinknak a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. A szakkörök a délutáni szabadidő színvonalas eltöltését segítik: kerámiaszakkör, kosárfonó, varró, kézműves. Ugyanezt szolgálja a főzőszakkör kicsiknek és nagyoknak, kis kórus, énekkar, drámajáték, logikai játék, néptánc. Könyvtárszakkör is színesíti a kínálatot. Kulturált környezetben, a hagyományos és modern információhordozókban gazdag könyvtár is rendelkezésre áll a könyvek helyben használatára, kölcsönzésre és kutatásra is egyaránt. Az iskolai sportkör szerepe, jelentősége a tömegsport felkarolása, ezzel is biztosítjuk valamennyi tanulónk számára a mindennapi testmozgás lehetőségét: vízilabda, foci, kerékpár, atlétika, RG és házi bajnokságok. A külső egyesületek edzési lehetőségeinek biztosításával (pl. gyermek-aerobik, judo, MAFC kosár suli, BEAC leány kosárlabda, Baráti Bőrlabda FC foci suli, ritmikus sportgimnasztika, akrobatikus rock- and-roll, triatlon stb.) lehetővé kívánjuk tenni, hogy az iskolánkban a tanulók délután utazás nélkül találjanak lehetőséget kedvük, tehetségük szerinti sportolásra, testedzésre. A kerületi zeneiskola kihelyezet tagozata délutánonként szolfézs és hangszeres oktatást folytat az iskolában. Így a zeneileg tehetséges gyerekeknek nem kell zeneórára más iskolába utazni. Hagyományaink: Színvonalas műsorokkal emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről. November végén, december elején adventi vásárt tartunk, ahol a gyerekek, szülők és pedagógusok közösen készítenek ajándékokat. 2-3 évente nagyszabású előadással mutatkoznak be tanulóink szüleik nagy örömére. Minden évben rendezünk sportnapokat, családi napot, farsangot, Mikulás műsort, műveltségi vetélkedőt, gyermeknapot, karácsonyi műsort, hangversenyt és még sokféle aktuális programot. Februárban sítábort, májusban erdei iskolát vagy tanulmányi kirándulást, a tanév végén pedig nyári tábort (iskolai sportáborok, kerékpártúra) szervezünk tanulóinknak.

27 Farkasréti Általános Iskola 2013/2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK A 2013/2014-es tanévben 3 első osztály indítását tervezzük. Az óvodától, szülőtől való elszakadást szeretetel, türelemmel, sok egyéni törődéssel könnyítjük meg. Erre hathetes szoktatási időszakot tervezünk játékos feladatokkal, mesével, bábozással, udvari játékkal stb. Fontosnak tartjuk a következetességet és a fokozatosságot a napi munkában. Célunk, hogy gyermekeinket ily módon is felkészítsük a hosszú iskolai évekre, megszeretetve velük a tanulást és az iskolai közösséget. NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI Iskolakóstoló a szülőknek és a gyermekeknek: február 23. szombat, A gyerekek tornacipőt és úszáshoz való felszerelést is hozhatnak! Nyílt órák a szülőknek: március 5. kedd, Tájékoztató: ugyanezen a napon közöt. LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS SZÜLŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET május 15. szerda, óra. Tiszteletel: Fazekas László igazgató IDŐPONTJA

28 Gárdonyi Géza Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola 1114 Budapest, Bartók Béla út 27. Telefon: ; Weboldal: gardonyi11.hu Igazgató neve: Homolay Károly Iskolanyitogató ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Kedves Szülők! Az Újbudai Pedagógiai Intézet évek óta e kiadvány keretében ismerteti meg a leendő első osztályosokkal és szüleikkel a kerületi általános iskolákat. A Gárdonyi Géza Általános Iskola a jelen tanévben 143 éves, míg az iskola épületét 1904-ben emelték. Ezt megelőzően több mint három évtizeden át a környéken bérleményekben folyt a tanítás. Intézményünk a Gellérthegy déli lejtőjének alján, a felújítot Bartók Béla úton, a 27-es szám alat található, félúton a Móricz Zsigmond körtér és Szent Gellért tér közöt, kiemelkedően jó tömegközlekedési lehetőségekkel. Az épület mögöt a boldog békeidőket idéző hatalmas gesztenyefás udvarunk és kertünk van, amelynek északi része fölnyúlik a Mányoki útig. Önök azonban bizonyára arra kíváncsiak, ma milyen az iskola? Körzetünk a Műegyetem rakpart, Irinyi József utca, Karinthy Frigyes út által határolt terület és a Gellérthegy déli lejtője, amely városrész othonaiból járnak hozzánk diákjaink. A családokkal együt nagyon fontosnak tartjuk a gyerekek nevelését az egymás tisztelete, az adot szó becsülete, a tulajdon megőrzése és tiszteletben tartása, az élet-egészségvédelem értékei mentén. Az iskolában nyugalom, rend és fegyelem van, a gyermekek biztonságának megőrzése elsőrendű fel adataink közé tartozik. A tanárok határozotan, de szeretetel foglalkoznak a gyerekekkel. Ez a szeretet az egyes diák örömeinek, gondjainak fgyelmes, jóindulatú kezelését is jelenti. Az iskola tanulólétszáma 462 fő. Több mint húsz éve többszörös a túljelentkezés a Gárdonyi Géza Általános Iskolába. Továbbtanulóinkat elsősorban a főváros nagy múltú és szakmailag kiemelkedő gimnáziumaiba veszik föl, mint a Fazekas, Apáczai, Eötvös, Veres Pálné, a Piaristákhoz és a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumba, a közeli Szent Margit vagy a Budapest- Fasori Evangélikus Gimnáziumba, a Baár Madas Református Gimnáziumba, a Radnóti, a Berzsenyi, az Arany János, vagy a kerület és az ország egyik legjobb középiskolájába, a József Atila Gimnáziumba. 2013/2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK A 2013/2014. tanévben két első osztályt indítunk. Az 1. a osztálynak Nemesné Márkus Krisztina, míg az 1. b osztálynak Gaálné Haár Bernadet lesz az osztályfőnöke. Mindkét osztályban a klasszikus, hagyományos szótagoló, hangoztató-elemző-összetevő módszerrel történik az olvasás-, írástanítás. Semmiféle szakmai kísérlet nincs az iskolában. Azonban, mint Önök is tudják, a kislányok és kisfúk sikeres iskolakezdése a programok meghatározotsága mellet elsősorban a tanítóktól függ, nem kisebbítve ezzel a család és maguknak a gyerekeknek a szerepét, érdemét. Iskolánkban első, második, harmadik osztályban választható alapon, a kötelező tanórán kívül tanítunk angol vagy német nyelvet, negyediktől pedig kötelezően, bontot csoportban, emelt óraszámban. A haladó csoportjainkban tanulók közül sokan nyolcadik osztály végére alap, illetve középfokú nyelvvizsgát szereznek az Állami Nyelvvizsga Bizotságnál, vagy más nemzetközi nyelvvizsgán vesznek részt sikeresen. A kerületi, a fővárosi és az országos tanulmányi versenyeken is tisztességgel állnak helyt diákjaink. Az iskolának 110 fős énekkara a tartalmas, kulturált és értékes szabadidő eltöltését hívatja szolgálni. A Weiner Leó Zeneiskola közreműködésével délutáni választható foglalkozásként biztosítunk szolfézst, zongora, hegedű és furulya tanulmányokat szintén az iskola épületében.

29 Gárdonyi Géza Általános Iskola Iskolanyitogató NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI Kedves Szülők! A Gárdonyi Géza Általános Iskola szeretetel vár minden érdeklődő szülőt és gyermeket személyes beszélgetésre, az iskola bemutatására, ezzel is segítve Önöket az elkövetkezendő döntésben. Nyílt napunk nincs, de várunk telefonon történt időpont egyeztetés után minden érdeklődőt, hogy működés közben ismerhessék meg a Gárdonyit, ezzel valós és nem kirakati képet nyerve az iskoláról. Ugyanakkor azzal a kéréssel és reménnyel fordulunk Önökhöz, hogy gyermekeikre legyen elegendő idejük, szeressék őket és fgyeljenek rájuk, legyenek következetesek, s ha kell, szigorúak velük szembe s ne felejtsék, ne felejtsük, hogy erkölcsileg is felelősek vagyunk értük. Tiszteletel és szeretetel: Homolay Károly igazgató

30 Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Grundschule in Gazdagrét Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Grundschule in Gazdagrét 1118 Budapest, Törökugrató utca 15. Telefon/fax: , Weboldal: Igazgató neve: Fretyánné Kozma Éva ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Szeretetel várunk intézményünkbe minden érdeklődőt! Iskolánk Dél Budán, zöldövezeti területhez közel fekszik. Könnyen elérhető a városközpont felől a 139 es, a 153 as és a 8-as buszokkal, de az agglomerációban elhelyezkedő településekről is. A kiterjedt zöldfelületekkel rendelkező Gazdagréti lakótelep közepén árnyas játszó és a sokféle sportevékenységet biztosító, hatalmas sportudvarral rendelkezünk. Huszonhét éves iskolánk az elmúlt években jelentős felújítások színtere let. A berendezési tárgyaink, a burkolatok, a nyílászárók nagyrészt megújultak, informatikai gépparkunk folyamatosan bővül nyarán őszén a kerület kiemelt iskolafejlesztési programja részeként sport- és játszóudvarunk rekonstrukciójára, műanyag borítású sportpályák létesítésére került sor. A mi iskolánk az egyetlen a kerületben, ahol a sportolási lehetőségeket egy minigolf-pálya is bővíti. Korszerű, multimédiás számítógép alapú oktatórendszerrel működő nyelvi laborunk van. Ez a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt interaktív multimédiás terem egyéb tárgyak tanításában-tanulásában is segítséget nyújt pedagógusainknak és tanulóinknak. Ezen kívül négy digitális táblával ellátot termünk, két számítógépes tantermünk van. Az osztálytermeinket igény szerint el tudjuk látni audiovizuális berendezésekkel. Tankonyhánk az elmúlt években let felújítva, kertünkben a diákok megismerkedhetnek a növényápolás rejtelmeivel. Jól felszerelt, dupla tornatermünk hozzájárul tanulóink egészséges életmódra neveléséhez és a legváltozatosabb sportrendezvény befogadására alkalmas. A tanulók felkészülését 8600 kötetes könyvtár, valamint médiatár segíti. Pedagógiai hitvallásunk: Iskolánk legfőbb feladata, hogy barátságos, szeretetteljes légkörben testileg lelkileg egészséges, piacképes tudással rendelkező gyermekeket neveljenek megbecsült, elismert, elégedet pedagógusok. Nagy hangsúlyt fektetünk a szilárd alapműveltség biztosítására, az alapkészségek fejlesztésére, a pozitív értékek befogadására képes, önfejlesztés iránt igényes tanulók nevelésére. A felső tagozaton a törvény adta kereteken belül emelt óraszámú matematika és magyar oktatással biztosítjuk nyolcadikosaink sikeres középfokú beiskolázását. Matematikából és szövegértésből az Oktatási Hivatal által évenként végzet országos kompetenciamérés alapján intézményünk a kerület egyik legeredményesebb iskolája, teljesítményünk jóval a fővárosi átlag felet van. Beiskolázási mutatóink kimagaslóan jók, tanulóink nyelvi felkészítése kiemelkedő szintű. Speciális programunk a német nemzetiségi két tannyelvű oktatás. Nevelési oktatási célja a német nyelv magas szintű elsajátítása, a német ajkú nemzetiségi kultúra megismertetése, ápolása. A német nemzetiséghez tartozó, illetve a német nyelvet emelt óraszámban tanulni vágyó diákokat várjuk ezekbe az osztályokba A tanulók a heti 5 német nyelvórán túl néhány tantárgyat magyarul és németül tanulnak. Ezzel bővül az idegen nyelvi szókincsük, nyelvi képességeik, hiszen naponta használják a német nyelvet. Egyszerre fejlődik anyanyelvi és német nyelvi kommunikációjuk, kompetenciájuk. Szakköri formában német hon és népismeretet oktatunk, az alsó tagozatosok német néptáncot tanulnak szakképzet tánctanár irányításával. Kiemelt fgyelmet fordítunk az egészségmegőrzés egyik fontos pillérére, a sportra.

31 Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Grundschule in Gazdagrét TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Az iskola közöt van nyitva. A tanulóink délutánjaikat napköziben, iskolaothonban vagy tanulószobán tölthetik jól felkészült pedagógusok vezetésével. A napköziben ebéd után 1500 óráig szabadidős foglalkozások folynak, a tanulási idő óra közöt van. Ezután játékos foglalkozásokat tartunk az ezt igénylő gyerekeknek. Szülői és tanulói igények alapján, az iskolai óraszámok fgyelembevételével énekkari programokat, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat, sportolási lehetőségeket biztosítunk. A kisebbségi programban tanuló gyermekek számára német nemzetiségi hagyományőrző foglalkozásokat tartunk. A délutáni időszakban a szabadidő hasznos eltöltése érdekében múzeum-, mozi-, színházlátogatást, könyvtári foglalkozásokat, tanulmányi kirándulásokat szervezünk, amelyek a gyerekek számára nemcsak élményt nyújtanak, hanem fejlesztik a tanulók érdeklődését, nyitotságát a környező világ felé. Informatikai szakköri foglalkozásokon vehet részt valamennyi érdeklődő diákunk. A 2013/14 es tanévtől kezdve, a törvényi előírásoknak megfelelően az 1. és az 5. osztályokban, illetve a további években felmenő rendszerben a tanulók órarendbe beépítet erkölcstan/hit és erkölcstan oktatásban vehetnek részt. A többi évfolyamon a délutáni órákban biztosítot a különböző felekezetű gyermekek hitoktatása. A kerületi Weiner Leó Zeneiskola intézményünkbe kihelyezet tagozatán hangszeres oktatás folyik. Tornatermükben több küzdősport és tánctanulási lehetőség áll az érdeklődő tanulóink rendelkezésére tanfolyami keretben szervezve. Az összesítet kerületi sportversenyben a Törökugrató Általános Iskola élen jár. Több éve foglalkozunk a labdarúgó utánpótlás-neveléssel. Három korcsoportban versenyszerűen veszünk részt a labdarúgó tornákon. A kupákon csapataink minden kategóriában dobogós helyezést értek el. A kreatív, művészetek iránt érdeklődő gyermekek számára igény szerint kiváló pedagógusok vezetésével művészeti foglalkozásokat tartunk. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK Az iskola diák és pedagógus közösségét a közös múltunk, elsősorban hagyományaink forrasztják közösséggé. Hagyományaink közül kiemelkedők a karácsonyi koncertsorozat, az iskolai bál, családi, egészség- és sportnapok, az iskolai diákönkormányzat programjai. A németes osztály tanulói Márton napi lampionos felvonuláson, illetve adventi ünnepségen, az angolosok Hallowen-partyn vehetnek részt. A nyári szünetben az ausztriai Obervellachba, illetve a Sopron melleti Brennbergbányára viszik lelkes pedagógusaink a német nyelvtudásukat gyakorolni, elmélyíteni kívánó diákjainkat. Az angol nyelvet tanuló tanulóink számára elegendő számú jelentkező esetén angliai utazást szervezünk. A felsős osztályok tavasszal erdei iskolában tanulmányozhatják Magyarország egy egy tájegységét. Ezek a napok a leghatékonyabbak az osztályok közösségé formálásának folyamatában, de az iskola falai közül a természetbe kilépve rengeteg ismeret megszerzését, elmélyítését is szolgálják. Énekkarunk valamennyi ünnepségünk, hangversenyünk központi szereplője, hosszú évek óta arany/kiemelt arany fokozatú elismerést nyernek a kerület minősítő versenyén. A szülőkkel szoros kapcsolatot tartunk. A Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítvány komoly anyagi és erkölcsi segítséget nyújt az iskolánknak. Támogatja a nyári táborokat, az eszközök beszerzését, a számítástechnikai fejlesztéseket, az iskolai versenyek díjazását. Az intézményünk 2010-ben elnyerte az Ökoiskola, 2011 ben pedig a Madárbarát iskola címet. Munkánk során arra törekszünk, hogy tiszta, élhető környezetet alakítsunk ki az iskola diákjai és pedagógusai számára. 2013/2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK Jövendő elsőseinket tapasztalt, gyermekszerető tanító nénik várják, akik felmenő rendszerben, az első négy évben folyamatosan tanítják a gyermekeket. Ez idő alat az alapkészségek kialakítását, az olvasás, írás, számolás biztos eszközként való alkalmazásának elérését tartjuk legfőbb feladatunknak. Írni, olvasni a hagyományos (szótagoló, hangoztató elemző) módszer szerint, a matematikát játékos, logikai feladatokkal kiegészítve tanítjuk, törekszünk a biztos számolási készség kialakítására.

32 Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Grundschule in Gazdagrét Három első osztály indítását tervezzük, két általános tantervű és egy német nemzetiségi programmal tanuló osztályt. Iskolánkban a német és az angol nyelv tanításának komoly hagyományai vannak. Az általános tantervű osztályokban az 1 3. évfolyamon naponta játékos angol nyelvi foglalkozásokat tartunk szakköri formában. Ezeket az órákat lehetőség szerint csoportbontásban kívánjuk biztosítani. A német nyelvet heti 5 órában tanítjuk. A felvételhez az előzetes német nyelvtudásra nincs szükség. Két nyelven oktatjuk a környezetismeretet és a készségtárgyakat. Heti egy órában német hagyományőrzés és néptánc oktatás van. Célunk a német nyelven való kommunikáció elérése. 1. a osztály: Általános tantervű (angol) 1. b osztály: Általános tantervű (angol) 1. c osztály: Mindennapos német német nemzetiségi program NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI Nyílt napok az iskolában 1-4. évfolyamon: február 4-5. az első három órában Farsangi játékos foglalkozás: február 18-án órakor Iskolakóstolgató foglalkozás :::: március 23. Sok szeretetel várjuk a leendő elsősöket és szüleiket! LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS SZÜLŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA A beiratkozás utáni első szülői értekezlet időpontjáról az iskolakóstolgató foglalkozáson adunk tájékoztatást. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ További információ kérhető Fretyánné Kozma Éva igazgatótól, Szolnoki Tamásné igazgatóhelyetestől és a leendő osztályfőnököktől az alábbi telefonszámokon: (1) , , vagy az címen. Az iskola működésével kapcsolatos részletes információk elérhetők a honlapon. Tisztelt Szülők! Amennyiben Iskolánk elnyerte az Önök tetszését, kérjük, töltsenek ki egy jelentkezési adatlapot, majd küldjék el számunkra en, illetve személyesen adják le az Iskola titkárságán. Az adatlap letölthető a honlapon a baloldali menüsorban található Leendő elsősöknek menüpont alat. Fretyánné Kozma Éva igazgató

33 Lágymányosi Bárdos Lajos Kétannyelvű Általános Iskola és Gimnázium Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1117 Budapest Baranyai u Telefon: Igazgató neve: Kerekes János ISKOLÁNK BEMUTATÁSA A Lágymányosi Bárdos Lajos Kétannyelvű Általános Iskola és Gimnázium a Petőf hídhoz közel fekszik, a 4-es, 6-os, 18-as és a 47-es villamossal is jól megközelíthető. A tanévben a következő 1. osztályokat indítjuk: angol két tanítási nyelvű, zenei, barangoló, logopédiai osztály Nyitotak vagyunk a kísérleti programokra. Referencia iskolája vagyunk pedagógiai és oktatási kísérleteknek a művészeti és a környezeti nevelés területén. Több egyetem és főiskola felkérésére szakvezető tanáraink irányítják a leendő pedagógusok gyakorlati képzését, az ELTE, a Zeneakadémia, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem külső gyakorlóhelyeként működünk. Énekkarunk rendszeresen szerepel hazai és külföldi versenyeken. A Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) Párácska Oktatóközpontja vagyunk, és felvállaljuk a környezeti neveléssel összefüggő tanártovábbképzéseket is óta Ökoiskolaként, 2012 óta Örökös Ökoiskolaként tevékenykedünk, és így az ökológiai szemlélet beépül mindennapjainkba őszétől már előminősítet referenciaintézményként működünk környezeti nevelés és a múzeumpedagógiai oktatás területén. Már az első osztálytól kezdve sokoldalú tapasztalatszerzésre építjük fejlesztő munkánkat (múzeumi foglalkozások, tekergő program, erdei iskolák, szaktáborok, versenyekre való felkészítés, stb.). Ezt országos, fővárosi és kerületi szintű eredményeink bizonyítják. Három éven keresztül vezetünk egy környezeti nevelési nemzetközi projektet, amelyben kiemelkedő munkát végeztünk. Ezt a munkánkat a nemzetközi mezőnyben kiválónak értékelték a szakértők, ben Nemzetközi Kultúráért Nívódíjban részesültünk. Az alsó tagozat valamennyi évfolyamán nagy hangsúlyt fektetünk az alapkészségek fejlesztésére, a környezeti nevelés minden területére, a múzeumokkal való kapcsolatartásra. Nagyon jó az együtműködés a Nemzeti Galéria, a Néprajzi Múzeum, a Természetudományi Múzeum és a Szépművészeti Múzeum múzeumpedagógusaival. Rendszeresen visszük tanulóinkat kiállításokra, foglalkozásokra. A Múzeumok a közművelődéséért nemzetközi konferencián is elismerték a munkánkat. Az alsó tagozat képzési célja, hogy a tanulókat felkészítse a felső tagozat követelményeire, és emellet harmonikus, kiegyensúlyozot, a természetet, a környezetet védő, óvó tanulókat neveljünk. TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Tanulóink délután szakkörökön, zeneórákon vehetnek részt (zongora, hegedű, klarinét, furulya). A kerületi és országos versenyeken rendszeresen jó eredményeket érünk el. Nagy népszerűségnek örvendenek a sportkörök, tanfolyamok, amelyeket tanulóinknak szervezünk (kosárlabda, röplabda, gimnasztika, önvédelmi sportok, számítástechnika és a különböző szakkörök). Évek óta kiemelten foglalkozunk a jeles zöld napokkal, ezeket igyekszünk emlékezetessé tenni a diákoknak. A környezetvédelem, a hagyományok ápolása, a természetes anyagok felhasználása oktató- és nevelőmunkánkban elsődleges szempont. Az alsó tagozaton tanulóinknak pályázati és szülői támogatással sikeres erdei iskolákat szervezünk. Nagyon jól felszerelt könyvtárunk segíti a tanulást.

34 Lágymányosi Bárdos Lajos Kétannyelvű Általános Iskola és Gimnázium EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK A változatos tanórai foglalkozások tartását módszertanilag felkészült pedagógusok, korszerű eszközök (pl.: 8 interaktív tábla) segítik. Színvonalas szakköreink, jól felszerelt szaktantermeink, könyvtárunk és számítástechnikai termek segítik az elmélyült munkát. A Praevolans és a Hargitai Alapítvány jutalmazzák a kerületi, budapesti, országos versenyeken helyezést elért tanulóinkat, valamint az iskola tárgyi feltételinek javításához is nagymértékben hozzájárulnak (pl. biológiai labor, folyosói bútorok, számítógépek, projektorok, hangosítási berendezések stb.). 2013/2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK 1. a barangoló osztály Osztályfőnök: Hajas Erika 1. n angol két tanítási nyelvű osztály Osztályfőnök: Máthé Ferencné 1. z emelt szintű zenei osztály Osztályfőnök: Wiesnerné Németh Mária Az osztályba előzetes zenei meghallgatás után veszszük fel a tanulókat. 1. c logopédiai osztály a Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizotság szakértői véleményével rendelkező tanulóknak Osztályfőnök: Bognár Zalánné Az osztályokban hagyományos módszerrel folyik az olvasás és írás tanítása. NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI Február 5.: Játékos foglalkozás a kéttannyelvű osztályba jelentkezőknek. Február 7.: Zenés, játékos foglalkozás a zenei osztályba jelentkezőknek. Bemutatóórák Február 18.: 1.a barangoló osztály, osztályfőnök: Hajas Erika. Február 20.: 1. n kétannyelvű osztály, osztályfőnök: Máthé Ferencné angol nyelvű bemutatóórát tart az 1. n, kétannyelvű osztályban Márkusné Faragó Imola. Február 19.: 1. z zenei osztály, osztályfőnök: Wiesnerné Németh Mária. Február 21.: 1. c logopédiai osztály, osztályfőnök Bognár Zalánné. Márciusi programok Március 5.: Játékos foglalkozás a kéttannyelvű osztályba jelentkezőknek. Március 12.: játszóház mindenkinek, aki szereti a logikai játékokat. Március : zenei meghtallgtatás a leendő 1. z osztályba jelentkezőknek. LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS SZÜLŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET június kor. IDŐPONTJA TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ Érdeklődni lehet Tóthné Timár-Geng Csilla igazgatóhelyetesnél a es telefonszámon.

35 Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1119 Budapest, Fogócska utca 4. Telefon: , tel./fax: Weboldal: Igazgató neve: Györeiné Boross Csilla ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Intézményünk fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az intézmény székhelye: 1119 Bp., Fogócska utca 4. Telephelye: 1116 Bp. Rátz László utca , tel./fax: Intézményünk zöldövezeti, családi házas környezetben helyezkedik el. Megközelíthető a 7-es, 173-as, 114-es, 214-es, 213-as autóbuszokkal, valamint a 47-es, 18-as, 41-es villamosokkal. Intézményünk szervezeti felépítése Óvodai tagozatunk a Rátz László utcai telephelyünkön működik két csoportal. A két csoport közül az egyikben autista gyermekek nevelése folyik, a másik pedig vegyes csoport. Óvodánkba maximálisan felvehető gyermeklétszám: 20 fő. Általános iskolánk a Fogócska utcai székhelyünkön működik: Enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára, Középsúlyos értelmi fogyatékos, autista és halmozotan sérült tanulók számára. Készségfejlesztő Speciális Szakiskolánkban 2+2 évfolyamos középfokú képzés folyik középsúlyos értelmi fogyatékos, autista és halmozotan sérült tanulók számára. Intézményünk sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket nevel oktat 3-tól 25 éves korig, szegregált formában. A beiratkozás a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizotság szakvéleménye alapján történik. Iskolánkban tanítás után óráig biztosítjuk tanulóink számára a napközis ellátást. Reggeli ügyelet 6.00 órától 7.45 óráig, esti összevont napközis ügyeletet pedig órától óráig tartunk. Az ügyelet igénybe vétele munkahelyi igazoláshoz kötöt. TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A tanórákon kívül biztosítot speciális terápiás foglalkozások: gyógytorna, úszás, logopédia, fejlesztő pedagógiai ellátás, mozgáskoordinációt fejlesztő néptánc foglalkozás, zeneterápia. Szakkörök:::: énekkar, informatika, tánc, népi játékok, futball, Kreatív Alkotó Műhely rajz és főző szakkör. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK Pedagógiai programunkban kitűzöt célunk: a sérült tanulók szeretete, elfogadása, képességeikhez, lehetőségeikhez mért legszakszerűbb speciális fejlesztése gyógypedagógiai módszerekkel, eszközökkel, valamint a tanulóink állapotából eredő hiányosságok teljes, vagy részleges megszüntetése. Gyógypedagógusaink nevelő oktató munkáját logopédusok, pszichológus, gyógytornászok, fejlesztő-gyógypedagógus, tánctanár, zeneterapeuta és gyógypedagógiai asszisztensek segítik. Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatására jellemző, hogy a gyógypedagógia legújabb, legfejlettebb módszereivel, eszközeivel fejlesztjük tanulóinkat. Az ismeretszerzés, valamint a képességek, készségek kialakítása komplex gyógypedagógiai fejlesztéssel együt történik.

36 Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Intézményünkben a nevelő-oktató munkát, a rehabilitációs tevékenységet egyénre szabot egyéni képességek és a szakértői véleményekben megfogalmazot javaslatokat fgyelembe véve egyéni fejlesztési tervek alapján végezzük. Az olvasás írás tanításának módszere iskolánkban a Meixner-féle dyslexia prevenciós módszer. A tanulók gyakorlat centrikus informatikai oktatásban részesülnek. A nyolcadik osztály végeztével tanulóink felkészültek arra, hogy a speciális szakiskolákban folytathassák tanulmányaikat. A középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista és a halmozotan sérült gyermekek oktatását egyéni fejlesztési terv alapján, diferenciáltan végezzük, fgyelembe véve a gyermekek terhelhetőségét, haladási ütemét. It a gyógypedagógus munkáját minden csoportban gyógypedagógiai asszisztensek segítik. A 8 évfolyamos általános iskolai képzés után tanulóink a 2+2 évfolyamos Készségfejlesztő Speciális Szakiskolánkban tanul hatnak tovább. Négy szakterületen szerezhetnek jártasságot: szövés, kerámia munka, háztartási ismeretek és kerti munka terén. Célunk ebben az intézményegységben az önálló életre való felkészítés. 2013/2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK Enyhe értelmi fogyatékosok részére: tervezet létszám: fő. Középsúlyos értelmi fogyatékosok részére: tervezet létszám: 6-8 fő. NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI Nyílt nap az enyhe értelmi fogyatékos általános iskolájában: február 20., március 12. Nyílt nap a középsúlyos értelmi fogyatékosok általános iskolájában: február 20., március 12. Nyílt óra az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók osztályában: egyénileg egyeztetet időpont alapján. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ További információkkal szolgálunk a es és a es telefonszámokon.

37 Őrmezei Általános Iskola Iskolanyitogató Őrmezei Általános Iskola 1112 Budapest, Menyecske utca 2. Telefon: Weboldal: Igazgató neve: Ujkériné Diviák Mária ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Intézményünk Újbuda délnyugati részén az Őrmezei lakótelepen található. Könnyen megközelíthető a 150- es és a 250-es autóbuszokkal. Újbuda Önkormányzata az elmúlt időszakban jelentős felújítási munkálatokat végzet iskolánkban ben átadásra került a teljesen felújítot konyha. Tíz tanteremben és a könyvtárban nyílászárócsere, festésmázolás, padlóburkolat felújítás, valamint világítás-korszerűsítés történt. A jövőben folyamatosan kerülnek sorra a további tantermek. Tornacsarnokunk mérete és felszereltsége kiemelkedő. Megújult a sportudvar is, fajátékokkal játszóteret alakítotunk ki és fásítást végeztünk ben iskolánk udvarán műfüves pálya épült. Az iskolai élet középpontjában a gyermek, a gyermek személyisége áll. Fontosnak tartjuk, hogy értékvesztet társadalmunkban a mai kor kívánalmainak megfelelő, társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres, kiegyensúlyozot emberekké váljanak tanulóink. Iskolánk jövőjének záloga a szakmailag igényes, a szülőkkel együtműködő nevelőtestület. A pedagógiai programunk alapelvei: Nyújtson minden tanulónak egységes, korszerű alapműveltséget az esélyegyenlőség biztosítására. Segítsen a továbbtanulásra való felkészülésben, és a lemaradók felzárkóztatásában. Fejlessze az emberi értékeket, pozitív erkölcsi tulajdonságokat, neveljen hazaszeretetre, más országok népeinek tiszteletére. Mutasson példát abban, hogy becsüljék, s tiszteljék embertársaikat, legyenek toleránsak másokkal szemben. Segítsen diákjainak abban, hogy váljanak képessé önmaguk megvalósítására, és alkotó emberként tudjanak élni a jövő társadalmában. Iskolánkban az első, a második és a harmadik osztályban játékos nyelvoktatásra lehet jelentkezni. Az angol vagy a német nyelv tanulása választható. Negyedik osztálytól kezdve bontot csoportokban előzetes szintfelmérés után folytatódik a tanulás. Ötödik osztálytól heti három óra mellet plusz egy órát kapnak az emelt szinten tanulók. Jól felkészült, több éve együt dolgozó nyelvtanár kollégák vezetésével, az új pedagógiai módszerek alkalmazásával zajlik az idegen nyelv oktatása. A tanórák mellet szerveznek feladatmegoldó-, vers-és prózamondó versenyt, valamint a diákok részt vesznek a kerületi és a fővárosi versenyeken. A tanulási nehézségekkel és szociális hátránnyal küzdő tanulók felzárkóztatása érdekében diferenciált foglalkozásokat szervezünk. A hetedik és a nyolcadik évfolyamon a magyar nyelvtan és irodalom, valamint a matematika tantárgyat képességek szerinti csoportbontásban oktatjuk jelentős segítséget adva diákjainknak a továbbtanuláshoz. A tanévben az elballagot 8. osztályosaink 45%-a gimnáziumban, 45%-a szakközépiskolában, 10%- a szakiskolában folytatja tovább tanulmányait. Iskolánk értékrendjében kiemelt helyet foglal el a hagyományos, örök érvényű értékek mellet a környezet ismerete és szeretete, tanulóink környezetudatos nevelése ban elnyertük az Ökoiskola címet, melyet ban, majd 2011-ben ismét megpályáztunk és megkaptunk ben megítélték számunkra az Örökös Ökoiskola címet. Kiemelt fgyelmet fordítunk a jelenségek természetbeni tanulmányozására, megfgyelésére, az egészséges életvitel igényének kialakítására. Minden tanévben iskolánk valamennyi tanulója megismerkedik egy-egy Nemzeti Park adotságaival, természeti értékeivel és kultúrtörténetével, egy kirándulás keretében meglátogatja azt, majd a megszerzet ismereteket egy kiállítással foglaljuk össze. Az elmúlt években a Balatonfelvidéki-, a Bükki, a Duna-Ipoly, a Fertő-Hanság, a Kiskunsági és a Hortobágyi Nemzeti Parkban jártunk. A környezeti nevelés és az egészséges életmódra nevelés jegyében számos programot szervezünk a tanév során. A világnapokról vetélkedők, pályázatok, iskolarádiós műsorok kapcsán emlékezünk meg. A környezet kímélése céljából tanulóink környezetudatos magatartását igyekszünk alakítani: szelektíven gyűjtjük a PET palackokat, a papírt, az iskolaudvaron komposztot készítünk. Hagyományaink a közösen megtartot nemzeti ünnepek mellet az Őrmező költői kerületi szavalóverseny, ezzel emlékezve a lakótelepünkön élt Kálnoky László, Zelk Zoltán és Kormos István munkásságára.

38 Őrmezei Általános Iskola A Mikulás az ovisokkal, a karácsonyi és a Szent György napi hangverseny, a farsang, az anyák napi ünnepségek és a sportnapok elmaradhatatlan programjai iskolánknak. Az iskola és a család kapcsolatartása folyamatos, a tanév során rendszeresen tartot szülői értekezletek, Iskolanyitogató fogadóórák révén. A 2005/2006. tanévtől negyedévente megjelenő Őrmezei Hírvivő című kiadványunk, valamint a weblapunk még inkább elősegíti az információ-áramlást a szülői ház felé. TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Iskolánkban elsőtől hatodik osztályig napközis csoportok működnek. A hetedik és a nyolcadik osztályosok a tanulószobát vehetik igénybe. Az ebédelést követően a tanulók a szabadidejüket -jó idő esetén- a játszóeszközökkel felújítot udvaron, a sportpályán és a műfüves pályán tölthetik. Az alsó tagozatosok délutáni tanulási ideje és óra közöt van. Ezután uzsonnáznak, majd négy órától folyamatosan mennek haza a gyermekek. A délutáni szabadidőt vagy a csoportban töltik, vagy részt vehetnek az iskolában működő szakköri foglalkozásokon, de az iskolai könyvtár is tartalmas időtöltésre ad lehetőséget. Alkalmanként színház-, múzeum-, állatkert- és cirkuszlátogatás színesíti a programot. Ebben a tanévben a következő szakköröket működtetjük: énekkar, népdalkör, informatika-, matek-, ÖKO-, rajz-, sakk- és kézműves szakkör. Az Újbudai Tavaszi Hangversenyen énekkarunk arany fokozatban részesült. Diákjaink számos sportfoglalkozás közül választhatnak: kosárlabda, röplabda, atlétika, játékos torna kicsiknek, takewando, akrobatikus rock and roll, foci szakképzet edzőkkel. Az önálló kutatómunkához, ismeretszerzéshez kötetes könyvtár áll rendelkezésre. Az épületben működik a Weiner Leó Zeneiskola is, így sokféle hangszeres oktatás biztosítot az iskolán belül tanulóink számára. Népszerű az alsós és felsős évfolyamokon az erdei iskola. A nyári szünidőben a Kamaraerdei Ifúsági Parkban is kellemes az időtöltés. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK Az első osztályosokat a tanév elején logopédus vizsgálja, s ha szükséges heti rendszerességgel nyújt segítséget. A foglalkozásokat helyben, a logopédiai kabinetben tartja. A rászorulók helyben vesznek részt a gyógytestnevelés foglalkozásokon, melyeket az iskola gyógytestnevelő pedagógusa tart, gyógyúszásra is kíséri a gyermekeket a Farkasréti Általános Iskolába. Az étkeztetést külső élelmezési vállalat biztosítja. A tanulók étkezési díjának befzetése banki átutalással, illetve csekken történhet. Az iskolai büfé kínálata is az egészséges táplálkozás szelleméhez igazodik. Az intézményünk tanítási napokon reggel óráig, délután óráig biztosít napközi ügyeletet. Az iskola alapítványa az iskolai élet csaknem minden területét segíti. 2013/2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK A 2013/2014. tanévben két első osztály indítását tervezzük osztályonként fős létszámmal. Tapasztalt, gyermekszerető kollégák szeretetel várják a leendő első osztályosokat. Az átmenet nehézségek nélkül zajlik, mert jó az együtműködés az óvodákkal. Évente kölcsönösek a látogatások és a szakmai megbeszélések. Az átmeneti időszakban folyamatos terheléssel szoktatják a tanítók a kisdiákokat az iskolai élethez. Sok játékot, pihentető foglalkozást iktatnak az órai munkába. Az anyanyelvi tárgyakat jelenleg az Apáczai és a Nemzeti Kiadó tankönyveiből tanítjuk a hagyományos hangoztató-elemző-összetevő módszerrel, szótagolással. A matematika tanításában a legmodernebb módszereket alkalmazzuk. A Dinasztia Kiadó: A matematika csodái tankönyvcsaládját használjuk. A mindennapos testnevelést a heti öt órát a nagyméretű, ketéosztható tornateremben tartjuk. Az Őrmező SE szakszerű szivacskézilabda, illetve labdarúgó edzéseket, a Mafc Kosársuli kosárlabda edzése-

39 Őrmezei Általános Iskola ket biztosít térítésmentesen azoknak a kisleányoknak és kisfúknak, akik ezen sportágakkal kiemelten szeretnének foglalkozni. Játékos, az életkorhoz igazodó módszerek alkalmazásával már első osztálytól lehetőséget biztosítunk tanórán kívül az idegen nyelv és az informatika tanulására szakköri keretben. Testnevelésóra keretében az úszásoktatás második osztályos kortól a Kondorosi úti uszodában történik. A körzeti óvodák szülői értekezletein és a nyílt órák alkalmával a szülők tájékoztatást kapnak a választható lehetőségekről és teendőkről. NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI január-február A nagycsoportos óvodások látogatásai az első osztályban, majd kézműves foglalkozás a leendő első osztályos tanító nénik irányításával február 12. Nyílt órák, majd beszélgetés a leendő első osztályos tanítókkal, Mozdulj magadért! Játékos sportfoglalkozás óvodások és szüleik részvételével március 25. Játékos angol órabemutató és foglalkozás óvodások és szüleik részére. LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS SZÜLŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA június óra Az osztályfőnökök részletes tájékoztatást adnak. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ A beiratkozásra, és az iskolára vonatkozó kérdéseikre os telefonszámon tájékoztatást ad Ujkériné Diviák Mária igazgató, Radnótiné Zalamek Ibolya igazgatóhelyetes és Martonné Madaras Emőke iskolatitkár. Látogassanak el weboldalunkra, ahol információkat, képeket találhatnak programjainkról:

40 Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakközépiskola Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakközépiskola 1116 Budapest, Kiskőrös u. 1. Telefon: , Igazgató neve: dr. Pereszlényiné Kocsis Éva ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Iskolánk 185 éves múltra tekint vissza. Dél-Budán, Albertfalva központi részén, a Fehérvári út és a Sáfrány utca közöt helyezkedik el, a Kondorosi úti uszoda szomszédságában. Könnyen megközelíthető a 18-as, 41-es és a 47-es villamossal, valamint a 7-es, 114-es, 213-as, 214-es autóbusszal. A környezet kertvárosi jellegű. Épületegyütesünk, felújítot udvarunk, sportpályáink, tornacsarnokunk csendes zöldövezetben található. Hitvallásunk: Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye. (Örkény I.) Célunk, hogy a tanulók életkori sajátosságait is fgyelembe véve, kitűnő színvonalú nevelést-oktatást biztosítsunk. Az ehhez vezető utat a személyiségfejlesztésben és a barátságos, biztonságot nyújtó légkörben látjuk. A jó légkörben, kedvvel végzet munka megsokszorozza a tudást. Pedagógiai munkánk középpontjában négy terület áll: 1. Tehetséggondozás Intézményünk elkötelezet a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatásában. Célunk, hogy a gyerekek saját képességeiket a lehető leghatékonyabban használják, tanulják meg elfogadni és elfogadtatni tehetségüket. Gazdasági ismeretek elsajátítására a JAM diákvállalkozás keretein belül délutáni szakkörökön is van lehetőség. Az informatikai kompetenciák fejlesztését digitális táblás oktatással is segítjük. 2. Diferenciált készségfejlesztő nyelvoktatás A nyelv tanítását első évfolyamon kezdjük szakköri keretben, majd negyedik évfolyamtól a Pedagógiai programunk által meghatározot óraszámban biztosítjuk a tanulók továbbhaladását. Ötödik évfolyamtól nívócsoportokban tanítjuk az idegen nyelvet (angol vagy német nyelv). 3. Érzelmi-művészeti nevelés A művészet az emberi lélek fejlesztésének egyik leghatékonyabb eszköze. A művészeti, érzelmi nevelés célja a személyiségfejlesztés és a tehetséggondozás. A művészeti irányultságú osztályainkban emelt szinten oktatjuk a művészeteket, ami magában foglalja az emelt szintű ének-zenei képzést, a képzőművészeti oktatást, valamint a tánc- és mozgás tanítását is. Délután diákszínpad, modern tánc, bábozás és énekkar várja a tanulókat. Iskolánkban működik a Petőf Musical Stúdió, mely elsőtől nyolcadikig várja diákjainkat. 4. Teljes körű egészségnevelés Célunk, hogy egészséges életmódra neveljük gyermekeinket. Fontos, hogy az iskola a tanulás és a munka egészséges színtere legyen. Ezt segíti a mindennapos testedzés program, mely kiegészül délutáni választható foglalkozásokkal. Gyógytestnevelő segíti munkánkat, gyógyúszással is kiegészítve a tanulók testedzését. Az almaprogramban való részvétel biztosítja gyermekeink napi vitaminszükségletét. Iskolánkban öt osztálytípus közül választhatnak a szülők, tanulók: Az általános tantervű osztályainkban a matematika és az anyanyelv oktatására tesszük a hangsúlyt. A nagy hagyományokkal bíró zenei képzést a művészeti irányultságú osztályokban, komplex tehetséggondozással egészítjük ki. Az emelt óraszámú testnevelés osztályokban szaktanárok tanítják a tantárgyat már az alsó tagozaton is. A rendszeres testmozgás, levegőzés mellet lehetőség nyílik szakedző vezetésével az alsó tagozaton az úszásra is a Kondorosi úti uszodában. A tanulók igény szerint korcsolyaoktatáson vehetnek részt a testnevelés órák keretében. Az idegen nyelvi, reál osztályainkban heti egy órában előkészítjük a kötelező nyelvoktatást. A kis matematikusok osztályába várjuk a reál érdeklődésű gyerekeket, ahol emelt szinten tanulhatják a matematikát. Az osztályok indítása, kialakítása a jelentkezők számától függ. Iskolánk 4 számítástechnika szaktanteremmel és 1 nyelvi laboratóriummal rendelkezik. Ez lehetőséget ad arra, hogy tanulóink bontot csoportban tanulják ezeket a tárgyakat.

41 Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakközépiskola TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A nevelést, az oktatást segíti könyvtárunk, szélessávú Internet hozzáférési lehetőségünk, számítástechnikai szaktantermeink. A szabadidő eltöltését nagyméretű sportcsarnok, szabadtéri sportpályák, műfüves pálya segíti. Délutánonként felzárkóztató jellegű korrepetálások vehetők igény-be, emellet tehetséggondozás is történik szakköri keretben. A színészmesterség iránt érdeklődők a 18 éves múltra visszatekintő Petőf Musical Stúdió munkájában vehetnek részt, ahonnan számos vezető budapesti és vidéki színház színészei kerültek ki. A stúdió munkájába az érdeklődők már első osztálytól bekapcsolódhatnak. Egyéni és csoportos hangképzésben énekórákon vehetnek részt és táncolhatnak a stúdió tánckarában. Hangszeres oktatást a Weiner Leó Zeneiskola biztosít iskolánkban. Ápoljuk hagyományainkat, így az alábbi programokat minden tanévben megrendezzük: diákönkormányzati témanap, kerületi nap, szüret, adventi készülődés, osztályelőadások (karácsonyi, anyák napi műsor), templomi karácsonyi koncert, hajókirándulás, farsang, gyermeknap, erdei tábor, nyári táborozások, ballagás, koszorúzás a Petőf-szobornál és iskolánk Petőf-falánál. Igyekszünk a sokszínű iskolai programokba bevonni az életkori sajátosságokat fgyelembe véve a diákság egészét. Alsó tagozaton szakmájukat értő, összeszokot pedagógusok 1-4. osztályig tanítják a gyerekeket. Felső tagozatos diákjaink részére is biztosítjuk a közismereti tárgyakból a külső elvárásoknak megfelelő felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokat, amelyeket szaktanáraink tartanak. A kerületi tanulmányi és sportversenyekre felkészítjük tanulóinkat. Diákjaink délutánonként különböző szakkörökön fejlesztethetik képességeiket és igen gazdag szabadidős tevékenységek közül választhatnak az érdeklődők. Szakkörök és tanfolyamok: JAM diákvállalkozás, Matild Média Iskola (újságírás, televíziózás, rádiózás), informatika, idegen nyelv, kis tudós klub, sakk, diákszínpad, énekkar, néptánc, bábozás. Táborok: erdei iskolák, nyári táborok. Sportélet: korcsolya, röplabda, karate, foci, kézilabda, kosárlabda, úszás, ugróasztal. Várhatóan hamarosan elkészül a mászófal. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK Minden tanulónknak tudunk biztosítani napközit, tanulószobát és étkezési lehetőséget. Az iskolában büfé is működik. Iskolánk reggel 7.00 órától ügyeletel várja a tanulókat, délután a napköziben óráig tartózkodhatnak a gyerekek. Iskolánkban gyógytestnevelő, logopédus, és fejlesztő pedagógusok segítik a rászoruló tanulókat. 2013/2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK A 2013/14-es tanévben induló osztályaink tanítói: Beck Lilla, Horváthné L. Mária, Kissné M. Ildikó, Nagyné Sz. Anita, Salamon Péterné, Varga Éva. Iskolánkban választható osztályok: Általános tantervű osztály Kis matematikusok osztálya Idegen nyelvi, reál osztály Emelt szintű ének-zenei oktatáson alapuló művészeti irányultságú osztály Testnevelés emelt szintű osztály Az osztályok indítása, kialakítása a jelentkezők számától függ.

42 Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakközépiskola NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI február első és második órában. Kopogtató címmel olyan játékos, élményszerű foglalkozásokat szervezünk az óvodásoknak, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek az iskolával és az it tanító pedagógusokkal Gyermekeknek Szülőkkel beszélgetünk február 18. Mesedélután Jó tapasztalatok március 4. Tavaszi szél Mit mond a logopédus? március 18. Mozgolódó A gyermeki lélek április 8. Találd ki! Csináld meg! Az iskolaéretségről április 22. Gyertek haza, ludaim A gyógytestnevelő szemével LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS SZÜLŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET február óra, május óra IDŐPONTJA TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ dr. Pereszlényiné Kocsis Éva igazgatótól és Salamon Péterné igazgatóhelyetestől

43 Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule 1119 Budapest, Bikszádi utca Telefon: Weboldal: Igazgató neve: Dr. Prőhléné Hehl Éva ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Iskolánk Újbuda legmagasabb létszámú általános iskolája. Tanulóink szerint: egy jó hangulatú, kellemes környezetben elhelyezkedő épület, mely a forgalomtól távol, mégis könnyen megközelíthető helyen található. Az EU-komfort játszóterek, az igényesen megtervezet és kivitelezet belső udvar igazi éden a gyermekek számára. Tantermeink tiszták, gondosan berendezve várják a tanulóifúságot. Technikai személyzetünk gondoskodik arról, hogy mindenüt tisztaság legyen. Büszkék vagyunk a kertünkre, hiszen szakavatot kéz (kezek) ügyel arra, hogy sokféle virág, bokor, árnyat adó fa nyújtson kellemes környezetet a diákoknak. Jó napközisnek lenni! Az ebédlőnk teljes kényelmet biztosít az étkezéshez. Tiszta, rozsdamentes minden, a mosogatógépek jól végzik munkájukat. A konyhás nénik az ebéd mellé kedvességet, mosolyt, a kicsiknek segítséget nyújtanak. Nevelőtestületünk egységes, igazi jó csapat, akik a nevelés mellet a tudás megszerzésének fontosságát tekintik a legfontosabb célnak. Gyermekközpontú iskolánk segíti a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását. Szülő-gyermek-pedagógus; e hármas kapocs jó együtműködése a siker záloga. Csak közösen tudjuk elérni, hogy kitartó munkával, szorgalommal önállóságra, igényességre, kreativitásra neveljük őket, hogy majd később kialakuljon bennük az önművelés igénye. Szintén közös eredmény, elnyertük az örökös ÖKO-iskola címet, amelyre nagyon büszkék vagyunk. A nyelvoktatás is óriási igényként fogalmazódik meg, ez egybecseng programunk fő specialitásával. A német nemzetiségi nyelv mellet, az angol oktatás honosodot meg nálunk. A német nemzetiségi nyelvet heti 5 órában játékos módszerekkel ismerik meg a tanulók. A nyelvtanítás kezdő szintről indul, nem szükséges előzetes nyelvtudás. Az ide jelentkezőknek mindkét óvodás foglalkozáson ajánlot a részvétel. A nemzetiségi osztály mellet két angolos osztályt tervezünk. A 3. osztálytól heti 3 órában (1-2. osztályban szakkör keretében) tanítjuk az angol nyelvet. A felső tagozaton van lehetőség a heti 5 órás emelt szintű nyelvtanulásra. Végzőseink egy jelentős része német, ill. angol középfokú nyelvvizsgát tesz. A sikeres nyelvvizsgázók vizsgadíjának az 50%-át az alapítvány megtéríti. Nem lehet más célunk, mint elsősorban a magyar nyelv és irodalom, matematika, majd az idegen nyelv magas szintű tudása, hogy az alap (amit adunk), biztosítsa a későbbi szárnyalás lehetőségét. TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Alsós tanulóink 95%-a napközis, de az elmúlt években a felső tagozaton is megnőt az igény. Így 3 csoportban vannak ők is jelen óráig. A napközi az egyéni felzárkóztatás és a tehetséggondozás fontos színtere. A délutáni időszak nagyon fontos a gyermekek életében. Nemcsak a tanulás, hanem a különórák időszaka is, amit it helyben, az épület falai közöt igyekszünk megvalósítani. Színes programjaink széles paletát nyújtva évek óta működnek helyi és külsős tanárokkal: hangszeres zene, énekkar, szolfézs, foci, kosár, röplabda, játékos torna, foorball, aerobic, társastánc, kézműves foglalkozás, karate, gyógytestnevelés, korcsolya, úszás. A lehetőségek adotak, kitűnő szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel úgy, hogy a kapun sem kell kilépni. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK Azok a tanulók, akik a mi iskolánkba járnak, egy rendkívül ápolt udvaron, játszótéren tölthetik szabadidejüket. Mindezt tehetik azért, mert a Teleki Blanka Német Tagozatos Iskoláért Alapítvány éppen azt tűzte ki céljául, hogy lehetőségeihez mérten fejlessze, szépítse iskolánk környezetét. Ezt adományokkal, munkával, az 1% felajánlásával szakmai hozzáértéssel teszik a szülők. A gondos szülői hátér alapot biztosít

44 Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule a diákoknak, ami a közös eredményekben is megmutatkozik. Kölcsönös tisztelet egymás iránt ez lehetne a motója a kapcsolatunknak. Éppen ezért sikeresek programjaink is; a teljesség igénye nélkül: az ÖKOnap, Jótékonysági vásár, Alapítványi bál, kulturális bemutató, sportnapok, múzeum, színházlátogatás, erdei iskola a 6. évfolyamon, a nemzetiségi tábor (alsó-felső) Tarjánban, kapcsolatartás német testvériskolával, nyári táborok, farsang, karácsonyi ünnepélyek. Büszkeségünk a szülői-, gyermek- és pedagóguskórus.. még sok minden egyéb, ami tanulóink közérzetét javítja, a szülők elvárásainak is megfelel. Tudjuk, naponta érezzük, hogy jó telekisnek lenni. 2013/2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK 1.a (angol) Dr. Lendvayné Havasi Henriete Óvónőként kezdtem a pályámat, s szívemhez a 7-8 évesek állnak a legközelebb. Nyitotságuk, tudásvágyuk, érzelmi gazdagságuk magával ragadó. Arra törekszem, hogy megkönnyítsem számukra az iskolába lépést. Érdeklődő, fogékony, jókedvű gyerekeket szeretnék nevelni. Önállóságukra, öntevékenységükre, természetes kíváncsiságukra építek. A szülőkkel együtműködve szeretném elérni, hogy minden gyermek képességei legjavát nyújtsa 1.b (angol) Feketéné Zsiga Márta és Pálné Neumayer Éva Mindketen tudatosan készültünk a pedagógus pályára, a főiskola elvégzése után nem volt kétséges, hogy mi lesz az életünk célja. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy szereteteljes légkörben, nyugodt, tartalmas munka folyjon. Igyekszünk megkönnyíteni az átmenetet az óvodából az iskolába sok játékkal, odafgyeléssel, kedves, derűs hangulatal. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a diferenciált egyéni képzésnek, a személyiségfejlesztésnek és az életre nevelésnek. Szeretnénk tanulóink önbizalmát, pozitív tulajdonságait fejleszteni, erősíteni. Célunk, hogy gyermekeink szeressenek iskolába járni s mindezt kellemes, családias, gyermekközpontú légkörben biztosítjuk. 1.c (német nemzetiségi) Fehér Józsefné Istóczki Ildikó "A gyermekeket tiszteletel kell fogadni, szeretetel oktatni-nevelni és önállósággal elbocsájtani. (Rudolf Steiner) Ennek szellemében várom leendő kis tanítványaimat, akiket szüleik féltő-óvó szeretetel bíznak rám. Szeretném megteremteni számukra azt a légkört, amely biztosítja, hogy naponta éljék meg a csodát, a tanulás értelmét, sikerét. A bennük szunnyadó tehetség kibontakoztatását tartom legfőbb feladatomnak, hogy egy igazi kis közösségben szabadon szárnyaló egyéniségekké váljanak. 1.c (német nemzetiségi) Csillag Virág Gyermekkori álmom vált valóra, amikor a pedagógusi diplomát a kezembe vehetem. Rokonaim, ismerőseim körében mindig voltak gyermekek, akikkel szívesen foglalkoztam, így a kis elsősök kimondotan közel állnak hozzám. Fontosnak tartom, hogy az óvodából kikerülő csöppségek megkedveljék az iskolát. Ennek feltétele a vidám, játékos légkör. Ugyanakkor törekszem arra, hogy a gyermekek megszeressék a tanulást és legyen sikerélményük. Munkám során fontos szerepet játszik a német nemzetiségi hagyományok ápolása. A német nyelv elsajátítása mellet, a német nemzetiségi hagyományok őrzését is szívemen viselem, hiszen származásomnak köszönhetően magam is ebben nőtem fel. NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI Nyílt órákat tartunk március 5-én, 6-án és 7-én, 8.00 és óra közöt. Az érdeklődők nagy száma miat sajnos mindenkit csak egyszer tudunk fogadni. Ezért kérjük a kedves érdeklődőket, hogy a nyílt napok egyikére ( től) előzetesen jelentkezzenek be a es telefonszámon. Mind a három napon ugyanazok a tanítók tanítanak. Ismerkedés az iskolával címmel az óvodából az iskolába átvezető foglalkozásokat tartunk április 4-5-én csütörtök, pénteki napokon óráig a leendő elsősöknek. Az óvodás foglalkozáson való részvétel minden gyermek számára ajánlot. Március 5-én és 6-án játékos angol foglalkozást tartunk az érdeklődők részére. Jelentkezés től a es számon.

45 Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Az óvodás foglalkozás ideje alat a szülők szakemberrel beszélgethetnek az iskolakezdés problémáiról. A nagy érdeklődésre való tekintetel kérjük a kedves szülőket, hogy részvételi szándékukat mind a nyílt órára, mind az angol foglalkozásra feltétlenül jelezzék a portán személyesen vagy telefonon! LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS SZÜLŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA Tájékoztató szülői értekezletet tartunk a leendő első osztályosok szüleinek március 4 én órakor. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ Győri Tamásné alsó tagozatért felelős igazgatóhelyetestől a es telefonszámon. Iskolánk honlapja megtalálható a címen.

46 Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola 1119 Budapest, Bikszádi utca Telefon: Igazgató neve: Kiss Mihály ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Újbuda legdinamikusabban fejlődő tanintézete. Részben lakótelepi, részben zöldövezeti környezetben található, tömegközlekedéssel jól megközelíthető. Köznevelés típusú regionális sportiskola vagyunk, tehát nincsenek körzethatáraink. Így tanulóinkat a kerületből és vonzáskörzetéből válogatjuk. A leendő elsősök játékos sport képességfelmérésen vesznek részt. Intézményünkben a gyermeklétszám évek óta folyamatosan nő, jelenleg 425 tanulónk van. A es tanévet pedig az eddigi kető helyet három osztállyal indítjuk el. Változó világunkban igen fontos, hogy iskolánk olyan örök értékeket képviseljen, amelyek vonzók a szülők és a gyerekek számára. Így 2001-ben létrehoztuk a sportiskolát, ahol olyan jó tanuló-jó sportoló diákokat nevelünk, akik a tanulást, a sportolást és az egészséget igen fontos tényezőnek tekintik fejlődésükben. Ezt a döntést erősítete meg az a tény, hogy 2005-től köznevelés típusú regionális sportiskola letünk. Ma már a Testnevelési Egyetem gyakorló iskolája is vagyunk, illetve a MAFC fú kosárlabda utánpótlás-nevelését végezzük. A színvonalas sportoktatást segíti a megfelelő infrastruktúra kialakítása: műanyag borítású atlétika és kézilabda pálya, műfüves focipálya, nagyméretű, szépen felújítot tornacsarnok, tükrös aerobik terem. Fontosnak tartjuk a közösség formálását az egyén személyiségének tiszteletben tartásával. Szeretnénk elérni, hogy a gyerekek szívesen járjanak ebbe az iskolába, ahol megértő, motiváló, szerető légkör veszi őket körül. Ahol a tisztességes munkának, a tudásnak, a szorgalomnak és a sporteredményeknek becsülete van. Valljuk, hogy csak a testileg, lelkileg egészséges fatalok tudják képességeik legjavát adni, küzdeni, helytállni. Névadónk, Grosics Gyula személyes példája is segíti diákjainkat mind a sportban, mind az életben. Iskolánkban kiemelten hangsúlyos területek: 1. Egészség mindennapos testnevelés 1-8. évfolyamon úszásoktatás 1-8. évfolyamon reformétkezés 2. Tanulás ovis ismerkedő a leendő iskolások számára (iskolakóstoló) belső mérések a tanév végén 4. és 6. évfolyamon magyar és matematika tantárgyakból tehetséggondozás matematikából, magyar és idegen nyelvből Aranyötösök Klubja program két digitális tábla segíti a korszerű oktatást a megújult Benedek Elek könyvtár várja tanulóinkat 3. Sportolás Mikulás kupa, Ovimpia (sportversenyek ovisok számára) a Testnevelési Egyetem Gyakorló iskolája vagyunk saját egyesületünk a Budai Diáksport Egyesület Kölyök Aranycsapat Kupa Grosics Gyula születésnapja alkalmával rekreációs sportágak beépítése (úszás, síelés, kajakozás, túrázás) 4. Érvényesülés kétannyelvű sportiskola előkészítése idegen nyelv oktatása 1. osztálytól emelkedő óraszámban számítástechnika oktatása 4-8. évfolyamig multimédia használata a nyelvoktatásban 5. Együvé tartozás egységes sportöltözet saját logónk, indulónk, színeink vannak és év eleji eskütételeink munkánkról, eredményeinkről évkönyvünkben számolunk be olimpikonokról tantermeket neveztünk el, hogy élő példaképet követhessenek gyermekeink munkánkat a Kölyök Aranycsapat Közhasznú Alapítvány és a Komplex Művészeti Nevelés Alapítvány segíti A család-iskola kapcsolatában fontosnak tartjuk, hogy a szülőket bevonjuk a testmozgás megszeretetésébe hetente legalább egyszer, illetve sportnapok alkalmával (nyitot udvar). Hétvégenként pedig kosárlabda mérkőzéseket, bajnokságot rendezünk a szülőknek.

47 Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Minden év januárjának utolsó szombatján Iskolakóstolót szervezünk a leendő elsősök és szüleik számára. Évente megjelenő évkönyvünkből pedig mindenki megismerkedhet az iskola munkájával, eredményeivel. Hagyományaink Állandó programjaink közül említést érdemel a téli Mikulás szépségverseny és a Luca-napi vásár, a sítábor, szeptemberben az erdei iskola, nyáron a kajak és tenisztábor szervezése. A nyári szünetben is több iskolai szervezésű tábor ad alkalmat a pihenésre, szórakozásra belföldön, illetve külföldön (Balatonon, Erdélyben). Iskolánk Alma Galériájában rendszeresen kiállításokat szervezünk óvodások, iskolások és felnőt művészek változatos technikával készült alkotásaiból. TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Alsó és felső tagozaton egyaránt olyan változatos szakköri foglalkozásokat szervezünk az érdeklődő és tehetséges tanulók részére, mint például számítástechnika, természetudományos, művészeti, tehetségfejlesztő, nyelvi, szorobán stb. Rendszeresen részt veszünk a FONÓ programjain. Különféle táborokat szervezünk télen-nyáron. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK Minden nyolcadik osztályos tanulónk felvételt nyer gimnáziumba, szakközépiskolába. 2013/2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK Minden évben január utolsó szombatján Iskolakóstolót szervezünk a gyerekek és a szülők számára (nemcsak a leendő első osztályosoknak, hanem az 1-8. évfolyamra jelentkezők részére is) január 26. szombat, óráig. Három párhuzamos első osztályt indítunk, ahol mind a három osztályban angol nyelvet fogunk tanítani. Az első-harmadik évfolyamon szakköri keretben, játékos formában. Az olvasást mind a három első osztályban a hagyományos hangoztató, elemző módszerrel tanítjuk. NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI Nyílt órák: január 29. kedd, óráig, január 30. szerda, óráig, január 31. csütörtök, óráig. Játékos ismerkedő foglalkozások leendő elsősöknek minden héten csütörtökön. Első találkozás: február 14-én ig. Közös játék és ovis torna, amelyre a jelentkezést telefonon várjuk. Jelentkezés telefonon. Sportszakági képességfelmérés: I. forduló: április 8. hétfő, órától II. forduló: április 11. csütörtök, órától A képességfelmérésre mindkét alkalommal kérjük a megjelenést! Tájékoztatásul jelezzük, hogy az iskolai képességfelmérésnél segítséget jelent a játékos ismerkedő foglalkozásokon való részvétel. Minden programunk ingyenes. Szeretetel várjuk iskolánkba a leendő első osztályos gyerekeket! LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS SZÜLŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA Az első osztályos szülői értekezlet időpontja szeptember 2. hétfő, óra. A szükséges taneszközökről, fontos tudnivalókról a beiratkozáskor részletes, írásos tájékoztatást adunk. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ Dobó Katalin és Jávorné Lupuk Éva igazgatóhelyetesektől a as és a es telefonszámon.

48 Nem önkormányzati működtetésű általános iskolák

49 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Iskola: 1116 Budapest, Albertfalva utca Telefon: , , , Igazgató neve: Sédyné Esztergár Klára Óvoda: 1116 Budapest, Bükköny utca 9/a Telefon: Óvodavezető neve: Sikora Anita ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Iskolánk és óvodánk Albertfalván a 114, 213, 214 és 7- es busz, valamint a 18, 41, 47-es villamos megállójától két percre, az Albertfalva vasútállomástól 5 percre található. Óvodánkban 4 csoportban, tornaszobával, logopédiai foglalkoztatóval, orvosi szobával rendelkező épületben, lelkes óvodapedagógusokkal, családias körülmények közöt foglalkozunk a ránk bízot gyermekekkel. Sok énekkel, játékkal, verssel, mondókával készítjük fel őket az iskolára. Kiemelten fejlesztjük manuális készségeiket. Feladatunk minden eszközzel a pozitív benyomásokat erősíteni bennük. Családias hangulatban, szereteteljes légkörben, a katolikus vallás szerint neveljük őket. Iskolaépületünkben 20 tanterem, 1 tornaterem, 1 tornaszoba, műhely, ebédlő, orvosi rendelő, számítógépterem, természetudományos tanterem, 5 interaktív tábla szolgálja tanulóink magas színvonalú oktatását, nevelését. Iskolánkban 8 évfolyamon közel 450 tanulót nevelünk-oktatunk Don Bosco megelőző lelkiségének megfelelően. A megelőző módszer kedvességgel nevel, szerető gondoskodással segít a neveltnek betartani az előírásokat és megteremteni számára az ehhez szükséges feltételeket. Katolikus iskolánkban magas szakmai színvonalon oktatjuk a ránk bízot gyermekeket, és hatékonyan gondoskodunk a legsebezhetőbb korosztály, a serdülő fatalok neveléséről. Angol, illetve német nyelvet negyedik osztálytól tanítunk iskolánkban. Tekintve, hogy az alsós korosztály a legfogékonyabb az idegen nyelvekre, az 1-3. évfolyamon játékos nyelvi foglalkozásokat tartunk, heti egy, illetve két órában. A tényleges nyelvoktatás negyedikben kezdődik, heti három órában. Felső tagozaton heti három, illetve négy idegen nyelvi órát tartunk. Számítástechnikát ötödik évfolyamtól tanítunk. Az internet hozzáférés minden tanulói gépen biztosítot. Az iskolánkban tizenötödik éve oktatot néptánc órákon a következő tanévben az alsó tagozatos és az ötödik, hatodik évfolyamra járó gyerekek vesznek részt. A testnevelés óra keretében az első osztályosok korcsolyáznak, a többi alsós évfolyam úszni tanul a szomszédos Kondorosi uszodában. Műfüves pályánkon délutáni foglalkozások keretében labdajátékokat szervezünk. A Grácia Művészeti Iskola telephelyeként működünk, diákjaink modern tánc, balet, illetve képzőművészeti képzésen vehetnek részt. Tizenkét éve sikeresen működik iskolánkban az akrobatikus Rock and Roll csoport. A Musical Stúdió színésztanárai zenés darabok betanításával színesítik a tehetséges tanulók kibontakozási lehetőségeit. A 4. és a 6. évfolyamosok egy hetet erdei iskolában töltenek, a nyolcadik évfolyam Erdélyben tölt néhány napot. A nyolcadik osztály elvégzése után diákjaink 100%-a neves középiskolákba nyer felvételt. A mindennapi életbe beépülő hagyományaink: A tanévet közös, ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte, Te Deum). A napköziben adventi koszorú, karácsonyi ajándék készítésével készülünk az ünnepre. Karácsonykor közös ünnepségen vesznek részt a szülők és a diákok. Iskolánk névadó szentjét a Bosco napon szentmisével, vetélkedőkkel, játékokkal ünnepeljük. Katalin napi és farsangi báljaink volt tanulóink számára is szívesen látogatot rendezvények. Tanév végén a Vidámság Napja az egész család számára lehetőséget ad a közös játékra, együtlétre. Havonta egy alkalommal vasárnapi osztálymisén vesznek részt gyermekeink. Az adventi és nagyböjti készülődést lelkigyakorlat teszi teljesebbé, gyónási lehetőséggel. A szerda reggeleket közös imával kezdjük a templomban. A tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal közösen imádkoznak.

50 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda Iskolarádión, vagy iskolamisén emlékezünk meg a magyar és szalézi szentekről, a Mária ünnepekről. TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Délután a tanulás mellet a szabadidő hasznos eltöltését is tanítjuk, kézműves foglalkozás, játéktanulás keretében. Minden tanulónak biztosítjuk óráig a délutáni tanulást és óráig a felügyeletet. Szakköreink, délutáni lehetőségeink lefedik a tehetséggondozás teljes spektrumát: képzőművész szakkör, kézműves szakkör, rajz szakkör, színjátszó szakkör, musical stúdió, helyesírás szakkör, számítástechnika szakkör, matematika szakkör, magyar szakkör, felvételi előkészítők, énekkar, csillagász szakkör, sakk szakkör, sportfoglalkozások, tánc, zeneiskola. Tanulóink eredményes haladását segítjük a matematika, helyesírás, angol, német, kémia korrepetálásokkal. Nyári és téli táboraink helyszínen zajlanak, amelyekhez szükség esetén alapítványi segítséget adunk. Ezeken tanulóink 90%-a vesz részt. Délutánonként a Weiner Leó Zeneiskola kihelyezet osztályaiban zongora-, hegedű-, cselló-, furulya, gitár-, szolfézs-, valamint énekes iskolai oktatás folyik. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK Ügyeletet reggel 7.00-tól óráig biztosítunk tanulóink számára. Iskolánkban működik a Savio Alapítvány, amely a kirándulásainkat, táborozásainkat támogatja. 2013/2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK A jövő tanévben 3 első osztály indítását tervezzük, maximum 26 fővel, angol vagy német nyelvi bontásban. A második éve szervezet sportos osztály tanulói alsó tagozaton úsznak és korcsolyáznak is. A 2013/14. tanévben a sportos osztály mellet a másik két osztályban az olvasás-írás elsajátítását a mesén és a zenei nevelésen keresztül valósítjuk meg. Magyarból az olvasást, írást Meixner Ildikó tematikája alapján tanítjuk, harmadik osztálytól az Apáczai Kiadó tankönyveit használjuk. Matematikából a Hajdú tankönyvcsalád tankönyveiből tanítunk. NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI Iskolánkat december 4-én mutatuk be az érdeklődőknek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy leendő tanítványainkkal ne csak az évnyitón találkozzunk. Nekik is fontos, hogy lássák, hova jönnek, megismerjék az iskolát. Ezért február án ismerkedési foglalkozást tartunk, amelyre előzetes jelentkezés alapján hívjuk be a gyerekeket. Bejelentkezni munkanapokon óráig az iskolatitkárnál lehet. Az igazgatóval személyes találkozásra az igazgatói fogadóórákon van lehetőség (kedd óra).

51 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS SZÜLŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA Leendő első osztályos tanulók részére a beiratkozás a kerületi iskolák számára meghatározot időben lesz. A szülőket tájékoztatjuk az igazgatói fogadóórán, a nyílt nap alkalmával, az ismerkedési foglalkozásokon, a beiratkozáskor, valamint a tanév kezdetén tartandó szülői értekezleten. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ Az iskola telefonszámain: , , , Személyesen az igazgatói fogadóórákon, keddenként óráig.

52 Carl Rogers Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Carl Rogers Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1113 Budapest, Aga utca 10. Telefon: , , Weboldal: Igazgató neve: Lipták Erika ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Szervezeti felépítésünk A Carl Rogers Személyközpontú Általános Iskolában 8 évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás folyik. A es tanévben az iskola 23. évét kezdi. Pedagógiai programunk Tanáraink magas szintű szakmai képzetséggel, különböző pedagógiai, módszertani ismeretekkel rendelkeznek. Az iskola pedagógiai programja, a tanítók/tanárok módszertani szabadsága, az egyéni felelősség fontossága mellet az iskolában dolgozó pedagógusoktól a hagyományos iskoláktól eltérően szorosabb elkötelezetséget, szakmai tudásuk folyamatos bővítését, hatékony szülő-tanár, tanár-tanár, tanár-diák kommunikációt, állandó odafgyelést vár el. Pedagógiai programunk lehetővé teszi, hogy a tanulók a hagyományos tantárgyak mellet egyéb, a kreativitást, kommunikációt fejlesztő tantárgyakat is tanuljanak, projektben dolgozhassanak, komplex módon jussanak el az ismeretek megszerzéséig. Iskolánkban a gyerekeknek az első osztálytól kezdve lehetőségük van részt venni alapfokú művészetoktatásban, angolnyelv-oktatásban. Miért Rogers? Mert fő célkitűzésünk nem a tananyag, hanem a légkör megváltoztatása, és ehhez a Carl Rogers amerikai pszichológus által megfogalmazot személyköz pontú szemléletben találunk sok segítséget. Szerinte minden egyes ember, emberek kicsiny csoportja tehetik a legtöbbet azért, hogy békésebben, egymást megértve éljünk együt. Rogers szerint, amikor meg tanulunk a másik emberre odafgyelni, akkor jobban megértjük annak szándékait és igényeit, s így tekintetel tudunk rá lenni, amikor saját elképzeléseinket érvényesítjük. A megvalósuláshoz a legfontosabb a szorongásmentes, bizalomteli, biztonságot nyújtó légkör, amelyben az ismeretszerzés nem kényszer, hanem örömforrás. Az intézmény névadójának gondolatvilága meghatározza azt a légkört, amelyben a tanítási-tanulási folyamat zajlik. Ezen szemlélet alappillérei a nyitotság, a biztonság, a bizalom, a szabadság és kötötség megfelelő arányának megtalálása és az elfogadás. A légkör nemcsak a pedagógustól várja el, hogy felelősséget vállaljanak kimondot szavaikért és elkészítet munkáikért, hanem a gyerekektől is. Bizalom 1990-ben kezdte meg működését alternatív iskolánk olyan szülők, tanítók, tanárok, elméleti szakemberek kezdeményezésére, akik mást és másképpen kívántak tanítani, mint amit a hagyományos iskola keretei, kapcsolatrendszere lehetővé tetek. Pedagógiánk alapja a bizalomteli, szorongásmentes légkör, melyben az ismeretszerzés nem kényszer, hanem örömforrás. Együttműködés Céljaink a kezdetektől változatlanok: olyan fatalokat akarunk nevelni, akik biztos alapkészségekre építet, megalapozot tudás birtokában, magas szintű szociális kompetenciával, másokkal együtműködve érvényesülnek az életben. A tanítási-nevelési munkánk során az államilag elfogadot tantervi követelmények mellet kiemelt szerepe van a szociális kompetenciák fejlesztésének. Sokoldalú tudás év: A két tanító a sok játék- és készségfejlesztő foglalkozás során időt biztosít a gyerekeknek az óvodából az iskolába való átállásra. Az olvasás és írás tanítását az osztály fejlődési üteméhez igazodva kezdjük meg, így biztos alapokat nyújtunk a későbbi tananyagok elsajátításához. Az iskolai élet keretét az adot évszakok jellegzetességei határozzák meg, melyhez kapcsolódva foglalkozunk egyegy kultúrkör szokásaival. A hagyományos tudásanyag és az adot kultúrkör mellet játékos angoltanulásra, és választható művészeti tevékenységekre van lehetőség, amit sport és úszás egészít ki. Az öko-iskolai programunkba már első évtől bekapcsolódhatnak a gyerekek év: Hangsúlyosabbá válik a tantárgyi tanulás, a gyermekek megismerkednek az önálló tanulás módszertanával. Az előző években elkezdet csapatépítés és önismeretre nevelés továbbra is fontos cél. Míg a korábbi években a gyermekek teljesítményét saját éretségi szintjükhöz képest értékeljük, a negyedik év

53 Carl Rogers Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény végére már a Nemzeti Alaptanterv által meghatározot fejlődési szinthez mérjük a gyerekeket év: Az ötödik-hatodik évnek elsősorban az a feladata, hogy átvezesse az osztályt az elvontabb tanulási módba. A tantárgyakkal továbbra is tevékenységközpontúan, a komplex látásmód megtartásával, de már a szakirányok mentén foglalkoznak a gyerekek. A felső tagozatba lépéssel az osztályközi tehetséggondozó órák keretein belül is több szaktanárral találkoznak a gyerekek. Az órarend átalakul: megjelenik a szaktárgyakhoz kapcsolódó tanulásmódszertan, a kultúrkör szerepét pedig átveszi a történelemmel párhuzamosan haladó művészet tantárgy év: A 2009/2010-es tanévben indult új alternatív, középiskolai életre felkészítő tagozatunk, melyben az osztályfőnökök kiemelt szerephez jutnak a gyermekek egyéni útjának követésében, illetve a saját tanulásmódszertan kialakításában. Miközben a szaktanárok a nagyobb elmélyedésre lehetőséget adó projektekben dolgoznak a gyerekekkel, a hangsúlyt a tanulás és szociális kompetenciák fejlesztésére, és az eddig megszerzet alapok további megszilárdítására, elmélyítésére helyezzük. A tehetséggondozást és fejlesztést már első osztálytól beépítjük a tanórákba és a szabadidős tevékenységekbe. A Rogers Iskola sajátosságai Szorongásmentes iskolai légkör. Kicsi, fős osztályok. A tanulók hagyományostól eltérő tantárgyakkal is foglalkoznak órai keretek közöt, mint pl. a beszélgető kör, a csoportjáték, az önismereti órák vagy a kultúrköri foglalkozások. Az ökológia, angol nyelv és művészeti tárgyak (dráma, tánc, vizuális nevelés) kiemelt oktatása. Félév és év végén meghatározot értékelési szempontjaink alapján szöveges értékelést adunk minden tárgyból, amely kiterjed a gyerekek szociális fejlődésére és tárgyi tudására is. Iskolánk családias légköre és mérete lehetővé teszi a gyerekek számára mind a társaikkal, mind a felnőttekkel való sokrétű, személyes kapcsolat kialakítását. Szoros kapcsolatartás és együtgondolkodás a szülőkkel. Alkalmazunk különböző, a tanulói érintetséget és aktivitást lehetővé tevő és fenntartó oktatási formákat (erdei iskolák, témanapok, projektek, ünnepek, kötelező év végi tábor). Az iskolai életet meghatározó szabályokat a gyerekekkel közösen alakítjuk ki. Konfiktusmegoldó programokat alkalmazunk, kommunikációt és önismeretet tanítunk. Fontos, megőrzendő érték számunkra a tantestületi szemlélet egysége és folyamatos továbbképzése, melynek egyik alappillére a hetente működő pedagógusműhely. Tanulóink magas szintű ismeretel, gyakorlatban alkalmazható tudással és fejlet kommunikációs készséggel, szociális kompetenciával hagyják el intézményünket. Ezt tanulóink felvételi eredményei bizonyítják. Iskolánk az országos kompetenciamérésen évek óta folyamatosan a budapesti átlaghoz képest is kiemelkedően szerepel. TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Rendszeresen szervezünk szabadidős tevékenységeket, foglalkozásokat, erdei iskolát, valamint nyáron táborokat. Diákjainknak különböző sportolási lehetőséget, érdeklődési körüknek megfelelő egyéb programokat is biztosítunk. Szabadidős tevékenységként sok tehetséggondozó foglalkozást kínálunk fel. Szabadidős tevékenységek: sportolási lehetőségek (úszás, foci, kosárlabda, foorball, karate, ping-pong, túrák kötelező és választható formában) színjátszás és drámajáték mozgásfejlesztő és terápiás foglalkozás szakkörök (ciklusonként változó kínálat pl. gyöngyfűzés, barkács, dráma, bábkészítés stb.) úszás (heti két alkalommal) szolfézs (Weiner Leó Zeneiskola közreműködésével az iskola épületében délutáni választható foglalkozásként lehetőség van szolfézs, zongora, furulyaoktatásra is.) Szakköreink és önképzőink kínálata igazodik a tanulók igényeihez. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK Iskolánkban gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, pszichológus és logopédus is segíti a munkánkat. Étkezésre az iskola ebédlőjében van lehetőség, ahol hagyományos és vegetáriánus menüből lehet választani.

54 Carl Rogers Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Iskolánk reggel 7.30-tól ügyeletel várja a tanulókat. Az ügyeleti rendszeren kívül egésznapos iskolaként működünk ahol 8.30 és óra közöt tanórákon, foglalkozásokon, szakkörökön, önképzőkön vehetnek részt a gyerekek. Iskolánk fenntartója a Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány. Számlaszáma: /2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK A 2013/2014-es tanévben egy első osztály indítását tervezzük, maximálisan 20 fős osztálylétszámmal. Azokat a gyermekeket várjuk első osztályba, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket. Leendő első osztályos tanító: Bacsik Ági, aki a Rogers Iskola gyakorlot tanítója, szakmai hitvallása megegyezik iskolánk személyközpontú pedagógiai koncepciójával. NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI Nyílt napjaink: Általános iskola: február 5. és március óráig. Részletesebben lásd: Óvoda: március 20-án és március 27-én 9.00 órától vagy előzetes egyeztetés szerint. Játékos ismerkedő foglalkozások nagycsoportosok és szüleik számára Minden tanévben ismerkedő játszóházat szervezünk az iskolánk iránt érdeklődő családoknak. A találkozások általában januártól márciusig 10 héten keresztül zajlanak. Ilyenkor hetente egyszer találkozunk a családokkal. A gyerekekkel készség és képességfejlesztést végzünk játékos módon, bevonva őket az általunk használt tanulási formákba, helyzetekbe. Ez a foglalkozás abban is különbözik a többi től, hogy mi a szülőknek is szervezünk csoportot. Időpont: január 8-tól, keddenként (kivéve február 12.). A program kedden délutánonként tól ig tart. A foglalkozásokba bármikor be lehet kapcsolódni. LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS SZÜLŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA Olyan családokat várunk, ahol a szülőknek a nevelésről vallot nézetei közel állnak a miénkhez. Ahol a szülők az együtműködés érdekében időt és energiát szánnak arra, hogy sok mindent beépítsenek szemléletükbe az iskolában tapasztaltakból. Jelentkezéskor fontosnak tartjuk, hogy a szülők, a gyerekek és az iskola megismerje egymást. A jelentkezés és a kapcsolat kiépítése hosszabb folyamat része, melynek része: a szülőkkel való többszöri csoportos beszélgetés, hogy a szülők ismerjék alapelveinket (nyílt napok, ismerkedő játszóház stb.), a jelentkezési lap leadása, a szülők által kitöltöt részletes kérdőív és szükség esetén annak megbeszélése, a gyerekekkel való csoportos ismerkedés, élethelyzetekben való megismerése, (felvételi játék), az azt igénylő családokkal külön beszélgetés. A felvétellel kapcsolatos további információ honlapon található.

55 Csillagösvény Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Csillagösvény Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1112 Budapest, Repülőtéri út 6. Telefon: Igazgató neve: Pócs Mária ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Iskolánk 1991-ben kezdte meg működését Budaörsön, és a 2004/2005-ös tanévtől működik a XI. kerületben, a budaörsi repülőtér mögöt található volt Vasvári Pál laktanya területén. Iskolánk fenntartója a Rubicon Waldorfpedagógiai Alapítvány kiemelten közhasznú alapítvány. Tanulóink száma megközelíti a százötvenet, legidősebb tanulócsoportunk 8. osztályos, évfolyamonként egy osztályunk van. Az átlagos osztálylétszám jelenleg 21 fő, amely folyamatosan emelkedik. Pedagógiai ismertető A Waldorf-iskolát a szív, a kéz és a fej iskolájának is nevezik, mivel a gyermekek testi, lelki és szellemi lényét harmonikus egységben fejleszti A művészet az érzelmek megformált kifejeződése, ez a szív iskolája. A Waldorf-iskolában ahol az éneklés mindennapos, és első osztálytól kezdve hangszeren is játszanak a gyerekek Kodály Zoltán álma valósul meg. A színek természetét tanulják meg átélni, amikor jó minőségű akvarellfestékkel, széles ecsetel, kontúr nélkül festenek. A mozgás művészetét nyújtja az euritmia (jó ritmus), ahol zenei motívumokkal a tér, s benne az emberi test fokozot érzékelése jelenik meg. A tájékozódás a térben az írás-olvasás biztos elsajátítását segíti elő. A kéz iskolája: a kézimunka. A kötés például a kezek ügyességét, tudatos koordinációját fokozza, s ezzel visszahat a központi idegrendszer fejlődésére. Évrőlévre keményebb anyagokkal ismerkednek, küzdenek meg a gyerekek: gyapjú-, majd vesszőszövés-fonás, méhviasz-formázás, agyagozás, bőrözés. Ötödiktől külön tantárgyként jelenik meg a fafaragás, hatodiktól pedig a kertművelés is belép a tantárgyak sorába. A fej iskolája a tananyag elsajátítását jelenti, de a pontos megfgyelést a gondolkodás, valamint az önálló következtetés képességének fejlesztését is. Elsőtől kezdve két idegen nyelvet tanítunk. Sok mozgás jellemzi az órákat, az iskola egész életében fontos szerepet kap a ritmus. A tantermek belső tere, kialakítása, színvilága, tárgykultúrája tervezet módon a gyermekek életkora szerint más és más. A Waldorf-iskolák berendezésének igényes egyedisége a kreativitás ápolását is szolgálja. A kosarak, kézi szövésű terítők, kézzel festet selymek, cserépedények az alkotó emberről szólnak, s arról, hogy bárki azzá lehet. Személyes fáradozás gyümölcse és személyre szóló ajándék is egy-egy ilyen tárgy. Hétről-hétre a tanulók szakóráin készült alkotások díszítik a falakat, és minden osztályban áll egy "évszakasztal", az aktuális időszak vagy ünnep jellemző díszeivel, az évjárás ritmusát idézve. Az állandóság és változás, egység és egyediség így alkot rendet. A Waldorf-iskola egy olyan közösség, mely az emberi kapcsolatok sokszínűségét hordozza. Ennek formálásában a szülők is tevékeny részt vállalnak. Pedagógiai alapelv, hogy a különböző képességű gyerekek együt nevelődjenek, egy osztályban. Az iskola életében tevékeny részt vállal a Szülői Kör, mind az ünnepek megszervezésében, mind az iskola körüli munkálatok lebonyolításában. Mondhatjuk, hogy hasonlóan egy nagy családhoz, együt dolgozunk, és együt ünnepelünk. Az osztály tanítója nyolc éven át kíséri a gyermekeket: mivel a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva, elsőtől nyolcadikig, minden közismereti tárgyat ő tanít az osztályban. A gyermek fejlődéséhez feltétlenül szükséges, hogy a család együt viselje a nevelés felelősségét a tanárokkal. Megfelelő előrehaladás akkor következhet be, hogyha az othoni környezet harmóniában van az iskolai környezetel.

56 Csillagösvény Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tanulóink szeretik ezt az iskolát. A nálunk végzet diákok, kortársaikhoz hasonlóan, középiskolákban tanulhatnak tovább, szorgalmuk és rátermetségük szerint. TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Tanórán kívüli foglakozások keretében délutánonként az alábbi szakkörökben van lehetőségük diákjainknak részt venni: citera, gitár, szövés, játékos torna, néptánc, kórus, zenekar. További lehetőségek: erdei iskola, könyvtár. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK Iskolánkban képesség kibontakoztató pedagógiai foglalkozás igénybevételére is lehetőségük van az arra rászoruló gyerekeknek. Iskolánk ügyeleti rendje: közöt A környező településekről (Százhalombata, Érd, Törökbálint, Budaörs) iskolánkba járó gyerekek közlekedését iskolabusz segíti, mely reggel 8:00-kor érkezik az iskolához, és délután órakor indul az iskolától. A napközis gyerekek részére ebédelési lehetőséget biztosítunk. Az iskola működését a fenntartó Rubicon Waldorfpedagógiai Alapítvány biztosítja állami normatív támogatásból, a szülők alapítványi hozzájárulásából, pályázati pénzekből. Az iskola életét érintő legfontosabb ügyekben a Szülői Kör, a fenntartó Rubicon Waldorfpedagógiai Alapítvány kuratóriuma és a Tanári Kollégium képviselőiből álló Intézményi Konferencia hoz döntést. 2013/2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK A 2013/2014-es tanévben egy első osztályt indítunk, melynek létszáma maximum 24 fő. Az általános tantárgyak mellet az első osztálytól kezdve két idegen nyelv (angol, német), zenei oktatás (ének, furulya), festés, formarajz, testnevelés, euritmia, kézimunka (horgolás, kötés, hímzés, varrás kézzel, majd géppel), kézművesség (agyagozás, faragás) és kertművelés szerepel a tantervben. A tanítás minden nap a főoktatással kezdődik, melyben a közismereti tantárgyakat oktatjuk epochális rendszerben. A főoktatás egy és háromnegyed óra az alsó tagozaton, két óra időtartamú a fölső tagozaton. Utána hosszabb, félórás szünet, majd 45 perces szakórák következnek, melyek közöt 10 perces szünetek vannak. További információ kérhető a telefonszámon. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ

57 Szent Benedek Iskolaközpont Szent Benedek Iskolaközpont 1116 Budapest, Mezőkövesd utca 10. Telefon: /126 (titkárság) Weboldal: Igazgató neve: Deák István Iskolanyitogató ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Iskolánk 2011 szeptemberében új helyszínen, a XI. kerület déli végében kezdte meg működését. Két nagy forgalmú út közöt, egy csendes lakóövezeti kis utcában helyezkedik el a fekete 7-es busz végállomásának magasságában, az Albertfalva-kitérő villamosmegállónál (18,41,47-es villamosok). De vasútal is megközelíthető, az Albertfalva vasútállomásnál kell leszállni. A jelenlegi telken található régi iskolát fenntartónk, a Krisztus Légiója Kongregáció újítota fel és bővítete ki, mára 2600m2 áll rendelkezésünkre, az utca másik oldalán pedig egy foci és egy kosárpálya tartozik hozzánk. Iskolaközpontunk óvodájába 3 éves kortól várjuk a gyermekeket, akik felnőve nyolc osztályos általános iskolában kezdhetik meg tanulmányaikat, majd két szakirány közöt választhatnak a gimnáziumi képzésben: hagyományos 4 évfolyamos vagy 5 évfolyamos angol két tannyelvű képzés keretében juthatnak el az éretségiig. Az iskolaközpontban négy óvodai csoport, két párhuzamos általános iskolai és gimnáziumi osztály működik. Katolikus szellemiségű iskola vagyunk, így pedagógiai programunk is ezen az értékrenden alapszik. Alapja a Teljeskörű Nevelés, mely az egész embert tartja szem előt. Négy területen képezzük, neveljük diákjainkat: tanulmányi, emberi, lelki és apostoli téren, minden korosztálynak megfelelően. Jelszavunk: Semper Altius, azaz Mindig magasabbra. Jelmondatunk pedig Tanítani, Nevelni, Formálni. Fő célunk, hogy diákjainknak olyan stabil tudást és értékrendet adjunk, mellyel megállják helyüket a felsőoktatásban és az életben is. Ehhez sok fegyelemre, erőfeszítésre, akaraterőre van szükség, senkit nem hitegetünk azzal, hogy ez játszva megy. Céljaink megvalósításának fő eszköze a személyes odafgyelés, a szoros tanár-diák és szülő-tanár kapcsolat. Meggyőződésünk, hogy csakis együtműködve lehet hatékony a nevelés. A nevelési munkát iskolánkban lelki segítők is támogatják. Ők olyan papok, testvérek vagy megszentelt életű Regnum Christi tagok, akik nem tanárként dolgoznak az iskolában, hanem a gyerekeknek szervezik a lelki programokat, apostoli munkákat, illetve személyes beszélgetésekre hívják őket, segítséget és támogatást nyújtva nekik nehézségeikben, problémáik megoldásában. Iskolaközpontunk célja, hogy a kis koruktól hozzánk járó diákok nálunk is éretségizzenek, ezért mindent megteszünk azért, hogy mindenkiben megtaláljuk a Jóistentől kapot talentumokat, azokat megismertessük a gyerekekkel, fejlesszük bennük és felkészítsük őket a gimnáziumi, majd a felsőoktatási tanulmányok megkezdésére és sikeres elvégzésére. Kiemelt hangsúlyt fektetünk az idegennyelv-oktatásra. Első osztálytól órarendben tanítjuk az angolt, nyolcadikra A2 szintű vizsgát tesznek diákjaink. A gimnáziumban a kötelezően továbbvit angol mellet második nyelvként választhatnak a spanyol, francia vagy német közöt (ők sikeres éretségi esetén középfokú nyelvvizsgával is gazdagodnak), akik a két tannyelvűben tanulnak tovább, felsőfokú angol nyelvvizsgát kapnak az éretségijükkel. Szintén hangsúlyos területként kezeljük az informatikai oktatást és a médiatudatos szemlélet kialakítását, mely a mai világban már nélkülözhetetlen. Akik a gimnáziumban a hagyományos képzést választják, azoknak az emelt informatika óraszámnak köszönhetően az éretségivel lehetőségük van ECDL vizsga megszerzésére. A családdal való együtműködés nagyon hangsúlyos a Benedekben. Hitünk szerint a nevelés feladatát elsődlegesen a szülők kapták, mi iskolaként segítséget szeretnénk nyújtani családoknak az Istentől kapot feladat ellátásában. Ennek eszközei az erős szülőtanár kapcsolat, a folyamatos kapcsolatartás és együtműködés vezetőségi szinten is.

58 Szent Benedek Iskolaközpont Iskolanyitogató TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Az emberi nevelés egyik lényeges célja, hogy diákjainkkal tartalmas közösségi életet alakítsunk ki. Így számos délutáni foglalkozást biztosítunk a különböző korosztályoknak, hogy mindenki megtalálhassa a tehetségének megfelelőt. Sport (foci, kosárlabda, nagyobbaknak röplabda edzések), néptánc a Bartók Táncegyütessel együtműködve, zeneoktatás a Weiner Leó Zeneiskola órái keretében épületünkben, valamint különböző szakköröket, korrepetálásokat, versenyfelkészítést is szervezünk. Könyvtárunkban internetel ellátot számítógépek is állnak a tanulók rendelkezésére. Az alsó tagozat minden tanév 3. hetében erdei iskolába megy. Az osztálykirándulásokon kívül nyáron az alsóban napközis tábort, felsőben és gimnáziumban osztálytáborokat szerveznek az osztályfőnökök. Iskolaközpontunk regisztrált tehetségpontként működik, ezért különösen is törekszünk széleskörű délutáni elfoglaltságok biztosítására. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK Iskolánkban működik az Anima Una Alapítvány, melynek segítségével tudunk támogatást nyújtani különböző iskolai programok megvalósításához, valamint fejlesztésekhez és a diákok jutalmazásához. Honlapunkon nagyon sok információhoz juthatnak, kérem, nézzék meg: /2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK Két első osztályt tervezünk indítani osztályonként 22 fővel. Alsó tagozatunkon az alapvető készségek (írás, olvasás, számolás) alapos elsajátítása és megerősítése történik, hogy diákjaink képessé váljanak a felső tagozatban helyt állni. Az olvasást 15 éve a Meixner módszerrel tanítjuk, mely diszlexia megelőző, szótagoló módszer. Nem sietünk, egy év alat tanulják meg a teljes ABC-t. Az angol nyelvtanulás csak szóban és hallás után történik egészen harmadik osztályig, míg a kis palánták magyar nyelvi alapjai meg nem erősödnek a helyesírásban és olvasásban. A művészeti nevelés nagyban hozzájárul a személyiség fejlődéséhez, ezért énekóra heti két alkalommal van, melynek keretében furulyázni tanítjuk a gyerekeket. Egyik különlegessége iskolánknak, hogy a viselkedési szabályokat is tanítjuk, nem csak elvárjuk a helyes viselkedést. A módszer a helytelen viselkedés rászólással való középpontba állítása helyet a jó viselkedésminták dicséretel való kiemelésén alapszik, mely erősíti a szereteteljes légkört és erősen motivál ( NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI Az érdeklődő szülőket szeretetel várjuk február 5-én, órakor kezdődő tájékoztatónkra, ahol a leendő elsős osztályfőnököket is bemutatjuk. Helyszín: XI. Mezőkövesd u. 10., Díszterem. A jelentkezés módja és a kitöltendő nyomtatványok letölthetők honlapunk Felvételi rovatából. Jelentkezési lapok leadási határideje az iskolai évfolyamokra jelentkezőknek: február 15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ Arendtné Salacz Nadine tanulmányi igazgatóhelyetes /

59 Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 1112 Budapest, Muskétás u. 1. Telefon: Honlap: Igazgató neve: Giczi Balázsné Parditka Orsolya ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Iskolánk Budapesten, a XI. kerületi Kamaraerdő mellet található, néhány percre az M1/M7 autópályától és az Egér útól. A szülők munkaidejéhez alkalmazkodva reggel 7.00 órától este óráig tartunk nyitva. Az alapoktatáson felüli éves tandíj összege 900 ezer forint, mely 12 havi bontásban is fzethető, s ezt szülői szerződés formájában rögzítjük. Szakmai munkánkat 1997-ben kezdtük meg. A nevelőtestület 25 pedagógusának munkáját logopédus, támogató tanár, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, és mozgásterapeuta segíti. Iskolánk családias légkörrel fogadja, őszinteséggel, szeretetel, a szülőkkel szoros együtműködésben neveli a gyermekeket. A kis létszámú osztályokban aktív, eredményes munka folyik. Alapvető célkitűzésünk, hogy változó világunkban nyitot, szereteteljes környezetben olyan útravalót adjunk a gyermekeknek, melynek birtokában tudásuk és képességeik maximumát tudják nyújtani a mindennapokban. Szándékunk, hogy értelmezésre, tisztánlátásra alkalmas, harmonikus személyiségű, boldog embereket neveljünk. Tehetséggondozás A kreativitást, tehetséget értéknek tekintjük, a mindennapokban teret adunk az egyéni ötleteknek és azok megvalósításának. Iskolánk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tehetségpontja. Diferenciált órai tevékenységekkel, évente választható fakultációkkal, délutáni szakkörökkel és tanáraink által tartot egyéni foglalkozásokkal gondozzuk a tehetséges gyerekeket. Szakköri kínálatunkban és a fakultációk közöt is biztosítunk MindLab foglalkozást, mely egy olyan innovatív program, amely logikai társasjátékok széles skáláján keresztül fejleszti a gyerekek gondolkodását, szociális készségeit, érzelmi intelligenciáját és problémamegoldó képességét. Lehetővé teszi az életben hasznosítható készségek élményszerű, tapasztalatokra épülő elsajátítását, amely így mély nyomot hagy minden gyermek gondolkodásában. Első osztályos diákjaink képességeit részletes szakmai felmérésekkel térképezzük fel. Azoknak a gyerekeknek, akiknek fejlesztésre van szükségük, személyre szabot fejlesztési tervet dolgoz ki fejlesztő csapatunk. A fejlesztő foglalkozásokat beépítjük a gyermek órarendjébe. Alkalmazható tudás Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóink a tudás megszerzésének mód szereit elsajátítsák és gyakorlatias, céljaik elérését segítő, használható tudásra tegyenek szert. Az önálló tanulás mellet megtanítjuk a gyerekeket a csoportmunkára és annak előnyeire. A kis létszámú osztályok ideális terepet nyújtanak a diákok szóbeli kifejezőkészségének fejlesztésére. Gyermekeink már első osztálytól tanulják az angolt, és az órakereteken túl változatos programokon nyílik lehetőségük a nyelvhasználatra. Zene-művészetek Fontos számunkra, hogy a zene mindenki számára elérhető, élvezhető legyen. A hangszeres tudástól a játékosságig, az alkotástól a műalkotások befogadásáig juthatnak el diákjaink. A gyerekek zongora és fúvós tanszakok közül választhatnak, lehetőség van hobbi szinten gitározni, magánéneket tanulni. Elsőtől hatodik osztályig a testnevelés tantárgyba integrálva táncot tanítunk. Az órarendi rajz és technika órákon kívül kézműves és képzőművész szakkörökön vehetnek részt gyermekeink. Komplex nevelés Motivált pedagógus csapatunk szeretetel, odafgyeléssel, nyitotsággal neveli a gyerekeket. Fejlődésük minden aspektusát értelmi, érzelmi, fzikai és szellemi fgyelembe vesszük. Törekszünk a reális énkép kialakítására, hogy a gyermekek tisztában legyenek önmagukkal és a közösségben betöltöt szerepükkel, viszonyaikkal.

60 Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Iskolánkban a tanítás délelőt folyik, délután napközit és tanulószobát biztosítunk, ahol a tanulók elvégzik a házi feladatukat. Délután fél 5-től különböző, a szülők és a gyermekek igényeit fgyelembe vevő szakkörök közül lehet választani (karate, judo, pingpong, labdajátékok, tánc, gerinctorna, sakk, játék, kórus, színjátszó, MindLab, képzőművészet, informatika, fzikaikémiai kísérletek). EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK Óvoda és nulladik évfolyam A 2009-es évtől kezdve lehetőséget nyújtunk a kisebbeknek is, hogy intézményünk arculatának megfelelő környezetben töltsék napjaikat. A komplex foglalkozásokon túl programjukban szerepel az úszásoktatás, tánc, angol és játékos zenés-hangszeres foglalkozás. Az iskolába készülődő gyerekeket készség- és képességfejlesztő foglalkozásokkal készítjük fel az iskolai élet kihívásaira. Fejlesztésüket az a team irányítja, amely majd későbbi iskola tanulmányaik alat is támogatni fogja őket. Lehetőségük van különböző szakkörök munkájába is bekapcsolódni, belekóstolni az iskolás létbe és észrevétlenül megszokni az új, iskolai környezet elvárásait. Sok érdekes kulturális és sport program színesíti mindennapjaikat. 2013/2014-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK Két első osztályt indítunk. Leendő elsős osztályfőnökeink Bogosi Éva 1980-ban születtem Budapesten. Budaörsön nőtem fel, it is éretségiztem, jelenleg is budaörsi vagyok. Tanítói diplomámat Zsámbékon, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem 2003-ban, testnevelés műveltségi területen. Gyerekként és fatalon is, a mozgás mindennapos volt az életemben, ezért ennek szeretetét mindenképpen szeretem volna továbbadni a tanítványaimnak. Végzős főiskolásként ismerkedtem meg ezzel az iskolával, és it töltötem a tanítási gyakorlatomat. Hihetetlen, hogy mindez tíz éve történt! A diplomám megszerzése után pedagógiai asszisztensként dolgoztam, majd fél év elteltével lehetőséget kaptam arra, hogy osztályban tanítsak. Ekkor a testnevelés mellet a másik, szívemhez közel álló tárgyat, a magyart kezdtem tanítani. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek biztonságos úton haladva, érdeklődve fedezzék fel a magyar nyelv szépségeit és gyöngyszemeit. Volt egy pillanat, amikor úgy éreztem, hogy talán kevés az, amit nyújtani tudok a gyerekeknek. Ekkor ismerkedtem meg az alapozó mozgásterápiával, amiben megtaláltam, azt a hatalmas lehetőséget, miként lehet a gyermekek olvasás, írás, beszéd és magatartási nehézségeit a mozgáson keresztül fejleszteni. Így a tanítás mellet a fejlesztő csapat munkáját is segítem. Közösen, egymást támogatva hozzuk ki a gyerekekből a lehető legtöbbet. Öröm látni, ahogy egyre ügyesebbek a tanulásban, bátrabban mozognak a világban! Jelenleg a negyedik osztály egyik tanítója vagyok, magyart és testnevelést tanítok 16 csemetének. Szabadidőmben az olvasás szeretetének hódolok, de a lehető legtöbb időmet mégis a gyermekeimmel töltöm. Szeretünk együt biciklizni, kirakózni, autópályát építeni és főzni a babáknak. Kürthyné Juhász Anna Emma 2003 óta dolgozom a pedagógus pályán. Tanítói pályámat egy alapítványi általános iskolában kezdtem meg, osztálytanítóként Pestszentimrén. Gyermekeim születését követően, egy belvárosi iskolában helyezkedtem el, iskolaothonos tanítóként. A tehetséggondozási feladatok ellátása mellet, nagy gyakorlatot szereztem a sajátos nevelési igényű és egyéb tanulási problémákkal küzdő gyerekek felzárkóztatásában. Pedagógiai tapasztalataimat, a jövő tanévben induló első osztályban fogom kamatoztatni. A szekszárdi főiskolán szereztem tanítói diplomát, rajz vizuális nevelés műveltség területen, ezért a fő tantárgyak tanítása mellet, fontosnak tartom a készségtárgyak oktatását kiegészíteni kézműves és egyéb manuális foglalkozással, művészeti neveléssel. A matematika tanításában a legfontosabbnak azt tartom, hogy a gyerekek természetes kíváncsiságát ébren tartva, egyéni teherbírásukhoz alkalmazkodva, játékos, gondolkodtató feladatokon keresztül fejleszszük a logikai készségüket. Minél több érzékszervet bevonva, változatos eszközök és feladatípusok alkal-

61 Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda mazásával, nagy élvezetel tevékenykednek a matematika órákon. Célom, egy nyugodt, békés légkör megteremtése, egymással és környezetükkel toleráns gyermekek nevelése, akik így harmóniában tudnak élni az őket körülvevő világgal. Akik képessé válnak ismereteik folyamatos bővítésére, rugalmas, kreatív felhasználására, és ezzel motiváltak lesznek az egész életen át tartó tanulásra. Csík Viola Jászberényi általános iskolai és gimnáziumi éveim után egy gyönyörű Duna-parti kisvárosban, Esztergomban kezdtem meg főiskolai tanulmányaimat. Innen az életre szóló barátságok mellet egy tanító-szociálpedagógus diplomával és azzal a meggyőződéssel jötem el, hogy tanítani sosem fogok. Aztán minden másképp alakult. Már másfél éve dolgoztam szociálpedagógusként, mikor barátaim szóltak, alakult egy alapítványi iskola, tanítót keresnek az első osztályba. Hát így kezdődöt. Valótlan lenne azt állítani, könnyű volt a kezdet. Tanítani mindenki tud. Addig, amíg nem csinálja. Aztán jönnek a hétköznapok, amik köszönőviszonyban sincsenek azzal, amit minderről az ember korábban gondolt Mindennek már 14 éve. Első tanítványaim idén ünneplik 21. születésnapjukat, s többükkel még ma is tartom a kapcsolatot. Remek egyetemekre járnak, nagyon büszke vagyok rájuk! S hogy mivel telnek mindennapjaim az iskolában? A negyedik osztály egyik osztályfőnökeként több más mellet nagy kedvencemet, matematikát taníthatok, fakultáción a Zrínyi matematika versenyre készülök a harmadikos-negyedikes matekosok legjobbjaival, felsőben tanulásmódszertant tartok, részt veszek az iskolahíradó elkészítésében, a fejlesztő csapat munkájában, valamint szakkör keretében Mindlab játékokkal ismertetem meg az érdeklődőket. Szabadidőm nagy részét ötéves nagylányom előszeretetel osztja be, de legkedvesebb hobbimra, az olvasásra, valamint mozira, színházra, barátnőkre is jut azért mindig idő. Rosenfeld Gabriella ben végeztem az esztergomi tanítóképzőn tanító-szociálpedagógus szakon, majd ban másoddiplomás képzés keretében tanulásban akadályozotak tanára végzetséget szereztem. A diploma megszerzése után rövid ideig a szociális területen helyezkedtem el. Barátaim csábítására felhagytam a szociálpedagógiával és tanítani kezdtem, ez 15 éve történt. Nem bántam meg, szeretem a munkám. Az iskola életében a kezdetek óta részt veszek tanítóként, gyógypedagógusként. Szenvedélyesen szeretek írni és olvasni tanítani. Arra törekszem, hogy minden gyerek a lehetőségeihez képest a legbiztosabb tudást sajátítsa el ezen a területen. Fontosnak tartom az olvasóvá nevelést, hogy tanítványaim a könyveket szerető és értő felnőté váljanak. Bízom a gyerekek kreativitásában és felfedezővágyában, szeretem őket azon az úton kísérni, ahol kibontakoztathatják a bennük rejlő tudást. Az idei tanévben támogató tanárként és fejlesztő pedagógusként dolgozom az iskolában. Támogatóként lehetőségem van arra, hogy az iskola összes osztályának munkájába bekapcsolódjak. Fejlesztőként arra törekszem, hogy mindenkit hozzásegítsek ahhoz, hogy elérje a benne rejlő képességek maximumát. Munkám során az a célom, hogy a diákjaimat saját lehetőségeiknek megfelelően, minél optimálisabb szintre jutassam, egyéni fejlődési ütemük fgyelembevételével. Szeretem azt a kreatív, lelkes, egymást támogató szakmai légkört, amely az Alma Materben körülvesz. Bízom a közösség erejében, ahol az egymás elfogadása, segítése, az egymástól tanulás alapvető érték. Ezt a szemléletet kívánom átadni a hozzám járó gyerekeknek is. Jövőre elsős tanító leszek Violával, akivel már két osztály vezetésében munkálkodtunk együt. Szabadidőmben szeretek a kanapén heverészve olvasni, flmet nézni. Ennek a hobbimnak az utóbbi időben kevesebb időt szentelek, mert mostanában a famnak és a lányomnak más elképzelései vannak a világ dolgairól. Így legózásban és homokpogácsa készítésben verhetetlen vagyok. NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI A nyílt napokon óráig bemutató órákat tekinthetnek meg, órától pedig az iskola igazgatója tart tájékoztatót az érdeklődőknek. Időpontok: február 6., március 14. Iskolába csalogató foglalkozások Kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. Minden érdeklődőt kérünk, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze az címen vagy telefonon a számon. Foglalkozások időpontjai: február 6., 27., március 6., 20., április 3., 17. szerdánként, tól

62 Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Általános Iskola Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u (Táncsics Mihály Kollégium épülete) Telefon/Fax: Honlap: Igazgató: Singer Ágnes 30/ Fenntartó: Alapítvány a Vadaskert Iskoláért A kuratórium elnöke: Peti Sándor 30/ ISKOLÁNK BEMUTATÁSA A Vadaskert Iskola 1985-től működik, alapítványi formában 1993-tól szeptemberétől a XI. kerületben a fenti cím alat. Könnyen megközelíthető mind a Fehérvári útról, mind Kelenföld városközpontól. Iskolánk világnézetileg nem elkötelezet. Pedagógiai alapelvünk: a gyerek valóságos fejlődési-fejletségi szintjéről kell elindulnunk, hogy megpróbáljuk elvezetni oda, ahol életkora szerint lennie kellene. Olyan gyermekeket fogadunk, akik többségi iskolában integráltan nem oktathatók a lakóhely szerint illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizotság szakvéleménye alapján (tanulási zavar, fgyelemzavar, hiperaktivitás, autisztikus magatartászavar, tanulásban akadályozotság). A tanulócsoportok létszáma 5-12 fő. Ez lehetővé teszi a fent felsorolt diagnózisokkal hozzánk került gyerekek esetében az egyénre szabot nevelést, oktatást és az egyéni fejlesztést a szakértői bizotságok által előírt területeken és óraszámban. Pedagógiai programunkat a Nemzeti Alaptanterv alapján fogalmaztuk meg, törekedve arra, hogy minél szélesebb skálán adjon útmutatást az egyénre szabot követelmények megvalósításában is. A tantárgyi programok kiegészülnek olyan tevékenységekkel, amelyek a speciális fejlesztést teszik lehetővé: mozgásfejlesztés, kreatív csoport, ütőhangszeres szakkör, családóra, önismereti csoport. Az iskolában angol nyelvet oktatunk. Az oktatás mellet a nevelőmunka is kiemelt szerepet kap iskolánkban. Igyekszünk tanítványainkat abba az irányba vezetni, hogy a problémák kezelésének, a kapcsolateremtésnek nem az agresszió az egyetlen lehetséges módja. Teljes személyiségüket próbáljuk formálni és alakítani, nyitotá és befogadóvá tenni a valódi értékek, a kultúra, a művészetek iránt. Ebben segít nekünk többek közöt a gyermekpszichiáter szakorvos és az iskolánkban rendszeres vendégként fellépő Huzella Péter előadóművész. Hisszük, hogy felzárkóztatni csak az a pedagógus tud, aki tanítványaival túllépi a tanár-diák kapcsolat szűkre szabot korlátait. A szülőkkel való sikeres együtműködés alapja az őszinteség. Ennek érdekében minden hónapban tartunk fogadóórát vagy szülői értekezletet, de a mindennapos telefonos kapcsolatartás sem ritka. A szülőcsoport, amely egy adot osztály szüleinek szerveződik a családias légkör megteremtésével lehetőséget ad a problémák mélyebb feltárására. TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Korrepetálás, egyéni- és csoportos fejlesztés, szakkörök: foci, asztalitenisz, kreatív csoport, színjátszó csoport, énekkar, ütőhangszeres csoport. Táborozás: minden évben máshol június hónapban. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK Iskolánk hospitálási lehetőséget biztosít különböző pedagógusképző intézményeknek. Május végén gyermeknapot, illetve játszónapot tartunk, amelyre a jelenlegi, régi és leendő gyerekeket szüleikkel együt várjuk. Az érdeklődők it ismerkedhetnek meg a pedagógusokkal.

63 Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Általános Iskola NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI március 11-én és 20-án nyílt napokat tartunk iskolánkban, de előzetes bejelentkezés után bárkit bármikor szívesen fogadunk. A felvételt minden esetben egy részletes beszélgetés, ismerkedés előzi meg. Budapest valamennyi kerületéből és Pest megyéből is veszünk fel tanulókat. (Szakértői vélemény szükséges!) Az iskola vezetője az ismertető elején található telefonszámon bármikor rendelkezésre áll.

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Zeneiskolai felvételi tájékoztatója A 2010/2011-es tanévre Tagiskolák és tanított tárgyak: Központi épületünkben Neszmélyi út 30. harmonika, hárfa,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés

TÁJÉKOZTATÓ a évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés Tisztelt Újbudai Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a 2016. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről Az Önkormányzat célja a továbbiakban is az, hogy lehetőség szerint valamennyi, valóban a kerületben lakó, kérelmet

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A 228/2016. (XII. 15.) XI.ÖK határozat melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a(z) Budapest

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés.

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés. Tisztelt Újbudai Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről Az önkormányzat célja a továbbiakban is az, hogy lehetőség szerint valamennyi, valóban a kerületben lakó, kérelmet

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Humánigazgatási Osztály Köznevelési Csoportja

Humánigazgatási Osztály Köznevelési Csoportja Humánigazgatási Osztály Köznevelési Csoportja a. Közreműködés a i döntések előkészítésében, végrehajtásában (kiemelten) a következő esetekben: Feladat Jogszabály Címzett (1) A köznevelési intézmény e törvényben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÁLTALÁNOS ISKOLÁIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÁLTALÁNOS ISKOLÁIRÓL ISKOLANYITOGATÓ 2014 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÁLTALÁNOS ISKOLÁIRÓL TARTALOMJEGYZÉK Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő... 3 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás.

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI KÖZNEVELÉSRŐL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. Az ellátás célja Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Humánszolgáltatási Osztály Intézményirányítási Csoportja

Humánszolgáltatási Osztály Intézményirányítási Csoportja a. Humánszolgáltatási Osztály Intézményirányítási Csoportja Közreműködés a Képviselő-testületi döntések előkészítésében, végrehajtásában (kiemelten) a következő esetekben: 2011. évi CXC. (1) A köznevelési

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

az általános iskolákba történő beíratásra

az általános iskolákba történő beíratásra F E L H Í V Á S az általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2014. április

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató a 2012/2013. évi óvodai, iskolai beíratásról Iktatószám:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete OM azonosító: 033998 Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

Tájékoztató Újbuda általános iskoláiról

Tájékoztató Újbuda általános iskoláiról Tájékoztató Újbuda általános iskoláiról ISKOLANYITOGATÓ 2012/2013 tisztelt Szülők! Tisztelt Szülők, Nagyszülők! ISKOLANYITOGATÓ S nézd a sok pislogó kicsit, a sok riadt kis madarat, micsoda izgalom nekik

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben