INNOVATÍV TRAIN-TO-TRAIN OKTATÁSI, NEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS PROGRAM A 8 14 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INNOVATÍV TRAIN-TO-TRAIN OKTATÁSI, NEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS PROGRAM A 8 14 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA"

Átírás

1 INNOVATÍV TRAIN-TO-TRAIN OKTATÁSI, NEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS PROGRAM A 8 14 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Mi az Ezer Gyerek program? 2 Az Ezer Gyerek programról részletesen 3 Alapvető kérdések 3 Nagykövet születik az Ezer Gyerek program működés közben 3 Ha Harry Potter kötelező olvasmány lenne, nem olvasnák a gyerekek 4 Interaktivitás és innováció: párbeszéd saját nyelven 4 Kiteljesedő, élő kollektív tudás 5 Adekvát forma, variábilis tartalom 6 1. MODUL A Föld nagykövetei Bevezetés 6 A Föld nagykövete koncepció lényege 7 A programról 7 Társadalmi hasznosság és szemléletformálás 8 2. MODUL Mindenkinek haza kell érni Bevezetés Kerékpáros Kisjogsi Ezer Gyerek számára 10 Mi a Kerékpáros Kisjogsi? 10 Milyen ismeretek? 10 A program menete 11 Miért jó a Kerékpáros Kisjogsi? MODUL A PUZZLE program A PUZZLE program célja 13 A PUZZLE program módszertana 14 A PUZZLE program felépítése 14 Szemléletformálás 16 A rendezvény után: PUZZLE játék az interneten 16

3 BEVEZETÉS MI AZ EZER GYEREK PROGRAM? Egy cég, egy intézmény vagy akár a társadalom jövôjének tervezésekor az egyik legfontosabb kérdés alighanem az, mi történik majd a felnövekvô generációkkal. Az, hogyan viszonyulnak a jövô felnôttei egymáshoz és környezetükhöz; hogy mit szeretnek majd s mit ítélnek el; hogy mit hajlandók és mit nem megérteni, befogadni, vagy éppen fogyasztani, mind jórészt gyermekkori szocializációjukon múlik. Mindez pedig elsôsorban azon, milyen ismereteket, készségeket és szemléletet kapnak iskolás éveik során. Nem csak magyar jelenség, de Magyarországon különösen igaz, hogy oktatási rendszerünk súlyos nehézségekkel küszködik. A probléma kettôs: az oktatási rendszer nem képes modern, használható ismereteket átadni, a gyerekek pedig nem érzik azt, hogy bármi értelme is lenne annak, amit tanulnak. Egyetlen program, egyetlen terv, egyetlen javaslat nem tudja orvosolni a problémákat. Alkalmas lehet azonban arra, hogy bemutassa: másképp is lehet hozzáállni a gyerekek oktatásához. Úgy, hogy az egyszerre legyen hasznos és élményekben gazdag mindenki számára. Hogy egyszerre adjon használ ható tudást a gyermekeknek, tájékoztassa és segítse a jövôorientált piaci szereplôket, segítsen egy verseny képesebb generáció felnöve ke désében, s fôként okozzon örömöt minden részt vevô számára. Ez az ambíció hívta életre az Ezer Gyerek programot. Az Ezer Gyerek program egy alapjaiban új felfogá sú train-to-train oktatási, nevelési és szociális program, amely a 8-14 éves iskolás gyerekek közös ségi szerep vállalásának fejlesztését célozza meg. A program alapgondolata egyszerû. Vegyünk egy problémát, amely egyszerre fontos társadalmilag és érdekli a gyerekeket. Erre a problémára tehát nem egy tantárgyra, hanem egy társadalmi-gazda sági problémára építsünk fel egy egynapos, intenzív oktatási programot, amely eszközeivel, stílusá ban és módszereiben egyaránt a lehetô legin no vatívabb. Hozzunk össze erre az egy napra az ország különbözô pontjain ezer gye re ket. Vegye nek ôk részt az egynapos képzésben: sajátítsanak el ismereteket, készségeket, s mind eközben érezzék jól magukat. Ezek után pedig, információval, sôt, pedagógiai munícióval felvértezve térjenek vissza iskolájukba, kortárs közösségükbe, és saját elképzeléseik szerint adják tovább tudásukat. Mindemellett pedig legyenek tagjai egy olyan, folyamatosan újabb infor mációkat adó, interaktív virtuális felületnek, amelybe bárkit bekapcsolhatnak, s amely biztosítja a program továbbélést az egynapos rendez vényen túl. Az Ezer Gyerek voltaképpen egy módszer, amely tetszés szerinti témákra alkalmazható. A koncepció, a logika azonos a téma és a konkrét szerkezet más. Az Ezer Gyerek program nem titkolt módon marketingokokból is ezer gyerekkel számol. Nem csak az átadott tudás, de egy kiemelt közösséghez tartozás vágya, egy nagy, országos programban való részvétel lehetôsége is motiválja a program részt vevôit. Az Ezer Gyerek programnak nincsenek világmegváltó céljai. Nem gondoljuk, hogy egy egynapos képzéstôl egy adott terület specialistái lesznek a gyermekek. Azt sem gondoljuk, hogy az általuk továbbadott tudás akadémiai értelemben kikezdhetetlen lenne. Biztosak vagyunk azonban abban, hogy ezzel a koncepcióval minden módszer nél hatékonyab ban és könnyebben tehetjük érdekeltté a gyerekeket a felvetett problémákban. Egy nap alatt senki nem lesz pl. környezetvédelmi guru, de olyannyira felkelthetjük az érdeklôdését e probléma iránt, ami késôbb spontán tanuláshoz vezet. Márpedig azt sokszor, sokan bizonyították: nincs hasznosabb és maradandóbb ismeret, mint amit a gyerek saját kezdeményezésbôl, saját érdeklôdésbôl tanul. AZ EZER GYEREK PROGRAMRÓL RÉSZ LETESEN Alapvető kérdések A 8-14 éves korosztályról pár dolgot bizton állíthatunk. Tény, hogy ôk azok, akik egyfelôl a legérzékenyebben reagálnak a szûkebb környezetük, és az általuk kiválóan kezelt, modern információs eszközök által elérhetô, tágabb világ változásaira, ôket elérô híreire; másfelôl pedig ôk lesznek már középtávon is a legnagyobb hatással alapvetô közösségeinkre. Egyszerûbben: rövid idô múlva az lesz a legfontosabb, amit ôk ismernek, amit ôk akarnak. Amit nekik, az úgynevezett tweeneknek ma megtanítunk, az lesz maga a holnap. A ma átadott információk alapján hozzák meg a holnap döntéseit, oktatásuk, nevelésük és szocializációjuk iránya jelöli ki a jövôt. Tudjuk azonban azt is a tweenekrôl, hogy számukra a hagyományos oktatás kevés valódi csatlakozási pontot kínál. Az iskolai oktatás kereteit legfeljebb közelíteni lehet a gyerekek hétköznapi tanulási folyamataihoz. Ez önkéntességen, a modern kommunikáció, a digitális kultúra eszközein, és az egyirányú információátadás helyett a kölcsönösségen alapul. A tweenek egymást képezik, tanítják, és az ehhez választott csatornáik nagyban különböznek a közoktatásban megszokottaktól. Ha az a célunk, hogy valódi hatást érjünk el, ha alakítóként akarunk fellépni azok ismereti és képességei kapcsán, akik a jövô hétköznapjait fogják alakítani, akkor ugyanezekre a csatornákra kell építenünk. Hatékony oktatási, nevelési és szocializációs program ebben a korosztályban elképzelhetetlen annak tudomásul vétele nélkül, hogy a célcsoport maga is tartalom-elôállító. Az internet, azon belül is a blogok, a közösségi szájtok, a különbözô interaktív felületek eszközével passzív befogadókból aktív PROSUMER-ekké (consumer-producer) váltak. A tween elsôsorban nem könyvet olvas, hanem internetes blogbejegyzéseket, cikkeket, melyeket kom mentál, vagy épp saját bejegyzésekben válaszol meg. A tween elsôsorban nem televíziós mûsorokat néz, hanem internetes videókat, melyeket letölt, megoszt, vagy saját eszközeivel (akár egy mobiltelefonnal is) maga is videókat készít. A tween elsôsorban nem passzív rádióhallgató, hanem internetes rádiókat, vagy saját MP3-gyûjteményét hallgatja. A tween valós idôben, online kommunikál a chaten, társasági kapcsolatait közösségi szájtokon gondozza. A legfontosabb feladat tehát az általuk elôállított, jövôbeli tartalmakhoz minél több releváns információt átadni, a széles látókört biztosítani. A tweenek mindenképpen hatnak egymásra, mindenképpen nevelik a korosztályi társakat. A kérdés az, hogy mindehhez mit lehet hozzáadni, hogyan lehet alakítani, miként lehet elérni, hogy a tweenek interakciói, az általuk létrehozott tartalom hordozza mindazokat az értékeket, melyek közvetítésében a hagyományos oktatás ma csökkenô hatékonyságot mutat. Az egyik lehetséges megoldás az Ezer Gyerek program. Az a módszer, mely legalább ezer gyerek bevonásával a tween-korcsoport saját módszereivel juttatja célba az információkat, fejleszti a résztvevôk képességeit, és alkalmassá teszi ôket arra, hogy a programon tanultakat a már jellemzett csatornákon saját korosztályukkal is megismertessék. Új típusú, közösségi szerepvállalás, hasznos tudás, modern közvetítô csatornák ezeket kombinálja az Ezer Gyerek program. Nagykövet születik az Ezer Gyerek program működés közben A program során a legfontosabb cél, hogy a hagyományos oktatás kereteitôl minél inkább eltávolodva, a tweenek interakciós helyzeteit közelítve valósítsuk meg a tervezett workshopokat, és azok valódi útravalóként szolgáljanak. Kisebb, ötvenfôs csoportokban, pedagógiailag átgondolt, de a kor elvárásainak megfelelô, a részt vevôket felnôttként involváló sorozatra van szükség, melyek teljes anyagát (néhány más, heritage anyag: dzseki, trikó, pendrive stb.) a gyerekek kompatibilis adathordozókon megkapják. Az a feladatuk, hogy ezt minél nagyobb körben újra elôadják, terjesszék (otthon, baráti kör, kirándulás, iskolai kiselôadás, osztályfônöki óra, tematikus órák stb.) 2 3

4 Az elôadásokat az iskolai környezetbôl kiszakított, presztízs, és nem sulira emlékeztetô helyszíneken (egyetemi elôadó, Millenáris Park stb.) tartjuk meg, ezzel is komolyabbá téve az adott issue és a résztvevôk fontosságát. Cél, hogy a gyerekek (kvázi nagykövetek) küldetésként tekintsenek az általuk megszerzett ismeretek továbbadására, melyhez az iskolákkal történô kapcsolattartás keretein belül minden támogatást biztosítani igyekszünk. Ha Harry Potter kötelező olvasmány lenne, nem olvasnák a gyerekek A program minden résztvevô számára önkéntes, a bekerülés elôzetes aktivitást igényel, a pozitív feedback a túlnyomó többség számára garantált. Ahogy az iskolai kötelezô olvasmányok mûfaji korlátok miatt (nem önállóan választott, a szabad döntés illúzióját sem adja meg, egységes és készen kapott tartalom megadott szempontok szerinti befogadására épül, és mindezek tetejébe a felnôttektôl származó utasítással terhelt) nem tudnak divatosak, menôk lenni adott korcsoportban, úgy az Ezer Gyerek program is csak akkor lehet sikeres, ha új elérési és interakciós csatornákat alkalmaz. Ezért a program: Önkéntes, a gyerekeket nem az iskola delegálja kötelezô résztvevôként, hanem maguk döntenek errôl. Elôzetes aktivitást igényel, mely igazodik a tweenek rutinjához: online tesztkitöltés és regisztráció. A gyerekek motivációs írása (amellyel saját maguk számára is megfogalmazzák, mit és miért szeretnének tanulni) oktrojált helyzetek helyett önérdeket keletkeztet a részvételre. Nem a hagyományos, iskolai keretek között oktat: nem osztálytermekben, nem tanár-diák szerepek mentén zajlanak az elôadások, és nem a hibakeresés motivációjával történik az értékelés, nincs frusztráló számonkérés. Interaktivitás és innováció: párbeszéd saját nyelven Az Ezer Gyerek program fontos eleme a kooperatív tanulási módszer, mely a tudás egyirányú átadása helyett egy közös tudásbázis együttes felépítésére épít. Mindehhez pedig a 21. századból válogatja a modern technológiai eszközöket. A résztvevôk kooperatív módon tanulnak, közösen építik fel a megadott elemekbôl, a kapott információkból azt a tudást, melyet a program szándéka szerint tovább tudnak adni a kortársaiknak. Állandó visszacsatolás, a visszakérdezés és pontosítás lehetôsége mellett zajlik a program. Nincs olyan cél, hogy a gyerekek máshogy, felnôtt módjára beszélve, szakkifejezések és tudományos levezetések szolgai átvételével, tankönyvi lec kék bema golásával jussanak a tudáshoz. Ehelyett ugya n a zokon a felületeken, ugyanazokkal az eszkö zökkel dolgozunk, amelyeket egyébként is használnak. Kön nyen belátható, hogy azokat az ener giákat, melyeket arra fordítanak, hogy önmagukat és társaikat öntudatlanul is képezve, elsajátítsák a számítógép, az internet, az egyes alkalmazások használatát, igenis lehet az oktatás, a tudás átadásának egyéb dimenzióiban is hasznosítani. Egy effektív és logikus rendszerbe foglalt tudásanyag kialakítása ma csak nehézkesen oldható meg a közoktatás keretei között. Jól látható azonban, hogy amint iskolán kívüli, érdeklôdésüknek és élethelyzeteiknek jobban megfelelô tevékenységrôl van szó, akkor ugyanezek a gyerekek képesek hosszú órákat tölteni új ismeretek elsajátításával, egymás indirekt oktatásával. Mi lehet sikeresebb? Ha egy tween órákat tölt a számítógép, az internet elôtt, akkor tiltsuk ezt meg neki, állítsuk szembe ezt az általa választott, számára fontos és pozitív tevékenységet a tanulással vagy inkább próbáljuk befolyásolni, hogy milyen honlapok, témák iránt érdeklôdik, milyen tartalmat állít elô ô maga? Nyilvánvaló, hogy az utóbbi megoldás kecsegtet nagyobb sikerrel. Végezetül pedig azt is ki kell mondani: vannak információk, melyeket a hagyományos oktatás nem tud átadni, és készségek, melyeket nem tud fejleszteni. Ezek ellensúlyozását vagy rábízzuk a spontán, korosztályi élményekre, vagy megpróbáljuk a tweenek saját nyelvét és eszköztárát felhasználva, új módon kanalizálni ezt a tudást. Az Ezer Gyerek program nem helyettesíti, hanem kiegészíti az oktatás és nevelés hagyományos intézményeinek munkáját, és hathatós segítséget nyújt az össztársadalmi célokat szolgáló szocializáció kiteljesítésében. Ha társadalmi cél, hogy a felnövekvô nemzedékek modern, tudatos, informált, nyitott polgárokká váljanak, annak egyik legjobb módja egy prémium oktatási program keretében, a legfogékonyabb korban találkozni a gyerekekkel, és azokat közösségé formálni. Ez a legbiztosabb alapja a társadalmi szemléletformálásnak. A felnôttkorra atomizálódó egyének ebben a korban még fogékonyak, és határozottan azonos életvitelbeli jellemzôkkel írhatók le. Kiteljesedő, élő kollektív tudás A tweenek közös, kollektív tudása egyfelôl nagyon is hasonló, vagy épp közös elemeket variál: adott közösségi oldalak, technológiai eszközök, véleményvezér források variálásával mûködik. Másfelôl viszont sok elemében esetleges, töredezett, sokszor csak a véletlenen múlik, hogy milyen irányban fejlôdik tovább. Ebbe a folyamatba visz tudatosságot a prog ram. Az átadott tudás multiplikátor-elven hasznosul és terjed: a korosztályi véleményvezérek átadják, a generációs csatornákon keresztül a kollek tív tudás részévé teszik a kapott információkat és szemléletet. A program résztvevôit a képzés során nem csak arra készítik fel, hogy önmaguk számára hasznos, egyénileg hasznosítható tudáshoz jussanak. Ezer gyerek már egy kritikus tömeg, képes arra, hogy mérhetô változást érjen el a korosztályának átadott tudással. Ezért fontos, hogy ez az ezer gyerek olyan képzést kapjon, olyan élményben részesüljön, és olyan eszközökhöz jusson, melyek birtokában képes a tudását adekvát módon át is adni a kortársainak. Minden program, minden, az Ezer Gyerek keretében feldolgozott téma kapcsán a résztvevôket megtanítjuk és motiváljuk arra, hogy a tudását adja át másoknak is. Legyen ô az, aki családjában, az osztályában, az iskolában vagy más közösségeiben adott téma ismerôje és képviselôje. Mindehhez a szükséges segédanyagot is biztosítjuk (ez minimálisan egy kisebb elôadás anyagának adathordozón történô átadását, és az annak felhasználásáról való oktatást jelenti). Ezer gyerek már önmagában is jelentôs közösség. Nem egyszerre és nem egy helyszínen vannak jelen kisebb egységek, egy-egy program ötvenfôs csoportjai építik fel a témánként bevont, ezer gyerekbôl álló közösséget. Innentôl viszont szabad az átjárás, a kap csolódási lehetôségek száma megnô: nem csupán a közös tudás bármikor elérhetô bázisaként, hanem találkozási pontként is megjelenik az Ezer Gyerek honlapja. Adott témához kapcsolódó anyagok, interaktív felületek éppúgy megtalálhatók lesznek rajta, mint a tweenek által igényelt, modern közösségi funkciók. A létrejövô közösség pedig egy dinamikus, idôben és térben is változó, fejlôdô egységet jelent: az évekre szóló kapcsolatok, a kapott tudás által befolyásolt egyéb, korosztályi közösségek révén egy hosszabb távon is mûködôképes, jól használható bázis alakul. Ez az ezer gyerek azonban egyúttal százezres nagyság rendû elérést is jelent a korosztály tagjaihoz. A gyerekek kiválasztása során ennek érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a földrajzi kiegyensúlyozottságra és a hátrányos helyzetben lévôk bevonására. Fontos, hogy a gyermekek 60 százaléka vidéki legyen, és a csoportok oktatására úgy Budapesten, mint számos vidéki helyszínen kerüljön sor. A tweenek jelentôs hányada lefedhetô és a rendszerbe bekerült tudás mindig meg fogja magának találni a legmodernebb, legdivatosabb közlési csatornát. Ami ezt a korosztályt foglalkoztatja, az mindig automatikusan a leggyorsabb pályán mozog. Az ezer gyerek és az általuk befolyásolt struktúrák pedig vari ábilis felhasználási lehetôségeket jelentenek: a létrejövô láncolaton a legkülönbözôbb információk, illetve aktivizáló felhívások juttathatók el célzottan a megszólítani kívánt csoporthoz. 4 5

5 ADEKVÁT FORMA, VARIÁBILIS TARTALOM Alábbiakban három, az Ezer Gyerek program által hatékonyan feldolgozható, sikerrel közvetíthetô téma lehetséges beillesztésére teszünk javaslatot. Az aktuális, társadalmilag fontos ügyek listája azonban ennél lényegesen hosszabb, a program pedig rengeteg, további téma beemelésére alkalmas. A módszer kiválóan adaptálható minden olyan tudásbázis konvertálására, melyet a hagyományos oktatás csak alacsony hatásfokkal, vagy csak részeiben tud átadni. Az eljárás minden esetben ugyanazt a sémát használja: Témák meghatározása partnerekkel való együtt mûködésben (bázisinformációk meghatározása, kívánt cél megjelölése) Oktatási anyagok elôállítása (tudásanyag konver tálása, átültetése a tweenek nyelvére és alkalmazása azok eszközeire) Pályázat, jelentkezés (gyerekek motivációs írása alapján, online tesztek kitöltése, tudásszint felmérése, a tapasztalatok alapján az oktatási anyag aktualizálása, hangsúlyok megváltoztatása) Ezer gyerek kiválasztása (a fent leírt kritériumok alapján) 50 fôs workshopok kialakítása, tudás, technológia és anyagok átadása a program keretében Az ezer gyerek multiplikátorként mûködve tovább adja az anyagokat Visszacsatolás és networképítés (a képzés részt vevôinek utógondozása, a tudásuk rendsze res aktualizálása, keretek a saját közösségeik mûködtetésére, új közösséghez csatlakozáshoz) internetes portál létrehozása Sikeres visszacsatolás esetén a program tartalmi bôvítése, ill. újabb pályázat. 1. MODUL A FÖLD NAGYKÖVETEI Az Ezer Gyerek program környezetvédelmi eleme Bevezetés A környezetvédelem tagadhatatlanul korunk e gyik legfontosabb társadalmi kihívása. A fenntarthatóság kérdései, a környezetünk védelmével kap cso la tos feladatok, Földünk állapotának válto zásai egyre több embert foglalkoztatnak, Magyar or szágon éppen úgy, mint a világon máshol. Egyre többen isme rik fel, hogy komoly szemléletváltozás nélkül az embe riségnek már rövid távon súlyos gondokkal kell majd szembenéznie. A környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek folyamatos bôvülése, a környezettudatos magatartás fokozatos terjedése az egyik legpozitívabb változás a magyar társadalmon belül. A szelektív hulladékgyûjtés, a természet védelme, a jövônkrôl való felelôs gondolkodás azonban rávilágít arra: új kihívásokkal is szembe kell néznünk. A környezetvédô szervezetek egyre hangosabban hallatják a hangjukat, egyre több akcióval érnek el sikereket a tiszta, élhetô környezet elôsegítése kapcsán, ám a polgárok számára még mindig sok szituáció nehezen értelmezhetô a zöld mozgalmak részérôl. Mindeközben az világosan látszik, hogy a fel növekvô nemzedékek számára a zöld gondolat egyre fontosabbá válik, új konfliktusok is megjelennek. A környezetvédelmi problémák mainstreammé válása egyben azzal a káros követ kezménnyel is jár, hogy a környezet védelemmel kapcsolatos ismeretek között egyre nehezebb eligazodni. A környezetvédelmi szemléletformálást ezért ma alapvetôen más kiindulópontokból és más módszerekkel kell végezni, mint kellett évekkel ezelôtt. Míg korábban a környezetvédelem, mint probléma léte kellett hogy elôtérbe álljon, ma a fiatal nemzedékek számára e problematika relevanciája nem kérdéses. Továbbra is komoly hiányosságok mutatkoznak azonban a tekintetben, mit is lehet tenni konkrétan a környezetvédelem érdekében. Mindez viszont oda vezethet, hogy bár a jövô generációja tudni fogja, hogy a környezetvédelem fontos, nem fogja tudni, mit kell neki tennie a környezetvédelem érdekében. Programunk a környezetvédelem megváltozott súlyára és e változó problematikára építve foglalkozna a bevezetésben is megjelölt korosztállyal. Hisszük, hogy nem az elvont elméletek szintjén kell megfogalmazni a gyermekeknek a természet védelmének fontosságát, hanem olyan hozzájuk közel álló programokat, cselekvési lehetôségeket célszerû bemutatni, amelyekkel hatékonyan tudják formálni környezetük és saját maguk gondolkodásmódját, s emellett hasznosak a hétköznapi élet során is. Ahhoz, hogy az élhetô környezet továbbra is fontos szempont legyen, sôt: e téren folyamatos fejlôdést tapasztalhassunk, szükséges, hogy a jövô generációja másként tekintsen a környezetvédelemre. A környezettudatos magatartás, a fenntartható fejlôdés ne üres frázisokként éljen a gyerekek, majd késôbb felnôttek fejében, hanem a jövô nemzedékek személyiségéhez tartozzon kis koruktól fogva. A fentiekbôl kiindulva fogalmazzuk meg javasla tunkat egy új típusú, innovatív programra, amely nek célja egy önkéntes részvételen alapuló környezetvédelmi ismeretszerzés, interaktív peda gógiai program kialakítása és beindítása ezer gyerek számára az Ezer Gyerek koncepció környe zetvédelmi eleme: A Föld Nagykövete program. A Föld nagykövete koncepció lényege A Föld nagykövete program alapvetô célja, hogy a célkorosztály számára olyan ismeretszerzési formákat teremtsen, amelyek eltérnek a hagyományos iskolai oktatástól. Interaktivitáson alapulnak, figyelembe veszik a korosztály jelentôsen megváltozott informálódási szokásait. A programon való részvételt követôen a gyermekek a Föld Nagykövetei lesznek: ismereteiket képesek lesznek továbbadni szûkebb közösségük számára. A programról A Föld nagykövete program egy egyrészt elméleti jellegû, másrészt gyakorlati ismeretekbôl álló rendezvény. A koncepció nagyobb hangsúllyal épít azonban a gyakorlati jellegû tudás megszerzésére. A programban való részvétel feltétele egy korábban az interneten kitöltött, sikeres regisztráció és motivációs levél megírása arról, miért fontos a környezetvédelem az adott jelentkezô számára. A programnap menete konkrétan: A programnap elején egy interaktív, kifejezetten erre a célra alkotott játékos oktatópre zen táció kerül bemutatásra. A film a gyerekek által könynyen érthetô módon hívja fel a figyelmet a környezet védelem fontosságára, mindennapi példákon át vilá gítva rá a fenntartható fejlôdés lényegére, értelmére. A film közben a résztvevôk számítógépes szava zógép segítségével töltenek ki tesztet, sms falban kommentálják a filmet és a prezentôr kérdéseire is válaszolnak. Vagyis, nem egyszerû befogadói a prezen tációnak filmnek, hanem kérdése ikkel, sms-eikkel és interakciójukkal már ezen a ponton alakítóivá válnak a programnak. A program második elemében a gyermekek számára referenciát jelentô celebek hírességek illusz t rál ják saját példáikon a környezetvédelmi prob lé mákat. A cél annak érzékeltetése, hogy a környe zet védelem nem valamilyen elvont, csak a poli tikára tartozó kérdés, hanem a mindennapokban is megfogható tevékenység. A modul harmadik részében interaktív csoportmunkára kerülne sor, gyakorlott facilitátorok segítségével. A csapatmunka során a gyerekek közel 10 fôs csapatokba tömörülnének, amelyek keretében pedagógiai segítség igénybevételével sajátítanák el a környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteket. A foglalkozások lényege, hogy a környezetvédelmet kézzelfogható közelségbe hozza a gyerekek számára lássák, érezzék át, modellezzék, mit is jelent a környezettudatos magatartás. Ennek érdekében az oktatófilmek segítségével elsajátított ismeretek alapján kell prezentációt készíteniük egy általuk kiválasztott témáról annak kapcsán, hol, milyen eszközökkel tudnának ôk maguk, illetve mikrokörnyezetük hozzájárulni a természet védelméhez, a fenntartható fejlôdéshez. Mindennek részletes módszertana tapasztalt pedagó gusokkal közösen kerül kidolgozásra, kulcselemei az életszerûség és az innovatív eszközhasználat. A csoportoknak saját számítógépeiket kell kiválasztaniuk az általuk modellezni kívánt tevékenységet pl. koncertlátogatás, mozizás, stb., majd egy elôzetesen elkészített szoftvert 7

6 használva megtudni, mi e tevékenység környezet védelmi vonzata, s mit tehetnek ôk e tevékeny ség keretei között a környezeti terhelés csökkentéséért. Mindezek után a csoportok ismét összegyûlnek, és bemutatják egymásnak terveiket, majd megvitatják az elhangzottakat. A közös elôadás és vita után a gyerekek 10 dolog, amit Te is tehetsz játékos oktatóprezentációt kapnak, amely alkalmas arra, hogy a nap során szerzett ismeretekre építve a váza lehessen a gyerekek multiplikátor tevékenységének. A gyerekek ezt az anyagot pendrive-on is megkap va ezt követôen visszatérhetnek iskoláikba, és tovább terjeszthetik ismereteiket. E játékos prezentáció továbbadásáért jár a Föld Nagykövete igazolvány: ha a gyerekek az ezer gyerek internetes felületen regisztrálják, azt, terveik szerint hol és kiknek mutatják majd be a prezentációt, postán kapják a bizonyítványt. Ez a technika radikálisan megnöveli a programnap utáni kontaktusszámot a gyerekekkel, anélkül, hogy nehe zen teljesíthetô feladatot adva elérhetetlenné tenné számukra a Föld Nagykövete igazolványt. Társadalmi hasznosság és szemléletformálás Az Ezer Gyerek Program, s ezen belül a Föld nagykövete program célja is, hogy elôsegítse a jövô generációjának társadalmi felelôsségvállalásra való nyitottságát. Ezen túl olyan gyermekeknek nyújtson hasznos ismereteket, maradandó élményeket, akik ilyen közegben szocializálódva tudnak segíteni társaiknak és az idôsebbeknek, nevelve ôket. A fentiekbôl is kitûnik, hogy a Föld nagykövete program célja többoldalú: mindenek elôtt annak a korosztálynak a képzése a cél, amely a fenntartható fejlôdés záloga lehet, tisztában van a természet védelmének fontosságával, s tudja is, mit kell ezért tennie. Ezen túl: képes arra, hogy alakítsa mikrokörnyezetének gondolkodását, s hatással legyen kortársaira is. Fontos tehát kiemelni azt a multiplikátor hatást, amellyel nemcsak a programban résztvevô gyerekek estében érhetô el eredmény, hanem rajtuk keresztül számos további emberhez is eljuthat a prog ram fô üzenete. Mindent egybevetve kijelenthetô: a játékos, interak tív formában való tanulás, a jó példák megtapasz talása, a korcsoport tanító-fejlesztô-rásegítô ereje nagyban formálhatja a 8-14 éves kor osztályt, s ezt kihasználva felnevelhetô egy, a kör nye zetérôl sokat tudó, azért tevô, felelôsebben gondolkodó generáció. A program egészére igaz, hogy a gyerekek játsz va tanulhatnak. Nem a szokásos iskolai foglalko záshoz hasonlítható, inkább a gyerekek érdeklô désének növelése érdekében egy játékosan eltöltött nap, amely azonban kimondottan hasznos és kézzelfogható ismereteket ad. 8

7 2. MODUL MINDENKINEK HAZA KELL ÉRNI Koncepció Kerékpáros Kisjogsi bevezetéséről Bevezetés Kerékpáros Kisjogsi Ezer Gyerek számára A kerékpározás terjedése, különösen a fiatalok körében, az egyik legpozitívabb változás Magyar ország közlekedési kultúrája kapcsán. A kerékpározás hobbiból általánosan bevett közlekedési eszközzé válása azonban új kihívásokat is teremt. Miközben a kerékpáros érdekvédô szervezetek egyre komolyabb sikereket érnek el a biciklizéssel kapcsolatos szabá lyozás változásában, új konfliktusvonalak is kiala kulni látszanak. Megfelelô szemlélet, tolerancia és isme retek nélkül az autósok és a bicikli sek nem közlekedô partnerekként, hanem vetélytársaikként tekinthetnek egymásra. Még mindig gyakori az a felfogás, hogy a kerékpározáshoz nem kellenek szabályismertek, elég csak felülni a biciklire. Fontos mindez a kerékpározás biztonsága szempontjából is. Ma a gyermekek sokszor szülôi felügyelet nélkül tekernek falvak, városok utcáin. A 8-14 éves korosztály szempontjából kiemelt fon tos sággal bír tehát a biztonságos kerékpáro zás feltételeinek megismerése, s az ezzel kap cso latos pozitív példa bemutatása. A közlekedési kultúra válto zásában, változtatásában ugya nis a jövô generá ciói lehetnek fôszerepben. A fentiekbôl kiindulva teszünk e helyütt javaslatot egy új típusú, innovatív programra, amelynek célja egy önkéntes alapon megszerezhetô Kerékpáros Kis jogsi koncepciójának kialakítása és elindítása az Ezer Gyermek számára. Mi a Kerékpáros Kisjogsi? A Biciklis Jogosítvány egy olyan önkéntes, azo no sításra is alkalmas igazolvány, amelyet egy viszony lag egyszerû, ugyanakkor energia befek tetést és tanu lást igénylô program után szerezhetnek a gye re kek, és amely bizonyítja a biciklizéssel kap cs o latos alapvetô ismeretek elsajátítását. A gyerekek egy inter netes regisztráció és KRESZ-teszt kitöltése után egy egynapos rendezvényen vesznek részt, amely nek végén megkapják az iratot. Az irat hangsúlyozottan önkéntes; valójában jobban hasonlít egy klubtagsághoz vagy egy vizsgát igazoló nyomtatványhoz, mint egy kötelezô irathoz, s inkább csak a gyermekek érdeklôdésének fokozása okán hívjuk kisjogsinak. A kisjogsival nem jár központi nyilvántartás, amely kapcsán adatvédelmi aggályok is felmerülhetnének; nem takar továbbá semmilyen kötelezô erejû igazolványt pusztán arra alkalmas, hogy tanúsítsa: a gyermek rendelkezik azokkal a nélkülözhetetlen ismeretekkel, amelyek a biztonságos kerékpározáshoz szükségesek. A Kerékpáros Kisjogsi segíthet baj esetén az azonosításban, mivel egy olyan fényképes iratról van szó, amely tartalmazza a baleset esetén értesítendô szülôk, hozzátartozók elérhetôségeit, a gyermek vércsoportját, továbbá adott esetben annak a biciklinek az egyedi azonosítóját, amely átment egy mûszaki átvizsgáláson. Milyen ismeretek? Fontos tanulság a nem kerékpározó biciklitulaj donosok érveit vizsgálva, hogy elsôsorban a biztonságérzet hiánya miatt nem ülnek nyereg re félnek ugyanis a közúton. Kiemelendô tehát, hogy ezen a területen célszerû lépéseket tenni, mindenek elôtt azzal, hogy a kerékpárosokban is tudatosítjuk: a bicikli is jármû, a közúton is ennek megfelelôen célszerû viselkedni. Ebbe beletartozik például a megfelelômûszaki állapotú jármû (kerékpár) és a szabályok ismerete is. Egyaránt szükség van a 8-14 éves korosztály közlekedési ismereteinek bôvítésére (KRESZ tesztek), valamint a kerékpározás gyakorlatának elsa já títására egy erre alkalmas pályán. Ezen túl célszerû az alapvetô mûszaki ismeretekkel (fékek ellenôrzése, gumi cseréje) is felvértezni az általános iskolásokat annak érdekében, hogy könnyebben és biztonságosabban pattanhassanak nyeregbe. E három tevékenységet pedig remekül kiegészítheti a nélkülözhetetlen egészségügyi ismeretek oktatása is hogyan kell ellátni egy horzsolást rögtön egy félresikerült kanyar után, miként kell bekötözni egy sérült kart, stb. Ezek mind-mind olyan hasznos, ám a korosztály számára könnyen emészthetô ismeretkörök, amelyek kitûnôen alkalmasak a gyere kek általi megismerésre. A közlekedés biztonságának javítása során tehát két alapvetô célt érdemes kiemelni: az egyik a kultúra alakítása, a biztonság növelésének elôsegítése, a másik pedig a gyors és hatékony válaszok adása a napi kihívásokra. A program menete A Kerékpáros Kisjogsi megszerzésére az Ezer Gyerek program keretei között kerül sor. A jelentkezés, az elôzetes felkészülés és a multiplikátor hatás anyagunk általános részében leírtak alapján valósul meg. Az egynapos rendezvényen való részvétel feltétele egy korábban az interneten kitöltött, sikeres teszt, amely alapvetô közlekedési ismereteket mérne. A teszt kitöltéséhez szükséges, hogy a gyerekek regisztráljanak egy erre a versenyre specializált honlapon az Ezer Gyerek honlap egy alszájtján, majd a sikereses bejelentkezés után saját profilt alakítsanak ki. Az elkészíteni kívánt weboldal célja kettôs: egyrészt olyan felület biztosítása a projektben résztvevô gyerekeknek, ahol ki tudják tölteni a saját KRESZ-tesztjüket; másrészt olyan kommunikációs platformot jelent számukra, amelyet a program véget érése után is használhatnak. A nélkülözhetetlen KRESZ ismeretek elsajátítása után nyílna mód a gyerekek számára a lakóhelyükhöz legközelebb esô rendezvényen való részvételre. Mindennek konkrét módja egy egynapos foglalkozás, amelynek keretében a fenti ismeretek elsajátíthatók. Az Ezer Gyerek program keretében konkrétan is ezer gyerek szerezhetne kisjogsit, mégpedig oly módon, hogy az egyes foglalkozásokon 50 gyerek vesz részt. A programba indokolt a gyermekek által kedvelt és ismert, hiteles hírességeket celebeket bevonni. A rendezvény elején ezen ismert hírességek hívnák fel a figyelmet a biztonságos kerékpározás fontosságára. Az ismert személyiségek szereplése után sor kerülne a gyerekek gyakorlati feladataira ezek közül is elsôként az akadálypálya teljesítésére. A gyakorlati feladatok fontos eleme, hogy a gyerekek számára is szórakoztatóak, könnyen tanulhatóak és végrehajthatóak legyenek. Ezek teljesítése az irat megszerzésének egyik elôfeltétele. Az akadálypálya lényege, hogy a gyerekek olyan, a mindennapi közúti közlekedés során szükséges ismeretekkel vértezôdjenek fel, amelyeket nem feltétlenül tudnak kortársaiktól elsajátítani, ám mindenképpen hasznosak a biztonságos közúti közlekedés szempontjából. A program során a résztvevô gyerekek kerékpárjai egy alapos mûszaki átvizsgáláson esnének át. Ennek fô célja, hogy tudatosítsa a fiatalokban: a biztonságos kerékpározáshoz a bicikli minimális mûszaki 10 11

8 kritériumainak is rendben kell lennie. A mûszaki átvizsgálás során a kerékpárok egyedi azonosítót, kvázi rendszámot is kaphatnak (pl.: gravírozással), amely azonosítót a Kerékpáros Kisjogsin feltüntetve könnyebbé válhat az ellopott biciklik azonosítása, s a jogos tulajdonos felkutatása. A program szintén fontos elemeként a gyerekeknek részt kell venniük egy olyan egészségügyi oktatáson bemutatón, ahol a mindennapi sérülések ellátását tanítanák meg számukra: hogyan kezeljék a felületi sérüléseket (pl.: horzsolás fertôtlenítése, tisztítása), mi a teendô egy-egy balul sikerült kanyar után, kihez kell fordulni, ha orvosi segítségre van szükség. A Kerékpáros Kisjogsi program e tényezôk alapján döntô mértékben járulhat hozzá egyrészt a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tételéhez, másrészt általában a közlekedési kultúra formálásához. A gyerekek mindeközben játszva tanulnak, hiszen egy olyan programon vesznek részt, amely hasznos szabadidô eltöltésnek tekinthetô. A késôbbi életük során is jól felhasználható ismeretekkel gazdagodnak, ezen túl találkoznak egy hozzájuk hasonló közeggel, fejlesztve ezzel a szociális érzéküket. A legfelkészültebb gyerekek pedig alkalmasak lesznek arra, hogy otthon, a szûkebb közösségükön belül trénerekké váljanak a biciklis ismeretek oktatása szempontjából is tisztában lesznek ugyanis a mûszaki, egészségügyi ismeretekkel egyaránt, s biztonságosan fognak tudni kerékpározni, a KRESZ szabályait betartva. A Kerékpáros Kisjogsi megszerzésével, a program lezárulta után a résztvevô gyerekek rendelkezni fognak azokkal a képességekkel, amelyekkel el tudnak kerülni egy balesetveszélyes helyzetet, illetve, ha megtörtént a baj, adekvát módon tudják kezelni a szituációt. Az irat plasztiklapja alkalmas arra, hogy a szülôk nagyobb nyugalommal engedjék el gyermeküket egyedül kerékpározni, s egy estelegesen bekövetkezô baj esetén gyorsan ki lehessen deríteni az értesítendôk elérhetôségeit. A mûanyag kártya segít az ellopott kerékpárok azonosításában, megnehezítve ezzel a továbbértékesítést. Mindent egybevetve kijelenthetô: a játékos, interaktív formában való tanulás, a jó példák megtapasztalása, a korcsoport tanító-fejlesztô-rásegítô ereje nagyban formálhatja a 8-14 éves korosztályt, s ezt kihasználva felnevelhetô egy biztonságosabban közlekedô generáció. Miért jó a Kerékpáros Kisjogsi? Mert a megszerzés érdekében a gyerek egy napig aktívan foglalkozik ismeretszerzéssel és biciklizéssel kapcsolatos mûszaki feladatokkal, szakember segítésével. Bár az idô nem tûnik soknak, valójában sokkal több, mint amennyi energiát magától fektetne bele. A kisjogsi egy garancia a közlekedési partnereknek és a szülôknek, hogy a gyerek bizonyos ismeretekkel rendelkezik; hogy beengedhetô a közlekedésbe. A programokra érdekes és modern környezetben kerül sor, így a gyermekek számára önmagáért is megéri részt venni. A kapott irat, egy fényképes plasztikkártya elérhetôségekkel segít azonosítani olyan gyerekeket, akik lehet hogy egyébként nem hordanának magukkal ilyen iratot. Az önkéntesen szerzett kisjogsit alighanem szívesebben viszi magával a gye rek, mint egy kötelezô iratot. Az internetes felület következtében a gyerek részévé válik egy közös érdeklôdés alapján kialakuló közös ségnek. A kisjogsi jó ugródeszka lehet késôbbi, valódi jogo sítványokhoz. 3. MODUL A PUZZLE PROGRAM Az Ezer Gyerek program toleranciára, nyitottságra és sokszínűségre nevelő eleme A PUZZLE program célja A 21. századba beleszületô fiatal nemzedékeknek talán minden korábbinál nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük. Mindennapi életükben egyszerre részesei sokszínûvé váló közösségeknek, hálózatoknak és egy globalizált világnak. A tét pedig a demokrácia megôrzése. A felnövekvô generációkat egyszerre jellemzi a kulturális sokszínûség elfogadása és eluta sí tása. Az elfogadásnak és az ezzel együtt járó meg ismerési igénynek olyan területei vannak mint például a zene világa, a nemzetközi étkezési szokások átvétele a pizzától a kínai kaják -ig, vagy a pár éve még egyáltalán nem ismert mûvészeti termékek fo gyasztása gondoljunk például a manga képregények hallatlan népszerûségére. Azonban az elu tasításnak is széles területei vannak. Az elu ta sítás alapja lehet etnikai alapú, lehet a fo gya té kossággal élôkkel kapcsolatos, de kap cso lódhat a testképhez: kövérek és soványak meg kü lönböztetése, vagy akár a nemi szerepek hez. Az elôítéletesség, a társadalmi kapcsolatok kiépíté sének elutasítása ma Magyarországon leginkább a magyar romákkal, cigányokkal kapcsolatban jelent kezik a legélesebben. Tudományos vizsgálatok alapján különösen riasztó a romákkal kapcsolatos elôítéletek rohamos térnyerése, az hogy az ezzel kapcsolatos társadalmi diskurzust szinte teljes egészében szélsôséges csoportok irányítják, hogy mára a cigányellenesség vált társadalmi normává. Ezek a tendenciák megfigyelhetôek a fiatalok körében is, szinte függetlenül attól, hogy valaki a mindennapok során kapcsolatba kerül-e romákkal vagy sem. Az elôítéletesség gyakran még a személyes tapasztalatokat is felülírja. Az Ezer Gyerek prog ram már csak a jövôképe alapján sem kerülheti meg ezt a kérdést. Figyelembe véve azonban egyegy találkozó tudatosan vállalt széles horizontját és korlátozott idôtartamát a cigányokkal kapcsolatos sztereotípiákkal, elôítéletekkel elsôsorban a szegénységgel, a szegénység kultúrájával kapcsolatban fogunk foglalkozni. A mindennapi élet során a különbözô társadalmi, kulturális csoportokhoz kapcsolódó elutasítások a viselkedés szintjén jelennek meg. A viselkedés azonban csak a jéghegy csúcsa, amely alatt olyan erôk dolgoznak mint hitek és értékek, meggyôzôdések, elôítéletek és attitûdök. A sokszínûséggel kapcsolatos tanulás, amellett, hogy izgalmas és szórakoztató lehet, növeli egy társadalom összetartó erejét, segíti a saját, illetve az eltérôkulturális minták megértését, elfogadását és értékelését. Ez a megismerési folyamat segíti azoknak a készségeknek a kialakulását, fejlesztését és megszilárdulását, amelyek az egyenrangúság elvén alapuló viselkedéshez és a demokratikus döntéshozatalhoz szükségesek. A fentiek alapján az Ezer Gyerek innovatív programjának részét képzô PUZZLE-modul abban kíván önmagán túl mutató hatást kiváltani, hogy a 8-14 éves korosztály tagjai minél többet tudjanak meg önmagukról, családjuk és környezetük normáiról, azok forrásairól. Erre az önismeretre alapozódhat a társismeret, amely párbeszédet alakít ki, olyan dialógust, amely támogatja annak belátását, hogy az egyén saját, széles értelemben vett kultúrája nem az egyetlen létezô kultúra, és legkevésbé sem a helyes kultúra. Ez jelenthet igazi segítséget a kulturális korlátok lebontásában, valamint az iskolai és az iskolán kívüli megfélemlítés és erôszak kialakulásának megakadályozásában. A PUZZLE modul célja, hogy a tizenévesek körében gyakorlattá tegye a toleranciát, hogy a résztvevôk tudják értékelni a saját kultúrájukat éppúgy mint a másokét, hogy tartózkodjanak egyes embercsoportok címkézésétôl, az elôítéletes viselkedéstôl, de még az etnikai, rasszista és szexista alapú viccektôl is. 12

9 A PUZZLE program módszertana A PUZZLE egésze két szempontból is az önkéntesség elvére épül. A gyerekek önkéntesen, internetes re gisz t ráció segítségével jelentkeznek programra, illetve a program folytatásaként szûkebb környe ze tükben önkéntesként vállalhatnak a sze re pet a PUZZLE céljainak megvalósításában és kép vi selhetik annak értékeit. A regisztráltak meghívót kapnak az úgynevezett PUZZLE-napra, amely tartalmában értékközpontú megközelítést alkalmaz, módszertanában pedig a játékos, sajátélményû, tapasztalati tanulásra helyezi a hangsúlyt. A sajátélményû tanulás ereje abban rejlik, hogy nem csak az értelemre, hanem az érzelmekre is hatnak. A program során különbözô valós, az itt és most -ban történô, illetve szimulált gyakorlatokat kell megoldaniuk a résztvevôknek. A játékos jelleg biztosítja, hogy a gyerekek spontán módon viselkedjenek, és a mindennapok során rögzôdött magatartásmintákat kövessék. Így, a program alatt a gyerekek képet kaphatnak, információkat gyûjthetnek önmagukról viselkedésükrôl, a különbözô gyakor latok során keletkezett érzéseikrôl, arról, hogy a közös tevékenységek során hogyan hatottak másokra. Ezek a tapasztalatok egyfelôl megerôsítést nyújtanak a helyesen alkalmazott együttmûködési és kommunikációs technikák esetében, másfelôl lehetôséget teremtenek annak végiggondolására és eldöntésére, hogy miben és hogyan érdemes a jövôben egyes viselkedési szokásokon változtatni. A PUZZLE a gyerekek aktivitására és erôforrásaira épít. A foglalkozások vezetôi elsôsorban a munka megszervezésében, a gyakorlatok levezetésében és a megbeszélések irányításában, a következtetések megfogalmazásában vesznek részt. A tapasztalatok összegzése, egyes törvényszerûségek felismerése és tudatosítása lehetôséget teremt arra, hogy amikor a gyerekek a programot követôen a mindennapi életben hasonló helyzetekkel, problémákkal találkoznak, elkerüljék az addigi buktatókat, illetve a korábbiaktól eltérô, hatékonyabb megoldásokat válasszanak. A program adta biztonságos környezet, a játé kos forma, a közösen átélt élmények, a csopor tos tanu lás nem csak az önismeret fejleszté sére és egymás jobb megismerésére teremt kiváló alkalmat, hanem kialakítja és megerôsíti a csoportkohéziót, amelyre a PUZZLE-napot folytató, hálózatszerû, az internet lehetôségeit kiaknázó mûködés épül majd. A PUZZLE program felépítése A PUZZLE modul központi eleme egy kb. 5 órás csoportfoglalkozás, amelyre azokat a gyerekeket hívjuk meg, akik a program honlapján elôzetesen regisztrálnak. A regisztráció során a jelentkezôknek egy rövid tesztet kell kitölteniük. Minden tesztkérdéshez három válaszlehetôség tartozik. A kérdések különbözô mindennapi szituációkban tapasztalható viselkedésekre vonatkoznak, például olyan helyzetekre, amelyekben pl. idôsekkel, mozgáskorlátozottakkal vagy romákkal találkozik a kitöltô. A kapott válaszokat a közlekedési lámpák mintájára zöld, sárga vagy piros színnel értékeljük, az étékeléshez tartozó magyarázatok azonban nem korlátozódnak arra, hogy egy adott válasz jó, meggondolandó, illetve hibás, hanem mindig példák, javaslatok pl. Arra gondoltál-e, hogy. vagy Lenne-e kedved kipróbálni azt, hogy mutatják be az elôremutató viselkedési formákat. A regisztrált jelentkezôk egy délutáni, körülbelül 1-tôl 6-ig tartó színes programon vehetnek részt. Egy-egy alkalommal egy helyszínen 50 gyereket lát vendégül a PUZZLE program, a foglalkozásra pedig két fôs csoportban kerül sor. Az ötórás program három, egyenként mintegy másfél órás sávból áll. Ezek felépítése a következô: 14 15

10 Mindegyik 25 fôs csoportot két csoportvezetô vezeti, az egyikük felnôtt : pedagógus, tréner, a másik pedig lehetôség szerint egy önkéntes fiatal, pl. olyan egyetemista, aki csoportvezetésben, táboroztatásban már szerzett jártasságot. A program utókövetése döntôen az internet segítségével valósulhat meg. A kialakítandó online felületen egyrészt a résztvevôk kéthetente-havonta feladatokat kaphatnak, illetve egymással kommunikálhatnak a PUZZLE, az összetartó társadalom kiépítésével kapcsolatos helyzetek, dilemmák megoldásáról. A honlap arra is alkalmat kíván teremteni, hogy részben a program támogatásával akár személyes kapcsolatok, közös programok is létre jöjjenek nagyon eltérô helyzetû, pl. borsod megyei kistelepülésen élô, illetve nyugat dunántúli városi gyerekek között. Szemléletformálás Az Ezer Gyerek program más moduljaihoz kapcso lódóan a PUZZLE is több, mint egy egynapos foglalkozás. A programon részt vevô gyermekek ugyanis normaként fogadják el a toleranciát és a megértést, amelyet eredeti környezetükbe visszatérve közvetítenek. A PUZZLE az Ezer Gyerek program leginkább szemléletformáló eleme: nem csak az itt is megjelenô multiplikátor-hatás, hanem a spontán gyakorlat által is képes arra, hogy kisebb közösségek viselkedés- és gondolkodásmódját megváltoztassa. A rendezvény után: PUZZLE játék az interneten A rendezvényen résztvevôkkel való folyamatos kapcsolattartás és a szemléletformáló hatás minél eredményesebb érvényesítése érdekében az ezer gyerek internetes felületen létrehozunk egy online PUZZLE társasjátékot. A játékban való részvétel érdekében a rendezvény során a gyerekek belépô kódot kapnak. A játék célja, hogy a program résztvevôi a rendezvény után egy egyszerû, az rpg és a stratégiai játékok elemeit ötvözô játékon keresztül, egy számukra érthetô formában gyakorolják a mindennapi toleranciát és maradjanak kapcsolatban egymással. A PUZZLE online társasjáték arra is alkalmas, hogy folyamatosan az ezer gyerek internetes felületére irányítsa a program résztvevôit, ahol így a program utókövetése egyszerûbbé válik. Az online felületen a résztvevôk kéthetente-havonta feladatokat kaphatnak, illetve egymással kommunikálhatnak a PUZZLE, az összetartó társadalom kiépítésével kapcsolatos helyzetek, dilemmák megoldásáról. A honlap arra is alkalmat teremt, hogy részben a program támogatásával személyes kapcsolatok, közös programok is létre jöjjenek nagyon eltérô helyzetû, pl. borsod megyei kistelepülésen élô, illetve nyugat dunántúli városi gyere kek között. 16

11

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág MEDIÁCIÓS KÉPZÉS Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág A MEDIÁTOR KÉPESSÉGEI Objektivitás: mindkét felet erősíteni, támogatni, még akkor is, ha

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés MIÉRT? A program résztvevői számára nyilvánvalóvá válnak a toborzás

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés SZERETNE MIÉRT? A program résztvevői átértékelhetik az interjú lépéseinek jelentőségét,

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA AZ ELŐADÁS TARTALMA A helyi problémák Felelősségvállalás

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Mi az a BringaAkadémia? És mire tanítják ott a bringásokat?

Mi az a BringaAkadémia? És mire tanítják ott a bringásokat? Mi az a BringaAkadémia? És mire tanítják ott a bringásokat? Nem! Sajnos a BringaAkadémia épülete nem hasonlít a Lomonoszov Egyetemre. És a londoni olimpia kerékpáros stadionjára sem. Bár, azért az jó lenne

Részletesebben

NEOSYS COACHING ISKOLA

NEOSYS COACHING ISKOLA NEOSYS COACHING ISKOLA A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING SZEMÉLYES VEZETŐI COACH MESTERKÉPZÉS 2011 A NEOSYS COACHING ISKOLA A Neosys Magyarország piacvezető coaching cége, amely ma a legnagyobb coaching referenciával

Részletesebben

A főnökön is lehet változtatni

A főnökön is lehet változtatni A főnökön is lehet változtatni Futótűzként terjednek el a 360 fokos felmérések a cégeknél, amelyek a vezetők teljesítményét hívatottak mérni. Ennek során a nagyfőnök, a beosztottak és más vezetők is véleményt

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés SZERETNE TÖBBET LÁTNI? MIÉRT? A program résztvevői átértékelhetik a

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

E-Páciens A jövő betege? Kiss Péter és Szalczgruber Miklós ügyvezető Mediator Pro Kft

E-Páciens A jövő betege? Kiss Péter és Szalczgruber Miklós ügyvezető Mediator Pro Kft E-Páciens A jövő betege? Kiss Péter és Szalczgruber Miklós ügyvezető Mediator Pro Kft Miről lesz szó? Beteg e-páciens evolúció Kérdőív elemzés Jövőkép Beteg e-páciens evolúció Az internet hatása az egészségügyre

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Program A hálózat A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egyedi Bázisiskola Programja már 9 sikeres évet és rengeteg tapasztalatot tudhatott maga mögött 150 általános- és

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott minimálisan ek (indikátorok)

Részletesebben

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN Fodor Beáta PhD hallgató Témavezető Prof. Dr. Illés Mária A költség-haszon elemzés szakirodalmi háttere 1800 Albert Gallatin (USA) 1808

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás ÉLET ÚTON KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Előzmények NFM Járművezető képzés megújítása KTI Feltáró vizsgálatok A közlekedésre nevelés megvalósulásának vizsgálata az általános iskolákban

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben 2010-2011-2012-2013-2014-es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben Az országos kompetenciamérés azt a célt szolgálja, hogy információkat nyújtson az oktatásirányítók és

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Felnőttképzési csoportvezető képzését.

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Felnőttképzési csoportvezető képzését. A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Felnőttképzési csoportvezető képzését. A 128 órás (8X2 nap) képzés célja a résztvevők képessé tétele önkifejezésre,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS. László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola

SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS. László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola TARTALOM "segíts magadon" CIVIL SZERVEZŐDÉS A SZOCIÁLIS LAKHATÁS

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben