Tanmenetjavaslat. Az informatika tanításának kezdetére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenetjavaslat. Az informatika tanításának kezdetére"

Átírás

1 Tanmenetjavaslat Az informatika tanításának kezdetére Az informatika műveltségterület helyzete, állapota kicsit különbözik a többi műveltségterületétől. Az alaptantervek változásai minden esetben, alapjaiban változtatták meg az informatika helyzetét. A 2003-as NAT nem rendelkezik pontosan arról, hogy első osztálytól, vagy harmadik osztálytól kell-e bevezetni az informatikát. Azonban 4. osztály év végére már fejlesztési követelményeket határoz meg. Vagyis az új NAT hatálybalépése óta (2004.) informatikát kell tanítani az alsó tagozaton is! A legnehezebb mindig a folyamat indítása. Ehhez szolgál segítségül az Informatika kicsiknek című tankönyvünk. Címében azért nem szerepel utalás osztályra, mert az adott iskola helyi tantervétől függően, 1-3 osztályos tanulók használhatják nagy sikerrel az informatika tanulásának kezdetén. A könyv tartalmazza az,, Informatikaalkalmazói ismeretek, Médiainformatika NAT témakörökben foglaltak megalapozásához szükséges feladatokat, ismereteket, minden esetben a tanulók életkorához igazodó, tevékenység-központú megközelítésben. Mivel a korosztályra jellemző a játékos, tevékenység-alapú ismeretszerzés, a könyv többféle játékot, nem szokványos megoldást is tartalmaz. Szintén igazodva az életkori sajátosságokhoz, a tananyag egy érdekes, izgalmas kerettörténetbe ágyazva kerül a gyerekek elé, akiknek a tanulási motivációja ezáltal is biztosított. A Tanmenetet kétféle bontásba adjuk közre oly módon, hogy az megfeleljen a két leggyakoribb struktúrának, megfelelve a NAT óraszámkeretek adta lehetőségeknek : az egyikben 3. osztályban kezdik a gyerekek az informatika tanulását, heti egy órában. A másik lehetőség, az 1. illetve 2. osztályban kezdett tanítás, ahol kéthetente 1 óra biztosított az informatika tanítására. Természetesen a tanítás módjának alkalmazkodni kell az adott életkor sajátosságaihoz, azonban maga az Informatika kicsiknek című könyv alkalmas a feldolgozásra megfelelő tanítói irányítás mellett. A tanmenetjavaslatok mindegyike több osztályban is kipróbált, de természetesen el lehet (sőt az osztály ismeretében néha el kell) térni tőlük, az egyes órák tartalmát ki lehet egészíteni a kollégák tapasztalatai és nem utolsó sorban az adott iskola lehetőségeinek (hardver és szoftverfeltételek) megfelelően. 1

2 Eleget tesz a tanmenetjavaslat egy igen fontos alapelvnek, a szoftverfüggetlenség alapelvének is, miszerint nem kizárólag Windows- ill. MS Office-környezetben valósítható meg, hanem pl. Linux alatt, ingyenes grafikai ész szövegszerkesztő alkalmazásokkal is. Örömteli perceket, a gyerekek és a pedagógus számára is hasznos órákat kívánok az Informatika kicsiknek című könyvünk használatához! Lénárd András 2

3 Heti egy órás bontású tanmenetjavaslat Óra Témakör Tananyag Tankönyv 1. Balesetvédelmi megbeszélés A gépterem rendje A szóbeli kommunikáció Váratlan utazás (6-7. oldal) 2. A látható jelek által hordozott információ A kikötőben (8-9. oldal) 3. Ismerkedés a számítógépes környezettel A Paint vagy egyéb egyszerű grafikai alkalmazás kezelőflületének áttekintése Egyszerű alakzatok rajzolása - 3

4 4. A Paint vagy egyéb egyszerű grafikai alkalmazás alapfunkcióinak megismerése: szabadkézi rajzeszközök, színpaletta Piktogram másolása, rajzolása 9. oldal piktogramjai 5. Síkidomok rajzolása a Paint vagy egyéb egyszerű grafikai alkalmazás segítségével Információk kifejezése képpel, rajzzal: rendszerezés Piktogram tervezése és rajzolása kerettel. Utazás a hajón (10. oldal) 6. Kitöltés, vonalszín beállítása a Paint vagy egyéb egyszerű grafikai alkalmazás segítségével. Önálló az osztályban, iskolában elhelyezhető piktogramok tervezése A könyv jelmagyarázata (3. oldal) és a oldal képei segítségével. 7. Információ közvetítése látható jelek segítségével: zászlójelzések Síkidomok rajzolásának, vonalak rajzolásának és a színezésnek az együttes alkalmazása a Paint vagy egyéb egyszerű grafikai alkalmazás segítségével. A matrózok jelzései (11. oldal) 4

5 8. Kódolás-dekódolás előkészítése A kód, jel, információ fogalmaának alapozása (NEM MEGTANÍTÁASA!) Kézjelek (12. oldal) 9. Kódolás-dekódolás adott kódrendszerek esetén (Kézjel-ABC, Zászlójel-ABC) Komplex grafikai feladat: egy zászlójel megrajzolása Üzenetek megfejtése (13. oldal) 10. Hallható jelek értelmezése Információk dekódolása Morze-ABC segítségével A Vágólap-funkciók előkészítése problémafelvetéssel: Azonos, gyakran ismétlődő jelek rajzolása ( pont és vonal a morze ABC-ben) Hallható jelek (14. oldal) 11. Kódolás-dekódolás gyakorlása Vágólap műveletek (Kijelölés-másolásbeillesztés) bemutatása a Paint vagy egyéb egyszerű grafikai alkalmazás segítségével. Játék a morzejelekkel (15. oldal) 5

6 Hallható jelek gyűjtése, értelmezése A tapintható jelek, mint a fogyatékkal élő emberek kommunikációjának eszközei Rajzok másolása, ismétlődő részletek beillesztése a Vágólap használatával a Paint vagy egyéb egyszerű grafikai alkalmazás segítségével. Az eddig tanult jeltípusok (látható, hallható, tapintható) áttekintése, összefoglalás Tapintható jelek alkalmazása tevékenységgel A tankönyv lyukkártyái közül egy kiválasztott kártya megrajzolása a Paint vagy egyéb egyszerű grafikai alkalmazás segítségével. A kommunikációs modell megismerésének előkészítése Az eddig tanult jeltípusok alkalmazásának esetei a mindennapi életben A tankönyvi szituációk rajzos megjelenítése, a rajeszközök komplex alkalmazásával (tervezés, a rajzolás megkezdése) Másféle hallható jelek Tapintható jelek ( oldal) Lyukkártyával vezérelhető robot (18. oldal) Hajótörés, Megmenekültünk! ( oldal) 15. A kommunikációs modell összetevői: a feladó, a címzett és az információ A múlt órán megkezdett komplex rajzos feladat folytatása: részletek megrajzolása, színezés A rajz értékelése A lakatlan szigeten, Üzenetet küldünk, Hogyan kérünk segítséget: ( oldal ) 6

7 16. Üzenet előállítása A kódrendszer megválasztásának lehetőségei Szövegbevitel a Paint vagy egyéb egyszerű grafikai alkalmazás segítségével: üzenet írása Üzenet a palackban, A palackposta ( oldal) 17. Üzenetek előállítása tevékenységgel Titkosírások megfejtése Néphagyományok Játékos vetélkedő csoportokban Üzenjünk a szigetről: játékok (26. oldal) 18. Összefoglalás: a kommunikációs modell Hétköznapi és egyéb szituációk elemzése a megismert modell segítségével Szituációs játékok Mi történt eddig? A különös halászzsákmány ( oldal ) 19. A kommunikációs összetevők felismerésének gyakorlása, a kommunikáció folyamatának tudatosítása A 29. oldal ábrájának reprodukálása Paint vagy egyéb egyszerű grafikai alkalmazás segítségével Megtaláltak bennünket! (29. oldal) 7

8 20. A múlt órán elkezdett grafika folytatása, értékelése a Paint vagy egyéb egyszerű grafikai alkalmazás grafikus lehetőségeinek használati szintje alapján Ismerkedés a számítógépes konfigurációval. Izgalmak után: pihenő a bázison Meglepetés: az új számítógépek ( oldal) 22. Beviteli eszközök funkcióinak megismerése A konfiguráció lerajzolása Paint vagy egyéb egyszerű grafikai alkalmazás segítségével A kész rajz mentése. A mentés módjai. Féljünk-e a számítógéptől? Utasítást adunk a számítógépnek ( oldal) 23. Beviteli eszközök és a kommunikációs modell kapcsolata Beviteli eszközök megismerése, használatának kipróbálása (a szkenner, a billentyűzet speciális billentyűi) Otthonról hozott fénykép (saját portré) szkennelése Ismerős dolgok, Hogyan vihetünk még adatokat a számítógépbe? ( oldal) 8

9 24. Kiviteli eszközök (monitor és nyomtató, hangfalak) megismerése, funkciójuk ismertetése az eddig alkalmazott modell segítségével. A múlt órán bevitt képek egyéni, vagy központi nyomtatása (az iskola lehetőségeinek megfelelően) Adatok a számítógéptől, Hogyan kaphatunk még adatokat a számítógéptől? ( oldal ) 25. Beviteli- és kiviteli eszközök, központi egység kapcsolata Ismerkedés a Wordpad-del, vagy egyéb, egyszerű szövegszerkesztővel: szövegbevitel, betűtípus és nagyság módosítása Hová tartozik? (38. oldal) 26. A tárak funkciójának bemutatása Az elkészült munkák mentése, meghajtóváltás, file-ok megnyitása, alkalmazások futtatása az alkalmazott operációs rendszerben (minden esetben grafikus felületen) illetve segédprogrammal. Az adatokat tárolni is kell! (39. oldal) 27. Megnyitás-mentés gyakorlása: Megkezdett szöveg megnyitása, majd bővítése, formázása és mentése Wordpad-del, vagy egyéb, egyszerű szövegszerkesztővel - 9

10 28. A digitális (Neumann-rendszerű) számítógép működési elvének bemutatása tevékenységgel A bemutatásra szolgáló játék elkészítése Wordpad-del, vagy egyéb, egyszerű szövegszerkesztővel: nagyméretű számok keretben (a 40. oldal ábrája) Hogyan működik a számítógép? Barkochba egyesekkel és nullákkal. ( oldal) 29. A Barkochba egyesekkel és nullákkal gyakorlása, saját ( a 42. oldaléhoz hasonló) logikai készlet rajzolása és lehetőség szerint kinyomtatása Paint vagy egyéb egyszerű grafikai alkalmazás segítségével Gondolatolvasás még mindig egyesekkel és nullákkal, Játsszatok ti is! ( oldal) Médiainformatika Médiainformatika A számítógép funkcióinak bemutatása, a gyerekek életében betöltött szerepének bemutatása. A számítógépek helyes és célnak megfelelő alkalmazásának bemutatása: Képességfejlesztő játékok (logikai, ügyességi) és egyszerű oktatóprogramok bemutatása. Az iskola szoftverellátottságától függően, illetve freeverek, demok, gyerekek által hozott programok segítségével A számítógép funkcióinak bemutatása, a gyerekek életében betöltött szerepének bemutatása. A számítógépek helyes és célnak megfelelő alkalmazásának bemutatása: Grafikai alkalmazások, szövegszerkesztés, egyéb alkalmazások: Mire jó a számítógép? Játékok, oktatóprogramok ( oldal) Mire jó a számítógép? Grafikai programok, Szövegszerkesztés, Sok egyéb ( oldal ) 10

11 Az eddig alkalmazott rajzolóprogram és szövegszerkesztő fejlettebb megfelelőinek bemutatása, néhány eddig nem ismert és használt funkció bemutatása (csak bemutatás). 32. A algoritmus fogalmának alapozása hétköznapi algoritmusok bemutatásával, eljátszásával Hogyan dolgozik a számítógép? Ismétlődő lépések, Bonyodalmak:hiányzó lépések ( oldal) 33. A algoritmus fogalmának alapozása az elemi lépések sorrendjének tudatosításával, eljátszással A sorrend is számít!, Rajzolóprogram, amit te hajtasz végre, Robotok leszünk! ( oldal ) 34. Összefoglalás: a könyv kerettörténetének felelevenítése, jelek, kódolás alkalmazásának gyakorlása udvari, esetleg iskolán belüli akadályversennyel. Ráadás: Erdei jelek az akadályversenyhez, Gyakorlóútvonal a jelekhez( oldal) 11

12 35. Médiainformatika Szabadon alkalmazható óra (hiánypótlás, munkák bemutatása, pl. kiállítás a gépterem gépein a többi osztály, szülők számára stb.) 12

13 Kéthetente egy órára épülő tanmenetjavaslat Óra Témakör Tananyag Tankönyv 1. A látható jelek által hordozott információ A könyv kerettörténetének bemutatása Váratlan utazás (6-7. oldal) 9. oldal piktogramjai 2. Információk kifejezése képpel, rajzzal: rendszerezés Piktogram tervezése és rajzolása A kikötőben (8-9. oldal) Utazás a hajón (10. oldal) 3. Információ közvetítése látható jelek segítségével: zászlójelzések, kézjelek A matrózok jelzései (11. oldal) Kézjelek (12. oldal) Üzenetek megfejtése (13. oldal) 13

14 4. Hallható jelek értelmezése Kódolás-dekódolás gyakorlása Információk dekódolása Morze-ABC segítségével Hallható jelek (14. oldal) Játék a morzejelekkel (15. oldal) 5. Hallható jelek gyűjtése, értelmezése A tapintható jelek, mint a fogyatékkal élő emberek kommunikációjának eszközei Tapintható jelek alkalmazása tevékenységgel Másféle hallható jelek Tapintható jelek ( oldal) Lyukkártyával vezérelhető robot (18. oldal) 6. A kommunikációs modell megismerésének előkészítése Az eddig tanult jeltípusok alkalmazásának esetei a mindennapi életben Üzenet előállítása Hajótörés, Megmenekültünk! ( oldal) A lakatlan szigeten, Üzenetet küldünk, Hogyan kérünk segítséget: ( oldal ) 7. A kódrendszer megválasztásának lehetőségei Üzenetek előállítása tevékenységgel Titkosírások megfejtése Üzenet a palackban, A palackposta ( oldal) Üzenjünk a szigetről: játékok (26. oldal) Mi történt eddig? A különös halászzsákmány ( oldal ) 14

15 8. A kommunikációs összetevők felismerésének gyakorlása, a kommunikáció folyamatának tudatosítása Megtaláltak bennünket! (29. oldal) Izgalmak után: pihenő a bázison (30. oldal) 9. Ismerkedés a számítógépes konfigurációval. Féljünk-e a számítógéptől? Utasítást adunk a számítógépnek ( oldal) Ismerős dolgok,) 10. Beviteli eszközök funkcióinak megismerése Ismerkedés egy egyszerű rajzolóprogrammal: az egér kezelése, a program kezelőfelületének megismerése. Hogyan vihetünk még adatokat a számítógépbe? ( oldal 11. Kiviteli eszközök (monitor és nyomtató, hangfalak) megismerése, funkciójuk ismertetése az eddig alkalmazott modell segítségével. Egyszerű, szabadkézi rajz, egyenes rajzolása egyszerű rajzolóprogrammal Adatok a számítógéptől, Hogyan kaphatunk még adatokat a számítógéptől? ( oldal ) Hová tartozik? (38. oldal) 15

16 12. Ismerkedés a tárakkal. Síkidomok rajzolása, kitöltés Rajzeszközök váltása Mentés tanítói segítséggel Az adatokat tárolni is kell! (39. oldal) 13. A számítógép működési elvének bemutatása tevékenységgel A Barkochba egyesekkel és nullákkal Hogyan működik a számítógép? Barkochba egyesekkel és nullákkal. ( oldal) Gondolatolvasás még mindig egyesekkel és nullákkal, Játsszatok ti is! ( oldal) 14. Médiainformatika A számítógép funkcióinak bemutatása. A számítógépek helyes és célnak megfelelő alkalmazásának bemutatása: Képességfejlesztő játékok (logikai, ügyességi) és egyszerű oktatóprogramok bemutatása, kipróbálása. Mire jó a számítógép? Játékok, oktatóprogramok ( oldal) Mire jó a számítógép? Grafikai programok, Szövegszerkesztés, Sok egyéb ( oldal ) 15. A algoritmus fogalmának alapozása hétköznapi algoritmusok bemutatásával, eljátszásával Egyszerű rajz készítése rajzolóprogrammal, a rajzolás lépéseinek előzetes megbeszélése algoritmus alapján (piktogramos algoritmus) Hogyan dolgozik a számítógép? Ismétlődő lépések, Bonyodalmak:hiányzó lépések ( oldal) 16

17 16. A algoritmus fogalmának alapozása az elemi lépések sorrendjének tudatosításával, eljátszással Robot lerajzolása rajzolóprogrammal, tetszőleges eszközökkel és technikával (pl. festékszóró, stb.) A sorrend is számít!, Rajzolóprogram, amit te hajtasz végre, Robotok leszünk! ( oldal ) 17. Összefoglalás: a könyv kerettörténetének felelevenítése, jelek, kódolás alkalmazásának gyakorlása udvari, esetleg iskolán belüli akadályversennyel Ráadás: Erdei jelek az akadályversenyhez, Gyakorlóútvonal a jelekhez( oldal) 18. Rajzpályázat : egy olvasott olvasmány illusztrációjának elkészítése rajzolóprogrammal, egyéb megkötés nélkül. Kiállítás rendezése a rajzokból (ha van lehetőség nyomtatni), illetve egymás munkáinak megtekintése, értékelése a monitorokon. - 17

Informatika. Célok és feladatok

Informatika. Célok és feladatok Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási,

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Értékelés ellenőrzés

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o.  Értékelés ellenőrzés INFORMATIKA tanterv Korunk igénye, hogy az iskolából kikerülő, elhelyezkedni kívánó tanulók elemi informatikai ismeretekkel rendelkezzenek. Tudják használni a számítógépet, programokat és egyéb informatikai

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Informatika. 4-8. évfolyam

Informatika. 4-8. évfolyam Informatika 4-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az informatika tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:

Részletesebben

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Készült a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 11. melléklete alapján

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Informatika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EM- MI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15.változatához ÉVFO-

Részletesebben

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.15, a 4. melléklet 4.2.17 és 5. melléklet 5.2.21 változatához Informatika 5 8. évfolyam számára Bevezető Az informatika

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyam számára

Informatika 5 8. évfolyam számára Informatika 5 8. évfolyam számára Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. melléklete: 2.2.15 Informatika 5 8. alapján készült Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 254 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlıdésével

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV 5 8. évfolyam INFORMATIKA 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel,

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat INFORMATIKA Alapelvek, célok Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt óraszám

INFORMATIKA Emelt óraszám INFORMATIKA Emelt óraszám Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Óraterv a kerettantervhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika

Részletesebben

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika 1 1 1 1 Bevezető Az informatika

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program 2010. Tartalom BEVEZETÉS 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai 1 Az informatika tanításának intézményi

Részletesebben

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata 5. évfolyam (32+4) Informatika 1. Az informatikai eszközök használata 6 óra Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. Adott informatikai

Részletesebben

Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőségi viszonynak komoly veszélyei

Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőségi viszonynak komoly veszélyei Informatika tanterv 5-8. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MŰVELTSÉGI TERÜLET 4-11. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben