Üzleti terve a évre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti terve a 2013. évre"

Átírás

1 FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága H-3515 Miskolc-Egyetemváros Cg Adószám: OTP: Előterjesztés a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség részére FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. Üzleti terve a évre Készítette: Dr. Dúl Jenő Tartalom BEVEZETŐ OLDAL... 1 ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET... 2 MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK... 5 PÉNZÜGYI TERV A ÉVRE... 7 FOUNDRY-SOLID EGYETEMI INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ, ÉVI ÜZLETI TERV ADATAI... 8

2 Bevezető oldal Cégjegyzés, jogállás A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: társaság) a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága, melyet a Szenátus december 15-én, a 351/2011. sz. határozatával a MÖSZ elnökségének egyetértésével hoztak létre. A társaság december 21. és február 6. között előtársasági formában működött. Cégjegyzékszám: A tagok adatai - Miskolci Egyetem, H-3515 Miskolc-Egyetemváros. A szavazati jog mértéke (80%) minősített többségű befolyást biztosít. - Magyar Öntészeti Szövetség, H-1211 Budapest, Öntöde utca 10. Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 5148 A tagsági jogviszony kezdete: 2011/12/16 Ügyvezető: Székhely: Dr. Dúl Jenő Adószám: Miskolc Egyetemváros C/2 V.h.é.103. A cég statisztikai számjele: Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Miskolc Bankszámlaszám: A bankszámla szerződés kelte: A Kft. ügyvezetésének felügyeletét, illetve ellenőrzését választott Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Kovács Károly (a MAK delegáltja) Dr. Tóth Levente (a MAK delegáltja) Szombatfalvy Rudolf (a MÖSz delegáltja) Schupler Helmuth (a NVÜ delegáltja 2013-tól) Dr. Kékesi Tamás (a MAK delegáltja 2013-tól) A Kft. könyvvizsgálója: I.K.SZ. 98. Kft. (4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1) A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Kusai Tamás Jogi képviselet: Könyvelés: 12. sz. Ügyvédi Iroda, Miskolc, Dr. Havasiné Dr. Molnár Judit ügyvéd 2012-ben: Uni-Audit Kft ban: T&K Audit Kft. 1

3 Összefoglaló fejezet A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága. A társaság létrehozásának célja a TÁMOP / projekt eredményeinek fenntartásában az öntészeti technológia - és tudástranszfer potenciál megőrzése és további fejlesztése a Miskolci Egyetemen. A társaság eredeti működési köre a TÁMOP / projekt részeként megvalósított öntészeti szimulációs fejlesztés keretében beszerzett teljes jogosultságú NovaFolw&Solid szimulációs szoftver hasznosítása, szimulációs kutatási-fejlesztési megbízások létrehozása és teljesítése. Az alapítói szándék szerint a társaság feladata, hogy az öntészeti ipari alágazat vállalkozásai számára alkalmazott kutatási-fejlesztési eredményeket szolgáltasson különösen az öntészeti szimuláció alkalmazásával az öntvénygyártó- és felhasználó társaságok részére. A társaság elsősorban azoknak a partnereknek nyújthat segítséget a) amelyeknél az öntészeti problémák megoldásához az öntészeti szimuláció speciális szakmai ismereteire van szükség; b) amelyeknek a saját kapacitása nem engedi meg, hogy önálló szimulációs rendszert és személyzetet működtessenek, de a piacon maradáshoz erre a fejlesztésekre szükségük van; A társaság a működésével hozzájárul az öntvénygyártó- és öntvény-felhasználó iparág műszaki-technológiai fejlesztéséhez, a kis- és középvállalkozások beszállítói kapacitásának növekedéséhez, jelentősen növeli az ipari alágazat vállalkozásai és a Miskolci Egyetem közötti technológia és tudás transzfer hatékonyságát. A fent megjelölt területeken a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága alkalmas az ipari szférában megszokott és az ipari partnerektől elvárt rugalmas, gyors reagálású munkavégzésre és ügyintézésre. A társaság működési köre a kisebbségi tulajdonos eredeti szándékának megfelelően kiegészült az öntészeti kutatás-fejlesztési tevékenységgel, melyet a Miskolci Egyetem részére generált szerződések alvállalkozásaként végezhet a TTT november 9-i támogató javaslata alapján hozott tulajdonosok taggyűlési határozata szerint. A Miskolci Egyetem által működtetett öntészeti szakterület megváltozott helyzete indokolja azt, hogy a társaság működési körére vonatkozó korábbi korlátozást a többségi tulajdonos megszüntesse és szabályozott feltételek szerint biztosítsa a társaság működtetéséhez, fenntartásához szükséges vállalkozási lehetőségeket. 2

4 A sikeres vállalkozás a saját tevékenysége mellett járulékos hatásként növeli az egyetem bevételszerző tevékenységét, például az eszközigényes kutatási-fejlesztési megbízások megszerzésével és az öntészeti felnőttképzési tanfolyami oktatások közös lebonyolításával. A társaság a tevékenységével elősegíti a TÁMOP / projekt keretében létrehozott jelentős ipari kapcsolatrendszer fejlesztését és fenntartását. A társaság ipari kapcsolatai a Miskolci Egyetem számos szervezetének nyújthat együttműködési lehetőséget, így például együttműködést folytathat a Felnőttképzési Regionális Központtal, Miskolci Egyetemi Kiadóval, Pályázati Irodával, Kutatóközpontokkal, stb. A társaság első üzleti beszámolási időszaka az előtársasági időszak. A társaság második üzleti beszámolási időszaka a társaság cégbírósági bejegyzését követő, február 7-től az év végéig tart. A társaság árbevétele az alapítástól a év végéig összesen eft volt. A évben a társaság szimulációs kutatási bevétele eft és az öntészeti kutatás-fejlesztési (ME alvállalkozási) tevékenység eft. Az előtársasági időszakot eft, azt követőt év végéig 492 eft. eredménnyel zárta a társaság, mely a további tevékenységének finanszírozását biztosítja. A társaság az alapítástól a év végéig összesen nettó eft-ot fizetett a Miskolci Egyetemnek, ebből eft volt a szoftverhasználati díj és 200 eft a helységbérlet és szolgáltatás díja. Ezen kívül a társaság nettó eft öntészeti kutatás-fejlesztési bevételt generált, melynek 50%-a volt az alvállalkozási kiadás. A társaság a szakmai tevékenységéhez szükséges személyi feltételeket szeptember 1-től kezdődően 2 fő alkalmazásával, Dr. Molnár Dániel oktatóval és Budavári Imre doktorandusszal kötött részfoglalkozású munkaszerződés szerint biztosítja. A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. az alapításától a év végéig jelentős megtakarítás elérésével biztosítja a további működtetés személyi feltételeit, az egyetemi alvállalkozások utófinanszírozása miatti működtetés lehetőségeit, továbbá a társaság tevékenységéhez szükséges eszközfejlesztést. A társaság ügyvezetőjének az egyetemi közalkalmazotti munkaviszonya szeptember 24-én megszűnt. A TTT november 8-i állásfoglalása alapján az ügyvezető részfoglalkozású (heti 20 óra) alkalmazotti foglalkoztatásáról a tulajdonosok december 12-i taggyűlési határozatában döntöttek. A társaság január 4-től főállású szakalkalmazottként foglalkoztatja az egyetemen leépített öntész technikus munkatársat. A társaság évi működtetése, a foglalkoztatásához tartozó kiadások csak az öntészeti kutatási-fejlesztési és szakmai oktatási feladatok jelentős felfuttatásával biztosíthatók. 3

5 A vállalkozás általános leírása A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága a gazdasági társaságokról szóló évi IV. Törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény alapján létrehozott, közhasznú, nonprofit gazdasági társaság, önálló jogi személy, amely a mindenkori hatályos jogszabályok, a tulajdonosok által elfogadott társasági szerződés és az általuk hozott határozatok rendelkezései szerint működik. A társaság célja A közhasznú nonprofit társaság működtetésének célja, hogy az öntészeti ipari alágazat vállalkozásai számára alkalmazott kutatási-fejlesztési eredményeket szolgáltasson különösen az öntészeti szimuláció alkalmazásával az öntvénygyártóés felhasználó társaságok részére. Az új társaság elsősorban azoknak a partnereknek nyújthat segítséget a) amelyeknél az öntészeti problémák megoldásához az öntészeti szimuláció speciális szakmai ismereteire van szükség; b) amelyeknek a saját kapacitása nem engedi meg, hogy önálló szimulációs rendszert és személyzetet működtessenek, de a piacon maradáshoz erre a fejlesztésekre szükségük van; A társaság Szenátus által jóváhagyott eredeti feladata a TÁMOP / projekt részeként megvalósított öntészeti szimulációs fejlesztés keretében beszerzett teljes jogosultságú NovaFolw&Solid szimulációs szoftver hasznosítása, szimulációs kutatási-fejlesztési megbízások létrehozása és teljesítése, ezáltal az öntészeti technológia - és tudástranszfer potenciál megőrzése és további fejlesztése a Miskolci Egyetemen. A társaság a működésével hozzájárul az öntvénygyártó- és öntvény-felhasználó iparág műszaki-technológiai fejlesztéséhez, a kis- és középvállalkozások beszállítói kapacitásának növekedéséhez, jelentősen növeli az ipari alágazat vállalkozásai és a Miskolci Egyetem közötti technológia és tudás transzfer hatékonyságát. A sikeres vállalkozás a saját tevékenysége mellett járulékos hatásként növeli az egyetem bevételszerző tevékenységét, például az eszközigényes kutatási-fejlesztési megbízások megszerzésével és az öntészeti felnőttképzési tanfolyami oktatások közös lebonyolításával. A Miskolci Egyetem által működtetett öntészeti szakterület megváltozott helyzete indokolja azt, hogy a társaság működési körére vonatkozó korábbi korlátozást a többségi tulajdonos megszüntesse és szabályozott feltételek szerint biztosítsa a társaság működtetéséhez, fenntartásához szükséges vállalkozási lehetőségeket. 4

6 Működési jellemzők A társaság tevékenysége Fő tevékenység Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, Közhasznú Egyéb tevékenységek Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Információ-technológiai szaktanácsadás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység A társaság szervezete A társaság a működtetés kialakításának és felfuttatásának időszakában belső egységekre nem tagolódik. A társaság működtetése A társaság működtetésének tárgyi feltétele azáltal adott, hogy a tevékenységéhez szükséges eszköz- és helyiségbérlet tartós formájú szerződéseket a Miskolci Egyetemmel létrehozta. A társaság a működtetésének ügyviteli feltételeit megteremtette, a könyvelői, jogi képviseleti és könyvvizsgálói szolgáltatói tevékenységekre a szükséges szerződéseket megkötötte. A társaság a vállalkozási szerződéseit a többségi tulajdonos képviselőjének (Metallurgiai és Öntészeti Intézet igazgatója) a szignálásával köti. A társaság egyetemi közalkalmazottakat, PhD hallgatókat heti órában alkalmazhat. A társaság tevékenységéhez szükséges közreműködők bevonása a azért nem egyedi megbízások és határozott időtartamra szóló részfoglalkozású alkalmazások formájában történt, mert az nem segíti a társaság jövőbeni pályázati lehetőségeit. A társaság ügyvezetőjének az egyetemi közalkalmazotti munkaviszonya szeptember 24-én megszűnt. A TTT november 8-i állásfoglalása alapján az ügyvezető részfoglalkozású (heti 20 óra) alkalmazotti foglalkoztatásáról a tulajdonosok december 12-i taggyűlési határozatában döntöttek. 5

7 A működési kör elemzése és piacelemzés Piacelemzés, előrejelzés A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. egy olyan K+F szerepű szervezet, amelynek nemzetközi szinten is elismert szervezetté kell válnia, amellett, hogy a legerősebb hazai szereplője az öntészeti kutatás - fejlesztési szolgáltatásnak nem csak az öntészeti szimuláció alkalmazása területén. A Magyarországon működő öntödék teljes körű számbavétele a MÖSZ munkatársai által azt mutatja, hogy a hazai öntészettel foglalkozó társaságok számának csökkenése mellett a tonnában kifejezett hazai öntvénytermelés a évi csökkenés után a korábbi fejlődési dinamikának megfelelően alakul. A hazai öntőipar éves árbevétele 2011-ben meghaladta a 120 milliárd Forintot, így elmondható, hogy egy nagy fontosságú és folyamatosan fejlődő növekedő szakterület a hazai öntészet. Az öntészeti szakterület szorosan kapcsolódik a járműiparhoz és a gépgyártáshoz, így a FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenysége is, ezáltal az öntészeti kutató-fejlesztő centrum működtetését, a tárgykörben rejlő üzleti lehetőségeket ennek figyelembe vételével kell megítélni. Versenytársak megnevezése Az öntészeti kutatás - fejlesztési szolgáltatások területén nincs más hasonló tevékenységet folytató vállalkozás. Az öntészeti technológiák szimuláció alkalmazásával történő fejlesztése területén a nagyobb kapacitású öntvénygyártók a saját szoftverrendszer alkalmazásával oldják meg a feladataikat, ami a korábbi időszakhoz képest a társaság számára is jelentő piacvesztést (pl. Prec-Cast Kft) okozott. A megjelölt területeken versenytársnak tekinthetők a környező országokban szintén felsőoktatási és szövetségi háttérrel működtetett kutató fejlesztő központok, melyek tevékenységét igénybe veszik a hazai öntvénygyártók- és öntvény-felhasználók is. Kihívást jelent ezek kiváltása. 6

8 Pénzügyi terv a évre A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenysége öntészeti kutatási-fejlesztési szolgáltatások teljesítése különösen az öntészeti szimuláció alkalmazásával, mely szakértői mérnöki tanácsadási és szakmai oktatási tevékenységgel egészíthető ki. Kutatás-fejlesztési tevékenység A társaság árbevétele az alapítástól a év végéig összesen eft volt. A évben a társaság szimulációs kutatási bevétele eft és az öntészeti kutatás-fejlesztési (ME alvállalkozási) tevékenység eft. Az előtársasági időszakot eft, azt követőt év végéig 492 eft. eredménnyel zárta a társaság, mely a további tevékenységének finanszírozását biztosítja. Az öntészeti szimulációs szolgáltatások iránti igény, a megváltozott környezet (innovációs járulék felhasználásának hiánya, a partnerek saját szoftveres munkája) figyelembe vétele alapján a 2013-ban várható megrendelések összege a évi szinten tervezhető. A társaság működési körének kiterjesztése a Miskolci Egyetemre behozható kutatási-fejlesztési feladatok és felnőttképzési tanfolyami oktatások generálása mellett a szabályozott feltételek szerinti közvetlen kutatás-fejlesztési szerződések és szakmai oktatási szolgáltatások végzésére biztosítaná az öntészeti kutatásifejlesztési tevékenység személyi feltételek megtartását, ezáltal az egyetemi bevételek jelentős növelését. A Miskolci Egyetem által működtetett öntészeti szakterület megváltozott helyzete indokolja azt, hogy a társaság működési körére vonatkozó korábbi korlátozást a többségi tulajdonos megszüntesse és szabályozott feltételek szerint biztosítsa a társaság működtetéséhez, fenntartásához szükséges vállalkozási lehetőségeket. Pályázati tevékenység A társaság az alapítás utáni első teljes üzleti évben végzett tevékenységével megalapozza az öntödei üzleti partnerek pályázati tevékenységében közreműködés lehetőségét. Egyéb mérnöki tevékenység A 2013-es évre várható egyéb, (jellemzően 100 eft alatti) szerződések tervezhető árbevétele 800 eft. 7

9 FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft évi BESZÁMOLÓ, évi ÜZLETI TERV ADATAI BEVÉTELEK, eft. Nettó Sorsz. Tevékenységek terv tény 1. Szakértői megbízások Szimulációs kutatás-fejlesztés Öntészeti kutatás-fejlesztés Öntészeti szakmai oktatás Egyéb Összes nettó bevétel Sorsz. KIADÁSOK, eft. Nettó Tevékenységek tény terv 1. Megbízási díjak Munkabér + járulékok Fenntartási költségek Bérleti díjak (ME) Helyiség bérleti díj Eszközbérlet díja Szállítási, utazási költségek Szolgáltatások, alvállalkozások Hirdetés és reklám Biztosítások a Egyéb kiadások Tárgyi eszköz Összes nettó kiadás Előző évi maradvány Eredmény Kiadások, Ft tény 2.a BÉR kifizetések, nettó b Járulékok (összes) a Illeték, eljárási díj, tagdíj b Helyi iparűzési adó a ME szoftverbérlet b ME Helyiségbérlet Kiküldetési költság a Jogi képviselet b. Könyvelés c Könyvvizsgálat a Egyéb szolgáltatás b Egyéb anyagköltség Kisértékű tárgyi eszköz Pótlék Összes nettó kiadás, Ft

10 Bevételek részletezése, a partnerek listája ben Teljesítés időpontja Megrendelő Prec-Cast Öntödei Kft. Sátoraljaújhely FOUNDRY-SOLID Kft. Nettó ÁFA Bruttó BEVÉTEL évi összesen BEVÉTEL évi összesen BEVÉTEL összesen Termék - szolgáltatás Összeg, nettó Ft ÁFA Ft Összeg, bruttó Ft Szimulációs kutatás-fejlesztés PCI Formaöntöde Magyarország Kft. Szimulációs kutatás-fejlesztés RPT INNOTEQ Kft Pécs Szimulációs kutatás-fejlesztés MOFÉM ZRt. TEKA SANITARY SYSTEMS Szimulációs kutatás-fejlesztés CsabaCast Kft. Apc Szimulációs kutatás-fejlesztés PCI Formaöntöde Magyarország Kft. Szimulációs kutatás-fejlesztés MISKOLCI EGYETEM Kutatás-fejlesztési tevékenység PCI Formaöntöde Szimulációs kutatás-fejlesztés Magyarország Kft évi része A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a fentiek szerint az alapítása óta végzett tevékenységével jelentős eredményt (megtakarítást) ért el, mely biztosítja a további működtetés személyi feltételeit, az egyetemi alvállalkozás utófinanszírozása miatti működtetés lehetőségeit, továbbá a társaság működéséhez szükséges eszközfejlesztést. 9

11 10

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV]

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] 2013. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL NEM AUDITÁLT 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. A vállalkozás

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.637.500 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

DTM Hungary. Doing Business in Hungary 2012

DTM Hungary. Doing Business in Hungary 2012 DTM Hungary Doing Business in Hungary 2012 Elõszó Nehéz évet tudhat maga mögött Magyarország. A fejlett nyugati világon végigsöprõ adósságválság 2011ben keresztülhúzott minden számítást, a prognózisokat,

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A MAGYAR ÖNTÉSZETI SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE 2013-BAN. A közgyűlés időpontja és helye: 2014. május 28., Ráckeve, Savoyai kastély

A MAGYAR ÖNTÉSZETI SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE 2013-BAN. A közgyűlés időpontja és helye: 2014. május 28., Ráckeve, Savoyai kastély A MAGYAR ÖNTÉSZETI SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE 2013-BAN Főtitkári beszámoló A közgyűlés időpontja és helye: 2014. május 28., Ráckeve, Savoyai kastély Bevezetés A Magyar Öntészeti Szövetségnek 2013. december

Részletesebben

NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT

NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT. SZÉKHELY: 4400 NYÍREGYHÁZA ÁROK ÚT 53. A NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Statisztikai számjel: 18075814-8559-529-01 Cégjegyzék száma: 00-00-006608 A vállalkozás megnevezése: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete A vállalkozás címe, telefonszáma: 1024 Budapest Margit krt.

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. október 02. napján kelt, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által E-III/20.432/2008. számú

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14

TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14 4 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA... 16 5 VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA

VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 1. füzet VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA Vállalkozás alapítása 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis- és

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben