BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság"

Átírás

1 BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZZÉTÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: május 1. Dokumentum verzió: v3

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés A Társaság Főbb adatok A Társaság jogállása és feladatai Vezető testületek Közzétételi adatok Vezérigazgatói bér és juttatások évi CXXII. tv. 2. (2) szerinti munkavállalói bér és juttatások Felügyelőbizottsági juttatások és tiszteletdíjak Igazgatósági juttatások és tiszteletdíjak Beszállítói szerződések Elérhetőségek... 6 Oldal 2 / 6

3 1 Bevezetés A BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BISZ Zrt.) tevékenysége a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak megfelel. A BISZ Zrt. működését, a Központi Hitelinformációs Rendszer valamint a díjmentes készpénz felvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartás felhasználását a hatályos törvényi keretek biztosítják, illetve szabályozzák. A BISZ Zrt. tevékenységéből adódóan a cég működésére elsősorban az alábbi jogszabályok vonatkoznak: évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről, évi. CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról, évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról, évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A BISZ Zrt. célja a hazai pénzügyi szektor szereplőinek megbízható, naprakész hitelinformációval történő ellátása a prudens hitelezés érdekében. A Társaság minőségirányítási rendszert működtet az ISO 9001:2008-as szabvány követelményei szerint, továbbá információvédelmi rendszert működtet az MSZ ISO/IEC 27001:2005 információbiztonsági szabvány alapján, amelyet a biztonság szintjének emelése érdekében folyamatosan fejleszt. Oldal 3 / 6

4 2 A Társaság 2.1 Főbb adatok Cégnév: BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövid név: BISZ Zrt. Székhely: 1205 Budapest, Mártonffy u Cégjegyzékszám: A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság Adószám: A Társaság jogállása és feladatai A BISZ Zrt. tevékenységét a mindenkor hatályos Alapszabály, továbbá a rá vonatkozó törvényekben, egyéb jogszabályokban és hatósági határozatokban megköveteltek szerint látja el. A BISZ Zrt. a Hpt. előírásainak megfelelően, a Magyar Nemzeti Bank hatósági ügyekben hatáskörrel rendelkező jogelődje, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) által kiadott engedély alapján működik, a hatályos jogszabályok, a Felügyelet előírásai alapján végzi tevékenységét jogi személyek és jogi személyeknek nem minősülő gazdálkodó szervezetek számára, az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően. 2.3 Vezető testületek A Közgyűlés A részvénytársaság részvényei 100%-ának kizárólagos tulajdonosa így Egyszemélyi Tulajdonos a GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mindazon esetekben, amikor jogszabály, Alapszabály, belső szabályzat a Közgyűlés döntését, intézkedését írja elő, a GIRO Zrt., mint Egyszemélyi Tulajdonos jogosult és köteles írásbeli határozatával dönteni, amelyről a vezető tisztségviselőket írásban értesíteni köteles. Az Igazgatóság Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető testületi szerve. A Társaság szabályszerű működését ellenőrző testülete A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését és üzletvitelét, valamint ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Hpt. a Felügyelőbizottság hatáskörébe utal. Oldal 4 / 6

5 3 Közzétételi adatok A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. tv. 2 paragrafusa alapján közzétételi kötelezettség hatálya alá eső adatok: 3.1 Vezérigazgatói bér és juttatások A, Beosztás / tisztség vezérigazgató B, Személyi havi bruttó alapbér / tiszteletdíj (Ft/hó) ebből: adó és járulék formájában a költségvetésnek befizetett a munkavállalónak történő havi kifizetés C, Alapbéren kívüli juttatások prémium éves maximális mértéke - cafetéria bruttó összege (Ft/év) éves bér 8,3 % D, Munkaviszony / tisztség megszűnése esetén járó juttatások végkielégítés mértéke (hónap) Mt. szerinti felmondási idő mértéke (hó) Mt. szerinti a munkaviszony/jogviszony megszűnése/megszüntetése esetén járó járandóság, amely az előző sorokban nem szerepel (végkielégítés Mt. szerinti nyugdíjkorhatár előtti 5 éven belül,hónap) E, Versenytilalmi megállapodás esetén járó juttatások - F, A beosztásban jelenleg dolgozó munkavállaló neve Nagy Viktor G, A munkavállaló munkaviszonyának / tisztségének kezdete a Társaságnál augusztus évi CXXII. tv. 2. (2) szerinti munkavállalói bér és juttatások A, Beosztás / tisztség igazgatók fő/osztályvezetők munkavállalók A, Személyi havi bruttó alapbér / tiszteletdíj (Ft/hó) B, Alapbéren kívüli juttatások prémium éves maximális mértéke (az alapbér %-ában) cafetéria bruttó összege (Ft/év) éves bér 8,3 % éves bér 8,3 % éves bér 8,3 % gépjármű költségtérítés C, Munkaviszony / tisztség megszűnése esetén járó juttatások végkielégítés mértéke (hónap) Mt. szerint Mt. szerint Mt. szerint felmondási idő mértéke (naptári nap) Mt. szerint Mt. szerint Mt. szerint a munkaviszony/jogviszony megszűnése/megszüntetése esetén járó járandóság, amely az előző sorokban nem szerepel Mt. szerint Mt. szerint Mt. szerint (végkielégítés nyugdíjkorhatár előtti 5 éven belül,hónap) D, Versenytilalmi megállapodás esetén járó juttatások Felügyelőbizottsági juttatások és tiszteletdíjak A, Beosztás / tisztség felügyelő felügyelő felügyelő felügyelő felügyelő felügyelő bizottsági elnök bizottsági bizottsági bizottsági bizottsági bizottsági B, Személyi havi bruttó alapbér / tiszteletdíj (Ft/hó) ebből: adó és járulék formájában a költségvetésnek befizetett a munkavállalónak történő havi kifizetés C, Alapbéren kívüli juttatások prémium éves maximális mértéke (az alapbér %-ában) cafetéria bruttó összege (Ft/év) D, Munkaviszony / tisztség megszűnése esetén járó juttatások végkielégítés mértéke (hónap) felmondási idő mértéke (naptári nap) a munkaviszony/jogviszony megszűnése/megszüntetése esetén járó járandóság, amely az előző sorokban nem szerepel (végkielégítés nyugdíjkorhatár előtti 5 éven belül,hónap) E, Versenytilalmi megállapodás esetén járó juttatások F, A beosztásban jelenleg dolgozó munkavállaló neve Szeniczey Pappné Kovács dr. Sás Banai Ádám Fábián Gergely Kuti Zsolt Gergő Beáta Annamária G, A munkavállaló munkaviszonyának / tisztségének kezdete a Társaságnál június június június február június június Igazgatósági juttatások és tiszteletdíjak A, Beosztás / tisztség igazgatósági igazgatósági igazgatósági igazgatósági igazgatósági igazgatósági igazgatósági elnök B, Személyi havi bruttó alapbér / tiszteletdíj (Ft/hó) ebből: adó és járulék formájában a költségvetésnek befizetett a munkavállalónak történő havi kifizetés C, Alapbéren kívüli juttatások prémium éves maximális mértéke (az alapbér %-ában) cafetéria bruttó összege (Ft/év) D, Munkaviszony / tisztség megszűnése esetén járó juttatások végkielégítés mértéke (hónap) felmondási idő mértéke (naptári nap) a munkaviszony/jogviszony megszűnése/megszüntetése esetén járó járandóság, amely az előző sorokban nem szerepel (végkielégítés nyugdíjkorhatár előtti 5 éven belül,hónap) E, Versenytilalmi megállapodás esetén járó juttatások F, A beosztásban jelenleg dolgozó munkavállaló neve Nagy Viktor G, A munkavállaló munkaviszonyának / tisztségének kezdete a Társaságnál augusztus 26 dr. Baffia Gergely Balási Noémi Farkas Sára Lehmann Kristóf Luspay Miklós Pintér Szilvia június június június június június június 1. Oldal 5 / 6

6 3.5 Beszállítói szerződések Év Szerződés Szerződés Szerződést kötő felek Szerződés nettó Határozott időre Szerződés típusa Szerződés tárgya azonosító dátuma Megrendelő Szolgáltató értéke kötött szerződés 2012 BISZ-19595/ BISZ Zrt. NESS Hungary Kft. Atipikus (support) Alkalmazás szupport Ft határozatlan idejű 2014 BISZ-1426/ BISZ Zrt. GIRO Zrt. Atipikus (support) Alkalmazás szupport Ft határozatlan idejű 2014 BISZ-2407/ BISZ Zrt. NESS Hungary Kft. Vállalkozási IT szoftverfejlesztés Ft BISZ-2760/ BISZ Zrt. NESS Hungary Kft. Vállalkozási IT szoftverfejlesztés Ft BISZ-6147/ BISZ Zrt. NESS Hungary Kft. Vállalkozási IT szoftverfejlesztés Ft BISZ-9413/ BISZ Zrt. NESS Hungary Kft. Vállalkozási IT szoftverfejlesztés Ft BISZ-9939/ BISZ Zrt. NESS Hungary Kft. Vállalkozási IT szoftverfejlesztés Ft BISZ-11710/ BISZ Zrt. NESS Hungary Kft. Vállalkozási IT szoftverfejlesztés Ft BISZ-14172/ BISZ Zrt. NESS Hungary Kft. Vállalkozási IT szoftverfejlesztés Ft BISZ-16380/ BISZ Zrt. NESS Hungary Kft. Vállalkozási IT szoftverfejlesztés Ft BISZ-1351/ BISZ Zrt. NESS Hungary Kft. Vállalkozási IT szoftverfejlesztés Ft BISZ-1461/ BISZ Zrt. GIRO Zrt. Vállalkozási Ügyviteli tevékenység végzése Ft határozatlan idejű 2015 BISZ-1901/ BISZ Zrt. GIRO Zrt. Szolgáltatási Rendszerek üzemeltetése Ft határozatlan idejű 2015 BISZ-1898/ BISZ Zrt. GIRO Zrt. Szolgáltatási Rendszerek üzemeltetése Ft határozatlan idejű 2015 BISZ-3332/ BISZ Zrt. NESS Hungary Kft. Vállalkozási IT szoftverfejlesztés Ft BISZ-4243/ BISZ Zrt. GIRO Zrt. Bérleti Helyiségbérlet Ft BISZ-4462/ BISZ Zrt. GIRO Zrt. Szolgáltatási Rendszerek üzemeltetése Ft határozatlan idejű 4 Elérhetőségek BISZ Zrt. Levelezési cím: 1205 Budapest, Mártonffy u Telefon: 06-1/ Honlap: Oldal 6 / 6

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Oldal: 2 / 43 1. A KNYKK Zrt. irányításának általános szabályai...4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, alkalmazása, hatálya...4 1.2. Általános adatok...4 1.2.1. A társaság

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről Az Országgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésének előmozdítása érdekében a

Részletesebben

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1. Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Szabályozó irat száma 10-1 Hatálybalépés dátuma: 2014. július

Részletesebben

3/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás

3/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás a közérdekű adatok elektronikus közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről BKK Budapesti Közlekedési Központ telefonszám: +36 30 774 1000 Zártkörűen Működő

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzat a javadalmazási politikáról TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 2 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 2 3. A JAVADALMAZÁS

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának KOZ-368/2013 3/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 2013

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2010. március 1.

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2010. március 1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI

Részletesebben

Pénzügyi vállalkozás alapításának és működésének engedélyezése

Pénzügyi vállalkozás alapításának és működésének engedélyezése Pénzügyi vállalkozás alapításának és működésének engedélyezése A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 15. (1) bekezdésének a) pontja értelmében az MNB

Részletesebben

Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat

Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Jelen utasítás az Erste Bank Hungary Zrt. Javadalmazási politikáját tartalmazza az A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. Vállalatirányítási Nyilatkozata 2013. évre

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. Vállalatirányítási Nyilatkozata 2013. évre Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. Vállalatirányítási Nyilatkozata 2013. évre TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság működésének ismertetése... 3 2.1. Az Igazgatóság működésének

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

BFTK Nonprofit Kft. 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 1014 Budapest, Tárnok utca 15.

BFTK Nonprofit Kft. 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 1014 Budapest, Tárnok utca 15. 1052 Budapest, Városház utca 9-11. Tel.: 486 3300 Fax: 486 3310 E-mail: info@fesztivalvaros.hu Bejegyzés szerinti név: Székhely és levelezési cím: BFTK Nonprofit Kft. 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telephelyek:

Részletesebben

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. Vállalatirányítási Nyilatkozata 2012. évre

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. Vállalatirányítási Nyilatkozata 2012. évre Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. Vállalatirányítási Nyilatkozata 2012. évre TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Az Igazgatóság működésének ismertetése... 3 3. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ

KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ A hiteligénylő neve:.. Ügyfélszáma:... Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitel módosítása: fedezetcsere fedezet kivonás Felajánlott fedezet: értékpapír betét

Részletesebben

MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 3909-2/2008 MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT (A II/2009. sz. Alapítói határozattal kiegészített X/2008. sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék (Pk.60118/2001/1.) Nyilvántartási szám: 2 A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata A Magyar Atlétikai Szövetség (szövetség) elnöksége (elnökség)

Részletesebben

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 24. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2015. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 24. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2015. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 24. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2015. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS RS-01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetben Készítette:

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap

Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap Ezt az adatlapot azon személyről kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik, és aki jogán a közszférában dolgozók

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30.

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30. ELŐLAP Szövetkezeti Hitelintézet neve: Testületi ülés típusa: Napirendi pont száma: Forrás Takarékszövetkezet Közgyűlés 3. A Takarékszövetkezet új alapszabályának megtárgyalása, elfogadása és döntés a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd, 2013. május 16. Bebics János vezérigazgató Bevezető A GEMENC VOLÁN Zrt. Felügyelő Bizottsága a társaság Alapszabályának

Részletesebben

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó Jelen tájékoztató 2014.07.28-án lép hatályba. 1 ELSŐ RÉSZ Adatkezelésről általában A DEFACTORING

Részletesebben