Dr. Danka Ferenc főosztályvezető február 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Danka Ferenc főosztályvezető 2012. február 20."

Átírás

1 Dr. Danka Ferenc főosztályvezető február 20.

2 Hatálybaléptető rendelkezések új Ötv január április 15. (51. (4); 143. (4) e) január ; 21. (1); ; 27. (3)-(4); (3); 51. (5)- 62. ; ; 71. ; ; 106. (1); ; 143. (1) a), c), d), 143. (3); 143. (4) a-d), g, h, 146. ; 156. (2); évi ált. önkormányzati választás napja (27. (2); ; 64. ; ; ; 143. (4) f); 154. ; 156. (3); 158. a többi kivételével - minden rendelkezés 51. (4) A helyi önkormányzat képviselõ-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselõ-testülete e magatartás elkövetõjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedõ pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, hogy rendeletben határozza meg: e) a kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetõjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait; alapvető rendelkezések önkormányzati feladat és hatáskörök a helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok államigazgatási feladat és hatáskörök értelmező rendelkezés a települési önkormányzatok (kivéve megyei jogú város) a főváros és kerületei (általános rendelkezések) feladat és hatásköri szabályok a főváros és kerületei rendeletalkotása a főváros és a kerületi önkormányzatok gazdálkodása megyei önkormányzat (jegyző, aljegyző kinevezése, helyi önkormányzat) a képviselő-testület a képviselő-testület működése (kihirdetett rendeleti szöveg eltér, közterület elnevezésének rendje rendeletben, jegyzőkönyv, SZMSZ tartalma, közmeghallgatás,önfeloszlás) megyei közgyűlés elnökének választása

3 Hatálybaléptető rendelkezések új Ötv január április január évi ált. önkormányzati választás napja társult képviselő-testület a képviselő-testület bizottságai településrészi önkormányzat a helyi önkormányzat tisztségviselői polgármester a főpolgármester, polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke díjazása, költségtérítése a főpolgármester-helyettes,az alpolgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke díjazása, költségtérítése a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjaira vonatkozó külön szabályok polgármester főállású vagy tb. megbízatású polgármesteri tisztség megszűnése sorozatos tv.sértő tevékenysége miatti kereset összeférhetetlenség az alpolgármester a helyi önkormányzati képviselő a megbízatás keletkezése és megszűnése jogok és kötelezettségek a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása, költségtérítése összeférhetetlenség összeférhetetlenségi eljárás méltatlanság vagyonnyilatkozat-tételi eljárás

4 Hatálybaléptető rendelkezések új Ötv január április január évi ált. önkormányzati választás napja a jegyző, aljegyző a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal a helyi önkormányzatok társulásának általános szabályai a társulási megállapodás alapvető szabályai a társulás szervezete és működése a területszervezési eljárás közös szabályai önálló község alakítása települések egyesítése területrész átadás település megyék közötti átcsatolása várossá nyilvánítás fővárosi kerület létrehozása, a kerületi határok megváltoztatása az önkormányzati vagyon (kivéve összetevői) az önkormányzat gazdálkodása a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere

5 Hatálybaléptető rendelkezések új Ötv január április január évi ált. önkormányzati általános választás napja a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszere adósságrendezés a helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata felhatalmazó rendelkezés (Kormánynak) tiszteletdíj és természetbeni juttatás önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, tanácsnoknak

6 Hatálybaléptető rendelkezések új Ötv január április január évi ált. önkormányzati választás napja felhatalmazó rendelkezés helyi önkormányzatnak: - SZMSZ - költségvetés - zárszámadás - öngondoskodás, hozzájárulás közösségi feladatok ellátásához, közösségi együttélés alapvető szabályai, jogkövetkezmények - kötelező feladat és hatáskör vállalása nagyobb lakosságszámú önkormányzatnál - polgármesteri forrásfelhasználás mértéke -átmeneti rendelkezések ( társulási megállapodások felülvizsgálata hi június 30. -vagyonelemek meghatározására amelyre vagyonkezelői jog létesíthető -vagyonkezelői jog megszerzése, gyakorlása, ellenőrzésének szabályai.

7 Hatálybaléptető rendelkezések régi Ötv január január 1. -önkormányzati jogok -feladatok és hatáskörök -települési önkormányzat feladata hatásköre szervei -képviselő-testület működése -települési képviselő -képviselő-testület bizottságai -polgármester, alpolgármester, jegyző -képviselő-testület hivatala -körjegyzőség -települési önkormányzatok társulásai -helyi népszavazás, népi kezdeményezés -község, város és területük -megyei jogú város -főváros -megyei önkormányzat feladat és hatásköre (változott) -megyei önkormányzat szervezete -önkormányzat bevételei -önkormányzat gazdálkodása--tervezés, számvitel, információ -ellenőrzés -központi állami szervek önkormányzatokkal kapcsolatos feladata, hatásköre -felterjesztési jog -helyi önkormányzatok érdekképviselete -záró rendelkezések. -települési képviselő -polgármester, alpolgármester -helyi népszavzaás, népi kezdeményezés -megyei önkormányzat szervezete -önkormányzat gazdálkodása -záró rendelkezések.

8 Törvényességi felügyelet Kormányhivatal új eszközei: kezdeményezheti a képviselő-testület ülésének összehívását, ill. törvényben meghatározott esetben összehívja a képviselő-testület ülését; (ha törvényességi kérdések megtárgyalása indokolt) információkérési jog javaslat

9 Törvényességi felügyelet Kormányhivatal új eszközei: kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását; pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester tisztségének megszüntetése iránt; kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevőszéknél; törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra a törvényben meghatározott esetekben.

10 Törvényességi felügyeleti bírság Jkv. Informáci ókérés Jogalkotás (?) Határozat jegyző -érintett helyi önkormány zat helyi önkormány zat Fegyelmi eljárás Feladatellátás képviselőtestület; polgármest er

11 Törvényességi felügyeleti bírság Összege Kiszabása Szempontok Bírósági felülvizsgálat ismételhető jogellenes köt.szegés súlya önkormányzat költségvetési helyzete előző bírságok száma, mértéke döntés közlésétől 15 napon belül törvényszék a kormányhivatal döntését megváltoztathatja új eljárás nem lehetséges

12 A területi közigazgatás átalakítása a Jó Állam születése A Kormány célja: a területi közigazgatási rendszer átfogó, történelmi léptékű átalakítása. Elemei: 1. Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok újjászervezése szeptember 1-jétől 2. Fővárosi és megyei kormányhivatalok felállítása január 1-jétől 3. Kormányablakok létesítése 4. Kormányzati Ügyfélvonal 5. A közigazgatási hatósági eljárások egyszerűsítése (1. ütem) 6. A járási rendszer kialakítása 7. A Kormányablakok nyitása a járási székhelyeken végén Kormányablak-hálózat 8. A közigazgatási hatósági eljárások egyszerűsítése (2. ütem)

13 Kistérség - Járás Eredménye: nem létezett között egy általános kistérségi területi szint, ami a közigazgatás számára pl. mérvadó lehetett volna KSH elnöke bevezette a statisztikai körzet kategóriáját 1994-ben (9006/1994 (S.K.3) közlemény) számuk: augusztus 1-jével ez módosult: 150-re nőtt a kistérségek száma ben 18 új kistérség jött létre számuk: ben a számuk 175 (alapvetően területfejlesztési funkciót tölt be): Történeti előzmény 1 nap alatt megjárható földterület megyei tanácsok felügyelete alatt járási tanácsok felügyeletük alatt községi tanácsok 1971 járási tanácsok = járási hivatalokká változtak 1971 után önkormányzati funkciója is volt, de alapvetően államigazgatási maradt január 1-el megszüntették őket (83 járás volt) : városkörnyéki igazgatás községeket 105 városkörnyékbe sorolták

14 Kistérség - Járás Statisztikai alapon került kijelölésre és nem közigazgatási alapon mai kistérségek alapjául a járási rendszer szolgált (adminisztratív-igazgatási funkciókkal bírt) Fogalma: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység. A kistérségek területe teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét és illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz. Minden település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozik. területi léptékű, alsószintű államigazgatási egység, telepített feladatok méretgazdaságos elvégzésére van lehetőség Fogalma: egy megyén belül elhatárolt, földrajzilag összefüggő területű, szomszédos településeket magában foglaló körzet, székhelye a központi településen van. 1299/2011.(IX.1.) Korm. határozat az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége január 1. hatékonyabb költségtakarékosabb ügyfélközpontú területi közig. megteremtése A jelenleg önkormányzati feladatok államigazgatási feladattá minősítése esetén az ellátásokhoz, az intézmények fenntartásához szükséges költségvetési forrásokat, szervezeti kapacitásokat és elhelyezési feltételeket az államigazgatás keretében kell biztosítani és rendelkezni kell a feladatátadással összefüggő vagyon tulajdonjogi rendezéséről is.

15 Járás kialakításának elvei vegye figyelembe az országon belüli településszerkezeti különbségeket, az egyes nagy térségek sajátosságait járás területe a megyék határaihoz metszés nélkül igazodjon, illetékességi területekkel összhangban legyen biztosítsa a térszervező funkciókat betöltő települések fejlődését, a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatását történelmi hagyomány demográfiai adatok terület nagysága

16 Járás - kialakításának elvei járási székhely kiépített legyen az államigazgatási struktúra egymáshoz közeli, megfelelő adottságú települések esetén: a. jelentősebb igazgatási infrastruktúra b. központi elhelyezkedés c. legtávolabb eső település 30 km-nél ne legyen messzebb d. közlekedési infrastruktúra (közúti-vasúti megközelíthetőség, tömegközlekedési lehetőség) járási hivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségei kialakításuk a polgármesteri hivatal és a kirendeltségek bázisán történjen

17 Járás kialakításának elvei gyors és könnyű hozzáférés biztosítása az államigazgatási szolgáltatásokhoz; megyék határainak megőrzése; létező ügyintézési helyszínek megőrzése. ahol okmányiroda (ügyintézői kormánytisztviselőként átkerülnek a járási kormányhivatalba)működik, ott kormányablakot alakítanak ki (régi okmányirodák felfejlesztése kormányablakká) járási hivatal részét képezi majd nem járási székhelyen is ez a terv a kistelepüléseken élőknek nem kell bemenni a járási központokba, mert helyben is alkalmaznak munkatársat! Elsődleges cél: egyablakos ügyintézés kiépítése, állam közelebb kerüljön az emberekhez, egyszerűbb, és hatékonyabb működés. a járások a kistérségek szerepét nem veszik át

18 Járási feladatrendszer Járás feladata: az eddig a települési jegyzőkhöz telepített államigazgatási feladatok ellátása lesz, a jegyző jogköreit a járások veszik át. (kb államigazgatási hatáskör visszavétele az állam részéről. az államigazgatási feladatok leválasztása: jegyzőről - önkormányzatról helyi közügyekkel foglalkozik PH-k feladata: helyi ügyintézés

19 KÖZIGAZGATÁS önkormányzati igazgatás államigazgatás - Központi szint Kormány Megyei önkormányzat területfejlesztés, területrendezés Területi szint Kormányhivatal intézményfenntartói feladatok Kistérség Járási szint ( ) Kormányhivatal kirendeltsége járási hivatal járás székhelyén jegyző államigazgatási feladatai Települési önkormányzat Helyi szint - jegyző jegyző néhány szervnek van városi kirendeltsége pl.: ÁNTSZ, Földhivatal jegyző

20 Járások A járási rendszer kialakításának ütemezése: szakmai koncepció megvitatása július az önkormányzati és államigazgatás járási szintű illesztése, a szükséges jogszabályokkal október járási rendszer, határok kialakítása elsôfélév a szervezeti felkészülés második félév új járási rendszer indulása január 1.

21 Járások Járási koncepció társadalmi egyeztetése lezárult január 29-én. (757 észrevétel) OGY elé kerülő törvényjavaslat csomag több, mint 80 jogszabályt módosít várhatóan még februárban Kormányrendelet (március vagy június végén): járási székhelyekről illetékességi területükről. 168 járás 7 fővárosi körzet (fix számok) ha új járást szeretnének a települések a tervezetthez képest = másik megszüntetésével;

22 Járások A koncepcióban tervezett székhelyek: Budakeszi Cegléd Dabas Dunakeszi Érd Gödöllő Gyál Monor Nagykáta Pilisvörösvár Ráckeve Szentendre Szigetszentmiklós Szob Vác (Aszód, Nagykőrös, Veresegyház)

23 Nemzeti vagyonról szóló törvény Helyi önkormányzat tulajdona: nemzeti vagyon. (Magyarország Alaptörvénye ) A törvény december 31-én lépett hatályba. Nemzeti vagyon körén belül 4 kategória: 1. kizárólagos önkormányzati tulajdon = teljes forgalomképtelenség (elidegenítési és terhelési tilalom, dologi jog/osztott tulajdon létesítés tilalma) kizárólag koncesszió útján hasznosítható; 2. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon (nem idegeníthető el, nem terhelhető meg hasznosításuk nem koncesszió köteles; vagyonkezelés, bérlet, haszonbérlet stb.); 3. korlátozottan forgalomképes vagyon (eladható, megterhelhető) csak törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghat. feltételek szerint; 4. üzleti vagyon (engedély nélkül elidegeníthető, hasznosítható, piaci forgalom része.

24 Nemzeti vagyonról szóló törvény Kizárólagos önkormányzati tulajdonú törzsvagyon (forgalomképtelen) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (forgalomképtelen) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (eladható, megterhelhető) Üzleti vagyon (elidegeníthető, hasznosítható) helyi közutak és műtárgyaik törvény 2. mellékletében törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghat. feltételek szerint helyi önk. tulajdonú terek, parkok törvény vagy önkormányzati rendelet minősíti azzá helyi önk. tulajdonú nki kereskedelmi repülőterek vizek, közcélú vízilétesítmények (kivéve víziközmű)

25 Nemzeti vagyonról szóló törvény Forgalomképtelen nemzeti vagyon: -nem idegeníthető el, -nem terhelhető meg, -azon dologi jog vagy -osztott tulajdon nem létesíthető. Kivételek: 1. vagyonkezelői jog 2. jogszabályon alapuló használati jog 3. szolgalom

26 Nemzeti vagyonról szóló törvény 18. A helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából az e törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon: helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt (3. (1) bekezdés 12.) Ilyennek minősül: 1. a törvény 2. mellékletében; 2. törvényben ; 3. helyi önkormányzat rendeletében így meghatározott vagyon

27 Nemzeti vagyonról szóló törvény A helyi önkormányzat rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként meghatározott vagyonelem - az erről rendelkező jogszabály erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll. Kivételek: - vagyonkezelői jog, - jogszabályon alapuló használati jog, - szolgalom.

28 Nemzeti vagyonról szóló törvény Korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyon: az a vagyonelem, amely felett a rendelkezési jog gyakorlását jogszabály feltételhez köti; (az a vagyon, amelyről törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.)

29 Szabálysértési törvény évi II. tv. a szabálysértésekről 254. (2) bekezdés Az önkormányzatok május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. a törvény április 15-én lép hatályba. az általános szabálysértési hatóság a jegyző helyett állami szerv - járási hivatal - lesz. a kistelepülések közbiztonsági helyzete halaszthatatlan intézkedéseket követel, a április 15-ei hatályba lépés és a járási hivatalok felállta között (2013. január 1.) e jogkör átkerül a kormányhivatalhoz azzal, hogy a kormányhivatal dolgozója a leendő járások székhelyére kiutazva gyakorolja azt.

30 Szabálysértési törvény A jegyző általános szabálysértési hatósági jogköre megszűnik a fővárosi, megyei kormányhivatal, illetve a járási rendszer ra tervezett bevezetésével a járás, a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a bíróság rendelkezik majd a szabálysértési eljárások lefolytatására hatáskörrel. pénzbírság adók módjára történő behajtása megszűnik pénzbírság és a helyszíni bírság meg nem fizetése esetére a törvény bíróságok általi szabálysértési elzárásra változtatást rendel el.

31 Szabálysértési törvény a törvény felemeli a kiszabható legalacsonyabb és legmagasabb pénzbírság összegét: 5000 forint legmagasabb összege forint, a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén az eddiginek a duplájára, forintra emeli. meghatározza a szabálysértés fogalmát, mely szerint szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra, egyben kimondja, hogy a jövőben már csak törvény állapíthat meg szabálysértési tényállást, önkormányzati rendelet nem.

32 Kérdések - válaszok Kérdés: hogyan szankcionálhatók a helyi rendelettel szemben tanúsított magatartások május 31. után? Válasz: csak törvény állapíthat meg szabálysértési tényállást.

33 Hulladékgazdálkodási törvény A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el évre a települési önkormányzat képviselőtestülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a december 31-én alkalmazott díjat.

34 Kérdések - válaszok Kérdés: ha a közszolgáltató 2012-ben kezdeményezi a hulladékszállítási díj emelését (ÁFA változás miatt) van-e erre lehetőség? Válasz: nincs. A díj mértéke nem lehet magasabb a évre megállapított közszolgáltatási díjnál, függetlenül az ÁFA emelkedésétől, ill. egyéb járulékos költségek pl. üzemanyag költség növekedésétől. Kérdés: szolgáltatói kezdeményezésre megállapítható-e kukabérleti díj a szemétdíjon felül? Válasz: nem, mert ezzel a képviselő-testület a Hgt ban foglalt rendeletalkotási felhatalmazása kereteit túllépné. A díjba a ráfordítások költségei is bekalkulálandók.

35 Kérdések - válaszok Kérdés: helyi rendelet január 1-jétől megállapíthat-e víz és szennyvízdíjat (csatornadíjat)? Válasz: nem, nincs rá jogszabályi felhatalmazás, január 1-re visszamenőleg hatályon kívül kell helyezni az erre vonatkozó rendeleti előírásokat. A víziközmű szolgáltatásért felelős miniszter rendeletének a hatálybalépéséig - átmeneti szabályként, a víziközmű szolgáltatók állapítják meg a díjat azzal a korláttal, hogy a december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4.2 %-al megemelt mértékű díjat alkalmazhatnak.

36 Kérdések - válaszok Kérdés: adható-e a továbbiakban is helyi lakásfenntartási támogatás az önkormányzat önálló, saját ellátásaként? Válasz: nem. A képviselő-testület a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként, csak a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó paramétereket, jellemzőket (pl. ingatlan tisztántartása) írhat elő, melyeknek a teljesítésére a jegyző szólítja fel a kérelmezőt. A helyi rendeletek a normatív támogatásnak csak a Szoctv. 38. (9) bekezdésében meghatározott keretei között szabályozhatnak.

37 Kérdések - válaszok Kérdés: mely esetekben beszélhetünk arról, hogy a polgármester a testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja? Válasz: polgármester megítélésére van bízva lásd. a polgármester tartja érdeksértőnek Kérdés: az Art. 55/B. -ból következik-e az, hogy az önkormányzat helyi normát alkothat az adótitok szabályozására? Válasz: nem, az adótitokra az Art. tartalmaz szabályozást. Kérdés: az önkormányzati rendelet bevezető részében már az új Alaptörvény feltüntetése szükséges-e abban az esetben is, ha a módosítandó alaprendelet megalkotására még az Alaptörvény hatálybalépése előtt került sor? Válasz: minden olyan jogszabályban, amit január 1-jét követően alkotnak, már az új Alaptörvényre kell hivatkozni.

38 Kérdések - válaszok Kérdés: a települési önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletében kell-e elkülönítetten szerepeltetni a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését a korábbi évekhez hasonlóan? Válasz: nem, mert az új Áht. már nem sorolja fel a költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemei között.

39 Kérdések - válaszok Kérdés: a települési képviselőknek a továbbiakban is kell-e vagyonnyilatkozatot tenniük? (azaz hatályos-e még a kötelezettséget előíró törvényi rendelkezés?) Válasz: igen, még a régi szabályozás irányadó. Kérdés: kell-e külön alapító okirattal rendelkeznie az önkormányzatnak? Válasz: nem, mert nem minősül költségvetési szervnek.

40 Kérdések - válaszok Kérdés: 3 fővel működhet-e a nemzetiségi önkormányzat? Válasz: amennyiben nem lehet betölteni a megüresedett mandátumot, működhetnek így; ha 2 főre csökkenne a létszám, időközi választást kell kiírni. Kérdés: nemzetiségi önkormányzat működési feltételét hogyan biztosítsák, amennyiben még nem módosították az együttműködési megállapodást? Válasz: korábbi megállapodás irányadó. Az új megállapodás megkötésének határideje: június 1. Minden év január 31-ig felülvizsgálandó a megállapodás.

41 Nemzeti Jogszabálytár 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet január 1-jén lépett hatályba honlapon működik ~ január 1-el hatálybalépő rendelkezések: 4. (1) A Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni valamennyi január 1. után kihirdetett - még hatályba nem lépett önkormányzati rendelet kihirdetett szövegét. Ha a Kúria önkormányzati tanácsa kimondja, hogy az önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése nem lép hatályba, az erről szóló határozatnak a Magyar Közlönyben történő közzétételét követően a döntéssel érintett jogszabálynál erre haladéktalanul utalni kell. (2) A Nemzeti Jogszabálytárban egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni valamennyi, a lekérdezés napján hatályos január 1. után kihirdetett - önkormányzati rendeletnek a) a lekérdezés napján hatályos szövegét, és b) a lekérdezés napját megelőző, illetve követő egy-egy időállapotát. (3) Az egységes szerkezetű szöveget az önkormányzati rendeletnek vagy az önkormányzati rendeletet megváltoztató önkormányzati rendeletnek a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter általi kézhezvételét követő öt munkanapon belül kell közzétenni.

42 Átmeneti rendelkezések hatálybalép: január 1-jén. Feladat: - törvény hatálybalépése előtt kötött társulási megállapodások felülvizsgálata, módosítása - hi június polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal megalakítása a hatálybalépését követő 60 napon belül (hi március 1.)

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság,

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, Alapelvek: - alapjogok érvényesülése biztosítása (demokratikus működés), Európai Önkormányzati Charta - a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, - hatékony működés,

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

2013. február Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály

2013. február Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály 2013. február Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály Az Mötv. egyes rendelkezései 2012. január 1- jén léptek hatályba. Ezek: Megyei önkormányzat feladat és hatásköre Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket!

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket! 1. téma 1.kérdés: Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Alapvető cél Kiemelt cél:

Alapvető cél Kiemelt cél: Alapvető cél: - a helyi önkormányzáshoz való alapjogok érvényesülésének biztosítása: demokratikus és hatékony működés - a közszolgáltatások színvonalának emelése, - modern, költségtakarékos, feladatorientált

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493 e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu Szám: 7/330/2013. E l ő t e r j e s z t é

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Készült a 2012. május 30-i képviselő-testületi ülésre! Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása É kozett: 202 DE 21. 2012. évi... törvény egyes törvényeknek, az.országgy űléssel, valamint az önkormányzatokkal összefügg ő módosításáról * 1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és

Részletesebben

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségei

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségei A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségei dr. Pilz Tamás Főosztályvezető Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztály A járási (fővárosi kerületi)

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bókaháza Község

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a közterületen történő

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési önkormányzat hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó rendeleteinek módosítása

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról A képviselőtestület - az 1990. évi LXV. tv. 79. 80. bekezdése, valamint a helyi önkormányzatik

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 24.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról 20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról Beled Nagyközség Önkormányzata a település fontos gazdasági

Részletesebben

A 9/2015. (VI. 26.) 9/2012. (XI.

A 9/2015. (VI. 26.) 9/2012. (XI. A Közgyűlésének 9/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról A Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX.

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény. Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény. Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2011. évi CLXXXIX. törvény 1 Az Országgyűlés elismeri és védi a helyi választópolgárok közösségének önkormányzáshoz való jogát. A helyi önkormányzatok az egységes állami szervezetrendszer részeként hozzájárulnak

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyílt ülésére 4. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5145. számú törvényjavaslat az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat A Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-ei üléséről készült jegyzőkönyvéből. Előterjesztés a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról Nyíribrony Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben

Részletesebben

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145 Mátraterenye Kossuth út 178.

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Szám: 195-6/2015/I. Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Mátranovák Község Önkormányzata

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete Nagyvisnyó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagyvisnyó Községi Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Készült Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-i ülésére

Készült Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-i ülésére Előterjesztés Készült Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-i ülésére Tárgy: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megválasztása Tisztelt Képviselők! A képviselő-testület az alakuló

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu Szám: 1-20 /2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2001. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2001. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2001. (IX. 1.) számú r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonú ingatlanok pártok és más társadalmi szervezetek, továbbá alapítványok által történő használatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére Új napirendi pont 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Hulladékgazdálkodási tárgyú döntések

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie :

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie : Karancsalja község Önkormányzat Jegyzőjétől Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1102-1/2012/I. Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Üi.: dr. Dobó A. módosítása Melléklet: Módosító okirat Makó Város Önkormányzat

Részletesebben