Dr. Danka Ferenc főosztályvezető február 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Danka Ferenc főosztályvezető 2012. február 20."

Átírás

1 Dr. Danka Ferenc főosztályvezető február 20.

2 Hatálybaléptető rendelkezések új Ötv január április 15. (51. (4); 143. (4) e) január ; 21. (1); ; 27. (3)-(4); (3); 51. (5)- 62. ; ; 71. ; ; 106. (1); ; 143. (1) a), c), d), 143. (3); 143. (4) a-d), g, h, 146. ; 156. (2); évi ált. önkormányzati választás napja (27. (2); ; 64. ; ; ; 143. (4) f); 154. ; 156. (3); 158. a többi kivételével - minden rendelkezés 51. (4) A helyi önkormányzat képviselõ-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselõ-testülete e magatartás elkövetõjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedõ pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, hogy rendeletben határozza meg: e) a kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetõjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait; alapvető rendelkezések önkormányzati feladat és hatáskörök a helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok államigazgatási feladat és hatáskörök értelmező rendelkezés a települési önkormányzatok (kivéve megyei jogú város) a főváros és kerületei (általános rendelkezések) feladat és hatásköri szabályok a főváros és kerületei rendeletalkotása a főváros és a kerületi önkormányzatok gazdálkodása megyei önkormányzat (jegyző, aljegyző kinevezése, helyi önkormányzat) a képviselő-testület a képviselő-testület működése (kihirdetett rendeleti szöveg eltér, közterület elnevezésének rendje rendeletben, jegyzőkönyv, SZMSZ tartalma, közmeghallgatás,önfeloszlás) megyei közgyűlés elnökének választása

3 Hatálybaléptető rendelkezések új Ötv január április január évi ált. önkormányzati választás napja társult képviselő-testület a képviselő-testület bizottságai településrészi önkormányzat a helyi önkormányzat tisztségviselői polgármester a főpolgármester, polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke díjazása, költségtérítése a főpolgármester-helyettes,az alpolgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke díjazása, költségtérítése a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjaira vonatkozó külön szabályok polgármester főállású vagy tb. megbízatású polgármesteri tisztség megszűnése sorozatos tv.sértő tevékenysége miatti kereset összeférhetetlenség az alpolgármester a helyi önkormányzati képviselő a megbízatás keletkezése és megszűnése jogok és kötelezettségek a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása, költségtérítése összeférhetetlenség összeférhetetlenségi eljárás méltatlanság vagyonnyilatkozat-tételi eljárás

4 Hatálybaléptető rendelkezések új Ötv január április január évi ált. önkormányzati választás napja a jegyző, aljegyző a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal a helyi önkormányzatok társulásának általános szabályai a társulási megállapodás alapvető szabályai a társulás szervezete és működése a területszervezési eljárás közös szabályai önálló község alakítása települések egyesítése területrész átadás település megyék közötti átcsatolása várossá nyilvánítás fővárosi kerület létrehozása, a kerületi határok megváltoztatása az önkormányzati vagyon (kivéve összetevői) az önkormányzat gazdálkodása a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere

5 Hatálybaléptető rendelkezések új Ötv január április január évi ált. önkormányzati általános választás napja a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszere adósságrendezés a helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata felhatalmazó rendelkezés (Kormánynak) tiszteletdíj és természetbeni juttatás önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, tanácsnoknak

6 Hatálybaléptető rendelkezések új Ötv január április január évi ált. önkormányzati választás napja felhatalmazó rendelkezés helyi önkormányzatnak: - SZMSZ - költségvetés - zárszámadás - öngondoskodás, hozzájárulás közösségi feladatok ellátásához, közösségi együttélés alapvető szabályai, jogkövetkezmények - kötelező feladat és hatáskör vállalása nagyobb lakosságszámú önkormányzatnál - polgármesteri forrásfelhasználás mértéke -átmeneti rendelkezések ( társulási megállapodások felülvizsgálata hi június 30. -vagyonelemek meghatározására amelyre vagyonkezelői jog létesíthető -vagyonkezelői jog megszerzése, gyakorlása, ellenőrzésének szabályai.

7 Hatálybaléptető rendelkezések régi Ötv január január 1. -önkormányzati jogok -feladatok és hatáskörök -települési önkormányzat feladata hatásköre szervei -képviselő-testület működése -települési képviselő -képviselő-testület bizottságai -polgármester, alpolgármester, jegyző -képviselő-testület hivatala -körjegyzőség -települési önkormányzatok társulásai -helyi népszavazás, népi kezdeményezés -község, város és területük -megyei jogú város -főváros -megyei önkormányzat feladat és hatásköre (változott) -megyei önkormányzat szervezete -önkormányzat bevételei -önkormányzat gazdálkodása--tervezés, számvitel, információ -ellenőrzés -központi állami szervek önkormányzatokkal kapcsolatos feladata, hatásköre -felterjesztési jog -helyi önkormányzatok érdekképviselete -záró rendelkezések. -települési képviselő -polgármester, alpolgármester -helyi népszavzaás, népi kezdeményezés -megyei önkormányzat szervezete -önkormányzat gazdálkodása -záró rendelkezések.

8 Törvényességi felügyelet Kormányhivatal új eszközei: kezdeményezheti a képviselő-testület ülésének összehívását, ill. törvényben meghatározott esetben összehívja a képviselő-testület ülését; (ha törvényességi kérdések megtárgyalása indokolt) információkérési jog javaslat

9 Törvényességi felügyelet Kormányhivatal új eszközei: kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását; pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester tisztségének megszüntetése iránt; kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevőszéknél; törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra a törvényben meghatározott esetekben.

10 Törvényességi felügyeleti bírság Jkv. Informáci ókérés Jogalkotás (?) Határozat jegyző -érintett helyi önkormány zat helyi önkormány zat Fegyelmi eljárás Feladatellátás képviselőtestület; polgármest er

11 Törvényességi felügyeleti bírság Összege Kiszabása Szempontok Bírósági felülvizsgálat ismételhető jogellenes köt.szegés súlya önkormányzat költségvetési helyzete előző bírságok száma, mértéke döntés közlésétől 15 napon belül törvényszék a kormányhivatal döntését megváltoztathatja új eljárás nem lehetséges

12 A területi közigazgatás átalakítása a Jó Állam születése A Kormány célja: a területi közigazgatási rendszer átfogó, történelmi léptékű átalakítása. Elemei: 1. Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok újjászervezése szeptember 1-jétől 2. Fővárosi és megyei kormányhivatalok felállítása január 1-jétől 3. Kormányablakok létesítése 4. Kormányzati Ügyfélvonal 5. A közigazgatási hatósági eljárások egyszerűsítése (1. ütem) 6. A járási rendszer kialakítása 7. A Kormányablakok nyitása a járási székhelyeken végén Kormányablak-hálózat 8. A közigazgatási hatósági eljárások egyszerűsítése (2. ütem)

13 Kistérség - Járás Eredménye: nem létezett között egy általános kistérségi területi szint, ami a közigazgatás számára pl. mérvadó lehetett volna KSH elnöke bevezette a statisztikai körzet kategóriáját 1994-ben (9006/1994 (S.K.3) közlemény) számuk: augusztus 1-jével ez módosult: 150-re nőtt a kistérségek száma ben 18 új kistérség jött létre számuk: ben a számuk 175 (alapvetően területfejlesztési funkciót tölt be): Történeti előzmény 1 nap alatt megjárható földterület megyei tanácsok felügyelete alatt járási tanácsok felügyeletük alatt községi tanácsok 1971 járási tanácsok = járási hivatalokká változtak 1971 után önkormányzati funkciója is volt, de alapvetően államigazgatási maradt január 1-el megszüntették őket (83 járás volt) : városkörnyéki igazgatás községeket 105 városkörnyékbe sorolták

14 Kistérség - Járás Statisztikai alapon került kijelölésre és nem közigazgatási alapon mai kistérségek alapjául a járási rendszer szolgált (adminisztratív-igazgatási funkciókkal bírt) Fogalma: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység. A kistérségek területe teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét és illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz. Minden település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozik. területi léptékű, alsószintű államigazgatási egység, telepített feladatok méretgazdaságos elvégzésére van lehetőség Fogalma: egy megyén belül elhatárolt, földrajzilag összefüggő területű, szomszédos településeket magában foglaló körzet, székhelye a központi településen van. 1299/2011.(IX.1.) Korm. határozat az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége január 1. hatékonyabb költségtakarékosabb ügyfélközpontú területi közig. megteremtése A jelenleg önkormányzati feladatok államigazgatási feladattá minősítése esetén az ellátásokhoz, az intézmények fenntartásához szükséges költségvetési forrásokat, szervezeti kapacitásokat és elhelyezési feltételeket az államigazgatás keretében kell biztosítani és rendelkezni kell a feladatátadással összefüggő vagyon tulajdonjogi rendezéséről is.

15 Járás kialakításának elvei vegye figyelembe az országon belüli településszerkezeti különbségeket, az egyes nagy térségek sajátosságait járás területe a megyék határaihoz metszés nélkül igazodjon, illetékességi területekkel összhangban legyen biztosítsa a térszervező funkciókat betöltő települések fejlődését, a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatását történelmi hagyomány demográfiai adatok terület nagysága

16 Járás - kialakításának elvei járási székhely kiépített legyen az államigazgatási struktúra egymáshoz közeli, megfelelő adottságú települések esetén: a. jelentősebb igazgatási infrastruktúra b. központi elhelyezkedés c. legtávolabb eső település 30 km-nél ne legyen messzebb d. közlekedési infrastruktúra (közúti-vasúti megközelíthetőség, tömegközlekedési lehetőség) járási hivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségei kialakításuk a polgármesteri hivatal és a kirendeltségek bázisán történjen

17 Járás kialakításának elvei gyors és könnyű hozzáférés biztosítása az államigazgatási szolgáltatásokhoz; megyék határainak megőrzése; létező ügyintézési helyszínek megőrzése. ahol okmányiroda (ügyintézői kormánytisztviselőként átkerülnek a járási kormányhivatalba)működik, ott kormányablakot alakítanak ki (régi okmányirodák felfejlesztése kormányablakká) járási hivatal részét képezi majd nem járási székhelyen is ez a terv a kistelepüléseken élőknek nem kell bemenni a járási központokba, mert helyben is alkalmaznak munkatársat! Elsődleges cél: egyablakos ügyintézés kiépítése, állam közelebb kerüljön az emberekhez, egyszerűbb, és hatékonyabb működés. a járások a kistérségek szerepét nem veszik át

18 Járási feladatrendszer Járás feladata: az eddig a települési jegyzőkhöz telepített államigazgatási feladatok ellátása lesz, a jegyző jogköreit a járások veszik át. (kb államigazgatási hatáskör visszavétele az állam részéről. az államigazgatási feladatok leválasztása: jegyzőről - önkormányzatról helyi közügyekkel foglalkozik PH-k feladata: helyi ügyintézés

19 KÖZIGAZGATÁS önkormányzati igazgatás államigazgatás - Központi szint Kormány Megyei önkormányzat területfejlesztés, területrendezés Területi szint Kormányhivatal intézményfenntartói feladatok Kistérség Járási szint ( ) Kormányhivatal kirendeltsége járási hivatal járás székhelyén jegyző államigazgatási feladatai Települési önkormányzat Helyi szint - jegyző jegyző néhány szervnek van városi kirendeltsége pl.: ÁNTSZ, Földhivatal jegyző

20 Járások A járási rendszer kialakításának ütemezése: szakmai koncepció megvitatása július az önkormányzati és államigazgatás járási szintű illesztése, a szükséges jogszabályokkal október járási rendszer, határok kialakítása elsôfélév a szervezeti felkészülés második félév új járási rendszer indulása január 1.

21 Járások Járási koncepció társadalmi egyeztetése lezárult január 29-én. (757 észrevétel) OGY elé kerülő törvényjavaslat csomag több, mint 80 jogszabályt módosít várhatóan még februárban Kormányrendelet (március vagy június végén): járási székhelyekről illetékességi területükről. 168 járás 7 fővárosi körzet (fix számok) ha új járást szeretnének a települések a tervezetthez képest = másik megszüntetésével;

22 Járások A koncepcióban tervezett székhelyek: Budakeszi Cegléd Dabas Dunakeszi Érd Gödöllő Gyál Monor Nagykáta Pilisvörösvár Ráckeve Szentendre Szigetszentmiklós Szob Vác (Aszód, Nagykőrös, Veresegyház)

23 Nemzeti vagyonról szóló törvény Helyi önkormányzat tulajdona: nemzeti vagyon. (Magyarország Alaptörvénye ) A törvény december 31-én lépett hatályba. Nemzeti vagyon körén belül 4 kategória: 1. kizárólagos önkormányzati tulajdon = teljes forgalomképtelenség (elidegenítési és terhelési tilalom, dologi jog/osztott tulajdon létesítés tilalma) kizárólag koncesszió útján hasznosítható; 2. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon (nem idegeníthető el, nem terhelhető meg hasznosításuk nem koncesszió köteles; vagyonkezelés, bérlet, haszonbérlet stb.); 3. korlátozottan forgalomképes vagyon (eladható, megterhelhető) csak törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghat. feltételek szerint; 4. üzleti vagyon (engedély nélkül elidegeníthető, hasznosítható, piaci forgalom része.

24 Nemzeti vagyonról szóló törvény Kizárólagos önkormányzati tulajdonú törzsvagyon (forgalomképtelen) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (forgalomképtelen) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (eladható, megterhelhető) Üzleti vagyon (elidegeníthető, hasznosítható) helyi közutak és műtárgyaik törvény 2. mellékletében törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghat. feltételek szerint helyi önk. tulajdonú terek, parkok törvény vagy önkormányzati rendelet minősíti azzá helyi önk. tulajdonú nki kereskedelmi repülőterek vizek, közcélú vízilétesítmények (kivéve víziközmű)

25 Nemzeti vagyonról szóló törvény Forgalomképtelen nemzeti vagyon: -nem idegeníthető el, -nem terhelhető meg, -azon dologi jog vagy -osztott tulajdon nem létesíthető. Kivételek: 1. vagyonkezelői jog 2. jogszabályon alapuló használati jog 3. szolgalom

26 Nemzeti vagyonról szóló törvény 18. A helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából az e törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon: helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt (3. (1) bekezdés 12.) Ilyennek minősül: 1. a törvény 2. mellékletében; 2. törvényben ; 3. helyi önkormányzat rendeletében így meghatározott vagyon

27 Nemzeti vagyonról szóló törvény A helyi önkormányzat rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként meghatározott vagyonelem - az erről rendelkező jogszabály erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll. Kivételek: - vagyonkezelői jog, - jogszabályon alapuló használati jog, - szolgalom.

28 Nemzeti vagyonról szóló törvény Korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyon: az a vagyonelem, amely felett a rendelkezési jog gyakorlását jogszabály feltételhez köti; (az a vagyon, amelyről törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.)

29 Szabálysértési törvény évi II. tv. a szabálysértésekről 254. (2) bekezdés Az önkormányzatok május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. a törvény április 15-én lép hatályba. az általános szabálysértési hatóság a jegyző helyett állami szerv - járási hivatal - lesz. a kistelepülések közbiztonsági helyzete halaszthatatlan intézkedéseket követel, a április 15-ei hatályba lépés és a járási hivatalok felállta között (2013. január 1.) e jogkör átkerül a kormányhivatalhoz azzal, hogy a kormányhivatal dolgozója a leendő járások székhelyére kiutazva gyakorolja azt.

30 Szabálysértési törvény A jegyző általános szabálysértési hatósági jogköre megszűnik a fővárosi, megyei kormányhivatal, illetve a járási rendszer ra tervezett bevezetésével a járás, a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a bíróság rendelkezik majd a szabálysértési eljárások lefolytatására hatáskörrel. pénzbírság adók módjára történő behajtása megszűnik pénzbírság és a helyszíni bírság meg nem fizetése esetére a törvény bíróságok általi szabálysértési elzárásra változtatást rendel el.

31 Szabálysértési törvény a törvény felemeli a kiszabható legalacsonyabb és legmagasabb pénzbírság összegét: 5000 forint legmagasabb összege forint, a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén az eddiginek a duplájára, forintra emeli. meghatározza a szabálysértés fogalmát, mely szerint szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra, egyben kimondja, hogy a jövőben már csak törvény állapíthat meg szabálysértési tényállást, önkormányzati rendelet nem.

32 Kérdések - válaszok Kérdés: hogyan szankcionálhatók a helyi rendelettel szemben tanúsított magatartások május 31. után? Válasz: csak törvény állapíthat meg szabálysértési tényállást.

33 Hulladékgazdálkodási törvény A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el évre a települési önkormányzat képviselőtestülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a december 31-én alkalmazott díjat.

34 Kérdések - válaszok Kérdés: ha a közszolgáltató 2012-ben kezdeményezi a hulladékszállítási díj emelését (ÁFA változás miatt) van-e erre lehetőség? Válasz: nincs. A díj mértéke nem lehet magasabb a évre megállapított közszolgáltatási díjnál, függetlenül az ÁFA emelkedésétől, ill. egyéb járulékos költségek pl. üzemanyag költség növekedésétől. Kérdés: szolgáltatói kezdeményezésre megállapítható-e kukabérleti díj a szemétdíjon felül? Válasz: nem, mert ezzel a képviselő-testület a Hgt ban foglalt rendeletalkotási felhatalmazása kereteit túllépné. A díjba a ráfordítások költségei is bekalkulálandók.

35 Kérdések - válaszok Kérdés: helyi rendelet január 1-jétől megállapíthat-e víz és szennyvízdíjat (csatornadíjat)? Válasz: nem, nincs rá jogszabályi felhatalmazás, január 1-re visszamenőleg hatályon kívül kell helyezni az erre vonatkozó rendeleti előírásokat. A víziközmű szolgáltatásért felelős miniszter rendeletének a hatálybalépéséig - átmeneti szabályként, a víziközmű szolgáltatók állapítják meg a díjat azzal a korláttal, hogy a december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4.2 %-al megemelt mértékű díjat alkalmazhatnak.

36 Kérdések - válaszok Kérdés: adható-e a továbbiakban is helyi lakásfenntartási támogatás az önkormányzat önálló, saját ellátásaként? Válasz: nem. A képviselő-testület a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként, csak a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó paramétereket, jellemzőket (pl. ingatlan tisztántartása) írhat elő, melyeknek a teljesítésére a jegyző szólítja fel a kérelmezőt. A helyi rendeletek a normatív támogatásnak csak a Szoctv. 38. (9) bekezdésében meghatározott keretei között szabályozhatnak.

37 Kérdések - válaszok Kérdés: mely esetekben beszélhetünk arról, hogy a polgármester a testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja? Válasz: polgármester megítélésére van bízva lásd. a polgármester tartja érdeksértőnek Kérdés: az Art. 55/B. -ból következik-e az, hogy az önkormányzat helyi normát alkothat az adótitok szabályozására? Válasz: nem, az adótitokra az Art. tartalmaz szabályozást. Kérdés: az önkormányzati rendelet bevezető részében már az új Alaptörvény feltüntetése szükséges-e abban az esetben is, ha a módosítandó alaprendelet megalkotására még az Alaptörvény hatálybalépése előtt került sor? Válasz: minden olyan jogszabályban, amit január 1-jét követően alkotnak, már az új Alaptörvényre kell hivatkozni.

38 Kérdések - válaszok Kérdés: a települési önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletében kell-e elkülönítetten szerepeltetni a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését a korábbi évekhez hasonlóan? Válasz: nem, mert az új Áht. már nem sorolja fel a költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemei között.

39 Kérdések - válaszok Kérdés: a települési képviselőknek a továbbiakban is kell-e vagyonnyilatkozatot tenniük? (azaz hatályos-e még a kötelezettséget előíró törvényi rendelkezés?) Válasz: igen, még a régi szabályozás irányadó. Kérdés: kell-e külön alapító okirattal rendelkeznie az önkormányzatnak? Válasz: nem, mert nem minősül költségvetési szervnek.

40 Kérdések - válaszok Kérdés: 3 fővel működhet-e a nemzetiségi önkormányzat? Válasz: amennyiben nem lehet betölteni a megüresedett mandátumot, működhetnek így; ha 2 főre csökkenne a létszám, időközi választást kell kiírni. Kérdés: nemzetiségi önkormányzat működési feltételét hogyan biztosítsák, amennyiben még nem módosították az együttműködési megállapodást? Válasz: korábbi megállapodás irányadó. Az új megállapodás megkötésének határideje: június 1. Minden év január 31-ig felülvizsgálandó a megállapodás.

41 Nemzeti Jogszabálytár 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet január 1-jén lépett hatályba honlapon működik ~ január 1-el hatálybalépő rendelkezések: 4. (1) A Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni valamennyi január 1. után kihirdetett - még hatályba nem lépett önkormányzati rendelet kihirdetett szövegét. Ha a Kúria önkormányzati tanácsa kimondja, hogy az önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése nem lép hatályba, az erről szóló határozatnak a Magyar Közlönyben történő közzétételét követően a döntéssel érintett jogszabálynál erre haladéktalanul utalni kell. (2) A Nemzeti Jogszabálytárban egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni valamennyi, a lekérdezés napján hatályos január 1. után kihirdetett - önkormányzati rendeletnek a) a lekérdezés napján hatályos szövegét, és b) a lekérdezés napját megelőző, illetve követő egy-egy időállapotát. (3) Az egységes szerkezetű szöveget az önkormányzati rendeletnek vagy az önkormányzati rendeletet megváltoztató önkormányzati rendeletnek a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter általi kézhezvételét követő öt munkanapon belül kell közzétenni.

42 Átmeneti rendelkezések hatálybalép: január 1-jén. Feladat: - törvény hatálybalépése előtt kötött társulási megállapodások felülvizsgálata, módosítása - hi június polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal megalakítása a hatálybalépését követő 60 napon belül (hi március 1.)

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez 2012 Kiadó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Támogató: A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

A helyi önkormányzatok szervezete és működése

A helyi önkormányzatok szervezete és működése DR. ZONGOR GÁBOR DR. ZONGOR A helyi GÁBOR önkormányzatok szervezete és működése Háttéranyag önkormányzati képviselők számára A helyi önkormányzatok szervezete és működése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési

Részletesebben

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere 1 Tartalmi felépítés I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere II. Az önkormányzati állami feladatok áttekintése, csoportosítása, szétválasztása: oktatással kapcsolatos

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Véleményezi: E- 87 Nagykovácsi, 2012. június 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: - Melléklet: - vonatkozó jogszabályi kiemelések - PBZS TKT határozata

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493 e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu Szám: 7/330/2013. E l ő t e r j e s z t é

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 30-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXVII. törvény A Nemzeti Földalapról 22382 2010. évi LXXXVIII. törvény A közbeszerzésekrõl

Részletesebben

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2012. évi. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról Az Országgyűlés az agrár- és élelmiszergazdaság valamint a vidékfejlesztés ágazatainak erősítése, a gazdák és gazdálkodók

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Stratégiai emberi erőforrás gazdálkodás Gyöngyös Város Önkormányzatánál Helyzetfelmérés, továbbá a hivatali szervezetnél, az egyéb intézményeknél, valamint fejlesztési projektek esetén hasznosítható javaslat

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jegyzet Budapest, 2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 208/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Tárgy: Költségvetési szerv létrehozása Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben