Száraz Péter Jakab György: Ember és környezete I. KVM Nemzeti Szakképzési Intézet, o.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Száraz Péter Jakab György: Ember és környezete I. KVM Nemzeti Szakképzési Intézet, 2002. 224.o."

Átírás

1 Publikációs jegyzék Tankönyvek, segédkönyvek Péli Gábor - Bozóki András-Jakab György: Társadalomismeret (Tankönyvkiadó és o.) Jakab György: Az őskor világa - Ókori civilizációk (AKG - Calibra, és o.) Jakab György: Az ókori görög és római világ (PSZM-AKG, és o.) Jakab György: A középkor világa (PSZM-AKG, és o.) Jakab György: Történelmi szó- és képtár (PSZM-AKG, o.) Jakab György: Képes társadalomtörténet. Program a fővárosi középfokú kollégiumok számára. (Sorozatszerkesztő: Szidiropulosz Archimédesz. FPI, Budapest Jakab György : Osztályfőnöki beszélgetések (OKI-IFA, o.) Lányi András -Jakab György : Erkölcsi esettanulmányok. AKG, és o. Szekszárdi Júlia Sallai Éva Jakab György: Társadalomismeret I. Emberi Kapcsolatok. Tankönyv és tanári segédkönyv. AKG, és 260. o Falus Katalin Jakab György: Társadalomismeret II. Erkölcs és jog. Tankönyv és tanári segédkönyv. AKG, és 254 o. Balázs Mátyás-Jakab György: Történelem. A szakiskolák 9. évfolyama részére. Konsept-H Kiadó. Piliscsaba Balázs Mátyás-Jakab György: Történelem. A szakiskolák 10. évfolyama részére. Konsept-H Kiadó. Piliscsaba Száraz Péter Jakab György: Ember és környezete I. KVM Nemzeti Szakképzési Intézet, o. 1

2 Jakab György: Útmutató a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy középszintű és emelt szintű érettségi vizsgához. FÜPI Kiadó Bp o. Falus Katalin-Jakab György: Útmutató Társadalomismeret tantárgy középszintű és emelt szintű érettségi vizsgához. FÜPI Kiadó Bp o. Falus Katalin-Jakab György: Útmutató Emberismeret és etika tantárgy középszintű és emelt szintű érettségi vizsgához. FÜPI Kiadó Bp o. Jakab György: Integrált társadalomismeret. Tanári segédkönyv, Bp. Országos Közoktatási Intézet Jakab György - Varga Attila: A fenntarthatóság pedagógiája. L'Harmattan Kiadó, oldal Bihari Péter-Jakab György: Történelem és társadalomismeret. A szakiskolák 10. évfolyama számára. Műszaki Kiadó. Bp Jakab György- : Osztályközösség-építés. Tankönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára. Konsept-H Kiadó. Piliscsév o. Jakab György-Balogh Edit: Társadalomismeret. Tankönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára. Konsept-H Kiadó. Piliscsév o. Lányi András: Jakab György: Etika. Nemzedékek Tudása Kiadó. Budapest, o. Kötetben megjelent tanulmányok - Forráselemzés. Társszerzők: Bihari Péter - Foki Tamás - Knausz Imre. In. Az évszámokon innen és túl Megújuló történelemtanítás. Műszaki Könyvkiadó p. - Társadalomismeret - Társadalmi ismeretek. Im. Az évszámokon innen és túl Megújuló történelemtanítás. Műszaki Könyvkiadó p. - Médiapedagógia. Im. Az évszámokon innen és túl Megújuló történelemtanítás. Műszaki Könyvkiadó p. 2

3 - Etika és. I.m. Az etikaoktatás gyakorlata. (szerk. Kamarás István) Bp. Krónika Nova o. - Civics training and education in Hungary (társszerző Falus Katalin). I.m. Different faces of citizenship. Development of citizenship education in European countries. (editor:bart Maes) CIDREE/DVO o. - Moduláris jelenismereti tárgy Angliában. Általános tanulmányok (General Studies). Hogyan neveljünk demokráciára? (szerkesztés és bevezető - szerkesztők: Falus Katalin-Jakab György-Vajnai Viktória) OKI Kiadó. Bp o. - Változatok adaptációra. (társszerző: Falus Katalin) OKI Kiadó. Bp o. - Az aktív állampolgárságra nevelés (társszerző Falus Katalin). I.m. A kompetencia. (Szerk. Demeter Kinga). Bp p. - A szolidaritás (kis)iskolája. I.m. Az iskola dolga. Önkonet. Bp A szembenállás és az együttélés mintái Kelet-Közép-Európában. I.n. Évkönyv 2008/2009. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. Zürich-Budapest o. - Lehet-e közös szlovák-magyar történelemkönyvet írni? Im. A magyarságképp a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Pécsi Tudományegyetem. Pécs o. - Jakab György: Generációs jelentés a reklámról. I. In. Reklám az ezredforduló után (Szerk. Hargitai Lilla) Akadémia Kiadó. Bp Tanulmányok - Nem az iskolának I.-II. Társadalomismereti tananyagok. Tan-tani. 2000/ A történelem tantárgy esete a médiapedagógiával. Tan-tani. 2000/13.szám - A társadalomismeret tantárgy tanítása a történelemórán. Új Pedagógiai Szemle. 2000/5. - A történelem tanítása az ezredfordulón. I-II. Új Pedagógiai Szemle. 2000/ Közös Történelem különböző nézőpontok. Szlovák és magyar történelem-és társadalomismereti tanárok együttműködése. Új Pedagógiai Szemle. 2001/ p. - Modultantárgyak és általános tanulmányok I-II. Új Pedagógiai Szemle. 2002/ Az esettanulmányok dicsérete. Új Pedagógiai Szemle. 2002/ A csökött kistestvérek panaszai A modultárgyak helyzetéről. Új Pedagógiai Szemle 2003/2 - A történelemtanítási kánon fölülvizsgálatának fölöttébb szükséges voltáról. = Tani-tani 2004/ o. - Közös múlt különböző történelemszemlélet = Mentor 2004/9. Támpont 3

4 - Történelemoktatásunk hagyományairól. = Új Szó (Szlovákia) - A projektérettségiről (társszerző Falus Katalin). Új pedagógiai Szemle o. - A történelemtanár dilemmái. Új pedagógiai Szemle o. - Társadalmi kihívások és az iskolarendszer. Új Pedagógiai Szemle 2007/ o. - Lehet-e közös magyar-szlovák történelemkönyvet írni? I. Iskolakultúra. 2007/ o. - Lehet-e közös magyar-szlovák történelemkönyvet írni? II. Iskolakultúra. 2007/ o. - A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja. = Iskolakultúra 2008/ o. - Jakab György- Kratochvíl Viliam Ifj. Lator László Vajda Barnabás: Magyar és szlovák történelemtanárok együttműködése. UPSZ. 2009/ Történelemkönyveink ideológiai hátteréről. Könyv és nevelés 2009/3. - Gabor Czoch-György Jakab: L historie dans l école primaire hongroise d aujourd hui. Le csartable de CLIO (Revue suisse sur les didactiques de l historie) 2009/ o - A magyarországi történelemoktatás anomikus viszonyai. LIMES. 2010/4. - A gyermekfilozófia esete a digitális bevándorlókkal és bennszülöttekkel. TÖBBLET. Filozófiai folyóirat. Kolozsvár). 2010/ o. - Gönczöl Enikő- Jakab György - Dr Cser Erika: Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle. 2011/ o. - Szocializáció és média a diákok és az internet. Új Pedagógiai Szemle. 2011/ A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása. Új Pedagógiai Szemle. 2011/ o. - Írás és olvasás a digitális kultúrában. Új Pedagógiai Szemle. 2011/ o. - Jakab György ifj. Lator László Viliam Kratochvíl Vajda Barnabás: Magyar és szlovák történelemtanárok együttműködése - Gönczöl Enikő-Jakab György: Az iskol ölcsoktatás dilemmái. Új Pedagógiai Szemle. 2012/ Erkölcstan és médiaismeret a gyermekfilozófia tükrében. Új Pedagógiai Szemle. 2012/

5 - A dualizmus korának nemzetiségi politikája. Árkádia szám - Forráselemző feladatok a nemzetiségi kérdés tárgyalásához. Árkádia. 2012/1. szám - Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek az új Nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben Történelemtanítás december. - A közös történelem széthordása. Történelemtanítás április CD-ROM, digitális tananyag - Jakab György-Márton András: Társadalmi esettanulmányok. Budapest, Szemtanú Kiadó. - Jakab György-Márton András: Szemtanú az időutazók folyóirata. Budapest, Szemtanú Kiadó. - Falus Katalin- Jakab György: Emberismeret és etika. Digitális tananyag, SDT Falus Katalin-Jakab György: Továbbképzési segédanyag (írás + szerkesztés) Társadalomismeret tárgy középszintű és emelt szintű érettségi vizsgához SuliNova, CD-ROM ASulinet Digitális Tudásbázis (SDT társadalomismeret rovatát szerkesztettem. - Emberismeret és etika SDT program Társadalomismeret SDT program Emberismeret és etika, Életvitel. Apertus Közalapítvány (Digitális középiskola Szerkesztések Jakab György - Péli Gábor: Társadalomismereti szöveggyűjtemény (Tankönyvkiadó o.) Falus Katalin- Jakab György : Gyermekfilozófia. Szöveggyűjtemény II. Korona Nova. Bp Falus Katalin- Jakab György: Gyermekfilozófia. Szöveggyűjtemény III. Korona Nova. Bp Falus Katalin- Jakab György : Gyermekfilozófia. Szöveggyűjtemény IV. Korona Nova. Bp Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal. (társszerk. Falus Katalin - Jakab György) Budapest, Műszaki Könyvkiadó Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel. (társszerk. Falus Katalin - Jakab György) Budapest, Műszaki Könyvkiadó 5

6 Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről és erényről. (társszerk. Falus Katalin - Jakab György) Budapest, Műszaki Könyvkiadó 2. kiadás Robert Fisher: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni (társszerk. Falus Katalin - Jakab György) Budapest, Műszaki Könyvkiadó. 2. kiadás Robert Fisher: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni (társszerk. Falus Katalin - Jakab György) Budapest, Műszaki Könyvkiadó 2. kiadás Filmórák-médiaórák. Oktatókazetta sorozat. (szerkesztés + előszó) I-VI Korona Kiadó Inforg Kiadó Tim O Sullivan-Brian Dutton-Philop Rayner: Médiaismeret. (szerkesztés + előszó) Korona Kiadó Hogyan neveljünk demokráciára? (szerkesztők: Falus Katalin-Jakab György-Vajnai Viktória) OKI Kiadó. Bp Integrált társadalomismeret készségfejlesztő tankönyv az általános iskolák 7-8. évfolyama számára. (társszerkesztő Vajnai Viktória), Bp. Országos Közoktatási Intézet o. - Kompetenciafejlesztés projektmódszerrel- OFI Kiadó Barbara MacGilchrist -Kate Myers- Jane Reed: Az intelligens iskola. Műszaki Kiadó. Bp (szerk + előszó) Tanulmányutak, konferenciák - Megbékélés és multiperspektivitás a történelemoktatásban. Nemzetközi szeminárium Fehérvárcsurgón, március én. A Károlyi József Alapítvány szervezésében, - Lehet-e közös szlovák-magyar történelemkönyvet írni? Nemzetközi Konferencia Bizovác (Horvátország) április 29-május 2-ig. - Közös múlt különböző nézőpontok. Nemzetközi konferencia. Bp május 14. (szervezés és előadás) - Közös magyar-szlovák történelemkönyv. Nemzetközi konferencia május Esztergom-Sturovo. (szervezés és előadás) - Történelemtanítás és nemzettudat. Előadás. Műhelykonferencia a történelemtanításról. Bp. Kossuth Klub augusztus Párbeszéd a történelemtanításról. (konferencia-szervezés) OFI-OPKM MTA TK. Budapest, március

7 - A felsőoktatás a társadalmi integrációért. Nemzetközi konferencia (előadás) Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző kar. Szabadka április Társadalmi integráció és oktatás. Előadás. Sapientia Egyetem. Marosvásárhely május A digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók Előadás. Babes-Bólyai Egyetem Kolozsvár. A Gyermekfilozófia ma c. Konferencia május Az etikaoktatás lehetőségei. Előadás. Babes-Bólyai Egyetem Kolozsvár. V. Filozófus nyílt napok. c sorozat keretében május A magyarországi történelemtankönyvek didaktikai fejlődése a 20. században. Előadás. Érsekújvár június 24. Magyarország felbomlása és a trianoni békeszerződés a magyar és a szlovák kollektív emlékezetben Digitális kultúra és médiaoktatás Amit a TÁMOP kutatási eredményei - üzennek. OFI konferencia december 6. - Osztozkodás: a közös múlt széthordása a közép-európai történelemkönyvekben és a köztörténetben. Előadás szeptember 27. Budapest- A Nagyhatalmi determinációk, nemzetállami alternatívák című nemzetközi konferencián. ENRS (European Network Remembrance and Solidarity) MTA Történettudományi Intézet OFI) - A jelenismereti tantervekről. (előadás); Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (előadás + szekcióvezetés) a Nemzeti alaptanterv után kerettantervek készítése közben helyi tantervek átdolgozása előtt című országos történelemtanári konferencia. Budapest, szeptember Azonos viszonyulások a nemzeti és az egyetemes történelem tanításához Közép- Európában. Előadás december 7. Pozsony. A nyugatalan régió Nagy- Britannia és az USA közép-európai politikája az közötti években. című konferencián az ENRS (European Network Remembrance and Solidarity szervezésében. - Állampolgári nevelés a közoktatásban elméletben és gyakorlatban (előadás és szekcióvezetés) közösségszervezők Egyesülete. Nyári egyetem, Kunbábony július 25. 7

H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) A HITOKTATÁS JELEN HELYZETE - 1 -

H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) A HITOKTATÁS JELEN HELYZETE - 1 - - 1 - H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK A magyar közoktatás történetében a Ratio Educationis 1777-es megjelenéséig külön tantárgyként nem szerepelt

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail MANDEL.KINGA (KUKAC) EKTF.HU TANULMÁNYOK 2010-2011 International Business Masters of Science, D Youville College,

Részletesebben

HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ

HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ Tartalom BEVEZETŐ....4 AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA TANÍTÁSÁNAK FŐBB TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÖSSZETEVŐI...5 I. Az

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Mondd el, és elfelejtem, tanítsd meg, és emlékezem rá, lehessek

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006 PEDAGÓGIAI INTÉZET 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Csikósné Sipeki Irén Dr. Torgyik Judit A kutatási téma címe, rövid leírása Kommunikációs tréning - távoktatás 1) Egészségfejlesztési

Részletesebben

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET 2011 PROGRAMFÜZET Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Kiadja: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok Kulcskompetenciák komplex fejlesztése Modellek és jó gyakorlatok Kötetünk a TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje A kulcskompetenciák komplex fejlesztésének vizsgálata

Részletesebben

az iskolakultúra 2004/12 melléklete Iskolakultúra

az iskolakultúra 2004/12 melléklete Iskolakultúra Iskolakultúra Repertórium XIV. évfolyam, 2004 Fõszerkesztõ: Géczi János Szerkesztõ: Takács Viola Olvasószerkesztõ: Reményi József Tamás Rovatvezetõk: Andor Mihály, Csányi Erzsébet (Újvidék), Csíkos Csaba,

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Függelék 1: A másodelemzéshez felhasznált f bb adatbázisok és kutatások

Függelék 1: A másodelemzéshez felhasznált f bb adatbázisok és kutatások Függelék Függelék 1: A másodelemzéshez felhasznált f bb adatbázisok és kutatások CIVED Az IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) által vezetett, a fiatalok állampolgári

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Wesley János Lelkészképző Főiskola Neveléstudományi Kar Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Szakdolgozat Baranyai Liza Pedagógia szak Témavezető: Dr. Trencsényi László Budapest, 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén FORRÁSOK Biró A. Zoltán: Nagy és Kis Történetek A Nagy Történet megalkotásában sok mindenre szükség van, történelmi kellékekre, egy domináns diskurzusra, intézményekre, társadalmi szerepekre, jogi garanciákra

Részletesebben

SZEGED SCIENTISTS ACADEMY

SZEGED SCIENTISTS ACADEMY Sic itur ad astra. SZEGED SCIENTISTS ACADEMY a MI tanáraink tanár tanár Ki a gyermek képzelőtehetségére hat, az egész valójának irányt ad. Eötvös József tanár Tanár az lehet, aki abban a középiskolában,

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben