A tartalmi fejlesztések lehetőségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tartalmi fejlesztések lehetőségei"

Átírás

1 A tartalmi fejlesztések lehetőségei dr. Pompor Zoltán főigazgató-helyettes Mesterpedagógusok I. Szabadegyeteme Sonkád, július 3.

2 Tartalomfejlesztési feladatok Tantervek, irányelvek: - Nemzeti alaptanterv; - kerettantervek; - irányelvek (SNI, nemzetiségi, két tanítási nyelvű); Nevelési-oktatási programok - egész napos iskola; - Ökoiskola program; Követelmények: - érettségi vizsgakövetelmények ; - standardok; Tankönyv- és más tartalom fejlesztése: - új generációs, ill. korábban már megjelent tankönyvek fejlesztése; - Nemzeti Köznevelési Portál; - korábban kiadott könyvek kerettantervi megfelelésének biztosítása;

3 A tartalomszabályozás rendszere NEMZETI ALAPTANTERV (NAT) Általános célok, feladatok műveltségterületek KERETTANTERVEK tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó részletes követelmények HELYI TANTERVEK a helyi sajátosságok iskolai arculat megjelenítése Standardok ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK TANKÖNYVEK Digitális tananyagok (NKP)

4 A Nemzeti alaptanterv (NAT) tartalmának változásai évfolyam Fejlesztési területek Műveltségterületek évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Műveltségterületek (műveltségi tartalmak nélkül) évfolyam Kulcskompetenciák Kiemelt fejlesztési feladatok Műveltségterületek (műveltségi tartalmak nélkül) évfolyam Kiemelt fejlesztési területek Kulcskompetenciák Műveltségi területek, közműveltségi tartalmak.

5 A Nemzeti alaptanterv megújításának általános céljai - a nevelési-oktatási rendszer küldetésének, értékközvetítő feladatának újrafogalmazása (lásd: tizenkét fejlesztési terület nevelési cél); - a műveltségközvetítés és tudásépítés egységének megteremtése (kilenc kulcskompetencia; műveltségterületek közműveltségi tartalmakkal); - a gyakorlatorientált és a testi-lelki segítő tevékenységek központba állítása; - a fejlesztés és az ismeretátadás megvalósulása komplex és kiegyensúlyozott folyamatban.

6 Fejlesztési területek és kulcskompetenciák (új elemek kiemelve) FEJLESZTÉSI TERÜLETEK (12 db) Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása KULCSKOMPETENCIÁK (9 db) Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony, önálló tanulás

7 A kerettantervi rendszer új elemei - a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeinek nevelési céljainak és kulcskompetenciáinak beépítése a tantárgyi tartalmakba; - az iskolaszerkezetből adódó különbségek nyílt vállalása mellett az egységesítés szempontjainak érvényesítése is (óraszámok, nyelvtanulás, szakiskola); - a képzési tartalmakba ágyazott kompetencia-fejlesztés (az ismeret vagy kompetencia vita meghaladása); - a választási lehetőségek, pl. emelt szintű vagy más szempontú feldolgozási alternatívák felajánlása.

8 A kerettantervek implementációjának támogatása Az új kerettantervek több területen és több szempontból is változásokat hoztak a felhasználásukkal készült helyi tantervekben,ezért a tantárgyi munkacsoportok azon dolgoznak, hogy különböző segédanyagokkal segítsék az iskolákat, munkaközösségeket, kollégákat ezeknek a változásoknak a megvalósításában.

9 Nevelési-oktatási programok fejlesztése Komplex pilot programok: - Egész napos iskola tanórán kívüli tevékenységek - keretprogramok (alsó tagozat, felső tagozat, felzárkóztatás) - tematikus programok (komplex művészeti nevelés, természettudományos nevelés, gyakorlati életre nevelés) - Ökoiskola program - Jó gyakorlatok, gyűjtése és terjesztése Eddigi eredmények: - 43 iskola, 55 kutatás-fejlesztési szerződés - 31 fenntartó (23 tankerület, 5 egyházi, 2 alapítványi, 1 felsőoktatási) bevont pedagógus

10 A kimeneti követelmények fejlesztése Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997 (VI. 13.) Korm. rendelet felülvizsgálatának céljai: - a változó tudásfelfogás érvényesítése; - a követelmények Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez igazítása; - a vizsgatapasztalatok, eredmények elemzésének beépítése; - a megbízhatóság és összemérhetőség biztosítása. A fentiek alapján került felülvizsgálatra és módosításra az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet

11 Standardok fejlesztése, kipróbálása A NAT (ill. kerettanterv) alapján létrehozott leíró jellegű követelményrendszer. Elemei: ismeret, készség, képesség, autonómia, felelősség, attitűd. Könnyen adaptálható feladatokká. Tartalmi területek és szintek keresztmátrixa. A szintek segítségével komplexebben értékelhető a tanuló tudása. Fejlesztési útmutatóként alkalmazható. Önfejlesztésre is alkalmas.

12 A pedagógiai szakmai szolgáltatások támogatása Tantárgygondozás, szaktanácsadás Képzések és továbbképzések Látogatások (egyéni és csoportos) Mesterpedagógusok Pedagógus-továbbképzések fejlesztése Hiányterületek Távoktatási környezet Követő támogatás

13 Az OFI mint tankönyvkiadó október 1-jétől az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai Kiadó Kft. által ellátott feladatokat és azok kiadványait.

14 Új generációs tankönyvek fejlesztése - Háromfázisú: egy év fejlesztés, egy év kipróbálás, egy év átdolgozás. - Egy-egy tankönyvet többen készítenek: pedagógiai, szakmódszertani fejlesztők, gyakorló pedagógusok, digitális szakemberek. - A nyomtatott és a digitális tananyagot párhuzamosan fejlesztik. - Olcsóbban minden más tankönyvnél. - Teljes terjedelmükben elérhetők digitálisan.

15 A háromfázisú fejlesztési modell Kísérleti tankönyvek (megalapozó kutatások) 2014 (62 db) Magyar nyelv és irodalom 2015 (50 db) Matematika 2016 (55 db) Ember és társadalom Ember és természet Kipróbálás (ellenőrző kutatások, társadalmasítás) 2014/2015-ös tanévben: iskola; partneriskola; partneriskolai pedagógus. Korrekció, véglegesítés

16 A kísérleti tankönyvek további előnyei - Tanári kézikönyvek, tanmenetek is készülnek. - A pedagógus aktív részese az alkotás folyamatának (kipróbálás és véleményezés - naplózás). - Használó pedagógus: aki rendeli és tanít belőle. - Kipróbáló pedagógus (tankönyvenként 50 fő): aki rendszeresen munkanaplót vezet a tanév során, külön díjazásért (40 ezer Ft/hó). - Az NKP-n kiterjedtebb, szorosabb digitális támogatás.

17 Tantárgyak, melyekhez új generációs tankönyvek készültek magyar nyelv és irodalom, írás, olvasás, fogalmazás matematika történelem erkölcstan környezetismeret, természetismeret biológia, egészségtan fizika kémia földrajz

18 Tájékozódás a tankönyvkínálatról Könyvesboltjaink OFI mintabolt és Pedellus Tankönyvbolt (Budapest) Továbbá: KELLO-Pontok boltjai Katalógus Ügyfélszolgálat

19 Nemzeti Köznevelési Portál 2015 őszén indul ingyenesen, mindenki számára elérhető folyamatosan bővülő számú digitális tananyagok

20 Nemzeti Köznevelési Portál jellemzői - Olyan egyszerűen kezelhető, elektronikus felület, amely a pedagógusok számára: egykapus hozzáféréssel, egységes felhasználói felületen, egységes szabvány alapján, regisztráció és költségtérítés nélkül. - Lehetővé teszi valamennyi elkészült és jövőben elkészülő digitális tananyag és tanítási segédlet elérését, - Lehetőséget biztosít a tanulók számára: a differenciált és kooperatív tanulásra, a megszerzett tudás ellenőrzésére.

21 NKP és az új pedagógiai kultúra Ajánlások Portálfunkció A diák tudásszintjének megfelelő további tartalom-ajánlasok Tudáspróba Otthoni tanulást segítő feladatok Tanulási útvonalak Egyéni tanulási útvonalak meghatározásá a tanár részéről Kommunikáció A tanár kapcsolatot tud tartani a diákkal és a szülővel Aktív tanulás Kutatás, információ keresés Problémamegoldás Egyén Elvárás, cél Személyre szabott fejlesztés Mentor Új paradigma Tudásbeli és személyiségfejlesztés

22 Innovációs és tudásmenedzsmentrendszer működésének támogatása A pedagógiai innováció, módszertani tudás (pl. jó gyakorlatok) feltérképezése, megosztása; Egységes, könnyen elérhető keretrendszerben történő megjelenítés; A TÁMOP projektek fejlesztési eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű disszeminálása; A szinergiák feltárása, az eredmények összekapcsolása (pl. NKP, egész napos iskola) Tudásmenedzsment-rendszer létrehozása

23 A NAT kiemelt fejlesztési céljaihoz kapcsolódóan Új innovációs fejlesztések, kipróbálásuk és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése: 1. az aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés fejlesztése, a történelmi emlékezet fehér foltjainak feltárását szolgáló innovációk fejlesztése, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése; 2. a testi és lelki egészségre nevelés, az önismeret és a társas kultúra fejlesztését szolgáló innovációk fejlesztése, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése; 3. a munkára nevelésre, pályaorientáció, gazdasági és pénzügyi nevelés területére irányuló innovációk fejlesztése, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése; 4. egyéb feltárt hiányterületekhez kapcsolódó innovációk fejlesztése, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése.

24 Hasznos linkek Az EDUMAP oktatásstatisztikai adatok térképes, táblázatos, illetve grafikonos megjelenítésére szolgál.

25 Köszönöm a figyelmet!

ÚJDONSÁGOK A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

ÚJDONSÁGOK A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN ÚJDONSÁGOK A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2014. augusztus 26. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szerepe Fejlesztési

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Műhely. A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011 2013) Kaposi József. Összefoglaló

Műhely. A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011 2013) Kaposi József. Összefoglaló Műhely Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet először 2012-ben hirdette meg gyakornoki programját doktoranduszok számára. A program résztvevői egy-egy mentor segítségévével végzik kutató-fejlesztő tevékenységüket,

Részletesebben

A köznevelés-fejlesztés fő irányai

A köznevelés-fejlesztés fő irányai Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A köznevelés-fejlesztés fő irányai Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. Hatékonyság,

Részletesebben

Tartalmi és módszertani változások

Tartalmi és módszertani változások Tartalmi és módszertani változások Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai támogató feladatai Dr. Kaposi József főigazgató Budapest, 2013. augusztus 22. www.ofi.hu Az előadás témái Oktatáskutató

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013.

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013. Tartalomjegyzék 1. Elvek, célok, funkciók... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek:... 3 1.2. Az iskola alapvető céljai... 3 1.3. Az iskola legfontosabb feladatai... 3 2. A nevelő és oktatómunka pedagógiai szakaszai...

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

INFORMATIKA 3-4. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 3-4. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 3-4. ÉVFOLYAM Kerettantervi megfelelés Helyi tanterv Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1 4. alapján készült Célok és feladatok A digitális

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz nevelő-oktató

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

Kerettanterv. Középfokú nevelés-oktatás szakasza, gimnázium, 9 12. évfolyam, sportiskola. Célok, feladatok. Fejlesztési területek nevelési célok

Kerettanterv. Középfokú nevelés-oktatás szakasza, gimnázium, 9 12. évfolyam, sportiskola. Célok, feladatok. Fejlesztési területek nevelési célok Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, gimnázium, 9 12. évfolyam, sportiskola Célok, feladatok A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja

Részletesebben

Helyi tanterv. Ahhoz, hogy jobb teljesítményt lehessen elérni, jövőképet kell alkotni, majd ezt az elképzelést valóra váltani.

Helyi tanterv. Ahhoz, hogy jobb teljesítményt lehessen elérni, jövőképet kell alkotni, majd ezt az elképzelést valóra váltani. Helyi tanterv Ahhoz, hogy jobb teljesítményt lehessen elérni, jövőképet kell alkotni, majd ezt az elképzelést valóra váltani. (W.D.Hitt: A mestervezető) Tartalomjegyzék 1. Választott kerettanterv... 5

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/124 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA (Általános iskolák, középiskolák, szakiskolák, kollégiumok, művészeti iskolák és szakszolgálati intézmények részére) Tisztelt Intézményvezetők,

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/127 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára

A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára alkotószerkesztő: Dobos Orsolya Andóné Nagy Katalin Csirmaz Erzsébet Esztergomi Katalin

Részletesebben

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) 1.1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető és kezdő

Részletesebben

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek...

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek... Tartalomjegyzék A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 A Vak Bottyán Gimnázium intézményi szakmai alapdokumentuma... 6 2. Az intézményben működő tagozatok, osztályok... 7 3. Alapítványaink...

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyam szövegertes5_kk.indd 1 6/10/14 9:50 AM SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 3. Pedagógiai program és helyi tanterv Szemere Bertalan

Részletesebben