ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,"

Átírás

1 ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője cím: Tudományos minősítés: neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok és végzettség: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mérnöktanári Szak - Ph.D. Neveléstudomány József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar,Szeged - Pedagógiai (tantervfejlesztési) szakértő Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest - történelemszakos egyetemi tanár Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger - magyar-történelem szakos tanár Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, Publikációk: 2 könyv, 2 szerkesztett könyv, 26 könyvrész, könyvfejezet, 81 tanulmány, szakcikk folyóiratban, 10 konferencia prezentáció Jelentősebb publikációk Új megközelítések a tanulásról és a tanításról. Szöveggyűjtemény. (szerk.) társszerzővel. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Szebenyi Péter tantervi munkássága. In: Szebenyi Péter Válogatott pedagógiai írások. Mátrai Zsuzsa (szerk.) ELTE - Eötvös Kiadó, Budapest, old. A tantárgyi integráció tantervelméleti megközelítései. In: Buda András, Kiss Endre (szerk.) Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai: a VII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, old. A kreatív iskola. ANYANYELV-PEDAGÓGIA 5:(1) online Implementation of key competencies and school improvement. In. Does Leadership Matter? Eds. Tibor Baráth and Mária Szabó. HUNSEM University of Szeged, Budapest-Szeged, 2011.

2 A tanítás-tanulás tartalma. (társzerzővel). In. Jelentés a magyar közoktatásról szerk. Balázs Éva-Kocsis Mihály-Vágó Irén. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest old. A tanórán kívüli tevékenységek szerepe a kreativitás fejlesztésében. In. Tanórán kívüli foglalkozások. Forgatókönyvek, játékötletek, módszerleírások, dokumentumminták. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft, Budapest old. Interdiszciplinaritás a képzési programok tervezésében és bevezetésében. In. Szabolcs Éva (szerk.): Neveléstudomány-reflexió-innováció. Gondolat Kiadó, Budapest, old. A kompetenciák tantervesítése. (szerk.) társzerzővel. AULA Kiadó, Budapest Hungary (case study). In. Jean Gordon-Gabor Halász-Magdalena Krawczyk-Tom Leney-Alain Michel-David Pepper-Elzbieta Putkiewicz-Jerzy Wisniewsky: Key Competence in Europe: Opening Doors for Lifelong Learners Across the School Curriculum and Teacher Training. CASE, Warsaw A kreatív tanterv. In. Oktatás és Képzés Műhelybeszélgetések Tempus Közalapítvány, Budapest old. A XXI. századi műveltségkép megjelenése a tantervekben. In. VII. Nevelésügyi Kongresszus. Az oktatás közügy. Zárókötet. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest Az oktatás tartalma. (társszerzővel). In. Adaptív oktatás. Szöveggyűjtemény 1. kötet. Az adaptivitás szemlélete. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest, old. Az oktatás kultúrája és társadalmi elszámoltathatósága. In. Társadalmak, nyelvek, civilizációk. szerk. Garaczi Imre Szilágyi István. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, old. A Nemzeti alaptanterv és a pedagógusképzés összefüggései. Pedagógusképzés sz old. A curriculumelmélet műfaji fejlődése. (társszerzővel) Új Pedagógiai Szemle március 3-10.old. Az Országos Közoktatási Tanács tantervi munkálatai a XIX. században mai tanulságokkal. PE BTK Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, Pápa Az oktatás tartalma mint fejlesztési eszköz. Új Pedagógiai Szemle június 3-12.old. Az oktatás tartalma. (társzerzővel). In. Jelentés a magyar közoktatásról szerk. Halász Gábor Lannert Judit. Országos Közoktatási Intézet, Budapest old. A tudásgazdaság pedagógiai vonatkozásai. In. Gazdaság és/vagy kultúra? Szerk. Karikó Sándor. Gondolat Kiadó old. A kompetencia fogalmának értelmezése. In. A kompetencia. Szerk. Demeter Kinga. Országos Közoktatási Intézet, Bp old. A kompetencia fogalmának értelmezése. In. Hidak a tantárgyak között. Szerk. Kerber Zoltán. Országos Közoktatási Intézet, Bp old.

3 A fejlesztő értékelés nemzetközi tendenciái. Új Pedagógiai Szemle március old. A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata és implementációja. In. Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Szerk. Falus Iván Kelemen Elemér. Műszaki Kiadó, Budapest old. A tantárgyköziség és a projektpedagógia kapcsolata. In: Projektpedagógiaprojektmódszer. Szerk. Hegedüs Gábor. V. Kecskemét A fejlesztő értékelés:az iskolai tanulás minőségének javítása. (társszerzővel) Új Pedagógiai Szemle július-augusztus old. Nemzetközi folyamatok a programfejlesztésben. Új Pedagógiai Szemle március old. A tantárgyköziség és a projektpedagógia kapcsolata. In: Zsolnai József: A tudomány egésze. CD-ROM. Melléklet. Tankönyvkiadó, Bp The competency-based content regulation system in Hungary. In. The integrated person. Ed. Jos Letschert. CIDREE Yearbook. Enschede, The Netherlands Az oktatási programok fejlesztése. (Társszerzővel) Új Pedagógiai Szemle október old. Történelemtudás és nemzeti azonosságtudat. In: Szebenyi Péter emlékkönyv. (Társszerzővel) Fővárosi Pedagógiai Intézet, Bp old. A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata. Új Pedagógiai Szemle június old. Az iskolai minőség mutatói. Új Pedagógiai Szemle old. Történelmi tévképzetek, történelemszemlélet, nemzeti azonosságtudat. In: Az iskolai műveltség. Szerk. Csapó Benő. (társszerzővel) Osiris Kiadó. Bp old. Three years in the life of the Critical approaches to the media in civic education project. (Társszerzővel) In:Critical aprroach to the media in civic education. Edited by Mark Taylor. Council of Europe, Strasbourg Történelemtudás és nemzeti azonosságtudat. (társszerzővel) Iskolakultúra sz old. Teaching and Learning about Europe in Hungary. In: History for Today and Tomorrow. What Does Europe Mean for School History? (Társszerzővel) Körber Stiftung, Hamburg, A tantárgyköziség és a projektpedagógia összefüggései. In. Projektmódszer II. Szerk. Hegedűs Gábor. Kecskemét old. Az európai dimenzió megjelenési formái a tartalmi szabályozásban. In: Neveléstudomány az ezredfordulón. Szerk. Csapó Benő és Vidákovich Tibor. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp old. Tartalmi szabályozás az ezredfordulón. Új Pedagógiai Szemle március old. A tantárgyköziség pedagógiai megközelítései. Önkonet Kiadó, Budapest Az oktatás tartalmi szabályozása Iskolakultúra július-augusztus old Történelmi tévképzetek a tanulók gondolkodásában. Iskolakultúra sz old. Az Országos Közoktatási Tanács tantervpolitikája a XIX. században. Magyar Pedagógia, sz old.

4 Az Országos Közoktatási Tanács tantervi munkálatai a XIX. században. Magyar Pedagógia, sz old. Globális nevelés (elmélet és gyakorlat). Budapesti Nevelő sz old. Oktatott tárgyak: Tanulás és Tanítás (előadás) Tantervelméletek (előadás magyar és angol nyelven) Helyi tanterv (előadás) Oktatáspolitika (előadás) Minőségfejlesztés, szervezetfejlesztés, vezetéselmélet (előadás) A tehetséggondozás hazai és nemzetközi tendenciái (előadás) Tervezés és értékelés (gyakorlat) A képességek fejlesztése és fejlődése (gyakorlat) Minőségfejlesztés (gyakorlat) Egyéb oktatási, szakmai tevékenység: Debreceni Egyetem Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program, Humán Tudományok Doktori Iskola, meghívott előadó SZTE Holland-Magyar Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet, óraadó tanár Egyéb szakmai tapasztalat - korábbi munkahelyek, munkakörök: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Tanszék Centenáriumi Általános és Szakiskola, tanár; pedagógiai igazgató-helyettes Babes-Bólyai Tudományegyetem Óvodapedagógia és Elemi Oktatás Pedagógiája Szak, Kézdivásárhelyi Tagozat, meghívott oktató JATE BTK Pedagógia Tanszék, tudományos munkatárs, tanársegéd, adjunktus Pannon Egyetem MFTK Tanárképző Központ, egyetemi docens, központvezető Sulinova kht. Programfejlesztési Központ, központvezető Tanulmányutak: Institute of Education, University of London; King s College, London. (egy hét) Institute of Education, University of Reading, Reading. (két hét) Ösztöndíjak: 2013-CEEPUS (CIII-AT-01-03) University of Vienna, Institute für Philosophie Szervezeti tagságok: MTA Pedagógiai Bizottság Didaktikai Albizottság (2014) International Association for the Advancement of Curriculum Studies (2014-) Magyar Tehetségsegítő Tanács Köznevelési Munkabizottság, tag (2014-) Magyar Tehetségsegítő Tanács Tehetségsegítő tanácsok Munkabizottság, tag(2013)

5 Magyar Tehetségsegítő Tanács Külkapcsolati Munkabizottság, tag (2013-) Austrian Society for Cognitive Science (2013-) Association for Supervision and Curriculum Development ( ) Magyar Pedagógiai Társaság Didaktikai Szakosztály, elnök (2009-) Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, Pedagógusképzési Albizottság (2008-) Magyar Pedagógiai Társaság Elnöksége, tag ( ) Magyar Termék Nagydíj Oktatási Szekció, értékelési szakértő (2012.; ) Országos Köznevelési Tanács, tag ( ) MAB Pedagógiai-Pszichológiai Bizottság, tag ( ) Európai Bizottság Kulcskompetencia Klaszter, tag ( ) International Network on Innovative Schoolsystems Task Force tag ( ) International Network on Innovative Schoolsystems, szakértő ( ) EUROCLIO elnökségi tag ( ) A Történelemtanárok Egyletének tagja, bizottmányi tag ( ) A Fővárosi Pedagógiai Intézet szaktanácsadója ( ) A Fővárosi Történelemtanárok Alkotó Körének tagja ( ) Folyóirat Szerkesztő Bizottság Journal of Modern Education Review (2013-) Anyanyelv-Pedagógia (2010-) Kisgyermek (2009-) Új Pedagógiai Szemle (2007) Díjak, elismerések: Miniszteri Dicséret, eredményes munkáért A XVI. Kerület Oktatásért Díj Nyelvismeret: angol felsőfok latin középfok

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail MANDEL.KINGA (KUKAC) EKTF.HU TANULMÁNYOK 2010-2011 International Business Masters of Science, D Youville College,

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006 PEDAGÓGIAI INTÉZET 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Csikósné Sipeki Irén Dr. Torgyik Judit A kutatási téma címe, rövid leírása Kommunikációs tréning - távoktatás 1) Egészségfejlesztési

Részletesebben

Curriculum vitae. Tanulmányok, végzettségek

Curriculum vitae. Tanulmányok, végzettségek Név: Baló András Kálmán Születési hely, idő: Kaposvár, 1953. május 3. Cím: 1077 Budapest, Dohány u. 28. Telefon: 06-30-855-3227, 352-8471 Curriculum vitae Tanulmányok, végzettségek Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Bibliográfia Gyarmathy Éva

Bibliográfia Gyarmathy Éva Bibliográfia Gyarmathy Éva Korai publikációk Gyarmathy É. (1985) Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek szelektív figyelem- és emlékezet vizsgálata. Szakdolgozat, ELTE BTK, Budapest. Gyarmathy É. (1987)

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

Tudományos Önéletrajz

Tudományos Önéletrajz Tudományos Önéletrajz Bognár József Tanulmányok és Képzettség 1991 Középiskolai Testnevelő Tanári Diploma Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 1996 Atlétika Szakedzői Diploma Magyar Testnevelési Egyetem,

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága Budapest 2010 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 2010

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Személyi adatok: Dr. Fügedi Balázs

Szakmai Önéletrajz. Személyi adatok: Dr. Fügedi Balázs Szakmai Önéletrajz Személyi adatok: Név Dr. Fügedi Balázs Beosztás egyetemi docens Telefon munkahely (94) 504-418 Telefon otthon (70) 313-1722 E-mail fugedi@mnsk.nyme.hu Tanulmányok és Képzettség: 2000

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN Cím 1172 Budapest Petri utca 50. Telefon 06-30-498-9868 E-mail Állampolgárság Magyar Születési idő 1956.január 07. cziglene@freemail.hu;

Részletesebben

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA Telefon 00 36 46 363 865 Fax 00 36 46 363 865 E-mail bikicsg@gmail.com Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program Szakmai önéletrajz Dr. Várnai Andrásné, Windt Zsuzsanna Születési dátum: 1948. február 25. Végzettség, szakképzettség: 1997-1999 Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szak közoktatási vezető 1968-1973

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu Curriculum vitae 1949. október 15-én születtem Szabolcs megyében, Tímár községben. Édesapám dr. Honfi Ferenc tanár,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK ÖNÉLETRAJZ FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név NÉMETHNÉ DR. TÓTH ÁGNES Cím 33. FENYVES U.8431 HUNGARY BAKONYSZENTLÁSZLÓ Telefon +36 30 9594 572 Fax +88 465 429 E-mail tagnes@mnsk.nyme.hu Állampolgárság

Részletesebben