Curriculum vitae. Tanulmányok, végzettségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Curriculum vitae. Tanulmányok, végzettségek"

Átírás

1 Név: Baló András Kálmán Születési hely, idő: Kaposvár, május 3. Cím: 1077 Budapest, Dohány u. 28. Telefon: , Curriculum vitae Tanulmányok, végzettségek Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus Pécsi Tudományegyetem, Pedagógia szakos középiskolai tanár, Iskolaelemző, iskolafejlesztő szakirány Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, Technika szakos általános iskolai tanár Gépészeti Szakközépiskola, Kaposvár, Okleveles gépésztechnikus 503. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet, Kaposvár, Autószerelő Tanúsítványok Életvezetési ismeretek és készségek 40 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program, Budapest, Projektmódszer 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program, Budapest, Munkahelyek, munkakörök 2003 Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet - Bp. Középiskolai és általános iskolai tanár, intézeti munkatárs Gábor Áron Matematika Tagozatos Általános Iskola - Budapest Általános iskolai tanár, osztályfőnök Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézet - Pápa Tudományos munkatárs JPTE Kísérleti Általános Iskola és Gimnázium - Törökbálint Középiskolai és általános iskolai tanár, osztályfőnök Csonka János Műszaki Szakközépiskola Budapest Műszaki oktató (szakoktató) Kísérleti Általános Iskola - Törökbálint Kutatásszervező Somogy megyei MHSZ - Kaposvár Műszaki vezető Volán 13. sz. Vállalat - Kaposvár Autószerelő, oktatási előadó Munkaviszony: 44 év

2 Egyéb foglalkoztatottság Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézet - Pápa Külső tudományos munkatárs, óraadó Vezetői gyakorlat megbízott igazgató, Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium - Bp igazgatóhelyettes, Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet - Bp. Szakmai gyakorlat, oktatói tevékenység Általános iskolában - kutatásszervező (Kísérleti Ált. Iskola, Törökbálint) évfolyam - technika tanár - 7. évfolyam - emberismeret - alternatív pedagógiai gyakorlat (ÉKP, Montessori Pedagógia) Középiskolában évfolyam - technika tanár (gimnázium) - 9. NyEK évfolyam - tanulásmódszertan - műszaki oktató (szakközépiskola) - etika tanár (gimnázium) Iskola rendszerű szakképzés - sportedző szak - Sportpedagógia - Nevelés a gyakorlatban Tanár-továbbképzésben - Akkreditált pedagógus-továbbképzés - tantárgytan (Pedagógiai Kutatóintézet Pápa) - ÉKP technika tantárgy szakreferens - ÉKP konferenciákon szekcióvezető, előadó - TOE konferencia, előadó (Technikatanárok Országos Egyesülete) Felsőoktatásban - ELTE technika tanári szak, meghívott előadó - BDF Szombathely, Technika tanszék, meghívott előadó - KE Pedagógia Kar Technika Tanszék, meghívott előadó Kutatásokban, fejlesztésekben való részvétel Értékközvetítő és képességfejlesztő program (ÉKP) Technika tantárgy, Közlekedéspedagógia, Kísérleti Általános Iskola, Törökbálint Kutatásvezető: Dr. Zsolnai József Felsőoktatás pedagógia Tantárgytan, Taneszköz-történet, Folyamatelmélet, Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa Kutatásvezető: Dr. Zsolnai József

3 Szakmai ismeretek, kompetenciák pedagógiai innováció pedagógia-oktatás iskolaelemző, iskolafejlesztő technika tantárgy-oktatás, tantervfejlesztés, tanulásmódszertan, műszaki szakközépiskolai szakképzés, oktatás, pályaválasztás, pályaorientáció, közlekedés-pedagógia, oktatás, fejlesztés a közoktatási és a szakképzési rendszer ismerete, alternatív pedagógiai ismeretek (ÉKP, Montessori) közoktatás vezető Szaktanácsadói kompetencia Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület. Intézményfejlesztés szakterület Országos szaktanácsadói névjegyzék nyilvántartási száma: SZT /2015. Szakértői kompetenciák technika tantárgy-pedagógia pályaorientáció, pályaválasztás, pedagógiai értékelés, ÉKP- program pedagógiája (Megjegyzés: Az igazolvány száma: , X. 31. lejárt) Az oktatásban eltöltött idő: 29 év Szakmai könyv A tanulás fejlesztésének tanulása. T.F.T. Projektorientált tanulás - módszertani segédlet. (2007) Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. Publikációk Az a békés kultúraközvetítő XX. század. (2009) oktszoc.n1.hu (A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai honlapja.) Egy lehetséges tanulási program a felnőttek tanulásához - Önfejlesztő-projektorientált tanulás (2008/2009) /TÁMOP/TÁMOP2.2.2/Szakmai anyagok/ (Az ÁFSZ honlapja) John Dewey oktatás- és tantervelmélete (2006) Új Katedra, No Gondolatok Ralph Tyler oktatáskutató születésének 90. évfordulóján (2006) Új Katedra, No.1.

4 Kereszttantervi kompetenciák a technika tantárgyban (2006) TECHNIKA az iskolában, No.1. A Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium története (2005) Új Katedra, No.11. Egy fővárosi általános iskola szervezetszociológiai vizsgálata (2005) Új Pedagógiai Szemle, No.5. A benzinbefecskendező rendszer. (2005) TECHNIKA az iskolában, No.2. A technika tanártól elvárt és elvárható kompetenciák köre. (2004) TECHNIKA az iskolában, No.1. A tantervírás-egy lehetséges- metodikája. (2003) TECHNIKA az iskolában, No.3. A projektmódszer alkalmazása a technika tanításában. (2003) TECHNIKA az iskolában, No.2. Egy lehetséges helyi technika tanterv, a kerettanterv tükrében. I. (2002) TECHNIKA az iskolában, No.1. Egy lehetséges helyi technika tanterv, a kerettanterv tükrében. II. (2002) TECHNIKA az iskolában, No.2. Pályaválasztást másként. (2000) Szakoktatás, No.5. A képességfejlesztés lehetőségei a fémipari alapképzésben. (2000) Szakoktatás, No.4. A pályaválasztás anomáliái, valamint a pályaválasztás cselekvéselméleti és szociálpszichológiai megközelítése. (2000) Új Katedra, No.4. Tehetséggondozás az életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületen. (1998) ÉKP Konferencia kiadványa Zalabér, Tudásszint-felmérés a fémipari alapképzésben. (1997) Szakoktatás, No.1. Reformpedagógiák. (1994) Szakoktatás, No.8. Bánki Donáttól Robert Boschig. (1994) Iskolakultúra, No.24. Egy alternatív szakképzési modell vázlata. (1992) Szakképzési Szemle, No.2. Egyéb publikációk Egy iparos-polgári család száz éve. /esettanulmány/ (2003) SOMOGY, No.4. Interjú Dömötör Zoltán olimpiai bajnokkal (2009) 20 éves a Csanádi Iskola. Emlékkönyv. Előadások Tehetséggondozás az életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületen. Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program. (ÉKP) Konferencia (1998) Zalabér. Gyakorlatorientált projektmódszer alkalmazása a technika tantárgy oktatásában. Technikatanárok Országos Egyesülete (TOE) Konferencia (1998) Ajka Az életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület tantárgy-pedagógiája. Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar Technika Tanszék (2001) Kaposvár

5 Projektmódszerek a technika tantárgy oktatásában. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Technika Tanszék (2001) Szombathely Komparatív pedagógia. A technika tantárgy oktatása az Európai Unió országaiban. ELTE-TTK, Technika Tanszék (2003) Budapest A tanulás fejlesztésének tanulása. Könyvbemutató. Kispesti Pedagógiai Szolgáltató Intézet (2008) Budapest Egyéb produktumok Közlekedés tanterv. /5-6.évfolyam/ (1987) ÉKP kiadvány, Törökbálint Két keréken közlekedve. Munkáltató tankönyv /5-6.évf./ (1988) ÉKP kiadvány A technika tanár professziója / kézirat / (1999)) VE Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa Technika tantárgy-pedagógia / kézirat / (1999)) VE Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa A kerettantervre épülő helyi tantervek elemzése /OM felkérés/ ( ) VE, Pápa Tanítói szak technika specializáció program / kézirat / (2000) VE PK, Pápa Akkreditált felsőfokú szakképzés Oktatás-technikus /kézirat/ (2000) VE Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa Oktatástechnológus /kézirat/ (2000) VE Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa Akkreditált szakirányú tanár-továbbképzés Tantárgytan /kézirat/ (2001) VE Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa Szakképzés-pedagógia /kézirat/ (2001) VE Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa Taneszköz-történet /kézirat/ (2002) VE Pedagógiai Kutatóintézet, Pápa Folyamatelmélet, folyamatszabályozás /kézirat/ (2002) VE Pedagógiai Kutatóintézet, Sportismeretek tanterv vázlata /kézirat) (2004) Csanádi Á. Ált. Isk. és Gimn. Bp. Tantervek, kerettantervek ÉKP Technika tanterv. /4-10.évfolyam/ (1997) ÉKP kiadvány, Törökbálint Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv. (KÉK 2004) Munka-, alkotás-és pályaismeret. /7.v.8.évfolyam/ a NAT 2003-nak történő megfeleltetése. Pedagógiai Kutatóintézet Pápa és a Zalabéri Általános Iskola Közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv. Csanádi Á. Ált. Isk. és Gimn. Bp. - Technika és életvitel 1-4. évfolyam, koordinátorként 5-8. évfolyam - Emberismeret 7. évfolyam - Pályaorientáció 7. évfolyam - Tanulásmódszertan 9. évfolyam - Etika 11. évfolyam - Sportetika modul 11. évfolyam - Pályaorientáció 11. évfolyam Nyelvi Előkészítő Évfolyam (9. évf.) A tanulás fejlesztésének tanulása (2005) Tanterv Csanádi Á. Ált. Isk. és Gimn. Bp. A tanulás fejlesztésének tanulása (2005) Segédlet Csanádi Á. Ált. Isk. és Gimn. Bp. A Ny.E.K. tanterv koordinátora, szerkesztője Csanádi Á. Ált. Isk. és Gimn. Bp.

6 Pedagógiai innováció, pedagógiai marketing Az élsportolói iskolamodell tervezetének irányelvei (2003) Csanádi Á. Ált. Isk. és Gimn. Sportiskolai modellje (2003) (iskolaszerkezet, szomatikus alapozás és versenysport) Ismertető a Csanádi Iskoláról, az EDUCATIO kiállításra (2003) Csanádi fotóalbum. CD Alkotó szerkesztő (2003) www. csanadi.vilaga.hu Alkotó szerkesztő (2003) Csanádi Á. Ált. Isk. és Gimn. sportiskolai adatbank tervezete (2004) A Sportiskolai Módszertani Központ fejlesztési stratégiája /Tervezet/ (2014) Diákjaim versenyeredményei 2000/2001. Technika tanulmányi verseny - Budapesti döntő: 1. helyezés (csapat) - Országos döntő, Ajka: 4. helyezés (csapat) 2001/2002. Közlekedési verseny - Budapesti döntő: 3. helyezés (csapat) 2002/2003. Pattantyús Á. Középiskolai technika verseny - Országos döntő: 2. helyezés (egyéni, I. korcs.) Szervezeti tagságok Egyéb tevékenységek Magyar Minőség Társaság (MMT) Technikatanárok Országos Egyesülete (TOE) Sporttevékenységek Kaposvári Petőfi vívószakosztálya - tőrvívó Kaposvári Hunyadi Vasutas vívószakosztálya - tőrvívó Minősített III. osztályú tőrvívó Kaposvári Volán Motokrossz szakosztály - szakosztály-vezetőségi tag Csanádi Kézilabda Sportiskola Sportegyesület - egyesületi titkár Budapest, január Baló András sk.

DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR

DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR SZEMÉLYES ADATOK Név Püspöki Péter Születési név Születési dátum 1967. 05. 24. Születési hely Debrecen TANULMÁNYOK Középfokú iskola (iskolák) 1. Tóth Árpád Gimnázium megnevezése

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program Szakmai önéletrajz Dr. Várnai Andrásné, Windt Zsuzsanna Születési dátum: 1948. február 25. Végzettség, szakképzettség: 1997-1999 Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szak közoktatási vezető 1968-1973

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

1959. 10. 28. Rozsály

1959. 10. 28. Rozsály 1. ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság Születési dátum / Születési hely Lázár Péter coopoktato@citromail.hu Magyar 1959. 10. 8. Rozsály ISKOLAI- ÉS SZAKKÉPZÉS 1996-1999 Oktatási intézmény

Részletesebben

Tartalmi és módszertani változások

Tartalmi és módszertani változások Tartalmi és módszertani változások Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai támogató feladatai Dr. Kaposi József főigazgató Budapest, 2013. augusztus 22. www.ofi.hu Az előadás témái Oktatáskutató

Részletesebben

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar 1969. Gyógypedagógiai tanári oklevél hibásbeszédűek, értelmi és látási fogyatékosok intézményei számára Gyógypedagógiai Tanárképző

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név BÁTKY EDIT ERZSÉBET Cím 1161 MAGYARORSZÁG BUDAPEST CSÖMÖRI ÚT 55 Telefon +36 30 747 9536 Fax +36 1 260 7260 E-mail, honlap edit@ditte.hu, Állampolgársága MAGYAR Születési

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006 PEDAGÓGIAI INTÉZET 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Csikósné Sipeki Irén Dr. Torgyik Judit A kutatási téma címe, rövid leírása Kommunikációs tréning - távoktatás 1) Egészségfejlesztési

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Előadások, képzések, kiadványok. TAMOP 3.4.2- Nyitó (2010) és Záró Konferencia (2011) tájékoztató előadása.

Publikációs jegyzék. Előadások, képzések, kiadványok. TAMOP 3.4.2- Nyitó (2010) és Záró Konferencia (2011) tájékoztató előadása. Publikációs jegyzék Előadások, képzések, kiadványok TAMOP 3.4.2- Nyitó (2010) és Záró Konferencia (2011) tájékoztató előadása. Czigléné Farkas Katalin (2007): A Montessori pedagógiai módszer elemeinek

Részletesebben

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA Telefon 00 36 46 363 865 Fax 00 36 46 363 865 E-mail bikicsg@gmail.com Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Remeczkiné Toma Kornélia főiskolai docens

Remeczkiné Toma Kornélia főiskolai docens Remeczkiné Toma Kornélia főiskolai docens Elérhetőség: tomak@t-online.hu, remeczkine@ekfck.hu, 30/251-9435, 47/315-440 Tanulmányok: Bábszínész / bizonyítvány (2013) Kulturális projekt ciklus menedzsment

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről

Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről A 2010. évi Beke Manó Emlékdíj bizottság határozatot hozta: körültekintő mérlegelés után az alábbi A Beke Manó díj első fokozatában részesül Oláh

Részletesebben

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET 2011 PROGRAMFÜZET Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Kiadja: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail kobork@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Zárótanulmány a környezeti szakemberképzés társadalmi hátterének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK 1

Zárótanulmány a környezeti szakemberképzés társadalmi hátterének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 1 1 BEVEZETÉS (ELŐSZÓ: DR. LÜKŐ ISTVÁN) 3 2 A KUTATÁS EREDETI ÉS MEGVALÓSULT TERÜLETEI, FELADATAI 4 2.1 A KUTATÁS CÉLJA, HIPOTÉZISEI 4 2.2 A KUTATÁS TERVE 6 2.2.1 A KUTATÁS

Részletesebben

Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben

Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben Emőkey András egyetemi docens mb. intézetigazgató emokey.andras@gtk.szie.hu Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet Az előadás vázlata

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek fejlesztési munkafolyamatának kialakításáról című tanulmányról. 5. sz. alprojekt

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek fejlesztési munkafolyamatának kialakításáról című tanulmányról. 5. sz. alprojekt ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek fejlesztési munkafolyamatának kialakításáról című tanulmányról 5. sz. alprojekt A pedagógiai rendszerek fejlesztésének és iskolai alkalmazásának gondolata viszonylag új

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) A HITOKTATÁS JELEN HELYZETE - 1 -

H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) A HITOKTATÁS JELEN HELYZETE - 1 - - 1 - H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK A magyar közoktatás történetében a Ratio Educationis 1777-es megjelenéséig külön tantárgyként nem szerepelt

Részletesebben