Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL"

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) *, (46) , (46) Telefax: (46) Iktatószám: III /2018. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 3-AI ÜLÉSÉRE Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítására Előterjesztő: Török Dezső, a Közgyűlés Elnöke Törvényességi ellenőrzést elvégezte: Dr. Kovács János, a Közgyűlés Főjegyzője Az előterjesztést készítette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztálya

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés az 5/2016. (II. 18.) határozatával elfogadott és a 9/2017. (II.16.) határozattal módosított, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) aktualizálása szükségessé vált, tekintettel a közbeszerzési eljárások lefolytatására, illetve a jogszabályi környezet április 15-től történő változásaira. Az új szabályozási környezet alapjai közül a legfontosabbak: - a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény, - az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény, - a közigazgatási perrendtartásról szóló évi I. törvény, - a polgári perrendtartásról szóló évi CXXX. törvény, - az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, - az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet. A fentiekben felsorolt új szabályozási keretek között az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) által bevezetni kívánt változások a legrelevánsabbak a Szabályzat módosításával kapcsolatban, így az ezekkel kapcsolatos legfontosabb elemekről tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) alapjaiban változtatja meg a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatban eddig kialakult gyakorlatot. Az EKR bevezetésére vonatkozó általános indoklás az, hogy az új uniós közbeszerzési irányelvek kiemelt hangsúlyt helyeznek az elektronikus kommunikáció és az elektronikus közbeszerzés bevezetésére. A Közgyűlés a 17/2018. (II. 26.) határozatával felhatalmazta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) közbeszerzési feladatait ellátó ügyintézőjét arra, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Hivatal EKR-be történő regisztrációját elvégezze, valamint arra, hogy az elektronikus közbeszerzési rendszer alkalmazására vonatkozó jogosultságokat gyakorolja, továbbadja. A regisztráció sikeresen megtörtént, a Hivatal EKR azonosítója az EKRSZ_ , míg az Önkormányzat EKR azonosítója az EKRSZ_ Az irányelveknek való megfelelés érdekében Magyarországnak a többi tagállamhoz hasonlóan biztosítania kell az elektronikus úton történő kommunikációt valamennyi magyarországi közbeszerzési eljárásban, amelyet egy központi, egységes, állami, elektronikus közbeszerzési rendszer bevezetése útján kíván megvalósítani. Az EKR felállításának és alkalmazásának kiemelt célja a közbeszerzési eljárások átláthatóságának fokozása, az eljárások gyorsabb lefolytatása, az eljárási cselekmények

3 3 egyszerűbb véghezvitele, az adminisztrációs terhek csökkentése, valamint a közbeszerzési eljárások ellenőrzésének támogatása. Az irányelvi rendelkezések alapján kötelező biztosítani: - a hirdetmények elektronikus formában történő feladását, - a közbeszerzési dokumentumok elektronikus formában való rendelkezésre bocsátását, - az eljárás menetében a teljes körű elektronikus kommunikációt. A fent kifejtettekkel összhangban a Szabályzat aktualizálása elengedhetetlen annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárások EKR-en keresztül történő jogszabályoknak megfelelő lebonyolításához biztosított legyen az Önkormányzat és a Hivatal belső szabályozási rendje. Tekintettel arra, hogy a korábbi Szabályzat a gyakorlati tapasztalatokból kiindulva megfelelően betöltötte a szerepét, illetve az új törvényi szabályozás jól beilleszthető a szabályzat szövegébe, ezért annak felépítését, struktúráját nem javaslom megváltoztatni. Összegzésül a Szabályzatban bevezetni kívánt főbb módosítások: - EKR alkalmazásával kapcsolatos eljárásrend szabályozása, - a hatályos belső szabályzatokhoz történő illeszkedés. A jelenleg hatályos Szabályzat jelen előterjesztésben javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozati javaslat mellékleteként csatolom a Tisztelt Közgyűlés részére. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Miskolc, május

4 4 Tájékoztató a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a által előírt előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. A közgyűlési előterjesztés címe: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítására 2. A közgyűlési határozati javaslat valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A határozati javaslatnak közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nem kimutatható. b) Környezeti, egészségi következmények: A határozati javaslatnak a környezetet és egészséget befolyásoló következménye nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A határozati javaslatnak az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem releváns. d) Egyéb hatás: - 3. A határozat meghozatalának szükségessége, a határozat meghozatala elmaradásának várható következményei: A határozati javaslat elfogadása a hatályos törvényi szabályozásnak való megfelelés érdekében szükséges. 4. A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A határozat végrehajtásához szükséges feltételek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal rendelkezésére állnak. Miskolc, május

5 5 Határozati javaslat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 1. A Közgyűlés az 5/2016. (II. 18.) határozatával elfogadott és a 9/2017. (II. 16.) határozattal módosított, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 1.1. Az I. Rész I. Fejezet 1. pontjának 1.4. és 1.5. alpontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, egyidejűleg a jelenleg hatályos 1.5. és 1.6. alpontok számozása változatlan szöveggel értelemszerűen 1.6. és 1.7. alpontra módosul: 1.4. A Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztálya gondoskodik a közbeszerzési terv és annak módosításai közzétételéről az Önkormányzat honlapján, illetve az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) Az éves összesített közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig kell elkészíteni és az Önkormányzat honlapján közzétenni, illetőleg az EKR-ben rögzíteni Az I. Rész I. Fejezet 2. pontjának 2.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg a következő 2.3. alponttal egészül ki: 2.2. Az eljárás megindításáról értékhatártól függetlenül a Közgyűlés Elnöke dönt Az eljárást lezáró döntés meghozatala 15 millió Ft értékhatárig a Közgyűlés Elnökének hatáskörébe tartozik, 15 millió Ft értékhatár fölött az eljárások lezárásáról a Közgyűlés dönt Az I. Rész I. Fejezet 3. pont 3.3. alpontjának j.) alpontja az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a következő s.) és t.) alpontokkal egészül ki: j.) a bíráló bizottság szakvéleményének elkészítése és a témafelelősnek történő megküldés útján döntésre történő felterjesztése, s.) jogosultsággal rendelkezik az EKR Önkormányzat mint ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával kapcsolatban, t.) a Kbt.-ben meghatározott adatok, információk, hirdetmények EKR-ben történő közzététele Az I. Rész I. Fejezet 3. pont 3.4. alpontja az alábbiak szerint módosul:

6 Az eljárás során az ajánlatkérő munkáját legalább 3 tagú bíráló bizottság segíti. A bíráló bizottság tagjait a Közgyűlés Elnöke jelöli ki Az I. Rész I. Fejezet 3. pont 3.5. alpontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: 3.5. A bíráló bizottság 3 tagjának a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell együttesen rendelkeznie. [ ] 1.6. Az I. Rész I. Fejezet 3. pont 3.7. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.7. A bíráló bizottság feladata: a közbeszerzési eljárások lefolytatásával megbízott szervezet útján szakvéleményt és döntési javaslatot készít a döntéshozó részére, javaslatát a Kbt. szerint írásban indokolja, a bíráló bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet fel kell tölteni az EKR-be Az I. Rész II. Fejezet 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A Pénzügyi és Társadalmi Bizottság figyelemmel kíséri az Önkormányzat által indított közbeszerzési és beszerzési eljárásokat, azokról tájékoztatást kérhet Az I. Rész II. Fejezet 5. pontja az alábbi E)-H) alpontokkal egészül ki: E) A Közgyűlés 17/2018. (II. 26.) határozata értelmében felhatalmazza az EKR-ben rögzített ún. superuser felhasználóját a további, az egyes eljárásokban általa megbízott bíráló bizottsági tagok részére történő szerepkörök (rendszer szintű, szervezet szintű, eljárás szintű és ajánlat szintű szerepkörök) megadására. F) Dönt a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott személy vagy szervezet részére az EKR-ben adható szerepkörökről. G) Dönt az EKR-ben lévő jogosultságok, szerepkörök elvételéről, megszüntetéséről és felhatalmazza a superusert azok végrehajtására. H) A Kbt a szerinti eljárásban dönt arról a legalább három gazdasági szereplő személyéről, akiknek az eljárást megindító felhívást köteles megküldeni az ajánlatkérő Az I. Rész III. fejezet 1. pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul: 1. [ ] A közbeszerzési tervet az Önkormányzat honlapján az esetleges módosításokkal együtt közzé kell tenni, illetőleg az EKR-ben rögzíteni kell, és biztosítani kell, hogy legalább 5 évig folyamatosan elérhető legyen. [ ] Az I. Rész IV. Fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. Az eljárás során hozott döntésekért a Közgyűlés és a Közgyűlés Elnöke felel Az I. Rész V. Fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2. A megállapodás megkötése tárgyában meghozandó döntés az Elnök, avagy a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

7 Az I. Rész VI. Fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. Az Önkormányzat közbeszerzési eljárását érintő, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt indult jogorvoslati eljárásról a Főjegyző haladéktalanul köteles a Közgyűlés Elnökét tájékoztatni Az I. Rész VI. Fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás eredményeként megsemmisíti az eljárást lezáró ajánlatkérői döntést, a közbeszerzési eljárás további vitelére vonatkozó döntéseket a Közgyűlés Elnöke, illetve a külső lebonyolító szakvéleménye és javaslata alapján Közgyűlés hozza meg A II. Rész I. Fejezet 1. pontjának 1.4. és 1.5. alpontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, egyidejűleg a jelenleg hatályos 1.5. és 1.6. alpontok számozása változatlan szöveggel értelemszerű sorrendben 1.6. és 1.7. alpontra módosul: 1.4. Az éves összesített közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig kell elkészíteni és az Önkormányzat honlapján közzétenni, valamint az EKR-ben rögzíteni A Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztálya gondoskodik a közbeszerzési terv és annak módosításai közzétételéről az Önkormányzat honlapján, illetve az EKR-ben A II. Rész I. Fejezet 2. pontjának 2.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg a következő 2.3. alponttal egészül ki: 2.2. Az eljárás megindításáról értékhatártól függetlenül a Főjegyző dönt Az eljárást lezáró döntés meghozatala 15 millió Ft értékhatárig a Főjegyző hatáskörébe tartozik, 15 millió Ft értékhatár fölött az eljárások lezárásáról a Közgyűlés dönt A II. Rész I. Fejezet 3. pont 3.3. alpontjának j) alpontja az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a következő s) és t) alpontokkal egészül ki: j) a bíráló bizottság szakvéleményének elkészítése és a témafelelősnek történő megküldés útján döntésre történő felterjesztése, s) jogosultsággal rendelkezik az EKR Hivatal mint ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával kapcsolatban, t) a Kbt.-ben meghatározott adatok, információk, hirdetmények EKR-ben történő közzététele A II. Rész I. Fejezet 3. pont 3.4. alpontja az alábbiak szerint módosul: 3.4. Az eljárás során az ajánlatkérő munkáját legalább 3 tagú bíráló bizottság segíti. A bíráló bizottság tagjait a Főjegyző jelöli ki A II. Rész I. Fejezet 3. pont 3.5. alpontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: 3.5. A bíráló bizottság 3 tagjának a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell együttesen rendelkeznie. [ ]

8 A II. Rész I. Fejezet 3. pont 3.7. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.7. A bíráló bizottság feladata: a közbeszerzési eljárások lefolytatásával megbízott szervezet útján szakvéleményt és döntési javaslatot készít a döntéshozó részére, javaslatát a Kbt. szerint írásban indokolja, a bíráló bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet fel kell tölteni az EKR-be A II. Rész II. Fejezet 4. pontja az alábbi E)-H) alpontokkal egészül ki: E) Felhatalmazza az EKR-ben rögzített ún. superuser felhasználóját a további, az egyes eljárásokban általa megbízott bíráló bizottsági tagok részére történő szerepkörök (rendszer szintű, szervezet szintű, eljárás szintű és ajánlat szintű szerepkörök) megadására. F) Dönt a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott személy vagy szervezet részére az EKR-ben adható szerepkörökről. G) Dönt az EKR-ben lévő jogosultságok, szerepkörök elvételéről, megszüntetéséről és felhatalmazza a superusert azok végrehajtására. H) A Kbt a szerinti eljárásban dönt arról a legalább három gazdasági szereplő személyéről, akiknek az eljárást megindító felhívást köteles megküldeni az ajánlatkérő A II. Rész III. fejezet 1. pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul: 1. [ ] A közbeszerzési tervet az Önkormányzat honlapján az esetleges módosításokkal együtt közzé kell tenni, illetőleg az EKR-ben rögzíteni kell, és biztosítani kell, hogy legalább 5 évig folyamatosan elérhető legyen. [ ] A II. Rész IV. Fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. Az eljárás során hozott döntésekért a Közgyűlés és a Főjegyző felel A II. Rész V. Fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2. A megállapodás megkötése tárgyában meghozandó döntés a Főjegyző, avagy a Közgyűlés hatáskörébe tartozik A II. Rész VI. Fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás eredményeként megsemmisíti az eljárást lezáró ajánlatkérői döntést, a közbeszerzési eljárás további vitelére vonatkozó döntéseket a Főjegyző, illetve a külső lebonyolító szakvéleménye és javaslata alapján Közgyűlés hozza meg. 2. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökét és a Főjegyzőt a jelen határozat 1. pontja szerinti módosításokat tartalmazó és a határozati javaslat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat aláírására és kiadására. Felelős: Török Dezső, a Közgyűlés elnöke Dr. Kovács János főjegyző Határidő: azonnal

9 9 melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 1 1 A Szabályzatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 18. napjával az 5/2016. (II. 18.) határozatával fogadta el. A Szabályzat február 16. napjával a Közgyűlés 9/2017. (II. 16.) határozatával módosításra került. A Szabályzat május 3. napjával a Közgyűlés /2018. (V. 3.) határozatával módosított rendelkezései félkövér dőlt betűvel vannak szedve.

10 10 I. Rész Bevezető Rendelkezések 1. A szabályzat célja: A közbeszerzési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) megalkotásának célja a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), mint ajánlatkérő által a Kbt. és a végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályokkal összhangban meghatározni a: 1.1. az ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az eljárásba bevont személyek, és az eljárás során döntést hozó személyek és testületek felelősségi körét, 1.2. az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeket, illetőleg szervezeteket, helyettesítésük szabályait, 1.3. a közbeszerzési eljárások dokumentálási, illetve az eljárások nyilvánossága biztosításának rendjét, 1.4. a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket, 1.5. a Kbt. 9. (1) bekezdés h) - j) pontjában foglalt megállapodások megkötésére (in house szerződés) vonatkozó eljárási rendet, 1.6. a nem közbeszerzés köteles beszerzésekre vonatkozó eljárások rendjét. 2. A szabályzat hatálya: 2.1. A Közbeszerzési Szabályzat hatálya az Önkormányzat és a Hivatal által lefolytatandó a Kbt. hatálya alá tartozó, valamint a Kbt. hatálya alá nem tartozó eljárásokra terjed ki Az Önkormányzat és a Hivatal, mint önálló költségvetési szerv részéről felmerülő beszerzések és közbeszerzések esetén e szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

11 11 I. Fejezet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérőre vonatkozó rendelkezések A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendje 1. A közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése és lefolytatása 1.1. Az Önkormányzat minden évben éves összesített közbeszerzési tervet készít. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) által meghatározott prioritásokat figyelembe véve a tervezett közbeszerzéseket oly módon kell meghatározni, hogy az Önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követően a közbeszerzési eljárások kellő időben megindulhassanak Az éves összesített közbeszerzési tervben szerepeltetni kell a több évre áthúzódó építési beruházásokat, továbbá a több évre vonatkozó szolgáltatásokat Az éves összesített közbeszerzési terv összeállítása a téma szerint érintett osztályvezető javaslatát követően, a Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály feladata A Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztálya gondoskodik a közbeszerzési terv és annak módosításai közzétételéről az Önkormányzat honlapján, illetve az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) Az éves összesített közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig kell elkészíteni és az Önkormányzat honlapján közzétenni, illetőleg az EKR-ben rögzíteni A közbeszerzési tervet előre nem látható okból előállt beszerzési igény esetén módosítani kell. A módosítást indokolni szükséges. A módosítás előkészítésére, előterjesztésére és elfogadására a közbeszerzési tervre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni A közbeszerzési tervet, illetőleg esetleges módosításait a Közgyűlés hagyja jóvá. 5 2 A Szabályzat I. Rész I. Fejezet 1. pontjának 1.4. alpontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának 1.1. alpontja. 3 A Szabályzat I. Rész I. Fejezet 1. pontjának 1.5. alpontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának 1.1. alpontja. 4 A Szabályzat I. Rész I. Fejezet 1. pont 1.6. alpontjának számozását módosította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának 1.1. alpontja. 5 A Szabályzat I. Rész I. Fejezet 1. pont 1.7. alpontjának számozását módosította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának 1.1. alpontja.

12 12 2. A közbeszerzési eljárások előkészítése: 2.1. A közbeszerzési eljárások (a továbbiakban: eljárás) előkészítése keretében: a beszerzés tárgyának, mennyiségének pontos meghatározása az eljárás becsült értékének határozása a Kbt ban írtak szerint, az eljárással kapcsolatos feladatleírás, műszaki leírás elkészítése, ezen adatoknak a közbeszerzési eljárások lefolytatásával az ajánlatkérő által megbízott szervezet részére történő továbbítása, valamint az eljárás megindítása előtt szükséges döntések meghozatalát segítő előterjesztések elkészítése a beszerzés tárgya szerint érintett osztály feladatkörébe tartozik, ahol ezen feladatokat az osztályvezető által kijelölt témafelelős végzi Az eljárás megindításáról értékhatártól függetlenül a Közgyűlés Elnöke dönt Az eljárást lezáró döntés meghozatala 15 millió Ft értékhatárig a Közgyűlés Elnökének hatáskörébe tartozik, 15 millió Ft értékhatár fölött az eljárások lezárásáról a Közgyűlés dönt A közbeszerzési eljárások lefolytatása: 3.1. Az eljárások megindításának kezdeményezése a beszerzés tárgya szerint érintett osztály feladata. Az eljárás megindítására a közbeszerzés tárgya szerinti illetékes osztály vezetője tesz javaslatot Az ajánlatkérő által megbízott szervezet vezetője felel azért, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása mindenben megfeleljen a Kbt. előírásainak A megbízott szervezet feladataihoz tartozik: a.) az eljárás megindító felhívás közzététele, vagy az ajánlattevőknek történő közvetlen megküldése, b.) az ajánlattevő tájékoztatása, a konzultáció és a helyszíni szemle (helyszíni bejárás) megszervezése, c.) az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok elkészítése és aláírása d.) jelenléti ívek készítése, és vezetése, e.) az ajánlatok átvételének és bontásának megszervezése, f.) az értékelésben résztvevő bíráló bizottság tájékoztatása, munkájának megszervezése, 6 A Szabályzat I. Rész I. Fejezet 2. pontjának 2.2. alpontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának 1.2. alpontja. 7 A Szabályzat I. Rész I. Fejezet 2. pontjának 2.3. alpontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának 1.2. alpontja.

13 13 g.) az ajánlatok formai és tartalmi szempontból történő értékelése, e tárgyban javaslat készítése a bíráló bizottság részére, hiánypótlás, felvilágosítás és indokolás-kérés tervezetének elkészítése, azok ajánlattevők felé történő megküldése, h.) a jegyzőkönyvek elkészítése, i.) szakértők bevonásának kezdeményezése, j.) a bíráló bizottság szakvéleményének elkészítése és a témafelelősnek történő megküldés útján döntésre történő felterjesztése, 8 k.) az eljárás eredményéről szóló összegzés és tájékoztató elkészítése, l.) az iratok, dokumentumok ajánlatkérő részére történő átadása, illetve az ajánlatkérő által biztosított elektronikus rendszerbe történő feltöltése, m.) az éves statisztikai összegzéshez szükséges adatok biztosítása, n.) döntést követően a megkötött szerződés publikálása a Közbeszerzési Hatóság honlapján, o.) az esetleges szerződésmódosításról hirdetmény közzététele, p.) az eljárásokról készült összegzések ajánlattevők részére történő kiküldése, q.) jelen szabályzatban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása, r.) mindazon feladatok ellátása, mellyel a Közgyűlés Enöke, illetve a Főjegyző megbízza. s.) jogosultsággal rendelkezik az EKR Önkormányzat mint ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával kapcsolatban, 9 t.) a Kbt.-ben meghatározott adatok, információk, hirdetmények EKRben történő közzététele Az eljárás során az ajánlatkérő munkáját legalább 3 tagú bíráló bizottság segíti. A bíráló bizottság tagjait a Közgyűlés Elnöke jelöli ki A bíráló bizottság 3 tagjának a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell együttesen rendelkeznie. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és közbeszerzési dokumentációk elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és 8 A Szabályzat I. Rész I. Fejezet 3. pont 3.3. alpont j.) alpontját módosította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának 1.3. alpontja. 9 A Szabályzat I. Rész I. Fejezet 3. pont 3.3. alpont s.) alpontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának 1.3. alpontja. 10 A Szabályzat I. Rész I. Fejezet 3. pont 3.3. alpont t.) alpontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának 1.3. alpontja. 11 A Szabályzat I. Rész I. Fejezet 3. pontjának 3.4. alpontját módosította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának 1.4. alpontja.

14 14 szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A Közgyűlés Elnöke a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárások esetén köteles felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadót bevonni A bíráló bizottság tagjai feladatukat célfeladatként látják el. A Közgyűlés Elnöke a bíráló bizottsági tagok részére kijelölésükkel egy időben díjazást állapíthat meg A bíráló bizottság feladata: a közbeszerzési eljárások lefolytatásával megbízott szervezet útján szakvéleményt és döntési javaslatot készít a döntéshozó részére, javaslatát a Kbt. szerint írásban indokolja, a bíráló bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet fel kell tölteni az EKR-be. 13 II. Fejezet Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek 1.) A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek kijelölése esetén figyelemmel kell lenni a Kbt a szerinti meghatározott összeférhetetlenségi szabályokra. 2.) A bíráló bizottsági tagoknak, illetve az eljárásba bevont személyeknek írásbeli nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenség személyükre vonatkozóan nem áll fenn. Az eljárás során tudomásukra jutott információkkal, adatokkal, az ajánlattevőket nem segítik és az adatokat az eljárás befejezése előtt és azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozzák. 3.) A Közgyűlés hatásköre: 3.1. dönt a pénzügyi fedezet biztosításáról, ha a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően a szükséges mértékű pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, vagy a nyertes ajánlattevő ajánlatában megjelölt 12 A Szabályzat I. Rész I. Fejezet 3. pont 3.5. alpontjának első mondatát módosította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának 1.5. alpontja. 13 A Szabályzat I. Rész I. Fejezet 3. pont 3.7. alpontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának 1.6. alpontja.

15 15 ellenszolgáltatás mértéke a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét meghaladja, 3.2. az a) pontban foglalt estekben a Közgyűlés a forrás biztosításáról rendelkező határozatában dönthet az eljárás megindításáról, vagy lezárásáról is, 3.3. ha a közbeszerzési eljárás tárgya hitelfelvétel, az eljárás megindításáról az eljárást lezáró döntés meghozataláig a közbenső döntéseket kivéve- valamennyi döntés meghozatala a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. 4.) A Pénzügyi és Társadalmi Bizottság figyelemmel kíséri az Önkormányzat által indított közbeszerzési és beszerzési eljárásokat, azokról tájékoztatást kérhet ) A Közgyűlés Elnökének hatásköre: A) Meghozza a közbeszerzési eljárások lefolytatásával, az ajánlatkérő által megbízott szervezet véleménye alapján az eljárás során szükséges döntéseket az alábbiak vonatkozásában: a.) dönt felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó bevonásáról azokban az esetekben is, amikor annak igénybe vétele egyebekben nem kötelező, b.) dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról értékhatártól függetlenül, c.) az eljárást megindító felhívás módosítása, visszavonása. (Kbt. 53., Kbt. 55. ), melyről a Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztatja, d.) az ajánlattételi, részvételi határidő módosítása, (Kbt. 52. (3)-(5), 56. (4) e.) előzetes vitarendezésre vonatkozó álláspont jóváhagyása, ezzel összefüggésben hiánypótlás elrendelése, eljárást megindító felhívás és dokumentáció módosítása (Kbt. 80. ), f.) az eljárás felfüggesztése (Kbt (3), g.) az ajánlatok érvénytelensége, ajánlattevők kizárása a Kbt. 73. és 74. alapján, továbbá a 72. (3) bekezdés, h.) ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegzés módosítása a Kbt. 79. (4) és (5) bekezdés alapján i.) a szerződéskötés időpontjának módosítása a Kbt (6) bekezdés alapján, tekintettel a Kbt (5) és (8) bekezdésére. 14 A Szabályzat I. Rész II. Fejezet 4. pontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának 1.7. alpontja.

16 16 B) Megbízza a bíráló bizottság tagjait, C) Dönt a közbeszerzési eljárás lezárásáról 15 millió Ft becsült értéket meg nem haladó beszerzések esetén, melyről a Közgyűlés soron következő ülésén tájékoztatást nyújt a közgyűlési tagok részére, 15 D) Jóváhagyja az éves statisztikai összegzést. E) A Közgyűlés 17/2018. (II. 26.) határozata értelmében felhatalmazza az EKR-ben rögzített ún. superuser felhasználóját a további, az egyes eljárásokban általa megbízott bíráló bizottsági tagok részére történő szerepkörök (rendszer szintű, szervezet szintű, eljárás szintű és ajánlat szintű szerepkörök) megadására. 16 F) Dönt a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott személy vagy szervezet részére az EKR-ben adható szerepkörökről. 17 G) Dönt az EKR-ben lévő jogosultságok, szerepkörök elvételéről, megszüntetéséről és felhatalmazza a superusert azok végrehajtására. 18 H) A Kbt a szerinti eljárásban dönt arról a legalább három gazdasági szereplő személyéről, akiknek az eljárást megindító felhívást köteles megküldeni az ajánlatkérő ) A döntés alapján készült dokumentumokat - beleértve az eljárás alapján készült szerződéseket is - a Közgyűlés Elnöke, akadályoztatása esetén a Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott helyettesítési rend alapján felhatalmazott személy írja alá. III. Fejezet A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje 1.) Jelen szabályzatban rögzített közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet az Önkormányzat honlapján az esetleges módosításokkal együtt közzé kell tenni, illetőleg az EKR-ben rögzíteni kell, és biztosítani kell, hogy legalább 5 évig folyamatosan elérhető legyen. A közzétételről a Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi feladatokat ellátó belső szervezeti egységének vezetője gondoskodik A Szabályzat I. Rész II. Fejezet 5. C) pontját módosította a 9/2017. (II. 16.) határozat 1.) 1.3. pontja. 16 A Szabályzat I. Rész II. Fejezet 5. E) pontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1.) 1.8. pontja. 17 A Szabályzat I. Rész II. Fejezet 5. F) pontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1.) 1.8. pontja. 18 A Szabályzat I. Rész II. Fejezet 5. G) pontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1.) 1.8. pontja. 19 A Szabályzat I. Rész II. Fejezet 5. H) pontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1.) 1.8. pontja. 20 A Szabályzat I. Rész III. fejezet 1. pontjának második mondatát módosította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának 1.9. alpontja

17 17 2.) Az egyes eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valamennyi dokumentálási kötelezettség, az eljárások lefolytatásával megbízott szervezet feladata. 3.) Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni. 4.) Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás lezárásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig az ajánlatkérő irattárában meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább 5 évig meg kell őrizni. 5.) Az ajánlatkérő nevében a Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztálya, a tárgyévi beszerzésekről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegzést készít, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Közbeszerzési Hatóságnak megküld. 6.) Az egyes közbeszerzési eljárások Kbt.-ben és egyéb jogszabályban előírt dokumentálásáról, szabályszerű lefolytatásáról, az eljárás eredmények közléséről, közzétételéről, és a szerződés megkötésre történő előkészítéséről, valamint az eljárás során felmerülő valamennyi hirdetmény közzétételéről (az ajánlatkérő költségén), a közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbízott szervezet köteles gondoskodni. IV. Fejezet Az eljárásba bevont személyek, az eljárás során döntést hozó személyek és testületek felelősségi köre 1.) Az éves közbeszerzési terv, valamint az éves statisztikai összegzés Kbt.-ben foglalt határidőre történő elkészítéséért és továbbításáért a Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály osztályvezetője a felelős. 2.) Az eljárások előkészítésének és lefolytatásának szabályszerűségéért, illetve jogszerűségéért, azok adminisztrálásáért és a szerződés teljesítéséről szóló hirdetmény közzétételéért, a Kbt. által előírt publikációs kötelezettség teljesítéséért, a közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbízott szervezet a felelős. 3.) Az eljárások előkészítése során a I. Fejezet 2. pontjában foglalt feladatok ellátásáért, a szerződések teljesítésének ellenőrzéséért, illetve az eljárás során keletkezett és a közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbízott szervezet által átadott iratok megőrzésért, a nyilvánosság biztosításáért az eljárást kezdeményező Osztály vezetője és a megbízott szervezet vezetője a felelős.

18 18 4.) Az eljárás során hozott döntésekért a Közgyűlés és a Közgyűlés Elnöke felel ) A Kbt. rendelkezéseinek mellőzésével lefolytatott eljárásokért a Közgyűlés Elnöke a felelős. 6.) Az eljárások alapján megkötött szerződések szabályszerű teljesítéséért, illetve módosításának jogszerűségéért a Közgyűlés Elnöke a felelős. V. Fejezet In house megállapodások megkötésére vonatkozó rendelkezések 1.) A Kbt. 9. (1) bekezdés h) - j) pontjának hatálya alá tartozó megállapodások előkészítése a szerződés tárgya szerint illetékes osztályvezető feladatkörébe tartozik. 2.) A megállapodás megkötése tárgyában meghozandó döntés az Elnök, avagy a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. 22 VI. Fejezet Jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok 1.) Az Önkormányzat közbeszerzési eljárását érintő, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt indult jogorvoslati eljárásról a Főjegyző haladéktalanul köteles a Közgyűlés Elnökét tájékoztatni ) A Közbeszerzési Döntőbizottsági, illetőleg bírósági eljárásban az Önkormányzat jogi képviseletéről az adott eljárásban a Közgyűlés Elnöke dönt. 3.) Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás eredményeként megsemmisíti az eljárást lezáró ajánlatkérői döntést, a közbeszerzési eljárás további vitelére vonatkozó döntéseket a Közgyűlés Elnöke, illetve a külső lebonyolító szakvéleménye és javaslata alapján Közgyűlés hozza meg ) A jogorvoslati eljárással érintett közbeszerzési eljárás dokumentumait legalább 5 évig meg kell őrizni. 21 A Szabályzat I. Rész IV. Fejezet 4. pontját módosította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja. 22 A Szabályzat I. Rész V. Fejezet 2. pontját módosította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja. 23 A Szabályzat I. Rész VI. Fejezet 1. pontját módosította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja. 24 A Szabályzat I. Rész VI. Fejezet 3. pontját módosította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja.

19 19 VII. Fejezet A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzésének rendje 1.) A közbeszerzésekkel, illetőleg a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos belső ellenőrzési feladatok végzése során a hatályos jogszabályokban meghatározott, a közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozó előírások szerint kell eljárni. 2.) A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzésének részletes szabályait a Közgyűlés Elnöke és a Főjegyző a Belső Ellenőrzési Szabályzatban állapítja meg. VIII. Fejezet A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések 1.) A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekről (a továbbiakban: beszerzés) dönteni az alábbiakban lehet, figyelembe véve az Önkormányzat és a Hivatal belső szabályzataiban foglaltakat: 1.1. a nettó ,- Ft összeget meghaladó beszerzés esetén dönteni legalább három ajánlat alapján lehet. Az ajánlatok bekéréséről beleértve az ajánlatkérés tartalmát és az ajánlattételre felkérésre kerülő ajánlattevők kiválasztását is a Közgyűlés Elnöke dönt a nettó ,- Ft összeget meg nem haladó beszerzéseket elegendő megrendelés útján teljesíteni ) Az ajánlatkérés során fontos szempont kell legyen, hogy a felkért gazdasági szereplők lehetőleg mikró-, kis-, vagy középvállalkozások körébe tartozzanak, és megyei székhellyel, illetve telephellyel rendelkezzenek. 3.) A Közgyűlés Elnöke, a felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján a bonyolító szakmai javaslata alapján rangsorolja és bírálja el az ajánlatokat. Az eljárás nyertese az, aki a felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legkedvezőbb ajánlatot tette. 25 A Szabályzat I. Rész VIII. Fejezet 1.) pont 1.1. alpontját módosította a 9/2017. (II. 16.) határozat 1.) 1.7. pontja. 26 A Szabályzat I. Rész VIII. Fejezet 1.) pont 1.2. alpontját módosította a 9/2017. (II. 16.) határozat 1.) 1.7. pontja

20 20 II. Rész A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal, mint ajánlatkérőre vonatkozó rendelkezések I. Fejezet A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendje 1. A közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése és lefolytatása 1.1. A Hivatal minden évben éves összesített közbeszerzési tervet készít Az éves összesített közbeszerzési tervben szerepeltetni kell a több évre áthúzódó építési beruházásokat, továbbá a több évre vonatkozó szolgáltatásokat Az éves összesített közbeszerzési terv összeállítása a téma szerint érintett osztályvezető javaslatát követően, a Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály feladata Az éves összesített közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig kell elkészíteni és az Önkormányzat honlapján közzétenni, valamint az EKR-ben rögzíteni A Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztálya gondoskodik a közbeszerzési terv és annak módosításai közzétételéről az Önkormányzat honlapján, illetve az EKR-ben A közbeszerzési tervet előre nem látható okból előállt beszerzési igény esetén módosítani kell. A módosítást indokolni szükséges. A módosítás előkészítésére, előterjesztésére és elfogadására a közbeszerzési tervre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni A közbeszerzési tervet, illetőleg esetleges módosításait a Főjegyző hagyja jóvá A közbeszerzési eljárások előkészítése: 2.1. A közbeszerzési eljárások (a továbbiakban: eljárás) előkészítése keretében: a beszerzés tárgyának, mennyiségének pontos meghatározása az eljárás becsült értékének határozása a Kbt ban írtak szerint, 27 A Szabályzat II. Rész I. Fejezet 1. pontjának 1.4. alpontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja. 28 A Szabályzat II. Rész I. Fejezet 1. pontjának 1.5. alpontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja. 29 A Szabályzat II. Rész I. Fejezet 1. pont 1.6. alpontjának számozását módosította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja. 30 A Szabályzat II. Rész I. Fejezet 1. pont 1.7. alpontjának számozását módosította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja.

21 az eljárással kapcsolatos feladatleírás, műszaki leírás elkészítése, ezen adatoknak a közbeszerzési eljárások lefolytatásával az ajánlatkérő által megbízott szervezet részére történő továbbítása, valamint az eljárás megindítása előtt szükséges döntések meghozatalát segítő előterjesztések elkészítése a beszerzés tárgya szerint érintett osztály feladatkörébe tartozik, ahol ezen feladatokat az osztályvezető által kijelölt témafelelős végzi Az eljárás megindításáról értékhatártól függetlenül a Főjegyző dönt Az eljárást lezáró döntés meghozatala 15 millió Ft értékhatárig a Főjegyző hatáskörébe tartozik, 15 millió Ft értékhatár fölött az eljárások lezárásáról a Közgyűlés dönt A közbeszerzési eljárások lefolytatása: 3.1. Az eljárások megindításának kezdeményezése a beszerzés tárgya szerint érintett osztály feladata. Az eljárás megindítására a közbeszerzés tárgya szerinti illetékes osztály vezetője tesz javaslatot Az ajánlatkérő által megbízott szervezet vezetője felel azért, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása mindenben megfeleljen a Kbt. előírásainak A megbízott szervezet feladataihoz tartozik: a) az eljárás megindító felhívás közzététele, vagy az ajánlattevőknek történő közvetlen megküldése, b) az ajánlattevő tájékoztatása, a konzultáció és a helyszíni szemle (helyszíni bejárás) megszervezése, c) az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok elkészítése és aláírása d) jelenléti ívek készítése, és vezetése, e) az ajánlatok átvételének és bontásának megszervezése, f) az értékelésben résztvevő bíráló bizottság tájékoztatása, munkájának megszervezése, g) az ajánlatok formai és tartalmi szempontból történő értékelése, e tárgyban javaslat készítése a bíráló bizottság részére, hiánypótlás, felvilágosítás és indokolás-kérés tervezetének elkészítése, azok ajánlattevők felé történő megküldése, h) a jegyzőkönyvek elkészítése, i) szakértők bevonásának kezdeményezése, 31 A Szabályzat II. Rész I. Fejezet 2. pontjának 2.2. alpontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja. 32 A Szabályzat II. Rész I. Fejezet 2. pontjának 2.3. alpontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja.

22 22 j) a bíráló bizottság szakvéleményének elkészítése és a témafelelősnek történő megküldés útján döntésre történő felterjesztése, 33 k) az eljárás eredményéről szóló összegzés és tájékoztató elkészítése, l) az iratok, dokumentumok ajánlatkérő részére történő átadása, illetve az ajánlatkérő által biztosított elektronikus rendszerbe történő feltöltése, m) az éves statisztikai összegzéshez szükséges adatok biztosítása, n) döntést követően a megkötött szerződés publikálása a Közbeszerzési Hatóság honlapján, o) az esetleges szerződésmódosításról hirdetmény közzététele, p) az eljárásokról készült összegzések ajánlattevők részére történő kiküldése, q) jelen szabályzatban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása, r) mindazon feladatok ellátása, mellyel a Közgyűlés Enöke, illetve a Főjegyző megbízza. s) jogosultsággal rendelkezik az EKR Hivatal mint ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával kapcsolatban, 34 t) a Kbt.-ben meghatározott adatok, információk, hirdetmények EKRben történő közzététele Az eljárás során az ajánlatkérő munkáját legalább 3 tagú bíráló bizottság segíti. A bíráló bizottság tagjait a Főjegyző jelöli ki A bíráló bizottság 3 tagjának a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell együttesen rendelkeznie. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és közbeszerzési dokumentációk elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A Főjegyző a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárások esetén köteles felelős akkreditált közbeszerzésit tanácsadót bevonni A Szabályzat II. Rész I. Fejezet 3. pont 3.3. alpontjának j) alpontját módosította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja. 34 A Szabályzat II. Rész I. Fejezet 3. pont 3.3. alpontjának s) alpontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja. 35 A Szabályzat II. Rész I. Fejezet 3. pont 3.3. alpontjának t) alpontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja. 36 A Szabályzat II. Rész I. Fejezet 3. pontjának 3.4. alpontját módosította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja. 37 A Szabályzat II. Rész I. Fejezet 3. pont 3.5. alpontjának első mondatát módosította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja.

23 A bíráló bizottság tagjai feladatukat célfeladatként látják el. A Főjegyző a bíráló bizottsági tagok részére kijelölésükkel egy időben díjazást állapíthat meg A bíráló bizottság feladata: a közbeszerzési eljárások lefolytatásával megbízott szervezet útján szakvéleményt és döntési javaslatot készít a döntéshozó részére, javaslatát a Kbt. szerint írásban indokolja, a bíráló bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet fel kell tölteni az EKR-be. 38 II. Fejezet Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek 1.) A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek kijelölése esetén figyelemmel kell lenni a Kbt a szerinti meghatározott összeférhetetlenségi szabályokra. 2.) A bíráló bizottsági tagoknak, illetve az eljárásba bevont személyeknek írásbeli nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenség személyükre vonatkozóan nem áll fenn. Az eljárás során tudomásukra jutott információkkal, adatokkal, az ajánlattevőket nem segítik és az adatokat az eljárás befejezése előtt és azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozzák. 3.) A Közgyűlés hatásköre: 3.1. dönt az eljárás lezárásáról 15 millió Ft becsült értéket meghaladó eljárás esetén, figyelemmel kíséri a Hivatal által indított közbeszerzési és beszerzési eljárásokat, azokról tájékoztatást kérhet. 4.) A Főjegyző hatásköre: A) Meghozza a közbeszerzési eljárások lefolytatásával, az ajánlatkérő által megbízott szervezet véleménye alapján az eljárás során szükséges döntéseket az alábbiak vonatkozásában: 38 A Szabályzat II. Rész I. Fejezet 3. pont 3.7. alpontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja. 39 A Szabályzat II. Rész II. Fejezet 3.1. alpontját módosította a 9/2017. (II. 16.) határozat 1.) 1.5. pontja

24 24 a) dönt felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó bevonásáról azokban az esetekben is, amikor annak igénybe vétele egyebekben nem kötelező, b) dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról értékhatártól függetlenül, c) az eljárást megindító felhívás módosítása, visszavonása. (Kbt. 53., Kbt. 55. ), melyről a Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztatja, d) az ajánlattételi, részvételi határidő módosítása, (Kbt. 52. (3)-(5), 56. (4) e) előzetes vitarendezésre vonatkozó álláspont jóváhagyása, ezzel összefüggésben hiánypótlás elrendelése, eljárást megindító felhívás és dokumentáció módosítása (Kbt. 80. ), f) az eljárás felfüggesztése (Kbt (3), g) az ajánlatok érvénytelensége, ajánlattevők kizárása a Kbt. 73. és 74. alapján, továbbá a 72. (3) bekezdés, h) ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegzés módosítása a Kbt. 79. (4) és (5) bekezdés alapján i) a szerződéskötés időpontjának módosítása a Kbt (6) bekezdés alapján, tekintettel a Kbt (5) és (8) bekezdésére. B) Megbízza a bíráló bizottság tagjait, C) Dönt a közbeszerzési eljárás lezárásáról 15 millió Ft becsült értéket meg nem haladó beszerzések esetén, 40 D) Jóváhagyja a Hivatal éves statisztikai összegzését. E) Felhatalmazza az EKR-ben rögzített ún. superuser felhasználóját a további, az egyes eljárásokban általa megbízott bíráló bizottsági tagok részére történő szerepkörök (rendszer szintű, szervezet szintű, eljárás szintű és ajánlat szintű szerepkörök) megadására. 41 F) Dönt a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott személy vagy szervezet részére az EKR-ben adható szerepkörökről. 42 G) Dönt az EKR-ben lévő jogosultságok, szerepkörök elvételéről, megszüntetéséről és felhatalmazza a superusert azok végrehajtására. 43 H) A Kbt a szerinti eljárásban dönt arról a legalább három gazdasági szereplő személyéről, akiknek az eljárást megindító felhívást köteles megküldeni az ajánlatkérő A Szabályzat II. Rész II. Fejezet 4. C). pontját módosította a 9/2017. (II. 16.) határozat 1.) 1.6. pontja 41 A Szabályzat II. Rész II. Fejezet 4. E) pontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1.) pontja. 42 A Szabályzat II. Rész II. Fejezet 4. F) pontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1.) pontja. 43 A Szabályzat II. Rész II. Fejezet 4. G) pontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1.) pontja. 44 A Szabályzat II. Rész II. Fejezet 4. H) pontját megállapította a /2018. (V. 3.) határozat 1.) pontja.

25 25 5.) A döntés alapján készült dokumentumokat - beleértve az eljárás alapján készült szerződéseket is - a Főjegyző, akadályoztatása esetén a Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott helyettesítési rend alapján felhatalmazott személy írja alá. III. Fejezet A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje 1.) Jelen szabályzatban rögzített közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet az Önkormányzat honlapján az esetleges módosításokkal együtt közzé kell tenni, illetőleg az EKR-ben rögzíteni kell, és biztosítani kell, hogy legalább 5 évig folyamatosan elérhető legyen. A közzétételről a Szervezési, Jogi és Pénzügyi feladatokat ellátó belső szervezeti egység vezetője gondoskodik ) Az egyes eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valamennyi dokumentálási kötelezettség, az eljárások lefolytatásával megbízott szervezet feladata. 3.) Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni. 4.) Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás lezárásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig az ajánlatkérő irattárában meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább 5 évig meg kell őrizni. 5.) Az ajánlatkérő nevében a Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály, a tárgyévi beszerzésekről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegzést készít, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Közbeszerzési Hatóságnak megküld. 6.) Az egyes közbeszerzési eljárások Kbt.-ben és egyéb jogszabályban előírt dokumentálásáról, szabályszerű lefolytatásáról, az eljárás eredmények közléséről, közzétételéről, és a szerződés megkötésre történő előkészítéséről, valamint az eljárás során felmerülő valamennyi hirdetmény közzétételéről (az ajánlatkérő/ költségén), a közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbízott szervezet köteles gondoskodni. 45 A Szabályzat II. Rész III. fejezet 1. pontjának második mondatát módosította a /2018. (V. 3.) határozat 1. pontjának alpontja.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 18-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 18-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések A szabályzat célja Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet Bevezető rendelkezések A közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) megalkotásának

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A 2018. A szabályzat célja SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A I. Fejezet Bevezető

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Melléklet a 16/2016.(II.11.) határozathoz EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2016. A szabályzat célja EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ EDELÉNYI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 16-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 16-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete 16/2010. (02.18.) Öh. sz. határozatával vizsgálta felül és fogadta el új

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Preambulum: Az OTP Fáy András Alapítvány minden szakmai tevékenységét így a közbeszerzési eljárásokat is a Fáy szellemi örökség jegyében, de a jelen kor legmagasabb szakmai kihívásainak

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Heves Megye Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata I. A közbeszerzési Szabályzat célja, tartalma, hatálya 1. A szabályzat célja hogy rögzítse

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 20/2016 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott rendes nyilvános ülésén

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának és Intézményeinek. Közbeszerzési szabályzat

Dunaalmás Község Önkormányzatának és Intézményeinek. Közbeszerzési szabályzat Dunaalmás Község Önkormányzatának és Intézményeinek Közbeszerzési szabályzat Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 52/2017. (IV.26.) határozattal elfogadásra került Hatályos: 2017.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 6. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 6. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 6. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására Előadó: Ribányi

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. október 13. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008. szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A szabályzat célja A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sásd Város Önkormányzata,

Részletesebben

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény alapján

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény alapján SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján Hatályos: 2018. október 25. napjától I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA és HATÁLYA

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM 2015 Hatályos: 2015.11.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 Általános bevezető A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM,

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 157/2008. (IX. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog, Város Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: A Dorogi Városüzemeltetési

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2. számú melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA a közbeszerzési eljárások rendjéről, szervezeti feltételeiről és lefolytatásának menetéről A Szabályzatot Miskolc

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-5/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 67/2007. (VI. 27.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2017 Jóváhagyta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 56./2017.(III.28.) határozatával TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gombai Polgármesteri Hivatal

Gombai Polgármesteri Hivatal Gombai Polgármesteri Hivatal 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 433-927 Fax: (29) 433-894 e-mail: hivatal@gomba.hu 271/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat melléklete A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására 4/2. sz. melléklet Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Hatályos: március 28.

Hatályos: március 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 28. GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásaiban résztvevő

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Cím: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Cím: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Cím: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Email: forum@paszto.hu Szám:1-201/2016. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Kibocsátó képviseletében:

Kibocsátó képviseletében: 2/2016. számú szabályzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. -ban foglalt kötelezettség alapján a közbeszerzési eljárások belső, részletes szabályainak meghatározására

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

Kibocsátó képviseletében:

Kibocsátó képviseletében: 62/2017. számú szabályzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. -ban foglalt kötelezettség alapján a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata 35 Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 36 HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Heves Megye Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 19/2011 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésén

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és. Polgármesteri Hivatala. Közbeszerzési Szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és. Polgármesteri Hivatala. Közbeszerzési Szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata 2015. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata 1 I. Fejezet Bevezető

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA 53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: - A Kbt. előírásai szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások során a Társaság Gyula Város Önkormányzata

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2016. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE 9. IKTATÓSZÁM: 35-6/2016. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosítására, valamint

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és. Polgármesteri Hivatala. Közbeszerzési Szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és. Polgármesteri Hivatala. Közbeszerzési Szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata 2018 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet Bevezető

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa február 3-i ülésére

Előterjesztés a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 4. Előterjesztés a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: közbeszerzési szabályzat módosítása

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására Eseti Közbeszerzési Szabályzat közbeszerzési eljárás lefolytatására Nyúl Községi Önkormányzat a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás NAPIREND SORSZÁMA: 1. MELLÉKLET: - TÁRGY: A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás és a Re-Kom Nonprofit Kft. között létrejött közfeladat-ellátási szerződés módosítása

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 20/2012. (IV. 25.) Többcélú Társ. hat. 1. számú melléklete Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalomjegyzék PREAMBULUM...3 I. A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013.

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. Elfogadva 13/2013/KGY (II. 27.) határozattal Az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVlll. törvény

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. március 29. napjától 2. oldal I. A BESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 1. A szabályzat célja,

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat alapján Egységes szerkezetben a 250/2015. (VI. 30.) és 691/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozatokkal

Részletesebben

(2) Amennyiben a döntési jogosult az (1) bekezdés a- b) pontjai esetében a felhívás és dokumentáció legfontosabb feltételeiről dönt, külön döntés a fe

(2) Amennyiben a döntési jogosult az (1) bekezdés a- b) pontjai esetében a felhívás és dokumentáció legfontosabb feltételeiről dönt, külön döntés a fe 1. melléklet a 16/2016. (III. 24.) határozathoz Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának és Intézményeinek KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyöstarján Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közbeszerzésekről

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata

CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata Cseszt Regélő Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése az A 35/2013 (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja 2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok 3. Alapelvek 4. A Szabályzat hatálya 5. Értelmező rendelkezések

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Rábapatona Község Önkormányzatának BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. szeptember 15-től TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/257-23/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT június 19. 2013. PRIMOM Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Vállalkozásélénkít ő Alapítvány (a továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen Szabályzat elfogadásával a közbeszerzési eljárások belső

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben