Kiindulási alap a szerződéses feltételek megállapításához (INDIKATÍV TERM SHEET)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiindulási alap a szerződéses feltételek megállapításához (INDIKATÍV TERM SHEET)"

Átírás

1 Kiindulási alap a szerződéses feltételek megállapításához (INDIKATÍV TERM SHEET) Széchenyi Tőkebefektetési Alap mint Befektető és a. Társaság és Társaságot tulajdonló magánszemélyek mint Tulajdonosok között EGYÜTTMŰKÖDÉS.. E Ft BEFEKTETÉS végrehajtására és.. E Ft TAGI KÖLCSÖN nyújtása vonatkozásában Dátum A JELEN INDIKATÍV TERM SHEET MEGÁLLAPÍTJA A FELEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A MEGVALÓSÍTANDÓ BEFEKTETÉS LÉNYEGES FELTÉTELEIT. A BEFEKTETÉS LÉTREJÖTTE A BEFEKTETŐ SZÁMÁRA KIELÉGÍTŐ JOGI, PÉNZÜGYI, MŰSZAKI ÉS ÜZLETI ÁTVILÁGÍTÁSNAK ÉS A FELEK ÁLTAL ELFOGADHATÓ TRANZAKCIÓS DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS MEGKÖTÉSÉNEK, ILLETVE ENNEK ALAPJÁN A BEFEKTETŐ IGAZGATÓSÁGA ÁLTAL MEGHOZOTT JÓVÁHAGYÁS, VALAMINT A TRANZAKCIÓS DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐÍRT FELTÉTELEK TELJESÜLÉSÉNEK FÜGGVÉNYE. A JELEN INDIKATÍV TERM SHEET ALÁÍRÁSA ÉS ELFOGADÁSA NEM TEREMT A FELEK SZÁMÁRA SZERZŐDÉSKÖTÉSI KÖTELEZETTSÉGET, NEM HOZ LÉTRE A FELEK KÖZÖTT ELŐSZERZŐDÉST.

2 Indikatív Term Sheet Bevezetés 1. Befektető A Széchenyi Tőkebefektetési Alap (a továbbiakban: Befektető vagy SZTA) célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV) támogatása oly módon, hogy tőke formájában forrást biztosítson a növekedést megalapozó struktúraváltáshoz, technológiai fejlesztésekhez és az üzleti tevékenység bővítéséhez. A Befektető által a jelen Term Sheet alapján a Társaságban végrehajtott Tőkeemelés az Európai Bizottságnak az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) alapján csekély összegű ( de minimis ) támogatásnak minősül. A Széchenyi Tőkebefektetési Alap pénzügyi befektetőként jár el, a Társaság operatív irányításában nem kíván részt venni. 2. A Befektetés céltársasága 3. A Befektetés leírása A Befektetés céltársasága a. Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Céltársaság), feltéve, hogy a befektetési döntéskor megfelel a Széchenyi Tőkebefektetési Alap feltételeinek. A Befektető az alábbi lépésekben tőkeemelés (a továbbiakban: Tőkeemelés) útján a 4. pont szerinti részesedést kíván szerezni a Céltársaságban: Tőkeemelés I. Ütem összege (szindikátusi szerződéskötést követően): [****] E Ft Tőkeemelés II. Ütem összege (Üzleti terv alapján): [****] E Ft Tulajdonosi kölcsön összege: [****] E Ft Befektetés futamideje:.. hónap A Befektetésből a jegyzett tőkéhez hozzájárulás és a tőketartalékba helyezés arányát a Befektető határozza meg a Társaságban megszerzendő részesedése arányának figyelembevételével. A tulajdonosi kölcsön a jelen Term Sheet-ben rögzített előfeltételek teljesülése esetén, valamint a Szindikátusi Szerződésben foglaltak alapján kerül a Céltársaság részére rendelkezésre bocsátásra (a továbbiakban: Tagi Kölcsön) 4. Tulajdonosok tulajdonosi arány Név: Összesen A Társaság jelenlegi tulajdonosi struktúrája: Jegyzett tőke összege Tőketartalékba helyezett összeg (Ft) tulajdonosi arány % szavazati arány % 2

3 Név: Befektető Összesen A Társaság befektetést követő tulajdonosi struktúrája: Jegyzett tőke összege Tőketartalékba helyezett összeg (Ft) tulajdonosi arány % szavazati arány % 5. A Befektetés felhasználása A befektetés célja: A tőke (tagi kölcsön) tervezett felhasználási területei és a nagyságrendek: Forrás felhasználási terv ( x) Összeg (E Ft) A Befektetés felhasználásának módosításához kapcsolódó jog A fentiekben rögzítésre kerültek a befektetés felhasználásnak irányai és az ezekhez rendelt pénzügyi kondíciók. A Befektető tudomásul veszi, hogy ezek csak tervezett irányok és pénzügyi paraméterek, azaz a Társaság piaci környezet átalakulására reagáló intézkedése(i) e téren változást generálhatnak. Ennek figyelembe vételével a Befektető és a Tulajdonosok megállapodnak abban, hogy a Befektetés felhasználásának megváltoztatásához amit a Menedzsment vagy a Tulajdonosok kezdeményeznek a Befektető előzetes írásos hozzájárulása szükséges. 6. A Befektetés előfeltétele A Befektetés legfontosabb előfeltételei többek között (de nem kizárólagosan): - A Széchenyi Tőkebefektetési Alap tranzakciós feltételeinek való megfelelés; - a Befektető Igazgatóságának jóváhagyó döntése; - a Társaság teljes jogi, pénzügyi átvilágításának a Befektető számára elfogadható eredménnyel történő lezárása; - A Befektető és a Tulajdonosok közötti tranzakciós dokumentáció elkészítése és aláírása (szindikátusi szerződés, tőkeemelési dokumentáció, stb.), és az azokban foglalt előfeltételek teljesítése, amelynek legfontosabb elemeit érintően a jelen Term Sheet-ben rögzítettek tekinthetőek irányadónak; - a Tranzakciós Dokumentumok aláírása és a Befektetés rendelkezésre bocsátása között nem történik Lényeges Hátrányos Változás 1 a 1 "Lényeges Hátrányos Változás" olyan esemény megtörténtét vagy körülmény felmerülését (önmagában vagy más előzetes eseménnyel együtt vizsgálva) jelenti, amely a Befektető megítélése szerint lényegesen hátrányos hatással van a Céltársaság eszközeire, pénzügyi vagy gazdasági helyzetére, vagy veszélyezteti Céltársaság Befektetéssel összefüggésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését, vagy amelynek következtében a Céltársaság nem lesz képes adósságainak teljesítésére. 3

4 Céltársaság státuszával, működésével, üzletével vagy tulajdonosával kapcsolatban; - a Társaság x évekre szóló üzleti tervét a Befektető és a Céltársaság taggyűlése elfogadta; - ügyvezető/vezető állású munkavállaló biztosított tekintetében a Befektető, mint kedvezményezett vonatkozásában a Befektetés összegével megegyező mértékű, és a Befektetővel egyeztetett tartalmú életbiztosítási/d&o felelősségbiztosítási szerződés megkötése (opcionális); - a Társaság jelenlegi hitelezője írásban hozzájárult a Befektetéshez; - a Társaság a de minimis alapon nyújtott EK támogatások szabályainak megfelel (1998/2006/EK rendelet alapján). 7. A Befektetés ütemezése 8. Tagi kölcsön feltételei A befektetés folyósítására. ütemben kerül sor. Az. E Ft tőkebefizetés teljesítésére a felek által aláírt szindikátusi szerződésben rögzített feltételek fennállása esetén, tőkeemelés formájában kerül sor. Ezen tőkeemeléssel a Befektető.% tulajdonosi részesedést szerez a Társaságban, és ekkortól kezdve megilletik a jelen Indikatív Term Sheetben és a befektetési dokumentációban részletesen meghatározott jogok. A folyósítás feltételei többek között (de nem kizárólagosan) a következők: - a Befektetővel egyeztetett, általa jóváhagyott könyvvizsgáló kerül megválasztásra. - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a székhelye szerinti helyi önkormányzat harminc (30) napnál nem régebbi nemleges igazolásai, hogy a Társaságnak nincs lejárt adó- vagy vámtartozása, - A Társaságnál Felügyelő Bizottság kerül megválasztásra, melybe egy főt (elnök) a Befektető delegál. Tagi Kölcsön összege:. E Ft. Ütemezett folyósítás (nem minden esetben érvényes). Kamat összege: 1 éves BUBOR + kamatfelár. Kamatfelár mértéke: évi.% Törlesztési ütemezés: A Társaság SZTA-n kívüli tulajdonosai által korábban folyósított és a jövőben nyújtandó tagi kölcsöneinek alárendelése az SZTA tagi kölcsönének. Biztosítékok az SZTA tagi kölcsönéből származó kötelezettségek teljesítéséért: - a Társaság ügyvezetőjének/tulajdonosainak készfizető kezességvállalása közjegyzői okiratba foglalva, - az SZTA-n kívüli tulajdonosok üzletrészén alapítandó jelzálog közjegyzői okiratba foglalva, - a Társaság vagyonán, bankszámláján alapítandó jelzálogjog közjegyzői okiratba foglalva (nem feltétlenül első ranghelyen), - a Társaság árbevétel engedményezése, - felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbízás (inkasszó) a Társaság valamennyi bankszámlájára, - további biztosítékok (indokolt esetben a Befektető döntése alapján). 4

5 9. Befektető pénzügyi elvárása 1.) Elvárt Hozam A Befektető pénzügyi elvárása a Tőkeemelés megtérülésén felül a teljes befektetési időszakra (Tőkeemelés (finanszírozás) I. üteme teljes összegének rendelkezésre bocsátása napjától a Befektető kilépése, illetve a Tőkeemelés teljes összegének visszafizetése napjáig) számítva a Céltársaság részére rendelkezésre bocsátott Tőkeemelés összegére vetítve évi.,00% átlagos évi elvárt hozam (nemzetközi standardok szerint IRR = Internal Rate of Return), azaz azt a belső megtérülési ráta alapján számolva, amely legkésőbb a Tőkeemelés végleges visszafizetésekor, illetve megtérülésekor kerül megállapításra és fizetendő meg. 2.) Idő előtti kilépés ellenértéke Amennyiben a Befektetés rendelkezésre bocsátását követő kettő lezárt üzleti év elteltéig (azaz a második teljes üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadását megelőzően) bármelyik Tulajdonos, a Céltársaság vagy a Tulajdonosok által kijelölt harmadik személy megvásárolja a Befektető Céltársaságban fennálló társasági részesedését, akkor a Befektető pénzügyi elvárása a megvásárolni kívánt társasági részesedésre jutó Befektetés összegén felül a Befektetés rendelkezésre bocsátásától a társasági részesedés ellenértékének megfizetéséig terjedő időtartamra számított,00% átlagos évi hozam (nemzetközi standardok szerint IRR = Internal Rate of Return). Ezzel egyidejűleg a Tagi Kölcsön is visszafizetésre kerül. 10. Befektető üzletrészének értékesítése A Befektetés lezárása üzletrész tervezett értékesítése (tervezett kilépés) A Befektető és a Tulajdonosok egyhangú akarattal rögzítik, hogy Befektető tulajdoni részvételét <dátum> napjáig tervezik. Befektető üzletrészének a megvásárlását - a Társaság törzstőkén felüli vagyona terhére és/vagy - a Tulajdonosok tulajdoni részarányuk szerint vagy külön megállapodás alapján rögzített arányban és/vagy - a Tulajdonosok által megjelölt harmadik személy (vagy a fentiek közül bármely szereplő önállóan illetve együttesen, megállapodás szerinti arányban) hajtja végre egy ütemben, vagy az alábbi ütemezésben: első ütemben [ ]. napjáig a Befektetéssel megszerzett üzletrésze [ ]%-át; második ütemben [ ]. napjáig a Befektetéssel megszerzett üzletrésze [ ]%-át; harmadik ütemben a Futamidő utolsó napjáig az első, illetve a második ütemet követően ténylegesen fennmaradt üzletrésze 100%-át. Az egyes kivásárlási időpontokban a kivásárlást megelőzően fennálló tőkebefektetés összegére kell az Elvárt Hozamot időarányosan kiszámolni. A hozamszámításánál figyelembe kell venni a Befektető részére korábban kifizetett osztalékot is. A futamidőre számított teljes Elvárt Hozam legkésőbb az utolsó tőkerészlet kivásárlásával egyidejűleg, egy összegben kerül megfizetésre a Befektető részére. Befektető és a Tulajdonosok illetve a Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Befektető üzletrészeinek értékesítéséhez szükséges üzletrész felosztására vonatkozó és egyéb döntéseket meghozzák, a vonatkozó taggyűlési határozatokat megszavazzák. Tulajdonosok és a Társaság egyetértenek azzal, hogy Befektetőt részesedése fennállásának ideje alatt tényleges tulajdoni részesedésétől függetlenül megillessék a Befektetéskor rögzített tulajdonosi 5

6 külön jogok. Befektető üzletrészének tervezett értékesítési időpontoktól eltérő (azt megelőző) eladása/vétele (Tulajdonosok idő előtti vételi joga) Amennyiben a Tulajdonosok, a Társaság vagy a Társaság legfőbb szerve által kijelölt harmadik személy a tervezett értékesítési időponttól (időpontoktól) eltérő, a tranzakció végrehajtását időben előre hozó vételi ajánlatot tesz a Befektető teljes üzletrészére vonatkozóan, akkor a Befektető köteles azt elfogadni, ha a kivásárlási ajánlattevő(k) a befektetett tőke nominális összegére vonatkozóan éves szinten legalább az Elvárt Hozamot (befektetést követő 2 éven belül az idő előtti kilépés ellenértékét) megfizetik a Befektetőnek (levonva a már megfizetett osztalék összegét). Az üzletrészek értékesítésére eredetileg tervezett években akár egyösszegű kivásárlás esetén is a Befektető által elvárt hozama megegyezik a 9.1. pontban meghatározott normális elvárt hozammal. Befektető vételi joga szerződésszegés vagy tartósan veszteséges működés esetén Amennyiben a befektetési dokumentációban vállalt kötelezettségeket a Tulajdonosok és/vagy a Társaság megszegi, továbbá, ha a Társaság működése tartósan veszteséges (két egymást követő naptári évben a mérleg szerinti eredmény negatív), vagy a Tulajdonosok és/vagy a Társaság a lentebb részletezett "drag along" jogokat sérti meg, a Tulajdonosok Társaságban fennálló társasági részesedéseire vonatkozó vételi jogát a Befektető gyakorolhatja. Az opciós vételár a tulajdonosi részesedések névértéke 10,00%-a (tíz százaléka), vagy a Befektető által kijelölt könyvvizsgáló vállalkozás által a társasági részesedés tekintetében megállapított érték. Súlyos szerződésszegésnek minősül többek között a Befektető külön jogainak megsértése vagy korlátozása, a Társaság testületeibe történő delegálás szabályainak megsértése, az üzletrészek, illetve tulajdonosi részesedések átruházásra vonatkozó különös rendelkezések megszegése, nem teljesítése, azzal ellentétes intézkedések végrehajtása, a Befektető jogai érvényesítését ténylegesen korlátozó, vagy erre irányuló döntés(ek) hozatala, ügylet(ek) megkötése, vagy bármely hasonló cselekmény, továbbá <egyéb feltételek> nem teljesítése. A Befektető a vételi joga gyakorlására jogosult harmadik személyt kijelölni, aki a kijelöléssel jogosulttá válik arra, hogy egyoldalú nyilatkozattal az opciós áron megvegye a Tulajdonosok, illetve a szerződésszegő Tulajdonos tulajdonában álló üzletrészt, illetve tulajdonosi részesedést. Drag along jog Amennyiben a Befektető kivásárlására a "tervezett kilépés" pontban meghatározott feltételekkel nem kerül sor, vagy szerződésszegési esemény következik be, akkor korlátok nélkül megnyílik a Befektető drag along (azaz együttértékesítési) joga. Ennek értelmében: amennyiben a Befektető harmadik személytől a befektetési dokumentációban meghatározott kondíciókkal rendelkező, legalább a Társaságban meglévő valamennyi üzletrész 51%-ára vonatkozó vételi ajánlatot kap, a Befektető egyoldalú nyilatkozatával kötelezheti a Társaság többi tagját arra, hogy az ajánlat tartalmától függően a teljes társasági részesedésüket vagy abból pro rata annyit értékesítsenek a Befektetővel együtt az ajánlattevő részére, amennyi az ajánlat kielégítéséhez 6

7 szükséges. Abban az esetben, ha a Tulajdonosok a drag along kötelezettséget nem teljesítik, akkor a Befektető jogosult a drag along klauzulában részletezett, harmadik féltől érkező ajánlati áron a drag along szabályok szerint megállapított áron és/vagy a vételi jogban kikötött feltételek szerint az üzletrészek tulajdonjogát pro rata megszerezni, és a tulajdonátszállást követően az őt megillető üzletrészt, illetve tulajdoni részesedést az ajánlattevő részére értékesíteni. Tulajdonosok helytállási kötelezettsége Amennyiben a Befektető kivásárlására a "tervezett kilépés" pontban meghatározott feltételekkel bármely okból nem kerül sor, vagy szerződésszegési esemény következik be, és a Társaság üzletrészei értékesítésre kerülnek, akkor a Tulajdonosok és a Céltársaság az általuk megvalósított értékesítésből származó vételár követelésüket, illetve abból származó minden összeget ezennel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul a Befektetőre engedményezik annak érdekében, hogy a Befektető 9. pont szerinti pénzügyi elvárása megtérülésre kerüljön. A hozam számítása során a Befektető részére már kifizetett osztalékot figyelembe kell venni. 11. A Befektető különjogai Likvidációs, Kielégítési és Hozamelsőbbségi jog A Társaság jogutód nélküli megszűnése, felszámolása vagy végelszámolása (a továbbiakban: Likvidációs esemény) esetén a Befektető üzletrészéhez a többi tagot megelőző elsőbbségi jog kapcsolódik a Társaság vagyonának felosztása tekintetében a Befektető által teljesített Befektetése és az Elvárt Hozam erejéig. A Társaság részben vagy egészben történő értékesítése esetén a Befektetőt a Társaságban megillető üzletrészhez a többi tagot megelőző elsőbbségi jog kapcsolódik az értékesítésből befolyt bevétel tekintetében a Befektető pénzügyileg teljesített Befektetése és az Elvárt Hozam erejéig. A megtérülés és a hozam számításakor a Befektető részére a futamidő alatt már megfizetett elsőbbségi osztalékot is figyelembe kell venni. Egyetértési jog A Befektetőnek a döntést támogató szavazata nélkül nem lehet dönteni a társaság tevékenységét lényegesen befolyásoló Gt. szerint taggyűlési hatáskörbe utaltakon felül különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi kérdésekben (szavazatelsőbbségi jog): - a Társaság fő üzleti tevékenységének megváltoztatása; - leányvállalat létrehozása, más társaságokba történő befektetés, részesedésszerzés; - a Társaság tulajdonában lévő szellemi termékek, know-how-k, szabadalmak, vagy egyéb vagyon értékű jogok megterhelése, elidegenítése, ezen tulajdonokkal kapcsolatos bármilyen, harmadik személlyel kötendő szerződés jóváhagyása amennyiben ezek nem szerepelnek a Társaság üzleti tervében; - kapcsolt vállalkozási ügyletek megkötése (a magyar számviteli törvény szerint meghatározott kapcsolt vállalkozás definíció mellett); - a menedzsment prémiumfeltételeinek meghatározása; - könyvvizsgáló kinevezése és díjazása; - Felügyelő bizottsági tagok kinevezése, díjazásának megállapítása, 7

8 ügyrendjének elfogadása; - üzletrész kívülálló harmadik személyre történő átruházásánál a belegyezés megadása; - [*****]E Ft összeget egyedileg vagy éves együttes összeszámítási értékben meghaladó befektetett eszköz értékesítése, a Társaság által bármilyen ingatlan megvásárlása, ingatlanhoz kapcsolódóan megkötni kívánt opciós vagy adásvételi szerződés, bérleti vagy lízingszerződés jóváhagyása, ingatlanra vonatkozó adásvételi, opciós szerződés bármilyen módosítása, esetleges megszüntetése; - [*****] E Ft összeget egyedileg vagy éves együttes összeszámítási értékben meghaladó és a rendes gazdálkodási tevékenység körén kívüli kötelezettségvállalás vagy annak módosításának jóváhagyása, ideértve bármely olyan ügyletet, amely alapján a Társaság a bevételét harmadik személy részére engedményezi, megterheli, vagy más módon átengedi; - bármely kölcsön, hitel, lízing felvétel kivéve a Befektető által rendelkezésre bocsátott Tagi Kölcsönt - tekintetében hitelfelvétel, kölcsön, garancia nyújtása (ide nem értve a Társaság vevői részére biztosított halasztott fizetést vagy részletfizetést) vagy egyéb mérlegen kívüli kötelezettségvállalás, tovább meglévő kölcsön visszafizetés, elengedés, beszámítás engedélyezése, vagy bármely módosítás jóváhagyása; - hozzájárulás megadása a Céltársaság üzletrészei értékesítéséhez, megterheléséhez, elzálogosításához, ezzel kapcsolatos bármilyen, harmadik személlyel kötendő szerződés jóváhagyása; - az egyes üzletrészekhez fűződő jogok megváltoztatása, illetve azok átalakítása; - döntés osztalék illetve osztalékelőleg fizetéséről, az osztalékpolitika meghatározásáról; - a számviteli törvény szerinti éves üzleti terv, beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; - bármilyen Európai Uniós, vagy hazai forrásokkal kapcsolatos, vagy közbeszerzési pályázaton történő részvétel, pályázati anyag benyújtása vagy egyéb nyilatkozattétel jóváhagyása; - leányvállalatok tekintetében a fenti kérdésekben történő döntéshozatal. - olyan szerződés megkötésének, módosításának jóváhagyása, amelyet a Céltársaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt; - hozzájárulás megadása a Céltársaság üzletrészei értékesítéséhez, megterheléséhez, elzálogosításához, ezzel kapcsolatos bármilyen, harmadik személlyel kötendő szerződés jóváhagyása. Befektető szavazatelsőbbségi jogát csak indokolt esetben gyakorolhatja. A Tulajdonosok részéről osztalék, osztalékelőleg vagy korábbi, ki nem fizetett osztalék kifizetésére tett javaslat kapcsán a Befektető akkor élhet vétójogával, ha a kifizetés értékelése szerint veszélyeztetné a Társaság kiegyensúlyozott működését rövid- és hosszútávon, illetve veszélyeztetné a Befektető részesedésének hozammal növelt, tervezett időben történő kivásárlását. Vezető tisztségviselők eltávolításának joga A Befektető jogosult a Menedzsment tagjainak visszahívására az alábbi események bekövetkeztekor: 8

9 évi és azt követő eredmények függvényében a mindenkor érvényes éves üzleti tervben az árbevétel tekintetében mutatkozó...%-os negatív eltérés esetén, évi és azt követő eredmények függvényében a mindenkor érvényes éves üzleti tervben az adózás előtti eredmény tekintetében mutatkozó.%-os negatív eltérés esetén; - amennyiben valamely vezető tisztségviselő három hónapot meghaladó akadályoztatást szenved vagy jogerős elmarasztaló ítélet születik ellene (kivéve a közlekedési kihágásokat); - amennyiben a Befektetést szabályozó szindikátusi szerződés tekintetében a Társaság súlyos szerződésszegést követ el, és ezt a Társaság a felszólítást követő 30 nap alatt nem orvosolja, vagy nem fogad el ennek megszűntetésére a Befektető által is előzetesen jóváhagyott cselekvési tervet; - amennyiben a Szindikátusi Szerződés által előírt adatszolgáltatási kötelezettségének Szindikátusi szerződés által szabályozott módon nem vagy késve tesz eleget a Társaság. Osztalékfizetéshez kapcsolódó jogok (nem minden esetben érvényes) - Befektetőt osztalékfizetés esetén a többi Tulajdonost megelőzően, a pénzügyileg teljesített befektetése tekintetében a 9.1 pont szerinti adott évre vonatkozó Elvárt Hozam erejéig elsőbbségi osztalék illeti meg. - Amennyiben a Társaság taggyűlése által, döntéssel meghatározott, osztalékfizetésre rendelkezésre álló alap a rögzített elsőbbségi osztalék kifizetésén túl ezt meghaladó osztalék kifizetésére is fedezetet nyújt, akkor a fennmaradó összeg felosztása az alábbiak szerint történik: a Befektető részesedése..%, míg a teljes osztalékalap..% a befektetőn túli Tulajdonosok között, tulajdoni arányuknak megfelelően kerül felosztásra. 12. A Társaság testületeibe tagok delegálása A Társaság három tagú felügyelő bizottságot hoz létre, amelybe egy tagot a Befektető, kettő tagot pedig a Tulajdonosok delegálnak. A Tulajdonosok elfogadják az FB elnökének személyére vonatkozóan a Befektető által javasolt tag megválasztását. (Az FB határozatainak elfogadásához, valamennyi tag egyetértése szükséges. Ameddig a Társaság korlátolt felelősségű társasági cégformában működik, a vezető tisztségviselők a Társaság ügyvezetői.) 13. Jelentések A Tulajdonosok és a Társaság vállalják, hogy a Befektetővel a döntés-előkészítés, a szerződéskötés és a Befektető tulajdonosi részvételéhez kötött egyéb feltételek teljesítése során együttműködnek. Kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy kedvező befektetői döntés esetén a tranzakciós szerződés megkötéséig, illetve az ennek kapcsán meghatározott időpontig a Társaság létesítő okiratát, működési formáját és tevékenységét nem módosítják. Jelen Term Sheet aláírását követően szerződéskötésig jelentősebb. E Ft-ot meghaladó értékű kötelezettséget csak a normál működés keretében, az üzleti terv megvalósítása érdekében vállalnak. A Tulajdonosok és a Társaság ezen túl vállalják, hogy az átvilágításhoz szükséges valamennyi releváns adatot, iratot és információt hiánytalanul és soron kívül rendelkezésre bocsátják azon személyeknek és szervezeteknek megfelelő 9

10 titoktartás mellett, amelyek ezt a feladatot a Befektető megbízásából látják el. A Társaság havi és negyedéves rendszerességgel a Befektető által meghatározott formában és tartalommal jelentéseket készít a Befektető részére. 14. Versenytilalom A Tulajdonosok vállalják, hogy mindaddig, ameddig a Társaságban tulajdonrésszel rendelkeznek, sem közvetve nem vesznek részt olyan termék vagy szolgáltatás előállításában, illetve értékesítésében, valamint sem közvetlenül, sem közvetve (pl. hozzátartozójukon keresztül) nem szereznek részesedést olyan társaságban, amely versenyez a Társaság tevékenységével. (A fenti pont előre egyeztetett egyedi esetekben figyelmen kívül hagyható. Pl.: A célvállalat tulajdonosa már a befektetés időpontjában tulajdonos egy azonos piacon, de kiegészítő tevékenységet végző vállalatban. A másik cég a célvállalat piaci érdekeinek érvényesülését nem veszélyeztetheti.) A Tulajdonosok nem tartanak, illetve szereznek közvetlen vagy közvetett részesedést, illetve nem töltenek be vezető tisztséget, kulcspozíciót, állást, nem nyújtanak tanácsot versenyző tevékenységet végző társaságban, illetve társaságnak. Amennyiben bármely Tulajdonos a fenti kötelezettségvállalást megszegi, abban az esetben a Befektetőt opciós jog illeti meg a Tulajdonos Társaságban fennálló üzletrészére. A Társasággal munkaviszonyban álló vezető személyek fentiekkel azonos versenykorlátozása a munkaszerződésekbe beillesztésre, a már elfogadott munkaszerződések pedig ennek megfelelően módosításra kerülnek. 15. Átruházásra vonatkozó különös rendelkezések A Társaság üzletrésze adásvételtől eltérő jogcímen nem szerezhető meg. Elővásárlási jog Valamely tag üzletrészének külső harmadik személy részére történő értékesítése esetén a Befektetőt elővásárlási jog illeti meg. Ha valamely Tulajdonos a Társaságban fennálló részesedését egy másik Tulajdonosra kívánja átruházni, akkor is elsőként a Befektetőt illeti meg az elővásárlási jog. Üzletrész értékesítés taggyűlési jóváhagyása Amennyiben bármely tag a társasági részesedését kívülálló harmadik félre kívánja átruházni, az átruházáshoz szükséges a Társaság legfőbb szervének előzetes beleegyezése. A harmadik személy Társaságba történő belépését csak akkor lehet megtagadni, ha a harmadik személy a Társaság versenytársa, vagy az veszélyezteti a Céltársaság hosszú távú működését vagy érdekeit. A Befektető társasági részesedésének értékesítéséhez a legfőbb szerv jóváhagyása nem szükséges, a Befektetőt a jóváhagyás kérdésében szavazattöbbség illeti meg. Drag along jog Amennyiben a befektető kivásárlására a "tervezett kilépés" pontban meghatározott feltételekkel nem kerül sor, vagy szerződésszegési esemény következik be, akkor bármely harmadik féltől származó a Társaság társasági részesedésére vonatkozó ajánlat esetében bármely Tulajdonos vagy a Befektető 10

11 (kivéve a szerződésszegési eseményért felelős tulajdonos) egyoldalú nyilatkozatával kötelezheti a Társaság többi tagját és a Befektetőt, hogy fennálló teljes részesedésüket vagy a részesedésükből pro rata a tranzakcióhoz szükséges mértéket a harmadik személy részére értékesítsék az általa elfogadott kondíciók mellett, amennyiben a felajánlott vételár eléri, vagy meghaladja a Társaság teljes értéke (összes üzletrészének együttes értéke) esetén a.. E Ft összeget. A Befektető Drag along joga korlátok nélkül nyílik meg, amely szerint bármilyen vételi ajánlatot elfogadhat. Tag along jog Amennyiben a Társaság egy vagy több tagja "tervezett kilépés" időpontját követően a fenti Drag along jog pontban foglalt szabályok mentén harmadik féltől ajánlatot kap üzletrészei megvásárlására, a többi tulajdonosnak joga van arra, hogy az ajánlatot kapó tulajdonos(ok)kal megegyező feltételekkel értékesítsék az üzletrészüket. Így az ajánlatot kapó tulajdonosok az üzletrészeiket csak e jog gyakorlóinak üzletrészeivel együtt adhatják el. Az ajánlatot kapó tulajdonosok értékesítési szándékának írásos bejelentését (mely bejelentés az értékesítés feltételeit is tartalmazza) követő 15 (tizenöt) napon belül jogosult a többi tulajdonos közölni e tag(ok)kal írásban, hogy élni kívánnak az együttes eladás (tag along) jogával. 16. Szerződésszegési események A Felek szerződésszegésnek tekintik az alábbiakat: - a Befektetés meghatározott céltól, illetve céloktól eltérő felhasználása; - a taggyűlés összehívásával, illetve a szavazati jogok gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségek megszegése; - adatszolgáltatási kötelezettségek megsértése; - a Befektető ellenőrzési jogainak gyakorlásában való akadályozása, korlátozása, illetve az ellenőrzés lehetetlenné tétele; - versenytilalmi rendelkezések megszegése; - amennyiben bármelyik társasági részesedés a Szindikátusi Szerződésben foglalt rendelkezések megszegésével vagy az itt rögzített előfeltételek be nem tartásával átruházásra kerül; - amennyiben a Céltársaság ellen jogerősen felszámolási eljárás, csődeljárás vagy végelszámolási eljárás indul; - a Befektető jogainak, a testületi delegálás szabályainak, valamint a társasági szerződés vagy a jelen Szerződés rendelkezéseinek felróható megsértése, nem teljesítése, - ha a Céltársaság bármely bankkal, vagy más hitelezőjével szemben a köztük létrejött jogviszony alapjául szolgáló szerződést oly módon szegi meg, hogy a banknak vagy más hitelezőnek a Céltársasággal szemben fennálló kötelezettségeinek kielégítési joga megnyílik, vagy a bank, vagy más hitelező a Céltársasággal szembeni követeléseit egyoldalú nyilatkozattal lejárttá teheti; - a Futamidő utolsó napjáig nem történik meg a Befektető kivásárlása. 17. Titoktartás Jelen Indikatív Term Sheet-ben rögzített információk és adatok szigorúan bizalmasak, melyeket egyik fél sem tehet hozzáférhetővé harmadik személy számára, kivéve a felek tulajdonosait, leányvállalatait, társvállalatait, tanácsadóit, illetve ha erre bármelyik felet jogszabály kötelezi. Jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a feleket az Indikatív Term Sheet megszűnésétől függetlenül 11

12 terheli. Ez a rendelkezés kötelező érvényű. 18. Kizárólagosság, kötelezettségvállalások A Társaság és a Tulajdonosok vállalják, hogy jelen Term Sheet aláírását követő 90 (kilencven) napon belül sem maguk, sem a közvetlen vagy közvetett tulajdonukban álló társaságok, a Befektetőn, illetve a képviseletében eljáró Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt-n kívül más személlyel nem kezdeményeznek sem hivatalos, sem nem hivatalos természetű tárgyalásokat a Társaságba történő tőkebefektetésről, illetve a Társaság üzletrész értékesítéséről, illetve nem vesznek részt semmilyen olyan ügyben, ami jellegénél fogva közvetve vagy közvetlenül konkurálhat a jelen Indikatív Term Sheet-ben tervezett tranzakcióval, illetőleg ilyen tárgyaláson nem vesznek részt. A Tulajdonosok jelen Term Sheet aláírását követő 8 napon belül megszüntetnek minden jelenleg folyamatban lévő, más befektetőkkel folytatott olyan tárgyalást és megbeszélést, amely érintheti a jelen Indikatív Term Sheet-ben leírt tranzakciót. Abban az esetben, ha a Befektetőt képviselő Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részéről a jelen Term Sheet aláírása legkésőbb <dátum> napjáig nem történik meg, akkor a jelen pontban vállalt kizárólagossági kötelezettségvállalás automatikusan a következő munkanaptól hatályát veszti (ez a többi pont hatályát nem érinti). A kizárólagosságot megszegő Tulajdonos, Társasság köteles a Befektető részére ,- Ft összegű kötbér megfizetésére. Amennyiben az Igazgatóság pozitív, a Befektetést támogató döntését követően a Befektetés a Társaságnak felróható ok miatt hiúsul meg, úgy a Társaság köteles ,- Ft összegű kötbért a Befektető részére megfizetni. A Társaságnak felróható oknak minősül, ha (i) a Befektetést támogató, pozitív befektetői Igazgatósági döntést követően a Társaság vagy a Tulajdonosok érdekkörében felmerült okból [DÁTUM] napjáig sem kerül sor a tranzakciós dokumentáció aláírására; (ii) a Társaság átvilágítása alapján az Igazgatóság által a Befektetéshez támasztott ésszerű és elfogadható feltételt a Társaság nem vagy a Tulajdonosok nem fogadják el. Ez a rendelkezés kötelező érvényű. 19. Tranzakciós költségek A Felek a tranzakció kapcsán felmerülő költségeiket maguk fedezik. Ha a Felek másként nem állapodnak meg, a jogi és a pénzügyi átvilágítás teljes költsége a Befektetőt terheli, míg a Tranzakciós dokumentáció elkészítésének költsége megosztott. A Célvállalkozás a Befektetés összegének 1%-ával megegyező mértékű Tranzakciós Dokumentáció elkészítési díjat köteles megfizetni. 20. Irányadó jog A jelen Indikatív Term Sheet-ben foglaltakra a magyar jog irányadó. Ez a rendelkezés kötelező érvényű. 12

13 Ezen indikatív Term Sheet a Befektetés mai napon legfontosabbnak ítélt feltételeinek összefoglalására és rögzítésére hivatott, önálló jogi kötő erővel a 18. és 20. pontok kivételével nem bír. A Befektetés jelen indikatív Term Sheet-ben meghatározott feltételei a Társaság átvilágítása során megismert pénzügyi és jogi kockázatoknak megfelelően a későbbiek során kiegészítésre, bővítésre és további részletezettségre kerülnek. Ezen indikatív Term Sheet a Felek között jogi kötelmet, beleértve későbbi szerződéskötési kötelezettséget nem hoz létre, melyre tekintettel, előszerződésként nem értelmezhető. Felek kifejezetten kizárják annak lehetőségét, hogy jelen indikatív Term Sheet alapján bíróság a tranzakciós dokumentumokat a Felek között létrehozza. A Felek a jelen Indikatív Term Sheet-et egyeztették és azt a Tulajdonosok és a Társaság aláírásukkal látták el. Kelt: Tulajdonos(ok) Társaság Záradék Jelen Indikatív Term Sheet nem teljes körű. Befektető fenntartja a jogot, hogy a Társaság pénzügyi és jogi átvilágítása során feltárt körülmények és kockázatok alapján, valamint a Társasággal és a Tulajdonosokkal folytatott, a Befektetés rendelkezésre bocsátásának időpontját megelőző tárgyalások alapján meghozott befektetési döntésekben, illetve az ezeknek megfelelően előkészítésre kerülő befektetési dokumentációban a Befektetés feltételeit a jelen Indikatív Term Sheet-ben foglaltaktól eltérően határozza meg. Befektető fenntartja a jogot, hogy a befektetési döntések és a befektetési dokumentáció a jelen Indikatív Term Sheet-ben foglaltakhoz képest többletfeltételeket, illetve a Befektető számára további biztosítékokat tartalmazzon. K.m.f. Széchenyi Tőkebefektetési Alap képviseli: Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. 13

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Szigorúan Bizalmas Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető. Társaság Társaságot

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vállalkozásokkal, egyéb gazdálkodó szervezetekkel megkötött forint alapú hitel/kölcsön és egyéb kockázatvállalási ügyletekben A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezettel (továbbiakban:

Részletesebben

90/2010. számú ügyvitelii utasítás 14. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT a 2. számú módosítással egységes szerkezetben A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 79/2009.(XII. 3.) számú kuratóriumi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív-

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 5-től Jelen Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat (a továbbiakban: ASZK Kezességi Üzletszabályzat) az Agrár Széchenyi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Jelen Üzletszabályzat az Alapítvány

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. augusztus 27. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében Általános Üzletszabályzat 22. sz. melléklete Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú garancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban: Szerződés)

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú garancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2015. január 26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 4 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól ÜZLETSZABÁLYZAT az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos:

Részletesebben

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA Hatályos: 2014. március 15. napjától - 1 - I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között SZERZŐDÉSSZÁM: AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS [ ] és AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE között AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. március 27-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II.

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK START Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2010. január 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Tőkegarancia Pénzügyi

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben