Kiindulási alap a szerződéses feltételek megállapításához (INDIKATÍV TERM SHEET)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiindulási alap a szerződéses feltételek megállapításához (INDIKATÍV TERM SHEET)"

Átírás

1 Kiindulási alap a szerződéses feltételek megállapításához (INDIKATÍV TERM SHEET) Széchenyi Tőkebefektetési Alap mint Befektető és a. Társaság és Társaságot tulajdonló magánszemélyek mint Tulajdonosok között EGYÜTTMŰKÖDÉS.. E Ft BEFEKTETÉS végrehajtására és.. E Ft TAGI KÖLCSÖN nyújtása vonatkozásában Dátum A JELEN INDIKATÍV TERM SHEET MEGÁLLAPÍTJA A FELEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A MEGVALÓSÍTANDÓ BEFEKTETÉS LÉNYEGES FELTÉTELEIT. A BEFEKTETÉS LÉTREJÖTTE A BEFEKTETŐ SZÁMÁRA KIELÉGÍTŐ JOGI, PÉNZÜGYI, MŰSZAKI ÉS ÜZLETI ÁTVILÁGÍTÁSNAK ÉS A FELEK ÁLTAL ELFOGADHATÓ TRANZAKCIÓS DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS MEGKÖTÉSÉNEK, ILLETVE ENNEK ALAPJÁN A BEFEKTETŐ IGAZGATÓSÁGA ÁLTAL MEGHOZOTT JÓVÁHAGYÁS, VALAMINT A TRANZAKCIÓS DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐÍRT FELTÉTELEK TELJESÜLÉSÉNEK FÜGGVÉNYE. A JELEN INDIKATÍV TERM SHEET ALÁÍRÁSA ÉS ELFOGADÁSA NEM TEREMT A FELEK SZÁMÁRA SZERZŐDÉSKÖTÉSI KÖTELEZETTSÉGET, NEM HOZ LÉTRE A FELEK KÖZÖTT ELŐSZERZŐDÉST.

2 Indikatív Term Sheet Bevezetés 1. Befektető A Széchenyi Tőkebefektetési Alap (a továbbiakban: Befektető vagy SZTA) célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV) támogatása oly módon, hogy tőke formájában forrást biztosítson a növekedést megalapozó struktúraváltáshoz, technológiai fejlesztésekhez és az üzleti tevékenység bővítéséhez. A Befektető által a jelen Term Sheet alapján a Társaságban végrehajtott Tőkeemelés az Európai Bizottságnak az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) alapján csekély összegű ( de minimis ) támogatásnak minősül. A Széchenyi Tőkebefektetési Alap pénzügyi befektetőként jár el, a Társaság operatív irányításában nem kíván részt venni. 2. A Befektetés céltársasága 3. A Befektetés leírása A Befektetés céltársasága a. Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Céltársaság), feltéve, hogy a befektetési döntéskor megfelel a Széchenyi Tőkebefektetési Alap feltételeinek. A Befektető az alábbi lépésekben tőkeemelés (a továbbiakban: Tőkeemelés) útján a 4. pont szerinti részesedést kíván szerezni a Céltársaságban: Tőkeemelés I. Ütem összege (szindikátusi szerződéskötést követően): [****] E Ft Tőkeemelés II. Ütem összege (Üzleti terv alapján): [****] E Ft Tulajdonosi kölcsön összege: [****] E Ft Befektetés futamideje:.. hónap A Befektetésből a jegyzett tőkéhez hozzájárulás és a tőketartalékba helyezés arányát a Befektető határozza meg a Társaságban megszerzendő részesedése arányának figyelembevételével. A tulajdonosi kölcsön a jelen Term Sheet-ben rögzített előfeltételek teljesülése esetén, valamint a Szindikátusi Szerződésben foglaltak alapján kerül a Céltársaság részére rendelkezésre bocsátásra (a továbbiakban: Tagi Kölcsön) 4. Tulajdonosok tulajdonosi arány Név: Összesen A Társaság jelenlegi tulajdonosi struktúrája: Jegyzett tőke összege Tőketartalékba helyezett összeg (Ft) tulajdonosi arány % szavazati arány % 2

3 Név: Befektető Összesen A Társaság befektetést követő tulajdonosi struktúrája: Jegyzett tőke összege Tőketartalékba helyezett összeg (Ft) tulajdonosi arány % szavazati arány % 5. A Befektetés felhasználása A befektetés célja: A tőke (tagi kölcsön) tervezett felhasználási területei és a nagyságrendek: Forrás felhasználási terv ( x) Összeg (E Ft) A Befektetés felhasználásának módosításához kapcsolódó jog A fentiekben rögzítésre kerültek a befektetés felhasználásnak irányai és az ezekhez rendelt pénzügyi kondíciók. A Befektető tudomásul veszi, hogy ezek csak tervezett irányok és pénzügyi paraméterek, azaz a Társaság piaci környezet átalakulására reagáló intézkedése(i) e téren változást generálhatnak. Ennek figyelembe vételével a Befektető és a Tulajdonosok megállapodnak abban, hogy a Befektetés felhasználásának megváltoztatásához amit a Menedzsment vagy a Tulajdonosok kezdeményeznek a Befektető előzetes írásos hozzájárulása szükséges. 6. A Befektetés előfeltétele A Befektetés legfontosabb előfeltételei többek között (de nem kizárólagosan): - A Széchenyi Tőkebefektetési Alap tranzakciós feltételeinek való megfelelés; - a Befektető Igazgatóságának jóváhagyó döntése; - a Társaság teljes jogi, pénzügyi átvilágításának a Befektető számára elfogadható eredménnyel történő lezárása; - A Befektető és a Tulajdonosok közötti tranzakciós dokumentáció elkészítése és aláírása (szindikátusi szerződés, tőkeemelési dokumentáció, stb.), és az azokban foglalt előfeltételek teljesítése, amelynek legfontosabb elemeit érintően a jelen Term Sheet-ben rögzítettek tekinthetőek irányadónak; - a Tranzakciós Dokumentumok aláírása és a Befektetés rendelkezésre bocsátása között nem történik Lényeges Hátrányos Változás 1 a 1 "Lényeges Hátrányos Változás" olyan esemény megtörténtét vagy körülmény felmerülését (önmagában vagy más előzetes eseménnyel együtt vizsgálva) jelenti, amely a Befektető megítélése szerint lényegesen hátrányos hatással van a Céltársaság eszközeire, pénzügyi vagy gazdasági helyzetére, vagy veszélyezteti Céltársaság Befektetéssel összefüggésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését, vagy amelynek következtében a Céltársaság nem lesz képes adósságainak teljesítésére. 3

4 Céltársaság státuszával, működésével, üzletével vagy tulajdonosával kapcsolatban; - a Társaság x évekre szóló üzleti tervét a Befektető és a Céltársaság taggyűlése elfogadta; - ügyvezető/vezető állású munkavállaló biztosított tekintetében a Befektető, mint kedvezményezett vonatkozásában a Befektetés összegével megegyező mértékű, és a Befektetővel egyeztetett tartalmú életbiztosítási/d&o felelősségbiztosítási szerződés megkötése (opcionális); - a Társaság jelenlegi hitelezője írásban hozzájárult a Befektetéshez; - a Társaság a de minimis alapon nyújtott EK támogatások szabályainak megfelel (1998/2006/EK rendelet alapján). 7. A Befektetés ütemezése 8. Tagi kölcsön feltételei A befektetés folyósítására. ütemben kerül sor. Az. E Ft tőkebefizetés teljesítésére a felek által aláírt szindikátusi szerződésben rögzített feltételek fennállása esetén, tőkeemelés formájában kerül sor. Ezen tőkeemeléssel a Befektető.% tulajdonosi részesedést szerez a Társaságban, és ekkortól kezdve megilletik a jelen Indikatív Term Sheetben és a befektetési dokumentációban részletesen meghatározott jogok. A folyósítás feltételei többek között (de nem kizárólagosan) a következők: - a Befektetővel egyeztetett, általa jóváhagyott könyvvizsgáló kerül megválasztásra. - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a székhelye szerinti helyi önkormányzat harminc (30) napnál nem régebbi nemleges igazolásai, hogy a Társaságnak nincs lejárt adó- vagy vámtartozása, - A Társaságnál Felügyelő Bizottság kerül megválasztásra, melybe egy főt (elnök) a Befektető delegál. Tagi Kölcsön összege:. E Ft. Ütemezett folyósítás (nem minden esetben érvényes). Kamat összege: 1 éves BUBOR + kamatfelár. Kamatfelár mértéke: évi.% Törlesztési ütemezés: A Társaság SZTA-n kívüli tulajdonosai által korábban folyósított és a jövőben nyújtandó tagi kölcsöneinek alárendelése az SZTA tagi kölcsönének. Biztosítékok az SZTA tagi kölcsönéből származó kötelezettségek teljesítéséért: - a Társaság ügyvezetőjének/tulajdonosainak készfizető kezességvállalása közjegyzői okiratba foglalva, - az SZTA-n kívüli tulajdonosok üzletrészén alapítandó jelzálog közjegyzői okiratba foglalva, - a Társaság vagyonán, bankszámláján alapítandó jelzálogjog közjegyzői okiratba foglalva (nem feltétlenül első ranghelyen), - a Társaság árbevétel engedményezése, - felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbízás (inkasszó) a Társaság valamennyi bankszámlájára, - további biztosítékok (indokolt esetben a Befektető döntése alapján). 4

5 9. Befektető pénzügyi elvárása 1.) Elvárt Hozam A Befektető pénzügyi elvárása a Tőkeemelés megtérülésén felül a teljes befektetési időszakra (Tőkeemelés (finanszírozás) I. üteme teljes összegének rendelkezésre bocsátása napjától a Befektető kilépése, illetve a Tőkeemelés teljes összegének visszafizetése napjáig) számítva a Céltársaság részére rendelkezésre bocsátott Tőkeemelés összegére vetítve évi.,00% átlagos évi elvárt hozam (nemzetközi standardok szerint IRR = Internal Rate of Return), azaz azt a belső megtérülési ráta alapján számolva, amely legkésőbb a Tőkeemelés végleges visszafizetésekor, illetve megtérülésekor kerül megállapításra és fizetendő meg. 2.) Idő előtti kilépés ellenértéke Amennyiben a Befektetés rendelkezésre bocsátását követő kettő lezárt üzleti év elteltéig (azaz a második teljes üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadását megelőzően) bármelyik Tulajdonos, a Céltársaság vagy a Tulajdonosok által kijelölt harmadik személy megvásárolja a Befektető Céltársaságban fennálló társasági részesedését, akkor a Befektető pénzügyi elvárása a megvásárolni kívánt társasági részesedésre jutó Befektetés összegén felül a Befektetés rendelkezésre bocsátásától a társasági részesedés ellenértékének megfizetéséig terjedő időtartamra számított,00% átlagos évi hozam (nemzetközi standardok szerint IRR = Internal Rate of Return). Ezzel egyidejűleg a Tagi Kölcsön is visszafizetésre kerül. 10. Befektető üzletrészének értékesítése A Befektetés lezárása üzletrész tervezett értékesítése (tervezett kilépés) A Befektető és a Tulajdonosok egyhangú akarattal rögzítik, hogy Befektető tulajdoni részvételét <dátum> napjáig tervezik. Befektető üzletrészének a megvásárlását - a Társaság törzstőkén felüli vagyona terhére és/vagy - a Tulajdonosok tulajdoni részarányuk szerint vagy külön megállapodás alapján rögzített arányban és/vagy - a Tulajdonosok által megjelölt harmadik személy (vagy a fentiek közül bármely szereplő önállóan illetve együttesen, megállapodás szerinti arányban) hajtja végre egy ütemben, vagy az alábbi ütemezésben: első ütemben [ ]. napjáig a Befektetéssel megszerzett üzletrésze [ ]%-át; második ütemben [ ]. napjáig a Befektetéssel megszerzett üzletrésze [ ]%-át; harmadik ütemben a Futamidő utolsó napjáig az első, illetve a második ütemet követően ténylegesen fennmaradt üzletrésze 100%-át. Az egyes kivásárlási időpontokban a kivásárlást megelőzően fennálló tőkebefektetés összegére kell az Elvárt Hozamot időarányosan kiszámolni. A hozamszámításánál figyelembe kell venni a Befektető részére korábban kifizetett osztalékot is. A futamidőre számított teljes Elvárt Hozam legkésőbb az utolsó tőkerészlet kivásárlásával egyidejűleg, egy összegben kerül megfizetésre a Befektető részére. Befektető és a Tulajdonosok illetve a Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Befektető üzletrészeinek értékesítéséhez szükséges üzletrész felosztására vonatkozó és egyéb döntéseket meghozzák, a vonatkozó taggyűlési határozatokat megszavazzák. Tulajdonosok és a Társaság egyetértenek azzal, hogy Befektetőt részesedése fennállásának ideje alatt tényleges tulajdoni részesedésétől függetlenül megillessék a Befektetéskor rögzített tulajdonosi 5

6 külön jogok. Befektető üzletrészének tervezett értékesítési időpontoktól eltérő (azt megelőző) eladása/vétele (Tulajdonosok idő előtti vételi joga) Amennyiben a Tulajdonosok, a Társaság vagy a Társaság legfőbb szerve által kijelölt harmadik személy a tervezett értékesítési időponttól (időpontoktól) eltérő, a tranzakció végrehajtását időben előre hozó vételi ajánlatot tesz a Befektető teljes üzletrészére vonatkozóan, akkor a Befektető köteles azt elfogadni, ha a kivásárlási ajánlattevő(k) a befektetett tőke nominális összegére vonatkozóan éves szinten legalább az Elvárt Hozamot (befektetést követő 2 éven belül az idő előtti kilépés ellenértékét) megfizetik a Befektetőnek (levonva a már megfizetett osztalék összegét). Az üzletrészek értékesítésére eredetileg tervezett években akár egyösszegű kivásárlás esetén is a Befektető által elvárt hozama megegyezik a 9.1. pontban meghatározott normális elvárt hozammal. Befektető vételi joga szerződésszegés vagy tartósan veszteséges működés esetén Amennyiben a befektetési dokumentációban vállalt kötelezettségeket a Tulajdonosok és/vagy a Társaság megszegi, továbbá, ha a Társaság működése tartósan veszteséges (két egymást követő naptári évben a mérleg szerinti eredmény negatív), vagy a Tulajdonosok és/vagy a Társaság a lentebb részletezett "drag along" jogokat sérti meg, a Tulajdonosok Társaságban fennálló társasági részesedéseire vonatkozó vételi jogát a Befektető gyakorolhatja. Az opciós vételár a tulajdonosi részesedések névértéke 10,00%-a (tíz százaléka), vagy a Befektető által kijelölt könyvvizsgáló vállalkozás által a társasági részesedés tekintetében megállapított érték. Súlyos szerződésszegésnek minősül többek között a Befektető külön jogainak megsértése vagy korlátozása, a Társaság testületeibe történő delegálás szabályainak megsértése, az üzletrészek, illetve tulajdonosi részesedések átruházásra vonatkozó különös rendelkezések megszegése, nem teljesítése, azzal ellentétes intézkedések végrehajtása, a Befektető jogai érvényesítését ténylegesen korlátozó, vagy erre irányuló döntés(ek) hozatala, ügylet(ek) megkötése, vagy bármely hasonló cselekmény, továbbá <egyéb feltételek> nem teljesítése. A Befektető a vételi joga gyakorlására jogosult harmadik személyt kijelölni, aki a kijelöléssel jogosulttá válik arra, hogy egyoldalú nyilatkozattal az opciós áron megvegye a Tulajdonosok, illetve a szerződésszegő Tulajdonos tulajdonában álló üzletrészt, illetve tulajdonosi részesedést. Drag along jog Amennyiben a Befektető kivásárlására a "tervezett kilépés" pontban meghatározott feltételekkel nem kerül sor, vagy szerződésszegési esemény következik be, akkor korlátok nélkül megnyílik a Befektető drag along (azaz együttértékesítési) joga. Ennek értelmében: amennyiben a Befektető harmadik személytől a befektetési dokumentációban meghatározott kondíciókkal rendelkező, legalább a Társaságban meglévő valamennyi üzletrész 51%-ára vonatkozó vételi ajánlatot kap, a Befektető egyoldalú nyilatkozatával kötelezheti a Társaság többi tagját arra, hogy az ajánlat tartalmától függően a teljes társasági részesedésüket vagy abból pro rata annyit értékesítsenek a Befektetővel együtt az ajánlattevő részére, amennyi az ajánlat kielégítéséhez 6

7 szükséges. Abban az esetben, ha a Tulajdonosok a drag along kötelezettséget nem teljesítik, akkor a Befektető jogosult a drag along klauzulában részletezett, harmadik féltől érkező ajánlati áron a drag along szabályok szerint megállapított áron és/vagy a vételi jogban kikötött feltételek szerint az üzletrészek tulajdonjogát pro rata megszerezni, és a tulajdonátszállást követően az őt megillető üzletrészt, illetve tulajdoni részesedést az ajánlattevő részére értékesíteni. Tulajdonosok helytállási kötelezettsége Amennyiben a Befektető kivásárlására a "tervezett kilépés" pontban meghatározott feltételekkel bármely okból nem kerül sor, vagy szerződésszegési esemény következik be, és a Társaság üzletrészei értékesítésre kerülnek, akkor a Tulajdonosok és a Céltársaság az általuk megvalósított értékesítésből származó vételár követelésüket, illetve abból származó minden összeget ezennel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul a Befektetőre engedményezik annak érdekében, hogy a Befektető 9. pont szerinti pénzügyi elvárása megtérülésre kerüljön. A hozam számítása során a Befektető részére már kifizetett osztalékot figyelembe kell venni. 11. A Befektető különjogai Likvidációs, Kielégítési és Hozamelsőbbségi jog A Társaság jogutód nélküli megszűnése, felszámolása vagy végelszámolása (a továbbiakban: Likvidációs esemény) esetén a Befektető üzletrészéhez a többi tagot megelőző elsőbbségi jog kapcsolódik a Társaság vagyonának felosztása tekintetében a Befektető által teljesített Befektetése és az Elvárt Hozam erejéig. A Társaság részben vagy egészben történő értékesítése esetén a Befektetőt a Társaságban megillető üzletrészhez a többi tagot megelőző elsőbbségi jog kapcsolódik az értékesítésből befolyt bevétel tekintetében a Befektető pénzügyileg teljesített Befektetése és az Elvárt Hozam erejéig. A megtérülés és a hozam számításakor a Befektető részére a futamidő alatt már megfizetett elsőbbségi osztalékot is figyelembe kell venni. Egyetértési jog A Befektetőnek a döntést támogató szavazata nélkül nem lehet dönteni a társaság tevékenységét lényegesen befolyásoló Gt. szerint taggyűlési hatáskörbe utaltakon felül különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi kérdésekben (szavazatelsőbbségi jog): - a Társaság fő üzleti tevékenységének megváltoztatása; - leányvállalat létrehozása, más társaságokba történő befektetés, részesedésszerzés; - a Társaság tulajdonában lévő szellemi termékek, know-how-k, szabadalmak, vagy egyéb vagyon értékű jogok megterhelése, elidegenítése, ezen tulajdonokkal kapcsolatos bármilyen, harmadik személlyel kötendő szerződés jóváhagyása amennyiben ezek nem szerepelnek a Társaság üzleti tervében; - kapcsolt vállalkozási ügyletek megkötése (a magyar számviteli törvény szerint meghatározott kapcsolt vállalkozás definíció mellett); - a menedzsment prémiumfeltételeinek meghatározása; - könyvvizsgáló kinevezése és díjazása; - Felügyelő bizottsági tagok kinevezése, díjazásának megállapítása, 7

8 ügyrendjének elfogadása; - üzletrész kívülálló harmadik személyre történő átruházásánál a belegyezés megadása; - [*****]E Ft összeget egyedileg vagy éves együttes összeszámítási értékben meghaladó befektetett eszköz értékesítése, a Társaság által bármilyen ingatlan megvásárlása, ingatlanhoz kapcsolódóan megkötni kívánt opciós vagy adásvételi szerződés, bérleti vagy lízingszerződés jóváhagyása, ingatlanra vonatkozó adásvételi, opciós szerződés bármilyen módosítása, esetleges megszüntetése; - [*****] E Ft összeget egyedileg vagy éves együttes összeszámítási értékben meghaladó és a rendes gazdálkodási tevékenység körén kívüli kötelezettségvállalás vagy annak módosításának jóváhagyása, ideértve bármely olyan ügyletet, amely alapján a Társaság a bevételét harmadik személy részére engedményezi, megterheli, vagy más módon átengedi; - bármely kölcsön, hitel, lízing felvétel kivéve a Befektető által rendelkezésre bocsátott Tagi Kölcsönt - tekintetében hitelfelvétel, kölcsön, garancia nyújtása (ide nem értve a Társaság vevői részére biztosított halasztott fizetést vagy részletfizetést) vagy egyéb mérlegen kívüli kötelezettségvállalás, tovább meglévő kölcsön visszafizetés, elengedés, beszámítás engedélyezése, vagy bármely módosítás jóváhagyása; - hozzájárulás megadása a Céltársaság üzletrészei értékesítéséhez, megterheléséhez, elzálogosításához, ezzel kapcsolatos bármilyen, harmadik személlyel kötendő szerződés jóváhagyása; - az egyes üzletrészekhez fűződő jogok megváltoztatása, illetve azok átalakítása; - döntés osztalék illetve osztalékelőleg fizetéséről, az osztalékpolitika meghatározásáról; - a számviteli törvény szerinti éves üzleti terv, beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; - bármilyen Európai Uniós, vagy hazai forrásokkal kapcsolatos, vagy közbeszerzési pályázaton történő részvétel, pályázati anyag benyújtása vagy egyéb nyilatkozattétel jóváhagyása; - leányvállalatok tekintetében a fenti kérdésekben történő döntéshozatal. - olyan szerződés megkötésének, módosításának jóváhagyása, amelyet a Céltársaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt; - hozzájárulás megadása a Céltársaság üzletrészei értékesítéséhez, megterheléséhez, elzálogosításához, ezzel kapcsolatos bármilyen, harmadik személlyel kötendő szerződés jóváhagyása. Befektető szavazatelsőbbségi jogát csak indokolt esetben gyakorolhatja. A Tulajdonosok részéről osztalék, osztalékelőleg vagy korábbi, ki nem fizetett osztalék kifizetésére tett javaslat kapcsán a Befektető akkor élhet vétójogával, ha a kifizetés értékelése szerint veszélyeztetné a Társaság kiegyensúlyozott működését rövid- és hosszútávon, illetve veszélyeztetné a Befektető részesedésének hozammal növelt, tervezett időben történő kivásárlását. Vezető tisztségviselők eltávolításának joga A Befektető jogosult a Menedzsment tagjainak visszahívására az alábbi események bekövetkeztekor: 8

9 évi és azt követő eredmények függvényében a mindenkor érvényes éves üzleti tervben az árbevétel tekintetében mutatkozó...%-os negatív eltérés esetén, évi és azt követő eredmények függvényében a mindenkor érvényes éves üzleti tervben az adózás előtti eredmény tekintetében mutatkozó.%-os negatív eltérés esetén; - amennyiben valamely vezető tisztségviselő három hónapot meghaladó akadályoztatást szenved vagy jogerős elmarasztaló ítélet születik ellene (kivéve a közlekedési kihágásokat); - amennyiben a Befektetést szabályozó szindikátusi szerződés tekintetében a Társaság súlyos szerződésszegést követ el, és ezt a Társaság a felszólítást követő 30 nap alatt nem orvosolja, vagy nem fogad el ennek megszűntetésére a Befektető által is előzetesen jóváhagyott cselekvési tervet; - amennyiben a Szindikátusi Szerződés által előírt adatszolgáltatási kötelezettségének Szindikátusi szerződés által szabályozott módon nem vagy késve tesz eleget a Társaság. Osztalékfizetéshez kapcsolódó jogok (nem minden esetben érvényes) - Befektetőt osztalékfizetés esetén a többi Tulajdonost megelőzően, a pénzügyileg teljesített befektetése tekintetében a 9.1 pont szerinti adott évre vonatkozó Elvárt Hozam erejéig elsőbbségi osztalék illeti meg. - Amennyiben a Társaság taggyűlése által, döntéssel meghatározott, osztalékfizetésre rendelkezésre álló alap a rögzített elsőbbségi osztalék kifizetésén túl ezt meghaladó osztalék kifizetésére is fedezetet nyújt, akkor a fennmaradó összeg felosztása az alábbiak szerint történik: a Befektető részesedése..%, míg a teljes osztalékalap..% a befektetőn túli Tulajdonosok között, tulajdoni arányuknak megfelelően kerül felosztásra. 12. A Társaság testületeibe tagok delegálása A Társaság három tagú felügyelő bizottságot hoz létre, amelybe egy tagot a Befektető, kettő tagot pedig a Tulajdonosok delegálnak. A Tulajdonosok elfogadják az FB elnökének személyére vonatkozóan a Befektető által javasolt tag megválasztását. (Az FB határozatainak elfogadásához, valamennyi tag egyetértése szükséges. Ameddig a Társaság korlátolt felelősségű társasági cégformában működik, a vezető tisztségviselők a Társaság ügyvezetői.) 13. Jelentések A Tulajdonosok és a Társaság vállalják, hogy a Befektetővel a döntés-előkészítés, a szerződéskötés és a Befektető tulajdonosi részvételéhez kötött egyéb feltételek teljesítése során együttműködnek. Kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy kedvező befektetői döntés esetén a tranzakciós szerződés megkötéséig, illetve az ennek kapcsán meghatározott időpontig a Társaság létesítő okiratát, működési formáját és tevékenységét nem módosítják. Jelen Term Sheet aláírását követően szerződéskötésig jelentősebb. E Ft-ot meghaladó értékű kötelezettséget csak a normál működés keretében, az üzleti terv megvalósítása érdekében vállalnak. A Tulajdonosok és a Társaság ezen túl vállalják, hogy az átvilágításhoz szükséges valamennyi releváns adatot, iratot és információt hiánytalanul és soron kívül rendelkezésre bocsátják azon személyeknek és szervezeteknek megfelelő 9

10 titoktartás mellett, amelyek ezt a feladatot a Befektető megbízásából látják el. A Társaság havi és negyedéves rendszerességgel a Befektető által meghatározott formában és tartalommal jelentéseket készít a Befektető részére. 14. Versenytilalom A Tulajdonosok vállalják, hogy mindaddig, ameddig a Társaságban tulajdonrésszel rendelkeznek, sem közvetve nem vesznek részt olyan termék vagy szolgáltatás előállításában, illetve értékesítésében, valamint sem közvetlenül, sem közvetve (pl. hozzátartozójukon keresztül) nem szereznek részesedést olyan társaságban, amely versenyez a Társaság tevékenységével. (A fenti pont előre egyeztetett egyedi esetekben figyelmen kívül hagyható. Pl.: A célvállalat tulajdonosa már a befektetés időpontjában tulajdonos egy azonos piacon, de kiegészítő tevékenységet végző vállalatban. A másik cég a célvállalat piaci érdekeinek érvényesülését nem veszélyeztetheti.) A Tulajdonosok nem tartanak, illetve szereznek közvetlen vagy közvetett részesedést, illetve nem töltenek be vezető tisztséget, kulcspozíciót, állást, nem nyújtanak tanácsot versenyző tevékenységet végző társaságban, illetve társaságnak. Amennyiben bármely Tulajdonos a fenti kötelezettségvállalást megszegi, abban az esetben a Befektetőt opciós jog illeti meg a Tulajdonos Társaságban fennálló üzletrészére. A Társasággal munkaviszonyban álló vezető személyek fentiekkel azonos versenykorlátozása a munkaszerződésekbe beillesztésre, a már elfogadott munkaszerződések pedig ennek megfelelően módosításra kerülnek. 15. Átruházásra vonatkozó különös rendelkezések A Társaság üzletrésze adásvételtől eltérő jogcímen nem szerezhető meg. Elővásárlási jog Valamely tag üzletrészének külső harmadik személy részére történő értékesítése esetén a Befektetőt elővásárlási jog illeti meg. Ha valamely Tulajdonos a Társaságban fennálló részesedését egy másik Tulajdonosra kívánja átruházni, akkor is elsőként a Befektetőt illeti meg az elővásárlási jog. Üzletrész értékesítés taggyűlési jóváhagyása Amennyiben bármely tag a társasági részesedését kívülálló harmadik félre kívánja átruházni, az átruházáshoz szükséges a Társaság legfőbb szervének előzetes beleegyezése. A harmadik személy Társaságba történő belépését csak akkor lehet megtagadni, ha a harmadik személy a Társaság versenytársa, vagy az veszélyezteti a Céltársaság hosszú távú működését vagy érdekeit. A Befektető társasági részesedésének értékesítéséhez a legfőbb szerv jóváhagyása nem szükséges, a Befektetőt a jóváhagyás kérdésében szavazattöbbség illeti meg. Drag along jog Amennyiben a befektető kivásárlására a "tervezett kilépés" pontban meghatározott feltételekkel nem kerül sor, vagy szerződésszegési esemény következik be, akkor bármely harmadik féltől származó a Társaság társasági részesedésére vonatkozó ajánlat esetében bármely Tulajdonos vagy a Befektető 10

11 (kivéve a szerződésszegési eseményért felelős tulajdonos) egyoldalú nyilatkozatával kötelezheti a Társaság többi tagját és a Befektetőt, hogy fennálló teljes részesedésüket vagy a részesedésükből pro rata a tranzakcióhoz szükséges mértéket a harmadik személy részére értékesítsék az általa elfogadott kondíciók mellett, amennyiben a felajánlott vételár eléri, vagy meghaladja a Társaság teljes értéke (összes üzletrészének együttes értéke) esetén a.. E Ft összeget. A Befektető Drag along joga korlátok nélkül nyílik meg, amely szerint bármilyen vételi ajánlatot elfogadhat. Tag along jog Amennyiben a Társaság egy vagy több tagja "tervezett kilépés" időpontját követően a fenti Drag along jog pontban foglalt szabályok mentén harmadik féltől ajánlatot kap üzletrészei megvásárlására, a többi tulajdonosnak joga van arra, hogy az ajánlatot kapó tulajdonos(ok)kal megegyező feltételekkel értékesítsék az üzletrészüket. Így az ajánlatot kapó tulajdonosok az üzletrészeiket csak e jog gyakorlóinak üzletrészeivel együtt adhatják el. Az ajánlatot kapó tulajdonosok értékesítési szándékának írásos bejelentését (mely bejelentés az értékesítés feltételeit is tartalmazza) követő 15 (tizenöt) napon belül jogosult a többi tulajdonos közölni e tag(ok)kal írásban, hogy élni kívánnak az együttes eladás (tag along) jogával. 16. Szerződésszegési események A Felek szerződésszegésnek tekintik az alábbiakat: - a Befektetés meghatározott céltól, illetve céloktól eltérő felhasználása; - a taggyűlés összehívásával, illetve a szavazati jogok gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségek megszegése; - adatszolgáltatási kötelezettségek megsértése; - a Befektető ellenőrzési jogainak gyakorlásában való akadályozása, korlátozása, illetve az ellenőrzés lehetetlenné tétele; - versenytilalmi rendelkezések megszegése; - amennyiben bármelyik társasági részesedés a Szindikátusi Szerződésben foglalt rendelkezések megszegésével vagy az itt rögzített előfeltételek be nem tartásával átruházásra kerül; - amennyiben a Céltársaság ellen jogerősen felszámolási eljárás, csődeljárás vagy végelszámolási eljárás indul; - a Befektető jogainak, a testületi delegálás szabályainak, valamint a társasági szerződés vagy a jelen Szerződés rendelkezéseinek felróható megsértése, nem teljesítése, - ha a Céltársaság bármely bankkal, vagy más hitelezőjével szemben a köztük létrejött jogviszony alapjául szolgáló szerződést oly módon szegi meg, hogy a banknak vagy más hitelezőnek a Céltársasággal szemben fennálló kötelezettségeinek kielégítési joga megnyílik, vagy a bank, vagy más hitelező a Céltársasággal szembeni követeléseit egyoldalú nyilatkozattal lejárttá teheti; - a Futamidő utolsó napjáig nem történik meg a Befektető kivásárlása. 17. Titoktartás Jelen Indikatív Term Sheet-ben rögzített információk és adatok szigorúan bizalmasak, melyeket egyik fél sem tehet hozzáférhetővé harmadik személy számára, kivéve a felek tulajdonosait, leányvállalatait, társvállalatait, tanácsadóit, illetve ha erre bármelyik felet jogszabály kötelezi. Jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a feleket az Indikatív Term Sheet megszűnésétől függetlenül 11

12 terheli. Ez a rendelkezés kötelező érvényű. 18. Kizárólagosság, kötelezettségvállalások A Társaság és a Tulajdonosok vállalják, hogy jelen Term Sheet aláírását követő 90 (kilencven) napon belül sem maguk, sem a közvetlen vagy közvetett tulajdonukban álló társaságok, a Befektetőn, illetve a képviseletében eljáró Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt-n kívül más személlyel nem kezdeményeznek sem hivatalos, sem nem hivatalos természetű tárgyalásokat a Társaságba történő tőkebefektetésről, illetve a Társaság üzletrész értékesítéséről, illetve nem vesznek részt semmilyen olyan ügyben, ami jellegénél fogva közvetve vagy közvetlenül konkurálhat a jelen Indikatív Term Sheet-ben tervezett tranzakcióval, illetőleg ilyen tárgyaláson nem vesznek részt. A Tulajdonosok jelen Term Sheet aláírását követő 8 napon belül megszüntetnek minden jelenleg folyamatban lévő, más befektetőkkel folytatott olyan tárgyalást és megbeszélést, amely érintheti a jelen Indikatív Term Sheet-ben leírt tranzakciót. Abban az esetben, ha a Befektetőt képviselő Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részéről a jelen Term Sheet aláírása legkésőbb <dátum> napjáig nem történik meg, akkor a jelen pontban vállalt kizárólagossági kötelezettségvállalás automatikusan a következő munkanaptól hatályát veszti (ez a többi pont hatályát nem érinti). A kizárólagosságot megszegő Tulajdonos, Társasság köteles a Befektető részére ,- Ft összegű kötbér megfizetésére. Amennyiben az Igazgatóság pozitív, a Befektetést támogató döntését követően a Befektetés a Társaságnak felróható ok miatt hiúsul meg, úgy a Társaság köteles ,- Ft összegű kötbért a Befektető részére megfizetni. A Társaságnak felróható oknak minősül, ha (i) a Befektetést támogató, pozitív befektetői Igazgatósági döntést követően a Társaság vagy a Tulajdonosok érdekkörében felmerült okból [DÁTUM] napjáig sem kerül sor a tranzakciós dokumentáció aláírására; (ii) a Társaság átvilágítása alapján az Igazgatóság által a Befektetéshez támasztott ésszerű és elfogadható feltételt a Társaság nem vagy a Tulajdonosok nem fogadják el. Ez a rendelkezés kötelező érvényű. 19. Tranzakciós költségek A Felek a tranzakció kapcsán felmerülő költségeiket maguk fedezik. Ha a Felek másként nem állapodnak meg, a jogi és a pénzügyi átvilágítás teljes költsége a Befektetőt terheli, míg a Tranzakciós dokumentáció elkészítésének költsége megosztott. A Célvállalkozás a Befektetés összegének 1%-ával megegyező mértékű Tranzakciós Dokumentáció elkészítési díjat köteles megfizetni. 20. Irányadó jog A jelen Indikatív Term Sheet-ben foglaltakra a magyar jog irányadó. Ez a rendelkezés kötelező érvényű. 12

13 Ezen indikatív Term Sheet a Befektetés mai napon legfontosabbnak ítélt feltételeinek összefoglalására és rögzítésére hivatott, önálló jogi kötő erővel a 18. és 20. pontok kivételével nem bír. A Befektetés jelen indikatív Term Sheet-ben meghatározott feltételei a Társaság átvilágítása során megismert pénzügyi és jogi kockázatoknak megfelelően a későbbiek során kiegészítésre, bővítésre és további részletezettségre kerülnek. Ezen indikatív Term Sheet a Felek között jogi kötelmet, beleértve későbbi szerződéskötési kötelezettséget nem hoz létre, melyre tekintettel, előszerződésként nem értelmezhető. Felek kifejezetten kizárják annak lehetőségét, hogy jelen indikatív Term Sheet alapján bíróság a tranzakciós dokumentumokat a Felek között létrehozza. A Felek a jelen Indikatív Term Sheet-et egyeztették és azt a Tulajdonosok és a Társaság aláírásukkal látták el. Kelt: Tulajdonos(ok) Társaság Záradék Jelen Indikatív Term Sheet nem teljes körű. Befektető fenntartja a jogot, hogy a Társaság pénzügyi és jogi átvilágítása során feltárt körülmények és kockázatok alapján, valamint a Társasággal és a Tulajdonosokkal folytatott, a Befektetés rendelkezésre bocsátásának időpontját megelőző tárgyalások alapján meghozott befektetési döntésekben, illetve az ezeknek megfelelően előkészítésre kerülő befektetési dokumentációban a Befektetés feltételeit a jelen Indikatív Term Sheet-ben foglaltaktól eltérően határozza meg. Befektető fenntartja a jogot, hogy a befektetési döntések és a befektetési dokumentáció a jelen Indikatív Term Sheet-ben foglaltakhoz képest többletfeltételeket, illetve a Befektető számára további biztosítékokat tartalmazzon. K.m.f. Széchenyi Tőkebefektetési Alap képviseli: Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. 13

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Szigorúan Bizalmas Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető. Társaság Társaságot

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Szigorúan Bizalmas a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető a. Társaság a Társaságot

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Szigorúan Bizalmas Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető. Társaság Társaságot

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Szigorúan Bizalmas a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető a. Társaság a Társaságot

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal. Napirend elfogadása 22/2014.(II.19.) Kt. h. 2.

Jegyzőkönyv. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal. Napirend elfogadása 22/2014.(II.19.) Kt. h. 2. RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. Tel: 573-030 4/2014. KT. Jegyzőkönyv Készült Röszke Község Képviselő-testületének 2014. február 19-én, szerdán, 16.00 órai

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban 1. FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS A forgalmazási szerződés fogalma A szállító meghatározott ingó dolognak (terméknek) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó

Részletesebben

News Flash. Október, Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Magyarországon

News Flash. Október, Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Magyarországon News Flash Október, 2016 Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján, a korlátolt

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére 1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/129-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 08-8/339-6/2014 TÁRGY: DÖNTÉS A PÉTÁV KFT. 2015. ÉVI BANKGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS BANKSZÁMLAHITEL ÖSSZEGÉRŐL, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A MÓDOSÍTOTT TÁRSASÁGI

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS 1. A hitel célja: Mikrovállalkozások forgóeszköz vásárlásainak finanszírozása. 2. Hitel típusa: Éven belüli lejáratú forgóeszköz

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18.

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18. H I R D E T M É N Y a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről Érvényes: 2015. május 18. napjától 1. Befektetési Tőkegarancia Garanciadíja Garanciadíj Befektetési

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata 1/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Sasinszki Ágnes Boris Mihály Szepesi János Arago Befektetési

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3.

Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3. Tőkefinanszírozás Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3. 1. A Széchenyi Tőkebefektetési Alap működésének általános keretei Az Alapot a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezeli, alapítói

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

CIB Pro Kedvezménycsomag Kondíciós lista

CIB Pro Kedvezménycsomag Kondíciós lista A CIB Pro Kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyban állnak olyan vállalkozással (továbbiakban: Partner) akinek a Bankkal együttműködési megállapodása (továbbiakban:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 4/2007. (III. 7.) sz. IT határozat Az Igazgatóság jóváhagyja, hogy a Részvénytársaság

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére Adatlap a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 1 EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 02-09-066283 képviseli: Hadobás Béla ügyvezető mint átvevő társaság (továbbiakban:

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Kft. folyószámlahitel

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben