Jegyzőkönyv. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal. Napirend elfogadása 22/2014.(II.19.) Kt. h. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal. Napirend elfogadása 22/2014.(II.19.) Kt. h. 2."

Átírás

1 RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. Tel: /2014. KT. Jegyzőkönyv Készült Röszke Község Képviselő-testületének február 19-én, szerdán, órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal Napirend elfogadása 22/2014.(II.19.) Kt. h. 2. Napirend: 1./ Az ivóvíz- és szennyvízhálózat üzemeltetésében bekövetkezett változásokkal kapcsolatos képviselő-testületi határozatok visszavonása 23/2014.(II.19.) Kt. h /2014.(II.19.) Kt. h /2014.(II.19.) Kt. h /2014.(II.19.) Kt. h / A i TMV tagggyűlés határozattervezeteinek és felhatalmazó rendelkezések jóváhagyása 27/2014.(II.19.) Kt. h / Egyebek

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Röszke Község Képviselő-testületének február 19-én, szerdán órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal konferenciaterme Az ülésről hangfelvétel készült 1 db CD-re. Jelen vannak: Borbásné Márki Márta polgármester Csonka Imre, Horváth Béla, Molnárné Vér Ágnes képviselők Igazoltan távol van: Fülöp Pál, Kozma Zsófia Ágnes, Vlocskó Mihály képviselők Tanácskozásai joggal jelen van: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Jegyzőkönyvvezető: Sövényházi Gábor köztisztviselő Napirend: Borbásné Márki Márta polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket és a tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitotta és javaslatot tett a napirendre. A képviselőknek egyéb napirendi javaslatuk nem volt, a meghívóban kiközölt napirendet (1. sz. melkéklet) egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadták: Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(II.19.) határozata Tárgy: a február 19-i rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülés napirendjének jóváhagyása H a t á r o z a t Röszke Község Képviselő-testülete a február 19-i rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülés írásban kiközölt napirendjét jóváhagyja. A határozatról értesül: 1./ Borbásné Márki Márta polgármester 2./ Irattár 1./Napirend Tárgy: Az ivóvíz- és szennyvízhálózat üzemeltetésében bekövetkezett változásokkal kapcsolatos képviselő-testületi határozatok visszavonása (2. sz. melléklet) Borbásné Márki Márta: A 3/2014.(I.27.), 4/2014.(I.27.), 5/2014.(I.27.), és 6/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozatok visszavonására teszek javaslatot. Az indoka, hogy időközben átdolgozták a társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatokat, ennek megfelelően új határozati javaslatokat kell elfogadnunk.

3 Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi határozatot alkotta: Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2014.(II.19.) határozata Tárgy: az ivóvíz- és szennyvízhálózat üzemeltetésében bekövetkezett változásokkal kapcsolatos 3/2014.(I.27.) határozat visszavonása H a t á r o z a t Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza: A Képviselő-testület a 3/2014.(I.27.) határozatát visszavonja. Határozatról értesül: 1) TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft. 2) Borbásné Márki Márta polgármester 3) Dr. Heinerné Dr.Kecskés Aranka jegyző 4) Mike Sándorné közgazdasági csoportvezető 5) Irattár Ezt követően Borbásné Márki Márta ismét szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselőtestület egyhangú szavazással (4 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi határozatot alkotta: Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2014.(II.19.) határozata Tárgy: az ivóvíz- és szennyvízhálózat üzemeltetésében bekövetkezett változásokkal kapcsolatos 4/2014.(I.27.) határozat visszavonása (2. sz. melléklet) H a t á r o z a t Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza: A Képviselő-testület a 4/2014.(I.27.) határozatát visszavonja. Határozatról értesül: 1) TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft. 2) Borbásné Márki Márta polgármester 3) Dr. Heinerné Dr.Kecskés Aranka jegyző 4) Mike Sándorné közgazdasági csoportvezető 5) Irattár Ezt követően Borbásné Márki Márta ismét szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselőtestület egyhangú szavazással (4 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi határozatot alkotta:

4 Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2014.(II.19.) határozata Tárgy: az ivóvíz- és szennyvízhálózat üzemeltetésében bekövetkezett változásokkal kapcsolatos 5/2014.(I.27.) határozat visszavonása H a t á r o z a t Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza: A Képviselő-testület az 5/2014.(I.27.) határozatát visszavonja. Határozatról értesül: 1) TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft. 2) Borbásné Márki Márta polgármester 3) Dr. Heinerné Dr.Kecskés Aranka jegyző 4) Mike Sándorné közgazdasági csoportvezető 5) Irattár Ezt követően Borbásné Márki Márta ismét szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselőtestület egyhangú szavazással (4 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi határozatot alkotta: Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014.(II.19.) határozata Tárgy: az ivóvíz- és szennyvízhálózat üzemeltetésében bekövetkezett változásokkal kapcsolatos 6/2014.(I.27.) határozat visszavonása H a t á r o z a t Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza: A Képviselő-testület a 6/2014.(I.27.) határozatát visszavonja. Határozatról értesül: 1) TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft. 2) Borbásné Márki Márta polgármester 3) Dr. Heinerné Dr.Kecskés Aranka jegyző 4) Mike Sándorné közgazdasági csoportvezető 5) Irattár 2./Napirend Tárgy: A i TMV taggyűlés határozat-tervezeteinek és felhatalmazó rendelkezések jóváhagyása (3/A., 3/B. sz. melléklet) Borbásné Márki Márta: Az előterjesztésben szereplő módosításokat szeretném röviden összefoglalni.

5 A taggyűlés a társasági szerződést olyan tartalommal módosítja, hogy a társaság a saját üzletrészt a vásárlástól számított tíz éven belül köteles elidegeníteni vagy azt a tagoknak - törzsbetéteik arányában - térítés nélkül átadni, illetve a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása a taggyűlés előzetes jóváhagyását követően lehetséges. A társaság fő tevékenysége Út, autópálya építése tevékenységre változik, míg az eddigi fő tevékenység az egyéb tevékenységek körébe kerül. Ezzel egyidejűleg a tevékenységi kör kiegészül még a következő tevékenységgel is: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység. A társaság megszünteti a fióktelepeit. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: a tagokat minden ,- Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész után 1 szavazat illeti meg kivéve a saját üzletrészt, melyhez szavazati jog nem fűződik. A társasági szerződés lehetőséget ad arra, hogy a tagot megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre. A tagok a gazdálkodási évre vonatkozó, az ügyvezető által előterjesztett, a felügyelő bizottság által elfogadásra javasolt, és a könyvvizsgáló által korlátozás nélküli záradékkal ellátott éves beszámolót annak mellékleteivel jóváhagyják. A tagok úgy határoznak, hogy az adózás utáni eredmény terhére osztalékfizetés történik azzal, hogy az osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerül a tagok részére kifizetésre. Ennek megfelelően a társaság tulajdonában álló alábbi ingatlan tulajdonjoga a tagok részére az osztalékra való jogosultságuk arányában az alábbiak hányadokban száll át az osztalék fejében. A taggyűlés a társaság saját üzletrészét az alábbiak szerint felosztja: I ,- Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész II ,- Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész A felosztás célja: üzletrész átruházás. A taggyűlés jóváhagyja, hogy a VILATIR Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) javára december 31-ig szóló határozott időre vételi jogot alapítsanak a felosztás után létrejött ,- Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrészre. A vételár: ,- Ft, ami a vételi jog gyakorlásával egyidejűleg esedékes. A tagok a jelen határozat megszavazásával kijelentik, hogy a vételi jog gyakorlásával létrejövő üzletrész adásvételi szerződéssel kapcsolatban elővásárlási joggal nem kívánnak élni. A taggyűlés jóváhagyja, hogy a vételi joggal érintett üzletrész a VILATIR Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) részére értékesítésre kerüljön a vételi jog gyakorlásával. A taggyűlés Röszke Községi Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészt az alábbiak szerint felosztja: I Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész II Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész A felosztás célja: üzletrész átruházás. A taggyűlés jóváhagyja, hogy a felosztás után létrejött Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrészt a társaság Ft vételár ellenében saját üzletrészként megvásárolja. A vételár a szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes. A vételár megfizetése beszámítással történik, amelynek során a felek az üzletrész adásvételi szerződés aláírásával kölcsönösen beszámítják az önkormányzat vételár iránti követelésébe a vevőnek az önkormányzattal szemben pénzügyi garancia visszafizetése címén fennálló követeléséből a vételárral megegyező Ft összegű követelését. A tagok a jelen határozat megszavazásával kijelentik, hogy az üzletrész adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban elővásárlási joggal nem kívánnak élni. A taggyűlés jóváhagyja, hogy a társaság javára december 31-ig szóló határozott időre vételi jogot alapítsanak a felosztás után

6 létrejött Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrészre. A vételár: Ft, ami a vételi jog gyakorlásával egyidejűleg esedékes. A vételár megfizetése beszámítással történik, amelynek során a felek az üzletrész adásvételi szerződés aláírásával kölcsönösen beszámítják az önkormányzat vételár iránti követelésébe a vevőnek az önkormányzattal szemben pénzügyi garancia visszafizetése címén fennálló követeléséből a vételárral megegyező Ft összegű követelését. A tagok a jelen határozat megszavazásával kijelentik, hogy a vételi jog gyakorlásával létrejövő üzletrész adásvételi szerződéssel kapcsolatban elővásárlási joggal nem kívánnak élni. Egyúttal szeretném kérni a Képviselő-testület hozzájárulását a szükséges dokumentumok aláírására. Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi határozatot alkotta: Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2014.(II.19.) határozata Tárgy: A TMV (Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft.) i taggyűlésének napirendjén szereplő kérdésekben határozatok elfogadása H a t á r o z a t Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1.) A Képviselő-testület jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft i taggyűlésének (a továbbiakban: Taggyűlés) napirendjén szereplő határozat tervezeteket. 2.) A Képviselő-testület megbízza Borbásné Márki Márta polgármestert, hogy a taggyűlésen a szavazati jogát ennek megfelelően gyakorolja, valamint a taggyűlési határozatok végrehajtásához szükséges szerződéseket aláírja és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. Határidő: azonnal Felelős: Borbásné Márki Márta polgármester Határozatról értesül: 1.) TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft. 2.) Borbásné Márki Márta polgármester 3.) Dr.Heinerné Dr.Kecskés Aranka jegyző 4.) Mike Sándorné közgazdasági csoportvezető 5.) Irattár Melléklet Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2014.(II.19.) határozatához

7 1/2014. (II.20.) Taggyűlési Határozat 1. A taggyűlés a társasági szerződést olyan tartalommal módosítja, hogy a társaság a saját üzletrészt a vásárlástól számított tíz éven belül köteles elidegeníteni vagy azt a tagoknak - törzsbetéteik arányában - térítés nélkül átadni, illetve a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni. Ennek megfelelően a társasági szerződés az alábbi 9.5. ponttal egészül ki: 9.5. A társaság a saját üzletrészt a vásárlástól számított tíz éven belül köteles elidegeníteni vagy azt a tagoknak - törzsbetéteik arányában - térítés nélkül átadni, illetve a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni. 2. A taggyűlés a társasági szerződés 9.4. pontját az alábbira módosítja: 9.4. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása a taggyűlés előzetes jóváhagyását követően lehetséges. Az üzletrész átruházáshoz a beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 3. A társaság fő tevékenysége Út, autópálya építése tevékenységre változik, míg az eddigi fő tevékenység az egyéb tevékenységek körébe kerül. Ezzel egyidejűleg a tevékenységi kör kiegészül még a következő tevékenységgel is: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység. Ennek megfelelően módosul a társasági szerződés 3. pontjának vonatkozó része. 4. A társaság megszünteti a fióktelepeit, erre figyelemmel a társasági szerződésből törlésre kerül a 2.3. pont, illetve a 2. pont címe A társaság neve, székhelye szövegűre változik. 5. A társasági szerződés pontját a taggyűlés az alábbira módosítja: Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: a tagokat minden ,- Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész után 1 szavazat illeti meg kivéve a saját üzletrészt, melyhez szavazati jog nem fűződik. 6. A társasági szerződés az alábbi ponttal egészül ki: A társasági szerződés lehetőséget ad arra, hogy a tagot megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre. 2/2014. (II.20.) Taggyűlési Határozat 1. A tagok a gazdálkodási évre vonatkozó, az ügyvezető által előterjesztett, a felügyelő bizottság által elfogadásra javasolt, és a könyvvizsgáló által korlátozás nélküli záradékkal ellátott éves beszámolót annak mellékleteivel jóváhagyják az alábbi főbb adatokkal: Mérlegfőösszeg: 0 e Ft Adózott eredmény: 565 e Ft 2. A tagok úgy határoznak, hogy az adózás utáni eredmény terhére osztalékfizetés történik azzal, hogy az osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerül a tagok részére kifizetésre.

8 Ennek megfelelően a társaság tulajdonában álló alábbi ingatlan tulajdonjoga a tagok részére az osztalékra való jogosultságuk arányában az alábbiak hányadokban száll át az osztalék fejében. Az ingatlan adatai: Újszentiván, külterület 052/11 hrsz. A tulajdoni hányadok megoszlása az átruházás eredményeként: Röszke Községi Önkormányzat: / Kübekháza Köszségi Önkormányzat: 9.053/ Tiszasziget Községi Önkormányzat: / Újszentiván Községi Önkormányzat: / Deszk Községi Önkormányzat: / Zsombó Községi Önkormányzat: / /2014. (II.20.) Taggyűlési Határozat A taggyűlés a társaság saját üzletrészét az alábbiak szerint felosztja: I ,- Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész II ,- Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész A felosztás célja: üzletrész átruházás. A taggyűlés jóváhagyja, hogy a VILATIR Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) javára december 31-ig szóló határozott időre vételi jogot alapítsanak a felosztás után létrejött ,- Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrészre. A vételár: ,- Ft, ami a vételi jog gyakorlásával egyidejűleg esedékes. A tagok a jelen határozat megszavazásával kijelentik, hogy a vételi jog gyakorlásával létrejövő üzletrész adásvételi szerződéssel kapcsolatban elővásárlási joggal nem kívánnak élni. A taggyűlés jóváhagyja, hogy a vételi joggal érintett üzletrész a VILATIR Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) részére értékesítésre kerüljön a vételi jog gyakorlásával. 4/2014. (II.20.) Taggyűlési Határozat 1. A taggyűlés Tiszasziget Községi Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészt az alábbiak szerint felosztja: I Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész II Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész A felosztás célja: üzletrész átruházás. A taggyűlés jóváhagyja, hogy a felosztás után létrejött Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrészt a társaság Ft vételár ellenében saját üzletrészként megvásárolja. A vételár a szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes. A vételár megfizetése beszámítással történik, amelynek során a felek az üzletrész adásvételi szerződés aláírásával kölcsönösen beszámítják az önkormányzat vételár iránti követelésébe a vevőnek az önkormányzattal szemben víziközmű hálózat bérleti díj előleg visszafizetése címén fennálló követeléséből a vételárral megegyező Ft összegű követelését.

9 2. A tagok a jelen határozat megszavazásával kijelentik, hogy az üzletrész adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban elővásárlási joggal nem kívánnak élni. 3. A taggyűlés jóváhagyja, hogy a társaság javára december 31-ig szóló határozott időre vételi jogot alapítsanak a felosztás után létrejött Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrészre. A vételár: Ft, ami a vételi jog gyakorlásával egyidejűleg esedékes. A vételár megfizetése beszámítással történik, amelynek során a felek az üzletrész adásvételi szerződés aláírásával kölcsönösen beszámítják az önkormányzat vételár iránti követelésébe a vevőnek az önkormányzattal szemben víziközmű hálózat bérleti díj előleg visszafizetése címén fennálló követeléséből a vételárral megegyező Ft összegű követelését. 4. A tagok a jelen határozat megszavazásával kijelentik, hogy a vételi jog gyakorlásával létrejövő üzletrész adásvételi szerződéssel kapcsolatban elővásárlási joggal nem kívánnak élni. 5/2014. (II.20.) Taggyűlési Határozat 1. A taggyűlés Kübekháza Községi Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészt az alábbiak szerint felosztja: I Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész II Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész A felosztás célja: üzletrész átruházás. A taggyűlés jóváhagyja, hogy a felosztás után létrejött Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrészt a társaság Ft vételár ellenében saját üzletrészként megvásárolja. A vételár a szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes. A vételár megfizetése beszámítással történik, amelynek során a felek az üzletrész adásvételi szerződés aláírásával kölcsönösen beszámítják az önkormányzat vételár iránti követelésébe a vevőnek az önkormányzattal szemben víziközmű hálózat bérleti díj előleg visszafizetése címén fennálló követeléséből a vételárral megegyező Ft összegű követelését. 2. A tagok a jelen határozat megszavazásával kijelentik, hogy az üzletrész adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban elővásárlási joggal nem kívánnak élni. 3. A taggyűlés jóváhagyja, hogy a társaság javára december 31-ig szóló határozott időre vételi jogot alapítsanak a felosztás után létrejött Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrészre. A vételár: Ft, ami a vételi jog gyakorlásával egyidejűleg esedékes. A vételár megfizetése beszámítással történik, amelynek során a felek az üzletrész adásvételi szerződés aláírásával kölcsönösen beszámítják az önkormányzat vételár iránti követelésébe a vevőnek az önkormányzattal szemben víziközmű hálózat bérleti díj előleg visszafizetése címén fennálló követeléséből a vételárral megegyező Ft összegű követelését. 4. A tagok a jelen határozat megszavazásával kijelentik, hogy a vételi jog gyakorlásával létrejövő üzletrész adásvételi szerződéssel kapcsolatban elővásárlási joggal nem kívánnak élni. 6/2014. (II.20.) Taggyűlési Határozat 1. A taggyűlés Deszk Községi Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészt az alábbiak szerint felosztja:

10 I Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész II Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész A felosztás célja: üzletrész átruházás. A taggyűlés jóváhagyja, hogy a felosztás után létrejött Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrészt a társaság Ft vételár ellenében saját üzletrészként megvásárolja. A vételár a szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes. A vételár megfizetése beszámítással történik, amelynek során a felek az üzletrész adásvételi szerződés aláírásával kölcsönösen beszámítják az önkormányzat vételár iránti követelésébe a vevőnek az önkormányzattal szemben víziközmű hálózat bérleti díj előleg visszafizetése címén fennálló követeléséből a vételárral megegyező Ft összegű követelését. 2. A tagok a jelen határozat megszavazásával kijelentik, hogy az üzletrész adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban elővásárlási joggal nem kívánnak élni. 3. A taggyűlés jóváhagyja, hogy a társaság javára december 31-ig szóló határozott időre vételi jogot alapítsanak a felosztás után létrejött Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrészre. A vételár: Ft, ami a vételi jog gyakorlásával egyidejűleg esedékes. A vételár megfizetése beszámítással történik, amelynek során a felek az üzletrész adásvételi szerződés aláírásával kölcsönösen beszámítják az önkormányzat vételár iránti követelésébe a vevőnek az önkormányzattal szemben víziközmű hálózat bérleti díj előleg visszafizetése címén fennálló követeléséből a vételárral megegyező Ft összegű követelését. 4. A tagok a jelen határozat megszavazásával kijelentik, hogy a vételi jog gyakorlásával létrejövő üzletrész adásvételi szerződéssel kapcsolatban elővásárlási joggal nem kívánnak élni. 7/2014. (II.20.) Taggyűlési Határozat 1. A taggyűlés Röszke Községi Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészt az alábbiak szerint felosztja: III. IV Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész A felosztás célja: üzletrész átruházás. A taggyűlés jóváhagyja, hogy a felosztás után létrejött Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrészt a társaság Ft vételár ellenében saját üzletrészként megvásárolja. A vételár a szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes. A vételár megfizetése beszámítással történik, amelynek során a felek az üzletrész adásvételi szerződés aláírásával kölcsönösen beszámítják az önkormányzat vételár iránti követelésébe a vevőnek az önkormányzattal szemben pénzügyi garancia visszafizetése címén fennálló követeléséből a vételárral megegyező Ft összegű követelését. 2. A tagok a jelen határozat megszavazásával kijelentik, hogy az üzletrész adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban elővásárlási joggal nem kívánnak élni. 3. A taggyűlés jóváhagyja, hogy a társaság javára december 31-ig szóló határozott időre vételi jogot alapítsanak a felosztás után létrejött Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrészre. A vételár: Ft, ami a vételi jog gyakorlásával egyidejűleg esedékes. A

11 vételár megfizetése beszámítással történik, amelynek során a felek az üzletrész adásvételi szerződés aláírásával kölcsönösen beszámítják az önkormányzat vételár iránti követelésébe a vevőnek az önkormányzattal szemben pénzügyi garancia visszafizetése címén fennálló követeléséből a vételárral megegyező Ft összegű követelését. 4. A tagok a jelen határozat megszavazásával kijelentik, hogy a vételi jog gyakorlásával létrejövő üzletrész adásvételi szerződéssel kapcsolatban elővásárlási joggal nem kívánnak élni. 8/2014. (II.20.) Taggyűlési Határozat 1. A taggyűlés Zsombó Községi Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészt az alábbiak szerint felosztja: I Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész II Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrész A felosztás célja: üzletrész átruházás. A taggyűlés jóváhagyja, hogy a felosztás után létrejött Ft összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrészt a társaság Ft vételár ellenében saját üzletrészként megvásárolja. A vételár a szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes. A vételár megfizetése beszámítással történik, amelynek során a felek az üzletrész adásvételi szerződés aláírásával kölcsönösen beszámítják az önkormányzat vételár iránti követelésébe a vevőnek az önkormányzattal szemben víziközmű hálózat bérleti díj előleg visszafizetése címén fennálló követeléséből a vételárral megegyező Ft összegű követelését. 2. A tagok a jelen határozat megszavazásával kijelentik, hogy az üzletrész adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban elővásárlási joggal nem kívánnak élni. 3. A taggyűlés jóváhagyja, hogy a társaság javára december 31-ig szóló határozott időre vételi jogot alapítsanak a felosztás után létrejött Ft.- összegű törzsbetétnek megfelelő üzletrészre. A vételár: Ft, ami a vételi jog gyakorlásával egyidejűleg esedékes. A vételár megfizetése beszámítással, illetve a beszámításon felüli összegben átutalással történik, amelynek során a felek egyrészt az üzletrész adásvételi szerződés aláírásával kölcsönösen beszámítják az önkormányzat vételár iránti követelésébe a vevőnek az önkormányzattal szemben víziközmű hálózat bérleti díj előleg visszafizetése címén fennálló követeléséből Ft összegű követelését, másrészt a vevő az üzletrész adásvételi szerződés aláírását követő 8 (nyolc) napon belül Ft összeget átutalással köteles megfizetni. 4. A tagok a jelen határozat megszavazásával kijelentik, hogy a vételi jog gyakorlásával létrejövő üzletrész adásvételi szerződéssel kapcsolatban elővásárlási joggal nem kívánnak élni. 9/2014. (II.20.) Taggyűlési Határozat A taggyűlés jóváhagyja azt, hogy a társaság Újszentiván Község Önkormányzata ,- Ft pénzbeli betétnek megfelelő összegű üzletrészét saját üzletrészként ,- Ft vételár ellenében megvásárolja. A vételár a szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes. A vételár megfizetése beszámítással történik, amelynek során a felek az üzletrész adásvételi szerződés aláírásával kölcsönösen beszámítják az önkormányzat vételár iránti követelésébe a vevőnek az

12 önkormányzattal szemben víziközmű hálózat bérleti díj előleg visszafizetése címén fennálló, a vételárral megegyező ,- Ft összegű követelését. 10/2014. (II.20.) Taggyűlési Határozat A taggyűlés tudomásul veszi azt, hogy a társaság üzemeltetésében álló mosóautó (frsz: JWG - 816, alvázszám: VF633DVB , motorszám: 83M ) tulajdonosai (Újszentiván Község Önkormányzata, Tiszasziget Község Önkormányzata, Kübekháza Község Önkormányzata, Deszk Község Önkormányzata,) a társaságot a jelen határozat elfogadásával megbízzák azzal, hogy működjön közre és bonyolítsa le a gépjármű értékesítését a ALFÖLDVÍZ Zrt. (Békéscsaba, Dobozi út 5.) részére tulajdonosokkal egyeztetett vételár ellenében. 3./Napirend Tárgy: Egyebek Borbásné Márki Márta: Különböző határidős döntések meghozatala miatt március 11-én, 17 órakor szeretnénk rendkívüli képviselő-testületi ülést tartani. Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta megköszönte a részvételt és 16:30-kor az ülést bezárta. k.m.f. Borbásné Márki Márta polgármester Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző

Jegyzőkönyv. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal. Napirend elfogadása 1/2014.(I.27.) Kt. h. 2.

Jegyzőkönyv. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal. Napirend elfogadása 1/2014.(I.27.) Kt. h. 2. RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. Tel: 573-030 1/2014. KT. Jegyzőkönyv Készült Röszke Község Képviselő-testületének 2014. január 27-én, hétfőn, 16.00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend elfogadása 38/2013.(IV.29.) Kt. h. 2. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal

Jegyzőkönyv. Napirend elfogadása 38/2013.(IV.29.) Kt. h. 2. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. Tel: 573-030 7/2013. KT. Jegyzőkönyv Készült Röszke Község Képviselő-testületének 2013. április 29-én, hétfőn, 08.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal. Napirend elfogadása 80/2014.(VIII.13.) h. 2.

Jegyzőkönyv. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal. Napirend elfogadása 80/2014.(VIII.13.) h. 2. RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. Tel: 573-030 14/2014. KT. Jegyzőkönyv Készült Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend elfogadása 86/2013.(VII.18.) Kt. h. 2. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal

Jegyzőkönyv. Napirend elfogadása 86/2013.(VII.18.) Kt. h. 2. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. Tel: 573-030 13/2013. KT. Jegyzőkönyv Készült Röszke Község Képviselő-testületének 2013. július 18-án, csütörtökön, 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 8-i rendkívüli, nyílt üléséről Tartalomjegyzék 22/2016. (III.08.) Kt. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 47-5/2016. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről Jegyzőkönyv A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 2010. március 30-i üléséről Tartalomjegyzék 1/2010. (III. 30.) TT. A 2010. március 30-i Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 4. o. napirendi pontjainak

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 14-i. rendkívüli, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 14-i. rendkívüli, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 14-i rendkívüli, nyílt üléséről Tartalomjegyzék 113/2015. (VIII.14.) Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. október 29-én (szerda) 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2016. május 12-én a Városháza kistermében 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én megtartott rendkívüli üléséről. - 99- Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 5-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. január 28-án 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 22 -én 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 4. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Iktatószám: 292-16/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselőtestületének (a továbbiakban: képviselő-testület) 2016. július 11-én a Városháza nagytermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Jegyzőkönyv 3/2013. Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi közbeszerzési terve Előadó: Polgármester. I.

Jegyzőkönyv 3/2013. Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi közbeszerzési terve Előadó: Polgármester. I. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozata: 71/2013., c.) tárgya TÁRGY 1.) Sonkád és Mikrokörzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának november 14. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának november 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Hercegfalvi Frida bizottsági tag, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. június 26-án Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Sashalmi Endre alpolgármester (Kincsesbánya) Czövekné Duduma Ildikó képviselő (Kincsesbánya)

Jegyzőkönyv. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Sashalmi Endre alpolgármester (Kincsesbánya) Czövekné Duduma Ildikó képviselő (Kincsesbánya) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 15-én 18 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

s z e p t e m b e r 9 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

s z e p t e m b e r 9 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 28-án, du. 13,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó terme (3733 Rudabánya Gvadányi J. u. 47.)

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete március 26-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete március 26-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Kovács Jenő alpolgármester Balazsiné Balaskó Mária képviselő Ifj.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

2/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 08. NAPJÁN MEGTARTOTT II. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

2/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 08. NAPJÁN MEGTARTOTT II. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 2/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 08. NAPJÁN MEGTARTOTT II. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. projekt megvalósításához szükséges szándéknyilatkozat

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 4-én (szerdán) 15:15 órai kezdettel megtartott RENDKÍVÜLI üléséről 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Képviselő testületből:

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van. 330 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 8. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Palsics János

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli (nyílt) üléséről Az ülés ideje: 2016. július 4. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.) J e l e n v a

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. március 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 18. napján 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virágh Enikő polgármester Bertalan Gyula

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

a u g u s z t u s 27- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

a u g u s z t u s 27- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének május 14. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének május 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő, alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. 171/16/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 76/2014.(IX.12.) kt. határozat 77/2014.(IX.12.)

Részletesebben

Készült február 8.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Készült február 8.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2012. február 8.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2012. február 8.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-24 /2010 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december hó 9 - én 16.30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének április 27-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének április 27-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2016. április 27-én megtartott testületi ülésén Helye: Toronyi Közös Önkormányzat hivatali helyiségében

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága 2016. április 28-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 4/2016. (IV. 28.) A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 5/2016. (IV. 28.) A 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 137-2/2014/Np. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 5-én (szerdán) 15,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság június 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság június 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 8/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 39-46. TARTALOMJEGYZÉK 39/2015.(VI.17.) PBH.

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

Szám: 182/2016. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének január 26. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 182/2016. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének január 26. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 182/2016. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 26. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Zádori János polgármester Gászné Bősz Bernadett alpolgármester Andrics Aliz Dr. Hutvágner Rozália Füri Ferenc László Miklós Tóth Györgyi

Zádori János polgármester Gászné Bősz Bernadett alpolgármester Andrics Aliz Dr. Hutvágner Rozália Füri Ferenc László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2016. november 4-én tartott üléséről. Az ülés helye: Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal, polgármesteri iroda Jelen vannak: Meghívottak: Zádori

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben