TÁMOP INNOVÁCIÓ. A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében / 08/ AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ. A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE:"

Átírás

1 TÁMOP INNOVÁCIÓ A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében : / 08/ AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A hátrányos helyzetű szülőkkel való kapcsolattartás formái, módszerei Készítette: Katus Nikoletta Helyszín: Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézménye 6346 Sükösd, Dózsa György u Műfaja: Nevelő oktató munkát segítő kiadvány

2 ELŐSZÓ A rendszerváltás óta hazánkban olyan társadalmi, gazdasági-és politikai változások mentek végbe, amelynek következtében erősen átalakult a társadalom struktúrája, nőtt a társadalmi egyenlőtlenségek hatása, ez, pedig az oktatás minden területén érezhető. Az óvodai nevelésnek ennek következtében óriási a felelőssége, sőt a küldetése, hiszen a család után illetve mellett, ez az intézmény az, amely a legnagyobb hatással van a kisgyermek szociális-, értelmi- és testi fejlődésére. Így az óvodára és az iskolára is nagy teher nehezedik, hiszen minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy társadalmi-, szociális-, és kulturális hátterétől függetlenül a számára leghatékonyabb oktatásban és nevelésben részesüljön. Hiszen az óvodába lépve a gyermekek más-más személyiségjegyekkel, értékrenddel, jellemvonásokkal, gyakran ingerszegény környezetből érkeznek. Mi, óvodapedagógusok elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy ezeket a gyermekeket úgy fogadjuk el és szeressük amilyenek, és hogy megadjuk számukra azt az esélyt, hogy a 3-4 év alatt felzárkózhassanak, fejlődhessenek és, hogy minél sikeresebb, boldogabb kisiskolásokká, majd később fiatal felnőttekké válhassanak. Pedagógiai munkánk során ezért van oly fontos jelentősége az együttnevelésnek, az integrációnak,. Az óvoda, mint a közoktatási rendszer első láncszeme, a legmeghatározóbb a gyermek fejlődésének szempontjából. Az elhivatott, hivatását igazán szerető óvodapedagógus ezt pontosan tudja, és azt is, hogy a hátrányos helyzetű családokból érkező kisgyermekeknek sokszor kiemelt figyelemre, toleranciára, támogatásra van szüksége. Fontos, hogy soha ne érezzék magukat kevesebbnek, másnak, vagy kirekesztettnek. Mindannyiunknak lényeges, hogy mosolygós, csillogó szempárok tekintsenek vissza ránk, hogy érezzék mellettünk, általunk biztonságban érezhetik magukat. A felzárkóztatásnak egyik lényeges területe az óvodai fejlesztő program (IPR) bevezetése és működtetése az óvodákban. Ezt a programot a mi óvodánk is már átvette és bevezetése is már elkezdődött. 2

3 Az integrációnak egy másik fontos színtere a hátrányos helyzetű szülőkkel való kapcsolattartás. Nemcsak a gyermekek, de a szülők bizalmának elnyerése is kiemelt jelentőségű. Hiszen a gyermek fejlődésének szempontjából fontos az őszinteségen alapuló, kiegyensúlyozott partnerkapcsolat. A szülők a gyermek neveléséért egyetemes felelősséggel tartoznak, keresni kell velük a rendszeres partnerkapcsolatot. Az óvodai nevelésben a szülői érdek, a jelenlét biztosítása, természetes, sőt kívánatos. A szülők segítséget adhatnak a csoportközösség szervezéséhez, a fejlődés, az együttműködés kimunkálásához. /Szemán Józsefné dr.: Útmutató a hátrányos helyzetű cigány gyermekek óvodai neveléséhez- Hajdúböszörmény, 1996./ Ha a gyermekek kritizálva élnek, Megtanulnak megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak szégyenlősnek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, Megtanulják bűnösnek érezni magukat. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, Megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, Megtanulnak bízni. 3

4 Ha gyerekek dicsérve élnek, Megtanulják megbecsülni magukat. Ha a gyerekek méltányosságban élnek, Megtanulják az igazságosságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, Megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek megerősítve élnek, Megtanulják magukat szeretni. Ha a gyerekek elfogadva, szeretetben élnek, Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban. Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben 4

5 ÓVODÁNKRÓL ÉS FALUNKRÓL Óvodáink egy körülbelül 4000 főt számláló nagyközség két helyszínén helyezkednek el. Mivel a környezet falusi, lakói főleg mezőgazdasági munkát végeznek, amely sok lehetőséget teremt a gyerekek munkára, való nevelésére. Ezért választottuk a kompetencia program-csomag bevezetésekor a munkára nevelést moduláris programként. A falusi környezet másik előnye a közösségi nevelés területén mutatkozik meg: itt szinte mindenki ismeri egymást, a gyerekek sokszor óvodán kívül is találkoznak, ismerik egymás családját, előfordul, hogy a kiscsoportot kezdő gyerek már ismerősök, közé kerül. Sajnos sok a munkanélküli szülő, nem egy esetben a gyermek mindkét szülője. Aki nem igazán fogadja el ezt a helyzetet, az alkalmi munkából próbálja családját fenntartani, de egy másik réteg segélyekből, családi pótlékból tengeti életét gyakran veszélyeztetve a gyerek egészségét (nem megfelelő étkezés, ruházat, illetve a gyermek gondozottsága, pénzhiány miatt nem kezelt betegségek). Óvodánk létszáma 110 fő, amelyből 55% a hátrányos helyzetű gyermek. Van azonban több család, aki már kiskorban úszni, táncolni stb. tanítatja gyerekét, amire a közeli Baján van lehetőség. Falunkban is egyre több kulturálódási lehetőség van: népdalkör, sportkör, tánckör, musical, citera zenekar, könyvtár. Óvodánk sajátosságai A falusi környezet olyan lehetőségeket kínál, amelyeket kár lenne nem kihasználni. A gyerekek egy-egy séta alkalmával megfigyelhetnek, sőt részt is vehetnek állatgondozási, növénytermesztési munkálatokban, de a mindennapi élet során is megragadunk minden lehetőséget, hogy az élőlények tiszteletére, a minél sokoldalúbb tapasztalatszerzésre neveljük a gyerekeket. Óvodánk ellátja a tehetséggondozással, a korai beilleszkedési zavarok korrekciójával, a hátrányos gyermekek felzárkóztatásával, valamint a gyermek- és 5

6 ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat oly módon, hogy ezeknek a feladatoknak az ellátásával, foglalkozó intézményekkel kapcsolatot tart fent, javasoljuk a gyermekek vizsgálatát. Beszédhibás gyermekeink fejlesztését, felzárkóztatását helyben oldjuk meg utazó logopédussal. Részképesség problémákkal küzdő gyermekek fejlesztését fejlesztő óvodapedagógusunk végzi. Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében meghatározó a nem sérült óvodás korúakkal történő együtt nevelés az óvodában. Szakértői vélemény alapján gondoskodunk utazó gyógypedagógus alkalmazásáról. A község lakosságának összetételéből adódóan az óvodás gyermekek 30-40%-a (évenként változó) a cigány kisebbséghez tartozik. Óvodai nevelésük integráltan, a többi gyermekkel együtt történik. A cigány lakosság igen kis hányada (esetleg az idősebbek) beszéli csupán a cigány nyelvet, ezért annak tanítását nem igénylik, így programunkból is kimarad. Lehetőségünk nyílik azonban cigány eredetű versek, mesék megismertetésére. Óvodánk szerkezete A helyi adottságokból fakadóan a községben két helyszínen működik az óvoda, melyek munkáját egy tagóvoda vezető irányítja. Mindkét helyszínen három-három homogén csoporttal dolgozunk. A hat csoportban szakképzett óvónők dolgoznak, valamint egy-egy szakképzett délutános óvó néni. Az óvónők munkáját az alvégi óvodában négy szakképzett dajka, a központi óvodában három szakképzett dajka segíti. Mindkét óvodában, napközis ellátásban részesülnek az arra igényt tartó gyerekek. 6

7 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az akit családi körülményei, szociális helyzete miatt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; /Közoktatási törvény 121. (1) bekezdés 14. pontja szerint:/ Halmozottan hátrányos helyzet A hátrányos helyzetű csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője-a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint-óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. /Közoktatási törvény 121. (1) bekezdés 14. pontja szerint:/ A halmozottan hátrányos helyzet megállapításához a szülőnek nyilatkozatot kell adnia. Ez a nyilatkozattétel önkéntes. A Polgármesteri Hivatalban, az óvodában és az iskolában lehet kérni a kitöltendő iratot. A Szülő miután kitöltötte, majd leadta a nyilatkozatot és az a jogszabályi feltételeknek, megfelel, a jegyző által a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről vezetett listára kerül gyerek. Erről hivatalos iratot küld a jegyző, amelyet a szülő benyújt az óvodába vagy az iskolába. Így az intézményvezető megtudja, hogy milyen kedvezményekre, támogatásokra jogosult a gyermeke. 7

8 A különböző támogatásokon és ellátásokon túl létrejött a hátrányos helyzetű gyermekek integrációs felkészítésének pedagógiai rendszere röviden az IPR. Mint már szó volt róla ez óvodánkba már két éve bevezetésre került. Ennek az óvodai fejlesztő programnak az egyik legfontosabb eleme a szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés. Számos színtere lehetséges: 1. Beiratkozás az óvodába 2. Családlátogatás 3. Első napok az óvodában 4. Szülői értekezletek 5. Folyamatos, spontán beszélgetések szülő és óvodapedagógus között 6. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer keretében hivatalos találkozások a szülőkkel 7. Adventi készülődés 8. Karácsonyi ünnepély 9. Farsangi bál 10. Nyílt nap az óvodában 11. Mesemondó verseny 12. Anyák napi megemlékezés 13. Családi sportnap 14. Közös látogatás a gyerekekkel és a szülőkkel együtt az iskolában 15. Szülői fórumok 16. Sükösdi Napló- helyi újság 17. Anna napi játszóház 8

9 1. BEIRATKOZÁS AZ ÓVODÁBA Mivel falun élünk, általában ismerjük a szülőket és a leendő kisóvodásokat. Gyakori az is, hogy a beiratkozás alkalmával találkozunk az anyukákkal, apukákkal és a kisgyermekekkel először. Fontos az első benyomás, amelyet rólunk és óvodánkról alkotnak. Mindig kedvesen, szeretettel fogadjuk őket. Ez alkalommal minden szülő megkapja óvodánk házirendjét és egy-egy példányt abból az újságból, ami intézményünk mindennapi életét, illetve a különböző rendezvényeiket, ünnepélyeinket mutatja be. A beíratás után végig vezetjük az óvoda épületében, és a leendő csoportszobájukba is bevezetjük a kis újoncokat. Biztatjuk őket, hogy nézzenek körbe és játszanak nyugodtan, próbálják ki a játékokat. Közben alkalom nyílik arra, hogy a szülőkkel beszélgessünk, megismerkedjünk. Ez idő alatt gyermekük jól érzi magát és máris nem egy idegen hely számukra az óvoda, az óvó nénik is immár ismerősökké válnak. 9

10 2. CSALÁDLÁTOGATÁS A beiratkozás alkalmával megbeszéljük a szülőkkel, hogy annak a hónapnak az első napjától, amikor gyermekük betölti a harmadik életévét, jöhet óvodába. Arról is szó esik, hogy előtte a leendő óvó néni ellátogat otthonukba, hogy jobban megismerjék egymást. A családlátogatás időpontját személyesen (pl. egy spontán találkozás alkalmával) vagy telefonon egyeztetjük. Tapasztalatunk szerint a gyerekek és a szülők is örömmel fogadnak bennünket. Ilyenkor a kis óvodás kiválaszthatja az óvó néni által készített jelek közül azt, amelyik a legjobban tetszik neki. Megbeszéljük, hogy ez lesz majd az öltöző szekrényére és a mosdóban a fogasára felragasztva. Amíg óvodába jár ez lesz az ő jele. A Családlátogatás során szó esik a legfontosabb dolgokról (pl. mit kell hozni: törölköző, váltócipő, váltóruha, fogmosó készlet, tornafelszerelés stb.) és beszélgetünk a gyermek személyiségéről, fejlődéséről, így jobban megismerhetjük. Elmondjuk a fokozatos beszoktatás előnyeit, amely nagyon fontos a gyermek minél zökkenőmentesebb beilleszkedését illetően. Az óvó nénik a közös játékot sem szalasztják el a családlátogatás alkalmával, ha a gyermek nyitott rá. Óvodánkban több kisgyermek érkezik hátrányos helyzetű roma családból. Amikor otthonukba látogatunk változóan fogadnak bennünket. Vannak, akik be sem hívnak (talán szégyellik szegényes körülményeiket), mások örömmel üdvözölnek, szívesen invitálnak otthonukba. A roma családok számára talán még nagyobb esemény, hogy az óvó néni ellátogat hozzájuk. A volt kis óvodásaink segítségére is számíthatunk ilyenkor, ugyanis, ha meglátnak bennünket kitörő örömmel, szaladnak hozzánk és végigkalauzolnak minket házról-házra. Szüleik is szívesen látnak minket viszont, büszkén mesélnek gyermekeik iskolai élményeiről, teljesítményeiről. Ezek számunkra is megható és meghatározó események, hiszen a ragaszkodásuk megerősít bennünket arról, hogy a 3-4 év alatt jó, bizalomteljes, bensőséges kapcsolat alakult ki közöttünk. 10

11 3. ELSŐ NAPOK AZ ÓVODÁBAN A családlátogatáson megbeszéljük a szülőkkel a fokozatos beszoktatás lényegét. A szülőnek lehetősége van a gyermekével egy ideig az óvodában maradni. Azt, hogy meddig, ez a gyermek viselkedésétől, személyiségétől is függ. Sok gyermeknek nagy próbatételt jelent ez az első elválás. Eleinte csak rövidebb, majd egyre hosszabb időre megy el a szülő, így érzi a kisgyermek, hogy mindig visszajönnek érte, nem hagyják végleg az óvodában. Amikor megérkeznek, feltűzzük a kiválasztott szekrényre a jelüket, majd a mosdóban is megmutatjuk a fogasukat. A csoportszobában bemutatjuk őket a többi kis óvodásnak, biztatjuk őket, hogy játszanak a játékokkal és a többi gyermekkel is. A szülő ekkor betekintést nyerhet az óvoda életébe, lehetőség nyílik egy jó, bizalomteljes kapcsolat kialakítására az óvónő és a szülő között. Az anyukák, apukák megbizonyosodhatnak a felől, hogy gyermekük jó kezekben van, szeretetteljes, elfogadó légkör, kedves, figyelmes, gondoskodó óvó nénik és dajkák veszik körül őket. A cigány gyermekek beszoktatása többségében zökkenőmentesen zajlik. Sok náluk az összejövetel, nagy a család, sokszor több generáció él együtt, így nincsenek félelmei a magára maradással összefüggésben. Igénylik a testi kontaktust, szeretnek odabújni a felnőttekhez, a szeparációs félelem általában enyhébb formában jelenik meg. Azonban beilleszkedésüket nehezítheti, hogy igen eltérő az értékrend a család és az óvoda között, a napirendjük is sokszor más. Jellemző a cigány családoknál a nagyobb szabadságfokot biztosító életvitel. Éppen ezért mindezt figyelembe véve, fokozatosan, kellő toleranciával kell őket bevezetni az óvoda mindennapi életébe, szokásrendszerébe. Sok cigány gyermek különleges bánásmódot, türelmet igényel. Az otthoni dédelgetés, a gondolkodás lassúsága vagy a hiányosabb tapasztalat miatt van, akire csak sok-sok dicsérettel, biztatással lehet hatni. Mivel a szokások elsajátításának lassúsága hátterében sokszor etnikai sajátosság, otthoni minta húzódik meg, a szülőkkel együttműködve, a problémákat megbeszélve fejlődhetnek a gyerekek a leghatékonyabban. Szülői értekezleteken, spontán négyszemközti beszélgetés keretében kerül erre sor. 11

12 4. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK Óvodánkban évente kétszer rendezünk szülői értekezletet. Az egyiket októberre, a másikat áprilisra szoktuk szervezni, kivéve a nagy csoportot. Ott a második szülői értekezletet februárban tartjuk a beiskolázással kapcsolatban. Az időpontról meghívóban értesítjük a szülőket. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy a szegényebb körülmények között élő roma szülők csak nagyon ritkán jönnek el. Számukra a beilleszkedés nehezebb a társadalomba és ez ilyenkor is el, a nagyon szegényes körülmények között élők, pedig egyáltalán nem. Velük leginkább a folyamatos, napi beszélgetések és az IPR keretében tartott találkozások alkalmával tudunk beszélgetni, a legfontosabb információkat ilyenkor szoktuk közölni megfigyelhető. Az első összejövetel célja, hogy a szülőket mind jobban megismertessük az óvoda napirendjével, szokásrendszerével. Elmondjuk a kötetlen és kötelező foglalkozások lényegét, annak menetét, ismertetjük a különböző nevelési területeket. Beszélünk a gondozásról (tisztálkodás, étkezés, réteges öltözködés), az egészséges életmódról, a sok-sok mozgás, testnevelés jelentőségéről. Erre külön és hosszasan kitérünk, hiszen ez óvodánk kiemelt nevelési területe. Beszámolunk a tervezett rövidebb és hosszabb kirándulásokról és arról, hogyha az idő engedi hetente legalább kétszer, teszünk sétát a faluban. Kitérünk ünnepélyeinkre, rendezvényeinkre, ismertetjük azok időpontját. Még egyszer a családlátogatás után felsoroljuk azokat a dolgokat, eszközöket (váltócipő, váltó ruha, fogmosó készlet, törölköző) amire a gyermekeknek az év során szüksége van. A nagy csoportban az iskolaérettség kritériumaira is kitérünk, erről hosszasan beszélgetünk. Minden csoportban elmondjuk, hogy gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógy testnevelő, logopédus segíti a munkánkat. A nagycsoportosok számára február környékén a beiskolázással kapcsolatosan tartunk értekezletet. Erre az alkalomra az iskolaigazgatót és a leendő tanító néniket is meghívjuk. Ők megismertetik a szülőkkel a Sükösdi iskolát. Az a célunk, hogy minél több gyermeket írassanak be, lehetőleg ne vigyék el őket vidékre. 12

13 A kis- és középső csoportokba a szülőknek photo storyt mutatunk be kivetítőn az egész évben készült fényképekből. A nagycsoportban erre az évzáróval egybekötött búcsúzáskor kerül sor. Ez a szülők körében nagy sikert arat, véleményük szerint nagy élmény és magható is látni gyermekeiket az óvoda mindennapi életét és a különböző rendezvényeket, ünnepélyeket bemutató képsorozaton, amelyet a hangulat fokozásaként még zene is kísér. Az értekezletek mindenképpen fontos momentumai a szülőkkel való kapcsolattartásnak, azonban sajnos jellemző jelenség, hogy a hátrányos helyzetben élő szülők ritkábban jönnek. 13

14 5. FOLYAMATOS, SPONTÁN BEZSÉLGETÉSEK Az óvodai élet alkalmat nyújt a szülőkkel való napi kapcsolattartásra. A gyermekek folyamatos fejlődéséről, a napi eseményekről mindennap informálódhatnak a szülők. A cigány családok egy része nem szívesen adja óvodába gyermekét, mert féltik őket, mintha a saját nevelésükbe jobban bíznának. Igénylik, hogy gyakran ellenőrizhessék gyermekük biztonságát, és, hogy be-benézhessenek az óvodába. Igyekszünk őket megnyugtatni, fontos számunkra, hogy elnyerjük bizalmukat. A szülők a gyermekek neveléséért egyetemes felelősséggel tartoznak, keresni kell velük a rendszeres partnerkapcsolatot. Az óvodai nevelésben a szülői érdek, jelenlét biztosítása természetes, sőt. A szülők kívánatos segítséget adhatnak a csoportközösség szervezéséhez a fejlődés, az együttműködés kimunkálásához. / 6. AZ IPR KERETÉBEN VALÓ HIVATALOS TALÁLKOZÁSOK Az óvodai Integrációs Program mint Óvodai fejlesztő program- meghatározza az óvodai nevelésnek azokat a területeit, amelyek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésében. Nem ad meg részletes pedagógiai tartalmakat, választandó nevelési tervet, nem nevez meg konkrétan alkalmazandó programokat, viszont kinyilvánítja azt a pedagógiai alapállást, amelyet megfelelőnek tart az érintett gyermekek esélyegyenlőségének elősegítésében. Az óvodai fejlesztő program olyan pedagógiai keretrendszernek is tekinthető, melynek tartalmi elemeit, kiemelt területeit a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekében nagyobb tudatossággal és mérhetően is nagyobb eredményességgel kell a nevelési folyamat mindennapi gyakorlatában központi kérdésként kezelni. Az óvodai fejlesztő program legfőbb jellemzője a gyermekközpontúság és a családorientált szemlélet, valamint az együttműködések kialakításának, bővítésének 14

15 és mélyítésének ösztönzése azokkal a szolgáltatásokkal, szolgáltatókkal, melyek a szülőket támogatják, számukra erőforrást jelentenek, illetve a gyermekek egészséges, komplex személyiségfejlesztésében részt vállalnak. A fejlesztő programnak éppen az az egyik erőssége, hogy az adott gyermek ismeretében, az adott óvoda tárgyi és személyi feltételeit, az adott település erőforrásait figyelembe véve kell elkészíteni. /IPR az óvodai gyakorlatban-oktador Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hajdúszoboszló oldal/ Az óvodai IPR- nek nagyon fontos része a gyermekek hátrányainak feltérképezése, az iskolai tanuláshoz szükséges képességek és kézségek fejlesztése. Ez után egyéni fejlesztési tervet készítünk a gyermekek számára, így valósítva meg a folyamatos, személyre szabott, egyéni fejlesztést. A szülőkkel előre megbeszélt időpontban találkozunk, amelynek során értékelő megbeszélést tartunk, tájékoztatjuk őket a gyermekük fejlődéséről, a fejlesztendő területekről. Erre a mi intézményünkben évente három alkalommal kerül sor, ekkor a szülők a megfelelő dokumentumokat aláírásukkal hagyják jóvá. A középső- és nagycsoportokban a Differ felmérés segíti az óvónők munkáját. 7. ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS Télen, amikor a természet nyugovóra tér, megszűnnek a mezei munkák, az emberek beszorulnak a házakba. Ilyenkor általában az erdőt, mezőt hó borítja, kint hideg van. Nincs is annál nagyszerűbb dolog, mint bent a jó melegben együtt lenni, az egyik legszebb Ünnepünkre, a Karácsonyra közösen készülődni. Az advent András nappal kezdődik. Jelentése: előkészület szent Karácsony ünnepére, Jézus születésére. Az adventi készülődés legfontosabb jelképe az adventi koszorú. Az óvodánkban az a szokás él, hogy minden héten meggyújtunk egy gyertyát, végül a negyediket a karácsonyi ünnepélyen. 15

16 Intézményünkben hagyomány már a minden évben megrendezett közös adventi készülődés a szülőkkel. Erre a rendezvényünkre minden szülőnek külön meghívót adunk át, és nagy örömmel várjuk őket. Meghitt, karácsonyi hangulatba berendezett csoportszobába kerül megrendezésre ez a közös program, amelynek az ünnepi készülődésen kívül egy nagyon fontos célja, hogy a szülők és óvó nénik még szorosabb, bizalmasabb kapcsolatba kerüljenek. Hiszen az együtt tevékenykedésen túl, jó kedvű beszélgetésekre is alkalmat ad ez a rendezvény. Persze csodaszép karácsonyi zene is fokozza még a hangulatot. A leendő tanító nénik, községünk kissebségi és oktatási képviselője is meghívást kap erre az alkalomra. Az adventi koszorún kívül még sok érdekes, és látványos dolgot készítünk, barkácsolunk együtt. Pl.: dekopács technikával karácsonyi képeket ragasztunk gipszből kiöntött képkeretekre, karácsonyi angyalkákat, különböző karácsonyi díszeket alkotunk, mézeskalácsot készítünk stb. Az itt készített dolgok az óvodában rendezett karácsonyi vásáron megvásárolhatóak. A befolyt összeg, pedig az óvodánk javára gyűlik össze. A szülőkre ez még inspirálóbban hat, és büszkén látják a vásári asztalon az ő munkáikat. 16

17 8. KARÁCSONYI ÜNNEPÉLY A Kereszténység legszebb, legbensőségesebb ünnepe a Karácsony. Ekkor ünnepeljük Jézus születését. Egyes vidékeken házról házra jártak ilyenkor a betlehemesek a régi időkben. A Karácsonyra kinyílt cseresznyeág, a kihajtatott búza együttesen az életet is jelképezik, éppen ezért erről a hagyományról óvodánkban sem feledkezünk meg. Ezen kívül a gyerekekkel közösen gyúrt, kiszaggatott és sütött mézeskalács, a nagytakarítás, a különböző karácsonyi díszek mind- mind hozzátartoznak az ünnepi hangulathoz. Az óvónők történeteket adnak elő a szent család meneküléséről, Jézus születéséről, sőt a nagycsoportosok az idei évben még egy látványos árnyjátékot is előadtak. A Karácsonyi ünnepet megelőző munkálatok, tevékenységek azokat a régi szokásokat elevenítik fel és viszik tovább a gyermekek és felnőttek által, amelyek régebben a karácsonyi ünnephez kapcsolódtak. A nagy napon már az egész óvoda karácsonyi díszbe van felöltözetve. A karácsonyfákat előző nap felállítjuk mind három csoportban. A nagyok az óvó nénivel és a dajkával közösen díszítik fel még a várva várt nap előtt. A kisebb csoportokban még a gyerekek számára fontos momentum, hogy a karácsonyfát az angyalkák hozzák, így őket meglepetésként várja az ünnepi díszbe öltöztetett fenyőfa. A kis- és középső csoportokban közös barkácsolással kezdjük a napot, amelyre az egész család meghívást kap. Az adventi készülődéshez hasonlóan különböző karácsonyi díszeket készítünk a gyerekekkel, szülőkkel, testvérekkel, nagyszülőkkel közösen. Az elkészült díszeket a már felöltöztetett, fényben tündöklő karácsonyfára akasztjuk, hogy szépségét még inkább fokozzuk. Ezt követően a kiscsoportban egy rövidebb a középső csoportban egy hosszabb karácsonyi köszöntőre kerül sor. Ez a szülők számára meglepetés, versekből, dalokból, esetleg egy rövidebb mesejátékból áll. A karácsonyi megemlékezés után kivonulunk a csoportszobából, hiszen az angyalkák csak így tudják a fa alá helyezni a várva várt ajándékokat. Csengőszó tudatja velünk, ha a nagy esemény megtörtént, ekkor csendben, hogy az angyalkákat ne ijesszük meg, visszamegyünk a csoportszobába. Következik a gyermekek számára talán legnagyobb esemény az ajándékbontás. Ez után a szülők egészen ebédig együttjátszhatnak a gyerekekkel, kipróbálhatják az új játékokat. 17

18 Ez az az alkalom, amikor ismét kellemes, jó hangulatú beszélgetésekre kerülhet sor az óvó nénik és szülők között. Erre az eseményre a szegényes körülmények között élő roma szülők is szívesen eljönnek, szépen, ünnepélyesen felöltöznek. A nagycsoportokban már nagyobb műsorra kerül sor, amelyre a szülőkön, családtagokon kívül a leendő tanító nénik, az iskolaigazgató, a falu plébánosa, a kisebbségi- és oktatási képviselő a polgármester, a Csanádi ÁMK vezetője is meghívást kap. A nagycsoportosok színvonalas műsorral lepik meg az anyukákat, apukákat, nagyszülőket, rokonokat és a meghívott vendégeket. Ez után a nagycsoportban is az ajándékbontásra kerül sor, amely számukra is izgalmas pillanat. A szülők itt ugyancsak a gyerekekkel együtt élvezhetik az együttjátszást, az óvónőkkel és a dajkákkal, pedig meghitten beszélgethetnek. A gyerekek az ünnepély végén sajátkészítésű ajándékaikkal lepik meg szüleiket, és az ugyancsak általuk készített mézeskalácsokkal kínálják meg őket és a vendégeket. 18

19 9. FARSANGI BÁL A farsangi időszak vízkereszttől Hamvazó szerdáig tart. Ennek a néphagyománynak a legfőbb eseménye az álarcos alakoskodás, hangoskodás, mulatozás, evés-ivás. Az ünnepségsorozat tulajdonképpen a tél búcsúztatása, a tavaszvárás öröme is egyben. Ezért óvodánkban a farsangi bált megelőzően hagyomány minden évben a szalmababa, kiszebábu eltemetése, égetése vagy a kanálison való elúsztatása. Télcsúfoló, tavaszváró verseket, mondókákat, dalokat tanulunk a gyerekekkel közösen, amelyet a megrendezett farsangi bálon természetesen elő is adunk. Az óvodai farsangolást a három csoport közösen tartja, amelyre a szülők is meghívót kapnak, de természetesen a nagyszülőket és a rokonokat is szeretettel várjuk. A farsangi bál délelőtt kilenc órakor kezdődik jelmezes felvonulással, hangulatos, vidám zene kíséretében. Hagyomány, hogy az óvó nénik és a dajkák is jelmezt öltenek ezen a napon, és tervezzük, hogy a szülőket is rávesszük erre, hiszen a gyermekeknek ez hatalmas élmény és öröm lenne. A jelmezes felvonulás után mindegyik korcsoport előadja tréfás verseit, dalait esetleg látványos tánclépésekkel gazdagítva azt. Minden évben egy meghívott előadóval, vagy bohóccal színesítjük az eseményt. Ez mind a gyermekek, mind a szülők körében nagy sikert arat. Az előadás után következik a fánkevés, amely elmaradhatatlan része ennek az örömteli napnak. Az evés-ivás utáni program az ebédig tartó mulatozás, tánc, hangoskodás. A közben megszomjazó és éhes gyermekeket üdítők, finomabbnál finomabb sütemények, rágcsálni valók várják az ebédlőben. 19

20 A farsangolás végül délben ér véget, a gyerekek ekkorra már kellően kifáradva látnak az ebédhez, és persze a délutáni pihenő alkalmával gyorsan álomba is zuhannak. Erre az eseményre a cigány családok szívesen jönnek el, büszkén nézik végig gyermeküket a gyakran saját kezűleg készített jelmezbe felvonulni. Számukra ez egy örömteli nap, hiszen kultúrájukhoz a mulatozás, jó kedvvel tarkított összejövetelek közel álnak. Ha a szülő nem olyan ügyes kezű, lehetőség van az intézményünkben is farsangi jelmezeket kölcsönözni, Az ebből befolyó összeget óvodánk javára fordítjuk. A kiállított jelmezeket egy korábbi évben megrendezett munkadélutánon a szülőkkel közösen készítettük, és tervezünk ismét egy ilyen összejövetelt, egyrészt a jelmezek bővítése céljából, másrészt az együttes munka öröméért. 20

21 10. NYÍLT NAP AZ ÓVODÁBAN Ez a rendezvény népszerű a szülők körében, hiszen ezen a napon láthatnak a legmélyebb betekintést óvodánk mindennapi életébe, szokásrendszerébe, a kötelező és kötetlen foglalkozások, kezdeményezések mikéntjébe. Nagy az érdeklődés, a szülők szép számmal vesznek részt, bár más eseményekkel kapcsolatos észrevételünk itt is jellemző, miszerint a szegényes körülmények között élő, hátrányos helyzetű szülök kisebb számmal, jönnek el. Az anyukák, apukák, esetleg nagyszülők reggel fél nyolc és nyolc óra között érkeznek. Szeretettel, kedvesen, bár egy kissé izgalommal telve fogadjuk őket, azonban a kezdeti lámpaláz, amint az események, felgyorsulnak, némileg alábbhagy. Óvodánk mindennapi életét szeretnénk bemutatni ez alkalommal, így mindent a megszokott módon teszünk, tartunk. A szülők nagy figyelemmel és érdeklődéssel követik végig a napot, hiszen mindannyiuk kíváncsi gyermeke viselkedésére, aktivitására, esetleges szereplésére. A szülők büszkén követhetik végig gyermekük aznapi tevékenységét, és az óvó nénik odaadó, lelkes munkáját. Az idén bevezetésre került intézményünkben a kompetencia alapú oktatás, amely újabb módszerekkel, ötletekkel gazdagította óvodapedagógusaink munkáját. A középső- és nagycsoportokban mindez természetesen a nyílt napon is megjelent, amely a szülők körében nagy elismerést hozott. 21

22 A hátrányos helyzetű szülők ez alkalommal meggyőződhetnek arról, hogy gyermekük biztonságos és jó kezekben van. Az óvó nénik és a dajkák egyaránt szeretettel, elfogadással fordulnak feléjük, a megkülönböztetésnek, amelytől esetleg félnek, nyoma sincs. Ez, pedig természetesen a csoportba járó gyerekekre is hatással van, hiszen ebben a korban a minta még nagy jelentősséggel bír, és e tekintetben az óvoda dolgozóinak kiemelt jelentőssége, feladata van. Az előítélet még ezekben a csöpp kis gyermekekben nem létezik, ezt sajnos leginkább a szülők alakítják ki bennük, de bízunk benne, hogy az általunk közvetített attitűd ennél sokkal erőteljesebben hat rájuk. 11. MESEMONDÓ VERSENY Minden évben megrendezésre kerül házi mesemondó versenyünk. Ezen az eseményen nagycsoportos óvodásaink vehetnek részt. Leginkább a szerepelni vágyó és szerető gyermekek jelentkeznek a versenyre, amelyre a szülők és a pedagógusok közösen készítik fel őket. A roma gyermekek is szívesen vállalkoznak a szereplésre, szókincsük bár szegényesebb, de verbális emlékezetük gyakran nagyon jó. Szeretnek szerepelni, a mesemondás a cigány családok körében nagy hagyomány, és mivel náluk még jellemző, hogy több generáció is együtt él, ezt leginkább a nagypapa, nagymama teszi. Az óvodai irodalmi nevelés a cigány gyermek identitástudatának kiaknázatlan lehetőségeit rejti magában. A cigányság ugyanis hagyománytisztelő nép. /Szemán Józsefné dr.:útmutató a hátrányos helyzetű cigány gyermekek óvodai neveléséhez-hajdúböszörmény, oldal/ A mesemondó versenyen a roma szülők is megjelennek, hiszen kíváncsiak gyermekükre és nagy büszkeséggel tölti el őket, hogy szerepelni látják őket. 22

23 12. ANYÁK NAPI MEGEMLÉKEZÉS A mi intézményünkben ezt minden csoport külön tartja, egy nagyon meghitt, bensőséges esemény keretében. Az édesanyák felköszöntése kétszemélyes kapcsolatban zajlik. Az óvó nénik előre berendeznek egy kis sarkot asztalokkal, székekkel, az ünnepi hangulat fokozásaként virágokkal körberakva. Csodaszép zenei aláfestéssel, vagy, ha lehetőség nyílik rá anyák napi prezentáció kivetítésével, színesítjük, gazdagítjuk ezt a csodálatos ünnepet. Meghívót adnak át a gyermekek édesanyjuknak, amelyben megemlítjük, hogy a nagymamákat is nagy szeretettel várjuk. Előtte való napokban a gyerekek elkészítik az édesanyáknak és nagymamáknak szánt ajándékot. A nagy napon a gyermek az anyukájával, a nagyikkal érkezik, és még olyan is előfordul, hogy a dédi mama is eljön erre az eseményre. A kisgyerek bevezeti őket a csoportszobába és leülteti az előre berendezett kis sarokba. Beleül a nagyi, majd és az anyukája ölébe, és elmondja a megható versikét, vagy, ha tanultak dalt, azt is elénekli. A kiscsoportban még gyakran van szükség az óvó néni segítségére, közreműködésére, de sok kicsi ügyesen, és bátran elmondja a kis köszöntőt. 23

24 Szem nem marad szárazon ezekben a megható pillanatokban, és az örömet még fokozza a saját kezűleg készített kis ajándék átadása. A cigány gyermekek édesanyja és a nagymamák is szívesen eljönnek ezen a napon, hiszen náluk az anyák és nagyszülők kiemelt tiszteletnek örvendenek a családban. Az édesanyák meghatódottsága és pozitív visszajelzései meggyőzött minket arról, hogy ez a négyszemközti felköszöntés az egyik legszebb módja e jeles ünnepről való megemlékezésnek. 13. CSALÁDI SPORTNAP Ez az egyik legközkedveltebb program mind a gyerekek, mind a szülők körében. Minden évben, májusban kerül megrendezésre az alvégi óvodában, ugyanis hatalmas udvarral rendelkezik ez az intézményünk. Ha az időjárás esős, az általános iskola sportcsarnokába helyezzük át a rendezvényt. Előre kidolgozzuk a tervet mindkét helyszínre, hogy ne érjen minket meglepetés. Minden évben a két kiscsoportos óvónő a felelőse, megrendendezője és lebonyolítója a szombat délelőtt kilenc órától délig tartó eseménynek. Jó előre megkapják a gyerekek és a szülők a meghívót, amelyben külön kihangsúlyozzuk, hogy az egész családot, tehát a testvéreket, nagyszülőket, rokonokat is szívesen várjuk. Sok iskoláskorú gyermek is eljön ilyenkor. A rendezvény érdekes és látványos programokból, különböző ügyességi vetélkedőkből áll. 24

25 Meghívunk különböző előadókat, hogy ezzel is színesebbé, gazdagabbá tegyük ezt a szombat délelőttöt. Az idén például fellépett az óvodásokból, alsó- és felső tagozatosokból álló sükösdi tánccsoport, volt karate bemutató, egy előadóművész interaktív dobműsort mutatott be a gyerekek, szülők és óvónők bevonásával. Ezen kívül egy fiatalokból álló csoport afrikai táncokat mutatott be. Persze a legfőbb programot ezen a délelőttön a különböző versenyszámok adják. Ezt a gyerekek és a szülők is rendkívül élvezik, ugyanis minden korosztály részt vehet a különböző feladatokban. Az idén megrendezett sportnapunkon például a következő versenyek voltak: - lufi borotválás - fánk evő verseny - farokfogó - célbadobás - kötélhúzás - lovas verseny (a szülők a hátukra vették a gyerekeket így szaladtak a célegyenesig) - zsákbaugrálás - sorversenyek stb. A szülői szervezet, pedig büfével várja sok mozgásban kifáradt, szomjas és éhes gyerekeket és felnőtteket. Ez a rendezvényünk mindig nagy sikert arat, és örömmel tapasztaljuk, hogy a hátrányos helyzetű, köztük a roma családok is szép számmal és örömmel eljönnek erre az eseményre. A közös versenyfeladatok (pl.: szülők- óvónők közötti vetélkedők), a jó hangulat, és a kialakult, spontán beszélgetések mélyítik a szülőkkel való kiegyensúlyozott, jó kapcsolatunkat. 25

26 14. KÖZÖS LÁTOGATÁS A GYEREKEKKEL ÉS A SZÜLŐKKEL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA Ennek a programnak a célja, hogy a szülők és a gyerekek is betekintést nyerjenek az általános iskolába, közelebbről megismerjék azt. Ez nagyon fontos a beiskolázás időszakában, hiszen fontos számunkra, hogy a szülők a helyi intézményünkbe írassák be gyermeküket. Erről a napról is jó előre értesítjük a szülőket, és az első osztályosok első két óráján veszünk részt az anyukák, apukák, gyerekek csoportvezető óvónők és az iskolaigazgató, vezető óvónő részvételével. A tanító nénik érdekes, változatos órákat tartanak a kis óvodások bevonásával, amit természetesen ők nagyon élveznek. 26

27 Egyelőre még nem túl nagy számban jönnek el a szülők, de nagyon bízunk abban, hogy a részvétel évről- évre gyarapodni fog. 15. SÜKÖSDI NAPLÓ, ÉS ÓVODÁNK ÚJSÁGA A Sükösdi Napló községünk negyedévente megjelenő újsága, amely mind a faluban, mind az általános iskolában és az óvodában történt fontos eseményekről, dolgokról beszámol. Intézményünkről még bővebb információt nyújt óvodánk évente megjelenő újsága, amelyben, az egész évben történt legfontosabb eseményekről írunk. Hagyomány, hogy időnként egy- egy szülőt is felkérünk, hogy fogalmazza meg gondolatait óvodánkról és rólunk egy pár mondatban. Fontos a szülőkkel való kapcsolattartás szempontjából mindez, hiszen nemcsak a jelenlegi, hanem a beiratkozás alkalmával a leendő szülők is kapnak egy-egy példányt ebből az újságból. A lapban megjelenő cikkeket színes képek gazdagítják, igyekszünk minden fontos eseményről, rendezvényről betenni egy-egy fotót. 16. SZÜLŐI FÓRUMOK. TEADÉLUTÁNOK A szülőkkel való kapcsolattartás jól bevált formái mellett, újabb lehetőségnek bizonyul ez a jövő tanévtől tervezett rendezvény. A célunk, hogy együtt informálódjunk, tájékozódjunk, gondolkodjunk, beszélgessünk fontos, érdekes témákról, dolgokról. Tervünk, hogy különböző szakembereket pl.: védőnőt, fodrászt, pszichológust( aki a tanulás- magatartászavarókról, vagy a az iskolaérettség kritériumairól stb. tart előadást), gyógypedagógust, ortopéd szakorvost, fogorvost hívunk meg erre az alkalomra. 27

28 Célunk, hogy jó hangulatban teljen ez a délután, és a végén kötetlen beszélgetésekre is sor kerüljön. Annak érdekében, hogy minél családiasabb legyen ez a pár óra, teával, süteményekkel és mindenféle finomsággal is megkínáljuk mind a meghívott vendégeket, mind a résztvevő szülőket. Úgy tervezzük, hogy minden évben, de legalább kétévente egyszer szervezünk egy ilyen rendezvényt. Bízunk abban, hogy nagy érdeklődés övezi majd ezt a programunkat, és a hátrányos helyzetű szülők, köztük a roma családok is mind nagyobb számban eljönnek. 17. ANNA NAPI JÁTSZÓHÁZ A szent Anna búcsú hosszú idő óta jelentős eseménynek számít a falunkban. Ehhez kapcsolódik a három napos ünnepségsorozat a Szent Anna Napok. Ezt az eseményt a Szent Anna napi Szentmise nyitja meg és vasárnap a Szent Anna búcsú ünnepi szentmiséje zárja. A helyi hagyomány legendaváltozata Ósükösd eredetileg a Duna árterületén feküdt, ám a folyó gyakran kiöntött, a környék mocsaras volt, ezért a kalocsai érsek közreműködésével a falu elköltözött a magaspartra a 19. században. Így alakult ki a mai községünk híres búcsújáró helye a Szent Anna kápolna ben Pocskai Gergely építette lánya emlékére, akit a legenda szerint egy vadászaton agyonlőtt. Ezen a szomorú helyen fölépítették a kápolnát és a kislányt ezután az oltár alá temették. Nyugati oldalának lábazatában ma is látható nyílás valószínűleg a sírbolt szellőzője. 28

29 A Szent Anna napi eseménysorozat minden évben július végén kerül megrendezésre. A szentmisén kívül különböző kulturális programok várják az érdeklődőket. A programok között szerepel az Anna napi játszóház is, amelyet mi óvó nénik rendezünk meg a gyerekek szórakoztatására. Ezt mindig szombat délelőttre szervezzük, és akárcsak a családi sportnapnak, ennek is két óvónő a felelőse. Ezen a délelőttön különböző barkácsoló, ábrázoló tevékenységekkel várjuk az érdeklődőket. Pl.: - kulcstartó halacska dekorgumiból - fagyöngynyaklánc - parafa dugó oroszlán - terménykép - parafahasú papírsárkány (emlékeztető tábla) stb. Nemcsak a jelenlegi ovisok, hanem szinte minden korosztály képviselteti magát ezen az eseményen, ami számunkra nagy kihívást, de egyben örömet is jelent Rengeteg az érdeklődő, volt olyan év, hogy kb. 100 kisgyermek is részt vett a játszóházon. A gyerekek végig próbálhatnak minden egyes tevékenységet, a játszóház délig tart. A hátrányos helyzetű családok is szép számmal vesznek részt ezen a rendezvényen, sok leendő kis óvodást is megismerhetünk. 29

30 BEFEJEZÉS A gyermek fejlődésének első és legfontosabb színtere a család. Az óvoda sohasem helyettesítheti azt. Folytathatja és kiegészítheti. Azonban mindehhez elengedethetetlen, hogy jó, bizalomra épülő kapcsolat alakuljon ki szülők és óvodapedagógusok között. Fontos egymás segítése, támogatása, hiszen ez szolgálja leginkább a gyermek fejlődését. Mi óvónők mindent elkövetünk ennek érdekében és bízunk abban, hogy a szülők, ahogy most is mindig partnereink lesznek az együttnevelésben. nincs a világon olyan meredek szikla, avagy torony, amelyre fel ne lehessen hágni, csupán alkalmas létrát kell felállítani, vagy megbízható lépcsőfokokat kell kivágni a sziklán / Commenius/ A hátrányos helyzetben élő családok száma országszerte növekszik. A munkanélküliség, a szegényes anyagi körülmények sajnos manapság általános problémát jelentenek. Soha nem szabad megengednünk, hogy az ilyen körülmények között élő, és óvodába érkező gyermekek bármilyen negatív megkülönböztetésben részesüljenek sem, a társai sem a felnőttek részéről. Sajnos mivel előítéletek mindig is voltak és lesznek, nekünk óvodapedagógusoknak és az óvoda minden dolgozójának kiemelt felelőssége van e tekintetben. Feladatunk, hogy pozitív 30

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015.

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015. ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015. Az közötti átmenet program célrendszere: 1. Értékek Elvek Célok Mutatók Sikerkritériumok Zökkenőmentes átmenet Megfelelő tudás, neveltségi szint megadása

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I. Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési

Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I.  Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I. www.profession.hu Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési tapasztalat.területen szerzett gyakorlat..használatában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV 1. Az óvoda működési feltételei 1.1 Statisztikai adatok: Férőhelyek száma Beíratottak száma Tanköteles korú gyermekek száma Tankötelezett korú, de a szülő kérésére óvodában

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben