TÁMOP INNOVÁCIÓ. A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében / 08/ AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ. A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE:"

Átírás

1 TÁMOP INNOVÁCIÓ A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében : / 08/ AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A hátrányos helyzetű szülőkkel való kapcsolattartás formái, módszerei Készítette: Katus Nikoletta Helyszín: Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézménye 6346 Sükösd, Dózsa György u Műfaja: Nevelő oktató munkát segítő kiadvány

2 ELŐSZÓ A rendszerváltás óta hazánkban olyan társadalmi, gazdasági-és politikai változások mentek végbe, amelynek következtében erősen átalakult a társadalom struktúrája, nőtt a társadalmi egyenlőtlenségek hatása, ez, pedig az oktatás minden területén érezhető. Az óvodai nevelésnek ennek következtében óriási a felelőssége, sőt a küldetése, hiszen a család után illetve mellett, ez az intézmény az, amely a legnagyobb hatással van a kisgyermek szociális-, értelmi- és testi fejlődésére. Így az óvodára és az iskolára is nagy teher nehezedik, hiszen minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy társadalmi-, szociális-, és kulturális hátterétől függetlenül a számára leghatékonyabb oktatásban és nevelésben részesüljön. Hiszen az óvodába lépve a gyermekek más-más személyiségjegyekkel, értékrenddel, jellemvonásokkal, gyakran ingerszegény környezetből érkeznek. Mi, óvodapedagógusok elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy ezeket a gyermekeket úgy fogadjuk el és szeressük amilyenek, és hogy megadjuk számukra azt az esélyt, hogy a 3-4 év alatt felzárkózhassanak, fejlődhessenek és, hogy minél sikeresebb, boldogabb kisiskolásokká, majd később fiatal felnőttekké válhassanak. Pedagógiai munkánk során ezért van oly fontos jelentősége az együttnevelésnek, az integrációnak,. Az óvoda, mint a közoktatási rendszer első láncszeme, a legmeghatározóbb a gyermek fejlődésének szempontjából. Az elhivatott, hivatását igazán szerető óvodapedagógus ezt pontosan tudja, és azt is, hogy a hátrányos helyzetű családokból érkező kisgyermekeknek sokszor kiemelt figyelemre, toleranciára, támogatásra van szüksége. Fontos, hogy soha ne érezzék magukat kevesebbnek, másnak, vagy kirekesztettnek. Mindannyiunknak lényeges, hogy mosolygós, csillogó szempárok tekintsenek vissza ránk, hogy érezzék mellettünk, általunk biztonságban érezhetik magukat. A felzárkóztatásnak egyik lényeges területe az óvodai fejlesztő program (IPR) bevezetése és működtetése az óvodákban. Ezt a programot a mi óvodánk is már átvette és bevezetése is már elkezdődött. 2

3 Az integrációnak egy másik fontos színtere a hátrányos helyzetű szülőkkel való kapcsolattartás. Nemcsak a gyermekek, de a szülők bizalmának elnyerése is kiemelt jelentőségű. Hiszen a gyermek fejlődésének szempontjából fontos az őszinteségen alapuló, kiegyensúlyozott partnerkapcsolat. A szülők a gyermek neveléséért egyetemes felelősséggel tartoznak, keresni kell velük a rendszeres partnerkapcsolatot. Az óvodai nevelésben a szülői érdek, a jelenlét biztosítása, természetes, sőt kívánatos. A szülők segítséget adhatnak a csoportközösség szervezéséhez, a fejlődés, az együttműködés kimunkálásához. /Szemán Józsefné dr.: Útmutató a hátrányos helyzetű cigány gyermekek óvodai neveléséhez- Hajdúböszörmény, 1996./ Ha a gyermekek kritizálva élnek, Megtanulnak megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak szégyenlősnek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, Megtanulják bűnösnek érezni magukat. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, Megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, Megtanulnak bízni. 3

4 Ha gyerekek dicsérve élnek, Megtanulják megbecsülni magukat. Ha a gyerekek méltányosságban élnek, Megtanulják az igazságosságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, Megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek megerősítve élnek, Megtanulják magukat szeretni. Ha a gyerekek elfogadva, szeretetben élnek, Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban. Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben 4

5 ÓVODÁNKRÓL ÉS FALUNKRÓL Óvodáink egy körülbelül 4000 főt számláló nagyközség két helyszínén helyezkednek el. Mivel a környezet falusi, lakói főleg mezőgazdasági munkát végeznek, amely sok lehetőséget teremt a gyerekek munkára, való nevelésére. Ezért választottuk a kompetencia program-csomag bevezetésekor a munkára nevelést moduláris programként. A falusi környezet másik előnye a közösségi nevelés területén mutatkozik meg: itt szinte mindenki ismeri egymást, a gyerekek sokszor óvodán kívül is találkoznak, ismerik egymás családját, előfordul, hogy a kiscsoportot kezdő gyerek már ismerősök, közé kerül. Sajnos sok a munkanélküli szülő, nem egy esetben a gyermek mindkét szülője. Aki nem igazán fogadja el ezt a helyzetet, az alkalmi munkából próbálja családját fenntartani, de egy másik réteg segélyekből, családi pótlékból tengeti életét gyakran veszélyeztetve a gyerek egészségét (nem megfelelő étkezés, ruházat, illetve a gyermek gondozottsága, pénzhiány miatt nem kezelt betegségek). Óvodánk létszáma 110 fő, amelyből 55% a hátrányos helyzetű gyermek. Van azonban több család, aki már kiskorban úszni, táncolni stb. tanítatja gyerekét, amire a közeli Baján van lehetőség. Falunkban is egyre több kulturálódási lehetőség van: népdalkör, sportkör, tánckör, musical, citera zenekar, könyvtár. Óvodánk sajátosságai A falusi környezet olyan lehetőségeket kínál, amelyeket kár lenne nem kihasználni. A gyerekek egy-egy séta alkalmával megfigyelhetnek, sőt részt is vehetnek állatgondozási, növénytermesztési munkálatokban, de a mindennapi élet során is megragadunk minden lehetőséget, hogy az élőlények tiszteletére, a minél sokoldalúbb tapasztalatszerzésre neveljük a gyerekeket. Óvodánk ellátja a tehetséggondozással, a korai beilleszkedési zavarok korrekciójával, a hátrányos gyermekek felzárkóztatásával, valamint a gyermek- és 5

6 ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat oly módon, hogy ezeknek a feladatoknak az ellátásával, foglalkozó intézményekkel kapcsolatot tart fent, javasoljuk a gyermekek vizsgálatát. Beszédhibás gyermekeink fejlesztését, felzárkóztatását helyben oldjuk meg utazó logopédussal. Részképesség problémákkal küzdő gyermekek fejlesztését fejlesztő óvodapedagógusunk végzi. Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében meghatározó a nem sérült óvodás korúakkal történő együtt nevelés az óvodában. Szakértői vélemény alapján gondoskodunk utazó gyógypedagógus alkalmazásáról. A község lakosságának összetételéből adódóan az óvodás gyermekek 30-40%-a (évenként változó) a cigány kisebbséghez tartozik. Óvodai nevelésük integráltan, a többi gyermekkel együtt történik. A cigány lakosság igen kis hányada (esetleg az idősebbek) beszéli csupán a cigány nyelvet, ezért annak tanítását nem igénylik, így programunkból is kimarad. Lehetőségünk nyílik azonban cigány eredetű versek, mesék megismertetésére. Óvodánk szerkezete A helyi adottságokból fakadóan a községben két helyszínen működik az óvoda, melyek munkáját egy tagóvoda vezető irányítja. Mindkét helyszínen három-három homogén csoporttal dolgozunk. A hat csoportban szakképzett óvónők dolgoznak, valamint egy-egy szakképzett délutános óvó néni. Az óvónők munkáját az alvégi óvodában négy szakképzett dajka, a központi óvodában három szakképzett dajka segíti. Mindkét óvodában, napközis ellátásban részesülnek az arra igényt tartó gyerekek. 6

7 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az akit családi körülményei, szociális helyzete miatt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; /Közoktatási törvény 121. (1) bekezdés 14. pontja szerint:/ Halmozottan hátrányos helyzet A hátrányos helyzetű csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője-a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint-óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. /Közoktatási törvény 121. (1) bekezdés 14. pontja szerint:/ A halmozottan hátrányos helyzet megállapításához a szülőnek nyilatkozatot kell adnia. Ez a nyilatkozattétel önkéntes. A Polgármesteri Hivatalban, az óvodában és az iskolában lehet kérni a kitöltendő iratot. A Szülő miután kitöltötte, majd leadta a nyilatkozatot és az a jogszabályi feltételeknek, megfelel, a jegyző által a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről vezetett listára kerül gyerek. Erről hivatalos iratot küld a jegyző, amelyet a szülő benyújt az óvodába vagy az iskolába. Így az intézményvezető megtudja, hogy milyen kedvezményekre, támogatásokra jogosult a gyermeke. 7

8 A különböző támogatásokon és ellátásokon túl létrejött a hátrányos helyzetű gyermekek integrációs felkészítésének pedagógiai rendszere röviden az IPR. Mint már szó volt róla ez óvodánkba már két éve bevezetésre került. Ennek az óvodai fejlesztő programnak az egyik legfontosabb eleme a szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés. Számos színtere lehetséges: 1. Beiratkozás az óvodába 2. Családlátogatás 3. Első napok az óvodában 4. Szülői értekezletek 5. Folyamatos, spontán beszélgetések szülő és óvodapedagógus között 6. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer keretében hivatalos találkozások a szülőkkel 7. Adventi készülődés 8. Karácsonyi ünnepély 9. Farsangi bál 10. Nyílt nap az óvodában 11. Mesemondó verseny 12. Anyák napi megemlékezés 13. Családi sportnap 14. Közös látogatás a gyerekekkel és a szülőkkel együtt az iskolában 15. Szülői fórumok 16. Sükösdi Napló- helyi újság 17. Anna napi játszóház 8

9 1. BEIRATKOZÁS AZ ÓVODÁBA Mivel falun élünk, általában ismerjük a szülőket és a leendő kisóvodásokat. Gyakori az is, hogy a beiratkozás alkalmával találkozunk az anyukákkal, apukákkal és a kisgyermekekkel először. Fontos az első benyomás, amelyet rólunk és óvodánkról alkotnak. Mindig kedvesen, szeretettel fogadjuk őket. Ez alkalommal minden szülő megkapja óvodánk házirendjét és egy-egy példányt abból az újságból, ami intézményünk mindennapi életét, illetve a különböző rendezvényeiket, ünnepélyeinket mutatja be. A beíratás után végig vezetjük az óvoda épületében, és a leendő csoportszobájukba is bevezetjük a kis újoncokat. Biztatjuk őket, hogy nézzenek körbe és játszanak nyugodtan, próbálják ki a játékokat. Közben alkalom nyílik arra, hogy a szülőkkel beszélgessünk, megismerkedjünk. Ez idő alatt gyermekük jól érzi magát és máris nem egy idegen hely számukra az óvoda, az óvó nénik is immár ismerősökké válnak. 9

10 2. CSALÁDLÁTOGATÁS A beiratkozás alkalmával megbeszéljük a szülőkkel, hogy annak a hónapnak az első napjától, amikor gyermekük betölti a harmadik életévét, jöhet óvodába. Arról is szó esik, hogy előtte a leendő óvó néni ellátogat otthonukba, hogy jobban megismerjék egymást. A családlátogatás időpontját személyesen (pl. egy spontán találkozás alkalmával) vagy telefonon egyeztetjük. Tapasztalatunk szerint a gyerekek és a szülők is örömmel fogadnak bennünket. Ilyenkor a kis óvodás kiválaszthatja az óvó néni által készített jelek közül azt, amelyik a legjobban tetszik neki. Megbeszéljük, hogy ez lesz majd az öltöző szekrényére és a mosdóban a fogasára felragasztva. Amíg óvodába jár ez lesz az ő jele. A Családlátogatás során szó esik a legfontosabb dolgokról (pl. mit kell hozni: törölköző, váltócipő, váltóruha, fogmosó készlet, tornafelszerelés stb.) és beszélgetünk a gyermek személyiségéről, fejlődéséről, így jobban megismerhetjük. Elmondjuk a fokozatos beszoktatás előnyeit, amely nagyon fontos a gyermek minél zökkenőmentesebb beilleszkedését illetően. Az óvó nénik a közös játékot sem szalasztják el a családlátogatás alkalmával, ha a gyermek nyitott rá. Óvodánkban több kisgyermek érkezik hátrányos helyzetű roma családból. Amikor otthonukba látogatunk változóan fogadnak bennünket. Vannak, akik be sem hívnak (talán szégyellik szegényes körülményeiket), mások örömmel üdvözölnek, szívesen invitálnak otthonukba. A roma családok számára talán még nagyobb esemény, hogy az óvó néni ellátogat hozzájuk. A volt kis óvodásaink segítségére is számíthatunk ilyenkor, ugyanis, ha meglátnak bennünket kitörő örömmel, szaladnak hozzánk és végigkalauzolnak minket házról-házra. Szüleik is szívesen látnak minket viszont, büszkén mesélnek gyermekeik iskolai élményeiről, teljesítményeiről. Ezek számunkra is megható és meghatározó események, hiszen a ragaszkodásuk megerősít bennünket arról, hogy a 3-4 év alatt jó, bizalomteljes, bensőséges kapcsolat alakult ki közöttünk. 10

11 3. ELSŐ NAPOK AZ ÓVODÁBAN A családlátogatáson megbeszéljük a szülőkkel a fokozatos beszoktatás lényegét. A szülőnek lehetősége van a gyermekével egy ideig az óvodában maradni. Azt, hogy meddig, ez a gyermek viselkedésétől, személyiségétől is függ. Sok gyermeknek nagy próbatételt jelent ez az első elválás. Eleinte csak rövidebb, majd egyre hosszabb időre megy el a szülő, így érzi a kisgyermek, hogy mindig visszajönnek érte, nem hagyják végleg az óvodában. Amikor megérkeznek, feltűzzük a kiválasztott szekrényre a jelüket, majd a mosdóban is megmutatjuk a fogasukat. A csoportszobában bemutatjuk őket a többi kis óvodásnak, biztatjuk őket, hogy játszanak a játékokkal és a többi gyermekkel is. A szülő ekkor betekintést nyerhet az óvoda életébe, lehetőség nyílik egy jó, bizalomteljes kapcsolat kialakítására az óvónő és a szülő között. Az anyukák, apukák megbizonyosodhatnak a felől, hogy gyermekük jó kezekben van, szeretetteljes, elfogadó légkör, kedves, figyelmes, gondoskodó óvó nénik és dajkák veszik körül őket. A cigány gyermekek beszoktatása többségében zökkenőmentesen zajlik. Sok náluk az összejövetel, nagy a család, sokszor több generáció él együtt, így nincsenek félelmei a magára maradással összefüggésben. Igénylik a testi kontaktust, szeretnek odabújni a felnőttekhez, a szeparációs félelem általában enyhébb formában jelenik meg. Azonban beilleszkedésüket nehezítheti, hogy igen eltérő az értékrend a család és az óvoda között, a napirendjük is sokszor más. Jellemző a cigány családoknál a nagyobb szabadságfokot biztosító életvitel. Éppen ezért mindezt figyelembe véve, fokozatosan, kellő toleranciával kell őket bevezetni az óvoda mindennapi életébe, szokásrendszerébe. Sok cigány gyermek különleges bánásmódot, türelmet igényel. Az otthoni dédelgetés, a gondolkodás lassúsága vagy a hiányosabb tapasztalat miatt van, akire csak sok-sok dicsérettel, biztatással lehet hatni. Mivel a szokások elsajátításának lassúsága hátterében sokszor etnikai sajátosság, otthoni minta húzódik meg, a szülőkkel együttműködve, a problémákat megbeszélve fejlődhetnek a gyerekek a leghatékonyabban. Szülői értekezleteken, spontán négyszemközti beszélgetés keretében kerül erre sor. 11

12 4. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK Óvodánkban évente kétszer rendezünk szülői értekezletet. Az egyiket októberre, a másikat áprilisra szoktuk szervezni, kivéve a nagy csoportot. Ott a második szülői értekezletet februárban tartjuk a beiskolázással kapcsolatban. Az időpontról meghívóban értesítjük a szülőket. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy a szegényebb körülmények között élő roma szülők csak nagyon ritkán jönnek el. Számukra a beilleszkedés nehezebb a társadalomba és ez ilyenkor is el, a nagyon szegényes körülmények között élők, pedig egyáltalán nem. Velük leginkább a folyamatos, napi beszélgetések és az IPR keretében tartott találkozások alkalmával tudunk beszélgetni, a legfontosabb információkat ilyenkor szoktuk közölni megfigyelhető. Az első összejövetel célja, hogy a szülőket mind jobban megismertessük az óvoda napirendjével, szokásrendszerével. Elmondjuk a kötetlen és kötelező foglalkozások lényegét, annak menetét, ismertetjük a különböző nevelési területeket. Beszélünk a gondozásról (tisztálkodás, étkezés, réteges öltözködés), az egészséges életmódról, a sok-sok mozgás, testnevelés jelentőségéről. Erre külön és hosszasan kitérünk, hiszen ez óvodánk kiemelt nevelési területe. Beszámolunk a tervezett rövidebb és hosszabb kirándulásokról és arról, hogyha az idő engedi hetente legalább kétszer, teszünk sétát a faluban. Kitérünk ünnepélyeinkre, rendezvényeinkre, ismertetjük azok időpontját. Még egyszer a családlátogatás után felsoroljuk azokat a dolgokat, eszközöket (váltócipő, váltó ruha, fogmosó készlet, törölköző) amire a gyermekeknek az év során szüksége van. A nagy csoportban az iskolaérettség kritériumaira is kitérünk, erről hosszasan beszélgetünk. Minden csoportban elmondjuk, hogy gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógy testnevelő, logopédus segíti a munkánkat. A nagycsoportosok számára február környékén a beiskolázással kapcsolatosan tartunk értekezletet. Erre az alkalomra az iskolaigazgatót és a leendő tanító néniket is meghívjuk. Ők megismertetik a szülőkkel a Sükösdi iskolát. Az a célunk, hogy minél több gyermeket írassanak be, lehetőleg ne vigyék el őket vidékre. 12

13 A kis- és középső csoportokba a szülőknek photo storyt mutatunk be kivetítőn az egész évben készült fényképekből. A nagycsoportban erre az évzáróval egybekötött búcsúzáskor kerül sor. Ez a szülők körében nagy sikert arat, véleményük szerint nagy élmény és magható is látni gyermekeiket az óvoda mindennapi életét és a különböző rendezvényeket, ünnepélyeket bemutató képsorozaton, amelyet a hangulat fokozásaként még zene is kísér. Az értekezletek mindenképpen fontos momentumai a szülőkkel való kapcsolattartásnak, azonban sajnos jellemző jelenség, hogy a hátrányos helyzetben élő szülők ritkábban jönnek. 13

14 5. FOLYAMATOS, SPONTÁN BEZSÉLGETÉSEK Az óvodai élet alkalmat nyújt a szülőkkel való napi kapcsolattartásra. A gyermekek folyamatos fejlődéséről, a napi eseményekről mindennap informálódhatnak a szülők. A cigány családok egy része nem szívesen adja óvodába gyermekét, mert féltik őket, mintha a saját nevelésükbe jobban bíznának. Igénylik, hogy gyakran ellenőrizhessék gyermekük biztonságát, és, hogy be-benézhessenek az óvodába. Igyekszünk őket megnyugtatni, fontos számunkra, hogy elnyerjük bizalmukat. A szülők a gyermekek neveléséért egyetemes felelősséggel tartoznak, keresni kell velük a rendszeres partnerkapcsolatot. Az óvodai nevelésben a szülői érdek, jelenlét biztosítása természetes, sőt. A szülők kívánatos segítséget adhatnak a csoportközösség szervezéséhez a fejlődés, az együttműködés kimunkálásához. / 6. AZ IPR KERETÉBEN VALÓ HIVATALOS TALÁLKOZÁSOK Az óvodai Integrációs Program mint Óvodai fejlesztő program- meghatározza az óvodai nevelésnek azokat a területeit, amelyek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésében. Nem ad meg részletes pedagógiai tartalmakat, választandó nevelési tervet, nem nevez meg konkrétan alkalmazandó programokat, viszont kinyilvánítja azt a pedagógiai alapállást, amelyet megfelelőnek tart az érintett gyermekek esélyegyenlőségének elősegítésében. Az óvodai fejlesztő program olyan pedagógiai keretrendszernek is tekinthető, melynek tartalmi elemeit, kiemelt területeit a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekében nagyobb tudatossággal és mérhetően is nagyobb eredményességgel kell a nevelési folyamat mindennapi gyakorlatában központi kérdésként kezelni. Az óvodai fejlesztő program legfőbb jellemzője a gyermekközpontúság és a családorientált szemlélet, valamint az együttműködések kialakításának, bővítésének 14

15 és mélyítésének ösztönzése azokkal a szolgáltatásokkal, szolgáltatókkal, melyek a szülőket támogatják, számukra erőforrást jelentenek, illetve a gyermekek egészséges, komplex személyiségfejlesztésében részt vállalnak. A fejlesztő programnak éppen az az egyik erőssége, hogy az adott gyermek ismeretében, az adott óvoda tárgyi és személyi feltételeit, az adott település erőforrásait figyelembe véve kell elkészíteni. /IPR az óvodai gyakorlatban-oktador Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hajdúszoboszló oldal/ Az óvodai IPR- nek nagyon fontos része a gyermekek hátrányainak feltérképezése, az iskolai tanuláshoz szükséges képességek és kézségek fejlesztése. Ez után egyéni fejlesztési tervet készítünk a gyermekek számára, így valósítva meg a folyamatos, személyre szabott, egyéni fejlesztést. A szülőkkel előre megbeszélt időpontban találkozunk, amelynek során értékelő megbeszélést tartunk, tájékoztatjuk őket a gyermekük fejlődéséről, a fejlesztendő területekről. Erre a mi intézményünkben évente három alkalommal kerül sor, ekkor a szülők a megfelelő dokumentumokat aláírásukkal hagyják jóvá. A középső- és nagycsoportokban a Differ felmérés segíti az óvónők munkáját. 7. ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS Télen, amikor a természet nyugovóra tér, megszűnnek a mezei munkák, az emberek beszorulnak a házakba. Ilyenkor általában az erdőt, mezőt hó borítja, kint hideg van. Nincs is annál nagyszerűbb dolog, mint bent a jó melegben együtt lenni, az egyik legszebb Ünnepünkre, a Karácsonyra közösen készülődni. Az advent András nappal kezdődik. Jelentése: előkészület szent Karácsony ünnepére, Jézus születésére. Az adventi készülődés legfontosabb jelképe az adventi koszorú. Az óvodánkban az a szokás él, hogy minden héten meggyújtunk egy gyertyát, végül a negyediket a karácsonyi ünnepélyen. 15

16 Intézményünkben hagyomány már a minden évben megrendezett közös adventi készülődés a szülőkkel. Erre a rendezvényünkre minden szülőnek külön meghívót adunk át, és nagy örömmel várjuk őket. Meghitt, karácsonyi hangulatba berendezett csoportszobába kerül megrendezésre ez a közös program, amelynek az ünnepi készülődésen kívül egy nagyon fontos célja, hogy a szülők és óvó nénik még szorosabb, bizalmasabb kapcsolatba kerüljenek. Hiszen az együtt tevékenykedésen túl, jó kedvű beszélgetésekre is alkalmat ad ez a rendezvény. Persze csodaszép karácsonyi zene is fokozza még a hangulatot. A leendő tanító nénik, községünk kissebségi és oktatási képviselője is meghívást kap erre az alkalomra. Az adventi koszorún kívül még sok érdekes, és látványos dolgot készítünk, barkácsolunk együtt. Pl.: dekopács technikával karácsonyi képeket ragasztunk gipszből kiöntött képkeretekre, karácsonyi angyalkákat, különböző karácsonyi díszeket alkotunk, mézeskalácsot készítünk stb. Az itt készített dolgok az óvodában rendezett karácsonyi vásáron megvásárolhatóak. A befolyt összeg, pedig az óvodánk javára gyűlik össze. A szülőkre ez még inspirálóbban hat, és büszkén látják a vásári asztalon az ő munkáikat. 16

17 8. KARÁCSONYI ÜNNEPÉLY A Kereszténység legszebb, legbensőségesebb ünnepe a Karácsony. Ekkor ünnepeljük Jézus születését. Egyes vidékeken házról házra jártak ilyenkor a betlehemesek a régi időkben. A Karácsonyra kinyílt cseresznyeág, a kihajtatott búza együttesen az életet is jelképezik, éppen ezért erről a hagyományról óvodánkban sem feledkezünk meg. Ezen kívül a gyerekekkel közösen gyúrt, kiszaggatott és sütött mézeskalács, a nagytakarítás, a különböző karácsonyi díszek mind- mind hozzátartoznak az ünnepi hangulathoz. Az óvónők történeteket adnak elő a szent család meneküléséről, Jézus születéséről, sőt a nagycsoportosok az idei évben még egy látványos árnyjátékot is előadtak. A Karácsonyi ünnepet megelőző munkálatok, tevékenységek azokat a régi szokásokat elevenítik fel és viszik tovább a gyermekek és felnőttek által, amelyek régebben a karácsonyi ünnephez kapcsolódtak. A nagy napon már az egész óvoda karácsonyi díszbe van felöltözetve. A karácsonyfákat előző nap felállítjuk mind három csoportban. A nagyok az óvó nénivel és a dajkával közösen díszítik fel még a várva várt nap előtt. A kisebb csoportokban még a gyerekek számára fontos momentum, hogy a karácsonyfát az angyalkák hozzák, így őket meglepetésként várja az ünnepi díszbe öltöztetett fenyőfa. A kis- és középső csoportokban közös barkácsolással kezdjük a napot, amelyre az egész család meghívást kap. Az adventi készülődéshez hasonlóan különböző karácsonyi díszeket készítünk a gyerekekkel, szülőkkel, testvérekkel, nagyszülőkkel közösen. Az elkészült díszeket a már felöltöztetett, fényben tündöklő karácsonyfára akasztjuk, hogy szépségét még inkább fokozzuk. Ezt követően a kiscsoportban egy rövidebb a középső csoportban egy hosszabb karácsonyi köszöntőre kerül sor. Ez a szülők számára meglepetés, versekből, dalokból, esetleg egy rövidebb mesejátékból áll. A karácsonyi megemlékezés után kivonulunk a csoportszobából, hiszen az angyalkák csak így tudják a fa alá helyezni a várva várt ajándékokat. Csengőszó tudatja velünk, ha a nagy esemény megtörtént, ekkor csendben, hogy az angyalkákat ne ijesszük meg, visszamegyünk a csoportszobába. Következik a gyermekek számára talán legnagyobb esemény az ajándékbontás. Ez után a szülők egészen ebédig együttjátszhatnak a gyerekekkel, kipróbálhatják az új játékokat. 17

18 Ez az az alkalom, amikor ismét kellemes, jó hangulatú beszélgetésekre kerülhet sor az óvó nénik és szülők között. Erre az eseményre a szegényes körülmények között élő roma szülők is szívesen eljönnek, szépen, ünnepélyesen felöltöznek. A nagycsoportokban már nagyobb műsorra kerül sor, amelyre a szülőkön, családtagokon kívül a leendő tanító nénik, az iskolaigazgató, a falu plébánosa, a kisebbségi- és oktatási képviselő a polgármester, a Csanádi ÁMK vezetője is meghívást kap. A nagycsoportosok színvonalas műsorral lepik meg az anyukákat, apukákat, nagyszülőket, rokonokat és a meghívott vendégeket. Ez után a nagycsoportban is az ajándékbontásra kerül sor, amely számukra is izgalmas pillanat. A szülők itt ugyancsak a gyerekekkel együtt élvezhetik az együttjátszást, az óvónőkkel és a dajkákkal, pedig meghitten beszélgethetnek. A gyerekek az ünnepély végén sajátkészítésű ajándékaikkal lepik meg szüleiket, és az ugyancsak általuk készített mézeskalácsokkal kínálják meg őket és a vendégeket. 18

19 9. FARSANGI BÁL A farsangi időszak vízkereszttől Hamvazó szerdáig tart. Ennek a néphagyománynak a legfőbb eseménye az álarcos alakoskodás, hangoskodás, mulatozás, evés-ivás. Az ünnepségsorozat tulajdonképpen a tél búcsúztatása, a tavaszvárás öröme is egyben. Ezért óvodánkban a farsangi bált megelőzően hagyomány minden évben a szalmababa, kiszebábu eltemetése, égetése vagy a kanálison való elúsztatása. Télcsúfoló, tavaszváró verseket, mondókákat, dalokat tanulunk a gyerekekkel közösen, amelyet a megrendezett farsangi bálon természetesen elő is adunk. Az óvodai farsangolást a három csoport közösen tartja, amelyre a szülők is meghívót kapnak, de természetesen a nagyszülőket és a rokonokat is szeretettel várjuk. A farsangi bál délelőtt kilenc órakor kezdődik jelmezes felvonulással, hangulatos, vidám zene kíséretében. Hagyomány, hogy az óvó nénik és a dajkák is jelmezt öltenek ezen a napon, és tervezzük, hogy a szülőket is rávesszük erre, hiszen a gyermekeknek ez hatalmas élmény és öröm lenne. A jelmezes felvonulás után mindegyik korcsoport előadja tréfás verseit, dalait esetleg látványos tánclépésekkel gazdagítva azt. Minden évben egy meghívott előadóval, vagy bohóccal színesítjük az eseményt. Ez mind a gyermekek, mind a szülők körében nagy sikert arat. Az előadás után következik a fánkevés, amely elmaradhatatlan része ennek az örömteli napnak. Az evés-ivás utáni program az ebédig tartó mulatozás, tánc, hangoskodás. A közben megszomjazó és éhes gyermekeket üdítők, finomabbnál finomabb sütemények, rágcsálni valók várják az ebédlőben. 19

20 A farsangolás végül délben ér véget, a gyerekek ekkorra már kellően kifáradva látnak az ebédhez, és persze a délutáni pihenő alkalmával gyorsan álomba is zuhannak. Erre az eseményre a cigány családok szívesen jönnek el, büszkén nézik végig gyermeküket a gyakran saját kezűleg készített jelmezbe felvonulni. Számukra ez egy örömteli nap, hiszen kultúrájukhoz a mulatozás, jó kedvvel tarkított összejövetelek közel álnak. Ha a szülő nem olyan ügyes kezű, lehetőség van az intézményünkben is farsangi jelmezeket kölcsönözni, Az ebből befolyó összeget óvodánk javára fordítjuk. A kiállított jelmezeket egy korábbi évben megrendezett munkadélutánon a szülőkkel közösen készítettük, és tervezünk ismét egy ilyen összejövetelt, egyrészt a jelmezek bővítése céljából, másrészt az együttes munka öröméért. 20

21 10. NYÍLT NAP AZ ÓVODÁBAN Ez a rendezvény népszerű a szülők körében, hiszen ezen a napon láthatnak a legmélyebb betekintést óvodánk mindennapi életébe, szokásrendszerébe, a kötelező és kötetlen foglalkozások, kezdeményezések mikéntjébe. Nagy az érdeklődés, a szülők szép számmal vesznek részt, bár más eseményekkel kapcsolatos észrevételünk itt is jellemző, miszerint a szegényes körülmények között élő, hátrányos helyzetű szülök kisebb számmal, jönnek el. Az anyukák, apukák, esetleg nagyszülők reggel fél nyolc és nyolc óra között érkeznek. Szeretettel, kedvesen, bár egy kissé izgalommal telve fogadjuk őket, azonban a kezdeti lámpaláz, amint az események, felgyorsulnak, némileg alábbhagy. Óvodánk mindennapi életét szeretnénk bemutatni ez alkalommal, így mindent a megszokott módon teszünk, tartunk. A szülők nagy figyelemmel és érdeklődéssel követik végig a napot, hiszen mindannyiuk kíváncsi gyermeke viselkedésére, aktivitására, esetleges szereplésére. A szülők büszkén követhetik végig gyermekük aznapi tevékenységét, és az óvó nénik odaadó, lelkes munkáját. Az idén bevezetésre került intézményünkben a kompetencia alapú oktatás, amely újabb módszerekkel, ötletekkel gazdagította óvodapedagógusaink munkáját. A középső- és nagycsoportokban mindez természetesen a nyílt napon is megjelent, amely a szülők körében nagy elismerést hozott. 21

22 A hátrányos helyzetű szülők ez alkalommal meggyőződhetnek arról, hogy gyermekük biztonságos és jó kezekben van. Az óvó nénik és a dajkák egyaránt szeretettel, elfogadással fordulnak feléjük, a megkülönböztetésnek, amelytől esetleg félnek, nyoma sincs. Ez, pedig természetesen a csoportba járó gyerekekre is hatással van, hiszen ebben a korban a minta még nagy jelentősséggel bír, és e tekintetben az óvoda dolgozóinak kiemelt jelentőssége, feladata van. Az előítélet még ezekben a csöpp kis gyermekekben nem létezik, ezt sajnos leginkább a szülők alakítják ki bennük, de bízunk benne, hogy az általunk közvetített attitűd ennél sokkal erőteljesebben hat rájuk. 11. MESEMONDÓ VERSENY Minden évben megrendezésre kerül házi mesemondó versenyünk. Ezen az eseményen nagycsoportos óvodásaink vehetnek részt. Leginkább a szerepelni vágyó és szerető gyermekek jelentkeznek a versenyre, amelyre a szülők és a pedagógusok közösen készítik fel őket. A roma gyermekek is szívesen vállalkoznak a szereplésre, szókincsük bár szegényesebb, de verbális emlékezetük gyakran nagyon jó. Szeretnek szerepelni, a mesemondás a cigány családok körében nagy hagyomány, és mivel náluk még jellemző, hogy több generáció is együtt él, ezt leginkább a nagypapa, nagymama teszi. Az óvodai irodalmi nevelés a cigány gyermek identitástudatának kiaknázatlan lehetőségeit rejti magában. A cigányság ugyanis hagyománytisztelő nép. /Szemán Józsefné dr.:útmutató a hátrányos helyzetű cigány gyermekek óvodai neveléséhez-hajdúböszörmény, oldal/ A mesemondó versenyen a roma szülők is megjelennek, hiszen kíváncsiak gyermekükre és nagy büszkeséggel tölti el őket, hogy szerepelni látják őket. 22

23 12. ANYÁK NAPI MEGEMLÉKEZÉS A mi intézményünkben ezt minden csoport külön tartja, egy nagyon meghitt, bensőséges esemény keretében. Az édesanyák felköszöntése kétszemélyes kapcsolatban zajlik. Az óvó nénik előre berendeznek egy kis sarkot asztalokkal, székekkel, az ünnepi hangulat fokozásaként virágokkal körberakva. Csodaszép zenei aláfestéssel, vagy, ha lehetőség nyílik rá anyák napi prezentáció kivetítésével, színesítjük, gazdagítjuk ezt a csodálatos ünnepet. Meghívót adnak át a gyermekek édesanyjuknak, amelyben megemlítjük, hogy a nagymamákat is nagy szeretettel várjuk. Előtte való napokban a gyerekek elkészítik az édesanyáknak és nagymamáknak szánt ajándékot. A nagy napon a gyermek az anyukájával, a nagyikkal érkezik, és még olyan is előfordul, hogy a dédi mama is eljön erre az eseményre. A kisgyerek bevezeti őket a csoportszobába és leülteti az előre berendezett kis sarokba. Beleül a nagyi, majd és az anyukája ölébe, és elmondja a megható versikét, vagy, ha tanultak dalt, azt is elénekli. A kiscsoportban még gyakran van szükség az óvó néni segítségére, közreműködésére, de sok kicsi ügyesen, és bátran elmondja a kis köszöntőt. 23

24 Szem nem marad szárazon ezekben a megható pillanatokban, és az örömet még fokozza a saját kezűleg készített kis ajándék átadása. A cigány gyermekek édesanyja és a nagymamák is szívesen eljönnek ezen a napon, hiszen náluk az anyák és nagyszülők kiemelt tiszteletnek örvendenek a családban. Az édesanyák meghatódottsága és pozitív visszajelzései meggyőzött minket arról, hogy ez a négyszemközti felköszöntés az egyik legszebb módja e jeles ünnepről való megemlékezésnek. 13. CSALÁDI SPORTNAP Ez az egyik legközkedveltebb program mind a gyerekek, mind a szülők körében. Minden évben, májusban kerül megrendezésre az alvégi óvodában, ugyanis hatalmas udvarral rendelkezik ez az intézményünk. Ha az időjárás esős, az általános iskola sportcsarnokába helyezzük át a rendezvényt. Előre kidolgozzuk a tervet mindkét helyszínre, hogy ne érjen minket meglepetés. Minden évben a két kiscsoportos óvónő a felelőse, megrendendezője és lebonyolítója a szombat délelőtt kilenc órától délig tartó eseménynek. Jó előre megkapják a gyerekek és a szülők a meghívót, amelyben külön kihangsúlyozzuk, hogy az egész családot, tehát a testvéreket, nagyszülőket, rokonokat is szívesen várjuk. Sok iskoláskorú gyermek is eljön ilyenkor. A rendezvény érdekes és látványos programokból, különböző ügyességi vetélkedőkből áll. 24

25 Meghívunk különböző előadókat, hogy ezzel is színesebbé, gazdagabbá tegyük ezt a szombat délelőttöt. Az idén például fellépett az óvodásokból, alsó- és felső tagozatosokból álló sükösdi tánccsoport, volt karate bemutató, egy előadóművész interaktív dobműsort mutatott be a gyerekek, szülők és óvónők bevonásával. Ezen kívül egy fiatalokból álló csoport afrikai táncokat mutatott be. Persze a legfőbb programot ezen a délelőttön a különböző versenyszámok adják. Ezt a gyerekek és a szülők is rendkívül élvezik, ugyanis minden korosztály részt vehet a különböző feladatokban. Az idén megrendezett sportnapunkon például a következő versenyek voltak: - lufi borotválás - fánk evő verseny - farokfogó - célbadobás - kötélhúzás - lovas verseny (a szülők a hátukra vették a gyerekeket így szaladtak a célegyenesig) - zsákbaugrálás - sorversenyek stb. A szülői szervezet, pedig büfével várja sok mozgásban kifáradt, szomjas és éhes gyerekeket és felnőtteket. Ez a rendezvényünk mindig nagy sikert arat, és örömmel tapasztaljuk, hogy a hátrányos helyzetű, köztük a roma családok is szép számmal és örömmel eljönnek erre az eseményre. A közös versenyfeladatok (pl.: szülők- óvónők közötti vetélkedők), a jó hangulat, és a kialakult, spontán beszélgetések mélyítik a szülőkkel való kiegyensúlyozott, jó kapcsolatunkat. 25

26 14. KÖZÖS LÁTOGATÁS A GYEREKEKKEL ÉS A SZÜLŐKKEL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA Ennek a programnak a célja, hogy a szülők és a gyerekek is betekintést nyerjenek az általános iskolába, közelebbről megismerjék azt. Ez nagyon fontos a beiskolázás időszakában, hiszen fontos számunkra, hogy a szülők a helyi intézményünkbe írassák be gyermeküket. Erről a napról is jó előre értesítjük a szülőket, és az első osztályosok első két óráján veszünk részt az anyukák, apukák, gyerekek csoportvezető óvónők és az iskolaigazgató, vezető óvónő részvételével. A tanító nénik érdekes, változatos órákat tartanak a kis óvodások bevonásával, amit természetesen ők nagyon élveznek. 26

27 Egyelőre még nem túl nagy számban jönnek el a szülők, de nagyon bízunk abban, hogy a részvétel évről- évre gyarapodni fog. 15. SÜKÖSDI NAPLÓ, ÉS ÓVODÁNK ÚJSÁGA A Sükösdi Napló községünk negyedévente megjelenő újsága, amely mind a faluban, mind az általános iskolában és az óvodában történt fontos eseményekről, dolgokról beszámol. Intézményünkről még bővebb információt nyújt óvodánk évente megjelenő újsága, amelyben, az egész évben történt legfontosabb eseményekről írunk. Hagyomány, hogy időnként egy- egy szülőt is felkérünk, hogy fogalmazza meg gondolatait óvodánkról és rólunk egy pár mondatban. Fontos a szülőkkel való kapcsolattartás szempontjából mindez, hiszen nemcsak a jelenlegi, hanem a beiratkozás alkalmával a leendő szülők is kapnak egy-egy példányt ebből az újságból. A lapban megjelenő cikkeket színes képek gazdagítják, igyekszünk minden fontos eseményről, rendezvényről betenni egy-egy fotót. 16. SZÜLŐI FÓRUMOK. TEADÉLUTÁNOK A szülőkkel való kapcsolattartás jól bevált formái mellett, újabb lehetőségnek bizonyul ez a jövő tanévtől tervezett rendezvény. A célunk, hogy együtt informálódjunk, tájékozódjunk, gondolkodjunk, beszélgessünk fontos, érdekes témákról, dolgokról. Tervünk, hogy különböző szakembereket pl.: védőnőt, fodrászt, pszichológust( aki a tanulás- magatartászavarókról, vagy a az iskolaérettség kritériumairól stb. tart előadást), gyógypedagógust, ortopéd szakorvost, fogorvost hívunk meg erre az alkalomra. 27

28 Célunk, hogy jó hangulatban teljen ez a délután, és a végén kötetlen beszélgetésekre is sor kerüljön. Annak érdekében, hogy minél családiasabb legyen ez a pár óra, teával, süteményekkel és mindenféle finomsággal is megkínáljuk mind a meghívott vendégeket, mind a résztvevő szülőket. Úgy tervezzük, hogy minden évben, de legalább kétévente egyszer szervezünk egy ilyen rendezvényt. Bízunk abban, hogy nagy érdeklődés övezi majd ezt a programunkat, és a hátrányos helyzetű szülők, köztük a roma családok is mind nagyobb számban eljönnek. 17. ANNA NAPI JÁTSZÓHÁZ A szent Anna búcsú hosszú idő óta jelentős eseménynek számít a falunkban. Ehhez kapcsolódik a három napos ünnepségsorozat a Szent Anna Napok. Ezt az eseményt a Szent Anna napi Szentmise nyitja meg és vasárnap a Szent Anna búcsú ünnepi szentmiséje zárja. A helyi hagyomány legendaváltozata Ósükösd eredetileg a Duna árterületén feküdt, ám a folyó gyakran kiöntött, a környék mocsaras volt, ezért a kalocsai érsek közreműködésével a falu elköltözött a magaspartra a 19. században. Így alakult ki a mai községünk híres búcsújáró helye a Szent Anna kápolna ben Pocskai Gergely építette lánya emlékére, akit a legenda szerint egy vadászaton agyonlőtt. Ezen a szomorú helyen fölépítették a kápolnát és a kislányt ezután az oltár alá temették. Nyugati oldalának lábazatában ma is látható nyílás valószínűleg a sírbolt szellőzője. 28

29 A Szent Anna napi eseménysorozat minden évben július végén kerül megrendezésre. A szentmisén kívül különböző kulturális programok várják az érdeklődőket. A programok között szerepel az Anna napi játszóház is, amelyet mi óvó nénik rendezünk meg a gyerekek szórakoztatására. Ezt mindig szombat délelőttre szervezzük, és akárcsak a családi sportnapnak, ennek is két óvónő a felelőse. Ezen a délelőttön különböző barkácsoló, ábrázoló tevékenységekkel várjuk az érdeklődőket. Pl.: - kulcstartó halacska dekorgumiból - fagyöngynyaklánc - parafa dugó oroszlán - terménykép - parafahasú papírsárkány (emlékeztető tábla) stb. Nemcsak a jelenlegi ovisok, hanem szinte minden korosztály képviselteti magát ezen az eseményen, ami számunkra nagy kihívást, de egyben örömet is jelent Rengeteg az érdeklődő, volt olyan év, hogy kb. 100 kisgyermek is részt vett a játszóházon. A gyerekek végig próbálhatnak minden egyes tevékenységet, a játszóház délig tart. A hátrányos helyzetű családok is szép számmal vesznek részt ezen a rendezvényen, sok leendő kis óvodást is megismerhetünk. 29

30 BEFEJEZÉS A gyermek fejlődésének első és legfontosabb színtere a család. Az óvoda sohasem helyettesítheti azt. Folytathatja és kiegészítheti. Azonban mindehhez elengedethetetlen, hogy jó, bizalomra épülő kapcsolat alakuljon ki szülők és óvodapedagógusok között. Fontos egymás segítése, támogatása, hiszen ez szolgálja leginkább a gyermek fejlődését. Mi óvónők mindent elkövetünk ennek érdekében és bízunk abban, hogy a szülők, ahogy most is mindig partnereink lesznek az együttnevelésben. nincs a világon olyan meredek szikla, avagy torony, amelyre fel ne lehessen hágni, csupán alkalmas létrát kell felállítani, vagy megbízható lépcsőfokokat kell kivágni a sziklán / Commenius/ A hátrányos helyzetben élő családok száma országszerte növekszik. A munkanélküliség, a szegényes anyagi körülmények sajnos manapság általános problémát jelentenek. Soha nem szabad megengednünk, hogy az ilyen körülmények között élő, és óvodába érkező gyermekek bármilyen negatív megkülönböztetésben részesüljenek sem, a társai sem a felnőttek részéről. Sajnos mivel előítéletek mindig is voltak és lesznek, nekünk óvodapedagógusoknak és az óvoda minden dolgozójának kiemelt felelőssége van e tekintetben. Feladatunk, hogy pozitív 30

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 Gyermekvédelmi Szabályzat Rezi Óvoda 2014. Gyermekvédelem az óvodában A gyermekek

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010.

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010. Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/ Készítette: Tratnyek Gyuláné Mi határozza meg az óvoda éves munkatervét?

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvoda. Beszámoló. A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai munkájáról

Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvoda. Beszámoló. A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai munkájáról Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvoda Beszámoló A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai munkájáról Az intézmény működésének feltételei: Statisztikai adatok: Óvodai férőhely, alapító okirat alapján megállapított

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységének 2008-2009 tanév féléves beszámolója Kocsánné Balogh Margit intézményegységvezető Bihartorda, 2009. Helyzetelemzés: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Telefon: 54/ 534-070,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az Intézkedési terv célja... 4 3. Kötelezettség és felelősség... 4 4. Akcióterv... 5 5. Megvalósítás... 7 6. Monitoring és nyilvánosság...

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az esélyegyenlőséget

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról

Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról 1.Helyzetelemzés: Intézményünk Sándorfalván, Csongrád megye legfiatalabb városában működik, Szegedtől 10 km-re. A településen a régebb óta itt élők mellett az

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Magyar iskola Erdingben

Magyar iskola Erdingben Ifland Andrea Magyar iskola Erdingben Az erdingi magyarok története 2002-től napjainkig ERDING Dél-Németországban, Bajorországban, München környékén, a müncheni repülőtér mellett található kb. 35 ezer

Részletesebben

Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről

Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az óvoda az elmúlt tanévben is az előző évekhez hasonló feltételek mellett biztonságosan működött. A 2010/2011.

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA Nyílt nap a leendő elsős szülőknek március 10-én az első 3 órában, melyet a leendő elsős tanító nénik, Emese és Márti néni tartanak. Szeretettel várjuk Önöket!

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Leendő első osztályos tanító nénik: Fizl - Bajnóczi Olga és Komárné Urbán Melinda. általános iskolai tagintézmény-vezető

Leendő első osztályos tanító nénik: Fizl - Bajnóczi Olga és Komárné Urbán Melinda. általános iskolai tagintézmény-vezető Iskolába hívogató C o n s t a n t i n u m K a t o l i k u s Ó v o d a, Á l t a l á n o s I s k o l a, G i m n á z i u m, S z a k k ö z é p i s k o l a, K o l l é g i u m M ó r a F e r e n c Á l t a l á

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal . A tevékenység megnevezése Ovi-suli program A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C pontjával) 2. A tevékenység időtartama (hónap) 20 hónap 3. A tevékenység kezdetének

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-11/2015. Sorszám: 3. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő testülete 2015.június 29. napján tartandó ülésére Tárgy:Tájékoztató

Részletesebben

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk.

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk. A esélyegyenlőségi ségi terve 2014-2015. 2015. 1 A esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának, fejlesztésének

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TULIPÁNOS ÓVODA 2008/2009 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A TULIPÁNOS ÓVODA 2008/2009 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A TULIPÁNOS ÓVODA 2008/2009 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Készítette: Giricz Ilona óvodavezető A Tulipános Óvoda fenntartója 2008. október 30-tól a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. I. Működési feltételek:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2009. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2009. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2009. október Tárgy: Tájékoztató a 2009/2010. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovakataltisk.

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovakataltisk. A esélyegyenlőségi terve 2013-2014. A esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának, fejlesztésének sikerességének

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Főigazgatóság OKM

Esélyegyenlőségi Főigazgatóság OKM Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének részletes szabályairól szóló 23/2009.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás. (Pestalossi) 2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv Dég, 2009. szeptember 01. Készítette: Erdélyiné Jámbor Rózsa óvodavezető Munkaterv tartalma: I./ Kiinduló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Petőfi Sándor Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája és A Püspökszilágyi Általános Nevelési és Művelődési központ éves munkájáról

BESZÁMOLÓ A Petőfi Sándor Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája és A Püspökszilágyi Általános Nevelési és Művelődési központ éves munkájáról BESZÁMOLÓ A Petőfi Sándor Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája és A Püspökszilágyi Általános Nevelési és Művelődési központ éves munkájáról. Általános Iskola: a/ Létszám: 2005/2006: 3 2006/2007: 0-30%

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft.. működtetéséről 2008. szeptember o1-től 2009.augusztus 31-ig

BESZÁMOLÓ. A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft.. működtetéséről 2008. szeptember o1-től 2009.augusztus 31-ig 1 BESZÁMOLÓ A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft.. működtetéséről 2008. szeptember o1-től 2009.augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető 2 Ezen beszámolómmal intézményünk 2008. 09.01-től

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Az elmúlt idõszak eseményei dióhéjban

Az elmúlt idõszak eseményei dióhéjban A kapcsolattartás az információáramlás a legfontosabb és leggyorsabb eszköze lehet a megvalósításnak. Szeretnénk, ha az állampolgárokat be tudnánk vonni a közös gondolkodásba és a közös munkába. Falugyűlésen

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben