Az új közszolgálati életpálya fejlesztésének aktuális kérdései ÁROP Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új közszolgálati életpálya fejlesztésének aktuális kérdései ÁROP 2.2.21. Tudásalapú közszolgálati előmenetel"

Átírás

1 Az új közszolgálati életpálya fejlesztésének aktuális kérdései ÁROP Tudásalapú közszolgálati előmenetel

2 Az új közszolgálati életpálya fejlesztésének aktuális kérdései I. Közszolgálati Egyéni Teljesítményértékelés (TÉR) I. Munkakör Alapú Rendszer bevezetése (MAR) II. Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program (MKÖ) IV. Közigazgatási Gyakornoki Program

3 I. A Közszolgálati Egyéni Teljesítményértékelés (TÉR) célja és feladata A teljesítményértékelés alapvető célja, hogy a közszolgálati tisztviselők teljesítményének javítása révén, a munkájuk végzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztésével hathatósan hozzájáruljon a szervezet célkitűzéseinek eléréséhez. A TÉR alapvető feladata annak megállapítása, hogy a közszolgálati tisztviselő milyen mértékben és eredménnyel járult hozzá a szervezet céljainak eléréséhez.

4 Jogszabályi háttér január 21-én került kihirdetésre a július elsején hatályba lépett közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.), amely a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésre (továbbiakban: TÉR) vonatkozóan tartalmazza a három hivatásrendre (közigazgatási, rendészeti, katonai) kiterjedő általános és eltérő részletszabályokat. A közigazgatási és igazságügyi miniszter 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelete tartalmazza a civil közigazgatás számára az ajánlott elemeket, a követendő szabályokat és módszertani ajánlásokat.

5 A TÉR fogalma A TÉR olyan évente ismétlődő, formális keretek között zajló vezetői tevékenység, amely az értékelt munkatárs egyéni kötelező és ajánlott teljesítménykövetelményeinek az értékelő vezető által történő meghatározásából, a teljesítmény év közbeni vezetői nyomon követéséből, a teljesítmény féléves és évzáró méréséből, illetve értékeléséből, valamint a strukturált szóbeli visszacsatolásból, továbbá az értékelt évzáró írásbeli minősítéséből áll.

6 A TÉR szereplői és feladataik Az értékelő vezető A teljesítményértékelés folyamatának, valamint az évzáró minősítés végrehajtásának meghatározó szereplője és fő felelőse az értékelő vezető. A teljesítményértékelés folyamatában meghatározza - az értékeltek bevonásával - a hozzájuk rendelt munkatársak adott időszakra vonatkozó teljesítménykövetelmények elemeit. Folyamatosan nyomon követi a teljesítményeket, és ezek alakulásáról visszajelzést biztosít. Elvégzi a teljesítmények rész- és évzáró értékelését.

7 A TÉR szereplői és feladataik Az értékelt A teljesítményértékelés és a minősítés másik meghatározó szereplője és alanya az értékelt közszolgálati tisztviselő. Az értékelt teljesítményértékeléssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a Kttv., a Hszt., a Hjt rendelkezései határozzák meg. Ezek betartásán felül az értékelt aktivitására, együttműködési készségére, őszinteségére, tenni akarására is szükség van a sikeres teljesítményértékeléshez.

8 A TÉR szereplői és feladataik A helyi, szervezeti támogató A teljesítményértékelés helyi, szervezeti folyamatának összefogója és koordinálója a szervezeti támogató munkatárs. Egy adott szervezet munkatársainak nyilvántartása, értékelőkértékeltek összerendelése, a szervezeti egységek hierarchikus összeállítása és az értékelők értékelési folyamatainak módszertani támogatása is a feladatai között szerep. Figyelemmel kíséri az értékelők munkáját és szükség esetén figyelmezteti őket a határidőkre, a lezáratlan feladatokra. el. Elkészíti az eredmény-listákat, a statisztikai lekérdezéseket és ezekről tájékoztatja a szervezet vezetőjét. Összegyűjti a rendszer használatával kapcsolatos tapasztalatokat és azokat továbbítja a KIH felé.

9 A teljesítményértékelés módszertani támogatása A közszolgálati egyéni teljesítményértékelés évente két alkalommal elektronikus formában történik a közszolgálat egészénél kiépített, közös módszertani alapokon nyugvó, egységes és integrált közszolgálati teljesítménymenedzsment rendszer segítségével. A KIH, mint személyügyi központ módszertani támogatást nyújt a teljesítményértékelések elvégzéséhez. A módszertani támogatás érdekében a KIH Személyzetfejlesztési Főosztály a Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban elnevezésű, ÁROP projekt terhére TÉR támogató szoftvert fejlesztett ki a három hivatásrend (Hjt, Hszt, Kttv.) követelményeinek figyelembe vételével.

10 Működési modellek A KIH elektronikus formátumban biztosítja a teljesítményértékelések lebonyolításhoz szükséges módszertani anyagokat és rendelkezésre bocsájtja a webes alkalmazást, amelyet a KIH szerverén keresztül bármelyik szervezet térítés díj nélkül elérhet. Ennek használatához a szervezeteknek, a KIH-en keresztül regisztrálniuk kell. A TÉR Centrum a központosított webes alkalmazás központja. A Belügyminisztérium (BM) és a Honvédelmi Minisztérium (HM) országos szintű rendszere egy-egy TÉR Centrum. A civil közigazgatásban a KIH funkcionál TÉR Centrumként.

11 Működési modellek A). Csatlakozás a KIH által üzemeltetett "TÉR Centrum" web szerverhez. B). Önállóan üzemeltetett webes TÉR rendszer A szervezet díjmentesen megkapja a webes TÉR szoftvert (és a későbbi verziófrissítéseket), amit a saját szervereire telepít. C). A TÉR rendszer offline használata A rendszer "egygépes", hálózat nélkül is működő verziója. Kizárólag a BM és a HM speciális szervezeteinek igényeire kifejlesztve. A közszolgálati tisztviselők vonatkozásában nem választható.

12 A szakmai megvalósítás státusza szervezet küldte úgy vissza a regisztrációs lapot, hogy csatlakoznak a KIH TÉR Centrumhoz. Minden regisztrált szervezetnek az adatai bekerültek a TÉR rendszerbe is, amely naprakész. Az Önálló TÉR használatot választó szervezetek száma 32. A regisztrált szervezetből 266 szervezet van amelyeket a KIH bevitt a rendszerbe, de a támogató még semmilyen érdemi tevékenységet nem végzett. A bejelentések száma folyamatosan csökken.

13 Véleményfelmérés Kitöltési időszak: :00 óra és :30 között Az eredetileg tervezett határidőt ( :00) meghosszabbítása, hogy a hosszúhétvégés héten szabadságon tartózkodók is ki tudják tölteni (ez végül közel négyszáz új kitöltőt eredményezett) Válaszok: Összesen 2291 válasz Ebből 1783 teljesen kitöltött

14 Honlappal kapcsolatos kérdések Ismeri-e oldalt? Összesen Önálló Tér Centrumot üzemeltető szervezet Igen Nem KIH Tér Centrumhoz csatlakozott szervezet % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A oldalt az összes válaszadó mintegy 87%-a ismerte. A modell szerinti bontásból látszik, hogy az ismertség aránya a KIH Tér Centrumhoz csatlakozott szervezetek között magasabb (közel 90%). az Önálló Tér Centrumot üzemeltető szervezetekben (78%) mérthez képest

15 Honlappal kapcsolatos kérdések Megtalált minden fontos információt a teljesítményértékeléssel kapcsolatosan? Igen Nem 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A válaszadók ugyancsak 90% feletti köre állítása szerint minden fontos információt megtalál a teljesítményértékeléssel kapcsolatban a oldalon.

16 A TÉR rendszerrel kapcsolatos kérdések A TÉR rendszer menüpontjai mennyire világosak, egyértelműek? 35% 50% 10% 5% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A TÉR rendszer menüpontjainak áttekinthetőségét, egyértelműségét a válaszadók 35%-a értékelte az elérhető legjobb, 5-ös osztályzattal, és további majdnem 50%-uk a következő 4-es osztályzattal. A legrosszabb 1-es és 2-es értékeléseket a kitöltők kevesebb mint 5%-a adta.

17 II. Munkakör Alapú Rendszer bevezetése és módszertani támogatása A közszolgálati életpályák összehangolása, az életpályák közti átjárhatóság érdekében a 1004/2013 (I.10) Korm. határozat alapján a KIH Személyzetfejlesztési Főosztálya központilag koordinálja és módszertani támogatással segíti a Munkakör Alapú Rendszer (MAR) bevezetését mind a három hivatásrend követelményeit figyelembe véve (Hjt. Hszt. Kttv.).

18 Munkakör Alapú Rendszer (MAR) bevezetése és módszertani támogatása Vezetői munkakörök: A vezetői munkakörök felmérése és értékelése ig megvalósult, közel 2400 db munkakör felvétellel. Beosztotti munkakörök: között db munkakör felvételre és értékelésre került sor (HM, BM, KIM). A jogszabály előkészítése érdekében novemberre módszertani tanulmányok készülnek a KIM részére.

19 III. Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program, a Kormány fiatalok számára meghirdetett, a teljes központi közigazgatásra kiterjedő tisztviselő utánpótlásprogramja immár harmadik éve működik rendkívül sikeresen. Most került meghirdetésre a negyedik évfolyam. Az MKÖ Program teljes megszervezéséért és lebonyolításáért a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalban működő Személyzetpolitikai Programok Osztálya felel.

20 Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program célja Az ösztöndíjprogram célja egyrészről, hogy a jól képzett, diplomás fiatalokat megszólítsa és vonzóvá tegye számukra a közigazgatást, mint karrierlehetőséget, ugyanakkor a hazai közigazgatás számára jól képzett, idegen nyelveket beszélő, külföldi közigazgatási tapasztalattal is rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlást is biztosítsa.

21 Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program Az MKÖ Program keretében az ösztöndíjasok 8 hónapos szakmai gyakorlatot teljesítenek Magyarországon, egy központi államigazgatási szervnél (minisztériumokban, háttérintézményeknél, fővárosi/megyei kormányhivatalokban), amelyet egy 2 hónapos gyakorlati időszak követ valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél.

22 Finanszírozás 2011 ben EU által támogatott projekt keretében 2012 ben 2013 ban Intézményi költségvetésből 671 millió 270 fő 450 millió 150 fő 250 millió 100 fő

23 Belföldi programszakasz Minisztériumok Ösztöndíjasok száma 2011 Ösztöndíjasok száma 2012 Ösztöndíjasok száma 2013 BM HM KIM KÜM EMMI NFM NGM VM Miniszterelnökség Összesen:

24 Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program Az MKÖ Program rendkívül sikeres: a program iránti nagy érdeklődésből kiderül, hogy a Kormány a Programmal be tudja vonzani a jól képzett, idegen nyelveket beszélő fiatalokat és meg tudja nyerni őket a közigazgatási életpályának. Ugyanakkor a hazai közigazgatás utánpótlás igényének is maximálisan eleget tud tenni: a rendkívül magas, 80%-os továbbfoglalkoztatási arány. A minisztériumok és háttérintézmények évről évre nagyobb érdeklődést mutatnak a program iránt, várják az új ösztöndíjasokat, és sokan kiemelték azt, hogy milyen remek lehetőség az, hogy 10 hónapon át kipróbálhatnak egy fiatalt, majd dönthetnek arról, hogy kívánjáke továbbfoglalkoztatni.

25 MKÖ Eredmények A 3 év alatt összesen Részt vevő ösztöndíjasok száma 527 Férfiak száma 232 Nők száma 295 Külföldi fogadó országok száma 32 Magyar közigazgatási befogadó szervek száma 77 Beszélt nyelvek száma 20 Felsőfokon beszélt nyelvek száma 14 Egyetemek száma 48.

26 IV. Jó gyakorlatra építve - Közigazgatási Gyakornoki Program A KIH Személyzetpolitikai, Továbbképzési és Kontrolling Főosztálya a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Programmal összefüggő feladatai mellett, annak tapasztalataira számos esetben építve szakmai gyakorlatra építő utánpótlás politikai programot dolgozott ki, amely koordinációját támogatandó informatikai alkalmazást fejlesztett ki európai uniós forrásból.

27 IV. Közigazgatási Gyakornoki Program A Közigazgatási Gyakornoki Program lehetőséget ad arra, hogy az egyetemista és főiskolás fiatalok lehető legszélesebb köre a diplomához szükséges kötelező gyakorlatát a hazai közigazgatás valamely egységében tölthesse el, és így szerezze meg első munkatapasztalatát. A Program jó alkalmat kínál a hallgatóknak a hazai közigazgatás működésébe, az ott zajló sokrétű munkába való gyakorlati betekintésre.

28 IV. Közigazgatási Gyakornoki Program A Programban befogadó szervezetként részt vesznek minisztériumok, háttérintézmények, központi hivatalok. Ezek valamelyikében tölthetik gyakorlatukat a résztvevők, érdeklődésüknek és szakmai hátterüknek megfelelően. A Programot a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal szervezi és koordinálja.

29 Mit kínál a Program? A kötelező vagy szabadon választott egyetemi/főiskolai gyakorlatot a hallgatók az általuk preferált közigazgatási intézménynél vagy szakterületen tölthetik el, mindeközben hasznos munkatapasztalatot szerezhetnek és közelről megismerkedhetnek a közigazgatási munkával. A befogadó intézményeknél mentorok segítik és kísérik figyelemmel a hallgatók munkáját, támogatják beilleszkedésüket az intézményi szervezetbe. Gyakorlat az év bármely szakaszában, szeptembertől augusztusig teljesíthető és igény szerint meg is hosszabbítható (a kívánt időszak kiválasztására a Program honlapján van lehetőség).

30 A Program honlapja A Program honlapja, a újszerű megoldást kínál arra, hogy a jelentkezők szakmai hátterét és elképzeléseit, valamint a befogadó intézmények igényeit együttesen figyelembe véve kerüljön megállapításra a megfelelő gyakorlati hely.

31 Jogalkotás Az egységes közigazgatási gyakornoki program létrehozásáról szóló kormány-előterjesztés tervezete egyeztetés alatt áll.

32 Az új közszolgálati életpálya fejlesztésének aktuális kérdései Köszönöm a figyelmet! Dr. Imre Miklós Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal személyügyi igazgatásért felelős elnökhelyettes

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN MINŐSÉGFEJLESZTÉS STANDARDJAI A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 25/1. oldal 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben