Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza január 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. 2007. január 18."

Átírás

1 Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia Új lehetőségek a határmenti vidéki területek társadalomfejlesztésében Románia EU csatlakozása után Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza január 18. Levezető elnök: Prof. Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár A projekt az INTERREG IIIA Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával valósul meg 1

2 Új lehetőségek a vidéki területek társadalomfejlesztésében Románia EU-csatlakozása után Nyíregyháza, január 18. TARTALOM Andrew F. Fieldsend Megnyitó 3 Szabó Gyula, Oláh Judit és Andrew F. Fieldsend A HVTK céljai és eddigi eredményei 4 Lenti István Múltunk jövője: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 12 Veress Enikő A társadalmi tőke szerepe a vidékfejlesztésben (egy erdélyi esettanulmány) 13 Csapóné Riskó Tünde Felsőoktatás és foglalkoztatottság Magyarországon nemzetközi kitekintéssel 14 Nagy László Időjárási tényezők tenyészidőszaki változásai Kisvárda térségében 22 Hadházy Ágnes A Nyírségi Kistérség településfejlettségi vizsgálata 25 Ács Orsolya A Nemzeti Fejlesztési Terv Házhoz Jön 30 Oláh Judit A vidékfejlesztés módszertani megalapozása 32 Berecz Mihály A LEADER az Észak-alföldi régióban 40 Hanusz Árpád A turizmus, mint a vidékfejlesztés eszköze 44 Szabó Andrea A konfernecia hallgatói szemmel, gondolatok a konferencia témájához 45 2

3 Új lehetőségek a vidéki területek társadalomfejlesztésében Románia EU-csatlakozása után Nyíregyháza, január 18. MEGNYITÓ Andrew F. Fieldsend Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, 4032 Debrecen, Boszormenyi ut Ez a konferencia egy a négy közül, amelyet a HVTK szervez Interreg IIIA támogatással azokban a magyarországi megyékben, melyek határosak Romániával. Ez alkalommal a vidékfejlesztés társadalmi vetületére összpontosítottunk a határmenti régióban. Mind Magyarországon és Romániában sok éven át, számos társadalmi közösség távol volt a kitaposott ösvénytől, főként a határhoz való közelségük miatt, ezért életképességük is jelentősen csökkent. Románia EU-csatlakozásának egyik lehetséges előnye lehet, hogy a fentebb leírt elszigeteltség csökken valamelyest a két ország közti kommunikáció erősödésével. Mint minden HVTK konferencia, ez az esemény is lehetőséget adott határmenti területek egyetemi szereplőinek és a vidékfejlesztést gyakorlatban alkalmazóknak arra, hogy előadják saját elgondolásaikat és meghallgassák egymás előadásait a téma különböző aspektusaival kapcsolatban, továbbá hogy megvitassák a felmerült kérdéseket workshop-ok keretein belül. Az előadások kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy a tárggyal kapcsolatosan minél szélesebb témakör kerüljön terítékre: Megbízható módszereket kell használni a vidéki területek feljesztési igényeinek felismerésére és szükség van indikátorokra, melyekkel számszerűsíthető a vidékfejlesztés állapota (Hadházy A. és Oláh J.). Nem elég a rendelkezésre álló finanszírozási forrást a szükséges területre irányítani, hanem lényeges növelni a közösségek befogadó kapacitását is, mely által hatékonyabban használhatják fel a forrásokat. Megismertünk egy olyan kezdeményezést, mely Nemzeti Fejlesztési Tervet hivatott ismertetni helyileg, ezáltal egy lényeges irányelv-keretet adva a regionális fejlesztési programoknak (Ács O.). A vidéki közösségek működésének jobb megértése érdekében egy erdélyi helyzettanulmány betekintést nyújtott a társadalmi tőke szerepébe a vidékfejlesztésben (Veress E.) A Leader elősegíti az alulról jövő, bottom up vidékfejlesztést, melynek működési előfeltétele a társadalmi tőke megfelelő szintje a közösségekben (Berecz M.). A Leaderen keresztül például a vidéki közösségek képességeit és szaktuádását kell felismerni és fejleszteni. A vidéki területek társadalmi és kulturális örökségei olyan források, melyek felhasználhatóak a jövőbeli fejlesztéshez (Lenti I.), míg a turizmus lehetőséget ad arra, hogy a szakmával rendelkező emberek fejlesszék képességeiket, továbbá ösztönzi a vállalkozási aktivitást, hogy feleljen meg a helyi lakosoknak és az odalátogatóknak egyaránt (Hanuzs A.). A vidéki közösségek továbbra is függnek a mezőgazdaságtól gazdasági értelemben, ezáltal a klímaváltozás közvetlenül érinti őket (Nagy L.). A felsőoktatási intézmények fontos szerepet játszanak a közösségek új kapacitásainak kidolgozásában, ezáltal a gazdasági diverzifikáció elindításában (Csapóné T.). Felkértünk minden előadót egy írott közlemény elkészítésére, mely a konferenciakiadványok között kerül kiadásra, legtöbbjük eleget is tett a felkérésnek. Remélhetőleg értékes lesz az információforrás a munkája során. 3

4 Új lehetőségek a vidéki területek társadalomfejlesztésében Románia EU-csatlakozása után Nyíregyháza, január 18. A HVTK CÉLJAI ÉS EDDIGI EREDMÉNYEI Szabó Gyula, Oláh Judit és Andrew F. Fieldsend Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, 4032 Debrecen, Boszormenyi ut Kulcsszavak: fenntartható vidékfejlesztés; multidiszciplinaritás; legjobb gyakorlat Összefoglalás: 2006 februárjában hat szervezet együttműködésével egy informális szervezet jött létre Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ (HVTK) névvel. A HVTK célja a párbeszéd és tapasztalatcsere ösztönzése a tudományos pályán dolgozó szakemberek, diákok, és a gyakorlati megvalósítók között a fenntartható vidékfejlesztés témájában. A vidékfejlesztés multidiszciplináris téma és a HVTK résztvevői sok tárgyban rendelkeznek szaktudással, mint például az agrárdiverzifikáció, földhasználat, gazdaságfejlesztés, oktatás, társadalmi tőke és területfejlesztés. A Központ sikeresen elnyerte az Interreg IIIA finanszírozását, mely 95 %-ban fedezte az indulási költségeket, illetve tevékenységi programja első 14 hónapjának költségeit. A tevékenységek a következő területekre vonatkoztak: (a) egy olyan emberekből álló hálózat kiépítése, akik érdekeltek Magyarország-Románia határmenti régiójának vidékfejlesztésében, (b) egy online vidékfejlesztési szakértői adatbázis létrehozása, illetve (c) a fenntartható vidékfejlesztés oktatásának támogatása. Ez a tanulmány bemutatja a fenti tevékenységek megvalósítását, továbbá megvitatja, milyen szerepet játszhat egy ilyen szervezet a régió fenntartható vidékfejlesztésének támogatásában az Európa-szerte bevezetett legjobb gyakorlati eredményeken alapuló új elképzelések foganatosításával. BEVEZETÉS Az egy főre eső GDP tekintetében a Magyarország-Románia határmenti régió az EU- 27 országok legszegényebbjei között helyezkedik el (Eurostat, 2006). Magyarország észak- és dél-alföldi régióit, illetve Románia észak-nyugati és nyugati régióit egyaránt a konvergencia régiók közé sorolják a jelenlegi EU programperiódusban, mivel ezen területek egy főre eső GDP értéke 75 %-kal kevesebb az EU-25 országok átlagáénál. A évek átlaga az észak- és dél-alföldi régióban 36,7%, illetve 39,6% volt (Európai Bizottság, 2005) A Magyarország-Románia határmenti régió vidéki területei viszonylag szegények természeti erőforrásokban, viszont gazdagok szántóföldben ban az Alföld két régiója 47 %-kal járult hozzá a mezőgazdasági össztermékhez és szolgáltatáshoz (KSH, 2005). Ezáltal tehát a mezőgazdaság továbbra is fontos része a vidéki területek gazdaságának, amely a politikai és gazdasági rendszerváltás miatt közel két évtizedes átállási időszakon van túl. Ez a földtulajdon radikális átalakítását vonta maga után. Szintén fontos hatással van a vidéki területekre Magyarország csatlakozása az EU-hoz. Magyarországon a NUTS3 megyék, azaz Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés megye határai kb. 90%-ban közösek Romániával. Az első két megye az észak-alföldi régió része, míg a harmadik a dél-alföldi régióhoz tartozik. A három megyében összesen 28 NUTS4 kistérség található, melyekből három magában foglal megyeszékhelyeket és gazdaságilag viszonylag jól fejlett. A fennmaradó kistérségek közül tizet a legkevésbé fejlett, és további hetet a fejlődésben elmaradt kategóriába soroltak 2002-ben (Faluvégi 2004). Ezek a kistérségek tekinthetőek a leginkább vidéki jellegűnek, reprezentálva több, mint 50 %-át a három megye vidéki lakosságának. Ezeknek a vidéki közösségeknek, illetve Románia határmenti vidékein élő, a magyar közösségekkel szoros földrajzi, környezeti, kultúrális és történelmi kapcsolatban lévő 4

5 közösségeknek olyan megpróbáltatásokkal kell szembenézniük, melyek mindennaposak Európa perifériális részén. Ezek főleg agro-környezeti tényezőket takarnak, úgy mint az erőforrások túlzott kihasználása, környezetszennyezés, a mezőgazdaság csökkenő jövedelmezősége, gazdasági nyomás, melynek nyomán megnő a városba költözés aránya, a szakértelem hiánya, társadalmi tényezők (rossz kommunikáció), illetve csökkenő, elöregedő populáció decemberében, a regisztrált munkanélküliség 17 kistérségben meghaladta a 9 %-ot, az ezer lakosra eső aktív vállalkozások száma kevesebb volt 50-nél, a bruttó jövedelem pedig a legalacsonyabb kategóriába esett. Huszonnégy kistérségben csökkent a populáció, hét esetben az éves érték 5.0 és 7.4 fő/1000 lakos között volt (KSH, 2004). Az életképes vidéki közösségek támogatásának igénye ma már általánosan elfogadott. A városi központok önmagukban nem fenntarthatóak és függnek a vidéki területektől élelmiszer, kikapcsolódás, illetve egyéb termelési tényezők tekintetében. Ugyanakkor a vidéki gazdaság egyre szélesebb körű tevékenységek elvégzésére alkalmas, ideértve a szántóföldtől az asztalig termékpályát, egyéb szántóföld alapű iparágakat, ipari termelést, turizmust és szórakozást, illetve a kiskereskedelmi és szolgáltatási ágakat (Bryden, 2003). A Magyarország-Románia határmenti régió számos fontos mezőgazdasági és vidékkel kapcsolatos oktatási és kutatási központtal, továbbá nagyszámú, a fenntartható vidékfejlesztést maga elé célként kitűző szereplővel rendelkezik. Fieldsend et al. (2004) rámutattak, hogy egy valódi együttműködő megközelítés, amely megcélozza a vidékfejlesztés minden aspektusát (ideértve a gazdasági, társadalmi, környezeti és kormányzati szempontokat), növeli a hatékonyságot. Ez a tanulmány egy olyan, a Debreceni Egyetemen létrehozott központ munkáját írja le, melyet ennek a megközelítésnek, és különösképp az egyetem és a gyakorlati megvalósítók közötti komolyabb együttműködésnek a megvalósítására hoztak létre. MÓDSZERTAN 2006 februárjában hat szervezet fogott össze a legjobb gyakorlat cseréje és terjesztése érdekében a vidékfejlesztés területén az általuk létrehozott Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központon (HVTK) keresztül. Ezek a szervezetek a következők: Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum; Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja; Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség; Békés Megyei Önkormányzat; Bánáti Mezőgazdaságtudományi és Állatorvostudományi Egyetem; Temesvár, Románia és Writtle College, Anglia. Ezek a szervezetek számos különböző szereplőt reprezentálnak a vidékfejlesztés területén. A központtal kapcsolatban lévő egyének szaktudása a vidékfejlesztés szerteágazó megközelítéseit takarja, ideértve a mezőgazdasági diverzifikációt, földhasználatot, gazdasági feljődést, oktatást, társadalmi tőkét és területfejlesztést. A DE-ATC-n belül például a HVTK résztvevőit tudatosan a két kar (Mezőgazdaságtudományi, illetve Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar) számos tanszékéről választották ki. A HVTK tevékenységei Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés megyére összpontosulnak Magyarországon, illetve magukban foglalják a romániai Szatmár, Bihar, Arad és Temes megyék síksági területeit. A szervezet sikeresen elnyerte a Magyarország- Románia Interreg IIIA támogatást, mely elegendő volt az indulási költségek 95%-ának fedezésére (mint pl. a reklámanyagok nyomtatása), illetve szintén megvalósították belőle az első 14 hónap hosszúságú program tevékenységeit. Ezen tevékenységeknek három céja van: Elsősorban egy Határmenti vidékfejlesztési hálózat kiépítése, mely olyan egyénekből áll, akik érdekeltek a határmenti régió vidékfejlesztésében. Ezt az angol Newcastle-upon-Tyne Egyetem Vidéki Gazdasági Központja által létrehozott Északi vidéki 5

6 hálózat mintája alapján alakítják ki. A hálózat célja, hogy serkentse a párbeszédet és a tapasztalatcserét a fenntartható vidékfejlesztésről, ezáltal segítve az egyéneket és a szervezeteket abban, hogy kapcsolatokat építsenek ki egymás között, illetve hogy létrehozzanak egy közös vidékfejlesztési stratégiát a régióban. Habár bárki csatlakozhat a hálózathoz, a legtöbb tag a következő típusú szervezetekhez tartozik: Regionális vidékfejlesztési ügynökségek (Észak- és Dél-Alföld) Megyei önkormányzatok (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés) Kormányzati szervezetek és ügynökségek, pl. helyi vidékfejlesztési hivatalok Kistérségi vezetők Kereskedelmi csoportok, pl. mezőgazdasági kamarák, kereskedelmi kamarák Nem kormányzati szervezetek, pl. Kárpátok Alapítvány Közösségi csoportosulások, pl. Roma csoportok, stb. Egyetemek, pl. Debreceni Egyetem, Nyíregyházai Főiskola Kis- és középvállalkozások Másodsorban cél egy vidékfejlesztési szakértői adatbázis létrehozása. Hatalmas mennyiségű lényeges információ, szaktudás és tapasztalat létezik Európa-szerte, ideértve azt is, amit az EU finanszírozott olyan programok által, mint a 6. Keretprogram és az Interreg III a közötti időszakban. Egy határmenti felsőoktatási intézményen alapuló vidékfejlesztési központ a legalkalmasabb arra, hogy egy ilyen adatbázist összeállítsunk, melyet a döntéshozók, végrehajtó szervezetek és az egyetemi szereplők feltölthetnek a régióban adaptálható jó gyakorlati példákkal. Ez adatbázis adatokat tartalmaz a következőkkel kapcsolatban: Projektek A szakértelem forrásai (pl. egyetemi tanszékek) Finanszírozási források Oktatási kurzusok Publikációk Harmadsorban a diákok fenntartható vidékfejlesztési oktatásának támogatása. Az egyetemi intézmények és a gyakorlati megvalósítók közötti, HVTK által szorgalmazott párbeszéd kétirányú folyamatként lett megtervezve. A gyakorlati megvalósítók tanulhatnak az egyetemi szereplőktől, de ezzel együtt az egyetemi szereplőknek tisztában kell lenniük a valós élet problémáival, amelyekkel a gyakorlati szereplők szembesülnek. Szintén ismerniük kell az általuk kidolgozott megoldásokat, hogy megfelelően oktathassák a jövő vidékfejlesztési szakembereit. A célok elérése érdekében végzett tevékenységek eredményeit a következőkben olvashatja. EREDMÉNYEK A Határmenti vidéki hálózat adatbázisának összeállítása során minden egyes HVTK résztvevő összeállított egy listát az általa ismert, a vidékfejlesztésben érdekelt egyénekről. A projekt kezdetekor kb. 550 magyarul beszélő és 200 nem magyarul beszélő egyén szerepelt a listákon. Ezek a számok később növekedtek. A hálózat és a HVTK közötti kommunikáció fő csatornája a havonta jelentkező elektronikus hírlevél, mely formájában, közvetlenül jut el minden egyes személyhez, illetve szintén hozzáférhető.pdf formátumban a HVTK honlapján (www.hvtk.org). Minden egyes hírlevél tartalmaz infomációkat a HVTK múltbeli és jövőbeli tevékenységéről, az általános eseményekről és a közelgő konferenciák részleteiről. A hírlevél értékét és fontosságát mi sem jelzi jobban, mint hogy összesen két egyén jelezte leiratkozási szándékát. 6

7 Szintén kiküldésre került egy négyszer egy napos konferenciára történő meghívás közvetlenül a Határmenti vidéki központnak egy olyan válasz-faxpapírral együtt, mellyel visszaigazolhatják részvételi szándékukat. A HVTK tervezi egy konferencia megtartását a vezető mezőgazdasági felsőoktatási intézményeken a projekt által lefedett mindhárom megyében egyenként, melyet egy extra konferencia zárna le a DE-ATC intézményében az Interreg IIIA finanszírozási periódusának a végén. Hozzávetőlegesen 100-an jelentek meg az első konferencián, melyet szintén a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában tartottak meg március 30-án. A konferencia címe az Az egyetem kapcsolata a vidékfejlesztési szakemberekkel volt, mellyel hangsúlyoztuk ezen szereplők párbeszédének fontosságát. A második konferenciát a szarvasi Tessedik Sámuel Főiskolán tartották meg június 29-én A partnerség szerepe a vidékfejlesztésben címmel, ahol kihangsúlyoztuk, hogy a különböző típusú szervezeteknek partnerség formájában kellene együttműködniük a projektek megvalósításában. Nagyjából 50 ember vett részt ezen az eseményen. Jelen tanulmány a harmadik konferenciára kerül benyújtásra, a negyedik konferencia pedig Debrecenben kerül megrendezésre 2007 áprilisában. Egy viszonylag közvetlen konferenciastílust alkalmaztunk, mely vitára és részvételre ösztönöz. A hozzászólásos és plakátok útján történő részvétel egyaránt fogadtatásra talált egyetemi szereplők, diákok és a gyakorlati alkalmazók részéről. Megfelelő mennyiségű idő áll rendelkezésre a kérdésfeltevésre és a résztvevők számára egy egyórás szakszemináriumot biztosítunk, ahol megvitathatják a lényeges kérdéseket. Minden prezentációt adó résztvevőt megkértünk, hogy biztosítsanak számunkra egy írott verziót is, melyet közzéteszünk a konferenciairatok között kinyomtatott verzióban, illetve a HVTK honlapján. Ennek részeként próbáltuk a résztvevőket rábírni arra, hogy megfelelő formátumú tanulmányokat adjanak be struktúra, kiállítás, betűforma, stb. tekintetében, viszont sokuknak ezzel problémájuk akadt. A HVTK szintén közzétett egy vitairat-sorozatot a honlapon. Ezek közül az első a felsőoktatási intézmények volt diákjaival ápolt kapcsolatának fontosságára irányul, míg a második a LEADER program vidéki területeken történő társadalmi tőke-fejlesztésben vállalt ösztönző szerepét taglalja. Mindkettő fontos témakör, melyekre egyszerű válasz nem létezik és reméljük hogy meglátásaink hozzásegítenek másokat ahhoz, hogy saját építő gondolataik legyenek. A vidékfejlesztői szakértői források száma, mely hozzáférhető a HVTK honlapján (www.hvtk.org). Kategória és típus szerint listázva. 1. táblázat Kategória Típus Szám Kategória Típus Szám Projektek Publikációk 4-7. Keretprogram 49 Szervezetek Oktatási 39 Interreg IIIA 1 Kutatási 10 Interreg IIIB 36 Egyéb 51 Interreg IIIC 88 Egyéb 26 Tanulmányi Posztgraduális 36 programok Graduális 6 Szakfolyóiratok 5 Könyvek 21 Finanszírozási Észak-Alföld 8 Füzetek 4 források Dél-Alföld 8 Publikációk 90 Az egész régió 10 A vidékfejlesztési szakértői adatbázis összeállításának feladatát felosztottuk számos HVTK résztvevő között és mintegy 500 adatbázis egységet sikerült megállapítani (1. táblázat). A Writtle College és a DE-ATC együttműködése eredményeképpen egy 200 7

8 projektből álló lista készült el, melyek között egyaránt megtalálható az EU által finanszírozott projekt, illetve olyan is, amelyre helyi források állnak rendelkezésre. A DE-ATC információt nyújtott 100 vidékfejlesztői szakértői forrásról, illetve 42 vidékfejlesztési tanulmányprogramról. Az RKK 120, a témával kapcsolatos publikációval járult az adatbázishoz, ideértve könyveket és szakfolyóiratokat. Ezidáig az ÉARFÜ 26 finanszírozási forrást azonosított, és várhatóan még sokkal többel is fog szolgálni, amint a 2007-től 2013-ig tartó finanszírozási periódus új tervezeteit elindítják. Mindezen információ magyarul és angolul egyaránt hozzáférhető a HVTK weboldalán. Az adatbázisban történő keresést egy részletesen kidolgozott keresőmodul segíti, amely kulcsszó, vagy kategória alapján rendezi a találatokat. Meglátásunk szerint ezidáig ez az egyik legértékesebb eredménye a HVTK-nak és ezáltal hasznára válik az egyetemi szereplők, diákok és a vidékfejlesztést gyakorlatban megvalósítók számára is. A HVTK számos módon támogatja a diákok oktatását. Finanszírozási forrással rendelkezik 500 példány elkészítésére egy új vidékfejlesztési tankönyvből és várakozásaink szerint ezek 2007 áprilisában hozzáférhetőek lesznek. A projektben közreműködő egyének részt vettek egy háromnapos romániai tanulmányi uton, mely során találkoztak egyetemi oktatókkal és gyakorló vidékfejlesztőkkel, továbbá láthattak gyakorlati példákat is a vidékfejlesztésre. Tanulmányokat jelentettek meg, konferenciákon vettek részt, illetve oktatási tevékenységük során felhasználják mindazt a tapasztalatot, amit szereztek. Az Interreg finanszírozási periódusának végén egy, a projekt addigi eredményeit tartalmazó CD fog elkészülni, melyet elküldünk az egyetemi szereplőknek, a diákoknak, illetve a gyakorló vidékfejlesztőknek. A HVTK tevékenységi körébe tartozik olyan munka is, mely túlmutat az Interreg IIIA által finanszírozott körön. Számos HVTK partner részt vesz a Rural Innova nevű Interreg IIIC projektben (www.rural-innova.org), amely előmozdítja a vidéki területek nem agrárjellegű fejlesztését egy európai szintű tapasztalat-transzfer és a jó gyakorlatok cseréjének útján júniusában egy összejövetelre került sor, mely folyamán a projekt eredményei kerültek elterjesztésre. A HVTK szintén szorosan együttműködik a Praxis Hogyan tehetők működő képessé a vidéki vállalkozások nevű Interreg IIIC (www.praxisnetwork.net) projekttel. A Praxis egyik képviselője tartotta a szarvasi HVTK konferencia alapját képező előadást, továbbá közvetlen link található a VICOR nevű, vidékfejlesztők számára fenntartott online fórumra a HVTK honlapján. A Praxis szaktudását használta fel a HVTK ahhoz, hogy összeállítson egy kérdőívet a határmenti területek vidéki vállalkozásainak korlátozó tényezőivel kapcsolatban. A kérdőív eredményeiről Fieldsend és Nagy (2006) számoltak be. A vidékre összpontosuló vállalkozási támogatások forrásai 2004-ben és 2006-ban Kelet-Magyarország három megyéjében, melyet az EuroKontakt (EK), illetve a HVTK (HV) határozott meg Vállalkozástámogatás EK* HV Vállalkozástámogatás EK* HV típusa típusa Finanszírozás forrása 2 30 Egyéb támogatási források 5 11 Tanácsadás forrása 8 14 Kormányzati szervezetek 9 18 Képzés forrása 7 20 Romániai partnerek 5 12 Tagsági szervezetek 5 8 Honlapok 5 8 Leader akciócsoportok 0 18 * Forrás: Fieldsend és Nagy (2005). 2. táblázat A HVTK munkájának alapját a fenntarthatóság képezi. Jó példa erre, hogy átvette és továbbvitte az EuroKontakt nevű Phare-CBC projekt tevékenységeit, melyről Fieldsend és 8

9 Nagy (2005) írtak részletesebben. Az Eurokontakt a határmenti régió magyarországi részén található vidéki vállalkozások támogatási forrásait kereste, melyekből kevesebb, mint ötven került meghatározásra (2. táblázat). A HVTK a források számát 150-re tudta növelni. Ez az információ szintén megtalálható a honlapon. Két sajtóértekezlet került megtartásra, számos sajtóközleményt publikáltak, és jónéhány szervezet vállalta, hogy megjelenteti a HVTK weboldalának linkjét saját honlapján. ÉRTÉKELÉS A HVTK felismeri a vidékfejlesztés multidiszciplináris természetét, és tudatosan öszönzi a széleskörű szakmai tudással rendelkező egyéni szereplőt részvételét. Ily módon a központ egy olyan forrásként működik, amelynek célja, hogy a létező szervezeteket és struktúrákat hozzásegítse az együttműködésen alapuló hatékonyabb működéshez. A HVTK bárkivel hajlandó együttműködni, aki érdekelt a régió vidékfejlesztésében. A DE-ATC kétségkívül a mezőgazdasági és vidéki oktatás, kutatás és szaktanácsadás központja Magyarország keleti részén, ugyanakkor egy gyorsan változó piacon foglal helyet. Amikor Magyarország csatlakozott az EU-hoz, egy egységes piachoz csatlakozott, nem csupán a mezőgazdaság és a pénzügyi szolgáltatások, de az oktatás területén is. Románia most szintén csatlakozott ehhez az egységes piachoz. Folyamatosan növekvő lehetőségek állnak a kelet-magyarországi diákok rendelkezésére tanulmányaik folytatásának és későbbi munkavállalásuk terén. A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának továbbra is versenyképesnek kell maradnia az új helyzetben. A HVTK segíti a kutatókat abban, hogy publikálják eredményeiket angolul, impakt faktorral rendelkező szakfolyóiratokban. Tapasztalatunk szerint a kutatók nem tartják be kellően a szerzői előírásokat, ezért ezen a területen igen lényeges az előrelépés. A DE-ATC kutatóinak szintén részt kell venniük több nemzetközi kutatási projektben. Az elmúlt két évben a HVTK csapata közvetlenül is felelős volt legalább 15 EU által finanszírozott pályázati kiírásért az Agrártudományi Centrum által beadott 32-ből, ezáltal hasznos segítséget tud nyújtani az új nemzetközi kutatási kiírások elkészítésében. A DE-ATC-vel való kapcsolaton túl, a HVTK partnerek szintén együtt dolgoztak számos, az EU 6. Keretprogramja által finanszírozott projekt kiíráson és munkájukat folytatják a 7. Keretprogram alatt is. A Varsóban székelő Európai Vidékfejlesztési Hálózat tagjaként a HVTK sok potenciális partnerrel tartja a kapcsolatot az esetleges jövőbeli együttműködés reményében. Továbbá, egy, az EU-15-ök közé tartozó partner (Writtle College) bevonása biztosítja, hogy egy Európát valóban átfogó perspektíva jellemzi a HVTK-t. Ez az Európát átfogó perspektíva hozzájárult ahhoz, hogy bevezessük az EU-15 jó gyakorlatot a régióba. Az EuroKontakt egy, a kelet-angliai régióban sikerre vitt projekten alapul (Fieldsend és Nagy, 2005). Eredményeinkből fakadóan, amikor 2004-ben először próbálkoztunk egy vidéki vállalkozás-támogatási jegyzék összeállításával, a projekt sikere korlátozott volt. Különösképpen az számított szokatlannak a régióban, hogy maguk a szervezetek biztosítsák számunkra saját adataikat (név, foglalkozás megnevezése, , postacím, telefon és fax számok). Két évvel később, a HVTK-ban résztvevő partnerek hitelességének, illetve az ÉARFÜ-nek a támogatásával az információs igényünkre érkezett válasz sokkal pozitívabb volt. A 2007 és 2013 közötti programperiódusban rendelkezésre álló finanszírozás egy sor egyéb projekt megvalósítására is alkalmas a régió vidéki területeinek előnyére. A HVTK összpontosító szerepet tud betölteni ezen finanszírozási források hatékony felhasználásában a programjain keresztül, melyek az európai jó gyakorlatot hasznosítják. Jó példa erre, hogy az EuroKontakton és a Praxison alapulva néhány HVTK partner a közelmúltban beadott egy 9

10 további Interreg IIIA finanszírozási igénylést, hogy támogatást nyerjen a vidéki vállalkozások ösztönzését segítő tevékenységekre, mely továbbra is a központ egyik fő érdeke. Katonané et al (2006) egy ún. tudományos műhely javaslatával álltak elő, mely egy olyan csatorna lehet, amin keresztül a DE-ATC egyetemi közössége aktívan támogathatja a vidéki közösségeket a kutatáson és a jó gyakorlatok transzferén keresztül. A tudományos műhely egy jól megalapozott elképzelés (Leydesdorff és Ward, 2005), azonban alkalmazása a vidékfejlesztésben egy új, érdekes kihívást jelent. Az ADER (Mezőgazdasági Diverzifikáció a Keleti Régióban; egy másik példa az olyan sikeres pályázatokra, amelyek rendelkezésre álló finanszírozás esetén hasznosan megvalósíthatóak lennének a határmenti régióban. Egy ötéves periódus során az ADER több, mint 3500 angol farmert segített hozzá vállalkozásaik változatossá tételéhez a Közös Agrárpolitika (KAP) változó igényeinek megfelelően (Boone et al., 2006). Egy ilyen támogatási szolgáltatás szintén értékes lenne a Magyarország-Románia határmenti régióban. A HVTK a fentebb részletezett módokon gondolkodásra ösztönzi az egyetemi szereplőket, diákokat és a gyakorlati megvalósítókat azáltal, hogy új elgondolásokat világít meg számukra, de legalábbis kihangsúlyozza azokat a koncepciókat, melyek szerintünk pillanatnyilag nem annyira elfogadottak, mint amennyire szükséges volna. Mindannyian tudjuk, hogy a vidékfejlesztés az új traktort a termelőknek elvnél sokkal többet jelent. Éppen ezért összpontosul a konferencia az egészséges vidéki közösségek általános témája köré és ismerteti meg a résztvevőket viszonylag új elképzelésekkel (mint pl. a LEADER), illetve koncepciókkal (mint pl. a társadalmi tőke), mely által a vidéki népesség előnyére válhat. A társadalmi, környezeti és kormányzati kérdések a fenntartható vidékfejlesztésben éppen annyira fontosak, mint a gazdasági ügyek. A HVTK továbbra is egy olyan közegként fog működni, melyen keresztül az egyetemi szereplők, a diákok és a vidékfejlesztés gyakorlati megvalósítói kommunikálni tudnak egymással. A 2007 áprilisában, Debrecenben megtartandó konferenciát a HVTK második tavaszi konferenciájaként fogjuk meghirdetni, remélve, hogy a jövőben is fenntartható ez a szokás. A HVTK hosszútávú törekvése, hogy támogassa a vidéki területek erőteljesebb fellendülését a határmenti régióban. A tanulmány elején felsorolt vidéki közösségeket fenyegető veszélyek egy része talán csökkenthető a hatékonyabb szaktudás-transzfer és a projektek megvalósítása által nem csak a mezőgazdaságban, hanem az oktatásban, kultúrában, szállítmányozásban, a környezetvédelemben és egyéb területeken. Ennélfogva a vidéki élet egy gazdaságilag és társadalmilag fenntartható közösséget és egy valódi lehetőséget jelentene azok számára, akik másképp a városokba költöznének. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Szeretnénk megköszönni a projekthez való jelentős hozzájárulását partnereinknek: Dr. habil. Baranyi Béla, Berki Judit, Dr. Cosmin Salasan, Dr. Csapóné Dr. Riskó Tünde, Katonané Dr. Kovács Judit, Nator István és Dr. Nyizsalovszki Rita. Nagyra értékeljük minden résztvevőnek a projekt tevékenységeihez való hozzájárulását és azok segítségét is, akik adminisztratív munkát végeztek és szintén nagyra becsüljük a Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI) által megítélt Interreg IIIA anyagi támogatását. HIVATKOZÁSOK Boone, J.M., Girdler D.J., Knock, C. and MacAskill J. A. (2006). ADER: Supporting rural entrepreneurs and agricultural reform. In: Proceedings of the international conference CAP and Euro-regions Development Policies in EU-25/27, Agricultural Policy Modelling in the Pre-and Post-Accession period: Experiences and Expectations. 6 pp. Academy of Economic Studies, Bucuresti, Romania, in press. 10

11 Bryden J.M., (2003). Rural development situation & challenges in EU-25. Keynote speech: EU rural development conference, Salzburg, November European Commission (2005). Latest European regional statistics confirm Commission s proposal on Structural Funds for Press release IP/05/107. 7pp. Eurostat (2006). Regional GDP in the EU, the accession countries and Croatia in Statistics in Focus Economy and Finance 17/ pp. European Communities. Faluvégi, A. (2004). Kistérségeink helyzete az EU küszöbén. Területi Statisztika 7 (5), Fieldsend, A.F. and Nagy, J. (2005). Improving access to business support for rurally-based businesses in the United Kingdom and Hungary. In: Proceedings of the Second International Scientific Conference "Rural Development 2005", pp Stabingis, L. (Ed.), LZUU, Kaunas, Lithuania. Fieldsend, A.F. and Nagy, J. (2006). Constraints on rural entrepreneurship in eastern Hungary. In: Proceedings of the 1st International Conference on Agriculture and Rural Development - Competitiveness, Multifunctionality & Sustainability; A New Perspective for Agriculture and Rural Areas in Central and Eastern Europe. 6pp, on CD. University of Zagreb Faculty of Agriculture. Fieldsend, A.F., Nyizsalovszki, R, and MacAskill, J.A. (2004). Rural renaissance - a strategy for integrated rural development in eastern central Europe. Buletinul USAMV-CN, A, 60/2004 pp ISSN Hungarian Central Statistical Office (2004). Main data by statistical subregions for regional development - main data by subregions in 2002 based on territorial breakdown as of 1 January pp. HCSO. Hungarian Central Statistical Office (2005). Economic accounts for agriculture, pp. HCSO. Katonané Kovács, J., Fieldsend, A.F., Alderson, M., and Szabó, G. (2006). Human and social factors as endogenous factors stimulating the Leader programme in Hungary. European Rural Development Network Studies Vol. 4, "Endogenous factors stimulating rural development pp European Rural Development Network. Leydesdorff, L and Ward, J. (2005). Science shops: A kaleidoscope of science-society collaborations in Europe. Public Understanding of Science 14, Abstract: In February 2006, six organisations agreed to set up an informal organisation entitled the Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development (Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ or HVTK). These organisations are the University of Debrecen Centre for Agricultural Sciences, the Hungarian Academy of Sciences Regional Research Centre, the North Great Plain Regional Development Agency, Békés County Council, Banat s University of Agriculture, Timisoara, Romania and Writtle College, UK. Its objective is to encourage dialogue and exchange of experiences between academics, students and practitioners in the subject of sustainable rural development. Rural development is a multidisciplinary subject and HVTK participants have expertise in many topics including agricultural diversification, land use, economic development, education, social capital and regional development. The Centre was able to secure Interreg IIIA funding which has covered 95% of of start-up costs and the costs of its first 14 month long programme of activities. These have focused on (a) building a network of individuals with an interest in rural development in the Hungary-Romaina cross-border region, (b) creating an online database of expertise in rural development and (c) supporting the education of students about sustainable rural development. HVTK focuses its activities on the Hungarian counties of Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú- Bihar and Békés, and the lowland areas of the Romanian counties of Satu Mare, Bihor, Arad and Timiş. These activities have three aims: to build a network of individuals with an interest in rural development to create an online database of expertise in rural development to support the education of students about sustainable rural development This paper describes the implementation of these activities, which include a website (www.hvtk.org), a monthly electronic newsletter, conferences, discussion papers, a rural development textbook, a study tour to Romania, attendance at conferences and other events, and a CD of the project s deliverables. It discusses the role such an organisation can play in supporting sustainable rural development in the region through the introduction of new ideas based on the results of European-wide good practice and recommends greater dialogue and cooperation in the future to ensure the efficient and effective use of funding available for rural development. 11

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi Célrendszer és prioritások Az ET 2000-es lisszaboni értekezlete

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2B-15/1/Konv ÚTON a tudomány felé tehetséggondozás

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája

Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája Készítették: Bagdi Ferenc Gyulai Tamás Maróti Péter Dr. Molnár István Szigethy László 2013. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Európai Területi Együttműködési Célkitűzés Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 09 május 2008 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 5 1.2 A Program összefoglalása...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Köllõ János tudományos fõmunkatárs, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben Harsányi Gergely Vincze Szilvia A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétõl, s falai között meg kell õriznie a teljes szellemi

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK. Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet

A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK. Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 100. évf. 1. szám 33 51. (2000.) A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK NÉHÁNY TENDENCIÁJA Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet Az évtized eleje

Részletesebben

Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle. Magyarország. Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick. 2008.

Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle. Magyarország. Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick. 2008. Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle Magyarország Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick 2008. December GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD (Gazdasági

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN. - Best of KHEOPS (2006-2010) -

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN. - Best of KHEOPS (2006-2010) - GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN - Best of KHEOPS (2006-2010) - Szerkesztette: Svéhlik Csaba GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN - Best of KHEOPS (2006-2010) - TANULMÁNYKÖTET

Részletesebben

A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként. Kutatási évkönyv

A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként. Kutatási évkönyv A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Kutatási évkönyv Összefoglalók a TÁMOP 1.3.1. kiemelt projekt keretében 2009 és 2011 között befejezett egyes

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány ADAPT2DC New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructure and services to demographic change in shrinking regions and cities of CE KÍSÉRLETI PROJEKT A JÁSZSÁGBAN - NŐK

Részletesebben

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO004 2007-2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETÉS...4 A ROP ELKÉSZÍTÉSÉNEK HÁTTERE...4 HELYZETELEMZÉS...5 A RÉGIÓ

Részletesebben

trendek és statisztikák elemzése az OECD országokban valamint a

trendek és statisztikák elemzése az OECD országokban valamint a BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás SZAK Levelező tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA: trendek és statisztikák

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben