ibm global business services megoldások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ibm global business services megoldások"

Átírás

1 ibm global business services megoldások

2 A képzelet az alkotás kezdete. Elképzeljük, amire vágyunk, azt akarjuk, amit elképzelünk, s végül megalkotjuk, amit akarunk. George Bernard Shaw

3 Tartalom Költséghatékony növekedés: Technológiai stratégia IT stratégia 2 IT Management tanácsadás 3 Papír alapú iratkezeléstôl az elektronikus környezetig 4 Portálfejlesztés 5 Ügyfélkapcsolat jövôkép és átalakítás (CRM) 6 Mérhetô marketing marketing és vevôanalitika 7 Változásmenedzsment 8 Versenyelôny Component Business Modelling (CBM) 10 Megmérettetés Benchmarking 11 Idôsödô Munkaerô Csomag 13 Továbbképzés e-learning 14 Tisztánlátás Financial Management Solutions 15 A cégstratégiát szolgáló emberierôforrás-politika HR Healthcheck 16 Hatékony és korszerû banki megoldások: Core-banking systems 18 Üzleti folyamatok újratervezése (BPR) 19 Kapcsolatfelvétel és további információk 20 1

4 Költséghatékony növekedés: Technológiai stratégia IT stratégia Van cégének rövid és hosszú távú IT stratégiája? Elemezte már technológiai és IT stratégiáját, folyamatait és szolgáltatásait? Megvizsgálta már, mekkora mértékben támogatják az IT rendszerei az üzleti folyamatait? Alkalmaz minôségbiztosítást technológiai és IT befektetések során? A technológiai-stratégiai tanácsadás átalakítja a cég üzleti modelljét az információs technológia lehetôségeinek kihasználásával és az üzleti, illetve IT folyamatok és struktúrák mûködési hatékonyságának javításával. Az IBM-tanácsadók Segítenek kialakítani azokat a stratégiákat, amelyek elsôdlegesen a növekedést és a költségmegtakarítást eredményezik. Megállapítják a technikai kivitelezhetôséget. Elvégzik az üzleti és ügyfélstratégia lehetôségeinek költségfelmérését. Felderítik az új technológiákban rejlô stratégiai lehetôségeket. A technológiai stratégia elemei az alkalmazásmenedzsment, üzleti outsourcing és on demand (igény szerinti) feladatok esetén használhatóak, de alkalmazhatóak rendszerintegrációs, IT szolgáltatási, szoftveres és ODIS (on demand innovation services) témakörökben is. A konzultáció eredménye: A technológiák üzletre gyakorolt hatásának feltérképezése eredményeként a lehetôségek beazonosítása, az üzleti értékek és a lehetséges végrehajtási módok meghatározása. Egy új megközelítés az információtechnológia értéknövelô felhasználására, amely befolyásolja a jelenlegi és jövôbeli befektetéseket is. Segítségével a komponens alapú üzleti megközelítés és a többgenerációs tervezés társítható az értékelemzés terén összegyûjtött, bevált technikákkal. 1-3 hónap 1-3 tapasztalt IBM technikai tanácsadó és IT architekt Kiemelten olyan cégeknek, ahol az üzleti stratégia, a költségek kezelése, a bevételnövelés vagy a versenyképesség növelése a cél, illetve, ahol kérdéses az IT értéke. 2

5 IT Management tanácsadás Szeretne változtatni az IT szolgáltatások megközelítésén és a források bevonásán? Tervezi az IT funkciók mûködési modelljének átvizsgálását, illetve átalakítását? Ismeri az IT vezetô a szervezet relatív erôsségeit és gyengeségeit? Szükséges-e az IT funkciók átszervezése vagy a költségmodell megváltoztatása? Az IT Service Level Management optimalizálja az IT mûködési költségeit. Elérhetôvé teszi a pénzügyi vezetô számára azokat az eszközöket, technikákat és tapasztalatot, ami az IT teljesítmény növeléséhez és a költséghatékony végrehajtáshoz szükséges. Az IT Management tanácsadás eredménye: IT átalakítás: Alapvetô változások az IT szolgáltatások megközelítési módjában, fejlesztésében. IT költségcsökkentés: Részletes folyamatok kialakítása a költségelemzéshez és adatközpontok konszolidálásához. IT források stratégiája: Javaslatok az IT forrásokra, outsourcingra és megosztott szolgáltatási központok létrehozására. Menedzsment- és folyamattervezés: IT szolgáltatásokhoz szükséges folyamatok és menedzsment tervezése. IT képességek felmérése: Az IT szervezet relatív erôsségeinek és gyengeségeinek meghatározása. Nagy teljesítményû IT szervezet kialakítása: Az IT szervezet kialakítása a bevált módszerek segítségével. 1-3 hónap 1-3 tapasztalt IBM technikai tanácsadó és IT architekt Elsôsorban olyan cégek számára, akik növelni kívánják az informatikai szervezeti egység teljesítményét, illetôleg IT szervezet kialakításában vagy átalakításában, kompetencia felmérésében gondolkodnak. 3

6 Papír alapú iratkezeléstôl az elektronikus környezetig Túlságosan sok, nehézkes és lassú a cégen belül a papír alapú ügyintézés? Nehéz, hosszú, néha lehetetlen a papír alapú és/vagy az elektronikus dokumentumok visszakeresése? Struktúrálatlan a dokumentumtárolás? Túl lassú néhány üzleti folyamat? Valóban hatékonyak azok az üzleti folyamatok, amelyek manuálisak? Az elektronikus dokumentumkezelés kereteiben egy olyan rendszer kerül bevezetésre, amely képes lefedni az összes dokumentumkezelési igényt a papíralapú iratkezeléstôl az elektronikus környezetig. Az összes meglévô és újonnan keletkezô, papír alapú dokumentum kezelése. Bejövô, papír alapú dokumentumok további elektronikus kezelése (pl. bejövôszámla-kezelés). Kimenô papír és elektronikus dokumentumok kezelése. Minden elektronikusan keletkezô dokumentumra. Manuális dokumentumkezelési folyamatok automatizálása, workflow-k (például: bejövôszámla-engedélyezés, könyvelés). Strukturált, biztonságos, hosszú távú, költséghatékony dokumentum-/adattárolás (például projektek dokumentációi). Digitális aláírás kezelése, elektronikus számlázás. Adat- és folyamatintegráció az integrált vállalatirányítási rendszerekkel (például SAP, Oracle, JDE, MfgPro). Fontos jellemzôje a megoldásnak, hogy a teljes rendszerkialakítást képes az IBM lefedni, a hardver-/szoftverterméktôl kezdve a bevezetési szolgáltatásokon át a hosszú távú támogatásig. 2-6 hónap, a cég méretétôl függôen 2-4 IBM üzleti tanácsadó és technológiai szakértô Azoknak, akik a fenti problémákkal küzdenek, illetve, ahol nagy mennyiségû papír és/vagy elektronikus dokumentumot kezelnek. 4

7 Portálfejlesztés Van egységes informatikai felülete az üzleti tevékenységek támogatására? Ismert-e a kezelendô adatkörök mennyisége? Internet- vagy intranetportál? Szükséges-e a dokumentumkezelés? Szükséges-e a folyamattevékenységekhez workflow-támogatás? A webportálok (beleértve az internet- és intranetportálokat) egyre fontosabb szerepet töltenek be az ügyfelek üzleti tevékenységének támogatásában. Szerepük nem korlátozódik kizárólag az információmegosztásra, hanem mindinkább elôsegítik a különbözô szereplôk üzleti folyamatokba történô aktív bekapcsolódását. Az IBM széles körben alkalmazható portálmegoldásai megfelelnek a legváltozatosabb üzleti igényeknek is: Az információs portálok feladataihoz igazodva lehetôvé teszik a háttérrendszerekben kezelt és tárolt adatok, riportok web alapú elérését. Biztosítják a háttérrendszeri funkciók, tranzakciók korszerû, web alapú felületrôl történô elérését. Képesek a folyamatközpontú akár workflow vezérelt vállalati mûködés hatékony támogatására, dokumentumkezelési képességek integrálására hónap, a cég méretétôl függôen 6-8 IBM architekt és technológiai szakértô Olyan cégeknek, akik szeretnék egységes felületen kezelni üzleti tevékenységüket. 5

8 Ügyfélkapcsolat jövôkép és átalakítás (CRM) Milyen módszereket, ügymenetet alkalmaznak az ügyfelek kezelésére? Tudja-e, hány ügyfele van a cégnek, szervezetnek? Van-e a cégnek, szervezetnek CRM stratégiája? Kíván-e nagyobb piaci részesedést, magasabb szolgáltatási szintet elérni? A tanácsadók segítenek abban, hogy a cég szervezeti egységei egyetértésre jussanak a CRM (ügyfélkapcsolat-menedzsment) bevezetésérôl, meghozzák errôl a megtérülési számításon alapuló döntést, és megtegyék az elsô lépéseket a megállapodás szerinti végrehajtási terv mentén. A módszertan a projektet az alábbi szakaszokra bontja: Diagnózis a CRM-érettség jelenlegi fokának felmérése és értékelése, a továbblépési lehetôségek vizsgálata. Jövôkép kitûzése homogén CRM-jövôkép kialakítása; ezen belül a rövid- és hosszú távú célok kijelölése. A fejlesztésre, a folyamatokra és a szervezetre vonatkozó javaslatok meghatározása és rendszerezése a jelenlegi és a megcélzott CRM-állapot közötti eltérés megállapítása és elemzése; a szükséges fejlesztések, szervezeti változások meghatározása, komplexitás, illetve relevancia szerinti súlyozása. Végrehajtási program összeállítása a CRM-mel kapcsolatos továbbfejlesztési elképzelések és egy átfogó végrehajtási program meghatározása. A végrehajtási program projektjeinek elemzése és értékeléskockázat, idôigényesség, költségek és realizálható elônyök szempontjából. A tanulmány eredményei és megállapításai a CRM diagnosztikai jelentés és végrehajtási tanulmány címû dokumentumban kerülnek összefoglalásra. 3 hónap 2-3 IBM üzleti tanácsadó Közmûszolgáltatóknak, gyógyszergyáraknak, illetve olyan ügyfélkapcsolat alapú és központú cégeknek, ahol az ügyfeles tranzakciók száma >200/nap, és az ügyfélkör >

9 Mérhetô marketing marketing és vevôanalitika Ismeri a cég ügyfeleit és elvárásaikat? Meghatározta már, hogy kik legyenek a cég ügyfelei? Tudja-e, hogy van-e haszon az adott terméken, illetve ajánlaton? Tudja-e, hogy milyen a marketingkampányok hatásfoka? A vevôismeret kezelése a vásárlói adatok elemzése és az analitikus, valamint a (valós idejû, illetve személyre szabott) marketingfolyamatok és -megoldások integrálása. Ez segítséget nyújt a következôkhöz: Egész vállalatra kiterjedô analitikai koncepció megalkotása. A vásárlók eredményesebb megcélzása és szegmentálása az optimális piaci költés és a vevôk vásárlásaiból való optimális részesedés elérése érdekében. Rövid megtérülési idô (ROI), továbbá az értékesítési és marketingtevékenységek mérhetô megtérülésének biztosítása. Valós idejû vevôkör hírszerzés ( vevôismeret ) az egyes ügyfelek vásárlásainak nyereségtartalma és vásárlói szokásai vonatkozásában. Rendszeres és döntéstámogató (Basel II, Solvency II stb.) jelentések készítése. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az IBM iparág-specifikus adatmodelljének használatát is. 6-9 hónap 2-5 IBM üzleti tanácsadó és az ügyfél projektbe bevont szakértô kollégái Közmûszolgáltatóknak, gyógyszerforgalmazóknak, bankoknak, biztosítóknak, illetve olyan ügyfélkapcsolat alapú és központú cégeknek, akik nagyszámú vásárlóval, nagyszámú értékesítôvel rendelkeznek, és a cégközpontban nincs közvetlen vevôismeret. 7

10 Változásmenedzsment Felmerültek-e a változások elégtelen kezelésébôl fakadó problémák a szervezetben? Terveznek-e, illetve van-e folyamatban nagyobb mértékû átalakítási projekt esetleg több projekt? Van-e a cégnél formális, a változásmenedzsment minden szempontjára kiterjedô projektmenedzsment módszertan? A tanácsadók a szervezettel közösen kidolgozzák a változásmenedzsment módszertanát, azt esettanulmány-centrikus tanfolyam keretében oktatják, bemutatva az alkalmazás módját is. A változás megfelelô kezelése nagy átalakítási programok esetében a siker kulcsfontosságú tényezôje. A változásmenedzsment módszertant a projektmenedzsment módszertanhoz kell igazítani. Az oktatás és a módszertan a következô területeket öleli fel: Változásmenedzsment eredménye az egyes projektfázisokban. Változásmenedzsment szerepkörök nagy projektekben. Változásmenedzsment teendôk és feladatok. A változással kapcsolatos jövôkép megalkotása. Az érdekeltek menedzselése. Kommunikációs tervezés és kivitelezés. A szervezeti tervezés támogatása. A hiányos ismeretek beazonosítása és pótlása hét 2-3 IBM stratégiai üzleti tanácsadó Olyan nagyobb cégnek, szervezetnek, amely elég nagy és elégedett/érett ahhoz, hogy felismerje a megalapozott módszertan jelentôségét. 8

11 9

12 Versenyelôny Component Business Modelling (CBM) Tudja-e, milyen szerepet játsszon a cég a jelenlegi üzleti környezetben, milyen területekre, komponensekre kell fókuszálnia, és melyek esetében érdemes külsô partnert bevonnia? Tudja-e, hogyan hangolja össze a stratégiai szempontból meghatározó, a versenytársaktól megkülönböztetô elemeket a fejlesztési tervekkel? Tudja-e, hogyan azonosítsa be a szükséges fejlesztési lépéseket és projekteket a problémák és tervek rendszerbe foglalásával és priorizálásával? A CBM egy egyedülálló stratégiai eszköz és döntési keretrendszer, amely lehetôvé teszi, hogy a cégek új, áttörést jelentô üzleti és mûködési modelleket alkalmazzanak segítséget jelent olyan projektek meghatározásához, amelyek elôsegítik a stratégiai célok megvalósítását. A CBM segítségével a cégek meghatározhatják, hogy melyek azok a területek, ahol egyediek tudnak lenni, s amelyekre ezért különösen fókuszálniuk kell a jelenlegi gyorsan változó piaci környezetben. Meg kell határozni a megkülönböztetô kompetenciákat, s azt, hogy milyen szerepet kívánnak betölteni a versenytársak között. Számos iparág-specifikus CBM-térkép szervezeti/mûködési modell kidolgozása. Az iparági CBM-térkép testre szabását követôen egy projektekbôl álló roadmap alakítható ki az egyes üzleti komponensek jövôbeli lehetôségei elemzésének eredményeképpen (pl. felfejlesztés kiszervezés, centralizálás decentralizálás, költségek csökkentése bevételek növelése stb.). A CBM továbbá megteremti a kapcsolatot az üzlet és a technológia között a Szolgáltatás Alapú Architektúra (Service Oriented Architecture SOA) megtervezésének támogatásával. A CBMtérképek az alkalmazás portfolió elemzésére és az egyes komponensek optimális jövôbeni IT támogatásának megtervezésére is használhatóak. Átlagos hossz: hét 3-4 IBM senior stratégiai, üzleti tanácsadók Elsôsorban bankoknak, biztosítóknak, közüzemi szolgáltatóknak, média cégeknek, kereskedelmi, telco, gyógyszeripari cégeknek, akik számára elemi érdek a piaci változásokra való gyors reagálás és új stratégia kialakítása, illetve alkalmazása. 10

13 Megmérettetés Benchmarking Szeretne-e objektív képet kapni a cég teljesítményérôl a világ vezetô vállalataival összehasonlítva? Tudni szeretné-e, hogy mire fordítja fejlesztési erôforrásait és hogyan motiválja munkatársait? Azonosítani akarja-e, hogy melyek a kihívást jelentô és motiváló pénzügyi célok? Szeretne a cégvezetés a problémákra és az erôsségekre fókuszálni? Az IBM Benchmarking Program a cég mûködésérôl hasznos, valós képet ad, a tanácsadók további lehetséges fejlesztési irányokat, lehetséges projekteket határoznak meg. Az oktatás és a módszertan a következô területeket öleli fel: Kulcsfontosságú folyamat-mérôszámokhoz jut, amelyek az iparág globális adatforrásából származnak. Teljesítményproblémák beazonosításával és kiindulási mérôszámok megállapításával alapot biztosít az üzleti folyamatok változtatásához. Összehasonlíthatják a mérôszámokat a belsô üzleti egységekkel, valamint külsô párral (iparág, régió, méret szerinti csoporttal). Összehasonlítást kapnak a bevált nemzetközi gyakorlatokkal, és információkhoz jutnak a kapcsolódó technikákról, eszközökrôl. Az IBM Benchmarking Program a következô 3 lépésbôl áll: 1. Adatgyûjtés és ellenôrzés 2. Elemzés 3. Beszámolás 2-6 hét 1-3 IBM üzleti tanácsadó Olyan cégeknek, amelyek szükségét érzik a saját üzleti folyamatainak és teljesítményének a mindenkori legjobb gyakorlattal történô összevetését. 11

14 12

15 Idôsödô Munkaerô Csomag Tudja-e, hogy jelenlegi munkaerô-állományából ki nyugdíjkorú? Hányan mehetnek nyugdíjba jövôre és a következô 5 évben? Közülük hányan mennek ténylegesen nyugdíjba ebben a periódusban? Tudja-e, hogy mi a hatása a nyugdíjbamenôk távozásának a cégre nézve? Belsôleg megoldható-e a minôségi pótlás? Vajon tréning vagy külsô keresés a járható út a pótlásra vonatkozóan? Túlzás nélkül állítható, hogy az idôsödô munkaerôvel kapcsolatos demográfiai helyzet egyike a legégetôbb problémáknak napjaink Európájában. Az IBM Idôsödô Munkaerô Csomagjának elsôdleges célja felhívni a cégek figyelmét a munkaerô idôsödésébôl bekövetkezhetô utánpótlás problémára, és a figyelemfelkeltést követôen, egy analízis után hatékony megoldással támogatást nyújtani. Az IBM Idôsödô Munkaerô Csomagja tartalmazza: Kérdôíves felméréseken és személyes interjúkon keresztül elvégzett analízis a vállalat munkaerô-helyzetérôl, különös tekintettel a nyugdíjkorhoz közel álló alkalmazottakra. Az analízis eredményeként a teendôk (jövôkép) felvázolása a felsôvezetésnek. Megoldások a probléma kezelésére: Konzultáció, oktatásmenedzsment megszervezése. Jobb erôforrás-kihasználás kialakítása. Az idôsebb korosztálynak alkalmasabb munkakörnyezet kialakítása. Az üzletág kiszervezése. 5-6 hét 2-3 IBM üzleti tanácsadó (a vállalat méretétôl függôen) Elsôsorban a közszolgálat számára, de a téma aktuális minden olyan vállalat esetében, ahol gondot fordítanak a munkavállalói kompetenciákra, valamint terveznek az elkövetkezô néhány évre. 13

16 Továbbképzés e-learning Van a cégnek oktatási politikája? Az oktatási stratégia kvalifikáció és kompetencia alapú? Amennyiben igen, a kvalifikációk és kompetenciák katalogizáltak, munkavállalókhoz rendeltek, naprakészek, számítástechnikailag támogatottak? SAP-használat esetén igénybe vették a rendezvénymenedzsment modult az oktatások menedzselésére? Az IBM évek óta szereplôje az elektronikus távoktatási piacnak, mind nemzetközi szinten, mind Magyarországon. Több olyan szervezetnek is tagja vagy támogatója, melyek célja a minél hatékonyabb és egységesebb képzési formák kialakítása. Az e-learning koncepció kialakítását, valamint az e-learning számítástechnikai támogatás bevezetését az SAP Learning Solution vagy az IBM Workplace Collaborative Learning termékével valósítja meg. Miért van szüksége egy cégnek e-learningre? Manapság a vállalatok változtatni kívánnak tréningstratégiájukon, amelynek alapját képezi vagy képezheti az e-learning. Igény mutatkozott olyan oktatási eszköz kifejlesztésére, amely hatékony, ugyanakkor megfelelôen költségérzékeny. Az oktatásoknak kvalifikációkon és kompetenciákon kell alapulniuk, igazodván a cég elvárásaihoz. Mindezekhez szükség van egy, ezt az új koncepciót támogató számítástechnikai eszközre. Miért van szüksége egy cégnek e-learningre? Tudást a koncepció kialakításában. Szakmai tanácsadást a számítástechnikai rendszer bevezetésében. 6-8 hét 2-3 IBM üzleti tanácsadó Olyan cégeknek, akik szükségesnek ítélik az oktatási tevékenységük átalakítását és hangsúlyt kívánnak fektetni a munkatársak továbbképzésére. 14

17 Tisztánlátás Financial Management Solutions Akadályozzák a pénzügy, illetve a számvitel területen alkalmazott, eltérô rendszermegoldások a cég más szervezeti egységeire érvényes, egységes funkciók és folyamatok kialakítását? Összehasonlítható a különbözô szervezeti egységek teljesítménye? Mûködik-e cégszinten egységes kulcsteljesítmény-mutató (KPI) rendszer? Van összehasonlító adata a cég teljesítményérôl, mûködési hatékonyságáról a nemzetközi iparági mutatókhoz képest? Pénzügyifolyamat-átalakítás (BPR) Hosszú távú célok kialakítása, a jelenlegi helyzet felmérése, a problémák, hiányosságok, gyengeségek okainak feltárása, a hatékony és nemzetközileg legjobb gyakorlatnak megfelelô, költségtakarékos folyamatok és szervezet kialakítása, a létrehozott modell bevezetése és folyamatos javítása. Stratégiai költségmenedzsment Értékteremtési folyamat átvilágítása. Ennek segítségével láthatóvá válik, hogy mely termékek, piaci szegmensek, szervezeti egységek hogyan járulnak hozzá a cég eredményéhez. Az összegyûjtött információk alapján egy hosszú távú, stratégiai költségmenedzsment rendszer kialakítása, amellyel a profittermelés és a költségekkel való gazdálkodás hatékonyan szabályozható. Osztott szolgáltatás (Shared services), szolgáltatáskihelyezés (Outsourcing) Nemzetközi tapasztalatok alapján kialakított módszertan a pénzügyi-gazdasági szervezetek osztott szolgáltatási központokba szervezésére és/vagy a szolgáltatások kihelyezésére (outsourcing). 6 hónap-2 év, a cég méretétôl függôen IBM üzleti tanácsadó és technológiai szakértô, illetve a cég bevont területeinek felelôsei Pénzügyi szektornak, melynek résztvevôi érdekeltek az eltérô rendszermegoldások egységesítésében, pénzügyi stratégia kialakításában, illetve módosításában vagy a pénzügyi szervezet átalakításában. 15

18 A cégstratégiát támogató emberierôforrás-politika HR Healthcheck Tudja-e, hogy a HR rendszere megfelelôen támogatja-e üzleti folyamatait és a cég stratégiáját? Értékelte-e már cége HR stratégiáját, folyamatait és a HR szolgáltatási modellt? Összehasonlította már a fentieket a mindenkori legjobb HR gyakorlattal? Szeretné, hogy a HR szervezet jobbá és hatékonyabbá váljon? A HR Healthcheckkel a tanácsadók feltárják azokat a lehetôségeket, melyekkel a HR osztály a cég szorosabb stratégiai partnerévé válhat. Az átvilágítás eredménye: Összehasonlítás a legjobb HR gyakorlattal. Javaslat a HR folyamatok optimalizálására, az üzleti folyamatok hatékonyabb támogatása érdekében. A HR szervezet és szolgáltatás értékelése. 3-6 hét (a cég méretétôl függôen) 1-2 IBM üzleti tanácsadó (a cég méretétôl függôen) Olyan cégeknek, amely a leghatékonyabb humánerôforrás-osztályt szeretné kialakítani, és fontos számára a munkavállalói elégedettség felmérésének elvégzése. 16

19 17

20 Hatékony és korszerû banki megoldások: Core-banking systems Nehezen reagál a piaci igények gyors változásaira? Nem éri el a kitûzött piaci részesedést? Lassúak a folyamatai és az operatív költségek az egekbe szöknek? Nincs pontos képe az ügyfelek igényeirôl? Sok fejlesztéssel, nagy idô- és munkaerô-ráfordítással valósulnak meg az újtermék-bevezetések? Alacsony a meglévô pénzügyi és logisztikai alkalmazások integráltsági foka? A core-banking rendszer bevezetése képessé teszi a bankot arra, hogy hatékonyságát növelve, ugyanakkor operációs költségeit csökkentve rugalmasan és gyorsan reagáljon a változó piaci igényekre úgy, hogy magasabb szintû szolgáltatást nyújt ügyfelei számára. A core-banking rendszer támogatja a különbözô értékesítési csatornákat, a fiókhálózattól az internetes bankolásig. A rendszer paraméterezhetôsége teljes körû és egyben gyors stratégiaváltást tesz lehetôvé. Megszûnnek a sok papír- és manuális munkát igénylô folyamatok, jelentôsen csökkennek a mûködési és karbantartási ráfordítások. Az IBM tanácsadói nagyszámú rendszerbevezetésen alapuló tapasztalattal rendelkeznek a pénzügyi rendszer kialakításának minden egyes fázisát érintôen. A Component Business Model módszertan segítséget nyújt a meglévô eszközök és üzleti igények felmérésében, a hatékonyság, hasznosíthatóság, ráfordítások és lehetséges fejlesztések tükrében. Koncepcionális javaslatot ad a meglévô és bevezetendô szolgáltatások felépítésérôl. Támogatást nyújt a core-banking projekt bevezetésével érintett folyamatok hatékonyságának növelésében (BPR). Támogatja az ellenôrzéshez szükséges forgatókönyvek kidolgozását, a változásokkal együtt járó oktatási tematikák kialakítását. Segíti kiszûrni a kritikus és kockázati pontokat. 6 hónap-2 év, mérettôl függôen IBM üzleti tanácsadó és technológiai szakértô, illetve a vállalat bevont területeinek felelôsei A pénzügyi szektor azon vállalatai, amelyek a fenti problémákkal küzdenek. 18

21 Üzleti folyamatok újratervezése (BPR) Elemezte már üzleti folyamatait és mûködésének hatékonyságát? Tudja-e, hol vannak zavarok a mûködésben? Tervez-e bôvítést, átalakítást, felvásárlást? Tervezi-e új vállalatirányítási rendszer (ERP) vagy más üzleti rendszer bevezetését? Az üzleti folyamatok a cég mûködésének meghatározó hatékonyságbiztosító elemei. Az eredményesen mûködô szervezet ügyel arra, hogy folyamatai a mindenkori üzleti stratégiáját támogassák. Az IBM tanácsadója Felméri és elemzi a jelenlegi helyzetet, illetve új igényeket és javaslatot tesz stratégiai szintû döntések megtételére. Segít kialakítani az új mûködési modellt, amely alapja az új folyamatok kidolgozásának. Kidolgozza az új üzleti folyamatokat és azok mûködéséhez szükséges szervezeti hatásokat. A kialakítandó új vállalatirányítási rendszer vagy egyéb rendszer bevezetését megelôzôen folyamatoptimalizálásra tesz javaslatot, figyelembe véve az adott rendszer sajátosságait. Megvizsgálja a meglévô ERP vagy egyéb rendszer- és az üzleti folyamatok összhangját és javaslatot tesz a folyamatok/szervezet változtatására a hatékonyabb mûködés érdekében. Segít az üzleti folyamatok mûködésében rejlô, a cég pénzügyi adatainak hitelességét veszélyeztetô kockázatok beazonosításában és a kockázatok csökkentésére kialakítandó ellenôrzési pontok kidolgozásában. 3-9 hónap 2-6 tapasztalt IBM üzleti tanácsadó (és szükség szerint IT architekt) Kiemelten a versenyszférában, illetve a bonyolult adminisztrációt végzô közigazgatásban mûködô cégeknek, szervezeteknek, ahol a szervezet- és mûködésoptimalizálást/racionalizálást, cégek összeolvadását/szétszedését, új üzletágak kialakítását, cégfelvásárlást terveznek, valamint olyan cégeknek, ahol vállalatirányítási vagy egyéb rendszer bevezetését tervezik és optimalizálni szeretnék folyamataikat. 19

22 További információ: Az IBM Global Business Services (GBS) üzletágban világszerte több mint , Magyarországon közel 70 tanácsadó tevékenykedik. Igény szerint hazai tanácsadóink külföldi munkákon, míg külföldi tanácsadók magyarországi projekteken vesznek részt, biztosítva a legmagasabb szintû szolgáltatást. Az IBM meghatározó jelentôségû a hazai vezetési tanácsadói piacon mind üzleti eredményeit, mind létszámát, mind pedig felhalmozott gyakorlati ismereteit tekintve. A hagyományos tanácsadói tevékenységünk magában foglalja a technológiai tanácsadáson, megvalósításon túlmenôen a folyamatok és a stratégia kialakítását is. Ennél azonban még többre vagyunk képesek, lehetôség van az IBM kedvezô finanszírozási lehetôségeinek igénybevételére, rendszerek üzemeltetésére, shared service-re, outsourcingra stb. Az IBM együttmûködô szolgáltatási ágai képesek olyan teljes körû megoldást szállítani, amelybe a stratégia kialakításától kezdôdôen a legkülönbözôbb típusú üzemeltetésig bezáróan minden tevékenység beletartozik. Célunk, hogy ügyfeleink bizalmát megnyerve ügyfeleink partnerévé váljunk. Az IBM munkatársai egyrészt szolgáltatási ágakra, másrészt ezen belül iparágakra specializálódtak, és ily módon mély iparági tudást és nagy tapasztalatot szereztek magyarországi és nemzetközi projektjeinken. A szolgáltatási és iparági megoldásra specializálódott munkatársak szak- és helyzetismerete lehetôvé teszi, hogy gyorsan megértsék ügyfeleink problémáit, elvárásait, és hatékonyan, valódi többletértéket magában hordozó szolgáltatást nyújtsanak ügyfeleinknek. Kapcsolatfelvétel Telefon: , 20

23

24 IBM Magyarországi Kft Budapest Neumann János utca 1. telefon: (1) fax: (1) ibm.com/hu

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Sarlósi Tibor 2012. február 28. Érintett területek 1 Diagnózis 2 Stratégiamenedzsment 3 Folyamatmenedzsment 4 Projektmenedzsment 6 rendszerek

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT 2017. március 22. Dr. Danyi Pál GTK MVT, egyetemi docens MAI TÉMÁK IT alkalmazások és típusaik Igényportfolió készítés Igénymenedzsment Üzleti terv készítés 2017. MÁRC. 22.

Részletesebben

Üzleti szabálykezelés

Üzleti szabálykezelés Üzleti szabálykezelés Az Alerant és a BCA üzleti szabálykezelési szolgáltatásai Darmai Gábor technológiai igazgató 2008. június 25. A Alerant Al t Zrt. Z t Az 3. Nagyvállalati fókusz (TOP50 vállalat megcélzása)

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny!

Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny! Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny! Avagy mit, hogyan és miből képezzünk, hogy a 21. század kihívásai közepette is megőrizzük versenyképességünket A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában?

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Kórász Tamás igazgató, KPMG Tanácsadó Kft. 2013.11.12. Tartalom 1. Mit vár el egy KKV-vezető az informatikától? 2. A buzzword felhő

Részletesebben

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Tantárgy: TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT Dr. Danyi Pál, egy. docens 2016.04.04. 1 Főbb üzleti szolgáltatások, mint az IT támogatások célterületei Távközlési

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

IBM megoldásai az autóipar számára

IBM megoldásai az autóipar számára IBM megoldásai az autóipar számára Répási Csaba Account Manager, IBM Magyaroszági Kft. Tel.: 1/382-5508, Mobil: 20/823-5503 E-mail: csaba.repasi@hu.ibm.com www.ibm.hu IBM megoldásai az autóipar számára

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Vállalatirányítás könnyedén.

Vállalatirányítás könnyedén. Vállalatirányítás könnyedén www.eniac.hu ENIAC Computing Két évtizedes szakmai tevékenységünk és több száz vállalat átvilágítása során szerzett tapasztalataink garantálják, hogy üzleti ügyei biztos kezekben

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Mi a CRM? A Customer Relationship Management, vagyis az ügyfélkapcsolat-menedzsment kifejezés

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

Szeretne lépést tartani? Piaci pozícióját erősíteni? Modern és sikeres vállalatot irányítani?

Szeretne lépést tartani? Piaci pozícióját erősíteni? Modern és sikeres vállalatot irányítani? Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretne lépést tartani? Piaci pozícióját erősíteni? Modern és sikeres vállalatot irányítani? A hatékony vállalatirányítás nemzetközileg is bevált módszereinek és törvényi szabályozói

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben

Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben Berta Zsolt 2011. november 9-11. Miben segítenek a szabványok? Tartalom Létesítménygazdálkodás EN szabványok Létesítménygazdálkodási szabványok A

Részletesebben

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége:

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége: Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz Cég neve: Cég fő tevékenysége: 1. Tudás megszervezése 1.1. Általános adatok Vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma: Vezetők száma: Fejlesztést végzők

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Szervezeti és működési audit

Szervezeti és működési audit Szervezeti és működési audit LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Szervezeti és működési audit A gazdasági környezet

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

BI megoldás a biztosítói szektorban

BI megoldás a biztosítói szektorban Dobos Zoltán 2009 szeptember 10 BI megoldás a biztosítói szektorban Tartalom Üzleti felhasználási területek a biztosítói szektorban Cognos megoldások a biztosítói szektor részére 2 Fókusz területek Értékesítési

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service. Pénzügyi tanácsadás. Bizalom Diszkréció Szakértelem

The Leader for Exceptional Client Service. Pénzügyi tanácsadás. Bizalom Diszkréció Szakértelem The Leader for Exceptional Client Service Pénzügyi tanácsadás Bizalom Diszkréció Szakértelem A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata.

Részletesebben

Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei

Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei CNW Rendszerintegrációs Zrt. Mészáros Tamás értékesítési igazgató Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei NetRegisterX - Webes dokumentumkezelési megoldások A-Z-ig 1 Az éves papírfelhasználás mértéke

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. SWOT analysis & evaluation. How and for what to use SWOT

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. SWOT analysis & evaluation. How and for what to use SWOT Master of Arts 1 International Hotel Management and Hotel Companies Management SWOT analysis & evaluation How and for what to use SWOT 1 Stratégiai térképkészítés 2 Stratégiai térkép Kik a vállalat legfontosabb

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Pető István Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdasági Informatika Tanszék I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem, Gödöllő 2004. augusztus 25-27. Az előadás

Részletesebben

2013. Október 17. PROJEKTMENEDZSMENT ÉS IT SZERVEZETEK LEGFŐBB KIHÍVÁSA. Minden jog fenntartva! PROVICE

2013. Október 17. PROJEKTMENEDZSMENT ÉS IT SZERVEZETEK LEGFŐBB KIHÍVÁSA. Minden jog fenntartva! PROVICE PROJEKTMENEDZSMENT ÉS IT SZERVEZETEK LEGFŐBB KIHÍVÁSA Minden jog fenntartva! PROVICE 2013 1 ERŐFORRÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK MENEDZSELÉSE MEGOLDÁS: CHANGEPOINT ALL IN (ONE) Teljes körű PPM és IT governance megoldás

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Papír helyett elektronikus űrlap Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Csamangó András SAP tanácsadó Creative 4U Kft., Budapest 2010 Bemutatás 2002-ben alakult SAP Service Partner fő tevékenység:

Részletesebben

Professzionális üzleti kapcsolatépítés

Professzionális üzleti kapcsolatépítés Professzionális üzleti kapcsolatépítés Üzleti kapcsolatépítés, mint ÉLETFORMA Mi Szomszéd Sógor Nagy cég Az üzleti kapcsolatépítés felértékelődésének okai Az üzleti kapcsolatépítés fogalma Üzleti kapcsolatépítés

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül

Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül Tamásy Dániel, Delta Services Kft. Tematika Delta csoport bemutatása A Kezdet - Delta IT szervezeti működés ismertetése

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?)

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Év indító IT szakmai nap - PSZÁF Budapest, 2007.01.18 Honnan indultunk? - Architektúra EBH IT

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Vállalkozása átalakul Canon Business Services A vállalkozások működését befolyásoló fogyasztói magatartás terén megfigyelhető dinamikai eltolódásnak köszönhetően a szervezeteknél

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE SE INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Győr 2007. május 08. Előadó: Hajdu Elemér cégvezető tanácsadó Hajdu & Társai Tanácsadó és

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

utakon A válságkezelés kihívásai

utakon A válságkezelés kihívásai Új utakon A válságkezelés kihívásai Az elmúlt években a nagyvállalatok hatalmas összegeket fordítottak az informatikai infrastruktúrák átalakítására, olyan architektúrák kiépítésére, mint a SOA (szolgáltatásorientált

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Mi is az a digitális kihívás? Vezetői gyakorlat kihívásai Marketing, termék- és szervezet-fejlesztés

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

FOR INTERNAL USE ONLY 2009 március 26-27. Berényi Attila, Georgiu Achilles

FOR INTERNAL USE ONLY 2009 március 26-27. Berényi Attila, Georgiu Achilles itsmf Magyarország 5. Konferenciája Miért nem lehet jobban? hídépítés az IT és az Üzlet között FOR INTERNAL USE ONLY 2009 március 26-27. Berényi Attila, Georgiu Achilles Reggeli nagy vizit... Tünetek...

Részletesebben

Migrációs Projektek. Citibank HR Szolgáltató Központ. Bozsik Melinda Transitions Project Manager. 2013. május 16.

Migrációs Projektek. Citibank HR Szolgáltató Központ. Bozsik Melinda Transitions Project Manager. 2013. május 16. Migrációs Projektek Citibank HR Szolgáltató Központ Bozsik Melinda Transitions Project Manager 2013. május 16. Tartalom Citibank Szolgáltató Központ Általános bemutató Citibank HR Szolgáltató Központ Általános

Részletesebben

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft.

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft. Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás OTP Hungaro-Projekt Kft. Vállalati célok, problémák Elég versenyképesek a termékeink? Hogyan javítsuk versenyképességünket? Hogyan növeljük az árbevételünket

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS Less Myths more Practice A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Leitereg Miklós junior tanácsadó Budapest, 2011. október 4. A PREZENTÁCIÓ CÉLJA A prezentáció célja A beszerzési folyamat áttekintése ELO technikák

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

Integrált tervezés bevezetése (MKB Bank Zrt.)

Integrált tervezés bevezetése (MKB Bank Zrt.) Integrált tervezés bevezetése (MKB Bank Zrt.) Előadó: Martzy Antal Tartalom A tervezés hangsúlyainak alakulása A Baseli kihívások, paradigma váltás Top down és bottom up megközelítés harmonizációja Integrált

Részletesebben

CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány Cégdiagnosztika tanulmány. innováció-menedzsment felmérés folyamata.

CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány Cégdiagnosztika tanulmány. innováció-menedzsment felmérés folyamata. CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány innovációmenedzsment IMP 3 rove innovációmenedzsment munkafolyamata 1. Felmérés, átvilágítás, kezdeti értékelés az AT Kearney ( és Fraunhofer inst. által kidolgozott EU standard

Részletesebben

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd Az ITIL egyszeruen avagy híd 1 A piaci megatrend millió USD 300 Üzemeltetés (outsourcing) Üzembeállítás és támogatás 200 Alkalmazáskészítés Rendszer- és hálózatintegrálás 100 Informatikai tanácsadás és

Részletesebben

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül Miben más a GDP? >> cégre, szakterületre, csapatra, egyénre szabott tréningek a valós fejlődésért Mit nyújt a GDP Önnek? >> komplex fejlesztési

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS. Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt!

The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS. Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt! The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt! A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L

MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L A MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA ÉS AZ ARRA ÉPÜLŐ INFOKOMMUNIKÁCIÓS PÁLYÁZATOK Készült: Modern Vállalkozások Programja

Részletesebben

Az ilex - The Corporate Law Centre fő jellemzői

Az ilex - The Corporate Law Centre fő jellemzői www.ilexsystems.com Az ilex - The Corporate Law Centre fő jellemzői Mi az ilex? Az ilex elsősorban közepes és nagyvállalatok részére fejlesztett Intelligens jogi szolgáltató rendszer, mely képes összefogni,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Egy lehetséges válasz a növekvő munkaerőhiányra Új foglalkoztatási minőség. A Mikulás is benchmarkol-10.

Egy lehetséges válasz a növekvő munkaerőhiányra Új foglalkoztatási minőség. A Mikulás is benchmarkol-10. Egy lehetséges válasz a növekvő munkaerőhiányra Új foglalkoztatási minőség A Mikulás is benchmarkol-10. A főbb elemek A pályázatról Átvilágítás módszertana Gazdasági modul Eredmények 2016.december 1..

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Oracle Felhő Alkalmazások: Gyorsabb eredmények alacsonyabb kockázattal Biber Attila Igazgató Alkalmazások Divízió 2 M I L L I Á RD 4 1 PERC MINDEN 5 PERCBŐL 5 6 Ember használ mobilt 7 FELHŐ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service. szolgáltatások

The Leader for Exceptional Client Service. szolgáltatások The Leader for Exceptional Client Service IT biztonsági szolgáltatások ACE + L A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A világ több

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

IRÁNYTŰ A SZABÁLYTENGERBEN

IRÁNYTŰ A SZABÁLYTENGERBEN IRÁNYTŰ A SZABÁLYTENGERBEN amikor Bábel tornya felépül BRM konferencia 2008 október 29 BCA Hungary A Csapat Cégalapítás: 2006 Tanácsadói létszám: 20 fő Tapasztalat: Átlagosan 5+ év tanácsadói tapasztalat

Részletesebben