ibm global business services megoldások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ibm global business services megoldások"

Átírás

1 ibm global business services megoldások

2 A képzelet az alkotás kezdete. Elképzeljük, amire vágyunk, azt akarjuk, amit elképzelünk, s végül megalkotjuk, amit akarunk. George Bernard Shaw

3 Tartalom Költséghatékony növekedés: Technológiai stratégia IT stratégia 2 IT Management tanácsadás 3 Papír alapú iratkezeléstôl az elektronikus környezetig 4 Portálfejlesztés 5 Ügyfélkapcsolat jövôkép és átalakítás (CRM) 6 Mérhetô marketing marketing és vevôanalitika 7 Változásmenedzsment 8 Versenyelôny Component Business Modelling (CBM) 10 Megmérettetés Benchmarking 11 Idôsödô Munkaerô Csomag 13 Továbbképzés e-learning 14 Tisztánlátás Financial Management Solutions 15 A cégstratégiát szolgáló emberierôforrás-politika HR Healthcheck 16 Hatékony és korszerû banki megoldások: Core-banking systems 18 Üzleti folyamatok újratervezése (BPR) 19 Kapcsolatfelvétel és további információk 20 1

4 Költséghatékony növekedés: Technológiai stratégia IT stratégia Van cégének rövid és hosszú távú IT stratégiája? Elemezte már technológiai és IT stratégiáját, folyamatait és szolgáltatásait? Megvizsgálta már, mekkora mértékben támogatják az IT rendszerei az üzleti folyamatait? Alkalmaz minôségbiztosítást technológiai és IT befektetések során? A technológiai-stratégiai tanácsadás átalakítja a cég üzleti modelljét az információs technológia lehetôségeinek kihasználásával és az üzleti, illetve IT folyamatok és struktúrák mûködési hatékonyságának javításával. Az IBM-tanácsadók Segítenek kialakítani azokat a stratégiákat, amelyek elsôdlegesen a növekedést és a költségmegtakarítást eredményezik. Megállapítják a technikai kivitelezhetôséget. Elvégzik az üzleti és ügyfélstratégia lehetôségeinek költségfelmérését. Felderítik az új technológiákban rejlô stratégiai lehetôségeket. A technológiai stratégia elemei az alkalmazásmenedzsment, üzleti outsourcing és on demand (igény szerinti) feladatok esetén használhatóak, de alkalmazhatóak rendszerintegrációs, IT szolgáltatási, szoftveres és ODIS (on demand innovation services) témakörökben is. A konzultáció eredménye: A technológiák üzletre gyakorolt hatásának feltérképezése eredményeként a lehetôségek beazonosítása, az üzleti értékek és a lehetséges végrehajtási módok meghatározása. Egy új megközelítés az információtechnológia értéknövelô felhasználására, amely befolyásolja a jelenlegi és jövôbeli befektetéseket is. Segítségével a komponens alapú üzleti megközelítés és a többgenerációs tervezés társítható az értékelemzés terén összegyûjtött, bevált technikákkal. 1-3 hónap 1-3 tapasztalt IBM technikai tanácsadó és IT architekt Kiemelten olyan cégeknek, ahol az üzleti stratégia, a költségek kezelése, a bevételnövelés vagy a versenyképesség növelése a cél, illetve, ahol kérdéses az IT értéke. 2

5 IT Management tanácsadás Szeretne változtatni az IT szolgáltatások megközelítésén és a források bevonásán? Tervezi az IT funkciók mûködési modelljének átvizsgálását, illetve átalakítását? Ismeri az IT vezetô a szervezet relatív erôsségeit és gyengeségeit? Szükséges-e az IT funkciók átszervezése vagy a költségmodell megváltoztatása? Az IT Service Level Management optimalizálja az IT mûködési költségeit. Elérhetôvé teszi a pénzügyi vezetô számára azokat az eszközöket, technikákat és tapasztalatot, ami az IT teljesítmény növeléséhez és a költséghatékony végrehajtáshoz szükséges. Az IT Management tanácsadás eredménye: IT átalakítás: Alapvetô változások az IT szolgáltatások megközelítési módjában, fejlesztésében. IT költségcsökkentés: Részletes folyamatok kialakítása a költségelemzéshez és adatközpontok konszolidálásához. IT források stratégiája: Javaslatok az IT forrásokra, outsourcingra és megosztott szolgáltatási központok létrehozására. Menedzsment- és folyamattervezés: IT szolgáltatásokhoz szükséges folyamatok és menedzsment tervezése. IT képességek felmérése: Az IT szervezet relatív erôsségeinek és gyengeségeinek meghatározása. Nagy teljesítményû IT szervezet kialakítása: Az IT szervezet kialakítása a bevált módszerek segítségével. 1-3 hónap 1-3 tapasztalt IBM technikai tanácsadó és IT architekt Elsôsorban olyan cégek számára, akik növelni kívánják az informatikai szervezeti egység teljesítményét, illetôleg IT szervezet kialakításában vagy átalakításában, kompetencia felmérésében gondolkodnak. 3

6 Papír alapú iratkezeléstôl az elektronikus környezetig Túlságosan sok, nehézkes és lassú a cégen belül a papír alapú ügyintézés? Nehéz, hosszú, néha lehetetlen a papír alapú és/vagy az elektronikus dokumentumok visszakeresése? Struktúrálatlan a dokumentumtárolás? Túl lassú néhány üzleti folyamat? Valóban hatékonyak azok az üzleti folyamatok, amelyek manuálisak? Az elektronikus dokumentumkezelés kereteiben egy olyan rendszer kerül bevezetésre, amely képes lefedni az összes dokumentumkezelési igényt a papíralapú iratkezeléstôl az elektronikus környezetig. Az összes meglévô és újonnan keletkezô, papír alapú dokumentum kezelése. Bejövô, papír alapú dokumentumok további elektronikus kezelése (pl. bejövôszámla-kezelés). Kimenô papír és elektronikus dokumentumok kezelése. Minden elektronikusan keletkezô dokumentumra. Manuális dokumentumkezelési folyamatok automatizálása, workflow-k (például: bejövôszámla-engedélyezés, könyvelés). Strukturált, biztonságos, hosszú távú, költséghatékony dokumentum-/adattárolás (például projektek dokumentációi). Digitális aláírás kezelése, elektronikus számlázás. Adat- és folyamatintegráció az integrált vállalatirányítási rendszerekkel (például SAP, Oracle, JDE, MfgPro). Fontos jellemzôje a megoldásnak, hogy a teljes rendszerkialakítást képes az IBM lefedni, a hardver-/szoftverterméktôl kezdve a bevezetési szolgáltatásokon át a hosszú távú támogatásig. 2-6 hónap, a cég méretétôl függôen 2-4 IBM üzleti tanácsadó és technológiai szakértô Azoknak, akik a fenti problémákkal küzdenek, illetve, ahol nagy mennyiségû papír és/vagy elektronikus dokumentumot kezelnek. 4

7 Portálfejlesztés Van egységes informatikai felülete az üzleti tevékenységek támogatására? Ismert-e a kezelendô adatkörök mennyisége? Internet- vagy intranetportál? Szükséges-e a dokumentumkezelés? Szükséges-e a folyamattevékenységekhez workflow-támogatás? A webportálok (beleértve az internet- és intranetportálokat) egyre fontosabb szerepet töltenek be az ügyfelek üzleti tevékenységének támogatásában. Szerepük nem korlátozódik kizárólag az információmegosztásra, hanem mindinkább elôsegítik a különbözô szereplôk üzleti folyamatokba történô aktív bekapcsolódását. Az IBM széles körben alkalmazható portálmegoldásai megfelelnek a legváltozatosabb üzleti igényeknek is: Az információs portálok feladataihoz igazodva lehetôvé teszik a háttérrendszerekben kezelt és tárolt adatok, riportok web alapú elérését. Biztosítják a háttérrendszeri funkciók, tranzakciók korszerû, web alapú felületrôl történô elérését. Képesek a folyamatközpontú akár workflow vezérelt vállalati mûködés hatékony támogatására, dokumentumkezelési képességek integrálására hónap, a cég méretétôl függôen 6-8 IBM architekt és technológiai szakértô Olyan cégeknek, akik szeretnék egységes felületen kezelni üzleti tevékenységüket. 5

8 Ügyfélkapcsolat jövôkép és átalakítás (CRM) Milyen módszereket, ügymenetet alkalmaznak az ügyfelek kezelésére? Tudja-e, hány ügyfele van a cégnek, szervezetnek? Van-e a cégnek, szervezetnek CRM stratégiája? Kíván-e nagyobb piaci részesedést, magasabb szolgáltatási szintet elérni? A tanácsadók segítenek abban, hogy a cég szervezeti egységei egyetértésre jussanak a CRM (ügyfélkapcsolat-menedzsment) bevezetésérôl, meghozzák errôl a megtérülési számításon alapuló döntést, és megtegyék az elsô lépéseket a megállapodás szerinti végrehajtási terv mentén. A módszertan a projektet az alábbi szakaszokra bontja: Diagnózis a CRM-érettség jelenlegi fokának felmérése és értékelése, a továbblépési lehetôségek vizsgálata. Jövôkép kitûzése homogén CRM-jövôkép kialakítása; ezen belül a rövid- és hosszú távú célok kijelölése. A fejlesztésre, a folyamatokra és a szervezetre vonatkozó javaslatok meghatározása és rendszerezése a jelenlegi és a megcélzott CRM-állapot közötti eltérés megállapítása és elemzése; a szükséges fejlesztések, szervezeti változások meghatározása, komplexitás, illetve relevancia szerinti súlyozása. Végrehajtási program összeállítása a CRM-mel kapcsolatos továbbfejlesztési elképzelések és egy átfogó végrehajtási program meghatározása. A végrehajtási program projektjeinek elemzése és értékeléskockázat, idôigényesség, költségek és realizálható elônyök szempontjából. A tanulmány eredményei és megállapításai a CRM diagnosztikai jelentés és végrehajtási tanulmány címû dokumentumban kerülnek összefoglalásra. 3 hónap 2-3 IBM üzleti tanácsadó Közmûszolgáltatóknak, gyógyszergyáraknak, illetve olyan ügyfélkapcsolat alapú és központú cégeknek, ahol az ügyfeles tranzakciók száma >200/nap, és az ügyfélkör >

9 Mérhetô marketing marketing és vevôanalitika Ismeri a cég ügyfeleit és elvárásaikat? Meghatározta már, hogy kik legyenek a cég ügyfelei? Tudja-e, hogy van-e haszon az adott terméken, illetve ajánlaton? Tudja-e, hogy milyen a marketingkampányok hatásfoka? A vevôismeret kezelése a vásárlói adatok elemzése és az analitikus, valamint a (valós idejû, illetve személyre szabott) marketingfolyamatok és -megoldások integrálása. Ez segítséget nyújt a következôkhöz: Egész vállalatra kiterjedô analitikai koncepció megalkotása. A vásárlók eredményesebb megcélzása és szegmentálása az optimális piaci költés és a vevôk vásárlásaiból való optimális részesedés elérése érdekében. Rövid megtérülési idô (ROI), továbbá az értékesítési és marketingtevékenységek mérhetô megtérülésének biztosítása. Valós idejû vevôkör hírszerzés ( vevôismeret ) az egyes ügyfelek vásárlásainak nyereségtartalma és vásárlói szokásai vonatkozásában. Rendszeres és döntéstámogató (Basel II, Solvency II stb.) jelentések készítése. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az IBM iparág-specifikus adatmodelljének használatát is. 6-9 hónap 2-5 IBM üzleti tanácsadó és az ügyfél projektbe bevont szakértô kollégái Közmûszolgáltatóknak, gyógyszerforgalmazóknak, bankoknak, biztosítóknak, illetve olyan ügyfélkapcsolat alapú és központú cégeknek, akik nagyszámú vásárlóval, nagyszámú értékesítôvel rendelkeznek, és a cégközpontban nincs közvetlen vevôismeret. 7

10 Változásmenedzsment Felmerültek-e a változások elégtelen kezelésébôl fakadó problémák a szervezetben? Terveznek-e, illetve van-e folyamatban nagyobb mértékû átalakítási projekt esetleg több projekt? Van-e a cégnél formális, a változásmenedzsment minden szempontjára kiterjedô projektmenedzsment módszertan? A tanácsadók a szervezettel közösen kidolgozzák a változásmenedzsment módszertanát, azt esettanulmány-centrikus tanfolyam keretében oktatják, bemutatva az alkalmazás módját is. A változás megfelelô kezelése nagy átalakítási programok esetében a siker kulcsfontosságú tényezôje. A változásmenedzsment módszertant a projektmenedzsment módszertanhoz kell igazítani. Az oktatás és a módszertan a következô területeket öleli fel: Változásmenedzsment eredménye az egyes projektfázisokban. Változásmenedzsment szerepkörök nagy projektekben. Változásmenedzsment teendôk és feladatok. A változással kapcsolatos jövôkép megalkotása. Az érdekeltek menedzselése. Kommunikációs tervezés és kivitelezés. A szervezeti tervezés támogatása. A hiányos ismeretek beazonosítása és pótlása hét 2-3 IBM stratégiai üzleti tanácsadó Olyan nagyobb cégnek, szervezetnek, amely elég nagy és elégedett/érett ahhoz, hogy felismerje a megalapozott módszertan jelentôségét. 8

11 9

12 Versenyelôny Component Business Modelling (CBM) Tudja-e, milyen szerepet játsszon a cég a jelenlegi üzleti környezetben, milyen területekre, komponensekre kell fókuszálnia, és melyek esetében érdemes külsô partnert bevonnia? Tudja-e, hogyan hangolja össze a stratégiai szempontból meghatározó, a versenytársaktól megkülönböztetô elemeket a fejlesztési tervekkel? Tudja-e, hogyan azonosítsa be a szükséges fejlesztési lépéseket és projekteket a problémák és tervek rendszerbe foglalásával és priorizálásával? A CBM egy egyedülálló stratégiai eszköz és döntési keretrendszer, amely lehetôvé teszi, hogy a cégek új, áttörést jelentô üzleti és mûködési modelleket alkalmazzanak segítséget jelent olyan projektek meghatározásához, amelyek elôsegítik a stratégiai célok megvalósítását. A CBM segítségével a cégek meghatározhatják, hogy melyek azok a területek, ahol egyediek tudnak lenni, s amelyekre ezért különösen fókuszálniuk kell a jelenlegi gyorsan változó piaci környezetben. Meg kell határozni a megkülönböztetô kompetenciákat, s azt, hogy milyen szerepet kívánnak betölteni a versenytársak között. Számos iparág-specifikus CBM-térkép szervezeti/mûködési modell kidolgozása. Az iparági CBM-térkép testre szabását követôen egy projektekbôl álló roadmap alakítható ki az egyes üzleti komponensek jövôbeli lehetôségei elemzésének eredményeképpen (pl. felfejlesztés kiszervezés, centralizálás decentralizálás, költségek csökkentése bevételek növelése stb.). A CBM továbbá megteremti a kapcsolatot az üzlet és a technológia között a Szolgáltatás Alapú Architektúra (Service Oriented Architecture SOA) megtervezésének támogatásával. A CBMtérképek az alkalmazás portfolió elemzésére és az egyes komponensek optimális jövôbeni IT támogatásának megtervezésére is használhatóak. Átlagos hossz: hét 3-4 IBM senior stratégiai, üzleti tanácsadók Elsôsorban bankoknak, biztosítóknak, közüzemi szolgáltatóknak, média cégeknek, kereskedelmi, telco, gyógyszeripari cégeknek, akik számára elemi érdek a piaci változásokra való gyors reagálás és új stratégia kialakítása, illetve alkalmazása. 10

13 Megmérettetés Benchmarking Szeretne-e objektív képet kapni a cég teljesítményérôl a világ vezetô vállalataival összehasonlítva? Tudni szeretné-e, hogy mire fordítja fejlesztési erôforrásait és hogyan motiválja munkatársait? Azonosítani akarja-e, hogy melyek a kihívást jelentô és motiváló pénzügyi célok? Szeretne a cégvezetés a problémákra és az erôsségekre fókuszálni? Az IBM Benchmarking Program a cég mûködésérôl hasznos, valós képet ad, a tanácsadók további lehetséges fejlesztési irányokat, lehetséges projekteket határoznak meg. Az oktatás és a módszertan a következô területeket öleli fel: Kulcsfontosságú folyamat-mérôszámokhoz jut, amelyek az iparág globális adatforrásából származnak. Teljesítményproblémák beazonosításával és kiindulási mérôszámok megállapításával alapot biztosít az üzleti folyamatok változtatásához. Összehasonlíthatják a mérôszámokat a belsô üzleti egységekkel, valamint külsô párral (iparág, régió, méret szerinti csoporttal). Összehasonlítást kapnak a bevált nemzetközi gyakorlatokkal, és információkhoz jutnak a kapcsolódó technikákról, eszközökrôl. Az IBM Benchmarking Program a következô 3 lépésbôl áll: 1. Adatgyûjtés és ellenôrzés 2. Elemzés 3. Beszámolás 2-6 hét 1-3 IBM üzleti tanácsadó Olyan cégeknek, amelyek szükségét érzik a saját üzleti folyamatainak és teljesítményének a mindenkori legjobb gyakorlattal történô összevetését. 11

14 12

15 Idôsödô Munkaerô Csomag Tudja-e, hogy jelenlegi munkaerô-állományából ki nyugdíjkorú? Hányan mehetnek nyugdíjba jövôre és a következô 5 évben? Közülük hányan mennek ténylegesen nyugdíjba ebben a periódusban? Tudja-e, hogy mi a hatása a nyugdíjbamenôk távozásának a cégre nézve? Belsôleg megoldható-e a minôségi pótlás? Vajon tréning vagy külsô keresés a járható út a pótlásra vonatkozóan? Túlzás nélkül állítható, hogy az idôsödô munkaerôvel kapcsolatos demográfiai helyzet egyike a legégetôbb problémáknak napjaink Európájában. Az IBM Idôsödô Munkaerô Csomagjának elsôdleges célja felhívni a cégek figyelmét a munkaerô idôsödésébôl bekövetkezhetô utánpótlás problémára, és a figyelemfelkeltést követôen, egy analízis után hatékony megoldással támogatást nyújtani. Az IBM Idôsödô Munkaerô Csomagja tartalmazza: Kérdôíves felméréseken és személyes interjúkon keresztül elvégzett analízis a vállalat munkaerô-helyzetérôl, különös tekintettel a nyugdíjkorhoz közel álló alkalmazottakra. Az analízis eredményeként a teendôk (jövôkép) felvázolása a felsôvezetésnek. Megoldások a probléma kezelésére: Konzultáció, oktatásmenedzsment megszervezése. Jobb erôforrás-kihasználás kialakítása. Az idôsebb korosztálynak alkalmasabb munkakörnyezet kialakítása. Az üzletág kiszervezése. 5-6 hét 2-3 IBM üzleti tanácsadó (a vállalat méretétôl függôen) Elsôsorban a közszolgálat számára, de a téma aktuális minden olyan vállalat esetében, ahol gondot fordítanak a munkavállalói kompetenciákra, valamint terveznek az elkövetkezô néhány évre. 13

16 Továbbképzés e-learning Van a cégnek oktatási politikája? Az oktatási stratégia kvalifikáció és kompetencia alapú? Amennyiben igen, a kvalifikációk és kompetenciák katalogizáltak, munkavállalókhoz rendeltek, naprakészek, számítástechnikailag támogatottak? SAP-használat esetén igénybe vették a rendezvénymenedzsment modult az oktatások menedzselésére? Az IBM évek óta szereplôje az elektronikus távoktatási piacnak, mind nemzetközi szinten, mind Magyarországon. Több olyan szervezetnek is tagja vagy támogatója, melyek célja a minél hatékonyabb és egységesebb képzési formák kialakítása. Az e-learning koncepció kialakítását, valamint az e-learning számítástechnikai támogatás bevezetését az SAP Learning Solution vagy az IBM Workplace Collaborative Learning termékével valósítja meg. Miért van szüksége egy cégnek e-learningre? Manapság a vállalatok változtatni kívánnak tréningstratégiájukon, amelynek alapját képezi vagy képezheti az e-learning. Igény mutatkozott olyan oktatási eszköz kifejlesztésére, amely hatékony, ugyanakkor megfelelôen költségérzékeny. Az oktatásoknak kvalifikációkon és kompetenciákon kell alapulniuk, igazodván a cég elvárásaihoz. Mindezekhez szükség van egy, ezt az új koncepciót támogató számítástechnikai eszközre. Miért van szüksége egy cégnek e-learningre? Tudást a koncepció kialakításában. Szakmai tanácsadást a számítástechnikai rendszer bevezetésében. 6-8 hét 2-3 IBM üzleti tanácsadó Olyan cégeknek, akik szükségesnek ítélik az oktatási tevékenységük átalakítását és hangsúlyt kívánnak fektetni a munkatársak továbbképzésére. 14

17 Tisztánlátás Financial Management Solutions Akadályozzák a pénzügy, illetve a számvitel területen alkalmazott, eltérô rendszermegoldások a cég más szervezeti egységeire érvényes, egységes funkciók és folyamatok kialakítását? Összehasonlítható a különbözô szervezeti egységek teljesítménye? Mûködik-e cégszinten egységes kulcsteljesítmény-mutató (KPI) rendszer? Van összehasonlító adata a cég teljesítményérôl, mûködési hatékonyságáról a nemzetközi iparági mutatókhoz képest? Pénzügyifolyamat-átalakítás (BPR) Hosszú távú célok kialakítása, a jelenlegi helyzet felmérése, a problémák, hiányosságok, gyengeségek okainak feltárása, a hatékony és nemzetközileg legjobb gyakorlatnak megfelelô, költségtakarékos folyamatok és szervezet kialakítása, a létrehozott modell bevezetése és folyamatos javítása. Stratégiai költségmenedzsment Értékteremtési folyamat átvilágítása. Ennek segítségével láthatóvá válik, hogy mely termékek, piaci szegmensek, szervezeti egységek hogyan járulnak hozzá a cég eredményéhez. Az összegyûjtött információk alapján egy hosszú távú, stratégiai költségmenedzsment rendszer kialakítása, amellyel a profittermelés és a költségekkel való gazdálkodás hatékonyan szabályozható. Osztott szolgáltatás (Shared services), szolgáltatáskihelyezés (Outsourcing) Nemzetközi tapasztalatok alapján kialakított módszertan a pénzügyi-gazdasági szervezetek osztott szolgáltatási központokba szervezésére és/vagy a szolgáltatások kihelyezésére (outsourcing). 6 hónap-2 év, a cég méretétôl függôen IBM üzleti tanácsadó és technológiai szakértô, illetve a cég bevont területeinek felelôsei Pénzügyi szektornak, melynek résztvevôi érdekeltek az eltérô rendszermegoldások egységesítésében, pénzügyi stratégia kialakításában, illetve módosításában vagy a pénzügyi szervezet átalakításában. 15

18 A cégstratégiát támogató emberierôforrás-politika HR Healthcheck Tudja-e, hogy a HR rendszere megfelelôen támogatja-e üzleti folyamatait és a cég stratégiáját? Értékelte-e már cége HR stratégiáját, folyamatait és a HR szolgáltatási modellt? Összehasonlította már a fentieket a mindenkori legjobb HR gyakorlattal? Szeretné, hogy a HR szervezet jobbá és hatékonyabbá váljon? A HR Healthcheckkel a tanácsadók feltárják azokat a lehetôségeket, melyekkel a HR osztály a cég szorosabb stratégiai partnerévé válhat. Az átvilágítás eredménye: Összehasonlítás a legjobb HR gyakorlattal. Javaslat a HR folyamatok optimalizálására, az üzleti folyamatok hatékonyabb támogatása érdekében. A HR szervezet és szolgáltatás értékelése. 3-6 hét (a cég méretétôl függôen) 1-2 IBM üzleti tanácsadó (a cég méretétôl függôen) Olyan cégeknek, amely a leghatékonyabb humánerôforrás-osztályt szeretné kialakítani, és fontos számára a munkavállalói elégedettség felmérésének elvégzése. 16

19 17

20 Hatékony és korszerû banki megoldások: Core-banking systems Nehezen reagál a piaci igények gyors változásaira? Nem éri el a kitûzött piaci részesedést? Lassúak a folyamatai és az operatív költségek az egekbe szöknek? Nincs pontos képe az ügyfelek igényeirôl? Sok fejlesztéssel, nagy idô- és munkaerô-ráfordítással valósulnak meg az újtermék-bevezetések? Alacsony a meglévô pénzügyi és logisztikai alkalmazások integráltsági foka? A core-banking rendszer bevezetése képessé teszi a bankot arra, hogy hatékonyságát növelve, ugyanakkor operációs költségeit csökkentve rugalmasan és gyorsan reagáljon a változó piaci igényekre úgy, hogy magasabb szintû szolgáltatást nyújt ügyfelei számára. A core-banking rendszer támogatja a különbözô értékesítési csatornákat, a fiókhálózattól az internetes bankolásig. A rendszer paraméterezhetôsége teljes körû és egyben gyors stratégiaváltást tesz lehetôvé. Megszûnnek a sok papír- és manuális munkát igénylô folyamatok, jelentôsen csökkennek a mûködési és karbantartási ráfordítások. Az IBM tanácsadói nagyszámú rendszerbevezetésen alapuló tapasztalattal rendelkeznek a pénzügyi rendszer kialakításának minden egyes fázisát érintôen. A Component Business Model módszertan segítséget nyújt a meglévô eszközök és üzleti igények felmérésében, a hatékonyság, hasznosíthatóság, ráfordítások és lehetséges fejlesztések tükrében. Koncepcionális javaslatot ad a meglévô és bevezetendô szolgáltatások felépítésérôl. Támogatást nyújt a core-banking projekt bevezetésével érintett folyamatok hatékonyságának növelésében (BPR). Támogatja az ellenôrzéshez szükséges forgatókönyvek kidolgozását, a változásokkal együtt járó oktatási tematikák kialakítását. Segíti kiszûrni a kritikus és kockázati pontokat. 6 hónap-2 év, mérettôl függôen IBM üzleti tanácsadó és technológiai szakértô, illetve a vállalat bevont területeinek felelôsei A pénzügyi szektor azon vállalatai, amelyek a fenti problémákkal küzdenek. 18

21 Üzleti folyamatok újratervezése (BPR) Elemezte már üzleti folyamatait és mûködésének hatékonyságát? Tudja-e, hol vannak zavarok a mûködésben? Tervez-e bôvítést, átalakítást, felvásárlást? Tervezi-e új vállalatirányítási rendszer (ERP) vagy más üzleti rendszer bevezetését? Az üzleti folyamatok a cég mûködésének meghatározó hatékonyságbiztosító elemei. Az eredményesen mûködô szervezet ügyel arra, hogy folyamatai a mindenkori üzleti stratégiáját támogassák. Az IBM tanácsadója Felméri és elemzi a jelenlegi helyzetet, illetve új igényeket és javaslatot tesz stratégiai szintû döntések megtételére. Segít kialakítani az új mûködési modellt, amely alapja az új folyamatok kidolgozásának. Kidolgozza az új üzleti folyamatokat és azok mûködéséhez szükséges szervezeti hatásokat. A kialakítandó új vállalatirányítási rendszer vagy egyéb rendszer bevezetését megelôzôen folyamatoptimalizálásra tesz javaslatot, figyelembe véve az adott rendszer sajátosságait. Megvizsgálja a meglévô ERP vagy egyéb rendszer- és az üzleti folyamatok összhangját és javaslatot tesz a folyamatok/szervezet változtatására a hatékonyabb mûködés érdekében. Segít az üzleti folyamatok mûködésében rejlô, a cég pénzügyi adatainak hitelességét veszélyeztetô kockázatok beazonosításában és a kockázatok csökkentésére kialakítandó ellenôrzési pontok kidolgozásában. 3-9 hónap 2-6 tapasztalt IBM üzleti tanácsadó (és szükség szerint IT architekt) Kiemelten a versenyszférában, illetve a bonyolult adminisztrációt végzô közigazgatásban mûködô cégeknek, szervezeteknek, ahol a szervezet- és mûködésoptimalizálást/racionalizálást, cégek összeolvadását/szétszedését, új üzletágak kialakítását, cégfelvásárlást terveznek, valamint olyan cégeknek, ahol vállalatirányítási vagy egyéb rendszer bevezetését tervezik és optimalizálni szeretnék folyamataikat. 19

22 További információ: Az IBM Global Business Services (GBS) üzletágban világszerte több mint , Magyarországon közel 70 tanácsadó tevékenykedik. Igény szerint hazai tanácsadóink külföldi munkákon, míg külföldi tanácsadók magyarországi projekteken vesznek részt, biztosítva a legmagasabb szintû szolgáltatást. Az IBM meghatározó jelentôségû a hazai vezetési tanácsadói piacon mind üzleti eredményeit, mind létszámát, mind pedig felhalmozott gyakorlati ismereteit tekintve. A hagyományos tanácsadói tevékenységünk magában foglalja a technológiai tanácsadáson, megvalósításon túlmenôen a folyamatok és a stratégia kialakítását is. Ennél azonban még többre vagyunk képesek, lehetôség van az IBM kedvezô finanszírozási lehetôségeinek igénybevételére, rendszerek üzemeltetésére, shared service-re, outsourcingra stb. Az IBM együttmûködô szolgáltatási ágai képesek olyan teljes körû megoldást szállítani, amelybe a stratégia kialakításától kezdôdôen a legkülönbözôbb típusú üzemeltetésig bezáróan minden tevékenység beletartozik. Célunk, hogy ügyfeleink bizalmát megnyerve ügyfeleink partnerévé váljunk. Az IBM munkatársai egyrészt szolgáltatási ágakra, másrészt ezen belül iparágakra specializálódtak, és ily módon mély iparági tudást és nagy tapasztalatot szereztek magyarországi és nemzetközi projektjeinken. A szolgáltatási és iparági megoldásra specializálódott munkatársak szak- és helyzetismerete lehetôvé teszi, hogy gyorsan megértsék ügyfeleink problémáit, elvárásait, és hatékonyan, valódi többletértéket magában hordozó szolgáltatást nyújtsanak ügyfeleinknek. Kapcsolatfelvétel Telefon: , 20

23

24 IBM Magyarországi Kft Budapest Neumann János utca 1. telefon: (1) fax: (1) ibm.com/hu

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ HR- I N N O V Á C I Ó K U T A T Á S I P R O J E K T A M E N N Y I B E N T O V Á B B I I N F O R M Á C I Ó K AT I G É N Y E L A K U T A T Á S E R E D M É N Y E I V E L K A P C S O L

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

Kockázatkezelési Kézikönyv

Kockázatkezelési Kézikönyv Oldal: 1/93 Kockázatkezelési Kézikönyv Irányítási forgatókönyvek alkalmazása az integrált vállalati kockázatkezelés Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. április Oldal: 2/93 Tartalom

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása 1. Bevezetés Az intézmények, hivatalok hatékony működtetésében, a cégek, vállalatok világában és a köztük folyó piaci versenyben egyre fontosabbá válik az általuk felhasznált informatikai rendszerek minél

Részletesebben

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON WWW.ENIAC.HU Automatizált vállalati tevékenységek Átlátható üzleti folyamatok Könnyedebb irányítás Megalapozott vezetõi döntések Csökkenõ operatív feladatok Több idõ az üzletszerzésre Növekvõ ügyfél-elégedettség

Részletesebben

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK H-1142 Budapest, Kassai utca 75 Tel.: (+36) 1 872-1300 Fax: (+36) 1 872-1399 Helpdesk: (+36) 1 872-1310 E-mail: info@atsystems.hu Web:

Részletesebben

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar IT kontrolling Csuhai Bernadett KGKIEG I. évfolyam Levelező tagozat Tartalom Tartalom...2 1. Bevezetés...3 2. Az információk

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

beszerzés: Stratégiai szintû Életünk napi eseményei kapcsán mindannyian foglalkozunk lehetséges-e, megéri-e? Ménesi Balázs és Héjj Tibor

beszerzés: Stratégiai szintû Életünk napi eseményei kapcsán mindannyian foglalkozunk lehetséges-e, megéri-e? Ménesi Balázs és Héjj Tibor Stratégiai szintû Ménesi Balázs és Héjj Tibor beszerzés: lehetséges-e, megéri-e? Életünk napi eseményei kapcsán mindannyian foglalkozunk beszerzéssel s az autóvezetéshez és a focihoz hasonlóan mindenki

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben