OPTIKA, HŐTAN. 12. Geometriai optika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OPTIKA, HŐTAN. 12. Geometriai optika"

Átírás

1 OPTIKA, HŐTAN 12. Geometriai optika Bevezetés A fényjelenségek, a fény terjedésének törvényeivel a fénytan (optika) foglalkozik. Már az ókorban ismert volt a fénysugár fogalma (Eukleidész), a fény egyenes vonalú terjedése, a visszaverődés, a fénytörés. Arkhimédész nagyméretű tükrökkel gyújtotta fel a római hajókat. Néró császár csiszolt drágakövet használt monoklinak. A szemüveg, a nagyító a középkorban ismert eszköz volt. A XVII. század elején, a mikroszkóp (Jansen, 1590) és a távcső (Galilei, 1609; Kepler, 1611), felfedezése után fogalmazta meg Snellius (1620 kísérleti úton) és Descartes (1629 fényre vonatkozó részecske elképzelésből) a fénytörés törvényét. Kétféle felfogás a fény természetére: Newton-féle korpuszkuláris elmélet (1699) szerint a fény a fényforrásból kilövelt parányi részecskékből áll, amelyek a homogén közegben állandó sebességgel mozognak egyenes vonalú terjedés: tehetetlenség törvényére, a visszaverődés a rugalmas ferde ütközésre vezethető vissza. (ezzel a felfogással a fény sebessége vízben nagyobbnak adódik, mint levegőben) A Huygens-féle hullámelmélet (1678) a fényt longitudinális hullámnak képzel. (Itt a fény sebessége vízben kisebbnek adódott, mint levegőben) A XIX. század a hullámelmélet győzött: Yung és Fresnel: interferencia- és elhajlásjelenségek és polarizáció felfedezése a fény transzverzális hullám (1817). Foucault (1850) mérésekkel a vízben terjedő fény sebességét a levegőben terjedőnél kisebbnek találta (korpuszkuláris elmélettel ellentétben). Fresnel (1821) rugalmassági fényelmélete szerint a világmindenséget kitöltő rugalmas szilárd közegben (éter) terjedő transzverzális hullám. Maxwell-féle elektromágneses fényelmélet (1865), Einstein (1905) a fotonelmélet és a kvantum-elektrodinamika Dirac (1927) Fényforrások Elsődleges fényforrás (valódi fényforrás): az a test, amely fényt bocsát ki. (erősen megvilágított kis kerek nyílás, vagy rés is!) Másodlagos fényforrás: azok a testek, amelyek a rájuk eső fény hatására láthatóak. Pontszerű fényforrás: ha a fényforrás mérete a vizsgált jelenségnél számításba jövő egyéb távolságokhoz képest elhanyagolható. (Ha nem, akkor kiterjedt fényforrásnak nevezzük.) 12.2 A fény terjedése A fény homogén közegben egyenes vonalban terjed.

2 12.3 Fénysugár Az igen vékony párhuzamos fénynyalábot fénysugárnak nevezzük. Árnyékjelenségek: pontszerű fényforrás esetén az árnyék éles, kiterjedt fényforrás esetén az árnyék határa elmosódik, a szélén fokozatosan világosodik. Teljes árnyék, az a rész, amelyet a fényforrás egyetlen pontja sem világít meg, teljesen világos az a rész, amelyet a fényforrás minden pontja megvilágít. A kettő közt a részben megvilágított rész alkotja a félárnyékot A fény terjedési sebessége Olaf Römer dán csillagász (1675) kimutatta csillagászati úton, hogy a fénynek van terjedési sebessége. Fénysebesség mérési módszerek: Fizeau, Foucault, Michelson. A fény terjedési sebessége légüres térben: c = 3*10 8 m/s A fény két közeg határán A két közeg határára ferdén érkező párhuzamos fénynyaláb részben visszaverődik, részben behatol a közegbe (a közegek és a határfelület tulajdonságaitól függően) A fényvisszaverődés törvénye A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert fénysugár egy síkban van. A visszaverődési szög egyenlő a beesési szöggel. (Eukleidész i.e. 300) 12.7 Diffúz visszaverődés Érdes felületről a párhuzamos fénysugarak szabálytalanul, szétszóródva verődnek vissza, ez a diffúz visszaverődés Síktükör Az egy pontból kiinduló fénysugarak a tükörről való visszaverődés után úgy haladnak, mintha az eredeti fényforrás tükör mögötti tükörképéből indulnának Visszaverődés görbült felületekről Görbült felületek esetén is alkalmazható a visszaverődés törvénye, csak ekkor a beesési merőleges a beesési pontban a felület érintősíkjára állított merőleges egyenes. A gömbtükör egy gömbszelet, a külső, vagy belső felülete tükröz. Szimmetriatengelye: optikai tengely. Gömbbel közös pontja (O) optikai középpont. A gömb középpontja (G) geometriai középpont. Kis nyílásszögű a gömbtükör (φ < 5 ) Homorú gömbtükör Ha a tükör belső, homorú fele tükröz, akkor homorú tükörről beszélünk. Nevezetes fénysugarak:

3 - optikai tengellyel párhuzamos fénysugár a visszaverődés után a gyújtóponton halad át (gyújtópont vagy fókuszpont f = r/2); - a gyújtóponton át beeső fénysugár a tengellyel párhuzamosan verődik vissza; - a geometriai középponton át beeső fénysugár önmagában verődik vissza; - az optikai középpontba beeső fénysugár az optikai tengelyre szimmetrikusan verődik vissza; - az optikai tengellyel nem, de egymással párhuzamos fénysugarakat is egy pontba gyűjti a homorú tükör, ez a pont az optikai tengelyre a fókuszban állított merőleges síkon van (fókuszsík) Domború gömbtükör Ha a tükör külső, domború fele tükröz, akkor domború tükörről beszélünk. A fókusztávolság a gömb sugarának a fele, de a tükör mögött van, s ezt a negatív előjellel jelezzük: f = -r/2. Nevezetes fénysugarak: - az optikai tengellyel párhuzamos fénysugár úgy verődik vissza, mintha a fókuszból indult volna ki; - a fókusz irányába beeső fénysugár a tengellyel párhuzamosan verődik vissza; - a geometriai középpont irányában beeső fénysugár önmagában verődik vissza; - az optikai középpontba beeső fénysugár az optikai tengelyre szimmetrikusan verődik vissza - az optikai tengellyel nem, de egymással párhuzamos fénysugarak meghosszabbításai itt is a fókuszsík egy pontjában metszik egymást; A geometriai optika fontos elve: a fénysugarak megfordíthatóságának elve: ha valamely úton a fény az A pontból a B-be jut, akkor fordított irányban ugyanezen az úton jut B-ből A-ba A fénytörés törvénye (Snellius-Descartes-törvény) A fénytörés törvényei: - a beeső fénysugár, a megtört fénysugár és a beesési merőleges egy síkban van; - a beesési szög szinusza egyenesen arányos a törési szög szinuszával, az arányossági tényező a második közegnek az elsőre vonatkozó törésmutatója n21. sin = n 21 sin β Ha a törésmutató 1-nél nagyobb, azaz a fény a beesési merőleges felé törik, akkor a második közeg az optikailag sűrűbb. A fénysugár útja itt is megfordítható, ezért: n 12 = 1 n 21 A törésmutató a két közegben mért terjedési sebesség hányadosa: n 21 = c 1 c 2 Az anyagok légüres térre vonatkozó törésmutatóját abszolút törésmutatónak nevezzük és n1-el jelöljük. Két anyag egymásra vonatkozó törésmutatója kifejezhető abszolút törésmutatóik segítségével:

4 ( c c 2 ) : ( c c 1 ) = c c 2 c 1 c = c 1 c 2 n 21 = n 2 n 1 Ezért adják meg a táblázatokban z abszolút törésmutatókat Teljes visszaverődés A jelenség akkor lép fel, ha a törési szög eléri a 90 -ot. Határszög az a beesési szög, amelyhez 90 -os törési szög tartozik: sin α h = n r,s = 1 n s,r A vizek mélysége a valóságosnál kisebbnek tűnik Az égitestek látszólagos iránya Délibáb Fata morgana A plánparalel lemez Két párhuzamos síkkal határolt átlátszó testet plánparalel lemeznek nevezünk. Az eltolódás nagysága függ a lemez vastagságától, törésmutatójától és a beesési szögtől A prizma Az egymással szöget bezáró, sík lapokkal határolt átlátszó test a prizma. Az eltérítés szöge függ a törésmutatótól, a sík lapok által bezárt törőszögtől, és a beesési szögtől Az optikai lencsék Az optikai lencsék gömbfelületdarabokkal, esetleg egyik oldalán síkkal határolt átlátszó testek. Gyűjtőlencsék közepükön vastagabbak, szórólencsék a közepükön vékonyabbak, mint a szélükön A gyűjtőlencse nevezetes sugármenetei: a) az optikai tengellyel párhuzamos fénysugár a lencsén megtörve a túloldali fókuszon halad át; b) a gyújtóponton át beeső fénysugár a törés után az optikai tengellyel párhuzamosan halad (a fénysugár útja megfordítható!); c) az optikai középpontba beeső fénysugár irányváltoztatás nélkül halad tovább; d) az optikai tengellyel nem, de egymással párhuzamos fénysugarak is egy pontban metszik egymást. Ez a pont az optikai tengelyre merőlegesen, a fókuszban állított síkon, a fókuszsíkon van.

5 12.18 A szórólencse nevezetes sugármenetei a) az optikai tengellyel párhuzamos fénysugár a lencsén megtörve úgy halad tovább, mintha a lencse előtti fókuszból indult volna; b) a lencse túloldali fókusza irányában beeső fénysugár a törés után az optikai tengellyel párhuzamosan halad (a fénysugár útja megfordítható!); c) az optikai középpontba beeső fénysugár irányváltozás nélkül halad tovább; d) az optikai tengellyel nem, de egymással párhuzamos fénysugarak ellenkező irányú meghosszabbításai szórólencsénél is egy pontban, a fókuszsík egy pontjában metszik egymást Lencsék fókusztávolsága A vékony lencsék fókusztávolsága függ a határoló felületek görbületi sugarától és a lencse anyagának a közegre vonatkozó törésmutatójától: 1 f = (n 1) ( 1 r r 2 ) Ha a felület a közeg felöl nézve domború, akkor a görbületi sugár pozitív,ha homorú,akkor negatív. Ha az egyik felület sík, akkor a megfelelő1/r=0. A pozitív f gyűjtőlencsét, a negatív szórólencsét jelent. A méterekben megadott fókusztávolság reciprokát dioptriának nevezzük (D). Pl.: a -2 dioptriás lencse: -50 cm fókusztávolságú szórólencse Leképezéssel kapcsolatos fogalmak A tárgyakat a szemünkbe jutó fénysugarak segítségével akkor látjuk, ha szemünkbe egy látszólag egy pontból kiinduló, széttartó sugárnyaláb érkezik, és ott látjuk, ahonnan a szemünkbe jutó fénysugarak kiindulni látszanak. Ha a tárgyról (T) kiinduló fénysugarak irányváltoztatás nélkül jutnak a szemünkbe, akkor közvetlenül a tárgyat látjuk. Ha a fénysugarak valamilyen felületen visszaverődnek, közeghatáron megtörnek, vagy optikai eszközön haladtak át a szemünkbe érkezés előtt, akkor a látszólagos kiindulási pontokat, vagyis a tárgynak csak a képét (K) látjuk. Egy tárgy sok pontból áll. Egy pontból több fénysugár indul ki széttartóan. Ha ezek közül néhány vagy meghosszabbításuk újra egy pontban találkozik, akkor létrejöhet a pont képe. Miden pontnak létrejöhet a képpontja, s ezek adják a teljes tárgy képét. Valódi képről beszélünk, ha a szemünkbe jutó fénysugarak K-ban metszették egymást. Látszólagos vagy virtuális képről beszélünk, ha csak a sugarak visszafelé történő meghosszabbításai metszik egymást (ernyőn nem fogható fel!). Tárgytávolság (t): a tárgy optikai tengelyre eső vetülete és az optikai középpont távolsága. Valódi tárgy esetén pozitív, összetartóan érkező sugarak esetén negatív. Képtávolság (k): a kép optikai tengelyre eső vetülete és az optikai középpont távolsága. Valódi kép esetén pozitív, látszólagos kép esetén negatív.

6 Nagyítás (N): a képméret (K) és a tárgyméret (T) hányadosa A síktükör képalkotása A síktükör elé helyezett T tárgy A pontjából kiinduló visszavert fénysugarak meghosszabbításai A tükörképében metszik egymást. A keletkezett kép látszólagos, a tárggyal azonos állású. A kép és a tárgy mérete azonos (K=T), és k = -t A domború gömbtükör képalkotása A nevezetes sugármenetek segítségével szerkeszthetjük meg a tükör előtt álló tárgy képét. A keletkezett kép látszólagos, a tárggyal azonos állású, kicsinyített. N = K T = k t A homorú gömbtükör képalkotása A homorú gömbtükör elé elhelyezett gyertya fordított képét ernyőn felfoghatjuk. A fókuszpont és a geometriai középpont az optikai tengely tükör előtti részét 3 részre osztja, így 5 esetet kell vizsgálni: a) t > 2f : a keletkezett kép: valódi, fordított és kicsinyített (2f > k > f). b) t = 2f : a keletkezett kép: valódi, fordított és a tárggyal azonos méretű (k = 2f). c) 2f > t > f : a keletkezett kép: valódi, fordított és nagyított (k > 2f). d) t = f : A visszavert fénysugarak párhuzamosak, kép nincs. e) f > t : A keletkezett kép látszólagos, a tárggyal azonos állású és nagyított (k < 0) A szórólencse képalkotása A keletkezett kép, bárhova téve a tárgyat: látszólagos, a tárggyal azonos állású és kicsinyített. A kép a tárggyal azonos oldalon van A gyűjtőlencse képalkotása A homorú gömbtükörhöz hasonlóan 5 eset van, a geometriai középpont szerepét az optikai középponttól 2f távolságra lévő 2F pont veszi át: a) t > 2f : a keletkezett kép valódi, fordított és kicsinyített. A kép a tárggyal ellentétes oldalon van (2f > k >f) b) t = 2f : a keletkezett kép valódi, fordított és a tárggyal azonos méretű. A kép a tárggyal ellentétes oldalon van (k = 2f) c) 2f > t > f : a keletkezett kép valódi, fordított és nagyított. A kép a tárggyal ellentétes oldalon van (k > 2f) d) t = f : A megtört sugarak párhuzamosak, kép nincs. e) f < t : a keletkezett kép látszólagos, a tárggyal azonos állású és nagyított. A kép a tárggyal azonos oldalon van (k < 0) A gömbtükrök és a vékony lencsék leképezési törvénye A gömbtükröknél és vékony lencséknél a t tárgytávolság, k képtávolság és az f fókusztávolság között azonos törvény érvényes:

7 1 f = 1 k + 1 t Ezt a törvényt, amely levezethető a visszaverődés törvényéből, illetve lencséknél a Snellius - Descartes-törvényből leképezési törvénynek nevezzük (következetesen használjuk az előjeleket!). Az emberi szem Hogy a fény útján információt szerezzünk, egy összetett idegi folyamatnak az első lépése, hogy a környezetből érkező fénysugarak olyan sejtekhez jutnak, amelyek a fény hatására ingerületbe jönnek. A fénynek a fényérzékeny sejtekhez juttatását egy optikai rendszer, a szem végzi. A körülbelül 24 mm átmérőjű szem fénytörő részei: - szaruhártya (az ínhártya átlátszó része), törésmutatója 1,376; - csarnokvíz, törésmutatója 1,336; - szemlencse, hagymaszerűen réteges, kb. 10 mm átmérőjű és 4 mm vastag, törésmutatója átlagosan 1,4; - üvegtest, törésmutatója 1,336 A négy közeg teljes törőképessége kb. 70 és 50 dioptria között változik. A négy közeg a szemlélt tárgy éles képét az ideghártyán (retina) hozza létre. A sárgafolt a retina legérzékenyebb része. A szemideg kilépési helyén nincsenek fényérzékeny sejtek, az ide vetülő képet nem látjuk, ezért nevezik vakfoltnak. A szemnek különböző tárgytávolságok esetén is éles képet kell adnia, méghozzá úgy, hogy a képtávolság állandó maradjon. Ezt a szem távolsági alkalmazkodása, akkomodációja teszi lehetővé. A szem alkalmazkodik a fény erősségéhez is, ez az adaptáció. Ezt a szivárványhártya izmai teszik lehetővé. A térbeli látást a két szem látóterének átfedése teszi lehetővé, de az agy végzi a két kép összeolvasztását. Az akkomodációt akadályozó szemhibák lencsékkel javíthatók: - rövidlátás (miopia) csak a közeli pontok képe éles javítása szórólencsével; - távollátás (hiperopia) közeli pontok képe életlen javítása gyűjtőlencsével; - öregkori távollátás (preszbiopia) a lencse elveszti rugalmasságát. Optikai eszközök Domború gömbtükör: kereszteződésben nagyméretű domború gömbtükör, visszapillantó tükör. Vigyázat: kicsinyített képet ad, ezért a távolságot rosszul becsülhetjük. Homorú gömbtükör: borotválkozó tükör egyenes állású, látszólagos nagyított kép (f-en belülről). Reflektorban homorú gömbtükrök, vagy paraboloid tükrök párhuzamos, vagy kissé széttartó fénynyaláb előállítására.

8 Periszkóp: két egymással párhuzamosan elhelyezett, szembefordított síktükör. Akadály mögé látáshoz. A kisméretű tárgyak látószögét optikai eszközökkel növeljük meg. A tárgy látószöge (szélső pontjaiból szemünkbe érkező fénysugarak hajlásszöge) nagyobb lesz, ha szemünkhöz közelebb kerül. A szem felbontóképessége (az a legkisebb látószög, amely még különálló képet eredményez) kb. 1 ívperc (a derékszög 90-ed része a fok, ennek a 60-ad része az ívperc). Nagyító (lupe): egy gyűjtőlencse. Az optikai eszközre jellemző, hogy rajta átnézve a tárgy látószöge hányszorosa a szabad szemmel észlelt látószögnek, ez az arány a szögnagyítás. Nagyítóval képtorzítás nélkül legfeljebb 30-szoros szögnagyítást lehet elérni. Mikroszkóp (fénymikroszkóp): két gyűjtőlencséből áll. A tárgylencse (objektív) a gyújtópont közelében, a fókusztávolságnál messzebb elhelyezett erősen megvilágított tárgyról valódi, fordított állású képet ad. A szemlencsével (okulárral) mint egyszerű nagyítóval szemlélve ezt a képet egy erősen nagyított, az eredeti tárgyhoz képest fordított állású látszólagos képet kapunk. Az elérhető maximális nagyítás: kb szeres. Távcsövek: a messze lévő tárgyak látószögét növeljük. Kepler-féle (vagy csillagászati) távcső: két gyűjtőlencse optikai tengelye és fókusza egybeesik. A jobb és a bal oldalt, az alult és a felült felcseréli, földi megfigyelésre alkalmatlan. (A földi távcsövekben két egymáshoz képest 90 -al elforgatott prizma visszafordítja a képet (ugyanez két síktükörrel is elérhető).) Galilei-féle (vagy hollandi) távcső: egy gyűjtőlencséből (objektív), és egy szórólencséből (okulár), melyeknek azonos oldali fókuszai esnek egybe. A távcső nem cseréli fel az oldalakat, földi megfigyelésre is alkalmas. A távcső növeli a szemünkbe jutó fényességet is, így megfigyelhetőek olyan csillagok is, amelyek szabad szemmel nem láthatóak. Nagy átmérőjű, hibátlan lencsék előállítása nagyon nehéz. Viszonylag könnyebb a nagy átmérőjű paraboloid tükrök csiszolása, ezért a nagy csillagászati távcsövekben objektívként ezt használnak. A tükrös távcsöveket reflektoroknak, a lencseobjektíveseket refraktoroknak nevezzük. Fényképezőgép: A lencse (lencserendszer) kétszeres fókusztávolságnál messzebb lévő tárgyakról valódi, fordított állású, kicsinyített képet állít elő a filmen. A lencse mozgatásával (távolságállítás) érjük el, hogy a film mindig az éles képnek megfelelő helyen legyen. Adott képtávolság esetén nemcsak egy adott távolságra lévő tárgyakról kapunk éles képet, hanem egy bizonyos tárgytávolság-tartományon belül lévőkről. Ez a tartomány az úgynevezett mélységélesség. A tárgytávolság növekedésével vagy a bemenő nyílás (fényrekesz, blende) szűkítésével a mélységélesség nő. A filmen a rávetített fény kémiai reakciót vált ki. Ehhez megfelelő fénymennyiség szükséges, melyet a megvilágítási idő (exponálási idő) helyes megválasztásával biztosítunk. Diavetítő: A hátulról megvilágított diapozitívet a vetítőlencse képezi le az ernyőre. A tárgy egyenletes megvilágítását úgy valósítjuk meg, hogy az erős fényforrásból kibocsátott nyalábot egy gyűjtőlencse rendszer (kondenzor) összegyűjti (a homorú gömbtükör az ellenkező irányba indulót is visszaveri). A diát közvetlenül a kondenzor elé helyezzük, hogy a teljes nyalábot

9 felhasználjuk. Az objektívet oda helyezzük, ahol a fénynyaláb a legkisebb átmérőjű, így a legkisebb a leképezési hiba. A fókusztávolságot ennek megfelelően kell megválasztani. Száloptika: Vékony, rugalmas üvegszálak rendezett kötege. A szálak végének sík lapjára kis beesési szög alatt eső fénysugár a szálba bejutva a palásthoz mindig a határszögnél nagyobb beesési szöggel érkezik, így teljes visszaverődést szenved Színszóródás A fehér fénynyalábbal végzett kísérletek közben észrevehetjük, hogy a prizmából kilépő fénynyaláb színes. Az ernyőn fehér sáv helyett széles, szivárványszínű sávot, színképet (spektrumot) látunk. A kisebb eltérítésű vörös végtől számítva a spektrum főbb színei: vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya. Ezt a jelenséget először Newton írta le Optika című könyvében. Tapasztalatunk szerint a fehér fény összetett, a színkép színeinek keveréke. A prizma a különböző színeket különböző mértékben téríti el, így a fehér fényt színeire bontja. Ez a színszóródás, vagy diszperzió jelensége. A színkép színei tovább nem bontható, homogén (monokromatikus) színek Színkeverés A prizmával szétbontott színek a spektrum helyére helyezett gyűjtőlencsével összegyűjthetők. Kiegészítő színpárok: sárga-kék, sárgászöld-ibolya, kékeszöld-vörös, levélzöld-bíbor. Optikai vagy additív színkeverésről beszélünk, ha a szem retinájának ugyanarra a helyére egyidejűleg különböző színű fényeket juttatunk. Vörös + zöld = sárga; zöld + kék = kékeszöld; kék + vörös = bíbor; vörös + zöld + kék = fehér. A szem retinájában a színérzékelő receptoroknak (csapoknak) is három típusa van aszerint, hogy milyen színű fényre érzékeny. Vannak kék, zöld és vörös receptorok. Ezek és még sok más idegsejt együttes működése eredményezi a különböző színérzeteket. Additív színkeverést tanulmányozhatjuk Newton-koronggal is. Szubtraktív színkeverésnél bizonyos színeket kiveszünk egy adott fényből, így az eredménye függ az eredeti fény összetételéből. A tárgyak színét az határozza meg, hogy a rájuk eső fényből milyet és milyen arányban nyelnek el. Vörös + Kék + Zöld = Fehér; és Vörös + Zöld = Sárga; akkor a Sárga + Kék =? (milyen színű lesz és mér?) Zöld tárgyat megvilágítunk vörös fénnyel, milyen színű lesz? Az élő természet színei A színek nagy részét valamilyen vegyület, festékanyag okozza. A levelek zöld színét a klorofill, mely a vörös fényt nyeli el. Miért vannak sötétpiros levelű cserjék? (Nincs bennük klorofill? De van!) Kék búzavirág, kék jácint színét egy anthocyan-festék okozza. Ha a kék jácintot egy hangyaboly közelébe ültetjük, akkor virágai vörösek lesznek. Miért?

10 Mitől fehér a hó? Hiszen átlátszó jégkristályok alkotják! Hogyan készítették a régi római szenátorok tógájának bíbor csíkját? A szivárvány Szivárvány akkor látható, ha az előttünk lévő vízcseppekre a mögöttünk lévő Nap rásüt. A beeső fehér fény a cseppbe jutáskor színeire bomlik, majd ezek a csepp falán részben visszaverődnek. A cseppből kilépve újra törnek. A kék intenzitása akkor a legnagyobb, ha az eredeti egyenesével 41 -ot, a vörös intenzitása pedig akkor, ha 42,5 -ot zár be. A szemünk azokat a cseppeket, amelyek a Nap-szem irány körül 42,5 alatt látszanak, vörösnek, azokat, amelyek 41 alatt, kéknek látja. A mellékszivárvány hasonlóan értelmezhető, csak ott két teljes visszaverődés van. a belépő és a kilépő sugár keresztezi egymást, így a vörös és a kék helyet cserél A geometriai optika határai Mint minden modell, a geometriai optika is egyfajta egyszerűsítése a valóságnak. Bizonyos kísérletek arra utalnak, hogy a fény hullámtermészettel rendelkezik. A geometriai optika törvényei a fény hullámhosszával összemérhető és annál kisebb távolságok esetén érvényüket vesztik. Ilyen kis távolságok esetében már érezteti hatását a fény hullámtermészete.

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés A fény Történeti áttekintés Arkhimédész tükrök segítségével gyújtotta fel a római hajókat. A fény hullámtermészetét Cristian Huygens holland fizikus alapozta meg a 17. században. A fénysebességet először

Részletesebben

Digitális tananyag a fizika tanításához

Digitális tananyag a fizika tanításához Digitális tananyag a fizika tanításához A lencsék fogalma, fajtái Az optikai lencsék a legegyszerűbb fénytörésen alapuló leképezési eszközök. Fajtái: a domború és a homorú lencse. optikai középpont optikai

Részletesebben

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot? FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot? 3. Mit nevezünk fényforrásnak? 4. Mi a legjelentősebb

Részletesebben

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával Optika Fénytan A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete Sokkal nagyobb összemérhető A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával Elektromágneses spektrum Az elektromágneses hullámokat a keltés módja,

Részletesebben

A fény visszaverődése

A fény visszaverődése I. Bevezető - A fény tulajdonságai kölcsönhatásokra képes egyenes vonalban terjed terjedési sebessége függ a közeg anyagától (vákuumban 300.000 km/s; gyémántban 150.000 km/s) hullám tulajdonságai vannak

Részletesebben

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István Ma sok mindenre fény derül! / alapjai/ Dr. Seres István Legkisebb idő Fermat elve A fény a legrövidebb idejű pályán mozog. I. következmény: A fény a homogén közegben egyenes vonalban terjed t s c minimális,

Részletesebben

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet.

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet. Optika tesztek 1. Melyik állítás nem helyes? a) A Hold másodlagos fényforrás. b) A foszforeszkáló jel másodlagos fényforrás. c) A gyertya lángja elsődleges fényforrás. d) A szentjánosbogár megfelelő potrohszelvénye

Részletesebben

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25. A geometriai optika Fizika 11. Rezgések és hullámok 2019. május 25. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika 2019. május 25. 1 / 22 Tartalomjegyzék 1 A fénysebesség meghatározása Olaf Römer

Részletesebben

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző. OPTIKA-FÉNYTAN A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző. A fény sebessége: vákuumban közelítőleg: c km 300000

Részletesebben

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző. OPTIKA-FÉNYTAN A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző. A fény sebessége: vákuumban közelítőleg: c km 300000

Részletesebben

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika Az elektromágneses hullámok egyik fajtája a szemünk által látható fény. Látható fény (400 nm 800 nm) (vörös ibolyakék) A látható fehér fény a különböző

Részletesebben

Geometriai optika (Vázlat)

Geometriai optika (Vázlat) Geometriai optika (Vázlat). A geometriai optika tárgya 2. Geometriai optikában használatos alapfogalmak a) Fényforrások és csoportosításuk b) Fénysugár c) Árnyék, félárnyék 3. A fény terjedési sebességének

Részletesebben

OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. Dr. Seres István

OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. Dr. Seres István OPTIKA Vékony lencsék, gömbtükrök Dr. Seres István Geometriai optika 3. Vékony lencsék Kettős gömbelület (vékonylencse) énytörése R 1 és R 2 sugarú gömbelületek között n relatív törésmutatójú közeg o 2

Részletesebben

2. OPTIKA. A tér egy pontján akárhány fénysugár áthaladhat egymás zavarása nélkül.

2. OPTIKA. A tér egy pontján akárhány fénysugár áthaladhat egymás zavarása nélkül. 2. OPTIKA Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert vagy ők maguk fénysugarakat bocsátanak ki (fényforrások), vagy a fényforrások megvilágítják őket. A tárgyakat

Részletesebben

GEOMETRIAI OPTIKA I.

GEOMETRIAI OPTIKA I. Elméleti háttér GEOMETRIAI OPTIKA I. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján Snellius-Descartes törvény Az új közeg határához érkező fény egy része behatol az új közegbe, és eközben általában

Részletesebben

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István OPTIKA Gömbtükrök képalkotása, Dr. Seres István Tükrök http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/feny/fy_ft11.htm Seres István 2 http://fft.szie.hu Gömbtükrök Domború tükör képalkotása Jellegzetes sugármenetek

Részletesebben

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István OPTIKA Vékony lencsék képalkotása Dr. Seres István Vékonylencse fókusztávolsága D 1 f (n 1) 1 R 1 1 R 2 Ha f > 0, gyűjtőlencse R > 0, ha domború felület R < 0, ha homorú felület n a relatív törésmutató

Részletesebben

Geometriai optika. Alapfogalmak. Alaptörvények

Geometriai optika. Alapfogalmak. Alaptörvények Alapfogalmak A geometriai optika a fénysugár fogalmára épül, mely homogén közegben egyenes vonalban terjed, két közeg határán visszaverődik és/vagy megtörik. Alapfogalmak: 1. Fényforrás: az a test, amely

Részletesebben

Optikai alapmérések. Mivel több mérésről van szó, egyesével írom le és értékelem ki őket. 1. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján

Optikai alapmérések. Mivel több mérésről van szó, egyesével írom le és értékelem ki őket. 1. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján Optikai alapmérések Mérést végezte: Enyingi Vera Atala Mérőtárs neve: Fábián Gábor (7. mérőpár) Mérés időpontja: 2010. október 15. (12:00-14:00) Jegyzőkönyv leadásának időpontja: 2010. október 22. A mérés

Részletesebben

Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia Egyszerű optikai eszközök Lencsék: Domború lencsék: melyeknek közepe vastagabb Homorú lencsék: melyeknek a közepe vékonyabb, mint a széle Tükrök:

Részletesebben

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz 5. Gyakorlat 36A-2 Ahogyan a 5. ábrán látható, egy fénysugár 5 o beesési szöggel esik síktükörre és a 3 m távolságban levő skálára verődik vissza. Milyen messzire mozdul el a fényfolt, ha a tükröt 2 o

Részletesebben

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Eszközszükséglet: Optika I. tanulói készlet főzőpohár, üvegkád,

Részletesebben

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás 25. Képalkotás 1. Ha egy gyujtolencse fókusztávolsága f és a tárgy távolsága a lencsétol t, akkor t és f viszonyától függ, hogy milyen kép keletkezik. Jellemezd a keletkezo képet a) t > 2 f, b) f < t

Részletesebben

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet A kísérlet célkitűzései: A fény visszaverődésének kísérleti vizsgálata, a fényvisszaverődés törvényének megismerése, síktükrök képalkotásának vizsgálata. Eszközszükséglet: szivacslap A/4 írólap vonalzó,

Részletesebben

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú Jegyzeteim 1. lap Fotó elmélet 2015. október 9. 14:42 Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú Kardinális elemek A lencse képalkotását meghatározó geometriai elemek,

Részletesebben

Optika az orvoslásban

Optika az orvoslásban Optika az orvoslásban Makra Péter Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet 2018. november 19. Makra Péter (SZTE DMI) Optika az orvoslásban 2018. november 19. 1 99 Tartalom 1 Bevezetés 2 Visszaverődés

Részletesebben

Optikai eszközök modellezése. 1. feladat Egyszerű nagyító (lupe)

Optikai eszközök modellezése. 1. feladat Egyszerű nagyító (lupe) A kísérlet célkitűzései: Az optikai tanulói készlet segítségével tanulmányozható az egyszerű optikai eszközök felépítése, képalkotása. Eszközszükséglet: Optika I. tanulói készlet Balesetvédelmi figyelmeztetés

Részletesebben

B5. OPTIKAI ESZKÖZÖK, TÜKRÖK, LENCSÉK KÉPALKOTÁSA, OBJEKTÍVEK TÜKRÖK JELLEMZŐI, LENCSEHIBÁK. Optikai eszközök tükrök: sík gömb

B5. OPTIKAI ESZKÖZÖK, TÜKRÖK, LENCSÉK KÉPALKOTÁSA, OBJEKTÍVEK TÜKRÖK JELLEMZŐI, LENCSEHIBÁK. Optikai eszközök tükrök: sík gömb B5. OPTIKAI ESZKÖZÖK, TÜKRÖK, LENCSÉK KÉPALKOTÁSA, OBJEKTÍVEK JELLEMZŐI, LENCSEHIBÁK Optikai eszközök tükrök: sík gömb lencsék: gyűjtő szóró plánparalell (síkpárhuzamos) üveglemez prizma diszperziós (felbontja

Részletesebben

Geometriai optika. A fénytan (optika) a fényjelenségekkel és a fény terjedési törvényeivel foglalkozik.

Geometriai optika. A fénytan (optika) a fényjelenségekkel és a fény terjedési törvényeivel foglalkozik. Geometriai optika A fénytan (optika) a fényjelenségekkel és a fény terjedési törvényeivel foglalkozik. A geometriai optika egyszerű modell, amely a fény terjedését a fényforrásból minden irányba kilépő

Részletesebben

Optika. Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. szeptember 29.

Optika. Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. szeptember 29. Optika Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. szeptember 29. Bevezetés A fény és az elektromágneses spektrum A színek keletkezése A fény sebessége A fényhullámok interferenciája A fény polarizációja

Részletesebben

f r homorú tükör gyűjtőlencse O F C F f

f r homorú tükör gyűjtőlencse O F C F f 0. A fény visszaveődése és töése göbült hatáfelületeken, gömbtükö és optikai lencse. ptikai leképezés kis nyílásszögű gömbtükökkel, és vékony lencsékkel. A fő sugámenetek ismetetése. A nagyító, a mikoszkóp

Részletesebben

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK a 11. B-nek Elektromos Kondenzátor: töltés tárolására szolgáló eszköz (szó szerint összesűrít) Kapacitás (C): hány töltés fér el rajta 1 V-on A homogén elektromos mező energiát

Részletesebben

A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban.

A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban. A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban. Orvosi fizika és statisztika Varjú Katalin 202. október 5. Vizsgára készüléshez ajánlott: Damjanovich Fidy Szöllősi: Orvosi biofizika

Részletesebben

Optika fejezet felosztása

Optika fejezet felosztása Optika Optika fejezet felosztása Optika Geometriai optika vagy sugároptika Fizikai optika vagy hullámoptika Geometriai optika A közeg abszolút törésmutatója: c: a fény terjedési sebessége vákuumban, v:

Részletesebben

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával Optika Fénytan A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete Sokkal nagyobb összemérhető A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával rádióhullám infravörös látható ultraibolya röntgen gamma sugárzás

Részletesebben

2. Miért hunyorognak a csillagok? Melyik az egyetlen helyes válasz? a. A Föld légkörének változó törésmutatója miatt Hideg-meleg levegő

2. Miért hunyorognak a csillagok? Melyik az egyetlen helyes válasz? a. A Föld légkörének változó törésmutatója miatt Hideg-meleg levegő 1. Milyen képet látunk a karácsonyfán lévı üveggömbökben? a. Egyenes állású, kicsinyített képet. mert c. Egyenes állású, nagyított képet. domborótükör d. Fordított állású, nagyított képet. b. Fordított

Részletesebben

Megoldás: feladat adataival végeredménynek 0,46 cm-t kapunk.

Megoldás: feladat adataival végeredménynek 0,46 cm-t kapunk. 37 B-5 Fénynyaláb sík üveglapra 40 -os szöget bezáró irányból érkezik. Az üveg 1,5 cm vastag és törésmutatója. Az üveglap másik oldalán megjelenő fénynyaláb párhuzamos a beeső fénynyalábbal, de oldalirányban

Részletesebben

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István OPTIKA Dr. Seres István Nagyító képalkotása Látszólagos, egyenes állású nagyított kép Nagyítás: k = - 25 cm (tisztánlátás) 1 f N 1 t k t 1 0,25 0,25 1 t 1 t 0,25 f 0,25 Seres István 2 http://fft.szie.hu

Részletesebben

Optika kérdéssor. 2010/11 tanév. Milyen kapcsolatban van a fényvisszaverődés törvénye a Fermat elvvel?

Optika kérdéssor. 2010/11 tanév. Milyen kapcsolatban van a fényvisszaverődés törvénye a Fermat elvvel? Optika kérdéssor 2010/11 tanév Mit mond ki a Fermat elv? Mit mond ki a fényvisszaverődés törvénye? Milyen kapcsolatban van a fényvisszaverődés törvénye a Fermat elvvel? Mit mond ki a fénytörés törvénye?

Részletesebben

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok. példa: Leképezés - Fruzsika játszik Fruzsika több nagy darab ívelt üveget tart maga elé. Határozd meg, hogy milyen típusú objektívek (gyűjtő/szóró) ezek, és milyen

Részletesebben

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Radiometriai alapfogalmak Kisugárzott felületi teljesítmény Besugárzott felületi teljesítmény A fény kölcsönhatása az anyaggal 1. M ΔP W ΔA m 2 E be

Részletesebben

c v A sebesség vákumbanihoz képesti csökkenését egy viszonyszámmal, a törémutatóval fejezzük ki. c v

c v A sebesség vákumbanihoz képesti csökkenését egy viszonyszámmal, a törémutatóval fejezzük ki. c v Optikai alapogalmak A ény tulajdonságai A ény elektromágneses rezgés. Kettős, hullám-, illetve részecsketermészete van, ezért bizonyos jelenségeket hullámtani, másokat pedig kvantummechanikai tárgyalással

Részletesebben

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető Optika gyakorlat. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető. példa: Fényterjedés planparalel lemezen keresztül A plánparalel lemezen történő fényterjedés hatására a fénysugár újta távolsággal

Részletesebben

Optika Fizika 11. Szaktanári segédlet

Optika Fizika 11. Szaktanári segédlet Optika Fizika 11. Szaktanári segédlet Készítette: Rapavi Róbert Lektorálta: Gavlikné Kis Anita Kiskunhalas, 2014. december 31. 2 Tartalomjegyzék 1. óra 3. oldal A geometriai optika alapjai; egyszerű optikai

Részletesebben

Összeállította: Juhász Tibor 1

Összeállította: Juhász Tibor 1 A távcsövek típusai Refraktorok és reflektorok Lencsés távcső (refraktor) Galilei, 1609 A TÁVCSŐ objektív Kepler, 1611 Tükrös távcső (reflektor) objektív Newton, 1668 refraktor reflektor (i) Legnagyobb

Részletesebben

Geometriai Optika (sugároptika)

Geometriai Optika (sugároptika) Geometriai Optika (sugároptika) - Egyszerû optikai eszközök, ahogy már ismerjük õket - Mi van ha egymás után tesszük: leképezések egymásutánja (bonyolult) - Gyakorlatilag fontos eset: paraxiális közelítés

Részletesebben

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István OPTIKA Diszperzió, interferencia Dr. Seres István : A fény elektromágneses hullám A fehér fény összetevői: Seres István 2 http://fft.szie.hu : A fény elektromágneses hullám: Diszperzió: Különböző hullámhosszúságú

Részletesebben

A szem optikája. I. Célkitűzés: II. Elméleti összefoglalás: A. Optikai lencsék

A szem optikája. I. Célkitűzés: II. Elméleti összefoglalás: A. Optikai lencsék A szem optikája I. Célkitűzés: Ismertetjük a geometriai optika alapjait, a lencsék képalkotási tulajdonságait. Meghatározzuk szemüveglencsék törőerősségét. Az orvosi gyakorlatban optikai lencsékkel a mikroszkópos

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT Szakirodalomból szerkesztette: Varga József 1 2. A FÉNY A külvilágról elsősorban úgy veszünk tudomást, hogy látjuk a környező tárgyakat, azok mozgását, a természet

Részletesebben

Fény. , c 2. ) arányával. Ez az arány a két anyagra jellemző adat, a két anyag egymáshoz képesti törésmutatója (n 2;1

Fény. , c 2. ) arányával. Ez az arány a két anyagra jellemző adat, a két anyag egymáshoz képesti törésmutatója (n 2;1 Fény A fény a mechanikai hullámokhoz hasonlóan rendelkezik a hullámok tulajdonságaival, ezért ahhoz hasonlóan két anyag határán visszaverődik és megtörik: Fény visszaverődése Egy másik anyag határára érve

Részletesebben

Fotó elmélet 2015. szeptember 28. 15:03 Fény tulajdonságai a látható fény. 3 fő tulajdonsága 3 fizikai mennyiség Intenzitás Frekvencia polarizáció A látható fények amiket mi is látunk Ibolya 380-425 Kék

Részletesebben

100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére)

100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére) 1 100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére) _ 1. Ismertesse a Rayleigh kritériumot? 2. Ismertesse egy objektív felbontóképességének definícióját? 3. Hogyan kell egy CCD detektort és

Részletesebben

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható.

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható. Az optikai paddal végzett megfigyelések és mérések célkitűzése: A tanulók ismerjék meg a domború lencsét és tanulmányozzák képalkotását, lássanak példát valódi képre, szerezzenek tapasztalatot arról, mely

Részletesebben

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcsőhibák

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcsőhibák Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcsőhibák Hajdu Tamás & Sztakovics János & Perger Krisztina Bőgner Rebeka & Császár Anna 2018. március 8. 1. Távcsőtípusok 3 fő típust különböztetünk

Részletesebben

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Maxwell elméleti meggondolások alapján feltételezte, hogy a változó elektromos tér örvényes mágneses teret kelt (hasonlóan ahhoz ahogy a változó mágneses tér

Részletesebben

24. Fénytörés. Alapfeladatok

24. Fénytörés. Alapfeladatok 24. Fénytörés Snellius - Descartes-törvény 1. Alapfeladatok Üvegbe érkezo 760 nm hullámhosszú fénysugár beesési szöge 60 o, törési szöge 30 o. Mekkora a hullámhossza az üvegben? 2. Valamely fény hullámhossza

Részletesebben

A teljes elektromágneses színkép áttekintése

A teljes elektromágneses színkép áttekintése Az elektromágneses spektrum. Geometriai optika: visszaverődés, törés, diszperzió. Lencsék és tükrök képalkotása (nevezetes sugarak, leképezési törvény) A teljes elektromágneses színkép áttekintése Az elektromágneses

Részletesebben

Optika kérdéssor 2013/14 tanév

Optika kérdéssor 2013/14 tanév Optika kérdéssor 2013/14 tanév Mit mond ki a Fermat elv? Mit mond ki a fényvisszaverődés törvénye? Milyen kapcsolatban van a fényvisszaverődés törvénye a Fermat elvvel? Mit mond ki a fénytörés törvénye?

Részletesebben

3. OPTIKA I. A tér egy pontján akárhány fénysugár áthaladhat egymás zavarása nélkül.

3. OPTIKA I. A tér egy pontján akárhány fénysugár áthaladhat egymás zavarása nélkül. 3. OPTIKA I. Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert vagy ők maguk fénysugarakat bocsátanak ki (fényforrások), vagy a fényforrások megvilágítják őket. A tárgyakat

Részletesebben

6Előadás 6. Fénytörés közeghatáron

6Előadás 6. Fénytörés közeghatáron 6Előadás 6. Fénytörés közeghatáron Fénytörés esetén a Snellius-Descartes törvény adja meg a beeső- ésa megtört sugár közti összefüggést, mely a következő: sinα n = 2 sin β n 1 Ahol α és β a beesési ill.

Részletesebben

Elektromágneses hullámok, fény

Elektromágneses hullámok, fény Elektromágneses hullámok, fény Az elektromos térerősség és mágneses térerősség erőssége váltakozik és terjed tovább a térben. Ezt nevezzük elektromágneses (EM) hullámnak. Az EM hullám légüres térben is

Részletesebben

A NAPFÉNY ÉS A HŐ I. A FÉNY TULAJDONSÁGAINAK MEGFIGYELÉSE. Dátum:

A NAPFÉNY ÉS A HŐ I. A FÉNY TULAJDONSÁGAINAK MEGFIGYELÉSE. Dátum: I. A FÉNY TULAJDONSÁGAINAK MEGFIGYELÉSE A NAPFÉNY ÉS A HŐ 1. A meleg éghajlatú tengerparti országokban való kirándulásaitok során bizonyára láttatok a házak udvarán fekete tartályokat kifolyónyílással

Részletesebben

Optika kérdéssor 2016/17 tanév

Optika kérdéssor 2016/17 tanév Optika kérdéssor 2016/17 tanév 1. Mit mond ki a Fermat elv? 2. Mit mond ki a fényvisszaverődés törvénye? 3. Milyen kapcsolatban van a fényvisszaverődés törvénye a Fermat elvvel? 4. Mit mond ki a fénytörés

Részletesebben

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske Segítség az 5. tétel (Hogyan alkalmazható a hullám-részecske kettősség gondolata a fénysugárzás esetében?) megértéséhez és megtanulásához, továbbá

Részletesebben

Leképezési hibák Leképezési hibák típusai

Leképezési hibák Leképezési hibák típusai Leképezési hibák A képalkotás leírásánál eddig paraxiális közelítést alkalmaztunk, azaz az optikai tengelyhez közeli, azzal kis szöget bezáró sugarakra korlátoztuk a vizsgálatot A gyakorlatban szükség

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok optikából

Kidolgozott minta feladatok optikából Kidolgozott minta feladatok optikából 1. Egy asztalon elhelyezünk két síktükröt egymásra és az asztalra is merőleges helyzetben. Az egyik tükörre az asztal lapjával párhuzamosan lézerfényt bocsátunk úgy,

Részletesebben

Optika. Fizika 11. Készítette: Rapavi Róbert. Lektorálta: Gavlikné Kis Anita. Kiskunhalas, december 31.

Optika. Fizika 11. Készítette: Rapavi Róbert. Lektorálta: Gavlikné Kis Anita. Kiskunhalas, december 31. Optika Fizika 11. Készítette: Rapavi Róbert Lektorálta: Gavlikné Kis Anita Kiskunhalas, 2014. december 31. 2 Balesetvédelem Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek végzésekor is be kell

Részletesebben

Bevezetés Első eredmények Huygens és Newton A fény hullámelmélete Folytatás. Az optika története. SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

Bevezetés Első eredmények Huygens és Newton A fény hullámelmélete Folytatás. Az optika története. SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Fizikatörténet Az optika története Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 A görög tudomány eredményei Pithagorasz: a szemből kiinduló letapogató nyaláb okozza a látásérzetet Euklidesz: tükrözés

Részletesebben

Optika gyakorlat Példa: Leképezés hengerlencsén keresztül. 1. ábra. Hengerlencse. P 1 = n l n R = P 2. = 2 P 1 (n l n) 2. n l.

Optika gyakorlat Példa: Leképezés hengerlencsén keresztül. 1. ábra. Hengerlencse. P 1 = n l n R = P 2. = 2 P 1 (n l n) 2. n l. Optika gyakorlat 5. Mátrix optika eladatok: hengerlencse, rezonátor, nagyító, nyalábtágító, távcsövek. Példa: Leképezés hengerlencsén keresztül Adott egy R 2 cm görbületi sugarú,, 7 törésmutatójú gömblencse,

Részletesebben

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika 2. OPTIKA 2.1. Elmélet Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert fényt bocsátanak ki, vagy a rájuk eső fényt visszaverik, és ezt a fényt a szemünk érzékeli. A

Részletesebben

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10.. Geometriai és hullámoptika Utolsó módosítás: 2016. május 10.. 1 Mi a fény? Részecske vagy hullám? Isaac Newton (1642-1727) Pierre de Fermat (1601-1665) Christiaan Huygens (1629-1695) Thomas Young (1773-1829)

Részletesebben

Látás. Látás. A környezet érzékelése a látható fény segítségével. A szem a fényérzékelés speciális, páros szerve (érzékszerv).

Látás. Látás. A környezet érzékelése a látható fény segítségével. A szem a fényérzékelés speciális, páros szerve (érzékszerv). Látás A szem felépítése és működése. Optikai leképezés a szemben, akkomodáció. Képalkotási hibák. A fotoreceptorok tulajdonságai és működése. A szem felbontóképessége. A színlátás folyamata. 2014/11/18

Részletesebben

Mi a fata morgana? C10:: légköri tükröződési jelenség leképezési hiba arab terrorszervezet a sarki fény népies elnevezése

Mi a fata morgana? C10:: légköri tükröződési jelenség leképezési hiba arab terrorszervezet a sarki fény népies elnevezése A fény melyik tulajdonságával magyarázható, hogy a vizes aszfalton elterülő olajfolt széleit olyan színesnek látjuk, mint a szivárványt? C1:: differencia interferencia refrakció desztilláció Milyen fényjelenségen

Részletesebben

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merőleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

A FÉNY. A fény terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre, légüres téren keresztül is eljut a Földre.

A FÉNY. A fény terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre, légüres téren keresztül is eljut a Földre. A ÉNY A fény elektromágneses hullám, a teljes elektromágneses spektrum látható része. Atomok, vagy atomokat alkotó részecskék bocsátják ki. Látható fény: frekvenciája (ν):4 0 4 Hz 8 0 4 Hz hullámhossza

Részletesebben

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcs hibák

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcs hibák Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcs hibák Hajdu Tamás & Sztakovics János & Perger Krisztina B gner Rebeka & Császár Anna Távcs típusok 3 f típust különböztetünk meg: Lencsés

Részletesebben

A lencsék alkalmazásai optikai rendszerek

A lencsék alkalmazásai optikai rendszerek A lencsék alkalmazásai optikai rendszerek a lupe a vetítő a távcső a fényképezőgép az emberi szem a mikroszkóp A lupe Az egyszerű nagyító, vagy lupe egy domború lencse, a legegyszerűbb látószögnövelő eszköz.

Részletesebben

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti.

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti. Optika tesztek 1. Melyik állítás nem helyes? a) A Hold másodlagos fényforrás. b) A foszforeszkáló jel másodlagos fényforrás. c) A gyertya lángja elsıdleges fényforrás. d) A szentjánosbogár megfelelı potrohszelvénye

Részletesebben

OPTIKA. Lencse rendszerek. Dr. Seres István

OPTIKA. Lencse rendszerek. Dr. Seres István OPTIKA Lencse rendszerek Dr. Seres István Nagyító képalkotása Látszólagos, egyenes állású nagyított kép Nagyítás: k = - 25 cm (tisztánlátás) 1 f N 1 t k t 1 0,25 0,25 t 1 t 1 f 0,25 0,25 f 0,25 f 1 0,25

Részletesebben

a domború tükörrıl az optikai tengellyel párhuzamosan úgy verıdnek vissza, meghosszabbítása

a domború tükörrıl az optikai tengellyel párhuzamosan úgy verıdnek vissza, meghosszabbítása α. ömbtükök E gy gömböt síkkal elmetszve egy gömbsüveget kapunk (a sík a gömböt egy köben metsz). A gömbtükök gömbsüveg alakúak, lehetnek homoúak (konkávok) vagy domboúak (konvexek) annak megfelelıen,

Részletesebben

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése Rövid ismertető Modern mikroszkópiai módszerek Nyitrai Miklós 2010. március 16. A mikroszkópok csoportosítása Alapok, ismeretek A működési elvek Speciális módszerek A mikroszkópia története ld. Pdf. Minél

Részletesebben

LÁTSZERÉSZ ÉS FOTÓCIKK-KERESKEDŐ

LÁTSZERÉSZ ÉS FOTÓCIKK-KERESKEDŐ LÁTSZERÉSZ ÉS FOTÓCIKK-KERESKEDŐ MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ JEGYZET Budapest, 2014 Szerzők: Németh Roberta Váry Péter Lektorálta: Borók Rita Kiadja: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A tananyag kidolgozása

Részletesebben

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István OPTIKA Diszperzió, interferencia Dr. Seres István : A fény elektromágneses hullám A fehér fény összetevői: Seres István 2 http://fft.szie.hu : A fény elektromágneses hullám: Diszperzió: Különböző hullámhosszúságú

Részletesebben

Elektromágneses rezgések, elektromágneses hullámok Hasonlóan a mechanikai hullámokhoz, ahol rezgés hoz létre hullámot (pl. gitárhúr rezgése levegőben

Elektromágneses rezgések, elektromágneses hullámok Hasonlóan a mechanikai hullámokhoz, ahol rezgés hoz létre hullámot (pl. gitárhúr rezgése levegőben Elektromágneses rezgések, elektromágneses hullámok Hasonlóan a mechanikai hullámokhoz, ahol rezgés hoz létre hullámot (pl. gitárhúr rezgése levegőben terjedő hanghullámot), az elektromágneses hullámokat

Részletesebben

Az optika tudományterületei

Az optika tudományterületei Az optika tudományterületei Optika FIZIKA BSc, III/1. 1. / 17 Erdei Gábor Elektromágneses spektrum http://infothread.org/science/physics/electromagnetic%20spectrum.jpg Optika FIZIKA BSc, III/1. 2. / 17

Részletesebben

Váltakozó áram. A töltések (elektronok) a vezetővel periodikusan ismétlődő rezgő mozgást végeznek

Váltakozó áram. A töltések (elektronok) a vezetővel periodikusan ismétlődő rezgő mozgást végeznek Váltakozó áram. A töltések (elektronok) a vezetővel periodikusan ismétlődő rezgő mozgást végeznek U(t)= Umax sin (Ѡt) I(t)= Imax sin (Ѡt) Ѡ= körfrekvencia f= frekvencia. T= periódusidő U eff, I eff= effektív

Részletesebben

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. március 19. (hétfő délelőtti csoport) 1. Mikroszkóp vizsgálata 1.1. A mérés

Részletesebben

Fénytan. Fizika 8. Készítette: Klemné Lipka Dorottya Lektorálta: Rapavi Róbert. Kiskunhalas, december 31.

Fénytan. Fizika 8. Készítette: Klemné Lipka Dorottya Lektorálta: Rapavi Róbert. Kiskunhalas, december 31. Fénytan Fizika 8. Készítette: Klemné Lipka Dorottya Lektorálta: Rapavi Róbert Kiskunhalas, 2014. december 31. 2 Balesetvédelem Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek végzésekor is be

Részletesebben

Mechanika - Versenyfeladatok

Mechanika - Versenyfeladatok Mechanika - Versenyfeladatok 1. A mellékelt ábrán látható egy jobbmenetű csavar és egy villáskulcs. A kulcsra ható F erővektor nyomatékot fejt ki a csavar forgatása céljából. Az erő támadópontja és az

Részletesebben

Optikai mérések. T: tárgy K: ernyőre vetült kép LP1, LP2: lencse a P1 é P2 pozícióban

Optikai mérések. T: tárgy K: ernyőre vetült kép LP1, LP2: lencse a P1 é P2 pozícióban Optikai mérések. Bessel-módszerrel mérje meg az adott gyűjtőlencse fókusztávolságát! Minden hallgató saját mérést végez, eltérő o-i távolságokkal lásd lentebb! A szükséges pozíciók helyét az optikai pad

Részletesebben

Bevezető fizika (VBK) zh2 tesztkérdések

Bevezető fizika (VBK) zh2 tesztkérdések Mi a nyomás mértékegysége? NY) kg m 2 /s 2 TY) kg m 2 /s GY) kg/(m s 2 ) LY) kg/(m 2 s 2 ) Mi a fajhő mértékegysége? NY) kg m 2 /(K s 2 ) GY) J/K TY) kg m/(k s 2 ) LY) m 2 /(K s 2 ) Mi a lineáris hőtágulási

Részletesebben

Használható segédeszköz: számológép, vonalzó, képletgyűjtemény

Használható segédeszköz: számológép, vonalzó, képletgyűjtemény 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelmény alapján. Szakképesítés azonosító száma és megnevezése 54 725 01 Látszerész és fotócikk-kereskedő

Részletesebben

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG A) változat Név:... osztály:... 1. Milyen töltésű a proton? 2. Egészítsd ki a következő mondatot! Az azonos elektromos töltések... egymást. 3. A PVC-rudat megdörzsöltük egy

Részletesebben

Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reflexió sík és görbült határfelületen

Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reflexió sík és görbült határfelületen Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reflexió sík és görbült határfelületen Kivonat Geometriai optika: közelítés, amely a fényterjedést, közeghatáron való áthaladást geometriai alakzatok görbék segítségével

Részletesebben

- abszolút törésmutató - relatív törésmutató (más közegre vonatkoztatott törésmutató)

- abszolút törésmutató - relatív törésmutató (más közegre vonatkoztatott törésmutató) OPTIKAI MÉRÉSEK A TÖRÉSMUTATÓ Törésmutató fenomenologikus definíció geometriai optika eszköztára (pl. fénysugár) sini c0 n 1 = = = ( n1,0 ) c sin r c 0, c 1 = fény terjedési sebessége vákuumban, illetve

Részletesebben

Fotó elmélet. Objektívek Megtalálhatók: Videókamera Diavetítőben Írásvetítőben Webkamera Szkenner És így tovább

Fotó elmélet. Objektívek Megtalálhatók: Videókamera Diavetítőben Írásvetítőben Webkamera Szkenner És így tovább Jegyzeteim 1. lap Fotó elmélet 2016. január 11. 14:43 Objektívek Megtalálhatók: Videókamera Diavetítőben Írásvetítőben Webkamera Szkenner És így tovább Egyszerű objektívek Gyűjtő és szóró lencsék Meniszkusz

Részletesebben

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki. Mechanikai hullámok Mechanikai hullámnak nevezzük, ha egy anyagban az anyag részecskéinek rezgésállapota továbbterjed. A mechanikai hullám terjedéséhez tehát szükség van valamilyen anyagra (légüres térben

Részletesebben

FIZIKA MUNKAFÜZET 11. ÉVFOLYAM III. KÖTET

FIZIKA MUNKAFÜZET 11. ÉVFOLYAM III. KÖTET FIZIKA MUNKAFÜZET 11. ÉVFOLYAM III. KÖTET Készült a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban"

Részletesebben

Optika. sin. A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert, illetve a megtört fénysugár egy síkban van.

Optika. sin. A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert, illetve a megtört fénysugár egy síkban van. Optika Mi a féy? Látható elektromágeses sugárzás. Geometriai optika (modell) Féysugár: ige vékoy párhuzamos féyyaláb Ezt a modellt haszálva az optikai jeleségek széles köréek magyarázata egyszerű geometriai

Részletesebben