SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : , mobil: ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : 403-1291, mobil: 06-20-3685057, E-mail:szekereslaszlo@freemail."

Átírás

1 SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : , mobil: , Tárgy : Budapest, XVI. ker. Ilona utca (Csömöri út - Rákosi út között) burkolat felújítás. Engedélyezési és kiviteli terv. Tervszám : U-7/2010 Tervező : Szekeres László Iratszám : 01 TERV- ÉS IRATJEGYZÉK 01. Terv-és iratjegyzék 02. Tervezői nyilatkozat 03. Műszaki leírás 04. Átnézeti helyszínrajz 05. Közműhely színraj z I. 06. Közműhely színrajz II. 07. Útépítési helyszínrajz I 08. Útépítési helyszínrajz II. 09. Hossz- szelvény I. 10. Hossz-szelvény II. 11. Keresztszelvények 12. Mintakeresztszelvények 13. Költségvetési kiírás F1. Forgalomkorlátozási helyszínrajz F2. Végleges forgalomtechnikai helyszínrajz

2 SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax.: , mobil: , Tárgy : Budapest, XVI. ker. Ilona utca (Csömöri út - Rákosi út között) burkolat felújítás. Engedélyezési és kiviteli terv. Tervszám : U-7/2010 Tervező : Szekeres László Iratszám: 02 TERVEZŐI NYILATKOZAT A vonatkozó rendeleteknek megfelelően alulírott Szekeres László kijelentem,hogy - a tárgyi dokumentáció tervezése során az érdekelt közmüvekkel egyeztettem. - az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az országos és ágazati szabványok és műszaki előírások követelményeinek. - megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek szabályok, műszaki előírások követelményeinek. A terv készítése során főleg a Közutak tervezése" c. ÚT /2004. sz. útügyi műszaki előírásban szereplő műszaki megoldásokat és követelményeket, illetve Az utak forgalom szabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről" szóló 20/1984.(XII.21.)KM sz. rendelet előírásait alkalmaztuk. Kijelentem továbbá, hogy : - a tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint - ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák és a fentiek teljesítéséhez szükséges költségtényezőket a dokumentációban számításba vettük. Kijelentem, hogy a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara tagja vagyok (nyilvántartási szám: ) és KE-T Közlekedési építőmérnöki tervező" jogosultsággal rendelkezem. Budapest, június 10. Szekeres László oki. mélyépítő mérnök KÉ-T/

3 SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel/Fax.: , mobil: , Tárgy : Budapest, XVI. ker. Ilona utca (Csömöri út - Rákosi út között) burkolat felújítás. Engedélyezési és kiviteli terv. Tervszám : U-7/2010 Tervező : Szekeres László Iratszám : 03 MŰSZAKI LEÍRÁS ÍJ Előzmények, kiindulási adatok. Jelen tervdokumentáció a Budapest, XVI. kerületi Önkormányzat megbízásából készült és a XVI. kerület Ilona utca (Csömöri út - Rákosi út közötti szakaszának) burkolat felújítási tervét tartalmazza. A megbízás kiterjedt a zárt csatornás vízelvezetés tervezésére is. Ezért a burkolat felújítás tervével egyidejűleg, külön szakági dokumentációkban megterveztük a csapadék csatornát is. Ezáltal a két terv között az összhang biztosított. A csatorna megépíthetőségéhez szükséges volt a párhuzamos ac. anyagú vízvezeték kiváltására is, ezért annak tervét is elkészítettük külön dokumentációban. A három terv együtt kezelendő. A tervezéshez rendelkezésre állt a MÉLYÉPÍTŐ LABOR Kft által készített vizsgálati jelentés a talajviszonyokról és a meglévő aszfalt burkolat állapotáról. A közműadatokat a közmű társaságoktól szereztük be. A közművek nyomvonala az adatok pontatlansága miatt tájékoztató jellegű. A tervezési alaptérképet a fenti adatok birtokában, és a helyszíni geodéziai mérések alapján készítettük el. A terven szereplő magasságok Balti alapszintre vonatkoznak. Kiinduló magasság az Ilona u. 98. sz. ingatlan sarkánál lévő csapadék csatorna befogadó akna, melynek fedlap szintje: 127,91 m Bf. A tervezés során a Megbízóval többször egyeztettünk. 2.1 A meglévő állapot ismertetése A tervezett utca Rákosszentmihály régi, patinás, családi házas beépítésű területe. A Béla u. - Rákosi út között, a páratlan oldalon a Pálffy tér parkosított területe van. Az utca szélessége 11,30-11,70 m között változik. Ezen belül a tervezési szakaszon kétoldali lejtésű, kiemelt szegélyes, rossz állapotú aszfaltút van. Az út szélessége jellemzően 7,0 m, a Béla u. és a Rákosi út közötti szakaszon 7,0-7,40 m között változik. Az úttest középső része

4 2 alatt 030 PVC szennyvíz csatorna van, attól a páratlan oldal felé NA 100 ac. vízvezeték, a páros oldal felé NA PE gázvezeték van. A zöldsávban, illetve a járdák alatt helyenkér/ elektromos és telefon kábelek vannak. A kiemelt szegély hasított kőből épült és nagyrészt jó állapotú. A gépkoco útcsatlakozásai nagyrészt 2-3 sor nagykockakőből épültek. A páros oldalon a felhajtok közvetlenül a változó állapotú betonjárdához csatlakoznak. A páratlan oldalon az út széle és az aszfaltjárda között kb. 1,30 m széles zöldsáv van fasorral. A járda és az út széle között változó minőségű és burkolatú gépkocsi bejárók vannak. A Pálffy tér mellett nincs járda, helyette az út mellett sövény van. Mindkét oldalon a járdában, a kerítés mellett légvezeték tartó oszlopsor van. A csapadékvíz elvezetés megoldatlan, a Rákosi út csatlakozásánál szikkasztó aknába kötött víznyelők vannak, utána pedig a víz 600 m hosszon szegély mellett folyik le a Csömöri útig. A meglévő út magassági vonalvezetése egyenletes lejtésű (0,50-0,70 %) a Csömöri út felé. A csatlakozó utcák egy része aszfaltút (Szent Imre u. nyugati ága, Szent Korona u.), a Szent Imre u. keleti ága és a Béla u. földút. A Csömöri út és a Rákosi utak forgalmas tömegközlekedési utak. Ezeket a tervezés nem érinti, mert közelmúltbeli felújításuk során az Ilona u. csatlakozása kiépült. Az FCSM adatok szerint önálló csatorna bekötés nélküli ingatlanok: Ilona u. 58., 62., 71., 87., 95/b és a Pálffy tér 10. A Gázművek adatszolgáltatása szerint a 98. és az 50. sz. ingatlannak nincs gá7jiejcntgsei_ A Vízművek adatai szerint a 69., 83., 78/b, és 95/a ingatlannak nincs önálló vízbekötése. Az építés alatt álló házak közműbekötéseit az útépítés előtt kell megépíteni. A tervezéshez az Önkormányzat talaj- és burkolatfúrásokra alapozott szakvéleményt készíttetett júniusában a MÉLYÉPÍTŐ LABOR Kft-vel. A 3 db fúrásban a felső 20 cm vastag humuszos homok réteg alatt 0,60-1,0 m mélységig kavicsos, iszapos homok feltöltés van. Alatta 2,50-3,0 m mélységig homok, vagy iszapos, agyagos, kavicsos homok van. A fúrásokban talajvíz nem jelentkezett. A legmélyebb részen lévő fúrás (Csömöri útnál) 1,0 m mélységben elakadt, ezért nem ad megbízható adatot. A becsült maximális talajvízszintet a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat (1988): Budapest építéshidrológiai atlasza a Csömöri útnál 126,0 m Bf. szinten adja meg, ami kb. 2,0 m mélységnek felel meg. A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Kft. által készített fúrások szerint a meglévő burkolat vastagsága: sz. előtt tengelyben (csat. nyomvonal) 4,3 cm aszfalt (AB-12), alatta Ckt sovány beton sz. előtt tengelyben (csat. nyomvonal) 4,4 cm aszfalt (AB-12), alatta Ckt sovány beton sz. előtt (eredeti pályaszerkezetben) 2,7 cm aszfalt AB-12), alatta 9,9 cm aszfalt kötőréteg sz. előtt (eredeti pályaszerkezetben) 4,2 cm aszfalt AB-12), alatta 9,0 cm aszfalt kötőréteg 3. Tervezett burkolat felújítás és járulékos munkái 3.1. Vízszintes és magassági vonalvezetés A tervezett út az ÚT Közutak tervezése" c. műszaki előírás szerint a B. VI. d. C. tervezési osztályba került besorolásra: Tervezési sebesség. Vt =30 km/h A geodéziai mérések alapján elkészített utcakeresztszelvények és a hossz-szelvény alapján alakítottuk ki a tervezett burkolat felújítás vízszintes és magassági vonalvezetését. Az Önkormányzat megbízásának megfelelően a burkolat felújítással egyidejűleg a CS-2/2010 sz. dokumentációban zárt csapadék csatornás vízelvezetést terveztünk víznyelőkkel. Az útterv a csatorna tervekkel együtt kezelendő. Egyébként az utca meglévő

5 keresztmetszeti elrendezését megtartottuk, az utat kétoldali eséssel terveztük a kiemelt szegély és a víznyelők felé. A jó állapotú kiemelt szegélyt megtartottuk, csak a tönkrement, sérült szakaszok átépítését terveztük. A Csömöri út - Szent Imre u. közötti szakaszon tervezett oldalbeömlős víznyelőknél a meglévő szegélyt át kell építeni 13 cm magasra és csatlakoztatni kell a víznyelőhöz. A meglévő kiemelt szegélyt teljes hosszon vízzáró habarccsal ki kell fugázni. A Csömöri út és a Rákosi út felújítása során a főút telekhatáráig (kerítés vonal) a burkolatot felújították, ezért az Ilona u. burkolat felújításának terve a csatlakozó főutakat nem érinti. Az Ilona u. burkolat felújításának tervezésekor figyelembe vettük a meglévő burkolat nagyon rossz állapotát és vastagságát. Ezért a teljes aszfalt réteg (3,0-4,50 cm) lemarása után 8 cm vastag 2 rétegű aszfalt burkolat építését terveztük úgy, hogy a kopóréteg a meglévő aszfalt kötőrétegre, vagy CKt burkolat alapra kerül. így a meglévő burkolatnál összességében vastagabb útburkolat lesz és a régi útalap is megmarad. A vélhetően közműhelyreállítások miatt helyenként meglévő aszfaltréteg süllyedések helyi útalap hibákra utalnak. Ezeken a helyeken a rossz minőségű útalapot el kell bontani és helyre kell állítani. A meglévő sebesség csillapító küszöböket el kell bontani és a megfelelő szinten újra kell építeni az új burkolatszint felett 8 cm magasságban. A Szent Imre utcánál csatlakozni kell a meglévő új aszfalt burkolathoz és a kereszteződésben 8 cm magas csomóponti szintemelést kell építeni. A járda csatlakozásoknál a kiemelt szegélyt 2 cm-re lékeli süllyeszteni és a 0,40 m széles, vörös színű vakvezető bordákat be kell építeni a járdába. A Szent Korona utcánál a meglévő csomóponti szintemelést magasságilag át kell építeni és a járdacsatlakozásokba a vakvezető bordákat be kell építeni. A Béla utcánál a burkolatot a csatlakozó ív végéig terveztük. A járda csatlakozásoknál a kiemelt szegélyt 2 cm-re lékeli süllyeszteni és a vakvezető bordákat be kell építeni a járdába. A kereszteződésben 8 cm magas csomóponti szintemelést kell építeni. A Rákosi útnál a járdacsatlakozásoknál és a terelőszigeten a járda vonalában a kiemelt szegélyt 2 cm-re le kell süllyeszteni és a vakvezető bordákat be kell építeni. A 63. sz. ingatlan előtt lévő sebesség csillapító küszöböt meg kell szüntetni. A csatlakozó utcák aszfalt burkolatához előmarás után szintben kell csatlakozni. A hiányzó közmű bekötéseket a burkolat felújítás előtt meg kell építeni. A kivitelezés idejére a közmű üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni. A közművek felszíni szerelvényeinek közelében csak kézi földmunka végezhető. Az útépítéskor a csatorna aknákat és egyéb közmű szerelvényeket, elzárókat, csapszekrényeket, aknákat (víz, gáz, telefon) szintbe kell helyezni, azokat eltakarni nem szabad (szikkasztó teknőben is). A közmű üzemeltetők nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani ill. végre kell hajtani. A nyilatkozatok a dokumentáció részét képezik, ezeket a kivitelezőnek át kell adni. A meglévő, rossz minőségű gépkocsi behajtókat el kell bontani és helyettük újakat kell építeni. Az ingatlanokhoz a meglévő kapukkal szemben min. 3,0 m széles, vagy ha annál szélesebb, akkor a meglévő kapuval, régi behajtóval, vagy burkolt leállóhellyel azonos szélességű gépkocsi behajtót terveztünk. A gépkocsi behajtókat a meglévő kapukkal tengely azonosan kell építeni. A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a behajtók helyét a tulajdonosokkal újra egyeztetni, valamint az ingatlanokról állapot felvételt készíteni és azokat dokumentálni. A gépkocsi behajtók a páratlan oldalon a meglévő járda széléhez csatlakoznak. Az útburkolathoz 2-3 sor nagykockakőből épített rámpával kell csatlakozni és a kiemelt útszegélyt a behajtó szélénél a felhajtó rámpa végéig ívesen be kell fordítani. A gépkocsi

6 4 behajtókat a járda széléig kétoldali süllyesztett szegéllyel terveztük. A gépkocsi behajtók kialakítását részletterven adtuk meg Útpályaszerkezet Tervezési élettartam : 10 év. A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Kft által készített talaj- és burkolat fúrási eredmények ismeretében és a megbízó által megadott pályaszerkezet figyelembe vételével alakítottuk ki a burkolat felújítás rétegrendjét. A talajmechanikai szakvéleményt a kivitelezőnek át kell adni. A gépkocsi behajtók és a járdacsatlakozások átépítésénél a földmű felső rétegét Trg=90% tömörségi fokra kell tömöríteni, ahol ez nem lehetséges ott talajcserére van szükség. A szemcsés jó minőségű talajjavító és védőréteget Trg=95%-ra kell tömöríteni. A tömörséget és a teherbírást a munkavégzés során ellenőrizni és jegyzőkönyvezni kell. A pályaszerkezet méretezésénél figyelembe vettük az ÚT , , és sz. útügyi műszaki előírások követelményeit is. Az utca elhelyezkedését, távlati forgalmi jelentőségét és kapcsolatait megvizsgálva, a megbízóval egyeztetve, az alábbi útpályaszerkezetet terveztük: Tervezett burkolat felújítás rétegrendje A meglévő 3-4,50 cm aszfalt kopóréteg lemarásaután - 4 cm AC-11 jelű kopó aszfalt réteg - 4 cm AC-11 jelű kötő aszfalt réteg - 0,80 kg/m2 bitumen permetezés a meglévő útalapra - meglévő útalap javítás szükség szerint. Közműépítések nyomvonalán szükséges lehet a rossz állapotú, megsüllyedt útalap átépítése, esetleg néhány centiméter AC-11 kötő kiegyenlítő réteg terítése a meglévő útalapra. Aszfalt gépkocsi behajtók: - 4 cm AC-8 kopó aszfalt réteg - 15 cm C12/15-24/FN beton - 15 cm homokos kavics ágyazat Trg = 95%-ra tömörítve. Járdaburkolatok átépítése az útcsatlakozásoknál Kétoldali C12/15-24/FN min. betonba rakott kerti szegély között: - 3 cm öntött aszfalt -12 cm C12/15-24/FN betonalap -15 cm homokos kavics A süllyesztett behajtó szegélyt és a kiemelt szegélyt a helyszínen elbontott és deponált, vagy a régivel azonos jellegű új hasított kőből, a járdaszegélyt pedig 5x20x100 cm méretű beton kerti szegélykőből kell megépíteni C12/15-32/FN min. beton alapgerendán és megtámasztással, cementhabarccsal hézagolva.

7 Vízelvezetés A burkolat felületéről a csapadékvizet a CS-2/2010 tervszámon tervezett csapadékcsatornába kell bevezetni víznyelő aknákon keresztül. A csatornába kötött víznyelők építését szintén a csatorna terv tartalmazza. Az útburkolat oldalesése 2,5% (igazodva a meglévő burkolathoz) a kétoldali kiemelt felé, ami mellé terveztük a víznyelőket. A Csömöri út - Szent Imre u. közötti szakaszon a páratlan oldalon oldalbeömlős víznyelőket terveztünk a szegélyen kívül, mert a közműelrendezés miatt a megfelelő védőtávolság betartásával a burkolat szélében nem lehetett elhelyezni. A többi szakaszon a burkolatba, a szegély mellé elfordítható alsó elemes, kör keresztmetszetű víznyelőket terveztünk, mert ezek falvastagsága csak 5 cm és így egészen a szegély mellé lehet építeni őket. A víznyelőket a hossz-szelvényen megadott magasságoknak megfelelő szintbe kell helyezni. A kiemelt szegély és a víznyelőrács rács széle közötti aszfaltsávot 5% lejtéssel a víznyelő felé kell kialakítani Forgalomtechnika Végleges forgalmi rend A tervezési szakaszon a forgalmi rend nem változik meg. Az elsőbbséget szabályozó táblák és a korlátozott sebességű övezetet jelölő táblák ki vannak helyezve és megmaradnak. A Szent Imre u., Szent Korona u. és a Béla u. kereszteződésében a jobb kéz szabály megmarad. A tervezett utca szakasz korlátozott sebességű övezetbe tartozik. (Övezethatár a Csömöri út és a Rákosi út). Az útkereszteződésekbe 8 cm magas csomóponti szintemelést terveztünk. A Csömöri útnál és a Rákosi út közelében a meglévő sebesség csillapító küszöb megmarad, csak átépítésre kerül. A sebesség csillapító küszöbök és csomóponti szintemelések helyét és kialakítását az Önkormányzattal egyeztettük. Azokat úgy kell megépíteni, hogy mellettük az útburkolat szélén, a kiemelt szegély mellett a csapadékvíz akadálytalanul elfolyjon. A szintemelés téglatest alakú térkő burkolattal épül. A küszöb hossza 5,0 m, mindkét végén süllyesztett szegély zárja le. A sebesség csillapító küszöb és a csomóponti szintemelés 8 cm-re emelkedik ki az útpályából, melyet a forgalom irányában 1,0-1,0 m hosszon 1:12,5 hajlású rámpával alakítottunk ki, R=10 m-es magassági lekerekítéssel. A burkolatszint emelést a kiemelt szegély felé oldalirányban 0,50 m hosszon kell megépíteni. A Csömöri úti csomópontban, az Elsőbbségadás kötelező" táblánál meglévő felfestést újra kell festeni fehér színű thermoplasztik anyaggal. A végleges forgalmi rendet az F2 jelű forgalomtechnikai helyszínrajzokon ábrázoltuk. Építés alatti forgalom korlátozás A burkolat felújítás során szegélyépítést, kapubehajtó javítást, burkolat marást és útalap javítást, víznyelőrácsok, aknafedlapok és egyéb közműszerelvények szintbehelyezését, sebesség csökkentő küszöbök építését és két réteg aszfaltozást végeznek. A burkolat

8 6 felújításhoz kapcsolódik még járdacsatlakozások átépítése is. Az útépítéssel egyidejűleg (közvetlenül előtte) megépül a csapadékcsatorna a víznyelőkkel és a szükséges vízvezeték kiváltás is. Ezért az építést teljes szélességű útlezárás mellett több ütemben lehet végrehajtani. A csomóponti szintemelések építése miatt az útkeresztezéseknél is teljes szélességű lezárást terveztünk. Az útlezárást 4 ütemre bontottuk. Az ütemek szakaszhatárát a keresztutcáknál jelöltük ki. Az ütemek határán minden irányból behajtani tilos jelzőtáblákat és sávos útelzáró táblákat kell kihelyezni. Egyszerre csak egy ütem építhető. A közúton folyó munkára veszélyt jelző táblákkal kell a figyelmet felhívni, melyeket a szakaszhatártól, ül. a csomóponttól 50,0 m távolságban kell elhelyezni. A kivitelezés idejére az FI jelű forgalomkorlátozási helyszínrajzokon feltüntetett helyekre a szabványos KRESZ táblákat és egyéb tartozékokat el kell helyezni, a munkaterületet el kell korlátozni, és az elkorlátozást villogó sárga fényű lámpákkal kell jelezni. Az elkorlátozásokat éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett ki kell világítani. A kivitelezés ideje alatt a gyalogos forgalmat a meglévő járdán biztosítani kell. A tervezett építésről a területileg illetékes mentőket és tűzoltókat tájékoztatni kell. A munkák megkezdéséről a közmű üzemeltetőket és az érintett lakosságot tájékoztatni kell. 4. Tűzvédelem, munkavédelem A tervet az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírások figyelembe vételével készítettem el. A kivitelezés idejére vonatkozó részletes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat az időjárási és helyi körülmények, valamint a kivitelezési felszereltség alapján a tervdokumentációban részletezett tervezői előírásokon és a vonatkozó állami előírásokon túlmenően esetenként mindig a felelős műszaki vezetőnek kell meghatározni és betartásukról gondoskodni. Balesetvédelmi szempontból kiemelten kell kezelni a munkaterület elkorlátozását, éjszakai jelzőfénnyel való ellátását, és a gyalogos közlekedés biztonságos fenntartását. A munkába vett területen lévő közművek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni. Budapest, június 10. Szekeres László oki. mélyépítő mérnök (Eng. sz.: KÉ-T/ és VZ-T/ )

Gyula Város Munkácsy utca Megyeház utca Munkácsy utca 5 sz. között

Gyula Város Munkácsy utca Megyeház utca Munkácsy utca 5 sz. között Megyeház utca 5 sz. között 1./8 A L Á Í R Ó L A P Megyeház utca 5 sz. között Tóth Gábor tervező... 2./8 TARTALOMJEGYZÉK Megyeház utca 5 sz. között I. Iratok Címlap 1/8 Aláírólap 2/8 Tartalomjegyzék 3/8

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ 0357 ÉS 0348 KÜLTERÜLETI UTAK ÚTEFLÚJÍTÁSA. Műszaki leírás

ÚJFEHÉRTÓ 0357 ÉS 0348 KÜLTERÜLETI UTAK ÚTEFLÚJÍTÁSA. Műszaki leírás Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 17. Tel/fax: +36-42-784-485 +36-30-743-0130 E-mail: iroda@aquak-kft.hu Műszaki leírás Megrendelő: Újfehértó Város Önkormányzata 4244 Újfehértó, Szent István út 10.

Részletesebben

TERV- ÉS IRATJEGYZÉK

TERV- ÉS IRATJEGYZÉK SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163. Budapest, XVI. Fuvallat u. 51. Tel/fax: 403-1291, mobil: 06-20-3685057, e-mail: szekereslaszlo@freemail.hu Tárgy: Budapest, XVI. ker. Ilona utca (Csömöri út - Rákosi

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő LISZT FERENC UTCA 3. SZ. ELŐTTI LÉPCSŐ TERVSZÁM: 719/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM,

Részletesebben

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt:

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt: Terv megnevezése: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató Kft. Tervszám: T-01/2015 Kiskőrös-Kalocsa 153 sz. vasútvonal 98+13 vkm, 5309 sz. út 0+893 km terelőút kiépítésének engedélyezési terve és a vasúti átjáró

Részletesebben

Péterhegyi lakópark külsı útcsatlakozás eng. terv Budapest XI., Hrsz.: 556/21

Péterhegyi lakópark külsı útcsatlakozás eng. terv Budapest XI., Hrsz.: 556/21 WETTSTEIN & TÁRSA TERVEZİ ÉS SZOLG ÁL TATÓ BE TÉ TI T ÁR S AS ÁG 1061 BUDAPEST VI., ANDRÁSSY ÚT 34. T.: +361 331 4631 Mobil: +3630 996 59 14 E-mail: wettsteinbt@gmail.com Tsz.: W-63/17 Péterhegyi lakópark

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT ISKOLA UTCA CSATLAKOZÁSÁBAN ÁTERESZ MEGHOSSZABBÍTÁS TERVE TERVSZÁM: 718/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. ENGEDÉLYEZÉSI TERV Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. Építtető: TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2461 Tárnok Dózsa György út 150. Tervező: PALÁDI

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. A Budapest XXII. kerület, Anna utca parkolóépítés tervéhez. 1. Előzmények:

MŰSZAKI LEÍRÁS. A Budapest XXII. kerület, Anna utca parkolóépítés tervéhez. 1. Előzmények: 1 MŰSZAKI LEÍRÁS A Budapest XXII. kerület, Anna utca parkolóépítés tervéhez 1. Előzmények: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata az Anna utcában várakozóhelyeket kíván létesíteni, ezért

Részletesebben

GEOplaner KFT Veszprém, 2015.04. 8200 Veszprém, József Attila u. 40.

GEOplaner KFT Veszprém, 2015.04. 8200 Veszprém, József Attila u. 40. TERVJEGYZÉK PÉTFÜRDŐ, ÁLLOMÁS UTCA FELÚJÍTÁS ÚTÉPÍTÉSI TERVE Tsz: 717/15 Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Műszaki leírás Közműnyilatkozatok Tervlapok U-1 Átnézeti helyszínrajz U-2. Részletes helyszínrajz

Részletesebben

Tsz: SZENTENDRE Acél utca Burkolat felújítás Útépítés - Egyesített engedélyezési és kiviteli terv. MŰSZAKI LEÍRÁS

Tsz: SZENTENDRE Acél utca Burkolat felújítás Útépítés - Egyesített engedélyezési és kiviteli terv. MŰSZAKI LEÍRÁS Tsz: 175-044-9 SZENTENDRE Acél utca Burkolat felújítás Útépítés - Egyesített engedélyezési és kiviteli terv. MŰSZAKI LEÍRÁS Szakági tervező: Irat- és tervjegyzék: Visnyei Ilona okl. építőmérnök, vezető

Részletesebben

Tiszaújváros, út-járda kapcsolatok akadálymentesítésének kiviteli terve RTP-3/2015

Tiszaújváros, út-járda kapcsolatok akadálymentesítésének kiviteli terve RTP-3/2015 Tiszaújváros, út-járda kapcsolatok akadálymentesítésének kiviteli terve Tervezte: RT-PLAN Kft. 3519 Miskolc Iglói u. 3. 1/1. Tel: (46)450-527 (70) 317-2112 Email:reko@rt-plan.com Tervszám: RTP-3/2015 www.rt-plan.com

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat. (1163 Budapest XVI. Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületi útépítések tervezése 19.

Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat. (1163 Budapest XVI. Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületi útépítések tervezése 19. Megrendeld és építtető: Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat (1163 Budapest XVI. Havashalom utca 43.) Főcím: Budapest XVI. kerületi útépítések tervezése 19. Tervező: ÚT-, VASÚTTERVEZŐ ZRT. Tervszám:

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, SZIKLAY JÁNOS UTCA. Munkaszám: 877/3-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, SZIKLAY JÁNOS UTCA. Munkaszám: 877/3-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Munkaszám: 877/3-08 A V E S Z P R É M, SZIKLAY JÁNOS UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK

Részletesebben

Tsz: SZENTENDRE Pásztor utca Burkolat felújítás Útépítés - Egyesített engedélyezési és kiviteli terv. MŰSZAKI LEÍRÁS

Tsz: SZENTENDRE Pásztor utca Burkolat felújítás Útépítés - Egyesített engedélyezési és kiviteli terv. MŰSZAKI LEÍRÁS Tsz: 175-044-9 SZENTENDRE Pásztor utca Burkolat felújítás Útépítés - Egyesített engedélyezési és kiviteli terv. MŰSZAKI LEÍRÁS (Forrás: Google Maps) Szakági tervező: Visnyei Ilona okl. építőmérnök, vezető

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS VÁRPALOTA, MARX KÁROLY UTCA PÉTI ÚT - BÉKE UTCA KÖZTI SZAKASZ FELÚJÍTÁSI TERVE

MŰSZAKI LEÍRÁS VÁRPALOTA, MARX KÁROLY UTCA PÉTI ÚT - BÉKE UTCA KÖZTI SZAKASZ FELÚJÍTÁSI TERVE MŰSZAKI LEÍRÁS VÁRPALOTA, MARX KÁROLY UTCA PÉTI ÚT - BÉKE UTCA KÖZTI SZAKASZ FELÚJÍTÁSI TERVE 1. ELŐZMÉNYEK Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.) megbízásából a Geoplaner

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Üllő, Árvácska utca burkolatfelújítás kiviteli terve

MŰSZAKI LEÍRÁS. Üllő, Árvácska utca burkolatfelújítás kiviteli terve 1 MŰSZAKI LEÍRÁS Üllő, Árvácska utca burkolatfelújítás kiviteli terve 1. Előzmények: Üllő Város Önkormányzata az Árvácska utcában burkolatrekonstrukciót és útpálya szélesítést kíván végezni. A felújítás

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, ESZTER H Á Z Y ANTAL UTCA. Munkaszám: 877/2-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, ESZTER H Á Z Y ANTAL UTCA. Munkaszám: 877/2-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS A V E S Z P R É M, ESZTER H Á Z Y ANTAL UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK ÉS PÁLYASZERKEZETÉNEK

Részletesebben

GEOplaner TERVJEGYZÉK SIÓFOK-TÖREKI, DIÓFÁS ÚTI BURKOLT PADKA ÚTÉPÍTÉSI TERVE. Tsz: 645/14

GEOplaner TERVJEGYZÉK SIÓFOK-TÖREKI, DIÓFÁS ÚTI BURKOLT PADKA ÚTÉPÍTÉSI TERVE. Tsz: 645/14 TERVJEGYZÉK Tsz: 645/14 Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Műszaki leírás Közműnyilatkozatok Tervlapok U-1 Átnézeti helyszínrajz U-2 Részletes helyszínrajz 1:500 U-3 Hossz-szelvény 1:1000/100 U-4 Mintakeresztszelvény

Részletesebben

Műszaki leírás. Budapest XI. kerület, Rétkerülő utca útépítési és forgalomtechnikai engedélyezési és kiviteli terve

Műszaki leírás. Budapest XI. kerület, Rétkerülő utca útépítési és forgalomtechnikai engedélyezési és kiviteli terve Tsz.: 17-032 változat: 1 Műszaki leírás Budapest XI. kerület, Rétkerülő utca útépítési és forgalomtechnikai engedélyezési és kiviteli terve ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV Útépítés, vízépítés és forgalomtechnika

Részletesebben

KÖLTSÉGBECSLÉS NAGYKOVÁCSI, RÁKÓCZI UTCA ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Megnevezés Egység Egységár

KÖLTSÉGBECSLÉS NAGYKOVÁCSI, RÁKÓCZI UTCA ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Megnevezés Egység Egységár KÖLTSÉGBECSLÉS NAGYKOVÁCSI, RÁKÓCZI UTCA ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV Megnevezés Egység Egységár Bontási munkák, terület előkészítés Kiemelt szegély bontása 350 m 2 500 Döntött szegély

Részletesebben

Útépítés - Egyesített engedélyezési és kiviteli terv. MŰSZAKI LEÍRÁS

Útépítés - Egyesített engedélyezési és kiviteli terv. MŰSZAKI LEÍRÁS Tsz: 175-044-9 SZENTENDRE Cseresznyés út a Tátika u Lepke u között Burkolat felújítás Útépítés - Egyesített engedélyezési és kiviteli terv. MŰSZAKI LEÍRÁS Szakági tervező: Visnyei Ilona okl. építőmérnök,

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/ ; Tel/Fax: 34/

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/ ; Tel/Fax: 34/ Tartalomjegyzék Tatabányai Törvényszék belső udvar út és burkolatépítési kiviteli terve UK 001. UK 002. UK 003. UK 004. UK 005. UK 006. UK 007. UK 008. UK 008/A. Műszaki leírás Átnézeti helyszínrajz Helyszínrajz

Részletesebben

KILATERKER KFT 9163 Fehértó Tó utca 23.

KILATERKER KFT 9163 Fehértó Tó utca 23. KILATERKER KFT 9163 Fehértó Tó utca 23. Telefon: 06702568645 Munkaszám: OF-P-BpNy-18-006 Tervezési feladat: Lébény - Kimle 1612+38 sz. útátjárónál (8417. sz. ök. út 35+646 kmsz.) vágány átépítés ideiglenes

Részletesebben

Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között TOP GM

Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között TOP GM Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00016 Kedvezményezett: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. A projekt megvalósítási időszaka: 2017.06.01.

Részletesebben

okl. építőmérnök, vezető tervező KÉ Budapest, szeptember 29.

okl. építőmérnök, vezető tervező KÉ Budapest, szeptember 29. Tsz: 175-044-9 SZENTENDRE Várkonyi Zoltán utca, Berek utca, Tyúkos dűlő Burkolat felújítás Útépítés - Egyesített engedélyezési és kiviteli terv. MŰSZAKI LEÍRÁS Szakági tervező: Irat- és tervjegyzék: Visnyei

Részletesebben

Műszaki leírás. Budapest XI. kerület, Kányakapu utca (Madárhegyi út - Fatörzs utca közötti szakasz) útépítési és forgalomtechnikai terve

Műszaki leírás. Budapest XI. kerület, Kányakapu utca (Madárhegyi út - Fatörzs utca közötti szakasz) útépítési és forgalomtechnikai terve Tsz.: 17-031 változat: 1 Műszaki leírás Budapest XI. kerület, Kányakapu utca (Madárhegyi út - Fatörzs utca közötti szakasz) útépítési és forgalomtechnikai terve ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV Útépítés,

Részletesebben

E l ő l a p a Fertőrákos, járdaburkolat felújítás engedélyezési tervéhez

E l ő l a p a Fertőrákos, járdaburkolat felújítás engedélyezési tervéhez Tervszám: F-16-48 E l ő l a p a Fertőrákos, járdaburkolat felújítás engedélyezési tervéhez Freiler László okl. közlekedési építőmérnök ügyvezető és tervező KÉ-k/08-0455 Fehér Csaba okl. építőmérnök tervező

Részletesebben

Műszaki leírás. Budapest XI. kerület, Csonttollú utca útépítési és forgalomtechnikai terve

Műszaki leírás. Budapest XI. kerület, Csonttollú utca útépítési és forgalomtechnikai terve Tsz.: 17-033 változat: 1 Műszaki leírás Budapest XI. kerület, Csonttollú utca útépítési és forgalomtechnikai terve ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV Útépítés, vízépítés és forgalomtechnika 1/9 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ, HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ELŐTTI LÉPCSŐ ÁTÉPÍTÉS TERVE

PÉTFÜRDŐ, HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ELŐTTI LÉPCSŐ ÁTÉPÍTÉS TERVE TERVJEGYZÉK PÉTFÜRDŐ, HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Tsz: 721/15 Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Műszaki leírás Költségvetési kiírás Tervlapok L-1 Átnézeti helyszínrajz L-2 Részletes helyszínrajz 1:100

Részletesebben

K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S

K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S GÁT-JA BT. Nyíregyháza, Ószőlő u. 116. K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S Készült: Csengersima Község Önkormányzat Csengersima, Kossuth u. 60., a Csengersima külterületén a Hrsz: 0138/88 alatt meglévő

Részletesebben

6. 5. szakasz Összsen (Nettó): ÁFA 27% Összesen (Bruttó):

6. 5. szakasz Összsen (Nettó): ÁFA 27% Összesen (Bruttó): NÓ 6 Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség Anyag+Díj Összesen. / szakasz 0 0 0. / szakasz 0 0 0.. szakasz 0 0 0.. szakasz 0 0 0.. szakasz 0 0 0 6.. szakasz 0 0 0 Összsen (Nettó): ÁFA 7% Összesen (Bruttó):

Részletesebben

www.rt-plan.com Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca járdafelújítás kiviteli terve RTP-1/2015

www.rt-plan.com Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca járdafelújítás kiviteli terve RTP-1/2015 Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca járdafelújítás kiviteli terve Tervezte: RT-PLAN Kft. 3519 Miskolc Iglói u. 3. 1/1. Tel: (46)450-527 (70) 317-2112 Email:reko@rt-plan.com Tervszám: RTP-1/2015 www.rt-plan.com

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS VÁRPALOTA, BUDAI NAGY ANTAL UTCA FELÚJÍTÁSÁNAK ÚTÉPÍTÉSI TERVE

MŰSZAKI LEÍRÁS VÁRPALOTA, BUDAI NAGY ANTAL UTCA FELÚJÍTÁSÁNAK ÚTÉPÍTÉSI TERVE MŰSZAKI LEÍRÁS VÁRPALOTA, BUDAI NAGY ANTAL UTCA FELÚJÍTÁSÁNAK ÚTÉPÍTÉSI TERVE 1. ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉS TÁRGYA Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.) megbízásából a GEOplaner

Részletesebben

Balla Ottó egyéni vállalkozó 4030 Debrecen, Dobverő utca 12. tel.:

Balla Ottó egyéni vállalkozó 4030 Debrecen, Dobverő utca 12. tel.: egyéni vállalkozó b.ballaotto@gmail.com tel.: 06-30-69-045-79 Megrendelő: Terv megnevezése: Terv típus: KIVITELI TERV TARTALOMJEGYZÉK Terviratok : - Tartalomjegyzék - Tervezői nyilatkozatok - Műszaki leírás

Részletesebben

TINNYE. Honfoglalás utca (hrsz: 755) közterületen bekövetkezett vis maior jellegű útkárosodások helyreállítása. Vis maior helyreállítás kiviteli terve

TINNYE. Honfoglalás utca (hrsz: 755) közterületen bekövetkezett vis maior jellegű útkárosodások helyreállítása. Vis maior helyreállítás kiviteli terve EBR42 azonosító 341 449 Székhely: 2084 Pilisszentiván, Klapka utca 1. B. ép. C. lph. 1/3. E-mail: info@szoketerv.hu; Adószám: 11798253-2-13 Bankszámlaszám: 12020854-01508827-00100004 Msz: 64/2017 TINNYE

Részletesebben

Műszaki leírás. Budapest XI. kerület, Budaörsi út-beregszász út csomópont átépítés útépítési és forgalomtechnikai engedélyezési és kiviteli terve

Műszaki leírás. Budapest XI. kerület, Budaörsi út-beregszász út csomópont átépítés útépítési és forgalomtechnikai engedélyezési és kiviteli terve tervszám: 17-040-E Műszaki leírás Budapest XI. kerület, Budaörsi út-beregszász út csomópont átépítés útépítési és forgalomtechnikai engedélyezési és kiviteli terve ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV Útépítés,

Részletesebben

9.. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

9.. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály ELŐ TERJESZTÉS 9.. A Városgazdálkodási és

Részletesebben

Földes 1954, 1962, 1817 hrsz-en útépítés és csapadékvíz elvezetés engedélyezési tervdokumentációja

Földes 1954, 1962, 1817 hrsz-en útépítés és csapadékvíz elvezetés engedélyezési tervdokumentációja Földes 1954, 1962, 1817 hrsz-en útépítés és csapadékvíz elvezetés engedélyezési tervdokumentációja Nyíregyháza, 2016. március hó P V-OZSI Tanácsadó Szolgáltató Kft 4400 Nyíregyháza Ószőlő u.105. fsz/2.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚTI KAPUBEHAJTÓK ÚTÉPÍTÉSI TERVE

PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚTI KAPUBEHAJTÓK ÚTÉPÍTÉSI TERVE TERVJEGYZÉK PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚTI KAPUBEHAJTÓK ÚTÉPÍTÉSI TERVE Tsz: 652/14 Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Műszaki leírás Közműegyeztetések E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. E.ON Észak-dunántúli

Részletesebben

Bp. XI. Nagyszeben tér (1918/36 hrsz.) Termelői piachoz vízbekötés tervezése KIVITELI TERV

Bp. XI. Nagyszeben tér (1918/36 hrsz.) Termelői piachoz vízbekötés tervezése KIVITELI TERV PELIKÁN Bp. XI. Nagyszeben tér (1918/36 hrsz.) Termelői piachoz vízbekötés tervezése KIVITELI TERV Megbízó: Gazdagréti Összefogás Egyesület Bp. XI. Oltvány árok 41 Ép. B. Tervező: PELIKÁN Bt Tel./fax:

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály sz. napirend ELŐTERJESZTÉS A Városgazdálkodási

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága /l 0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága /l 0 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága /l 0 Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály '..ftt?.sz. napirend ELŐTERJESZTÉS A

Részletesebben

Tájékoztató a projekt előrehaladásáról

Tájékoztató a projekt előrehaladásáról Tájékoztató a projekt előrehaladásáról a 8. Mérfödkő szakmai beszámolója alapján (a 2018. október. 31-ig teljesített műszaki tartalomról) Tárgy: Belterületi kerékpárút építés Jánossomorján tárgyú TOP-3.1.1.-15-GM1-2016-

Részletesebben

Tájékoztató a projekt előrehaladásáról 7. Mérfödkő

Tájékoztató a projekt előrehaladásáról 7. Mérfödkő Tájékoztató a projekt előrehaladásáról 7. Mérfödkő (a 2018. október. 15-ig teljesített műszaki tartalomról) Tárgy: Belterületi kerékpárút építés Jánossomorján tárgyú TOP-3.1.1.-15-GM1-2016- 00015. azonosítószámú

Részletesebben

Tájékoztató a projekt előrehaladásáról 6. Mérfödkő

Tájékoztató a projekt előrehaladásáról 6. Mérfödkő Tájékoztató a projekt előrehaladásáról 6. Mérfödkő (a 2018. október. 05-ig teljesített műszaki tartalomról) Tárgy: Belterületi kerékpárút építés Jánossomorján tárgyú TOP-3.1.1.-15-GM1-2016- 00015. azonosítószámú

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Lekerekítő-ívek: A vízszintes lekerekítő-íveket a Helyszínrajzon feltüntetett módon kell kialakítani.

MŰSZAKI LEÍRÁS. Lekerekítő-ívek: A vízszintes lekerekítő-íveket a Helyszínrajzon feltüntetett módon kell kialakítani. MŰSZAKI LEÍRÁS 1) ELŐZMÉNYEK Szombathely Megye Jogú Város megbízásából feladatunk a Schmidt Múzeum bővítéshez ( Szombathely Hollán Ernő u.2. szám) szükséges belső út területek és meglévő útcsatlakozás

Részletesebben

SALGÓTERV MSZ: 1316 Mérnöki és Környezetvédelmi Kft Salgótarján, Meredek út 3. VI./50. T/F.: (32)

SALGÓTERV MSZ: 1316 Mérnöki és Környezetvédelmi Kft Salgótarján, Meredek út 3. VI./50. T/F.: (32) SALGÓTERV MSZ: 1316 Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. 3100 Salgótarján, Meredek út 3. VI./50. T/F.: (32) 312-054 E-mail: salgoterv@salgoterv.hu KARANCSLAPÚJTŐ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI

Részletesebben

Tsz: SZENTENDRE Pomázi út Burkolat felújítás Útépítés - Egyesített engedélyezési és kiviteli terv. MŰSZAKI LEÍRÁS

Tsz: SZENTENDRE Pomázi út Burkolat felújítás Útépítés - Egyesített engedélyezési és kiviteli terv. MŰSZAKI LEÍRÁS Tsz: 175-044-9 SZENTENDRE Pomázi út Burkolat felújítás Útépítés - Egyesített engedélyezési és kiviteli terv. MŰSZAKI LEÍRÁS (Forrás: Google Maps) Szakági tervező: Visnyei Ilona okl. építőmérnök, vezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 28/2017. (III.2.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 2-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az Erdőhát utca felújítása című

Részletesebben

SALGÓTERV MSZ: 1416 Mérnöki és Környezetvédelmi Kft Salgótarján, Meredek út 3. VI./50. T/F.: (32)

SALGÓTERV MSZ: 1416 Mérnöki és Környezetvédelmi Kft Salgótarján, Meredek út 3. VI./50. T/F.: (32) SALGÓTERV MSZ: 1416 Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. 3100 Salgótarján, Meredek út 3. VI./50. T/F.: (32) 312-054 E-mail: salgoterv@salgoterv.hu KARANCSKESZI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS PÁLYÁZATI TERVE Megrendelő:

Részletesebben

Tájékoztató a projekt előrehaladásáról 5. Mérfödkő

Tájékoztató a projekt előrehaladásáról 5. Mérfödkő Tájékoztató a projekt előrehaladásáról 5. Mérfödkő (a 2018. szeptember. 20-ig teljesített műszaki tartalomról) Tárgy: Belterületi kerékpárút építés Jánossomorján tárgyú TOP-3.1.1.-15-GM1-2016- 00015. azonosítószámú

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Munkaszám: 877/4-08 A V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK ÉS

Részletesebben

MONOR, VÁROSI SPORTCSARNOK KÜLSŐ KŐZÚTI KAPCSOLATAI 2200 MONOR, BALASSI BÁLINT U., (HRSZ.: 5150/64)

MONOR, VÁROSI SPORTCSARNOK KÜLSŐ KŐZÚTI KAPCSOLATAI 2200 MONOR, BALASSI BÁLINT U., (HRSZ.: 5150/64) TÁRGY MONOR, VÁROSI SPORTCSARNOK KÜLSŐ KŐZÚTI KAPCSOLATAI CÍM (HRSZ.) 2200 MONOR, BALASSI BÁLINT U., (HRSZ.: 5150/64) ÉPÍTTETŐ MONORI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS UTCA 78-80. KÉPVISELŐ

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság október 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság október 16-i ülésére Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága /O Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály - 4...S«) sz. napirend ELŐTERJESZTÉS A

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály sz. napirend ELOTERJESZTES A Városgazdálkodási

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓHÁZ BONTÁSA- KÖZPARK LÉTESÍTÉSE

SZOLGÁLTATÓHÁZ BONTÁSA- KÖZPARK LÉTESÍTÉSE SZOLGÁLTATÓHÁZ BONTÁSA- KÖZPARK LÉTESÍTÉSE 1102 Budapest, Kápolna utca 2. Hrsz.: 41464/8 ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁKHOZ (BONTÁS, FAKIVÁGÁS-FAVÉDELEM) Készítette: Dunapark Kft. 2017. október TERVEZŐI NYILATKOZAT

Részletesebben

K I V O N A T. Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 20-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 20-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 10/2018.(III.20.) számú képviselő-testületi határozat A Porpác, Bögöt települések ivóvízminőség javítása tárgyú vízjogi létesítési engedélyezési terv alapján a tervezett munkálatokhoz szükséges tulajdonosi

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 4 Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály sz. napirend ELŐTERJESZTÉS A Városgazdálkodási

Részletesebben

2.1 Meglévő állapot. 2.2 Tervezett állapot

2.1 Meglévő állapot. 2.2 Tervezett állapot 1. ELŐZMÉNYEK Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatalának megbízásából készítjük a Munkácsy Liget burkolatfelújítása és a parkolók létesítése az Öreg temető előtt engedélyezési tervét. A tervezéssel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN ÚTÉPÍTÉS Tóth Kinga 2013. november 28. Miről lesz szó? a tér jelenlegi közlekedése és az infrastruktúra

Részletesebben

Költségvetés-kiírás neve: Import: Nagyhegyszeli_ut_M_PCNB.xml fájlból feltöltve Leírás: TERC/XML import

Költségvetés-kiírás neve: Import: Nagyhegyszeli_ut_M_PCNB.xml fájlból feltöltve Leírás: TERC/XML import TERC-ETALON KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS SZENTES-NAGYHEGY NAGYHEGYSZÉLI ÚT (M) ÚTÉPÍTÉS, ÚTFELÚJÍTÁS, BURKOLATSZÉLESÍTÉS (Kerékpárút nélkül) Készült: a SZENTESTERV 1-2291/M/2009. tervszámú tervdokumentációja alapján

Részletesebben

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ Székesfehérvár, 2000, július 29. Tövisháti András okl. mérnök, okl vízellátás, csatornázás

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS SIÓFOK, BETHLEN GÁBOR UTCA ÉS SZIGLIGET UTCA FELÚJÍTÁS ÚTÉPÍTÉSI TERVÉHEZ

MŰSZAKI LEÍRÁS SIÓFOK, BETHLEN GÁBOR UTCA ÉS SZIGLIGET UTCA FELÚJÍTÁS ÚTÉPÍTÉSI TERVÉHEZ MŰSZAKI LEÍRÁS SIÓFOK, BETHLEN GÁBOR UTCA ÉS SZIGLIGET UTCA FELÚJÍTÁS ÚTÉPÍTÉSI TERVÉHEZ 1. ELŐZMÉNYEK Siófok Város Polgármesteri Hivatala (8600 Siófok, Fő tér 1.) megbízásából a GEOplaner Kft. (8200 Veszprém,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 1 Építmény közvetlen költségei 2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 ÁFA 3 A munka ára (HUF) Page 1 Ssz. FEJEZET ÖSSZESÍTŐ

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT S I Ó F O K 65 SZ. FKL ÚT (HONVÉD UTCA) 80+865.80 KM SZ. KIJELÖLT GYALOGÁTKELŐHELY LÉTESÍTÉS ÚTÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE TERVSZÁM: 745/15 MEGRENDELŐ: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Barcika Centrum Kft. 3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Veresegyház vasútállomás menti P+R parkoló bővítésének terve Engedélyezési terv

MŰSZAKI LEÍRÁS. Veresegyház vasútállomás menti P+R parkoló bővítésének terve Engedélyezési terv 1 MŰSZAKI LEÍRÁS Veresegyház vasútállomás menti P+R parkoló bővítésének terve Engedélyezési terv 1. Előzmények: Veresegyház Város Önkormányzata és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. a Veresegyház vasútállomás

Részletesebben

U-2 Részletes helyszínrajz 1:500. U-3 Hossz-szelvények 1:1000/100. U-4 Mintakeresztszelvények 1:50. U-5 Keresztszelvények 1:100

U-2 Részletes helyszínrajz 1:500. U-3 Hossz-szelvények 1:1000/100. U-4 Mintakeresztszelvények 1:50. U-5 Keresztszelvények 1:100 TERVJEGYZÉK SIÓFOK, HALÁPY JÁNOS UTCA ÚTÉPÍTÉSI TERVE Tsz: 644/14 Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Műszaki leírás Építés alatti forgalomkorlátozási terv Közműnyilatkozatok E.On Dél-dunántúli Áramhálózati

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzata

Nyergesújfalu Város Önkormányzata Nyergesújfalu Város Önkormányzata Árajánlatkérő felhívás 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyergesújfalu Város Önkormányzata, 2536 Nyergesújfalu Kossuth Lajos út 104.-106. Telefon: 33/514-320/212. mellék

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV TSZ: Megbízó: CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV TSZ: Megbízó: CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2064 Csabdi, Szabadság utca 44. H-2903 Komárom, Jászai Mari utca 22/A. Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396 E-mail: safranjvbricoll.hu www.bricoll.hu Megbízó: CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2064 Csabdi, Szabadság utca 44. Tárgy: CSABDI SZABADSÁG

Részletesebben

Msz: 877/1-08 MŰSZAKI LEÍRÁS A VESZPRÉM, BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA, ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

Msz: 877/1-08 MŰSZAKI LEÍRÁS A VESZPRÉM, BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA, ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ MŰSZAKI LEÍRÁS A VESZPRÉM, BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA, ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ Msz: 877/1-08 1. Előzmények Veszprém MJV Önkormányzata által kiírt közbeszerzési eljáráson a Partner Mérnöki Iroda Kft.

Részletesebben

Budapest XI. kerület, Balatoni út Péterhegyi lejtő kopóréteg csere és csomópont korrekció

Budapest XI. kerület, Balatoni út Péterhegyi lejtő kopóréteg csere és csomópont korrekció Budapest XI. kerület, Balatoni út Péterhegyi lejtő kopóréteg csere és csomópont korrekció Útépítési és forgalomtechnikai terv Kiviteli terv Műszaki leírás Tervszám: FT 17010 Készítette: Budapest Közút

Részletesebben

5. sz.főút km szelv-ben KECSKEMÉTI FELÜLJÁRÓ

5. sz.főút km szelv-ben KECSKEMÉTI FELÜLJÁRÓ 10104 Közművezetékek kiváltása m 70,0 0 Közművezetékek kiváltása, áthelyezése, terv szerinti módon, a hatósági üzemeltetői előírásoknak megfelelően teljesen készen. (Pl. elektromos, hírközlő, gáz, víz,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 1 Építmény közvetlen költségei 2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 ÁFA 3 A munka ára (HUF) FEJEZET ÖSSZESÍTŐ Ssz. Fejezet megnevezés Anyagköltség

Részletesebben

TOP SB

TOP SB Tervszám: CKM-024/2017 Geszteréd, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00004 gazdaságfejlesztés helyi piac kialakításával című projekthez kapcsolódó parkoló útépítési és csapadékvíz elvezetési munkáinak kiviteli terve

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő járdák felújítása című projekt

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő járdák felújítása című projekt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő járdák felújítása című projekt Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 2. KÖRNYEZETRENDEZÉS ÚTÉPÍTÉSI TERVE

PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 2. KÖRNYEZETRENDEZÉS ÚTÉPÍTÉSI TERVE TERVJEGYZÉK PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 2. KÖRNYEZETRENDEZÉS ÚTÉPÍTÉSI TERVE Tsz: 616/13 Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Műszaki leírás Közműnyilatkozatok Tervlapok U-1 Átnézeti helyszínrajz U-2 Helyszínrajzok

Részletesebben

ÉPÍTTETŐ: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

ÉPÍTTETŐ: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK EPERFA UTCA CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÉPÍTTETŐ: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TERVEZŐ: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM, JÓZSEF ATTILA UTCA 40. TSZ.: 647/14 2014. JÚLIUS

Részletesebben

Méret-mennyiség kimutatás

Méret-mennyiség kimutatás A munka leírása: Kelt: 2014. szeptember 22. Kemecse, Árpád u. 1052 hrsz. alatti ingatlanon új igazgatási épület építése Külső viziközművek terve Készítette : Végső Viktor Csapadékvíz elvezetés Méret-mennyiség

Részletesebben

YBL ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS NOVEMBER 17. BOSNYÁKOVICS GABRIELLA ÉPÍTŐMÉRNÖKI INTÉZET INFRASTRUKTÚRAMÉRNÖKI SZAKCSOPORT

YBL ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS NOVEMBER 17. BOSNYÁKOVICS GABRIELLA ÉPÍTŐMÉRNÖKI INTÉZET INFRASTRUKTÚRAMÉRNÖKI SZAKCSOPORT YBL ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS 2015. NOVEMBER 17. BOSNYÁKOVICS GABRIELLA ÉPÍTŐMÉRNÖKI INTÉZET INFRASTRUKTÚRAMÉRNÖKI SZAKCSOPORT Sóskút Budapesttől ~25 km-re található Pest megyei település Megrendelő:

Részletesebben

IDEIGLENES FORGALOMSZABÁLYOZÁSI TERV augusztus. TERVEZŐ: INFRATERV Mérnöki Iroda Kft. MEGRENDELŐ: BKJ Unitech Kft. Msz:17.

IDEIGLENES FORGALOMSZABÁLYOZÁSI TERV augusztus. TERVEZŐ: INFRATERV Mérnöki Iroda Kft. MEGRENDELŐ: BKJ Unitech Kft. Msz:17. Msz:17.002-18 MÁV-FKG munkaszám:ok-p-ps-17-089 TERVEZŐ: INFRATERV Mérnöki Iroda Kft. MEGRENDELŐ: BKJ Unitech Kft. IDEIGLENES FORGALOMSZABÁLYOZÁSI TERV 5811 j. összekötő út 0+604-40. sz. vasútvonal 2040+87

Részletesebben

Markusovszky utcai Gyöngyös-patak híd. felújítása. H-9 Méret- és mennyiség számítás

Markusovszky utcai Gyöngyös-patak híd. felújítása. H-9 Méret- és mennyiség számítás Markusovszky utcai Gyöngyös-patak híd felújítása H-9 Méret- és mennyiség számítás A mennyiségek az Egységes Ágazati Tételrend (EÁT) felhasználásával készültek. 000 000 ÁLTALÁNOS TÉTELEK 10 000 Tervezési

Részletesebben

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK az "Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése" tárgyú pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Széchenyi u., Ady Endre krt., Bethlen G. krt. gyűjtőút engedélyes tervdokumentációjához. 1.1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI KIVITELI TERV. Nemzeti Sportközpontok cím: 1146 Budapest, Hermina út 49. tel: Főigazgató: Kovács Norbert.

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI KIVITELI TERV. Nemzeti Sportközpontok cím: 1146 Budapest, Hermina út 49. tel: Főigazgató: Kovács Norbert. ±0,00 = +179,10 mbf MEGJEGYZÉS: - a terven szereplő méreteket a kivitelező köteles a helyszínen ellenőrizni! - a kivitelező köteles jelen tervek alapján gyártmánytervet készíteni! - a kivitelezést csak

Részletesebben

Megbízó kéri a kerület által adott iránymutatást a tervek készítése során figyelembe venni.

Megbízó kéri a kerület által adott iránymutatást a tervek készítése során figyelembe venni. Emlékeztető: 2012-2013. évi útfelújítások, 9. csomag Helyszíni bejárás Résztvevők: Időpont: Helyszín Készítette: mellékelt jelenléti ív szerint 2013.10.08. 9 óra Budapest, II. Bimbó út, Gyóni Géza tér

Részletesebben

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. alapján Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.) Közbeszerzési eljárás tárgya: TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001

Részletesebben

Munkanem összesítő. 0 0 szerelése Útburkolat alap és makadámburkolat. 0 0 készítése Kőburkolat készítése 0 0 Bitumenes alap és makadámburkolat

Munkanem összesítő. 0 0 szerelése Útburkolat alap és makadámburkolat. 0 0 készítése Kőburkolat készítése 0 0 Bitumenes alap és makadámburkolat Budapest, VII. kerület Erzsébetváros, Klauzál utca útburkolat, szegély, és járda Kelt: 2014. február felújítása, növényesítés Rákóczi út- Dohány utca közötti szakasz Költségvetés főösszesítő Megnevezés

Részletesebben

1. oldal. Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1. oldal. Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 120020008204 (ÉNGY) Közúti híd gyalogos forgalomra 9 m2............ 2 120020008221 (ÉNGY) Közúti híd közúti forgalomra, 10 t terhelésre 12 m2............ 3 130010009660 (ÉNGY) Akna dúcolása

Részletesebben

2015. február. Megbízó: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. BUDAPEST XIII. KERÜLET MARGIT SZIGET, PALATINUS STRAND FELÚJÍTÁSA

2015. február. Megbízó: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. BUDAPEST XIII. KERÜLET MARGIT SZIGET, PALATINUS STRAND FELÚJÍTÁSA SKS TERV MÉRNÖKIRODA KFT. H-1145 Budapest, Columbus utca 24. A ép. 2/2 Levelezési cím: 2360 Gyál, Táncsics utca 35. Telefon: 20/426-2558; 20/429-3258; 20/586-1905 Fax: 29/345-906 e-mail: s_k_"tel\/@9jd.il.u.rnj:d.

Részletesebben

TORDILLO BT. Cím: 2463 Tordas, Szabadság út 150. tel.:+36 20 4545559; fax:+36 1 7002158 e-mail: todor.denes@vipmail.hu SIÓFOK Sándor utca (Hrsz.: 5490, 5512, 5460/1) járdaépítés és felújítás útépítési

Részletesebben

Etyek Gasztrosétány Újhegyi út Lakossági fórum II.

Etyek Gasztrosétány Újhegyi út Lakossági fórum II. Etyek Gasztrosétány Újhegyi út Lakossági fórum II. Etyek Gasztrosétány Konzorcium Hered György Főmérnök Mai témáink 2016-os fórumon elhangzottak Azóta eltelt időszak rövid áttekintése, elvégzett munkák

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés a Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna újjáépítése

Város Polgármestere. Előterjesztés a Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna újjáépítése Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Fekete

Részletesebben

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés H-9700 Szombathely Laky Demeter u. 8. Tel: +36-20-311-9750. Szombathely, 2015. május 22. Tartalomjegyzék: Címlap Tartalomjegyzék 1.0 Műszaki leírás Általános adatok Tervezési feladat Kiinduló adatok Jelenlegi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ Módosítás a Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796-19+460-22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére tárgyú eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/64

Részletesebben

Név :Újfehértó Város Önkormányzata

Név :Újfehértó Város Önkormányzata Név :Újfehértó Város Önkormányzata Cím : Kelt: 201..év...hó..nap 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Szám :... KSH besorolás:... Teljesítés:20.. év...hó...nap A munka leírása: Készítette : Újfehértó, külterületi,

Részletesebben

Aszfaltjárdák felújítása, és kiselemes térkő burkolatú terület kialakítása Pilisvörösváron vállalkozási szerződés keretében

Aszfaltjárdák felújítása, és kiselemes térkő burkolatú terület kialakítása Pilisvörösváron vállalkozási szerződés keretében Aszfaltjárdák felújítása, és kiselemes térkő burkolatú terület kialakítása Pilisvörösváron vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132 Aszfaltjárdák felújítása, és kiselemes

Részletesebben