Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról"

Átírás

1 Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. alapján az önkormányzat évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére. 2. Az Önkormányzat összesített évi költségvetésének teljesítése 2. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített évi a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, évi teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a teljesített költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete: ezer forint többlet. 3. (1) Az önkormányzat összesített évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: ezer forint, b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, c) B3 Közhatalmi bevételek: ezer forint, d) B4 Működési bevételek: e) B5 Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2 g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): ezer forint, i) B8 Finanszírozási bevételek: ezer forint, ebből ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: ezer forint, 1

2 ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): ezer forint. (2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből: a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ezer forint, c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:. (3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből: a) a teljesített költségvetési működési bevételek: ezer forint, b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: ezer forint. 4. (1) Az Önkormányzat összesített évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a) működési költségvetés: ezer forint, aa) K1 Személyi juttatások: ezer forint, ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, ac) K3 Dologi kiadások: ezer forint, ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés: ezer forint, ba) K6 Beruházások: ezer forint, bb) K7 Felújítások: bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: ezer forint, c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): ezer forint, d) K9 Finanszírozási kiadások: 0.. ezer forint, amelyből: da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): ezer forint. (2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból: a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ezer forint, c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:. (3) A helyi önkormányzat nevében végzett, teljesített beruházási kiadások beruházásonként: a) Ingatlanvásárlás (TÜZÉP-telek) 4 50 b) Piac beruházás ezer forint, c) Közmunka-program eszközbeszerzései ezer forint, d)tanya-program eszközbeszerzései ezer forint, 2

3 e) Fénymásoló beszerzés 572 ezer forint, f) Hangtechnikai berendezés beszerzés 307 ezer forint, g) Kis értékű tárgyi eszközök (közmunka) ezer forint h) Kis értékű tárgyi eszközök 708 ezer forint, i) Tűzhely beszerzés (Napközi konyha) 109 ezer forint. (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ezer forint, b) Óvodáztatási támogatás: 30 c) Lakásfenntartási támogatás: ezer forint. d) Átmeneti segély: ezer forint e) Egyéb juttatás: 5 48 f) Egyéb természetben nyújtott segély: 663 ezer forint. (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé: a) Piac beruházás (6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ezer forint,ténylegesen igénybevett hitel: ezer forint. (7) Az önkormányzat december 31.-i adósságállományát a 3. számú melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. számú tartalmazza. (9) A közvetett támogatások kimutatása az 5. számú mellékletben található. (10) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. (11) A pénzeszközök változásának bemutatása a 7. számú mellékletben történik. 5. (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ezer forint többlet, b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ezer forint hiány. (2) Az Önkormányzat (1) bekezdés c) pontja szerinti évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt: a) belső finanszírozással: forint, b) külső finanszírozással: (3) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: ezer forint, aa) működési célú: ab) felhalmozási célú: ezer forint, 3

4 6. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 12,75 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13,75 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 114 fő. 7. (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék a fel nem használt céltartalék. (3) Az Önkormányzat összevont évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel. 3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése 8. Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, évi teljesített költségvetésének a) kiadási főösszegét: ezer forintban, b) bevételi főösszegét: ezer forintban állapítja meg. 9. (1) Az Önkormányzat saját, évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: ezer forint, b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, c) B3 Közhatalmi bevételek: ezer forint, d) B4 Működési bevételek: ezer forint, e) B5 Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): ezer forint, i) B8 Finanszírozási bevételek: ezer forint, ebből ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: ezer forint, ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): ezer forint. (2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ezer forint, 4

5 c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:. (3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből: a) a teljesített működési bevételek: ezer forint, b) a teljesített felhalmozási bevételek: ezer forint. 10. (1) Az Önkormányzat saját, évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) működési költségvetés: ezer forint aa) K1 Személyi juttatások: ezer forint, ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint ac) K3 Dologi kiadások: ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: ezer forint b) felhalmozási költségvetés: ezer forint, ba) K6 Beruházások: ezer forint bb) K7 Felújítások: bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: ezer forint c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): d) K9 Finanszírozási kiadások: ezer forint amelyből: da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: ezer forint db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): ezer forint (2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ezer forint c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 11. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, évre közfoglalkoztatottak nélküli teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 6,75 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 114 fő. 5

6 4. Az önkormányzat Községi Óvoda költségvetési szervének a évi költségvetésének teljesítése 12. A képviselő-testület a Községi Óvoda költségvetési szerv teljesített évi a) kiadási főösszegét: ezer forintban, b) bevételi főösszegét: ezer forintban állapítja meg. 13. (1) A költségvetési szerv évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3 Közhatalmi bevételek: d) B4 Működési bevételek: ezer forint e) B5 Felhalmozási bevételek: f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 2 g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): ezer forint i) B8 Finanszírozási bevételek: ebből: ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): ezer forint (2) A Községi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: ezer forint b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:. (3) A Községi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből: a) a teljesített működési bevételek: ezer forint b) a teljesített felhalmozási bevételek:. 14. (1) A Községi Óvoda költségvetési szerv évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) működési költségvetés: ezer forint aa) K1 Személyi juttatások: ezer forint, ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint ac) K3 Dologi kiadások: ezer forint ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) K6 Beruházások: bb) K7 Felújítások: bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 6

7 c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): ezer forint d) K9 Finanszírozási kiadások: amelyből: da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): /ezer forint (2) A Községi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: ezer forint b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:. 15. (1) A képviselő-testület a Községi Óvoda költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 6 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő. (2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő. 5. Az önkormányzat Napközi Konyha költségvetési szervének a évi költségvetésének teljesítése 16. A képviselő-testület Napközi Konyha költségvetési szerv teljesített évi a) kiadási főösszegét: ezer forintban, b) bevételi főösszegét: ezer forintban állapítja meg. 17. (1) A Napközi Konyha költségvetési szerv évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer fprint d) B4 Működési bevételek: ezer forint e) B5 Felhalmozási bevételek: f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): ezer forint i) B8 Finanszírozási bevételek: ezer forint ebből: ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: ezer forint ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 7

8 j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): ezer forint (2) A Napközi Konyha költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: ezer forint b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:. (3) A Napközi Konyha költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből: a) a teljesített működési bevételek: ezer forint b) a teljesített felhalmozási bevételek:. 18. (1) A Napközi Konyha költségvetési szerv évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) működési költségvetés: ezer forint aa) K1 Személyi juttatások: ezer forint ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 04 ac) K3 Dologi kiadások: ezer forintt ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: 109 ezer forint ba) K6 Beruházások: 109 ezer forint bb) K7 Felújítások: bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): ezer forint d) K9 Finanszírozási kiadások: amelyből: da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): ezer forint (2) A Napközi Konyha költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: ezer forint b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:. 19. (1) A képviselő-testület a Napközi Konyha költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 2 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő (2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő. 8

9 6. Egyéb rendelkezések 20. Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 2 számú melléklet szerint hagyja jóvá. 21. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7. Záró rendelkezések 22. E rendelet év május hó 4. napján lép hatályba. Kelt: Lőkösháza, április hó 28. nap P.H. Dr. Kerekes Éva jegyző megbízásából Szűcsné Gergely Györgyi polgármester dr. Püspöki Eszter aljegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Lőkösháza, május hó 4. nap P.H. Dr. Kerekes Éva jegyző megbízásából dr. Püspöki Eszter aljegyző 9

10 1. melléklet az 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összevont évi maradványa A B 1 Alaptevékenység maradványa Vállalkozási tevékenység maradványa 0 3 Összes maradvány Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 5. Alaptevékenység szabad maradványa A maradvány felhasználható: 7. - a évi költségvetési hiány fedezetére tartalék célra Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 11 Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa A maradvány felhasználható: célra célra célra 0 1

11 4. számú melléklet a Lőkösháza Község Önkormányzatának évi zárszámadásáról szóló 5/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez Lőkösháza Község önkormányzat évi összesített pénzforgalmi mérlege Bevételek Önkormányzat Kiadások Önkormányzat előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés eredeti módosított eredeti módosított I. Működési Bevételek K1. Személyi jutt B4. Int.műk.bev Rendsz.sz.j B3. Közhatalmi bevételek Nem r.sz.j II. Támogatások Külső sz.j B1. Önk.tám K2. Munk.terh.jár K3. Dologi kiad B1. Tám.ért.műk.bev K3. Egyéb folyó k B8. Fin.bev.(pénzmaradvány) K5. Műk.célú tám B6. Működési c.átvett pénzeszk.-k Államh.belülre Államh.kívülre K4. Tám.szoc.e Működési bev.össz Működ.kiad.össz B5. Felh.és tőkejell.bev K7. Felújítás B2. Felh.célú pe.átv K6. Beruházás K8. Felh.célú támog.(vtér) B8. Felh.célú pénzmaradvány B8. Felh.célú hitel Felhalm.bev.össz Felhalm.kiad.össz Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

12 3. melléklet a Lőkösháza Község Önkormányzatának évi zárszámadásáról szóló 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat adósságának állománya december 31-én. Kötelezettség megnevezése: Belföldi hitelintézettől felvett felhalmozási célú támogatást megelőlegező hitel törlesztése. Lejárata: március 31. Tőketartozás összege: forint Kamat tartozás összege: forint 3

13 2 melléklet az 5/2015(V.4.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása I. Az adóbevételek 1 Adóbevétel megnevezése Adatok ezer Ft-ban A B C D Eredeti Mód. Éves teljesítés előirányzat előirányzat 2 Építményadó Telekadó Egyéb közhatalmi bevétel Magánszemélyek kommunális adója 6 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 7 Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Gépjárműadó Helyi adók összesen II. Az adóbevételek felhasználása Adatok ezer Ft-ban A B C 1 Az adóbevétel felhasználásának 2 Jogcíme, területe Indoka Összege Felhasznált adóbevétel összesen: 0 4

14 5. számú melléklet a Lőkösháza Község Önkormányzatának évi zárszámadásáról szóló 5 /2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása Megnevezés 2014.évi tény 1. Építményadó mentesség, kedvezmény 0 2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény 0 3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény Telekadó mentesség, kedvezmény B34. Vagyoni típusú adók Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési 0 adó mentesség, kedvezmény 2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, 0 kedvezmény B351. Értékesítési és forgalmi adók 0 1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény 267 B354. Gépjárműadók Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény 0 B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 B35. Termékek és szolgáltatások adói 0 1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) 0 2. Bírság elengedés, mérséklés 0 B36. Egyéb közhatalmi bevételek 0 B3. Közhatalmi bevételek Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 0 2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 0 B402. Szolgáltatások ellenértéke 0 1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 0 mentesség 2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, 0 mentesség B404. Tulajdonosi bevételek 0 1. Ellátottak térítési díjának elengedése 0 B405. Ellátási díjak 0 1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény 0 B408. Kamatbevételek 0 1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése 0 B410. Egyéb működési bevételek 0 B 4. Működési bevételek 0 1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési 0 célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 0 kívülről B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 0 B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 államháztartáson kívülről B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Közvetett támogatás összesen 719 5

15 Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról szóló tervezethez 1. Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. A tervezett jogszabály hatásai: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: - társadalmi hatása: nem jelentős, - gazdasági hatása: nem jelentős, - költségvetési hatása: nem jelentős, b) környezeti és egészségi következmények: - nincsenek, c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: - a rendelet megalkotása kötelező, - a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: - a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni. - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. - pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 2. Indoklás A évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők: - az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés, - meghatározásra kerüljenek az önkormányzat évi gazdálkodás teljesítésének adatai. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

16 3. Véleményeztetés A rendelet tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi Bizottság véleményezte. A véleményét melléklet tartalmazza. Kelt: Lőkösháza, 2015.április hó 28. nap P.H. Dr. Kerekes Éva jegyző megbízásából dr. Püspöki Eszter aljegyző

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. Decs Nagyközség Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról 1

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. Decs Nagyközség Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról 1 DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(VI.1.) önkormányzati r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 1 Decs Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) rendelet módosításáról Egyházasfalu Község

Részletesebben

Újlőrincfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016. (V.28.) önkormányzati rendelete

Újlőrincfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016. (V.28.) önkormányzati rendelete Újlőrincfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4) önkormányzati rendelet módosításáról Újlőrincfalva

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

3. (1) Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

3. (1) Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.02) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) Rendelet módosításáról Mátramindszent Község Önkormányzata

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelete. a évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról

Rendelete. a évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról Tervezet Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV...) önkormányzati Rendelete a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról Mátramindszent Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Orfalu Községi Önkormányzat 2016. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének. 10/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi zárszámadásáról

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének. 10/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi zárszámadásáról Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 10/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019.

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről - 2 - Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018.

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról Mátramindszent Község Önkormányzata

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről 2/2013. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(II.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(II.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(II.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai Budakalász Város Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról Képviselő-testületének 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete 2016. évi zárszámadásáról Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata február 15-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

Alsószölnök Község Önkormányzata február 15-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Alsószölnök Község Önkormányzata 2016. február 15-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2014. (II.08.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.07.), a 34/2012.(XII.28.)

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (IV. 29.)

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Gyöngyöshalász Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul:

Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul: Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

h) kölcsön 0 ezer forint i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/

h) kölcsön 0 ezer forint i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2014. (II.08.) önkormányzati

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. ( IV.28.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

17/2014 (XII. 18.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete

17/2014 (XII. 18.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete 17/2014 (XII. 18.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.06.) számú önkormányzati rendeletének módosítása 1.. A rendelet 3.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek teljesítés %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Husz Enikő Judit járási hivatalvezető Gáspár Krisztián Hallama János

JEGYZŐKÖNYV. Husz Enikő Judit járási hivatalvezető Gáspár Krisztián Hallama János JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19-én, 10.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (V. 18.) önkormányzati

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunfehértó Község

Részletesebben

2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (IX. 20.) számú önkormányzati rendelete Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) számú önkormányzati

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015.OKTÓBER15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015.OKTÓBER15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1860-8/2015. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 50 /2017. E L Ő T E R J E S Z T É S

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 50 /2017. E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 50 /2017. E L Ő T E R J E S Z T É S A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2017. február 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben