A magyar királyi szegedi 3. honvéd huszárezred harcai az I. világháborúban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar királyi szegedi 3. honvéd huszárezred harcai az I. világháborúban"

Átírás

1 Szegedi 3. honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület A magyar királyi szegedi 3. honvéd huszárezred harcai az I. világháborúban Kiss Kornél hör. tüzérhonvéd Szeged, július 27.

2 Jelen értekezésem témája a szegedi 3. honvéd huszárezred hőstettei az első világháborúban. A szegedi 5. honvéd gyalogezredről, és a 46. gyalogezredről már készült ezredtörténet, de sajnos a szegedi 3. honvéd huszárezredről nem készült olyan munka, mely bemutatná milyen harcokban vettek részt a háború során. Ezen értekezés nem nevezhető ezredtörténeti munkának. Mindössze azt a célt szolgálja, hogy felvilágosítást adjon a szegedi huszárok tetteiről. Munkám során felhasználtam Kanyó Ferenc Világháborúk szegedi hősi halottai című művét, Reé László A magyar huszár. A magyar lovaskatona ezer évének története című munkáját, valamint Galántai József Magyarország az I. világháborúban című könyvét. Az ezred felállításától az első világháborúig: Az 1868-ban kiadott 40. törvénycikk, amely a véderőről rendelkezett lehetőséget adott Magyarországnak, hogy az Osztrák-Magyar Monarchián belül saját honvédelmi alakulatokat is felállítson a közös hadsereg csapatai mellett. Ennek következtében megszervezték a toborzó kerülteket, amelyek intézték a honvéd alakulatok felállítását. A szegedi 3. honvéd huszárezredet a szegedi II. toborzókerület szervezte meg 1869-ben. Kezdetben csupán egy század került felállításra, melynek békelétszáma 48 fő, hadi létszáma pedig 171 fő volt ben már 2 századból állt, majd 1874-ben 4 századra bővült. Ezrednek 1880-től nevezhetjük őket. Az ezredbe bevonuló honvédeknek ekkor még fél évre kellett bevonulniuk a szolgálatra. Nem csupán Szegedről érkeztek a huszárok. Budapesttől Temesvárig, Lugostól Veszprémig összesen 31 vármegyéből jöttek az újoncok. A kaszárnyát, mely végleges helyéül szolgált az ezrednek és között építették fel. A főépület mellett egy lovarda, és egy beteg lovak ápolására szolgáló istálló épült ben egy újabb istállóval bővült a kaszárnya. Ez az épület ma is áll, amely az Okmányirodának ad otthont, valamint a Huszár utca is az ezredről kapta nevét. Egyenruhájukat tekintve a szegedi 3. honvéd huszárok vörös színű huszármentét viseltek, amely után szegedi vörös ördögnek nevezték el őket. Ezt az egyenruhát 1915-ig viselhették, mert ekkor a hadvezetés egységesen bevezette a teljes lovasságnál a csukaszürke egyenruhát, hogy kevésbé legyenek feltűnőek lovasaink az ellenség számára. Az ezred a világháború első évében: Miután 1914 júliusában megtörténtek a hadüzenetek a központi hatalmak és az antant hatalmak között a szegedi 3. honvéd huszárezredet július 26-án az keleti frontra küldték 2

3 harcolni a cári csapatok ellen. Az ezredet a 22. honvéd lovasdandárba osztották be, amely 11. honvéd lovashadosztály részét alkotta. Őket először a 3. osztrák-magyar hadseregbe osztották be. A monarchia hadvezetése remélte, hogy hamarabb tud hadseregünk felvonulni, mint az oroszok. A lovasság első feladata a terület felderítése volt. Augusztus 15-től a szegedi huszárok Rawa-Ruska-Grubiesow-Bug vonalán járőröztek. A felderítések során kiderült, hogy a cári csapatok hamarabb elérték vonalainkat, mint hadseregünk remélte volna. Ezért augusztus 18-án felhagytak a felderítésekkel, és védelemre álltak be. A 3. hadsereg, melyben a szegedi huszárok harcoltak parancsot kapott, hogy Lemberg városát védje meg a támadóktól. A szegediek feladata volt, hogy a Lemberg melletti Kamionka- Strumilowa települést védje. Augusztus 24-én délután esett át az ezred a tűzkeresztségen, amikor a Bug folyón átkelve megtámadták őket az oroszok, de sikeresen visszaverték őket. Két nappal később huszárjaink ellentámadásra készültek, de e tervüket feladni kényszerültek a mocsaras terep miatt. E harcokat nevezzük első lembergi csatának. Augusztus 30-án a szegedi huszárezred már a második lembergi csatában Kulikowtól északra helyezkedett el. 31-én pedig azt a feladatot kapta, hogy támogassa 23. gyaloghadosztály felvonulását. Ekkor tüzérséggel is támogatott orosz lovasság támadta meg őket, de sikeresen visszaverték a rohamozókat. A következő napokban a gyaloghadosztállyal tartottak, de végül visszavonultak Jaworowig. A szeptember 4-én kezdődő harmadik lembergi csatában a szegedi huszárezred feladata volt, hogy jaworowi erdőségben járőrözzön és verje vissza az esetlegesen ide betörő oroszokat. Szeptember 10-én a 4. hadsereget többszörös orosz túlerő támadta, ezért erősítésre volt szükségük, így a 11. honvéd lovashadosztályt, a szegedi huszárezreddel együtt Rawa Ruskara küldték. Nekik is köszönhető volt, hogy az oroszok végül nem tudták bekeríteni és felmorzsolni a 4. hadsereget. Bár a lembergi csatákban sikerült minden alkalommal megállítani és visszaverni az oroszokat, hadvezetésünk mégis úgy látta, hogy vissza kell vonulnunk egészen a Kárpátokig, és csak akkor szabad ismét támadni, ha megérkezik a német szövetségesek segítsége a francia hadszíntérről. Szeptember 11-én minden hadseregünk elindult vissza. Az oroszok ekkor igyekeztek minél nagyobb veszteségeket okozni csapatainknak. Szeptember 13-án a szegedi huszárezred Riedl Miklós alezredes vezetésével végrehajtotta első igazi hőstettét. Riedl vállalta, hogy huszárjaival hátvédje lesz Chomance és Klonice falvak térségében a hadtest málhavonatának, amely tábori kórházat és sebesülteket is szállított. Ezzel az akcióval a szegedieknek csaknem 10 órán keresztül sikerült feltartani több 3

4 ezer ellenséges katonát, így a málhavonat el tudott vonulni biztonságos területre. Csapataink a következő napokban sikeresen visszaértek a Kárpátokhoz. Szeptember 27-re a német 9. hadsereg befejezte a felvonulást a keleti frontra, így csapataink ellentámadásba mentek át. Ezzel megkezdődött az 1914-es őszi hadjárat. Az általános támadás október 22-ig jól haladt, ekkor azonban megakadt a San folyó térségében. Október végén a szegedi huszárok feladata az 5. hadtest támogatása volt. Hamarosan azonban kiderült, hogy a San folyó területét csapataink nem tudják tartani, ezért visszább vonultak. Novemberben, a krakkói csatában szegedi huszárok Krakkótól északra sikeresen megakadályozták, hogy az oroszok elfoglalják a környék stratégiailag fontos vasútvonalait. Ez a siker is hozzájárult a csata győzelméhez. A hónap végén hadvezetésünk újabb támadást tervezett, azonban pontos információkra volt szükségük az orosz csapatmozgásokról. Ezért felderítőket kellett küldeni az orosz vonalak mögé. Korbuly László főhadnagy a szegedi 3. honvéd huszárezredből jelentkezett a feladatra. Kiválasztotta a 10 legelszántabb huszárt az ezredből, akik báránybőr süveggel, és barna köpennyel álcázva magukat a lengyel légió segítségével november 29-én belovagoltak az orosz vonalak mögé. Sikeresen eljutottak a Visztuláig, ahol öt napon át figyelték meg az oroszok mozgását, majd pontos és értékes információikkal sikeresen visszatértek csapatainkhoz. Az általuk hozott információknak köszönhetően decemberben csapataink győzelmet arattak az oroszok felett Limanowánál, és Lodznál, mely vereségek után az oroszok általános visszavonulást rendeltek el egészen a Visztula mögé. A háború második éve, 1915.: 1915-re a lovasság megkapta a csukaszürke egyenruhát. Eddigi díszes egyenruhájuk miatt könnyű célpontot nyújtottak az oroszoknak, ráadásul gyalogsági ásójuk sem volt, amivel lövészárkot áshattak volna maguknak, ha védelemre kell berendezkedni, de a hadvezetés ezt a hiányt is pótolta. Az év első hónapja viszonylagos nyugalomban telt. Azonban az orosz hadvezetés már tárgyalt későbbi terveiről. Tudták, hogy egyszerre Németországba és Magyarországra nem képesek betörni, ezért választaniuk kellett. A döntés célpontja a magyar alföld lett, ezért komoly csapatösszevonásokat intéztek csapataink ellen. Hadseregünknek ugyan visszább kellett vonulni, de február 25. és a március 10. között zajló második kárpáti csatában sikerült megakadályozni az orosz tervet. Sajnos Przemysl erődjét védtelenül kellett hagyni. 4

5 Március végén a húsvéti csatában az oroszok be is vették az erődöt, majd csapataink ellen indultak, hogy ismét megpróbáljanak betörni Magyarországra. A csata mindkét fél kimerülésével ért véget, amelyben az oroszok 1,5 millió katonájukat vesztették el, és tervük sem sikerült. Ezekből a harcokból a szegedi huszárok szintén kivették részüket. Májusban felmerült a veszélye, hogy Olaszország és Románia belép a háborúba az antant oldalán. Hadvezetésünk úgy gondolta, hogy egy sikeres csapás az oroszokra a keleti fronton elrettenti a románokat és az olaszokat. Szerencsére Gorlicénél a szegedi hármas huszároknak is köszönhetően áttörést értünk el, és üldözni kezdték az oroszokat. A lovasságunk az üldözés során rajtaütésekkel komoly veszteségeket okozott a cári csapatoknak. San és a Visztula közti területen már nehezebb volt az oroszok üldözése, mert az ellenség itt már kemény védelmet vettek fel. Május végén Przemysl erődjét ostrom alá vették csapataink és sikeresen visszavették. A negyedik lembergi csatában a szegedi 3. honvéd huszárok június 19-től a 11. német hadsereg kötelékében harcolt Niemierow térségében, és próbálták visszaszorítani az oroszokat, de csak lépésről lépésre sikerült. Véglis Turynkáig sikerült hátravetni az ellenséget komoly veszteségeket okozva nekik. Az oroszok igyekezték akadályozni támadásunkat. Hatalmas áttörést jelentett, hogy augusztusban az oroszok feladták előbb Varsót, majd Breszt Litowszkot is, és a Pripiatj vidékig vonultak vissza. Ez a terület egy 100 km2-es mocsárvidék volt, melyről hadvezetésünk semmilyen hiteles információval, vagy térképpel nem rendelkeztek, ezért létfontosságú volt a felderítés. E feladat ismét a huszárokra hárult, akik szívesen vették, mert a sok védekezés után végre újra támadólag léphettek fel, amely a lovasság első számú rendeltetése. Szegedi huszárjaink az elsők között nyomultak előre. Azonban a talajviszonyok, és az, hogy az oroszok Clausewitztől tanulva különböző akadályokkal és rajtaütésekkel igencsak megnehezítették a felderítők dolgát, kiknek napi menetteljesítményük így nem volt több 5-10 km-nél. A terület megszállása szeptember elejére befejeződött. A felderítés során a szegedi huszároknak és a 11. honvéd lovashadosztálynak, amelyben harcoltak kis híján sikerült egy komoly orosz erő bekerítése, de ennek ellenére is sok foglyot ejtetett. Szeptember 20-án ismét fontos feladatot hajtottak végre a szegedi hármasok. A német 5. gyaloghadosztályt a Stochod folyó mentén többszörös orosz túlerő támadta meg. Erősítésként odaküldték a 11. honvéd lovashadosztályt, melyből először a 3. huszárezred ért a helyszínre. Komoly szerepük volt abban, hogy az oroszoknak végül nem sikerült a német hadosztály bekerítése és elfogása. A következő napokat a német 5. gyaloghadosztályt támogatva töltötték Serchowo és Galuzia térségében. 5

6 Október 12-én azonban válságos helyzetbe került a 11. honvéd lovashadosztály a 3. huszárezreddel együtt. Galuzia mellett ásták be magukat, és várták az orosz támadást, amely hamarosan meg kis érkezett. Nem sok hiányzott, hogy a hadosztályt bekerítsék és felmorzsolják, de huszárjaink bátorságának és vitéz helytállásának köszönhetően megmenekültek a biztos haláltól. Állásharcok, és az orosz támadás Lucknál 1916-ban: A szegedi huszárok 1915 októbere óta Galuzia település mellett lövészárkokban védelmi harcokat vívtak az ellenséggel ban a központi hatalmak hadvezetése rájött, hogy az orosz hadsereg nagysága miatt a német csapatok, és a monarchia hadserege a keleti fronton képtelen teljes győzelmet aratni. Ezért komoly védelmi állásokat építettek ki, hogy meg tudják tartani az elfoglalt területeket. A lovasságunkat ebben a helyzetben visszább vonták a frontról, hogy tartalékként vessék be, ha a cári csapatok valahol áttörnék arcvonalunkat. Ekkor már a huszárezredeknél nem minden huszárnak volt lova, mert nem lehetett utánpótolni a lóállományt, mivel a hátországban a mezőgazdaságban, és a tüzérségi lövegek szállításánál is szükség volt lovakra. Akinek nem jutott ló a huszárezredben gyalogosként harcoltak tovább áprilisában az antant hatalmak szerették volna minden áron maguk mellé állítani Romániát. Ahhoz, hogy a románok elhatározzák magukat szükség volt a keleti fronton egy orosz sikerre. Éppen ezért az oroszok komoly támadásra készültek a Luck folyó térségében. Azonban a monarchia hadvezetése számított erre és igyekezték a lehető legjobban felkészíteni a katonákat a támadásra. Június 5-én az oroszok megkezdték a tüzérségi előkészítést, majd hamarosan az emberáradat is rázúdult a magyar katonákra. Az oroszok több helyen sikeresen áttörték arcvonalunkat, ezért csapatainknak be kellett vetni a tartalékokat is. A szegedi 3. huszárezred Galuzia mellett a Luck folyótól északra vették fel a harcot a támadókkal. Itt ismét megmutatták milyen keményen tudnak harcolni. Június 7-e és 12-e között azon túl, hogy visszavertek minden orosz támadást, 8 ellentámadást is vezettek melyekkel, kilométerekkel hátrébb vetették az oroszokat, és csaknem 3 ezer ellenséges katonát öltek meg. Sajnos a 11. honvéd lovashadosztály a szegediekkel együtt komoly veszteséget szenvedtek, ezért a hadvezetés kivonta őket frontról, és pihenőre küldte. 6

7 Az oroszok hatalmas veszteségeket szenvedett, ehhez képest viszont csak kevés területet vettek vissza. Csapataink megpróbálták ezeket visszafoglalni, de néhány kisebb próbálkozás után feladták. Júliusra ismét nyugalom állt be a keleti fronton. A szegediek pihenője azonban nem tarthatott sokáig augusztus 26-án ugyanis Románia hadat üzent a monarchiának, és rögtön meg is indították a támadást Erdély ellen. Csapatokat kellett ide hozni, hogy hadvezetésünk tudja tartani Erdélyt. A szegedi huszárokat ezért átvezényelték a 7. hadsereghez Erdély és Bukovina határára. Orsovától Bukovináig mindenhonnan jöttek a románok és sikerült is betörniük Erdélyben. A szegedieket is komolyan hátravetették. A magyar katonák elszántsága sokszorosára nőtt most, hogy magyar földért harcoltak. Ellentámadást indítottak szeptember végén, és 6 héttel az után, hogy a román követ Bécsben átadta a hadüzenetet már ki is verték csapataink a románokat és az oroszokat Erdélyből. Ez komoly fegyvertény volt az időjárás viszontagságai közepette, mivel folyamatosan esett az eső és a hőmérséklet gyakran fagypont alatt volt. A következő hónapokban általános támadás nem indult Erdély ellen, mert a románok a Bulgária felől betörő német-bolgár- magyar-osztrák csapatokkal voltak elfoglalva. Az oroszok vezettek néhány akciót, de állásainkat minden ponton meg tudtuk tartani. Orosz és román kudarcok 1917-ben: Az oroszokat 1917-ben demoralizálta a hátországból érkező hírek. A cári hadvezetés ezért szerette volna döntésre vinni a dolgot a keleti fronton. Júliusban megindították a nagy körültekintéssel előkészített Kerenszkij offenzívát. Ez a támadás végül minden ponton megakadt csapataink kitartása miatt. Sőt az ellentámadásunk több kilométerrel visszább is vetette az oroszokat. Az oroszok még egy utolsó támadást vezettek novemberben, de ez is kudarcba fulladt november 20-án megkötötték Breszt Litowszkban a fegyverszünetet, majd március 3-án a békét is. Mivel a románok nem értek el sikereket, és Bukarestet is elvesztették május 7-én velük is megkötötte a monarchia békét. Ezzel a keleti front megszűnt A háború utolsó éve, a központi hatalmak összeomlása: Miután megszűnt a keleti front a csapatok nagy részét átszállították az olasz hadszíntérre, ahol válságos volt a helyzet és szükség volt a friss erőre. A lovasság szempontjából ez drasztikus változás volt, mert a tüzérség és a mezőgazdaság ló igénye egyre nagyobb lett. Ráadásul az állatok a körülmények miatt folyamatosan pusztultak. A lovakat ezért teljes 7

8 egészében elvették a huszároktól, de továbbra is lovassági alakulatnak nevezték. A lovassági katonák ugyan úgy harcoltak, mint a gyalogság. Mivel az olasz front teljesen más volt, mint a keleti fontos volt a katonák kiképzése. Mivel az olaszok drasztikus légi fölénnyel bírtak, ezért létfontosságú volt megtanítani a katonákat hogyan rejtőzzenek el a gépek elől. Az olasz tüzérség is fölényben volt a miénkhez képest, főleg úgy, hogy a magyar tüzérség lőszere egyre fogyott. Valamint rengeteg szúnyog is nehezítette a katonák dolgát, és az ellenség is próbálta propaganda útján demoralizálni a magyarokat. A szegedi 3. honvéd huszárezredet 1918 májusában szállították az olasz frontra. Közvetlenül megérkezésük után még nem vetették őket be, mert ők is átestek a kiképzésen. Továbbá készleteiket is felpótolták amennyire tudták. Miután a kiképzés befejeződött a József főherceg által vezetett 6. hadseregbe osztották őket. A központi hatalmak hadvezetése a helyzet elemzése után arra megállapításra jutott, hogy döntő győzelemre van szükség az olasz fronton. Ellenkező esetben a kimerülnek csapataink és nem fognak tudni utánpótlást szerezni. Az antant nem küzdött ilyen gonddal, mert az USA folyamatosan szállította nekik a hadianyagot. Az általános támadást a Piave folyónál tervezték végrehajtani. Sajnos az egész terv már az elején elbukott, mert nem dolgozták ki a támadást megfelelően, valamint az utánpótlás elkésett, és egyes csapatok is elkéstek csatából. A támadást június 15-én indították. Egyetlen sikere volt a vesztett csatának, mégpedig az, hogy a 11. honvéd lovashadosztálynak sikerült bevennie Montellót a Piave folyó jobb partján. A támadást ugyan az 5. és 9. honvéd huszárezredek vezették, de 2. és 3. honvéd huszárok a folyó bal partjáról támogatták őket. Egészen addig tartották a területet, míg IV. Károly király a frontra nem érkezett és vissza nem hívta őket. Vesztett csata után minden katona, minden tiszt, és a hátország is tudta, hogy a háborút elvesztettük. Ez nagyban demoralizálta a katonákat. Az élelem kevés volt, a sebesült ellátás nehézkes volt, lőszer már csak korlátozott mértékben állt rendelkezésre. Az olaszok ebben a helyzet felismerték, hogy lehetőségük van szétverni a monarchia hadseregét. Éppen ezért általános támadást készültek indítani. A támadás végrehajtásához az éj leple alatt átcsoportosításokat hajtottak végre, így repülőink nem tudták felderíteni az olaszok akcióját. A fő erőket a Piave folyóhoz vitték. A támadást eredetileg október 15-re tervezték, de a folyó áradása miatt ezt 26-ra kellett áttenni. A túlerőnek sikerült áttörnie több ponton a magyar hadsereg arcvonalát, így már biztossá vált a monarchia hadseregének összeomlása. Csapataink menekültek az olaszok elől. 8

9 A hátvédet a lovasság adta. Ebben a szegediek is részt vettek és bármilyen rosszak is voltak körülményeik fegyelmezettek maradtak és hajtották végre utolsó feladataikat. A monarchia hadseregét a november 3-án megkötött fegyverszüneti egyezmény mentette meg a teljes pusztulástól. A tűzszünet kimondása után a szegedi 3. honvéd huszárezredet Karintián keresztül visszaszállították Magyarországra. Számukra ezzel véget ért az első világháború. Összegzés: A szegedi 3. honvéd huszárezred a háború kezdetétől egészen az utolsó pillanatig derekasan harcolt az ellenséggel. Ezt bizonyítja Riedl alezredes hátvéd akciója 1914 szeptemberében, Korbuly főhadnagy felderítése, vagy Erdély visszaszerzése. Bármilyen rosszak is voltak a körülmények, vagy bármennyien is estek el körülöttük, ők mindig helyt álltak, akár lóháton az oroszokat kergetve, akár lövészárokban védekezve, vagy visszavonulóban az olasz frontról. Úgy vélem igazán megérdemlik, hogy ha Szegeden járunk a Dugonics téren, vagy a Hősök kapujánál megálljunk egy pillanatra és főhajtással megemlékezzünk áldozatukra, melyet e hosszú háború során a hazáért adtak. 9

10 Bibliográfia Kanyó Ferenc: Világháborúk szegedi hősi halottai Bába Kiadó, Szeged, A magyar huszár: a magyar lovaskatona ezer évének története / szerk. Ajtay Endre, Péczely László, Reé László, Reé László kiadása, Budapest, Barcy Zoltán- Somogyi Győző: Királyért és Hazáért Bp., Corvina Kiadó Galántai József: Magyarország az I. világháborúban. Budapest, 1974, Akadémiai Kiadó 10

A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, május 8.

A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, május 8. A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, 2019. május 8. KTE - BMGE Tartalom 1. Előzmények (1914-1916) 2. A Bruszilov offenzíva

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

A Nagy Háború ( ) emlékezete Megyei Történelem Verseny. 1. forduló - megoldások

A Nagy Háború ( ) emlékezete Megyei Történelem Verseny. 1. forduló - megoldások A Nagy Háború (1914-1918) emlékezete Megyei Történelem Verseny 1. forduló - megoldások 1. feladat (10 pont) 1. Igaz 2. Hamis 3. Hamis 4. Igaz 5. Igaz 6. Hamis 7. Igaz 8. Igaz 9. Igaz 10. Hamis 2. feladat

Részletesebben

Olaszország hadba lép

Olaszország hadba lép Doberdó & Isonzó Az olaszok átállása Olaszország az I. világháború előtt a hármas szövetség tagjaként Németország és a Monarchia szövetségese volt. Majd ellentétbe került a Monarchiával. A fiatal olasz

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

Dr. Balla Tibor alezredes. Az antantcsapatok szerepe a Monarchia katonai vereségében, a vittorio-venetói csata

Dr. Balla Tibor alezredes. Az antantcsapatok szerepe a Monarchia katonai vereségében, a vittorio-venetói csata Dr. Balla Tibor alezredes Az antantcsapatok szerepe a Monarchia katonai vereségében, a vittorio-venetói csata Előzmények: a piavei csata 1918.06.15-én a Piave mentén indított offenzíva volt a Monarchia

Részletesebben

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Történelmi Háttér 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés értelmében Magyarország és Románia határát átrajzolták.

Részletesebben

A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban

A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban A Nagy Háború befejezése és következményei szakmai konferencia Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Debrecen, 2018. november 5. A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban Különös tekintettel a debreceni

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Ifjú fejjel a hadak útján

Ifjú fejjel a hadak útján Ifjú fejjel a hadak útján Szerző: Horák János ma 0 hozzászólás Egy könyvtáros, egy iskolaigazgató, és egy lakatos. Első látásra semmi közük egymáshoz. Azonban ha meghallgatjuk történeteiket, rájövünk,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN június : Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN június : Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941 1941. június 27. 1941-1945: Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: Semlegességi taktika: Magyarország a II.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA Limanowa hősei Muhr Ottmár ezredes és a soproni 9. Nádasdy huszárezred a Limanowa Tymbark melletti harcokban 1914. december 8 11. Soproni Széchenyi István Gimnázium Berecz Zsuzsanna

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( )

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( ) A TENGELYHATALMAK SIKEREI (1939-41) 1. A furcsa háború (1939 ősze 1940 tavasza) Anglia és Franciaország a lengyelek lerohanása után ígéretükhöz híven hadat üzentek Hitlernek. A hadüzenetet azonban nem

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366)

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) Donald J. Kagay az Albany State University történészprofesszora, szakértője a középkori általános és hadtörténetnek, különös

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

A VILÁGHÁBORÚ EMLÉKE NÓGRÁDI KATONÁK A NAGY HÁ- BORÚBAN KIÁLLÍTÁSISMERTETŐ

A VILÁGHÁBORÚ EMLÉKE NÓGRÁDI KATONÁK A NAGY HÁ- BORÚBAN KIÁLLÍTÁSISMERTETŐ A VILÁGHÁBORÚ EMLÉKE 1914 1918 NÓGRÁDI KATONÁK A NAGY HÁ- BORÚBAN KIÁLLÍTÁSISMERTETŐ A Dornyay Béla Múzeum 2017-ben csatlakozott a Nagy Háború centenáriumi megemlékezéséhez. 2017. október 24. 2018. március

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8.

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. KÉPES KRÓNIKÁK fény MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. 2 Tisztelt Díszvendégeink, tisztelt Hagyományőrzők, tisztelt Soproni Polgárok! Erőt, tisztességet! Hadd üdvözöljem ezzel a huszárköszönéssel a megjelenteket,

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín Építészeti leírás Helyszín Tervezési helyszínnek egy olyan zöld parkot kerestem, mely könnyen megközelíthető, viszont el van szigetelve a város zajától, így alkalmassá válva az elmélyült megemlékezésre.

Részletesebben

Bevezető 12 Előszó 26 Értesítés 31 A szerző előszava 35

Bevezető 12 Előszó 26 Értesítés 31 A szerző előszava 35 Tartalom Bevezető 12 Előszó 26 Értesítés 31 A szerző előszava 35 Első könyv: A háború természetéről 37 Mi a háború? 39 Cél és eszköz a háborúban 57 A háborús géniusz 71 A veszélyről a háborúban 89 A testi

Részletesebben

Kovács Violetta. K9 kommandó

Kovács Violetta. K9 kommandó Kovács Violetta K9 kommandó Tom Lantos szenátor emlékére, aki nagyon sokat tett az állatok védelméért, a rendőr- és katonakutyák még nagyobb megbecsüléséért. Dog Books Kft. Budapest, 2011 Felelős kiadó:

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

félelmetes lapok is, amelyektől meghűlt az otthon maradottakban a vér

félelmetes lapok is, amelyektől meghűlt az otthon maradottakban a vér ő1őő őő1 11 ő ő1 11 11 11 ő 1 ő ő ő ő őő1 ő ő ő ő 1 ű 1 11 1 ő 1 ő ű ű ő 1 ű ő 1 11 ő ś ł ł 1 ńő ő 1 ő1őő őő1 1 ő ű ő őő őő ő ő ő ő ő ő ű őő ű ű ő ű ő ő ő 11 1 őő1 ő 1 1 11 11 ő 11 11 11 ő 1 ű őőőő ő ő

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil

Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil Terület visszacsatolások 1938-41 Az 1939-ben a Kárpátalja visszatértével szinte azonnal megkezdődött

Részletesebben

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 44 44 Varga László A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok A Magyar Köztársaság 1999-ben az akkor éppen ötven éve létezõ szövetséghez, a NATO-hoz csatlakozott.

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

Honvédtemető, Hősök Temetője

Honvédtemető, Hősök Temetője Honvédtemető, Hősök Temetője A temető különlegessége, hogy 3 korszak hősi halottainak végső nyughelye 1849. augusztus 2-án a debreceni csatában elesett honvédek és orosz katonák 112 honvéd és 634 orosz

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

A játék célja. A játék tartozékai. A játéktáblák

A játék célja. A játék tartozékai. A játéktáblák Szabályfüzet A középkorban minden nemesnek az volt a legfontosabb, hogy minél nagyobb terület fölött uralkodjon, és minél nagyobb befolyást szerezzen a királyi udvarban. A beházasodás más nemesi családokba

Részletesebben

Öt bizarr hadsereg a történelemből

Öt bizarr hadsereg a történelemből 2015 július 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Az emberek többségének már iskolai tanulmányai során kialakul a képe

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött.

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött. 1944 1944. január 2 4. Nagybecskereken a bánsági magyar egyetemi és főiskolai hallgatók csoportja a városi színházban műsoros estet rendezett. Az est bevételéből az egyetemi ifjúság diáksegélyező alapját

Részletesebben

A hetedik séta a fikció erdejében

A hetedik séta a fikció erdejében Sándor Iván A hetedik séta a fikció erdejében Gyáni Gábornak Umberto Eco könyvet szentelt hat sétájának a fikció erdejében. Megjegyezte, hogy nem Calvinóval, a Ha egy téli éjszakán egy utazó írójával kíván

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyarország területén lévő várak története, híres kapitányaik, hőseik - megjelenítése irodalmi és képzőművészeti eszközökkel. Határidő: 2017. március 20. Cím:

Részletesebben

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra Iskolakultúra 2000/6 7 Liskó Ilona Szülői vélemények az általános képzés meghosszabbításáról tanulmány 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerben bevezették a NAT-ot, amely nemcsak az oktatás tartalmának

Részletesebben

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet.

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet. h ő sök beszéde, ZMNE / 2010. XI. 02. Assisi Szent Ferenc mondta egyszer: ha a császárral beszélhetnék, elrendeltetném vele, hogy a pacsirtáknak karácsony estéjén magot szórjanak a havas utakra, hadd legyen

Részletesebben

AZ I. VILÁGHÁBORÚ AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KIROBBANÁSA

AZ I. VILÁGHÁBORÚ AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KIROBBANÁSA AZ I. VILÁGHÁBORÚ AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KIROBBANÁSA Jún. 28. Gavrilo Princip a Fekete Kéz nevű nacionalista szervezet tagja Szarajevóban meggyilkolja Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét. Monarchia

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE

A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE 1. 1848 szeptember: a szeptemberi fordulat Kettős fordulat: külön-külön leverik az európai forradalmakat a magyar forradalom átfordul szabadságharcba 2. Az udvar első támadása

Részletesebben

Erdély. Erdőelve, azaz Erdőn túli. Latinul Transsylvania. Kétféle értelmezésben használjuk: - történelmi Erdély (Belső-Erdély) - jelenkori Erdély

Erdély. Erdőelve, azaz Erdőn túli. Latinul Transsylvania. Kétféle értelmezésben használjuk: - történelmi Erdély (Belső-Erdély) - jelenkori Erdély Erdély és a Partium Erdély Erdőelve, azaz Erdőn túli. Latinul Transsylvania. Kétféle értelmezésben használjuk: - történelmi Erdély (Belső-Erdély) - jelenkori Erdély Történelmi Erdély (Belső-Erdély) Az

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Reszegi Zsolt Témavezető: Dr. Barta Róbert Társtémavezető: Dr. Szakály Sándor DEBRECENI

Részletesebben

BEVEZETŐ. A nők munkaerő piaci helyzetének alakulása a 90-es években 1

BEVEZETŐ. A nők munkaerő piaci helyzetének alakulása a 90-es években 1 BEVEZETŐ A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány fennállása óta kiemelt célcsoportként kezeli a női vállalkozókat. Az alapítvány munkatársai naponta ismernek meg egyedi emberi, vállalkozói, női sorsokat

Részletesebben

A Paula viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai

A Paula viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai 1 Dr. Lits Gábor A Paula viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai A Paula viharciklon Ausztria Steiermark és Karnten tartományai területén minden eddiginél nagyobb károkat okozott,

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

Budapest ostroma: Hitler végül feláldozta a fővárost

Budapest ostroma: Hitler végül feláldozta a fővárost 2015 február 19. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték A 102 napon át tartó Budapest ostromát második Sztálingrádnak is nevezték. Szálasi Ferenc nyílt várossá akarta nyilváníttatni a fővárost, de tervével

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála 2012 július 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Kétszáznegyvenezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra.

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

A KÖZPONTI HATALMAK ROHAMHARCÁSZATRA ÉPÍTETT ELKÉPZELÉSEI 1918-RA

A KÖZPONTI HATALMAK ROHAMHARCÁSZATRA ÉPÍTETT ELKÉPZELÉSEI 1918-RA HADTUDOMÁNY Dr. Szántó Mihály A KÖZPONTI HATALMAK ROHAMHARCÁSZATRA ÉPÍTETT ELKÉPZELÉSEI 1918-RA 1917 novemberében a Ludendorff gyalogsági tábornok vezette német vezérkar úgy határozott, hogy 1918 elején

Részletesebben

Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam.

Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam. Régen és most Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam. Az egyik, hogy 1288-ban Zurchuk néven szerepelt, 1426-ban pedig már Karakozurchek.

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Hadszíntér és hátország

Hadszíntér és hátország Hadszíntér és hátország LÖVÉSZÁRKOK A HÁTORSZÁGBAN A napjainkban olyan élesen látható árkok és törésvonalak gyökerei legalább száz évre, az 1905 1918 közötti évtizedre nyúlnak vissza érvel monográfiájában

Részletesebben

Információk a Khan Wars 4.5 verzióról

Információk a Khan Wars 4.5 verzióról Információk a Khan Wars 4.5 verzióról I. Új nép hozzáadva Perzsák A perzsa nép bónuszai: - +10% fémtermelés - 10% olcsóbb Íjászok - 10% gyorsabb Ostromgép készítés - 20% több hadjárat - 20% nagyobb Fal

Részletesebben

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza Dr. Daróczi Gusztáv (1899 1979) 1 1899. június 3-án született Hajdúböszörményben. A család hat gyermeke közül volt a legid sebb. Apja

Részletesebben

Melamed A múlt tanítói Hódmezővásárhelyen

Melamed A múlt tanítói Hódmezővásárhelyen Melamed A múlt tanítói Hódmezővásárhelyen A hódmezővásárhelyi zsidó elemi népiskola története 1947-ig A zsidó iskolát az 1820-as évek közepén alapították. Ekkor még állandó épülettel és tantestülettel

Részletesebben

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1 Bevezetés A II. világháború után, elsősorban a béke első óráiban alapvető szerepük volt a rendkívüli néphatalmi szerveknek a mindennapi életben.

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

MÛVELÕDÉS NÉKEM AZ EMBERISÉG S PEST S BUDA TÁJA HAZÁM. Koch István, jezsuita missziós szerzetes

MÛVELÕDÉS NÉKEM AZ EMBERISÉG S PEST S BUDA TÁJA HAZÁM. Koch István, jezsuita missziós szerzetes MÛVELÕDÉS NÉKEM AZ EMBERISÉG S PEST S BUDA TÁJA HAZÁM Koch István, jezsuita missziós szerzetes Félve a kínai ételektõl, megmondtuk, hogy csak tojást kérünk. Nemsokára hozták a rántottából álló vacsorát.

Részletesebben

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Dr. Va rga Á dá m mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Bevezetés Van egy

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

SOPRONI FOCIÉLET HAJRÁ VASÚT! SVSE-GYSEV Békéscsaba 1912 Előre. 2015. március 6. www.svse.hu

SOPRONI FOCIÉLET HAJRÁ VASÚT! SVSE-GYSEV Békéscsaba 1912 Előre. 2015. március 6. www.svse.hu SOPRONI FOCIÉLET 2015. március 6. www.svse.hu SVSEGYSEV Békéscsaba 1912 Előre HAJRÁ VASÚT! Szántó Csaba: Kemény meccsre, de győzelemre számítok a Békéscsaba ellen Egy izgalmas, fordulatos hazai döntetlen,

Részletesebben