A Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete"

Átírás

1 A Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete 1

2 Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ A VÁLLAKOZÁS ISMERTETÉSE A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 B. SPECIFIKUS RÉSZ...11 I. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK SAJÁT TŐKE CÉLTARTALÉKOK (NEM TÖRÖLHETŐ) KÖTELEZETTSÉGEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ELLENŐRZÉS, ÖNELLENŐRZÉS SORÁN FELTÁRT HIBÁK, HIBAHATÁSOK...22 II. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK NETTÓ ÁRBEVÉTEL EGYÉB BEVÉTEL KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNTI MEGBONTÁSA EGYÉB RÁFORDÍTÁS PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ADÓZÁS ADÓZOTT EREDMÉNY...27 C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ ESZKÖZÖK ALAKULÁSA FORRÁSOK ALAKULÁSA JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA LIKVIDITÁS ÉS FIZETŐKÉPESSÉG ALAKULÁSA CASH-FLOW ALAKULÁSA A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT TRANZAKCIÓK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK KÖRNYEZETVÉDELEM ÜZLETVEZETÉS, IGAZGATÓSÁG, FELÜGYELŐBIZOTTSÁG BÉR- ÉS LÉTSZÁMADATOK

3 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLAKOZÁS ISMERTETÉSE A Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft-t (a továbbiakban társaság ), az Igazságügyi Minisztérium alapította január 01-én az évi VI. törvény, valamint a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló évi LIII. törvény végrehajtására kiadott 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján, a Sopronkőhidai Szövőgyár általános jogutódjaként. A Kft. neve július 21-ig Sopronkőhidai Szövő és Ruhaipai Kft. volt, majd profilváltás miatt Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft-re módosult. A szövödei és textilkikészítő tevékenység megszüntetése, új tevékenységek kialakítása tette indokolttá a névváltoztatást. A társaság 100%-os állami tulajdonban van, tulajdonosa a Magyar Állam. Törzstőkéje E Ft, amely E Ft készpénzből, és E Ft értékű nem pénzbeli betétből áll. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján. A tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett, a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága gyakorolja. A társaság fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, egyben büntetés-végrehajtási szerv. E minőségében felügyeleti szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. A társaság január 01-én kezdte meg működését, és az alábbi tevékenységeket folytatja: Főtevékenység: 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve ruházat) Egyéb tevékenységek: 1320 Textilszövés 1330 Textilkikészítés 1396 Műszaki textiláru gyártása 1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s Munkaruházat gyártása 1413 Felsőruházat gyártása 1414 Alsóruházat gyártása 1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 3299 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység 1520 Lábbeli gyártás 1624 Tároló fatermék gyártása 2219 Egyéb gumitermék gyártása 2511 Fémszerkezet gyártása 2512 Fém épületelem gyártása 4332 Épületasztalos szerkezet szerelése 2529 Fémtartály gyártása 2550 Fémalakítás porkohászat 2561 Fémfelület-kezelés 2562 Fémmegmunkálás 3312 Ipari gép, berendezés javítása 3

4 2573 Szerszámgyártás 2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása 2849 Egyéb szerszámgép gyártása 2892 Bányászati, építőipari gép gyártása 3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 2572 Lakat-, zárgyártás 2594 Kötőelem, csavar gyártása 3831 Használt eszköz bontása 3832 Hulladék újrahasznosítása 4312 Építési terület előkészítése 4641 Textil-nagykereskedelem 4677 Hulladék nagykereskedelem 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 5520 Üdültetés, egyéb átmeneti szálláshely - szolgáltatás 4941 Közúti áruszállítás 5210 Tárolás, raktározás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 8292 Csomagolás 3821 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 3822 Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 9601 Textil és szőrmemosás, -tisztítás 3311 Fémfeldolgozási termék javítás 2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 2223 Műanyag építőanyag gyártása 3101 Irodabútor gyártása 3109 Egyéb bútor gyártása 4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 4725 Ital-kiskereskedelem 4726 Dohányáru-kiskereskedelem 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 5629 Egyéb vendéglátás A társaság bejegyzett székhelye: 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25. A cég fióktelephelye: 9700 Szombathely, 020/3 hrsz. A társaság jegyzett tőkéje E Ft 4

5 A társaság tulajdonosai: Magyar Állam (MNV Zrt.) Névérték Tulajdonosi részarány E Ft E Ft % % A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság képviselője a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében, a belügyminiszter jóváhagyásával január 1-jével megalapította a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaságot, mely óta a Bv Holding vállalatcsoport uralkodó tagja. Az Uralmi szerződés kelte február 26. Az uralkodó tag több, a tulajdonosi joggyakorló által átruházott joggal rendelkezik a Sopronkőhidai Kft., valamint a többi büntetés-végrehajtási gazdasági társaság (ellenőrzött társaságok) vonatkozásában. Az Uralmi szerződés célja, hogy az így létrehozott elismert vállalatcsoportban a vállalatcsoport szintű irányítási eszközök segítségével biztosítsák a gazdasági érdekek hatékony érvényre juttatását. Az elismert vállalatcsoport cégbírósági bejegyzésének dátuma: május. Az éves beszámoló aláírására Kormányos Zoltánné ügyvezető (lakcím: 1023 Budapest, Darázs u. 1. I/3.) jogosult. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Németh Andrea mb. pénzügyi- és számviteli osztályvezető (lakcím: 9400 Sopron, Mező u. 3., regisztrációs szám: ). A társaság könyvvizsgálója a Bv. Holding Kft. 23/2015. (05.29.) számú uralkodó tagi határozata alapján a gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb május 31-ig: A könyvvizsgáló cég neve: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt Budapest, Fő u. 71. II/1. MKVK nyilv.sz.: A könyvvizsgáló neve: Fiedler Gábor 1027 Budapest, Fő u. 71. II/1. MKVK tagsági szám:

6 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA a) Az elszámolás alapja Éves beszámolónkat a évi C. törvény szerint készítjük, ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezetjük könyveinket. Az üzleti év zárási időpontja a tárgyévet követő év március 15. napja. A társaság a mérleg sémájára az Sztv. 1. sz. melléklet A változatát, az eredménykimutatás sémájára pedig az Sztv. 3. számú melléklet forgalmi költség eljárásos eredménykimutatást választotta, illetve az Sztv. 2. számú melléklet összköltség eljárással készített eredménykimutatást is elkészíti. A választott mérlegséma esetében nem élünk a tovább tagolás lehetőségével, nem veszünk fel új tételeket. Eredménykimutatásunk elkészítésének célja, hogy vállalkozásunk jövedelmi helyzetét megbízhatóan és a valóságnak megfelelően mutassuk be. Az eredménykimutatás esetében nem élünk a tovább tagolás lehetőségével, nem veszünk fel új tételeket és nem is vonunk össze sorokat, ezzel is biztosítva az állandóságot és az összehasonlíthatóságot. A társaság által készített éves beszámoló konszolidálásra kerül, tekintettel arra, hogy az Uralmi szerződés alapján leányvállalatnak minősülünk. b) A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése A számviteli törvény előírásait betartva végezzük tevékenységünket. A számviteli törvénnyel összhangban kialakítottuk a Pénzkezelési, Leltározási, Eszköz és forrás értékelési, valamint Önköltségszámítási Szabályzatunkat. A Számviteli Politikában rögzítettük, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a számviteli alapelvek érvényesülését. A Számviteli Politikánkban az értékhatárokat a Számviteli törvényben előírt határértékek ismételt felsorolása nélkül az alábbiakban határozzuk meg: Az utólagos ellenőrzések, önellenőrzések által feltárt azon hibák meghatározása (a törvénnyel összhangban), amelyek hatással lehetnek a beszámolóban bemutatott megbízható és valós képre: Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát. c) A társaság által választott főbb értékelési szabályok bemutatása Az immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értéken kerültek értékelésre. Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineáris módon, az immateriális javak és tárgyi eszközök meghatározott hasznos élettartama alapján történik. Az 100 E Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben leírjuk. 6

7 Vásárolt anyagok rögzítése tényleges beszerzési áron történik. A saját termelésű készletek közvetlen önköltségen kerülnek értékelésre, az év végi utókalkuláció figyelembevételével. Értékvesztések és visszaírásuk elszámolása Az Sztv. kötelezően előírja az értékvesztés elszámolását egyes eszközfajtáknál abban az esetben, ha azok piaci értéke (megítélése) alacsonyabb a mérlegkészítéskor, mint a nyilvántartás szerinti értéke. Értékvesztést kell elszámolni többek között az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél, illetve vásárolt és saját termelésű készleteknél. Követelések értékvesztése Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követelések esetében a vevő, az adós minősítése alapján értékvesztést számol el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Tartósnak tekinthető a követelés könyv szerinti értéke és várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet, ha a követelés kiegyenlítésére a fizetési határidőt követő 60 napon belül nem került sor. Jelentősnek akkor tekinthető a veszteségjellegű különbözet, ha meghaladja a követelés eredeti bekerülési értékének a 20%-át, vagy a 100 ezer Ft-ot. A határidőn túli követelésekre, a rendelkezésre álló információk alapján egyedi elbírálás szerint kell az értékvesztést megállapítani és elszámolni. Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen (legalább 20%-kal) meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Vásárolt és saját termelésű készletek Ha a vásárolt készlet bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken kell kimutatni. Amennyiben a saját termelésű készlet bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. A Vállalatcsoport jelentős összegű értékvesztésnek minősíti a készletek egyedi értékelése során, ha a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskor ismert piaci érték közötti különbözet készletféleségre (cikkre) számított összege a készletérték 2%-át eléri. Tartós eltérésről akkor beszélhetünk, ha a készletek bekerülési, illetve könyv szerinti értéke legalább 1 éven keresztül meghaladja a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéket (várható eladási árat). Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a készlet könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti bekerülési értéket. Az értékvesztés visszaírását az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani. 7

8 Céltartalék-képzés az eredmény terhére Céltartalékként kell kimutatni az olyan passzívákat, amellyel a Vállalatcsoport tagja az óvatosság és az összemérés elvéből kiindulva pontosítja az eredményt, valósabbá teszi a saját tőkét, fedezetet teremt a tárgyidőszakból eredő, de a következő év(ek)ben várhatóan jelentkező kötelezettségekre, költségekre és ráfordításokra. Az Sztv. előírásai szerint a céltartalék képzése részben kötelező, részben pedig lehetőség. Jogcímei: Céltartalék várható kötelezettségekre Olyan ráfordítások, amelyek - harmadik féllel kapcsolatban, - várhatóan, vagy bizonyosan felmerülnek a jövőben, - múltbeli, vagy folyamatban lévő ügyletekből származnak, s - azokra a szükséges fedezetet a Vállalatcsoport más módon nem biztosította. Az ilyen címen felmerülő céltartalék képzése kötelező. Céltartalék jövőbeni költségekre Az ilyen címen felmerülő céltartalék képzése nem kötelező, csak lehetőség. Olyan költségek, amelyek valószínűsíthetően, várhatóan (tehát nem biztosan), időszakonként ismétlődően, jelentős összegben, a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján felmerülnek, de összegük, vagy felmerülésük időpontja bizonytalan, és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé. Fajtái: - fenntartási (pl. épület-fenntartási) költségek - átszervezési költségek - környezetvédelmi költségek Céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségeire nem képezhető! Egyéb céltartalék Az előzőeken kívül eső, más címen képzett céltartalék. A társaságra vonatkozó sajátosságok A Társaság az Sztv. 57. (3) bekezdése szerinti Értékhelyesbítést és Értékelési tartalékot kimutat. Amennyiben az 58. (5) bekezdése szerinti befektetett eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a (2) bekezdés szerinti visszaírás utáni könyv szerinti értéket (a nyilvántartásba vételkor megállapított, a szerinti bekerülési értéket, illetve immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értéket), ezen eszköz - az előírásai szerint - piaci értéken is felvehető. Ez esetben a bekerülési érték, illetve immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó érték és a piaci érték különbözetét az eszközök között értékhelyesbítésként, a források között - az értékhelyesbítés összegével azonos összegben értékelési tartalékként lehet kimutatni. 8

9 d) Az éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és értékcsökkenési leírás szabályainak ismertetése Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését az egyedi értékelés elve alapján, a hasznos élettartam figyelembevételével meghatározott lineáris leírási kulcsokkal számítjuk. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a hasznos élettartam végéig, illetve kivezetéskor a kivezetés napjáig számolunk el. A 100 E Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. Az immateriális javak hasznos élettartama: - üzleti, vagy cégérték 5 év - alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 év - szellemi termékek 3 év - vagyoni értékű jogok 5 év E Ft alatti immateriális javak azonnali leírás A tárgyi eszközöknél a bruttó érték alapján lineáris leírási módot alkalmazunk, napra arányosan számolva. A tárgyi eszközök hasznos élettartama: - épületek, építmények 50 év - gépek, berendezések 7 év - járművek 5 év A gépek, berendezések hasznos élettartama terv szerint megegyezik az eszköz műszakigazdasági élettartamával (addig használjuk az eszközt, amíg lehetséges), és a várható hulladékérték elhanyagolható, így a maradványértéket nulla összegben határozzuk meg. Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök között azokat a részesedéseket, értékpapírokat kell kimutatni, amelyet azzal a céllal fektettünk be más vállalkozónál, hogy ott a jövedelemre tegyünk szert. A befektetett pénzügyi eszközöket bekerülési értékükön kell nyilvántartásokban szerepeltetni mindaddig, amíg értékvesztést nem kell elszámolni. Az Sztv. előírása szerint az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírok nyilvántartás szerinti értékét csökkenteni kell akkor, ha a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy éven keresztül a piaci megítélése alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti érték. Árbevétel Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Kivételes előfordulású vagy nagyságú tételek minősítése A Sztv. 14. (4) bekezdése szerint a társaságunk kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak tekinti az 1 milliárd forintot meghaladó elszámolást eredményező gazdasági eseményeket. A évben társaságunknál ebbe a körbe tartozó, egyéb bevételeket, ráfordításokat érintő gazdasági esemény nem volt. 9

10 Társasági adó A társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 2. (5) bekezdése alapján nem alanya a társasági adónak. Változások a számviteli politikában Az év során nem változott a Számviteli Politikánk. 10

11 B. SPECIFIKUS RÉSZ I. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. IMMATERIÁLIS JAVAK E Ft E Ft Az immateriális javak értéke az év közben az alábbiak szerint alakult: Nyitó Záró Növekedés Csökkenés Átsorolások állomány állomány E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Bruttó érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak nyilvántartásba vételi számla Immateriális javakra adott előleg Immateriális javak bruttó értéke összesen: Értékcsökkenés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak értékcsökkenése összesen: Nettó érték Immateriális javaink nettó értéke 16%-kal nőtt a nyitó értékhez képest. A vagyoni értékű jogok beszerzésére 348 E Ft-ot, szellemi termékek beszerzésére pedig 470 E Ft-ot fordítottunk (számítógépes szoftvereket, mosodai nyilvántartó programot vásároltunk). Az immateriális javakat érintő befejezetlen beruházásaink értéke év végén E Ft volt (termelésirányítási program), az immateriális javakra fordított 700 E Ft-os előleg pedig szintén növeli az immateriális javak mérlegértékét. Az év során a szellemi termékek jelentős részét (vásárolt szoftverek) a vagyoni értékű jogok közé soroltuk át. 11

12 2. TÁRGYI ESZKÖZÖK E Ft E Ft A tárgyi eszközök értéke az év közben az alábbiak szerint alakult: Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Átsorolások Záró állomány E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Bruttó érték Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek 0 Ingatlanok értékhelyesbítése Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen: Értékcsökkenés Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások 0 Beruházásokra adott előlegek 0 Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása összesen: Nettó érték A tárgyi eszközök nettó értéke 13%-kal ( E Ft-tal) növekedett a nyitó értékhez képest. Az ingatlanok nettó értéke 3%-kal nőtt. Ingatlan beruházásra E Ft-ot fordítottunk, mely a szombathelyi fióktelepünkön üzemeltetett mosoda szennyes ruha tárolóját foglalja magába. A műszaki gépek, berendezések, járművek nettó állományában bekövetkezett növekedés évben 206%, ez az eszközcsoport az összes tárgyi eszköz - értékhelyesbítés és beruházások értéke nélkül számított - értékének 39%-át képviseli. 12

13 Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 3%-kal nőtt a nyitó értékhez képest. A tárgyi eszközöket érintő beruházásaink összege a évben E Ft volt, melynek főbb elemei: Szombathelyi mosoda beruházásai E Ft - kalander (vasalógép) E Ft - raktárkonténer (szennyes ruha tároló) E Ft - mosó-csavarógép E Ft - öltözőszekrények, irodabútorok, egyéb E Ft Ruhaipari beruházások (lyukasztó-, gombfelvarró-, reteszelő-, E Ft szabászgép) Fémipari beruházások (csiszoló-, hegesztőgépek, satu, stb.) E Ft Üzemfenntartási részleg fejlesztése (bálázógép, fúró-, E Ft csavarozógépek, stb.) Kiskereskedelmi egység fejlesztése (fagyasztó, klíma, mérleg, stb.) 613 E Ft Biztonsági rendszer fejlesztése (kamerák, kártyás ajtóvezérlők) E Ft Irodai fejlesztések, irodabútorok, informatikai eszközök, E Ft öltözőszekrények Egyéb beruházások E Ft Társaságunk befejezetlen beruházásainak értéke E Ft, melyből: Vegyes tüzelésű kazánok Szolárszett 789 E Ft 742 E Ft Az értékcsökkenés alakulása: Terv szerinti Lineáris Használatba vételkor egy Összesen Terven felüli összegben E Ft E Ft E Ft E Ft Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Tárgyi eszközök Ingatlanok Műszaki gép, berend., felszerelés, jármű Egyéb gép, berend., felszerelés Beruházások Összesen A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására a lineáris elszámolási módot alkalmazzuk. Tárgyévben terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. 13

14 Piaci értéken történő értékelés: Társaságunk alaptevékenységének végzéséhez szükséges tárgyi eszközök értékelésekor a Számviteli Törvény 53 (1) a. pontja alapján nem számoltunk el terven felüli értékcsökkenést, és így a könyv szerinti értéket vettük figyelembe, mert a globális értékelés alapján az megfelel a piaci értéknek. A Kft. nyilvántartásaiban lévő ingatlanok könyv szerinti nettó értéke lényegesen elmaradt a piaci értéktől, ezért megbíztuk a FORSZ Vagyonértékelő, Auditáló és Tanácsadó Kft-t (Bp. Szász Károly u. 2.), hogy állapítsa meg az ingatlanok - a mérleg fordulónapján kimutatható - használati értékét. A cég a megbízást teljesítette, ennek megfelelően mutatunk ki a mérlegben értékhelyesbítést és ezzel megegyező értékű értékelési tartalékot. Az ingatlanok értékhelyesbítésének évi nyitó értéke E Ft volt, a évi növekedés E Ft, a záróérték pedig E Ft. Az értékhelyesbítés részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az értékelt vagyontárgyak tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon körébe tartoznak, így nem forgalomképesek, szabadon nem értékesíthetők, ezért piaci értékük nem határozható meg. A FORSZ Kft. az értékbecslés során költség alapú értékelés módszerét alkalmazta, melynek során a felépítmények újraelőállítási költségéből levonták az idő múlása miatti avulást. Ez a módszer ún. amortizált helyettesítési költséget jelent. 3. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK E Ft E Ft Társaságunk befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. 14

15 4. KÉSZLETEK E Ft E Ft Készletek alakulása, változása: Megoszlás Megoszlás Eltérés Index E Ft % E Ft % E Ft % Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előleg Készletek Készletértékünk december 31-én E Ft, melynek meghatározó hányadát az anyagok (54%), illetve a késztermékek értéke (36%) képezi. Az anyagok között E Ft-tal szerepel a vásárolt méteráru, E Ft a segédanyagok értéke és E Ft a győri kórház számára a mosodai szolgáltatásunk kapcsán - biztosított tartalékkészlet. A befejezetlen termelés év végi állománya E Ft, mely teljes mértékben a fémipari tevékenységünkkel kapcsolatos (500 db vaságy és 500 db ágymagasító, valamint 219 db vakbot folyamatban lévő gyártása). A késztermékek között E Ft-tal szerepel a ruhaipari késztermékek (elsősorban fogvatartotti ruházat) értéke, illetve E Ft-tal a fémfeldolgozási termékek (vaságyak, ágymagasítók, gurulásgátlók, ágylétrák, stb.). Az áruk év végi E Ft-os összege zömében a kiskereskedelmi egységek (fogvatartotti kiétkeztető bolt, büfé) árukészletének értékét tartalmazza. 15

16 A készletekre értékvesztést évben nem számoltunk el, mert nem volt olyan körülmény, amely értékvesztés elszámolását szükségessé tette volna. A korábbi években elszámolt értékvesztésből 2017-ben E Ft-ot oldottunk fel az értékvesztett készletek felhasználása, értékesítése miatt (ld. 2. sz. melléklet). Készletre adott előleget december 31-én 105 E Ft értékben tartottunk nyilván. 5. KÖVETELÉSEK E Ft E Ft Követelések áruszállításból és szolgáltatóból december december 31. Eltérés Index (E Ft) (E Ft) (E Ft) (%) Határidőn belüli követelések Határidőn túli követelések lejárat szerint ebből: 30 napon belül lejárt napon belül lejárt napon belül lejárt napon belül lejárt napon belül lejárt napon túl lejárt Mindösszesen A vevőkövetelések állománya év végén E Ft, mely a nyitóállományhoz viszonyítva E Ft-os csökkenés. A határidőn túli követelések aránya a teljes követelés 12%-a, összegének 56%-a a mérlegkészítés időpontjáig befolyt. Vevőkövetelésekkel kapcsolatban értékvesztést év végével nem számoltunk el, a korábban elszámolt értékvesztést a követelés várható megtérülése miatt - visszaírtuk. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben E Ft E Ft Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követeléseink évi záróösszege E Ft a BUFA Budapesti Faipari Kft-vel szemben, illetve E Ft a Bv. Holding Kft-vel szemben. Mindkét követelésünk befolyt a mérlegkészítés időpontjáig. 16

17 Egyéb követelések E Ft E Ft december december 31. Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % Időszakonkénti ÁFA elszámolás (folyamatos teljesítésű ügyletek) Ajándékutalványok értéke Kiétkezési forgalom elszámolása Sopronkőhidai Fegyház és Börtönnel szembeni követelés (nyilvántartási 6 6 hiba miatt) Szállítói követelés 5 5 Szolgáltatásra adott előleg Összesen Egyéb követeléseink értéke E Ft, mely a bázis értéknél E Ft-tal magasabb. Az év végi összeg meghatározó része a kiétkezési forgalom Sopronkőhidai Fegyház és Börtönnel való elszámolásából adódó E Ft-os követelés. Egyéb követelésekre év végével nem számoltunk el értékvesztést. 6. ÉRTÉKPAPÍROK E Ft E Ft Társaságunk értékpapírokkal nem rendelkezik. 7. PÉNZESZKÖZÖK E Ft E Ft december december 31. Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % Pénztár Elszámolási betétszámla Lakásépítési betétszámla Összesen Pénzeszközeink értéke E Ft-tal csökkent, mely a pénztári pénzkészlet E Ft-os növekedésének és a társaság bankszámláin lévő összeg E Ft-os csökkenésének együttes hatása. 17

18 8. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK E Ft E Ft december december 31. Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % Bevételek aktív időbeli elhatárolása 4 4 Kiadások, költségek aktív időbeli elhatárolása Összesen Az aktív időbeli elhatárolások részletezése a 3. sz. mellékletben látható. 18

19 9. SAJÁT TŐKE E Ft E Ft A saját tőke a év során az alábbiak szerint változott: január 1- jei egyenleg Jegyzett tőke emelés Egyéb növekedés Csökkenés évi eredmény december 31-i egyenleg Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Adózott eredmény Saját tőke összesen E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft A saját tőke értéke a évi eredmény E Ft-os összegével, illetve az ingatlanok értékhelyesbítésének E Ft-os növekedésével emelkedett, így év végén E Ft. 10. CÉLTARTALÉKOK E Ft E Ft december december 31. Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % Egyéb céltartalék Összesen A 439/2012 (XII.29.) Kormányrendelet 8. i) pontja alapján az elektronikai hulladékok bontásához szükséges engedély kiadásának jogszabályi feltételei közé tartozik a céltartalék képzésére vonatkozó terv is. A hulladékbontással kapcsolatban esetlegesen felmerülő kárelhárítási feladatok elvégzésére évben 100 E Ft céltartalékot képeztünk, mely összeg csak a környezetvédelmi hatóság jóváhagyása mellett használható fel. 19

20 11. KÖTELEZETTSÉGEK E Ft E Ft Hosszú lejáratú kötelezettséggel társaságunk nem rendelkezik december december 31. Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % Rövid lejáratú kölcsönök Szállítók Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen Társaságunk a 28/7/2017. számú, július 20-i keltezésű BVOP határozat alapján 30 M Ft egyszeri, visszatérítendő támogatást kapott a szombathelyi mosodai beruházásokra a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától. Mivel a kölcsönként elszámolt összeg visszafizetési határideje december 31., a év végével a 30 M Ft-ot a hosszú lejáratú kölcsönök közül átsoroltuk a rövid lejáratú kölcsönök közé. A szállítói kötelezettségünk az előző évi összeg 53%-ára csökkent. Határidőn túli kötelezettségeink állománya év végén E Ft volt, melyet a mérlegkészítés időpontjáig teljes mértékben rendeztünk. 20

21 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek december december 31. Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % Bér kötelezettség Fogvatartotti munkadíj Szociális hozzájárulás adó Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék ÁFA kötelezettség SZJA kötelezettség Nyugdíjbiztosítási járulék Munkaadói, munkavállalói kötelezettség Egészségügyi hozzájárulás Cégautó adó Vevő kötelezettség Összesen Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke E Ft-tal növekedett csökkent elsősorban a polgári munkavállalók munkabére és a hozzá kapcsolódó adó- és járulékkötelezettségek miatt. 12. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK E Ft E Ft december december 31. Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Térítés nélkül átvett eszközök elhatárolása Selejtezésből visszanyert haszonanyag elhatárolása Összesen

22 A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése a 3. sz. mellékletben tekinthető meg. A július 31-én kelt 26/7/2013. számú OP határozat alapján a társaság 12 M Ft fejlesztési célú támogatást kapott, melyet 2013-ban, illetve 2014-ben tárgyi eszközök beszerzésére fordítottunk. A támogatást elhatároltuk, visszavezetése az elszámolt értékcsökkenés arányában történik, amely 2017-ban E Ft-ot jelentett. A Magyar Honvédségtől térítés nélkül átvett készletek elhatárolt értékéből értékesítés miatt 2 E Ft került visszaírásra 2017-ben. A selejtezett tárgyi eszközökből visszanyert év végén raktáron lévő - fémhulladék értéke 240 E Ft. 13. ELLENŐRZÉS, ÖNELLENŐRZÉS SORÁN FELTÁRT HIBÁK, HIBAHATÁSOK Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt, eredményt, egyes mérlegtételeket befolyásoló hiba nem volt az elmúlt három évben. 22

23 II. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 14. NETTÓ ÁRBEVÉTEL E Ft E Ft A rendszeres tevékenység értékesítésének nettó árbevétele az értékesítés főbb irányai szerint az alábbi: adatok E Ft-ban Megnevezés év év Eltérés Index% Ruhaipar Vasipar Bútoripar* Anyag- és árueladás Mosoda Sopronkőhida Mosoda Szombathely Kiskereskedelmi tev Zárszerelés Gyertyacsomagolás Hulladékbontás Szerelés Drótfonás Gumisorjázás Kárpitozás Raklapgyártás Vasalatgyártás IBH javítás Egyéb Összesen % * Bútoripari áruértékesítéssel együtt Társaságunknak nem keletkezett árbevétele devizában, valamint exporttámogatást sem kapott. A nettó árbevétel 2017-ben E Ft volt, mely a bázisévi összeg 69%-a. Saját tevékenységeink közül a konfekcionálás és a vasipari tevékenység árbevétele emelkedett, a bútoripari tevékenységből származó árbevétel azonban a megrendelések visszaesése miatt számottevően csökkent. Jelentős árbevételt hozott a szombathelyi fióktelepünkön üzemelő mosoda, mely áprilisa óta szolgálja ki a régió egészségügyi intézményeinek mosatási igényeit. Bérmunkáink közül emelkedett a drótfonás és a kárpitozás árbevétele, a többi területen némi csökkenés volt tapasztalható. 23

24 15. EGYÉB BEVÉTEL E Ft E Ft Egyéb bevételek jogcímenkénti részletezése Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználás Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, kártérítések Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke Selejtezésből visszanyert haszonanyag Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének árbevétele Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % Fejlesztési támogatás feloldás Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi pótlékok Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke Követelések visszaírt értékvesztése Munkavállalók által visszafizetett cafeteria Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete Cégautó magáncélú használatának térítési díja Behajtási költségátalány kivezetése Kerekítési különbözet Összesen A társaságunk által térítés nélkül átvett eszközök felhasználása minimális, behajtási költségátalányt nem számolunk el, illetve korábban képzett céltartalék felhasználás sem volt. Társaságunk 2013-ban kapott E Ft összegű fejlesztési célú támogatást beruházások megvalósítására, a beszerzett eszközök évenként elszámolt értékcsökkenésének arányában kerül a támogatás összege a passzív időbeli elhatárolásokból átvezetésre. 24

25 Fejlesztési célú támogatás: Forrás: BVOP Támogatás összege: E Ft Támogatás jogcíme: Tárgyi eszközök beszerzése Felhasználás megnevezése: Külön melléklet szerint részletezett eszközök beszerzése (4. sz. melléklet) Felhasználás éve: KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNTI MEGBONTÁSA Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenés Költségek összesen Az anyagjellegű ráfordítások értéke az árbevételünkkel arányosan visszaesett az előző évhez képest, összetételét tekintve viszont az eladott áruk beszerzési értéke a magasabb volumenű áruértékesítés miatt jelentősen növekedett. Személyi jellegű ráfordításaink értéke a foglalkozatott fogvatartotti létszám és munkadíj emelkedése, valamint polgári munkavállalóink magasabb létszáma miatt jelentősen növekedett. A fogvatartottak részére juttatott anyagi ösztönzés szintén növelte ráfordításainkat. Az amortizáció éves összege elmarad a korábbi időszak értékétől, 2016-ban ugyanis jelentős összeg volt a kisértékű, egy összegben leírt tárgyi eszközökkel kapcsolatban elszámolt értékcsökkenés. 25

26 17. EGYÉB RÁFORDÍTÁS E Ft E Ft Egyéb ráfordítások jogcímenkénti részletezése Céltartalék képzés egyéb címen Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások Követelések elszámolt értékvesztése Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyvszerinti értéke Kereskedelmi áruk veszteség jellegű leltárértékelési különbözete Kerekítési különbözet Összesen Az egyéb ráfordítások értéke E Ft-tal csökkent, mivel 2017-ben az állományból kivezetett készletek értéke jelentősen elmaradt az előző év adatához képest, követelésekre sem számoltunk el értékvesztést, a kereskedelmi áruink leltárhiánya azonban jóval meghaladja az előző év értékét. 26

27 18. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE E Ft E Ft Pénzügyi műveletek bevételeinek, ráfordításainak alakulása PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ÖSSZESEN PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ÖSSZESEN Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % Pénzügyi műveleteink eredménye elhanyagolható nagyságrendű, fizetendő kamataink összege jó likviditási helyzetünk miatt minimálisra csökkent 19. ADÓZÁS A társaság a társasági adónak nem alanya. 20. ADÓZOTT EREDMÉNY A társaság adózás előtti és adózott eredménye megegyezik, E Ft. Az ügyvezetés a társaság fejlesztései igényei, valamint a fogvatartotti foglalkoztatás szintentartása, bővítése miatt várhatóan felmerülő jelentős költségek miatt az adózott eredmény terhére történő osztalék fizetést nem javasol. 27

28 C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 1. ESZKÖZÖK ALAKULÁSA Az összes eszközünk értéke december 31-én E Ft, amely az előző évi értéknél 9,5%-kal alacsonyabb. Összetételének alakulását az alábbi táblázat mutatja december december 31. % % A. Befektetett eszközök 40,05 49,98 Immateriális javak 0,57 0,72 Szellemi termékek 0,10 0,01 Vagyoni értékű jogok 0,47 0,71 Tárgyi eszközök 39,48 49,26 Ingatlanok 33,62 38,83 Műszaki ber., gépek, járművek 1,87 6,32 Egyéb ber., felsz., járművek 3,46 3,95 Beruházások 0,53 0,16 Beruházásokra adott előleg Befektetett pü-i eszközök 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Forgóeszközök 59,88 49,90 Készletek 16,49 19,09 Követelések 16,88 12,67 Értékpapírok 0,00 0,00 Pénzeszközök 26,51 18,14 C. Aktív időbeli elhatárolás 0,07 0,12 Összesen 100,00 100,00 Az eszközökön belül december 31-én a befektetett eszközök képviselték a legnagyobb részarányt, amely 9,93%-kal nőtt a bázis évi részarányhoz képest. Az immateriális javak részaránya 0,72%, az átsorolások következtében a szellemi termékek részaránya csökkent, a vagyoni értékű jogok részaránya pedig emelkedett. A tárgyi eszközök a teljes eszközállomány 49,26%-át jelentik, közülük meghatározó az ingatlanok értéke, mely az értékhelyesbítést is figyelembe véve a teljes eszközérték 38,83%-a. A műszaki berendezések, gépek, járművek értéke és aránya a évi jelentős beruházások miatt (szombathelyi mosodai gépek) számottevően emelkedett. Befektetett pénzügyi eszközökkel társaságunk nem rendelkezik. 28

29 A forgóeszközök a teljes eszközérték felét jelentik. A készletek aránya némileg emelkedett, a követelések aránya pedig csökkent a bázisévhez viszonyítva. A pénzeszközök aránya szintén alacsonyabb lett a bankszámlán lévő összeg csökkenése miatt. Hatékonysági, forgási mutatók alakulása: HATÉKONYSÁGI HELYZET MUTATÓI év év Index Tárgyi eszközök fedezettsége (%) Tárgyi eszközök hatékonysága (Ft) 2,79 2,67 96 Eszközök fordulatszáma 1,10 1, Készletek forgási sebessége 8,71 7,05 81 Készletek futamideje (nap) A tárgyi eszközök fedezettsége mutatónk értéke (saját tőke/tárgyi eszközök) 5%-kal csökkent, melynek oka, hogy a saját tőke kisebb arányban emelkedett, mint a tárgyi eszközök értéke 2017-ben ugyanis jelentős beruházásokat hajtottunk végre. A tárgyi eszközök hatékonysága mutatónk (nettó árbevétel/tárgyi eszközök) 4%-kal csökkent a bázis időszakhoz képest. Egységnyi tárgyi eszközzel kevesebb árbevételt realizáltunk. Ennek oka, hogy a tárgyi eszközök nettó értéke nagyobb mértékben nőtt (13%) mint az árbevételünk (8%). Az eszközök fordulatszáma (nettó árbevétel/összes eszköz) 19%-kal emelkedett, az eszközök megtérülése tehát összességében javult. Az átlagos készletállomány értéke 33%-kal emelkedett a bázisévhez viszonyítva. Mivel azonban az árbevétel mindössze 8%-kal emelkedett, a készletek forgási sebessége a évi értékhez képest 19%-kal csökkent ben a készletérték az árbevételben 7-szer térült meg. A készletek futamideje (átlagkészlet/árbevétel x 360 nap) 24%-kal nőtt, ami napokban vizsgálva azt jelenti, hogy a bázisévi 41 naphoz képest a tárgyévben 51 napig volt raktáron a készletünk. 29

30 2. FORRÁSOK ALAKULÁSA Források összetételének alakulása december december 31. % % Saját tőke 58,93 69,78 Jegyzett tőke 24,54 27,12 Tőketartalék 7,84 8,66 Eredménytartalék -8,31-1,94 Értékelési tartalék 28,30 32,80 Adózott eredmény 6,56 3,14 Céltartalék 0,01 0,01 Kötelezettségek 38,82 29,11 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,00 0,00 Rövid lejáratú kötelezettségek 38,82 29,11 Passzív időbeli elhatárolás 2,24 1,10 Összesen 100,00 100,00 A forrásokon belül a saját tőke képviseli a legnagyobb részarányt (69,78%), mely az előző évhez képest 18,41%-kal növekedett a kötelezettségek részarányának 25,01%-os csökkenése mellett. A saját tőkén belül jelentős (32,80%-os) részarányt képvisel az értékelési tartalék, mely teljes egészében a társaság ingatlanainak értékhelyesbítésével kapcsolatos. A hosszú lejáratú kötelezettséggel a társaság nem rendelkezik, a rövid lejáratú kötelezettségek részaránya a teljes forrásállományon belül 29,11%-os. A passzív időbeli elhatárolás részaránya 1,10%-ra csökkent 2,24%-ról, a céltartalékok részaránya 0,01%. 30

31 Vagyoni helyzet mutatóinak alakulása év év Index % Saját tőke aránya (tőkeellátottság) (%) 58,93 69, Befektetett eszközök fedezettsége 1,4715 1, Tárgyi eszközök hatékonysága 4,3516 2, Tőke önfinanszírozás 0,1114 0, Működésbiztonság 1,5181 2, A tőke ellátottsági mutatószám (saját tőke/összes forrás) szerint az eszközök finanszírozásának 69,78%-át fedezte saját tőke, mely a bázisévhez viszonyítva 18%-os emelkedést jelent. A befektetett eszközök fedezettsége (saját tőke/befektetett eszközök) némileg csökkent, de a mutató értéke 1 felett van, ami kedvezőnek mondható, a saját tőke teljes mértékben fedezetet nyújt a befektetett eszközökre. A tárgyi eszközök hatékonysága (nettó árbevétel/tárgyi eszközök nettó értéke) szintén csökkent, mely az árbevétel jelentős visszaesése és a évi beruházások miatt következett be, a tárgyi eszközök értéke ugyanis számottevően emelkedett. Tőke önfinanszírozás (adózott eredmény/saját tőke): a mutató értékének bázisévhez viszonyított 60%-os csökkenése az adózott eredmény visszaesésével magyarázható, kedvezőnek mondható azonban, hogy a mutató értéke pozitív, az adózott eredmény (nyereség) növeli a saját tőke összegét. Működésbiztonsági mutató ((saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettség)/rövid lejáratú kötelezettség): a működésbiztonság a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése miatt a bázisévhez viszonyítva javult. 3. JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA Társaságunk évben E Ft árbevétel, E Ft aktivált teljesítményi érték, E Ft egyéb bevétel, E Ft ráfordítás mellett E Ft adózás előtti eredményt ért el, amely E Ft-tal kevesebb az előző évi összegnél. A kedvezőtlen változás az üzemi tevékenység eredménye csökkenésével magyarázható. Árbevételünk és ráfordításaink az előző évi értéktől 31%-kal maradnak el, míg az aktivált teljesítmények értéke 71%-kal csökkent. Üzemi tevékenységünk eredménye E Ft, mely nyereség csökkent az előző évi E Ft-hoz képest. 31

32 Jövedelmezőségi helyzet mutatóinak alakulása év év Index % Bruttó termelési érték (E Ft) Nettó termelési érték (E Ft) Árbevétel arányos üzemi eredmény (%) 3,81 2,38 62 Árbevétel arányos adózás előtti eredmény (%) 3,80 2,38 63 Élőmunka hatékonyság 1,6671 1, Élőmunka termelékenység E Ft/fő Társaságunk bruttó termelési értéke (nettó árbevétel+egyéb bevétel+aktivált saját teljesítmények értéke) E Ft, nettó termelési értéke (bruttó termelési értékanyagjellegű ráfordítás-értékcsökkenés) E Ft, mely értékek 32%-os illetve 5%-os csökkenést mutatnak a bázis évi értékhez viszonyítva. Az árbevétel arányos üzemi eredményünk (üzemi eredmény/(nettó árbevétel+egyéb bevétel)) 2,38%, amely azt mutatja, hogy 100 Ft árbevételből 2,38 Ft üzemi eredményt (nyereséget) realizált társaságunk. A mutató értéke 38%-kal lett alacsonyabb a bázisévhez képest, mivel az üzemi eredmény nagyobb arányban csökkent, mint a bevételi kategóriák értéke. Az árbevétel arányos adózás előtti eredményünk (adózás előtti eredmény/összes bevétel) értéke szintén 0,38%, a pénzügyi műveletek eredménye ugyanis mindössze 3 E Ft-tal befolyásolja az adózás előtti eredményt az üzemi eredményhez képest. Társaságunk élőmunka hatékonysága ((bruttó termelési érték-anyagjellegű ráfordítás)/személyi jellegű ráfordítás) romlott, ahogy az élőmunka termelékenysége (nettó árbevétel/átlagos statisztikai létszám) is az előző időszakhoz viszonyítva. Társaságunk évben egységnyi személyi jellegű ráfordítással 1,2396 Ft új értéket hozott létre a bázis évi 1,6671 Ft-tal szemben, ami 23%-os csökkenést mutat. Az 1 főre jutó nettó árbevételünk (3 814 E Ft) 36%-kal szintén csökkent. 4. LIKVIDITÁS ÉS FIZETŐKÉPESSÉG ALAKULÁSA Működésünk pénzellátása folyamatosan biztosított volt, melyet a bevételek ütemes befolyása, és a társaság rendelkezésére álló 45 M Ft-os folyószámla hitelkeret tett lehetővé. A pénzügyi helyzet alakulását az alábbi mutatószámokkal elemeztük. 32

33 PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓI Likviditás I. (gyors ráta)% (pénzeszköz/rövid lej. kötelezettségek) Likviditás II. % (pénzeszköz+köv./rövid lej. kötelezettségek) Likviditás III. (együttható) (forgóeszköz/rövid lej. kötelezettségek) Eladósodottság mértéke (%) (kötelezettségek/összes forrás) Nettó eladósodottság ((kötelezettségekkövetelések)/saját tőke) Hosszú távú fizetőképesség (összes forgóeszköz/összes kötelezettség) év év Index % 68,32 62, ,81 105, ,28 171, ,82 29, ,3723 0, ,5428 1, A likviditási mutatók közül egy esetben javulás, két esetben romlás következett be a bázisévhez viszonyítva év végén a rövid lejáratú kötelezettségekre a pénzeszközök 62,34%-os, a pénzeszközök és a követelések 105,85%-os, a teljes forgóeszköz állomány pedig 171,44%-os fedezetett nyújtott. Az eladósodottság mértéke 29,11%-os, csökkent az előző évhez képest. A nettó eladósodottság szintén kedvezően alakult, a kötelezettségek jelentősebb összegben csökkentek, mint a követelések, így különbözetük saját tőkéhez viszonyított aránya 37%-kal javult. 5. CASH-FLOW ALAKULÁSA A pénzeszközben bekövetkezett változást a cash-flow kimutatás mutatja. (5. sz. melléklet). A működési tevékenység pénzeszköz-változása E Ft volt. Alakulását kedvezően befolyásolta a vevői követelés emelkedése, az adózás előtti eredmény és az elszámolt amortizáció. Értékét csökkentette a szállítói kötelezettség jelentős csökkenése, a készletek növekedése, valamint az elszámolt passzív időbeli elhatárolások. A befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás E Ft volt, mely a befektetett eszközök beszerzésével, valamint az elszámolt értékhelyesbítéssel kapcsolatos. A pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás E Ft volt. Társaságunk a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától 30 M Ft-os kölcsönt kapott, illetve a E Ft véglegesen kapott pénzeszköz került elszámolásra 2017-ben a korábbi években fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolt összegéből. Az ingatlanok értékelési tartalékok között kimutatott értékhelyesbítése E Ft-tal emelkedett. 33

közötti időszakról szóló ÉVES BESZÁMOLÓ

közötti időszakról szóló ÉVES BESZÁMOLÓ 22700368-3523-113-01 A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1031 Budapest, Nánási út 5-7. B-325. 2016.01.01-2016.12.31 közötti időszakról szóló ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Budapest, 2017.04.25

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2016. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium

COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium 2018. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2019. május 27. A társaság bemutatása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft 217 egyszerűsített éves beszámolójához Budapest, 218.5.22. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: atlatszo.hu

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium

COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium 2017. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2018. május 02. A társaság bemutatása

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ. Mérleg : - Eszközök - Források. Eredmény-kimutatás. Cash-flow kimutatás

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ. Mérleg : - Eszközök - Források. Eredmény-kimutatás. Cash-flow kimutatás 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Éves beszámoló Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 2 0 3 9 0 7 5 0 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1 0 9 9 2 0 8 3 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma 1051

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT GYULA, Szent László u Eves beszámoló

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT GYULA, Szent László u Eves beszámoló 0 GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT 5700. GYULA, Szent László u. 16. 06-66-362-377, Eves beszámoló 2016 Keltezés: 2017. március 16. ~~--= 1/6. oldal "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2016 december 31 adatok E

Részletesebben

2018. évi. Egyszerűsített éves beszámoló

2018. évi. Egyszerűsített éves beszámoló Szervezet címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Nyilvántartási szám: 19-02-0002960 2018. évi Egyszerűsített éves beszámoló Berhida, 2019. május 16. Elnök 1/a melléklet MÉRLEG Fordulónap: 2018.12.31 adatok

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Statisztikai számjel: Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Statisztikai számjel: Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Szervezet címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Nyilvántartási szám: 19-02-0002960 2017. évi

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége 1088 BUDAPEST Vas utca 12. II/2.

Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége 1088 BUDAPEST Vas utca 12. II/2. Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége 1088 BUDAPEST Vas utca 12. II/2. KIEGÉSZITÕ MELLÉKLET 2016. 01. 01. - 2016. 12. 31. I. Általános kiegészítések II. Mérlegtételekhez kapcsolódó kiegészítések III.

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft

Vígszínház Nonprofit Kft 2 3 3 9 5 8 1 9-9 0 0 1-5 7 2-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 6 3 6 4 5 cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: címe: 1137 Budapest, Szent István krt 14. 2016.december 31 ÉVES BESZÁMOLÓ. Cg-01-09-963645

Részletesebben

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2 0 1 9 8 9 5 0-9 0 0 1-5 7 2-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 1 7 9 0 0 cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címe: 1065

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ (TERVEZET) december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ (TERVEZET) december 31. TERVEZET a vállalkozás megnevezése 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet a vállakozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ (TERVEZET) 2013. december 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TERVEZET "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 1 0 5 8 5 5 6 0 6 2 0 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 3 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe, telefonszáma: K O P I N T - D A T O R G Zrt. 1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok e Ft-ban. Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok e Ft-ban. Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2011.01.01-2011.12.31 1 A. Befektetett eszközök 46 605 42 994 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 281 1 640 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke - - 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

1. gyakorló feladat ESZKÖZÖK

1. gyakorló feladat ESZKÖZÖK 1. gyakorló feladat ESZKÖZÖK A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK 846.663 952.892 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 31.343 23.945 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékû

Részletesebben

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt Budapest, Igló u Éves beszámoló

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt Budapest, Igló u Éves beszámoló 01-10-045570 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 1185 Budapest, Igló u. 33-35. Éves beszámoló 2011. január 01. - 2011. december 31-ig tartó gazdasági évről 01-10-045570 11 "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Statisztikai számjel. PANNON-VÍZ Zrt. A változat MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel. PANNON-VÍZ Zrt. A változat MÉRLEG Eszközök (aktívák) 1 1 4 0 1 4 2 9 3 6 0 0 1 1 4 0 8 Statisztikai számjel PANNON-VÍZ Zrt. A változat MÉRLEG Eszközök (aktívák) A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 32.585.877 35.266.884 I. Immateriális javak 300.339 296.016 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Cégjegyzék száma: A társaság adószáma: Dátum (készítés ideje): február 23.

Cégjegyzék száma: A társaság adószáma: Dátum (készítés ideje): február 23. 2016. Évi beszámoló Ügyfél neve: Ügyfél címe, telefonszáma: 9024. Győr, Szérűskert u.36. Statisztikai számjele: 2 3 1 7 5 7 6 9 0 3 2 2 5 7 2 0 8 Cégjegyzék száma: 0 8-0 9-0 2 1 4 0 6 A társaság adószáma:

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 0 1-0 9-9 1 3 6 5 7 1 1 S.sz. A tétel megnevezése Előző év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 894 282 0 818 312 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 127 898 0 38 989 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2017.

Kiegészítő melléklet 2017. Adószám: 2584638-2-4 Cégbíróság: Gyulai Törvényszék Cégjegyzék szám: 4-9-13973 KÖRÖSLADÁNYI NAPELEMPARK KFT 5516 Körösladány, Dózsa Gy út 2. Kiegészítő melléklet 217. Fordulónap: 217 december 31. Beszámolási

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló december 31.

Éves beszámoló december 31. 0. 6720 Szeged Zrínyi u. 4-8. 62/592250 ŀ11092612493111306 Éves beszámoló 2012. december 31. 11092612493111306 1/6. oldal "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 7842874

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit Kft 2890 Tata Váralja utca 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Körúti Színház Közhasznú Nonprofit Kft évi Egyszerűsített éves beszámolójának Kiegészítő melléklete

Körúti Színház Közhasznú Nonprofit Kft évi Egyszerűsített éves beszámolójának Kiegészítő melléklete Körúti Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolójának Kiegészítő melléklete Cégjegyzék száma: 13-09-135873 Adószám: 12459092-2-13 Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016.

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA január december 31.

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA január december 31. IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA 1031 Budapest, Záhony u. 7. 2015. január 1. - 2015. december 31. ÉVES BESZÁMOLÓ 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02. +10. +18. sor) 193 921 225

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2005.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2017 A beszámoló előtársasági időszakot is tartalmaz

Kiegészítő melléklet 2017 A beszámoló előtársasági időszakot is tartalmaz Adószám: 26183356-2-4 Cégbíróság: Gyulai Törvényszék Cégjegyzék szám: 4-9-14325 Körösladányi Városüzemeltetési Kft 5516 Körösladány, Dózsa György utca 2. Kiegészítő melléklet 217 A beszámoló előtársasági

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Hatvan TISZK Kft Cégjegyzékszáma: 10 09 028738

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

DÉKÁ KFT. Statisztikai számjel. Cégjegyzékszám. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok eft-ban. Előző év(ek) módosításai. Előző év. A tétel megnevezése

DÉKÁ KFT. Statisztikai számjel. Cégjegyzékszám. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok eft-ban. Előző év(ek) módosításai. Előző év. A tétel megnevezése 0 1-0 9-9 8 0 0 7 5 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) (ek) A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III. sorok) 3 612 3 439 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (1-7. sorok) 2 000 2 000 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2 Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Egyéb. üzleti évről

Éves beszámoló december 31. Egyéb. üzleti évről 1 1 4 7 4 5 3 5 3 5 3 0 1 1 3 1 1 Statitsztikai számjel 1 1-0 9-0 0 5 8 6 6 Cégjegyzék szám Adószám 11474535-2-11 A vállalkozás székhelye 2931 Almásfüzitő, Fő út 1 Éves beszámoló 2016. december 31. Egyéb

Részletesebben

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban Társaság"), melynek székhelye 1044 Budapest, Ipari Park utca 10. főtevékenységként szakmai érdekképviseletet

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: KOPINT-DATORG KFT Cégjegyzékszáma: 01-09-168162 Székhelye: 1081 BUDAPEST CSOKONAI utca 3. Adószáma: 10777488-2-42 KSH jelzőszáma: 10777488-6209-113-01 (B) Beszámoló aláírására

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET GSM FOREVER KFT év

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET GSM FOREVER KFT év KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET GSM FOREVER KFT 2015. év 1 I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A GSM_Forever Korlátolt Felelősségű Társaságot (9021 Győr, Kisfaludy u. 15.) a Győr-Moson- Sopron Megyei Cégbíróság 2010. augusztus

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT Pécs, Nyugati ipari út 8. 72/ Éves beszámoló üzleti évről

TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT Pécs, Nyugati ipari út 8. 72/ Éves beszámoló üzleti évről 1 4 9 2 5 8 8 9 3 6 1 1 4 0 2 Statisztikai számjel 0 2-1 0-0 6 0 3 5 4 Cégjegyzék száma TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. 72/421-700 Éves beszámoló 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31. üzleti évről Keltezés : Pécs, (1) Eszközök

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Keltezés: Budapest, január 20.

Keltezés: Budapest, január 20. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 212 913 0 0 11 579 5 429 83 942 313 863 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 0 0 273 273 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Mérleg. Engedélyes tevékenység* Ebből ivóvízágazat*

Mérleg. Engedélyes tevékenység* Ebből ivóvízágazat* A SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁS A Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 49. (3) bekezdése alapján a víziközmű szolgáltató eit engedélyköteles ek és másodlagos e vonatkozásában elkülönült mérlegben és eredménykimutatásban

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület. Székhelye: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101.

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület. Székhelye: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 1 2016.évi egyszerűsített beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület A társaság alakulásának éve: 2007 Székhelye: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Működési forma : Tevékenységi

Részletesebben

`A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

`A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 108,034 77,035 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok) 8,218 5,630 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke

Részletesebben

A beszámoló összeállítása (A nagyfeladat ) Érintett témák, a feldolgozás ütemterve

A beszámoló összeállítása (A nagyfeladat ) Érintett témák, a feldolgozás ütemterve A beszámoló összeállítása (A nagyfeladat ) Érintett témák, a feldolgozás ütemterve 1. Egy nagyfeladat kidolgozása 2. A mérlegkészítés időszakának típus elszámolásai I. sz. feladat A Beszámol-Ő-1 Kft. 2X16.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat (ek) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.) 03. Saját

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2017. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete

2017. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 2017. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete Elek-Ágh Állatmenhely Közhasznú Alapítvány I. Általános kiegészítések 1.A gazdálkodó bemutatása 1.1. A gazdálkodó főbb adatai - székhely: 2316 Tököl, Fő u.129.

Részletesebben

Mérleg "A" betű római arab Megnevezés Megnevezések módosulásai

Mérleg A betű római arab Megnevezés Megnevezések módosulásai Mérleg "A" A Befektetett eszközök A I Immateriális javak A I 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke A I 2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke A I 3 Vagyoni értékű jogok A I 4 Szellemi termékek A I 5 Üzleti

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben