Idén is a zsebünkben kotorásznak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idén is a zsebünkben kotorásznak"

Átírás

1 Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara TOLNAI 9. évfolyam 2. szám A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági havilapja február Idén is a zsebünkben kotorásznak Szigorúbban ellenõrzik a termékdíjat, a veszteséges cégeket és az újonnan alakulókat Atartósan veszteséges vállalkozások számíthatnak az adóhivatal vizsgálatára. Ugyanakkor górcsõ alá kerülhetnek az újonnan alakuló cégek is. Már egy óra alatt is bejegyezhetõ egy társaság, ez nagy kockázati tényezõ, ezért minden ötödik át fog esni a szûrésen. A kockázati tényezõket vizsgálják az elõzmények tükrében. Folytatódnak a vagyonosodási vizsgálatok és a csillagszóró hadmûvelet is a zéró tolerancia jegyben. Változtak a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó elõírások is, ezen a területen is sûrûbb ellenõrzésre lehet számítani a VPOP részérõl. Folytatás lapunk 6 7. oldalán Muníciót adni a küzdelemhez A tavaly megkezdett kistérségi kapcsolatépítés folytatását, és egy tájékoztató elõadássorozat indítását tartja az idei év legfontosabb feladatának Béres Vilmos általános alelnök. Mint mondja, a vállalkozóknak tudomásul kell venniük, hogy kénytelenek felvenni a multikkal a harcot. Ezen a kamara sem változtathat, de irányt mutathat ahhoz, hogyan tegyék meg. Az alelnök leszögezte: a vállalkozóknak jelen körülmények között az információ, a piacismeret, a szakismeret és az innováció négyesében kell tevékenykedniük, ha túl akarnak élni. Részletek a 3. oldalon 2008 is nehéz lesz, de a kamara segít Az idegenforgalmat leszámítva minden területen folytatódott Tolna megye leszakadása az országos teljesítménytõl. A vállalkozások mindennapjait a túlzott ellenõrzések, a feketegazdaság legálisan tevékenykedõk közti üldözése, a növekvõ terhek nehezítették. Ez idén sem lesz másként. Ebben a helyzetben kell a kamarának a túlélést segítenie. Szövetségre kell lépni a társszervekkel ahhoz, hogy az érdekeket valóban képviselni lehessen mondta dr. Fischer Sándor elnök lapunknak adott évértékelõ nyilatkozatában. Részletek a 3. oldalon

2 2 Kevés forrás, sok adminisztráció Az MKIK az ÚMFT-t értékelte FEBRUÁR Az Új Magyarország Fejlesztési Programban alacsony a vállalkozásfejlesztésre szánt forrás, túlzott az adminisztráció így összegezhetõ a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara álláspontja a pályázatokkal kapcsolatban. A szervezet projektmenedzserektõl, és a területi képviseletektõl begyûjtötte azokat a módosító javaslatokat, amelyekkel kevésbé riadnának vissza a cégek attól, hogy megkíséreljenek támogatáshoz jutni között az ÚMFT-hez kapcsolódóan összesen mintegy hétezer milliárd forint áll rendelkezésre az operatív programok központi és pályázati céljaira. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében gazdaságfejlesztésre a strukturális alapokat kiegészítõ nemzeti társfinanszírozással együtt mintegy Mrd Ft támogatás használható fel. Az MKIK mindvégig határozottan képviselte azt az álláspontot, hogy az ÚMFT-ben a közvetlen gazdaság- és vállalkozásfejlesztésre szolgáló források aránya alacsony, amelyet a gazdaság dinamizálása, versenyképességének helyreállítása érdekében növelni kell elején a pályázatok kiírói azt vetítették elõre, hogy a rászorult térségek és a kisvállalkozások lesznek a fõ kedvezményezettek, a pályázati rendszer pedig egyszerûbb és gyorsabb lesz. Kétségtelenül történtek adminisztratív könnyítések, ezek közül a fontosabbak: A normatív alapú támogatás a kis értékû (1-5 millió forintos) támogatásoknál: csak a jogosultságot vizsgálják, egyszerûsített (adatlap jellegû) igénylõlapot használnak. A biztosítéki feltételek kedvezõbbek, valamint az államigazgatási igazolásokat nem a pályázónak kell beszereznie; az igényléshez nem kell hiteles okiratokat csatolni, ezeket csak az adott pályázat nyerteseinek kell benyújtaniuk. Az intézkedések pozitív hatása azonban eltörpül ahhoz képest, amit az eljárási szabályok, a rugalmatlan pályázati feltételek jelentenek a pályázók, különösen a kisvállalkozások mindennapi életében. Az eltelt bõ tíz hónap folyamatai egyértelmûen alátámasztják az MKIK korábbi álláspontját. A vállalkozások lényegében szûk köre jut vissza nem térítendõ fejlesztési forrásokhoz, és a merev szabályozás, a sokszor nem életszerû pályázati feltételek leginkább a mikro- és kisvállalkozások elõl zárják el a támogatásokat. Kevesebb, de átlátható, a vállalkozások igényeihez testre szabott, komplex programok indítása célravezetõbb lenne. Elengedhetetlen a gazdaságfejlesztés alapvetõ irányainak, prioritásainak meghatározása s a források ezek mentén való csoportosítása. Az MKIK álláspontja szerint olyan pályázatokra lenne szükség, amelyek révén több uniós pénzt lehet bekapcsolni a hazai gazdaság vérkeringésébe, elfogadhatatlan a vállalkozások részvételének megnehezítése, holott a jelenlegi mechanizmusok sokak számára ezt sugallják. A mai rendszer nem alkalmas arra, hogy elõsegítse a magyar gazdaságnak az erõsebb európai gazdaságokhoz való felzárkózását. A szükséges módosításokra, változtatásokra vonatkozó javaslatok kidolgozásában az MKIK és a területi kamarák miként eddig is többször megtették felajánlják közremûködésüket. Az ÚMFT elsõ pályázatai már az operatív programok brüsszeli elfogadását megelõzõen január végén jelentek meg. November 13-án már csaknem 130 pályázatot lehetett letölteni az NFÜ honlapjáról Az említett idõpontig több mint 89 Mrd Ft támogatási igénnyel 2587 db pályázatot nyújtottak be (az adatok nem tartalmazzák a GOP pályázatokat). Az Akcióprogramok szerint az ÚMFT-ben a gazdaságfejlesztést szolgáló keretek (GOP, ROP 1. gazdaságfejlesztési prioritás) 2007-re tervezett kötelezettségvállalása 114,2 Mrd Ft, az ÚMFT többi programjához pedig összesen 700,6 Mrd forint tartozik. Ezzel szemben az NFÜ honlapján szereplõ adatok alapján a tényleges kötelezettségvállalás 36,5 (a tervezett 32%-a), illetve közel 2 Mrd Ft-t tett ki. Az ÚMFT programjaira a évi költségvetési törvényben összesen 122 Mrd Ft kifizetését tervezték, jelenleg a tényleges kifizetésekrõl nem találhatók adatok. Javasolt módosítások A vállalkozások és pályázatírók visszajelzéseit, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák által megküldött észrevételeket, javaslatokat figyelembe véve a pályázatokkal kapcsolatos konkrét tapasztalataik az alábbiak: a potenciális pályázókat sok esetben visszariasztja, hogy a pályázati kiírások túl vannak bonyolítva, teljesíthetetlennek ítélik az árbevétel-növelési követelményeket. Meglehetõsen gyakori, hogy a vállalkozások alig töltik le a terjedelmes dokumentációkat, amikor már érkezik is a módosítás. Ugyanakkor a döntési folyamat továbbra is nagyon lassú. Általánosnak tekinthetõ az a vélemény, hogy felesleges ilyen nagyszámú, százas nagyságrendû pályázatot meghirdetni. A vállalkozók többsége fejleszteni, felújítani szeretne, tehát erre kellene koncentrálni, természetesen lehetõvé téve az informatikai vagy más, célirányos fejlesztéseket is. A pályázati tevékenység elbírásának szakaszában célszerû lenne általánossá tenni, hogy a vesztesek megkapják a rájuk vonatkozó elmarasztaló megállapításokat, hogy ezekbõl okulhassanak a következõ pályázati szakaszra. Helytelen a kétfordulós pályáztatás általános bevezetése, Kisebb méretû fejlesztéseknél ezzel csak az adminisztráció nõ, és még több idõ telik el a pályázat beadása és a szerzõdéskötés között. Nem kifejezetten jelenti a pályázati eljárás egyszerûsítését, ha egy pályázati projekt három különbözõ pályázat keretében realizálható (ROP infrastruktúra, TIOP eszközbeszerzés, TÁMOP tartalomfejlesztés). Ezeket összevont követelményrendszerben kellene kezelni. Általános vélemény, hogy a támogatási intenzitás (pl. GOP 2. prioritásnál 30%) meglehetõsen alacsony, így megfontolandó, hogy egyáltalán érdemes e igénybe venni. A beszámolási és a követelmény-rendszerek sem egyszerûsödnek, egyre szerteágazóbb statisztikai kimutatásokat, elemzéseket jelölnek meg a kiírásokban mintha ezzel állami feladatot rónának a pályázókra. A GOP 1. prioritás kiírásai most esedékesek, ezeknél azonban a pályázati összegek viszonylag nagyok, így a mikrovállalkozások (kis tõkeerejû, de innovatív cégek) nem tudnak pályázni az önerõ miatt. Hasonlóan problematikus, hogy a mikrovállalkozásokra vonatkozó területi korlátozások miatt sokan kieshetnek a támogatotti körbõl. (Kérdés, hogy a nem agrárjellegû mikrovállalkozások hova pályázhatnak, ha nem a hat megyei nagyváros egyikében mûködnek?) Félõ, hogy az ilyen és ezekhez hasonló problémák miatt a legjobb tájékoztatás mellett sem lesz elég pályázó olyannyira, hogy a mikrovállalkozások számára technológiafejlesztésre rendelkezésre álló forrás alacsony összege (30-40 Mrd Ft) ellenére sem biztos, hogy sikerül a keretet teljesen kihasználni. A pályázati eljárások bonyolultak (létezik nagyprojekt, kiemelt projekt, egyfordulós pályázat, kétfordulós pályázat, un. közvetett támogatás, amelynek típusai a globális támogatás, illetve a pénzügyi támogatási eszközök), ezért az uniós források felhasználása követhetetlen. A döntéshozatali mechanizmusba a társadalmi-gazdasági élet szereplõinek képviselõit bevonják, de részvételük sorsolásos alapon történik. Az MKIK-ra, mint a magyar gazdaságot tagjai és a jogszabály felhatalmazása alapján képviselõ köztestületre például az eltelt idõszak alatt egyetlen esetben sem került sor! A GOP keretében 110 milliárd forint értékben tizenkilenc kiírás várható, köztük több irányul innovációra, modern üzleti környezet kialakítására, nem bankképes vállalkozások pénzügyi menedzselésére Pályázatírásban segít a kamara és környezetvédelemre. Regionális Operatív Program keretében hatmilliárdig lehet forráshoz jutni. Aki fejleszteni, beruházni szeretne, keresse fel a kamara gazdaságfejlesztési kabinetjét, õk segítenek a megfelelõ kiírást felkutatni, a pályázatot elkészíteni és nyomon követni. Gazdaságfejlesztési kabinet, Szekszárd, Arany J. u III. emelet, 74/ ,

3 2008. FEBRUÁR Bár a kamara számára sikeres, a vállalkozóknak rendkívül nehéz év volt a 2007-es szögezte le dr. Fischer Sándor elnök. Majd hozzátette: az idei sem lesz könnyebb, ezért a túlélésük egyik záloga lehet, ha az érdekvédelmi szervezet pályázati forrásokhoz, kedvezményes hitelekhez segíti a vállalkozásokat. Az elnök elmondta: Tolna megye leszakadása sajnos nem állt meg, hiszen amíg országosan az ipar teljesítményében erõsödés mutatkozott, addig térségünkben gyengülés. Az építõipar is 3,9 százalékkal viszszaesett. A kereskedelem tíz év 2008 is nehéz lesz, de a kamara segít Egyszerre kell a napi munkát megkönnyíteni, és a közös érdekeket képviselni 3 óta elõször nem tudott növekedni, így a stagnálás az infláció tükrében tulajdonképpen egy nyolc százalékos visszaesés. Tolnában egyetlen területen mutatkozott élénkülés, és ez az idegenforgalom; a hazai és a vendég éjszakák számát tekintve egyaránt. A kamarának ebben a helyzetben számtalan kihívással kellett, és kell továbbra is szembenéznie. Dr. Fischer Sándor szerint a vállalkozások az egyre szigorodó jogszabályokat, és az ezekhez kapcsolódó túlzott ellenõrzéseket érezték leginkább a saját bõrükön. Az elnök elmondta: a hatóságok elsõsorban nem a fogyasztót megkárosító magatartást, hanem gyakran az adminisztrációs hibákat sújtották nagy összegû bírságokkal, és gyakorlatilag éppen ott vadásztak a feketegazdaságra, ahol cégek igyekeztek tisztességesen mûködni. A kamara ezért felvette a kapcsolatot a regionálissá alakult adóhivatallal, fogyasztóvédelemmel, munkaügyi felügyelettel stb. annak érdekében, hogy egy egységes, és emberséges ellenõrzési magatartásra bírja rá õket. Az elnök hozzátette: a jogszabályok véleményezésénél is jelen voltak, néhány esetben borravaló, szeszes ital árusítás sikerült is az életképtelen szabályozásokat megakadályozni, de az jól látszik, hogy a jövõben erõsíteni kell a kapcsolatot a társ érdekvédelmi szervezetekkel a hatékonyabb fellépés érdekében. Ez lesz a 2008-as év egyik feladata, ahogyan az is, hogy szorosabbra fûzze a kamara a kapcsolatot a kistérségekkel. Ennek jegyében szervezeti átalakítást fogadott el az elnökség, amelynek lényege, hogy a kistérségek központjaiban városi szervezetek jönnek létre, amelyeknek vezetõi szerepet kapnak az elnökségben. Dr. Fischer Sándor hozzátette: ehhez természetesen módosítani kell a szervezet alapszabályát. A kamara régiós irányban is nyitott mondta az elnök 2007 októberében jegyezték be Tolna, Somogy és Baranya megye szervezeteinek régiós szövetségét, amely szerepet kapott az innovációs, illetve a fejlesztési és képzési bizottságban. Ez utóbbiban a Tolna megye társelnökséggel bír, így részt vehet az országos döntéshozatalban is. Dr. Fischer Sándor úgy véli, ez feltehetõen annak is köszönhetõ, hogy szakképzési és mesterképzési eredményeit tekintve a helyi kamara továbbra is az élvonalban van. Ugyanez igaz a szervezettségére is. Noha a térség egy fõre esõ GDP-je csak Nógrád megyét elõzi meg, a vállalkozások számához viszonyítva a tagság aránya itt a legnagyobb. Dr. Fischer Sándor leszögezte: a már említett hatékonyabb érdekképviselet mellett fontos feladat, hogy a kamara meglévõ és jól mûködõ szolgáltatásait minél többen igénybe vegyék, hiszen ez nem csak napi munkájukat segíti, de forráshoz is juttatja õket. A hatékonyabb felhasználás érdekében kell a kistérségi kapcsolatokat erõsíteni, sõt részt venni, a helyi gazdaságfejlesztésben, ahogyan tette ezt a szervezet Bonyhád esetében. Az elnök végül elmondta: a siker kulcsa az információ, így azoknak a vállalkozásoknak, akik ezt még nem tették meg, érdemes feliratkozni a hírlevélre, böngészni a honlapot, az üzlet a hálón weblapot, és nem utolsó sorban részt venni a szakmai, az információs és szabadidõs rendezvényeken. Muníciót adni a küzdelemhez A vállalkozásoknak kell egy segítõ kéz ahhoz, hogy felvegyék a versenyt a multikkal A tavaly megkezdett kistérségi kapcsolatépítés folytatását, és egy tájékoztató elõadássorozat indítását tartja az idei év legfontosabb feladatának Béres Vilmos általános alelnök. Mint mondja, a vállalkozóknak tudomásul kell venniük, hogy kénytelenek felvenni a multikkal a harcot. Ezen a kamara sem változtathat, de irányt mutathat ahhoz, hogyan tegyék meg. Béres Vilmos leszögezte, õ egyszerre optimista, és elégedetlen. A kamara akkor sikeres, ha az általános és a saját maga által kitûzött feladatokat egyaránt maradéktalanul teljesíteni tudja. A hagyományos szolgáltatásokkal, mint a szakképzés, a mesterképzés vagy a Széchenyi Kártya elõminõsítés elégedett lehet a szervezet, hiszen ezeken a területeken országosan továbbra is elõkelõ helyet birtokol. A saját maga által kitûzött feladatok azonban idén is megegyeznek a tavalyiakkal. Persze ez nem jelenti, hogy nem történt elõrelépés teszi hozzá hiszen a kistérségi kapcsolatok felvétele megtörtént, mert ehhez már 2007-ben megteremtették az elnökségben és az ügyvezetésben a szükséges szervezeti feltételeket. Tamási, Bonyhád és Szekszárd tekintetében már eredményesnek nevezhetõ a munka. A cél az lenne, hogy minden kistérséggel közösen készüljön el, és valósuljon meg egy gazdaságfejlesztési koncepció, a bonyhádi mintájára. A kamara elõtt álló másik kihívás, hogy a korábbinál több energiát fordítson a vállalkozók tájékoztatására. Az alelnök ezúttal nem a hagyományos információs eszközökre hírlevél, honlap, újság gondol, sokkal inkább egy rendszeres fórumra, amelyen segítséget kapnak ahhoz, hogyan felvegyék a harcot a multinacionális cégekkel. Aki ugyanis nem látja be, hogy ezt kell tennie, az bizonyosan tönkremegy. A megoldást mindenkinek magának kell megtalálnia. Vannak sikeres példák, akik szolgáltatásban, szakmai hozzáértésben, rugalmasságban, új piaci igények felkeltésében igenis fel tudták venni a versenyt és talpon maradtak. Akinek viszont ez nem megy önállóan, azt információval kell segíteni. Ennek jegyében kerül lapunk megjelenésével egy idõben az elnökség elé az a javaslat, miszerint a cégeket rendszeres tájékoztató fórumokkal segítenék a túlélésben. Béres Vilmos szerint a szolgáltatások színvonalát továbbra is tartani kell. Legyen szó Széchenyi Kártyáról, pályázatírásról vagy a szakképzésrõl. Ez utóbbi kapcsán az alelnök elmondta: bár a tanulószerzõdések számát, a cégek ellenõrzési gyakorlatát tekintve elégedett lehet a Tolna megyei szervezet, a szakképzés szerkezeti átalakítása még várat magára. Bár az országos kamarának sikerült az illetékes minisztériummal jó kapcsolatot kialakítania, és elõrelépéseket elérnie, még hosszú idõ, amire ez a gyakorlatban is érzékelhetõ lesz. Az általános alelnök végül leszögezte: a jelen gazdasági körülmények között az információ, a piacismeret, a szakismeret és az innováció négyesében nevezzük csak egyszerûen marketingnek kell tevékenykednie annak, aki túl akar élni.

4 4 KÉZMÛVES KUPA 2008 Nemzetközi Fodrász, Kozmetikus és Mûköröm-díszítõ Bajnokság Kisgergelyné Tolcsvai Mária és Lapis Imre Emlékverseny FEBRUÁR Idõpont: március 16. Helyszín: Miskolc Városi Szabadidõközpont Sportcsarnok 3530 Miskolc, Görgey A. u. 19. (Népkert) Kísérõ rendezvények: szakmai bemutatók, kézmûves vásár A verseny fõvédnöke: Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A verseny védnökei: Hajas László, a Magyar Fodrász-Kozmetikus Egyesület elnöke Hansági Gyula, a Hair-Line Kft. ügyvezetõ igazgatója Kisgergely Zsolt, a Kisgergely Kft. ügyvezetõ igazgatója Nevezési határidõ: március 5. NEVEZÉSI DÍJAK (az ÁFA-t tartalmazzák): Felnõtt versenyszámok összetett 2 szám (fodrász, kozmetikus) Ft Felnõtt egyéni szám (fodrász, kozmetikus, mûköröm-díszítõ) Ft Tanuló összetett 2 szám (fodrász, kozmetikus) Ft Tanuló egyéni szám (fodrász, kozmetikus, mûköröm-díszítõ) Ft Szabad kategória Extrém nõi hajvágás (felnõtt) Ft Extrém hõi hajvágás (tanuló) Ft Alkalmi frizura - kreatív konty (felnõtt) Ft Alkalmi frizura - kreatív konty (tanuló) Ft Férfi klasszikus hajvágás és szárítás (mester és felnõtt) Ft Férfi klasszikus hajvágás és szárítás (tanuló) Ft Általános információk: Madarász István mesterfodrász (a verseny fõ szervezõje) Cím: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 70. Telefon: 46/ Mobil: 30/ Bemutatók, kézmûves vásár: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Pintér Zoltán Csabai Tamás Telefon: 46/ Telefon: 46/ Mobil: 30/ Mobil: 20/ A verseny társrendezõje, a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Miskolc, Ifjúság u ) kedvezményes áron szállást tud biztosítani ( Ft/fõ/éj) akár több száz fõ részére. A szállásigényeket a kollégium gondnokságával kell egyeztetni: Cím: Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u Telefon: 46/ Telefax: 46/ A versenyre és a kiállításra, valamint a szakmai bemutatóra a jelentkezéseket a B-A-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Titkárságára kérjük megküldeni: Cím: B-A-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. (Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376.) Telefon: (46) , Telefax: (46) Jelentkezési lap honlapunkról letölthetõ. Itt a versenyrõl további információ kapható

5 2008. FEBRUÁR Egy arc a gazdaságban... Kocsisné Hangonyi Judit nem ismer kompromisszumot, ha a minõségrõl van szó. Munkájában egyszerre következetes, és emberséges. Cége, az Edutop Kft. nem csak szerkezetében családias, hanem légkörében is. Náluk mindenki otthon érezheti magát. Családias légkörben használható tudást kínálni Fotók: Nagy Ágnes Az oktatás gyakorlatorientált 8 osztályt végzetteknek 5 Kocsisné Hangonyi Judit az elsõ perctõl kezdve a tanításnak szentelte életét. Kezdetben felsõ tagozatosokat oktatott, és szinte észrevétlenül találta magát a felnõttképzésben. Miközben a kiskamaszoknak igyekezett tudását átadni, számítástechnikai diplomát is szerzett, ám az általános iskolában, ahol dolgozott ezt akkor még nem tudta kamatoztatni. Az új szenvedélyérõl nem akart lemondani, ezért a vállalkozói központban oktatott informatikát. Idõvel egyéni vállalkozó lett, és fõállásban is a felnõttképzés mellett tette le a voksát. Az üzletasszonynak talán a génjeibe van kódolva a számítástechnika iránti vonzódás, mert fiaiba is átörökítette, mindketten ugyanezt a pályát választották. Férje pedig villamos tervezéssel foglalkozik. Idõvel felmerült a gondolat, érdemes lenne tudásukat egyetlen közös vállalkozásban kamatoztatni. Így ma már az Edutop Oktató és Szolgáltató Kft. kínál felnõttképzést, hálózatépítést és karbantartást, weblapkészítést illetve villamos tervezést. Kocsisné Hangonyi Judit elsõsorban a képzéseket koordinálja, de maga is tanít. Jól képzett, gyakorlati tudással rendelkezõ, tanári gárdával vette körül magát, mert mint mondja, a minõségbõl nem enged. A hallgatóiknak a piacon is használható tudással kell rendelkezniük ahhoz, hogy valóban profitáljanak a végzettségbõl, amit megszereztek. Az oktatásban több éves gyakorlatuk van, ezért tudja, hogy akik õket választják, gyakran dolgoznak a tanulás mellett, és számtalan családi probléma is felmerülhet, ez az oka annak, hogy igyekszik emberséges és segítõkész lenni velük. Mint mondja, egy dologhoz azonban ragaszkodik, mégpedig ahhoz, hogy a kiadott végzettséget igazoló dokumentum mögött valódi tudása legyen mindenkinek. Mert ez közös érdek szögezi le. Az intézmény minõségirányítási rendszere négy éve megfelel a nemzetközi szabványnak, de oktatási eszközeiket, segédanyagaikat is igyekeznek folyamatosan korszerûsíteni. Több éves tapasztalatukat felhasználva úgy alakították ki oktatási tematikáikat, hogy azzal kitûzött céljaikat a leghatékonyabban tudják elérni. Tanfolyamaikon részvevõ hallgatóik, Szekszárd város és Tolna megye egész területérõl jönnek. Munkanélküliek, alkalmazásban lévõk, vállalkozók, pályakezdõk, olyanok, akik a tanult ismereteket közvetlenül munkájukban hasznosítják. Oktatásuk szerkezete, modulos felépítése lehetõséget nyújt mindazok számára, akik biztosítani szeretnék folyamatos szakmai fejlõdésüket. Ennek jegyében kapcsolódtak be tavaly az iparkamara által koordinált ROP programba is, amelyben szakirányú szakmai továbbképzéseket szerezhettek meg vállalkozók és alkalmazottak egyaránt. Kocsisné Hangonyi Judit kamarai szakértõként is tevékenykedik, és az Edutop Kft. számítógépes ismeretek oktatásával szerepet vállal a mesterképzésben is. A kérdésre, hogy mit csinál szabadidejében, Judit mosolyogva azt mondja, olyan neki tényleg nincs, hiszen jelenleg is számtalan tanfolyam indul. Terveik, és álmaik azonban annál inkább. Már jó a szakmai kapcsolat az iskolákkal, a kamarával, a munkaügyi központtal, most pedig nyitni szeretnének a civil- valamint a gazdálkodó szervezetek felé is. Ez utóbbiak esetében kiaknázatlan lehetõség a szakképzési alap felhasználása. Kocsisné Hangonyi Judit öszszességében azt reméli, mind a hallgatók, mind pedig az oktatók büszkék arra, hogy tagjai csapatuknak, és valamennyien érdemesnek is tartják folytatni a közös munkát. Kocsisné Hangonyi Judit Intézményvezetõ Edutop Oktató és Szolgáltató Kft Szekszárd, Rákóczi u. 41. Tel: 20/ százalékos állami- és uniós támogatással induló képzések 10 osztályt végzetteknek Érettségivel rendelkezõknek Önköltséges képzések takarító (szakmunkás képzés) raktáros (szakmunkás képzés) ECDL Full+angol alapfokú C típusú nyelvvizsga Cukrász (szakmunkás képzés) Cukrász (szakmunkás képzés) Ügyintézõ titkár (felsõfokú képzés) Idegen nyelvû ügyintézõ titkár (felsõfokú képzés) 60 órás gépírás (OKJ) ECDL Start (40 óra) ECDL Full (132 óra) Alapfokú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam ANGOL és Német nyelvbõl

6 FEBRUÁR Folytatódnak az ellenõrzések Tolna megye 0,9 százalékkal járul hozzá a nemzetgazdaság adóbevételeihez A tartósan veszteséges vállalkozások számíthatnak az adóhivatal vizsgálatára. Ugyanakkor górcsõ alá kerülhetnek az újonnan alakuló cégek is. Már egy óra alatt is bejegyezhetõ egy vállalkozás, ez nagy kockázati tényezõ, így minden ötödik esetében igyekszik a hatóság az elõéletet feltérképezni, az esetleges anomáliákat kiszûrni mondta Nagypál Imre ellenõrzési szakigazgató a februári sajtótájékoztatón. Nagypál Imre leszögezte: tulajdonképpen Magyarországon sem kell már lennie ahhoz valakinek, hogy vállalkozást jegyeztessen be, hiszen ezt interneten egy óra alatt megteheti. Ez bár kényelmes, egyben veszélyes is lehet, ezért minden ötödik újonnan alakuló cég át fog esni a szûrésen. A kockázati tényezõket vizsgálják az elõzmények tükrében. Példaként elmondta, gyanús, ha egy üzemanyagtöltõ állomás telephelye a nyolcadik emeleti bérlakás. Majd hozzátette: idén azokat is ellenõrzik, akik tartósan veszteségesek, de természetesen folytatódnak a vagyonosodási vizsgálatok valamint a zéró tolerancia jegyében a csillagszóró hadmûvelet. Ez utóbbinál a hangsúly az áru eredetének igazolására, a számlaadási kötelezettség-, illetve a foglalkoztatási szabályok betartására helyezõdik. Kesjár János régióigazgató hozzátette: ellenõrzéseik során tavaly Tolna megyében összesen 3,4 milliárdos, a régióban 15 milliárdos adóhiányt tártak fel. A végrehajtásból származó bevétel is meghaladta a 3,5 milliárd forintot, ez 36,2 százalékkal magasabb volt, mint egy évvel korábban. Az igazgató elmondta: a leghatékonyabb eszközük az inkasszó, de esetenként szükség van árverésre is. Úgy tûnik, az elektronikus módszer beváltotta a hozzá fûzött reményeket, mert a befolyó összegek emelkedéséhez vezetett. Bilonka Árpádné dr. elmondta: az elektronikus árverésen úgy lehet részt venni, ha egy regisztráció számot kérünk az okmányirodában. Licitálni a legmagasabb ajánlatnál nagyobb konkrét összeggel lehet. Az ajánlatot nem lehet visszavonni. A nyertes postai értesítést kap, majd a kézbesítést követõ nyolc napon belül ki kell fizetnie a vételárat. Az elárverezésre kínált ingóság hirdetménye, fényképpel, becsült értékkel tizenöt napig tekinthetõ meg, ezt követõen nyolc napig tart a licit. A minimum ár a becsérték ötven százaléka. Az árverési felület a címen érhetõ el. A sajtótájékoztatón Orbán Jánosné fõosztályvezetõ felhívta a figyelmet arra, hogy az új Új jogszabályok a foglalkoztatás és a munkajog területén áfatörvény értelmében adóköteles tevékenységet csak adóalany folytathat, ezért az õstermelõknek is adószámot kell váltaniuk. Ezt legkésõbb március 31-ig tehetik meg, addig adószám nélkül is értékesíthetnek a felvásárlónak, a kompenzációs felárhoz azonban csak az adószám birtokában juthatnak majd hozzá. A szakember elmondta, a negyvenötezer õstermelõ negyede igényelt eddig adószámot. Hozzátette: nekik külön köszönet a türelmes magatartásért, amelyet az akár egy órán át tartó sorban állás esetén tanúsítottak. Kesjár János összefoglalásként elmondta: a régióban 331,9 milliárd forint adóbefizetés történt tavaly, ebbõl 73,8 volt Tolna megyei. Ez az öszszeg a nemzetgazdaság mindössze 0,9 százalékát tette ki. A Dél-Dunántúl összesen is mindössze 3,9 százalékban járul hozzá. A rehabilitációs járulékról szóló törvény január 1- jével lépett hatályba. Ez módosítja többek között a Munka Törvénykönyv, valamint a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szabályait is. Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény fontosabb módosításai (MT) A munkáltató a rehabilitációs járadékban részesülõ, nem keresõképtelen munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg, és egyáltalán nem teheti meg ezt a keresõképtelenség teljes idõtartama alatt. A felmondási védelem leteltét követõen rendes felmondással egészségügyi alkalmatlanság miatt pedig csak akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább, és a munkáltatónál a munkavállaló egészségi állapotának megfelelõ másik munkakör nem biztosítható, illetve, ha a munkavállaló az ilyen másik munkakörben történõ foglalkoztatáshoz szükséges munkaszerzõdése módosításához nem járul hozzá. A munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény fontosabb módosítása (Flt.) Annak a személynek, aki rehabilitációs járadékban részesül a Flt. alapján nyújtható képzési támogatás, továbbá az önfoglalkoztatásához és vállalkozóvá válásához szintén nyújtható támogatás. Az álláskeresési járadék folyósításának idõtartamának alapjául szolgáló négyéves idõtartam meghosszabbodik a január 1-jével a rehabilitációs járadék folyósításának idõtartamával. Az álláskeresõ fogalma is megváltozik, mivel a rehabilitációs járadékban részesülõ, hasonlóan a öregségi nyugdíjra jogosulthoz nem lehet álláskeresõ. Az Mt január 1-ével hatályba lépõ változásai Az ügyelet teljes idõtartama munkaidõnek minõsül készenléti jellegû munkakör esetén kollektív szerzõdésben sem lehet kikötni 52 hetes, illetve 1 éves munkaidõkeretet. A kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló rendelet alapján január 1-jétõl a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezõ legkisebb összege a teljes munkaidõ teljesítése és havibér alkalmazása esetén forint, hetibér alkalmazása esetén forint, napibér alkalmazása esetén forint, órabér alkalmazása esetén 397 forint. Fentiektõl eltérõen a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetõleg szakképzettséget igénylõ munkakörökben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított havi személyi alapbér garantált bérminimuma 2 évnél kevesebb gyakorlati idõ esetén a kötelezõ legkisebb munkabér 120%-a, legalább 2 év gyakorlati idõ (valamint 50 év feletti munkavállaló) esetén a kötelezõ legkisebb munkabér 125%-a. Teljesítménybér esetén a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének kötelezõ legkisebb összege a teljesítménykövetelmények 100 %- os és a teljes munkaidõ teljesítése esetén január 1-jével forint. a) b) c) Munkaszüneti napok 2008-ban április 26., szombat május 2., péntek október 18., szombat október 24., péntek december 20., szombat december 24., szerda munkanap pihenõnap munkanap pihenõnap munkanap pihenõnap A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény szerinti programba belépés határideje december 31. Forrás: SZMM

7 2008. FEBRUÁR Környezetvédelmi termékdíj: sûrûbb ellenõrzés várható 7 A környezetvédelmi termékdíj korábban is létezett, de januártól változások következtek be. Az idei évig az APEH és a VPOP közösen felügyelte ezt az adónemet, most azonban kizárólag a VPOP hatáskörébe tartozik. Ennek értelmében a vámhatóság látja el a termékdíj bevallásával, kiszabásával, befizetésével, visszaigénylésével és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat. Ez a változás sûrûbb ellenõrzési lehetõséget jelent. Idén úgynevezett egyablakos ügyintézési rendszert vezettek be, így megszûnt az APEH részére történõ bevallási, illetõleg a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felé történõ bejelentési és beszámolási kötelezettség. Januártól mindenfajta adatszolgáltatást kizárólag a vámhatósághoz kell teljesíteni. Környezetvédelmi termékdíjfizetési kötelezettség az egyéb kõolajtermékek, a gumiabroncs, a csomagolás (kereskedelmi csomagolás), a hûtõberendezések, hûtõközegek, akkumulátorok, a reklámhordozó papírok, elektromos és elektronikai berendezések importja, belföldi forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása után keletkezik. A környezetvédelmi termékdíj-köteles termékkel végzett tevékenységet a vámhatóságnál be kell jelenteni, mégpedig az elsõ fizetési kötelezettséget követõ 15 napon belül. Ez egyszeri feladat, további bejelentést csak akkor kell tenni, ha az érintett adatai megváltoztak vagy bármilyen változás állt be a termékdíj fizetési kötelezettséget érintõen (pl. új termékdíj-köteles termék forgalmazása). A bejelentés elõfeltétele, hogy a kötelezett rendelkezzen vámhatósági azonosító számmal (VPID), illetõleg GLN számmal. A VPID számot a bármely vámhivatalnál lehet kérvényezni, míg a GLN számot GS1 Magyarország Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Mûködtetõ Közhasznú Társaság ( adja ki térítésmentesen. VPID és GLN szám hiányában a vámhatóság nem tudja fogadni a bejelentéseket. A bejelentési kötelezettséget a vámhatóság honlapján ( megtalálható KT08 nyomtatványcsomag elektronikus kitöltésével kell teljesíteni a területileg illetékes Regionális Ellenõrzési Központ felé. Az elsõ bejelentést kizárólag kitöltött, kinyomtatott és aláírt formanyomtatvány személyes vagy postai úton történõ benyújtásával lehet teljesíteni. A környezetvédelmi termékdíj-kötelezettnek a termékdíj nettó összegét havonta meg kell állapítania, és arról bevallást kell benyújtania. Havi áfásoknak havonta, negyedéveseknek és éveseknek negyedévente. A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adott hónapban vagy negyedévben nem keletkezett fizetési kötelezettség. Ha az év hátralévõ részében a kötelezettnek már nem keletkezik fizetési kötelezettsége, úgy a vámhatósághoz benyújtott nyilatkozattal mentesülhet a további bevallások benyújtása alól. Ha a kötelezett a bejelentési vagy bevallási kötelezettségét elektronikusan kívánja teljesíteni a késõbbiekben, úgy a kormányzati elektronikus ügyintézéshez szükséges, úgynevezett Ügyfélkapu regisztrációra is szükség van, amely a honlapon végezhetõ el. Amennyiben a termékdíj-fizetési kötelezettség az adott bevallási idõszakban eléri a tízezer forintot, úgy a bevallási kötelezettség kizárólag elektronikus formában teljesíthetõ. A termékdíj-fizetési kötelezettséget a számú VPOP környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számlára kell teljesíteni, önadózással. Alkalmazott bírságok és egyéb szankciók A vámhatóság a korábban alkalmazottaknál súlyosabb szankciókkal sújthatja azokat a cégeket, amelyek nem, vagy nem megfelelõen teljesítik a termékdíj bevallásával, befizetésével kapcsolatos kötelezettségüket. Korábban az adóhatóság a be nem vallott vagy jogtalanul viszszaigényelt termékdíj 50 százalékára rúgó adóbírságot szabhatott ki, januártól azonban jelentõsen emelkedett ennek összege. A termékdíj hiányos megfizetése vagy annak elmulasztása esetén a hiány 100 %-át, míg jogtalan visszaigénylés esetén a termékdíj összegének háromszorosát kitevõ termékdíj bírságot szab ki a vámhatóság. Minden egyéb, a termékdíjhoz kapcsolódó kötelezettség megszegése esetén kiszabható mulasztási bírság összeghatára a duplájára emelkedett. Azon kötelezettek esetében, akik EU-n kívüli országból importálnak, és a vámkezelés során nem vallják be a termékdíjat, a vámhatóság nem csak a törvényben meghatározott termékdíjat állapítja meg és veti ki hivatalból, hanem ezen túlmenõen annak dupláját is. Így lényegében háromszoros díjat kell fizetni. A bírságolás mellett a vámhatóságnak joga van a termékdíj-köteles termékeket lefoglalni és elkobozni, amennyiben az érintett cég nem tudja igazolni árui eredetét vagy felhasználásuk célját, és fennáll annak a veszélye, hogy nem fizeti meg a termékdíjat. Hulladékhasznosítási kötelezettség A szabályozás lényege a termék gyártói (belföldi gyártó, importõr) számára elõírja, hogy a hulladékká vált terméket köteles (a fogyasztótól, birtokostól) visszavenni (visszavételi kötelezettség), valamint a visszavett hulladékká vált terméket hasznosítani/ártalmatlanítani (hasznosítási kötelezettség), továbbá meghatározza a teljesítendõ visszavételi/hasznosítási arányokat a forgalomba hozott, illetve hulladékká vált termékmennyiségre vonatkoztatva. A kötelezettségek nem teljesítése hulladékgazdálkodási bírságot von maga után. Ezt a kötelezettséget hatályos kormányrendeletek írják elõ, a termékdíj megfizetése sem mentesíti a cégeket. A bírság akár egymillió forint is lehet, az érintett hulladék mennyiségétõl és veszélyességétõl, valamint a jogsértés súlyától és ismétlõdésétõl függõen. Csomagolás tekintetében hasznosítási és visszagyûjtési kötelezettség a forgalomba hozott (felhasznált) mennyiség után keletkezik abban az esetben, ha ez éves szinten meghaladja mûanyag esetén 200 kg-ot, papír esetén 500 kgot, üveg esetén 800 kg-ot. A hulladékgazdálkodási szabályozással érintett termékek (és a termékek gyártóinak, forgalmazóinak) köre: Hulladékká vált termék Csomagolás Elektronikai berendezések Elemek és akkumulátorok Hulladékká vált gépjármûvek Termékdíjas szabályozással érintett-e? igen igen csak az akkumulátorok nem Selejtezni kell január végéig a fel nem használt számlákat A január 1. elõtt nyomdai úton elõállított, fel nem használt nyugta- és számlanyomtatványokat január 31-éig utólag is ellenõrizhetõ módon, bizonylattal alátámasztottan selejtezniük kell az elõállítóknak, az értékesítõknek és a felhasználóknak. A január 1. elõtt nyomdai úton készült nyomtatványokat tavaly június végéig lehetett forgalomba hozni, és december végéig lehetett felhasználni. A 2006 végéig gyártott nyomtatványok közül a nyilvántartásba (használatba) vett számlatömböket december 31-ével le kellett zárni, a használatba nem vett bizonylatokat pedig január 31-éig selejtezni kellett. A selejtezést ahogy tavaly a lezárást is regisztrálni kell a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásában. Január 1-je óta már csak az APEH által kijelölt sorszámmal ellátott nyugtákat, számlákat szabad kibocsátani és befogadni. Aki nem ilyen számlát bocsát ki, arra 1 millió forintig terjedõ mulasztási bírságot róhat ki az adóhatóság. A számla befogadójának is érdemes ellenõriznie a sorszámot, és ha szükséges, kicseréltetni a kibocsátóval, a nem megfelelõ sorszámú bizonylatot ugyanis nem fogadják el az adóellenõrzés során.

8 8 Bankkártyával is lehet adófizetést teljesíteni január elsejétõl az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal központi ügyfélszolgálatain. Az APEH 23 városban összesen 141 darab terminált helyezett üzembe; Dél-Dunántúlon három helyen: Pécsett, Kaposváron és Szekszárdon áll az ügyfelek rendelkezésére ez a lehetõség. A régióba telepített összesen 16 darab terminállal gyorsabban, egyszerûbben és fõleg lényegesen olcsóbban teljesíthetõ az adófizetési kötelezettség. A január elsejével bevezetett bankkártyás fizetési lehetõséggel gyorsabban és egyszerûbben kiadhatók a különbözõ adóiga- Adófizetés bankkártyával FEBRUÁR zolások, mint korábban. Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis abban az esetben, ha a kérelmezõnek adótartozása volt, az APEH-nak csak akkor állt módjában nullás igazolást kiadni, ha az adózó bemutatta az adótartozás rendezésérõl a bank által kiállított igazolást. Vagyis a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózóknak banki átutalással kellett teljesíteni a fizetést, ami külön ügyintézési idõt és költséget jelentett. Az új rendszerben viszont az APEH megyeszékhelyeken található központi ügyfélszolgálatain már bankkártyával is kiegyenlíthetõ az elmaradás, és a fizetésrõl kapott visszaigazolás elegendõ a tartozás teljesítésének igazolására, így - ha más hiányosságot nem tártak fel - azonnal kiadható az igazolás. Ezzel nemcsak a banki ügyintézés idejét takaríthatja meg az adózó, hanem jelentõs költségeket is. Ha ugyanis bankkártyával fizet az APEH-nál, akkor nem kell a bankigazolás kiállításának esetenként akár több ezer forintos költségét kifizetnie, viszont a bankkártyás adófizetés költségeit az állam magára vállalja. A bankkártyás adófizetés lehetõsége minden adózó elõtt nyitott, a saját adófizetési kötelezettségének teljesítésére. Befizetést teljesíthetnek tehát a magánszemélyek és egyéni vállalkozó adózók a saját kötelezettségeik rendezésére, míg a gazdasági társaságok és egyéb szervezetek esetében befizetést a törvényes képviselõk, illetve képviseletre jogosult személyek teljesíthetnek.. Az adózó nyitvatartási idõben illetékességétõl függetlenül bármely arra kijelölt ügyfélszolgálaton teljesíthet bankkártyás befizetést valamennyi, az adóhatóság hatáskörébe tartozó adóra, illetve támogatásra (kivéve a végrehajtói letéti számlára). A kártyás fizetés során az OTP-Bank által elfogadott minden bankkártyát fel lehet használni, így például a VISA, a VISA Elektron, az American Express, a MasterCard, a Maestro és a MasterCard Elektronic típusú bankkártyákat is. Pályaválasztás elõtt álló fiataloknak segíthet a kamara Február végéig el kell dönteniük a nyolcadikos diákoknak, melyik középiskolába jelentkeznek, és milyen szakmát választanak. A kamara segít feltérképezni milyen hivatást érdemes választani, amelyben nagy valószínûséggel el is tudnak majd helyezkedni a végzõsök. Érdemes a szakmai gyakorlatot cégeknél megszerezni, hiszen így korszerû technológiákat és eljárásokat ismerhetnek meg, a megszerzett tudással pedig könnyebb lesz munkát vállalniuk. Ugyanakkor a tanulók ösztöndíjat és egyéb nem pénzbeli juttatást is kapnak. Hiány-szakképesítések esetén, a tavaly szeptembertõl megkezdett szakképzésre, a minimális pénzbeli juttatáson felül további 20 százalékot kell fizetni a tanulónak. A szakmunkástanulók foglalkoztatása során kötelezettségek jelentkeznek. Az új tanulót be kell jelenteni az APEH felé a gyakorlat megkezdését megelõzõ napon (a tanulószerzõdésen szerepel a dátum). A jelenléti ív vezetése a tanulóknál is kötelezõ, hiszen ez képezi az elszámolás egyik alapját. Ha hozzájárulásra kötelezett visszaigényel, és kamarai tanúsítványt kér (ha már rendelkezik tanúsítvánnyal, akkor ez kétévente esedékes), a tanúsítvány kiadásához a képzõhely köteles mellékelni a területi kamara részére a foglalkozási napló és tanulószerzõdés esetén fizetendõ pénzbeli juttatás kifizetését igazoló dokumentum hiteles másolatát. Ezért kéretik a foglalkozási naplót vezetni, melynek tartalma: a szakmai tevékenység leírása (a gyakorlati központi program alapján), a tevékenységre fordított idõ és a tanuló értékelése. Azon képzõhelyek, amelyek most kezdik a tanuló foglalkoztatását, bejelentkezésüket tegyék meg a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Szakképzési hozzájárulási osztályán (új cím: 1439 Budapest,. Pf. 629, telefon: 06-1/ ) Bejelentkezéssel kapcsolatos ügyintézés: Makainé Mészáros Mária, telefon: 06-1/ Pénzbeli juttatások összege: a dec. 31-ig megkötött tanulószerzõdések az abban foglaltak szerint továbbra is érvényesek: II. félévben 16,5% ( Ft), III. félévben 18,15% ( Ft), IV. félévben 19,965% ( Ft), V. félévben 21,9615% (14385), VI. félévben 24,15765 % (15823) a Fotó: Nagy Ágnes havi pénzbeli juttatás a hónap elsõ napján érvényes minimálbérrel számolva. A tanévben az elsõ félév szeptember 1-tõl január 31- ig, a második félév február 01-tõl augusztus 31-ig tart. A tanulószerzõdés alapján a minimális pénzbeli juttatás havi bruttó összege tõl, illetve szept. 1-tõl: 11. osztály/i. félév 20,00% = Ft. A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának mértékét a szakképzési évfolyam második, illetve további féléveiben - a tanuló tanulmányi elõmenetelének és szorgalmának figyelembe vételével emelni kell. Az emelés mértéke nincs meghatározva. A minimálbér összege január 1-tõl Ft -ra emelkedett. Hiány-szakképesítések esetén, szeptember 1-tõl megkezdett szakképzésre, felmenõ rendszerben, a minimális pénzbeli juttatáson felül további 20% pénzbeli juttatást kell fizetni a tanulónak. Az adóterhet nem viselõ járandóság felsõ határa ez esetekben emelkedik. Igazolatlan hiányzásra nem jár juttatás! Hiányzás igazolása csak táppénzes orvosi igazolással lehet. A pénzbeli juttatás a tanulót az oktatási (a nyári) szünet idõtartama alatt is megilleti. Jogszabályváltozás január 1-tõl: ha a hozzájárulásra kötelezett a tanulószerzõdést jogellenesen felbontja, a felbontásig elszámolt költségek teljes, az igénybevételi kamattal növelt összegét a szerzõdés felbontását követõ 15 napon belül köteles az Alap kincstárnál vezetett számlájára befizetni. Kivéve, ha a tanulószerzõdés felbontására az Szt ának (3) bekezdése alapján kerül sor. (Röviden: az új OKJs szakmák esetén hiányoznak a gyakorlati képzés elõfeltételét jelentõ kompetenciák.) Szintvizsgák - tudnivalók és követelményrendszer A kamara által ellenõrzött 16 szakmában szintvizsgát kell tenniük a tanulóknak a 12. vagy a 13. évfolyamon, márciusban. A szintvizsgák részletes követelményrendszere honlapunkról letölthetõ

9 2008. FEBRUÁR Pakson van a megye egyik legsikeresebb ipari parkja. A mintegy harminchat hektáros területnek csaknem fele betelepült már. Az itt lévõ tizenöt cég közel ötszáz munkavállalója 2006-ban megközelítõleg tízmilliárd forint árbevételt termelt mondta Hajdú János a város polgármestere. A Paksi Ipari Park (PIP) Kft. alapelve, hogy nem pusztán területet értékesít, hanem partnerséget hoz létre. Ez azt jelenti egyebek mellett hogy a cégektõl átveszik azokat a feladatokat, amelyek nem tartoznak kifejezetten a profiljukba. Ilyenek a tervezés, engedélyeztetés, beruházás elõkészítés. Ezekben a PIP Kft. miután régi ügyfele a kivitelezõknek jelentõs, akár a beruházási érték 8-10 százalékának megfelelõ, árengedményt tud elérni. A Paksi Ipari Park Kft. tulajdonosa az önkormányzat, amely biztosította a szükséges tõkét és fejlesztéseket. Ez ugyanis a sikeres mûködéshez elengedhetetlen. Hajdú János polgármester lapunknak elmondta: a város az inkubátor és akcelerátor ház építésében segíti a Paksi Ipari Park Kft-t. A képviselõtestület a pályázat önerejének biztosításához százmillió forint értékû tõkeemelést hajt végre a cégben illetve további kilencvenmillió forint visszatérítendõ kölcsönt nyújt. Ezen felül vállalja a kezességet is. Az ipari parknak egyébként van már inkubátorháza, de az évek óta telített. A most tervezett inkubátorház az elképzelések szerint jóval több lesz, mint infrastruktúrafejlesztés. A PIP Kft. egy új üzleti fejlesztési modellt kíván bevezetni. Paks gazdálkodása természetesen nem függetleníthetõ az atomerõmû lététõl. A polgármester leszögezte: noha azt gondolnánk, hogy a részvénytársaság által befizetett iparûzési adó eredményeként a város költségvetése jóval magasabb egy hasonló nagyságú magyar településnél, alapvetõen éppen az erõmû idetelepülése miatt feladatai is összetettebbek, intézményrendszere kiterjedtebb. Majd hozzáteszi: több itt a pénz, mint máshol, de jóval több dologra is kell költeni. Az elmúlt négy évben oktatási intézmény-összevonásra, illetve a polgármesteri hivatal létszámának jelentõs csökkentésére kényszerült az önkormányzat. A fiatalok munkához jutásának esélyeit elõsegítendõ, rendeletben rögzítették a közszférában a nyugdíjasok alkalmazásának tilalmát. A vállalkozások helyi támogatását pedig részben az Fejlesztés elõtt az ipari park A város anyagilag is hozzájárul Inkubátor és akcelerátor ház épül az ipari parkban Fotók: Vida Tünde Az ipari park tizenöt cége közel ötszáz munkavállalója ban megközelítõleg tízmilliárd forint árbevételt termelt 9 adójogszabályok változása, részben pedig a közbeszerzési törvény szinte ellehetetlenítette. Az atomerõmû létesítése volt a XX. század legnagyobb ipari beruházása Magyarországon, és ez megváltoztatta Paks életét. Az atomerõmû napirenden lévõ üzemidõ növelése és az egyre többet emlegetett bõvítés nyilván a település jövõjét is befolyásolja. A polgármester szerint Paks egy jól mûködõ biztonságos atomerõmû létében érdekelt. Az eredeti tervek szerint a négy blokk ig mûködne, de folyamatban van üzemidejük növelése. Ennek eredményeként 2037-ig biztos a város léte. Ma egyre több szó esik új blokkok építésérõl, amit Hajdú János szerint a helyiek jó szívvel fogadnának. Úgy véli, a fejlesztésre nagy szükség van, hiszen már most is jelentõs a kereslet a villamos-energia iránt. Pakson nincs számottevõ tiltakozás, megvan a szaktudás és az infrastruktúra is, így logikus lenne, ha ott építenék az új reaktorokat. Az együttmûködés jó az atomerõmû és a város vezetése között. Az Rt. az elmúlt évek során biztosította a katolikus, a református, legutóbb pedig az evangélikus templom kivilágítását, melyet a város üzemeltet. Megépítette a jégpályát, segíti az élvonalbeli futballklubot, a már nem használt, de a város technikai igényeit kielégítõ berendezéseket, szivattyúkat, számítógépeket is rendelkezésére bocsátotta. Az önkormányzat által kialakított egynapos sebészetre a társaság altatógépet vásárolt. Jól példázza a közös gondolkodást az egykori Erzsébet szálló sorsának rendezõdése is. A város sokáig kereste a hasznosítás módját, hiába. Az atomerõmû megvásárolta, most zajlik a felújítása. Az épületbõl konferencia központ lesz. Azt tervezik, hogy idén Erzsébet napra átadják. Az együttmûködés legújabb példáinak egyike egy optikai kábelrendszer, mely Magyarországon valószínûleg páratlan. A hálózatot az atomerõmû azért építi ki, hogy az MVM csoport néhány cége, az erõmû illetve az Erzsébet szálló között biztosítsa a számítógépes kapcsolatot. Miután ez azzal járt, hogy a város egy részét feltúrták, abban egyeztek meg a képviselõtestülettel, hogy fájdalomdíjul a közelben fekvõ közintézményeket is rákötik az optikai kábelre. Az optikai kábel telepítésének elõnyeirõl Hajdú János elmondta, hogy gyakorlatilag az összes intézmény között ingyenes lesz a telefon kommunikáció, kifelé pedig a mostani ár kb. negyedrészéért telefonálhatnak, illetve ezen a kábelen egy szélessávú internet elõfizetéssel gyakorlatilag majdnem ingyen jut hozzá az intézményeik számítógépe az internet szolgáltatáshoz. Vida Tünde

10 10 Az EU-ban nem csupán a finanszírozás marad el a kívánatos szinttõl: a tudományos ismeretek és felfedezések gyakorlatba történõ átültetése sem folyik elég hatékonyan a Közösségben. Viszonylag kevés újítás szabadalmaztatására kerül sor, aminek fõként a csúcstechnológiai ágazatok látják kárát. Az EU a kialakult helyzetet oly módon kívánja orvosolni, hogy kutatási és innovációs szakpolitikai tevékenysége során integrált megközelítést alkalmaz. Célja, hogy az állami támogatásoktól a szellemi tulajdon hatékony védelméig, az oktatástól a K+F-tevékenységeket ösztönzõ adókedvezmények összehangoltabb felhasználásáig minden uniós szakpolitikai területen érvényt szerezzen a kutatás és fejlesztés jelentõségének. Az EU tudományos és technológiai szakpolitikáit azonban a legkonkrétabb módon a 7. keretprogram testesíti meg. A keretprogram A között futó program 50,5 milliárd euróval gazdálkodhat; ez 40%-os emelkedést jelent a 6. keretprogram költségvetéséhez képest. A program alapjait képezõ stratégia egy olyan európai kutatási térség létrehozására irányul, melynek célja, hogy a laza együttmûködési kereteket határokon átívelõ, különbözõ tudományágakat átfogó integrált kutatási programok váltsák fel. Ezek a programok képesek lennének optimális számú kutató hatékonyabb mozgósítására. A 7. kutatási keretprogram négy téma köré szervezõdik: Együttmûködés A program az alábbi témákkal kapcsolatos kutatások esetén támogatja az együttmûködést: egészségügy, élelmiszerek, mezõgazdaság, halászat, biotechnológia, információs és kommunikációs technológiák, nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák, energia, környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is), közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), társadalom-gazdaságtan és humán tudományok, világûr és biztonság. Ez a terület kapja a programra szánt összeg oroszlánrészét, összesen 32,4 milliárd eurót. Ötletek A program e területe fedezi többek között az úttörõ jellegû kutatásokat az ezek támogatására létrehozott Európai Kutatási Tanácson keresztül. E terület költségvetése 7,5 milliárd euró. Emberek A humán erõforrások támogatására a Közösség 4,75 milliárd eurót irányzott elõ, mely fordítható fiatal kutatók számára nyújtott ösztöndíjakra, élethosszig tartó képzésre és karrierfejlesztésre irányuló ösztöndíjakra, ipari vállalatok és egyetemek közötti együttmûködés támogatására, olyan kutatók számára nyújtott ösztöndíjakra, akik nem uniós tagállamból származnak, és az EU-ban végeznek kutatást vagy fordítva, valamint kiváló kutatói munkáért járó díjakra. Kapacitások A terület számára elõirányzott 4,1 milliárd euró az alábbiak támogatására fordítható: kutatási infrastruktúra, a kis és középvállalkozások kutatási kapacitásainak fejlesztése, ismeretek megosztására és tudományos együttmûködésre szolgáló regionális csoportosulások (klaszterek) létrehozása, valamint annak ösztönzése, hogy a tudomány integrálódjon a társadalom egészébe. Az EU általában 50%-os támogatással járul hozzá a kutatások költségeihez, a kkv-k esetében azonban ez a részarány akár 75% is lehet. A program 100%-os finanszírozást nyújt az úttörõ jellegû kutatásokhoz. Ugyanakkor számos nem uniós ország is rendelkezik olyan együttmûködési megállapodással, mely vállalataik és nemzeti kutatási intézményeik számára lehetõvé teszi, hogy a közösségi keretprogramok projektjeiben részt vegyenek. A Közösség további 1,7 milliárd eurót irányoz elõ az Európaszerte hét kutatóintézetet tömörítõ hálózat, a Közös Kutatóközpont által folytatott, nem nukleáris természetû tevékenységekre. A központ hét intézete az Unió szakpolitikáit szolgáló területeken végez kutatásokat. Ilyen például az a Közös Kutatóközpont által kifejlesztett távérzékelési technológia, mely segít megállapítani, hogy a fejlõdõ országokon belül hol várható élelmezési válsághelyzetek kialakulása, és hol lehet szükség uniós élelmiszersegélyekre. A központ a légszennyezés elleni küzdelem terén is kidolgozott új technológiákat; ezek új szabványok megállapítására használhatók. A környezetbarát atomenergia nyomában Az EU a jövõ energiaforrásainak kutatásából is kiveszi részét. A magfúzió ez a környezetbarát, de technológiai szempontból sok fejtörést okozó eljárás alternatív megoldásként szolgálhatna az atomerõmûvekben jelenleg alkalmazott maghasadás helyett. Az ITERprojekt résztvevõi az EU, Kanada, Kína, India, Japán, Korea, az Egyesült Államok és Oroszország a világ elsõ olyan magfúziós erõmûvén dolgoznak, mely ipari méretekben, a létezõ atomerõmûvek által termelt mennyiséghez hasonló mennyiségben állítana elõ villamos energiát. A programban való uniós részvételt egy kifejezetten e célból létrehozott, barcelonai székhelyû ügynökség irányítja majd. Az ITER reaktort a franciaországi Cadarache-ban építik meg. Ezt a projektet fontos mérföldkõnek tekinthetjük a biztonságos, fenntartható, környezetbarát és gazdaságilag életképes erõmûvek reaktor-prototípusainak kidolgozása felé vezetõ úton. A magfúzióval foglalkozó nemzetközi ITER projekt kapja azon 2,7 milliárd eurós költségvetés tetemes részét, melyet a Közösség az Euratom 2007-tõl 2011-ig tartó, ötéves nukleáris kutatási programja számára irányzott elõ. A fennmaradó összeget nukleáris kutatásokra, fõként a nukleáris biztonság terén végzett kísérletekre fordíthatja a Közös Kutatóközpont. Új határok felé FEBRUÁR Kutatás és innováció az Európai Unióban Úgy érzi, lemarad? Késõn értesül az elõírásokról, lehetõségekrõl? Szeretne naprakészebb lenni? Rendelje meg a kamarai hírlevelet, amely heti rendszerességgel érkezik meg Igényeljen elektronikus hírlevelet Az EU mostanában egyre nagyobb hangsúlyt fektet ûrkutatásban játszott szerepére. Ez abban is megnyilvánul, hogy e területet elsõ ízben kezeli külön prioritásként a 7. keretprogramban. A globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés elnevezésû projekt, mely a környezeti és biztonsági válsághelyzetek korai felismerésének és kezelésének megkönnyítésére irányul, szintén a 7. keretprogram egyik kiemelt fontosságú kezdeményezése. Az EU irányítja a globális navigációs mûholdrendszerek következõ generációjának kifejlesztésére irányuló, Galileo elnevezésû projektet is. E rendszerek, melyek széles körben alkalmazhatók például a közlekedésirányításban, vagy megkönnyíthetik a mentõszolgálatok munkáját, olyan technológiai áttörést képviselnek, mely várhatóan a mobiltelefonok megjelenéséhez hasonló módon forradalmasítja majd az életünket. Az EU nagy hangsúlyt helyez az ûrkutatásra. Ez megnyilvánul az Unió és az Európai Ûrügynökség azon közös programjában is, amely a kilövõberendezésekkel, a mûholdas kommunikációval, az emberi ûrrepüléssel és a mikrogravitációval foglalkozik. Az EU és az Európai Ûrügynökség vezetõsége rendszeresen tart miniszteri szintû közös üléseket. Az EU külön ûrpolitikát dolgozott ki, melynek segítségével a tagállamok ûrkutatás terén tett erõfeszítéseit hangolja össze, így optimalizálva a források és a szakismeretek kihasználását. A tudás háromszöge A kutatás a tudás háromszögének csak egyik oldala, a másik kettõ az oktatás és az innováció. A háromszög azaz az egymással kapcsolatban álló három oldal a dinamikus gazdaság alapkövetelménye. Az Európai Technológiai Intézet, mely 2008-ban kezdi meg tevékenységét, fõ szerepet kap majd annak biztosításában, hogy a háromszög oldalai a jövõben metszszék egymást, és a kutatási eredmények ipari alkalmazásokban öltsenek testet. Rendás Ágnes a vállalkozásokhoz. Ezekben aktualitásokról, rendezvényekrõl, pályázatokról, új törvényi elõírásokról tájékozódhat. Mindössze annyi a teendõje, hogy cégneve feltüntetésével elküldi igénylését a címre. Ne feledje ugyanitt az weboldal használatához szükséges felhasználói nevet és jelszót is kérheti.

11 2008. FEBRUÁR Ajánlati felhívások K.É JANUÁR /2007 Dalmandi Mezõgazdasági Zrt. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására. Tárgy: Dalmand állattartó telepek korszerûsítése trágyakijuttatás, gépbeszerzés, az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint. Az eljárás típusa: Nyílt közbeszerzési eljárás. További információ kérhetõ: Dalmandi Mezõgazdasági Zrt Dalmand, Felszabadulás u. 42. Puskás István, Tel.: 06-74/ , Fax: 06-74/ Ajánlattételi, illetve részvételi határidõ: március 4., de óra. Tájékoztatók K.É JANUÁR /2008 Paksi Atomerõmû Zrt. tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl. Tárgy: Vállalkozási szerzõdés, a Paksi Atomerõmû Zrt. által mûködtetett villamos forgógépek karbantartására a közötti idõszakban az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint. Az eljárás típusa: Idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó, hirdetmény közzétételével meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás. Az eljárás eredménye nyertes: ALSTOM Hungária Zrt Budapest, Váci út Ellenszolgáltatás: Az ellenszolgáltatás szerzõdésbeli összege: Ft. A szerzõdés idõtartama, vagy a teljesítés határideje: december /2007 Paksi Atomerõmû Zrt. tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl. Tárgy: Vállalkozási szerzõdés a Paksi Atomerõmû Zrt.-ben 1-4. blokki technológiai kondenzátorok felújítására az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint. Az eljárás típusa: Idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás. Az eljárás eredménye nyertes: Pintér Mûvek Pintér József egyéni vállalkozó Kecel, II. Rákóczi Ferenc úti ipartelep. Ellenszolgáltatás: Az ellenszolgáltatás szerzõdésbeli összege: Bruttó Ft. A szerzõdés idõtartama, vagy a teljesítés határideje: július 24. K.É JANUÁR /2008 Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola, Bátaszék tájékoztatója az eljárás eredményérõl. Tárgy: Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola évi élelmiszer beszerzése az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint. Az eljárás típusa: Gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás. Az eljárás eredménye nyertes: részajánlati kör: Stelcz és Fia Húsipari Kft Bátaszék, Tavasz u. 6. részajánlati kör: Brot Sütõipari Kft Decs, Váci M. ltp. 17. Részajánlati kör: Nem érkezett ajánlat. Részajánlati kör: Faller János egyéni vállalkozó Dunaszekcsõ, Posta u. 3. Részajánlati kör: Kajári Kereskedelmi és Szolgáltató Bt Paks, Ságvári E. u. 26. Ellenszolgáltatás: részajánlati kör: Ft + Áfa. Részajánlati kör: Ft + Áfa. Részajánlati kör: Nem érkezett ajánlat. Részajánlati kör: Ft + Áfa. Részajánlati kör: Ft + Áfa. 0819/2008 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság tájékoztatója az eljárás eredményérõl. Tárgy: Õrtelepek (Báta, Dombori) szolgálati lakásának tetõ- és épület-felújítása az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint. Az eljárás típusa: Nyílt közbeszerzési eljárás. Az eljárás eredménye nyertes: ÉPITERV Tervezõ, Kivitelezõ és Kereskedelmi Kft Zomba, Rákóczi u. 45. Tel.: 06-74/ , Fax: 06-74/ Ellenszolgáltatás: Az ellenszolgáltatás szerzõdésbeli összege öszszesen: Báta gátõrház felújítása: Ft + Áfa. Dombori gátõrház tetõfedés felújítás: Ft + Áfa. 0069/2008 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. tájékoztatója az eljárás eredményérõl. Tárgy: A kiégett kazetták átmeneti tárolója (KKÁT) villamos és gépészeti berendezéseinek karbantartása 2008-ban, az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint. Az eljárás típusa: Nyílt közbeszerzési eljárás. Az eljárás eredménye nyertes: Paksi Atomerõmû Zrt Paks, Pf. 71., hrsz Ellenszolgáltatás: Az ellenszolgáltatás szerzõdésbeli összege: Ft. Közbeszerzési szemle 0675/2008 Tolna Megyei Önkormányzat tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl. Tárgy: Megbízási szerzõdés: a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza mûtõ- és diagnosztikai blokk beruházás befejezésének lebonyolítása és mûszaki ellenõrzése, az építészeti munkák és a beszerzendõ orvosi gép-mûszerek beszerzésére vonatkozó közösségi értékhatárt elérõ közbeszerzési eljárás lefolytatása, a beruházás teljes körû lebonyolítása, mûszaki ellenõrzése a mûszaki átadás átvételi eljárás lefolytatásáig, az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint. Az eljárás típusa: Egyszerû közbeszerzési eljárás. Az eljárás eredménye nyertes: SZÁMÍT Közbeszerzési és Beruházás Lebonyolító Kft Budapest, Törökvész út 95-97/B. Ellenszolgáltatás: Az ellenszolgáltatás szerzõdésbeli összege: Ft + Áfa. A szerzõdés idõtartama, vagy a teljesítés határideje: december 6. K.É JANUÁR /2008 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl. Tárgy: Az atomerõmûvi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló kutatási programok végrehajtásának minõségfelügyelete, az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint. Az eljárás típusa: Nyílt közbeszerzési eljárás. Az eljárás eredménye nyertes: Consultant Építési Szakértõ és Tanácsadó Mérnöki Iroda Kft Budapest, Számadó u. 8. Ellenszolgáltatás: Az ellenszolgáltatás szerzõdésbeli összege: Ft + Áfa. A szerzõdés idõtartama, vagy a teljesítés határideje: december 15. K.É JANUÁR /2008 Dombóvár Város Önkormányzata tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl. Tárgy: Dombóvár város kezelésében lévõ úthálózat gépi síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkái, továbbá folyamatos rendelkezésre állás biztosítása. Úthálózat: 73,9 km helyi közút, amelybõl 68,2 km burkolt, 5,7 km burkolatlan m 2, az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint. Az eljárás típusa: Nyílt közbeszerzési eljárás. Az 11 eljárás eredménye nyertes: Kaposvári Városgazdálkodási Rt Dombóvár, Cseri út 16. Ellenszolgáltatás: Sószórás egységára, anyagárral: 2,91 Ft/m 2. Gépi hóeltolás egységára: 1,15 Ft/m 2. Kombinált sószórás + hótolás egységára, anyagárral: 2,97 Ft/m 2. Rendelkezésre állás díja: Ft/hó. További célgép készenlétben tartása (külön megrendelés esetén): Ft/hó/gép. Késedelmi kötbér késedelmes beavatkozás esetén: Ft/alkalom. A szerzõdés idõtartama, vagy a teljesítés határideje: március 15. K.É FEBRUÁR /2007 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium tájékoztatója az eljárás eredményérõl. Tárgy: Az M6-os autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti szakaszának tervezését, építését, felújítását, üzemeltetését, fenntartását és e tevékenységek finanszírozását magában foglaló koncessziós pályázat elõkészítéséhez kapcsolódó pénzügyi tanácsadói feladatok ellátása az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint. Az eljárás típusa: Gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárás. Az eljárás eredménye nyertes: ING Bank Zrt Budapest, Dózsa Gy. út 84/B. Ellenszolgáltatás: Az ellenszolgáltatás szerzõdésbeli összege: Bruttó Ft. K.É FEBRUÁR /2008 A Paksi Atomerõmû Zrt. tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl. Tárgy: A Paksi Atomerõmû 1-4 blokk szekunderköri valamint külsõ üzemi armatúrák és csõvezetékek karbantartása a közötti idõszakban az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint. Az eljárás típusa: Idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó, hirdetménynyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás. Az eljárás eredménye nyertes: Partner Betonelemgyártó és Fémipari Szolgáltató Kft Paks, Vasút u. 2. Ellenszolgáltatás: Az ellenszolgáltatás szerzõdésbeli összege összesen: Ft + Áfa. A szerzõdés idõtartama, vagy a teljesítés határideje: december 31.

12 Nemzetközi Építõipari és Építõanyagipari Vásár és Kiállítás Helye: Gornja Radgona Vásárközpont, Cesta na stadion 2. Szlovénia Ideje: április 1 5. Mivel várja Önt e jelentõs szlovén szakmai rendezvény? a MEGRA a régió kiemelkedõ építõipari szakkiállítása nemzetközi szakmai közönséggel, kiállítóink a tervezõket, beruházókat, kivitelezõket, és az építkezõ, lakásfelújító közönséget is elérik, célzott marketing kommunikációval, valamint kísérõeseményekkel a széles körû szakközönséget és a magán céllal érkezõ látogatókat is garantáljuk, jelentõs növekedés várható a környezetvédelmi valamint az önkormányzati beruházások területén mind Szlovéniában, mind pedig a régióban a gazdasági elõrejelzések alapján 2008-ban Szlovéniában tovább folytatódnak a nagyszabású autópálya-építési programok, 2007-ben négyzetméteren jelent meg 452 kiállító, melybõl 105 vállalkozás 21 különbözõ országból érkezett. A kiállításon és a vásáron való megjelenést illetõen bármilyen további információval készséggel állok rendelkezésre. Bõvebb információ: Tisztelettel: Mázsa Ferenc ügyvezetõ magyarországi képviselõ HÍD-PARTNER Marketing Bt. H-8944 Sárhida, Béke utca 33. Tel./Fax: (92) , Mobil: (20) , OPTOEXPO Nemzetközi optikai kiállítás és konferencia március Szervezõ: Magyar Látszerész Szövetség. Tel.: közös szervezésben a Hungexpo Zrt.-vel Tel.: CONSTRUMA Nemzetközi építõipari szakkiállítás április Szervezõ: HUNGEXPO Zrt. Tel.: AUTOMOBIL 2008 BUDAPESTI AUTÓSZALON Nemzetközi jármûipari szakkiállítás május Szervezõ: HUNGEXPO Zrt. Tel.: TRUCKEXPO Nemzetközi haszongépjármû és fuvarozási szakkiállítás Kiállítások és vásárok 2008-ban május Szervezõ: HUNGEXPO Zrt. Tel.: INDUSTRIA Nemzetközi ipari szakkiállítás május Szervezõ: HUNGEXPO Zrt. Tel.: ELECTROSALON Nemzetközi elektronikai, elektrotechnikai és automatizálási kiállítás május Szervezõ: HUNGEXPO Zrt. Tel.: CHEMEXPO Nemzetközi vegyipari és mûanyagipari szakkiállítás május Szervezõ: HUNGEXPO Zrt. Tel.: SECUREX Nemzetközi munka-, tûz- és biztonságvédelmi szakkiállítás május Szervezõ: HUNGEXPO Zrt. Tel.: LIGNO NOVUM WOOD TECH Asztalos, faipari és erdészeti szakkiállítás június Szervezõ: Hungexpo Zrt. Tel.: közös szervezésben az X-Meditor Kft.-vel. Tel.: 96/ BNV Budapesti Nemzetközi Vásár szeptember Szervezõ: Hungexpo Zrt. Tel.: HOVENTA Nemzetközi kereskedelmi és vendéglátótechnikai szakkiállítás október Szervezõ: Hoventa Kft. Tel.: Kiállítások FEBRUÁR Rendezõ: Sziporka bt Baja pf: Web: Kamarai tagoknak 10% kedvezményt adunk a fenti rendezvények terület díjából. Vállaljuk az ország bármely rendezvényén kiállítási standok építését. XIX. Dunaújvárosi Vásár 2008 Tavasz március Fogyasztási cikkek és szolgáltatások vására Dunaújváros Apáczai Cs.J. u Kiállítók száma Látogató fõ Jelentkezési határidõ 2008 február 22. XXIV. Bajai Vásár április Fogyasztási cikkek és szolgáltatások vására Baja Bácska tér 1. Kiállítók száma Látogató fõ Jelentkezési határidõ 2008 március 21. XX. Dunaújvárosi Vásár 2008 Õsz október Fogyasztási cikkek és szolgáltatások vására Dunaújváros Apáczai Cs.J. u Kiállítók száma Látogató fõ Jelentkezési határidõ 2008 szeptember 19. INFOMARKET MOBIL SHOW Információtechnológiai és telekommunikációs vásár november Szervezõ: Hungexpo Zrt. Tel.: IFE FOODAPEST Nemzetközi élelmiszer, ital és vendéglátóipari szakkiállítás november Szervezõ: HUNGEXPO Zrt. Tel.: közös szervezésben a Montgomery International Ltd.-vel Tel.: +44/ FOODATECH Nemzetközi élelmiszergépipari és csomagolástechnikai szakkiállítás november Szervezõ: HUngexpo Zrt. Tel.:

13 2008. FEBRUÁR Üdülési Csekk Pályázat több gyermeket nevelõ munkavállalók részére 13 A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány mint az üdülési csekkek kibocsátója és forgalmazója 2007-ben harmincmilliárd forint értékben, 1,7 millió magyar állampolgár üdüléséhez, pihenéséhez járult hozzá. Az idei támogatásokra február 1-tõl lehet pályázni. Pályázók köre: azon belföldi illetõségû munkavállaló aki 2008-ban, a pályázat beadását megelõzõ hónapban teljes munkaidõs munkaviszonnyal rendelkezett és akinek a pályázat beadását megelõzõ havi bruttó keresete nem haladja meg a Ft összeget, és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jövedelme nem volt, továbbá aki kettõ vagy több tizennyolc év alatti gyermeket nevel saját háztartásban. A pályázatra rendelkezésre álló támogatási keret: 500 millió Ft. A kérelem benyújtásának kötelezõ melléklete: a pályázat benyújtását megelõzõ hónapban kapott havi bruttó keresetére vonatkozó munkáltatói igazolás (bérjegyzék vagy jövedelemigazolás). A pályázattal elnyerhetõ támogatás formája és mértéke: A kérelmezõ felnõtt részére az Alapítvány Ft összegû Üdülési Csekket biztosít Ft önrész megfizetése mellett. A kérelmezõvel együtt igénylõ 18 év alatti gyermek részére az Alapítvány személyenként Ft összegû Üdülési Csekket biztosít 5000 Ft önrész megfizetése mellett. Általános pályázati feltételek A pályázatok kizárólag az elõírt PÁLYÁZATI ADATLAP 2008 formanyomtatványon vagy annak másolatán nyújthatók be. Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap a honlapról letölthetõ, vagy ezen kiadványunkban megtalálható. A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni. Cím: 1590 Budapest, Pf. 55 A pályázat benyújtási határideje: február április 15. Az elbírálás határideje: A csoportosan (minimum 20 fõ) beküldött pályázatok esetén folyamatos. Az egyénileg beérkezett pályázatok elbírálására a pályázat lezárását követõen május 15- ig kerül sor. A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn. Egyéb feltételek és rendelkezések A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a támogatást csak névre szóló Üdülési Csekk formájában biztosítja. A évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban (kivéve a Vakációs program), akik 2007-ben nem vették igénybe az Alapítvány üdülési támogatását. A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelezõ mellékletek nélküli, illetve határidõ után beérkezett pályázatok érvénytelenek. A csoportosan (minimum 20 fõ) beküldött pályázatok esetén a szervezõ szervezet nem lehet gazdasági társaság vagy közintézmény. Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetõség. Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenõrizheti. A pályázók az elbírálás határidejét követõen a 06/ telefonszámon adóazonosító jelük bebillentyûzésével automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem. A pályázat eredményérõl írásos értesítést csak azok kapnak, akik támogatásban részesülnek. Az Üdülési Csekk csak a rajta feltüntetett személy jelenlétében használható fel a csekken feltüntetett érvényességi idõn belül. Az Üdülési Csekk átruházását a törvény bünteti. Az önrészt a pályázó saját költségén, vagy a pályázót támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában fizetheti meg. Ugyanazon személy csak egy pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz. Több százezren látogatják havonta az üzleti partnerkeresõ weboldalt. Aknázza ki Ön is annak lehetõségeit! Érdemes ellenõrizni azt is, hogy a cégérõl itt feltüntetett adatok még érvényesek-e. Az alábbiakban hasznos tanácsokat adunk a honlap használatához. Hogyan használhatom? Ha elvesztette a felhasználó nevét és jelszavát a címen kérheti. Amikor megkapta, jelentkezzen be a weboldalra, és a bejelentkezésnél írja be õket a megfelelõ helyre, majd jelölje be, hogy Tolna megye, és Felhasználó az adatbázisban. Ha a gép elfogadta ezeket, szabadon keresgélhet a hazai és külföldi üzleti ajánlatok között. Amennyiben adatait szeretné módosítani a belépés után kattintson az Adminisztráció feliratra. Itt a felhasználók menüpontban módosíthatja a jelszavát. A vállalkozások menüpontban módosíthatja cége adatait. Az üzlet a hálón saját honlap helyett is használható Az üzlet a hálón oldalon egyrészt bemutathatja vállalkozását. Ennek adatait akár naponta frissítheti, fotókkal egészítheti ki. Ha a cégnek nincs saját honlapja, itt létrehozhat egy címet, amelyet megadhat partnereinek, és amely segítségével azonnal az üzlet a hálón oldalon az Ön vállalkozása jelenik meg. Hogyan teheti ezt meg? A vállalkozások menüpont alatt talál egy lehetõséget: Barátságos internetes hivatkozás (URL). Itt adhatjuk meg, milyen címen legyünk elérhetõk. Ha a cégünk neve Blöki Kft, akkor az alábbi címet lehet megadni: Ez a cím a jövõben saját honlapcímként funkcionál majd. Mesterek, lakossági szolgáltatók Gyakran érkeznek telefonok a kamarához a lakosságtól, amely során azt kérik, ajánljunk nekik kõmûvest, asztalost, vízvezeték szerelõt stb. Amennyiben Ön rendelkezik mestervizsgával, éljen a mesterek, lakossági szolgáltatók menüpont által nyújtott ingyenes bemutatkozási lehetõséggel. Ha ezt megteszik, egyfajta Arany Oldalakként kiajánlhatjuk az üzlet a hálón oldalt a lakosság felé. Üzlet a hálón: korlátlan lehetõségek A külföldi vállalatok üzleti ajánlataihoz kizárólag a kamarai tagok juthatnak hozzá, azok elolvasásához ugyanis a felhasználói név és jelszó szükséges. Aki ezzel nem rendelkezik, kizárólag a kamarai tagok által elhelyezett információkat láthatja. Azok a külföldiek vagy hazai érdeklõdõk tehát, akik a weboldalon böngésznek hozzáférnek az Önök által elhelyezett anyagokhoz, de nem láthatják az egyéb ajánlatokat. Ezért célszerû az idegen nyelvi lehetõségeket is kiaknázni. Külföldi partnerkapcsolatok kiépítésében ma már nem reménykedhet az, aki nem beszél egyebek mellett németül vagy angolul, és nem rendelkezik ilyen marketing eszközökkel. Az üzlet a hálón oldal mindezt díjmentesen biztosítja Önöknek. Továbbra is nyitva áll a szállás és vendéglátóhely katalógus a Tolna megyeiek elõtt. A bekerülés ide is díjmentes.

14 14 Pályázat célja A konstrukció célja a hatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és a végfelhasználás területén. A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, de egyben a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), valamint a távhõ szolgáltatók és termelõk energia-takarékosság, hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak elõsegítése, vissza nem térítendõ támogatás formájában. A pályázók köre Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak kis és közepes vállalkozások, költségvetési Aktuális pályázati felhívások KEOP Energetikai hatékonyság fokozása szervek és intézményeik, valamint azok többségi tulajdonú vállalkozásai, valamint nonprofit szervezetek. Amennyiben a pályázó vállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhat, ha a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló, évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsül, illetve ha költségvetési szerv többségi tulajdonában álló vállalkozás. Támogatható tevékenységek FEBRUÁR Az energiafelhasználás csökkentése érdekében tervezett beruházások (bármely kedvezményezett esetén, kivéve KKV-k) Közvilágítás energiafelhasználásának csökkentését szolgáló beruházások (a közvilágítással kapcsolatos kötelezõ feladatok ellátásával megbízott esetében) Távhõellátás primeroldali energiahatékonysági korszerûsítését szolgáló beruházások (távhõ szolgáltatói engedéllyel rendelkezõk esetében) Kis- és közepes vállalkozások üzemi és irodaépületeinek hõ-technikai rekonstrukcióját, fûtés- és világítási rendszerek korszerûsítését szolgáló beruházások (kizárólag KKV-k) Energiahatékonyság növeléssel együtt megvalósított, megújuló energiaforrások hasznosítását lehetõvé tevõ beruházások, illetve kombinált (több tevékenységet felölelõ) beavatkozások. A támogatás mértéke és összege Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhetõ támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a, maximum az összes elszámolható költség 50%-a. A támogatás öszszege maximum 500 millió Ft lehet, ugyanakkor a projekt öszszes elszámolható költségének el kell, hogy érje a minimum 10 millió Ft-ot. A pályázatok benyújtása A pályázatok benyújtása október 24-tõl folyamatosan lehetséges (a keret kimerüléséig). Pályázat célja A meglévõ szálláshelyek minõségi fejlesztése, valamint új, magas kategóriájú szálláshelyek létesítése a régióba látogató turisták magasabb színvonalon történõ kiszolgálását teszi lehetõvé, hosszabb idõ elöltését biztosítja, mely által a vonzerõk látogatottsága is növekedne. A pályázók köre Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: Állami szervezetek a) központi költségvetési szervek és intézményeik Non profit szervezetek a) egyesületek b) alapítványok c) egyéb jogi személyiséggel rendelkezõ non-profit szervezetek d) közhasznú társaságok e) egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek Szövetkezetek A Magyarországon bejegyzett székhelyû vagy telephelyû gazdasági társaságok, vállalkozások a) profitorientált gazdasági társaságok b) átalakulással vagy alapítással július 1-je után létrejövõ (ROP-IH) non-profit gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik DDOP-2007/2.1.2./S Szálláshelyek fejlesztése a Dél-Dunántúli régióban Egyéni vállalkozók Szakmai szervezetek és felsõoktatási intézmények Támogatható tevékenységek Meglévõ és jelenleg is kereskedelmi szálláshelyként mûködõ szálláshelyek fejlesztése: Meglévõ szálláshelyek kapacitásnövelése további férõhelyek kialakításával Szálláshelyek minõségi fejlesztése kategóriaváltással is (kizárva az 5 csillagos szálláshely fejlesztése vagy kategóriaváltás 5 csillagosra) Szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének elsõsorban az aktív kikapcsolódás, az egészséges életmód elõsegítése, gyógyászati tevékenység bõvítése Szálláshelyekhez közvetlenül kapcsolódó konferenciaturizmus feltételeinek megteremtése Új szálláshelyek kiépítése: kizárólag azokon a turisztikai magterület listán szereplõ településeken, ahol az ágyszám bizonyítottan nem elégíti ki a helyi igényeket, a fejlesztés új piaci szegmenst céloz meg, és jelentõs idegenforgalmi potenciállal rendelkeznek. Kizárólag magas kategóriájú, azaz 4 csillagos szálloda építhetõ, 5 csillagos szálláshely létesítése nem támogatható. I. osztályú panzió, 3 vagy 4 csillagos kemping és C kategóriás ifjúsági szálló Szakmai nyelvi képzések a szállásadók számára Szakmai továbbképzések, animátor képzések a szállásadók számára A támogatás mértéke és összege A támogatás maximális mértéke maximum az összes elszámolható költség 30 45%-a. Meglévõ szálláshelyet érintõ fejlesztések esetén: 40%. Új szálláshelyet érintõ fejlesztések esetén: 30%. További 5%-kal nõ a támogatási intenzitás: A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett kistérségek jegyzékét tartalmazó mindenkor hatályos Kormányrendeletben meghatározott leghátrányosabb helyzetû kistérségekben, valamint ezen belül: Nem mondunk le senkirõl zászlóshajó program célterületét képezõ kistérségekben megvalósuló fejlesztések esetében. A jelen pályázat keretében lenyerhetõ támogatás mértéke: Minimum 20 millió Ft, de maximum 600 millió Ft lehet. A pályázatok benyújtása A pályázatok benyújtása december 17-tõl március 3-ig lehetséges. Szálláshely típusa Meglévõ Új építés Input A fejlesztés eredménye Szálloda 3 és 4 csillagos 3 és 4 csillagos 4 csillagos Panzió II. és I. osztályú II. és I. osztályú I. osztályú Kemping 3 és 4 csillagos 3 és 4 csillagos 4 csillagos Ifjúsági szálló B és C kategóriás C kategóriás C kategóriás Turistaszálló A turistaszállókra vonatkozó feltételeknek kell, hogy megfeleljen A támogatható szálláshelyek összefoglaló táblázata

15 2008. FEBRUÁR Üzleti partnerkeresõ Helyi ajánlatok Eladó 1 db PENTACON típusú 2D és 3D lézervágó berendezés P3016/2000 (5 tengelyes) Táblaméret: mm, Teljesítmény: 2000 Watt Váradi és Társai Kft. Tel: 75/ Informatikai rendszer kialakítása SSADM módszerrel. Kezelhetõbbé teszem vállalkozásának adatait. Tel.: 30/ Angol nyelvi képzés üzleti és borászati anyagokkal kiegészítve Szekszárdon. Tel.: 06-30/ ; 74/ Kertépítést vállalok. Parkosítás, fenntartás, gépi munkák. Diana Bt. Vörös Györgyné. Tel.: 30/ MIR rendszer építése, felügyelete, felkészítése tanusításra. Oktatások, belsõ auditok végzése Hajdú Sándor TÜV CERT auditor. Tel.: 74/ ; 20/ Szárítók csõrendszereinek cseréje, magtári felsõpályás betárolószalagok és magtisztítók felújítása, javítása. Alkatrészgyártás. Pilisi Gépszerviz Bt. Tel.: 06-30/ Fax: 74/ Vállalkozások teljes körû könyvelését vállalom. Tel.: 74/ , 20/ Angol mûszaki, informatikai, gazdasági, egészségügyi fordítások a legkedvezõbb áron. Sági Attila. Tel.: 06-70/ A munkavédelemmel kapcsolatos teendõit bízza rám! Kling Péter. Tel.: 06-30/ E- mail: Vállalkozásoknak és magánszemélyeknek teljes körû hitelügyintézés. Scheffer Nóra. Tel.: 06-30/ Belföldi-, lakó-, kereskedelmi-, ipari- és külföldi (tengerparti) ingatlanok befektetési lehetõséggel. Demiko Ingatlaniroda. Tel.: 06-70/ Pályázatok, hitelkérelmek készítése 10 éves gyakorlattal. Pataki János. Tel.: 20/ Bevizsgált oltott mész nagytételben engedményesen, folyamatosan vásárolható. Balogh József. Tel.: 30/ Daruk, targoncák, építési és garázsipari emelõgépek adásvétele, javítása, dokumentációpótlás, munkavédelem, gépvizsgálatok. Honti és Társai Kft., Szekszárd, Mátyás kir. u. 74., Tel./fax: 74/ Web: Szekszárd történelmi fõterén (Babits u, 1.) 1135 m 2 telken üzletté-raktárrá minõsített 385 m 2 épület eladó. Tel.: 20/ Magtisztító rostakaretek gyártása bevezetõ áron! Magtisztító gépek helyszíni javítása. Újdonság! PILLE magtári terményledobó-kocsi! Korszerû, magyar berendezés! Magtisztítógépek fõdarabjainak, alkatrészeinek gyártása és eladása. Magtisztítógépek javítása rövid határidõvel! T- 428 és más típusú szállítószalagok eladása. Szállítószalag felújítását vállaljuk. PILISI Gépszerviz Bt. Telefax: Mobil: Eladó, kiadó ipari ingatlanok, mûhelyek a bonyhádi ipari park területén. Tel.: 20/ Vállaljuk: riasztórendszerek tervezését, telepítését és folyamatos távfelügyeletét, élõerõs õrzést, pénzszállítást. Sólyomszem Bt. Tel: 74/ KFT. vagy egyéni vállalkozás csõszerelésben, lakatosmunkában, minõsített hegesztésben munkát keres Tolna megye vonzáskörzetében. Tel.: 06/ Külföldi ajánlatok EXPORT LEHETÕSÉGEK 08-03/E/AU-1 Ausztrál vállalat a következõ termék vásárlásában érdekelt: ipari gumitömlõ /E/CA-1 Kanadai cég olyan gépgyártókkal szeretne kapcsolatba lépni, mely fából készült kefegyártásra alkalmas (woodenbrush making machinery). Partnerkeresô lap Alulírott kamarai tag, kérem az alábbi szövegû üzleti ajánlatomat, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Tolnai Kamara címû havilapjának következõ számában az üzleti ajánlatok között, ingyenesen megjelentetni. (Maximum 10 szóig). Leadási határidõ: március 7. péntek év... hó... nap... cégszerû aláírás Megrendelését ben is elküldheti: /E/ES-1 Rugby sport ruházati termékeket gyártó cég szeretne Magyarországon gyártatni ilyen típusú termékeket /E/FI-1 Finn méhész 200 literes fémhordókat keres megvételre /E/GR-1 Görög vállalat lámpaizzókat vásárolna Magyarországról /E/IE-1 Ír cég játék babagyártáshoz keres vinyl/soft babatest készítõket Magyarországon kb db. mennyiségben. A cég érdeklõdés esetén képeket küld /E/SI-1 Szlovén nagykereskedõ cég sajtgyártókkal és tejipari vállalatokkal keresi a kapcsolatot /E/UY-1 Egy uruguayi cég kanári eleséget (magot) vásárolna Magyarországról IMPORT LEHETÕSÉGEK 08-03/I/BD-1 Bangladesi kötöttáru gyártó cég kínálja termékeit eladásra /I/CZ-1 Márkás gyermekruhát gyártó cseh cég, hosszú távú együttmûködéshez keres partnereket Magyarországon, olyan nagykereskedõk személyében, akik a jó minõségû gyermekruházat értékesítésére specializálódtak. A cég széleskörû referenciával rendelkezik, elsõsorban az olasz piacról, lévén, hogy jelenleg a termékeinek nagy része oda áramlik /I/PL-1 Lengyel kötöttárugyártó (100% gyapjú) vállalat magyar kereskedelmi partnert keres együttmûködés céljából /I/RO-1 Román cég sportruházati termékeket kínál eladásra. VEGYES LEHETÕSÉGEK 08-03/V/IN-1 Indiai vállalat export-import ajánlata: magyar importõrök, forgalmazók: ajándéktárgyak, ékszerek, bizsu, kézimunka, magyar exportõrök: hulladék rézhuzal (copper scrap of berry / copper wires), mennyiség: 2 db. 20 konténer Az üzleti ajánlatokról érdeklõdni az ITD Hungary Dél-Dunántúli Képviseleténél lehet, Kapronczai Franciska irodavezetõnél. Tel.: 74/ Fax: 74/ ,

16 16 Mesterien esztergálnak FEBRUÁR Munkahelyükön már megismerték a korszerû technológiát Tíz évig nem volt esztergályos képzés, ezért lehet, hogy õk az utolsó fecskék Ódor Géza Gábor és Vitányi Zoltán januárban esztergályos mester címet szereztek a kamaránál. Kozár István a vizsgabizottság elnöke reméli nem utolsó fecskeként. Kozár István leszögezte: mostanra érzõdik, hogy tíz évig nem volt képzés a szakmában Tolna megyében. Ezt ma már nehéz pótolni, az ûr betöltéséhez legalább ugyanennyi idõ kell. A régi tanulók közül ketten most úgy döntöttek, leteszik a mestervizsgát, de mint azt az elnök mondta, félõ, hogy utolsó fecskeként. Mindketten belsõ indíttatásra döntöttek a megmérettetés mellett, mert a vállalkozóvá válásnak ugyanis nem feltétele a mesterlevél. Kozár István felhívta a figyelmet arra, mégis érdemes megszerezni, hiszen a technológia mindig fejlõdik, aki három évig nem képzi magát, lemarad. Ráadásul a külföldi munkavállaláshoz, nélkülözhetetlen, hiszen a dokumentumot Nyugat-Európában is elismerik. Egészen másként beszélnek egy szakemberrel, ha ez a birtokában van. Ódor Géza Gábor és Vitányi Zoltán önállóan készültek fel a megmérettetésre. Szerencséjükre munkahelyükön korszerû gépeken dolgoznak, így kevésbé jelentett nehézséget a gyakorlati feladatok elvégzése: köztük egy program megírása egy CNC vezérlésû szerszámgépen. A követelmények között szerepelt egy mesterremek elkészítése és egy hagyományos esztergagép használata is. Kozár István végül leszögezte: jó lenne elérni, hogy újra becsülete legyen a szakmának. Mint mondja, arról már nem is álmodik amiben neki még része lehetett hogy családok siettek haza a munkából, vagy mondtak le más programokról, hogy megnézzék a szakmai vetélkedõket a tévében. A mestervizsga-bizottságban Kozár István elnök munkáját Böcz László és Szabó Bertalan segítették. A mestervizsga helyszínét az Ady Endre Középiskola biztosította. Egyéni vállalkozók figyelem: Le kell cserélni az igazolványt! Szakmai továbbképzés gázszerelõknek A gázszerelõk számára szakmai továbbképzést és vizsgát szervez a kamara a DUNAGÁZ RT-val közösen az arcképes gázszerelõ igazolvány érvényesítéséhez (28/2006. A TEAOR számok változása miatt a legtöbb egyéni vállalkozónak június 30-ig le kell cserélnie a vállalkozói igazolványát az okmányirodában. Az érintettek errõl írásos értesítést is kapnak majd, a tumultus elkerülése érdekében azonban célszerû mielõbb intézkedni. (V.15.) GKM rendelet alapján). A képzés tervezett ideje: április Díja: Ft. Jelentkezéseket február 20-ig fogad a kamara. Telefon: Mesterképzés Csatlakozzon most! Az alábbi szakmákban várja a kamara a mesterjelölteket: asztalos, kõmüves, pincér, szakács, villanyszerelõ. Pék szakmában mestervizsga: március én gyakorlat: Õcsény Fõ u. 15 Gálity pékségben. Gáz-és olajtüzelõ berendezés-szerelõ, üzembe helyezõ mestervizsga: március Gyakorlat: Pollack M. Mûszaki Szakközépiskolában Pécs Battyán u További információ: Boros Dezsõné szakképzési fõmunkatárs 74/ Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT Budapest, Auróra u. 11. Tel.: , fax: Web: Ügyintézés a kamaránál Cím: Szekszárd, Arany J. u III. emelet. Tel.: 74/ ; Fax: ; Elektronikus hírlevéllel, honlappal, Üzlet a hálónnal kapcsolatos információk: Titkár: Dr. Beréti Zsolt 74/ , Ügyfélszolgálati osztály és EIC-iroda: Rendás Ágnes osztályvezetõ, 74/ , 74/ , Hunyadi Eszter 74/ , Széchenyi-kártya ügyintézés: Horváth Krisztina 74/ , Pályázati Kabinet: 74/ Hornok Jenõ, Erõs Rajmund, Hévizi Bernadett, Pénzügyi és számviteli tanácsadás: Bakó Erika gazdasági osztályvezetõ, 74/ , Szakképzési osztály: Hága László vezetõ szakképzési tanácsadó, 74/ , Mesterképzés: Boros Dezsõné 74/ , Iparjogvédelmi Információs pont, iparjogvédelmi referens: Horváth Krisztina 74/ Ügyfélfogadási idõ: hétfõ-péntek Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lapja Levélcím: 7101 Szekszárd, Pf Telefon: 74/ mellék Internet: Kiadó: Dr. Fischer Sándor, a kamara elnöke Szerkeszti a PR munkabizottság Szedés, tördelés: Soponyai Viktor, Budapest Nyomtatás: Séd Nyomda ISSN A lap tagoknak ingyenes.

Válságban még fontosabb a kamarai tagság. Új utak keresése, a partneri együttmûködés hozhat eredményt. 10. évfolyam 5. szám. 2009.

Válságban még fontosabb a kamarai tagság. Új utak keresése, a partneri együttmûködés hozhat eredményt. 10. évfolyam 5. szám. 2009. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 10. évfolyam 5. szám A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági havilapja 2009. május Válságban még fontosabb a kamarai tagság Nagy érdeklõdés övezte a

Részletesebben

Közel negyedmilliárd a Tolna megyei szakképzésnek

Közel negyedmilliárd a Tolna megyei szakképzésnek Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara TOLNAI 9. évfolyam 7. szám A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági havilapja 2008. augusztus Közel negyedmilliárd a Tolna megyei szakképzésnek Fotó:

Részletesebben

országosan a harmadik legkedvezõtlenebb.

országosan a harmadik legkedvezõtlenebb. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara TOLNAI 8. évfolyam 10. szám A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági havilapja 2007. november Országosan a harmadik legkedvezõtlenebb a mutatónk Sok a

Részletesebben

A Gyakran Ismételt Kérdések témakörei (Az adott témakörre kattintva megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó leggyakoribb kérdéseket.

A Gyakran Ismételt Kérdések témakörei (Az adott témakörre kattintva megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó leggyakoribb kérdéseket. A Gyakran Ismételt Kérdések témakörei (Az adott témakörre kattintva megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó leggyakoribb kérdéseket.) I. Mely szakképesítésekre felkészítő gyakorlati képzéssel lehet pályázni?

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Missziója A jogállam az emberi méltóság egyetemes értékén alapul. A humanizmus és

Részletesebben

NKIK HÍRLEVÉL - 2006. JÚNIUS. www.nkik.hu

NKIK HÍRLEVÉL - 2006. JÚNIUS. www.nkik.hu NKIK HÍRLEVÉL Herczog Edit személyében elõször látogatott el kamaránk meghívására Nógrád megyébe európai parlamenti képviselõ. Nem kis izgalommal vártuk vendégünket, hisz ismerve vállalkozóink mindennapjait,

Részletesebben

MK-gyõztes a Vasas Óbuda nõi röplabda-csapata

MK-gyõztes a Vasas Óbuda nõi röplabda-csapata XXI. évfolyam 4. szám Megjelenik kéthetente 32 oldalon, 73.000 példányban 2015. február 27. Nem csak nõknek! A fenti címmel folytatódik ingyenes szûrésekkel az Egészségkörút Óbudán március 14-én a Békásmegyeri

Részletesebben

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése. 2011 évre

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése. 2011 évre A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése 2011 évre A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXII törvény 3 ( 1

Részletesebben

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai.

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai. A költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklet 14. pontja rendelkezik a közoktatási intézmények informatikai fejlesztési feladatokhoz nyújtható kiegészítő támogatásáról, és egyben előírja, hogy a támogatás

Részletesebben

A LÖFAN Mazsorett Csoport megalakulásának. 25-én gálamûsorral ünnepelte a tornacsarnokban.

A LÖFAN Mazsorett Csoport megalakulásának. 25-én gálamûsorral ünnepelte a tornacsarnokban. XVI. évfolyam 3. szám, 2012. március 195 Ft KÖZÉLETI LAP Mazsorettgála 2012. A LÖFAN Mazsorett Csoport megalakulásának 15. évfordulóját 2012. február 25-én gálamûsorral ünnepelte a tornacsarnokban. BALOGH

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét!

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét! V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l Országgyûlési Meg kell

Részletesebben

Tartalom Vállalkozói hírek A számla korrekció formáiról... 2. o. Mit tegyünk régi számítógépünkkel?... 2. o.

Tartalom Vállalkozói hírek A számla korrekció formáiról... 2. o. Mit tegyünk régi számítógépünkkel?... 2. o. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 10. évfolyam 3. szám A Kamara és a vállalkozások lehetõségei a válság tükrében 2009-ben Lapunk Béres Vilmost, a kamara általános alelnökét kérdezte a válság évének

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2010.

Környezetvédelmi termékdíj 2010. Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Környezetvédelmi termékdíj 2010. Sztruhár Imre, tanácsadó imre.sztruhar@okohungaria.eu

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK 11. A környezet állapotának javítását, a humán szféra fejlesztését, a gazdaság korszerûsítését és a feketegazdaság visszaszorítását szolgáló egyéb jogszabályok megalkotása

Részletesebben

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tisztelt Mérnöki Kamarai Tag! Kedves Kolléga! Felhívjuk figyelmét, hogy az Országgyûlés 2012. október 1-jén elfogadta a kisadózó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK

JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIACOT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK Frey Mária frey mária A magyarországi munkaerőpiacot érintő jogszabályi és intézményi változások Bevezetés 1. A munkanélküliek

Részletesebben

A FEKOSZ ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A MEGVÁLASZTÁSA ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL

A FEKOSZ ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A MEGVÁLASZTÁSA ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL A FEKOSZ ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A MEGVÁLASZTÁSA ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL Beszámolómat, hasonlóképpen elődömhöz, a szervezetünket érintő nagyobb témacsoportok köré építettem föl. E struktúrába

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel

Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel A Kaposvári Tavaszi Fesztivál kulturális rendezvényei sorában most már hagyományszerûen szervezett kétnapos Jogi beszélgetések

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Szabad felhasználású hitel

Szabad felhasználású hitel NKIK HÍRLEVÉL www.nkik.hu Vállalkozások együttmûködése a szlovák-magyar határ menti régióban Szabad felhasználású hitel Hamarosan befejezõdik a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Phare CBC 2003/004-628-01-19

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

Együtt a tevékeny életért

Együtt a tevékeny életért Együtt a tevékeny életért Tájékoztató foglalkoztatók részére a komplex rehabilitáció rendszeréről valamint a TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

Részletesebben

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2006. évi tevékenységérõl

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2006. évi tevékenységérõl Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2006. évi tevékenységérõl ELÕSZÓ Tisztelt Olvasó! Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal történetében a 2006. esztendõ

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Hatályos: 2016.01.30.-tól Algyő Nagyközség Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1

Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1 2011 Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1 hatály, hatáskör és illetékesség Hogyan csökkenthető a hulladék kibocsátás azáltal, hogy a hulladéknak forintban kifejezhető értéke lesz?

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Kamarai Családi Nap Õcsényben

Kamarai Családi Nap Õcsényben Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara TOLNAI 7. évfolyam 8. szám A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági havilapja 2006. szeptember Kamarai Családi Nap Õcsényben Timur és csapata legyõzte

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő képzés (ajánlott és elfogadott)

Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő képzés (ajánlott és elfogadott) Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő képzés (ajánlott és elfogadott) Ügytípus rövid leírása: A képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban részt vevő személy munkához

Részletesebben

Gyors és hatékony segítséget kínálunk

Gyors és hatékony segítséget kínálunk apeh_2009.qxd 2009.02.02. 10:54 Page 1 2009. január 31., SZOMBAT Gyors és hatékony segítséget kínálunk 3 Az APEH életében az elmúlt esztendõ a szervezeti stabilizálódás és a jövõ felé fordulás éve volt.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

FELNÕTTKÉPZÉSI RENDSZE- REK HATÁRON TÚL

FELNÕTTKÉPZÉSI RENDSZE- REK HATÁRON TÚL FELNÕTTKÉPZÉSI RENDSZE- REK HATÁRON TÚL KULCSÁR MÁRIA TÓTH KÁROLY Felnõttképzés Szlovákiában 1* 1. BEVEZETÕ A szlovákiai magyar felnõttképzés és népmûvelési képzés elválaszthatatlan a volt csehszlovákiai,

Részletesebben

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. évi pályázati programja A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

2010. februári hírek

2010. februári hírek 2010. februári hírek Újra itt a sztárpályázat Újra jönnek a telephelypénzek Kkv-k: a források egyharmadát már kiosztották Ismét elérhetőek a GOP február 20-al felfüggesztett pályázatai Százmilliárd a közép-magyarországi

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 23. szám 2008. november 4.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 23. szám 2008. november 4. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 23. szám 2008. november 4. Tartalomjegyzék A fiatal gazda pályázat nyertesei (ÚMVP)... 2 Pályázható támogatási konstrukciók (ÚMVP)...

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): MÁV-Start Vasúti Személyszállító

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Munkaügyi hírlevél. 1. Általános tapasztalatok

Munkaügyi hírlevél. 1. Általános tapasztalatok Munkaügyi hírlevél Jelen hírlevelünkben a személy- és vagyonvédelmi (vagyonőri) tevékenységet érintő 2010. június 22. - július 16. között lefolytatott munkaügyi célvizsgálat tanulságos tapasztalatait ismertetjük

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2006. (...) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter. /2006. (...) SZMM rendelete A szociális és munkaügyi miniszter /2006. (...) SZMM rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Harminc évvel ezelõtt tért haza történelmünk néma, nagy tanúja, a SZENT KORONA Története keserédes, viszontagságos, fájdalmas történelmi krimibe illõ. Írtak már róla könyveket, tanulmányokat, tudós szakemberek

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. Határozat száma Tárgya 137 /2011.(VII.11) Műszaki ellenőrzésre történő

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Hatályos: 2011.11.30 - Az Országgyőlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelızéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft

XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2010. évi LXXXVIII. törvény a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról... 2458 234/2010.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 36-115/2009. MELLÉKLET: 3 DB TÁRGY: A Baranyai Élménykörút projekt támogatási szerződésének elfogadása

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Idén is lesz társasházi pályázat

Idén is lesz társasházi pályázat V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XXI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM,

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék I. A 2009/2010. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások... 5 A közoktatásról szóló törvény módosításai... 5 A nevelési-oktatási

Részletesebben

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára 2012. október III. ütem TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat keretében megvalósítandó

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. január 24. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/4. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

Középpontban a fejlesztések

Középpontban a fejlesztések V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Az árfolyamsáv kiszélesítésének hatása az exportáló vállalatok jövedelmezõségére

Az árfolyamsáv kiszélesítésének hatása az exportáló vállalatok jövedelmezõségére MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI KHT Az árfolyamsáv kiszélesítésének hatása az exportáló vállalatok jövedelmezõségére (Az MKIK-GVI és a megyei kamarák kérdõíves vállalati

Részletesebben

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az i gatla üze eltetője a BFVK )rt. Pályázat jellege: Folya atos, yílt pályázat

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az i gatla üze eltetője a BFVK )rt. Pályázat jellege: Folya atos, yílt pályázat Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Ö kor á yzata, i t tulajdo os képviseleté e eljáró Budapest Főváros Vagyo kezelő Közpo t )ártkörűe Működő Részvé ytársaság. Pályázat élja: A Budapest IX. kerület

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

M E G H Í V Ó KÉZMŰVES KUPA 2016. Nemzetközi Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, Időpont: 2016. március 6.

M E G H Í V Ó KÉZMŰVES KUPA 2016. Nemzetközi Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, Időpont: 2016. március 6. M E G H Í V Ó KÉZMŰVES KUPA 2016 Nemzetközi Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, Műköröm-díszítő és építő Bajnokság Kisgergelyné Tolcsvai Mária és Lapis Imre Emlékverseny Időpont: 2016. március 6. Helyszín:

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16)

Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16) Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16) A pályázatok benyújtása 2016. augusztus 1-től 2018. július 31-ig lehetséges. Támogatás célja A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

Belföldi Árukár Felelõsség (BÁF)

Belföldi Árukár Felelõsség (BÁF) Belföldi Árukár Felelõsség (BÁF) Biztosítás közúti árufuvarozók részére Hatályos: 2014. november 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Hirdessen a VOSZ-Hírekben! Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4475) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4475) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4475) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

FÖLDET A GAZDÁKNAK! FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÁLLAMI FÖLDEK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ

FÖLDET A GAZDÁKNAK! FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÁLLAMI FÖLDEK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDET A GAZDÁKNAK! FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÁLLAMI FÖLDEK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ Csongrád megyében 604 darab 3 hektár feletti földrészlet nyilvános árverezésére kerül sor AZ ÁRVERÉSEK

Részletesebben

Válaszúton a magyar gazdaság

Válaszúton a magyar gazdaság Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara TOLNAI 9. évfolyam 5. szám A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági havilapja 2008. május Válaszúton a magyar gazdaság A Profit Akadémia elsõ vendégei

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl

Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl A magán-munkaközvetítıi tevékenységet a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

25/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. Helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról

25/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. Helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 25/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 Helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott eredeti

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben