M E G H Í V Ó augusztus 12. (péntek) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését augusztus 12. (péntek) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés folyószámla hitelkeret szerzıdés meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés a Balmazújváros Sport Kft. támogatása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés az ÉAOP /D2-11 kódszámú Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés Balmazújváros, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezéső pályázattal kapcsolatos konzorciumi együttmőködési megállapodás 1. sz. módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés az ÉAOP /A-2f jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a Járóbeteg Szakellátó Központ építési kivitelezési munkálataira (ÉAOP /B pályázat keretében) megkötött vállalkozási szerzıdés módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés a SPO-SZALÉT-2011 Szabadtéri szabadidısport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésnek támogatása címő pályázati kiírás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés gazdasági társaság alapítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Általános Iskola megbízott intézményvezetıje megbízásának meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 2 10. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatójának kérelme tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Általános Iskolában 2011/2012. tanévben indítható osztályok, napközis csoportok számának meghatározása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, augusztus 10. Dr. Tiba István polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének augusztus 12-én tartandó ülésére folyószámla hitelkeret szerzıdés meghosszabbítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. között szeptember 30. napján megkötött október 1. napjától hatályos folyószámla hitelkeret szerzıdés augusztus 31. napján lejár. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 234/2010. (IX. 8.) számú határozatával döntött az egyes pénzügyi szolgáltatások beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása tárgyában, mely alapján a folyószámla hitelkeret nagysága 480 millió forint. - A folyószámla hitelkeretbıl igénybe vett kölcsön összege után a folyósítás napjától a visszafizetés elıtti napig - évi egy hónapos BUBOR + 2,75% kamat kerül felszámításra. - A kölcsön összege után az OTP Bank Nyrt. kezelési díjat nem számít fel. - A hitelkeret megnyitásától a folyósításig terjedı idıre az OTP Bank Nyrt. évi 0,25% rendelkezésre tartási jutalékot számít fel. Javasoljuk a Tisztelt Képviselı-testületnek az OTP Bank Nyrt-vel az eddigi kondíciókkal a folyószámla hitelkeret szerzıdést hosszabbítsa meg augusztus 31. napjáig, mivel az önkormányzat pénzügyi likviditásának biztosítása érdekében a folyószámlahitelt folyamatosan igénybe veszünk. Határozati javaslat Folyószámla hitelkeret szerzıdés meghosszabbítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d) és 88. (1) bekezdése b) pontja alapján az alábbiakról dönt: a./ az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel jelenleg meglévı 480 millió Ft keretösszegő folyószámlahitel keretszerzıdést módosítani kívánja oly módon, hogy a folyószámla-hitelkeretszerzıdést további egy éves idıtartamra augusztus 31. napjáig meg kívánja hosszabbítani. Az önkormányzat a forint alapú folyószámla-hitelkeretszerzıdést a jelenlegi kondíció mellett kívánja fenntartani, a kondíciók az alábbiak: Kamat: 1 hónapos BUBOR + 2,75 %/év Kezelési költség: - Rendelkezésre tartási jutalék: 0,25 %/év

4 b./ az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel jelenleg meglévı 480 millió Ft keretösszegő folyószámlahitel keretszerzıdésbıl adódó hitel és járulékai visszafizetésének költségét az önkormányzat adott évi költségvetésébe betervezi. A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt, hogy a folyószámla hitelkeret szerzıdés módosítást írják alá. Határidı: augusztus 31. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, augusztus 8. Dr. Tiba István Polgármester Készítette: Leiter Katalin, osztályvezetı

5 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének augusztus 12-én tartandó ülésére a Balmazújváros Sport Kft. támogatása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 93/2011. (III. 23.) számú határozatával a Balmazújvárosi Football Klub részére eft mőködési támogatást biztosított a évre. A Football Klub részére a januártól augusztus hónapokra járó támogatási összeg, eft kiutalása megtörtént. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a fennmaradó eft összeget az NB II. osztályú labdarúgó csapat mőködtetıjének a Balmazújváros Sport Kft-nek utalja szeptembertıl decemberre esı idıszakra. (Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselıtestülete 258/2011. (VII. 19.) számú határozatával döntött a Bıcs Sport Kft. üzletrészének megvásárlásáról és a kft. nevének Balmazújváros Sport Kft.-re történı módosításáról). A Balmazújvárosi Football Klub az idıarányosan megkapott támogatási összeggel köteles elszámolni, míg a Balmazújváros Sport Kft. szintén a részére idıarányosan utalt támogatással számol el. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 256/2011. (VII. 15.) számú határozatával döntött arról, hogy a évi költségvetés zárolt elıirányzata terhére maximum bruttó eft összeget biztosít a Bıcs Sport Kft. üzletrész megvásárlásához és az NB II. osztályú labdarúgó bajnokságban való indulás feltételeinek megteremtéséhez. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 258/2011. (VII. 19.) számú határozatával döntött arról, hogy a Bıcs Sport Kft. üzletrészét eft vételárért megvásárolja. A fennmaradó eft július 22. és augusztus 1. napján elılegként került kifizetésre a Balmazújváros Sport Kft. részére. A tevékenységét kezdı vállalkozásnak jelenleg más bevételi forrás nem áll rendelkezésére. A bajnokságon való részvétel feltételeinek (pl. nevezési díj, bajnokságon való indulás egyéb költségei) biztosításához szüksége van arra, hogy a eft-ot mőködési támogatásként megkapja az önkormányzattól augusztus 20-ig az elıleggel való elszámolás után.

6 Határozati javaslat A Balmazújváros Sport Kft. támogatása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 77. (1) bekezdése és 80. (1) bekezdése alapján 1. A Balmazújvárosi Football Klub részére évre mőködési támogatásként megállapított összeg idıarányos részét (2.436 eft) szeptember 1. napjától december 31. napjáig a Balmazújváros Sport Kft. részére biztosítja. A támogatás átutalására havi egyenlı részletben kerül sor. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 256/2011. (VII. 15.) számú határozattal megállapított eft összegbıl fel nem használt eft-ot Balmazújváros Város Önkormányzata mőködési támogatásként a Balmazújváros Sport Kft. részére biztosítja augusztus 20-ig az elıleggel való elszámolás után. Az 1. és 2. pontban megjelölt támogatási összegekkel a Balmazújváros Sport Kft január 31. napjáig köteles elszámolni. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, Dr. Veres Margit jegyzıt és Murák László ügyvezetıt a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Murák László ügyvezetı Balmazújváros, augusztus 8. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı

7 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének augusztus 12-én tartandó ülésére az ÉAOP /D2-11 kódszámú Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázat tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÉAOP-5.1.2/D2-11 kódszámú Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések címmel pályázatot írt ki, mely konstrukció célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minıségének javítása, a további környezeti káresemények megelızése. 2. Támogatható tevékenységek köre A konstrukció keretében kizárólag a belvíz és/vagy csapadékvíz elöntéssel sújtott települések belterületet védı bel- és külterületi csapadékvíz és/vagy belvíz elvezetési fejlesztései támogathatók. Belterület védelmét szolgáló vízelvezetı-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója - Belterületet védı övárok-rendszer, szőrımezık és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezetı rendszer részét képezı mőtárgyak, átemelık felújítása, kiépítése, a kapcsolódó gépészettel. - Elválasztott rendszerő csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezetı rendszer, illetve belvíz elvezetı hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a mőtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag különösen indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezetı rendszer építése. Belterületet veszélyeztetı kisvízfolyások lokális vízkárelhárítási fejlesztései (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületrıl elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezetı csatornák) Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia vagy töltésépítés, depónia vagy töltésmagasítás; hullámtérbıvítés, vízkormányzó-, keresztezı, be- és leeresztı mőtárgyak, hordalékfogó mőtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés. - Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezetı vízfolyások és fımővi csatornák, azok depóniái, mőtárgyak, átemelı-telepek felújítása, korszerősítése, méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása. - Nem önkormányzati tulajdonban lévı belterületet veszélyeztetı vízfolyásokon a pályázó önkormányzat által megvalósítható felújítás és/vagy fejlesztési munkák. (Társulati csatorna fejlesztése csak abban az esetben és mértékben támogatható, amennyiben feltétlenül szükséges a belterület belvizének befogadásához és káresemény-mentes elvezetéséhez.)

8 Vízkárelhárítási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója - Belvízcsúcs csökkentése érdekében belvíz- és csapadékvíz tározó fejlesztése (töltések, mőtárgyak, csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, megkerülı csatorna), medertározáshoz szükséges mőszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése. - Holtágak kizárólag belvíz tározási célú fejlesztése. Valamint a fenti tevékenységek kombinációi. 3. Balmazújváros Város Önkormányzata, mint helyi önkormányzat, jogosult pályázni. 4. A pályázat meghirdetésekor a teljes rendelkezésre álló tervezett keretösszeg évben: 3.300,0 millió Ft. 5. A támogatott pályázatok várható száma 14 db. 6. A pályázati felhívás részletesen tartalmazza, hogy milyen további szakmai és infrastrukturális feltételeket kell teljesítenie a pályázónak. Álláspontom szerint a pályázatban meghatározott szakmai és infrastrukturális feltételeket önkormányzatunk biztosítani tudja. 7. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a. 8. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás mértéke minimum 40 millió Ft, de maximum 300 millió Ft. 9. A pályázat benyújtása november 30-ig lehetséges. Ebben a pályázati konstrukcióban a és évben is már nyújtott be pályázatot önkormányzatunk, azonban a pályázataink nem részesültek támogatásban. A pályázat beadási feltételei megváltoztak az elızı évekhez képest. A legjelentısebb változás, hogy a maximum igényelhetı támogatás összege 400 millió forintról 300 millió forintra csökkent. Ezen felül az idıközben bekövetkezett vis major helyzetekre tekintettel át kell tervezni a korábbi pályázatok alapját képezı belvízelvezetési rendszert, hiszen vannak olyan szakaszok, amelyeket be kellett tenni a pályázati tervekbe (kiemelt veszélyeztetettségük miatt), így más szakaszokat pedig el kellett hagyni. Így a meglévı pályázatunk mőszaki tartalmának módosítása, a tervdokumentáció átdolgozása, szakaszolása, az elvi vízjogi engedély módosítása szükséges. Fontos változás, hogy immáron végleges vízjogi engedély szükséges a pályázat benyújtásához. Az elıkészítési munkálatok az alábbi nevesített tevékenységekre terjednek ki:

9 Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, Építési tervdokumentáció elkészítése, A szükséges engedélyek és nyilatkozatok beszerzése, A projekt költségbecslésének elızetes összeállítása, Kapcsolat felvétele, együttmőködés kiépítése, az egyeztetések megkezdése más szervezetekkel (TIKTVF, Útfelügyelı, Magyar Közút, közmővek stb.) A pályázat elkészítésével kapcsolatos munkálatok megkezdése érdekében az önkormányzat és a tervezık, pályázatírók munkatársai között az egyeztetések megkezdése, a tervek, koncepciók megvitatása. 10. A pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány (MT) készítésére nettó ,-Ft + ÁFA, azaz bruttó ,-Ft összegben kapott árajánlatot az önkormányzat a COWI Magyarország Tanácsadó és Tervezı Kft. társaságtól (3 árajánlat bekérése történt meg, és ez a társaság adta a legkedvezıbb ajánlatot). Az MT elkészítésének díja a projektben elszámolható költségnek minısül. A pályázati dokumentáció elkészítésére szintén ettıl a cégtıl az alábbi kedvezı árajánlatot kapta önkormányzatunk: a pályázat elkészítésének költsége nettó ,-Ft + ÁFA, azaz bruttó ,-Ft összeg. A pályázat benyújtásához továbbá szükséges létesítési vízjogi engedélyes terv kidolgozása, melynek elkészítésére Üveges Zsolt egyéni vállalkozótól érkezett árajánlat nettó ,-Ft ÁFA, azaz bruttó ,-Ft vállalási díj ellenében (3 árajánlat bekérése történt meg, és ez a társaság adta a legkedvezıbb ajánlatot). A létesítési vízjogi engedélyes terv kidolgozásának költsége a projektben elszámolható költségnek minısül. 11. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület határozzon úgy, hogy be kívánja nyújtani pályázatát az ÉAOP D2/11 kódszámú Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések elnyerésére vonatkozóan. 12. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület határozzon úgy, hogy az ÉAOP D2/11 kódszámú Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével, valamint a pályázati dokumentáció elkészítésével bízza meg a COWI Magyarország Tanácsadó és Tervezı Kft. társaságot a fenti ajánlatnak megfelelıen, míg a szükséges tervezıi munkálatok elvégzésével Üveges Zsolt egyéni vállalkozót. 13. A pályázat részletes tartalma és a beruházás teljes költségvetése, a benyújtáshoz szükséges önkormányzati önerı a késıbbiekben újra a tisztelt Képviselı-testület elé kerül elıterjesztésre.

10 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének augusztus 12-én tartandó ülésére az ÉAOP /D2-11 kódszámú Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázat tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÉAOP /D2-11 kódszámú Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázati kiírásra. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÉAOP /D2-11 kódszámú Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázati kiírásra benyújtandó pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítésével nettó ,-Ft + ÁFA, azaz bruttó ,-Ft összegő megbízási díj ellenében megbízza a COWI Magyarország Tanácsadó és Tervezı Kft. (1133 Budapest, Váci út em.) társaságot. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének díját a.. terhére biztosítja. Felkéri továbbá a polgármestert a szükséges megbízási szerzıdés elıkészítésére és aláírására. Határidı: augusztus 20. Felelıs: polgármester 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÉAOP /D2-11 kódszámú Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázati kiírásra benyújtandó pályázat teljes pályázati dokumentációjának elkészítésével és összeállításával megbízza a COWI Magyarország Tanácsadó és Tervezı Kft. társaságot (1133 Budapest, Váci út em.) nettó ,-Ft + ÁFA, azaz bruttó ,- Ft összegő megbízási díj ellenében. A dokumentáció elkészítésének forrását a. terhére biztosítja. Felkéri továbbá a polgármestert a szükséges megbízási szerzıdés elıkészítésére és aláírására. Határidı: augusztus 20. Felelıs: polgármester 4. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÉAOP /D2-11 kódszámú Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázati kiírásra benyújtandó pályázathoz szükséges létesítési engedélyes tervek elkészítésével nettó ,-Ft + ÁFA, azaz bruttó ,-Ft összegő megbízási díj ellenében megbízza Üveges Zsolt egyéni vállalkozót (4225 Debrecen, Kútvölgyi u. 32.). A tervek

11 elkészítésének díját a terhére biztosítja. Felkéri továbbá a polgármestert a szükséges megbízási szerzıdés elıkészítésére és aláírására. Határidı: augusztus 20. Felelıs: polgármester 5. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÉAOP /D2-11 kódszámú Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések címő pályázati kiírás tárgyában Balmazújvárosi Város Önkormányzata pályázatát határidıben, az elıírt tartalmi és formai követelmények betartásával készítse elı és a következı Képviselı-testületi ülésekre terjesszen be elıterjesztést a pályázat benyújtására és a szükséges önerı rendelkezésére bocsátására vonatkozóan. Határidı: november 30. Felelıs: polgármester Balmazújváros, augusztus 8. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc Aljegyzı

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének augusztus 12-én tartandó ülésére Balmazújváros, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezéső pályázattal kapcsolatos konzorciumi együttmőködési megállapodás 1. sz. módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezéső pályázata támogatásban részesült. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatói döntését követıen a támogatási szerzıdés megkötésre került. A támogatási szerzıdést a megkötését követıen azonban módosítani kellett, a módosításban pedig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. már kedvezményezett partnerként került megjelölésre a jogszabályi változásokra tekintettel (állami közutat érintı beruházások tekintetében az akkori jogi szabályozás alapján kötelezı volt konzorciumi partnerként bevonnunk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. társaságot). A konzorciumi együttmőködési megállapodás Balmazújváros Város Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban együttesen: tagok ) között augusztus 17. napján került megkötésre. 2. A korábban lefolytatott közbeszerzési eljárást követıen a konzorciumi együttmőködési megállapodásban lefektetett arányszámok (önkormányzatunk és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. építési kivitelezési költségei) megváltoztak (ugyanis az eredetileg megkötött konzorciumi együttmőködési megállapodás arányszámai még csak tervezıi költségbecslésen alapultak), erre tekintettel módosítani szükséges a konzorciumi együttmőködési megállapodás 3.3., 3.4., 3.5. pontjait. Mellékletben csatolom az elıterjesztéshez a augusztus 17. napján a tagok által aláírt konzorciumi megállapodást, illetve a konzorciumi együttmőködési megállapodás 1. sz. módosítását. 3. Javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzata és Magyar Közút Nonprofit Zrt. között kötött konzorciumi együttmőködési megállapodás 1. sz.

23 módosítását fogadja el és hatalmazza fel Balmazújváros Város Önkormányzatának polgármesterét és jegyzıjét a módosító okirat aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

24 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének augusztus 12-én tartandó ülésére Balmazújváros, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezéső pályázattal kapcsolatos konzorciumi együttmőködési megállapodás 1. sz. módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján a Balmazújváros, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezéső pályázattal kapcsolatban úgy határoz, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. társaság között Budapesten és Balmazújvárosban, augusztus 17. napján létrejött konzorciumi együttmőködési megállapodás 1. sz. módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert és jegyzıt a konzorciumi együttmőködési megállapodás 1. sz. módosítása aláírására, továbbá az egyéb szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására. Határidı: Felelıs: augusztus 31., illetve folyamatosan polgármester, jegyzı Balmazújváros, augusztus 09. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének augusztus 12-én tartandó ülésére az ÉAOP /A-2f jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., mint pályázó és beruházó a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése elnevezéső pályázat építési kivitelezési munkálatainak tárgyában február 15. napján vállalkozási szerzıdést kötött a Hajdúép Kft. (4029 Debrecen, Csapó utca 30.) társasággal. A vállalkozási szerzıdés megkötését a tisztelt Képviselı-testület január 15. napján hozott határozatával jóváhagyta azt követıen, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıjének a Hajdúép Kft. társaságot hirdette ki. A vállalkozási szerzıdés I. számú módosítása alapján a módosított teljesítési határidı március 1. napja lett, míg a II. számú módosítás alapján július 31. napja. A II. számú módosítással a beruházás mőszaki tartalma is módosításra került és lefolytatásra került egy kiegészítı közbeszerzési eljárás. 2. A vállalkozási szerzıdés II. számú módosítása megkötését követıen azonban olyan körülmények merültek fel, amelyek szükségessé teszik a teljesítési határidı megfelelı módosítását is. Ezen körülmények az alábbiak: a) A tisztelt Képviselı-testület és a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által a marketing és egyéb szakmai segítségnyújtásra felkért SPA Hungary Holding Zrt. olyan mőszaki átalakításokat javasol (pl. a recepció, pénztár átalakítása, öltözı kabinok számának növelése, gyermek játszóház kialakítása, elektromos helyiségek átalakítása, szaunatér átalakítása az egyedi profil kialakítása céljából, gyógyászati öltözık bıvítése, melegkonyha kialakítása, beléptetı rendszer kialakítása, stb.) a felépítendı termálfürdı épületébe, amelyek fentarthatóbbá teszik a fürdıt. Ezen mőszaki tartalom változások költsége kb. nettó ,-Ft az elızetes költségbecslések alapján. (Mellékelem az elıterjesztéshez a SPA Hungary Holding Zrt. szakmai javaslatait tartalmazó dokumentumot.)

39 b) Az a) pontban megjelölt mőszaki tartalom változás következtében megállapítható, hogy a megkötött kivitelezési vállalkozási szerzıdésben szereplı mőszaki tartalomhoz és az ahhoz tartozó költségvetéshez képest eltérés fog mutatkozni, amelyet majd részletesen ki kell dolgozni és ismételten el kell fogadni a tisztelt Képviselıtestületnek. c) Annak érdekében, hogy a mőszaki tartalom változás megvalósulhasson, a szükséges kialakítandó munkarészek vonatkozásában szükséges vagy egy újabb vállalkozási szerzıdés módosítást megkötni, vagy pótmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárást (vagy eljárásokat) lefolytatnia a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaságnak, mint beruházónak. d) A fentebb felsorolt indokok, különösen az esetleges közbeszerzési eljárás (vagy eljárások) lefolytatásának szükségessége (kb. 2 hónapot vesz igénybe az eljárás lefolytatása) megköveteli a vállalkozási szerzıdés teljesítési határidejének megfelelı módosítását, ugyanis bizonyos munkarészek vonatkozásában a vállalkozó nem tudja teljesíteni az áttervezéssel érintett munkanemeket. Ennek megfelelıen javaslom, hogy az új teljesítési határidı: november 30. napja legyen. (Ezen határidıt a Hajdúép Kft. is el tudja fogadni és egyetért annak módosításával.) 3. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület határozzon úgy, hogy a tárgyi beruházás új teljesítési határidejének a november 30. napját elfogadja. 4. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete korábbi ülésén elfogadta a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság közbeszerzési szabályzatát. A közbeszerzési szabályzat alapján a nemzeti értékhatár szerinti közbeszerzések esetében mint amilyen az esetleges fentebb felsorolt tevékenységek megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás (vagy eljárások) is a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság ügyvezetıjének kell határoznia a közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást megindító hirdetmény elfogadásáról és a tisztelt Képviselı-testület a forrás biztosításáról és a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról határoz. 6. Kérem, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás (vagy eljárások) lebonyolítására (közbeszerzési tanácsadó díjazása, hirdetmények közzétételi díja) bruttó ,-Ft összeget biztosítson a tisztelt Képviselı-testület a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére fejlesztési célú pénzeszköz átadásként a évi költségvetés terhére (az összeg biztosítása a évi költségvetés.. terhére történik). Javaslom továbbá, hogy a SPA Hungary Holding Zrt. által javasolt egyéb mőszaki átalakítások költségei vonatkozásban a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére fejlesztési célú pénzeszköz átadásként nettó ,- Ft összeget szíveskedjen a tisztelt Képviselı-testület biztosítani a évi költségvetés. terhére.

40 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének augusztus 12-én tartandó ülésére az ÉAOP /A-2f jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján figyelemmel a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság közbeszerzési szabályzatára, a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése elnevezéső pályázat vonatkozásában építési munkálatok kivitelezése, kiviteli terv készítéssel tárgyban létrejött vállalkozási szerzıdéshez kapcsolódóan az alábbiak szerint határoz: a) A SPA Hungary Holding Zrt. által tett mőszaki tartalom módosításokat elfogadja és felkéri a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıjét, hogy a mőszaki tartalom módosítás miatti elmaradó munkarészek tekintetében a megkötött kivitelezıi vállalkozási szerzıdés módosítását készítse elı, a mőszaki tartalom módosítás miatti pótmunka vonatkozásában pedig vagy a kivitelezıi vállalkozási szerzıdés módosítását készítse elı, vagy folytasson le közbeszerzési eljárást vagy eljárásokat, azzal, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre a Képviselı-testület jogosult. b) Az a) pontban meghatározott mőszaki tartalom változás többletköltségét, összesen nettó ,- Ft összegben a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére fejlesztési célú pénzeszköz átadásként biztosítja a évi költségvetés.. terhére. Határidı: Felelıs: folyamatosan Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıje 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás (vagy eljárások) lebonyolítására (közbeszerzési tanácsadó díjazása, hirdetmények közzétételi díja) nettó ,-Ft összeget biztosít a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére fejlesztési célú pénzeszköz átadásként a évi költségvetés terhére. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján figyelemmel a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése elnevezéső pályázat tárgyában építési munkálatok kivitelezése, kiviteli terv készítéssel elnevezéső közbeszerzési eljárásban Balmazújvárosban, február 15. napján megkötött és Balmazújvárosban augusztus 11. napján módosított (I. számú módosítás) és 2011.

41 március 16. napján módosított (II. számú módosítás) vállalkozási szerzıdés teljesítési határidejét november 30. napjára kívánja módosítani, illetve módosítani kívánja a vállalkozási szerzıdés mőszaki tartalmát az 1. pont a) alpontja szerinti tartalommal. Felkéri a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıjét a vállalkozási szerzıdés módosítás elkészítésére és aláírására, továbbá az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Határidı: augusztus 20. Felelıs: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıje Balmazújváros, augusztus 11. Az elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Dr. Kerekes Ferenc Aljegyzı

42 Szakmai javaslatok a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése (ÉAOP ) pályázat hoz augusztus 01. 1

43 Vezetői összefoglaló Balmazújváros város legjelentősebb turisztikai fejlesztése (jelenleg is folyamatban lévő) már rövid és középtávon is meghatározó lesz a település turisztikai, gyógyászati és gazdasági életében. A pályázat legfontosabb célkitűzései (teljesség igénye nélkül / lsd. Pályázati dokumentáció): - regionális fürdővé való fejlődés lehetősége, - a szezonalitást meg kell szüntetni, - emelni kell a szolgáltatási színvonalat - új célcsoportokat kell megszólítani - egyedi profilt kell kialakítani, amely kiemeli a város közelében található hasonló fürdők közül - versenyképes legyen a saját öko profilra alapozott szolgáltatások révén A jelen szakmai anyag készítői 2011 májusa óta kapcsolódtak be a projektbe és a jelenlegi fürdő üzemeltetésébe. A jelenlegi helyzet feltárása többek között a fürdőberuházás pályázati anyagának áttekintésével, helyszíni bejárásokkal, a kivitelezővel megkötött szerződések áttekintésével, a város és a Nonprofit Kft vezetőivel történt egyeztetése révén történt meg. A SPA Hungary Holding Zrt. és Kovacsics Imre által menedzselt társaságok árbevétele 2010-ben elérte a 6,1 milliárd Ft-ot, a befektetett eszközök értéke pedig a 13, 8 milliárd Ft-ot. Az elmúlt években közel egytucatnyi fürdő üzemeltetésébe kapcsolódtunk, kapcsolódunk be és számos fürdő teljesen egyedi, fürdőspecifikus szakmai átvilágítását végeztünk, végezzük el. Jelen anyag szakmai megállapításai ezen tapasztalatok birtokában fogalmazódnak meg. Mindezek alapján készült el ez a szakmai összefoglaló. Kijelenthető és sajnos ennél a projektnél is megállapítható, hogy sajnos csak most ebben a szakaszban lépett be egy profi, fürdőüzemeltetéssel foglalkozó cég és szakemberek, akik révén már a tervezési szakaszban a középpontba került volna a leendő üzemeltetés szakmaiságának valamennyi kérdése. Azaz röviden összefoglalva: hogyan lehet magas színvonalú vendégfogadási feltételeket (a pályázatban is megfogalmazott vendégfogadási célkitűzéseket) a legköltséghatékonyabb módon biztosítani. Milyen szakmai minőségben, milyen költséghatékony módon lehet a lehető legmagasabb árbevételt az optimalizált legalacsonyabb költségekkel (a megtervezett beruházás predesztinálja) elérni. Hogyan lehet ezáltal biztosítani, hogy ne legyenek üzemeltetési veszteségek illetve hogyan lenne képes a beruházási költségeket kitermelni a későbbi üzemeltetés. 2

44 Az általunk megfogalmazott javaslatok mind annak az érdekében születtek, hogy a jövőbeni üzemeltetési és vendégfogadási szempontok érvényesüljenek a kivitelezés ezen, többek között a még nem megfogalmazott belsőépítészeti, és a komfortfokot meghatározó a befejezés irányába mutató, azonban még nagyon jelentős munkálatokkal rendelkező szakaszában. A balmazújvárosi fürdőnek a XXI. század egyik egészségturisztikai központjává kell válnia. Bio-Öko Szaunapark: fülkék a merülő medencével 3

45 A javasolt szakmai változtatások rendszere: 1. Az épület funkcionális változtatásai: Az épületet a fürdőüzemeltetés tekintetében legoptimálisabb modellre kell formálni: vendégfogadás, vendégáramlás, épület belső és külső kapcsolatrendszerei, az üzemi és vendégterek kapcsolatainak újraértékelése, újrafogalmazása. A pályázatból és az eddigi tervekből kimaradt elemek bemelése. 2. A fürdőüzemeltetés eszközei, berendezései (gyógyászat is): A pályázathoz/fürdőfejlesztéshez kapcsolódó további pályázatban a tervezett eszközök szakmai minőségben nem megfelelőek, nem felelnek meg a gyógyászati, prevenciós és wellness igényeknek. 3. Próbaüzem/üzempróba költségei: a HAJDUÉP mindössze egy10 napos próbaüzemet vállalt be (ennek az időszaknak v.mennyi költségével). A fürdő megnyitásához azonban szükséges egy további hónap (alapvetően terhelés nélküli) próbaüzemet biztosítani a szükséges feltételekkel. 4. Étterem: A modern vendégközpontú fürdőüzemeltetésben elengedhetetlen a megfelelő színvonalú gasztronómiai szolgáltatások biztosítása. A betervezett fszt-i büfé alkalmatlan ennek a vendégfogadási feltételnek a biztosítására. 4

46 I. Az épület funkcionális változtatásai: Az épületet a fürdőüzemeltetés tekintetében legoptimálisabb modellre kell formálni: vendégfogadás, vendégáramlás, épület belső és külső kapcsolatrendszerei, az üzemi és vendégterek kapcsolatainak újraértékelése, újrafogalmazása. A pályázatból és az eddigi tervekből kimaradt elemek bemelése. - Tervezési költségek ételemszerűen az átalakítás velejárói. Külön kell megemlíteni a belsőépítészeti tervek készíttetését, mert a kivitelező vállalásban ilyen nem szerepelt. Vállalkozási szerződés pontja: A terveknek megfelelő, a létesítmény megjelenését befolyásoló anyagokat köteles mintafelületen beépítést megelőző 2 héttel bemutatni, megrendelést jóváhagyatni a tervezővel, műszaki ellenőrrel, Megrendelővel írásban, az építési naplóban. Kiemelten: nyílászárók, burkolatok, festések, vakolatok és műkő elemek, világítótestek. A fentiek alapján: a. Az anyagok mintafelületen eddig bemutatva nem lettek (Értelemszerűen eddig a megrendelést sem a műszaki ellenőr, sem a Megrendelő jóvá nem hagyta). b. A belsőépítészeti tervek elkészítését a - tanácsadó SHH Zrt. kérésére - egy belsőépítészeti cég megkezdte. Jelen szakmai anyagban ebből láthatóak vízuális elemek. Komplex és elfogadott belsőépítészeti tervek nélkül nemcsak a beruházást nem lehet folytatni szerződés szerint, hanem a terv határozza meg a fürdő pályázati anyagában is megfogalmazott célkitűzések teljesülését többek között a belső miliő tekintetében is. A belsőépítészeti tervek milyensége a kulcs a vendégfogadás térkapcsolataiban, színvilágában, a vendégek közérzetében. c. Néhány gondolat a készülő tervből: Wellness: A falakat 10 mm széles fogas glettvassal csemperagasztóval textúrázzuk. Pihenőtér szintjénél vízszintes irányban, a központi légtechnikai tartópillérnél függőleges irányban. Az elkészült felületet a kiválasztott csempékkel harmonizáló színnel festjük, majd a kiálló részeket metál színnel dekoráljuk. Az így kialakított felületet MDF-ből készült "vízfolt" formákkal díszítjük, úgy hogy ezeket ~5 cm távtartással rögzítjük pontmegfogással. A mögüle kivilágító fény különleges csillogást és térhatást biztosít a falnak. A modern architektúrát tovább akartuk hangsúlyozni, ezért ezt a teret sajátos, meghökkentő színekkel és formákkal tesszük EGYEDIVÉ. A korlátokat rozsdamentes acél és üveg kombinációjával terveztük. A járólapok és a medencecsempék visszafogott színű, "C" kategóriás csúszásmentes anyagból készülne, de a víz feletti, jó formai kialakítással 5

47 rendelkező részeket, zuhany, fejpárna, peremkiemelés exkluzív extra mozaikokkal dekorálnánk. Szaunavilág + Pihenő: Teljesen tájjellegű, natúr díszítésű, a Hortobágyon honos és jellemző növények és állatok jelennek meg dekorációnak (a tervezett választófalban olyan növények /pl kukorica/ kerülnek be speciális gázvákuumba, amelyek a pályázatban is szereplő tájjelleget, öko profilt megjelenítik, erősítik). Belső tér 6

48 - A pultok (recepció, pénztár): A bejárattal szemben egy központi (2 munkaállomásos) pultnál történik a vendégek fogadása irányítása, az operátori teendők ellátása. Az eredeti tervek alapján külön (2db) diszpécser- és pénztárpult szerepelt. A hullámzó időbeni vendégérkezési intenzitást és vendégirányítást így lehet vendégfogadási és szakmai oldalról a leghatékonyabban (munkaerőgazdálkodás szempontjából is) és a legmagasabb szakmai színvonalon végezni (a pénztáros, diszpécser munkafolyamatok a szükséges igénybevétel tekintetében működnek). - A pénztárnak tervezett helyiség: Átalakítása, funkciójának váltása szükséges lépés. Ennek révén lehetséges új szolgáltató hely jön létre (üzlethelyiség). - Átöltöző kabinok számának növelése (2-3 db): Szükséges az egyidejű terhelés komfortos kezelése érdekében. A vendégeknek ne kelljen az elfogadottnál többet várniuk egymásra a koedukált öltözőben a csúcsidőszakokban (pl. zárás előtt). - A gyógymedence kiúszója: Meg kell oldani a teljes (víz alatt részt érintően is) szigetelő zárhatóságát. Továbbá a töltő-ürítő medence ürítése után sem maradhat nyitva az épület, különösen télen, mert nagyon nagy lenne a hő vesztés. - Úszómesteri tartózkodó, dobogó: Kialakítás szükséges (fix pont a vendég számára), eszközeik tárolásának, erről a pontról jól belátható a teljes medencetér. Az uszodamester határozottan uralja a teret de nem feltűnően. - Esősegély szoba: egyben az orvosi szoba. - Gyermek játszóház: A jelenlegi terveken szereplő büfé előkészítő és vendégterében valósulna meg. A családos vendégek számára ma már olyan korosztályi szegmentált attrakciókat kell biztosítani, ami akár egész napon át tartó szórakozást jelent a gyermekek számára is. Önmagában a kialakított gyermekpancsoló nem elégíti ki ezen igényeket. (A vendéglátás átalakítását másik pontban fejtjük ki.). A pályázatban is szereplő miliő (3. oldal: csendes, nyugodt környezet.), amelyet csak úgy lehet biztosítani, ha a gyermekkorosztályt bizonyos időszakokra ki lehet vonni az egybefüggő fürdőtérből. A Pályázat egyébként a szegmensek túlzott széles 7

49 csoportjaival (lsd. 82.oldal) és a kialakított gyermekmedencével ellentmondásos. A helyzeten tehát az itt megfogalmazott játszóház javaslattal lehet segíteni. - Elektromos helyiségek (gyenge és erősáram): Központosított kialakítását támogatjuk a karbantartás és az üzemeltetési tapasztalataink alapján. A gyengáramú rendszerek részei a jelenlegi tervben az épületegyüttes különböző pontjain kerültek betervezésre. Szakmailag a központosított elhelyezés javasolt. Az erősáramú helyiség természetes szellőzése és a gyengeáramú központ légkondicionálása elengedhetetlen a berendezések élettartamának megőrzése és a zavartalan működés érdekében. - Szaunatér: A pályázat szakmai anyagaiban kiemelt szerepet kap a külön részként kezelendő szaunaegység. A leendő komplexum egyik markáns imázseleme a piaci pozícionálás tekintetében is. A magyarországi tucatfürdő sorból szükséges kiemelkedni ennek a fürdőnek is. Ennek egyik lehetősége a szauna-részleg (másik a gyógyászat: kiváló gyógyvíz és szolgáltatások és az egyedi belsőépítészeti elemek). Miután nem kapott megfelelő hangsúlyt a pályázat folyamatában, ezért ki is maradtak a szaunafülkék a kivitelezési szerződésből (A kivitelezői vállalásban nem szerepel a szaunák beépítése. Csak a szaunafülkék aljzat és csatlakozási helyei kerültek a vállalásba). Szakmailag kiváló (az öko, bio koncepcióra támaszkodó), egyedi szaunafülkéket kell építeni látványában. A szaunarészleg kialakításánál nem szabad már meglévő sablonos elemeket beépíteni. Szükség van a térségre, tájjellegére folyamatosan pszichésen hatást gyakorló elmeknek a megjelenítésére is. Olyan egyedi rendszert kell teremteni, amely a vendégek számára a megismerést követően (már fotókon a megjelenési felületeken is) egyértelműen felidézhető és beazonosíthatóvá válik. A fürdő egyik kulcsfeladata az üzemeltetés tekintetében, hogy egy stabil vendégkört tudjon biztosítani (nemcsak Balmzújvárosból, hanem akár 40km-es térségéből is) A szauna üzemeltetésének része lesz egy speciális szaunaprogram, amely révén a kikapcsolódás, egészségmegőrzés és egészséges életmód relaxációs illetve társasági központjává lehet tenni ezt a különálló egységet. Hangulatával, létezésével képes lesz a megépülő objektum unikális részévé válni. Ezért kell Magyarország egyik legszínvonalasabb szaunarészlegét létrehozni. Egyedivé kell tenni a szaunateret/szaunapihenőt/kültéri részt is ez is a belsőépítészet feladata. A szaunatérbe pedigténylegesen ergonómiailag megfelelő állítható pihenőágyak szükségesek. 8

50 Fürdőtér és szaunarészleg elválasztó üvegfala dekorációval 9

51 - Kültéri szauna - Kelo szauna A kültéri szauna megépítésekor a szakmai elvárást jeleníti meg a Kelo szaunatípus elkészítése: a KELO szauna speciális anyagú és megjelenésű így a Mo-on megjelenő rönkszauna fogalommal nem összekeverendő. Színével formájával teljesen egyedi építmény. - Kültéri merülő dézsa helyett: élményzuhany kialakítását szorgalmazzuk, mert üzemeltetési szempontból nem szerencsés ebben a kicsi szauna udvarban a dézsa elhelyezése. (Továbbá fagy és csúszásveszély télen, nem komfortos a használata idős vendég számára, stb.) - Merülő medence szűkítés, töltő-ürítő-átfolyó rendszerű üzemeltetése: Szakmai indok: a helyes élettani hatásokat biztosító szaunafürdőzés /váltófürdőzés egyik alapeleme a maximum C-os vízzel rendelkező merülőmedence. A jelen tervekben forgatott vizes medence került betervezésre. A forgatott vizes medence viszonylag gyorsan felveszi a környezet (szaunatér) cca C-os hőmérsékletét (élettanilag nem megfelelő). A töltő ürítő szisztémával ez a felmelegedés nagymértékben lassítható. Így a kívánt élettani hatásnak jobban megfelel. Két folyamatban lévő alternatíva vár hatósági állásfoglalásra a töltő ürítéses üzemeltetéshez: A: meghatározott rendelet értelmezési szakaszban pozitív hatósági állásfoglalás esetén nem kell szűkíteni a jelenlegi átmérőt B: negatív hatósági állásfoglalás esetén 8m2 vízfelületre kell szűkíteni a jelenlegi merülőmedencét. - A szauna udvar kerítésének nyomvonal változtatása: Azért szükséges a javasolt módon, mert a tervezett terület olyan kicsi, hogy néhány pihenőágy fér el az erre a célra szánt területen. Nincs mozgástere a vendégeknek. Továbbá a helyes szaunázás élettani folyamatainak legfontosabb szakasza a szaunakabinban eltölt idő után a légfürdő szakasz a szervezet friss oxigénnel való felfrissítése a szabadlevegőn. 10

52 - A gyógyászai öltöző bővítése: Kapacitás növelése szükséges a tervezett szolgáltatáspaletta folyamatos és komfortos biztosítása révén a tervezett feleslegesnek ítélt szomszédos masszázshely minimális átalakításával (faláttörés). A gyógyászati öltözők összességében, mint egy-egy nagyobb, többszemélyes (külön ffi, női) átöltöző kabin funkcionálnának. Az átalakított masszázshelyen pedig a szekrények kerülnek elhelyezésre, így használhatóvá, komfortossá tehető a gyógyászati öltözőrész. Mindezek mellé a szekrényszám növelése szükséges, akár a nagy öltözőből történő áthelyezéssel (a tervezett szekrényszám ott csökkenthető). - Egységes személyzeti blokk kialakítását: Valamennyi személyzeti öltözőt egységesen az irodák mögött szükséges megvalósítani. Ezáltal a személyzet és a vendégek teljes mértékben elkerülik egymást, azaz a vendég csak a szolgálatot teljesítő kollégákkal találkozik az épületben szolgálatteljesítés közben. - Melegkonyha, étterem kialakítása: A XXI. századi egészségturisztikai központnak is tekinthető közfürdők tekintetében már nem megengedhető, hogy egy fürdő ne rendelkezzen melegkonyhával, éttermi résszel, szolgáltatással. Alapvető szolgáltatásnak tekintendő a szabadidő eltöltésekor (vagy a gyógyászati kezelések igénybevételekor) a kulturált étkezés biztosítása az ilyen típusú létesítményekben, szolgáltató helyeken. Ezt a mind a prevenciós, mind a gyógyászati mind a rekreációs vendégek ma már el is várják és az olyan egységeket választják, ahol akár egy egész napot el tudnak tölteni, és nem okoz problémát a napszaknak megfelelő étkezés megfelelő megoldása. A cél eléréséhez 11

53 gépészetileg is előkészített helyiséget kell kialakítani az emelet másik szárnyában. - Beléptető rendszer: Ennek kiépítése elengedhetetlen. A vendégek irányítása, különböző jegytípusok értékesítése (időben struktúrált pl. 3 órás belépő), személyzet optimalizált minimalizálása miatt, statisztikák nyerése, a gyógyászat vezénylése miatt az üzemeltetés elengedhetetlen része egy ilyen berendezés a mai fürdőknek. A személyzetet is felügyelet alatt lehet vele tartani bizonyos opciókkal kiegészítve. - Kamera rendszer, behatolás jelző rendszer, központi óra rendszer: Kiépítése nélkül is üzemeltethető a fürdő, egyes funkciók (pl.: órarendszer) más egyszerűbb és olcsóbb módon is megoldhatóak. A kialakított objektumban a személyzetnek 0-24 órás szolgálatot kell ellátnia a technológiából fakadóan. Ezáltal megoldott hogy vagyonbiztonsági feladatokat ellássanak a kollégák a szolgálatok alatt. - A klóros fertőtlenítés mellett a klórszag megszűntetése: Alap szolgáltatás a modern vendégbarát közfürdőkben. Az épület alapterületéhez képest, arányában nagy vízfelületű medencetérben hatványozott lehet a klórszag jelenléte, ami igen kellemetlen és vendégriasztó. Ennek semlegesítése elengedhetetlen. Ezért kell olyan technológiát választani, amely a szag mellett akár kevésbé is végez bőr- és szemirritációt. - Az elektroterápiás kezelők helyett masszázs helyek: Ezek kialakítása fontos feladat. Az olyan kezelésfajtákat kell alkalmazni a fürdőben, amit alapvetően az OEP támogat. Gyógyászati üzemeltetési tapasztalatunkból ismert, hogy a masszázs az egyik legkedveltebb kezelésfajta, aminek a munkaerő bázisa is jellemzően megfelelő általánosan Magyarországon. Továbbá a masszázs egy olyan kezelésfajta, aminek a népszerűsége a szabadpiaci vendégek körében is népszerű, lehetőség adódik ezáltal többletbevétel realizálására. 12

54 II: A fürdőüzemeltetés eszközei, berendezései (gyógyászat is): A pályázathoz/fürdőfejlesztéshez kapcsolódó további pályázatban a tervezett eszközök szakmai minőségben nem megfelelőek, nem felelnek meg a gyógyászati, prevenciós és wellness igényeknek. Az ÉAOP Pályázat mellett folyamatban van egy további megnyert, a fürdőhöz kapcsolódó eszköz/berendezés pályázat. Ennek a tervezéskori elkészített szakmai tartalma nem egyezik a jelenlegi tanácsadással megerősített üzemeltetési szemlélettel/koncepcióval. Ráadásul a tervezéskor teljesen kimaradt eszközök/berendezések nélkül üzemeltetni sem lehetne a fürdő. Ezek nélkül a kiegészítések nélkül funkcióját nem is tölthetné be a fürdő (a vendég egy részben csupasz, funkcionális berendezések nélküli fürdőbe lépne be: egy kulcsrakész ház részben berendezés nélkül -i hasonlattal élve. A hatósági szabályokat ismerve ki sem lehetne nyitni. Tehát a szakhatósági engedélyek beszerzéséhez is meg kell felelni bizonyos tárgyi/eszköz tekintetében is Példaként a hiányzó tételek: hajszárító, akkumulátoros önjáró súroló-vízfelszívó automata, lépcső és saroktisztító gép, porszívó ipari por- és vízszívó, karbantartási anyagok, eszközök, tartalék üzemeltetési eszközök, gyermek ülőgarnitúrák, gyermek nyugágy, pelenkázó asztal, további tangentor kád, kaspó, mű buxus, kaspó láda, mű sansavéria, függöny, egyéb dekoráció, stb., (ezek jó része a belsőépítészeti tervek hiányának köszönhető és annak, hogy a tervezőasztalon nem született meg az az üzemeltetési rendszer, amely a fürdő megépítése után az objektumot működteti. Továbbá számos meglévő tétel esetén szükséges további plusz darabok beszerzése, mert az eredeti kiírásban nem megfelelő mennyiségek szerepelnek. 13

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 17-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 17-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 1-jén (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 1-jén (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján a

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 1-jén (hétfı) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. december 1-jén (hétfı) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.980/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

í ú ő ü Í ö í í ú ú ü í í ő ú ö í Ú Í ö ú Á É Í Á É É í Á Á ö É ú É Ü Á Á ö É Á Á Á É É Á Í í ő ö Á Á Á Í ö É Í í Í í ő í ő í í Á Á É Á ő ő ő ő í í Í Í ő ö Ö É Á É ő Ú ö ö ö ő ő É Á É É Á Í Á ő É Á ő ő

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben