PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE"

Átírás

1 PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai Hőközpont fejlesztési feladatok A távhővezeték-hálózat fejlesztése A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása Telemechanikai- informatikai rendszer Fűtéskorszerűsítés Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása Költséggazdálkodás, egyéb feladatok Minőségpolitika 12. Mellékletek: 1. sz. melléklet: évben készült beruházások 2. sz. melléklet: évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 3. sz. melléklet: évre tervezett beruházások (fűtés, HMV blokk) 4. sz. melléklet: évi árbevételek és bevételek terve 5. sz. melléklet: évi költségek és ráfordítások terve 5/A melléklet: Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 6. sz. melléklet: évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 7. sz. melléklet: évi központi irányítás és anyaggazdálkodási költség terv 8. sz. melléklet: évi üzemi általános költségek terve 9. sz. melléklet: Létszám alakulása 10. sz. melléklet: Személyi jellegű költségek terve 11. sz. melléklet: Amortizáció kimutatása

3 Hő energia termelés, PJ 3 1. Bevezető A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %-át mintegy főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. Magyarországon a távhőszolgáltatásban a meghatározó energiahordozó a földgáz ben 81% volt a távhő célú energiahordozó felhasználáson belül a részesedése. A szén és olaj együttesen is csak 7%, 2005-ben még 10% felett volt. A fennmaradó 12%-ból 6% a megújuló és kisebb részben hulladék energiahordozó, a többi technológiai hő vagy melléktermék. A földgáz részesedése a kapcsolt termelésben 77%, a nem kapcsoltban 87%. A nemzeti energia stratégia a fűtési célú energiafelhasználás mellett a mai 10%-ról 25 %-ra növelné a megújuló energiaforrások arányát 2030-ra. Ennek megfelelően jelentősen nő a megújuló alapú energia felhasználás aránya is ra a 2010-es 12%- ról 32%-ra növekszik a lakossági és a szolgáltatási szektor fűtési célú energiahasználásán belül. Az EU 2013 évben megjelenő energiahatékonysági irányelve szerint a kondenzációs áram termelés rovására a kapcsolt termelést kell előtérbe helyezni. Magyarország várható lakossági és szolgáltatói szektor hőfelhasználása az alábbi ábrán látható: % % 4% 72% 24% 10% 4% 62% 32% 10% 3% 55% Megújuló energia Távhő Egyéb Földgáz

4 4 A magyar háztartások energiakiadása a teljes lakossági költségeken belül magas, az EU átlagfogyasztás arányának közel kétszerese, miközben a naturális energiafelhasználás az EU27 fogyasztásának csupán 2/3-a. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az import energiaárakra jelentős hatással van a Forint/Dollár árfolyam. Árfelhajtó elemként jelennek meg az energiatermelésben az EU egyre szigorodó környezetvédelmi követelményei. Ezekre a kihívásokra Magyarország az energiaárak hatóság által történő szabályozásában, a díjak csökkentésében látja a megoldást. A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre. 2. Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások. A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő- és villamos termelés. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok és a hosszú távú energia stratégia alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kén-dioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO 2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: - az ellátásbiztonság - a környezetvédelem (szén-dioxid kvóták kihasználása) - és a versenyképes ár elérése határozza meg. A három szempontnak egyszerre nehezen lehet megfelelni. A Kormány döntése alapján október 1-től a hőtermelők és a távhőszolgáltatók díjai hatósági árkategóriába kerültek. Az alkalmazható díjakat a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben szabályozza. A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: - a hőtermelő Bakonyi Erőmű ZRt., - az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., - a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, - nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó.

5 5 Bakonyi Erőmű Zrt-től vásárolt hőenergia mennyisége az elmúlt 6 évben ( TJ/év ): PRIMER Kft. MAL A MAL 2013 évi hőenergia felhasználásából látható, hogy megtörtént az un. vörös üzem leállítása. Hőfelhasználásának csökkenése megváltoztatja Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket. Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszió-forrásával szemben. Az épületek energetikai korszerűsítése miatt a kapcsoltan termelhető hő-és villamos energia mennyisége csökken. A felhasználói kör bővítése pótolná a kieső kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva. A távhő rendszerre bekapcsolt új felhasználók gázfelhasználásának megszűnése csökkentené a CO2 kibocsátás mértékét. Az elmúlt években a felhasználói kör növekedése helyett jelentős fogyasztói kör kapcsolódott le a távhőszolgáltató rendszerről. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására szolgáló hőközpontok korszerűsítése, és az energiaszállító távhővezeték-hálózat létesítése fontos Hőközpont fejlesztési feladatok A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul. Az épületeket ellátó 148 (192) hőközpontból 103 (147) felhasználói, 45 pedig szolgáltatói hőközpont. Önálló fűtési blokkal 44 lakóépület rendelkezik. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken.

6 6 A primer oldali mérők száma évben 254 db, a szekunder oldali hőmennyiségmérők száma ( egyedi mérőkkel együtt) 322 db. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, fűtést és használati melegvíz-szolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza. A felhasználói hőközpontok létesítéséhez a lakóközösségeknek az alábbiakat vállalniuk kell: - Hőközpont helyiséget a PRIMER Kft. részére térítésmentesen biztosítja - A szerződéskötés feltétele, hogy a lakóépületben található melegvíz mellékmérők hitelesek legyenek ( 8 évnél nem régebbi mérők ). A felhasználói közösség vállalja, hogy a HMV blokk üzembehelyezése előtt a 3 évnél idősebb lakás melegvíz mérőket lecserélteti. ( Bakonykarszt Zrt. elvárása.) - A PRIMER Kft. anyagáron vállalja a melegvízmérők cseréjét. - A víz felmelegítéséhez szükséges ivóvizet az épület ( lakóközösség ) biztosítja. - A felmelegítésre kerülő hidegvíz elszámolására a Bakonykarszt Zrt-vel köt szerződést. Az Újélet utca 14. szám alatti 23, és Móricz Zs. 22. szám alatti 21 lakásos épületben megvalósult az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. A Kft. honlapján a megoldás ismertetése megtalálható. A Kft évben három hőközponti terület ( 21 épület) szétválasztását valósítja meg az elnyert KEOP 5.4.0/ pályázat keretében. A szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok létesítésének közvetlen eredménye: Teljesül a törvényi cél, a szolgáltatóra hárított, törvényben megfogalmazott követelmény, azaz az épületenkénti hőmennyiség szabályozás műszaki, technológiai feltétel rendszerének megteremtése. (Az épületenkénti mérés feltételeit a hőszolgáltató a évi XVIII. törvény megjelenése előtt teljesítette.) Ezáltal az érintett lakóközösségek, intézmények fűtésük ügyében kizárólagos döntési jogokhoz jutnak. A többi lakóközösségektől, felhasználóktól függetlenül dönthetnek az energia megtakarítást célzó üzemviteli módról és épületük további energia megtakarítást eredményező felújításokról. Megújul a szolgáltatói rendszer is, az elhasználódott és korszerűtlen szolgáltatói hőközpont az egyes épületekben elhelyezett korszerűtlen hőfogadók, az évtizedekkel

7 7 ezelőtt épült, gyakran meghibásodó távvezetékek megszüntetésre, illetve kiváltásra kerülnek. Az egyes épületekben, a hőfogadó helyiségekben kialakításra kerülő felhasználói hőközpontok mind a felhasználó, mind a szolgáltató szempontjából hatékonyabban, gazdaságosabban üzemeltethetők, a szükséges beavatkozások következményei más épületeket nem érintenek. A beruházás közvetett eredménye: Hosszú távon kedvezően változik a szolgáltatói versenyképesség, a piaci megítélés, a felhasználói megelégedettség. Az iparszerű technológiával épült lakóépületek (panel szerkezetű épületek) felhasználói közösségei más közösségektől függetlenül korszerűsíthetik épületeiket úgy, hogy a végrehajtott korszerűsítés haszna közvetlenül náluk jelentkezik. (A teljes energetikai felújítás esetén 30-40%-os hőenergia megtakarítás jelentkezik.) Az energiafelhasználás csökkenése következtében mérséklődik a távhőtermelő létesítmények emissziója, amelynek a környezetterhelésre, az életminőségre gyakorolt kedvező hatása a felhasználóknál, a teljes városi lakosságnál jelentkezik. A PRIMER Kft. elkészíttette a projekt megvalósíthatósági tanulmánytervét és szerződést kötött valamennyi lakóközösséggel a felhasználói hőközpontok létesítésére évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3. sz. melléklet tartalmazza A távhővezeték-hálózat fejlesztése A távhővezeték-hálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű -un. forróvíz hőhordozónak - a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig ( un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló ( un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer. A távhővezeték-hálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a három-négy- öt szintes épület és relatíve kevés a tízemeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett a következők: - A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt. - A szolgáltatói hőközpontok száma az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére- még magas. A Kft. egy évtizede kezdte el a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével.

8 8 Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 192 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel. A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 25,43 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 17,9 km. A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 7,53 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerinc-vezeték az Erőmű és a Május 1 téri E-5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerinc-vezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm. A vezetékhosszak 2013 végén létrehozott E-közmű nyilvántartás adataival egyeznek meg, melyek nem tartalmazzák az épületeken belül vezetett primer és szekunder vezetékeket. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezeték-hálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága óta 6186 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 3917 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 39,7 %-a korszerű, kis-hőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 34,5 %-a, a szekunder vezetékek 52 %-a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerinc-vezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %-os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el. A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A évre tervezett távhővezeték-hálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók.

9 A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása A szolgáltatói hőközpontok szétválasztását a Képviselő testület által jóváhagyott KEOP pályázat elnyerésével biztosítja a PRIMER Kft. A közel 146 M Ft összértékű beruházáshoz 50 % intenzitású 73 M Ft-os támogatást nyert el a Kft. A szintén 73 M Ft-os önrészt a Kft az amortizációból kívánja biztosítani. A hőközponti blokkok anyagaira és a megépítendő távvezetékekre megtörtént a nyílt közbeszerzési eljárás. A verseny eredménye az lett, hogy a pályázatban szereplő becsült anyagköltségekhez képest a nyertes ajánlatok közel 30%-al alacsonyabbak. Ahhoz, hogy az elnyert pályázatot a Kft meg tudja valósítani feltétlenül szükséges a nem lakossági kintlévőségek jelentős csökkenése, tárgyéven belüli megtérülése. A Kft teljes kintlévősége már meghaladja az éves árbevétel 20 %-át. Amennyiben ez a tendencia nem változik, a beruházás megvalósítása veszélybe kerülhet. Súlyosbítja a helyzetet az, hogy a évi beruházás önrészének meg kell haladnia a tárgyévi értékcsökkenés és a visszafizetés alól mentesített állami támogatás összegét Telemechanikai informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 92 %-ára, a lakossági felhasználói hőközpontok 100 %-ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése a kábeltelevíziós hálózat fejlődésének ütemében valósul meg. A távhő-felügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja. 4. A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1911 lakás szabályozható egycsöves, 765 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 765 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig -ahol nem történt meg- a termosztatikus radiátorszelepeket és strang-szabályozókat kell felszerelni. A legtöbb épületben a több mint 40 éve beépített hagyományos radiátor szelepek is működésképtelenek, hőmérséklet szabályozásra teljesen alkalmatlanok. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető:

10 10 - az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével, - az épületek nyílászáró cseréjével, - az épületek homlokzatának hőszigetelésével. Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend. A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. A szolgáltatói hőközponti körzetekben az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. A fűtéskorszerűsítésen átesett lakóépületek esetében még megfelelő légtelenítő rendszer esetén is komoly nehézségeket okoz a PRIMER Kft számára az épületek légtelenítése. A problémát az okozza, hogy nehéz olyan állapotot előidézni, amikor az épületen belül valamennyi termosztatikus radiátor szelep teljesen nyitott állapotban található. Nehezíti a megoldást, hogy a díjfizetők egy része nem működik együtt a távhőszolgáltatóval a probléma megoldásában. A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ. Hírlevélben több alkalommal is kiadtunk a felhasználók részére fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót. 5. Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása A távhőszolgáltatás díjait október 1-től már nem a helyi önkormányzat képviselő testülete, hanem a Nemzeti Fejlesztési Miniszter határozza meg. Ennek megfelelően Ajka város Önkormányzata Képviselő Testülete módosította a távhőszolgáltatásról szóló díjrendeletét. Az új rendeletnek fontos változása, hogy lehetőséget biztosít a lakóközösségek részére fűtési hőfogyasztásukat 7 havi egyenlő részben, vagy 12 havi részletben megfizetni. Ezekben az esetekben a havi elszámolás helyett a megállapodásban rögzített 7, ill. 12 hónapot követő hónapban történik a kiszámlázott tervezett hőmennyiség és az időszak valós fogyasztása közötti különbség elszámolása. Nagyon fontos tudni, hagy az egy fűtési hőmennyiségmérőről ellátott díjfizetőknek együttesen van lehetősége az új elszámolási módokból választani. A közös képviselők, ill. - közös képviselővel nem rendelkező épület esetében - a Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet részére a PRIMER Kft. megküldte valamennyi lakóépület 3 lehetőségnek megfelelő tervezett hőmennyiségeit, mely alapján a lakóközösségnek lehetősége volt választani. Döntésükről írásban szeptember 15-ig kellett

11 11 tájékoztatniuk a Kft-t. Ennek elmaradása esetén maradt a havi elszámolási mód. A módosításra minden évben lehetőségük van a lakóközösségeknek a fenti időpontig. Meglepetést okozott, hogy a havi elszámolás mellett biztosított 2 új elszámolási módot a 230 lakóépületből 29 lakóépület választotta. A 7 havi elszámolást 11, a 12 havi elszámolást 18 lakóközösség kérte. A nemzeti fejlesztési miniszter január 1-től módosította az 50/2011.(IX.30.) NFM Rendeletét. A módosítás a következő: A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló évi LIV. tv módosítása: (3) A rezsitörvény 3..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a október 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a október 31- én alkalmazott díjtételek alapján számított összeg 88,9 %-át. A két módosítással összesen 20 %-al csökkentek a lakossági távhőszolgáltatás díjai. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok Mivel a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt díjai is a hatósági árkategóriába kerültek, tárgyalások útján sem befolyásolhatók a vásárolt hőenergia költségei. A lekötött hőteljesítmény mértékét az előző évi 50 MW évről a PRIMER Kft évre 47 MW/év mértékűre módosította. A villamos energia költség mérséklésére a kereskedők megversenyeztetésével van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke - a hőközpontok növekvő száma mellett - nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség. Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 2-3 %-a. /11.sz. melléklet/ A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A 2013 évi végi létszám a Kft-nél 47 fő volt. A létszám alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

12 12 A kintlévőségek növekedésének mérséklése érdekében negyedévenként történik felszólítások megküldése a hátralékos díjfizetők részére, és szigorúbb feltételeket alkalmaz a Kft. a részletfizetés és kikapcsolások esetében. Jogszabályi változások miatt jelentősen emelkedtek a behajtás költségei, melyet a Kft-nek kell megelőlegeznie. A kintlevőségek behajtási hatékonyságának növelése érdekében behajtásra specializálódott céggel kötött a Kft szerződést. Erről a Hírlevélben tájékoztatjuk a díjfizetőket. A hátralékkal rendelkező és a Cég részére átadott ügyfelek esetében levélben adunk tájékoztatást az új behajtási módról. A PRIMER Kft nyarán likvid hitel-szerződést kötött az OTP Bank Zrt-vel abból a célból, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. számláit határidőre ki tudja egyenlíteni. A likvid hitel 2012 évben az állami támogatással együtt biztosította a beszállítók számláinak határidőre történő kifizetését. Sajnos 2013 januárjától együttesen sem biztosították azt, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt számláit a PRIMER Kft határidőre kiegyenlítse. A likviditási helyzet további romlása várható tekintettel arra, hogy a KEOP beruházás utófinanszírozású. 7. Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, az elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása. A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem. Határozati javaslat Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft évi üzleti tervét, az ahhoz kapcsolódó mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti terv teljesítéséről vezetői gazdálkodói jogkörében gondoskodjon. Felelős: Kft. ügyvezetője Határidő: december 31. A j k a, március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató

13 évben elkészült beruházások, egyéb munkák 1. sz. melléklet A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft 1. II-es gerincvezeték csere 204-es Hkp. körzetben Hkp körzet vezeték építés II-es gerincvezeték csere Sport utca Hkp körzet primer vezeték felújítása as Hkp körzet szekunder vezeték felújítása Hkp-i körzet szekunder vezeték felújítása es Hkp-i körzet primer vezeték felújítása 788 Távhővezeték összesen: B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft D HMV blokk kialakítása Béke u C HMV blokk kialakítása József Attila u B HMV blokk kialakítása József Attila u A Fűtési és HMV blokk kialakítása Tűzoltó u B Fűtési és HMV blokk kialakítása Tűzoltó u Összesen: C./ Egyéb munkák 1. Bérlemény kialakítása Verseny u. 2/A Összesen: Mindösszesen: A + B + C e Ft

14 14 2. sz. melléklet évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel Sorszám Megnevezés Méret hkp-i körzet primer 2 x NA 125 vezeték építés 2 x NA x NA 80 2 x NA 65 2 x NA 50 2 x NA 40 Nyomv. (fm) eft hkp-i körzet primer vezeték építés 2 x NA x NA 80 2 x NA 65 2 x NA hkp-i körzet primer vezeték építés 2 x NA 65 2 x NA Távhővezeték összesen:

15 15 3. sz. melléklet évre tervezett beruházások fűtési és HMV blokkok Sorsz. Hőközpont száma Megnevezés Q (kw) eft 1 413C Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u D Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u E Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u F Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u G Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u H Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u I Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u J Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u K Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u L Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u M Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u A Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u B Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u C Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u D Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u E Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u F Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u G Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u H Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u B Hkp. Fűtési és HMV blokk Kosztolányi u E Hkp. Fűtési és HMV blokk Móricz Zs. u összesen: március 31.

16 16 4. sz. melléklet évi árbevételek és bevételek terve (eft) Megnevezés 2013 évi tény 2014 évi terv 1./ Lakossági távhőszolgáltatás Mért hődíj Melegvíz hődíj Alapdíj / Egyéb fogyasztók Mért hődíj Melegvíz hődíj Alapdíj / Továbbszámlázott vízdíj: Alaptevékenység összesen: Alaptevékenységen kívüli tev. árbevétele: / Belföldi értékesítés nettó árbevétele: / Egyéb bevételek: Ebből: állami támogatás lakosságnak értékesített hő után értékesített tárgyi eszköz káreseménnyel kapcsolatos bevétel kapott bírság, kamat leírt tartozás bevétele egyéb bevétel elszámolt értékvesztés visszaírása / Pénzügyi bevétel Ebből: - kamat pénzintézettől - egyéb pénzügyi műveletek / Rendkívüli bevételek: Bevételek összesen: ÁRBEVÉTEL-BEVÉTEL ÖSSZESEN: Ajka, március 31.

17 17 5. sz. melléklet évi költségek és ráfordítások terve (eft) Megnevezés 2013 évi tény 2014 évi terv Anyag felhasználás Üzemanyag felhasználás Vásárolt hőenergia hődíj Vásárolt hőenergia - alapdíj Vásárolt víz-, csatornadíj Vásárolt villamos energia éven belül elhasznált anyagi eszköz 514. Közvetített szolgáltatás ELÁBÉ Anyagjell. összes költség Szállítási, raktározási költség Postaköltség, telefon Vásárolt víz csatornadíja Javítás, karbantartás Egyesületi tagdíj Ügyvédi m.díj, könyvvizsg Egyéb igénybevett szolg Igénybevett szolgáltatás Bankköltség Hatósági díjak, illeték Biztosítási díjak Egyéb szolgáltatás Anyagjellegű ráfordítások Munkavállalók bérköltsége Bérköltség (egyéb) Bérköltség Reprezentáció Étkezési költség Szem.jellegű ktg-hez kapcs. Adó, bizt Önkéntes nypzt-i. hjár Táppénz (15 nap; 1/3 rész) Segélyek Munkába járás támogatása Fogl.eü-i szolgáltatás Ktg.térítések, napidíjak Személyi jellegű költségek TB.járulék 27 % Szakképzési jár Rehabilitációs hozzájárulás

18 Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítás össz: 57. Amortizáció Le: saját teljesítés akt. értéke KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: Értékesített eszközök, selejt Egyéb ráf., káresem, kamat Kövre elszám értékv Tervf.écs Adók, illetékek Innovációs járulék Behajthatatlan követelések Egyéb ráfordítások támogatások 86. Egyéb ráfordítások összesen: Fizetett kamatok Egyéb pénzügyi ráfordítások Pénzügyi ráfordítások össz: 88. Rendkívüli ráfordítások összesen: Ráfordítások összesen: KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: Ajka, március 31.

19 19 5/A melléklet ÖSSZES KÖLTSÉG: e Ft

20 20 6. sz. melléklet évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eft) Megnevezés 2013 évi tény 2014 évi terv 1. Árbevételek, bevételek Költségek, ráfordítások Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tényezők Adóalap csökkentő tényezők Társasági adóalap 19 % 10 % Számított adó Társasági adó Adózott eredmény (3-7) Osztalék Mérleg szerinti eredmény (9-10) Ajka, március 31. Az üzleti tervben értékvesztés nem kerül megtervezésre. A évi mérleg szerinti veszteséget a számviteli politika szerinti szabályok alapján elszámolt értékvesztés okozza. Az árbevétel és az állami támogatás 2013-ban már nem nyújtott fedezetet az összes költségre, az értékvesztés elszámolására. A számviteli politikában rögzített szabályok az értékvesztés elszámolására: A mérlegkészítés időpontjában a követeléseket minősíteni kell az alábbiak szerint: A vevőállomány minősítése december 31-én megtörténik a rendelkezésre álló információk és az elkészített korosított lista alapján. Vevőállományunkat két meghatározó ügyfélkörre bontva számoljuk el az értékvesztést.

21 21 Hőszolgáltatási ügyfélkör: Késedelmes napok száma Saját tulajdonú ingatlan esetén Önkormányzati bérlak nap 25% 35% nap 40% 50% 360 napon túli 90% 90%. Kapcsolt vállalkozásokkal és közintézményekkel szemben fennálló követelések minősítése, értékelése egyedileg történik. Egyéb ügyfélkör: Késedelmes napok száma nap 25% nap 40% 360 napon túli 90% Kapcsolt vállalkozásokkal és közintézményekkel szemben fennálló követelések minősítése, értékelése egyedileg történik.

22 évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve 7. sz. melléklet Megnevezés 2013 évi tény 2014 évi terv 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Közvetlen anyag és üzemanyag éven belül elh.anyag,eszk.nyomt Egyéb / Igénybevett szolgáltatás Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség Szakértői díjak, egyesületi díjak Egyéb igénybevett szolgáltatás / Egyéb szolgáltatás Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díja / Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) / Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jellegű költség 4.3. Bérjárulékok / Amortizáció Központi irányítási költségek összesen: A j k a, március 31.

23 23 8. sz. melléklet évi üzemi általános költségek terve Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség 2013 évi tény évi terv Üzemanyagok Egyéb anyagjellegű / Igénybevett szolgáltatás / Egyéb szolgáltatás / Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) / Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok / Értékcsökkenési leírás / Üzemi általános költség összesen: Ajka, március 31.

24 9. számú melléklet Állományi létszám PRIMER Kft Év: Fizikai összesen Alkalmazotti összesen Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős szellemi nyugdíjas Részmunkaidős nyugdíjas fizikai Nyugdíjas Fizikai Összesen: Ajka, március 31.

25 10. sz. melléklet évi személyi jellegű költségek terve (eft) Megnevezés évi tény évi terv - reprezentáció étkezési költség természetbeni juttatás adója, biztosítás nyugdíjpénztári hozzájárulás táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része segély munkába járással kapcsolatos utazási kedvezmény - foglalkozás egészségügyi szolgáltatás napidíjak, költségtérítések Összesen : A j k a, március 31.

26 26 11.sz.melléklet Távhőszolgáltatásra elszámolt amortizáció kimutatása év ( Ft-ban) Főkönyvi szám Megnevezés: évi tény 2014 évi terv 111 Vagyoni értékű jogok Üzemi épületek Üzemi építmények Ing-al kapcs. vagyoni ért. jog Egyéb gépek, berendezések Közúti járművek Üzemi gépek Műszerek és szerszámok Berendezések, felszerelések Szám.tech. eszközök Összesen: Ajka, március 31.

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. Pf: 127 Tel/Fax: 88/312-394, 312-989 E-mail: primer@ajkanet.hu A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető

Részletesebben

a 2010. évi beszámolóhoz

a 2010. évi beszámolóhoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. A j k a, Móra Ferenc u. 26. Ü Z L E T I J E L E N T É S a 2010. évi beszámolóhoz A j k a, 2011. március 31. PRIMER Kft. 2 A PRIMER Kft alapfeladata a városi távhőszolgáltató

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője Ózd, 2016. február 25. Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV)

EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV) Szerződés szám: HSzSz-Kkfh- /20 EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV) amelyet egyrészről a Felhasználó képviselője:

Részletesebben

J A V A S L A T 2010. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2010. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2010. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2010. március 17. Kiss József ügyvezető igazgató HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyűlés! Kérem az alábbi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST 1 TARTALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 ELŐSZÓ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Függelékek jegyzéke... 3 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

2007. ÉVI ÜZLETI TERV

2007. ÉVI ÜZLETI TERV 2007. ÉVI ÜZLETI TERV TARTALOM 2007. évi üzleti terv Határozati javaslat 1 sz. melléklet A 2007. üzleti év gazdálkodási terve 2. sz. melléklet A 2007. üzleti év eredményterve (összköltség eljárással) 3.sz.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának pályázati

Részletesebben

Felhasználói hőközpontok kialakítása

Felhasználói hőközpontok kialakítása Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Felhasználói hőközpontok kialakítása Projektazonosító: KEOP-5.4.0/12-2013-0026 Új Széchenyi Terv Környezet és energia operatív program

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Módosította: 22/2006. (X.01.), 38/2006. (XII.30.), 13/2008. (VI.01.), 21/2008. (X.31.) Az árak megállapításáról

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1. 2013 ÜZLETSZABÁLYZAT Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 8 I.2. A SZABÁLYZAT CÉLJA 8 I.3. A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. a Mátészalkai távhőrendszer átfogó vizsgálatáról, a jövőbeli fejlesztések irányairól

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. a Mátészalkai távhőrendszer átfogó vizsgálatáról, a jövőbeli fejlesztések irányairól Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft Mátészalka, Munkácsy M. út 17. Tel.: 44/502-544. Fax.:44/500-039 Száma 677/2007 ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez a Mátészalkai távhőrendszer átfogó vizsgálatáról,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

I. táblázat. Mértékegy- Megnevezés 2012. év 2013. év. 1 A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,15 5,22

I. táblázat. Mértékegy- Megnevezés 2012. év 2013. év. 1 A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,15 5,22 I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya ÜZLETSZABÁLYZAT A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u 1.) a fogyasztók korrekt tájékoztatása érdekében, a távhőszolgáltatásról rendelkező 2005. évi XVIII.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati. Képviselő-testületének. 42/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati. Képviselő-testületének. 42/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 42/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti ben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredménykimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó

Részletesebben

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról A távhő gazdaságos, folyamatos és biztonságos termelésére, szolgáltatására és fogyasztására, valamint e területeken

Részletesebben

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján Sigmond György Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége Orbán Tibor és Metzing József vizsgálatainak

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése. A szabályzatot hatályba helyezi:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése. A szabályzatot hatályba helyezi: ÜZLETSZABÁLYZAT Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése A szabályzatot hatályba helyezi: Dr. Lukács Endre vezérigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A Pétfürdő Nagyközség területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az áralkalmazási

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2006.(III.22.) RENDELETE

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2006.(III.22.) RENDELETE AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2006.(III.22.) RENDELETE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 2005. ÉVI XVIII. TÖRVÉNY EGYES RENDELKEZÉSEINEK AJKA VÁROS TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ VÉGREHAJTÁSÁRÓL Ajka

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban

Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban Gémesi Zsolt Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felelős

Részletesebben

A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010. Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné

A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010. Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010 Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné 1. Tartalomjegyzék 2. BEVEZETŐ... 3 3. A KVÓTAÉRTÉKESÍTÉS ÉS A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER SZABÁLYOZÁSA...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati

Részletesebben

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31.

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. Jelentések és Mérleg 2010. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 125 314.470 000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY r e n d e l e t e a távhőszolgáltatás díjainak megállapításáról és alkalmazásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4612-13/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2006. (II. 24.) rendelete. a távhőszolgáltatásról szóló

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2006. (II. 24.) rendelete. a távhőszolgáltatásról szóló Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (II. 24.) rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Balatonfüred város területén történő végrehajtásáról

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez. Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk 66. I. táblázat

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez. Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk 66. I. táblázat 4. melléklet a /2005. (VIII..) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk 66 I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2006.(II.16. ) Makó ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi tevékenységéről

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi tevékenységéről ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi tevékenységéről A Társaság tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése A Társaság tevékenységein

Részletesebben

I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési. Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről

I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési. Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről A Társulás 2015. évi tevékenységét az alábbi fő feladatok köré

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés

Részletesebben

(3) a távhő fűtési és használati melegvíz célú szolgáltatására. 2. Fogalom meghatározások a rendelet alkalmazásában

(3) a távhő fűtési és használati melegvíz célú szolgáltatására. 2. Fogalom meghatározások a rendelet alkalmazásában AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012.(II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AJKA VÁROS TERÜLETÉN ALKALMAZHATÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK DÍJALKALMAZÁSI FELTÉTELEIRŐL Ajka város Önkormányzatának

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki Sorsz ám Megnevezés Mértékegység 2013. év 2014.év 1 Fűtési időszak átlaghőmérséklete C 6.03 7.85 Lakossági felhasználók számára értékesített 2 GJ fűtési célú hő 16 918 14 080 Lakossági felhasználók számára

Részletesebben

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0 I. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 7,8 6,8 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 4 565 6 716 3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év 2007. április 02. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1., Bevezető Az ADOSZT Adó- és Pénzügyi Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztára (rövidített neve: ADOSZT Egészségpénztár)

Részletesebben

A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE ,+ 2 A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2015. éves mérlegbeszámolóját. Alaptevékenységünk és egyben elsődleges

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 4. melléklet amely létrejött egyrészről: DOMBÓVÁR TÉRSÉGI SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (7200 Dombóvár, Szent István tér 1., képviseli:...) - mint tulajdonos továbbiakban

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban Hulladékok termikus hasznosítása c. konferencia Budapest, 2014. október 7. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes Mottó

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FELLEGI TAMÁ S miniszter

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FELLEGI TAMÁ S miniszter ás Hivatal a NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM a Qrnény'zám: A94/1 AA O Érkezett : 2011!b 16. DR. FELLEGI TAMÁ S miniszter Zárószavazás előtti módosító iavasla t Dr. Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke

Részletesebben

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,72 7,82 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 8962 7342

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,72 7,82 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 8962 7342 Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. 3. számú határozati javaslat INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: 10101834-6832-593-07 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Dunaújváros,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1025-Budapest, Nagybányai út 92. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2007. március 16.... cégszerű aláírás I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A pénztár

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

A Kőszegi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A Kőszegi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A Kőszegi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. CÉGADATOK... 4 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 4 3. RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 4

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A DÍJALKALMAZÁS FELTÉTELEIRŐL (a 3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben

Sorszám. Mértékegység 2013. év 2014. év. Megnevezés. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C

Sorszám. Mértékegység 2013. év 2014. év. Megnevezés. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén 11. Melléklet 11. melléklet Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén A támogatás fogalma és típusai sokról is említést tennünk az energiaszektor vizsgálata kapcsán, mert

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III./1. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL...

I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III./1. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL... Tájékoztató az ALFÖLDVÍZ Zrt. szolgáltatási tevékenységéről TARTALOM I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III./1. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL...

Részletesebben

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 12. Energiahatékonyság, társadalom; 2011-12, NB

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 12. Energiahatékonyság, társadalom; 2011-12, NB 12. Előadás: Energiahatékonyság, energiatakarékosság a társadalom szintjén. 12.1. Társadalom feladata. 12.2. Energiahatékonyság, energiatakarékosság a közlekedés, szállítás terén 12.3. Energiahatékonyság,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Javaslat távhıszolgáltatási rendelet megalkotására

Javaslat távhıszolgáltatási rendelet megalkotására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ- POLGÁRMESTERI HIVATAL ELOSZTÓ KFT Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 3100.Salgótarján Salgó út 52. 3100. Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/520-225, Fax:

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2016 BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Közműellátás (véleményezési szakasz) 2016. április 25. Nógrádterv Kft. Nógrádterv Kft. 3100 Salgótarján,

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. novemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet Hatály: 2016.I.1. - 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1.

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPEST, 2014. október 7. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 1.

Részletesebben