{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA"

Átírás

1 Küldő: Dátum: Telefon: Fax: Címzett: { } Tárgy: Lízingbírálati döntés, Ajánlat zárt végű pénzügyi lízingszerződés megkötésére Tisztelt Partnerünk! Örömmel értesítjük, hogy a Banif Plus Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) Kizáró záradék: { } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA A Bank csak és kizárólag abban az esetben írja alá a jelen dokumentum részét képező gépjármű adásvételi szerződést, amennyiben az összes további szükséges, illetve előírt egyéb dokumentum, igazolás mellett, az eladó magánszemély, vagy amennyiben az eladó vállalkozás, úgy számlát állít ki az adásvételi szerződés mellett, valamint a gépjármű a korának és átlagos használatnak megfelelő állapotú és a közúti közlekedésre alkalmas összes előírásnak megfelel. A szerződések Bank általi aláírásának pontos menetéről kérjük kérdezze meg kereskedelmi képviselőnket! A gépjármű adásvételi szerződést 3 példányban kinyomtathatja vagy a kollégánk által Önhöz eljuttatott, szerződéses nyomtatványt is használhatja! Ettől érvényesen eltérni nem lehet, az ebből eredő bármely kártérítési, illetve költségigényt a Bank teljes egészében kizárja mind a leendő lízingbe vevő, mind a gépjármű szállítója, illetve eladója részéről. Kérjük, hogy a megfelelő dokumentumokat a Lízingszerződés Lízingbe vevő általi aláírását követően irodánkba { } dátumig eljuttatni szíveskedjék. Tájékoztatjuk, hogy a Lízingszerződés és az ahhoz kapcsolódó összes dokumentáció hiánytalan beérkezését követően azok egyeztetése, ellenőrzése után tudja csak Bankunk az utalást teljesíteni. Üdvözlettel: Banif Plus Bank Zrt. Kérjük hívja es telefonszámot vagy kereskedelmi képviselőnket, ha ezen fax illetve nem olvasható vagy hiányos.

2 Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata Alulírott Családi és utónév: { } Születési név: Lakcím: { } Születési hely, idő: { } Anyja neve: { } büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy természetes személyként saját magam nevében járok el.* természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:* az általam képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi személy(ek) mint tényleges tulajdonos(ok) nevében jár el:* Családi és utónév: Születési név: Lakcím: Állampolgárság: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány száma: Magyarországi tartózkodási hely: (kizárólag külföldi állampolgár estén) Születési hely, idő: Anyja neve: Családi és utónév: Születési név: Lakcím: Állampolgárság: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány száma: Magyarországi tartózkodási hely: (kizárólag külföldi állampolgár estén) Születési hely, idő: Anyja neve: az általam képviselt szervezet szabályozott piacra bevezetett társaság (Nyrt.)* az általam képviselt szervezetnek nincs Pmt. szerinti tényleges tulajdonosa* 1. Képviselt szervezet neve, rövidített neve: 2. Székhelye: 3. Cégjegyzékszáma:.. *: A megfelelő rész aláhúzandó vagy kihúzandó. Dőlt betűvel szerepelnek a Pmt. 8. (3) bekezdés szerinti adatok Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Banif Plus Bank Zrt. részére a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Dátum:.. Ügyfél

3 Társ Lízingbevevő tényleges tulajdonosi nyilatkozata Alulírott Családi és utónév: { } Születési név: { } Lakcím: { } Születési hely, idő: { } Anyja neve: { } büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy természetes személyként saját magam nevében járok el.* természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:* az általam képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi személy(ek) mint tényleges tulajdonos(ok) nevében jár el:* Családi és utónév: Születési név: Lakcím: Állampolgárság: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány száma: Magyarországi tartózkodási hely: (kizárólag külföldi állampolgár estén) Születési hely, idő: Anyja neve: Családi és utónév: Születési név: Lakcím: Állampolgárság: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány száma: Magyarországi tartózkodási hely: (kizárólag külföldi állampolgár estén) Születési hely, idő: Anyja neve: az általam képviselt szervezet szabályozott piacra bevezetett társaság (Nyrt.)* az általam képviselt szervezetnek nincs Pmt. szerinti tényleges tulajdonosa* 4. Képviselt szervezet neve, rövidített neve: 5. Székhelye: 6. Cégjegyzékszáma:.. *: A megfelelő rész aláhúzandó vagy kihúzandó. Dőlt betűvel szerepelnek a Pmt. 8. (3) bekezdés szerinti adatok Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Banif Plus Bank Zrt. részére a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Dátum:.. Társ Lízingbevevő

4 Zárt végű pénzügyi lízingszerződés egyedi feltételei Jelen lízingszerződés, egyrészt a Banif Plus Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest, Népfürdő u. 22., Cégjegyzékszám: (továbbiakban "Lízingbe adó"), másrészt Név / Társaság neve: { } Születési név / KSH szám: Anyja neve / Adószám: { } Azonosító okmány szám / { } Társaság képviselője: Cégjegyzékszám: Cím / Társaság székhelye: { } Levelezési cím: { } (továbbiakban "Lízingbe vevő"), valamint { } Anyja neve: { } Születési név: Azonosító okmány szám: { } { } Levelezési cím: { } (továbbiakban "Társ Lízingbe vevő") (Lízingbe adó és Lízingbe vevő, valamint Társ Lízingbe vevő (ha van) a továbbiakban együttesen: "Felek") között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint jött létre: A jelen szerződésben foglalt feltételek szerint a Lízingbe adó rendeltetésszerű használatra lízingbe adja, a Lízingbe vevő pedig lízingbe veszi az alábbi 1. pontban meghatározott lízingtárgyat (a továbbiakban: "Gépjármű"), és annak ellenértékeként a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint lízingdíjat és egyéb díjakat és költségeket fizet. A jelen szerződés alapján a Lízingbe vevő és Társ Lízingbe vevő (ha van) Lízingbe adóval szemben fennálló teljes tartozásának megfizetésével a Lízingbe vevő megszerzi a Gépjármű tulajdonjogát. 1. A Lízingszerződés tárgyát képező Gépjármű leírása Gyártási év: { } Rendszám: Gyártmány: { } Alvázszám: { } Típus: { } Motorszám: Hengerűrtartalom: { } Vételár + ÁFA, azaz bruttó vételár: { } Vételárból megfizetett önerő (első lízingdíjrészlet): { } 2. A Gépjármű megvásárlása, a vételár megfizetése 2.1. Felek rögzítik, hogy a Gépjárművet a Lízingbe adó kizárólag a Lízingbe vevő részére történő lízingbe adás céljából, az ő megbízásából vásárolja meg a Gépjármű szállítójától (a továbbiakban: Szállító), a Szállítóval megkötendő adásvételi szerződés (a továbbiakban: "Adásvételi Szerződés") alapján. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Szállító személyét, valamint a Lízingbe adó által megvásárolandó Gépjárművet (ideértve annak típusát, felszereltségét, fajtáját, állapotát, valamint az annak adásvételéhez kapcsolódó minden feltételt, így különösen annak vételárát, szállítását, üzembe helyezésének módját és idejét stb.) a Lízingbe vevő egyedül, a Lízingbe adótól függetlenül határozta meg. Ebből következően a Felek rögzítik, és a Lízingbe vevő és Társ Lízingbe vevő (ha van) tudomásul veszi, hogy a Lízingbe adót nem terheli felelősség, ha az Adásvételi Szerződésben vagy annak mellékletében a Gépjárműre vonatkozó összes lényeges feltétel nem, vagy hiányosan kerül rögzítésre, vagy az a Lízingbe vevőre nézve hátrányos feltételeket tartalmaz A Lízingbe vevő a Lízingszerződés aláírásával meghatalmazza a Lízingbe adót, hogy a finanszírozott összeget a Szállító, - aki a Lízingszerződés megkötése során egyben hitelközvetítő is - által megjelölt alábbi, vagy a Szállító nevén levő bármely más bankszámlára utalja. { } { } Adószám: { } Bankszámlaszám: { } 3.Lízingdíj, Lízingbe vevő által fizetendő kamatok díjak, költségek, ezek esedékessége, megfizetése 3.1. A Felek rögzítik, hogy a Lízingbe vevő és Társ Lízingbe vevő (ha van) a Lízingbe adónak a Gépjármű használatáért lízingdíjat fizet: A teljes lízingdíj tőkerésze megegyezik a Gépjármű fenti 1. pontban rögzített vételárával. A Lízingbe vevő és Társ Lízingbe vevő (ha van) által fizetendő lízingdíj a teljes lízingdíj tőkerészéből és kamatból tevődik össze. A Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) által fizetendő egyes lízingdíjak induló mértéke az alábbiak szerint alakul. Az egyes lízingdíjak összege a Lízingbe adó Üzletszabályzatában, valamint a Lízingszerződésben meghatározott feltételek szerint módosulhat. Finanszírozott összeg: { } Ft BANIF-SIGNAL Casco biztosítás havi díja a havi Finanszírozott biztosítási díj összege összesen: 0 Ft lízingdíjrészleten felül: Finanszírozott átírási díjak összege: 0 Ft Lízing összege: { }Ft Teljes Védelem biztosítási fedezet díja: 0 Ft Az első lízingdíjrészlet megfizetését követő havi lízingdíjrészletek száma: { } Életbiztosítási díj: { } Ft Az egyes havi lízingdíjrészletek összege: { } Első lízingdíjrészlet megfizetését követő lízingdíjrészlet esedékessége: { } A teljes hiteldíjmutató értéke (THM): { }% A lízingszerződés futamidejének lejárata: { } Ügyleti kamatláb a szerződés aláírásától: évi { } % Változó kamatozású Első irányadó referencia kamatláb: { } % X Lízingbe vevő Társ Lízingbe vevő (ha van) Készfizető kezes (ha van) Banif Plus Bank Zrt., mint Lízingbe adó

5 3.2 A Lízingbe vevő és Társ Lízingbe vevő (ha van) a Gépjármű vételárának első lízingdíj összegével csökkentett, fenti (3.1) pontban meghatározott összegének még vissza nem fizetett (kint lévő) része után kamatot fizet. A kamat számításának módját, illetve változását a Lízingszerződés tartalmazza. 4. A Lízingbe adó által előírt egyéb biztosítékok (X-szel jelölve az előírt vagy választott biztosítékokat) A Lízingbe adó előírja a Lízingbe vevő számára a Lízingszerződésből eredő tartozás megfizetésének készfizető kezessel történő biztosítását. X X Lízingbe vevő a Lízingszerződés megkötésével egyidejűleg tett Biztosítotti Nyilatkozatra hivatkozással kezdeményezi a Lízingbe adó és a CARDIF Biztosító Zrt. által kötött Teljes Védelem csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés hatályának a kiterjesztését rá, mint biztosítottra, egyben Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) vállalja a vonatkozó biztosítási fedezet Lízingbe adó által megfizetett, 3.1. pontban feltüntetett díjának a Lízing részeként való megtérítését. Lízingbe vevő a Lízingszerződés megkötésével egyidejűleg tett Biztosítotti Nyilatkozatra hivatkozással kezdeményezi a Lízingbe adó és a CARDIF Biztosító Zrt. és a CARDIF Életbiztosító Zrt. által kötött csoportos hitelfedezeti életbiztosítási szerződés hatályának a kiterjesztését rá, mint biztosítottra, egyben Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) vállalja a vonatkozó biztosítási fedezet Lízingbe adó által megfizetett, 3.1. pontban feltüntetett díjának megtérítését. Lízingbe vevő a Lízingszerződés 14. pontja alapján kéri, hogy a lízingdíjakat készpénzátutalási megbízás útján (postai csekken) teljesítse. Lízingbe vevő tudomásul veszi, hogy ezen lehetőség választása esetén köteles a mindenkor érvényes Kondíciós Listában közzétett, ezzel kapcsolatos adminisztratív díjat megfizetni. Lízingbe vevő a Lízingszerződés 14. pontja alapján kéri, hogy a lízingdíjakat Fizetési megbízás útján teljesítse. Lízingbe vevő tudomásul veszi, hogy ezen lehetőség választása esetén köteles a mindenkor érvényes Kondíciós Listában közzétett, ezzel kapcsolatos adminisztratív díjat megfizetni. Lízingbe vevő a Lízingszerződés megkötésekor a finanszírozott gépjármű mindenkori átírási díjainak (pl.: illeték, forgalomba helyezés, törzskönyv kiállítási díj, eredetvizsgálati díj) megfelelő összegét is kéri Lízingbe vevőnek megfinanszírozni, aképpen, hogy a Lízing összege a finanszírozott átírási díjakat is tartalmazza. Kelt: Budapest, 2016 év { } hó { } napján X Lízingbe vevő Társ Lízingbe vevő (ha van) Készfizető kezes (ha van) Banif Plus Bank Zrt., mint Lízingbe adó TANÚK Tanú: X Tanú: X

6 Zárt végű pénzügyi lízingszerződés általános feltételei 5. A jelen Lízingszerződés (a továbbiakban: a "lízingszerződés") aláírását követően a Lízingbe adó átadja annak egy-egy példányát az Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) részére. A Lízingbe adó - döntésétől függően - a lízing összegét jelen lízingszerződés egyedi feltételeiben megjelölt személy vagy társaság bankszámlájára, vagy közvetlenül a Lízingbe vevő részére folyósíthatja. 6. A Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) nem jogosult a Lízingszerződéstől és a Gépjármű Adásvételi Szerződéstől elállni. 7. A Finanszírozott összeg folyósítására az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén kerülhet sor: A) Aláírt szerződéses okmányok (eredetiben) benyújtása Lízingbe adó felé: Lízingszerződés (tanúkkal) (3példány); Készfizető kezességi szerződés (tanúkkal) (3 példány); Felhatalmazás Fizetési Megbízás teljesítésére (3 példány); Eladó által a Gépjármű adásvétele tárgyában aláírt Adásvételi Szerződés (tanúkkal) (3 példány); Üzembentartói jog bejegyzése dokumentum (3 példány); a Gépjármű forgalmi engedélyében a Lízingbe adó tulajdonjoga, valamint a Lízingbe vevő, mint üzembentartó feltüntetésre került; Első lízingdíjrészlet átvételét igazoló elismervény; a Lízingbe vevő a Gépjárműre saját költségén kötelező felelősségbiztosítást kötött; B) Lízingbe adó Üzletszabályzatában megjelölt személyes okmányok (gazdasági társaság esetén társasági dokumentumok) bemutatása a Lízingbe vevő, valamint Társ Lízingbevevő (ha van) és a Készfizető Kezes részéről (amennyiben a Lízingbe adó előírja az Társ Lízingbevevő bevonását és/vagy a készfizető kezességvállalást) C) Lízingbe adó tulajdonjogának és Lízingbe vevő üzembentartói jogának bejegyzése a Gépjármű Forgalmi engedélyébe, a Forgalmi engedély mindkét oldalának fénymásolata. 8. Amennyiben a Lízingszerződés Egyedi Feltételei részében feltüntetett adatok nem egyeznek meg teljes egészében a Lízingbe adó által kiállított Kitöltési Segédlettel, illetve a Kitöltési Segédlet alapján kiállított szerződéses okmányok bármely példánya hiányosan vagy nem olvashatóan került kitöltésre, úgy a Lízingbe adó megtagadhatja a Finanszírozott összeg folyósítását. 9. Lízingbe vevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbe adó a lízingbeadás tényét és a Lízingbe vevő személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló évi CCXXI. törvény szerint a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzi, melyhez szükséges, hogy Lízingbe vevő a regisztrációját a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásban és azonossági nyilatkozatát a közjegyző előtt megtegye. A Lízingbevevő köteles megtéríteni a Lízingbeadónak a lízingügylet hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételének, módosításának, törlésének eljárási díját. Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) tudomásul veszi, hogy amennyiben Lízingbe vevő a regisztrációját a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásban és azonossági nyilatkozatát a közjegyző előtt a jelen Lízingszerződés megkötésétől számított 30 napon belül nem teszi meg és emiatt a Lízingbe adó nem tudja a lízingbeadás tényét és a Lízingbe vevő személyét a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba bejegyezni, úgy Lízingbe adó jogosult a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá Lízingbe vevő köteles a mindenkor hatályos Kondíciós Listában megjelölt díjat Lízingbe adó részére megfizetni. A Lízingszerződéshez fűződő biztosítékok megalapítása és bejegyzése kapcsán felmerülő valamennyi költséget és kiadást a Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) viseli. 10. Jelen Lízingszerződés Egyedi Feltételei szerinti Lízing összeg tőkeösszeg és annak kamatai a jelen Lízingszerződés Egyedi Feltételei szerint egymást követő havi részletekben előre törlesztendő. 11. Az ügyleti kamat összege a következő kamatszámítási képlet szerint kerül kiszámításra: Lízing összeg X ügyleti kamatláb X naptári napok száma a kamatszámítási időszakban 365 Jelen szerződés ügyleti kamatlába a szerződés 3. pontjában Egyedi Feltételeiben kerül feltüntetésre. Amennyiben a szerződés 3. pontjában a lízingszerződés ügyleti kamata rögzített, úgy az ügyleti kamat mértéke a szerződés futamideje alatt nem változik. Amennyiben a szerződés 3. pontja értelmében a lízingszerződés ügyleti kamata változó, úgy az egyedi feltételekben feltüntetett ügyleti kamatláb követi a pénzpiaci kamatokban bekövetkező változást, és évente két alkalommal kerül újraszámításra, június és december hónapok utolsó munkanapján, a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal (referencia-nap) érvényes referencia-kamatláb alapján. Jelen szerződés tekintetében az irányadó referencia-kamatláb a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett 6 hónapos BUBOR. A fent említett újraszámítási dátum napján az ügyleti kamatláb a referencia-napon érvényes referencia-kamatláb és az előzőleg megállapított referencia-kamatláb különbségével megegyező mértékben módosul. Jelen szerződés tekintetében az irányadó kamatláb a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett 6 hónapos BUBOR.. A fent említett újraszámítási dátum napján az ügyleti kamatláb a referencia-napon érvényes referencia-kamatláb és az előzőleg megállapított referencia-kamatláb különbségével megegyező mértékben módosul. Az első irányadó referencia-kamatláb a lízingszerződés megkötésének napját megelőző munkanapon közzétett referencia- kamatláb. Lízingbe adó és Lízingbe vevő, valamint Társ Lízingbevevő (ha van) megállapodnak abban, hogy az újraszámított kamatról a Lízingbe adó a Lízingbe vevőt és Társ Lízingbevevőat (ha van) rendszeresen a Lízingbe adó honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben kifüggesztve tájékoztatja. A Lízingszerződés futamideje alatt a kamatfelár nem változik. 12. Jelen lízingszerződéssel, valamint az esetlegesen elmaradt lízingdíjak behajtásával kapcsolatban felmerülő összes adó, illeték, díj, adminisztratív költségek (pl. telefon, posta, készpénzkezelési díj) és a Kondíciós listában feltüntetett egyéb költség (így különösen a fizetési elmaradás miatti késedelmes kezelési díj, személyes látogatással történő behajtás költségei) fizetésére a Lízingbe vevő és az Társ Lízingbevevő (ha van) köteles. 13. Amennyiben a Lízingbe adó arról másképpen nem rendelkezik, a Lízingbe vevő tartozását Fizetési megbízás útján köteles törleszteni az általa megadott bankszámláról a Lízingbe adó bankszámlájára. Lízingbe adó lehetőséget biztosít arra, hogy a Lízingbe vevő a lízingszerződés Egyedi Feltételei 4. pontja alapján kérje a lízingdíjak készpénzátutalási megbízás (postai csekk) útján történő teljesítését, amennyiben vállalja az ezzel kapcsolatos adminisztratív díjak megfizetését. A tartozás megfizetése akkor minősül teljesítettnek, amikor a tartozás összege maradéktalanul jóváírásra kerül Lízingbe adó bankszámláján. Lízingbe vevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem a jelen szerződésben meghatározott fizetési mód szerint teljesíti bármely fizetési kötelezettségét, akkor ez további költségeket és díjakat vonhat maga után, melyeket Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) visel. Lízingbe vevő a Felhatalmazás Fizetési Megbízás Teljesítésére okmányt érintő bármely változtatásról 30 napot, míg a készpénzátutalási megbízást érintő változtatásról 60 napot megelőzően, írásban köteles értesíteni a Lízingbe adót. A Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) tartozása teljesítési helyének a Lízingbe vevő által választott fizetési módtól függetlenül minden esetben Lízingbe adó székhelye minősül. 14. A Lízingbe vevő és az Társ Lízingbevevő (ha van) a nem teljesített, vagy késedelmesen teljesített fizetés összege után késedelmi kamatot fizet a Lízingbe adónak, amely késedelmi kamat mértéke az ügyleti kamat másfélszerese plusz 3 (három) százalékpont, de legfeljebb a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény 17/A. -ban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. 15. A Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) minden esetben élhet részleges vagy teljes mértékű előtörlesztéssel. Az a mindenkor hatályos Kondíciós listában meghatározott összegű költséggel egyezik meg. 16. Lízingbe vevő jelen Lízingszerződés aláírásával igazolja, hogy az általa megvásárolni kívánt Gépjármű eredetét, annak műszaki állapotát megismerte, a Gépjármű piaci értéke a Lízingszerződésben megjelölt vételárral megegyezik, valamint a Gépjármű a Lízingszerződés aláírása után a közúti közlekedés szabályainak és előírásainak mindenben megfelel, a közúti közlekedésben részt vehet. Lízingbe vevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbe adó nem vállal semminemű felelősséget a Gépjármű adásvétele során bármely harmadik személy cselekedeteiért, illetve a hibás teljesítésért, mivel a Gépjárművet Lízingbe vevő saját döntése alapján a Lízingbe adó közreműködése nélkül választotta ki. 17. Lízingbe adó tulajdonjogának átszállására - a Gépjármű tekintetében - a Lízingbe vevő javára kizárólag akkor kerülhet sor, amennyiben a Lízingbe adó írásbeli nyilatkozata alapján, a lízingdíj és egyéb költségek, díjak teljes mértékben megfizetésre kerültek. Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő közös írásbeli kérelemmel kérhetik Lízingbe adótól amennyiben a lízingdíjak és egyéb költségek, díjak teljes mértékben megfizetésre kerültek, hogy a Gépjármű tulajdonjoga Társ Lízingbevevő javára szálljon át. A Lízingbe vevő késedelem nélkül, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban köteles értesíteni a Lízingbe adót bármilyen, Gépjárművel kapcsolatos rendkívüli eseményről (pl. lefoglalás, lopáskár, töréskár). Amennyiben Lízingbe vevő tudomására jut, hogy ellene bírósági vagy végrehajtási eljárás indult, vagy bármely más olyan körülményről szerez tudomást, amely jelentősen befolyásolja pénzügyi feltételeit, úgy ezekről köteles azonnal írásban értesíteni Lízingbe adót. 18. A Gépjárműben bekövetkező semmilyen káresemény (különösen: lefoglalás, lopáskár, töréskár) nem érinti a Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) jelen szerződésből eredő kötelezettségeit. Jelen szerződés futamideje alatt, vagy amíg a Lízingbe adó nem származtatja vissza a Gépjárművet, Lízingbe vevő köteles azt rendeltetésének megfelelően használni, biztosítania kell a Gépjármű megfelelő és rendszeres szervizelését, valamint meg kell tennie minden tőle elvárhatót a Gépjármű állagának megőrzése érdekében. 19. A Lízingbe vevő a jelen Lízingszerződés Egyedi Feltételeiben meghatározott Gépjárműre saját költségén kötelező felelősségbiztosítást köt, és a biztosítási díjat a jelen Lízingszerződésben foglalt egyéb díjakon felül kifizeti. 20. A jelen Lízingszerződés időtartama során a kötelező felelősségbiztosítás nem mondható fel. A Lízingbe vevő teljes körű pénzügyi és jogi felelősséget vállal a biztosítás hatálya alá nem tartozó eseményekből eredő károkért (beleértve a Gépjármű üzemben tartásához szükséges okmányok hiányában történő vezetésből vagy a hatályos jogszabályok be nem tartásából származó károkat). 21. Az Lízingbe vevő tekintetében fedezetet nyújtó csoportos biztosítási szerződések szerinti biztosítási eseményekből eredő szolgáltatásokat a biztosítók a Lízingbe adó részére teljesítik. Abban az esetben, ha a Lízingbe adó megítélése szerint nincs szükség a Lízingszerződés felmondására (l.: 26.pont), a Lízingbe vevő esetleges késedelmes fizetése, vagy X Lízingbe vevő Társ Lízingbevevő (ha van) Készfizető kezes (ha van) Banif Plus Bank Zrt., mint Lízingbe adó

7 Zárt végű pénzügyi lízingszerződés általános feltételei egyéb teljesítetlen fizetési kötelezettségei miatti levonások után a biztosítási szolgáltatás összegének fennmaradó részét a Lízingbe adó kifizeti a Lízingbe vevő részére, illetve a Lízingbe vevő írásbeli kérése esetén részleges- vagy teljes előtörlesztésre fordítja. 22. Jelen Lízingszerződés biztosítékaként, annak futamidejére Lízingbe vevő ezirányú kérésére, illetve Lízingbe adó előírása alapján a CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. (továbbiakban: Cardif biztosítók) biztosítókkal a Lízingbe adó csoportos hitelfedezeti biztosításának Lízingbe vevőre történő kiterjesztésével halálesetre szóló életbiztosítási és/vagy Teljes Védelem megnevezésű, keresőképtelenség és munkanélküliség esetére vonatkozó biztosítás köthető. Ezesetben a Lízingbe vevő a biztosítók részére a Lízingszerződés aláirásával egyidejűleg külön-külön nyilatkozat útján kérvényezi a biztosítást és aláírásával igazolja a biztosítás feltételeinek elfogadását és a feltételekhez való hozzájárulását. 23. Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat, a bemutatott okmányok alapján a Lízingbe adó a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (KEKKH) nyilvántartásában ellenőrizze, valamint ahhoz, hogy a Lízingbe adó lejárt követelése érvényesítése céljából - az adatkezelés célhoz kötöttsége elvének betartásával - a Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) adatait követelésbehajtó cégnek továbbíthassa. A Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az adatfelvétel előtt tájékoztatást kapott az adatkezelésről, különösen arról, hogy az adatszolgáltatása a Hpt, a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény alapján kötelező. A Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) haladéktalanul, de legkésőbb öt (5) munkanapon belül köteles a Lízingbe adót írásban értesíteni az azonosítás során megadott bármely adatában bekövetkezett változásról. Az adatkezeléssel kapcsolatos további rendelkezéseket a Lízingbe adó Üzletszabályzata tartalmazza. Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) felhatalmazza a GIRO Zrt.-t, hogy adatait a Girinfo Adatfeldolgozási Szolgáltatás keretében feldolgozza. A Girinfo Adatfeldolgozási Szolgáltatás keretében a GIRO Zrt. a fenti adatbázis-kezelőktől és adatbázisokból jogszerűen adatokat dolgoz fel és továbbít az adatigénylők részére a GIRO Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott módon és feltételekkel. 24. A Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) kijelenti, hogy a Lízingbe adó a jelen Lízingszerződés rendelkezéseinek értelmében fennálló követeléseit, illetve jogait a Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) minden további megkérdezése nélkül bármilyen harmadik félre engedményezheti. A Lízingbe adó ezzel a céllal tárgyalásokat folytathat, és a Lízingszerződéssel kapcsolatos minden információt, adatot és dokumentumot harmadik fél részére átadhat. Az információk és adatok ilyen átadása a hatályos jogszabályok rendelkezései értelmében nem esik a Lízingbe adó birtokában lévő titkos információkra és adatokra vonatkozó szabályok hatálya alá. A Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeit harmadik személy kizárólag a Lízingbe adó előzetes, írásbeli hozzájárulásával vállalhatja át. 25. Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) kijelenti, hogy a jelen szerződés ideje alatt együttműködik és értesíti a Lízingbe adót bármely olyan körülményről (személyes adatok megváltozása, Gépjármű állagának megváltozása, stb.), amely befolyásolhatja a Lízingszerződés teljesítését. A Lízingbe vevőt és Társ Lízingbevevőat (ha van) terhelik ennek elmulasztása esetére vonatkozó következmények és felelős a mulasztásból eredő bármilyen kárért, vagy veszteségért. A Lízingbe adó a Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) részére szóló írásos értesítéseket a jelen Lízingszerződés Egyedi Feltételeiben rögzített levelezési címre küldi meg mindaddig, amíg a Lízingbe vevő és az Társ Lízingbevevő (ha van) a Lízingbe adót új címéről ajánlott levélben, írásban nem értesíti. Esetleges új levelezési cím bejelentése nélkül a korábban megadott levelezési cím számít érvényesnek. A "címzett ismeretlen", "elköltözött", "cím elégtelen", "nem fogadta el", "nem kereste" megjegyzéssel visszaérkező postai levelek esetén a postai feladástól számított 5. munkanapon az értesítést kézbesítettnek kell tekinteni. 26. A Lízingbe adónak jogában áll a Lízingbe vevő részére küldendő írásbeli nyilatkozattal a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani a Polgári Törvénykönyv 6:415. -ban meghatározott esetekben, különösen amennyiben a lízing megfizetésének biztosítékául szolgáló Gépjármű végérvényesen kikerül a Lízingbe vevő rendelkezése alól, veszélyeztetve ezzel a lízing visszafizetésének esélyét, vagy amennyiben a Lízingbe vevővel szemben jogerős határozat alapján végrehajtási, felszámolási, csődvagy törlési eljárás indult, vagy amennyiben a Lízingbe vevő vagyoni helyzetének lényeges romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a Lízingbe vevő kötelezettségének a teljesítését, vagy amennyiben a Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) a Lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségének egymást követő két alkalommal maradéktalanul nem tesz eleget, és mulasztását a Lízingbe adó által megküldött írásbeli, a jogkövetkezményekre figyelmeztető felszólítás ellenére sem pótolja 15 napon belül, vagy amennyiben a Lízingbe vevő a szavatossági jogainak érvényesítésére irányuló kötelezettségének a Lízingbe adó ezirányú felhívására sem tesz eleget, vagy amennyiben a Lízingbe vevő a Lízingbe adó felhívása ellenére folytatja a nem rendeltetésszerű vagy a szerződésnek egyébként nem megfelelő használatot, vagy amennyiben a Lízingbe vevő a fizetőképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza, vagy amennyiben a Lízingbe vevő vagy Társ Lízingbevevő (ha van) a lízing igénylésekor valótlan adatszolgáltatással a Lízingbe adót megtéveszti, vagy amennyiben a Lízingbe vevő vagy Társ Lízingbevevő (ha van) az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. Felmondás esetén az összes hátralévő lízingdíjrészlet összege lejártnak és azonnal megfizetendőnek minősül. Amennyiben a Lízingszerződés bármely ok miatt kerül a futamidő lejárta előtt felmondásra, úgy Lízingbe vevő és az Társ Lízingbevevő (ha van) a már esedékessé vált, de ki nem egyenlített lízingdíjrészletek, a hátralevő lízingdíjrészletek összegén, a késedelmi kamattartozáson, a felmerült díjon, valamint a Lízingbe adó minden egyéb szükséges és igazolt költségén és kiadásán felül köteles a Gépjármű visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült valamennyi költséget (a Lízingbe vevő, az Társ Lízingbevevő (ha van) és a Gépjármű felkutatásával, a Gépjármű elszállíttatásával, tárolásával, műszaki állapot felmérésével, az újra értékesítéssel kapcsolatban felmerült költséget) megtéríteni. Lízingbe vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Gépjárművet önként nem adja a 26. pontban meghatározott felmondás kézbesítését követő 3 munkanapon belül Lízingbe adó birtokába, a Lízingbe adó, mint a Gépjármű tulajdonosa, jogosult a Gépjárművet a közlekedési igazgatási hatósághoz intézett kérelem útján a forgalomból kivonni. 27. A Lízingbe vevő halála esetén a Lízingszerződés a halál tényéről a Lízingbe adó által történt tudomásszerzést követően, de a halál időpontjára visszamenőleges hatállyal megszűnik és a Lízingbe vevő tartozása a Lízingszerződés 26. pontjában szabályozott, a késedelmes teljesítésre vonatkozó rendelkezések szerint egy összegben lejárttá és esedékessé válik. A Gépjármű birtokosa köteles a Lízingbe adót haladéktalanul megkeresni. 28. Amennyiben Lízingbe vevő a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény értelmében fogyasztónak minősül, úgy Lízingbe adó kizárólag díjat, költséget jogosult egyoldalúan a Lízingbe vevő számára kedvezőtlenül módosítani, mely egyoldalú szerződésmódosítás során a Lízingszerződésben, illetve a Kondíciós Listában meghatározott költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április hó 1. napjával hatályos időponttal a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. Lízingbe adó a díjat vagy költséget érintő, egyoldalú, Lízingbe vevő számára kedvezőtlen szerződésmódosításáról annak hatályba lépését megelőzően legalább 60 nappal értesíti a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény értelmében fogyasztónak minősülő Lízingbe vevőt. 29.A jelen Lízingszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen Lízingszerződésre a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt), a évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyv), a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény, rendelkezései, az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok, a Lízingbe adó Általános Szerződési Feltételeit is tartalmazó Általános és Hitelezési Üzletszabályzata, valamint a Hirdetményei és közleményei vonatkoznak. A Lízingbe vevő és az Társ Lízingbevevő (ha van) ezúton igazolja, hogy a Lízingbe adó a hatályos rendelkezésekkel kapcsolatos minden tájékoztatást számára a szerződéskötést megelőzően megadott. A Lízingbe vevő és az Társ Lízingbevevő (ha van) elolvasta, és tudomásul vette a Lízingbe adó Üzletszabályzatát, Hirdetményeit és közleményeit (melyek elérhetőek a honlapon is). Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) tudomásul veszi, hogy Lízingbe adó felügyeleti hatóságának neve és székhelye: Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest Krisztina krt. 39., központi levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777.). 30. Felek a jelen Lízingszerződést, annak átolvasása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a Lízingszerződésen feltüntetett napon jóváhagyólag aláírták. Jelen Lízingszerződés a Lízingbe adó aláírásával, a Lízingszerződésen feltüntetett napra visszaható hatállyal lép hatályba. A Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő (ha van) aláírásával nyugtázza, hogy a Lízingszerződés Egyedi Feltételeit, valamint a Lízingszerződés általános feltételeit tartalmazó Üzletszabályzatot, Kondíciós Listát megismerte, azok tartalmáról részletes tájékoztatást kapott és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Továbbá tudomásul veszi, hogy azok, valamint a Lízingszerződés megkötését megelőzően átadott Általános Tájékoztató a Lízingszerződés elválaszthatatlan részét képezik. X Lízingbe vevő Társ Lízingbevevő (ha van) Készfizető kezes (ha van) Banif Plus Bank Zrt., mint Lízingbe adó

8 Átvételi elismervény Alulírott { } 1138 BUDAPEST, NÉPFÜRDÕ UTCA 22. Adószám: { } Bankszámlaszám: { } (továbbiakban "Szállító ) vagy az adásvételi szerződésen szereplő eladó, illetve meghatalmazottja ezúton visszavonhatatlanul elismerem, valamint (cégszerű) aláírással igazolom, hogy Név / Társaság neve: { } Születési név / KSH szám: Anyja neve / Azonosító okmány szám / { } Adószám: Társaság képviselője: Cégjegyzékszám: Cím / Társaság székhelye: { } Levelezési cím: { } (továbbiakban: "Lízingbe vevő") a következőkben részletezett gépjárművel kapcsolatban { } Gyártási év: { } Rendszám: Gyártmány: { } Alvázszám: { } Típus: { } Motorszám: Hengerűrtartalom: { } Vételár + ÁFA, azaz bruttó vételár: 20 év hónap napján a gépjármű vételára ({ }-Ft) és a lízingszerződés finanszírozott összege ({ }t ) közötti { }Ft különbséget, mint első lízingdíjrészletet a Lízingbe vevő a Szállító pénztárába / Eladó kezéhez megfizette, vagy banki átutalással teljesítette úgy, hogy az mint első lízingdíjrészlet, a Szállító bankszámláján jóváírásra is került, vagy az eladó kézhez kapta. A Szállító / Eladó ezen első lízingdíjrészlet összegét, mint a gépjármű bruttó vételárának részét teljes egészében teljesítettnek tekinti. Szállító / Eladó kijelentem, hogy a teljesített összeg a Lízingbe adó és Lízingbe vevő között első lízingdíjrészletként kerül elszámolásra. Eladó adatai, ha a gépjármű vételára és a lízingszerződés finanszírozott összege közötti { Eladó részére fizette meg: Név / Társaság neve: Születési név / KSH szám: Azonosító okmány szám / Cégjegyzékszám: Cím / Társaság székhelye: Anyja neve / Adószám: { } Társaság képviselője: } Ft összeget, mint első lízingdíjrészletet a Lízingbe vevő az Kelt: város, 20 év hónap napján Szállító / Eladó (cégszerű) aláírása: TANÚK Tanú: X Tanú: X

9 Alulírott, Születési név: Anyja neve: Lakcím: Születési hely: Születési idő: A biztosított hozzájáruló nyilatkozata a Banif Plus Bank Zrt. által nyújtott gépjármű lízinghez kötött csoportos kiegészítő hitelfedezeti biztosításhoz 'ÉLETBIZTOSÍTÁS (STANDARD)' biztosítási csomag Azonosító okmány szám: Finanszírozott jármű forgalmi rendszáma: mint biztosított (a továbbiakban: Biztosított) a Banif Plus Bank Zrt. mint szerződő (a továbbiakban: Szerződő) által kötött 4/B/2013 Banif (nem életbiztosítás) és 4/É/2013 Banif (életbiztosítás) számú csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződésekkel (a továbbiakban: csoportos biztosítási szerződés) kapcsolatban a CARDIF Biztosító Zrt. és a CARDIF Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban együttesen: Biztosítók), valamint a Szerződő részére a következő nyilatkozatokat teszem: 1. Kijelentem, hogy 1.1. (1) életkorom 18 és 65 év közötti, (2) egészséges vagyok (megállapított krónikus betegség következtében nem állok tartós gyógyszeres kezelést igénylő rendszeres orvosi kezelés alatt), (3) az elmúlt 12 hónap során sem voltam több mint 30 egymást követő napon át ugyanazon okból kifolyólag keresőképtelen állományban, (4) nem részesülök rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban elfogadom a Szerződő és a Biztosítók által kötött csoportos biztosítási szerződések feltételeit, 1.3. hozzájárulok ahhoz, hogy rám (i) a Biztosítók kockázatviselése kiterjedjen és (ii) a 4/É/2013 Banif számú csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés alapján a haláleseti, valamint a 4/B/2013 Banif számú csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés alapján a rokkantsági szolgáltatás kedvezményezettje a Szerződő legyen, a 4/B/2013 Banif és a 4/É/2013 Banif számú csoportos biztosítási szerződéshez mint biztosított a(z) alatt nyilvántartott Lízingszerződés vonatkozásában csatlakozom, 2. Mint a fenti csoportos biztosítási szerződések biztosítottja hozzájárulok ahhoz, hogy: 2.1. a Biztosítók a személyes adataimat (név, születési dátum), valamint biztosítási szolgáltatási igény bejelentése esetén (i) további személyes adataimat (levelezési cím, telefonszám), továbbá (ii) az egészségi állapotommal, munkanélküliségemmel, hitelszerződésemmel kapcsolatos - a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggő - adataimat beszerezzék, nyilvántartsák, valamint egymásnak átadják, 2.2. a Biztosítók informatikai felügyeletét végző GIE BNP Paribas Cardif nevű cég, amely megfelel a 2003.évi LX. Tv a szerinti előírásoknak, a Biztosítók által nyilvántartott adatokba betekintsen a csoportos biztosítási szerződések és a károk nyilvántartásának működtetése céljából. 3. Tudomásul veszem, hogy a hitelfedezeti biztosítás a hátralékos (a korábban már esedékessé vált, de meg nem fizetett) tartozásokra nem nyújt fedezetet. Tudomásul veszem továbbá, hogy kizárólag az 1.4. pontban meghatározott Lízingszerződésemre terjed ki a Biztosítók kockázatvállalása. 4. Tudomásul veszem, hogy a Biztosítók kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdete előtt meglévő betegséggel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel (a továbbiakban együttesen: meglévő betegség) és azok következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre abban az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a meglévő betegségről a Biztosított tudomással bírt. 5. Kijelentem, hogy (i) a jelen csatlakozási nyilatkozat aláírása előtt a Szerződőtől a Bit ában foglaltaknak megfelelő tájékoztatást megkaptam a Biztosítók főbb adatairól és a csoportos biztosítási szerződések jellemzőiről, (ii) a Biztosítási terméktájékoztatót, az Általános Biztosítási Feltételeket és a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételeket átvettem és mindezeket aláírásommal igazolom. 6. Tudomásul veszem a Biztosítók tájékoztatását, hogy a csoportos biztosítási szerződések kapcsán tudomásukra jutott adatokat a Bit alapján biztosítási titokként kezelik. 7. A évi CCXXXVII. törvény 161. (1) bekezdésének (a) pontjában foglaltaknak megfelelően hozzájárulok ahhoz, hogy a Szerződő a vele közölt, a banktitok körébe tartozó, a hitelhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződések teljesítéséhez szükséges adatait a Biztosítók részére a csoportos biztosítási szerződések teljesítésének céljából átadja. 8. Elfogadom, hogy a csoportos biztosítási szerződések alapján a Szerződő által fizetendő havi biztosítási díjnak a rám jutó hányadát a Szerződő rám áthárítja, ezzel egyidejűleg felhatalmazom a Szerződőt arra, hogy a rám, mint biztosítottra vonatkozó áthárított díjhányadot a havi törlesztő részletekkel együtt tőlem beszedje. Vállalom, hogy a Szerződő által rám havonta áthárított díjhányadot a havi törlesztő részletekkel együtt megfizetem a Szerződőnek. Kelt: Budapest, év hó napján X Lízingbe vevő, mint Biztosított TANÚK Tanú: X Tanú: X

10 Alulírott, Születési név: Anyja neve: Lakcím: Születési hely: Születési idő: A biztosított hozzájáruló nyilatkozata a Banif Plus Bank Zrt. által nyújtott gépjármű lízinghez kötött csoportos kiegészítő hitelfedezeti biztosításhoz 'ÉLETBIZTOSÍTÁS (STANDARD)' biztosítási csomag Azonosító okmány szám: Finanszírozott jármű forgalmi rendszáma: mint biztosított (a továbbiakban: Biztosított) a Banif Plus Bank Zrt. mint szerződő (a továbbiakban: Szerződő) által kötött 4/B/2013 Banif (nem életbiztosítás) és 4/É/2013 Banif (életbiztosítás) számú csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződésekkel (a továbbiakban: csoportos biztosítási szerződés) kapcsolatban a CARDIF Biztosító Zrt. és a CARDIF Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban együttesen: Biztosítók), valamint a Szerződő részére a következő nyilatkozatokat teszem: 1. Kijelentem, hogy 1.1. (1) életkorom 18 és 65 év közötti, (2) egészséges vagyok (megállapított krónikus betegség következtében nem állok tartós gyógyszeres kezelést igénylő rendszeres orvosi kezelés alatt), (3) az elmúlt 12 hónap során sem voltam több mint 30 egymást követő napon át ugyanazon okból kifolyólag keresőképtelen állományban, (4) nem részesülök rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban elfogadom a Szerződő és a Biztosítók által kötött csoportos biztosítási szerződések feltételeit, 1.3. hozzájárulok ahhoz, hogy rám (i) a Biztosítók kockázatviselése kiterjedjen és (ii) a 4/É/2013 Banif számú csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés alapján a haláleseti, valamint a 4/B/2013 Banif számú csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés alapján a rokkantsági szolgáltatás kedvezményezettje a Szerződő legyen, 1.4. a 4/B/2013 Banif és a 4/É/2013 Banif számú csoportos biztosítási szerződéshez mint biztosított a(z) alatt nyilvántartott Lízingszerződés vonatkozásában csatlakozom, 2. Mint a fenti csoportos biztosítási szerződések biztosítottja hozzájárulok ahhoz, hogy: 2.1. a Biztosítók a személyes adataimat (név, születési dátum), valamint biztosítási szolgáltatási igény bejelentése esetén (i) további személyes adataimat (levelezési cím, telefonszám), továbbá (ii) az egészségi állapotommal, munkanélküliségemmel, hitelszerződésemmel kapcsolatos - a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggő - adataimat beszerezzék, nyilvántartsák, valamint egymásnak átadják, 2.2. a Biztosítók informatikai felügyeletét végző GIE BNP Paribas Cardif nevű cég, amely megfelel a 2003.évi LX. Tv a szerinti előírásoknak, a Biztosítók által nyilvántartott adatokba betekintsen a csoportos biztosítási szerződések és a károk nyilvántartásának működtetése céljából. 3. Tudomásul veszem, hogy a hitelfedezeti biztosítás a hátralékos (a korábban már esedékessé vált, de meg nem fizetett) tartozásokra nem nyújt fedezetet. Tudomásul veszem továbbá, hogy kizárólag az 1.4. pontban meghatározott Lízingszerződésemre terjed ki a Biztosítók kockázatvállalása. 4. Tudomásul veszem, hogy a Biztosítók kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdete előtt meglévő betegséggel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel (a továbbiakban együttesen: meglévő betegség) és azok következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre abban az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a meglévő betegségről a Biztosított tudomással bírt. 5. Kijelentem, hogy (i) a jelen csatlakozási nyilatkozat aláírása előtt a Szerződőtől a Bit ában foglaltaknak megfelelő tájékoztatást megkaptam a Biztosítók főbb adatairól és a csoportos biztosítási szerződések jellemzőiről, (ii) a Biztosítási terméktájékoztatót, az Általános Biztosítási Feltételeket és a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételeket átvettem és mindezeket aláírásommal igazolom. 6. Tudomásul veszem a Biztosítók tájékoztatását, hogy a csoportos biztosítási szerződések kapcsán tudomásukra jutott adatokat a Bit alapján biztosítási titokként kezelik. 7. A évi CCXXXVII. törvény 161. (1) bekezdésének (a) pontjában foglaltaknak megfelelően hozzájárulok ahhoz, hogy a Szerződő a vele közölt, a banktitok körébe tartozó, a hitelhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződések teljesítéséhez szükséges adatait a Biztosítók részére a csoportos biztosítási szerződések teljesítésének céljából átadja. 8. Elfogadom, hogy a csoportos biztosítási szerződések alapján a Szerződő által fizetendő havi biztosítási díjnak a rám jutó hányadát a Szerződő rám áthárítja, ezzel egyidejűleg felhatalmazom a Szerződőt arra, hogy a rám, mint biztosítottra vonatkozó áthárított díjhányadot a havi törlesztő részletekkel együtt tőlem beszedje. Vállalom, hogy a Szerződő által rám havonta áthárított díjhányadot a havi törlesztő részletekkel együtt megfizetem a Szerződőnek. Kelt: Budapest, év hó napján X Lízingbe vevő, mint Biztosított TANÚK Tanú: X Tanú: X

11 Tisztelt Okmányiroda! Kérelem a lízingbe adás tényének, a lízingbe vevő személyének, illetve a lízingbe adó tulajdonjogának és a lízingbe vevő üzembentartói jogosultságának bejegyzésére, valamint a jármű törzskönyvének Banif Plus Bank Zrt. részére történő postázására Alulírott, Banif Plus Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. C/5. mint lízingbe adó kéri, hogy a Gyártási év: { } Rendszám: Gyártmány: { } Alvázszám: { } Típus: { } Motorszám: Hengerűrtartalom: { } Gépjármű forgalmi engedélyébe és a nyilvántartási kartonra tulajdonosként a Banif Plus Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot és a gépjármű kizárólagos üzembentartójának az alábbi lízingbe vevőt bejegyezni szíveskedjen: Név / Társaság neve: { } Születési név / KSH szám: Anyja neve / Adószám: { } Azonosító okmány szám / Cégjegyzékszám: { } Cím / Társaság székhelye: { } Társaság képviselője: Kérjük továbbá a tisztelt Okmányirodát, hogy a nyilvántartásban a gépjármű lízingbeadásának tényét, valamint a lízingbe vevő személyét a Ptk. 6:410 (2) bekezdése alapján bejegyezni szíveskedjen. Fenti kérelmünket a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 84. (4) bekezdésre alapozzuk. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a részünkre postázott törzskönyvet egy éven belül nem vesszük át, úgy az megsemmisítésre kerül. Kelt: 2016 év { } Hó { } napján X Ügyfél Banif Plus Bank Zrt. A kérelem egy eredeti példányát az Okmányiroda átvette, a törzskönyvet az Okmányiroda a Banif Plus Bank Zrt. fenti címére postai úton megküldi. Kelt: év hó napján OKMÁNYIRODA PH Okmányiroda

12 FELHATALMAZÁS FIZETÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE, MÓDOSÍTÁSÁRA, MEGSZŰNTETÉSÉRE 1. Fizető fél adatai Fizető fél neve: { } Pénzforgalmi szolgáltató neve: { } Fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: { } 2. Kedvezményezett adatai: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett azonosítója: BANIF PLUS BANK ZRT. A T Kedvezményezettel szerződéses viszonyban lévő személy (Szerződő fél) adatai: Szerződő fél neve: { } Szerződő fél címe: { } { Szerződő fél (vagy szerződés) azonosítója a Kedvezményezettnél: { } } 4. Teljesítés adatai: Érvényesség kezdete: { } év { } hó { } nap Érvényesség vége: { } év { } hó { } nap Teljesítés felső értékhatára: f Ft, azaz f Forint 5. Felhatalmazás jellege: X x Eredeti felhatalmazás Módosítás vagy Megszüntetés 6. Nyilatkozat Jelen nyomtatvány kitöltésével felhatalmazom a Pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy a fent megjelölt Kedvezményezettet az általam benyújtott felhatalmazásról (megbízásról) értesítse és fizetési számlámat a Kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás alapján - megbízásom keretei között - megterhelje. Felhatalmazásomat a kitöltési útmutató ismeretében adtam meg. Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazási megbízás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges időpontjáról, illetve elutasításáról és annak okáról a beszedésre Kedvezményezettől csak a Szerződő fél kaphat értesítést. Hozzájárulok X Nem járulok hozzá, hogy a Számlavezetőm a teljesítés felső értékhatáráról értesítse a Kedvezményezettet. Kelt: Budapest, 2016 év { } hó { } nap Átvevő hivatalos aláírása X Fizető fél aláírása

13 KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI SZERZŐDÉS Alulírott { } Születési név: Anyja neve: { } Azonosító okmány sz.: { } { } (továbbiakban "Készfizető kezes") ezúton visszavonhatatlan készfizető kezességet vállalok a Banif Plus Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Népfürdő u. 22., Cégjegyzékszám: ) - továbbiakban "Lízingbe adó és Név / Társaság neve: { } Anyja neve / Adószám: { } Azonosító okmány szám / Cégjegyzékszám: { } Cím / Társaság székhelye: { } Társaság képviselője: { } (továbbiakban "Lízingbe vevő") valamint Születési név: Anyja neve: Azonosító okmány sz.: (továbbiakban "Társ Lízingbevevő") között, { } Ft összegű zárt végű pénzügyi lízing nyújtása tárgyában létrejött és általam teljes körűen megismert Lízingszerződésből eredő tartozás Lízingbe adó részére történő visszafizetésére, az ahhoz kapcsolódó kamattal valamint egyéb díjakkal és költségekkel együtt. Tudomásul veszem, hogy a jelen Készfizető kezességvállaló nyilatkozat alapján a Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő szerződésszegése esetén köteles vagyok felszólításra a Lízingbe vevő és Társ Lízingbevevő helyett teljesíteni a Lízingbe adó részére, és ebben az esetben készfizető kezesi minőségem folytán a Lízingbe adó nem köteles először a Lízingbe vevőtől és Társ Lízingbevevőtól megkísérelni a tartozás behajtását. Kijelentem, hogy amennyiben nem vagyok a Lízingbe vevő, mint jogi személy kötelezett vezető tisztségviselője vagy többségi befolyással rendelkező tagja, úgy köteles vagyok késedelem nélkül értesíteni a Lízingbe vevőt és Társ Lízingbevevőt a felszólítás kézhezvételéről, egyúttal tájékoztatást kérni a tartozás mértékéről és a Lízingbe vevőt és Társ Lízingbevevőt a Lízingbe adóval szemben estelegesen megillető kifogásokról és követelésekről. Köteles vagyok továbbá a Lízingbe adó részére teljesíteni, és a teljesítés megtörténtéről a Lízingbe vevőt és az Társ Lízingbevevőt késedelem nélkül értesíteni; vagy a teljesítést megtagadni, és a teljesítés megtagadásáról annak indokát megjelölve a Lízingbe vevőt és az Társ Lízingbevevőt, valamint a Lízingbe adót késedelem nélkül értesíteni. Tudomásul veszem, hogy készfizető kezesi teljesítésemet követően a Lízingbe adó írásbeli kérelmemre a Lízingbe vevővel és az Társ Lízingbevevővel szembeni igényérvényesítéshez szükséges okiratot átadja, tájékoztatást megadja. Kijelentem, hogy együttműködöm és értesítem a Lízingbe adót bármely olyan körülményről (személyes adatok megváltozása, gépjármű adatainak megváltozása, stb.), amely befolyásolhatja a Lízingszerződés teljesítését. Tudomásul veszem, hogy engem, mint készfizető kezest terhelnek ennek elmulasztása esetére vonatkozó következmények és felelőssé válok a mulasztásból eredő bármilyen kárért, vagy veszteségért. Tudomásul veszem, hogy a Lízingbe adó a részemre szóló írásos értesítéseket a jelen Készfizető kezességvállaló nyilatkozatban rögzített címemre küldi meg mindaddig, amíg a Lízingbe adót új címemről ajánlott levélben, írásban nem értesítem. Esetleges új cím bejelentése nélkül a korábban megadott cím számít érvényesnek. A "címzett ismeretlen", "elköltözött", "cím elégtelen", "nem fogadta el", "nem kereste" megjegyzéssel visszaérkező postai levelek esetén a postai feladástól számított 5. munkanapon az értesítést kézbesítettnek kell tekinteni. Ezúton nyilatkozom, hogy elolvastam és megértettem a Lízingszerződésben foglaltakat, annak minden oldalát aláírásommal láttam el, elolvastam és megértettem továbbá a Lízingbe adó Üzletszabályzatát, Hirdetményeit és közleményeit. A jelen Készfizető kezességvállaló nyilatkozatban nem szabályozott kérdések tekintetében, illetve a jelen Készfizető kezességvállaló nyilatkozatra a évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyv) rendelkezései, az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok, a Lízingbe adó Üzletszabályzata, valamint a mindenkor hatályos Kondíciós Lista és annak közleményei vonatkoznak. Budapest, 2016 év { } Hó { } nap X Készfizető kezes Kelt: TANÚK Tanú: X Tanú: X Alulírott Banif Plus Bank Zrt., mint Lízingbe adó a jelen Készfizető kezességvállaló nyilatkozat aláírásával és az abban foglalt feltételekkel a készfizető kezességvállalást elfogadom.

14 Banif Plus Bank Zrt., mint Lízingbe adó

15 FOGYASZTÓI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI SZERZŐDÉS 12 A szerződő felek, egyrészről: Születési név: Anyja neve: Születési hely és idő: Lakcím: Levelezési cím: 3 Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma: Telefonszám: mint készfizető kezes (továbbiakban: Kezes), másrészről a Banif Plus Bank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u 22. C torony 5.; cégjegyzékszáma: ) mint jogosult (továbbiakban: Lízingbe adó). 1. A szerződő felek rögzítik, hogy a Lízingbe adó, mint lízingbe adó és a., mint lízingbe vevő (a továbbiakban: Lízingbe vevő) és a., mint társ lízingbe vevő (a továbbiakban: Társ Lízingbe vevő).. év. hó.. napján egymással. iktatószámú zárt végű pénzügyi lízingszerződést (a továbbiakban: Lízingszerződés) kötöttek, amely alapján a Lízingbe vevőt a Lízingbe adóval szemben.. Ft, azaz forint összegű tőketartozás és járulékai megfizetése terheli. A Lízingszerződés egy példányát a Kezes átvette, annak tartalmát teljeskörűen ismeri. A Kezes kijelenti, hogy a Lízingbe adótól a jelen kezességi szerződés létrejöttét megelőzően tájékoztatást kapott a kezes jogairól és kötelezettségeiről, és a Lízingbe vevő, illetve a Társ Lízingbe vevő helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a Lízingbe adó előtt ismert különleges kockázatokról. A zártvégű pénzügyi lízing végső lejárata: év hó nap. A Kezes tudomásul veszi, hogy az e pontban megjelölt lejárati időpont - a Lízingbe adót megillető felmondási jog, jogszabályi rendelkezések következtében - változhat. A Lízingbe adó a Lízingszerződés teljesítési határidejének változásáról - az alábbi bekezdésben foglalt kivétellel - tájékoztatja a Kezest. 2. A Kezes visszavonhatatlanul készfizető kezességet vállal a Lízingbe vevő, illetve Társ Lízingbe vevő jelen szerződés 1. pontjában meghatározott Lízingszerződésből eredő tartozásának megfizetéséért legfeljebb Ft, azaz forint összeg erejéig. A készfizető kezességre tekintettel Kezes sortartási kifogás nem illeti meg. A Kezes tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Lízingbe vevőnek és Társ Lízingbe vevőnek az 1. pontban megjelölt tartozása bármely okból lejárttá, esedékessé válik ideértve a tartozás felmondás vagy felszámolási eljárás alapján történő lejárttá válását is -, azzal egyidejűleg a Kezes fizetési kötelezettsége is esedékessé válik a Lízingbe adóval szemben. 3. A Kezes jelen szerződésben vállalt kötelezettsége a Lízingbe vevő, illetve Társ Lízingbe vevő 1. pontban írt Lízingszerződésben foglalt fizetési kötelezettségéhez igazodik, és kiterjed a Lízingbe vevő, illetve Társ Lízingbe vevő szerződésszegésének jogkövetkezményeire, továbbá a kezesség elvállalása után esedékessé váló mellékkövetelésekre is, de a Kezes felelőssége legfeljebb a 2. pontban meghatározott legmagasabb összeg erejéig terjed. A Lízingszerződésből eredő, a jelen készfizető kezesi szerződéssel biztosított követelés mindenkori összegére a Lízingbe adó nyilvántartása az irányadó. 4. A Lízingbe vevő, illetve a Társ Lízingbe vevő ellen indult csődeljárásban biztosított fizetési haladék a Kezes készfizető kötelezettségét nem érinti. A Lízingbe vevő, illetve a Társ Lízingbe vevő ellen indult csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban egyezség megkötését megelőzően annak feltételeiről a Lízingbe adó tájékoztatja a Kezest. A tájékoztatást követően az egyezség a Kezes kötelezettségét nem érinti, de amennyiben a Kezes a Lízingbe vevő, illetve a Társ Lízingbe vevő tartozását teljesíti, a Kezes a felszámolási vagy a csődeljárásban a Lízingbe adó helyébe lép. 5. A Lízingbe adó késedelem nélkül tájékoztatja a Kezest a Lízingbe vevő, illetve a Társ Lízingbe vevő teljesítésének elmaradásáról, a Lízingbe vevő, illetve a Társ Lízingbe vevő tartozásának a tájékoztatás időpontjában fennálló mértékéről, és felszólítja a Kezest a teljesítésre. 1 Amennyiben a kezes nem a jogi személy kölcsönfelvevő vezető tisztségviselője vagy többségi befolyással rendelkező tagja. 2 A Lízingbe adó köteles a kezest (fogyasztót) a kezességi szerződés létrejöttét megelőzően tájékoztatni a kezes jogairól és kötelezettségeiről, és az Lízingbe vevő vagy Társ Lízingbe vevő helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a Lízingbe vevő előtt ismert különleges kockázatokról. Az előzetes tájékoztatás elmaradása esetén a kezes határidő nélkül jogosult a kezesi szerződéstől elállni. 3 Amennyiben nem azonos a lakcímmel

16 6. A Kezes a Lízingbe adó előző pontban írt felszólítására köteles késedelem nélkül teljesíteni, és a teljesítés megtörténtéről a Lízingbe vevőt, illetve a Társ Lízingbe vevőt értesíteni. 7. A Kezes visszavonhatatlanul felhatalmazza a Lízingbe adót arra, hogy ha a Lízingbe vevő, illetve a Társ Lízingbe vevő az 1. pontban megjelölt tartozást lejáratkor, vagy annak bármely ok miatt részben vagy egészben esedékessé válásakor nem fizeti meg, a Lízingbe adó az előző pont szerinti felszólítást követően a meg nem fizetett összeggel a Kezes rendelkezése és előzetes értesítése nélkül. Banknál vezetett. Banknál vezetett sz. számláját sz. számláját megterhelje, amelyet Kezes kifejezetten elfogad. A számlavezető hitelintézethez címzett felhatalmazó levél egy példányát egyidejűleg a hitelintézethez történő továbbítás érdekében, a szerződés mellékleteként átadja. A beszedési megbízás alkalmazására vonatkozó felhatalmazás a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 8. Amennyiben a Lízingbe adó 1. pontban írt Lízingszerződésből eredő követelését a Lízingbe vevő, illetve a Társ Lízingbe vevő helyett részben vagy egészben a Kezes elégíti ki, a követelés biztosítékai fennmaradnak, és a Kezes a Lízingbe vevővel, illetve a Társ Lízingbe vevővel szembeni követelését (megtérítési igényét) biztosítják. 9. A Kezes teljesítését követően a Lízingbe adó késedelem nélkül átad a Kezesnek minden olyan okiratot és tájékoztatást, amely a Kezes kötelezettel szembeni igényérvényesítéséhez szükséges. 10. A jelen készfizető kezességi szerződés felmondással nem szüntethető meg. E szerződés akkor szűnik meg, és a Kezes akkor szabadul készfizető kezesi kötelezettsége alól, ha a Lízingbe vevő, illetve a Társ Lízingbe vevő az 1. pontban írt Lízingszerződésből eredő kötelezettségeinek teljes egészében eleget tett. 11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény szabályait, valamint a Lízingbe adó Általános, illetve Hitelezési Üzletszabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni A Kezes tudomásul veszi, hogy jelen szerződés közokiratba foglalásra kerül, s ennek alapján közvetlen végrehajtásnak van helye. A Kezes kötelezi magát, hogy a jelen szerződés közokiratba foglalásának költségét a közjegyző részére megfizeti, az okiratba foglalással egyidejűleg. Kelt: Kezes... Lízingbe adó TANÚK Tanú: X Tanú: X 4 Ha közokiratba foglalás szükséges, ellenkező esetben ez a pont törlendő.

17 ÜGYFÉL ÉS KÉSZFIZETŐ KEZES NYILATKOZATA A HOZZÁTARTOZÓI KAPCSOLAT FENNÁLLÁSÁRÓL Alulírott..... Lízingbe vevő büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a Banif Plus Bank Zrt. Lízingbe adó és köztem létrejövő Lízingszerződéshez Alulírott..... készfizető kezességet Lízingbe vállaló vevő..készfizető büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kezessel nyilatkozom, a Ptk. hogy (2013. a Banif évi Plus V. Bank Zrt. Lízingbe adó és köztem létrejövő törvény) Lízingszerződéshez 8:1 (1) bekezdésének készfizető kezességet 1. pontja szerint vállaló meghatározott..készfizető közeli hozzátartozói kapcsolat, kezessel illetőleg a Ptk. (2013. évi V. törvény) 8:1 (1) bekezdésének 2. pontban 1. pontja foglalt szerint élettársi meghatározott kapcsolat fennáll közeli az hozzátartozói alábbi szerint: kapcsolat, illetőleg 2. pontban foglalt élettársi kapcsolat fennáll az alábbi szerint: Kérjük az alábbi felsorolásból válasszon, és csak egy kategóriát jelöljön meg! Kérjük az alábbi felsorolásból válasszon, házastársam és csak egy kategóriát jelöljön meg! házastársam egyeneságbeli rokonom (Szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve a gyermek, unoka, dédunoka) egyeneságbeli rokonom (Szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve a gyermek, unoka, dédunoka) örökbefogadott gyermekem örökbefogadott gyermekem mostoha gyermekem (az a személy, aki szülője házastársának nem vérszerinti gyermeke) mostoha gyermekem (az a személy, aki szülője házastársának nem vérszerinti gyermeke) nevelt gyermekem (az a gyermek, aki azzal a személlyel, aki a saját háztartásában nevelt nevelt gyermekem (az a gyermek, gyermeket aki örökbe azzal kívánja a személlyel, fogad aki ni - a és saját az háztartásában erre irányuló nevelt eljárás gyermeket már folyamatban örökbe kívánja van -, fogad ni - és az erre irányuló eljárás már folyamatban továbbá a van nevelőszülővel, -, továbbá hivatásos a nevelőszülővel, nevelőszülővel, hivatásos gyámmal nevelőszülővel, életvitelszerűen gyámmal együtt életvitelszerűen egy együtt egy háztartásban él) háztartásban él) örökbefogadó szülőm örökbefogadó szülőm mostoha szülőm mostoha szülőm nevelőszülőm nevelőszülőm testvérem testvérem élettársam. élettársam. nem áll fenn közeli hozzátartozói nem áll vagy fenn élettársi közeli hozzátartozói kapcsolat. vagy élettársi kapcsolat. Budapest, év hó nap Budapest, év hó nap Lízingbe vevő Alulírott.Készfizető kezes büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy Lízingbe vevő a hozzátartozói kapcsolat fennállásáról Lízingbe vevő által tett nyilatkozat az adatokat a valóságnak megfelelően helyesen tartalmazza. Alulírott..Készfizető kezes büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a hozzátartozói kapcsolat fennállásáról Lízingbe vevő által tett nyilatkozat az adatokat a valóságnak megfelelően helyesen tartalmazza. Készfizető kezes Budapest, év hó nap A Lízingbe vevő / Készfizető kezes ezennel Készfizető feltétlen hozzájárulását kezes és beleegyezését adja ahhoz, hogy a Lízingbe adó a Lízingbe vevő / Készfizető kezes által közölt adatokat, benyújtott és bemutatott okmányokat, továbbá a Lízingbe vevő / Készfizető kezes arcképét és aláírását bármely közhiteles, illetve nyilvános vagy szerződött adatbázisban ellenőrizze a hitelkérelem elbírálása céljából, valamint szerződéskötést követően a kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig. A Lízingbe vevő / Készfizető Lízingbe kezes ezennel vevő / feltétlen Készfizető hozzájárulását kezes aláírásával és beleegyezését igazolja, adja hogy ahhoz, a Nyilatkozaton hogy a Lízingbe rögzített adó a Lízingbe adatokat vevő / Készfizető kezes által közölt adatokat, benyújtott ellenőrizte és bemutatott és büntetőjogi okmányokat, felelőssége továbbá tudatában a Lízingbe kijelenti, vevő / Készfizető hogy az kezes abban arcképét foglaltak és a aláírását valóságnak bármely közhiteles, illetve nyilvános vagy szerződött mindenben adatbázisban megfelelnek ellenőrizze és a hitelkérelem a benyújtásra elbírálása kerülő dokumentumok, céljából, valamint igazolások szerződéskötést valódiak, követően másolat a esetén kötelezettségek az maradéktalan teljesítéséig. eredetiekkel mindenben megegyezőek. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Nyilatkozatot, valamint a Lízingbe vevő / Készfizető nyilatkozathoz kezes aláírásával szükséges igazolja, dokumentumokat hogy a Nyilatkozaton minden rögzített esetben adatokat a Lízingbe ellenőrizte vevő által és megbízott büntetőjogi kereskedő felelőssége tudatában kijelenti, hogy az abban foglaltak továbbítsa a valóságnak a Lízingbe mindenben adó részére. megfelelnek és a benyújtásra kerülő dokumentumok, igazolások valódiak, másolat esetén az eredetiekkel mindenben megegyezőek. Budapest, Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Nyilatkozatot, valamint a nyilatkozathoz szükséges dokumentumokat minden esetben a Lízingbe vevő által megbízott kereskedő továbbítsa a Lízingbe adó részére év Lízingbe vevő Készfizető kezes hó nap Budapest, év hó nap Budapest, év hó nap Lízingbe vevő laló nyilatkozat Készfizető kezes

18 Amely létrejött egyrészről, Név / Társaság neve: Születési név / KSH szám: Azonosító okmány típus: Azonosító okmány szám / Cégjegyzékszám: Adószám: Állampolgárság (hontalanság): Cím / Társaság székhelye: Levelezési cím: Visszterhes Adásvételi Szerződés zárt végű pénzügyi lízing esetén Születési hely, idő: (év, hónap, nap) Társaság esetében képviselő adatai Anyja neve: Személyi ig. szám/cégjegyzékszám: mint eladó (továbbiakban: Eladó), és Név / Társaság neve: { } Születési név / KSH szám: Anyja neve / Adószám: { } Születési hely, idő: (év, hónap, nap) Azonosító okmány típus: Azonosító okmány szám / { } Társaság képviselője: Cégjegyzékszám: Cím / Társaság székhelye: { } Levelezési cím: { } Állampolgárság (hontalanság): mint Lízingbe vevő (továbbiakban: Lízingbe vevő) és a Banif Plus Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. C/5., cégjegyzékszám: , statisztikai számjel: , adószám: , képviselik: Képviselő 1 Képviselő 2 Név Anyja neve: Személyi ig. szám: mint vevő és Lízingbe adó (továbbiakban: Vevő/Lízingbe adó, együttesen: Szerződő Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Az Eladó eladja, Vevő a Lízingbe vevő részére történő pénzügyi lízingbeadás céljából az alábbiakban megjelölt vételárért megvásárolja, az alábbi, Lízingbe vevő által megtekintett és kipróbált, Eladó kizárólagos tulajdonát képező Gépjárművet (továbbiakban: Gépjármű/Lízingtárgy): Gyártási év: { } Forgalmi rendszám: Gyártmány: { } Alvázszám: { } Típus: { } Motorszám: Hengerűrtartalom: { } Vételár + ÁFA, azaz bruttó { } vételár: Forgalmi engedély száma: Jármű törzskönyv száma: Kilométeróra állása (km): Első lízingdíjrészlet megfizetését követő lízingdíjrészlet esedékessége: { } Az utolsó lízingdíjrészlet esedékessége: { } 2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt vételárból Ft - azaz Forint összeget, mint első lízingdíjrészletet a Lízingbe vevő a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg megfizet az Eladónak, melynek átvételét Eladó a jelen Szerződés aláírásával elismer és nyugtáz. A Vevő, mint Lízingbe adó a Lízingbe vevő által megfizetett fent megjelölt vételárrészt a Lízingszerződésben meghatározott első lízingdíjrészlet teljesítéseként számítja be. 3. A Vevő mint a Magyar Nemzeti Bank (korábban: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) engedélye alapján működő hitelintézet a jelen Szerződés aláírásával egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés aláírásától számított 5 banki napon belül a vételár fennmaradó részét, { }t összeget az Eladó által a 4. pontban megjelölt bankszámlaszámra történő utalás útján megfizeti, az alábbi feltételek együttes teljesülését követően: az Eladó által megküldésre került a Vevő részére - a forgalmi engedély másolata, mely tartalmazza a Lízingbe vevő üzembentartói jogosultságát, - az okmányiroda arra vonatkozó igazolását, mely szerint regisztrálta a Vevő tulajdonjogát és az ezt igazoló jármű törzskönyvet postázza a Vevő székhelyére, - a Lízingbe adó és a Lízingbe vevő közötti pénzügyi lízingszerződés és az ahhoz tartozó összes, a Lízingbe adó által megkövetelt dokumentum hiánytalanul leadásra került, és azok visszaellenőrzését követően így nincs oka a pénzügyi lízingszerződés létrejöttétől elállnia Lízingbe adónak. Eladó Lízingbe vevő Vevő/Lízingbe adó képv.: 1. oldal / összesen 3 oldal Banif Plus Bank Zrt., képv.:

19 4. Az Eladó a vételár fennmaradó részét az alábbiak szerint kéri teljesíteni: { } { } Adószám: { } Bankszámlaszám { } Eladó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy amennyiben a Vevő / Lízingbe : adó a fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz a fent megnevezett bankszámlára, úgy Vevő / Lízingbe adó mentesül minden, az Eladó és a TEST DEALER, mint az Eladó és / vagy a nevében eljáró Gépjármű szállítója között kialakuló esetleges jogvita következményei, kártérítési kötelezettség alól. 5. Lízingbe vevő és Lízingbe adó kijelentik, hogy a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg a fenti Gépjárműre Lízingszerződést kötöttek egymással, melynek megfelelően Lízingbe adó, mint Vevő kizárólag a vételár megfizetésére kötelezett. Ezt meghaladóan a Vevő valamennyi, a jelen adásvételi Szerződésből eredő jogát a tulajdonjogot kivéve a Lízingbe vevőre átruházza, illetve Felek megállapodnak, hogy Lízingbe vevő a Vevő jelen adásvételi Szerződésből eredő Eladó felé fennálló valamennyi egyéb kötelezettségét átvállalja. Ezek különösen a következők: az átadás-átvétel módja, a lízingtárgy szervízelése, a hibás teljesítésből eredő valamennyi szavatossági jog kivéve a vételár csökkentésének, a vételár részbeni vagy teljes visszafizetésének esete és az elállási jog érvényesítése illetve kárigény érvényesítése. 6. Eladó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a tulajdonát képező fent megjelölt Gépjármű per-, teher- és igénymentes, annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik különösképpen: a Gépjárművet nem adta zálogba, semmilyen jogon nincs rajta zálogjog alapítva / bejegyezve, nincs olyan kifizetetlen adó módjára behajtható tartozása, ahol a Gépjármű végrehajtása már folyamatban van, és rejtett hibájáról tudomása nincs. Eladó kijelenti, hogy tudomásul vette, hogy Vevő a jelen Szerződésből fakadó jogait a tulajdonjogot kivéve a Lízingbe vevőre engedményezte és vállalja, hogy a felmerült szavatossági kötelezettséget maradéktalanul a Lízingbe vevő felé teljesíti. 7. Vevő tájékoztatja Lízingbe vevőt, Lízingbe vevő pedig jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:410. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Vevő köteles a lízingbeadás tényét és a Lízingbe vevő személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló évi CCXXI. törvény szerinti hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni. 8. Eladó kijelenti, hogy Lízingbe vevőt a Lízingtárgy műszaki állapotáról, esetleges hibáiról legjobb tudomása szerint tájékoztatta, Lízingbe vevő kijelenti, hogy a tájékoztatást tudomásul vette. Lízingbe vevő kijelenti, hogy a Gépjárművet saját felelősségére, megfelelő gondossággal és a Vevő által nem ismert igényei szerint választotta ki, és jelölte ki megvételre. A Gépjármű tulajdonságait így különösen a Gépjármű gyártmányát, típusát, felszereltségét, vételárát és egyéb feltételeit kizárólag a Lízingbe vevő határozta meg. Ennek megfelelően a Vevő nem vállal felelősséget a Gépjármű tulajdonságaiért, így különösen a Lízingbe vevő által kívánt alkalmazási célnak való megfelelésért. 9. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Gépjármű és a Gépjárműhöz tartozó okmányok (a törzskönyv kivételével) átvételére Lízingbe vevő, mint a Gépjármű üzembentartója jogosult és köteles. Az adásvétel hatálybalépésnek napja: (év, hónap, nap) A Gépjárműhöz tartozó okmányok (a törzskönyv kivételével) Lízingbe vevő részére történő átadás átvételének ténye, időpontja: (év, hónap, nap) A Gépjárműnek a Lízingbe vevő birtokába kerülési időpontja: (év, hónap, nap) (óra, perc) A gépjármű birtokba, használatba adásának időpontjában a kilométeróra állása: km. 10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a 3. pontban megjelölt fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy Eladó jogosult a jelen Szerződéstől a Vevőhöz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal elállni. Ebben az esetben a Szerződő Felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani. 11. A jelen Szerződés alapján bekövetkező tulajdonos változással kapcsolatban felmerülő összes költséget a Vevő viseli. 12. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül a 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet alapján köteles az illetékes okmányirodánál a Gépjármű törzskönyvébe és a Gépjármű nyilvántartásba a Vevő tulajdonjogát bejegyeztetni és az ezt igazoló törzskönyv kézbesítési helyeként a Vevő székhelyét megjelölni, valamint a Lízingbe vevő üzembentartói jogát a Gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyeztetni. 13. Szerződő Felek kikötik, hogy amennyiben a Gépjármű tulajdonjogában bekövetkező változás nem kerül határidőben bejelentésre az illetékes hatóságnál, úgy a jelen Szerződés minden további jognyilatkozat nélkül a Szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik (bontó feltétel). 14. Az Eladó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond arról, hogy a Vevővel szemben akár a 9. pontban meghatározott esetből, akár a bontó feltétel bekövetkeztéből eredően kártérítési, illetve bármilyen egyéb jogcímen igényt érvényesítsen. A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg a Lízingszerződés is megszűnik annak megkötése napjára visszaható hatállyal. Ebben az estben a Szerződő Felek megállapodnak, hogy az első lízingdíjnak megfelelő vételárrészt az Eladó a Vevőnek téríti vissza, a Lízingbe vevőnek visszajáró első lízingdíj részlet kiegyenlítéseként. Jelen Szerződés aláírásával a Lízingbe vevő visszavonhatatlanul lemond arról, hogy amennyiben az Eladó ezen kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, úgy ebből eredően Vevővel szemben követelést támasszon vagy bármilyen igényt érvényesítsen. 15. Jelen magánokirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV törvényben (a továbbiakban: Kknyt.) előírt bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre. 16. Felek kijelentik, hogy teljesítik bejelentési kötelezettségüket a közlekedési igazgatósági hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követően a 304/2009. (XII.22.) Korm. rendeletben írtak szerint, Eladó 8, Vevő 15 napon belül. Eladó Lízingbe vevő Vevő/Lízingbe adó képv.: Banif Plus Bank Zrt., képv.: 2. oldal / összesen 3 oldal

20 17. Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére. 18. Felek tudomásul veszik, hogy a Kknyt. alapján a járműnyilvántartás a tulajdonszerző bejelentéséig tartalmazza a régi tulajdonos által teljesített bejelentés (jelen okirat) alapján a tulajdonszerzőre vonatkozó, a Kknyt. 9. (1) bekezdésében meghatározott adatokat. 19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. 20. Felek kijelentik, hogy Vevő nem bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozás jogcímén szerzi meg a Gépjármű tulajdonjogát, illetve tartja azt fenn. 21. A jelen Szerződés annak aláírása napján lép hatályba. Jelen Szerződést a Felek elolvasták és értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Helység:,. év hó napján Eladó Lízingbe vevő Vevő/Lízingbe adó képv.: Banif Plus Bank Zrt., képv.: Előttünk, mint tanúk előtt: 3. oldal / összesen 3 oldal

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/b. sz. melléklet hiteliktatószám HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez (biztosítás fedezettel) mely létrejött

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel K14. sz. melléklet Hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés A hitel ikt. száma:.. /.. Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím) - továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-003/2010. Jóváhagyó határozat száma:8/2014. (2014. 08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2014. augusztus 14. A jelen Betétügyletek

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa MKB Egészség Plusz Hitelkártya MKB Egészségpénztári

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Ügyfélszerződés Kölcsönt folyósító fiók: Ügyfélszerződés száma:

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. szeptember 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista és Terméktájékoztató KDB Pagoda és Biztosra mehet lakáscélú jelzálogkölcsönre és lakáscélú jelzálogkölcsön kiváltására vonatkozóan 2014. október 15-ét követően befogadott ügyletekre /magánszemélyek

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylőlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylő neve:. Ügylet azonosítója:. 6 jegyű ügyfél-azonosító:.

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel Hiteliktatószám: mely létrejött egyrészről a Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez név: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:...

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegének

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A forint alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek és K&H zöldhitel

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁSZF Fogyasztói Hitelműveletekhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi!

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos:

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

Tájékoztató cég átalakulása miatti jogutódlás esetén (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában)

Tájékoztató cég átalakulása miatti jogutódlás esetén (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában) Tájékoztató cég átalakulása miatti jogutódlás esetén (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában) Tisztelt Ügyfelünk! A szerződés(ek)hez kapcsolódó jogutódlás ügyintézésével kapcsolatban az alábbi

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad e Érvényes 2014. március 15-től 1 VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18.

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18. Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)... 3 II. LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZERZŐDÉS... 4 2. A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Érvényes: 2013. október 2-től CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK KÉSZLETFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK TÉTELES KÉSZLETFINANSZÍROZÁS

Részletesebben