Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése)"

Átírás

1 Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 20711/2015 CPV Kód: ; ; Ajánlatkérő: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A műszaki dokumentációk és a pénzügyi teljesítés vonatkozásában: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Teljesítés helye: Kft. Paksi Kirendeltsége 7031 Paks Pf. 12, Hrsz.: 8803/2. A munkavégzés vonatkozásában: A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) telephelye, 7164 Bátaapáti, Mórágyi völgy 4. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Radioaktív hulladékgyűjtés, -kezelés 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Postai cím: Puskás Tivadar utca 11. Város/Község: Budaörs Postai irányítószám: 2040 Ország: Magyarország 1

2 Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Némethné Szeghő Judit mb. koordinációs és gazdasági igazgató Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] x Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Radioaktív hulladékgyűjtés, -kezelés Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia 2

3 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése). II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: A műszaki dokumentációk és a pénzügyi teljesítés vonatkozásában: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. Paksi Kirendeltsége 7031 Paks Pf. 12, Hrsz.: 8803/2. A munkavégzés vonatkozásában: 3

4 A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) telephelye, 7164 Bátaapáti, Mórágyi völgy 4. NUTS-kód: HU233 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) elvégzésére. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Részletes megvalósítási munkaütemterv készítése (átadott organizációs terv és csomóponti ütemterv kivitelezői felülvizsgálatát követően) [1 db] 4

5 Minőségügyi és környezetvédelmi terv készítése [1 db] Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv [1 db] Kőzetdepónia művelési végállapot megvalósulási terv készítése [1 db] Vasbeton. medence építés átadási dokumentáció összeállítása [1 klt.] Közreműködés a hatósági engedélyezési eljárásokban [50 mérnöknap] Organizációs feladatok: - Az építési telephely 24 órás őrzés-védelme [14 hónap]; - Felszín alatti zsomp iszaptalanítása, keletkezet iszap hulladékkezelőre történő elszállítása [20 m3]; - Villamos üzemviteli feladatok ellátása, ügyelet biztosításával [13 hónap]; - Az építési zónát kiszolgáló ideiglenes létesítmények infrastruktúrális hálózatának működtetése [13 hónap]; - Üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges anyagok beszerzése [1 klt.]; - Kőzetdepónia művelése, üzemeltetése [500 m3] ; - Megrendelő részére nyújtott szolgáltatások [13 hónap]. Építéselőkészítő és befejező munkák: - Ideiglenes villamos energia ellátás kiépítése [1 rendszer]; - Építési segédszerkezetek [1 klt.]; - Szerkezetépítési munkák elvégzéséhez szükséges vizsgálatok [1 vizsgálati csomag]; - Tartalék dízel generátorok és csatlakozó kábelek kiépítése és elbontása [1 rendszer]. Vasbeton medence építés előkészítő és szerkezetépítési munkák: - Zsaluzás, állványozás [1 segédszerkezet] - Előkészítő munkák (Vágattalp tisztítás, aljzatbeton készítés) [1 szerkezet]; - Szerkezetépítési munkák [1 szerkezet]. Útpálya szerkezet építés: - Útpálya, I-K2 Kamra nyaktag és összekötő vágat [1 szerkezeti elem]; - Útpálya, Tároló kamra előtt és tároló kamrában [1 szerkezeti elem]. Gépész technológiai rendszerek: - I-K2 kamra vízmentesítés [1 rendszer]; - I-K2 kamra szellőztető rendszer kialakítása [1 rendszer]. Villamos Technológia bővítése, erősáramú rendszerek: - I-K2 tárolókamra nyaktag, csatlakozó elosztó telepítése [1 rendszer]; - Villamos technológia bővítés [1 rendszer]. Villamos technológiai bővítés, gyengeáramú rendszerek: - Tűzjelző rendszer bővítés [1 rendszer]; - Struktúrált hálózat és telefon alközponti rendszer bővítése [1 rendszer]; - Sugárzásellenőrző rendszer (SER) bővítése [1 rendszer]; - Ipari Ethernet hálózat bővítése [1 rendszer]; - Terepi automatizálás bővítése [1 rendszer]; - Informatikai rendszerek bővítése (SER, Terepi automatizálás informatikai fejlesztés) [1 rendszer]. A részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza. Tartalékkeret összege: a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 5 %-a. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: 5

6 és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2016/02/22 (év/hó/nap) Befejezés 2017/06/30 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás rész nettó értékének 20%-a, de legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-a. A hibás rész értékének meghatározása a beárazott költségvetési kiírások, díjalátámasztások és a díjrészletezés alapján történik. Késedelmi kötbér: A kötbér mértéke késedelem esetén, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes, minden megkezdett nap után nettó Ft, de maximum a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-a. A teljesítés lehetetlenné válása: Ajánlattevőnek felróható okokra visszavezethető lehetetlenné válás esetén a kötbér mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-a, amely nem zárja ki Ajánlatkérőnek a teljesítés elmaradása miatti kártérítési igényét. Kártérítési átalányt jelentő kötbér: A már meglévő és üzemelő technológiai rendszerekre való csatlakozás során az újonnan kialakított rendszerek/rendszerelemek hibája miatt keletkező kár esetén, amennyiben az Ajánlattevő tevékenysége következtében a rendszerek részben, vagy egészben helyrehozhatatlanul rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná váltak, az Ajánlattevő köteles: - a rendszert rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozni. Az ezzel kapcsolatos mindennemű javítási költség az Ajánlattevőt terheli; - a kieső időtartamra az Ajánlattevő kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke minden megkezdett nap után Ft. Teljesítési biztosíték: Az Ajánlattevő a szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesítési biztosítékot nyújt a szerződés hatálybelépésének időpontjában a szerződés teljes idejére (műszaki 6

7 teljesítési határidőig), a - tartalékkeret és áfa nélkül számított - vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegben. Jótállási biztosíték: Az Ajánlattevő a szerződésben foglalt jótállási kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint jótállási biztosítékot nyújt a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában a jótállás teljes idejére, amelynek összege: a - tartalékkeret és áfa nélkül számított - vállalkozói díj 2,5 %-a. Előleg visszafizetési biztosíték: Az előleg kifizetésének feltétele az előleg teljes összegű visszafizetésére vonatkozó biztosíték nyújtása az Ajánlatkérő részére. A biztosíték a Kbt (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető. A biztosítékot az előleg bekérő levél benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani, oly módon, hogy az a fölötti rendelkezés joga az Ajánlatkérőnek ettől az időponttól kezdődően az előleggel való elszámolás időpontját követő 30 napig biztosított legyen. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A beszerzés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kerül finanszírozásra. Ajánlatkérő az igazolt teljesítésről kiállított számlát - a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti határidőben- átutalással egyenlíti ki, az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény 36/A. -a figyelembe vétele mellett. Amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 306/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 14. -a minősül irányadónak. A nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt feltételek szerint összesen 8 db számla benyújtására jogosult. Az ajánlattevő a Kbt (1) bekezdésében foglaltak szerint a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-nak megfelelő összeg, de legfeljebb 68 millió forint előleg igénylésére jogosult. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Gazdálkodó szervezet létrehozását ajánlatkérő nem követeli, és nem engedi meg. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. A Kbt (1) bekezdés és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. -a szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) 7

8 alpontjában foglaltak szerint igazolni köteles. Továbbá a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. -a szerint az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolása tekintetében felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóira: - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában [KÉ évi 57. szám, kibocsátás dátuma: ], továbbá - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában [2012. évi 61. lapszám, kibocsátás dátuma: ]. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1./ A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. -ának (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi fennálló (cégkivonatban szereplő) bankszámlája tekintetében a számlát vezető pénzügyi intézménytől származó az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal: - a számlavezetés kezdő időpontja; - a pénzügyi intézmény által vezetett bankszámla száma; - tájékoztatás arról, hogy az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző egy évben (12 hónapban) számláján volt-e 30 napot meghaladó sorban állás. P2./ A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. -ának (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevőnek saját vagy jogelődjének az utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló becsatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (vízzáró vasbeton szerkezet kivitelezése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. -ának (2) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére való alkalmasságát a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően is igazolhatja. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző egy éven (12 hónapon) belül bármely számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt. P2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozóan a mérleg szerinti 8

9 eredménye bármelyik évben negatív volt. Később létrejött gazdasági szereplő esetében alkalmatlanságot eredményez, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízzáró vasbeton szerkezet kivitelezése) származó árbevétele nem éri el a nettó 300 (háromszáz) millió forintot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1./ A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. -ának (2) bekezdés a) pontja alapján - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hó) legjelentősebb - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített közbeszerzés tárgya (vízzáró vasbeton szerkezet kivitelezése) szerinti munkáira vonatkozó - referencia igazolások benyújtásával, amelyek tartalmazzák a teljesítés idejére, helyére, a szerződést kötő másik félre, a szerződés tárgyára, az ellenszolgáltatás összegére, az elvégzett tevékenység rövid leírása, illetve hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a 16. (3) bekezdés alapján történik, mely igazolásnak egyértelműen magában kell foglalnia az alkalmassági követelménynek való megfelelés alátámasztására szolgáló valamennyi adatot. M2./ A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. -ának (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírásával. Az alkalmasság igazolása az eszközök és berendezések, illetve a műszaki felszereltség rendelkezésre állását igazoló nyilatkozat csatolásával történik. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az egyes eszközök és berendezések tételes felsorolását és a teljesítés során való rendelkezésre állásukról szóló nyilatkozatot. A nyilatkozatnak egyértelműen magában kell foglalnia az alkalmassági követelménynek való megfelelés alátámasztására szolgáló valamennyi adatot. M3./ A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. -ának (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A becsatolt dokumentumokból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmasságnak való megfelelés, és hogy a szakembert melyik pozícióra jelölik. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bek. e) pont). Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmassági minimumkövetelmények között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. Az M3/. a)-d) és f) pontok szerint az igazolás a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezésével, valamint a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, szakmai gyakorlatot ismertető önéletrajz és az végzettség és/vagy képzettség igazolására szolgáló dokumentum másolatának benyújtásával történik. A szakmai önéletrajzban meg kell jelölni a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét (cég, gazdasági szervezet megjelölésével), a szakember közreműködésével érintett projektet, a szakember által ellátott feladatot és a munkavégzés idejét. A szakmai gyakorlat ellenőrizhetősége érdekében szerepeltetni kell annak a szervezetnek a megnevezését, kontaktszemélyét, akinek az érdekében, megbízásában, a szakmai tevékenység végrehajtására, alkalmazására sor került. Az M3/. e) pont szerinti szakemberek szakmagyakorlási jogosultságát az alábbiak szerint kell igazolni: A szakemberek bemutatása során a képzettséget és a szakmai tapasztalatot alátámasztó önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló 9

10 dokumentumok egyszerű másolata, és rendelkezésre állás tekintetében a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok csatolandók. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlatot ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban. Ilyen esetben a szakemberek jelöljék meg a rendelkezésre állási nyilatkozatban, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben az elektronikus úton történő ellenőrzés bármely okból nem lehetséges, az ajánlatba csatolni kell a jogosultságot igazoló dokumentum másolatát is. - A más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti a felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását kell csatolni az ajánlatba. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakember a VI.3) További információk 12. alpontjában előírt kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog M4./ A Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevő csatolja a cégszerű nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelo zo három évre (2012, 2013, 2014) vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról, oly módon, hogy abból megállapítható legyen a fizikai és vezetői átlagos statisztikai létszám. M5./ A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. -ának (2) bekezdés f) pontja alapján a környezetvédelmi intézkedések leírása keretében a független szervezet által kiállított, érvényes MSZ EN ISO 14001:2005 vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi tanúsítvány másolati példánya, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszer leírása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. Az alkalmasság igazolásánál alkalmazható a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdése Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1./ Alkalmatlan az ajánlattevo, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt éven belül (60 hónap) végzett, sikeres mu szaki átadás-átvétellel lezárt, az elo írásoknak és a szerzo désnek megfelelo en teljesített, összesen. a) legalább min. 400 millió HUF nettó értékű, vízzáró vasbeton szerkezet építésére vonatkozó referenciával, melyből b) legalább egy min. 200 millió nettó HUF értékű, vízzáró munkahézagokat is magába foglaló XV3(H) vízzárósági osztály követelményeit kielégítő vízzáró vasbeton szerkezet építésére vonatkozó munka. Egy referenciamunka több - az M1) a) és b) pontban meghatározott - alkalmassági feltétel teljesítése céljából is figyelembe vehető. M2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerzo dés teljesítéséhez szükséges üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel: a) Legalább 1 db, dízel üzemű, minimálisan EU4 környezetvédelmi kategóriájú beton/habarcslövő berendezéssel, amely képes a 98 m2-es vágatszelvényen belül, 6,0 m-es magasságig lövellt beton/habarcs réteg felhordására, víz és adalékszer adagolási lehetőséggel. A berendezésnek alkalmasnak kell lennie a 3,6x 3,6 m-es szabad szelvényű, minimálisan 10%-os emelkedésű, Rmax: 10

11 12 m legnagyobb fordulókör sugárral rendelkező felszín alatti - zúzott köves - utakon, térrészben történő közlekedésre; b) Legalább 1 db, 2,5 tonna teher 6,0 m-es emelő magassággal történő mozgatására alkalmas dízel üzemű villás targoncával, minimálisan EU4 környezetvédelmi kategóriával. A targoncának alkalmasnak kell lennie a 3,6 x 3,6 m-es szabad szelvényű, minimálisan 10%-os emelkedésű, Rmax: 12 m legnagyobb fordulókör sugárral rendelkező felszín alatti - zúzott köves - utakon (térrészben) történő közlekedésre; c) Legalább 6 db, dízel üzemű és legalább 5 m3 puttonytérfogatú, minimálisan EU4 környezetvédelmi kategóriájú mixerrel. A mixereknek alkalmasnak kell lenniük a 3,6x 3,6 m-es szabad szelvényű, minimálisan 10%-os emelkedésű, Rmax: 12 m legnagyobb fordulókör sugárral rendelkező felszín alatti, zúzottkő borítású utakon (térrészben) történő közlekedésre; d) Legalább 1 db. a monolit vasbeton szerkezetépítést kiszolgáló, a 98 m2-es vágat űrszelvényben nyitható gémmel rendelkező, minimálisan 20 m3/óra betonpumpálási kapacitású, dízel üzemű, minimálisan EU4 környezeti kategóriájú betonpumpával. A betonpumpának alkalmasnak kell lennie a 3,6x 3,6 m-es szabad szelvényű, minimálisan 10%-os emelkedésű, Rmax: 12 m legnagyobb fordulókör sugárral rendelkező felszín alatti utakon (térrészben) történő közlekedésre; e) Legalább 1 db. minimálisan 10%-os emelkedésű - zúzott köves terepen - közlekedésre és kitalpalásra alkalmas, elektromos vagy dízel üzemű, 10 m emelési magasságú, minimálisan EU4 környezetvédelmi kategóriájú emelőkosaras berendezéssel. M3./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: a) Legalább 1 fő min. 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkező betontechnológus szakmérnök (betonpumpás monolit szerkezetépítési, vízzáró beton technológiai tapasztalattal) szakemberrel; b) legalább 2 fő, 5 éves szakmai gyakorlattal, az MSZ 1585:2012 szabvány által IV/f csoportba sorolt, középfokú erősáramú végzettséggel és villamos alállomás kezelői szakvizsgával (az 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségszintű, nagy teljesítményű berendezések kezeléséhez) rendelkező szakemberrel; c) legalább 1 fo építőmérnöki végzettségű szakemberrel, aki mino ségbiztosításért felelo s és aki építo ipari kivitelezések helyszíni mino ségbiztosítása és környezetvédelmi irányítása területén legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik és rendelkezik minimum 1 db XV3(H) vízzárósági osztály követelményeit kielégítő vízzáró vasbeton szerkezet építése során szerzett helyszíni mino ségbiztosítási és környezetvédelmi gyakorlattal; d) legalább 1 fo munkavédelmi mérnöki vagy szakmérnöki végzettségu szakemberrel, aki munkavédelemért és munkavédelmi koordinációért felelo s és aki építo ipari kivitelezések helyszíni munkavédelmi koordinációja és munkavédelmi irányítása területén legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik; e) legalább 2 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. pont 2. részben meghatározott szakági felelős műszaki vezetői szakterület szerinti MV-M (mélyépítési és mélyépítési műtárgyak) jelű kategóriában a névjegyzékben szerepel, vagy az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, és legalább min. 200 millió nettó HUF értékű megvalósított, XV3(H) vízzárósági osztály követelményeit kielégítő vízzáró vasbeton szerkezet kivitelezését is magába foglaló projektekben tapasztalatot szereztek; f) legalább 2 fő olyan építőmérnöki végzettséggel és legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, akik legalább min. 200 millió nettó HUF értékű megvalósított, XV3(H) vízzárósági osztály követelményeit kielégítő vízzáró vasbeton szerkezet kivitelezését is magába foglaló projektekben építésvezetői tapasztalatot szereztek 11

12 Az alkalmassági követelmény keretében megnevezésre kerülő szakemberek kizárólag egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében jelölhetőek meg. M4./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelo zo három év (2012, 2013, 2014) átlagát tekintve fizikai dolgozók tekintetében legalább 40 fo átlagos statisztikai létszámmal és legalább 2 fo vezeto műszaki tisztségviselo vel. M5./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik független szervezet által kiállított, érvényes, MSZ EN ISO 14001:2005 környezetvédelmi (környezetközpontú irányítási rendszer) illetve azzal egyenértékű vonatkozó európai uniós rendeletnek megfelelő szervezet által tanúsított környezetvédelmi (környezetközpontú irányítási rendszer) tanúsítvánnyal vagy minősítéssel, illetve az azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 12

13 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) P230B-1-02/15 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/12/14 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem 13

14 (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/12/14 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/12/14 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Paksi kirendeltségének (7031 Paks, Hrsz. 8803/2.) emeleti tárgyalója Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció - előzetes telefonon történő időpont egyeztetést követően - átvehető személyesen, munkanapokon 9-14 óráig (az ajánlatok felbontásának napján 9-10 óráig) az A. melléklet II. 14

15 pontjában meghatározott címen. A dokumentáció átvételét/megküldését megelőzően a dokumentációt igénylő előzetes regisztráció keretében titoktartási nyilatkozatot köteles kitölteni és az ajánlatkérő részére eljuttatni. Az előzetes regisztráció keretében meg kell adni a dokumentációt átvevő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). Ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag az előzetes regisztrációt követően, a kitöltött titoktartási nyilatkozat ellenében bocsátja az érdekelt gazdasági szereplő rendelkezésére. A dokumentáció másra nem ruházható át. A Kbt. 50. (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül, postai, illetőleg elektronikus úton történik, feltéve, hogy a dokumentációt igénylő érdekelt gazdasági szereplő előzetes regisztrációjára sor került. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: A közbeszerzési eljárást megindító felhívás III.2.2. pontjának P.1/-P.2/ alpontjaiban, valamint a III.2.3. pontjának M.1/-M.5/ alpontjai V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 2. Az ajánlatot a megjelölt címre zárt, sérülésmentes csomagolásban, 1 eredeti példányban magyar nyelven kell benyújtani. A csomagolásra vonatkozó további ajánlatkérői elvárásokat a dokumentáció tartalmazza. 3. Ajánlatkérő - az ellenőrzésre jogosult szervezet kérésére - előírja, hogy a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdés szerinti ellenőrzés megkönnyítése érdekében az eredeti aláírt ajánlatot 1 másolati példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani, melyet az ajánlat írásbeli példányát tartalmazó zárt csomagolásban kell elhelyezni. Ezzel kapcsolatban az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni ajánlatához a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 4. Az ajánlatot oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel és - az ajánlatot, illetve a mellékelt nyilatkozatok, valamint egyéb iratok szöveget, adatot tartalmazó oldalait - folyamatos oldalszámozással kell ellátni. A tartalomjegyzék pontosan határozza meg az ajánlatban kért minden egyes dokumentum, nyilatkozat helyét. A formai követelmények a dokumentációban kerülnek meghatározásra. 15

16 5. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt ának (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát. (A nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani!) 6. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt ának (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 60. (3) bekezdés szerinti nyilatkozat csatolása eredeti aláírt példányban szükséges. 7. Az ajánlatot - ideértve a kért nyilatkozatokat is - cégszerűen kell aláírni. Az ajánlatba csatolni kell - az aláírásra jogosult személyek ellenőrzése céljából az ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot tevő 10 % fölötti alvállalkozó(k), valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) alábbi iratait: a) A cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által készített aláírás mintájának egyszerű másolatát, b) A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírására vonatkozó - a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó teljes bizonyító erejű - írásos meghatalmazást. c) A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erről szóló nyilatkozatot. 8. Az ajánlattevő az ajánlat elkészítésének és benyújtásának költségeit maga viseli és azt Ajánlatkérő semmilyen formában nem téríti meg. 9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell - adott esetben - az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett üzleti titokról (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ]. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni és az ajánlat végén, az ajánlat többi részéről elkülönítetten elhelyezni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 27. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket [Kbt. 80. (1)]. 10. Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitására is támaszkodik, úgy ezt a szervezetet, és - az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével - azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik az ajánlatban meg kell jelölni. Továbbá ezen igénybevett szervezetnek a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásai rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, és az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 11. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 55. (6) bekezdés a)-c) pontjai tekintetében. A Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja szerint csatolni kell továbbá a kapacitást biztosító más szervezet kezességvállaló nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419 -ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 12. A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M3.e) pontja szerinti alkalmassági követelmény teljesítése érdekében bemutatott felelős műszaki vezetőknek a szerződéskötéskor a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. pont 2. részben meghatározott szakági felelős műszaki vezetői szakterület szerinti MV-M/A (mélyépítési és mélyépítési műtárgyak) szerinti felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti jogosultsággal kell rendelkezniük. A szakembereknek a szerződéskötéskor a részükre előírt jogosultságok tekintetében az illetékes szakmai szervezet/kamara nyilvántartásában érvényes és aktív jogosultsággal kell rendelkezniük. A fent 16

17 hivatkozott jogosultságokkal való rendelkezés követelményét a korábban hatályos jogszabályok alapján szerzett, egyenértékű és az ajánlattételi határidőben még érvényben lévő, aktív jogosultsággal is teljesíteni lehet. A szerződéskötéskor a megkövetelt jogosultságok fennállását az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet/kamara által vezetett nyilvántartásban. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot ajánlattevő megadhatja. Amennyiben a nyertes ajánlattevő által az ajánlatban megajánlott szakembere az előírt jogosultságokkal a szerződéskötéskor nem rendelkezik, akkor ez úgy tekintendő, hogy az ajánlati kötöttség alatt, a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsult meg, azaz a nyertes ajánlattevő visszalépett a szerződés megkötésétől. Ebben az esetben az ajánlatkérő - a Kbt (4) bekezdése alapján - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 13. A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek és a teljesítése során bevonni kívánt gazdasági szereplőknek a szerződésben foglalt feladatok ellátására való képességét, alkalmasságát a tevékenység megkezdése előtt vizsgálni és igazolni szükséges. A jogszabályi előírás értelmében a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek rendelkeznie kell az ajánlatkérő által az ajánlattevő részére kiadott, a tevékenység ellátására vonatkozó érvényes beszállítói minősítéssel. A beszállítói minősítés kiállításának feltételeit a dokumentáció tartalmazza. 14. A kiegészítő tájékoztatás kérésének és megadásának határideje körében ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt (5) bekezdése szerinti ésszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti, és a Kbt a alkalmazása során ennek megfelelően jár el. 15. Az ajánlatkérő az ajánlat elkészítése során az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban felmerült kérdések tisztázása érdekében én 10:00 órakor helyszíni konzultációs lehetőséget biztosít. A konzultáció helyszíne: Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) Magyarország, 7164 Bátaapáti, Mórágyi-völgy 4. A kérdéseket írásban, a konzultáció időpontját megelőzően min. 2 munkanappal korábban kell megküldeni ifj. Agod Zoltán részére. A helyszínen is lehetőség lesz kérdések feltételére, azonban ezeket a kérdéseket is írásban kell megadni. A konzultáció részeként az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a helyszíni terület megtekintésére, melyen minden ajánlattevő max. 4 fővel vehet részt. A konzultációhoz szükséges, a telephely területére szóló belépési engedély kiállítását megkönnyíti és felgyorsítja a személyi adatfelvételi lap előzetes kitöltése. A belépési engedélykérő adatlap letölthető a címről. A kitöltött adatlapot ifj. Agod Zoltán részére kell elküldeni a 75/ es faxszámra, vagy a címre legkésőbb a konzultáció időpontja előtt 3 munkanappal. A konzultációról jegyzőkönyv készül, amelyet ajánlatkérő a konzultáció napjától számított öt napon belül megküldi, vagy elektronikusan hozzáférhetővé teszi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte. 16. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést vagy - a nyertes visszalépése esetén - 17

18 az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 17. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak kétséget kizáró módon, egyértelműen tartalmaznia kell, hogy kik a közös ajánlattevők. A közös ajánlattevők az ajánlat benyújtásakor azt ne konzorciumként (ne konzorcium vagy más elnevezés alatt polgári jogi társaságként, vagy más önálló szerződésként) tegyék meg, hanem a felolvasólapon és az ajánlat többi részében is a közös ajánlattevők nevének, címének felsorolásával egyértelműen közös ajánlattevőként (közös ajánlattevők elnevezés alatt). Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását (a feladatkörök, tevékenységek megosztását), kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan a) képviseli, b) a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, c) szerződés teljesítése során képvisel. 18. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja a szerződés feltételeit. A nyilatkozat tervezetet az ajánlatkérő a dokumentáció részeként átadja. 19. Az ajánlatban csatolni kell a szerződéstervezet alábbi mellékleteit [(üresen hagyott) részeinek kitöltésével]. - Kitöltött vállalkozói díj részletező, teljesítési és számlázási ütemezési táblázat. [szerződéstervezet 3. sz. melléklete] - Tételes árazott költségvetések [szerződéstervezet 4. sz. melléklete.] - Alvállalkozók jegyzéke [szerződéstervezet 6. sz. melléklete.] Az ajánlattevő a dokumentáció részét képező szerződéstervezet és 6. sz. mellékleteit kitöltve köteles az ajánlatához csatolni elektronikus adathordozón, szerkeszthető formátumban a nyomtatott formával megegyező tartalommal is. 20. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 21. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. (6) bekezdése szerint az ajánlatban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 22. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 23. A kért valutanemtől eltérő valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) által, az eljárást megindító felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben devizát az MNB nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára, az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró érték képezi. 24. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés szerinti munkálatok elvégzésének időszakában,valamint az átadás-átvételt követő jótállási és szavatossági időszakban végzett tevékenységekre rendelkeznie kell (minimálisan) olyan felelősségbiztosítással, amelyben káreseményenkénti kártérítési limitösszege jelen munkákkal összefüggésben okozott felelősségi károkra nem lehet kevesebb mint HUF (ötvenmillió forint). 18

19 25. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdése értelmében az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Az ajánlatkérő ezúton kijelenti, hogy az eljárást megindító felhívás M1.pontjában megjelölt referenciakövetelmény a szerződés teljesítésének egészére vonatkozik, így a kapacitást nyújtó szervezetnek a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol és felel kezesként. 26. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei előírásainak megfelelően kell eljárni. V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/19 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Postai cím: Pf. 12. HRSZ: 8803/2 Város/Község: Paks Postai irányítószám: 7031 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Némethné Szeghő Judit mb. koordinációs és gazdasági igazgató Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Postai cím: Paksi Kirendeltség, Hrsz.: 8803/2., Beruházási Igazgatóság titkársága (I. emelet 105. sz. szoba) Város/Község: aks Postai irányítószám: 7031 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Mocsári Andrea titkárságvezető Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani 19

20 Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Postai cím: Paksi Kirendeltség, Hrsz.: 8803/2., Központi titkársága (I. emelet sz. szoba) Város/Község: Paks Postai irányítószám: 7031 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Némethné Szeghő Judit mb. koordinációs és gazdasági igazgató Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 3) Mennyiség (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről 20

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Magyarország Tel: +36-... Fax: +36-... E-mail:. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése.

Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Kivitelezési szerződés alapján a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületében építési és felújítási kivitelezési munkák elvégzése. - Ajánlati felhívás. Közbeszerzési

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása

Móricz Zsigmond körtéri Gomba épület felújítása Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116 Ajánlattételi felhívás - ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2011-0001 Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezés és infrastrukturális fejlesztés a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, kollégiumi épületében

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

"BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

"Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013."

Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013. "Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013." Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5)

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6 DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6.01420140023) KERETÉBEN A KIKÖTŐI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/146 Beszerzés

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. Fejezet Eljárást megindító felhívás az Abony Város Önkormányzata részére a Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.

Részletesebben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz.

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 76 Ajánlatkérő: Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

RSz 1-2015. Mélyépítés

RSz 1-2015. Mélyépítés RSz 1-2015. Mélyépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Komló Város - építési beruházás

Komló Város - építési beruházás Komló Város - építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint [ ] Építési beruházás [] Árubeszerzés [ X] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási

Részletesebben

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 Eljárást megindító hirdetmény-vállalkozási szerződés alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel tárgyú Projekt keretében,

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 A Kátai Gábor Kórház ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi régióban című pályázata keretében egészségügyi gép-műszerek, eszközök beszerzése.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Adásvételi szerződés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú projekthez kapcsolódó mobília szállítására és szerelésére Közbeszerzési

Részletesebben

Hulladékszállítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94

Hulladékszállítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Hulladékszállítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Attitűd- és Időmérleg vizsgálat, módszertani kidolgozás, adatgyűjtés, elemzés a TÁMOP 6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program kiemelt projektben Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/8 Beszerzés

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 ATF_HC_hulladék Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Steril osztály gőzellátás

Steril osztály gőzellátás Steril osztály gőzellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya:

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 109/2014.(V.20.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF)

Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF) Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben