irányítószám: 7621 Telefon:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802"

Átírás

1 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén A munkák becsült értéke: nettó ,- HUF X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata AK15960 Postai cím: Széchenyi tér 1 Város/Község: Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 7621 Telefon: Ország: Magyarország Címzett: Eötvös Gábor Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be (adott esetben) A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

2 2 A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Egyéb I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

3 3 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés, a szerződés tárgya, meghatározása: A Pécsi Horvát Színház meglévő Anna u. 17. épületének átalakítása, felújítása és új épületszárnnyal való bővítése befejező munkálatok II.1.2) A szerződés tí pusa és a teljesí tés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió A teljesítés helye: A teljesítés helye: 7621 Pécs, Anna utca 17. hrsz , (Szent Mór utca), (Anna utca) NUTS-kód HU231 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya: Szolgáltatási koncesszió II.1.4) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy További tárgy(ak) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

4 4 II.1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) igen nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.6.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): igen nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Főbb mennyiségek: A projekt céljainak bemutatása Fejlesztés részeként elbontásra került (az épület elbontása jelen ajánlatkéréstől függetlenül más kivitelező végezte) a telek keleti részén található lakatlan épület, melynek helyére épült már meg részben a színházterem kiszolgáló (cca 108 fős színház terem, öltözők, mosdók, technikai stúdió, próba terem) és vendégforgalmi helyiségeivel (akadálymentes mosdó, büfé, ruhatár, stb.), oly módon, hogy az összeköttetésre került a meglévő épülettel. A fejlesztés célja, hogy a korábban kisméretű színházterem méltó és a modern kornak megfelelő körülmények között működhessen. Cél egy olyan színházi infrastruktúra kialakítása, mely mind a színházi dolgozok és a színházba érkező vendégek igényeit kiszolgálja. Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson az épületben a következő munkák elvégzése szükséges: Az épületben a következő munkák elvégzése történik: - meglévő épület felújítása (helyiségek felújítása és teljes körű befejezése, helyiségek javítási munkáinak levégzése) - új épületrész építésének szerkezeti, építészeti és szakági munkarészeinek befejezése - lift kialakításához kapcsolód dokumentációk elkészítése, próbák lefolytatása - büfé kialakítása - új, 108 fős színpad kialakítása, befejezése a hozzátartozó technikai háttérrel - tűzvédelmi rendszer kialakítása, az elkészült rendszer teljes befejezése, próbák lefolytatása - tető felújításának befejezése - csapadékvíz tározó kiépítésének befejezése - zajvédő fal építése és vízelvezetés - villamossági rendszer felújítása, armatúrák, vezetékezés, hálózat fejlesztés kiépítése, az elkészült munkák befejezése - könnyűáramú rendszer kiépítése, hívórendszer, beléptető rendszer, hangosítás, irányjelző táblák, stb. kialakítása, az elkészült munkák befejezése - gépészeti rendszer felújítása és bővítése, az elkészült munkák befejezése - légtechnika kialakítása, az elkészült munkák befejezése

5 5 - akadálymentes parkoló kialakítása - kerékpártárló építése - szabadtéri színpad visszaállítása - teljes belsőépítészeti kialakítás - szomszédos ingatlan károk helyreállítása A korábbi kivitelezés alakalmával az alábbi munkák készültek el: - meglévő épület külső nyílászáróinak cseréje - meglévő épület homlokzati szigetelése és színezése - meglévő épület emeleti és tetőtéri helyiségeinek kialakítása (fürdő helyiségeket, tetőtéri, emeleti és földszinti folyosó burkolását, folyosó festést kivéve) - meglévő épület belső nyílászáróinak cseréje - meglévő épület fogadó terének szerkezeti munkái, belsó festési munkái részben - lift kivitelezése (kivéve dokumentálás és próba) - új épület szerkezeti (alapozási, építészeti) kialakítása (nem teljes mértékben) - régészeti szakfelügyelet A kivitelezési munkákra vonatkozóan Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata április 29- én vállalkozási szerződést kötött április 29-én napján a kivitelezési munkálatok megkezdődtek, azonban a vállalkozási szerződés felmondásra került Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által január 28-án. A szerződés felbontásának időpontjában a kivitelezés készültsége 52,47 %-on állt. A szerződés felbontását követően elkészült a vállalkozási szerződés felmondásának időpontjában lévő állapot felmérés, mind mennyiségi és minőségi szempontból, minden szakágra vonatkozóan. A projekt célja, a megszüntetett vállalkozási szerződést követően a befejezetlen építmény tovább építése a hátra lévő munkák elkészítése, az elkészült munkák javítása és színház üzembe helyezése, a szomszédos ingatlanokon keletkezett károk helyreállítása, használatbavételi engedélyének megszerzése. Szomszédos ingatlan károk A korábbi kivitelezési munkálatok során a szomszédos ingatlanokban több helyen károk keletkeztek. A károk helyreállítását a korábbi kivitelezés keretében kellett volna helyreállítania kivitelezőnek, a kivitelezési munkálatok befejezését követően. Tekintette arra, hogy a korábbi vállalkozási szerződés felmondásra került, a károk helyreállítása nem történt meg. Jelen munka keretében Ajánlattevő feladata a korábbi és a jelenlegi munkák alatt keletkező károk helyre állítás. Keletkezett károk az alábbi ingatlanoknál vannak: Szent Mór utca 9. homlokzati sérülés Szent Mór utca 12. homlokzati sérülés Anna utca 19. mélygarázs beázás Anna utca 19. földszinti lakás padlóburkolat károsodás, belső festés károsodás Anna utca 20. homlokzati párkány sérülése Szent Mór utca 13. ingatlan déli homlokzata

6 6 A színház északi szomszédos ingatlanjánál korábban elbontásra került egy lakatlan épület, a Szent Mór utca 13. ingatlan állékonyságának védelmében az ingatlan statikai megerősítése megtörtént, azonban a padlástéri elfalazat elkészítése, a homlokzati rész szigetelése (8 cm kőzetgyapot) és végső felület képzése nem történt meg. Jelen munka keretében Ajánlattevő feladata a munkák elvégzése. A Szent Mór utca 13. ingatlan tulajdonosa kizárólag a homlokzatszigetelési anyagot biztosítja, a szigetelési rendszer többi anyagát, az előfalazat és a végső felület képzés munkáit és anyagát Ajánlattevőnek szükséges biztosítania. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket az ajánlatkérési dokumentáció mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák. Az Ajánlatkérő tájékoztatja a t. Ajánlattevőket az alábbiakról: 1.) A dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésekben Ajánlatkérő piros színnel jelölte azokat a munkarészeket, amelyek nem képezik a nyertes Ajánlattevő feladatát, (már elvégzett munka) így felhívjuk a t. Ajánlattevők figyelmét, hogy azokat az Egyösszegű nettó Ajánlati Ár meghatározásakor ne vegyék figyelembe. Ezen munkarészek tekintetében a nyertes Ajánlattevőt garanciális kötelezettség nem terheli. 2.) A dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésekben Ajánlatkérő sárga színnel jelölte azon munkarészek anyagköltségét, melyeket a nyertes ajánlattevő részére térítésmentesen biztosít. Ezen munkák tekintetében a nyertes Ajánlattevő feladata kizárólag a rendelkezésre bocsátott anyagok beépítése. Ajánlatkérő a rendelkezésre bocsátandó anyagokat az építési helyszínén, illetve a Biokom Nonprofit Kft. Eperfás úti telephelyén tárolja, melyről a munkaterületre történő szállítást Ajánlatkérő biztosítja. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére a költségvetésben meghatározott anyagokat a szerződés megkötését követően külön eljárás keretében adja át. Felhívjuk a t. Ajánlattevők figyelmét, hogy ezen munkarészek tekintetében az Egyösszegű nettó Ajánlati Ár meghatározásakor kizárólag az általuk kalkulált díjköltséget vegyék figyelembe. Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyagok tekintetében a nyertes Ajánlattevőt garanciális kötelezettség nem terheli. 3.) A Megrendelő által az alábbi munkarészek vonatkozásában átvállalt szerződések tekintetében az ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell eljárni: 3.1. Homlokzati fémburkolatok 3.2. Színpad gépészet 3.3. Fény és hangtechnika 3.4. Üvegkorlát fogadószerkezet, vízszintes beépítésű csapóajtó, Janisol homlokzati ajtó Fentiekben felsorolt munkák elvégzése a nyertes Ajánlattevő feladata, akként, hogy az Ajánlatkérő által teljesítésátvállalással átvállalt szerződéseken belül a beépítési kötelezettségre vonatkozó szerződéses kötelezettségeket nyertes ajánlatevő magára nézve kötelezőnek ismeri el és Ajánlatkérő által megjelölt Vállalkozóval a teljesítésátvállalása során meghatározott

7 7 ellenszolgáltatás fejében elvégezteti. A már megkötött és jelen eljárás vonatkozásában is érvényes Vállalkozói szerződéseket tájékoztatásul csatoljuk, felhíva a figyelmet a titoktartási kötelezettségre. A dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésekben Ajánlatkérő zöld színnel jelölte fenti munkarészek vonatkozásában az anyagköltségét. Felhívjuk a t. Ajánlattevők figyelmét, hogy ezen munkarészek tekintetében az Egyösszegű nettó Ajánlati Ár meghatározásakor kizárólag a szerződésekben rögzített díjköltséget vegyék figyelembe, és 0 Ft- összegben határozzák az anyagköltségét. 4.) Figyelemmel arra, hogy a munkaterületen egyidejűleg több alvállalkozó dolgozik, a nyertes ajánlattevő feladata a munkák koordinálása és az általuk igényelt munkaterület biztosítása- 5.) A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a szerződés hatálybalépését követő napon jogosult megkezdeni. Ajánlatkérő felhívja a t. Ajánlattevők figyelmét: A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. (4) bekezdésben foglaltak rendelkezésekkel összhangban ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. Amennyiben t. Ajánlattevő nem a költségvetésben megjelölt, hanem azzal egyenértékű terméket ajánl meg, ebben az esetben jogosult a költségvetést módosítani, azonban köteles az eltérést az eredeti tételszámra történő hivatkozással és azzal a megjegyzéssel ellátni, a megajánlás egyenértékű az eredetileg tervezett termékkel. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá: o a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani, o a munkaterület szükséges őrzése; o valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése o minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja; o az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása, o minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges, o üzempróbák lefolytatása; o átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban, o valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, o a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;

8 8 o a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása, o rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során. Az Ajánlatkérő jelen beruházáshoz tartalékkeretet nem biztosít. Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a vagy azzal egyenértékű kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. (3)-(6) bekezdés]. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): igen nem (Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2015/ 07/15 (év/hó/nap) Befejezés 2015 /12 /31 (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK III.1.1) Ajánlatkérő előír szerződést biztosító mellékkötelezettségeket: igen nem igen válasz esetén:

9 9 Kötbér: Ajánlattevő a Ptk. 6:186. (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Késedelmi kötbér: Késedelmi kötbér: Ajánlattevő a Ptk. 6:186. (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős, a teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesít. Ajánlatkérő a késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér mértékét ("napi késedelmi kötbér") a bírálati részszempontok körében értékelni kívánja. (3. értékelési részszempont). A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás ( Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár ). Mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de min: 0,5 %/naptári nap. Ajánlatkérő az értékelés felső határaként 1,0 %/ naptári napot határozott meg. A fentiek alapján az 1,0 %/nap feletti vállalás amennyiben a Kbt. 70. (1) bekezdése nem áll fenn 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól. [Kbt. 71. (7) bekezdés] Ajánlatkérő a 0,5 %/ naptári napot el nem érő késedelmi kötbér vállalásra irányuló vállalást tartalmazó ajánlatot a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. A késedelmi kötbér maximális mértéke: a szerződés szerint, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás ( Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár ) 15 %-a. A késedelmi kötbér napi tételének maximális értékét meghaladó késedelem esetén az ajánlattevő szerződésszegéséből eredő meghiúsulás következik be. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy felróható késedelem esetén a késedelmi kötbér napi tételének maximális értékének elérése, túllépése esetén jogosult a szerződéstől indokolási kötelezettség nélkül elálljon, illetve azt felmondja, és a munkákat más vállalkozóval fejeztesse be. Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő a Ptk. 6:186. (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős az építési beruházás meghiúsul, vagy nem teljesít. A kötbér alapja és mértéke: a szerződés szerint, és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás ( Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár ) 15 %-a. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja a teljesítés arányában csökken. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja az ellenszolgáltatás szerződéskötést követő a Kbt ban rögzített módon történő módosítása esetén sem változik. Előleg visszafizetési biztosíték: Az Ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 68 millió forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. A nyertes ajánlattevő az előlegre akkor jogosult, ha azzal azonos mértékű, a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékot nyújt. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegnyújtásra vonatkozó kérelemmel együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa az előleg biztosítékot is. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehívásával élni kíván.

10 10 A biztosítékok Kbt (4) bekezdés szerinti határidőkig, előleg esetén az előlegnyújtásra vonatkozó kérelemmel (előleg bekérővel) egyidejűleg történő nyújtásáról az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. Az előleg visszafizetése a végszámlából, az előleg 100%-ának megfelelő összeg levonásával történik. A fenti biztosíték kedvezményezettje: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Teljes körű jótállás: Ajánlattevőt a Ptk. 6: : a alapján teljes körű jótállási kötelezettség terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően. A teljes körű jótállás mértékét - a meghatározott kezdő időponttól kezdődően - ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékelni kívánja (2. értékelési részszempont). Mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de min. 24 hónap. Ajánlatkérő az értékelés felső határaként 36 hónapot határozott meg. A fentiek alapján a 36 hónap feletti vállalás amennyiben a Kbt. 70. (1) bekezdése nem áll fenn 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól. [Kbt. 71. (7) bekezdés] Ajánlatkérő a 24 hónapot el nem érő jótállás mértékére irányuló vállalást tartalmazó ajánlatot a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Szavatossági igények: A szavatossági igények érvényesítésére és a nyertes ajánlattevő ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvében (Ptk) rendelkezései irányadók. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció rögzíti. A biztosítékok Kbt (4) bekezdés szerinti határidőkig, előleg esetén az előleg igénylésével egyidejűleg történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Fő finanszírozási és fizetési feltételek A teljes számlaösszeg 100 %-a (a támogatott költség erejéig) kiegyenlítése Magyar Állami Költségvetés által az ajánlatkérő részére nyújtott támogatási forrásából kerül kifizetésre. Az Ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 68 millió forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja, figyelemmel a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. rendelkezéseire. Az előleget ajánlatkérő a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. A vállalkozási díj kifizetése az igazolt szerződésszerű rész- vagy végteljesítést követően a Kbt (2)-(3) bekezdésében és a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre. Amennyiben a teljesítéshez az ajánlattevőként szerződő fél alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben az előzőektől eltérően a számla kiegyenlítésére a 306/2011. (XII. 23.)

11 11 Korm. rendelet 14. (1) és (3) bekezdésével összhangban kerül sor. Az Ajánlatkérő jelen eljárás keretében kötött szerződés teljesítése során az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. -át teljes körben a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdésében foglalt korlátozásra figyelemmel alkalmazza. A finanszírozásnál figyelembe kell venni az Általános Forgalmi Adóról szóló törvény fordított ÁFA-val kapcsolatos szabályait. (2007. évi CXXVII. Törvény, 142. ) A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdés rendelkezése alapján a nyertes ajánlattevő a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben, valamint a Megrendelői követelményekben foglalt feltételeknek megfelelően a műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítés igazolást követően 3 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be. A számlázási rend meghatározása 1. rész-számla: Esedékessége: a műszaki előrehaladás 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege. 2. rész-számla: Esedékessége: a műszaki előrehaladás 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege. 3. rész-számla: Esedékessége: a műszaki előrehaladás 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege. 4. rész-számla (végszámla): Esedékessége: a műszaki készültség 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő nap követő napon. Összege: a fennmaradó vállalkozói díj összege. Felhívjuk a t. Ajánlattevők figyelmét: A részszámlák/végszámla benyújtásának pontos időpontjait és összegét a nyertes Ajánlattevő által készített indikatív pénzügyi ütemtervben kell meghatározni, figyelemmel a nyertes Ajánlattevő által készített indikatív kiviteli ütemtervben foglaltakra. Tartalékkeret: Ajánlatkérő az építési-kivitelezési munkák megvalósítására tartalékkeretet nem biztosít. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok továbbá: Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet, Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. -a,

12 12 Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A fizetés és az elszámolás részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: igen nem igen válasz esetén: III.1.4) Egyéb lényeges szerződéses feltételek III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Kizáró okok: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód [Kötelező a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont és (2) bekezdés szerinti kizáró ok] Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdése és a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. Igazolási mód: Ajánlattevőnek a Kbt (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-kb) pontja, a Kbt. 56. (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok hiányát a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. ib) vagy a 4. fc) alpontja szerint köteles igazolni.

13 13 Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevő köteles választása szerint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. a) vagy b) pontja szerint igazolni azt, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolása során az Ajánlattevőknek tekintettel kell lenniük: -a Közbeszerzési Hatóság június 01. napján közzétett útmutatójára a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában, valamint - a Közbeszerzési Hatóság május 16. napján közzétett útmutatójára a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. [KÉ 2014/57. szám (2014/05/16) és KÉ 2012/61. szám (2012/06/01)], továbbá a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalásában foglaltakra. Az útmutatók elérhetők a oldalon. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja: P.1./ az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő mérleg vagy eredmény-kimutatás egyszerű másolatát a kiegészítő melléklet és a könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül. Ha az ajánlattevő jogi működési formája nem teszi szükségessé beszámoló készítését, abban az esetben nyilatkozatot kell becsatolnia az előírt alkalmassági kritériummal kapcsolatban, valamint igazolnia kell, hogy olyan jogi formában működik, melynek alapján beszámoló benyújtására nem kötelezhető. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő alkalmatlanná nyilvánítja az Ajánlattevőt, ha: P.1./ a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőzőt három lezárt üzleti év során egynél több évben negatív volt. Ha az ajánlattevő a P.1./ pontban vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, az Ajánlatkérő ebben az ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt (működés kezdetétől az ajánlattételi határidő lejártáig): a közbeszerzés tárgya szerinti tárgyából (épületek építéséből és/vagy felújításából származó)

14 14 Ajánlatkérő az egyéni vállalkozók esetében a személyi jövedelemadó bevallások egyszerű másolatban történő csatolását írja elő, melyek vonatkozásában a 477. tételsort vizsgálja az alkalmasság megítélésekor [Kbt. 55. (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pont]. Ha az ajánlattevő a P.1./ pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri, vagy meghaladja a ,- HUF (negyvenmillió forint) összeget. A közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a P.1/ pontokban előírt feltételeknek egy közös ajánlattevő felel meg. Ha az Ajánlattevő a P.1/ pontokban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely miatt beszámoló és/vagy árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése szerint járhat el. Az érintett ajánlattevő ilyen esetben, a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámol és/vagy árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (4a) albekezdése és (5) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a P.1/ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. Ajánlattevő kizárólag a Kbt. 55. (6) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetekben az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55 (5) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez

15 15 szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap jelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárult közbeszerzés tárgykörében (út, gyalogút, kerékpárút, játszótér és híd építése, valamint közvilágítás kialakítása tárgyában) teljesített munkáit ismertető, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás, amelynek tartalmaznia kell legalább: a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, a kivitelezés tárgyát, leírását, a saját teljesítés tárgyát és rövid leírását, abban az esetben, ha a referenciaigazolás több kötelezett teljesítésről szól (amennyiben a referenciát projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt (7) bekezdése alapján szükséges eljárnia), a teljesítés idejét (időszaka), teljesítés helyét, ellenszolgáltatás összegét és a saját teljesítés értékét (a saját teljesítés értékét abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól), a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 55. (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pont]. A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesítése, akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát közös ajánlattevőként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként teljesítette. Ha közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek): M.1./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban összesen legalább 1 db épület felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkára vonatkozó referenciával, melynek értéke (ellenszolgáltatás) elérte, vagy meghaladta a nettó ,-HUF (hatvanmillió forint) összeget. Az M.1./ pontban meghatározott referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel: M.2.1/ legalább 1 fő, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. M.2.2/ legalább 1 fő, aki építménygépészeti szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek

16 16 munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó Ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdés]. M.2./ azoknak a szakembernek (szervezetnek) és/vagy vezetőknek különös tekintettel azokra, akik minőség-ellenőrzésért felelősök megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe [Kbt. 55. (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pont]. A nyilatkozat mellett csatolandó: a) a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajz, mely tartalmazza adott esetben a szakember jelenlegi munkahelyét is, b) szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata; c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot az Ajánlattevő megadhatja. Az Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése és a (1a) albekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1-M.2./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. Ajánlattevő kizárólag a Kbt. 55. (6) bekezdés a)- b) pontjai szerinti esetekben az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55 (5) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. M.2.3/ legalább 1 fő, aki építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a norma szerinti villámvédelmi berendezés létesítésére vonatkozó kiemelt gyakorlottsággal, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

17 17 III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE IV.1.1) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszámának vagy keretszámának meghatározása: igen nem igen válasz esetén: A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.2) Értékelési szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám 1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.24 hónap, max 36 hónap) 2 3. Késedelmi kötbér vállalása (%/naptári nap) (min: 0,50%/ naptári nap, max.1,0 3

18 18 %/ naptári nap) VAGY Egyéb: IV.1.3) Értékelési módszer ismertetése: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának a (KÉ évi 61. szám ) III. A1.ba) pontja szerint, az ott hivatkozott képletek alapján. Az Ajánlatkérő a 2. és a 3. értékelési résszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának a (KÉ évi 61. szám) III. A1.bb) pontja szerint az ott hivatkozott képletek alapján. Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő kettő tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül. Az egyes ajánlati elemek értékelésének részletes szabályait, az értékelés módszertanával kapcsolatos információt az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. IV.1.4) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) A tárgyaláson az ajánlattevő részéről olyan személynek kell részt vennie, aki cégjegyzésre jogosult, vagy meghatalmazással bír ilyen személytől a tárgyalásra. A tárgyaláson az értékelési szempontok, a szerződéses feltételek és annak részét képező műszaki tartalom képezik a tárgyalás alapját, ennek során az Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyszerre, egy időpontban folytat tárgyalást. Ajánlatkérő egy tárgyalási nap tartását tervezi, de fenntartja magának a jogot szükség szerinti számú további tárgyalási nap megtartására vonatkozóan. A tárgyalás során ajánlatkérő együttesen tárgyal ajánlattevőkkel a szerződéses feltételekről és ezzel összefüggésben a jelen beszerzés műszaki tartalmáról, azok az ajánlattevők esetleges észrevételei alapján történő pontosítása, véglegesítése céljából. Ajánlatkérő a szerződéses feltételekre és a műszaki tartalomra vonatkozó tárgyalást követően ajánlattevők részére írásban megküldi a végleges szerződés tervezetet és a végleges műszaki tartalmat. Ajánlatkérő ajánlattevők részére végleges ajánlattétel lehetőségét biztosítja. Ajánlattevőknek

19 19 végleges ajánlatukat az ajánlatkérő által megküldött végleges szerződéstervezet és végleges műszaki leírás alapján kell megtenniük. A végleges ajánlattétel során az Ajánlattevők kötelesek zárt borítékban csatolni végső megajánlásukat tartalmazó Felolvasólapot és amennyiben az ajánlattételi határidőig megtett ajánlati ár változik, úgy kötelesek egyidejűleg benyújtani az azt alátámasztó árazott költségvetést. A végleges ajánlatok közös bontására kerül sor, melyen ajánlatkérő ismerteti az ajánlatok értékelési szempont szerint számszerűsített tartalmi elemeit. Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlattevő tesz ajánlatot, végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető. Az Ajánlatkérő a végleges ajánlatok felbontása előtt a Kbt. 62. (4) bekezdése értelmében ismerteti a becsült értéket és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg, vagy a képviseleti jogosultságot az ajánlattevő képviselője a tárgyalás kezdő időpontjában nem tudja igazolni, akkor ajánlatkérő az ajánlattevő benyújtott ajánlatát veszi figyelembe az elbírálás során. A tárgyalásra egyebekben a Kbt. előírásai vonatkoznak. Az első tárgyalás időpontja és helyszíne: 2015/07/03 10:00 óra, Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., 7621 Pécs, Mária u. 9. Zsolnay terem IV.1.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: igen nem igen válasz esetén: Ajánlati biztosíték: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: ,- HUF (hárommillió forint). Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Ajánlatkérőnek OTP Bank Nyrt. vezetett számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű feltétel nélküli és visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezesség-vállalást tartalmazó kötelezvény biztosításával. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlati kötöttséggel terhelt végleges ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség teljes időtartama alatt. Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, bank vagy biztosító által kiadott garancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy hiteles másolatú igazolást befűzés nélkül, azt a végleges ajánlat eredetijéhez külön borítékban csatolja, az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. A Kbt. 74. (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (5) és (7) bekezdései szerint kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Az Ajánlatkérő kiköti, hogy az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött szerződést biztosító

20 20 mellékkötelezettséggé. IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.2.1.1) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/06/26 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: A fizetés feltételei és módja: Pénznem: IV.2.1.2) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele IV.2.1.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos egyéb információk: Ajánlatkérő az Ajánlatkérési Dokumentációt személyes átvétel útján vagy írásbeli igénylés alapján, a Kbt. 50. (3) és az 52. (2) bekezdése szerint biztosítja. A Dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján az A melléklet II. pontjában rögzített helyen, előzetes telefon egyeztetést követően hétfőtől csütörtökig terjedő napokon 9:00 és 12.00, pénteki napokon 9:00 és 11:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00-tól 10:00 óráig. A dokumentáció átvételekor, illetve a Kbt. 50. (3) bekezdése alapján történő igénylésekor a kiváltónak/igénylőnek meg kell adnia a nevét, székhelyét, postacímét, telefonszámát, faxszámát, címét és a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy nevét. Az ajánlatkérési dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt - a Ajánlatkérő a Kbt. 49. (6) bekezdése alapján előírja - ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak kell kiváltania/igényelnie (a dokumentációt kiváltónak tehát az eljárás során vagy ajánlattevőként, vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozóként kell megjelennie). A dokumentáció másra át nem ruházható. igen nem IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő, illetőleg a szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje Dátum: 2015/06/26 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 IV.2.3) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére kétszakaszos eljárások esetén Dátum: / / (év/hó/nap) IV.2.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

21 21 Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: Magyar IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) / / -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő időponttól számítva: a végleges ajánlatok benyújtásának határideje IV.2.6) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/06/26 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 Hely : Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., 7621 Pécs, Mária u. 9. Zsolnay terem Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen nem (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. (2) bekezdésben meghatározott személyek és szervezetek képviselői vehetnek részt. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontása során a Kbt. 62. (3)-(7) bekezdése szerint jár el. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍ TŐINFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐJELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

22 22 V.3) Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen nem V.4) További információk, az ajánlatkérő által alkalmazott eljárási szabályok, az ajánlattételhez szükséges egyéb információk: 1. A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. (1)-(6) bekezdéseiben, a Kbt (5) bekezdésben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az Ajánlattevőnek a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdéseiket az a) pontban meghatározott címre kell megküldeniük. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot. 2. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel biztosítása érdekében helyszíni bejárást tart. Címe: 7621 Pécs, Anna utca 17. Időpontja: június 18 napja, óra. Találkozási pont: a színház bejárata. 3. Az ajánlatok személyes leadásának feltételei: az Ajánlattételi felhívás p) pontjában megadott címén az Ajánlattételi felhívás megküldésének napjától az ajánlatok benyújtásának határideje lejártáig hétfőtől csütörtökig óra között, pénteki napon óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig :00 óra között. 4. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás p) pontjában címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 5. Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően egy nyomtatott eredeti, valamint az eredeti példányról készített, egy elektronikus (CD/DVD-n rögzített) példányban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az Ajánlattevőknek árazott költségvetésüket a CD/DVD-n rögzített példányhoz excel (.xls) formátumban kell csatolniuk. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti papír alapú példány számít irányadónak. 6. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot). 7. Nyilatkozatok: Az Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatban meg kell jelölnie: a) a közbeszerzésnek azon a részét (részt), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40. (1) bekezdés a) pont]; b) ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40. (1) bekezdés b) pont]; c) azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az Ajánlattételi Felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése.

A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6 DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6.01420140023) KERETÉBEN A KIKÖTŐI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/146 Beszerzés

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Komló Város - építési beruházás

Komló Város - építési beruházás Komló Város - építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

RSz 1-2015. Mélyépítés

RSz 1-2015. Mélyépítés RSz 1-2015. Mélyépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Kivitelezési szerződés alapján a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületében építési és felújítási kivitelezési munkák elvégzése. - Ajánlati felhívás. Közbeszerzési

Részletesebben

Étkeztetési szolgáltatás

Étkeztetési szolgáltatás Étkeztetési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/33 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 Vállalkozási szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése elnevezésű ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 számú pályázat kül- és beltéri berendezési tárgyainak szállítására

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 109/2014.(V.20.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

"Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Nyíradonyban tárgyú EU támogatással megvalósítani tervezett Projekt kivitelezési munkáinak elvégzése

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Nyíradonyban tárgyú EU támogatással megvalósítani tervezett Projekt kivitelezési munkáinak elvégzése "Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Nyíradonyban tárgyú EU támogatással megvalósítani tervezett Projekt kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése)

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat

18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből: 18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Hulladékszállítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94

Hulladékszállítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Hulladékszállítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Adásvételi szerződés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú projekthez kapcsolódó mobília szállítására és szerelésére Közbeszerzési

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116 Ajánlattételi felhívás - ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2011-0001 Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezés és infrastrukturális fejlesztés a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, kollégiumi épületében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 Eljárást megindító hirdetmény-vállalkozási szerződés alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel tárgyú Projekt keretében,

Részletesebben

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

"BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. Fejezet Eljárást megindító felhívás az Abony Város Önkormányzata részére a Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.

Részletesebben

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint [ ] Építési beruházás [] Árubeszerzés [ X] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 ATF_HC_hulladék Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Magyarország Tel: +36-... Fax: +36-... E-mail:. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás

2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás 2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF)

Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF) Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya:

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 76 Ajánlatkérő: Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása

Móricz Zsigmond körtéri Gomba épület felújítása Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-203. számú közbeszerzési eljárás Budapest, 2012. december 21. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben