Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás"

Átírás

1 Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás /KÉ/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 20119/2015 CPV Kód: ; ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.: 7030 Paks, HRSZ:8803/17. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Hrsz.: 8803/17 - Város/Község: Paks Postai irányítószám: 7030 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Szél István Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be (adott esetben) A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások x Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 2

3 Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés, a szerződés tárgya, meghatározása: Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.: 7030 Paks, HRSZ:8803/17. NUTS-kód: HU233 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya: Vállalkozási szerződés/ Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak:

4 II.1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.6) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Paksi Atomerőmű 1-4. blokki üzemi főépületek homlokzati rekonstrukciója: Panelhézagok tömítése 2*2 600 fm Fémszerkezetű nyílászáró beépítés (Ablak, és ajtócsere, hőhídmentes acél profilból különböző méretekben): 2*500 m2 Horganyzott acél madárháló felszerelése 2* m2 Acél felületek mázolása: 2*1100 m2 Homlokzatfestés, felületjavítással, előkészítéssel: 2* m2 A feladatok részletezését a Közbeszerzési Műszaki Leírás tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2016/03/07 (év/hó/nap) Befejezés 2021/10/12 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) 4

5 Ajánlatkérő előír szerződést biztosító mellékkötelezettségeket: igen igen válasz esetén: Biztosíték: Előleg visszafizetési biztosíték: Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél előleget igényel, akkor az előleg nyújtásának a feltétele az ajánlattevőként szerződő fél részéről az előleg összegének megfelelő mértékben előleg visszafizetési biztosíték nyújtásának a vállalása. Az előleget az ajánlatkérő, mint Megrendelő legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az ajánlatkérő, mint Megrendelő abban az esetben tudja az első munkaterület átadását követő 15 napon belül az előleget kifizetni, ha a nyertes ajánlattevő, mint Vállalkozó az első munkaterület átadását követő 5 munkanapon belül átadja az ajánlatkérő, mint Megrendelő részére az előleg összegével megegyező előlegbekérő levelet az előleg visszafizetési biztosítékkal együtt. Az előleg visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előlegbekérő levéllel együtt kell benyújtani, mely az előleg megfizetésének a feltétele. A fenti biztosítékokat az ajánlattevőként szerződő fél a Kbt (6) bekezdés a) pontban meghatározottak szerint teljesítheti. Kötbérek: Késedelmi kötbér: a Szerződésben előírt részteljesítési/teljesítési ütemezés szerinti részhatáridőkhöz vagy a véghatáridőhöz kapcsolódó feladatok késedelmes teljesítése esetén minden a késedelemmel érintett megkezdett naptári nap után HUF, mely a részteljesítés/teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. Hibás teljesítési kötbér: a Szerződésben meghatározott feladat hibás teljesítése esetén a hibával érintett teljesítés Ellenszolgáltatása nettó összegének tíz százaléka. Nem teljesítési kötbér: a Szerződésben meghatározott feladat nem teljesítése esetén a nem teljesítéssel érintett rész Ellenszolgáltatása nettó összegének húsz százaléka. Jótállás: A jótállás időtartama a Megrendelő a Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettségének a Szerződés 2. sz. melléklete szerinti részhatáridőhöz és a véghatáridőhöz kapcsolódó feladatai műszaki átadás átvételéhez tartozó teljesítésigazolás kiállításától számított 24 hónapig tart, vagy ha jogszabály ennél hosszabb időtartamot állapít meg, a jogszabályban előírt időtartamig tart. A Vállalkozó által felhasznált nyílászáró szerkezetekre (szerelvényeik, üveg- és hőszigetelő üvegszerkezetek, zsaluk, beépítéshez felhasznált hézagtömítő, hő- és hangszigetelő anyagok) 24 hónapos vagy a jogszabályban előírt időtartamú jótállási kötelezettségét nem korlátozva, a műszaki átadás átvételhez tartozó teljesítésigazolás kiállításától számított 120 hónap kellékszavatosságot, a vakolatokra, burkolatokra, felületképzésekre (szilikát alapú homlokzati bevonatok), 60 hónap kellékszavatosságot vállal azzal, hogy abban az esetben, ha jogszabály ennél hosszabb időtartamot állapít meg, a kellékszavatosság időtartama a jogszabályban előírt időtartam. A kötbérekre és a jótállásra vonatkozó további részletes feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat, valamint a végszámlát az ajánlatkérő a (rész) teljesítést követően átutalással egyenlíti ki. [A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 130. (1)-(3) és (6) bekezdése, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. 5

6 törvény (Ptk.) 6:130. (1)-(2) alapján.] Az ajánlatkérő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet) 13. (3) bekezdése szerint legalább 6 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. Amennyiben a nyertes ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, a kifizetések a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -a szerint történnek. Az ajánlatkérő előleget a Kbt (1) bekezdés és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. szerint biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás összege HUF-ban lesz meghatározva és a kifizetések is HUF-ban történnek. A további részletes információkat és feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: nem igen válasz esetén: III.1.4) Egyéb lényeges szerződéses feltételek: 1. A szerződéskötés feltétele, hogy a helyszíni munkavégzés teljesítéséért felelős minimum 2 fő helyszíni építési-szerelési munkákat irányító szakember rendelkezzen a TLF004_M02 című szabályozásában meghatározott 2 éves (24 hónapos) atomerőműves gyakorlattal rendelkező) felelős munkavezetői jogosultsággal (a felelős munkavezető jogosult a munkaterület helyszíni átvételére). Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy minimum 2 fő helyszíni építési-szerelési munkákat irányító szakember a felelős munkavezetői jogosultságot a szerződéskötésig megszerzi. A jogosultság megléte a szerződéskötés feltétele. A jogosultság meglétét ajánlatkérő a szerződés megkötése előtt ellenőrzi. A nyilatkozat be nem tartása az eljárás során olyan lényeges körülménynek minősül, mely a közbeszerzési szerződés teljesítésére képtelenné teszi ajánlattevőt, ezért az ajánlatkérő a Kbt (9) bekezdés alapján mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól. Atomerőmű fogalma: olyan energiaátalakító létesítmény, amely nukleáris láncreakció felhasználásával villamos energiát termel (atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény pont) Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiállított felelős munkavezetői jogosultság megszerzésével kapcsolatban felvilágosítás Farkas-Szente Gina projektvezetőnél címen, a telefonszámon szerezhető be. 2. A szerződéskötés feltétele, hogy a III.2.3) pont M/II alkalmassági feltétel igazolására megnevezett szakember rendelkezzen magyar kamarai nyilvántartásba vétellel. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember a magyar kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilatkozat be nem tartása az eljárás során olyan lényeges körülménynek minősül, mely a közbeszerzési szerződés teljesítésére képtelenné teszi ajánlattevőt, ezért az ajánlatkérő a Kbt (9) bekezdés alapján mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól. 3. A szerződéskötés feltétele, hogy a jelen felhívás III.2.3) M/IV. pontban előírt nukleáris minősítéssel a szerződés megkötésének időpontjában annak a nyertes ajánlattevőnek, mint Vállalkozónak kell rendelkeznie, aki az építési-szerelési, vagy építési-kivitelezési helyszíni tevékenységet végezni fogja. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiállított nukleáris minősítés megszerzésével kapcsolatban 6

7 (III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/IV. pont) további felvilágosítás Seres Zoltán csoportvezetőnél a címen, a +36/75/ telefonszámon szerezhető be. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Kizáró okok Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: (Kötelező a Kbt. 56. (1) k) pont és (2) bekezdés szerinti kizáró ok) - A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. - A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik. - A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, közös ajánlattevő aki a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik (a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve). - A jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, közös ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót és nem vonhat be az alkalmasság igazolásába olyan gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 56. (1) bekezdése és a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. Kizáró okokra vonatkozóan megkövetelt igazolási mód: - A Kbt. 56. (1) bekezdés a) - kb) alpont és a Kbt. 56. (2) bekezdés és a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja vonatkozásában az ajánlattevő, közös ajánlattevő részéről a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) 12. -a szerinti nyilatkozat. - A Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja vonatkozásában: Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattevő részéről a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja szerinti nyilatkozat, figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. -ára. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattevő részéről a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. f) pont fc) alpontja szerinti nyilatkozat, figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. -ára. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevő a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. szerint jogosult eljárni. A nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi, mint az ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő feladásának az időpontja. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A(z) (közös) ajánlattevő részéről a saját vagy jogelődje, a felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő feladásának napjától számított utolsó kettő lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata. Amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a 7

8 céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatást az ajánlatkérő ellenőrzi. Az eredménykimutatás adatainak csatolása az ajánlatban nem szükséges. A nem Magyarországon letelepedett (közös) ajánlattevő részéről a felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő feladásának napjától számított utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó eredménykimutatás egyszerű másolata. Amennyiben a (közös) ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a kért számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdés alapján kell homlokzat felújítási és/vagy karbantartási munkákból származó árbevétel vonatkozásában a kért adatot (összeget) magyar forintban kell megadni. Ha a kért adat nem forintban áll rendelkezésre, akkor azt az ajánlattevőnek az eredeti pénznemben történt megadása mellett át kell számolnia forintra, az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. ( Amennyiben a (közös) ajánlattevő azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, illetve homlokzat felújítási és/vagy karbantartási munkákból (közbeszerzés tárgyából származó árbevétel) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatása benyújtása nem lehetséges, akkor a (közös) ajánlattevő az ajánlattételi időszak alatt, a kiegészítő tájékoztatásra rendelkezésre álló idő alatt, köteles tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése szerint. Amennyiben a (közös) ajánlattevő szerepel a minősített ajánlattevők listáján, az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdése szerint köteles elfogadni a jegyzékben szereplés tényét az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására. A (közös) ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdés szerint bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskori ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlattevőre, a közös ajánlattevőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a (közös) ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja tekintetében, a pénzügyi-gazdasági alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számított utolsó kettő lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik évben az adózás előtti eredménye negatív volt. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg a 8

9 működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt homlokzati felújítási és/vagy karbantartási munkákból származó, azaz a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele el kell, hogy érje legalább a ,- HUF értéket. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján, a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közös ajánlattevők közül egy felel meg. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/I. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő, közös ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban műszaki átadás-átvétellel teljesített az alábbi munkáinak ismertetése: - M.I/1. ipari épületen homlokzat rekonstrukciós (felújítási és/vagy karbantartási) munka - M.I/2. ipari épületen fémszerkezetű homlokzati (tehát külső) nyílászáró beépítést Csatolni kell a szerződést kötő másik fél (megrendelő, alvállalkozói teljesítés esetén a generálvállalkozó) által kiállított referenciaigazolást (a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdés szerint), melynek az alkalmasság megítéléséhez szükséges alábbi adatokat kell tartalmaznia: a) a szerződés tárgya és mennyisége, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, b) az ellenszolgáltatás nettó összege HUF-ban, amennyiben a korábban teljesített munka közös ajánlattevőként teljesített munka volt, a teljes ellenszolgáltatás összegéből a saját teljesítés ellenszolgáltatásának összegét is meg kell adni, c) a teljesítés befejezésének időpontja, mely időpont a műszaki átadás-átvétel időpontja (év, hó, a 60. hónapban teljesített munkánál nap is), d) a teljesítés helye, a felújítással érintett épület funkciója (az ipari épület megnevezése), olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, e) a szerződést kötő felek megnevezése, f) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége a Megrendelő vonatkozásában, g) nyertes közös ajánlattevők részére kiadott referenciaigazolásban a közös ajánlattevők által teljesített munka %-os megosztását, vagy ha az nem adható meg pontosan, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a nyertes közös ajánlattevők egyetemlegesen feleltek a teljesítésért, és az ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot, h) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Ha a nyertes, közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásokra vonatkozó referencia igazolás a szerződést kötő másik fél részéről nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdése) M/II. Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő, közös ajánlattevő részéről 9

10 Csatolandó azon a szakember részéről, aki már az ajánlattétel időpontjában a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel és a kamarai regisztrációval rendelkeznek: - a kamarai regisztrációs szám megadása, és annak a honlapnak a megjelölése, ahol a jogosultság meglétét az ajánlatkérő ellenőrizni tudja, - saját kezűleg aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. Csatolandó azon szakember vonatkozásában, aki az ajánlattétel időpontjában a tevékenység végzéséhez szükséges jogosultsággal és a kamarai regisztrációval még nem rendelkezik: - a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, - az előírt felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot bemutató saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, - saját kezűleg aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, - ajánlattevő, közös ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a felhívás III.2.3) M/2. pontjaiban előírt feltételekhez megajánlott szakemberek a magyar kamarai nyilvántartásban szerepelni fognak a szerződés megkötéséig. M/III. Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésének e) pontja alapján az ajánlattevő, közös ajánlattevő részéről: azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), a megnevezése, és végzettségük, ismertetése, akiket a szerződés teljesítésébe be kívánnak vonni. A szakemberek esetében csatolandók a végzettséget igazoló okirat egyszerű másolata, saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, és az M.III/5-6. pont szerinti szakemberek esetében egy saját kezűleg aláírt rövid szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalatuk bemutatására, kiemelve benne M.III/5-6. esetén az előírt munkakör szerinti munkákban való részvételét, szakmai tapasztalatának időtartamát (hónapokban megadva), a munkáltató vállalkozás megnevezését (kapcsolattartó neve, elérhetősége), melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható). Az alkalmasság igazolására megnevezett felelős műszaki vezető, szakemberek esetében a vonatkozó dokumentumoknak vagy a nyilatkozatoknak tartalmazniuk kell, hogy az adott személyek milyen módon (ajánlattevő saját részéről, vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy) kerülnek a szerződés teljesítésébe bevonásra. M/IV. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (4) bekezdés pontja tekintetében az ajánlattevő, közös ajánlattevő részéről: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiadott, atomerőművel összefüggő építmények, épületszerkezetek átalakításával összefüggően építési-szerelési, vagy építési-kivitelezési munkák végzésére nukleáris minősítés másolatának vagy a minősítési eljárás megindítására vonatkozó kérelme csatolása építész területre vonatkozóan (ahol a megkívánt tevékenységek: kőműves munkák, fémlemez burkolatok szerelése, épületbádogos, festési munkák). M/V. Az ajánlatkérő az ajánlattevőtől, közös ajánlattevőtől az alábbi igazolásokat kéri: MSZ EN ISO 9001:2008 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű irat másolatát, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait. M/V. Az ajánlatkérő az ajánlattevőtől, közös ajánlattevőtől az alábbi igazolásokat kéri: MSZ EN ISO 14001:2004 szabványnak megfelelő érvényes környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű irat másolatát, vagy az egyenértékű környezetközpontú irányítási intézkedések egyéb bizonyítékait. Az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 10

11 Az ajánlattevő a műszaki és a szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdés a) és b) pontja szerint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Az alkalmassági igazolásban résztvevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt. Az ajánlatban az ajánlattevőnek a kért adatokat (összegeket) magyar forintban kell megadni. Ha a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azt az ajánlattevőnek az eredeti pénznemben történt megadása mellett át kell számolnia forintra, az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. ( A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az (ajánlattevő) alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása gazolta. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/I. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja tekintetében: M.I/1. Ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazoltan nem teljesített vagy részteljesített legalább 1 darab ipari épületen összesen legalább 2500 m2 felületen végzett homlokzat rekonstrukciós (felújítási és/vagy karbantartási) munkát, melynek nettó értéke összesen elérte a HUF-ot, továbbá, ha ezeknek a munkáknak a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Ipari épület: a rendszeres üzletszerű ipari tevékenység végzésére szolgáló épület. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. M.I/2. Ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazoltan nem teljesített vagy részteljesített legalább 2 darab, ipari épületen egyenként minimum 200 m2 felületen, fémszerkezetű homlokzati (tehát külső) nyílászáró beépítést, melyeknek nettó értéke összesen elérte a HUF-ot, továbbá, ha ezeknek a munkáknak a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia fémszerkezetű nyílászáró beépítésére vonatkozó alkalmasságot igazol. Ipari épület: a rendszeres üzletszerű ipari tevékenység végzésére szolgáló épület. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. M/II. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés c) pontja tekintetében, ha nem rendelkeznek együttesen: minimum 1 fő MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű magasépítési felelős műszaki vezetővel, vagy 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű magasépítési felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint. M/III. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és a 11

12 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontja tekintetében, ha nem rendelkeznek együttesen: M.III/1. minimum 4 fő kőműves szakmunkással (OKJ szám: ), vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, M.III/2. minimum 6 fő festő szakmunkással (OKJ szám: ) vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, M.III/3. minimum 6 fő ács-állványozó (OKJ szám: ) vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel,; M.III/4. minimum 1 fő szerkezet-, vagy épületlakatos szakmunkással (OKJ szám: , vagy ) vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, M.III/5. minimum 1 fő hegesztő (OKJ szám: ) szakmunkással vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel,; M.III/6. minimum 1 fő legalább középfokú végzettségű vagy azzal egyenértékű végzettségű minőségirányítási szakemberrel, aki legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik minőségirányítás területén. Egy személy megnevezhető több pozícióra is, de minimum 12 fővel kell teljesíteni a fent előírt alkalmassági feltételeket. M/IV. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (4) bekezdés tekintetében, ha nem rendelkeznek együttesen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiadott atomerőművel összefüggő építmények, épületszerkezetek átalakításával összefüggően építési-szerelési vagy építési-kivitelezési munkák végzésére nukleáris minősítéssel vagy a minősítési eljárás megindítására vonatkozó kérelemmel építész területre vonatkozóan (ahol a megkívánt tevékenységek: kőműves munkák, fémlemez burkolatok szerelése, épületbádogos, festési munkák). M/V. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevő a Kbt. 55. (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (4) bekezdés tekintetében: ha nem rendelkezik érvényes ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. M/VI Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevő a Kbt. 55. (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés f) pontja tekintetében: ha nem rendelkezik érvényes ISO 14001:2004 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű környezetközpontú irányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) A szerződés odaítélése IV.1.1) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszámának vagy keretszámának meghatározása: nem igen válasz esetén: A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: 12

13 Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.2) Értékelési szempontok x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb: IV.1.3) Értékelési módszer ismertetése: Ajánlatkérő az érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kíván szerződést kötni. IV.1.4) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt a jelen eljárást megindító felhívás V.4.4) pontjában meghatározottak szerint, kiegészítő tájékoztatás keretében válaszol meg minden olyan kérdést, mely az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban merül fel. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai ajánlatról és az ellenszolgáltatás összegéről (ajánlati ár) tárgyal. Amennyiben szükséges, abban az esetben kizárólag az ajánlatkérő javaslatot tehet a szerződéses feltételek módosítására. Az ajánlattevőnek a szerződéses feltételeket az ajánlatkérő által meghatározott tartalommal el kell fogadnia, az az ajánlattevő érvényes ajánlattételének feltétele. A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra (ajánlati árra) ajánlatot benyújtó ajánlattevővel, a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson csak az ajánlatkérő és a Kbt. 93. (2) bekezdésének megfelelő ajánlatot benyújtó ajánlattevő vehet részt. Erre való tekintettel az ajánlatkérő az érvénytelen ajánlattevőket (azon ajánlattevők, akik a kizáró okok hatálya alá esnek, és hiánypótlást követően sem tudják igazolni az előírt alkalmassági és érvényességi feltételeknek való megfelelésüket) még a tárgyalások megkezdése előtt, az ajánlatuk érvénytelenné nyilvánításáról annak indokolásával együtt, írásban értesíteni fogja. Ajánlattevőt cégjegyzési joggal rendelkező személy(ek), vagy az általuk adott meghatalmazással rendelkező személy(ek) képviselheti(k), aki(k) jogosult(ak) a cég nevében kötelezettségvállalásra. A meghatalmazott meghatalmazása a szerződés aláírására nem vonatkozhat. A tárgyalások témája az egyes fordulókban: - az első tárgyalási fordulóban: tárgyalás a műszaki-szakmai ajánlatról, - a második tárgyalási fordulóban: új végleges ajánlati ár benyújtása, - a harmadik tárgyalási fordulóban (amennyiben a tárgyalások megkezdése előtt kettőnél több érvényes ajánlattevő van): új, végleges ajánlati ár benyújtása. Ajánlatkérő közösen tárgyal valamennyi ajánlattevővel. A tárgyaláson ajánlatonként az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt) maximum 4 fő képviselheti. Az alábbi pontban részletesen ismertetésre kerülnek a tárgyalás alapvető szabályai: 1. A tárgyalás szabályai, amennyiben a tárgyalások megkezdése előtt csak egy érvényes ajánlat van: 13

14 A tárgyalások az ajánlattevővel az alábbi két fordulóban kerülnek lefolytatásra: - az első tárgyalási fordulóban: tárgyalás a műszaki-szakmai ajánlatról, - a második tárgyalási fordulóban: új, végleges ajánlati ár benyújtására kerül sor. Az első tárgyalási forduló várhatóan az eljárást megindító felhívás jelen pontjában megjelölt időpontban kerül megkezdésre az ajánlattevővel. Amennyiben a megjelölt időponttól az ajánlatkérő eltér, akkor erről az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban, megfelelő időben értesíteni fogja. Az első tárgyalási forduló kifejezés nem jelent feltétlenül csak egy alkalommal történő tárgyalást az ajánlatevővel, mert előfordulhat, hogy a tárgyalást egy napon és/vagy egy alkalommal nem lehet befejezni. Az első tárgyalási forduló lezárására akkor kerülhet sor, amikor a felek a műszaki - szakmai ajánlat minden kérdését megnyugtatóan tisztázták. Az első tárgyalási fordulóban az ajánlattevőnek a műszaki-szakmai ajánlata kerül megtárgyalásra és véglegesítésre. Amennyiben az első tárgyalási forduló lezárását megelőzően, a tárgyalások eredményeként szükséges lehet egy egységes szerkezetű módosított ajánlat elkészítése és benyújtása, akkor erre az ajánlatkérő az ajánlattevőt felkéri. Ha szükséges egységes szerkezetű módosított ajánlat (a műszaki szakmai ajánlat egészét vagy egy részét illetőn) elkészítése és benyújtása, az ajánlatkérő az egységes szerkezetű módosított ajánlatot az ajánlattevő bontáson való részvételét lehetővé téve, a beadás határidejének lejártakor felbontja és ismerteti a felolvasó lapon szereplő számszerűsíthető adatokat és jegyzőkönyvet készít. Az ajánlatkérő az ajánlattevő a tárgyalások megkezdését megelőzően benyújtott ajánlata vagy módosítással érintett része helyett a benyújtott egységes szerkezetű módosított ajánlatot fogja értékelni. Az ajánlatkérő, ha az értékelés során a műszaki-szakmai ajánlat alapján szükségesnek látja jogosult újabb egységes szerkezetű módosított ajánlat elkészítésére és benyújtására felkérni az ajánlattevőt. Az első tárgyalási forduló az ajánlattevő által a tárgyalások megkezdését megelőzően benyújtott ajánlata vagy módosítással érintett része vagy, ha egységes szerkezetű módosított ajánlat benyújtásra került, az utoljára benyújtott egységes szerkezetű módosított ajánlat ajánlatkérő általi értékelésének befejezését követően zárható le. Az első tárgyalási forduló lezárását követően, - az értékelésre kerülő szempontot, azaz az ajánlati árat kivéve - a benyújtott ajánlat műszaki-szakmai tartalma sem az ajánlattevő, sem az ajánlatkérő által nem változtatható, azaz a benyújtott ajánlat műszaki-szakmai feltételei véglegesek. Az ajánlatkérő az értékelés eredményéről, az első tárgyalási forduló lezárásáról, valamint a második tárgyalási forduló időpontjáról írásban tájékoztatja az ajánlattevőt. A második tárgyalási fordulóban csak az első tárgyalási forduló lezárásakor érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő tehet ajánlatot. A második tárgyalási fordulóban csak az ajánlati ár módosítható azzal, hogy az ajánlattevő a végleges műszaki-szakmai feltételeket figyelembe véve az első tárgyalási forduló lezárásakor ajánlott ajánlati árhoz képest azonos vagy az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot tehet. Az ajánlati árra vonatkozó ajánlatot az ajánlattevő írásban teszi meg (a Felolvasólap minta használatával, mellékelve a tételes beárazott költségvetést és megadva az abban alkalmazott rezsióradíjat), amely a második tárgyalási forduló lezárásakor ismertetésre kerül. A költségvetést elektronikusan (képletekkel ellátva), Excel formátumban is be kell nyújtani. Az ajánlattevő által így benyújtott ajánlat az első tárgyalási forduló befejezését követően végleges műszaki-szakmai 14

15 feltételekkel együtt minősül az ajánlattevő végleges ajánlatának. Az üzleti titok vonatkozásában a dokumentációban leírtak szerint kell eljárni. Az ajánlatkérő az ajánlattevő végleges ajánlatának felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Az ajánlattevő által ajánlott végleges ajánlati ár a tárgyaláson ismertetésre kerül, melyről jegyzőkönyv készül, és ezzel lezárul a második tárgyalási forduló. A második tárgyalási forduló lezárását követően az ajánlati ár megváltoztatására nincs lehetőség, a tárgyalások befejeződnek. A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre, mely a tárgyalások befejezését követő 60 napig tart. Az ajánlatkérő egyebekben betartja a Kbt. 92. és 93. -ai szerinti előírásokat is. Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalások befejezésekor a jelenlévő ajánlattevőnek alá kell írnia. Az ajánlatkérő az egyes tárgyalási fordulók lezárását megelőzően megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a Kbt t. 2. A tárgyalás szabályai, amennyiben a tárgyalások megkezdése előtt kettő érvényes ajánlat van: A tárgyalások az ajánlattevőkkel az alábbi kettő fordulóban kerülnek lefolytatásra: - az első tárgyalási fordulóban: tárgyalás a műszaki-szakmai ajánlatról, - a második tárgyalási fordulóban: új, végleges ajánlati ár benyújtására kerül sor. Az első tárgyalási forduló várhatóan az eljárást megindító felhívás jelen pontjában megjelölt időpontban kerül megkezdésre az ajánlattevőkkel. Amennyiben a megjelölt időponttól az ajánlatkérő eltér, akkor erről az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban, megfelelő időben értesíteni fogja. Az első tárgyalási forduló kifejezés nem jelent feltétlenül csak egy alkalommal történő tárgyalást az ajánlatevőkkel, mert előfordulhat, hogy a tárgyalást egy napon és/vagy egy alkalommal nem lehet befejezni. Az első tárgyalási forduló lezárására akkor kerülhet sor, amikor a felek a műszaki - szakmai ajánlat minden kérdését megnyugtatóan tisztázták. Az első tárgyalási fordulóban - minden ajánlattevő részvételével együttesen- a műszaki-szakmai ajánlat kerül véglegesítésre. Amennyiben az első tárgyalási forduló lezárását megelőzően, a tárgyalások eredményeként szükséges lehet egy egységes szerkezetű módosított ajánlat elkészítése és benyújtása, akkor erre az ajánlatkérő az ajánlattevőket felkéri. Ha szükséges egységes szerkezetű módosított ajánlatok (a műszaki szakmai ajánlat egészét vagy egy részét illetőn) elkészítése és benyújtása, az ajánlatkérő az egységes szerkezetű módosított ajánlatokat az ajánlattevők a bontáson való részvételét lehetővé téve, a beadás határidejének lejártakor felbontja és ismerteti a felolvasó lapon szereplő számszerűsíthető adatokat és jegyzőkönyvet készít. Az ajánlatkérő az egységes szerkezetű módosított ajánlatot benyújtó ajánlattevők a tárgyalások megkezdését megelőzően benyújtott ajánlatai vagy módosítással érintett része helyett a benyújtott egységes szerkezetű módosított ajánlatokat fogja értékelni. Az ajánlatkérő, ha az értékelés során a műszaki-szakmai ajánlat alapján szükségesnek látja jogosult újabb egységes szerkezetű módosított ajánlat elkészítésére és benyújtására felkérni az ajánlattevőket. Az első tárgyalási forduló az ajánlattevők által a tárgyalások megkezdését megelőzően benyújtott 15

16 ajánlatai vagy módosítással érintett része vagy, ha bármely ajánlattevő részéről egységes szerkezetű módosított ajánlat benyújtásra került, az utoljára benyújtott egységes szerkezetű módosított ajánlat ajánlatkérő általi értékelésének befejezését követően zárható le. Az első tárgyalási forduló lezárását követően, - az értékelésre kerülő szempontot, azaz az ajánlati árat kivéve - a benyújtott ajánlatok műszaki-szakmai tartalmáról ajánlatkérő nem tárgyal, ez sem az ajánlattevő, sem az ajánlatkérő által nem változtatható, azaz a benyújtott ajánlatok műszaki-szakmai feltételei véglegesek. Az ajánlatkérő az értékelés eredményéről, az első tárgyalási forduló lezárásáról, valamint a második tárgyalási forduló időpontjáról írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. A második tárgyalási fordulóban csak az első forduló lezárásakor érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő tehet ajánlatot. A második tárgyalási fordulóban csak az ajánlati ár módosítható azzal, hogy egy ajánlattevő a végleges műszaki-szakmai feltételeket figyelembe véve az első tárgyalási forduló lezárásakor általa ajánlott ajánlati árhoz képest azonos vagy az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot tehet. A második tárgyalási fordulóban az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel közösen tárgyal. Az ajánlati árra vonatkozó ajánlatot az ajánlattevők írásban teszik meg (a Felolvasólap minta használatával, mellékelve a költségvetést és az abban alkalmazott rezsióradíjat), amely a második tárgyalási forduló lezárásakor ismertetésre kerül. A költségvetést elektronikusan (képletekkel ellátva), Excel formátumban is be kell nyújtani. Egy ajánlattevő által így benyújtott ajánlat az első tárgyalási forduló befejezését követően végleges műszaki-szakmai feltételekkel együtt minősül az ajánlattevő végleges ajánlatának, kivéve, ha az ajánlattevők által végleges ajánlatként ajánlott ajánlati árak azonosak, amely esetben egy ajánlattevő végleges ajánlatának az az ajánlati árat tartalmazó ajánlata minősül, amelyet a legalacsonyabb összegű ajánlati ár megállapítására irányuló (az alábbiakban meghatározott) további tárgyalások során a nyertes ajánlattevő megállapítását megelőzően utoljára benyújtott. Az üzleti titok vonatkozásában a dokumentációban leírtak szerint kell eljárni. Az ajánlatkérő az ajánlattevők végleges ajánlatának felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Az ajánlattevők által ajánlott végleges ajánlati árak a tárgyaláson ismertetésre kerülnek, melyről jegyzőkönyv készül, és ezzel lezárul a második tárgyalási forduló, kivéve ha az ajánlattevők által a második tárgyalási fordulóban benyújtott ajánlati árak azonosak, amely esetben a második tárgyalási forduló addig tart, ameddig a legalacsonyabb összegű ajánlati ár alapján a nyertes ajánlattevő nem állapítható meg. Az ajánlattevők az ajánlati árak azonossága esetén a megelőző ajánlati árukkal azonos vagy ahhoz képest az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot tehetnek. A második tárgyalási forduló lezárását követően az ajánlati ár megváltoztatására nincs lehetőség, a tárgyalások befejeződnek. A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre, mely a tárgyalások befejezését követő 60 napig tart. Az ajánlatkérő egyebekben betartja a Kbt. 92. és 93. -ai szerinti előírásokat is. Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalások befejezésekor a jelenlévő ajánlattevőknek alá kell írnia. Az ajánlatkérő az egyes tárgyalási fordulók lezárását megelőzően megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a Kbt. 16

17 t. 3. A tárgyalás szabályai, amennyiben a tárgyalások megkezdése előtt kettőnél több érvényes ajánlat van: A tárgyalások az ajánlattevőkkel több fordulóban kerülnek lefolytatásra. - az első tárgyalási fordulóban tárgyalás a műszaki-szakmai ajánlatról, - a második tárgyalási fordulóban új ajánlati ár benyújtására, - a harmadik tárgyalási fordulóban új, végleges ajánlati ár benyújtására kerül sor. Az első tárgyalási forduló várhatóan az eljárást megindító felhívás jelen pontjában megjelölt időpontban kerül megkezdésre az ajánlattevőkkel. Amennyiben a megjelölt időponttól az ajánlatkérő eltér, akkor erről az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban, megfelelő időben értesíteni fogja. Az első tárgyalási forduló kifejezés nem jelent feltétlenül csak egy alkalommal történő tárgyalást az ajánlatevőkkel, mert előfordulhat, hogy a tárgyalást egy napon és/vagy egy alkalommal nem lehet befejezni. Az első tárgyalási forduló lezárására akkor kerülhet sor, amikor a felek a műszaki - szakmai ajánlat minden kérdését megnyugtatóan tisztázták. Az első tárgyalási fordulóban - minden ajánlattevő részvételével együttesen- a műszaki-szakmai ajánlat kerül véglegesítésre. Amennyiben az első tárgyalási forduló lezárását megelőzően, a tárgyalások eredményeként szükséges lehet egy egységes szerkezetű módosított ajánlat elkészítése és benyújtása, akkor erre az ajánlatkérő az ajánlattevőket felkéri. Ha szükséges egységes szerkezetű módosított ajánlatok (a műszaki szakmai ajánlat egészét vagy egy részét illetőn) elkészítése és benyújtása, az ajánlatkérő az egységes szerkezetű módosított ajánlatokat az ajánlattevők a bontáson való részvételét lehetővé téve, a beadás határidejének lejártakor felbontja és ismerteti a felolvasó lapon szereplő számszerűsíthető adatokat és jegyzőkönyvet készít. Az ajánlatkérő az egységes szerkezetű módosított ajánlatot benyújtó ajánlattevők a tárgyalások megkezdését megelőzően benyújtott ajánlatai vagy módosítással érintett része helyett a benyújtott egységes szerkezetű módosított ajánlatokat fogja értékelni. Az ajánlatkérő, ha az értékelés során a műszaki-szakmai ajánlat alapján szükségesnek látja jogosult újabb egységes szerkezetű módosított ajánlat elkészítésére és benyújtására felkérni az ajánlattevőket. Az első tárgyalási forduló az ajánlattevők által a tárgyalások megkezdését megelőzően benyújtott ajánlatai vagy módosítással érintett része vagy, ha bármely ajánlattevő részéről egységes szerkezetű módosított ajánlat benyújtásra került, az utoljára benyújtott egységes szerkezetű módosított ajánlat ajánlatkérő általi értékelésének befejezését követően zárható le. Az első tárgyalási forduló lezárását követően, - az értékelésre kerülő szempontot, azaz az ajánlati árat kivéve - a benyújtott ajánlatok műszaki-szakmai tartalmáról ajánlatkérő nem tárgyal, ez sem az ajánlattevő, sem az ajánlatkérő által nem változtatható, azaz a benyújtott ajánlatok műszaki-szakmai feltételei véglegesek. Az ajánlatkérő az értékelés eredményéről, az első tárgyalási forduló lezárásáról, valamint a második tárgyalási forduló időpontjáról írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. A második tárgyalási fordulóban csak az első tárgyalási forduló lezárásakor érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő tehet ajánlatot. A második tárgyalási fordulóban csak az ajánlati ár módosítható azzal, hogy egy ajánlattevő a végleges műszaki-szakmai feltételeket figyelembe véve az első tárgyalási forduló lezárásakor 17

18 általa ajánlott ajánlati árhoz képest azonos vagy az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot tehet. A második tárgyalási fordulóban az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel közösen tárgyal. Az ajánlati árra vonatkozó ajánlatot az ajánlattevők írásban teszik meg (a Felolvasólap minta használatával, mellékelve a tételes beárazott költségvetést és megadva az abban alkalmazott rezsióradíjat), amely a második tárgyalási forduló lezárásakor ismertetésre kerül, így a harmadik fordulóban jutó két ajánlattevő egymás ajánlati árának ismeretében tehet végleges ajánlatot. A költségvetést elektronikusan, képletekkel ellátva, Excel formátumban is be kell nyújtani. Az üzleti titok vonatkozásában a dokumentációban leírtak szerint kell eljárni. A második tárgyalási fordulóban benyújtott ajánlati árra vonatkozó ajánlatok ismertetését követően az ajánlatkérő értékeli az ajánlatokat és elvégzési az érvényes ajánlatok ajánlati ár alapján történő rangsorolását. Ha az ajánlattevők által a második tárgyalási fordulóban benyújtott legalább három legalacsonyabb összegű ajánlati ár azonos, akkor a második tárgyalási forduló addig tart, ameddig az azonos legalacsonyabb összegű ajánlati ár közül a két legalacsonyabb összegű ajánlati ár nem állapítható meg. A második fordulóban azonos legalacsonyabb összegű ajánlati árat benyújtó ajánlattevők az ajánlati árak azonossága esetén a megelőző ajánlati árukkal azonos vagy ahhoz képest az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot tehetnek. A harmadik tárgyalási fordulóba be nem jutott ajánlattevő által a második fordulóban benyújtott ajánlati árra vonatkozó ajánlata az első tárgyalási forduló befejezését követően végleges műszaki-szakmai feltételekkel együtt minősül az ajánlattevő végleges ajánlatának. Ajánlatkérő az értékelés eredményéről, a második tárgyalási forduló lezárásáról, valamint a harmadik tárgyalási forduló időpontjából írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. A harmadik tárgyalási fordulóban csak a második tárgyalási forduló lezárásakor a kettő legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő tehet ajánlatot. A harmadik tárgyalási fordulóban csak az ajánlati ár módosítható azzal, hogy egy ajánlattevő a végleges műszaki-szakmai feltételeket figyelembe véve a második tárgyalási forduló lezárásakor általa ajánlott ajánlati árhoz képest azonos vagy az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot tehet. A harmadik tárgyalási fordulóban az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel közösen tárgyal. Az ajánlati árra vonatkozó ajánlatot az ajánlattevők írásban teszik meg (a Felolvasólap minta használatával, mellékelve a költségvetést és az abban alkalmazott rezsióradíjat), amely a harmadik tárgyalási forduló lezárásakor ismertetésre kerül. A költségvetést elektronikusan (képlettel ellátva), Excel formátumban is be kell nyújtani. Egy ajánlattevő által a harmadik fordulóban így benyújtott ajánlat az első tárgyalási forduló befejezését követően végleges műszaki-szakmai feltételekkel együtt minősül az ajánlattevő végleges ajánlatának, kivéve, ha az ajánlattevők által végleges ajánlatként ajánlott ajánlati árak azonosak, amely esetben egy ajánlattevő végleges ajánlatának az az ajánlati árat tartalmazó ajánlata minősül, amelyet a legalacsonyabb összegű ajánlati ár megállapítására irányuló (az alábbiakban meghatározott) további tárgyalások során a nyertes ajánlattevő megállapítását megelőzően utoljára benyújtott. Az üzleti titok vonatkozásában a dokumentációban leírtak szerint kell eljárni. Az ajánlatkérő az ajánlattevők végleges ajánlatának felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Az ajánlattevők által ajánlott végleges ajánlati árak a tárgyaláson ismertetésre kerülnek, melyről jegyzőkönyv készül, és ezzel lezárul a harmadik tárgyalási forduló, kivéve, ha az ajánlattevők által a harmadik tárgyalási 18

19 fordulóban benyújtott ajánlati árak azonosak, amely esetben a harmadik tárgyalási forduló addig tart, ameddig a legalacsonyabb összegű ajánlati ár alapján a nyertes ajánlattevő nem állapítható meg. Az ajánlattevők az ajánlati árak azonossága esetén a megelőző ajánlati árukkal azonos vagy ahhoz képes az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot tehetnek. A harmadik tárgyalási forduló lezárását követően az ajánlati ár megváltoztatására nincs lehetőség, a tárgyalások befejeződtek. A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre, mely a tárgyalások befejezését követő 60 napig tart. Az ajánlatkérő egyebekben betartja a Kbt. 92. és 93. -ai szerinti előírásokat is. Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalások befejezésekor a jelenlévő ajánlattevőknek alá kell írnia. Az ajánlatkérő az egyes tárgyalási fordulók lezárását megelőzően megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a Kbt t. Az első tárgyalási forduló időpontja és helye: Időpont: ,10:00 óra. Hely: 7030 Paks, MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Hrsz.: 8803/17., 357. sz. épület 12. sz. helyiség (tárgyaló). A tárgyalás napján a belépés biztosításához, a belépést megelőző legalább 3 munkanappal korábban, a következő adatokat kell megküldeni faxon az ajánlatkérő részére: - a személy neve (vezeték- és utónév), - születési helye, ideje, - lakcíme, - magyar állampolgár esetén anyja neve, - útlevél, vagy személyazonosító igazolvány száma, - munkahelyi beosztása, - munkáltató megnevezése IV.1.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: nem igen válasz esetén: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1.1) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/12/08 (év/hó/nap ) Időpont: 14:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.2.1.2) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele igen IV.2.1.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos egyéb információk: 19

20 A dokumentációt az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó az eljárást megindító felhívás megjelenésének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig veheti át az ajánlatkérő címén személyesen (MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 7030 Paks, HRSZ.: 8803/17., 357. számú épület, 8. sz. helyiségében, Beszerzési Osztály titkársága), munkanapokon 8-14 óra között, kivéve a hétvégére áthelyezett munkanapokon, amikor nincs személyes átvétel. A műszaki terveket az ajánlatkérő digitálisan pdf formátumban biztosítja. Amennyiben jelen eljárás keretében az ajánlattételi határidő lejártáig a dokumentációt átvett gazdasági szereplő nem indul a közbeszerzési eljárásban, akkor a műszaki terveket az ajánlattételi határidő lejártát követő 10 munkanapon belül teljes terjedelmében vissza kell küldeni az ajánlatkérő - a felhívás IV.2.1.3) pontja szerinti - címre. Továbbá azok az ajánlattevők, akik nem nyertesnek kerülnek kihirdetésre, az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követő 10 munkanapon belül kötelesek a dokumentációt az ajánlatkérő - felhívás IV.2.1.3) pontja szerinti - címére visszaküldeni. Ezen kötelezettség vállalásáról a Dokumentáció átvételekor nyilatkozni kell. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél portaszolgálat működik, csak előre bejelentett személyek léphetnek be, a személyi igazolvány vagy útlevél felmutatásával, a belépés célja és a fogadó személy megnevezésével. A belépés biztosításához, a belépést megelőző legalább 3 munkanappal korábban, a következő adatokat kell megküldeni faxon az ajánlatkérő részére: a személy neve (vezeték- és utónév), születési helye, ideje, lakcíme, magyar állampolgár esetén anyja neve, útlevél, vagy személyazonosító igazolvány száma, munkahelyi beosztása, munkáltató megnevezése. Ajánlatkérő írásban történő kérés esetén a kérelem kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül az ajánlattevő részére megküldi a dokumentációt. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, melynek előzetes feltétele egy Titoktartási nyilatkozat kitöltése. A Titoktartási nyilatkozat az A. melléklet II. pont szerinti címen szerezhető be. IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő, illetőleg a szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje Dátum: 2015/12/08 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 IV.2.3) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére kétszakaszos eljárások esetén Dátum: (év/hó/nap) IV.2.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) -ig VAGY 20

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6 DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6.01420140023) KERETÉBEN A KIKÖTŐI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/146 Beszerzés

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Kivitelezési szerződés alapján a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületében építési és felújítási kivitelezési munkák elvégzése. - Ajánlati felhívás. Közbeszerzési

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Magyarország Tel: +36-... Fax: +36-... E-mail:. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5)

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása

Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya:

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem

Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/31 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése)

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 109/2014.(V.20.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása

Móricz Zsigmond körtéri Gomba épület felújítása Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 Eljárást megindító hirdetmény-vállalkozási szerződés alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel tárgyú Projekt keretében,

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

"BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Komló Város - építési beruházás

Komló Város - építési beruházás Komló Város - építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. Fejezet Eljárást megindító felhívás az Abony Város Önkormányzata részére a Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló zöldterületek, zöldfelületek fenntartási és fejlesztési, valamint közterületi köztisztasági feladatainak elvégzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése.

A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint [ ] Építési beruházás [] Árubeszerzés [ X] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási

Részletesebben

RSz 1-2015. Mélyépítés

RSz 1-2015. Mélyépítés RSz 1-2015. Mélyépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Részletesebben

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 76 Ajánlatkérő: Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, III. kerület, Amfiteátrum körüli sétány Teljesítés helye:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, III. kerület, Amfiteátrum körüli sétány Teljesítés helye: Budapest, III. kerület, Amfiteátrum körüli sétányon közvilágítás fejlesztése (Szőlő utca, Nagyszombat utca, Pacsirtamező utca, Viador utca) vállalkozási szerződés keretében tárgyú eljárás ajánlati felhívása.

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF)

Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF) Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Adásvételi szerződés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú projekthez kapcsolódó mobília szállítására és szerelésére Közbeszerzési

Részletesebben

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz.

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 ATF_HC_hulladék Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Az FGSZ Zrt. részére az OTR és az IP rendszerhez kapcsolódó hardver beszerzése 2013.

Részvételi felhívás feladása - Az FGSZ Zrt. részére az OTR és az IP rendszerhez kapcsolódó hardver beszerzése 2013. Részvételi felhívás feladása - Az FGSZ Zrt. részére az OTR és az IP rendszerhez kapcsolódó hardver beszerzése 2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Hulladékszállítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94

Hulladékszállítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Hulladékszállítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése.

Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben