Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése"

Átírás

1 Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 22230/2015 CPV Kód: ; ; Ajánlatkérő: Hatvan Város Önkormányzata Teljesítés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. (hrsz.: 2994/3, 2995) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Hatvan Város Önkormányzata Postai cím: Kossuth tér 2. Város/Község: Hatvan Postai irányítószám: 3000 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Selmeczi Attila Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 1

2 A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató x Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz 2

3 Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. (hrsz.: 2994/3, 2995) NUTS-kód: HU312 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel 3

4 A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) I. Bontási és előkészítő munkák: Burkolatok bontása alapokkal, szegélyekkel együtt átlag. 40 cm mélységben: 183 m2 Zöldfelületről növények irtása, talaj felszedése 40 cm mélységben: 37 m2 Burkolat bontása alapokkal, szegélyekkel együtt átlag. 30 cm mélységben: 126 m2 II. Burkolat építésével kapcsolatos munkák Vörösbarna térkő burkolat készítése - 12x24/6cm hagyományos rakásmódban rakva gyalogos forglomra, tükörkészítéssel, tömörített zúzottkő alépítményre, homokágyra 6%-os vágási veszteséggel számolva: 138 m2 Vörösbarna térkő burkolat készítése - 12x24/6cm halszálka mintában rakva, fugázva gyalogos forglomra, tükörkészítéssel, tömörített zúzottkő alépítményre, homokágyra 6%-os vágási veszteséggel számolva: 34 m2 Vörösbarna térkő burkolat készítése - 12x24/6cm hagyományos rakásmódban rakva gépkocsi 4

5 forglomra, aszfalt burkolatra, 6%-os vágási veszteséggel számolva: 134 m2 Szegély építése bazaltból rámpák és növényágy mellé 10x50x30 cm, C8-32/FN betonbordába rakva 6%-os vágási veszteséggel számolva: 28,7 fm Szegély építése vörösbarna térkőből lépcsőfokokhoz 12x24x6 cm, C8-32/FN betonbordába rakva 6%-os vágási veszteséggel számolva: 28 fm Fémlemez folyóka 10 cm széles burkolatba süllyesztve: 28 fm Kültéri LED szalag rámpák külső szegélye mellett: 21 fm III. Parki berendezések Rózsalugas: összesen 252,4 fm, 1 m3 IV. Növénytelepítés Futórózsák ültetése: 44 db Virágos, alacsony talajtakaró cserjék ültetése: 210 db Hagymás növények ültetése: 650 db Öntözőrendszer telepítése, védőcsövek elhelyezésével (42 m2): 1 egység Az eljárás (ajánlattétel) során irányadó egyes munkatételeket és a részletes mennyiségeket az Árazatlan költségvetés tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés 2016/03/10 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A nyertes ajánlattevő kötbért köteles fizetni, ha késedelmesen teljesít, illetve ha a teljesítés a részére felróható okból meghiúsul. Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő késedelmi kötbér kiszabására jogosult, melynek 5

6 mértéke minden késedelemmel érintett nap után a szerződésben rögzített teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, vagy a vállalt teljesítési határidőt több, mint 20 nappal túllépi, akkor a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a meghiúsulással érintett munkarészekre eső nettó ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összeg. A Vállalkozó köteles az elvégzett munkájára 12 hónapos jótállást biztosítani. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként az ajánlatkérő a szerződés szerinti - tartalékkeret és áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő értékű jólteljesítési biztosítékot köt ki. A biztosítéknak a szerződésben foglalt feltételek szerint kell rendelkezésre állnia, az alábbiak szerint: - a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítéknak (jólteljesítési biztosíték) a szerződés teljesítésének időpontjától kell rendelkezésre állnia A jólteljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A jólteljesítési biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő a szerződésben lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része az ajánlattevőnek a teljesítésért járó ellenértékből (végszámla) visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt (6)-(7) bekezdésben foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A vállalkozói díj számításának alapja a jelen közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő által az Árazott költségvetésben megjelölt egységárak és az ezek alapján a Felolvasólapon megjelölt teljes díj. A Vállalkozó által az ajánlatban megadott árak a szerződés időtartama alatt fix árak, azoktól a Vállalkozó semmilyen jogcímen nem térhet el. A Kbt (1) bekezdése alapján - tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja - az ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 68 millió Ft előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. Amennyiben a Vállalkozó előleget vesz igénybe, akkor annak összege a végszámlából kerül levonásra. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A részszámla benyújtására a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előtti előlépcső megépítése tárgyú munkarész elvégzését követően van lehetőség, az elvégzett munkarészre eső vállalkozási díjnak megfelelő összegben. A végszámla benyújtására a 100 %-os készültségi fok elérése után van lehetőség, a teljes 6

7 vállalkozói díj addig még le nem számlázott értékének megfelelő összegben. A benyújtott számla (részszámla és végszámla) ellenértékét a Megrendelő az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, forintban teljesíti a Kbt (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdései, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1)-(3) bekezdései alapján. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy mivel a szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás alapján kerül sor, ezért a szerződés és az abban foglaltak teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály (2003. évi XCII. tv. 36/A. ) hatálya alá esik. A számlázás és a kifizetés körében alkalmazni kell különösen az alábbi jogszabályokat: Kbt. 130., Art. 36/A., Ptk. 6:130., 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőre, az alvállalkozóra, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőre vonatkozó kizáró okok: - a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjai közül bármelyik kizáró ok fennáll Az ajánlattevőre vonatkozó további kizáró ok: - a Kbt. 56. (2) bekezdés szerinti kizáró ok fennáll Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 58. (3) bekezdése értelmében az ajánlattevő az ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt, akivel szemben az ajánlatkérő megállapítja, hogy a kizáró ok az eljárás során áll be. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, az ajánlattevők (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál (ld. a jelen felhívás V.5. pontjában szereplő dátum) nem régebben kelt nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 7

8 Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági alkalmassága a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az alábbiak szerint igazolandó: P/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebben kiállított nyilatkozata az alábbi minimális tartalommal (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak): - Számlaszámok felsorolása - A számlavezetés kezdő időpontja - A számláin előfordult-e 30 napot meghaladó sorban állás az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónap során? A P/1. pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolása esetében a cégkivonatban szereplő valamennyi számlaszám tekintetében szükséges a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat, amelyből kiderül, hogy az ajánlattevő megfelel-e az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételnek. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a pénzügyi intézmény(ek) által kiállított nyilatkozat(ok)ból egyértelműen ki kell derülni, hogy a nyilatkozattal érintett időszak lefedi az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónap teljes időtartamát. Az eljárás megindító felhívás feladásának napja: a jelen felhívás V.5. pontjában szereplő dátum. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni. A gazdasági, pénzügyi alkalmasságot igazoló szervezet vonatkozásában a Ptk. 6:419. szerinti kezességvállalásról szóló nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolati példányban kell csatolni. A P/1. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők értelemszerűen kizárólag egyenként felelhetnek meg, a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján elegendő, ha közülük egy megfelel. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő pénzügyi-gazdasági szempontból alkalmatlan, ha: P/1. Bármelyik, a cégkivonatban szereplő számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónap során előfordult 30 napot meghaladó sorban állás. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmassága a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az alábbiak szerint igazolandó: M/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 év (60 hónap) jelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti beruházásainak a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (3) és (5) bekezdések szerinti ismertetése. 8

9 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése alapján a 15. (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni: - a szerződést kötő másik fél megnevezését - a szerződés/referenciamunka tárgyát (olyan tartalommal, hogy az alapján az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen) - az ellenszolgáltatás összegét, - a teljesítés idejét és helyét, - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt (7) bekezdésében meghatározottakra is (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban/igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban, ha a teljesítés konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként történt). Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó referencia közös ajánlattevőkre vonatkozik, és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Az M/1. műszaki-szakmai alkalmassági feltétel esetében az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a benyújtott referencia nyilatkozat/igazolás tartalmából egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy a megjelölt beruházások az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 évben valósultak meg. Az 5 év nem naptári évben, hanem 60 hónapban számítandó. Az eljárás megindító felhívás feladásának napja: a jelen felhívás V.5. pontjában szereplő dátum. Az előírt M/1. műszaki-szakmai alkalmassági feltétel teljesíthető egy vagy több referencia alapján is. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 15. (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 15. (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni. Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a 9

10 Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Az ajánlatkérő megjelöli, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. Az M/1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha: M/1. Az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 év (60 hónap) vonatkozásában nem rendelkezik összesen min. nettó Ft értéket elérő, térkő burkolat készítése tárgyú referenciával III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos 10

11 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/11/26 (év/hó/nap ) Időpont: 14:00 A dokumentációért fizetni kell nem 11

12 (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/11/26 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/11/26 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 Hely: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), Műszaki és Városfejlesztési Iroda / Pályázati Osztály Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) 12

13 A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak ki kell váltania. Az ajánlattevőnek vagy az alvállalkozójának a dokumentáció kiváltása tárgyában egy kérelmet kell megküldenie az ajánlatkérő kapcsolattartójának címére Az ajánlatkérő a kérelemben az alábbi adatok megnevezését kéri: - A dokumentációt igénylő szervezet neve, székhelye, a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, címe Az ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton ( ben) küldi meg a dokumentációt kiváltó szervezet részére, a kérelemben megjelölt címre, a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb 2 munkanapon belül. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2. pont: P/1. alkalmassági feltétel III.2.3. pont: M/1. alkalmassági feltétel V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1.) Az ajánlatok formai követelményei: Az ajánlatokat a jelen felhívás IV.3.8. pontjában megadott címre kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig közvetlenül vagy postai úton, lezárt borítékban, 1 db írásbeli nyomtatott példányban. A borítékon a következő szöveget kell feltüntetni: Közbeszerzés - Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezése " és Határidő előtt felbontani tilos. Az ajánlatok összeállítása során az ajánlatkérő az alábbiakat határozza meg annak érdekében, hogy a verseny tisztaságára irányuló alapelvet fokozott mértékben érvényesíteni tudja: a) Az ajánlat eredeti, nyomtatott példányát megbonthatatlan (pl. összefűzött vagy bekötött) állapotban kell benyújtani. b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket. c) Az ajánlat valamennyi, tartalommal rendelkező oldalát oldalszámokkal kell ellátni (a fedőlapot és a tartalomjegyzéket nem szükséges, de lehet oldalszámozni). d) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy az alvállalkozó, vagy a külső erőforrás által létrehozott - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak (a fedőlapot és a tartalomjegyzéket nem szükséges, de 13

14 alá lehet írni). Az ajánlatkérő jogosult az oldalszámozási hiányosságot saját hatáskörben javítani abban az esetben, ha egyébként az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék alapján az ajánlatban szereplő iratok beazonosíthatóak. 2.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatkérő által a Dokumentációhoz csatolt tartalmú Felolvasólapot és Árazatlan költségvetést kitöltve, árazott formában kell csatolnia. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által kiadott Árazatlan költségvetés kitöltése során az ajánlati egységárakat nettó módon, magyar forintban kell megadnia. Amennyiben az ajánlattevő üresen hagyja valamelyik, az ajánlati egységárak megjelölésére szolgáló mezőt, akkor az ajánlatkérő az adott mező esetében 0 Ft értékkel veszi figyelembe az ajánlati egységárat. Az ajánlattevők az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Árazatlan költségvetés egyes tételeinek tartalmán érdemi módosítást nem hajthatnak végre (pl. új tételt nem írhatnak bele, a megadott tételek közül nem törölhetnek, a megadott mennyiségi egységet és mennyiséget nem változtathatják meg), mert ebben az esetben az ajánlatok objektív összehasonlítása nem biztosítható. Az ajánlati egységárakat legfeljebb 2 tizedesjegyre kerekítve kell megadni. Ha az ajánlati egységár kettőnél több tizedesjegyet tartalmaz, akkor az ajánlatkérő azt a matematikai kerekítés szabályai szerint két tizedesjegyre kerekíti. Ha az ajánlati egységár kettőnél kevesebb tizedesjegyet tartalmaz, akkor az ajánlatkérő a hiányzó tizedesjegyek helyét 0 értékkel veszi figyelembe. A Felolvasólapon az Összesített ajánlati ár (nettó Ft) mezőben az alábbi összeget kell feltüntetni: - az ÁRAZATLAN KTG (Hivatal).xls nevű dokumentumban megtalálható, zöld színnel jelölt sorban lévő, Összesített ajánlati ár (nettó Ft) mezőhöz tartozó összeg 3.) Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlási lehetőséget a Kbt ban foglaltak alapján biztosítja. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az ajánlattevő a hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 4.) Az ajánlattevőnek a Kbt. 60. (3) bekezdése alapján kifejezetten nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, illetve a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 5.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 6.) Az ajánlattevőnek a Kbt. 40. (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítésébe kíván-e alvállalkozó(ka)t bevonni. Ha az ajánlattevő a szerződés teljesítésébe alvállalkozó(ka)t kíván bevonni, akkor az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat és a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Az ajánlatkérő a Kbt a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre jelentkezőként) kell hogy szerepeljen. Egy gazdasági 14

15 szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek a Kbt ában foglalt szabályok szerint kell eljárniuk. 7.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek önállóan vagy más szervezet (személy) erőforrásaira támaszkodva kíván-e megfelelni. Ha az ajánlattevő az adott alkalmassági feltételnek más szervezet (személy) erőforrásaira támaszkodva kíván megfelelni, akkor az ajánlatban meg kell jelölni azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolásra érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került), vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások/szolgáltatások/építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 8.) Az ajánlattevőnek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. 9.) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a következőket: - az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitást biztosító) gazdasági szereplőnek a cégkivonatát (amennyiben a cégkivonat a oldalon megtalálható, akkor a cégkivonatot nem kell az ajánlathoz csatolni, azt az ajánlatkérő saját hatáskörben, az említett weboldalon ellenőrzi) - az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitást biztosító) gazdasági szereplőnek a cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/képviselőinek az aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által hitelesített aláírás mintáját, aki/akik az ajánlatban szereplő nyilatkozatot/nyilatkozatokat aláírással ellátja/ellátják (egyéni vállalkozó gazdasági szereplő esetében az ajánlatkérő aláírási címpéldány vagy aláírás minta helyett elfogadja az olyan, közjegyző 15

16 vagy ügyvéd által ellenjegyzett dokumentumot is, amely igazolja, hogy az ajánlatot aláíró személy aláírása megegyezik az aláírás tulajdonosának az aláírásával) 10.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alábbiakra: A Kbt (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. A Közbeszerzési Hatóság által május 16-án kiadott, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú Útmutatójában előírásként szerepel, hogy az ajánlatkérő a nemzeti eljárásrendben is köteles az érintett kizáró okokat a Kbt. 36. (5) bekezdése szerinti nyilvántartásokból ellenőrizni. Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban előírta többek között azt, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott /Kbt. 56. (1) bekezdés e) pont/. Tekintettel arra, hogy a fentiekben hivatkozott Útmutató előírja, hogy az ajánlatkérő a nemzeti eljárásrendben is köteles a kizáró okokat a Kbt. 36. (5) bekezdése szerinti nyilvántartásokból ellenőrizni, ezért az ajánlatkérőnek/ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint kell eljárnia: - Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a vonatkozó kizáró okot a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban ellenőrzi - Amennyiben az ajánlattevő a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, akkor ezen tényt az ajánlatkérő dokumentálja, az ajánlattevőnek egyéb kötelezettsége nincs. - Amennyiben az ajánlattevő a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, akkor az ajánlattevőnek az ajánlat részeként (ennek hiányában a hiánypótlás részeként) be kell nyújtania az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) szerinti együttes adóigazolást 11.) Amennyiben az ajánlattevő, az alvállalkozója vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozva - a jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, akkor az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét és körülményeit bizonyító cégiratokat (pl. szétválási, kiválási szerződés, átalakulási cégiratok, végzés). 12.) Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot, akkor arra vonatkozóan a Kbt ban foglalt szabályok az irányadóak. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattétel tekintetében tett nyilatkozatot (együttműködési megállapodás), a Kbt.-ben előírt tartalommal. Az együttműködési megállapodásnak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: - a közös ajánlattevők adatai külön-külön (minimális tartalom: név, székhely) - a közös ajánlattevők képviseletére jogosult tag megnevezése - a közös ajánlattevők nevében aláírásra jogosult személy megnevezése, - a közös ajánlattevők egymás közötti feladatmegosztása a szerződés teljesítése során (melyik ajánlattevő milyen feladatok ellátásáért felelős), - nyilatkozat arról, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. 16

17 A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 13.) Ahol a Kbt. vagy a Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, akkor a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 60. (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 14.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 28. (1) bekezdésében foglaltakra: Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja. 15.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költséget és kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlatkérő székhelyén az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül megküldésre, akkor kérjük, hogy a borítékot kerüljön feltüntetésre az a szöveg is, hogy Selmeczi Attila részére haladéktalanul továbbítandó. Az ajánlat személyes benyújtása esetén az ajánlat beérkezési időpontjának az az időpont számít, amikor az ajánlat az ajánlatkérő székhelyén belül (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a Műszaki és Városfejlesztési Irodán megtalálható Pályázati Osztályra megérkezik. Az ajánlattevő köteles figyelembe venni azt, hogy az ajánlatkérő székhelyén belül a Műszaki és Városfejlesztési Irodán megtalálható Pályázati Osztályra való eljutás időt vesz igénybe (az ajánlatkérő székhelyén beléptető rendszer működik) és az ajánlatkérő csak abban az esetben tekinti határidőn belül benyújtottnak az ajánlatot, ha az az ajánlattételi határidő lejártáig a Műszaki és Városfejlesztési Irodán megtalálható Pályázati Osztályon átvételre kerül. Az ajánlat személyes benyújtására az ajánlatkérő székhelyén az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon, hétfő-csütörtök napokon 7:30-16:00 óra között, pénteken 7:30-13:30 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 7:30-14:00 óra között van lehetőség. Abban az esetben, ha a borítékon nem szerepel a jelen felhívás V.4.1. pontjában megadott felirat és ebből kifolyólag a küldemény az ajánlattételi határidő lejárta előtt a beazonosíthatóság hiányában felbontásra kerül, akkor ez ebből eredő következményekért az ajánlatkérőt nem terheli felelősség. 16.) Az ajánlatkérő az ajánlatok összeállításának segítése céljából a Dokumentáció részeként nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatuk összeállítása során nem kötelesek ezen 17

18 nyilatkozatmintákat használni, de az általuk benyújtott nyilatkozatoknak minden esetben meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályokban meghatározott formai és tartalmi előírásoknak. 17.) Az ajánlatkérő a Dokumentáció részeként csatolja az ajánlattevők által benyújtandó iratok listáját. Az ajánlatot alapvetően ezen iratlista alapján kell összeállítani, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a jelen ajánlattételi felhívás olyan irat benyújtását is előírja, amely a nevezett iratlistában nem szerepel, akkor az ajánlattételi felhívásban előírt ezen iratot is be kell nyújtani az ajánlat részeként. 18.) Az ajánlatkérő a Dokumentáció részeként csatolja a szerződéskötés alapjául szolgáló szerződés-tervezetet. Az ajánlatkérő eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződést a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, a szerződéstervezet és a nyertes ajánlat tartalma alapján, a hatályos jogszabályok szerint köti meg a nyertes ajánlattevővel. Amennyiben a szerződés időpontjában a vonatkozó és hatályos jogszabályok olyan rendelkezést tartalmaznak, amely ellentétes a szerződés-tervezetben foglalt bármely rendelkezéssel, akkor a szerződés a jogszabályban foglaltaknak megfelelően kerül megkötésre. 19.) Az ajánlatkérő által előírt teljesítési határidő: - a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előtti előlépcső megépítése tárgyú munkarészhez tartozó munkatételek: a szerződéskötést követő 30 nap alatt - a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előtti előlépcső megépítése tárgyú munkarészen kívüli munkatételek: március 10. A nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követően a kivitelezési munkálatokkal kapcsolatban köteles a kivitelezési részletterveket folyamatában elkészíteni és azt a Megrendelő részére átadni. 20.) A szerződéskötés tervezett időpontja: az ajánlatok elbírálásáról készült írásbeli összegezés megküldését követő 11. nap (ha ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanap), kivéve a Kbt (8) bekezdés a) pontjában foglalt eset fennállását A szerződéskötésre a tervek szerint december között kerül sor (attól függően, hogy pl. ez eljárás során szükséges-e hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés vagy indokolás kérést tartalmazó ajánlatkérői levél megküldése, illetve az ajánlatok értékelése után a döntéshozó mikor tudja az eljárás eredményéről szóló határozatot meghozni). 21.) Az eljárás során az ajánlatkérő által előírt műszaki követelményeket/információkat a Dokumentáció részét képező Árazatlan költségvetés és a Műszaki leírást képező dokumentumok együttesen tartalmazzák. Az ajánlattevő köteles az itt megjelölt elvárásokat figyelembe venni és az ajánlatát ez alapján összeállítani. Az ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja, ha az ajánlat értékelése során azt állapítja meg, hogy az ajánlattevő által ajánlott áru/termék/teljesítés nem felel meg valamennyi, az ajánlatkérő által meghatározott minimális műszaki követelménynek. A 310/2011. (XII.23.) NFM rendelet 26. (6) bekezdése értelmében az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ha az eljárás során a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, akkor az a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő elfogadja az azzal egyenértékűnek tekinthető ajánlatot - tehát az adott típus/gyártmány esetén a megnevezés a vagy azzal egyenértékű kifejezéssel együttesen értendő és kezelendő. Az egyenértékűséget az ajánlattevő köteles igazolni az ajánlatában oly módon, hogy az alapján az ajánlatkérő a számára egyértelmű módon meg tudja állapítani azt, hogy az ajánlott áru/termék/teljesítés megfelel valamennyi, általa előírt minimális műszaki követelménynek. Amennyiben az ajánlat tartalma alapján nem állapítható meg az, hogy az ajánlattevő az ajánlatkérő 18

19 által az Árazatlan költségvetésben vagy a Műszaki leírást képező dokumentumokban megjelölt gyártmányú, eredetű, típusú dologtól eltérő gyártmányú, eredetű, típusú dolgot ajánl, akkor azt az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő az ajánlatkérő által megjelölt dolgot ajánlotta és ez alapján fogja a szerződést teljesíteni. 22.) Az ajánlatkérő az eljárás során helyszíni bejárást biztosít az ajánlattevők részére. A helyszíni bejárás kezdési időpontja: november 12. 9:00 óra A helyszíni bejárás helye (találkozási helyszín): Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), Műszaki és Városfejlesztési Iroda Az ajánlatkérő a helyszíni bejárással kapcsolatban előírja, hogy annak elsődleges célja a teljesítéssel érintett helyszín bemutatása az ajánlattevők részére. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy az ajánlattevők közötti esélyegyenlőség biztosítása érdekében a helyszíni bejárás során feltett szóbeli kérdésekre nem válaszol, az esetleges kérdéseket a helyszíni bejárást követően, írásban kell eljuttatni az ajánlatkérő részére. 23.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az építési beruházás megvalósítására irányuló szerződésben a felek tartalékkeret kötnek ki, annak értéke a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10 %-a. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználásának szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza. 24.) Az ajánlatkérő a jelen eljárásban előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Az ajánlatkérő a jelen eljárásban előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére. Az ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azoknak a szervezeteknek a nevét és címét, amelyeknél az ajánlattevő tájékozódhat a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni: Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 3300 Eger, Szarvas tér Eger, Pf Tel: 36/ Fax: 36/ Az ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azoknak a szervezeteknek a nevét és címét, amelyeknél az ajánlattevő tájékozódhat az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni: NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Heves Megyei Adóigazgatósága Hatvani ügyfélszolgálat 3000 Hatvan, Grassalkovich u. 13. Tel: 37/ Fax: 37/

20 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Cím: 1072 Budapest, Nagydiófa u Posta cím: 1447 Budapest, Pf.: 541. Telefon: 1/ Fax: 1/ cím: ÁNTSZ Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Intézete 3000 Hatvan, Balassi B. u. 14. tel: 37/ Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. Telefonszám: ) Az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlattevő a szerződés tárgyát képező tevékenység elvégzésére jogosult szervezet, továbbá vállalja, hogy a szerződés szerinti feladatok időben történő megkezdéséhez és elvégzéséhez szükséges valamennyi intézkedést megteszi, a kapcsolódó nyilvántartásokban szereplő adatait ellenőrzi (szükség esetén aktualizálja), továbbá az építési munkák bejelentésével összefüggésben teljes mértékben együttműködik az ajánlatkérővel és a hatóságokkal. 26.) A felelősségbiztosításra vonatkozó információk: Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. -a értelmében az ajánlattevőként szerződő fél - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell legalább a nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő értékét elérő (káreseményenkénti kártérítési limit) mértékű, építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítással. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában az előírt tartalmú szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 27.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy az adott építési beruházás nem engedélyköteles. 28.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a beruházásnak a 10 %-os tartalékkerettel növelt együttes becsült értéke a tervezői költségbecslés alapján és egyúttal a szerződés teljesítéséhez rendelkező álló fedezet összege: nettó Ft. 29.) A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérők és az ajánlattevők közötti kapcsolattartás elsősorban elektronikus úton ( ) történik - tekintettel a Kbt. 2. (4) bekezdésére. Az ajánlatkérő a Dokumentációt, az eljárás során keletkezett jegyzőkönyveket, a kiegészítő tájékoztatást, a hiánypótlási felhívást, az írásbeli összegezést, illetve szükséges egyéb dokumentumokat elektronikus úton küldi meg az ajánlattevők által a Felolvasólapon megadott, illetve ennek hiányában az általuk küldött elektronikus levélben szereplő címre. Az ajánlattevők felelőssége, hogy az eljárás során az általuk megadott címet rendszeresen ellenőrizzék. A megküldött dokumentumok késedelmes megnyitásából vagy elolvasásából eredő kockázatot az ajánlattevők viselik. 30.) Az információ kérés szabályai: Az ajánlattevők az Ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 20

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 Eljárást megindító hirdetmény-vállalkozási szerződés alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel tárgyú Projekt keretében,

Részletesebben

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló zöldterületek, zöldfelületek fenntartási és fejlesztési, valamint közterületi köztisztasági feladatainak elvégzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6 DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6.01420140023) KERETÉBEN A KIKÖTŐI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/146 Beszerzés

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

"BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása

Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 ATF_HC_hulladék Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Kivitelezési szerződés alapján a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületében építési és felújítási kivitelezési munkák elvégzése. - Ajánlati felhívás. Közbeszerzési

Részletesebben

Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása

Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 109/2014.(V.20.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya:

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Magyarország Tel: +36-... Fax: +36-... E-mail:. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz.

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok)

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) - 1 -.sz. példány RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) a BKV VASÚTI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. RÉSZÉRE VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉSE tárgyú nemzeti értékhatárt elérő értékű, hirdetmény közzétételével induló

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Attitűd- és Időmérleg vizsgálat, módszertani kidolgozás, adatgyűjtés, elemzés a TÁMOP 6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program kiemelt projektben Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/8 Beszerzés

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Az FGSZ Zrt. részére az OTR és az IP rendszerhez kapcsolódó hardver beszerzése 2013.

Részvételi felhívás feladása - Az FGSZ Zrt. részére az OTR és az IP rendszerhez kapcsolódó hardver beszerzése 2013. Részvételi felhívás feladása - Az FGSZ Zrt. részére az OTR és az IP rendszerhez kapcsolódó hardver beszerzése 2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÜLÖNFÉLE ALAPANYAGOK BESZERZÉSE tárgyú a Kbt. XIV. fejezete szerint indított, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2014.

Részletesebben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 76 Ajánlatkérő: Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-23/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem

Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/31 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Tehergépjárművek beszerzése

Tehergépjárművek beszerzése Tehergépjárművek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

EMF_IDS/IPS rendszer bevezetése, támogatása_kbe/157/2015

EMF_IDS/IPS rendszer bevezetése, támogatása_kbe/157/2015 EMF_IDS/IPS rendszer bevezetése, támogatása_kbe/157/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Ezek kombinációja Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Steril osztály gőzellátás

Steril osztály gőzellátás Steril osztály gőzellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tangazdaság fejlesztése és gépbeszerzés II.

Tangazdaság fejlesztése és gépbeszerzés II. Tangazdaság fejlesztése és gépbeszerzés II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/110 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/126 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 126 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ózd Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-203. számú közbeszerzési eljárás Budapest, 2012. december 21. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás

Részletesebben

Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása

Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása

Móricz Zsigmond körtéri Gomba épület felújítása Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben